GIẢI BÁO CHÍ

VÌ SỰ NGHIỆP ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC LẦN THỨ V  NĂM  2007


Danh sách 60 tác phẩm đạt giải thưởng giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc năm 2007

Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  trao 60 Tác phẩm báo chí xuất sắc đoạt giải vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc 2007

Thể lệ Giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ năm - năm 2007

Danh sách các cơ quan thông tấn, báo chí dự Giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ năm - năm 2007

Quyết định số 1361/QĐ-MTTW, ngày 16 tháng 10 năm 2007 về việc thành lập hội đồng sơ khảo Giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ năm - năm 2007

Quyết định số 1362/QĐ-MTTW, ngày 16 tháng 10 năm 2007 về việc thành lập hội đồng chung khảo Giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ năm - năm 2007

Quy chế tổ chức và làm việc của hội đồng giám khảo Giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lân thứ năm - năm 2007


DANH SÁCH CƠ QUAN THÔNG TẤN, BÁO CHÍ

DỰ GIẢI BÁO CHÍ VÌ SỰ NGHIỆP ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC NĂM 2007

------------------------------------------------------

Sau 4 tháng công bố Thể lệ Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc (lần thứ 5) năm 2007" đến ngày 10/10/2007, Ban Tổ chức Giải đã nhận được 642 tác phẩm báo chí dự thi thuộc các thể loại: báo in, báo điện tử, báo phát thanh, báo hình và ảnh báo chí của 95 cơ quan thông tấn, báo chí trong nước tham dự.

Dưới đây là danh sách các cơ quan báo chí có tác phẩm dự thi:

 1.   Báo Nhân dân

 2.   Báo Quân đội Nhân dân

 3.   Báo Lao động

 4.   Báo Phụ nữ Việt Nam

 5.   Báo Tiền Phong

 6.   Báo Thanh Niên

 7.   Báo Cựu Chiến binh

 8.   Báo Phòng không, Không quân

 9.   Báo Đầu tư Tài chính

 10.   Báo Thời Báo Tài Chính

 11.   Báo Phụ nữ Thủ đô

 12.   Báo Công an nhân dân

 13.   Báo Văn Nghệ Công an

 14.   Báo An ninh thế giới

 15.   Báo Văn Nghệ

 16.   Báo Thời báo kinh tế Việt Nam

 17.   Báo Hà Nội mới

 18.   Báo An ninh Thủ đô

 19.   Báo Văn hoá

 20.   Báo Lao động xã hội

 21.   Báo Nhà báo và Công luận

 22.   Báo Công lý

 23.   Báo Kinh Tế - Đô thị

 24.   Báo Giáo dục và Thời đại

 25.   Báo Tiếng nói Việt Nam

 26.   Báo Dân tộc và Phát triển

 27.   Báo Người Công giáo Việt Nam

 28.   Báo Giáo dục và Thời đại

 29.   Báo Văn nghệ trẻ

 30.   Báo Doanh nghiệp

 31.   Bản Tin trong nước Thông tấn xã Việt Nam

 32.   Báo Pháp luật Việt Nam

 33.   Báo Đại đoàn kết

 34.   Báo Hải Quan

 35.   Báo Ánh sáng đẹp

 36.   Báo Tin tức

 37.   Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

 38.   VTC NEWS

 39.   Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

 40.   Báo Việt Nam Net

 41.   Báo Phú Thọ

 42.   Báo Hà Tây

 43.   Báo Lâm Đồng

 44.   Báo Hải Dương

 45.   Báo Sài Gòn Giải phóng

 46.   Báo Nghệ An

 47.   Báo Bắc Giang

 48.   Báo  Thừa Thiên Huế

 49.   Báo Quảng Ngãi

 50.   Báo Quảng Nam

 51.   Báo Trà Vinh

 52.   Báo Tiền Giang

 53.   Báo Người Lao động

 54.   Tạp chí Cộng sản

 55.   Tạp chí Kiểm tra

 56.   Tạp chí Dân vận

 57.   Tạp chí Xây dựng Đảng

 58.   Tạp chí Mặt trận

 59.   Tạp Chí Công an Nhân dân

 60.   Tạp chí Diễn đàn văn nghệ VN

 61.   Tạp chí Văn hoá các dân tộc

 62.   Tạp chí Công tác tôn giáo

 63.   Tạp chí Gia đình

 64.   Tạp chí Phòng chống TNXH

 65.   Tạp chí Xây dựng ĐSVH cơ sở

 66.   Tạp chí Dân tộc và Thời đại

 67.   Tạp chí Thanh niên

 68.   Tạp chí Ngàn năm Thăng Long Hà Nội

 69.   Tạp chí Trí Tuệ

 70.   Tạp chí Công giáo và Dân tộc

 71.   Tạp chí Hướng nghiệp và Hoà nhập

 72.   Thông tin Dân vận và Tuyên truyền

 73.   Tạp chí Sông Hương

 74.   Tạp chí Hương Sen

 75.   Thông tin Mặt trận TP. Hồ Chí Minh

 76.   Thông tin Mặt trận Quảng Nam

 77.   Thông tin Lý luận TT Huế

 78.   Nguyệt san Công tác Mặt trận

 79.   Tạp chí Văn hoá Ninh Bình

 80.   Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quảng Ninh

 81.   Tạp chí VHTT Thanh Hoá

 82.   Tạp chí Sông Thương - Bắc Giang

 83.   Tạp chí VHTT Trà Vinh

 84.   Bản tin Công đoàn Bình Định

 85.   Đài Truyền hình Việt Nam

 86.   Đài Tiếng nói Việt Nam

 87.   Đài Tiếng nói nhân dân TP. HCM

 88.   Đài PT-TH Quảng Trị

 89.   Đài PT-TH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 90.   Đài PT-TH Gia lai

 91.   Đài PT-TH Đà Nẵng

 92.   Đài PT-TH  Đồng Nai

 93.   Đài PT-TH Thanh Hoá

 94.   Đài PT-TH Đắk Nông

 95.   Đài PT-TH Kiên Giang

       BAN TỔ CHỨC


  

        UỶ BAN TRUNG ƯƠNG              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               -------***-------                                                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  BAN THƯỜNG TRỰC                                  Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2007

   Số: 2208/TLGBC/MTTW

                           

THỂ LỆ GIẢI BÁO CHÍ

VÌ SỰ NGHIỆP ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC LẦN THỨ NĂM - NĂM 2007

 

  Kính gửi:   - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

           - Các tổ chức thành viên của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

                - Các cấp Hội Nhà báo Việt Nam

           - Các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước

Trong năm qua, các cơ quan thông tấn báo chí cùng những người làm báo chuyên nghiệp và không chuyên trong cả nước đã tích cực tham gia tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như: Việt Nam gia nhập Tổ chức kinh tế thế giới (WTO) và tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII thành công tốt đẹp; Phát huy thắng lợi đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ X của Đảng, cả nước đang thực hiện chỉ thị 06-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nhân dân cả nước thực hiện lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động toàn dân hưởng ứng năm cao điểm toàn dân tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh  - liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2007); Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc...

Nhằm động viên các cơ quan thông tấn báo chí cùng những người làm báo chuyên nghiệp và không chuyên trong cả nước, theo quy định của Điều lệ Giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc đã ban hành ngày 20/6/2003, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố thể lệ Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2007 như sau:


I- Nội dung và yêu cầu các tác phẩm báo chí tham dự giải năm 2007

A. Nội dung:

Tác phẩm báo chí dự Giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2007 là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh sinh động, chính xác, kịp thời các nội dung:

- Hoạt động của các tổ chức, cá nhân, tập thể... trong quá trình Việt Nam ra nhập Tổ chức kinh tế thế giới (WTO) và tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC. Thời cơ và thách thức của đất nước ta trong quá trình hội nhập quốc tế.

- Các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên, các cấp chính quyền và nhân dân cả nước trong suốt quá trình Hiệp thương, giới thiệu đại biểu chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XII (20/5/2007) và nhân dân cả nước tham gia bầu cử và phấn khởi chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội thành công tốt đẹp.

- Phong trào toàn quân, toàn dân cả nước thực hiện Chỉ thị 06-CT/TƯ của Bộ Chính trị thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Cá nhân, tập thể tiêu biểu thực hiện tốt lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động toàn dân hưởng ứng năm cao điểm toàn dân tham gia phong trào “ Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7/1947– 27/7/2007);

- Các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động nhằm tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2006-2007 cũng như sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

- Phản ánh trung thực về chủ đề đại đoàn kết toàn dân tộc trong các giai tầng xã hội, các giới đồng bào, các thành phần kinh tế, nhất là trong xoá đói giảm nghèo, đoàn kết giúp nhau vượt qua khó khăn xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, trong phòng chống thiên tai, phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng khu dân cư văn hoá, xây nhà Đại đoàn kết cho người nghèo; đoàn kết đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực phản động, thù địch làm phương hại đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự  an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biển đảo và biên giới quốc gia.

- Hoạt động tiêu biểu của nhân dân cả nước lập thành tích chào mừng: Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc;

- Kết quả bước đầu việc: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư.

- Phản ánh những tình cảm, nguyện vọng và việc làm tốt đẹp của các nhân sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo, kiều bào ta ở nước ngoài đóng góp thiết thực cho khối đại đoàn kết toàn dân - động lực chủ yếu để phát triển đất nước.

B. Yêu cầu:

* Các thể loại báo chí được xét giải năm nay gồm: báo viết, báo phát thanh, báo hình, báo điện tử và ảnh báo chí.

* Tác phẩm báo chí được xét giải: bao gồm các thể tài như tin, bài phản ánh, bình luận, chuyên luận, xã luận, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí... đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục. Lưu ý:

   1. Tác phẩm báo in có thể gửi nguyên bản gốc hoặc phô tô, ghi rõ tên báo và thời gian đăng tải tác phẩm.

2. Tác phẩm báo điện tử phải được in ra giấy khổ A4 ghi rõ tên báo và thời gian đăng tải.

3. Tác phẩm báo chí phát thanh, truyền hình đều phải gửi băng (hệ VHS), đĩa ghi tiếng, hình, có lời bình in trên giấy A4 kèm theo.

4. Tác phẩm ảnh báo chí: Bao gồm ảnh đơn hoặc nhóm phóng sự ảnh (mỗi phóng sự không quá 9 ảnh) được thể hiện bằng ảnh màu hoặc đen trắng cỡ 18cmx24cm phải gửi cùng với ảnh đăng trên báo hoặc tạp chí,  ghi rõ tên báo, số báo, thời gian đăng.

5. Không xét các tác phẩm mang tính hư cấu (kể cả thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ). Không xét ảnh ghép, ảnh chế bản trên máy vi tính.

6. Tác phẩm gửi dự giải không trả lại tác giả. Ban Tổ chức được toàn quyền sử dụng tác phẩm trúng giải để tuyên truyền.

II- Điều kiện dự giải của tác phẩm:

- Tác phẩm dự Giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc  năm 2007 phải là các tác phẩm được các cơ quan thông tấn, báo chí  trong nước sử dụng kể từ ngày 1/10/2006 đến 30/9/2007.

- Những tác phẩm trong thời gian này đã được trao Giải thưởng ở các cuộc thi ở địa phương, ngành hoặc liên ngành ở Trung ương vẫn được quyền dự Giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc nhưng xin cho bi?t m?c gi?i và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức.

III- Đối tượng dự giải:

Tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí và kiều bào ta ở nước ngoài có tác phẩm báo chí với nội dung như trên đều có thể gửi về dự giải.

- Mỗi tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm dự Giải phù hợp với yêu cầu và điều kiện đã nêu.

- Các  cơ quan báo chí, các cấp Hội nhà báo tạo điều kiện động viên, khuyến khích phóng viên, hội viên, lựa chọn tác phẩm gửi về dự Giải .

IV- Thời gian và địa chỉ nhận tác phẩm:

1- Thời gian nhận tác phẩm dự Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2007 từ ngày 1-6-2007 đến hết ngày 30-9-2007.

2- Địa chỉ nhận tác phẩm dự giải:

Tác phẩm dự Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2007 xin gửi về: Thường trực Hội đồng Giải báo chí Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Số 46-Tràng Thi - Hà Nội.

V- Giải thưởng:

- Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2007 gồm có nhiều giải thưởng cho mỗi loại hình báo chí.

- Mỗi giải thưởng, cùng với bằng chứng nhận kèm theo số tiền thưởng như sau: - Mỗi giải A trị giá 5 triệu đồng; - Mỗi giải B trị giá 3 triệu đồng; - Mỗi giải C trị giá 2 triệu đồng; - Mỗi giải khuyến khích trị giá 1 triệu đồng.

Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, Hội nhà báo Việt Nam các cấp, các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương phổ biến sâu rộng tới các nhà báo, hội viên và các tầng lớp nhân dân nắm được thể lệ giải và tham dự giải, bảo đảm sự thành công của Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc (lần thứ năm) năm 2007.

Trong quá trình triển khai dự giải, nếu có vấn đề gì cần trao đổi hoặc hỏi thêm xin liên hệ với Thường trực Hội đồng Giải báo chí Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (đ/c Tuấn Anh – Phó Ban Tuyên huấn) - Điện thoại: (04) 8257447, D.Đ: 0913579692; Fax: (04) 8251887; hoặc Ban nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam (đ/c Tài Nguyên – Trưởng ban Nghiệp vụ) - Điện thoại: (04)8246530; D.Đ: 0913014459 - Fax (04)8250797.

 

T/M BAN THƯỜNG TRỰC

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM

PHÓ CHỦ TỊCH

LÊ TRUYỀN

Về đầu trang


 

     UỶ BAN TRUNG ƯƠNG                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             *****************                                                       *******************

       BAN THƯỜNG TRỰC                                Nội, ngày 16 tháng10 năm 2007

        Số: 1631 QĐ/MTTW

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng sơ  khảo Giải báo chí

Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 5 -  năm 2007

BAN THƯỜNG TRỰC UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

- Căn cứ vào "Điều lệ Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" và "Thể lệ Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2007 của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Căn cứ vào số lượng tác phẩm của các tác giả trong cả nước gửi về tham dự Giải ;

- Sau khi trao đổi thống nhất với các cơ quan chức năng hữu quan và xét đề nghị của ông Trưởng Ban Tuyên huấn Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.  Thành lập Hội đồng sơ khảo Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2007 của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam gồm các vị có tên dưới đây:

1. Ông Lê Truyền - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQVN - Chủ tịch Hội đồng sơ khảo

2. Ông Lê Bá Trình - Uỷ viên Thường trực - Trưởng Ban Tuyên huấn UB TƯ MTTQVN - Uỷ viên

3. Nhà báo Vũ Duy Thông- Phó Tổng biên tập Báo Điện tử Đảng cộng sản Việt Nam- Uỷ viên

4. Nhà báo Phạm Tài Nguyên - Trưởng Ban nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam- Uỷ viên

5. Nhà báo - Kim Anh - Nguyên Trưởng ban CTXH - Báo Nhân dân - Uỷ viên

6. Nhà báo- Trương Cộng Hoà- Phó Trưởng ban Thời sự - Đài Tiếng nói Việt Nam- Uỷ viên

7. Nhà báo Lý Tiến Dũng- Tổng biên tập Báo đại Đoàn kết - Uỷ viên

8. Nhà báo Trần Đức Nuôi - Trưởng Ban Khoa học & Công nghệ -Đài Tiếng nói Việt Nam- Uỷ viên

9. Nhà báo Lê Tất Cứ- Trưởng Ban Dân tộc, Đài Truyền hình Việt Nam- Uỷ viên

10. Nhà Báo Doãn Thị Thuận - Phó vụ trưởng Vụ Báo Chí - Ban Tuyên giáo TW- Uỷ viên

11. Nhà Báo  Hải Đường - Trưởng Ban Biên tập Báo Nhân dân cuối tuấn - Uỷ viên

12. Nhà báo-  Vũ Huyến - Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật, Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam- Uỷ viên

13. Nhà báo Nguyễn Quang Phóng- Trưởng ban Chuyên đề, Đài TH Việt Nam- Uỷ viên

14. Nhà báo Đinh Đức Lập - Giám đốc TT đào tạo huấn luyện UB TƯ MTTQVN - Uỷ viên

15. Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh - Phó Ban Tuyên Huấn, Phó Ban Biên tập Trang Web Mặt trận Tổ quốc Việt Nam- Uỷ viên kiêm thư ký Hội đồng giám khảo.

Hội đồng Giám khảo làm việc theo Điều lệ Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và  Thể lệ Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2007.       

Điều 2. Ban Tuyên huấn Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam, Văn Phòng Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam  và các vị có tên trên thực hiện quyết định này.

 

                                                 T/M BAN THƯỜNG TRỰC

                                                   UỶ BAN TW MTTQ VIỆT NAM

                                                CHỦ TỊCH

Nơi nhận:                                                                                                               

- Như điều1 & 2                                                                     (Đã ký)

- Ban Thường trực                                                                                                 

- Lưu: V.P, Tuyên huấn                                                   PHẠM THẾ DUYỆT

Về đầu trang


 

         UỶ BAN TRUNG ƯƠNG             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  **********                                                               ************

          BAN THƯỜNG TRỰC                        Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2007

           SỐ: 1632 QĐ/MTTW

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng chung khảo Giải báo chí

Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 5 -  năm 2007

BAN THƯỜNG TRỰC UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

 

-  Căn cứ vào "Điều lệ Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" và "Thể lệ Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2007" của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Xét đề nghị của ông Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc và ông Trưởng Ban Tuyên huấn Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng chung khảo Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2007 của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm các vị có tên dưới đây:

1. Ông Huỳnh Đảm - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng chung khảo.

2. Nhà báo Đinh Thế Huynh- Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam - Uỷ viên.

3. Nhà báo Tạ Ngọc Tấn- Uỷ viên Trung ương Đảng - Tổng biên tập Tạp Chí Cộng sản -Uỷ viên.

4. Ông Lê Truyền - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban TƯMTTQ Việt Nam- Phó Chủ tịch thường trực  Hội đồng chung khảo.

5. Ông Lê Bá Trình- Uỷ viên Ban Thường trực - Trưởng Ban Tuyên huấn Uỷ ban TƯMTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Biên tập Trang Web MTTQ Việt Nam - Uỷ viên

6. Nhà báo Hồng Vinh- Phó Trưởng Ban, Ban Tuyên Giáo Trung ương - Uỷ viên.

7.  Nhà báo Trần Đăng Tuấn - Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam- Uỷ viên

8. Nhà báo Trần Đức Nuôi - Trưởng Ban Kinh tế KH & CN- Đài Tiếng nói Việt Nam- Uỷ viên

9.  Nhà báo Phạm Tài Nguyên - Trưởng Ban nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam- Uỷ viên.

10.  Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh - Phó Ban Tuyên Huấn, Phó Ban Biên tập Trang Web Mặt trận Tổ quốc Việt Nam- Uỷ viên kiêm thư ký Hội đồng  giám khảo

Hội đồng Giám khảo làm việc theo Điều lệ Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và  Thể lệ Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2007.       

Điều 2. Ban Tuyên huấn Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Văn phòng Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các vị có tên trên thi hành quyết định này.

 

                                               T/M BAN THƯỜNG TRỰC

                                                   UỶ BAN TW MTTQ VIỆT NAM

                                                CHỦ TỊCH

Nơi nhận:                                                                                                               

- Như điều1 & 2                                                                     (Đã ký)

- Ban Thường trực                                                                                                 

- Lưu: V.P, Tuyên huấn                                                   PHẠM THẾ DUYỆT

Về đầu trang


     UỶ BAN TRUNG ƯƠNG                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        ~~~~~~~~~                                                               ~~~~~~~~~

       BAN THƯỜNG TRỰC                                     Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2007

        SỐ: 07/QCCT-MTTW

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG

GIÁM KHẢO GIẢI BÁO CHÍ VÌ SỰ NGHIỆP ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC NĂM 2007

 

I- NGUYÊN TẮC CHUNG:

1/ Hội đồng Giám khảo (sơ khảo và chung khảo) là tổ chức tư vấn của Ban Tổ chức cuộc thi Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2007. Hội đồng Sơ khảo có nhiệm vụ chấm, thẩm định, xét chọn tác phẩm xuất sắc do các tác giả gửi về để trình Hội đồng Chung khảo xem xét, quyết định việc trao Giải.

2/ Căn cứ làm việc của Hội đồng Giám khảo là Điều lệ Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và  Thể lệ Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2007.       

3/ Hội đồng Giám khảo làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo sự khách quan, công bằng trong việc nhìn nhận, đánh giá các tác phẩm. Các thành viên trong Hội đồng Giám khảo đều bình đẳng như nhau trong việc thẩm định, tuyển chọn các tác phẩm.

4/ Đánh giá của các thành viên Hội đồng Giám khảo đối với từng tác phẩm, được thể hiện bằng số điểm. Tên tác giả được giữ nguyên trên các tác phẩm để các thành viên Hội đồng Giám khảo có đủ cơ sở trong việc xem xét, đánh giá và cho điểm.

 

II- QUY TRÌNH CHẤM VÀ CHO ĐIỂM:

1/ Về cách cho điểm:

- Số điểm tối đa được cho đối với mỗi tác phẩm là 10 điểm và cho điểm  tới 1/4 điểm.

- Sau khi nghiên cứu, xem xét tác phẩm và các hồ sơ cần thiết, các thành viên ghi nhận xét, đánh giá và dự kiến số điểm của mình cho đối với từng tác phẩm trên Bảng danh sách tác phẩm dự thi do Ban tổ chức cung cấp. Tiêu chuẩn đánh giá các tác phẩm căn cứ vào tiêu chuẩn đã nêu trong Điều lệ và Thể lệ giải. Điểm của tác phẩm là điểm bình quân của tổng số điểm các thành viên trong Hội đồng Giám khảo tham gia chấm.

- Căn cứ vào số điểm các tác phẩm đạt được Hội đồng Sơ khảo sẽ quyết định lần cuối cùng (nếu cần thì tiến hành bằng bỏ phiếu kín) về số lượng cũng như danh sách chính thức các tác phẩm được tuyển chọn vào chấm chung khảo.

- Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo báo cáo kết quả tổng hợp việc chấm của các thành viên Hội đồng Sơ khảo với Hội đồng Chung khảo.

- Danh sách các tác phẩm được vào vòng chung khảo xếp theo thứ tự số điểm trung bình từ cao xuống thấp mà các tác phẩm đạt được.

- Trường hợp thành viên Hội đồng Giám khảo có tác phẩm dự thi đúng thể loại mình chấm thì không cho điểm với các tác phẩm đó.

2/ Thời gian tiến hành tuyển chọn:

- Thời gian tiến hành chấm sơ khảo từ ngày 24/10/2007 đến ngày 31/10/2007.

- Thời gian tiến hành chấm chung khảo từ ngày 1/11/2007 đến 5/11/2007.

Quy chế này này được thông báo tới tất cả các thành viên trong Ban Giám khảo Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2007 để thực hiện.

 

T.M BAN THƯỜNG TRỰC

UỶ BAN TƯMTTQ VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

      PHẠM THẾ DUYỆT

Về đầu trang


Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  trao 60 Tác phẩm báo chí xuất sắc đoạt giải vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc 2007

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, sáng 14/11/2007 tại trụ sở cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – 46 Tràng Thi – Hà Nội đã diễn ra Lễ tổng kết & trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2007 (Lần thứ 5). Đây là cuộc thi do Uỷ ban Trung ương MTTQ phát động nhằm mục đích tuyên truyền phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc .

Tới dự có Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; Ông Nguyễn Văn Son, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Ông Lê Quốc Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Các vị thành viên Hội đồng giám khảo giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2007 (Lần thứ 5); lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương và các tác giả đạt giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2007 (Lần thứ 5).

Sau 4 tháng công bố thể lệ cuộc thi, Ban Tổ chức đã nhận được 642 tác phẩm thuộc các thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí của 95 cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước gửi tác phẩm dự thi. Có nhiều địa phương ở xa như: Đắk Lắc, Đắk Nông, Kiên Giang, Bình Định, Lâm Đồng,  Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Thọ…. cũng đã gửi tác phẩm dự thi.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội đồng chung khảo (gồm các nhà báo: Đinh Thế Huynh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Tạ Ngọc Tấn - Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Hồng Vinh - Phó Ban Tuyên giáo Trung ương; Huỳnh Đảm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký; Lê Bá Trình Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Truyền - Nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Đăng Tuấn – Phó TGĐ Đài Truyền hình Việt Nam; ….) đã thống nhất lựa chọn được 60 tác phẩm để trao giải.

Tác phẩm "Tôi đã được Bác Hồ dạy dỗ trong kháng chiến chống Pháp” của tác giả Linh Nga Nhiếc Đam (Buôn Mê Thuột - Đắc Lắc), đăng Nguyệt san Thông tin Công tác Mặt trận đã đạt giải A. Cũng tại buổi lễ, BTC đã trao 15 tác phẩm đạt Giải B và 17 tác phẩm đạt Giải C. Ngoài ra còn có 27 tác phẩm đạt giải khuyến khích.

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuyền truyền phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân trong giai đoạn hiện nay. Chủ tịch mong muốn trong thời gian tới các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động nhằm tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện CNH, HÐH đất nước, và biểu dương các điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động thiết thực sinh động của Mặt trận ở các địa phương, cơ sở, kịp thời phản ánh những tình cảm, nguyện vọng và việc làm tốt đẹp của các nhân sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo, kiều bào ta ở nước ngoài đóng góp thiết thực cho khối đại đoàn kết toàn dân - động lực chủ yếu để phát triển đất nước.

P.V

Về đầu trang


DANH SÁCH 60 TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI THƯỞNG

GIẢI BÁO CHÍ VÌ SỰ NGHIỆP ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC NĂM 2007

(Theo quyết định số 1699, ngày 8/11/2007 của Ban Thường trực Uỷ ban TƯMTTQ Việt Nam)

Giải A: 1 tác phẩm.

1. Tôi đã được Bác Hồ dạy dỗ trong kháng chiến chống Pháp - tác giả Linh Nga Nhiếc Đam (Buôn Mê Thuột - Đắc Lắk) đăng Nguyệt san Thông tin Công tác Mặt trận.

Giải B:  15 tác phẩm:

1. Tìm hiểu về chiến lược Đại đoàn kết trong tư tưởng Hồ Chí Minh - tác giả Hà Văn Thịnh đăng Tạp chí Cộng sản.

2.Phản biện xã hội-phương thuốc chữa trị căn bệnh duy ý chí - tác giả Lê Đức Tiết đăng Tạp chí Mặt trận.

3.Khuyến tự học nhưng bất khuyến kết quả tự học -tác giả Trường Giang đăng Tạp Chí Trí tuệ.

4.Chùm bài: Sự thật về những việc làm sai trái của ông Quảng Độ - tác giả Hồng Lĩnh, Đăng Trường đăng báo Công an nhân dân.

5.Ông lão 27 năm vần đá vá đường - tác giả Bằng Vân đăng báo Thanh Niên.

6.Tháng 7, về với Trường Sơn - tác giả Cẩm Thuý đăng báo Đại đoàn kết.

7.Na Hai, những "bông mai" rỉ máu - tác giả Thu Loan đăng báo Nhà báo và Công luận.

8.Sức chiến đấu của đoàn thể trẻ - tác giả Minh Huệ - Doãn Chiêu đăng báo Cựu chiến binh.

9.Lập "đài ta" trong vòng vây.. "đài địch" - tác giả Chí Dũng đăng báo Đại đoàn kết.

10.Niềm vui sau những giọt nước mắt - tác giả Nguyễn Thanh Phương Đài PT-TH Thanh Hoá.

11.Chỉ vì một lời hứa - tác giả Thu Lương – Đài Tiếng nói Việt Nam.

12.Thiêng liêng hai tiếng đạo đời - tác giả Nguyễn Khắc Quang Đài PT-TH Gia Lai.

13."Nhạc trưởng" của buôn làng - Anh Tuấn - Thành Hân, Đài PT-TH Quảng Ngãi.

14.Ông chủ trang trại tuổi 20 - tác giả Thu Hà đăng Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

15.Đương đầu với đại cuồng phong - tác giả Ngô Mỹ (Thông tấn xã Việt Nam) đăng báo Quân đội Nhân dân, Hà Nội mới, Lao động

Giải C: 17 tác phẩm:

1.Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Mặt trận Dân tộc thống nhất trong tình hình mới - tác giả Trần Hậu đăng Tạp chí Mặt trận.

2.Phát huy những điểm tương đồng của chủ nghĩa xã hội và các tôn giáo để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc - tác giả Lê Bá Trình, đăng Tạp chí Mặt trận.

3.Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội - tác giả Phạm Ngọc Quang, Nguyễn Viết Thông đăng Tạp chí Cộng sản.

4.Công tác dân vận trong giải quyết "điểm phức tạp" : Bài học kinh nghiệm 8-4 - tác giả Ngô Thanh đăng Báo Bắc Giang.

5.Những kẻ cuồng vọng - tác giả Nguyễn Thế Hoàng đăng báo Công an Nhân dân.

6.Khu di tích Bác Hồ ở Thái Lan - Một tượng đài thân thiện của nhân dân hai nước - tác giả Trần Thu Hằng đăng báo Phụ Nữ Thủ đô.

7.Xứng danh Anh hùng - tác giả Hà An đăng báo Đại đoàn kết.

8.Người lính và vạn trang sách viết tay về Bác Hồ tác giả Tân Linh đăng Báo Văn hoá.

9."Vượt biên" cứu người - tác giả Việt Yên đăng báo Đại đoàn kết.

10. Hạnh phúc không tật nguyền - tác giả Đỗ Quang - Tuấn Hoàng đăng báo  Sài Gòn giải phóng.

11.Người mang lại niềm vui cho bệnh nhân nghèo - tác giả Trần Thanh Phương đăng báo Báo Đại đoàn kết.

12.Mái ấm tặng người nghèo - tác giả Hải Yến đăng báo Bắc Giang.

13.Ông Sáu Đầy và hợp tác xã hạnh phúc - tác giả Nguyễn Tấn Lực đăng báo Trà Vinh.

14.Xoá đói giảm nghèo bền vững ở Hoà Bình - tác giả Lê Đông, Quốc Khánh, Phạm Khánh VTV5 - Đài THVN

15.Dũng cảm chống lệnh cấp trên bảo vệ tiền tỷ của Nhà nước - tác giả Đình Hưng, Đài Phát thanh truyền hình Đồng Nai.

16.Cử tri cả nước đã đi bầu Quốc hội, - tác giả Đỗ Cao Minh phóng viên thời  sự Báo Việt Nam Nét.

17.“Ngày hội  Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2006 ở Quảng Nam” - tác giả Vũ Khắc Trọng và Ban Biên tập Thông tin Công tác Mặt trận Quảng Nam.

Giải Khuyến khích: 27 tác phẩm

1.Chùm tin, bài tuyên truyền đấu tranh chống các thế lực phản động phá hoại an ninh trật tự - tác giả Thiện Thuật, Hồng Quân, Quang Vũ Thông tấn xã Việt Nam.

2.Chùm bài: Cổ phần hoá bệnh viện Bình Dân - tác giả  Tùng Quang, Thanh Tùng đăng báo Báo Đại đoàn kết.

3.Bức thư ngỏ, gửi Quý ngài nghị sĩ Hoa Kỳ - tác giả  Lê Phong Báo Đại đoàn kết.

4."Xin đừng gọi chúng tôi là người ngoại quốc" - tác giả  Phạm Tân đăng Báo Văn hoá.

5.Họ mưu toan quấy rối cuộc sống yên bình của nhân dân  - tác giả  Minh Tâm, đăng Báo Nhân Dân.

6.Làng... "hũ gạo" - tác giả  Phạm Phú Thép đăng Báo Văn hoá.

7.Bài học kinh nghiệm sau ba năm xây dựng mô hình Hộ ngư dân VN phát triển bền vững...  - tác giả Thanh Lam đăng Thông tin Công tác Mặt trận Quảng Nam

8.Kỷ niệm về một thế hệ - tác giả  Khôi Nguyễn đăng Báo Nhân Dân.

9.Trên công trình Thuỷ điện Sơn La - tác giả Lê Hoàng, Trịnh Sơn, đăng báo Nhân Dân.

10.Chùm bài Công an nhân dân học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - tác giả Anh Hiếu đăng Báo Công an nhân dân.

11. Sống dâng hiến - tác giả Hồng Thái đăng Báo Công an nhân dân.

12. Được mất của làng - tác giả Nguyễn Uyển, đăng Báo Văn Nghệ.

13. Người xứ Thanh gọi anh là "Thầy Nghĩa" - tác giả Quốc Hùng đăng Báo Văn hoá.

14. Toả sáng một vùng nhân văn  - tác giả Kim Thanh, đăng Thời Báo Tài chính.

15. Có những người con Công giáo Tây Nguyên như thế  - tác giả Vũ Thành Nam,  đăng báo Công an Nhân dân.

16. Đi săn cọp dữ ở Sơn La  - tác giả Hàn Viết Hoan đăng báo Hải Quan.

17. Người nông dân nổi tiếng ASEAN - tác giả Minh Đức - Lê Nga đăng Báo Thanh Niên.

18. Còn nửa chân vẫn cõng 4 con vào đại học - tác giả  Huệ Linh đăng báo Bắc Giang.

19. "Made in Xuân Hùng" giấc mơ vươn khơi - tác giả  Thanh Phúc đăng báo  Lao động - Xã hội.

20. Sơn La và cuộc chiến tìm lại sự bình yên cho làng bản - tác giả  Phạm Nam Giang- Tân Linh đăng Báo Văn hoá..

21. Việt Kiều ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt - tác giả  Nguyễn Trung Kiên VTV4 Đài Truyền hình Việt Nam.

22. Không Thể im lặng - tác giả  Tạ Bích Loan,  Chương trình  Người đương thời, Đài Truyền hình Việt Nam.

23. Tin ở trời xanh - tác giả  Bá Dũng đăng báo An Ninh Thế giới.

24. Ở thôn văn hoá An Hoà - tác giả  Mai Hạ đăng báo Quảng Ngãi.

25. Chi bộ đặc biệt - tác giả  Đào Nguyên Lan đăng báo Điện tử Đảng cộng sản Việt Nam.

26. Bền chặt những dòng họ - tác giả  Phạm Văn An, Đài Tiếng nói Việt Nam.

27. Chấm dứt những luận điệu sai trái - tác giả  Minh Phương báo Cựu Chiến binh.

                                                                                 B.T.C

Về đầu trang