Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư số 7, phường Quán Thánh

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Lỗ Xá, xã Nhân Hoà, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Đồng Sơn, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm về dự Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XÂY DỰNG VÀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN,VẬN ĐỘNG CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ


  Các văn bản

Tin tức hoạt động

Kết quả thực hiện đề án 02-212 giai đoạn I tại tỉnh Hà Giang

Sau 3 năm thực hiện Quyết định 212/QĐ-TTg: Công tác phổ biến giáo dục pháp luật cần sự đồng bộ hơn từ các cấp, các ngành ở Lạng Sơn

Kết quả thực hiện Đề án 02-212/QĐ-TTg về Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư ở tỉnh Đồng Tháp

Sơ kết giai đoạn I đề án 02-212/TTg ở xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

“Nhóm nòng cốt”, ấp Long Hoà 2, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long thực hiện đề án 02-212/CP

Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư ở xã Hà Lĩnh - huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hoá

Phát huy vai trò già làng, trưởng bản trong việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật

Uỷ ban MTTQ tỉnh Bình Phước triển khai thực hiện Đề án 02-212 năm 2009

Nhìn lại ba năm Mặt trận triển khai Đề án “xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”

Mặt trận tỉnh Tây Ninh thực hiện đề án “xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”

Xây dựng và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư tại Đà Nẵng

Kết quả thực hiện đề án 02-212 về tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư xã Long Phước huyện Long Hổ tỉnh Vĩnh Long

 Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn I ở xã Tân Triều

Tăng cường phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số

Hiệu quả từ mô hình “Nhóm nòng cốt”  ở tỉnh Lâm Đồng

Phú Thọ: Tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức về pháp luật cho nhân dân

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trong nông dân thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum

Kết quả thực hiện đề án 02-212 giai đoạn 1 tại xã Lợi Bình Nhơn thị xã Tân An tỉnh Long An

Thị xã Phú Thọ khai thác hiệu quả tủ sách pháp luật

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 02-212 GIAI ĐOẠN I TẠI XÃ THUỶ PHƯƠNG,  HUYỆN HƯƠNG THUỶ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Hoạt động của nhóm nòng cốt xã Quỳnh Phú huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh trong việc "Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư

Điện Biên sức sống mới từ đề án 02-212 của Chính phủ

Một số kết quả sau hai năm thực hiện đề án 02-212 ở tỉnh An Giang

Sơ kết giai đoạn I thực hiện Đề án 02-212/TTg tỉnh Bến Tre

Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp trong cộng đồng dân cư ở Thành phố Đà Nẵng

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang với việc thực hiện giai đoạn I đề án 02/212/TTg

UBND tỉnh Hoà Bình: Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2009

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư" giai Đoạn I ở tỉnh Bắc Ninh

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Thanh Hoá

Thành phố Hồ Chí Minh, coi trọng phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân

Tỉnh Bình Dương: Đề án Nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh niên: Đa dạng các loại hình phổ biến kiến thức pháp luật

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện Đề án 02-212

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

Ninh Bình triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2009

Điện Biên với việc triển khai thực hiện đề án 02-212/TTG

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh thực hiện đề án 02-212/TTG

Xã Hà Lĩnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư

Giáo dục pháp luật: Hướng tới người dân ở nông thôn

Khắc phục tình trạng xây dựng tủ sách pháp luật mang tính hình thức ở tỉnh Ninh Bình

Huyện Đoan Hùng tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật

MTTQ huyện Phù Ninh đánh giá kết quả 2 năm "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư"

Thực hiện Đề án 02-212, kinh nghiệm từ các cơ sở làm điểm ở Thanh Hoá 

Kết quả triển khai thực hiện đề án 02-212/TTg tỉnh Đắk Lắk

Gò Công Đông: Tổng kết chương trình phổ biến giáo dục pháp luật

Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Bình triển khai thực hiện đề án 02-212: Thực hiện chương trình “5 xây, 5 không”

Uỷ ban MTTQ tỉnh Phú Thọ tiếp tục triển khai đề án 02-212/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Tỉnh Điện Biên với kết quả thực hiện đề án 20-212 của Thủ tướng Chính Phủ

Lợi Bình Nhơn – Long An: Đề án 02-212 đã góp phần cải thiện môi trường và tệ nạn xã hội

Mặt trận Tổ quốc huyện Tam Dương thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong tầng lớp nhân dân

Nỗ lực đưa pháp luật về nông thôn

Bắc Ninh: Hội Phụ nữ Từ Sơn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Sơn La: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới nhân dân

Điểm sáng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Phổ biến giáo dục pháp luật ở Tân Yên – Bắc Giang

Tỉnh Cà Mau Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thành phố Đà Nẵng: Triển khai chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật

Uỷ ban MTTQ tỉnh Long An sơ kết thực hiện đề án 02-212: 12/14 huyện, thị ban hành kế hoạch chi tiết

Tỉnh Bình Định triển khai công tác phối hợp giáo dục pháp luật năm 2008

Tỉnh Hoà Bình Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành của các tầng lớp nhân dân


Tỉnh Bình Định triển khai công tác phối hợp giáo dục pháp luật năm 2008

Hôm qua (13.3), đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã chủ trì Hội nghị triển khai công tác PBGDPL năm 2008 với sự tham dự của gần 100 đại biểu của các cơ quan tỉnh và các huyện, TP Quy Nhơn. Trong năm 2007, toàn tỉnh đã triển khai tốt công tác PBGDPL, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Các cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể có sự quan tâm, phối hợp tốt, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động tuân thủ pháp luật của cán bộ và nhân dân. Tuy nhiên, ở một số huyện, Hội đồng PBGDPL hoạt động chưa hiệu quả, nội dung, hình thức còn nghèo nàn; việc quan tâm của các cấp ủy và chính quyền chưa đúng mức, một số cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu trong việc tuân thủ pháp luật,…

Chỉ đạo công tác PBGDPL năm 2008, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Bình lưu ý một số công tác, như: Cải tiến về hình thức, nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm; các cơ quan thông tin đại chúng mở chuyên trang, chuyên mục PBGDPL; phát huy vai trò của các cơ quan tham mưu, đẩy mạnh công tác kiểm tra, chấn chỉnh đối với công tác này.

Ngọc Diên

[Về đầu trang]


Tỉnh Hoà Bình Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở

Ngày 10/3, Sở Tư pháp, Ban điều hành đề án 4- chương trình 212 tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác triển khai làm điểm giai đoạn 1- Đề án 4 và triển khai kế hoạch thực hiện nhân rộng đề án trong toàn tỉnh, giai đoạn 2008-2010. Dự hội nghị có đồng chí Quách Thế Tản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 212 của tỉnh.

Thực hiện đề án 4 về “Phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ tư pháp trong phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn”, năm 2007, Sở Tư pháp là cơ quan chủ trì thực hiện đề án đã phối hợp với các cơ quan là thành viên Ban điều hành đề án 4 chọn xã Kim Bôi (Kim Bôi), phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình), thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) làm điểm.

Ban điều hành đề án 3 còn tiếp nhận xã Tây Phong (Cao Phong) và Yên Trị (Yên Thuỷ) là đơn vị làm điểm đề án 4 của T.Ư. Thông qua các lớp tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức pháp luật của cán bộ, nhân dân, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ở các đơn vị làm điểm đã nâng cao đáng kể. Bằng các hình thức như tổ chức hội nghị, thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, trợ giúp pháp lý, xét xử lưu động… tại các đơn vị làm điểm đã thu hút được sự tham gia đông đảo của hàng nghìn người tham gia. Các văn bản đựoc chú trọng tuyên truyền là: Luật Đất đai, Luật Khiếu nại - Tố cáo, Luật Giao thông đường bộ, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống tham nhũng, pháp luật về phòng chống ma tuý…

Sở Tư pháp đã in ấn 620 cuốn bản tin tư pháp cung cấp cho 214 xã, phường, thị trấn và 190 điểm bưu điện văn hoá trong toàn tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Đề án 4 còn gặp một số khó khăn như: công chức tư pháp - hộ tịch hiện nay đa số là kiêm nhiệm nên hạn chế trong việc tham mưu, triển khai thực hiện các nội dung làm điểm; việc triển khai thực hiện đề án chưa được kiểm tra, giám sát kịp thời; kinh phí dành cho công tác PBGDPL còn hạn hẹp…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Quách Thế Tản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để đề án thứ 4 nhân rộng và có hiệu quả hơn, trong thời gian tới, các cơ quan tham gia thực hiện đề án cần tích cực, chủ động hơn trong việc PBGDPL và coi đây là nhiệm vụ chính trị phải thực hiện thường xuyên, liên tục. Có như vậy, các văn bản mới phát huy hiệu lực, cơ quan Nhà nước nâng cao hiệu quả quản lý cũng như góp phần nâng cao ý thức tự giác của mọi tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trên cơ sở kết quả thực hiện làm điểm đề án 4- năm 2007, hội nghị đã thông qua kế hoạch thực hiện đề án 4 năm 2008. Theo đó, năm 2008, việc thực hiện đề án sẽ được triển khai thực hiện trong toàn tỉnh trên cơ sở tăng cường năng lực PBGDPL cho Ban tư pháp và công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã.

                                                                     Hợp Thanh

[Về đầu trang]


Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành của các tầng lớp nhân dân

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, ngày 12/3, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012.

Mục tiêu cụ thể của Chương trình là đến hết năm 2012, từ 80-90% người dân trên toàn quốc được tuyên truyền pháp luật chung và các văn bản pháp luật chuyên ngành liên quan đến từng nhóm dân cư theo các địa bàn và đối tượng khác nhau; 95% người sử dụng lao động được tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp; 70% người lao động được tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân và người lao động; 95% thanh thiếu niên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan trực tiếp tới đối tượng này...

Chú trọng tuyên truyền pháp luật về hội nhập kinh tế quốc tế; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; an toàn giao thông...

Chương trình tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho sáu nhóm đối tượng gồm: Cán bộ, công chức, viên chức; người dân thành phố, người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số; cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang; thanh thiếu niên; người sử dụng lao động, người lao động trong các doanh nghiệp; người nước ngoài ở Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài. Nội dung pháp luật được lựa chọn tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Tập trung tuyên truyền văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống cán bộ, nhân dân, trong đó, chú trọng tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống các tệ nạn xã hội; an toàn giao thông; vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở...

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Để công tác giáo dục, phổ biến pháp luật đạt hiệu quả cao, cần củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp bằng cách định kỳ tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, tập huấn kiến thức, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ và tiếng dân tộc cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại những địa bàn liên quan. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của các luật gia, cán bộ công đoàn, cán bộ Đoàn TNCSHCM, đội thanh niên tình nguyện,... để thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đổi mới các hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật

Đó cũng là một trong các giải pháp của chương trình. Theo đó, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, triển khai trên diện rộng những hình thức mới đang phát huy hiệu quả trên thực tế. Tăng cường giới thiệu các quy định pháp luật thông qua hình thức tuyên truyền miệng tới tận cơ sở như trao đổi, đối thoại, thảo luận, giải đáp những yêu cầu từ phía người dân nhằm nâng cao tính chủ động trong việc tiếp nhận kiến thức pháp luật. Nâng cao chất lượng dạy và học pháp luật trong nhà trường ở các cấp học và trình độ đào tạo theo hướng nâng cao tính chủ động, tích cực của học sinh, sinh viên và tính thực tiễn trong bài giảng của giáo viên.

Đồng thời, tích cực huy động sức mạnh và lợi thế sẵn có của các phương tiện thông tin đại chúng trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật. Phát huy vai trò của hoạt động hòa giải ở cơ sở trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với trợ giúp pháp lý lưu động cho các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

(Theo Website Chính Phủ)

[Về đầu trang]


Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tiển khai Đề án 02-212/TTg tại xã Thanh Minh

Ngày 13/1, tại UBND xã Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn Đề án 02-212/TTg của Thủ tướng Chính phủ về chương trình hành động quốc gia phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân xã, phường thị trấn cho lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thanh Minh cùng 40 cán bộ làm công tác MTTQ tại 9 bản, tổ dân phố trên địa bàn xã.

Bà Trần Thị Dung, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày một số nội dung cơ bản của chương trình phổ biến giáo dục pháp luật, gồm 4 đề án thành phần với các nội dung cơ bản: Hệ thống chính trị cơ sở đưa thông tin pháp luật đến cán bộ, nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các thiết chế văn hóa thông tin ở xã, phường, thị trấn. Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn. Phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ tư pháp trong phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn.

6 giải pháp chủ yếu thực hiện Đề án nhấn mạnh cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và công tác chỉ đạo của UBND các xã, phường, thị trấn; huy động tổ trưởng tổ dân phố, già làng, trưởng thôn, bản... tham gia tuyên truyền, phổ biến nhân dân chấp hành pháp luật. Xây dựng chính sách, chế độ cho cán bộ và cộng tác viên thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Đầu tư hợp lý các phương tiện đồng thời đưa ra các hình thức tuyên truyền cho phù hợp với trình độ dân trí của từng địa bàn cụ thể...

Mạnh Thắng

[Về đầu trang]


Tỉnh Bạc Liêu:Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án 02-212 về “Tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”

Ngày 20/12/2007, Ủy ban MTTQVN tỉnh phối hợp Sở Tư pháp tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Đề án 02-212 của Chính phủ về “Tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư” trên địa bàn tỉnh.

Theo đề án, nhiều nội dung cụ thể được xây dựng như: “Nhóm tiêu biểu”, “CLB pháp luật”; lựa chọn một số khu dân cư có nhiều bức xúc về thực thi pháp luật đại diện cho các khu vực nông thôn sâu, thành thị, vùng có đông đồng bào tôn giáo - dân tộc để chỉ đạo; đưa nội dung giáo dục pháp luật vào các tiêu chí của quy ước khu dân cư trong cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”... Theo đó, một số biện pháp tổ chức thực hiện đã được đề ra như: phát động phong trào chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư, xây dựng lực lượng nòng cốt vận động nhân dân chấp hành pháp luật ở khu dân cư, thành lập Ban chỉ đạo gồm đại diện các cơ quan cấp tỉnh và phân công cụ thể trách nhiệm từng thành viên...

P.V - Bạc Liêu

[Về đầu trang]


Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình triển khai Đề án 02/212  

Vừa qua, UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Đề án 02/212/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc "Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư". Tham dự hội nghị có thành viên của các sở, ban, ngành liên quan trong toàn tỉnh.

Việc thực hiện Đề án 02/212/TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho nhân dân, tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân chấp hành đúng các quy định của pháp luật, góp phần hạn chế các vi phạm pháp luật của nhân dân trong cuộc sống. Để đề án thực hiện có hiệu quả, UBMTTQVN tỉnh đã chọn 17 xã, phường và 34 khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh để làm điểm trước khi triển khai ra diện rộng, mỗi khu dân cư lập một nhóm nòng cốt từ 5-10 người. Thời gian thực hiện đề án được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ 2007-2007; giai đoạn 2 từ 2009-2010 và phấn đấu trong năm 2008 phải hoàn thành việc chọn mô hình điểm, tiến hành tổ chức các hoạt động của nhóm nòng cốt. Tại hội nghị, các đại biểu tham gia thảo luận sôi nổi, đưa ra phương hướng để đổi mới công tác mặt trận và tăng cường công tác chỉ đạo, vận động nhân dân chấp hành pháp luật trong cộng đồng; quán triệt những nội dung về vai trò, trách nhiệm của Mặt trận trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; những vấn đề chung về giáo dục, kỹ năng phổ biến, tuyên truyền pháp luật.

T.H

[Về đầu trang]


Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/T.Ư ngày 9-12-2003 của Ban Bí thư T.Ư Ðảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. 

Nghị quyết xác định rõ, phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Ðảng. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục và ở tầm cao hơn nhằm làm cho cán bộ, nhân dân hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. 

Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. 

(Theo Báo Nhân Dân)

[Về đầu trang]


Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum triển khai Đề án 02/212

Trong 2 ngày 06 và 07 tháng 9, UBMTTQVN tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án 02 theo tinh thần Quyết định số 212/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân (gọi tắt là Đề án 02/212).

Hội nghị được tổ chức theo 2 cụm. Cụm 1 gồm 5 huyện: Đăk Glei, Ngọc Hồi, Tu Mơ Rông, Đăk Tô, Đăk Hà, tổ chức tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Đăk Tô; cụm 2 gồm các huyện, thị xã còn lại, tổ chức tại Trường Quân sự tỉnh; với gần 200 đại biểu là cán bộ Mặt trận cấp huyện, cấp xã, cán bộ nòng cốt tại các tổ nhóm phổ biến, tuyên truyền pháp luật cơ sở.

Tại Hội nghị các đại biểu được quán triệt những nội dung về vai trò, trách nhiệm của Mặt trận trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; những vấn đề chung về phổ biến, giáo dục pháp luật, kỹ năng phổ biến, tuyên truyền pháp luật… Sau Hội nghị này, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án theo chủ trương của Chính phủ.

Ngọc Thủy

[Về đầu trang ]


HUYỆN QUỲNH LƯU ĐẨY MẠNH HƠN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Năm 2006, hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Được sự quan tâm của Huyện uỷ, HĐND, Sở Tư pháp và các ban, ngành cấp tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt các nội dung kế hoạch đã đề ra từ đầu năm, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đã tổ chức lồng ghép các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật và các hoạt động chuyên môn, góp phần chuyển tải kịp thời các văn bản pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân.

Các thành viên của Hội đồng PBGDPL huyện đã tích cực làm tốt công tác tuyên truyền phối hợp GDPL; nội dung tuyên truyền phong phú, hình thức sử dụng đa dạng, ý thức học tập tốt. Các tổ chức, thành viên của Hội đồng đã chỉ đạo và bám sát cơ sở để vừa tuyên truyền, chỉ đạo cơ sở những nội dung mà cơ sở cần. Hội đồng PBGDPL hàng quý, 6 tháng đã họp đánh giá, rút ra ưu, khuyết điểm và đề ra biện pháp thực hiện. Tuyên truyền kịp thời các luật, văn bản của cấp trên cho cán bộ chủ trì cơ sở và nhân dân trong toàn huyện như Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Khiếu nại tố cáo (sửa đổi); Nghị định 158/NĐ-CP... Đã xây dựng được đội ngũ 17 báo cáo viên cấp huyện và 50 tuyên truyền viên cơ sở, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ này. Ở cơ sở, đã thành lập được 536 tổ hoà giải với 3.752 tổ viên, tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ; hầu hết tổ viên nhiệt tình công tác. Mặc dù kinh phí còn hạn hẹp nhưng các xã đã xây dựng được kế hoạch tuyên truyền PBGDPL và tổ chức nhiều cuộc tập huấn đạt kết quả, sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền như thi tìm hiểu pháp luật, sân khấu hoá, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh xã. 43/43 xã, thị trấn đã có tủ sách pháp luật với kinh phí đầu tư bình quân cho mỗi tủ sách là 1,5 triệu đồng.

Tuy vậy, công tác tuyên truyền PBGDPL năm 2006 còn một số hạn chế như: một số đơn vị, cơ quan chưa xây dựng kế hoạch tuyên truyền PBGDPL, chưa tổ chức tập huấn kịp thời các Bộ Luật, Luật, Nghị định của Chính phủ cho cán bộ và nhân dân. Công tác tuyên truyền PBGDPL mới chỉ đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo; một số cơ quan chức năng chưa thực sự vào cuộc, hoạt động của các thành viên Hội đồng PBGDPL còn chưa đều, vai trò của cơ quan thường trực Hội đồng chưa đáp ứng yêu cầu, chưa có định hướng cho cơ sở để tuyên truyền kịp thời các Bộ Luật, Luật, Nghị định. Một số báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ tư pháp cơ sở chưa đáp ứng với yêu cầu, chưa có nhiều kinh nghiệm, chủ yếu là nhiệt tình công tác, thiếu năng khiếu sư phạm. Kinh phí cho hoạt động tuyên truyền PBGDPL còn hạn chế, chất lượng một số cuộc tập huấn chưa cao. Ở một số cơ sở, ban phối hợp công tác PBGDPL hoạt động nhưng không thường xuyên, thiếu sự chỉ đạo, kiểm tra nên hiệu quả chưa đáp ứng với yêu cầu. Nội dung, hình thức, tuyên truyền phối hợp PBGDPL còn đơn điệu, đối tượng được tuyên truyền còn hạn chế. Một số cán bộ xã còn thờ ơ, thiếu nhiệt tình với việc nghiên cứu, tiếp thu các văn bản pháp luật mới; nhiều xã chưa xây dựng kế hoạch tuyên truyền, chưa tổ chức tuyên truyền kịp thời các luật, văn bản pháp quy theo sự chỉ đạo của UBND huyện; có xã nhiều năm chưa tổ chức tập huấn pháp luật chuyên sâu cho cán bộ và nhân dân; việc đầu tư kinh phí cho công tác tuyên truyền PBGDPL nói chung và công tác xây dựng tủ sách pháp luật nói riêng còn quá ít, nghèo nàn, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Do vậy, kết quả chuyển biến về nhận thức pháp luật của một số cán bộ, nhân dân còn hạn chế, dẫn đến một số công dân không hiểu hoặc cố tình không hiểu các quyền và nghĩa vụ, vẫn còn hiện tượng khiếu kiện vượt cấp, đông người, kéo dài.
Năm 2007, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết 49-CT/TW của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính, công tác PBGDPL cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Thực hiện có chất lượng hơn Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị 13/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác PBGDPL, Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg và Quyết định 212/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Củng cố, kiện toàn, bổ sung thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL như phòng Tôn giáo, Thanh tra huyện, tài nguyên - môi trường, tài chính - kế hoạch, công nghiệp - dịch vụ, Trung tâm BDCT huyện. Phối hợp với các cơ quan trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, các đơn vị kinh tế tiếp tục phát huy trách nhiệm của mình, có kế hoạch cụ thể, chọn nội dung thiết thực để nâng cao chất lượng, triển khai công tác PBGDPL với các hình thức phong phú, đa dạng thông qua các hình thức tuyên truyền miệng, qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua sinh hoạt CLB, trợ giúp pháp lý, thi tìm hiểu pháp luật.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt nhiệm vụ Đại hội Đảng các cấp, phổ biến quán triệt Luật TDTT, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", các Bộ Luật thiết thực với cuộc sống. Trước hết, trong quý I-2007, tập trung tuyên truyền các Bộ Luật, Luật, văn bản, chính sách phục vụ cho cải cách hành chính, Quy chế dân chủ, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhung và các tệ nạn xã hội. Củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải ở thôn, xóm, khối phố, phấn đấu tăng số việc hòa giải thành lên trên 80%. Nâng cao vai trò của hòa giải viên trong việc tham gia phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân.

- Nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý, tăng cường công tác trợ giúp pháp lý lưu động phù hợp với điều kiện địa lý và trình độ dân trí của người dân, phát triển các loại hình dịch vụ pháp lý và tư vấn pháp luật thuộc các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể để trợ giúp pháp lý cho các đơn vị cá nhân khi có yêu cầu. Xây dựng định kỳ chuyên trang tuyên truyền PBGDPL trên Tờ tin, giới thiệu những văn bản mới, các hoạt động PBGDPL hàng quý. Hội đồng PBGDL tổ chức báo cáo các hoạt động, các luật mới cho đội ngũ Bí thư Đảng uỷ,  tuyên truyền viên cơ sở. Đài PTTH tăng cường các buổi và nội dung tuyên truyền GDPL.

- Kiểm tra công tác tuyên truyền PBGDPL của các xã, thị trấn theo kế hoạch của UBND huyện. Trong đó, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra việc xây dựng và quản lý tủ sách pháp luật ở xã, thị trấn. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng, khai thác, quản lý sử dụng có hiệu quả tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, trường học, phấn đấu 100% cơ sở có tủ sách pháp luật.

Nguyễn Ngọc Hóa (Phó trưởng phòng Tư pháp)

[Về đầu trang]


Huyện Nhơn Trạch giám sát công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn

Vừa qua, Ban Pháp chế HĐND huyện Nhơn Trạch đã tổ chức giám sát công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện. Đoàn giám sát do ông Nguyễn Hữu Nghị-Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện làm trưởng đoàn, ngoài ra còn có sự tham gia của Thường trực và các thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện, Thường trực UBMTTQVN huyện, Văn phòng HĐND và UBND, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân huyện...

Trong những năm qua, phần lớn đối tượng được tuyên truyền pháp luật là cán bộ, công chức,  các đối tượng khác như nông dân, công nhân, thanh thiếu niên chưa có nhiều điều kiện được mở mang kiến thức về luật pháp. Việc khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật tại các xã và Trung tâm trợ giúp pháp lý chưa phát huy hết tác dụng trong việc phục vụ nhu cầu tuyên truyền pháp luật rộng rãi đến nhân dân. Hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý huyện chưa ổn định, chất lượng trợ giúp chưa cao, các hình thức trợ giúp chưa phong phú. Trình độ đội ngũ cán bộ tư  pháp xã còn hạn chế, với quy định tăng thêm nhiệm vụ chứng thực hợp đồng về đất đai cho cán bộ tư pháp xã hiện nay đã  làm cho số lượng công việc của cán bộ tư pháp xã trở nên quá tải, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở.

 

Đoàn giám sát đã có một số kiến nghị việc phát huy các hình thức tuyên truyền pháp luật có hiệu quả cao như tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua các buổi họp tổ nhân dân, các hội nghị, phát tài liệu, tờ bướm, tuyên truyền tại địa bàn dân cư, khu công nghiệp, niêm yết công khai văn bản pháp luật. bên cạnh đó củng cố hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý của huyện và tuyên truyền rộng rãi để nhân dân biêt, liên hệ; UBND huyện nghiên cứu mở thêm các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ tư pháp xã.

 Kim Chung

[Về đầu trang]


Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong những năm qua, hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở Thái Bình đã được triển khai sôi nổi, rộng khắp và toàn diện; việc tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật được kịp thời, thường xuyên đã góp phần tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức cũng như hành động chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, từng bước xây dựng nếp sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật; Người dân không chỉ từng bước chủ động tìm hiểu pháp luật mà còn tự giác, đóng góp các ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của mình trong quá trình thực thi pháp luật, tham gia giám sát hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước, góp phần làm lành mạnh hoá các quan hệ xã hội. 

Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật từng bước đi vào nền nếp được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm. Nội dung phổ biến, giáo dục phù hợp với các đối tượng, hình thức ngày càng phong phú, đa dạng, phát huy được tiềm năng, thế mạnh ở từng địa phương, đơn vị, gắn kết được nhiều nội dung về giáo dục chính trị tư tưởng, sinh hoạt văn hoá của cộng đồng dân cư. Một trong những hình thức thực hiện có hiệu quả cao đó là tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật.

Hoạt động trợ giúp pháp lý đã được Sở Tư pháp tích cực triển khai và đem lại nhiều kết quả thiết thực. Thực hiện Quyết định 734 năm 1997 cuả Thủ tướng Chính phủ; Thái Bình là một trong những địa phương đầu tiên triển khai thành lập Trung tâm trợ giúp pháp lý ở tỉnh. Hiện nay, Trung tâm có 5 cán bộ chuyên trách và 93 cộng tác viên trợ giúp pháp luật ở tất cả các lĩnh vực. Các huyện, thành phố đều có tổ trợ giúp pháp lý và 10 câu lạc bộ trợ giúp pháp lý mới được thành lập đang hoạt động có hiệu quả. Trong 10 năm qua, Trung tâm đã tổ chức trợ giúp lưu động 384 đợt, thực hiện được 9.697 việc; trong đó bào chữa 390 việc, tư vấn 8873 việc, kiến nghị 430 việc cho các đối tượng, ngoài ra còn cung cấp hàng vạn tài liệu, ấn phẩm, tờ gấp tuyên truyền. Hiện nay Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh có tổ chức tư vấn pháp luật được thành lập theo quy định; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh có Văn phòng Trợ giúp pháp lý cho phụ nữ với 7 thành viên; Văn phòng Trợ giúp pháp lý của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh, Hội Luật gia, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Nội vụ Lao động Thương binh và Xã hội 8 huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn tổ chức được 56 cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật cho phụ nữ tại 56 xã, phường, thị trấn; tổ chức 25 cuộc tư vấn lưu động cho 257 đối tượng được tư vấn, 456 cuộc tư vấn qua văn phòng. Có thể khẳng định, thông qua hoạt động tư vấn, giải thích, hướng dẫn cho các đối tượng liên quan nên nhiều quy định của pháp luật đã được chuyển tải đến nhân dân, giúp cho nhân dân có thêm kiến thức pháp luật, từ đó để họ tự bảo vệ quyền và thực hiện nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật khi có sự việc xảy ra.

                                                                            Mạnh Hùng

[Về đầu trang]


Uỷ ban MTTQ tỉnh Long An sơ kết thực hiện đề án 02-212: 12/14 huyện, thị ban hành kế hoạch chi tiết

Thực hiện chương trình hành động quốc gia: Phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn (2005-2010), từ năm 2006, Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng đề cương dự thảo thực hiện đề án ''Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư'' (còn gọi là đề án 02-212).

Xã Lợi Bình Nhơn (TXTA), xã Tân Lân (Cần Đước) và xã Tân Bình (Tân Thạnh) làm xã điểm của tỉnh thực hiện đề án. Trong đó, xã Lợi Bình Nhơn xây dựng mô hình điểm về chấp hành pháp luật trong lĩnh vực môi trường và phòng, chống tệ nạn xã hội. Tân Lân xây dựng mô hình điểm về chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tôn giáo và giao thông; Tân Bình xây dựng mô hình chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai và hôn nhân gia đình. 

Hội Nông dân đã triển khai đến 6 huyện, tổ chức được 5.546 cuộc tuyên truyền pháp luật đến với 138.649 nông dân. Các cấp hội cũng đã tổ chức tập huấn an toàn giao thông cho 245 chi hội trưởng; tổ chức góc triển lãm về an toàn giao thông. BCH Đoàn TNCS HCM tỉnh tổ chức tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền về Luật Hôn nhân gia đình, Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Luật Thanh niên... cho cán bộ Đoàn với trên 1.000 lượt người tham gia. Có 791 báo cáo viên và 458 tuyên truyền viên là thành viên tích cực làm nòng cốt trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội. Hội Phụ nữ ở các huyện Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Đức Huệ đã hoàn thành xong kế hoạch thực hiện mô hình điểm về xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ chấp hành pháp luật ở cộng đồng dân cư. Ban Tôn giáo dân tộc phối hợp với Hội đồng giáo dục quốc phòng soạn thảo đề cương, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật cho lực lượng chức sắc, chức việc trong tỉnh. Hội Cựu chiến binh phổ biến Luật Dân sự, Luật Phòng, chống tham nhũng cho 1.419 cán bộ Hội. Đối với các xã điểm, tiểu ban điều hành ban hành kế hoạch thực hiện đề án theo từng giai đoạn cụ thể, tổ chức thành lập các nhóm nòng cốt ở khu dân cư. Đến nay, ở 3 xã điểm có 22 khu dân cư tổ chức được nhóm nòng cốt, xây dựng và củng cố 3 CLB pháp luật, tổ chức 127 cuộc tuyên truyền pháp luật thu hút 1.370 lượt người tham dự. 

Tiểu ban điều hành đề án đã hướng dẫn khảo sát tình hình chấp hành pháp luật ở cộng đồng dân cư, đồng thời phát hành 1.900 mẫu khảo sát hộ gia đình, 1.015 mẫu khảo sát khu dân cư và 190 mẫu khảo sát ở xã, phường, thị trấn. Đến 12-2007, tiểu ban điều hành đề án đã khảo sát tình hình chấp hành pháp luật ở 1.877 hộ gia đình, 1.015 ấp, khu phố và 189 xã, phường, thị trấn. Qua kết quả khảo sát, Ban Thường trực UB MTTQ đánh giá được thực trạng nhận thức pháp lý và ý thức chấp hành pháp luật của người dân; về cách tổ chức tự quản ở khu dân cư; những bức xúc và dự đoán những vấn đề có thể nảy sinh vi phạm pháp luật ở cộng đồng dân cư để đưa ra kế hoạch thực hiện đề án sát thực hơn, phù hợp với tình hình ở từng địa phương, cơ sở.

Đây là một đề án mới nên các cơ quan thành viên còn lúng túng khi triển khai thực hiện. Đến nay, ở 2 huyện Vĩnh Hưng và Bến Lức, kế hoạch thực hiện đề án chi tiết chưa được UBND huyện ban hành. Ở một số địa phương, do ngân sách còn hạn chế nên chưa triển khai thực hiện đề án. Tuy nhiên, kết quả bước đầu thực hiện đề án 02-212 là nền tảng để tiếp tục thực hiện trong những năm tới. Năm 2008, tiểu ban điều hành sẽ tăng cường tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, in ấn tài liệu, tổ chức cho các hộ dân đăng ký không vi phạm pháp luật và đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo báo Long An

[Về đầu trang]


Thành phố Đà Nẵng: Triển khai chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 17-4-2008, UBND thành phố ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PHCTPBGDPL) thành phố tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết 61/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TƯ ngày 9-12-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, trong đó sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền giữ vai trò quyết định hàng đầu; coi nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu, vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính thường xuyên lâu dài. Hội đồng PHCTPBGDPL thành phố xây dựng chương trình hoạt động cụ thể hàng năm; chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi kiểm tra trong việc tổ chức triển khai các nội dung của chương trình.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, nhân dân, coi đây là biện pháp cơ bản, lâu dài để thiết lập trật tự đô thị và bảo đảm an toàn xã hội trên địa bàn. Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tiếp tục củng cố, xây dựng các chuyên mục, chuyên trang thông tin, phổ biến pháp luật phục vụ cán bộ, nhân dân. UBND thành phố đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên chủ động phối hợp với các cơ quan Nhà nước tích cực vận động nhân dân tự giác tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật...

(T.V – Báo Đà Nẵng)

[Về đầu trang]


Phổ biến giáo dục pháp luật ở Tân Yên – Bắc Giang

7 giờ sáng một ngày đầu hè 2008, Hội trường UBND xã Ngọc Châu (Tân Yên) chật cứng người. Hôm đó, được sự giúp đỡ của phòng Tư pháp, Hội đồng PBGDPL xã Ngọc Châu tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng cho hơn 100 cán bộ xã, thôn.

Thấy tiết trời mùa hè, hội trường đông người, ông Nguyễn Xuân Đỉnh - Phó Chủ tịch UBND - Chủ tịch Hội đồng PBGDPL xã tỏ ý băn khoăn: "Anh ơi, hay là hôm nay làm việc liên tục, không giải lao, để đến khoảng 10 giờ trưa thì nghỉ sớm…".

- Không được! Cứ làm việc nghiêm túc, giữa buổi giải lao một lần và 11 giờ 30 thì nghỉ… Ông Giáp Hồng Thanh - báo cáo viên tỏ thái độ nghiêm túc.

- Em chỉ sợ trời nóng quá, giải lao xong thì vãn người… Ông Chủ tịch Hội đồng phân trần.
Quả thật, do chưa nắm được tư tưởng cán bộ và quần chúng, nên ban đầu Ban tổ chức cũng phân vân. Nhưng không phải, hơn 100 người ngồi trong hội trường lợp tấm lợp xi măng, chật chội, thời tiết nóng… nhưng tuyệt nhiên, không có ai mất trật tự, có người dự còn chăm chú ghi chép cẩn thận. Sau giờ giải lao, hội trường vẫn đông đủ, như những giờ đầu, không hề có biểu hiện nháo nhác, bỏ về… Tôi hỏi một bác ngồi bên: "Bác có thường xuyên nghe tuyên truyền PBGDPL như hôm nay không ?". Bác cho biết: "Tôi là Ngô Quốc Sửu, bí thư chi bộ, kiêm trưởng ban mặt trận thôn. Lần nào xã Ngọc Châu tổ chức, tôi cũng được triệu tập và có mặt. Thông qua những buổi học tập như vậy đã có tác dụng giúp cho nhân dân nắm được chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nắm được quyền lợi và trách nhiệm của mình trong việc tham gia khiếu nại tố cáo ở cơ sở".

Trao đổi với ông Giáp Hồng Thanh - Trưởng phòng tư pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng PBGDPL huyện Tân Yên được biết: Hàng năm, huyện Tân Yên thường phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức được hơn 50 buổi tuyên truyền (không kể các buổi kết hợp theo yêu cầu của các ngành, đoàn thể), bình quân mỗi xã tổ chức 2 lần vào tháng Tư và Bảy hàng năm. Đặc biệt, chú trọng các luật: Khiếu nại tố cáo; Phòng chống, tham nhũng; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Giao thông đường bộ; Hôn nhân và gia đình; Luật Bảo vệ Môi trường; Luật Đất đai; Phòng, chống ma tuý, Luật Dân sự, Luật Bình đẳng giới, chăm sóc giáo dục trẻ em… Thông qua tuyên truyền, PBGDPL đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của công dân về pháp luật. Từ đó, củng cố và tăng cường ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư, ngăn ngừa và làm giảm các vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tuy vậy, khi trao đổi với ông Nguyễn Viết Viên - Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngọc Châu, ông tỏ ý băn khoăn: Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật 2 lần/năm là hơi ít, mặt khác mới phổ biến đến các ban ngành, đoàn thể, chưa rộng rãi đến người dân. Cán bộ nghe phổ biến về, xong mới phổ biến đến dân, hiệu quả không cao!? Cần phải tổ chức từ 3 đến 4 lượt trong năm. Hơn thế nữa, cũng cần mở rộng thành phần, đối tượng nên tập trung vào nhân dân, để nhân dân hiểu được pháp luật, mới tránh được các vụ việc khiếu kiện kéo dài.

Làm việc với lãnh đạo phòng tư pháp huyện, tôi được biết: Năm 2008, Tân Yên sẽ đổi mới, phấn đấu tổ chức bình quân ở mỗi xã 3 buổi phổ biến, tuyên truyền pháp luật vào các tháng 4, 7 và tháng 11. Nội dung tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ và nhân dân ở cơ sở, tập trung chủ yếu là những bộ luật, pháp lệnh và các văn bản pháp luật mới hoặc đã được sửa đổi, bổ sung, có liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân địa phương, không phổ biến tràn lan. Đặc biệt, trong năm sẽ triển khai phổ biến Luật Phòng chống bạo lực trong gia đình, bắt đầu có hiệu lực từ 1-7-2008. Ngoài ra, Hội đồng PBGDPL huyện cũng sẵn sàng trợ giúp các địa phương, các ngành đoàn thể quần chúng trong việc phổ biến pháp luật theo yêu cầu.

(Minh Đức – BGĐT)

[Về đầu trang]


Tỉnh Cà Mau Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật.

Sáng 7/5/2008, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật (giai đọan 2003 – 2007), triển khai kế hoạch thực hiện (giai đọan 2008 – 2012). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trịnh Minh Thành chủ trì Hội nghị.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chương trình quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật, các ngành, các cấp trong tỉnh đã tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành tổng số trên 65.000 cuộc, có hơn 2.275.000 lượt người tham dự; mở 98 lớp tập huấn nghiệp vụ cho hơn 4.000 lượt hòa giải viên ở cơ sở; các hoạt động trợ giúp pháp lí, hòa giải cơ sở được thực hịên khá tốt và ngày càng phát huy hiệu quả. Các ngành, các cấp đã tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật khác phù hợp với lứa tuổi thanh, thiếu niên như: Bộ luật Hình sự, Bộ Luật Lao động, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Thanh niên, Luật Giao thông đường thủy, đường bộ…

Giai đoạn 2008 – 2012, tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục củng cố, phát triển, nâng cao nguồn nhân lực làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục triển khai áp dụng diện rộng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật mới có hiệu quả và hướng mạnh về cơ sở; tiếp tục hoàn thiện cơ chế hoạt động và tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện các đề án nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng trong nhà trường, người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số, người lao động.

Đối với Chương trình hành động quốc gia phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn (Chương trình 212) được các ngành, các cấp trong tỉnh đặc biệt quan tâm. UBND các huyện, thành phố và các ngành, đoàn thể các cấp triển khai, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã, đoàn viên, hội viên và đông đảo nhân dân. Qua đó, giúp cán bộ, nhân dân xã, phường, thị trấn có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Thời gian tới, Ban chỉ đạo Chương trình 212 sẽ tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền và triển khai đồng bộ các biện pháp, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trịnh Minh Thành ghi nhận và biểu dương những thành tích các ngành, các cấp đã đạt được trong việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các ngành, các cấp cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tạo ra những chuyển biến tích cực về ý thức tôn trọng pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, thanh, thiếu niên và toàn thể nhân dân; không ngừng củng cố, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các thiết chế văn hóa; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lí, hỏi đáp pháp luật, biên soạn tờ rơi để phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đọan 2008 – 2012.

(Ngọc Thu -CMĐT)

[Về đầu trang]


Điểm sáng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Những năm gần đây, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang có nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển KT-XH. Có được kết quả đó là nhờ sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, chính quyền, đặc biệt là vai trò của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thị trấn trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quy tụ khối đại đoàn kết toàn dân, chung tay xây dựng chính quyền vững mạnh.

Thị trấn Vôi được tách ra từ xã Yên Mỹ và đi vào hoạt động từ 10 năm nay. Ngày đầu mới thành lập, thị trấn trẻ còn bộn bề khó khăn bởi đội ngũ cán bộ còn  thiếu, phần lớn người dân sống dựa vào nông nghiệp, đời sống gặp nhiều khó khăn. Uỷ ban MTTQ thị trấn đã cùng với Đảng uỷ, UBND từng bước xây dựng, củng cố bộ máy chính quyền thông qua việc đào tạo, bồi dưỡng  nâng cao trình độ  đội ngũ cán bộ;  tổ chức thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở;  tuyên truyền vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Việc giúp hộ nghèo cải thiện cuộc sống được  Uỷ ban MTTQ thị trấn đặc biệt quan tâm. Chỉ tính 5 năm qua (2002-2007),  thị trấn Vôi đã vận động cán bộ, nhân dân ủng hộ hơn 44 triệu đồng  hỗ trợ 20 hộ nghèo xây mới và sửa chữa nhà ở, mua giống chăn nuôi phát triển sản xuất. Phát huy lợi thế là trung tâm kinh tế - chính trị, xã hội của huyện, MTTQ thị trấn đã vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ  sản xuất nông nghiệp sang phát triển thương mại, dịch vụ. Hiện có hơn 50% hộ dân của thị trấn kinh doanh, thương mại, dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người  đạt hơn 10 triệu đồng/năm, thị trấn  chỉ còn 0,1% hộ nghèo.

 Thị trấn Vôi  còn là điểm sáng trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh". Việc thực hiện các cuộc vận động được  gắn với nhiệm vụ  cụ thể của từng thôn, khu phố và được đưa vào quy ước làng, khu phố văn hoá. Các ngành, đoàn thể quán triệt sâu sắc đoàn viên, hội viên của mình chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ,  chính sách dân số, tiết kiệm trong việc cưới, tang và lễ hội, không mắc tệ nạn xã hội... Đó cũng là tiêu chí để  hàng năm bình xét  đoàn viên, hội viên tích cực, đoàn thể vững mạnh, thôn, khu  phố văn hoá. Bằng cách làm trên đã tạo   phong trào thi đua sôi nổi  giữa các gia đình, thôn, khu phố và đạt được nhiều kết quả. Số gia đình văn hoá, làng văn hoá không ngừng tăng lên theo từng năm.  Nếu năm 1998 thị trấn Vôi có 67% gia đình văn hoá, 3 làng văn hoá, thì đến năm 2007 đã tăng lên 86% gia đình văn hoá, 9/9 thôn, khu phố  văn hoá (trong đó có 3 làng văn hoá cấp tỉnh).

Bà Nguyễn Thị Hằng Sáng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thị trấn Vôi cho biết: "Thị trấn có được bước phát triển như  hôm nay  là do các cấp, ngành triển khai và thực hiện nghiêm quy chế dân chủ  ở cơ sở. Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể  đã  tích cực tuyên truyền, phổ biến giúp nhân dân nắm được những việc mình có quyền được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra và được hưởng. Theo đó, những vấn đề quan trọng của địa phương như: quy hoạch đất đai, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, các chương trình, dự án của thị trấn, ... người dân được tạo điều kiện để bàn bạc và  tham gia ý kiến. Việc xây dựng các công trình công cộng như nhà văn hoá, đường giao thông, kênh mương đều đưa ra bàn bạc, thống nhất trước dân và để nhân dân bầu ra ban giám sát, thi công. Ban thanh tra nhân dân  cũng thường xuyên  kiểm tra, giám sát việc quản lý đất đai, thu, chi các khoản thuế, quỹ, kịp thời chấn chỉnh những  biểu hiện sai phạm nên nhiều năm nay, thị trấn Vôi không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, an ninh trật tự ổn định. Hiện tại 8/9 thôn, khu phố đã xây được nhà văn hoá, các khu dân cư đều có sân thể thao, đường giao thông và hệ thống điện tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng, trong đó  hầu hết do nhân dân đóng góp.  Đặc biệt qua hai năm Uỷ ban MTTQ thị trấn tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các cán bộ chủ chốt, người dân có dịp đóng góp ý kiến với lãnh đạo địa phương. Qua đó giúp đội ngũ "công bộc" nâng cao ý thức trách nhiệm, khắc phục được tình trạng giải quyết công việc bằng mệnh lệnh hành chính, áp đặt…

Với những đóng góp  trên, năm 2007, Uỷ ban MTTQ thị trấn  được Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen và được huyện Lạng Giang chọn tổ chức điểm đại hội đại biểu MTTQ cơ sở thời gian tới.

(Theo  Báo Bắc Giang)

[Về đầu trang]


Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Sơn La: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới nhân dân

Sáu tháng qua, các cấp, các ngành đã quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Sở Tư pháp chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ 4 đề án thuộc Chương trình hành động quốc gia phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2007-2010.

Các ngành thành viên và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các cơ quan chức năng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Công tác khởi tố điều tra bảo đảm chất lượng, hạn chế việc bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Quá trình xét xử các vụ án, đảm bảo chính xác, công bằng, dân chủ, khách quan, đúng luật; giải quyết các vụ án kịp thời đảm bảo tính giáo dục, phòng ngừa...

 Thời gian tới, ngành Tư pháp tiếp tục triển khai thực hiện cải cách tư pháp; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của các cấp, các ngành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới vùng sâu, vùng xa. Các cơ quan tiến hành tố tụng tăng cường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng công tác điều tra và kiểm sát, thực hiện quyền công tố, xét xử, thi hành án theo đúng quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn hoạt động của các tòa án trong tỉnh, nhất là về công tác xét xử, nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; kiểm tra việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và vận dụng, áp dụng pháp luật trong hoạt động tố tụng. Tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, nhất là vụ án về tham nhũng, ma túy, các vụ trọng án… 

(Theo Mạnh Cường – Báo Sơn La)

[Về đầu trang]


Bắc Ninh: Hội Phụ nữ Từ Sơn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật giúp chị em hình thành thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, các cấp Hội LHPN huyện Từ Sơn đã góp một phần không nhỏ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, Hội LHPN các cấp trong toàn huyện đã phối hợp với hệ thống Truyền thanh cơ sở, tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn, các buổi sinh hoạt CLB DS-KHHGĐ, CLB phụ nữ cao tuổi, CLB nữ thanh niên, các Tổ phụ nữ vay vốn… tuyên truyền các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà nước gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Để thực hiện tốt phong trào thi đua, các cấp Hội chủ động phối hợp với các ngành chuyên môn, MTTQ cùng cấp đưa nội dung thực hiện với các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, phong trào xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá… đồng thời tổ chức cho chị em học tập và đăng ký thực hiện. Chỉ tính từ đầu năm đến nay đã có gần 25 nghìn lượt hội viên đăng ký thực hiện tốt phong trào thi đua, hơn 18 nghìn lượt gia đình đăng ký thực hiện gia đình 4 chuẩn mực, đạt tỷ lệ 94,5% năm 2008.

Đặc biệt các cấp Hội luôn làm tốt công tác phối hợp với ngành liên quan như Công an, Tư pháp, Ban ATGT, Trung tâm trợ giúp pháp lý vận động cán bộ, hội viên tham gia cuộc thi tìm hiểu “Luật Cư trú” tuyên truyền phổ biến Luật đất đai, Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, Nghị quyết 32/2007/NQ-CP, Nghị định 146/2007/NĐ-CP… với 43 buổi, 6.317 người tham dự, từng bước giúp chị em hiểu và chấp hành tốt các nội qui, qui định. Triển khai học tập Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước, toàn huyện tổ chức 69 lớp tập huấn với 12.131 lượt cán bộ, hội viên tham gia; 84 lớp học tập Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ X với 24.782 lượt cán bộ hội viên tham gia; 12 lớp tập huấn về giới và tuyên truyền Luật Bình đẳng giới cho 725 đại biểu là lãnh đạo các ban ngành từ huyện đến cơ sở. Cùng với đó, hàng chục lớp  tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng phòng chống tội phạm, TNXH và ma tuý được các cấp Hội trong toàn huyện chú trọng tổ chức, đã giúp hàng trăm đối tượng được cảm hoá, giáo dục tiến bộ, góp phần giữ vững an ninh, ổn định chính trị địa phương, xây dựng nếp sống văn hoá ở khu dân cư.

Có thể khẳng định, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của các cấp Hội LHPN huyện Từ Sơn đã đạt được những kết quả nhất định, tạo sự chuyển biến lớn trong nhận thức của từng hội viên, góp phần thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà nước./.

Theo Báo Bắc Ninh

[Về đầu trang]


Nỗ lực đưa pháp luật về nông thôn

Qua một năm triển khai thực hiện Đề án thuộc Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010 đã đạt được những kết quả khả quan.

Người dân An Giang, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa đã có nhiều cơ hội tiếp cận được các nguồn thông tin, các chính sách, chủ trương và pháp luật của Nhà nước.

Trong các đề án thực hiện chương trình trên, đề án "Phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ Tư pháp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân ở xã phường thị trấn" do Sở Tư pháp chủ trì có ý nghĩa rất thiết thực. Để nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân thì chính những cán bộ Tư pháp và những cán bộ ở bộ máy chính quyền Nhà nước cần nắm rõ luật pháp, vì đây là những người trực tiếp phổ biến và hướng dẫn người dân sống và làm việc theo pháp luật. Từ khi thực hiện đề án này, đến nay Sở Tư Pháp đã tổ chức nhiều lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho hàng trăm cán bộ Tư pháp, Công an cấp xã và các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho trưởng, phó khóm ấp tại 10 huyện, thị, thành phố với 2.122 hòa giải viên tham dự. Qua đó, kiến thức về pháp luật của cán bộ Tư pháp xã và những người thực thi pháp luật tại cơ sở được nâng lên và thường xuyên được cập nhật. Sở Tư pháp còn tổ chức 4 lớp phổ biến kiến thức pháp luật trực tiếp cho hơn 500 đồng bào dân tộc Chăm, Khơ-me tại các huyện Tri Tôn, Phú Tân, Châu Thành và Tịnh Biên. Xã Vĩnh Thành (huyện Châu Thành) còn thành lập được Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật, sinh hoạt mỗi tháng một lần. 

Luật pháp còn được đưa tới người dân vùng nông thôn thông qua các buổi tư vấn lưu động. Sở Tư pháp đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức tư vấn pháp luật về đất đai, khiếu nại tố cáo dân sự, Tố tụng dân sự, hình sự và tuyên truyền Luật Phòng, chống nhiễm vi-rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) cho 78 nông dân xã An Hòa (Chợ Mới). Sở Tư pháp đã phối hợp với Tòa án nhân dân thị xã Châu Đốc triển khai thí điểm lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các phiên tòa xét xử lưu động và đã đạt được hiệu quả rất cao. Đây là hình thức giáo dục pháp luật cho người dân rất tốt. Người dân đã được nghe, được thấy pháp luật bằng những việc làm cụ thể với những bằng chứng rất sinh động, thực tế. Đặc biệt, với sự ra đời của hàng chục Văn phòng luật sư trong tỉnh, mấy năm gần đây, đã tư vấn giúp hàng ngàn người dân hiểu được các chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Ông Huỳnh Chánh Huy, Giám đốc Sở Tư pháp, cho biết: Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật đã chú trọng đến từng nhóm người và yêu cầu nhiệm vụ của từng ngành. Tình hình vi phạm pháp luật ở địa phương trên các lĩnh vực hình sự, dân sự, đặc biệt là tình hình tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội có hướng giảm.

(Theo Báo An Giang)
 

[Về đầu trang]


Lợi Bình Nhơn – Long An: Đề án 02-212 đã góp phần cải thiện môi trường và tệ nạn xã hội

Hiện nay, Lợi Bình Nhơn (TXTA) không còn là xã thuần nông vì đang hình thành khu đô thị 30 ha và khu công nghiệp 84 ha. Bên cạnh đó, công trình thi công đường cao tốc, các nhà máy, xí nghiệp liên tiếp mọc lên thu hút dân nhập cư từ các địa phương khác đến đã ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Tình trạng mại dâm, ma túy trên địa bàn diễn biến phức tạp hơn. Năm 2007, ấp Rạch Chanh lại là ấp duy nhất của TXTA không được công nhận là ấp văn hóa do ô nhiễm môi trường. Vì những lý do trên nên Lợi Bình Nhơn được chọn làm xã xây dựng mô hình điểm về chấp hành pháp luật trong lĩnh vực môi trường và tệ nạn xã hội (đề án 02-212).

Đề án được triển khai thực hiện đến năm 2010. Ban Thường trực UBMTTQ xã chủ trì đề án và chịu trách nhiệm xây dựng nhóm nòng cốt ở khu dân cư, đồng thời phụ trách 2 ấp điểm Rạch Chanh và Xuân Hòa. Ban Thường trực còn phối hợp với Hội Nông dân xây dựng CLB ''Nông dân đoàn kết sản xuất giỏi'' gắn với phong trào hội viên không vi phạm pháp luật. Đoàn TNCS HCM xây dựng 1 CLB ''Thanh niên không vi phạm pháp luật''. Hội Liên hiệp Phụ nữ phụ trách mô hình ''Phụ nữ với pháp luật'' gắn với phong trào ''Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Hội Cựu chiến binh xây dựng mô hình ''CLB Cựu chiến binh vận động hội viên, nhân dân chấp hành pháp luật''. Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo xã phối hợp với tiểu ban điều hành lập kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các cơ sở và tín đồ tôn giáo. Ban Thường trực UBMTTQ cùng với UBND xã, cán bộ tư pháp thành lập CLB Pháp luật với 27 thành viên. Đến nay, CLB đã sinh hoạt được 4 lần.

Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, Chủ tịch UBMTTQ xã cho biết: Lợi Bình Nhơn chọn ấp Rạch Chanh làm điểm, ấp Xuân Hòa làm diện để tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật trong lĩnh vực môi trường, tệ nạn xã hội. Hiện nay ở địa phương còn một số vấn đề mà Đề án 02-212 tham gia giải quyết như: Việc xử lý rác ở khu chợ ấp Rạch Chanh chưa được thực hiện tốt, các hộ kinh doanh thường đổ rác ven Quốc lộ 62 hoặc đổ xuống sông gây ô nhiễm môi trường. Trong địa bàn ấp có 1 hộ chứa mại dâm, 1 đối tượng buôn bán ma túy, 1 đối tượng sử dụng ma túy, nhiều đối tượng thường xuyên uống rượu say gây rối trật tự và trộm cắp. Ngoài ra, tiểu ban điều hành thực hiện đề án còn xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai, an toàn giao thông ở ấp Cầu Tre; vệ sinh môi trường, DS-KHHGĐ ở ấp Ngãi Lợi A; đá gà, đánh bạc ở Ngãi Lợi B. Tuyên truyền nhân dân không dùng điện bắt cá, gây rối trật tự ở ấp Bình An A và chấp hành pháp luật trong tín ngưỡng tôn giáo ở ấp Bình An B. Các ban công tác Mặt trận đã triển khai 7 cuộc tuyên truyền trong nội bộ và các vị chức sắc, chức việc với 139 lượt người tham dự. Các tổ chức đoàn thể triển khai 32 cuộc đến đoàn viên, hội viên, thu hút 576 lượt người tham dự.

 Bước đầu thực hiện đề án 02-212, xã Lợi Bình Nhơn đã sắp xếp lại việc mua bán và nơi đổ rác tại khu chợ Rạch Chanh. Chị Nguyễn Thị Lan, tiểu thương ở khu chợ Rạch Chanh cho biết: ''Lúc trước chưa có chỗ đổ rác riêng biệt nên người dân cứ đổ thành đống ven Quốc lộ 62, có lúc rác nhiều quá tràn cả xuống sông. Thời gian gần đây, ban điều hành ấp, Ban Quan lý chợ và cả đội thanh niên tình nguyện vận động, hướng dẫn bà con đổ rác đúng nơi quy định, có nhân viên vệ sinh thu gom rác mỗi ngày. Khu rác trước kia gây ô nhiễm nay cũng được dọn dẹp lại''. Các ấp khác cũng tham gia vận động người dân đổ rác đúng nơi quy định và mỗi hộ gia đình phải có đủ 3 công trình vệ sinh. Đồng thời các cơ quan tham gia đề án phối hợp với ngành công an triển khai mô hình an ninh trật tự tại khu phố, khu đô thị Lợi Bình Nhơn, cảng Cầu Tre và chợ Rạch Chanh. Đội thanh niên xung kích tình nguyện và tổ tự quản đô thị thường xuyên kiểm tra và ngăn chặn được tình trạng thanh niên tụ tập, đua xe trái phép, gây rối an ninh trật tự tai khu vực. 

Theo Báo Long An 

[Về đầu trang]


Mặt trận Tổ quốc huyện Tam Dương thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong tầng lớp nhân dân  

MTTQ huyện Tam Dưong duy trì và nâng cao chất lượng cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” do UBMTTQ Việt Nam phát động. Kết quả của cuộc vận động đã góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế của địa phương.

Đến nay, đã có 100% ban mặt trận địa bàn khu dân cư đã tổ chức cho nhân dân ký cam kết 6 nội dung của cuộc vận động.

Phong trào vận động giúp nhau xoá đói giảm nghèo, chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, được các Cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp trong huyện đặc biệt quan tâm và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Từ đầu năm 2008 đến nay, MTTQ huyện Tam Dương  đã phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức được 26 lớp tập huấn sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, đào tạo nghề cho 2.610 lượt người tham dự, giúp đỡ cho hội viên vay vốn sản xuất không tính lãi 167 triệu đồng, gần 3 nghìn cây giống; tuyên truyền lồng ghép 61 hội nghị chuyển giao tiến bộ KHKT, chăn nuôi cho 7.100 lượt người.

MTTQ các cấp còn đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân  tham gia đóng góp quỹ vì người nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết, hiện nay MTTQ huyện đã khảo sát làm hồ sơ xây dựng 310 nhà đại đoàn kết vào quý III năm 2008. Đồng thời, phối hợp với các ngành tổ chức thăm hỏi tặng  4.277 suất quà các gia đình chính sách, hộ nghèo trong dịp Tết nguyên đán với tổng số tiền hơn 6 trăm triệu đồng. Công tác vận động đồng bào dân tộc tôn giáo thực hiện chủ chương, chính sách của đảng được MTTQ huyện Tam Dương đặc biệt quan tâm, các hoạt động tôn giáo được thực hiện đúng theo quy định về Pháp lệnh tôn giáo của nhà nước. Bà con giáo dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng gia đình văn hoá, làng xã văn hoá, chấp hành tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, sống tốt đời đẹp đạo. 100% gia đình công giáo đăng ký đạt tiêu chuẩn  gia đình văn hoá, khu dân cư không có ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác.

Bên cạnh đó, MTTQ huyện Tam Dương còn triển khai tuyên truyền qua băng zôn, áp phích; tổ chức 21 buổi giao lưu văn hoá văn nghệ, các hoạt động thể dục thể thao thu hút hàng ngàn người tham gia. Để người dân trong huyện hiểu rõ hơn về luật an toàn giao thông, MTTQ huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết 32 của Chính phủ về thực hiện Luật an toàn giao thông, Nghị quyết số 30 của HĐND Tỉnh, kế hoạch số 760 của UBND tỉnh về một số biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2007- 2012. UBMTTQ huyện đã thông qua 81 hội nghị lồng ghép luật an toàn giao thông cho trên 9.500 lượt ngưòi tham gia, tổ chức ký cam kết thực hiện khu dân cư, tổ liên gia không có  người vi phạm trật tự an toàn giao thông, vi phạm pháp luật và tuyên truyền vận động đoàn  viên thanh niên, hội viên tham gia viết được hơn 10.000 bài dự thi tìm hiểu luật quản lý thuế.

Ngọc Minh (Đài TD) 

[Về đầu trang]


Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Bình triển khai thực hiện đề án 02-212 : Thực hiện chương trình “5 xây, 5 không”

Thực hiện quyết định số 212/2004/CP của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 – 2010 và Đề án chi tiết “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng động dân cư” và hướng dẫn của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong những năm qua  Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các ngành, đơn vị trong hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, gắn với những tiêu chí cụ thể của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Bình đã cụ thể hoá thành chương trình “5 xây, 5 không”, xây dựng các mô hình điểm về “khu dân cư phòng chống tội phạm”, “khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông”, “xây dựng xã, phường không có tội phạm ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS”… đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hoá; khu dân cư tiên tiến; làng văn hoá. Việc triển khai thực hiện Đề án 02-212 đã góp phần cùng với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”  tạo nên phong trào thi đua sôi nổi ở cộng đồng dân cư. Hoạt động hoà giải ở cơ sở có hiệu quả; ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư được nâng lên; tình hình vi phạm pháp luật giảm; đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp giảm; Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ động triển khai thực hiện và tiến hành tổ chức toạ đàm, tập huấn cho cán bộ chủ chốt của Mặt trận cấp huyện là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư (82người) của 7 huyện, thành phố, 17 xã và 34 khu dân cư được chọn làm điểm chỉ đạo thực hiện đề án. Sau khi tập huấn, các huyện, thành phố triển khai thực hiện theo kế hoạch của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Tỉnh tiến hành chọn điểm chỉ đạo, triển khai xây dựng các “Nhóm nòng cốt”, thống nhất chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức thành viên tham gia đề án như Hội Nông dân, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội liên hiệp phụ nữ… xây dựng các loại hình câu lạc bộ “Thanh niên với Pháp luật”, “Nông dân chấp hành luật giao thông”… Đến nay, 157 khu dân cư đã thành lập “Nhóm nòng cốt”, mỗi nhóm nòng cốt có từ 5-9 thành viên. Nội dung hoạt động của “Nhóm nòng cốt” bước đầu có hiệu quả; phối hợp với hoạt động Ban công tác Mặt trận, “Nhóm nòng cốt” tổ chức hoạt động tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đồng thời tích cực tham gia hoạt động hoà giải ở cơ sở, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã xây dựng được 25 mô hình điểm về “khu dân cư phòng chống tội phạm”, “khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông”, “xây dựng xã, phường không có tội phạm ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS”.

Công tác tuyên truyền về đề án được quan tâm thực hiện thông qua hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hội nghị tập huấn, qua các chuyên mục tìm hiểu pháp luật trên sóng phát thanh truyền hình tỉnh, qua tờ gấp… Đây là một hoạt động tổng hợp, cần phải sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền nhằm đạt hiệu quả trong việc tác động đến nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện và chấp hành pháp luật. Trong đó, hình thức cung cấp tài liệu và tổ chức tập huấn về những nội dung cơ bản của các bộ luật cần thiết và phù hợp với từng đối tượng đã mang lại hiệu quả cao. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Tỉnh đã chủ động, sáng tạo lồng ghép thực hiện đề án với các hoạt động khác, do đó đã mang lại những kết quả bước đầu và có tác dụng sâu sắc đến đời sống xã hội và thiết thực đối với các tầng lớp nhân dân nên được sự quan tâp, ủng hộ của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương, chủ động phối hợp triển khai thực hiện  của Uỷ ban MTTQ các cấp.

Qua thời gian triển khai thực hiện đề án, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh nhận thấy cần phải triển khai tập huấn kỹ về các nội dung của đề án, cung cấp đầy đủ tài liệu cho cơ sở và chủ động lồng ghép hoạt động của đề án với các chương trình phối hợp vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” để xây dựng mô hình. Đồng thời gắn với hoạt động của “Nhóm nòng cốt” với Ban công tác Mặt trận, Tổ hoà giải cơ sở và các loại hình “ câu lạc bộ” của các đoàn thể chính trị ở cơ sở thì đề án sẽ đạt hiệu quả tốt hơn.

Doãn Hùng

[Về đầu trang]


Uỷ ban MTTQ tỉnh Phú Thọ tiếp tục triển khai đề án 02-212/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 13/6/2007, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã ban hành kế hoạch số 07/KH-MT về việc thực hiện Đề án 02-212/TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư" năm 2007. Việc triển khai thực hiện chỉ đạo điểm của Trung ương và của tỉnh được thực hiện tại 3 xã thuộc 3 vùng đồng bằng, trung du và xã có đồng bào theo đạo là: Tiên Kiên (Lâm Thao), Hà Thạch (Thị xã Phú Thọ), Tân Phương (Thanh Thủy) đã thực sự đi vào nề nếp và phát huy được hiệu quả.

Đồng thời tất cả các huyện, thành thị trong tỉnh đều xây dựng chương trình kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) theo nội dung đề án qua từng giai đoạn cụ thể cho phù hợp với điều kiện, tình hình của địa phương.

Trong thời gian qua, UBMTTQ tỉnh đã  tiến hành biên soạn, phát hành các mẫu biểu khảo sát đối với Mặt trận cơ sở và khu dân cư, thu thập thông tin, phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp, Sở Văn hoá, Thanh tra Tỉnh, Báo Phú Thọ, Đài phát thanh Truyền hình tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng như mở các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành… và phối hợp với  ngành Văn hoá Thông tin, Sở  Tư pháp, Thanh tra tỉnh xây dựng tủ sách pháp luật ở từng khu dân cư tiến hành làm điểm.

Qua việc tổ chức tuyên truyền đã góp phần nâng cao hiểu biết của người dân về các điều luật để người dân nắm rõ được quyền hạn và trách nhiệm của  mình trong việc nghiêm chỉnh chấp hành  luật pháp.

Trong thời gian qua tỉnh đã tổ chức được 17 hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật tại 6 khu dân cư điểm (trong đó MTTQ tỉnh trực tiếp mở 6 hội nghị) với hơn 885 lượt người tham gia. Tại Hội nghị các báo cáo viên của Sở Tư pháp, MTTQ tỉnh phổ biến nội dung các luật mới ban hành, các bộ luật như Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật đất đai... Bên cạnh đó việc tuyên truyền cũng phát huy được năng lực trong hoạt động của nhóm nòng cốt nhằm tạo sự gắn kết giữa nhóm với nhân dân.

Trong thời gian tới MTTQ tỉnh tiếp tục triển khai, thực hiện tốt đề án 02-212/TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các xã điểm để nhân ra diện rộng ở tất cả 13 huyện, thành thị theo từng giai đoạn và công việc cụ thể.

Việc thực hiện đề án lồng ghép với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư" đã tạo điều kiện giúp cho công tác của MTTQ ở cơ sở có hiệu quả hơn nhất là việc thực hiện các quy ước, hương ước, phát huy được vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong cộng đồng dân cư. Đây thực sự là một đề án thiết thực để người dân tiếp cận nhanh với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện đúng pháp luật nhằm hạn chế những vi phạm, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, nâng cao được niềm tin của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và tạo được vị thế mới của MTTQ các cấpq

                  HỒNG NGOAN

           (UBMTTQ tỉnh Phú Thọ)

[Về đầu trang]


Tỉnh Điện Biên với kết quả thực hiện đề án 20-212 của Thủ tướng Chính Phủ

Điện Biên là một trong 11 tỉnh thành của cả nước được Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chọn làm điểm thực hiện đề án 02-212/TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư". Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Điện Biên đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án 02-212/TTg và phối hợp với các cơ quan chức năng cùng tham gia thực hiện.

Trên cơ sở khảo sát tình hình thực tế và xác định việc thực hiện đề án 02-212/TTg phải gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh chọn 3 xã làm điểm là: xã Sán Tổng, huyện Mường Chà; xã Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ; xã Ẳng Nưa, huyện Tuần Giáo (nay thuộc huyện Mường Ảng). Để thực hiện có hiệu quả nội dung kế hoạch chỉ đạo của Uỷ ban MTTQ tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã Thanh Minh, xã Ẳng Nưa, xã Sán Tổng đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mô hình điểm và phối hợp với chính quyền thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, Quy chế hoạt động của Hội đồng ở xã và ra quyết định thành lập nhóm nòng cốt thực hiện đề án 02-212/TTg. Đồng thời tổ chức cho 100% các hộ gia đình ở xã ký cam kết gia đình không có người vi phạm pháp luật.

Với mô hình mỗi bản có một nhóm nòng cốt (nhóm có từ 7 đến 10 người), tại 3 xã làm điểm đã thành lập được 30 nhóm nòng cốt với 242 thành viên. Được sự hướng dẫn của MTTQ tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các xã Thanh Minh, Sán Tổng, Ẳng Nưa đã chủ động phối hợp với HĐND, UBND, Ban Tư pháp, các đoàn thể liên quan và Trưởng Ban công tác Mặt trận của bản làm điểm xây dựng "Câu lạc bộ MTTQ với pháp luật", đây là một mô hình mới theo sáng kiến của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Điện Biên.

"Câu lạc bộ MTTQ với pháp luật" khu dân cư sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo chuyên đề, giải đáp thắc mắc và xử lý các tình huống về pháp luật, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật được kết hợp vào các nội dung sinh hoạt văn hoá lễ hội, dùng hình thức này để phê phán và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội. Trong quá trình triển khai, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã tập trung tuyên truyền, tập huấn các bộ Luật có liên quan trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của người dân như: Luật hôn nhân và gia đình, Luật Dân sự, Luật hình sự...

Với đặc thù đồng bào tại 3 xã làm điểm trên  đa số là dân tộc Thái, H'Mông, trình độ dân trí thấp, kinh tế chậm phát triển, tỷ lệ đói nghèo cao, nhiều phong tục tập quán lạc hậu vẫn còn tồn tại như: nạn tảo hôn, sinh con thứ 3 vẫn còn phổ biến, tệ nạn xã hội vẫn thường xuyên xảy ra; bên cạnh đó đội ngũ cán bộ vừa thiếu và lại vừa yếu...Do đó việc tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, việc đưa Đề án 02-212/TTg của Thủ Tướng Chính phủ đến với bà con nơi đây vừa thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và bước đầu tạo ra những chuyển biến  trong nhận thức về các vấn đề có liên quan đến pháp luật nhằm góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề để phát triển kinh tế của địa phương nói riêng, tỉnh Điện Biên nói chung.

Nhìn lại kết quả thực hiện cho thấy, công tác tổ chức triển khai mô hình điểm về "Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư" tại tỉnh Điện Biên luôn nhận được sự chỉ đạo, quan tâm giúp đỡ của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ giữa Uỷ ban MTTQ các cấp  trong tỉnh đã góp phần triển khai đồng bộ được nhiều nội dung, hình thức biện pháp tuyên truyền, giáo dục vận động nhân dân chấp hành theo đúng luật pháp. Qua đó mỗi người dân ý thức, tự giác trong việc thực hiện đúng luật.

Để duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn I của Đề án, MTTQ các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để phổ biến, giáo dục pháp luật ở thôn, bản. Đặc biệt, cần phát huy vai trò của các vị trưởng thôn, bản, cán bộ hoà giải, già làng, các tổ chức đoàn thể ở thôn, bản tích cực tham gia tuyên truyền pháp luật cho nhân dân, tăng cường sức mạnh tổng hợp của đồng bào các dân tộc trong việc tham gia tố giác tội phạm, phòng chống các tệ nạn xã hội và thực hiện tốt hương ước, quy ước ở khu dân cư, đồng thời cần bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho các báo cáo viên cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới trong tình hình hiện nay và làm tốt công tác thi đua khen thưởng, sơ kết, đảm bảo công bằng dân chủq

                           Hà Thu Hương

                    (UBMTTQ tỉnh Điện Biên)

[Về đầu trang]


Gò Công Đông: Tổng kết chương trình phổ biến giáo dục pháp luật

Ngày 14/8/2008, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2003 - 2007, triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ này giai đoạn 2008-2012.

Năm năm qua, công tác PBGDPL được các cấp, các ngành huyện Gò Công Đông quan tâm triển khai từng bước đi vào chiều sâu, đến với các đối tượng, mọi thành phần. Toàn huyện đã tổ chức gần 19.750 cuộc tuyên truyền, có hơn 767.000 lượt người tham dự. Nội dung tuyên truyền chú trọng tập trung các nội dung liên quan đến từng đối tượng khu vực đông dân cư, thị trấn, thị tứ, khu vực nông thôn và theo từng giới, từng ngành nghề..v.v.. Hình thức tuyên truyền khá phong phú, đa dạng như: Tuyên truyền miệng, tuyên truyền thông qua hoạt động của tổ hòa giải, câu lạc bộ pháp luật, câu lạc bộ pháp lý, hội thi tìm hiểu pháp luật..v.v...

Nhìn chung, qua công tác PBGDPL đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ công chức, nhân dân và sự điều hành của nhà nước theo pháp luật của chính quyền cơ sở. Số vụ tranh chấp, khiếu nại, tố cáo sai quy định đã giảm đáng kể. Cán bộ công chức ngày càng vững vàng trong nghiệp vụ, hạn chế được sai sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Đáng lưu ý là nhân dân ngày càng quan tâm hơn việc tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, đóng góp hỗ trợ chính quyền cơ sở trong việc xây dựng tổ nhân dân tự quản, xã, ấp an toàn về an ninh trật tự và xã, ấp văn hóa.

Chương trình PBGDPL giai đoạn 2008-2012 cũng đã đề ra nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền theo từng đối tượng và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng ngành tổ chức triển khai thực hiện.

Hoàng Anh

[Về đầu trang]


Kết quả triển khai thực hiện đề án 02-212/TTg tỉnh Đắk Lắk

Thực hiện chương trình hành động phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 – 2010; Năm 2007 Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Đắk Lắk đã triển khai thực hiện Đề án xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư và thành lập Ban Điều hành đề án và Tổ thư ký Đề án.

Uỷ ban MTTQ tỉnh Đắk Lắk đã triệu tập Hội nghị triển khai đề án, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Điều hành và Tổ thư ký Đề án 02-212/TTg của tỉnh; xây dựng các biểu mẫu chuẩn về Quy chế, quyết định cho các “Nhóm nòng cốt” và chọn 03 xã làm điểm của tỉnh là Đliê Ya - huyện Krông Năng, xã Cư Ni - huyện Ea Kar, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột và chọn 02 xã làm điểm của Trung ương là xã Krông Na - huyện Buôn Đôn, xã Ea Ktúr - huyện Krông Ana nay là huyện Cư Kuin gắn với với việc triển khai Đề án với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Sau khi tiến hành khảo sát, Ban Điều hành Đề án đã tiến hành tổ chức lớp tập huấn cho các đối tượng là đại diện cấp uỷ, Chính quyền, Mặt trận và các thành viên “Nhóm nòng cốt” tại 3 cơ sở chọn làm điểm về nội dung và cách thức triển khai tập huấn cho lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện, Uỷ ban MTTQ huyện, các phòng và các tổ chức thành viên phối hợp thực hiện như: Tư pháp, Văn hoá – Thông tin, Hội Phụ nữ, Chi đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân huyện và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm. Qua Hội nghị tập huấn nhằm giúp cho lãnh đạo địa phương, các tổ chức, đơn vị thành viên của Đề án hiểu rõ về mục đích, nội dung, tầm quan trọng của việc tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Sau khi tiến hành tập huấn đến nay Ban điều hành Đề án 02-212/TTg của tỉnh đã xây dựng được 87 “Nhóm nòng cốt”. Các huyện, thành phố đã triển khai Đề án 02-212/TTg tới cơ sở  và chọn điểm xây dựng các “Nhóm nòng cốt”. Hoạt động của “Nhóm nòng cốt” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, lấy tiêu chí nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước là một trong những nội dung bình xét gia đình văn hoá, khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hoá; kịp thời biểu dương người tốt việc tốt, phê bình, nhắc nhở những trường hợp vi phạm pháp luật trong các cuộc họp hoặc trên loa truyền thanh của khu dân cư và xã, phường, thị trấn.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng ban công tác Mặt trận và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã, “Nhóm nòng cốt” đã xây dựng được chương trình hoạt động, phân công cho từng thành viên phụ trách từng cụm địa bàn dân cư, hàng tháng hội ý giao ban, hàng quý tổ chức họp một lần, 6 tháng, một năm tiến hành sơ kết do Uỷ ban MTTQ xã chủ trì. Đến nay  có 15 “Nhóm nòng cốt” đã xây dựng được tủ sách pháp luật và có 10 đầu sách tài liệu pháp luật và tuyên truyền pháp luật.

Sau hơn 01 năm hoạt động, các “Nhóm nòng cốt” thuộc các xã điểm của Trung ương và tỉnh với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú như: Toạ đàm, giao lưu văn hoá, văn nghệ ở khu dân cư, kết hợp tuyên truyền, tư vấn pháp luật trực tiếp tới từng đối tượng, hoặc từng nhóm đối tượng, tuyên truyền gián tiếp qua hệ thống truyền thanh của xã, thôn, buôn, tổ dân phố, hoặc tổ chức tuyên truyền lồng ghép thông qua các cuộc họp dân, các cuộc họp của các tổ chức đoàn thể.

Công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư của các “Nhóm nòng cốt” trong thời gian qua đã tập trung vào những vấn đề liên quan thiết thực tới đời sống của người dân và những vấn đề nổi cộm về chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư, như: Pháp lệnh thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Luật Hôn nhân gia đình, Bộ luật hình sự, Luật Đất đai, Luật Nghĩa vụ Quân sự và các Nghị định mới của Chính phủ ban hành…Các “Nhóm nòng cốt” đã tổ chức được 200 buổi, có 17.543 lượt người tham gia. Ngoài ra các thành viên của một số “Nhóm nòng cốt” cũng chủ động tham gia tích cực hoà giải các vụ mâu thuẫn về tranh chấp đất đai trong cộng đồng dân cư. Song song với hoạt động của các “Nhóm nòng cốt”. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã, phường làm điểm của Tỉnh và Trung ương còn phối kết hợp với UBND, Ban văn hoá thông tin, cán bộ tư pháp xã, phổ biến tuyên truyền các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước trên hệ thống truyền thanh của xã hàng ngày từ 01 đến 02 lần.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật trên địa bàn các xã, phường làm điểm của Trung ương, của Tỉnh đã giúp cho nhân dân hiểu biết và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư, từ đó góp phần giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật. Các tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân cơ bản đều được hoà giải thành công tại cộng đồng dân cư; một số khu dân cư không còn tội phạm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các tệ nạn xã hội được đẩy lùi. Đồng bào không còn nghe lời kẻ xấu, không tham gia vượt biên, biểu tình, bạo loạn, an tâm và tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Số khu dân cư tiên tiến, văn hoá và gia đình văn hoá không ngừng tăng lên.

Qua kết quả triển khai tại 5 xã, phường chọn làm điểm 6 tháng cuối năm 2007 và 6 tháng đầu năm 2008 tình trạng tội phạm cố ý gây thương tích giảm 06 vụ, tình trạng vi phạm luật giao thông giảm 9 vụ và số vụ về tệ nạn ma tuý - tệ nạn xã hội giảm xuống còn 2 vụ… Đặc biệt là bà con tự giác giao nộp 54 khẩu súng các loại, và 25 kg chất nổ cho các cơ quan chức năng. Các “Nhóm nòng cốt” đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động pháp luật là “Nhóm nòng cốt” thôn 11, xã Cư Ni, huyện Ea Kar; tổ dân phố 5, phường Ea Tam, TP.Buôn Ma thuột; Thông Ea Krái, xã Dliê Ya, huyện Krông Năng; Buôn Trí A, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn.

Bên cạnh những kết quả nêu trên, hoạt động của “Nhóm nòng cốt” còn mới mẽ, đang vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, trình độ hiểu biết pháp luật các thành viên “Nhóm nòng cốt” nhìn chung còn thấp, công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật của một số “Nhóm nòng cốt” còn thiếu năng động, sáng tạo đã ảnh hưởng tới kết quả của “Nhóm nòng cốt”. Trình độ nhận thức pháp luật của đồng bào dân tộc còn thấp và bị ảnh hưởng của các phong tục, tập quán còn nặng nề. Vì vậy, các “Nhóm nòng cốt” phải kiên trì vận động và được hình thành bởi những thành viên là người có kiến thức, uy tín trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân trong cộng đồng dân cư chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phương thức tuyên truyền phải sát thực với nhu cầu ở từng khu dân cư; vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có kỹ năng tuyên truyền, am hiểu pháp luật; tài liệu tuyên truyền phải được dịch ra tiếng dân tộc thiểu số để nhân dân dễ hiểu; đồng thời phát huy tốt vai trò của già làng, trưởng thôn, buôn và các nhân sĩ, trí thức là người dân tộc thiểu số trong công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư và gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Tùng Lâm

[Về đầu trang]


Thực hiện Đề án 2-212, kinh nghiệm từ các cơ sở làm điểm ở Thanh Hoá 

Thực hiện Đề án 2-212 kèm theo Quyết định 28-QĐ/TTg của Chính phủ về việc “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư” thuộc Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2005-2010, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và Ban Điều hành Đề án 02-212 đã chọn  và chỉ đạo điểm tại 3 xã : Nam Xuân, huyện Quan Hoá; Hà Lĩnh huyện Hà Trung; Nga Thuỷ, huyện Nga Sơn. Đây là 3 điểm đại diện cho 3 vùng, miền trong tỉnh Thanh Hoá.

Sau khi chọn 3 xã làm điểm, MTTQ đã tham mưu cho Đảng uỷ, Chính quyền để triển khai chỉ đạo điểm theo quy trình từng bước, từng thời gian cụ thể. Cấp uỷ, chính quyền ở 3 xã làm điểm đều nhận thức được trách nhiệm và có sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện đề án. Sau khi được thành lập ban chỉ đạo các xã đã tập trung xây dựng quy chế làm việc và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên phụ trách từng phần việc, từng địa bàn khu dân cư để triển khai thực hiện đề án.

Các khu dân cư được chọn làm điểm đều có những mặt thuận lợi cơ bản về trình độ và năng lực lãnh đạo của cấp uỷ, cán bộ đảng viên, cán bộ Mặt trận, nhưng cũng có những đặc thù riêng của từng khu dân cư về tình hình chấp hành pháp luật và yêu cầu tuyên truyền giáo dục pháp luật.

Ban chỉ đạo các xã điểm đã tập trung chỉ đạo các khu dân dân cư tiến hành khảo sát điều tra về tình hình đời sống, dân trí, nhận thức và chấp hành pháp luật trong nhân dân, tổ chức khảo sát tất cả các khu dân cư, từ đó đánh giá tình hình, thực trạng chấp hành pháp luật, lựa chọn nội dung pháp luật để tuyên truyền cho phù hợp với thực tế.

Các khu dân cư được chọn làm điểm đã tổ chức các hình thức tuyên truyền như: Họp Chi uỷ, Chi bộ Đảng, Ban Công tác Mặt trận, tổ chức họp nhân dân để quán triệt nội dung cơ bản của đề án và kế hoạch thực hiện đề án của ban chỉ đạo xã, đồng thời thành lập 7 “ nhóm nòng nốt ”, 7 câu lạc bộ pháp luật, củng cố các tổ liên gia tự quản, tổ hoà giải, các câu lạc bộ, nhóm nòng cốt, các tổ hoà giải đã đi vào hoạt động tốt. Đặc biệt là “nhóm nòng cốt” đã phát huy được trách nhiệm trong tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật và giám sát thực hiện pháp luật, đồng thời tổ chức đăng ký cam kết chấp hành pháp luật đến từng hộ gia đình ở cả 3 xã điểm. Đến nay, ở 3 xã làm điểm đã có 26 nhóm nòng cốt, 26 tổ hoà giải, 26 câu lạc bộ với tổng số 182 thành viên, và đã đi vào hoạt động thiết thực để tuyên truyền vận động và giám sát việc chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư. Trong năm 2007 và 6 tháng năm 2008 ở 3 xã điểm đã tập trung tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội; Luật khiếu nại tố cáo; các quy định pháp luật về dân chủ ở cơ sở, về quan hệ dân sự, kinh tế được quy định trong Luật Dân sự, Luật đất đai; các quy định của pháp luật về an ninh trật tự trong bộ luật hình sự; Luật An toàn giao thông; Luật Bảo vệ môi trường… đã thu hút được hơn 60.000 lượt người tham gia.

Qua công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật tại khu dân cư của “Nhóm nòng cốt” đã giải quyết được 9 vụ vi phạm, trong đó 3 vụ vi phạm lấn chiếm đất đai; 2 vụ lần chiếm lòng đường; 5 vụ gây mất trật tự công cộng; hoà giải 7 vụ vợ chồng đòi ly hôn…, qua đó đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giảm các vụ vi phạm và tạo chuyển biến tích cực về an ninh trật tự, an toàn xã hội và ổn định ở định phương.

Thông qua việc triển khai đề án đã tăng cường được sự lãnh đạo của cấp uỷ, tạo ra cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ, các tổ chức thành viên với chính quyền qua đó phát huy được vai trò trách nhiệm của từng tổ chức, tạo ra sức mạnh tổng hợp trong việc tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật cũng như xử lý, giải quyết kịp thời có hiệu quả các trường hợp xảy ra trên địa bàn. Vì vậy, trong 2 năm qua ở các xã làm điểm không còn đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Bên cạnh những kết quả nêu trên, quá trình chỉ đạo điểm còn bộ lộ một số hạn chế như: hoạt động của “Nhóm nòng cốt” chưa đều, chưa thường xuyên và thiếu chủ động; việc giám sát, vận động nhân dân chấp hành pháp luật còn một số mặt chưa sát, tình trạng vi phạm pháp luật ở các xã điểm tuy giảm  nhiều nhưng vẫn còn vụ việc vi phạm hành chính. Để việc thực hiện Đề án 2-212 đạt hiệu quả cao: Uỷ ban MTTQ phải phát huy vai trò chủ động trong chỉ đạo thực hiện đề án, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chức năng tuyên truyền vận động, chấp hành pháp luật trong nhân dân; phải đảm bảo sự lãnh đạo của cấp uỷ và vai trò quản lý của chính quyền là điều kiện để đưa đề án vào cuộc sống có hiệu quả; phải chọn được người có tâm huyết, nhiệt tình, tự nguyện có trách nhiệm tham gia “Nhóm nòng cốt” và ban chủ nhiệm câu lạc bộ pháp luật.

Hải Hà

[Về đầu trang]


MTTQ huyện Phù Ninh đánh giá kết quả 2 năm "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư"

Sau 2 năm thực hiện đề án “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư” giai đoạn 2007-2008 huyện Phù Ninh đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư. UBMTTQ huyện đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn UBMTTQ xã, thị trấn: Các “nhóm nòng cốt” tổ chức các hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở khu dân cư lồng ghép với các buổi sinh hoạt tổ, họp khu dân cư cho gần 20 nghìn lượt đoàn viên, hội viên, tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến cơ sở 276 buổi. Nội dung chủ yếu tập trung vào các luật mới ban hành công tác phòng chống tai tệ nạn xã hội cụ thể như: Phổ biến an toàn giao thông, triển khai thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật đất đai, Luật hình sự. Các địa phương đã phát động và tổ chức cho các hộ gia đình và cá nhân ký cam kết không vi phạm pháp luật. Huyện chọn xã Tử Đà làm điểm chỉ đạo. Sau thời gian thực hiện, xã Tử Đà có 10/10 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa, có 885/1.012 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 10/10 khu dân cư đăng ký không có người vi phạm pháp luật… Kết quả kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm chỉ đạo các xã làm điểm cho thấy các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã góp phần làm chuyển biến nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân ở địa phương.

(Theo Báo Phú Thọ)

[Về đầu trang]


Giáo dục pháp luật: Hướng tới người dân ở nông thôn

Nâng cao hiểu biết cho nhân dân nói chung, người dân ở nông thôn nói riêng về pháp luật là một chủ trương lớn đã, đang được tỉnh ta triển khai và đem lại kết quả rất khả quan như: Hạn chế tranh chấp ở cơ sở; đơn thư khiếu kiện do không hiểu biết pháp luật giảm bớt...

Một lần chúng tôi được dự phiên tuyên truyền pháp luật của cán bộ đang làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh cho nhân dân xóm 7, xã Tân Dương (Định Hóa) và chứng kiến cảnh đại diện 47/47 hộ trong xóm đều tới dự và hỏi rất nhiều vấn đề pháp luật liên quan đến đai đai, hôn nhân gia đình, thừa kế tài sản và một số vụ tranh chấp ở xóm chưa giải quyết được. Những thắc mắc của nhân dân xóm 7 đều được tuyên truyền viên giải thích, trả lời chi tiết và còn đưa ra một số ví dụ cụ thể để nhân dân hiểu rõ hơn.

Ngay khi kết thúc phiên tuyên truyền pháp luật ở Tân Dương, chúng tôi đã phỏng vấn đồng chí Vũ Thị Lệ Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh và được biết: Hoạt động tuyên truyền, trợ giúp pháp lý nâng cao kiến thức pháp luật cho nhân dân đã được tỉnh chỉ đạo thực hiện từ nhiều năm nay, nhưng phải đến năm 2001 sau khi thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh trực thuộc Sở Tư pháp, hoạt động tuyên truyền, trợ giúp pháp luật mới mang tính chuyên nghiệp. Hiện lực lượng làm công tác này đã có 5 tuyên truyền viên cấp tỉnh, 47 cộng tác viên đang làm việc tại các cơ quan của tỉnh và 99 câu lạc bộ pháp luật với hàng nghìn cộng tác viên ở cơ sở. Đội ngũ làm công tác tuyên truyền pháp luật tương đối hùng hậu, được bố trí từ tỉnh đến cơ sở và hoạt động này đã được thực hiện tại 352 xóm, bản của 160 xã trong tỉnh. Đặc biệt là từ năm 2006 trở lại đây, Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh đã tập trung tuyên truyền pháp luật tới nhân dân ở xóm, bản của các xã vùng sâu, vùng xa như: Tân Long, Văn Lăng (Đồng Hỷ); Bảo Linh, Lam Vĩ, Tân Dương (Định Hóa); Nghinh Tường, Thần Sa, Sảng Mộc (Võ Nhai)…Ở những nơi này, nhân dân ít được tiếp xúc với những hoạt động xã hội nên thời gian đầu các buổi tuyên truyền, hỗ trợ pháp luật không đông người đến dự hoặc có đến thì bà con cũng ít đưa ra câu hỏi. Nắm bắt được vấn đề đó, các tuyên truyền viên của Trung tâm đã xây dựng nội dung tuyên truyền ngắn gọn, xúc tích, thu vào băng để phát trên loa và tìm cách gợi mở để những người đến dự trình bày những thắc mắc của mình.

Kinh nghiệm được tích luỹ qua từng buổi tuyên truyền và đến giờ nội dung tuyên truyền pháp luật của Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh đã gần gũi, thiết thực với đời sống nhân dân nên các buổi tuyên truyền ở cơ sở đã thu hút đông người dân tham dự. Vẫn theo đồng chí Vũ Thị Lệ Hằng, thành công lớn nhất của công tác tuyền truyền, phổ biến pháp luật chính là tăng thêm kiến thức, hiểu biết cho nhân dân. Những vấn đề nhân dân hỏi, tuyên truyền viên đã hiểu rõ thì trả lời ngay, còn những vần đề khó, mới sẽ ghi lại sau đó trả lời bằng văn bản. Một ví dụ rất cụ thể được cán bộ của Trung tâm Trợ giúp pháp lý đưa ra là giai đoạn 2005 trở về trước rất nhiều người dân ở Định Hóa vẫn còn suy nghĩ “đòi lại đất ông cha”. Nhưng qua nhiều buổi tuyên truyền pháp luật, các tuyên truyền viên đã làm rõ đòi hỏi này không đúng với quy định của Luật Đất đai và đến giờ người dân Định Hóa không còn nhắc tới vấn đề này nữa.

Có lẽ chính sự làm việc thầm lặng, cần mẫn của cán bộ đang làm việc ở Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh và hàng nghìn công tác viên tuyên truyền pháp luật ở cơ sở đang góp sức để thực hiện một nhiệm vụ vô cùng lớn, đó là: Giúp nhân dân sống và làm việc theo đúng quy định của Hiến pháp, pháp luật!

(Theo Văn Hiến – Báo Thái Nguyên)

[Về đầu trang]


Khắc phục tình trạng xây dựng tủ sách pháp luật mang tính hình thức ở tỉnh Ninh Bình

Quyết định 1067 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án xây dựng và quản lý tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn đã đặt nền móng cho việc triển khai xây dựng và đưa vào khai thác tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn.

Hiện nay 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã xây dựng được tủ sách pháp luật và đi vào hoạt động có nề nếp; số đầu sách, báo, tạp chí pháp luật hàng năm đều được bổ sung, đáp ứng kịp thời nhu cầu đến đọc, tra cứu, tìm hiểu pháp luật của đội ngũ cán bộ cơ sở và nhân dân.

Toàn tỉnh hiện có 784 tủ sách pháp luật, trong đó có 155 tủ sách pháp luật của các xã, phường, thị trấn, 593 tủ sách của cơ quan, doanh nghiệp, trường học và 116 tủ sách ở các điểm bưu điện văn hoá xã.

Tủ sách pháp luật cấp xã là công cụ quan trọng trong việc cung cấp thông tin, phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao hiểu biết, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức cơ sở và đã mở rộng phục vụ nhân dân trên địa bàn theo một xu hướng tích cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nghiêm túc nhìn nhận thì ở một số nơi, việc triển khai xây dựng tủ sách pháp luật vẫn còn mang tính hình thức, kém hiệu quả; một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác này, kinh phí đầu tư cho việc củng cố, bổ sung sách pháp luật cho tủ sách nhìn chung còn rất hạn hẹp.

Công tác quản lý tủ sách pháp luật ở một số địa phương chưa đi vào nề nếp, chưa mở sổ sách theo dõi đầu sách dẫn đến tình trạng thất lạc những tài liệu quan trọng. Có nơi chưa ban hành nội quy, quy chế quản lý, khai thác tủ sách, địa điểm đặt tủ sách chưa thật sự thuận tiện, không ít nơi chưa có phòng đọc riêng.

Việc luân chuyển, trao đổi sách báo giữa tủ sách pháp luật cấp xã với các điểm bưu điện văn hoá xã chưa được thực hiện. Cá biệt trong một số tủ sách còn có cả sách pháp luật chưa được hệ thống hoá, chưa loại bỏ tài liệu cũ khi đã có văn bản mới thay thế. Hoạt động tuyên truyền về tủ sách pháp luật chưa thường xuyên, liên tục.

Mô hình xây dựng tủ sách pháp luật ở cơ sở là rất cần thiết, do vậy cần tránh việc xây dựng tủ sách pháp luật theo tính hình thức. Muốn làm được điều này, theo chúng tôi việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương.

Các xã, thị trấn cần có quy chế cụ thể, bố trí cán bộ nhiệt tình, trách nhiệm, có thái độ thân thiện trực tiếp quản lý tủ sách để phục vụ nhu cầu tìm đọc và tra cứu của cán bộ và nhân dân địa phương.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân và các hội viên, đoàn viên của các tổ chức chính trị - xã hội nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật thông qua tủ sách pháp luật của xã, phường, thị trấn. Sử dụng có hiệu quả các tài liệu, sách pháp luật phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên hệ thống đài truyền thanh 3 cấp của địa phương.

Theo đặc thù của từng vùng, miền, cụm dân cư, đưa ra hình thức phù hợp về các mô hình quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở từng địa phương. Bên cạnh đó, việc xây dựng tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn cũng rất cần sự giúp đỡ của các cơ quan tư pháp trong việc biên soạn mục lục, tài liệu tóm tắt theo các chuyên đề và thông báo những văn bản pháp luật mới, những văn bản hết hiệu lực và cung cấp các phụ lục này cho các tủ sách pháp luật cơ sở.

Đối với chính quyền các cấp, cần có chế độ phụ cấp cho cán bộ phụ trách tủ sách pháp luật nhằm động viên kịp thời sự nhiệt tình, trách nhiệm để họ làm tốt hơn việc quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại cơ sở, từng bước đưa công tác này đi vào hoạt động nề nếp. Đảm bảo 100% tủ sách pháp luật ở cơ sở có quy chế hoạt động cụ thể, chấm dứt tình trạng các tủ sách pháp luật hoạt động mang tính hình thức.

Hoàng Hiệp

[Về đầu trang]


Huyện Đoan Hùng tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Đoan Hùng là một huyện miền núi nằm ở phía Bắc của tỉnh Phú Thọ với diện tích tự nhiên là: 30.244 ha. Toàn huyện có 27 xã, 1 thị trấn. Dân số toàn huyện là: 111.000 người. Số hộ nông nghiệp chiếm 96%. Huyện có 14 dân tộc anh em cùng chung sống. Do có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, trong những năm qua tình hình kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến quan trọng: tốc độ tăng trưởng kinh tế 11%. Cơ cấu kinh tế NLN, CN - TTCN - XD, DVTM: 43% - 34% - 23%. Thu nhập bình quân: 6,8 triệu đồng/người/năm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Nhân dân  tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, Đoan Hùng vẫn là một huyện nghèo, sản xuất cơ bản là thuần nông do còn phụ thuộc khá lớn vào điều kiện tự nhiên. Do đặc điểm về vị trí địa lý, kinh tế xã hội nên dễ phát sinh những vi phạm pháp luật. Với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, các vi phạm pháp luật diễn biến theo chiều hướng tinh vi và phức tạp. Trước tình hình như vậy đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể phải đặc biệt quan tâm, coi trọng công tác lãnh chỉ đạo thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân, góp phần phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật xảy ra.

Từ năm 2000 huyện đã thành lập hội đồng phối hợp công tác PBGDPL. Chỉ đạo triển khai các hoạt động PBGDPL như tổ chức các hội nghị tuyên truyền, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, cấp phát tài liệu, tờ gấp tuyên truyền các nội dung pháp luật cho cán bộ và nhân dân. Chỉ đạo mỗi xã xây dựng một tủ sách pháp luật để phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân. Mặc dù đã chú trọng tới công tác tuyên truyền, xong sự quan tâm lãnh chỉ đạo thực hiện của cấp ủy chính quyền còn chưa sát sao, thường xuyên, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai công tác này. Sự phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể trong PBGDPL còn lỏng lẻo. Đội ngũ làm công tác PBGDPL chưa chú trọng xây dựng, đào tạo. Kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ cho việc triển khai các hoạt động PBGDPL còn nhiều khó khăn. Những tồn tại trên đã ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả của công tác.

Sau khi có Chỉ thị 32-CT/TW ngày 9-12-2003 của Ban Bí thư TƯ Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, Huyện ủy Đoan Hùng đã ban hành đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân”. Mục tiêu cơ bản của đề án là “Tạo bước chuyển biến mới trong công tác PBGDPL để nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật và chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội”.

HĐND - UBND huyện đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát sao công tác PBGDPL. Với chức năng nhiệm vụ của mình, HĐND huyện đã phát huy rõ vai trò công tác PBGDPL. Việc PBGDPL được HĐND huyện thực hiện thông qua các kỳ họp của hội đồng về truyền đạt những chính sách pháp luật của Nhà nước trực tiếp tới Đại biểu HĐND. Mặt khác, thông qua việc truyền hình trực tiếp kỳ họp trên Đài truyền hình huyện và Đài truyền thanh cơ sở đã gián tiếp tuyên truyền các quy định của pháp luật tới cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện. Bên cạnh đó, các hoạt động của đại biểu HĐND như tiếp xúc cử tri, hoạt động tiếp công dân đã thường xuyên phổ biến trực tiếp các quy định pháp luật tới cán bộ và nhân dân.

UBND với chức năng là cơ quan hành chính Nhà nước, thực hiện các hoạt động quản lý Nhà nước thông qua “công cụ” là pháp luật, đã xác định PBGDPL là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện thật tốt. UBND huyện đã chỉ đạo việc kiện toàn, củng cố Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL từ huyện tới cơ sở. Xây dựng quy chế phối hợp giữa các thành viên hội đồng, trong đó phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên nhằm phát huy tinh thần tập thể đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên hội đồng trong công tác PBGDPL. Chỉ đạo xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trở thành lực lượng am hiểu chính sách pháp luật của Nhà nước, có kinh nghiệm, có khả năng truyền đạt, có phẩm  chất đạo đức tốt. Đến nay cấp huyện có 3 báo cáo, trong đó  3 báo cáo viên cấp tỉnh, 30 báo cáo viên cấp huyện có trình độ cao đẳng đến đại học. Toàn huyện có lực lượng tuyên truyền viên trên 300 người, am hiểu chính sách pháp luật và có khả năng tuyên truyền. Trong những năm qua, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong công tác PBGDPL tới tận khu dân cư.

Việc đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác PBGDPL được quan tâm. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tư pháp xây dựng dự trù kinh phí hàng năm trình HĐND huyện phê duyệt để tổ chức thực hiện. Năm 2006 và năm 2007 mỗi năm ngân sách nhà nước cấp 18 triệu đồng, năm 2008 là 30 triệu đồng. Cấp phát trang thiết bị phục vụ cho việc PBGDPL lưu động như máy tính xách tay, máy ảnh. Đối với cấp xã, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn  xong hàng năm mỗi xã đã bố trí kinh phí cho công tác này từ 3 triệu đến 5 triệu đồng/năm. Việc đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất đã góp phần nâng cao hiệu quả của công tác PBGDPL trên toàn huyện.

Hàng năm UBND huyện xây dựng kế hoạch PBGDPL và tổ chức triển khai tới cơ sở. Trong đó xác định rõ nội dung, đối tượng và hình thức cần tập trung, biện pháp tổ chức thực hiện tuyên truyền PBGDPL. Chú trọng tới việc khai thác các hình thức PBGDPL có hiệu quả như: Mở hội nghị tuyên truyền (từ năm 2004 đến nay mở 120 hội nghị chuyên đề PBGDPL cho cán bộ và nhân dân trong toàn huyện với 12.000 lượt người tham dự); tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh - truyền hình theo chuyên đề với thời lượng từ 20 - 25 phút (nội dung phổ biến tập trung vào các văn bản mới ban hành và các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ công dân); tổ chức cấp phát trên 50.000 bộ tài liệu, bản tin, tờ gấp các loại và băng đĩa cho cơ sở; hệ thống tủ sách pháp luật hoạt động khá hiệu quả đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân (cấp huyện đầu tư trung bình 150 đầu sách/năm, cấp xã trung bình mỗi xã đầu tư trên 100 đầu sách/năm để kịp thời cập nhật các quy định pháp luật mới ban hành). Ngoài các hình thức trên, việc PBGDPL còn được thực hiện hiệu quả thông qua việc hoạt động của các tổ hòa giải. Đến nay toàn huyện có 275 tổ hòa giải được thành lập tại 275 khu dân cư với 1.718 tổ viên. Các tổ hòa giải hoạt động khá tốt thông qua việc hòa giải các tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng dân cư kết hợp thông qua việc hòa giải các tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng dân cư kết hợp tuyên truyền phổ biến những quy định pháp luật để nhân dân hiểu rõ và nghiêm chỉnh chấp hành, hạn chế vi phạm pháp luật. Việc PBGDPL cũng được thực hiện có hiệu quả thông qua các hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý của cơ quan tư pháp. Tính đến nay Phòng tư pháp đã thực hiện 40 cuộc trợ giúp pháp lý lưu động tại các địa phương điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, có đông hộ nghèo, hộ chính sách, người dân tộc thiểu số sinh sống. Thông qua hoạt động này đã tư vấn, giải đáp những thắc mắc cho hàng nghìn đối tượng về các quy định của pháp luật để nhân dân hiểu rõ, tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và của xã hội.

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 32 của Ban bí thư TƯ Đảng, công tác PBGDPL trên địa bàn huyện Đoan Hùng có nhiều chuyển biến quan trọng. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể đã nhận thức đúng đắn hơn về vị trí và tầm quan trọng của công tác PBGDPL và coi trọng công tác lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác này. Nhận thức ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên rõ rệt. Kết quả của công tác PBGDPL không chỉ góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, mà còn góp phần vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân.

Hồng Vân

[Về đầu trang]


ĐIỆN BIÊN VỚI VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 02-212/TTg

Tỉỉnh Điện Biên được thành lập ngày 1-1-2004 trên cơ sở chia tách từ tỉnh Lai Châu. Là một tỉnh miền núi cao, diện tích tự nhiên 9.554,1 km2; gồm có 9 đơn vị hành chính cấp huyện (trong đó có 7 huyện, 1 thị xã, 1 thành phố) với 106 xã, phường, thị trấn; dân số khoảng 46 vạn người, gồm 21 dân tộc. Điện Biên có 360km đường biên giới chung với Lào và 38,5km với Trung Quốc. Toàn tỉnh có 3 huyện, 23 xã biên giới, trong đó có 22 xã giáp Lào, 1 xã giáp cả Lào và Trung Quốc.

Những năm qua, tỉnh Điện Biên được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư nhiều chương trình dự án theo Quyết định 134, 135, 186, 120, 159...; dự án tái định cư thủy điện Sơn La, đã góp phần tăng nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; kết cấu hạ tầng - xã hội được đầu tư đang phát huy có hiệu quả; quốc phòng, an ninh được tăng cường, giữ vững; sự ổn định về chính trị, truyền thống đoàn kết các dân tộc được phát huy, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên, Điện Biên cũng còn nhiều khó khăn, thách thức: kinh tế phát triển chưa vững chắc, tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, chưa phát huy được tiềm năng, lợi thế của tỉnh; hệ thống kết cấu hạ tầng còn yếu kém và chưa đồng bộ, tỉ lệ hộ nghèo còn cao, trình độ dân trí, trình độ tiếp thu khoa học công nghệ còn hạn chế và không đồng đều giữa các vùng, các dân tộc; tình hình truyền đạo trái pháp luật, di cư tự do, tội phạm ma túy... vẫn tiềm ẩn những nhân tố phức tạp, tác động đến nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng, an ninh và biên giới.

Việc triển khai thực hiện Đề án 02-212/TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư” đã trở thành một yêu cầu cấp bách để người dân hiểu pháp luật, từ đó biết sống và làm việc theo pháp luật.

Sau khi được tập huấn tại Trung ương, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án 02-212/TTg và lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan phối hợp để thống nhất chương trình, nội dung, kế hoạch trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Ngày 9-8-2006, Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã có Quyết định số 860/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc đề xuất. Trên cơ sở đó, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiến hành phối hợp, thống nhất với các cơ quan tham gia Đề án và chuẩn bị mọi điều kiện để triển khai thực hiện.

Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã thành lập Ban điều hành Đề án “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư” và thành lập tổ thư ký

giúp việc.

Điện Biên là một trong 11 tỉnh được chọn triển khai xây dựng mô hình điểm của Trung ương, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã lập danh sách đăng ký thực hiện tại 3 xã điểm: xã Sá Tổng (huyện Mường Chà), xã Thanh Minh (thành phố Điện Biên Phủ) và xã Ẳng Nưa (huyện Tuần Giáo).

Trên cơ sở khảo sát thực tế, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiến hành triển khai các bước tiếp theo đảm bảo đúng yêu cầu chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư triển khai xây dựng mô hình điểm. Mỗi xã điểm lại chọn ra một bản làm điểm. Xã Sá Tổng chọn bản Sa Ninh, xã Thanh Minh chọn bản Púng Tôm, xã Ẳng Nưa chọn bản Bó Mạy.

Ban Dân chủ - Pháp luật phối hợp với Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh biên soạn và in tài liệu phục vụ cho tập huấn, tuyên truyền tại 3 xã điểm về một số nội dung cơ bản của 9 luật liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của nhân dân các dân tộc tại các xã xây dựng mô hình điểm như: Luật Hôn nhân và gia đình, Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật Hình sự, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Năm 2007, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã mở hội nghị tập huấn tại 3 xã điểm với trên 300 đại biểu tham dự, có đại diện cấp ủy đảng, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể cơ sở và thành viên nhóm nòng cốt. Nội dung tập huấn ngoài việc quán triệt chung về mục đích, yêu cầu, nội dung của đề án, các học viên còn được nâng cao kiến thức cơ bản về các bộ luật và một số kỹ năng phục vụ cho công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở.

Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Thanh Minh, xã Ẳng Nưa, xã Sá Tống đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng mô hình điểm ở địa phương mình. Đồng thời phối hợp với Uỷ ban nhân dân xã ban hành quyết định thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, quy chế hoạt động của Hội đồng và ra quyết định thành lập nhóm nòng cốt thực hiện Đề án 02-212/TTg. Đồng thời đã tổ chức cho 100% các hộ gia đình ở xã ký cam kết gia đình không có người vi phạm pháp luật.

Tại 3 xã điểm đã tổ chức thành lập được 30 nhóm nòng cốt với 242 thành viên, mỗi bản có một nhóm nòng cốt từ 7 đến 10 người; trong đó, xã Thanh Minh: 9 nhóm nòng cốt, xã Ẳng Nưa: 11 nhóm nòng cốt, xã Sá Tổng: 10 nhóm nòng cốt.

Với mỗi nhóm nòng cốt, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở xã đều cử cán bộ các ban, ngành, đoàn thể xã tham gia phụ trách và cùng sinh hoạt tại nhóm.

Sau khi đã kiện toàn về tổ chức các nhóm nòng cốt ở địa phương, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các xã điểm đã chủ động phối hợp với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ban Tư pháp, các đoàn thể liên quan và Trưởng ban Công tác Mặt trận của bản làm điểm xây dựng “Câu lạc bộ Mặt trận Tổ quốc với pháp luật” theo sáng kiến của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đồng thời đề nghị Uỷ ban nhân dân xã ra quyết định thành lập Câu lạc bộ và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động.

Hiện nay, Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần. Nhưng nếu có yêu cầu của cơ quan Nhà nước hoặc hai phần ba thành viên trong câu lạc bộ thì có thể sinh hoạt đột xuất. Hình thức hoạt động của câu lạc bộ khá phong phú và hấp dẫn, nhằm vào các nội dung:

+ Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo

chuyên đề;

+ Hỏi đáp về pháp luật;

+ Giải đáp thắc mắc về

pháp luật;

+ Xử lý các tình huống về pháp luật;

+ Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật;

+ Kết hợp các nội dung sinh hoạt văn hoá, thể thao, lễ hội, văn hoá của bản có nội dung pháp luật, phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội...

Các thành viên tham gia sinh hoạt câu lạc bộ tích cực tham gia giáo dục, động viên nhân dân trong bản và trong xã ý thức tôn trọng, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Đồng thời gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Công tác triển khai mô hình điểm về “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư” tại tỉnh Điện Biên luôn được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Điện Biên Phủ, huyện Mường Chà, huyện Mường Ảng và Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Thanh Minh, xã Sá Tổng, xã Ẳng Nưa để triển khai đồng bộ nhiều nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân chấp hành pháp luật. Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật đúng nội dung chương trình của Đề án 02-212/TTg. Qua học tập, tập huấn, nhận thức, hiểu biết pháp luật của nhân dân các dân tộc của 3 xã điểm được nâng lên, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, từng bước góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống và trở thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân 3 xã xây dựng mô hình điểm còn hạn chế, vì đa số trình độ dân trí thấp, kinh tế chậm phát triển, tỉ lệ hộ nghèo còn cao, còn nhiều phong tục tập quán còn lạc hậu. Đặc biệt xã Sá Tổng chủ yếu là dân tộc Mông, địa bàn hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, điện thắp sáng, thông tin liên lạc, sóng truyền hình chưa đến với người dân; trong khi đó đội ngũ cán bộ xã lại vừa thiếu, vừa yếu dẫn đến tình trạng tảo hôn còn cao, việc sinh con thứ 3 trở lên vẫn còn phổ biến, các tệ nạn xã hội vẫn thường xuyên xảy ra. Do đó việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng câu lạc bộ pháp luật ở các thôn, bản có ý nghĩa thiết thực. Đồng thời, cần có sự quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa của Nhà nước và của tỉnh cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới về cơ sở vật chất cũng như đời sống tinh thần để nâng cao dân trí và ý thức chấp hành pháp luật của mọi người dân, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế địa phương.

Qua việc triển khai thực hiện Đề án 02-212/TTg tại 3 xã điểm trong 2 năm qua và tình hình thực tế hiện nay, xin lưu ý một số vấn đề sau:

1. Mặt trận cần thống nhất với Nhà nước để có kinh phí duy trì hoạt động của nhóm nòng cốt “Câu lạc bộ Mặt trận Tổ quốc với pháp luật”; cung cấp thêm tài liệu về các văn bản pháp luật, nhất là các bộ luật mới được ban hành; cấp thêm kinh phí để Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhân mô hình các xã được rộng rãi hơn nữa. Việc quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật ở thôn, bản cần được thực hiện thường xuyên và sâu rộng. Cần huy động trưởng thôn, bản, cán bộ hòa giải, già làng, những người tiêu biểu và các tổ chức đoàn thể ở thôn, bản tham gia tuyên truyền pháp luật cho nhân dân.

2. Củng cố mối quan hệ và tăng cường đoàn kết giữa các dân tộc, phát huy sức mạnh của nhân dân các dân tộc trong việc tham gia tố giác tội phạm; thu hút, vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện tốt hương ước, quy ước ở khu dân cư.

3. Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các báo cáo viên cơ sở để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay, đồng thời làm tốt công tác thi đua khen thưởng, sơ kết rút kinh nghiệm đảm bảo công bằng, dân chủ.

Đình Vân

[Về đầu trang]


MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH TRÀ VINH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 02-212/TTG

Trà Vinh là tỉnh đồng bằng ven biển thuộc khu vực sông Cửu Long, có diện tích tự nhiên là 2.225km2; dân số hiện có trên 1 triệu người, ngoài người Kinh, người Khmer chiếm gần 30%, người Hoa có trên 1%, số ít còn lại là dân tộc Chăm và Ấn. Tôn giáo và tín ngưỡng đã hình thành nhiều hệ phái có nguồn gốc lịch sử và ảnh hưởng khác nhau, toàn tỉnh có 350 nơi thờ tự với trên 4.200 tu sỹ; trong đó Phật giáo có 230 chùa và tịnh xá (Nam tông Khmer có 141 chùa, Bắc tông có 89 chùa); Công giáo có 3 hạt và 38 nhà thờ, nhà nguyện; Tin lành có 2 hội thánh; Cao Đài các phái có 4 điện thờ và 38 thánh thất. Ngoài ra, một số tổ chức tôn giáo khác cũng có ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của đồng bào trong tỉnh, như: Hồi giáo, tịnh độ cư sĩ, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, khổng giáo…

Thế mạnh của Trà Vinh là nông nghiệp và ngư nghiệp kết hợp với công nghiệp chế biến và dịch vụ; tốc độ tăng trưởng hàng năm trung bình khá. Cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội luôn được tập trung nâng cấp và xây dựng mới, những năm gần đây, nhiều công trình đã được đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả tốt; hiện toàn tỉnh có trên 85% hộ sử dụng điện và sử dụng nước sạch; tỉnh đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học, cơ sở vật chất cho ngành giáo dục được quan tâm, đã từng bước xoá dần phòng học tre lá tạm bợ… phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” được quan tâm và đẩy mạnh, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, khối đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường, dân chủ, công bằng xã hội có nhiều tiến bộ.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, tình hình kinh tế - xã hội trong tỉnh còn gặp nhiều khó khăn: tỉnh có đông đồng bào dân tộc, đông tín đồ các tôn giáo, trình độ dân trí thấp, kinh tế - xã hội còn chưa phát triển, kẻ địch luôn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, xuyên tạc hòng âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc…

Trong những khó khăn của tỉnh phải kể đến ý thức, nhận thức về pháp luật của các tầng lớp nhân dân còn yếu kém. Số đông người dân trong đời sống, sinh hoạt, làm ăn, quan hệ xã hội vẫn quen ứng xử theo lệ và các qui tắc do chính họ tự đặt ra, chưa có thói quen sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật

Trên cơ sở tiếp thu Đề án 02-212/CP của Chính phủ, hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiến hành triển khai đến các huyện, thị và các tổ chức thành viên trong tỉnh về nội dung của Đề án và tiến hành thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án của tỉnh do Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm Trưởng ban và đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tôn giáo trong tỉnh làm thành viên. Các Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã cũng được thành lập. Căn cứ vào tình hình thực tế địa phương, các Ban Chỉ đạo và tổ chức đã tiến hành xây dựng Kế hoạch triển khai phối hợp thực hiện đến tận cấp cơ sở, khu dân cư.

Ngay trong những tháng đầu thành lập, nhận rõ tầm quan trọng của vấn đề, các Ban Chỉ đạo đã tổ chức triển khai tập huấn, quán triệt được 17 cuộc, có 942 lượt người tham dự (có 142 nữ, 441 người thuộc dân tộc Khmer, 14 người thuộc dân tộc Hoa, có 293 chức sắc các tôn giáo). Riêng với các xã chỉ đạo điểm của Trung ương đã tổ chức triển khai ở cấp xã được 2 cuộc, có 158 người tham dự; ở các ấp được 6 cuộc, có 301 người dự (nữ có 74 người, dân tộc Khmer có 192 người).

Nội dung tuyên truyền, bao gồm: Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Bảo vệ Môi trường; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội; Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo; Chỉ thị 06/CT-TW của Bộ Chính trị về việc tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 22/KH-TW của Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) về tuyên truyền “Lược sử vùng đất Nam bộ - Việt Nam”.

Việc triển khai xây dựng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án ở các cấp được quan tâm, cụ thể đã thành lập được 25 Ban Chỉ đạo; trong đó 1 ở cấp tỉnh, 8 ở cấp huyện, 16 ở phường, xã, thị trấn, có 429 thành viên tham gia Ban Chỉ đạo. Tại 102 xã và 154 điểm trung tâm học tập cộng đồng ở các cơ sở thờ tự và ấp, khóm trong toàn tỉnh đã xây dựng được lực lượng nòng cốt cho công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật. Trong các cộng đồng dân cư Ban Công tác Mặt trận đã phối hợp cùng các tổ chức thành viên tổ chức được 27 câu lạc bộ, 6 “Nhóm nòng cốt”, 110 đội tuyên truyền… với 1.841 thành viên.

Riêng ở 2 xã thí điểm chỉ đạo của Mặt trận Trung ương đã thành lập được 2 Ban Chỉ đạo với 54 thành viên (có 8 nữ, 37 người dân tộc Khmer, 3 chức sắc tôn giáo). Tổ chức được 6 nhóm nòng cốt với 37 thành viên; 24 câu lạc bộ với 364 thành viên tham gia. Có 6 câu lạc bộ “Cựu Chiến binh với pháp luật”, với 89 thành viên; 6 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, có 109 thành viên; 6 câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật” của Đoàn Thanh niên với 80 đoàn viên tham gia; xây dựng được 3 tủ sách pháp luật với trên 200 đầu sách…

Quá trình triển khai tổ chức thực hiện, Ban Chỉ đạo các cấp đã quán triệt những mục tiêu, nội dung, giải pháp cơ bản của Đề án 02-212/TTg của Chính phủ, gắn với yêu cầu và phù hợp với hoạt động, công tác mặt trận, có sự phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban chỉ đạo các cấp. Đối với các đơn vị làm điểm, Mặt trận các cấp đã tạo điều kiện tốt nhất cho việc triển khai, thực hiện, có điều tra, khảo sát đánh giá và rút kinh nghiệm qua thực tiễn thực hiện tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trước khi nhân ra diện rộng. Việc giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục về trách nhiệm công dân cũng được quan tâm. Thông qua việc tuyên truyền, giáo dục cũng chính là giúp nhân dân nâng cao nhận thức về pháp luật, từ đó thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Điều này càng đặc biệt quan trọng, nhất là với vùng đồng bào người dân tộc Khmer, trình độ dân trí và kinh tế - xã hội còn thấp kém. Tổng hợp công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong toàn tỉnh đã tổ chức được 23.517 cuộc, với 1.303.547 lượt người tham dự. Ngoài ra, Ban Chủ nhiệm các câu lạc bộ còn kết hợp với phòng Tư pháp các huyện tổ chức được 173 cuộc tư vấn về pháp luật cho 2.908 lượt người tham dự; các thành viên câu lạc bộ còn tham gia hoà giải những tranh chấp ở dân cư được trên 403 cuộc.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thường xuyên có đánh giá, nhằm khắc phục những mặt hạn chế của việc triển khai thực hiện Đề án. Việc một số thành viên ban chỉ đạo ở một số địa phương coi nhẹ nhiệm vụ, chưa nhận thức đúng tầm vị trí, vai trò công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trên địa bàn dân cư đã được nhắc nhở, uốn nắn kịp thời. Trong chỉ đạo, một số cấp cơ sở chưa chú trọng đến việc củng cố các Ban Chỉ đạo; hoặc một số nơi tuy có thành lập, nhưng thành viên ban chỉ đạo chưa thật sự quan tâm phối hợp với nhau cũng được quan tâm nhắc nhở, củng cố lại. Một số Ban Chỉ đạo ở các ấp; cán bộ còn hạn chế về năng lực, việc triển khai còn lúng túng đã được Mặt trận và Ban Chỉ đạo cấp trên trực tiếp cử cán bộ xuống giúp đỡ. Việc thông tin hai chiều cho thành viên các ban chỉ đạo cũng được quan tâm hơn.

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ trong việc triển khai Đề án 02-212/TTg, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh đã nêu ra các giải pháp cụ thể:

+ Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, trên các phương tiện thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là về công tác dân tộc, công tác tôn giáo. Đối với vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thì nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách nói chung, tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật nói riêng chú ý bằng nhiều ngôn ngữ (Việt, Khmer, Hoa) để bà con dễ tiếp thu, hiểu và thực hiện.

+ Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật cần lồng ghép với tổ chức thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là lồng ghép với nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo” và các Chương trình mục tiêu quốc gia.

+ Thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật gắn với thực hiện chức năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo luật định. Do vậy cần quan tâm củng cố chính quyền, như tạo điều kiện củng cố, kiện toàn bộ máy Mặt trận, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo, vừa thạo chuyên môn vừa am hiểu tiếng dân tộc Khmer, chú ý đến kinh phí hoạt động và chế độ trợ cấp đối với cán bộ cơ sở, khu dân cư. Thường xuyên sâu sát cơ sở, sâu sát quần chúng để nắm được tư tưởng của nhân dân, nhất là nhân dân vùng tôn giáo, dân tộc.

Thạch Minh

[Về đầu trang]


Xã Hà Lĩnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư 

Hà Lĩnh là xã miền núi, nằm về phía Tây của huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá, có diện tích tự nhiên là 2.444,67 ha; trong đó: đất nông nghiệp 1.636,49 ha, đất lâm nghiệp 890 ha, đất chuyên dùng 209,41 ha. Được phân bổ thành 6 làng, có 15 đơn vị xóm với 2.146 hộ, 9.722 nhân khẩu; đảng bộ có 21 chi bộ với 340 đảng viên.

Là một xã có đông dân cư, địa bàn hoạt động rộng, các khu dân cư cư trú đan xen nhau, trình độ dân trí còn thấp và chưa đồng đều, hiểu và nhận thức về pháp luật còn nhiều hạn chế, nên việc quản lý, tổ chức thực hiện của các cấp chính quyền gặp rất nhiều khó khăn; trong khi đó, hệ thống tài liệu về pháp luật để cung cấp đến khu dân cư còn nhiều hạn chế, kinh phí hỗ trợ cho thành viên trong ban chỉ đạo xã đến các thành viên trong tổ liên gia tự quản còn quá hạn hẹp, nên việc phục vụ cho công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp  hành pháp luật còn quá hạn chế.

Trước những khó khăn và thấy sự cần thiết như vậy, nên nhiều hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ, Uỷ ban nhân dân và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã đã được mở để triển khai Chỉ thị số 32/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân; Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hành động quốc gia phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân xã, phường, thị trấn; Kế hoạch số 99/KH-MTTW của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Kế hoạch 225/KH-MTTH của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hoá về Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư. Tại xã đã thành lập Ban Chỉ đạo Đề án do Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã làm Trưởng ban.

Sau khi được thành lập, Ban Chỉ đạo xã đã xây dựng quy chế làm việc và phân công từng thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách trên từng lĩnh vực, đơn vị tổ liên gia tự quản các xóm để theo dõi quá trình và tổ chức chỉ đạo thực hiện. Ban Chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch, nội dung và trực tiếp chỉ đạo các hội nghị, như; họp chi uỷ, chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, họp nhân dân để quán triệt nội dung cơ bản của đề án và kế hoạch tổ chức thực hiện đề án. Tiến hành thành lập tiểu ban chỉ đạo các xóm, thành lập các "Nhóm nòng cốt", câu lạc bộ pháp luật tại 2 xóm chỉ đạo điểm, củng cố thành lập các tổ hoà giải, tổ an ninh nhân dân, tổ liên gia tự quản trên địa bàn xã.

Ban Chỉ đạo xã đã tiến hành khảo sát, điều tra về tình hình thực trạng tại 2 xóm chỉ đạo điểm theo biểu mẫu hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương và tỉnh, trên cơ sở đó đã đánh giá tình hình chấp hành pháp luật ở từng khu dân cư và xác định những nội dung tuyên truyền pháp luật, cụ thể phù hợp với tổ chức cho nhân dân cam kết chấp hành pháp luật đến từng hộ gia đình, từ đó đã tập trung tuyên truyền để nhận thức rõ và chấp hành pháp luật trong từng gia đình và cộng đồng dân cư, như: Nghị quyết 09, Quyết định 138 của Chính phủ về Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; Chỉ thị 406/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo nổ; Chỉ thị số 02/CT-HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ về "Sự bình yên cuộc sống"; Kế hoạch 237/KH-UB của Uỷ ban nhân dân huyện; Kế hoạch 119/KH-CAH của Trưởng Công an huyện Hà Trung về cấm tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, cấm sản xuất sự dụng xung kích điện đánh bắt hải sản huỷ hoại môi trường; quy ước của địa phương và thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội…Ban Chỉ đạo xã đã trích lược trong các điều luật những điều có liên quan sát thực với địa phương, như: Luật Đất đai; Luật Bảo vệ Rừng; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật An toàn Giao thông đường bộ; Bộ Luật Hình sự … để tuyên truyền trong nhân dân trên các phương tiện thông tin, tuyên truyền của xã, nhằm khong ngừng xây dựng và đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào "Vì sự bình yên cuộc sống" của nhân dân.

Gắn với việc chỉ đạo thực hiện Đề án 02-212 với chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt 6 nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"; đồng thời thực hiện tốt các điều khoản trong quy ước, hương ước của từng xóm, làng, như: đã vận động nhân thực khi tổ chức đám cưới, thì tổ chức tại hội trường Uỷ ban nhân dân xã, thời gian tổ chức liên hoan tại gia đình không quá 2 ngày; việc tang: không để người chết trong gia đình quá 24 tiếng, băng tang và nhạc tang không quá 22 giờ đêm và trước 5 giờ sáng, không thắt lưng dây chuối, không chống gậy, không lăn đường, phúng viếng không dùng thức ăn chín, ngày giỗ chỉ tổ chức trong gia đình, không mời khách… và trong tất cả các lễ, hội, hiếu, hỷ không dùng thuốc lá.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và vận động nhân dân chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư đã có sự phối hợp, triển khai chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, như: Hội Nông dân đã xây dựng phong trào nông dân sản xuất giỏi, xây dựng các tổ câu lạc bộ nông dân, vận động nhân dân thực hiện cánh đồng 50 triệu đồng/ha/năm; Hội Cựu Chiến binh duy trì tốt các tổ cứu nạn trên các tuyến đường, nhằm giúp và bảo vệ tài sản cho những người không may bị gặp nạn trên các phương tiện giao thông; Hội Phụ nữ xây dựng gia đình văn hoá, với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", đảm nhận và xây dựng các câu lạc bộ phụ nữ không sinh con thứ 3; Đoàn Thanh niên phát huy vai trò là nòng cốt trong công tác phòng, chống ma tuý, tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, thực hiện tốt Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Nghĩa vụ quân sự, đẩy mạnh phong trào "Thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"…; Hội Người Cao tuổi xây dựng phong trào "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo", phong trào "Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"; Ban Tư pháp dựa vào các tài liệu pháp luật để trích lược những điều có liên quan để phổ biến, tuyên truyền đến khu dân cư , địa bàn trọng điểm, cùng Ban Chỉ đạo xây dựng các "Nhóm nòng cốt"; Các trường học trong xã đã tăng cường giáo dục đối với học sinh về ý thức chấp hành pháp luật, không vi phạm các tệ nạn xã hội; Công an, xã đội đã thực hiện tốt Nghị quyết Liên tịch số 01/2001 giưa Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới"…

Trong quá trình triển khai, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Đề án 02-212, đến nay, xã Hà Lĩnh đã củng cố thành lập 15 tiểu ban chỉ đạo đề án ở 2 xóm; 2 nhóm nòng cốt tại 2 điểm chỉ đạo; xây dựng 15 tổ hoà giải, 65 tổ an ninh nhân dân, 94 tổ liên gia tự quản, hoạt động có hiệu quả. Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật đã được thông qua hệ thống truyền thanh xã được 96 buổi; tuyên truyền miệng thông qua các buổi họp nhân dân, sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt các đoàn thể nhân dân được 191 buổi. Từ đó đã từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn được duy trì và giữ vững, cuộc sống nhân dân được bình yên, đoàn kết trong cộng đồng dân cư được phát huy, tình làng nghĩa xóm được gắn bó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Hoạt động của 95 tổ liên gia tự quản đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao, ý thức chấp hành pháp luật được nâng lên, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong cộng đồng dân cư đã được hạn chế, các tổ liên gia tự quản đã vận động nhân dân đóng góp được trên 100 triệu đồng làm quỹ vốn, nhằm sử dụng trong việc khuyến học, khuyến tài, làm phần thưởng cho các cháu học giỏi, hỗ trợ giúp đỡ phần nào cho những hộ gia đình có khó khăn để phát triển sản xuất, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Toàn xã đã xây dựng và khai trương được 6/6 lãng văn hoá, 2/4 công sở văn hoá; trong đó có 1 làng đạt làng văn hoá cấp tỉnh, 4 làng đạt làng văn hoá cấp huyện, tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, gia đình "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo" đạt 85%, có 1 trường đạt chuẩn quốc gia, 3 trường đạt tiên tiến cấp huyện; xã được công nhận là xã chuẩn quốc gia về y tế…

Từ những kết quả cụ thể của việc triển khai đề án 02-212 tại xã Hà Lĩnh, có một số đề xuất:

+ Ban Chỉ đạo Đề án 02 Trung ương nên biên soạn và cung cấp bổ sung các tài liệu phù hợp với từng vùng, miền để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến đến người dân được nhanh nhất, dễ tiếp thu nhất.

+ Ban Chỉ đạo Đề án 02 Trung ương và các tỉnh cần nghiên cứu để có chính sách phù hợp, hỗ trợ một phần kinh phí cho các thành viên hoạt động ở các nhóm nòng cốt, câu lạc bộ pháp luật và các tổ liên gia tự quản, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

+ Ban Chỉ đạo Đề án 02 các cấp có kế hoạch, kinh phí mở các hội nghị tập huấn về công tác nghiệp vụ tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật đến đội ngũ cán bộ đang vận hành từ các thành viên Ban Chỉ đạo xã đến các xóm, các địa bàn dân cư.

Để thực hiện tốt chương trình và nội dung Đề án 02-212 đạt hiệu quả cao, Ban Chỉ đạo đề án 02 xã Hà Lĩnh sẽ nhanh chóng rút kinh nghiệm, khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế trong triển khai; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội, ban, ngành, đoàn thể trong xã để tiếp tục tổ chức, chỉ đạo tốt hơn nữa việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong địa bàn dân cư.

Yên Khê

[Về đầu trang]


Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

Sáng 19/2, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ họp phiên toàn thể lần thứ 17 thảo luận về nhiệm vụ trọng tâm, kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng năm 2009.

Năm 2009, hoạt động của Hội đồng tập trung hướng dẫn, chỉ đạo việc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/ 12 /2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Hội đồng tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền 8 nhóm giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững của Chính phủ; tổ chức phổ biến, giới thiệu các văn bản luật được Quốc hội thông qua, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương tập trung tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, người dân về các quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế, các cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (đặc biệt chú ý giới thiệu các điều ước quốc tế trên phương tiện truyền thông đại chúng, trong các tài liệu tuyên truyền pháp luật); chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ công chức, viên chức, nhất là những người thường xuyên tiếp xúc và giải quyết trực tiếp những vấn đề liên quan đến lợi ích của nhân dân. Trong năm nay, Hội đồng sẽ rà soát, đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật từ Trung ương đến cơ sở, tổ chức tập huấn định kỳ và thường xuyên nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức pháp luật cho báo cáo viên và tuyên truyền viên; tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra việc thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ có kế hoạch thành lập 3 đoàn trực tiếp kiểm tra tại một số bộ, ngành, đoàn thể, địa phương; dự kiến sẽ thực hiện trong Quý II/2009./.

Theo TTXVN

[Về đầu trang]


Ninh Bình triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2009

Sáng 19/2, tại Sở Tư pháp, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2009.

Năm 2008, HĐPH tỉnh được kiện toàn gồm 25 thành viên, là đại diện các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội đoàn thể trong tỉnh. Bám sát kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của HĐPH tỉnh, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình, các thành viên đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại đơn vị.

Hoạt động của HĐPH các huyện, thành phố, thị xã cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều đơn vị đã chủ động kiện toàn HĐPH, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương mình. Nhiều văn bản pháp luật đã được phổ biến kịp thời đến cán bộ và nhân dân như: Luật cư trú, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật bảo vệ môi trường, Luật đất đai, Pháp luật tín ngưỡng tôn giáo…

Hoạt động hoà giải ở cơ sở, xây dựng quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại các xã, phường, thị trấn đang từng bước phát huy được hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư.
Năm 2009, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, các đơn vị xây dựng kế hoạch PBGDPL tập trung triển khai các văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội và chính phủ ban hành trong năm 2008, những văn bản có liên quan đến nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả giai đoạn 2 Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010 (gồm 4 đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt) và tổ chức triển khai Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật pháp luật giai đoạn 2008-2012.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2009 phấn đấu tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, hạn chế vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.


(Theo Thuỳ Phương-Báo NB) 

[Về đầu trang]


Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Đến năm 2012, cán bộ chuyên trách làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) sẽ có mặt tại 100% tổ chức pháp chế thuộc Bộ, 70% tổ chức pháp chế của Sở, Ban, ngành cấp tỉnh và doanh nghiệp nhà nước; 80% cơ quan báo, đài trung ương và 70% báo, đài địa phương có phóng viên, biên tập viên chuyên trách về công tác này.

Đó là một trong những mục tiêu của Đề án củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước do Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Đề án đưa ra các giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL.

Giải pháp hàng đầu là củng cố, đánh giá lại nguồn nhân lực hiện có của công tác này từ trung ương đến cơ sở thông qua việc thống kê, rà soát nguồn nhân lực, phân loại theo nhóm, theo trình độ; xây dựng các tiêu chí cụ thể giữa các nhóm; xác định cơ cấu hợp lý giữa các vùng miền, địa bàn.

Trên cơ sở đó, dự báo nhu cầu đào tạo; xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên môn pháp lý, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho các đối tượng này.

Đề án cũng nhấn mạnh đến việc xây dựng, hoàn thiện nguồn tài liệu nghiệp vụ PBGDPL; xây dựng chính sách, pháp luật đối với nguồn nhân lực trong công tác này; việc tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực... Định kỳ hàng năm vào dịp hè, tổ chức sinh viên các trường đại học chuyên ngành Luật tham gia hoạt động PBGDPL cho cán bộ, nhân dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đề án sẽ được thực hiện theo phương pháp tổ chức chỉ đạo điểm để rút kinh nghiệm, từ đó triển khai nhân rộng. Trong quá trình triển khai, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện chế độ thông tin giữa trung ương và địa phương; định kỳ đánh giá kết quả thực hiện Đề án.

Việc thực hiện Đề án bắt đầu từ quý III/2008 và kết thúc vào cuối năm 2012. Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước cấp, ước tính là 29 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 18 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 11 tỷ đồng.

(Theo Mai Linh – Chinhphu.vn)

[Về đầu trang]


Thành phố Hồ Chí Minh, coi trọng phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân

Từ năm 2009 đến năm 2012, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện "Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật" đến các tầng lớp nhân dân phù hợp  theo từng đối tượng trên địa bàn toàn thành phố.

Từ đó, chương trình tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân, góp phần vào việc giữ vững ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội, phục vụ yêu cầu phát  triển kinh tế và xây dựng thành phố văn minh, hiện đại.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của thành phố phấn đấu đến năm 2012 đạt được các mục tiêu cụ thể: 90% số người dân trên địa bàn thành phố được tuyên truyền pháp luật chung và các văn bản pháp luật chuyên ngành; 100% số cán bộ, công chức, viên chức được trang bị kiến thức pháp luật thuộc  lĩnh vực công tác chuyên môn, nghiệp vụ của mình; 95% số người sử dụng lao động được tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật có liên quan hoạt động doanh nghiệp; 70% số người lao động được phổ biến các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người lao động; 100% số cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân được phổ biến kiến thức pháp luật về an ninh, quốc phòng và các quy định pháp luật khác có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ... 

            PV 

[Về đầu trang]


Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Thanh Hoá

Trước yêu cầu ngày càng phải đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL), để công tác này thật sự đến với người dân, tỉnh Thanh Hoá đã có nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh lĩnh vực công tác này và đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vấn đề nâng cao chất lượng công tác TTPBGDPL vẫn đang là yêu cầu đặt ra đối với nhiều địa phương, cơ sở.

Những năm gần đây, công tác TTPBGDPL đã được quan tâm chỉ đạo tích cực từ tỉnh đến cơ sở, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển. Hàng năm, tỉnh đều xây  dựng kế hoạch TTPBGDPL, nhiều đề án TTPBGDPL phù hợp với từng đối tượng vùng, miền được triển khai như “Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào dân tộc miền núi”, “Nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, nhân dân các xã, phường ven biển”, “Phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ tư pháp trong công tác TTPBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn”. Bên cạnh đó, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh và hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện thường xuyên được kiện toàn, phân công rõ trách nhiệm của các ngành thành viên trong hội đồng, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền một cách đồng bộ, sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên từ cấp tỉnh đến xã được củng cố. Hiện tại, toàn tỉnh có 26 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 364 báo cáo viên cấp huyện, 5.224 tuyên truyền viên cấp xã và hơn 35.000 hòa giải viên cơ sở, đây là lực lượng nòng cốt để tuyên truyền pháp luật cho nhân dân. Việc thực hiện các đề án TTPBGDPL đã mang lại hiệu quả thiết thực. Qua việc thực hiện đề án “Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào dân tộc miền núi” đã trang bị kiến thức pháp luật cho hơn 5.000  người là trưởng thôn, bí thư chi bộ, trưởng ban MTTQ, chi hội trưởng phụ nữ thôn và ban tư pháp xã, xây dựng được 230 tủ sách pháp luật cho những thôn, bản có nhà văn hóa. Đối với ngư dân vùng biển có đề án “Nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, nhân dân các xã ven biển”, đề án đã tập huấn kiến thức pháp luật cho 6.000 người là lái tàu, chủ tàu, trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn ở 6 huyện ven biển; trang bị hơn 80 tủ sách cho các thôn, làng có nhà văn hóa; xây dựng thí điểm 32 câu lạc bộ “ngư dân với pháp luật”, in ấn 15.000 tờ rơi, tờ gấp cho ngư dân. Hằng năm, đã có hàng chục ngàn cán bộ từ tỉnh đến cơ sở được tập huấn kiến thức pháp luật. Việc xây dựng và khai thác tủ sách pháp luật được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh đã có 100% số xã có tủ sách pháp luật. Tủ sách pháp luật còn được mở rộng đến thôn, bản, hiện nay có 15% số thôn, bản, phố tự xây dựng tủ sách pháp luật bằng kinh phí tự đóng góp. Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh cũng đã trang bị 512 tủ sách pháp luật cho các thôn, bản, miền núi và thôn, xóm ở các huyện miền biển đã có nhà văn hóa để bà con có điều kiện tham khảo các loại sách, báo. Bên cạnh đó, nhiều ngành, nhiều cấp đã xây dựng các mô hình TTPBGDPL như tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật dưới nhiều hình thức để thu hút  mọi tầng lớp nhân dân tham gia tìm hiểu pháp luật, mô hình câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, câu lạc bộ “Ngư dân với pháp luật”... Các hình thức tư vấn, trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở cũng là những hình thức TTPBGDPL hiệu quả. Công tác phối hợp trong TTPBGDPL tỉnh cũng được tăng cường. Các ngành thành viên đều xây dựng kế hoạch TTPBGDPL ở ngành mình phụ trách.

Tuy nhiên, công tác TTPBGDPL vẫn còn nhiều hạn chế, đó là công tác phối hợp giữa các ngành thành viên hội đồng chưa đồng bộ, tính chủ động còn hạn chế, đặc biệt là cấp cơ sở; công tác tuyên truyền còn thiếu chiều sâu, hình thức tuyên truyền còn thiếu về số lượng, nghèo nàn về nội dung. Công tác TTPBGDPL cho người lao động trong doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài quốc doanh còn yếu. Năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác TTPBGDPL còn thiếu về kinh nghiệm và hạn chế về chuyên môn, một số huyện chưa xây dựng kinh phí riêng trong mục lục ngân sách để chi cho hoạt động TTPBGDPL. Một số nơi cấp ủy, chính quyền vẫn chưa thực sự quan tâm đến công tác TTPBGDPL, chưa đầu tư nguồn nhân lực, kinh phí cho công tác TTPBGDPL. Nhiều nơi công tác TTPBGDPL vẫn còn hình thức, một số mô hình khi triển khai điểm thì hiệu quả, nhưng khi nhân rộng ra lại kém hiệu quả.  

Để thực hiện tốt chương trình PBGDPL của Chính phủ từ năm 2008 – 2012 và mục tiêu của công tác TTPBGDPL của tỉnh đã đề ra, các cấp, các ngành phải có giải pháp tích cực hơn, nhất là trong công tác chỉ đạo. Tiếp tục triển khai các văn bản pháp luật bằng nhiều hình thức khác nhau đến cán bộ và nhân dân. Chú ý việc phân loại đối tượng tiếp thu, địa bàn tuyên truyền, xây dựng hình thức tuyên truyền phù hợp với nhân dân các vùng, miền. Củng cố và tăng cường các tổ hòa giải ở cơ sở, xây dựng đội ngũ hòa giải viên có kinh nghiệm, uy tín, có kiến thức pháp luật trong cộng đồng dân cư. Kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tư pháp và đội ngũ làm công tác TTPBGDPL ở cấp huyện và cấp xã. Tăng cường sự lãnh đạo, kiểm tra, đôn đốc thúc đẩy công tác phổ biến pháp luật tại địa phương. Các ngành, các cấp cần quan tâm đầu tư kinh phí cho hoạt động TTPBGDPL. Kinh phí cho hoạt động này phải được ghi vào mục lục ngân sách ở địa phương theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.   

(Theo Phương Vinh - Báo TH)

[Về đầu trang]


Tỉnh Bình Dương: Đề án Nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh niên: Đa dạng các loại hình phổ biến kiến thức pháp luật

UBND tỉnh vừa có Quyết định 371/QĐ-UBND ngày 13-2-2009 phê duyệt cho triển khai Đề án Nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh niên giai đoạn từ năm 2009-2012 do Tỉnh Đoàn  chủ trì thực hiện. Đây có thể xem là giải pháp cần thiết nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh, đề cao trách nhiệm công dân trong công tác bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Đa dạng hình thức tuyên truyền cho các đối tượng thanh niên

Trọng tâm của đề án là tuyên truyền, phổ biến cho thanh niên pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm; Luật Thanh niên; Luật Bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Giáo dục; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Giao thông đường bộ, đường thủy; Luật Hình sự và Tố tụng hình sự; Pháp luật về môi trường và bảo vệ môi trường; Luật Phòng, chống ma túy, mại dâm. Theo đó, tùy theo nhu cầu của từng nhóm đối tượng thanh niên mà có những hình thức và nội dung pháp luật liên quan và mở rộng khác nhau.

Đối với thanh niên công nhân lao động, họ còn được phổ biến kiến thức pháp luật về lao động, Luật Công đoàn và Pháp luật về hợp đồng lao động, tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, an toàn lao động và vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, giải quyết tranh chấp lao động, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Giao thông đường bộ, Luật Môi trường. Đối với học sinh trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, sinh viên được phổ biến những nội dung cơ bản về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Giao thông đường bộ, Luật Giáo dục, Luật Thanh niên, Luật Chăm sóc và Bảo vệ trẻ em, Luật Môi trường, Pháp luật về xây dựng nếp sống văn hóa. Thanh niên trên địa bàn dân cư, khu vực quy hoạch, thanh niên nông thôn sẽ phổ biến các nội dung về Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Phòng chống ma túy, mại dâm, Luật Giao thông đường bộ, Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, Luật Đất đai, Luật Bình đẳng giới, Pháp lệnh Dân số, Bộ luật Hình sự...

Thành lập đội hình chuyên trách

Để việc tuyên truyền bảo đảm đạt được các mục tiêu đề ra, sẽ có 10 đội hình chuyên trách được thành lập (7 đội hình của các huyện, thị, 1 của Đoàn khối Doanh nghiệp, 1 của Đoàn khối Dân Chính Đảng và 1 ở cấp tỉnh) với khoảng 400 - 500 tuyên truyền viên tình nguyện tham gia. Thành viên của đội hình chuyên là những cán bộ, công chức, viên chức trẻ có kiến thức pháp luật, cán bộ thực hiện công tác phổ biến pháp luật ở các cấp, hòa giải viên cơ sở có nguyện vọng, tình nguyện tham gia tại các huyện, thị nơi đang sinh sống hoặc làm việc. 

Hình thức tổ chức rất phong phú và hấp dẫn như qua các cuộc thi viết, hội thi mỗi năm tổ chức một lần. Đặc biệt, tại các buổi tuyên truyền pháp luật lưu động còn có “Phiên tòa giả định” để tạo thêm sự sinh động và hiệu quả tuyên truyền cao. Dự kiến sẽ có 370 chương trình tư vấn pháp luật lưu động, 180 chương trình “Phiên tòa giả định”; tổ chức tư vấn, trợ giúp pháp luật miễn phí tại các văn phòng luật sư, văn phòng tư vấn pháp luật thuộc sự phối hợp, quản lý của Sở Tư pháp.

Đồng thời, các tuyên truyền viên sẽ được tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên để kịp thời nắm bắt các thông tin mới của pháp luật. Ngoài ra, còn áp dụng các hình thức tuyên truyền bằng sổ tay, tờ rơi, đĩa CD phát thanh tuyên truyền, xây dựng các chuyên mục “Pháp luật và thanh niên” trên Báo Bình Dương, Bản tin thanh niên công nhân, Thông tin trong Đoàn; xây dựng trang pháp luật cung cấp các văn bản pháp luật và hỏi đáp pháp luật trên website Tỉnh Đoàn...

Đề án sẽ được triển khai qua 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ tháng 1-2009 đến tháng 12-2009 và giai đoạn 2 từ tháng 1-2010 đến tháng 12-2012. Dự kiến, nguồn kinh phí thực hiện đề án gần 4,5 tỷ đồng.

  NGỌC TRINH

[Về đầu trang]


Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện Đề án 02-212  

Thực hiện Đề án 02-212 của Chính phủ về việc “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”...Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) tỉnh và Ban Điều hành Đề án 02-212 đã chọn và chỉ đạo triển khai điểm tại 31 khu dân cư thuộc 19 xã, phường, thị trấn. Đây là 31 điểm đại diện cho các khu dân cư điển hình.  

Sau khi chọn 31 khu dân cư làm điểm ở 19 xã, phường, thị trấn, UBMTTQ các xã, phường, trị trấn đã tham mưu cho Đảng uỷ, chính quyền triển khai chỉ đạo điểm theo quy trình từng bước, từng thời gian cụ thể. Cấp uỷ, chính quyền ở 19 xã, phường, thị trấn làm điểm đều nhận thức được trách nhiệm và có sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện đề án. Sau khi được thành lập, ban chỉ đạo các xã đã tập trung xây dựng quy chế làm việc và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên phụ trách từng phần việc, từng địa bàn khu dân cư để triển khai thực hiện đề án.  

Các Ban chỉ đạo cấp xã đã tập trung chỉ đạo  khu dân cư tiến hành khảo sát điều tra về tình hình đời sống, dân trí, nhận thức và chấp hành pháp luật trong nhân dân, từ đó đánh giá tình hình, lựa chọn nội dung pháp luật để tuyên truyền cho phù hợp với thực tế. Các khu dân cư được chọn làm điểm đã tổ chức các hình thức tuyên truyền như: Họp chi uỷ, chi bộ Đảng, Ban Công tác Mặt trận, tổ chức họp nhân dân để quán triệt nội dung cơ bản của đề án và kế hoạch thực hiện đề án của ban chỉ đạo xã, đồng thời thành lập 31 “nhóm nòng cốt”,  củng cố các tổ liên gia tự quản, tổ hoà giải, các câu lạc bộ đi vào hoạt động tốt. Đặc biệt là “nhóm nòng cốt” đã phát huy được trách nhiệm trong tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật và giám sát thực hiện pháp luật, đồng thời tổ chức đăng ký cam kết chấp hành pháp luật đến từng hộ gia đình.  Trong năm 2007 và 10 tháng đầu năm 2008 ở 19 xã điểm đã tập trung tuyên truyền cho hơn 1.000 lượt người về các quy định pháp luật về dân chủ ở cơ sở, về quan hệ dân sự, kinh tế được quy định trong Luật Dân sự, Luật Đất đai; Luật Khiếu nại tố cáo; các quy định của pháp luật về an ninh trật tự trong Bộ luật Hình sự; Luật An toàn giao thông đường bộ; Luật Bảo vệ môi trường, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em và các nghị định của Chính phủ về xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông…  

Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật tại khu dân cư của “nhóm nòng cốt” đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giảm các vụ vi phạm và tạo chuyển biến tích cực về an ninh trật tự, an toàn xã hội và ổn định ở định phương. Thông qua việc triển khai đề án đã tăng cường được sự lãnh đạo của cấp uỷ, tạo ra cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa UBMTTQ, các tổ chức thành viên với chính quyền qua đó phát huy được vai trò trách nhiệm của từng tổ chức, tạo ra sức mạnh tổng hợp trong việc tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật cũng như xử lý, giải quyết kịp thời có hiệu quả các trường hợp xảy ra trên địa bàn. Vì vậy, trong gần 2 năm qua ở các xã làm điểm không còn đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Bên cạnh những kết quả nêu trên, quá trình triển khai Đề án còn bộc lộ một số hạn chế như: hoạt động của “Nhóm nòng cốt” chưa đều, chưa thường xuyên và thiếu chủ động; việc giám sát, vận động nhân dân chấp hành pháp luật còn một số mặt chưa sát, tình trạng vi phạm pháp luật ở các khu dân cư điểm tuy giảm  nhiều nhưng vẫn còn vụ việc vi phạm hành chính. Việc triển khai Đề án ở một số huyện và cơ sở còn lúng túng, chung chung, chưa xác định được nội dung trọng tâm của Đề án và trách nhiệm chủ trì của UBMTTQVN trong việc phối hợp với các tổ chức thành viên nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp để đẩy mạnh quá trình thành lập các “Tổ, nhóm nòng cốt” tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật ở cộng đồng dân cư. Mặt khác, Ban điều hành triển khai thực hiện Đề án ở một số huyện chưa có quy chế hoạt động nên ý thức và trách nhiệm của các thành viên chưa được xác định rõ ràng.... 

Để thực hiện Đề án 02-212 đạt hiệu quả cao, trong thời gian tới, UBMTTQ các cấp cần có kế hoạch tập trung kiện toàn Ban điều hành ở từng cấp, phát huy vai trò chủ động trong chỉ đạo thực hiện đề án, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chức năng tuyên truyền vận động, chấp hành pháp luật trong nhân dân, đồng thời ban hành quy chế hoạt động, có phân công trách nhiệm rõ ràng cho các thành viên. Xây dựng và đẩy mạnh tiến độ triển khai kế hoạch thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2009-2010, tích cực thành lập các “Tổ, nhóm nòng cốt” ở cộng đồng dân cư có khả năng phối hợp tổ chức tốt các buổi tuyên truyền pháp luật phù hợp với từng đối tượng tiếp thu, đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu trọng tâm của Đề án. Có kế hoạch chủ động phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tăng cường mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng tập hợp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao ý thức tự giác chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước...”  

Hoàng Thái

[Về đầu trang]


UBND tỉnh Hoà Bình: Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2009

Sáng ngày 24/3, UBND tỉnh  Hoà Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác trợ giúp pháp lý năm 2009. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các thành viên của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, ban chỉ đạo chương trình 212 tỉnh và các ngành, đoàn thể trong tỉnh.

 Hội nghị đã đánh giá tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2009 và triển khai công tác năm 2009; tổng kết công tác triển khai thực hiện chương trình 212 về phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (goi tắt là chương trình 212) và triển khai chương trình năm 212 năm 2009 và tổng kết chương trình phối hợp trợ giúp pháp lý với các cơ quan tiến hành tố tụng và các tổ chức chính trrị xã hội năm 2008, triển khai công tác năm 2009. Qua đó, thấy rằng: Năm 2008, Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL các cấp đã chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện PBGDPL các luật, pháp lệnh cùng nhiều văn bản quy phạm pháp luật đến cán bộ và nhân dân thông qua nhiều hình thức đa dạng và hiệu quả. Tổ chức được 1.845 hội nghị, phổ biến cho 158.476 lượt người. Công tác này thực sự có chuyển biến mạnh mẽ, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào việc ổn định chính trị và phát triển KT-XH trên địa bàn. Chương trình 212 đã làm chuyển biến nhận thức về công tác tuyên truyền, PBGD pháp luật trong cấp uỷ Đảng, chính quyền và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.  

Kế hoạch PBGDPL trên địa bàn tỉnh năm 2009 và kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia năm 2009 (chương trình 212) đã được xây dựng chi tiết và khoa học. Trong đó, tiếp tục hướng tới việc nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần thúc đẩy các hoạt động phát triển KT, giữ vững QP-AN, tăng cường trật tự, kỷ cương, ngăn ngừa có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, sự chỉ đạo của chính quyền trong công tác PBGDPL; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị các cấp. Nội dung hoạt động, việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tiến độ thực hiện cùng các nhóm giải pháp cũng đã được triển khai... 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND đã tiếp thu nhiều ý kiến thảo luận của các đại biểu; biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác PBGDPL tỉnh; hội đồng phối hợp công tác PBGDPL đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra một số yếu kém cần khắc phục trong thời gian tới. Đó là chất lượng công tác PBGDPL và công tác trợ giúp pháp lý trong năm qua còn có nhiều hạn chế; chất lượng chuyên môn, năng lực, phẩm chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn nhiều bất cập. Công tác trợ giúp pháp lý chưa sâu rộng.  

Nhiệm vụ năm 2009, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: Các cấp, các ngành, Mặt trận, đoàn thể cần phải có các bước triển khai, thực hiện kế hoạch của Hội đồng PHCTPBGDPL và Ban chỉ đạo chương trình 212. Công tác tuyên truyền, PBGDPL phải có chất lượng, chiều sâu và đa dang phương thức thông tin, tuyên truyền; cán bộ, đảng viên cần gương mẫu tuân thủ pháp luật; công tác PBGDPL phải được tiến hành đồng bộ với việc thi hành pháp luật và gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đối với các ngành tư pháp, công an, tư pháp, viện kiểm sát và các đoàn thể chính trị (Hội nông dân, phụ nữ...) cần có sự chú trọng hơn trong công tác phối hợp trợ giúp pháp lý; coi trọng chất lượng hội thẩm nhân dân và cải cách tư pháp. Cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật để có sự chấn chỉnh kịp thời.  

Trước yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Sở Văn hoá-Thể thao và du lịch tỉnh xây dựng các văn bản về việc thực hiện nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang; giao Sở Tư pháp dự thảo chỉ thị về công tác giám sát việc thực hành pháp luật, nhằm nâng cao kỷ cương trong chấp hành pháp luật. Các vấn đề khác như kiến nghị của Trung tâm trợ giúp pháp lý, việc thực hiện mô hình “tủ sách pháp luật” tại bưu điện văn hoá, “ngày pháp luật”... cũng được đồng chí Chủ tịch UBND ghi nhận và định hướng rõ./.             

                                                                 Theo Báo Hoà Bình

[Về đầu trang]


KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 02-212 GIAI ĐOẠN I TẠI XÃ THUỶ PHƯƠNG,  HUYỆN HƯƠNG THUỶ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 Xã Thuỷ Phương, huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế gồm 13.721 người có 3167 hộ, toàn xã có 11 thôn dân cư với tổng diện tích tự nhiên là 2.825,06 ha được chia thành 2 vùng: vùng gò đồi trồng cây lâm nghiệp, cây ăn quả và vùng đồng bằng trồng lúa với diện tích 311 ha. Về trình độ học vấn, hiện toàn xã đã phổ cập giáo dục bậc trung học cơ sở năm 2006, đang thực hiện phổ cập giáo dục bậc trung học phổ thông. Trên địa bàn xã có 01 chùa, 04 niệm phật đường và 01 nhà thờ giáo xứ Dạ Lê.

Trước năm 2005, tình hình vi phạm pháp luật ở xã Thuỷ Phương xảy ra nhiều vụ việc phức tạp, có những lúc trở thành điểm nóng của huyện. Là nơi có địa bàn nằm dọc tuyến quốc lộ 1A, nơi tập trung đông dân cư, có chợ, trường  học, lưu lượng người tham gia giao thông trên các tuyến đường lớn  nhiều nên cũng thường  xảy  ra các tai nạn. Đồng thời cũng là nơi có địa  bàn  phức tạp về địa giới hành chính và tình hình an ninh trật tự, các vụ việc gây rối mất trật tự, trộm cắp, tranh chấp đất đai, khiếu nại thường xuyên xảy ra. Riêng trong năm 2005 đã xảy ra 3 vụ trọng án, 16 cháu thiếu niên hư hỏng đã phải đưa ra kiểm điểm trước bà con khu dân cư và giáo dục tại cộng đồng. Mặt khác địa bàn xã lại giáp ranh với nhiều xã có Quốc lộ 1A chạy qua và đường tránh thành phố Huế, do vậy dễ xảy ra nhiều vấn đề phức tạp, tai tệ nạn du nhập vào địa phương. Có một bộ phận không nhỏ người dân vẫn cố tình vi phạm pháp luật trong nhiều lĩnh vực như lấn chiếm đất đai, làm nhà trái phép, gây rối mất trật tự công cộng… làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Đặc biệt là việc đăng ký xây dựng thực hiện quy ước thôn văn hoá từ năm 2004 - 2005 xã chỉ đạt được 1/11 thôn đạt chuẩn văn hoá, 2/11 khu dân cư đạt khu dân cư tiên tiến.

Trước tình hình trên, thực hiện kế hoạch số 99/KH-MTTWƯ ngày 10/4/2006 của Ban Thường trực Uỷ ban TWMTTQ Việt Nam về triển khai thực hiện đề án xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư (Gọi tắt là Đề án 02-212), kế hoạch số 32/KH- UBND ngày 28/9/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân xã, phường, thị trấn từ năm 2006 đến 2010, được sự hướng dẫn chỉ đạo trực tiếp của Uỷ ban MTTQ tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh, Uỷ ban MTTQ xã đã phối hợp với các ngành liên quan, nhất là với Ban tư pháp xã tham mưu xây dựng nhóm nòng cốt để Uỷ ban Nhân dân xã ra quyết định thành lập nhóm nòng cốt. Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho tất cả các thành viên trong nhóm nòng cốt.

Được sự quan tâm của Đảng uỷ, sự tạo điều kiện thuận lợi của UBND, Uỷ ban MTTQ xã và nhóm nòng cốt, Ban công tác Mặt trận căn cứ vào nội dung chương trình kế hoạch đã đề ra để phân công tiến hành khảo sát điều tra địa bàn để đánh giá thực trạng nhận thức pháp luật và việc tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật ở cộng đồng dân c ư.

Việc xây dựng tủ sách pháp luật cũng được UBND xã quan tâm đầu tư, đến nay số lượng đầu sách pháp luật đã có hơn 70 đầu sách. Hàng năm UBND xã còn đầu tư 1 triệu đồng để mua thêm sách, qua đó cung cấp được nhiều văn bản pháp luật cụ thể tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ cơ sở, nhóm nòng cốt tìm hiểu, vận dụng và xử lý kịp thời những tình huống xảy ra. Hệ thống loa truyền thanh của xã cũng được phát huy để tuyên truyền các văn bản pháp luật như: luật bầu cử đại biểu Quốc hội, luật đất đai, luật cư trú, luật khiếu nại tố cáo…các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cộng đồng dân cư.

Công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật ở cộng đồng dân cư được Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ xã Thuỷ Phương quan tâm thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú như: Hội thi Hoà giải viên giỏi, dân vận khéo, Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi, chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn với pháp luật…thông qua các câu lạc bộ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; các hội nghị truyền thông về thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia như phòng chống HIV/AIDS, môi trường, an toàn giao thông, phòng chống cháy rừng…

Nhóm nòng cốt đã làm tốt công tác kết hợp định kỳ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với hoạt động trợ giúp pháp lý của Sở Tư pháp tại 4 thôn. Qua các đợt trợ giúp pháp lý này đã giúp cho nhân dân nhiều ý kiến về việc khiếu kiện tranh chấp đất ở vùng quy hoạch khu dân cư, giải phóng quy hoạch vùng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề, việc cấp giấy chứng nhận CNQSD đất… qua đó giúp người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo được sự đồng tình và ủng hộ của người dân.

Các thành viên của nhóm nòng cốt được phân công theo nghiệp vụ chuyên môn đã tư vấn, giải thích những điều thắc mắc của người dân, đề xuất những ý kiến chính đáng tạo sự gần gũi, tin tưởng. Hàng ngày nhóm nòng cốt còn tuyên truyền trên loa phát thanh của xã ngày 2 lần với những nội dung tài liệu tuyên truyền, băng được cấp phát.

Nhóm nòng cốt còn tham mưu cho Đảng uỷ, UBND xã chọn điểm bưu điện văn hoá xã để đặt hòm thư góp ý. Hàng tuần vào 16h30 ngày thứ 7, nhóm tiến hành mở hòm thư, những đơn thư nhận được, nhóm phân loại rồi mời đến Uỷ ban Nhân dân xã hoặc trực tiếp đến gia đình để tư vấn giúp đỡ. Nhờ làm tốt công tác tư vấn, phổ biến pháp luật kịp thời do vậy việc khiếu kiện, tranh chấp, lấn chiếm đất đai đến nay đã giảm nhiều so với những năm trư ớc. Đặc biệt là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con đã được nhanh chóng hơn trước, tạo điện kiện cho nhân dân yên tâm sinh sống, đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi tạo thu nhập ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó nhóm nòng cốt còn phối hợp chặt chẽ với các ban ngành trong xã và thôn thông qua các hội viên, đoàn viên để vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là vận động bà con trong việc giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình công cộng, giao thông nông thôn. Trong hai năm 2006 - 2007 đã có 216 hộ tự nguyện tháo dỡ bỏ bờ tường, bờ rào, chặt cây, hiến đất của nhà mình cho tập thể để mở mang đường xá. Các phong trào đùm bọc, tương trợ lẫn nhau trong thôn xóm ngày càng nhiều. Việc giáo dục, dạy bảo con cháu trong độ tuổi thanh thiếu niên được quan tâm nhiều hơn, nhờ vậy tình hình vi phạm pháp luật trong độ tuổi thanh thiếu niên đã giảm đáng kể. Uỷ ban MTTQ xã, nhóm nòng cốt đã tham mưu với Đảng uỷ, phối hợp với UBND xã, công an xã lồng ghép với các buổi họp dân, ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma tuý, luật đất đai ...cho các hộ dân. Tổ chức ký cam kết và phát tờ rơi đến từng hộ gia đình đăng ký không có tệ nạn xã hội, cam kết thực hiện không lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh buôn bán, chấp hành tốt khi tham gia giao thông. Kết quả đã có 2969/3167 hộ đăng ký đạt 93,75 %, còn lại 198 hộ chiếm 6,25% hộ chưa đăng ký do chủ nhà đi làm ăn ở xa. Việc ký cam kết đã làm chuyển biến về nhận thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật, các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan được đẩy  lùi, môi trường ngày càng  được xanh, sặch, đẹp. Tại các hội nghị, buổi họp khu dân cư, nhân dân tham gia đông, phát biểu đóng góp ý kiến sôi nổi, giúp đỡ nhau tiến bộ, quyết tâm đoàn  kết xây dựng khu dân cư văn hoá. Tình hình an ninh trật tự có nhiều chuyển biến, các tranh chấp ở cộng đồng dân cư được hoà giải kịp thời. Các lễ cưới, hỏi được tổ chức tiết kiệm, tình trạng bạo lực gia đình được giảm hẳn, các chuẩn mực xây dựng quy ước thôn văn hoá được đẩy mạnh, việc tuyên truyền đã thắt chặt sự đoàn kết gắn bó ở khu dân cư, tình làng nghĩa xóm ngày càng được đoàn kết. Nhận thức của người dân trong xã đối với việc sống và làm theo Hiến pháp và pháp luật ngày được nâng cao. Đến nay, số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá chiếm 87% trên toàn xã. Số thôn đạt chuẩn văn hoá đạt 8/11 thôn và có 01 thôn đạt thôn dân cư tiên tiến.

Qua 3 năm thực hiện Đề án 02-212 gắn với việc thực hiện 06 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” Uỷ ban MTTQ xã Thuỷ Phương đã chỉ đạo Ban công tác Mặt trận phối hợp với Trưởng thôn tổ chức được 62 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 3000 người tham gia tại 11 thôn với những nội dung phổ biến tuyên truyền các nội dung văn bản pháp luật.

Quá trình triển khai Đề án của nhóm nòng cốt tại xã Thuỷ Phương đã làm chuyển biến rõ rệt trong các tầng lớp nhân dân, tình tình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư đã đem lại những kết quả đáng khích lệ góp phần giúp cho mọi người dân nắm được những nội dung cơ bản các văn bản luật liên quan trực tiếp đến đời sống, đáp ứng yêu cầu của nhân dân về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật đến từng hộ gia đình. Việc tuyên truyền phổ biến pháp luật tại xã Thuỷ Phương đạt được kết quả trên có sự đóng góp rất lớn của Ban công tác Mặt trận và nhóm nòng cốt, qua đó giúp cho tình hình an ninh trật tự của địa phương ngày càng ổn định, tình làng nghĩa xóm ngày càng thắt chặt, đoàn kết lương giáo ngày càng gắn bó.

                                                                                              Vũ Long

[Về đầu trang]


Hoạt động của nhóm nòng cốt xã Quỳnh Phú huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh trong việc "Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư

Xã Quỳnh Phú là 1 trong 14 xã, thị trấn của huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh với tổng diện tích 8,54km2, với dân số 6.386 nhân khẩu, có 6 khu dân cư, nghề nghiệp chủ yếu là nông nghiệp. Sau khi tiếp nhận kế hoạch làm điểm đề án 02- 212 của Ban thường trực UBMTTQ tỉnh Bắc Ninh, Ban thường trực MTTQ xã đã xác định rõ vai trò nhiệm vụ của Mặt trận tham mưu Đảng uỷ - UBND xã, chỉ đạo tổ chức thực hiện đề án. Ban điều hành đề án do UBND xã ra quyết định thành lập đã xây dựng kế hoạch thực hiện phân công các thành viên trong ban phụ trách từng khối xây dựng qui chế hoạt động của ban điều hành và nhóm nòng cốt triển khai Hội nghị tổ chức thực hiện tập trung chỉ đạo các khu dân cư, ban công tác mặt trận làng, thành lập nhóm nòng cốt phù hợp vời đặc điểm tình hình của khu dân cư. Kết quả đã thành lập 6 nhóm nòng cốt của 6 khu dân cư với 39 thành viên, thành phần tham gia nhóm nòng cốt gồm đại diện ban công tác mặt trận làng, thanh niên, phụ nữ, Hội nông dân, hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi, các cá nhân tiêu biểu có uy tín am hiểu về pháp luật; có nhóm trưởng phụ trách và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

Sau khi thành lập nhóm nòng cốt đi vào hoạt động, ban điều hành đề án đã chỉ đạo tiến hành khảo sát ở các khu dân cư với tổng số 180 phiếu chia đều cho 6 khu dân cư, ở các đối tượng, độ tuổi khác nhau của các tổ chức đoàn thể. Trong phiếu khảo sát, nội dung chủ yếu là việc thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, những việc dân cần được biết, được bàn và được thông qua giám sát ở các lĩnh vực thông qua việc khảo sát như vậy các đối tượng được tham gia khảo sát đã trả lời thẳng thắn, trung thực và có những đề xuất và kiến nghị, kết quả về thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.

Nhóm nòng cốt đã chủ động nhiều nội dung như xây đựng kế hoạch và giao cho từng thành viên của nhóm phụ trách, lồng ghép vào các Hội nghị của mình để tuyên truyền. Mặt khác " nhóm nòng cốt đã phối hợp với ban tư pháp chủ động kế hoạch của mình mở Hội nghị tuyên truyền xuống tận các khu dân cư, các câu lạc bộ, như năm 2008 đã tập trung tuyên truyền ở 4/6 khu dân cư, với tổng số 350 lượt người tham dự. Nội dung tuyên truyền chủ yếu như Luật đất đai, Luật hôn nhân, Luật phòng chống ma tuý, phối hợp với ban văn hoá thông tin xã, các đài truyền thanh thôn tập trung viết bài tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh xây đựng phong trào " Toàn dân đoàn kết, xây dựng ĐSVH ở khu dân cư", những nội đung phối kết hợp trên của các thành viên đã tạo ra sự hỗ trợ tích cực cho nhóm nòng cốt ở các khu dân cư trong công tác tuyên truyền, đôn đốc nhân dân nhận thức rõ hơn về tinh thần trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của mình đối với xã hội, đối với quê hương.

Việc in ấn cung cấp tài liệu cho ban điều hành đề án và nhóm nòng cốt ở các khu dân cư được quan tâm thực hiện, ngoài các tờ gấp, tờ bướm về các bộ luật và trang bị các loại sách phục vụ cho công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong cộng đồng dân cư, các nhóm nòng cốt đã chủ động, soạn thảo, trích dẫn những vấn đề cần thiết để phục vụ cho nhân dân, như các điều luật của Luật đất đai, Luật hôn nhân, Luật khiếu nại tố cáo, để giúp cho công dân hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình .

Qua thực tế triển khai ở Quỳnh Phú cho thấy, để thực hiện tốt các nội dung của đề án, cần có sự quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp uỷ, sự phối hợp của chính quyền và các đoàn thể trong công tác lãnh, chỉ đạo của ban điều hành; xây dựng kế hoạch tuyên truyền phải phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương và từng đối tượng; tổ chức thực hiện phải thường xuyên rút kinh nghiệm nhân rộng điển hình trong công tác tuyên truyền vận động; việc cử các thành viên tuyên truyền phải phù hợp có kinh nghiệm và uy tín thì kết quả mới cao.

Hoàng Thái

[Về đầu trang]


KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 02-212 GIAI ĐOẠN I

TẠI XÃ LỢI BÌNH NHƠN THỊ XÃ TÂN AN TỈNH LONG AN

 

Xã Lợi Bình Nhơn là một xã vùng ven của Thị xã Tân An, tỉnh Long An với đặc thù là chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Những năm trước đây, với việc hình thành các khu đô thị, cụm công nghiệp và xây dựng tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương đi qua địa bàn xã nên diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp trên 100 ha. Một số hộ không còn đất sản xuất nên đã chuyển sang ngành nghề khác. Ngoài ra khu vực này còn có nhiều công nhân từ nhiều nơi đến cư trú tạm thời để thi công cầu vượt, nút giao thông đường cao tốc, thu hút số người ở địa phương khác đến khai thác dịch vụ kinh doanh. Tình trạng tội phạm lợi dụng địa bàn giáp ranh để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khiến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã diễn biến phức tạp. Mặt khác, do phát triển cụm công nghiệp và một số cơ sở sản xuất, kinh doanh nên vấn đề ô nhiễm môi trường đã xảy ra gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của nhân dân.

Trước tình hình trên, Uỷ ban MTTQ tỉnh và thị xã Tân An đã chọn xã Lợi Bình Nhơn thực hiện mô hình điểm Đề án 02-212 về tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong lĩnh vực môi trường và tệ nạn xã hội. Uỷ ban MTTQ xã đã báo cáo với Đảng uỷ xã về mục đích ý nghĩa và được Đảng uỷ xã nhất trí ủng hộ, gợi ý một số nội dung cùng biện pháp thực hiện. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã đã tổ chức khảo sát nắm bắt tình hình vi phạm pháp luật của nhân dân trong xã, qua đó chủ động dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án, trong đó xác định 4 mục tiêu cụ thể và chọn Ấp Rạch Chanh làm điểm, ấp Xuân Hoà làm diện để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật trong lĩnh vực môi trường và tệ nạn xã hội. Đây là những nơi có tình trạng ô nhiễm môi trường và tệ nạn xã hội diễn ra phức tạp. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể,  Ban tư pháp xã bàn bạc, phối hợp thống nhất nội dung cùng biện pháp tổ chức thực hiện, đồng thời hoàn chỉnh kế hoạch thực hiện Đề án, lập tờ trình đề nghị Uỷ ban nhân dân xã ra quyết định ban hành kế hoạch thực hiện và ra quyết định thành lập Tiểu ban điều hành thực hiện Đề án 02-212 ở xã.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã  đã phối hợp với các cơ quan thành viên đề án và Ban Tư pháp xã tổ chức hội nghị triển khai Đề án đến các thành viên theo hướng dẫn của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh với 40 người tham dự. Tiểu ban điều hành xã hướng dẫn các Ban công tác Mặt trận và thành viên tham gia thực hiện Đề án, dựa vào kết quả khảo sát tình hình chấp hành pháp luật vào đầu tháng 11 năm 2007 để xây dựng kế hoạch hoạt động. Bước đầu Ban công tác Mặt trận ấp đã triển khai trong nội bộ và các vị chức sắc, chức việc trong các cơ sở tôn giáo được 7 cuộc với 139 người tham dự. Các tổ chức đoàn thể triển khai đến đoàn viên, hội viên của mình được 32 cuộc có 576 người tham dự. Tiểu ban điều hành xã đã thống nhất và phân công nhiệm vụ như sau: Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã chủ trì Đề án, chịu trách nhiệm xây dựng nhóm nòng cốt ở 7 khu dân cư, phụ trách ấp điểm Rạch Chanh và ấp diện Xuân Hoà. Hội Nông dân xây dựng Câu lạc bộ “Nông dân đoàn kết sản xuất giỏi” gắn với phong trào “Hội viên không vi phạm pháp luật”, phụ trách ấp Ngãi Lợi B. Đoàn Thanh niên xây dựng câu lạc bộ “Thanh niên không vi phạm pháp luật” phụ trách ấp Ngãi Lợi A. Hội Phụ nữ xây dựng câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ không sinh con thứ ba trở lên” trong hệ thống hội, phụ trách ấp Cầu Tre. Hội Cựu chiến binh xây dựng mô hình “Câu lạc bộ Cựu chiến binh vận động hội viên, nhân dân chấp hành pháp luật”, phụ trách ấp Bình An B. Tiểu ban điều hành xã còn phối hợp với Ban chỉ đạo công tác tôn giáo xã lập kế hoạch để tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các cơ sở tôn giáo và các tín đồ tôn giáo, phụ trách ấp Bình An A. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã phối hợp cùng Uỷ ban nhân dân, Ban Tư pháp xã thành lập “Câu lạc bộ pháp luật” nhằm tổ chức tuyên truyền và tư vấn pháp luật cho nhân dân ở khu dân cư giúp mọi người hiểu luật pháp và không vi phạm pháp luật. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã đã phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn về nội dung Đề án cho các thành viên tham gia Tiểu ban điều hành và lãnh đạo HĐND, UBND, các ban ngành của xã. Lồng ghép trong các hội nghị tổng kết công tác Mặt trận và Thanh tra nhân dân. Các Trưởng ban công tác Mặt trận được tập huấn về cách thành lập và hoạt động của “Nhóm nòng cốt” tại trung tâm bồi dưỡng chính trị Thị xã. Tiểu ban điều hành của xã tập huấn cho 7 ấp được 7 cuộc với 78 người tham dự. Sau khi được tập huấn, các Ban công tác Mặt trận đã cùng với chi bộ thống nhất về nhân sự, hiệp thương với các tổ chức đoàn thể ở ấp để chọn lựa cử người tham gia “Nhóm nòng cốt”, ngoài ra còn mời thêm các chức sắc phụ trách Thánh thất Cao đài Lợi Bình Nhơn và Thánh thất Cao đài Rạch Chanh cùng một số cán bộ hưu trí và người có trình độ, uy tín, nhiệt tình trong ấp tham gia. Mỗi nhóm đều bầu ra nhóm trưởng, nhóm phó và được Uỷ ban MTTQ xã ra quyết định thành lập, mỗi “Nhóm nòng cốt” có từ 12 người, xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể, tổ chức mỗi tháng họp một lần. Hiện xã có 7 nhóm nòng cốt với 68 thành viên tham gia.

Để thuận lợi trong hoạt động, 7 nhóm nòng cốt đều được tổ chức Lễ ra mắt và thông qua chương trình thống nhất hành động của nhóm. Các nhóm nòng cốt đã tổ chức tuyên truyền được 8 cuộc, tuyên truyền Nghị quyết 32/CP kết hợp thông tin tình hình trật tự, bảo vệ môi trường với 297 người tham dự.

Để triển khai Đề án được hiệu quả cao, Uỷ ban nhân dân xã đã ra quyết định thành lập câu lạc bộ pháp luật có 27 thành viên với thành phần gồm cán bộ công chức đang làm việc tại xã, đại diện Mặt trận và các đoàn thể, một số cán bộ hưu trí, 7 nhóm trưởng nhóm nòng cốt và đề ra quy chế hoạt động. Đến nay câu lạc bộ đã sinh hoạt và tuyên truyền phổ biến được nhiều nội dung về pháp luật như: Thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giao lưu tìm hiểu về Luật bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, dân số kế hoạch hoá gia đình, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, Luật đất đai, Luật hôn nhân gia đình…Các tổ chức thành viên tham gia Đề án đều có kế hoạch thực hiện theo hệ thống hội viên, đoàn viên của mình, thể hiện rõ trách nhiệm, thực hiện mô hình điểm của xã về lĩnh vực môi trường và tệ nạn xã hội. Uỷ ban MTTQ xã đã phối hợp với các tổ chức thành viên tham gia Đề án tuyên truyền tới nhân dân được 125 cuộc với 1.953 lượt người tham dự với nhiều hình thức như tuyên truyền miệng gắn với các buổi sinh hoạt định kỳ của chi hội, chi đoàn, câu lạc bộ và các cuộc họp nhân dân ở cộng đồng dân cư để thông tin tình hình an ninh trật tự, tình hình trộm cắp, về an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, vận động nhân dân phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về bình đẳng giới, hôn nhân gia đình; các buổi nói chuyện chuyên đề về Luật khiếu nại, tố cáo, Luật chăm sóc, giáo dục trẻ em…lồng ghép trong các buổi hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao…

Qua hai năm triển khai thực hiện mô hình điểm về tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong lĩnh vực môi trường và tệ nạn xã hội tại xã Lợi Bình Nhơn, bước đầu đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Tình hình an ninh trật tự và các tệ nạn xã hội đã có chuyển biến tích cực, tình hình ô nhiễm môi trường trong xã đã giảm hẳn. Tại ấp điểm Rạch Chanh việc mua bán ở chợ đã được sắp xếp lại và đã có nơi đổ, thu gom, dọn rác ở chợ Rạch Chanh. Vận động được bà con góp được 3,6 triệu đồng để làm cống thoát nước, đến nay không còn tình trạng ứ đọng nước gây ô nhiễm. Tiểu ban Đề án phối hợp cùng công an xã triển khai mô hình an ninh trật tự tại khu đô thị, cụm công nghiệp, chợ Rạch Chanh; tổ chức một đội xung kích gồm 20 thành viên, qua một thời gian hoạt động đã giải tán được số thanh niên hay tụ tập chơi khuya, đua xe trái phép, nhậu say gây rối mất trật tự, góp phần lập lại trật tự khu dân cư. Qua đó tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, tội phạm ma tuý, mại dâm trong năm 2008 đã được giảm hẳn.

Đạt được kết quả trên là do có sự quan tâm, chỉ đạo của MTTQ các cấp, của Đảng uỷ, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền và sự đồng thuận, phối hợp thống nhất hành động trong việc thực hiện Đề án của các thành viên Tiểu ban điều hành, thành viên các câu lạc bộ và nhóm nòng cốt, sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân đã giúp Tiểu ban điều hành xã Lợi Bình Nhơn thực hiện đạt được yêu cầu mục tiêu giai đoạn I của Đề án 02-212.

                                                                                                Vũ Long

[Về đầu trang]


Một số kết quả sau hai năm thực hiện đề án 02-212 ở tỉnh An Giang                                                           

An Giang là tỉnh nằm đồng bằng sông Cửu Long, nằm phía Tây Nam tổ quốc có đường biên giới giáp Campuchia dài gần 100km, diện tích tự nhiên 3.424km2 với hơn 2,1 triệu dân, trong đó các dân tộc cùng sinh sống như:Kinh, Hoa, Khmer, Chăm. Toàn tỉnh có 11 huyện, thị, thành phố với 154 xã, phường, thị trấn và 788 khóm ấp. Với hơn 80% là nông dân nên trình độ văn hoá và hiểu biết pháp luật còn yếu nên việc chấp hành pháp luật còn nhiều hạn chế hơn.

Ngày 17/4/2006 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 781/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình hành động quốc gia phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh An Giang, trong đó Ban thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh cử 01 đồng chí Phó Chủ tịch tham gia; Ngày 16/10/2006 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2047/QĐ.UBND về việc phê duyệt kế hoạch kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thuộc các chương trình quốc gia phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân;  Ngày 01/02/2007 Ban thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh ký Quyết định số 15 và 16 thành lập Ban điều hành và Tổ thư ký.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch số 03/KH-MT về việc triển khai đề án thứ hai “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”. Ban điều hành Đề án đã tổ chức hội nghị tập huấn cho 168 đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo, Ban điều hành và tổ thư ký cùng với các vị là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBMTTQ, đại diện lãnh đạo các đoàn thể ở cấp huyện, cán bộ Mặt trận, các đoàn thể và cán bộ Tư pháp, Văn hoá, Tài chính… của xã điểm; Ban điều hành phân bổ kinh phí cho các thành viên phụ trách xã điểm để xây dựng “nhóm nòng cốt” thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư.

Sau khi được tập huấn, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ các huyện, thị, thành phố đã tổ chức tập huấn triển khai đề án đến Ban thường trực Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn. Ban thường vụ Đoàn Thanh niên, các Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh để tổ chức hội nghị triển khai trong hệ thống của mình. Ban thường trực Uỷ ban MTTQ cấp xã và Ban thường vụ các tổ chức thành viên tham gia đã phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ hội tại khóm, ấp, kết hợp tổ tự quản đến tận địa bàn khu dân cư để tổ chức tuyên truyền cho nhân dân cho từng đoàn viên, hội viên.

Ban điều hành chọn 05 xã thuộc 05 huyện, thị, thành làm điểm và giao cho các tổ chức thành viên chịu trách nhiệm 01 xã điểm. Tháng 11/2007, Ban điều hành đã tổ chức kiểm tra việc xây dựng và hoạt động của “nhóm nòng cốt” tuyên truyền và vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại 04 xã điểm: Quốc Thái (An Phú) do Mặt trận tỉnh phụ trách; Mỹ Đức (Châu Phú) Hội Liêp hiệp phụ nữ tỉnh phụ trách; Mỹ Khánh (thành phố Long Xuyên) do Ban thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố Long Xuyên phụ trách lấy Hội Cựu chiến binh xã làm nòng cốt, Châu Lăng (Tri Tôn) do Hội Nông dân phụ trách, thị trấn Mỹ Luông do Tỉnh đoàn phụ trách. Kết quả 04 xã đã xây dựng được 09 nhóm nòng cốt, có 73 thành viên. Đến cuối năm 2007, thị trấn Mỹ Luông (huyện Chợ Mới) xây dựng được 06 nhóm nòng cốt, có 60 thành viên. Các nhóm nòng cốt đã chọn các thành viên đúng tiêu chuẩn yêu cầu, nhất là có khả năng truyền đạt nội dung pháp luật đến nhân dân. Các nhóm nòng cốt đã phát 2.626 phiếu tham khảo về nhu cầu tuyên truyền pháp luật của nhân dân. Qua tổng hợp kết quả phiếu khảo sát đã có rất nhiều ý kiến nên tổ chức tuyên truyền pháp luật hàng tháng đến nhân dân và các Bộ luật, Luật cần được tuyên truyền đến nhân dân là Luật Cư trú, Luật hôn nhân và gia đình, Luật đất đai, Luật khiếu nại, tố cáo, các quy định về an toàn giao thông đường bộ…

Đến nay hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên đã xây dựng được có trên 1000 thành viên nhóm nòng cốt ở khóm, ấp, mỗi nhóm đều có từ 5 đến 7 người. Việc thành lập nhóm nòng cốt đều do Ban thường trực Uỷ ban MTTQ xã ra quyết định thành lập.

Từ nguồn kinh phí của Ban chỉ đạo tỉnh cấp, ngoài việc tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền, Ban điều hành đã in 2700 quyển tài liệu về kỹ năng tuyên truyền pháp luật ở cộng đồng dân cư và một số nội dung cơ bản của pháp luật về đất đai, Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, hoà giải ở cơ sở để phát cho cán bộ Mặt trận, cán bộ các đoàn thể và các thành viên của nhóm nòng cốt. Hiện nay, các nhóm nòng cốt đang thực hiện việc tuyên truyền các quy định của pháp luật cho nhân dân như: Luật đất đai, Luật khiếu nại, tố cáo, Luật giao thông đường bộ, Luật cư trú… Bên cạnh đó, nhóm nòng cốt đã thực hiện việc tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật thông qua việc hoà giải các tranh chấp tại cộng đồng dân cư, lồng ghép vào nội dung các buổi sinh hoạt tổ, hội, sinh hoạt câu lạc bộ của tổ chức mình.

Qua 02 năm thực hiện Đề án số 02 – 212, thành viên của các nhóm nòng cốt đã tổ chức tuyên truyền được 853 buổi với hơn 25.000 lượt người tham dự. Nội dung tuyên truyền của các nhóm nòng cốt là những Bộ luật, Luật, Pháp lệnh có liên quan trực tiếp đến người dân như: Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, Luật hôn nhân và gia đình, Luật người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài, Luật đất đai, Luật thừa kế, Luật Phòng, chống mại dâm… Thông qua các hình thức tuyên truyền đã mang lại kết quả thiết thực trong việc phổ biến kiến thức pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân.

Từ thực tiễn  triển khai Đề án 02 – 212 trên địa bàn tỉnh An Giang trong 2 năm qua là được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền và các ngành liên quan hỗ trợ và các thành viên trong Ban điều hành tích cực tham gia nên việc chỉ đạo trong hệ thống của tổ chức mình gặp nhiều thuận lợi, bước đầu đã đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu pháp luật trong tổ chức và trong giới của tổ chức mình  đã có những tiến triển tốt về mặt hiểu biết pháp luật cũng như quan tâm về pháp luật trong cán bộ hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn. Vì vậy, việc xây dựng nhóm nòng cốt để tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu pháp luật trong các tầng lớp nhân dân. Trong đó, người dân hiểu được quyền, đồng thời cũng xác định được nghĩa vụ mà công dân phải thực hiện, nhất là việc tuyên truyền pháp luật do người của khóm, ấp thực hiện nên gắn với thực tiễn, yêu cầu của nhân dân ở khu dân cư.

Tuy nhiên việc tuyên truyền gặp rất nhiều khó khăn như các thành viên trong nhóm nòng cốt là người dân nên kỹ năng tuyên truyền về pháp luật còn hạn chế; và thiếu tài liệu nhất là tài liệu được biên soạn ngắn gọn với những nội dung rất cơ bản về quyền và nghĩa vụ công dân bằng hình thức tờ bướm, tờ gấp để người dân dễ nói, dễ nhớ, dễ thực hiện, phục vụ cho việc tuyên truyền, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Chăm, Khmer) nghe và nói tiếng Việt không rành nên việc tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, cần có chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động cho “nhòm nòng cốt” làm nhiệm vụ tuyên truyền, vận động chấp hành cháp luật trong cộng đồng dân cư, nhất là trong một khoảng thời gian nhất định từ 05 – 10 năm sau khi Đề án kết thúc để hoạt động này trở thành một hoạt động không thể thiếu trong sinh hoạt dân cư ở khóm, ấp. Đề nghị trung ương nên thường xuyên cung cấp tài liệu bướm, tờ gấp, rút gọn gửi về tỉnh để nhân bản gửi cho cơ sở nhằm đảm bảo nội dung, vừa tiết kiệm thời gian, kinh phí cho việc biên soạn và hỗ trợ kinh phí việc tập huấn kỹ năng tuyên truyên pháp luật cho nhóm nòng cốt, nhất là cán bộ cấp huyện, xã để về tập huấn lại cho Trưởng nhóm và thành viên nòng cốt ở khóm, ấp thuộc huyện, xã mình.

 Thu Hà

[Về đầu trang]


Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư" giai Đoạn I ở tỉnh Bắc Ninh

Những năm qua, thực hiện cuộc vặn động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" đã tác động toàn diện đến đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân, nhất là làm chuyển biến cơ bản ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần vào thực thi pháp luật của cộng đồng dân cư. Năm 2006 Chính phủ đã ra quyết định phê duyệt các Đề án, trong đó có Đề án số 02- 212/TTg "Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư"'. Việc triển khai thực hiện Đề án sẽ cụ thể hóa công tác phối hợp, thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc vận động và công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Sau khi có Quyết định số 212/2004 ngày 16/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ nhân dân ở xã, phường, thị trấn giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2010. Ban thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng kế hoạch thực hiện đề án; ngày 19/12/2006 Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch số 1503/QĐ- UBND về thực hiện Đề án số 02- 212: "Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư" do MTTQ tỉnh Bắc Ninh chủ trì các thành viên tham gia Đề án: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Sở Tư pháp, Sở Văn hoá và Sở Tài chính. Ngày 10/3/2007 Ban điều hành Đề án số 02-212 ra Quyết định số 20/QĐ-BĐH-ĐA về thành lập tổ thư ký giúp việc Ban điều hành Đề án số 02 (gồm 7 thành viên).

Ban điều hành Đề án đã tổ chức họp triển khai các văn bản của Chính phủ, của UBND tỉnh, và các văn bản chỉ đạo của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban điều hành Đề án; thành lập tổ thư ký giúp việc; Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh xây dựng kế hoạch hướng dẫn số 16/KH-MTTQ ngày 10/3/2007 và chọn làm điểm tại phường Ninh Xá- thành phố Bắc Ninh và xã Quỳnh Phú- huyện Gia Bình, và tiến hành thành lập Ban điều hành Đề án do Chủ tịch Uỷ ban MTTQ làm trưởng ban điều hành Đề án  tại hai đơn vị làm điểm: xã Quỳnh Phú có 6 nhóm nòng cốt, phường Ninh Xá có 6 nhóm nòng cốt với 117 thành viên tham gia; mô hình mỗi khu dân cư có một nhóm nòng cốt có từ 7 đến 10 người, thành phần tham gia nhóm nòng cốt" là đại diện các tổ chức đoàn thể của thôn, khu phố, những người am hiểu về pháp luật, thực hiện gương mẫu các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước và Trưởng các dòng họ.

Để triển khai được tốt, Ban điều hành đề án đã tiến hành phát trên 300 phiếu khảo sát tới người dân của hai đơn vị làm điểm, mỗi phiếu có 30 câu hỏi liên quan đến vấn đề như: Thực hiện Quy chế dân chủ; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội; nhu cầu cần cung cấp thông tin tìm hiểu pháp luật của người dân; công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật của Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên, trên cơ sở đó đề xuất cách thức tổ chức thực hiện Đề án ở khu dân cư; thông qua việc khảo sát đã đánh giá được thực trạng nhận thức và nhu cầu cần hiểu biết pháp luật của nhân dân, theo đó, Ban Điều hành Đề án đã tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn cho cấp uỷ đảng - các ban ngành của xã, Ban điều hành Đề án, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng khu phố, Trưởng ban công tác Mặt trận và cán bộ thông tin của thôn, khu phố và thành viên "nhóm nòng cốt về nội dung, mục đích, ý nghĩa của Đề án; bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền miệng cho "nhóm nòng cốt"; in ấn và trang bị trên 30 đầu sách pháp luật cho hai đơn vị làm điểm, các tờ rơi, tờ gấp, băng đĩa tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Qua quá trình thực hiện, Ban Điều hành Đề án tại hai đơn vị làm điểm đã xây dựng được kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, xây dựng nội dung, chương trình tuyên truyền, vận động theo từng tháng, quý phù hợp với từng địa bàn dân cư; các "nhóm nòng cốt" đã có nhiều hình thức lồng ghép tuyên truyền về pháp luật, các quy định của chính quyền địa phương liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân trong các hội nghị của khu dân cư, họp xóm, các tổ liên gia, đã có trên 40 buổi tuyên truyền vận động; các thành viên tham gia Đề án như Hội Phụ nữ, Ban Tư pháp đã làm tốt còng tác tuyên truyền như: viết bài tuyên truyền vào các hội nghị của mình, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh...

Kết quả thực hiện Đề án gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư’  đến ngày 30/11/2008 có 8/8 cấp huyện có Quyết định thành lập ban chỉ đạo và Ban điều hành Đề án, tổ thư ký giúp việc; có 126 cấp xã thành lập Ban chỉ đạo và ban điều hành chương trình 02-212 do Chủ tịch MTTQ cấp xã chủ trì; trung bình có từ 7- 11 người/ban; có 65 xã xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án số 02-212; Ban điều hành đề án cấp huyện đã ra các quyết định thành lập các tổ thư ký giúp việc cho Ban điều hành đề án; Toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 702 khu dân cư, đã thành lập 546 "nhóm nòng cốt, mỗi khu dân cư có 1 nhóm, bình quân mỗi nhóm có từ 7 đến 11 người, với hơn 3.000 người tham gia; nhóm nòng cốt do Chủ tịch Uỷ ban MTTQ cấp xã làm Trưởng ban điều hành Đề án và ra quyết định công nhận; có 54 xã tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền Đề án. Các "Nhóm nòng cốt" đã phối hợp với các câu lạc bộ, các chi đoàn, chi hội tuyên truyền được 433 buổi tại các khu dân cư nội dung tuyên truyền tập trung vào một số vấn đề người dân quan tâm như: Luật đất đai, Pháp Lệnh thực hiện dân chủ cơ sở, phát các tờ gấp, tờ rơi có nội dung như: Luật hôn nhân và gia đình, Luật an toàn giao thông, Luật phòng chống tham nhũng, Luật phòng chống ma tuý...

Nhìn chung các nội dung, hình thức tuyên truyền luôn bám sát vào kế hoạch của Ban Điều hành, chủ động phối hợp lồng ghép với sáu nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" một cách thiết thực và hiệu quả, bước đầu đã tạo ra ý thức cho người dân chấp hành pháp luật, thực hiện nếp sống văn hóa trong cộng đồng dân cư.

Qua giai đoạn I của đề án 02-212 việc thực hiện Đề án là một nhiệm vụ của công tác Mặt trận, cần phải tăng cường công tác phối hợp giữa các thành viên trong việc triển khai Đề án đồng thời cụ thể hoá nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Luôn bám sát và tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương gắn việc triển khai Đề án với chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ chính trị góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh trật tự của địa phương. Phát huy vai trò, tính chủ động, phương pháp điều hành của cơ quan chủ trì Đồng thời, các thành viên tham gia với tinh thần tích cực, phối hợp thống nhất thực hiện.

Nguyễn Lan

[Về đầu trang]


Sơ kết giai đoạn I thực hiện Đề án 02-212/TTg tỉnh Bến Tre

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, đưa pháp luật vào đời sống xã hội được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt chú trọng, đề ra nhiều chủ trương biện pháp tổ chức thực hiện nhằm thực hiện tốt việc quản lý Nhà nước bằng pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bước đầu đã mang lại những kết quả đáng kể về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một bộ phận không nhỏ trong các tầng lớp nhân dân chưa thật sự quan tâm tìm hiểu pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật còn thấp, các hành vi vi pháp luật vẫn còn xảy ra trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là tội phạm hình sự có chiều hướng ngày càng nghiêm trọng về tính chất, mức độ, nhất là trong giới trẻ.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, ngày 16/12/2004 Thủ tướng Chính phủ đã.ban hành quyết định số: 212/2004/QĐ-TTg, phê duyệt chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 - 2010. Tiếp theo, ngày 28/01/2006 Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số: 28/2006/QĐ-TTg, phê duyệt các đề án chi tiết của chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 - 201 0, trong đó có đề án số 02 do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam xây dựng và chủ trì thực hiện.

Theo chỉ đạo của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các văn bản có liên quan, Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh Bến Tre đã xây dựng Chương trình triển khai đề án giai đoạn 2006 - 2010, kế hoạch thực hiện đề án năm 2007, lập dự trù kinh phí thực hiện đề án trong năm 2007; thành lập tổ giúp việc, giúp Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh triển khai thực hiện, gồm 06 thành viên đại diện cho 06 cơ quan tham gia đề án; đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo cho cấp huyện tổ chức thực hiện ở cấp mình. Các văn bản trên đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 1050/QĐ-UB ngày 05 tháng 7 năm 2007. Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre và các huyện, thị xã đã chọn 20 đơn vị làm điểm của tỉnh và huyện, thị xã tại các khu dân cư (trong đó cấp tỉnh chọn 04 đơn vì và mỗi huyện, thị xã chọn 02 đơn vị), đồng thời xây dựng ở mỗi đơn vị điểm một nhóm nòng cốt, mỗi nhóm có từ 05 đến 10 người thành phần chủ yếu là thành viên Ban công tác Mặt trận và những người có am hiểu nhất định về pháp luật, có uy tín trong cộng đồng KDC.

Sau bước triển khai, chọn các đơn vị điểm của cấp tỉnh và huyện; Ban thường trực UBMTTQ tỉnh đã lập mẫu và tiến hành khảo sát về thực trạng nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân ở 20 khu dân cư điểm mỗi KDC tiến hành khảo sát 100 người. Sau đó tiến hành tổng hợp, nắm chắc nhu cầu tìm hiểu pháp luật cũng như thực trạng về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân để tổ chức biên soạn các nội dung pháp luật phù hợp đưa xuống tuyên truyền cho người dân.

Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức tập huấn cho 149 thành viên của 20 nhóm nòng cốt về phương pháp, kỷ năng tuyên truyền miệng và cung cấp nội dung, tài liệu cho các nhóm nòng cốt ở 20 KDC được chọn làm điểm của tỉnh và các huyện, thị; hướng dẫn các nhóm nòng cốt tổ chức lễ ra mắt và đi vào hoạt động. Tiếp tục thực hiện công tác trên, ngay từ đầu năm 2008, Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh tiếp tục đề ra kế hoạch để hướng dẫn, hỗ trợ, đồng thời kiểm tra nhắc nhở các nhóm nòng cốt được chọn làm điểm của tỉnh và huyện, thị xã duy trì hoạt động, tổ chức tuyên truyền pháp luật đến nhân dân trên địa bàn.

Đến nay, ngoài các tài liệu do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt nam biên soạn, cung cấp, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre đã biên soạn và cung cấp được 07 loại tài liệu liên quan đến các lĩnh vực pháp luật mà nhân dân đang có nhu cầu bức xúc hiện nay để các nhóm nòng cốt tổ chức tuyên truyền như: Luật phòng, chống tham nhũng, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Cư trú, Pháp luật về An toàn giao thông, một số quy định của pháp luật về thừa kế, Hợp đồng dân sự... Ngoài 20 KDC được chọn làm điểm, Ban thường trực UBMTTQVN các huyện, thị xã hỗ trợ cơ sở tiến hành thành lập thêm các nhóm nòng cốt còn lại ở địa bàn KDC, nâng tổng số nhóm nòng cốt trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay là 121.905 nhóm. Riêng 20 nhóm nòng cốt điểm đã tổ chức tuyên truyền được 236 cuộc với trên 11.800 người dự.

Trong quá trình thực hiện, Ban thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh đã cử cán bộ thường xuyên tiến hành kiểm tra, khảo sát năm tình hình thực tế ở các huyện, thị xã cụ thể là ở các nhóm nòng cốt để kịp thời hỗ trợ, giúp cơ sở tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện đề án. Tổ chức sơ kết việc chỉ đạo điểm, qua đó đánh giá những mặt làm được, chưa được, những khó khăn, vướng mắc để có biện pháp tổ chức thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Sau hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo điểm, Ban thường trực Uỷ ban MTTQVN các huyện, thị xã vừa tăng cường việc hướng dẫn giúp cơ sở khắc phục những hạn chế, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tiếp tục thành lập mới các nhóm nòng cốt trên địa bàn, vừa chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án cho cấp mình, trong đó có công tác tập huấn nghiệp vụ và cung cấp tài liệu, đồng thời hướng dẫn cấp xã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện vào năm 2009...

Qua 02 năm thực hiện, Đề án 02-212 là một công tác trọng tâm cần được tập trung thực hiện. Uỷ ban MTTQ tỉnh Bến Tre với vai trò là cơ quan chủ trì đề án đã chủ động và tích cực triển khai thực hiện đề án trên, cụ thể là xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm, ban hành các văn bản hướng dẫn để thực hiện trong hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở, biên soạn các tài liệu, hỗ trợ hoạt động các nhóm nòng cốt ở các KDC điểm nên bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót của cấp dưới để thực hiện ngày một tốt hơn. Đặc biệt, được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp cũng như sự phối hợp tốt của các ngành liên quan ở cơ sở trong quá trình thực hiện nên cũng tạo thuận lợi cho công tác trên.

Một số đơn vị được chọn làm điểm bước đầu đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của Nhóm nòng cốt, số cuộc tuyên truyền nhiều, nội dung và hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng đã thu hút được sự quan tâm của người dân, như các đơn vị điểm của huyện Châu Thành, Ba Tri, Giồng Trôm, Bình Đại.

Nhận thức bước đầu của nhân dân ở những nơi được chọn làm điểm đã có sự chuyển biến tích cực, nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân đã phần nào được đáp ứng, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân ở các nơi được chọn làm điểm được nâng lên đáng kể. Với việc thành lập ở mỗi KDC một nhóm nòng cốt để quyên truyền pháp luật mà thành viên chủ yếu của nhóm là thành viên Ban công tác Mặt trận, trong đó trưởng nhóm nòng cốt thường là Bí thư chi bộ hoặc Trưởng Ban công tác Mặt trận, kiêm phó ban vận động "TDĐKXDĐSVH ở KDC" là một thuận lợi trong việc lòng ghép, gắn công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư với cuộc vận động "TDĐKXDĐSVH ở KDC". Bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trực tiếp đến người dân qua các cuộc họp tổ NDTQ, cuộc họp của các chi tổ hội cũng như do ở ấp mời; phát hành tờ gấp, sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật... sự nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong người dân ngày càng được nâng cao, thể hiện trong việc đăng ký hộ gia đình không vi phạm pháp luật, khu dân cư an toàn... ngày càng được nhân rộng và nâng lên về số lượng và chất lượng. Cuộc vận động "TDĐKXDĐSVH ở KDC" gắn với việc triển khai thực hiện đề án ngày càng đem lại nhiều kết quả đáng ghi nhận và được nhân dân đồng tình hưởng ứng".

Thu Hà

[Về đầu trang]


XÂY DỰNG VÀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN , VẬN ĐỘNG CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ  Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 

Trong những năm qua, công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật; Mặt trận TQVN và các tổ chức  thành viên luôn chủ động  và tích cực phối hợp với các cơ quan Nhà nước thực hiện  tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các tầng lớp nhân dân đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao hiểu biết pháp luật, tôn trọng và  chấp hành pháp luật của nhân dân trên từng địa bàn dân cư góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố Đà  Nẵng trên cơ sở những văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận TQVN thành phố đã chủ động phối hợp cùng các thành viên tham gia Đề án tham mưu Hội đồng giáo dục pháp luật thành phố trình Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố phê duyệt Kế hoạch  triển khai Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ nhân dân ở xã, phường của thành phố giai đoạn 2005- 2010 tại Quyết định 6479/QĐ- UBND trong đó có Kế hoạch  “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư” do Mặt trận TQVN thành phố chủ trì.

Căn cứ Kế hoạch chi tiết đã được Uỷ ban Nhân dân thành phố phê duyệt,  xuất phát từ tình hình thực tế của điạ phương, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận TQVN thành phố đã thống nhất với các thành viên tham gia Đề án xây dựng Kế hoạch số 20 và chọn 10 phường, xã để thành phố hỗ trợ kinh phí chỉ đạo xây dựng mô hình điểm  rút kinh nghiệm trước khi triển khai ra diện rộng . Đồng thời tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản thực hiện Đề án giai đoạn I cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên tham gia Đề án cấp thành phố; tổ chức 05 lớp tập huấn về kỹ năng tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ Mặt trận, 5 đoàn thể chính trị xã hội  cấp quận, huyện và 56 phường, xã với  450 người dự. Hướng dẫn các quận, huyện  đăng ký chọn phường chỉ đạo điểm thực hiện Đề án.

Sau hội nghị triển khai các tổ chức chính trị - xã hội là thành viên Đề án đều có văn bản hướng dẫn trong hệ thống của mình phối hợp với Mặt Trận TQVN cùng cấp xây dựng nội dung kế hoạch thực hiện Đề án tại địa phương; lồng ghép các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật thông qua việc triển khai công tác cụ thể như gắn việc triển khai Đề án  với “Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, tổ chức các hoạt động tuyên truyền  như: Hội Nông dân thành phố xây dựng mô hình điểm câu lạc bộ pháp luật trong nông dân; Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố đã chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng mô hình điểm Câu lạc bộ” Tuổi trẻ với pháp luật”; Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố xây dựng và duy trì hoạt động câu lạc bộ “ Phụ nữ và pháp luật”, thành lập nhóm cán bộ, hội viên nòng cốt tuyên truyền phổ biến pháp luật trong chị em phụ nữ; Hội Cựu chiến binh thành phố: xây dựng mô hình câu lạc bộ cựu chiến binh vận động nhân dân chấp hành pháp luật ...đạt kết quả thiết thực trong cộng đồng dân cư.

Công tác xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án 02-212 của cấp quận, huyện được các địa phương chú trọng triển khai. Đến nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các quận, huyện trong thành phố đều đã có kế hoạch thực hiện Đề án xuống cơ sở. Các địa phương ngoài 10 phường, xã làm điểm của thành phố cũng đã  chủ động chọn 2-3 phường, xã để chỉ đạo xây dựng mô hình điểm của địa phương mình để rút kinh nghiệm, cũng cố các câu lạc bộ pháp luật, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên .

Để nắm rõ tình hình hiểu biết pháp luật của các tầng lớp trong cộng đồng dân cư để có kế hoạch tuyên truyền phù hợp theo từng điạ bàn, đối tượng, từng vùng dân cư ...với những nội dung cụ thể thiết thực; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố đã phát hành 1000 phiếu khảo sát với 100 tiêu chí thuộc các lĩnh vực tại một số địa phương được chọn làm điểm thuộc các lĩnh vực như: đất đai, về hôn nhân gia đình ở các vùng nông thôn, về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản tại các vùng ven biển, về bảo vệ môi trường ở các khu công nghiệp, về khiếu nại tố cáo ở những nơi giải tỏa đền bù...

Qua kết quả khảo sát xuất phát từ đặc điểm, điều kiện sinh sống đã tạo nên những sắc mầu riêng về nhận thức pháp luật trong từng cộng đồng dân cư, nhất là những vấn đề bức xúc trong cuộc sống thường ngày, từ đó đặt ra cho Mặt trận TQVN và các thành viên thực hiện Đề án  phải có phương pháp tuyên truyền giáo dục pháp luật thích hợp. Với phương châm là làm thế nào để pháp luật đến đựơc gần dân hơn, sát dân hơn, dân hiểu và làm theo pháp luật, từ kết quả khảo sát cho thấy: Đối với đội ngũ cán bộ Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức thành viên ở cơ sở hoạt động tuyên truyền cần được áp dụng dưới hình thức tổ chức Hội nghị triển khai, cung cấp tài liệu, đề cương tuyên truyền, phổ biến pháp luật hoặc lồng ghép với việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết cuả Đảng trong hoạt động  chỉ đạo và điều hành của cấp Ủy, chính quyền địa phương. Đối với đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên ở cộng đồng dân cư cần được cung cấp đề cương các văn bản luật mới thường xuyên nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng và phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiệp vụ của đội ngũ này. Đối với cộng đồng dân cư tuỳ theo địa bàn và đặc điểm dân cư của từng vùng miền mà có những hình thức tuyên truyền thiết thực hiệu quả đáp ứng yêu cầu nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của khu vực thành phố, vùng đồng bào dân tộc, vùng nông thôn, vùng đồng bào tôn giáo, vùng ven biển…duy trì và kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau như: xây dựng hệ thống đài truyền thanh cơ sở, tăng cuờng và tạo điều kiện để hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí, hoạt động của các “Câu lạc bộ pháp luật”, “Nhóm nòng cốt”, đặc biệt xây dựng tủ sách pháp luật… thực sự rất cần thiết; Đồng thời tranh thủ tiếng nói và uy tín của các già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo mà lồng ghép phổ biến tuyên truyền luật vào các buổi sinh hoạt cộng đồng, giảng đạo, học giáo lý.

Trên cơ sở những văn bản hướng dẫn của Uỷ ban Mặt trận TQVN  thành phố, 10 xã phường chọn làm điểm đã xây dựng chương trình, nội dung kế hoạch hướng dẫn các khu dân cư  xây dựng mô hình điểm, thành lập và ra quyết định thành lập các“nhóm nòng cốt “, “Câu lạc bộ pháp luật “tiến hành khảo sát và tổ chức các hoạt động tuyên truyền.

Nội dung hoạt động của của các “Nhóm nòng cốt” là tập trung vào việc phổ biến tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới được nhà nước ban hành..Tuỳ theo điều kiện cụ thể mỗi “ Nhóm nòng cốt” đều có những sáng tạo riêng, cách làm riêng trong công tác phối hợp triển khai, phổ biến pháp luật trong công đồng dân cư cho đoàn viên, hội viên của tổ chức mình.

Được sự hổ trợ về tài liệu của Ban điều hành Đề án 02/212 của Ủy ban Trung ương Mặt trận và Hội đồng tuyên truyền giáo dục pháp luật thành phố cung cấp nhiều đầu sách tuyên truyền dưới dạng hỏi đáp cho các “Nhóm nòng cốt”. Đặc biệt tuyên truyền Chỉ thị 32 của Chính phủ về quy định đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy các địa phương đã tổ chức hàng trăm cuộc tuyên truyền có tới 10.589 lượt người dự, phát hành 20.000 tờ rời đến từng hộ gia đình, 200 áp phích tuyên truyền ở khu vực công cộng, phát động các hộ gia đình, đoàn viên và hội viên tham gia tích cực các bài dự thi Luật phòng chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm chống phí, Luật cư trú  v.v…

Trong quá trình triển khai Đề án, các địa phương đã chủ động phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật cùng cấp tổ chức triển khai, phân loại các nhóm đối tượng cụ thể để có biện pháp, hình thức tuyên truyền cho phù hợp, sát yêu cầu nhiệm vụ thực tế của địa phương. Cách thức triển khai hiệu quả của các địa phương là phân cụm, khoanh vùng  những địa bàn nổi cộm để mở hội nghị tuyên truyền, tư vấn như : Đối với các xã Hòa Sơn, Hòa Phú, Hòa Bắc, Hòa Ninh.. Huyện Hòa Vang tập trung tuyên truyền về Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Hôn nhân gia đình, Luật phòng chống bạo lực... Tuyên truyền về Luật phòng chống ma tuý, mại dâm trong đối tượng Thanh thiếu niên, trong nhóm đối tượng có nguy cơ cao…

Nét nổi bật trong công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư là các địa phương đã vận dụng linh hoạt nâng cao hiệu quả của công tác PBGDPL dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú như tổ chức hội nghị giới thiệu văn bản luật, tăng cường áp phích, pa nô, khẩu hiệu và hình thức sân khấu hoá thông qua hoạt động của các câu lạc bộ .Tổ chức hàng trăm đợt tuyên truyền cổ động phong trào toàn dân phòng chống tội phạm, hưởng ứng tháng an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động tư vấn pháp luật miễn phí. Thông qua hệ thống đài truyền thanh, các cuộc tuyên truyền theo từng chủ đề, qua các cuộc họp tổ dân phố…  đã chuyển tải nhiều thông tin pháp luật tới quần chúng nhân dân  Nội dung thông tin tập trung chủ yếu vào các văn bản luật và quy ước cộng đồng, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của công tác hoà giải ở cơ sở.

Ngoài việc theo dõi các chuyên mục tuyên truyền pháp luật trên sóng phát thanh và truyền hình thành phố và khu vực, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong  quá trình triển khai thực hiện Đề án các quận, huyện, phường xã đã phối hợp đưa tin và nội dung tuyên truyền trên đài truyền thanh các chuyên mục pháp luật và đời sống, phổ biến pháp luật, giải đáp pháp luật …với thời lượng 15-20 phút/ ngày. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh cơ sở là một trong những hình thức được đánh giá là có hiệu quả ở các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, huyện Hòa Vang trong thời gian vừa qua.

Hoạt động của các Câu lạc bộ đã tạo được sân chơi bổ ích cho các hội viên, đoàn viên tham gia học tập và nâng cao ý thức pháp luật như: Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật, Tuổi trẻ phòng chống tội phạm, Phụ nữ với pháp luật được tiếp tục trì và phát huy có hiệu quả. Một số biện pháp tổ chức thực hiện đã được đề ra như: phát động phong trào chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư, xây dựng lực lượng nòng cốt vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở phường, xã. Phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ tư pháp trong phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở  phường, xã.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được trong qúa trình triển khai chỉ đạo điểm vừa qua, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư vẫn còn một số tồn tại như: Các phường, xã được chọn làm điểm của thành phố mặc dù đã có hướng dẫn cụ thể nhưng vẫn còn lúng túng trong quá trình triển khai nhất là việc thực hiện đầy đủ các nội dung đã đề ra, có nơi chưa xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể. Công tác tuyên truyền PBGDPL mới chỉ đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo; một số thành viên tham gia Đề án chưa thật sự vào cuộc, hoạt động của các “Nhóm nòng cốt” chưa phát huy hết vai trò, còn họat động theo tính chất mùa vụ. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ tư pháp cơ sở có nơi chưa đáp ứng so với yêu cầu, chưa có nhiều kinh nghiệm, chủ yếu là nhiệt tình công tác, thiếu kỹ năng sư phạm nên còn nhiều hạn chế trong công tác tuyên truyền. Kinh phí cho hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật nhất là cho việc triển khai Đề án còn hạn hẹp, việc đầu tư kinh phí cho công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật nói chung và công tác xây dựng tủ sách pháp luật nói riêng còn quá ít, nghèo nàn, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Một số quận, huyện mặc dù đã xây dựng xong kế hoạch triển khai Đề án tại địa phương nhưng không  được Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt nên không có kinh phí để hoạt động.

Nguyễn Lan 

[Về đầu trang]


Thị xã Phú Thọ khai thác hiệu quả tủ sách pháp luật 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua xây dựng và khai thác tủ sách pháp luật (TSPL), nhiều năm qua TX Phú Thọ đã tập trung nguồn lực để xây dựng tủ sách tại các xã, phường, khu dân cư phục vụ cán bộ, công nhân viên chức và đông đảo quần chúng nhân dân. Qua đó hệ thống tủ sách ở các khu dân cư dần được hoàn chỉnh, nhận thức pháp luật trong nhân dân không ngừng được nâng lên, các cấp chính quyền thực hiện tốt công tác quản lý điều hành xã hội bằng pháp luật.

Hàng năm, phòng Tư pháp cùng với các thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tiến hành kiểm tra xây dựng, quản lý khai thác và sử dụng TSPL của các xã, phường để kịp thời chấn chỉnh đưa TSPL vào hoạt động hiệu quả. Đến nay toàn thị xã có 32 tủ sách pháp luật, trung bình mỗi xã, phường có từ 2 đến 4 tủ sách với hàng ngàn đầu sách các loại, chủ yếu là: Văn bản quy phạm pháp luật; sách phổ biến pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ... Cùng với đầu tư đầu sách, các địa phương còn thường xuyên tiến hành rà soát, bổ sung các đầu sách mới ban hành để thay thế các sách đã hết hiệu lực nên đã thu hút đông đảo các tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân tìm đọc. Các TSPL hầu hết được đặt tại trụ sở UBND, hội trường các thôn, khu phố, điểm bưu điện văn hóa xã. Cán bộ quản lý TSPL thực hiện việc trưng bày giới thiệu sách mới tại trụ sở UBND xã, phường; chủ động phối hợp với Đài truyền thanh cơ sở và các cơ quan đoàn thể giới thiệu nội dung văn bản pháp luật có trong TSPL trên hệ thống đài truyền thanh và tại các hội nghị. Một số xã, phường còn trang bị thêm phần mềm tra cứu văn bản quy phạm pháp luật và giao cho cán bộ tư pháp trực tiếp sử dụng khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu bạn đọc, khắc phục tình trạng thiếu kinh phí trang bị đầu sách. Ở một số đơn vị có điểm bưu điện văn hóa và thư viện đã làm tốt công tác phối hợp luân chuyển sách báo pháp luật giữa TSPL - điểm bưu điện văn hóa xã - thư viện xã, đã tạo thuận tiện cho cán bộ, nhân dân đến đọc. Riêng thư viện thị xã là đơn vị tổ chức phục vụ độc giả có hiệu quả. Năm 2008 đã cấp gần 1000 thẻ cho độc giả, 63.400 lượt sách báo đã đến tay ban đọc, 620 đầu sách được bổ sung. Qua hơn 10 năm triển khai xây dựng, đến nay các TSPL tại các địa phương trên toàn địa bàn thị xã đã thu hút trên 100.000 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân đến mượn đọc và nghiên cứu. Cùng với việc khai thác các tủ sách, các địa phương còn giới thiệu các bộ luật, văn bản pháp luật mới trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương để đông đảo nhân dân hiểu và chấp hành tốt các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Với ý thức của các cấp chính quyền thị xã trong việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật nên giữa các ban, ngành, đoàn thể ở các xã, phường trong toàn thị đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc sử dụng TSPL  để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Mọi thành phần xã hội  dễ dàng tiếp cận với các chính sách pháp luật đã tạo nên ý thức tuân thủ pháp luật rộng rãi trong cộng đồng dân cư. Có thể nói, trong nhiều năm qua việc xây dựng, quản lý, khai thác TSPL tại thị xã Phú Thọ đã giúp cho cán bộ, nhân dân nâng cao hiểu biết pháp luật. từ đó làm cơ sở để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, tránh những sai phạm do không hiểu biết pháp luật gây nên. 

Huy Thắng

[Về đầu trang]


Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang với việc thực hiện giai đoạn I đề án 02/212/TTg

Hà Giang là một tỉnh cực Bắc của Tổ quốc có trên 373 km đường biên giới với Trung Quốc và 22 dân tộc anh em cùng chung sống. Điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, đời sống của đồng bào các dân tộc có xuất phát điểm thấp, trình độ dân trí còn nhiều hạn chế. Trong năm 2008 tốc độ tăng trưởng GDP đạt 12,05% theo nhõm ngành: dịch vụ 38,6%, công nghiệp - xây dựng 25,3%, nông, lâm, ngư nghiệp 36,1%; Thu nhập bình quân đầu người 5,4 triệu đồng; Tỷ lệ hộ nghèo 28,5%. Bằng nỗ lực vươn lên và sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp, các bộ ngành trong những năm qua đời sống nhân dân các dân tộc có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm (năm 2008 giảm 6,5%). Tuy nhiên bên cạnh dó còn có nhiều khó khăn thách thức: tốc độ chuyển dịch cơ cấu còn chậm; hệ thống kết cấu hạ tầng còn chưa đồng bộ, tỷ lệ nghèo còn cao, trình độ dân trí không đồng đều giữa các vùng, các dân tộc; tình hình lợi dụng tôn giáo, tuyên truyền đạo trái pháp luật, di dịch cư tự do... vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

Việc thực hiện giai đoạn I - Đề án 02-212 về "Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư triển khai tại Hà Giang được UBND tỉnh rất quan tâm, ngày 20/4/2005 và ra quyết định số 768/2005/QĐ-UB phê duyệt chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên tỉnh Hà Giang, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, phụ trách từng mảng công việc, phát huy được sức mạnh tổng hợp để thực hiện Đề án; Sở văn hóa - Thể thao - Du lịch chủ trì phối hợp với các ngành phụ trách đưa thông tin pháp luật qua phương tiện thông tin đại chúng và các thiết chế văn hóa thông tin; Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan ban ngành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại tố cao... Uỷ ban MTTQ tỉnh Hà Giang được phân công chủ trì phối hợp thống nhất cùng các tổ chức đoàn thể, Sở Tư pháp, Sở văn hóa - Thể thao - Du lịch triển khai tổ chức thực hiện xây dựng và đẩy mạnh tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương, Uỷ ban MTTQ tỉnh Hà Giang chủ động chủ trì, phối hợp thống nhất cùng Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn Thanh niên, Sở Tư pháp, Sở Công an, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch lựa chọn thành phần tham gia Ban điều hành, tổ thư ký. Với đặc thù riêng của tỉnh nên để triển khai nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật trong cộng đồng dân cư có bổ sung thêm lực lượng công an tham gia. Thỏa thuận với các cơ quan tham gia thực hiện đề án xây dựng Tiểu ban điều hành gồm 9 người, tổ thư ký giúp việc cho tiểu ban điều hành gồm 9 người. Ngày 10/7/2006 Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã ban hành quyết định số 33/QĐ-MT và số 34/QĐ-MT về thành lập Tiểu ban điều hành chỉ đạo Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường thị trấn và thành lập tổ thư ký giúp việc Ban điều hành.

Tiểu ban chỉ đạo được thành lập đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện đề án một cách nghiêm túc. Giao cho Uỷ ban MTTQ tỉnh khảo sát và thống nhất chọn được 03 điểm đại diện cho các vùng, địa phương phù hợp với tiêu chí vùng núi thấp, vùng dân tộc, vùng sâu, vùng xa (cụ thể là: tổ 3, phường Minh Khai, thị xã Hà Giang; Thôn Bản Bang, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên; thôn Vĩnh Thành, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang) làm thí điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư trong năm 2006. Để làm tốt tại các nơi đã lựa chọn Tiểu ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện từng bước đảm bảo tính liên tục và đúc rút kinh nghiệm từng phần việc như khảo sát đánh giá tổng quát việc triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại 3 điểm trong thời gian qua, ưu, khuyết điểm, cơ cấu dân số (số hộ, số khẩu, dân tộc, giới tính), tổ chức hoạt động của Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể quần chúng (chế độ sinh hoạt định kỳ, số lượng thành viên của các tổ chức...), tình hình an ninh trật tự, chấp hành pháp luật, tình hình thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"... Phân công cho các thành viên tham gia chỉ đạo điểm xây dựng 14 đề cương nội dung các chuyên đề: Luật khiếu nại, tố cáo; Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật giao thông đường bộ; Luật bảo vệ và phát triển rừng; Luật hôn nhân và gia đình;... Các nội dung này được các cơ quan phối hợp biên soạn và thẩm định tại Sở Tư pháp. Việc tổ chức này được các cơ quan phối hợp biên soạn và thẩm định tại Sở Tư pháp. Việc tổ chức thí điểm là chủ trương đúng đắn, kịp thời được các cấp, các ngành các các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng thu hút được 405 học viên của 3 điểm đại diện cho các hộ gia đình và có 26 thành viên tham gia "Nhóm nòng cốt". Tổ chức được 24 lượt báo cáo viên của 8 cơ quan cấp tỉnh xuống điểm chỉ đạo tập huấn, tuyên truyền 14 nội dung chuyên đề cho Tổ tuyên truyền phổ biến 14 nội dung chuyên đề cho hội viên, đoàn viên của mình. Về tổ chức, hình thức, nội dung sinh hạot của các nhóm dân cư tham gia tuyên truyền pháp luật: Được đặt tên "Tổ tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật" và được Ban công tác Mặt trận đề nghị UBND xã, phường, thị trấn ra quyết định công nhận. Thành viên của nhóm có từ 7 đến 11 người là Chi hội trưởng các chi hội, bí thư chi đoàn, tổ trưởng tổ hòa giải, trưởng thôn, người có tín nhiệm với nhân dân, người có trình độ hiểu biết về pháp luật ở khu dân cư, được phân công cụ thể theo khả năng, chuyên môn, sở trường của từng thành viên đảm bảo nội dung hoạt động chủ yếu là Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo chuyên đề bằng miệng được lồng ghép vào các buổi sinh hoạt định kỳ của thôn, tổ dân phố, các buổi đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội. Khai thác có hiệu quả tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn và các văn bản cấp trên để tuyên truyền phổ biến cho nhân dân. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật. Hàng năm Ban chỉ đạo mở được Hội nghị triển khai nhiệm vụ thực hiện đề án và sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện các bước giai đoạn I đề án.

Sau khi làm điểm, tổng kết rút kinh nghiệm tiến hành nhân diện ra toàn tỉnh. Đến nay đã thành lập được 1994 "nhóm nòng cốt" tại 100% thôn, tổ dân phố. Năm 2008 phối hợp cùng các cơ quan chức năng tập trung biên soạn, tuyên truyền được 13 nội dung các chuyên đề: Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì "Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"; Luật phòng chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng chống ma túy; Luật an ninh quốc iga; Luật bình đẳng giới, Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Pháp lệnh hòa giải ở cơ sở, 6 nội dung cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; quyết định số 3501/QĐ-UB ngày 19/11/2204 của UBND tỉnh Hà Giang về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố, Hương ước khu dân cư. Tổ chức được 3.576 cuộc tuyên truyền pháp luật cho 314.866 người tham gia dưới nhiều hình thức khác nhau như mở Hội nghị tuyên truyền tại các phiên chợ, thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ của các tổ chức thành viên... Các nội dung chuyên đề trên được xây dựng cho phù hợp với nhiệm vụ từng năm và được các nhóm dân cư tham gia tuyên truyền pháp luật tại cộng đồng dân cư thường xuyên tuyên truyền trong cán bộ nhân dân do vậy nhận thức của cán bộ nhân dân về pháp luật nâng lên một bước rõ rệt nhiều vụ việc được giải quyết từ cơ sở, không có nhiều vụ việc bé xé ra to, giữ gìn được tình làng nghĩa xóm.

Các "Nhóm nòng cốt" thường xuyên được kiện toàn củng cố, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình do vậy từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của nhóm dân cư tuyên truyền pháp luật. Thông qua hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật công tác của Mặt trận tại các xã, phường, thị trấn được quan tâm hơn, đội ngũ cán bộ được kiện toàn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các tổ chức đoàn thể chủ động phối hợp với nhau để tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến các tầng lớp dân cư.

Gắn với 6 nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" nội dung đoàn kết phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương, mọi người sống và làm việc theo pháp luật, theo quy ước, hương ước... là cơ sở để lồng ghép tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư.  Kết quả đến năm 2008 toàn tỉnh công nhận: 90.895 hộ đạt gia đình văn hoá; 1.465 làng đạt Làng văn hóa; 841 khu dân cư tiên tiến và 487 đơn vị văn hoá là nhờ có sự chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy Đảng, sự quan tâm tạo điều kiện của UBND tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh và các cơ quan tham gia đều nhiệt tình thống nhất cùng thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mỗi ngành được đông đảo cán bộ, nhân dân ủng hộ. Nhu cầu tìm hiểu pháp luật, ứng xử theo pháp luật được đông đảo các tầng lớp nhân dân quan tâm nhất là trong trường học, cán bộ, nhân dân ở các trung tâm văn hóa xã hội của tỉnh, huyện... ngày càng có chuyển biến rõ rệt và nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân các dân tộc ngày càng được nâng cao; số vụ vi phạm pháp luật giảm; hạn chế tình trạng đơn thư kéo dài, đơn thư vượt cấp...

Tuy nhiên trong quá trình triển khai đề án 02-212 có nhiều phát sinh như sự phối hợp lãnh chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật có lúc, có nơi còn chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ nên hiệu quả đạt được còn hạn chế. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa qua đào tạo, bồi dưỡng cơ bản về chuyên môn luật, chưa có kỹ năng tuyên truyền do vậy hạn chế nhiều đến hiệu quả tuyên truyền. Nhân dân vùng sâu, vùng xa nói tiếng phổ thông chưa thạo nên hiểu từ ngữ trong văn bản luật còn nhiều hạn chế. Các hình thức tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng nên phần nào cũng hạn chế sự nhận thức của nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa. Kinh phí và cơ sở vật chất còn thiếu và chưa đáp ứng kịp thời do vậy ảnh hưởng rất lớn đến công tác thực hiện Đề án theo đúng Kế hoạhc, tiến độ đã xây dựng.

Qua thực tế  triển khai giai đoạn I Đề án 02-212 ở tỉnh Hà Giang là phải có sự chỉ đạo và quan tâm sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác Mặt trận. Chủ động và thực hiện tốt công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các cơ quan chức năng. Chuẩn bị chu đáo đề cương các bài giảng, đặc biệt là công tác phối hợp, xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình tổ chức, chỉ đạo cơ sở thực hiện.Thường xuyên quán triệt nội dung chính các chu trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước để phổ biến, giáo dục pháp luật ở thôn, tổ dân phố. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, cán bộ hòa giải, già làng, những người tiêu biểu ở cơ sở tham gia tuyên truyền pháp luật cho nhân dân. Việc tổ chức mở lớp tuyên truyền pháp luật tại cộng đồng dân cư phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan liên quan và trực tiếp lãnh đạo cấp huyện, thị, xã, phường, thị trấn quán triệt được quan điểm, tư tưởng, phát huy được sức mạnh của nhân dân tham gia học tập các Nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đã đề ra. Thường xuyên củng cố nhóm dân cư (tổ tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật) tham gia tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật để đi vào hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật tại khu dân cư. Phát hiện những tồn tại và yếu kém của hệ thống chính trị ở khu dân cư, nhất là tổ chức và hoạt động của Ban công tác Mặt trận và các chi hội, đoàn thể. Qua đó, củng cố tổ chức và hoạt động của Ban công tác Mặt trận và các chi hội, đoàn thể đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới hiện nay.

H.T

Về đầu trang


Hiệu quả từ mô hình “Nhóm nòng cốt”  ở tỉnh Lâm Đồng

Tháng 10/2008, hầu hết các khu dân cư trong tỉnh Lâm Đồng đều thành lập “Nhóm nòng cốt”để hoạt động trên cơ sở thực hiện nội dung của đề án  02 – 212/TTg về “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”. Đến nay, mô hình “Nhóm nòng cốt” được đánh giá là hoạt động khá hiệu quả, có nhiều chuyển biến tích cực trong nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân, nhiều tệ nạn xã hội giảm đáng kể, nếp sống văn hoá văn minh, trật tự an toàn xã hội ngày càng được ổn định và giữ vững.  

“Nhóm nòng cốt” được thành lập trên cơ sở của quá trình lựa chọn ra những người có tâm huyết, có trách nhiệm với nhân dân tại địa bàn khu dân cư, mỗi nhóm có từ 6 – 10 thành viên, bao gồm nhóm trưởng, nhóm phó và các thành viên nhóm. Hầu hết họ là những người có uy tín trong cộng đồng dân cư, am hiểu pháp luật, có kỹ năng để tuyên truyền miệng, được Uỷ ban MTTQ xã ra quyết định thành lập. Các “nhóm nòng cốt” đều xây dựng quy chế hoạt động và tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân theo từng thời điểm cụ thể phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Ủy ban MTTQ xã. Tùy theo đặc điểm của từng khu dân cư có đông đồng bào dân tộc thiểu số hay vùng tôn giáo mà thành lập các “Nhóm nòng cốt” thu hút sự tham gia của các già làng, nhân sĩ, trí thức, người tiêu biểu để họ phát huy vai trò uy tín của mình trong quá trình đi vận động, tuyên truyền phổ biến pháp luật tại khu dân cư. Tỉnh cũng đã xây dựng 8 “Nhóm nòng cốt” ở 8 khu dân cư tại 4 xã để làm điểm nhân rộng trong toàn tỉnh, đó là thôn Tân Bình I và Thanh Xuân I xã Lộc Thanh (Bảo Lộc), thôn Gia Bắc và thôn Đồng Đò - xã Tân Nghĩa (Di Linh), thôn Trung Hiệp và thôn Định An xã Hiệp An (Đức Trọng) và khu phố 3, khu phố 6 -  phường 10 (Đà Lạt). Đến nay, mặc dù chỉ mới hơn 6 tháng đi vào hoạt động nhưng nhìn chung ở hầu hết các khu dân cư, các thôn, buôn có “Nhóm nòng cốt” đều hoạt động rất hiệu quả, vai trò của Mặt trận thực sự được phát huy, các thành viên trong nhóm đều rất tích cực và phát huy tinh thần trách nhiệm với nhân dân trong giải quyết các vấn đề bức xúc tại khu dân cư.

Mỗi “Nhóm nòng cốt” đều xây dựng những chủ đề rất cụ thể để tuyên truyền trong nhân dân phù hợp với địa phương. Ví dụ như tại thôn Thanh Xuân I - xã Lộc Thanh là một vùng có tới 99,9% bà con theo đạo Thiên chúa giáo, ông Phạm Như Ngọc - trưởng Ban công tác mặt trận kiêm trưởng “nhóm nòng cốt” thôn Thanh Xuân I, cho biết: “Chúng tôi luôn lựa chọn những nội dung tuyên truyền phù hợp để kết hợp lồng ghép tuyên truyền cho bà con giáo dân ngay tại các buổi lễ ở nhà thờ để làm sao hướng bà con đến ý niệm sống “ Tốt đời đẹp đạo”, vận động bà con chấp hành tốt luật An toàn giao thông, đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, có ý thức bảo vệ môi trường, nộp thuế đúng quy định… Hằng tháng, các thành viên trong “nhóm nòng cốt”chúng tôi đều gặp gỡ, trao đổi những vấn đề nổi cộm của địa phương, tìm biện pháp giải quyết kịp thời đối với những khu vực có điểm nóng…”. Còn tại thôn Đồng Đò (xã Tân Nghĩa, Di Linh) là một thôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nên “Nhóm nòng cốt” đã lựa chọn tuyên truyền theo tổ, mỗi tổ đều bám sát địa bàn để tuyên truyền, vận động nhân dân tìm hiểu và chấp hành tốt pháp luật, đa số bá con còn hạn chế về nhiều mặt, nên các thành viên trong nhóm đã lựa chọn nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, thiết thực tại địa bàn thôn để tuyên truyền và nhờ có sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền xã đã tạo điều kiện về kinh  phí, hỗ trợ tiền xăng xe đi lại nên “ Nhóm nòng cốt” ở Tân Nghĩa bước đầu hoạt động khá hiệu quả. Khác với những địa phương khác trong tỉnh, phường 10 (Đà Lạt) là khu vực đô thị nên có thuận lợi hơn khi bà con tiếp cận với những chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước nhanh và kịp thời, đa số bà con nhân dân rất quan tâm, hưởng ứng hoạt động của “Nhóm nòng cốt”.

Các “Nhóm nòng cốt” đã triển khai tuyên truyền về luật thuế thu nhập cá nhân, về an toàn giao thông, an ninh trật tự, luật phòng chống bạo lực trong gia đình, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường….công tác vận động là nội dung được “ Nhóm nòng cốt”  phường 10 đưa vào nhiệm vụ thường xuyên của nhóm.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Đàm Xuân Đêu - TUV - Phó chủ tịch thường trực UBMTTQ tỉnh, Trưởng Ban điều hành Đề án 02 - 212/TTg tỉnh cho biết: Mô hình hoạt động của “ Nhóm nòng cốt” tuy mới thực hiện ở giai đoạn I của đề án nhưng bước đầu cho thấy mô hình này thực sự hiệu quả, tạo ra sự nhận thức đúng đắn của cấp uỷ, chính quyền, mặt trận vá các đoàn thể tại cơ sở đối với công tác tuyên truyền phố biến pháp luật tại cộng đồng dân cư. Những người tham gia “Nhóm nòng cốt” phải thực sự là những người có tâm huyết, có trách nhiệm, uy tín với cộng đồng, phải có hiểu biết về pháp luật, có kỹ năng tuyên truyền…như thế mới hoạt động hiệu quả, góp phần làm cho đề án 02 – 212/TTg của tỉnh thực hiện thành công tốt đẹp.”

Thu Hà

Về đầu trang


Điện Biên sức sống mới từ đề án 02-212 của Chính phủ

Đề án 02-212/TTg về xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chầp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư đã kết thúc giai đoạn I (2006-2008) chọn địa bàn và xây dựng mô hình điểm. Đã và đang triển khai giai đoạn II(2008-2010) nhân điển hình ra diện rộng. Trên cơ sở đó tổng kết đúc rút kinh nghiệm để đề xuất phương hướng tiếp tục đề án cho thời kỳ:2010-2015. Thường trực UBMTTQ tỉnh Điện Biên đã tiến hành sơ kết tại 3 xã; Xá Tổng (Huyện Mường Chà) Ảng Nưa (huyện Mường Ảng) và xã Thanh Minh( thành Phố Điện Biên Phủ) với 9 câu lạc bộ (CLB) và 30 nhóm nòng cốt thuộc 2 dân tộc chính là Thái và Mông. Đâu đâu cũng thể hiện tâm trạng phấn khởi, hồ hởi. Mọi người dân đều có cùng nhận thức từ khi cán bộ triển khai đề án của chính phủ dân đến bản họp đông hơn, hiểu biết thêm nhiều điều về pháp luật mà trước đó họ không hề biết. Ở đâu cũng lồng ghép được phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư” với sinh hoạt CLB “ Mặt trận tổ quốc với pháp luật” Mô hình Trưởng bản, trưởng ban công tác mặt và chi ủy trực tiếp tham gia ban chủ nhiệm CLB rất có hiệu quả. Mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước được chuyển tải mau lẽ và đầy đủ đến dân thông qua sinh hoạt CLB hàng tháng. Những mâu thuẩn, tranh chấp về đất đai, hành vi ngược đãi và bạo lực gia đình hầu như đều được hòa giải thành từ cơ sở. Nếu có ai đó lợi dụng bản chất, cá tính thật thà, tốt đẹp của dân tộc để tuyên truyền, lôi kéo bà con làm điều xấu như tuyên tryền “ Vàng Chứ “ thì bị chặn đứng ngay từ bản. Ông Vàng Vả Say bí thư Đảng ủy xã Xá Tổng nói với dân” Ai mà phá bỏ bàn thờ, nằm chờ trời cho của, đi theo Vàng Chứ thì người đó không còn là Mông mà là Mèo thôi” Cũng vậy tại xã Ẳng Nưa ông Tòng Văn Ón Trưởng bản kiêm Chủ nhiệm CLB bản Bó Mạy vui vẻ nói: Ngày xưa lấy vợ, lấy chồng, không bao giờ đi đăng ký kết hôn. Sinh con cũng chẳng biết làm khai sinh. Bây giờ họ biết không làm là vi phạm pháp luật. Vì vậy họ tự nguyện thực hiện đằy đủ. Đến một CLB ở bản khác lại thể hiện một khía cạnh mới khi nghe ai cũng vui: Thực hiện quy chế sinh hoạt của CLB được UBND xã ký duyệt ban hành, hàng tháng bà con dân bản họp để tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Kết hợp đưa những người có hành vi vi phạm ra kiểm điểm trước dân . Anh Lò Văn T. đã ngoài 30 tuổi nghiện hút nhiều năm, đã tự nguyện đến gặp Trưởng ban công tác mặt trận để cam đoan bỏ hút.Các CLB, nhóm nòng cốt ở tất cả những nơi làm điểm đã và đang phát huy, và có tác dụng tốt trong việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho bà con dân bản. Sức sống mới từ một đề án của chính phủ, hợp lòng dân đang được lan tỏa trong cuộc sống đời thường của bao nhiêu gia đình, đến với mọi người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đắc biệt khó khăn mà ở đó do trình độ am hiểu pháp luật thấp kém, dẫn đến vi phạm pháp luật. Đề án 02-212/TTg của chính phủ đã đem về một sức sống mới tốt đẹp cho người dân mà lâu nay từng mong mỏi. Từ xây dựng mô hình điểm, hiện nay ở Điện Biên đã triển khai giai đoạn II của đề án, nhằm nhân rộng ra toàn tỉnh. Hy vọng từ đề án này sẽ làm thay đổi nhanh chóng diện mạo của một vùng dân tộc đặc biệt khó khăn về ý thức chầp hành pháp luật trong thời kỳ mới.

T.L

Về đầu trang


Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trong nông dân thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum

Làng Kà Đừ (thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy) có 149 hộ với 786 nhân khẩu, trong đó đa số là dân tộc Ja Rai...Hầu hết người dân sống bằng nghề nông nên đời sống kinh tế khó khăn; tỷ lệ đói nghèo cao; nhiều phong tục tập quán lạc hậu vẫn còn tồn tại như: tảo hôn, sinh con thứ 3; Do đội ngũ cán bộ thôn vừa thiếu, vừa yếu nên việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Hội Nông dân tỉnh đã chọn làng Kà Đừ là mô hình điểm triển khai thực hiện Đề án 02-212/TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư" nhằm tạo ra những chuyển biến  trong nhận thức của bà con về pháp luật, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề để phát triển kinh tế – xã hội.  

Trên cơ sở khảo sát tình hình thực tế và xác định việc thực hiện Đề án 02-212/TTg phải gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", Hội Nông dân tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mô hình điểm và phối hợp với chính quyền thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng và thành lập nhóm nòng cốt thực hiện Đề án 02-212/TTg. Đồng thời, tổ chức cho 100%  số hộ gia đình ở thôn ký cam kết gia đình không có người vi phạm pháp luật.

Nhóm “nòng cốt tuyên truyền pháp luật” ở Kà Đừ được thành lập gồm 5 thành viên là những trưởng, phó các tổ chức đoàn thể ở thôn. Nhóm “nòng cốt tuyên truyền pháp luật” có nhiệm vụ trực tiếp tuyên truyền pháp luật cho bà con trong làng, vận động mọi người tự giác tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ công dân.

Nhằm thực hiện Đề án 02-212 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu quả, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân  bằng nhiều hình thức thiết thực, gắn liền với các hoạt động Hội như: Sinh hoạt chi, tổ Hội, lồng ghép với phổ biến nội dung pháp luật vào các cuộc hội họp của chính quyền thôn, các phong trào do Hội phát động đó là: Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, gia đình nông dân văn hóa, thôn, làng văn hóa, phòng trào nông dân thi đua bảo vệ an ninh tổ quốc.  Trong quá trình triển khai, Hội Nông dân tỉnh đã tập trung tuyên truyền, tập huấn các bộ Luật có liên quan trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của người dân như: Luật hôn nhân và gia đình, Luật Dân sự, Luật hình sự, Luật đất đai, Luật khiếu nại tố cáo, Luật phòng chống ma túy, Luật phòng chống tội phạm, Luật giao thông đường bộ, Luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Pháp lệnh dân số... Kết quả, sau 2 năm triển khai tại mô hình điểm, Hội Nông dân từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức tuyên truyền được 11 buổi về pháp luật với 930 lượt người tham gia. Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh còn tổ chức tuyên truyền được 07 buổi về Luật với hơn 500 lượt người dân ở các làng Chốt, Qui Nhơn (thị trấn Sa Thầy) và một số thôn ở xã Đăk Tờ Re (huyện Kon Plông).

Để duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn I của Đề án, Hội Nông dân các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật đến thôn, làng. Đặc biệt, cần phát huy vai trò của các già làng, trưởng thôn, cán bộ hoà giải, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở trong việc tham gia tuyên truyền pháp luật , tăng cường sức mạnh tổng hợp của đồng bào các dân tộc trong việc tham gia tố giác tội phạm, phòng chống các tệ nạn xã hội và thực hiện tốt hương ước, quy ước ở khu dân cư, đồng thời cần bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho các báo cáo viên cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới trong tình hình hiện nay và làm tốt công tác thi đua khen thưởng, sơ kết, đảm bảo công bằng dân chủ.

Thu Hằng

Về đầu trang


Huyện Hạ Hoà (Phú Thọ): Tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức về pháp luật cho nhân dân

Hạ Hòa là huyện miền núi nằm ở phía tây bắc của tỉnh Phú Thọ. Trong những năm qua, nền kinh tế của huyện có mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đời sống nhân dân trong huyện ngày càng được nâng lên, tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thành công này có phần đóng góp không nhỏ của MTTQ trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

Tại Hạ Hòa, các mô hình như "Câu lạc bộ phòng chống ma túy, tội phạm", "Câu lạc bộ tuổi trẻ với pháp luật", "Hòm thư tố giác tội phạm", "Nhóm nòng cốt", "Tổ hòa giải" hoạt động rất tích cực và hiệu quả. Nhờ đó, địa phương đã quản lý, giáo dục được 273 đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng khu dân cư, 46 đối tượng nghiện ma túy đã cai nghiện thành công tại gia đình và cộng đồng, triệt phá 3 tụ điểm tàng trữ ma túy, 2 tụ điểm chứa gái mại dâm. Nhờ đó, trong những năm qua, trên địa bàn huyện Hạ Hòa, tệ nạn xã hội đã giảm hẳn.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện Đề án 02/212 về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cộng đồng khu dân cư, Ban Thường trực UBMTTQ huyện đã triển khai tới tất cả các xã, phường, thị trấn. Hiện nay, 33/33 xã đã thành lập Ban chỉ đạo, 128/269 khu dân cư có nhóm nòng cốt, 33 xã, thị trấn có tủ sách pháp luật, thu hút rất đông bà con đến đọc và tìm hiểu về pháp luật. Từ đó, nhận thức của nhân dân được nâng cao, đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm hẳn. Điều này góp phần to lớn trong việc phòng ngừa, tấn công, tố giác tội phạm và bảo vệ trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Hương Mai

Về đầu trang


Tăng cường phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 đến năm 2012" thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012 của Chính phủ.

Đề án này nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số (NNT-ĐBTS); củng cố đội ngũ làm công tác này; thực hiện có hiệu quả việc phối hợp giữa các cơ quan làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho NNT-ĐBT.

Đề án được chia làm 2 giai đoạn (giai đoạn I từ năm 2009-2010 và giai đoạn II từ 2010 đến hết năm 2012). Nguồn kinh phí thực hiện Đề án là 75,298 tỷ đồng.

Đề án gồm 4 tiểu Đề án: Tiểu Đề án 1 "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn cho người dân nông thôn" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo và thực hiện; Tiểu Đề án 2 "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số" do Ủy ban Dân tộc chỉ đạo và thực hiện; Tiểu Đề án 3 "Huy động sự tham gia của nông dân trong công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động chấp hành pháp luật ở nông thôn" do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chỉ đạo và thực hiện; Tiểu Đề án 4 "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho phụ nữ nông dân, phụ nữ dân tộc thiểu số" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đảm nhận chỉ đạo và thực hiện.

Mục tiêu của Đề án phấn đấu đến hết năm 2012, từ 70% trở lên NNT-ĐBT được tuyên truyền, phổ biến các quy định về pháp luật; từ 95% trở lên cán bộ, công chức làm việc trong các đơn vị có liên quan đến NNT-ĐBT được trang bị kiến thức pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình.

Về mặt hiệu quả kinh tế và xã hội, Đề án góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho NNT-ĐBT. Đưa công  tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho NNT-ĐBT thành hoạt động thường xuyên trong hoạt động quản lý nhà nước; góp phần đưa ý thức  tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành bình đẳng giới, nâng cao đời sống tinh thần, năng lực vị thế của NNT-ĐBT.


Theo Cổng TT Chính phủ

Về đầu trang


Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn I ở xã Tân Triều.

Xã Tân Triều huyện Thanh Trì Hà Nội là một xã ven đô có đông dân cư, địa bàn rộng với nền kinh tế phát triển nhiều thành phần. Toàn xã có 8 khu dân cư, 8 Ban công tác mặt trận. Những năm qua trong thời kỳ phát triển kinh tế thị trường, bà con trong xã tham gia  nhiều ngành nghề và dịch vụ thương mại, kinh tế được cải thiện, đời sống được nâng lên rõ rệt, nhưng cũng kéo theo nhiều tệ nạn xã hội, tranh chấp, vi phạm pháp luật. Tình trạng chấp hành pháp luật và hiểu biết pháp luật của một số bà con vẫn còn chưa được thông suốt do nhiều nguyên nhân. Sau khi xã Tân Triều được chọn làm xã thí điểm mô hình tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư, Uỷ ban MTTQ xã đã chủ động tham mưu với Đảng uỷ, phối hợp với UBND xã tiến hành xây dựng mô hình hoạt động của các tổ, các nhóm tuyên truyền.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã đã đề xuất thành lập Ban chỉ đạo và các nhóm nòng cốt tuyên truyền pháp luật. Trong đó nhóm trưởng là Trưởng ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư, các tổ chức thành viên là các nhóm viên, đồng thời mời các Bí thư chi bộ ở các cụm dân cư cùng tham gia. Sau khi dự thảo được thông qua, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã đã ra quyết định thành lập 8 nhóm khu dân cư, xây dựng triển khai kế hoạch, xây dựng lộ trình cho công tác hoạt động tuyên truyền pháp luật của các nhóm nòng cốt.

Mỗi nhóm nòng cốt có từ 7 đến 8 nhóm viên trong đó nhóm trưởng là Trưởng ban công tác mặt trận, nhóm hoạt động theo chương trình đã được xây dựng và thông qua hàng tháng. Công tác tuyên truyền tập trung ở khu dân cư và được tổ chức lồng ghép vào các buổi họp cụm dân cư do MTTQ chủ trì đã mang lại nhiều kết quả rất tốt. Các văn bản luật, Luật được tập trung tuyên truyền là: Nghị định 32 của Chính phủ về an toàn giao thông, Luật bảo vệ môi trường, Luật đất đai, Luật Xây dựng… Ngoài ra nhóm nòng cốt còn chú ý đến việc tuyên truyền cho một số đối tượng cá biệt trong cụm dân cư. Ví dụ khi có các dự án thu hồi đất giải phóng mặt bằng của Nhà nước trên địa bàn xã, nhóm nòng cốt đã đến gặp các gia đình có ruộng thu hồi để tuyên truyền vận động giải thích cho họ hiểu rõ về chủ trương, chính sách; tổ chức tuyên truyền tập trung vào các đối tượng đã có 2 con nhưng chỉ sinh một bề; tổ chức hoà giải cho những đôi vợ chồng hay có mâu thuẫn, dễ có nguy cơ dẫn đến vi phạm về bạo lực gia đình và bình đẳng giới. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã còn phối hợp với Ban Tư pháp xã tuyên truyền phổ biến cho nhân dân các điều luật trong các bộ luật đã được Nhà nước ban hành tại các buổi họp đông dân và trên hệ thống loa của xã. Bên cạnh đó Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã còn thường xuyên chuyển các văn bản tài liệu pháp luật cho đài truyền thanh xã phát vào lúc 21h đêm và 7h giờ sáng cùng với các tin của công an xã. Để làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật,  Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã còn phối hợp với Ban Tư pháp xã đã xây dựng một tủ sách pháp luật gồm 300 đầu sách, kinh phí được trích từ nguồn xã hội hoá và nhân dân đóng góp. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã đã in và phô tô các tài liệu văn bản pháp luật từ tủ sách pháp luật của xã để tuyên truyền theo đúng kế hoạch đã được xây dựng, tuyên truyền cho phù hợp, đạt hiệu quả cao. Các nhóm viên trong các nhóm tuyên truyền pháp luật thường xuyên tham khảo, nghiên cứu sách pháp luật và cùng nhau trao đổi kinh nghiệm trong công tác để đạt hiệu quả, chất lượng trong công việc.

Ban chỉ đạo tổ chức giao ban hàng tháng với 8 nhóm nòng cốt để trao đổi rút kinh nghiệm. Trưởng ban chỉ đạo căn cứ vào tình hình thực tế tổ chức rút kinh nghiệm và triển khai công việc tháng tới, đề xuất với chính quyền địa phương in, phôtô cấp tài liệu, các nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành luật để chuyển tới các nhóm nòng cốt làm tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền.

Kết quả sau hai năm triển khai mô hình tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư tại xã Tân Triều, đến nay sự hiểu biết pháp luật của nhân dân đã được nâng lên rõ rệt. Người dân đã ý thức được việc chấp hành pháp luật ở cơ sở. Bạo hành gia đình đã giảm hẳn, không còn xảy ra, các dự án đền bù giải phóng mặt bằng đã được nhân dân hiểu và thông suốt, như dự án Hạ Đình thuộc khu vực Xóm Đình, dự án làng nghề khu vực Xóm Lẻ thôn Triều Khúc. Từ năm 2004 đến 2006 cả xã có 20 trường hợp sinh con thứ 3, sau khi được các nhóm nòng cốt tuyên truyền vận động từ năm 2007 đến 2008 số người sinh con thứ 3 giảm xuống chỉ còn 3 trường hợp. Số vụ phạm pháp hình sự so với các năm 2004 trở về trước giảm mạnh, xã 4 năm liền (từ năm 2004 đến 2008) được Bộ Công an tặng danh hiệu đơn vị lá cờ đầu về phong trào giữ gìn an ninh trật tự, hiện xã đang phấn đấu để được Chính phủ tặng danh hiệu anh hùng trong thời kỳ đổi mới. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như trình độ tiếp cận các văn bản pháp luật của nhóm vẫn còn hạn chế, kinh nghiệm tuyên truyền vận động còn thiếu, còn ít được tập huấn kỹ năng, kỹ thuật nên kết quả tuyên truyền còn chưa cao. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả giai đoạn tiếp theo của Đề án 212, MTTQ các cấp cần tăng cường hơn nữa việc tổ chức các buổi tập huấn cho nhóm nòng cốt công tác tuyên truyền vận động, bổ xung cấp phát kịp thời các văn bản pháp luật, các nghị định thông tư mới về cơ sở để MTTQ cấp cơ sở cung cấp trang bị kịp thời cho các nhóm nòng cốt phục vụ cho việc tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật ở khu dân cư ngày càng tốt hơn.           

     Hoàng Quy

Về đầu trang


KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 02-212 VỀ TUYÊN TRUYỀN

VẬN ĐỘNG CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN C­Ư XÃ LONG PHƯỚC HUYỆN LONG HỒ TỈNH VĨNH LONG

  

Long Phước là xã vùng ven của huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long có diện tích tự nhiên 1.288,8 ha với 2.419 hộ, dân số 12.155 nhân khẩu. Nhân dân sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp và một số cơ sở thương mại dịch vụ vừa và nhỏ nằm theo tuyến quốc lộ 53. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được ổn định, đời sống nhân dân có bước phát triển, công tác xóa đói giảm nghèo cũng được quan tâm, đã góp phần thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư­".

Sau khi tiếp thu kế hoạch của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long chọn đơn vị xã Long Phước làm xã điểm của Trung ­ương thực hiện đề án 02 - 212 về tuyên truyền chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư 2006-2010, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã tham m­ưu cho Đảng ủy chỉ đạo các ban ngành đoàn thể có sự phối hợp đồng bộ, tiến hành xây dựng kế hoạch định hướng thời gian chi tiết cụ thể: dự kiến nhân sự thông qua cấp ủy thống nhất ra quyết định thành lập Ban điều hành của xã và nhóm nòng cốt của 4 ấp điểm. Tiến hành triển khai kế hoạch tổ chức tập huấn cho ban điều hành và nhóm nồng cốt. Sau đó tiến hành khảo sát xây dựng ấp điểm, tìm hiểu về nhu cầu của nhân dân.

Hàng tháng Ban điều hành luôn duy trì sinh hoạt với các nhóm nòng cốt theo thời gian qui định. Qua xây dựng mô hình điểm năm 2006, Ban điều hành đã tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm đến năm 2008 đã nhân rộng ra 9/9 ấp trong địa bàn xã. Trong các cuộc họp Ban chấp hành các đoàn thể, Ban điều hành báo cáo những mặt làm được để tiếp tục nhân rộng học tập, và những hạn chế cần phải khắc phục và đề ra định hướng hoạt động thời gian tới. Đặc biệt trong tuần có tổ chức giao ban của khối dân vận giải quyết những khó khăn cần tháo gỡ. Từ đó phong trào được tiếp tục nhân rộng đến cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Hình thức tuyên truyền theo từng giới của từng đoàn thể tuyên truyền tập trung, tuyên truyền trên đài truyền thanh của xã, nội dung chủ yếu học tập tiếp thu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng pháp luật của Nhà nước, nhất là các văn bản luật có liên quan đến người dân nh­ư: Luật Đất đai, Luật Hôn nhân Gia đình, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Khiếu nại tố cáo, Luật Dân sự, Luật Môi trường, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Chăm sóc bảo vệ bà mẹ và trẻ em, Luật An toàn giao thông, Nghị quyết 32CP của chính phủ, Pháp lệnh qui chế dân chủ ở cơ sở v.v…

Qua thực tế cho thấy tuyên truyền miệng tập trung có hiệu quả, Uỷ ban MTTQ xã có kế hoạch phối hợp với các ban ngành tuyên truyền đến từng khu dân cư­. Qua những thắc mắc của nhân dân trả lời giải thích tại chỗ những việc mà MTTQ nắm được, những việc có liên quan đến ngành nào MTTQ ghi nhận báo lại cho ngành đó kịp thời giải quyết. Ngoài ra còn tổ chức lồng ghép tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt của nhóm nòng cốt tổ tự quản và các chi tổ hội của các đoàn thể tùy theo điều kiện.

Tuyên truyền gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân c­ư đến nay đã có 2.419 hộ đăng ký đạt tỷ lệ 100%; có 2.389/2419 hộ gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, đạt hộ an toàn chiếm 99,38%, 161/162 tổ tự quản không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội chiếm 99,38% , 9/9 ấp không vi phạm pháp luật đạt ấp an toàn . Kết quả tuyên truyền trong năm qua tổng số 847 cuộc có 24.578 người dự, phát trên 2.537 tờ bướm các loại.

Tham gia hòa giải 13 vụ trên các lĩnh vực đất đai, hôn nhân gia đình và dân sự, làm hạn chế đơn khiếu nại vượt cấp góp phần vào việc phát triển kinh tế văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của xã, cụ thể như­ các phong trào của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Thường xuyên quan tâm củng cố kịp thời nâng cao chất lượng chi, tổ, hội và nhóm nồng cốt. Hoạt động đi vào nề nếp đủ sức thực hiện phong trào xây dựng lực lượng nòng cốt trong đoàn viên, hội viên phụ trách hộ gia đình, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhất là việc thực hiện Thông tri 04 của Mặt trận Trung ­ương và Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long. Xây dựng hộ gia đình văn hóa, hộ an toàn trong năm 2008 đã phát triển mới 375 đoàn viên, hội viên nâng tổng số 5414 hội viên trong toàn xã. Mặt trận và các đoàn thể còn phối hợp tốt với ngành công an, tham gia vận động giáo dục cho 5 đối tượng thanh niên chậm tiến đến nay đã sửa tốt.

Hoàng Hà

Về đầu trang


Nhìn lại ba năm Mặt trận triển khai Đề án “xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”

Năm 2008 là năm thứ 3 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư” (gọi tắt là Đề án 02-212). Căn cứ kế hoạch số 262/KH-MTTW, ngày 31-3-2008 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Điều hành Đề án đã phối hợp với các thành viên tham gia Đề án tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch nghiêm túc, mang lại nhiều kết quả thiết thực.

Công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo như: xây dựng dự toán chi tiết kinh phí, phối hợp xây dựng kế hoạch kiểm tra khảo sát cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với Đề án và một số chương trình do Mặt trận chủ trì. Xây dựng kế hoạch tổ chức một số hội nghị rút kinh nghiệm, tọa đàm, trao đổi công tác triển khai mô hình điểm của Đề án ở cả 2 miền Nam, Bắc. Công tác tuyên truyền, biên soạn tài liệu được quan tâm. Ngay từ đầu năm, Đại diện Ban Điều hành Đề án đã có kế hoạch làm việc với lãnh đạo báo Đại đoàn kết, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1), Tạp chí Mặt trận, Website Mặt trận về một số nội dung tuyên truyền của Đề án. Mỗi đơn vị nhận nhiệm vụ đều khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc. Tính riêng năm 2008 vừa qua, Tạp chí Mặt trận đã tuyên truyền đến bạn đọc cả nước được 21 bài, 8 ảnh, 3 câu hỏi đáp; Website Mặt trận tuyên truyền được 30 bài, 30 tin và các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của Đề án; các đơn vị khác như Đài Truyền hình Việt Nam, báo Đại đoàn kết đã xây dựng được một số phóng sự, bài viết về thực trạng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại một số khu dân cư trong toàn quốc. Ban Đề án còn phối hợp với Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng; Vụ Pháp chế, Bộ Tư pháp biên soạn nội dung 3 cuốn sách hỏi đáp về pháp luật xây dựng và nhà ở cung cấp cho vùng đô thị; Hỏi đáp Pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và hòa giải ở cơ sở; Hỏi đáp Pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Để đánh giá đúng thực trạng nhận thức pháp luật và việc tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật ở cộng đồng khu dân cư, Ban Điều hành Đề án 02-212 đã tiến hành chỉ đạo tổng kết đánh giá bước đầu tình hình nói trên ở các tỉnh: Bình Thuận, Nam Định, Lâm Đồng, Đắc Lắc, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Nam, Phú Thọ, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Thanh Hóa,... Đồng thời Ban Điều hành còn cử các đoàn khảo sát thực tế ở một số tỉnh, thành phố trong cả nước. Qua khảo sát, Ban Điều hành Đề án đã nắm được cơ bản thực trạng nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của người dân ở địa bàn dân cư; công tác tuyên truyền vận động nhân dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên; việc triển khai Đề án ở cơ sở, khu dân cư gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; lấy đó làm căn cứ tiếp tục đề xuất cách tổ chức thực hiện Đề án ở khu dân cư.

12 tỉnh, thành phố là: Điện Biên, Thanh Hóa, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nội, Đắc Lắc, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Quảng Nam, Trà Vinh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Bình và 5 thành viên là: Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch làm điểm được Ban Điều hành Đề án quan tâm gắn trách nhiệm xây dựng mô hình để làm cơ sở cho việc triển khai trên diện rộng.

Công tác phối hợp thực hiện triển khai Đề án được quan tâm, bởi lẽ đây không phải là việc riêng của Mặt trận mà còn là trách nhiệm của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, đoàn thể. Tính đến nay, toàn quốc có 52 tỉnh, thành phố phê duyệt được kế hoạch thực hiện Đề án từ năm 2006 đến năm 2010, trong đó nhiều địa phương được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp kinh phí thực hiện.

Với trọng tâm của Đề án là hướng về các cộng đồng dân cư, đến từng gia đình và từng người dân, Ban Điều hành Đề án đã quan tâm gắn các nội dung tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, thông qua đó nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, đồng thời góp phần thúc đẩy trở lại nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Ở tất cả các xã, phường, thị trấn, khu dân cư làm điểm đều chú ý xây dựng các “Nhóm nòng cốt”, mỗi “Nhóm nòng cốt” có từ 5 - 7 thành viên. Tỉnh Quảng Bình, năm 2007 mới được Trung ương hỗ trợ làm điểm chưa kịp cấp kinh phí, nhưng Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tranh thủ các nguồn kinh phí phối hợp để lồng ghép triển khai xây dựng mô hình, với 157 “Nhóm nòng cốt” ở 157 khu dân cư.

Có được những kết quả nói trên là nhờ căn cứ vào tình hình của từng địa phương, Ban Điều hành Đề án của các tỉnh, thành phố đã kịp thời tổ chức hội nghị với cấp ủy, chính quyền, các thành viên của Mặt trận ở các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm để thống nhất mục đích, yêu cầu, nội dung của đề án. Từ đó mà chọn ra các khu dân cư làm điểm và thành lập các “Nhóm nòng cốt”. Trưởng các “Nhóm nòng cốt” đều do đồng chí Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư, Trưởng thôn hoặc Bí thư chi bộ trực tiếp làm trưởng nhóm; tham gia thành viên là các công an viên, hội viên phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, chữ thập đỏ, người cao tuổi, đoàn viên thanh niên.

Như vậy, tại các khu dân cư làm điểm đều có sự tham gia của lãnh đạo cấp ủy, cán bộ, đảng viên, cán bộ Mặt trận và các ngành, đoàn thể. Có nhiều hội nghị ở khu dân cư được tổ chức như: Họp Chi ủy, Chi bộ Đảng, Ban Công tác Mặt trận, tổ chức họp dân đều gắn với quán triệt nội dung cơ bản của Đề án 02-212 và lựa chọn các nội dung cụ thể phù hợp với địa bàn khu dân cư thống nhất xây dựng kế hoạch triển khai. Qua đánh giá bước đầu tại các khu dân cư tiến hành khảo sát cho thấy, việc nhận thức và chấp hành pháp luật trong nhân dân có rất nhiều việc phải làm. Chính vì vậy yêu cầu đặt ra cho các “Nhóm nòng cốt” là phải phát huy được trách nhiệm trong việc tổ chức, tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Đồng thời giám sát việc thực hiện pháp luật bằng tổ chức đăng ký cam kết tới từng hộ gia đình ở địa bàn dân cư; phối hợp vận động nhân dân ở các khu dân cư chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

Nhằm huy động sự phối hợp, thống nhất hành động, phát huy sáng kiến và tính chủ động, sáng tạo của mỗi tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc, tạo sức mạnh tổng hợp để tuyên truyền sâu, rộng pháp luật đến từng người dân, các thành viên tham gia Đề án ở cấp Trung ương (Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính) đều chủ động lựa chọn và xây dựng mô hình làm điểm tại một số địa phương. Cụ thể đã xây dựng được 12 mô hình điểm tại 7 tỉnh, thành phố như sau:

+ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xây dựng 2 mô hình điểm ở xã Thanh Luông, huyện Điện Biên và xã Mường Mươn, huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên). Tại 2 xã điểm xây dựng được 3 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”.

+ Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam xây dựng 4 mô hình điểm ở các buôn, làng thuộc xã Eahding và xã Quảng Hiệp, huyện CưMgar (tỉnh Đắc Lắc); xã Đạ Ploa và xã Madaguôi, huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng); mỗi mô hình điểm thành lập 1 câu lạc bộ “phụ nữ với pháp luật” tại buôn, làng.

+ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam xây dựng 1 mô hình điểm với 1 câu lạc bộ ở phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy (thành phố Hà Nội).

+ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng 2 câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật” tại xã Bình Điền, huyện Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên - Huế) và tại phường 1, thị trấn Đông Hà (tỉnh Quảng Trị).

+ Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch xây dựng mô hình điểm ở thôn Đông Gia, xã Đại Minh và thôn Quảng Đại 2, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam);

- Bộ Tài chính khảo sát xây dựng cơ chế chính sách “Nhóm nòng cốt” làm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật ở cộng đồng dân cư.

- Bộ Tư pháp phối hợp với cơ quan chủ trì Đề án biên soạn các tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền của Đề án như: Kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở cộng đồng dân cư; một số nội dung cơ bản của pháp luật đất đai, hòa giải ở cơ sở; hỏi đáp về pháp luật hình sự; nội dung cơ bản của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; nội dung chủ yếu pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;...

Có thể nói rằng, trong năm 2008 việc triển khai các nội dung của Đề án 02-212 về tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư đã có những chuyển biến cụ thể và rõ nét hơn. Đồng thời đã gắn bó với nhiệm vụ trọng tâm của công tác mặt trận, công tác đoàn thể.

Qua các cuộc tập huấn, trao đổi, tọa đàm bước đầu đã trang bị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ chuyên môn của Uỷ ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên tham gia đề án về nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật. Việc triển khai xây dựng mô hình điểm đã gắn được với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, các phong trào, cuộc vận động khác của Mặt trận và các đoàn thể.

Tuy nhiên, từ công tác chuẩn bị xây dựng kế hoạch đến triển khai tổ chức thực hiện trong thực tế vẫn còn những tồn tại cần khắc phục như: tiến độ triển khai của hầu hết các khâu, quy trình so với kế hoạch còn chậm. Việc sơ kết, tổng kết còn chưa kịp thời. Hội nghị sơ kết giai đoạn 1 của Đề án đề ra đến nay vẫn chưa tổ chức được. Việc cấp, chuyển kinh phí cho các đơn vị tổ chức làm điểm và các thành viên của Đề án còn chậm và có đơn vị phải chuyển đi, chuyển lại nhiều lần. Việc tổ chức đi khảo sát thực tế giữa cơ quan chủ trì Đề án với các thành viên và địa phương dự kiến khảo sát còn chưa có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng.

Để khắc phục những hạn chế, thiếu sót của năm 2008, nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật của Đề án 02-212 năm 2009 cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn I của Đề án vào quý I năm 2009.

2. Xây dựng kế hoạch và dự toán chi tiết cụ thể của Đề án giai đoạn II (2009 - 2010).

3. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư trên các phương tiện thông tin của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

4. Tiếp tục xây dựng và chỉ đạo sát sao việc xây dựng mô hình điểm, xây dựng “Nhóm nòng cốt”, “Câu lạc bộ pháp luật” ở cộng đồng dân cư gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và nhân rộng mô hình ra một số tỉnh, thành trong toàn quốc.

5. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, các thành viên tham gia đề án tiến hành sơ kết, đánh giá công tác triển khai giai đoạn I. Đồng thời khẩn trương xây dựng nội dung, dự toán chi tiết của Đề án giai đoạn II, tổ chức nhân rộng các mô hình tiếp theo ở các tỉnh, thành phố.

6. Tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao kỹ năng tuyên truyền vận động, chấp hành pháp luật ở cộng đồng dân cư cho “Nhóm nòng cốt”, “Câu lạc bộ pháp luật”.

7. Có kế hoạch tổ chức một số cuộc trao đổi, tọa đàm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật ở các vùng dân tộc thiểu số có đông đồng bào theo các tôn giáo.

HỒNG THƯƠNG

Về đầu trang


Mặt trận tỉnh Tây Ninh thực hiện đề án “xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”

Tây Ninh là tỉnh chủ yếu sản xuất nông nghiệp, thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ, có chiều dài đường biên giới 240km tiếp giáp nước bạn Campuchia, dân số hơn 1 triệu người, gồm 17 dân tộc anh em cùng chung sống; tỉnh có hơn 53% dân số theo đạo, với 3 tôn giáo lớn: Cao Đài, Phật giáo, Thiên chúa; trong đó tôn giáo Cao Đài chiếm hơn 40% tổng số tín đồ toàn tỉnh. Với ưu thế là tỉnh nằm trong khu vực trọng điểm kinh tế phía nam, được sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ lớn của Trung ương, trong những năm qua, kinh tế của tỉnh liên tục phát triển, đời sống của các tầng lớp nhân dân được cải thiện, người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của kinh tế thị trường thì các vấn đề xã hội phức tạp, như: tệ nạn xã hội, lối sống tha hoá, thực dụng, suy thoái đạo đức ở một bộ phận dân cư cũng xuất hiện và kéo theo tình trạng vi phạm pháp luật, gây mất đoàn kết nội bộ, khiếu kiện, tranh chấp đất đai ở khu dân cư cũng liên tục xảy ra, chính quyền, các ngành chức năng phải tham gia và tốn nhiều thời gian, công sức để giải quyết. Do vậy, vấn đề đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cộng đồng dân cư để giúp cho người dân hiểu đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước là một yêu cầu cấp thiết, là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp trong tỉnh.

Xuất phát từ thực tế trên, sau khi được tập huấn tiếp thu Đề án “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư” giai đoạn 2006 - 2010 của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ hướng dẫn của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư” giai đoạn 2006 - 2010 của tỉnh và đề xuất để Uỷ ban nhân dân tỉnh ra Quyết định số 92/2006/QĐ-UB, ngày 20-10-2006 để chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Ban điều hành thực hiện Đề án cấp tỉnh đã được thành lập gồm 11 thành viên do đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm Trưởng ban; đồng chí Uỷ viên Thường trực, Trưởng ban Phong trào làm Phó Ban; các ngành, đoàn thể liên quan: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên; đồng thời tiến hành thành lập tổ thư ký giúp việc gồm 7 người, được cơ cấu từ các ngành, đoàn thể nêu trên. Ban điều hành Đề án đã xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Đề án, có phân công, qui định trách nhiệm cụ thể của từng ngành, từng thành viên.

Trên cơ sở Quyết định số 92/2006/QĐ-UB, ngày 20-10-2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, từ năm 2007 đến nay, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án hàng năm và chọn 55 xã, phường, thị trấn; 272 khu dân cư để tập trung xây dựng mô hình điểm về chấp hành pháp luật ở một số lĩnh vực, như: Bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ rừng, nước sạch, lĩnh vực tôn giáo, dân tộc, khiếu nại đất đai.

Với nguồn kinh phí được duyệt, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức tập huấn về các văn bản chỉ đạo thực hiện Đề án của Chính phủ, của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đi sâu vào biện pháp, thời gian thực hiện đề án của tỉnh, kỹ năng công tác tuyên truyền miệng... cho 493 cán bộ, gồm: Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn; có mời thêm đại diện các tổ chức thành viên (nông dân, phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh...), riêng các khu dân cư mời Trưởng ban Công tác Mặt trận và Trưởng ấp, Trưởng khu phố. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh còn xây dựng các văn bản hướng dẫn các đơn vị điểm lồng ghép việc triển khai thực hiện Đề án gắn với việc thực hiện 6 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, đưa nội dung chấp hành pháp luật vào tiêu chí xét công nhận danh hiệu Gia đình văn hoá; Ấp, khu phố văn hoá...; hướng dẫn thành lập “Câu lạc bộ pháp luật”, các “nhóm nòng cốt”, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của khu dân cư, cách thức tiến hành bầu chọn Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ và các nhóm trưởng “nhóm nòng cốt”, xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ; xây dựng các bản tin pháp luật ở khu dân cư, quy trình bổ sung nội dung chấp hành pháp luật vào quy ước khu dân cư, ấp, khu phố văn hoá...

Để giúp cho công tác tuyên truyền, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã in 69.000 quyển sổ đăng ký không vi phạm pháp luật để cấp phát đến hộ gia đình ở các đơn vị điểm, hướng dẫn chương trình, nội dung lễ phát động đăng ký gia đình không vi phạm pháp luật ở ấp, khu phố... Đồng thời có các công văn thông báo, nhắc nhở Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã bám sát để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị được chọn làm điểm khẩn trương thực hiện các công việc theo kế hoạch.

Kết quả, đến cuối năm 2008 toàn tỉnh đã tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến người dân tại 11.931 cuộc họp, với hơn 401.345 lượt người tham dự, tổ chức lễ phát động cho 20/20 xã, phường, thị trấn; 105/105 khu dân cư, ấp, điểm đăng ký “Khu dân cư không có người vi phạm pháp luật”, với hơn 69.000 hộ gia đình ký cam kết thực hiện “Hộ gia đình không vi phạm pháp luật”, phối hợp xây dựng và củng cố 20 Câu lạc bộ pháp luật với 650 thành viên, 105 “nhóm nòng cốt” tuyên truyền pháp luật với 535 thành viên, xây dựng 105 bảng tin pháp luật ở các khu dân cư điểm của tỉnh. Các xã, phường, thị trấn, các khu dân cư điểm của tỉnh đã đưa nội dung chấp hành pháp luật vào tiêu chí bình xét các danh hiệu thi đua của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, nhằm mục đích vừa nâng cao chất lượng cuộc vận động, vừa xây dựng ý thức chấp hành pháp luật của người dân ở khu dân cư. Trong năm 2008, Ban chỉ đạo cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” các cấp trong tỉnh đã đưa ra tập thể bình xét, không công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa hàng trăm gia đình chưa gương mẫu chấp hành pháp luật và thu lại danh hiệu Ấp, khu phố văn hoá đối với 35 ấp, khu phố có người vi phạm pháp luật. Những kết quả thực hiện như trên đã góp phần tích cực vào việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân ở địa bàn dân cư, phần nào hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp hoặc không đúng qui trình của người dân ở địa phương.

Đạt được những kết quả nêu trên, trước hết là nhờ sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh uỷ, sự hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả của Uỷ ban nhân dân tỉnh, sự phối kết hợp đồng bộ, có hiệu quả của Hội đồng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh cùng với sự nhiệt tình năng nổ của Ban điều hành, tổ thư ký thực hiện Đề án; đặc biệt là sự phối hợp tích cực, chặt chẽ của các tổ chức thành viên Mặt trận. Các thành viên trong Ban điều hành đã lên kế hoạch chỉ đạo cụ thể cho hệ thống ngành mình và phối hợp với Mặt trận xây dựng các mô hình điểm, các câu lạc bộ chấp hành pháp luật gắn với các phong trào thi đua yêu nước của ngành chuyên môn; thành lập các nhóm cán bộ, hội viên nòng cốt tuyên truyền, phổ biến pháp luật, lồng ghép các nội dung của Đề án với nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Hơn 2 năm triển khai thực hiện đề án 02-212 trên địa bàn tỉnh, đã rút ra những kinh nghiệm như sau:

- Vai trò tham mưu, đề xuất của hệ thống Mặt trận có tác dụng quyết định đến tiến độ và chất lượng, hiệu quả thực hiện Đề án. Ở đâu Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh không làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất thì sẽ không nhận được sự hỗ trợ tích cực của Uỷ ban nhân dân tỉnh và các ngành liên quan (Tư pháp, Tài chính, Văn hóa - Thể thao và Du lịch...).

- Chất lượng triển khai thực hiện Đề án phụ thuộc vào ý thức trách nhiệm của người dân, do vậy cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật với nhiều hình thức, phương pháp, trong đó chú trọng phương pháp trực quan sinh động thông qua các hình ảnh, sự việc có thật, gương người tốt việc tốt và cả những hiện tượng cần đấu tranh phê phán nhằm tạo ra dư luận đồng tình, ủng hộ rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư.

- Để việc thực hiện Đề án mang lại hiệu quả, ngoài sự năng nổ, tích cực của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, cần có sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức thành viên Mặt trận và phải lấy địa bàn khu dân cư làm điểm thực hiện, phải lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến, vận động chấp hành pháp luật vào 6 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

THANH HỒNG

Về đầu trang


Xây dựng và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư tại Đà Nẵng

Trong những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được Đảng và Nhà nước quan tâm, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật. Với tinh thần đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các tổ chức thành viên, chủ động và tích cực phối hợp với các cơ quan nhà nước triển khai và thực hiện giai đoạn 1 Đề án 02-212 về “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”, tạo được sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao hiểu biết pháp luật, tôn trọng, chấp hành pháp luật của nhân dân, góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Ngay sau Hội nghị triển khai toàn quốc, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã chủ động phối hợp cùng các thành viên xây dựng Kế hoạch số 20 và chọn 10 phường, xã để xây dựng mô hình điểm, rút kinh nghiệm trước khi triển khai ra diện rộng. Đồng thời tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản thực hiện Đề án giai đoạn I cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên tham gia Đề án cấp thành phố; tổ chức 5 lớp tập huấn về kỹ năng tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ Mặt trận, 5 đoàn thể chính trị xã hội cấp huyện và 56 phường, xã với 450 người dự; hướng dẫn các quận, huyện đăng ký chọn phường chỉ đạo điểm thực hiện Đề án.

Sau hội nghị triển khai, các tổ chức chính trị - xã hội là thành viên Đề án đều có văn bản hướng dẫn trong hệ thống của mình phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp xây dựng nội dung kế hoạch thực hiện Đề án tại địa phương; lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua việc triển khai công tác cụ thể, như gắn việc triển khai Đề án với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Hội Nông dân thành phố xây dựng mô hình điểm Câu lạc bộ pháp luật trong nông dân; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố đã chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng mô hình điểm Câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật”; Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố xây dựng và duy trì hoạt động Câu lạc bộ “Phụ nữ và pháp luật”, thành lập nhóm cán bộ, hội viên nòng cốt tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong chị em phụ nữ; Hội Cựu chiến binh thành phố xây dựng mô hình Câu lạc bộ Cựu chiến binh vận động nhân dân chấp hành pháp luật. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các quận, huyện đều có kế hoạch triển khai Đề án xuống cơ sở; các địa phương ngoài 10 phường, xã làm điểm của thành phố cũng đã chủ động chọn 2-3 phường, xã để chỉ đạo xây dựng mô hình điểm của địa phương mình để rút kinh nghiệm, củng cố các câu lạc bộ pháp luật, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên.

Nhằm nắm rõ tình hình hiểu biết pháp luật của các tầng lớp trong cộng đồng dân cư để có kế hoạch tuyên truyền phù hợp theo từng điạ bàn, đối tượng, từng vùng dân cư... với những nội dung cụ thể thiết thực; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã phát hành 1.000 phiếu khảo sát với 100 tiêu chí thuộc các lĩnh vực tại một số địa phương được chọn làm điểm thuộc các lĩnh vực, như: đất đai, hôn nhân và gia đình ở các vùng nông thôn; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản tại các vùng ven biển; bảo vệ môi trường ở các khu công nghiệp; khiếu nại tố cáo ở những nơi giải tỏa đền bù...

Qua kết quả khảo sát, xuất phát từ đặc điểm, điều kiện sinh sống đã tạo nên những nét cụ thể về nhận thức pháp luật trong từng cộng đồng dân cư, nhất là những vấn đề bức xúc trong cuộc sống thường ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các thành viên thực hiện Đề án phải có phương pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật thích hợp:

- Đối với đội ngũ cán bộ Đảng, chính quyền: áp dụng hình thức tổ chức Hội nghị triển khai, cung cấp tài liệu, đề cương tuyên truyền, phổ biến pháp luật hoặc lồng ghép với việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trong hoạt động chỉ đạo và điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

- Đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cộng đồng dân cư: cung cấp đề cương các văn bản luật mới thường xuyên, nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng và phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiệp vụ của đội ngũ này.

- Đối với cộng đồng dân cư: tuỳ theo địa bàn và đặc điểm dân cư của từng vùng miền mà có những hình thức tuyên truyền thiết thực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của khu vực thành phố, vùng đồng bào dân tộc, vùng nông thôn, vùng đồng bào tôn giáo, vùng ven biển… duy trì và kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau, như: xây dựng hệ thống đài truyền thanh cơ sở, tăng cuờng và tạo điều kiện để hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí, hoạt động của các “Câu lạc bộ pháp luật”, “Nhóm nòng cốt”, xây dựng tủ sách pháp luật tại các cơ sở xã, phường; đồng thời tranh thủ tiếng nói và uy tín của các già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo mà lồng ghép phổ biến, tuyên truyền luật vào các buổi sinh hoạt cộng đồng, giảng đạo, học giáo lý.

10 xã, phường được chọn làm điểm đã xây dựng chương trình, nội dung kế hoạch hướng dẫn các khu dân cư xây dựng mô hình điểm, ra quyết định thành lập các “Nhóm nòng cốt”, “Câu lạc bộ pháp luật”, tiến hành khảo sát và tổ chức các hoạt động tuyên truyền. Nội dung hoạt động của của các “Nhóm nòng cốt” là tập trung phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới được nhà nước ban hành. Mỗi “Nhóm nòng cốt” đều có những sáng tạo riêng, cách làm riêng trong công tác phối hợp triển khai, phổ biến pháp luật trong cộâng đồng dân cư cho đoàn viên, hội viên của tổ chức mình. “Nhóm nòng cốt” tuyên truyền Chỉ thị 32 của Chính phủ về quy định đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy đã tổ chức hàng trăm cuộc tuyên truyền với 10.589 lượt người dự, phát 20.000 tờ rơi đến từng hộ gia đình, 200 áp phích tuyên truyền ở khu vực công cộng; phát động các hộ gia đình, đoàn viên và hội viên tham gia tích cực các bài dự thi Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Cư trú… Các địa phương đã chủ động phối hợp với Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật cùng cấp tổ chức triển khai, phân loại các nhóm đối tượng cụ thể để có biện pháp, hình thức tuyên truyền cho phù hợp, sát yêu cầu nhiệm vụ thực tế của địa phương. Cách thức triển khai hiệu quả của các địa phương là phân cụm, khoanh vùng những địa bàn nổi cộm để mở hội nghị tuyên truyền, tư vấn, như: đối với các xã Hòa Sơn, Hòa Phú, Hòa Bắc, Hòa Ninh... (huyện Hòa Vang) tập trung tuyên truyền về Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình... Đối với đối tượng thanh thiếu niên, trong nhóm đối tượng có nguy cơ cao… chú trọng tuyên truyền về Luật Phòng, chống ma tuý, mại dâm.

Nét nổi bật trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư là các địa phương đã vận dụng linh hoạt, nâng cao hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tổ chức hội nghị giới thiệu văn bản luật, tăng cường áp phích, pa nô, khẩu hiệu và hình thức sân khấu hoá, sinh hoạt các câu lạc bộ. Tổ chức hàng trăm đợt tuyên truyền cổ động phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm; hưởng ứng tháng an toàn giao thông; vệ sinh môi trường; thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động, tư vấn pháp luật miễn phí. Thông qua hệ thống đài truyền thanh, việc tuyên truyền theo từng chủ đề, qua các cuộc họp tổ dân phố… đã chuyển tải nhiều thông tin pháp luật tới quần chúng nhân dân. Nội dung thông tin tập trung chủ yếu vào các văn bản luật và quy ước cộng đồng, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động hoà giải ở cơ sở.

Ngoài việc theo dõi các chuyên mục tuyên truyền pháp luật trên sóng phát thanh và truyền hình thành phố và khu vực, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, các quận, huyện, phường, xã đã phối hợp đưa tin và nội dung tuyên truyền trên đài truyền thanh với các chuyên mục pháp luật và đời sống, phổ biến pháp luật, giải đáp pháp luật… với thời lượng 15 - 20 phút/ngày. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh cơ sở là một trong những hình thức được đánh giá là có hiệu quả ở các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, huyện Hòa Vang.

Hoạt động của các Câu lạc bộ đã tạo được sân chơi bổ ích cho các hội viên, đoàn viên tham gia học tập và nâng cao ý thức pháp luật. Một số biện pháp tổ chức thực hiện đã được đề ra như: phát động phong trào chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư, xây dựng lực lượng nòng cốt vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở phường, xã. Phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ tư pháp trong phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở phường, xã.

Tuy nhiên, cũng qua quá trình triển khai chỉ đạo điểm giai đoạn 1 Đề án 02-212 đã thấy được một số tồn tại để có hướng khắc phục, như: các phường, xã được chọn làm điểm của thành phố mặc dù đã có hướng dẫn cụ thể nhưng vẫn còn lúng túng trong quá trình triển khai, nhất là việc thực hiện đầy đủ các nội dung đã đề ra, có nơi chưa xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật mới chỉ đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo; một số thành viên tham gia Đề án chưa thật sự vào cuộc, hoạt động của các “Nhóm nòng cốt” chưa phát huy hết vai trò, hoạt động còn theo mùa vụ. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ tư pháp cơ sở có nơi chưa đáp ứng được yêu cầu, có nhiệt tình công tác nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm, thiếu kỹ năng sư phạm nên còn nhiều hạn chế trong công tác tuyên truyền. Kinh phí cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là cho việc triển khai Đề án còn hạn hẹp, việc đầu tư kinh phí cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung và công tác xây dựng tủ sách pháp luật nói riêng còn quá ít, nghèo nàn, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Một số quận, huyện mặc dù đã xây dựng xong kế hoạch triển khai Đề án tại địa phương nhưng chưa được Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt nên không có kinh phí để hoạt động.

Hải Hà

Về đầu trang


Uỷ ban MTTQ tỉnh Bình Phước triển khai thực hiện Đề án 02-212 năm 2009

Ngày 24/6/2009, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Bình Phước đã ban hành kế hoạch 16/KH-MT thực hiện đề án 02-212 về xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư năm 2009.

Theo của kế hoạch việc tổ chức triển khai thực hiện đề án 02-212 giai đoạn II trong toàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và kỹ năng vận động nhân dân chấp hành pháp luật của cán bộ Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp cơ sở và các tổ chức thành viên trong tỉnh nhất là Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Phấn đấu đến năm 2010, toàn tỉnh có 100% cán bộ Mặt trận xã, phường, thị trấn và 90% số trưởng, phó Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư được bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật.

Trọng tâm của kế hoạch triển khai đề án 02-212 lần này là xây dựng và tổ chức hoạt động của các “Nhóm nòng cốt”, các “Câu lạc bộ pháp luật” để tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật  đến 2010 ở mỗi xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh có ít nhất là 2 khu dân cư thực hiện đề án 02-212 có hiệu quả và chất lượng. Việc triển khai thực hiện đề án lồng ghép với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và chương trình mục tiêu 5 giảm của tỉnh Bình Phước để tạo sự thu hút, tham gia ngày càng đông của các tầng lớp nhân dân.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Bình Phước tiếp tục chỉ đạo các huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn xây dựng và củng cố những “Nhóm nòng cốt”, “Câu lạc bộ pháp luật” phù hợp với từng địa phương để tuyên tuyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư; tập huấn cho cán bộ MTTQ các xã, phường, thị trấn về phương pháp triển khai xây dựng “Nhóm nòng cốt”, “ Câu lạc bộ pháp luật”, xây dựng đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên; tập huấn phương pháp tiến hành khảo sát, nắm thông tin, dữ liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền pháp luật, xây dựng triển khai đề án xuống tất cả các khu dân cư, kỹ năng tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật; phương pháp lồng ghép việc phổ biến, giáo dục pháp luật với các hoạt động của các chi, tổ hội của các tổ chức thành viên, và thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” ở địa bàn dân cư.

Doãn Hùng

Về đầu trang


Phát huy vai trò già làng, trưởng bản trong việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật

Ở các địa bàn vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa là nơi hầu hết người dân sinh sống là đồng bào dân tộc thiểu số, nên vai trò người đứng đầu bản, buôn làng như già làng, trưởng bản có vị trí rất quan trọng. Trong việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật đến với người dân ở những nơi này, vai trò của già làng, trưởng bản có ý nghĩa quyết định thành công.

Những buổi trợ giúp pháp lý lưu động là hình thức đặc trưng trong công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật. Ðể các buổi trợ giúp pháp lý đạt hiệu quả, thì sự có mặt của người dân là quan trọng nhất. Người dân ở những nơi này thường đi làm nương, rẫy từ sáng sớm đến chiều tối mới về. Vì vậy, những buổi trợ giúp pháp lý lưu động thường được tổ chức vào ban đêm. Ðể tập trung được người dân trong buôn, làng là rất khó khăn. Người dân chỉ tập trung ở các nhà rông, hội trường khi có sự "giúp đỡ" của các già làng, trưởng bản, bằng cách đến từng gia đình kêu gọi hoặc đánh kẻng. Ðối với họ thì già làng, trưởng bản là người có hiểu biết cao trong cộng đồng, có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, được mọi người dân quý trọng. 

Thiết nghĩ, điều cần thiết hiện nay là phải nâng cao nhận thức cho đội ngũ các già làng, trưởng bản về pháp luật nói chung và công tác vận động, tuyên truyền pháp luật nói riêng. Khi họ đã nhận thức được tầm quan trọng phải hiểu biết pháp luật và thực hiện theo pháp luật thì chính họ sẽ là người trực tiếp vận động, tuyên truyền bà con trong thôn, bản của mình tìm hiểu, thực hiện. Như thế, những già làng, trưởng bản sẽ là cộng tác viên tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để đưa các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. 

PHẠM NHƯ HÙNG
(Lai Châu)

Về đầu trang


Kết quả thực hiện Đề án 02-212/QĐ-TTg về Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư ở tỉnh Đồng Tháp 

Đồng Tháp là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, phía bắc giáp tỉnh Prây Veng (CamPuChia) chiều dài biên giới 47,8 km với 4 cửa khẩu: Thông Bình, Dinh Bà, Mỹ Cân Thường Phước, phía nam giáp Vĩnh Long thành phố Cần Thơ, phía tây giáp An Giang, phía đông giáp Long An Tiền Giang. Tỉnh lỵ của Đồng Tháp hiện nay là thành phố Cao Lãnh, cách thành phố Hồ Chí Minh 162km. Có hai đô thị loại ba là: thị xã Sa Đéc, thành phố Cao Lãnh và 9 huyện; toàn tỉnh có 14 phường, 119 xã và 9 thị trấn, với diện tích 3.283 km2 và dân số 1.639.400 người. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trong những năm qua luôn ổn định, nền kinh tế tăng trưởng khá toàn diện, các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, đời sống các tầng lớp nhân dân từng bước ổn định, công tác chăm lo cho người nghèo, giải quyết việc làm được các ngành, các cấp quan tâm đúng mức. Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao dân trí, kiến thức pháp luật luôn được lãnh đạo các cấp trong Tỉnh quan tâm thường xuyên. 

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và Quyết định số 212/QĐ/TTg; hướng dẫn của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc triển khai thực hiện Đề án 02-212/QĐ-TTg, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Đồng Tháp ký kết liên tịch với các ngành có liên quan gồm: Sở Tư pháp, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn TNCSHCM, Hội Cựu chiến binh Tỉnh kế hoạch phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong thành viên của Mặt trận Tổ quốc, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và công tác tập huấn nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền viên phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hòa giải cơ sở. 

Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng kế hoạch chi tiết, lập dự toán kinh phí trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh phê duyệt, đồng thời đề xuất thành lập Ban điều hành và Tổ thư ký giúp việc thực hiện đề án gồm các ngành có liên quan tham gia. Qua quá trình thực hiện Đề án 02-212/QĐ-TTg về “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh đã có văn bản hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các tổ chức thành viên, Phòng Tư pháp cùng cấp tổ chức triển khai cho Mặt trận cơ sở và các đoàn thể khóm, ấp nhằm phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật trong thành viên Mặt trận Tổ quốc và đoàn viên, hội viên các đoàn thể và nhân dân. Mỗi huyện, thị chỉ chọn 1- 2 xã và 1 trường học để tuyên truyền lồng ghép các văn bản pháp luật vào các buổi sinh hoạt hàng tháng của các đoàn thể ở cơ sở và câu lạc bộ pháp luật ở trường học. Để đảm bảo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đạt kết quả tốt, Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp với Sở Tư pháp tập huấn cho 230 báo cáo viên cấp Tỉnh và 576 tuyên truyền viên tại 11 huyện, thị xã, thành phố, tập huấn nghiệp vụ cho 4.579 hoà giải viên cơ sở. Toàn tỉnh đã tổ chức được 1.477 điểm tuyên truyền có 222.190 người dự. Noäi dung tuyeân truyeàn taäp trung vaøo các chủ trương, của Đảng, chính sách Nhà nước; các Luaät, văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương, chú trọng tuyên truyền, phổ biến những quy định liên quan mật thiết đến đời sống của nhân dân, về quyền, nghĩa vụ của công dân, cuï theå nhö: tuyeân truyeàn moät soá vaán ñeà về Luật Dân sự; Luật Hình sự; Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính; Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng chống ma tuý; Luật Phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS; Luật Hôn nhân và gia đình; pháp luật về Khiếu nại tố cáo; Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Đất đai; Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…. Đến nay, toàn Tỉnh đã xây dựng 10 Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; 47 Câu lạc bộ nông dân với pháp luật, 126 Câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật trong trường Trung học phổ thông; 2 Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm. Ngoaøi ra, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong Tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động trong cán bộ, công chức và nhân dân thực hiện các Chương trình quốc gia về Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; về Phòng chống ma tuý, Phòng chống HIV/AIDS; về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; về chiến lược bảo vệ môi trường, 3 năm qua trên 10.000 cuộc và có trên 480.234 lượt người dự.

Song song với việc vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng khóm, ấp văn hóa đã tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư bằng các hình thức như: sinh hoạt Câu Lạc bộ, giao lưu văn nghệ, nói chuyện truyền thống… lồng ghép tuyên truyền các tài liệu pháp luật vào chương trình sinh hoạt hàng tháng của các đoàn thể. Mô hình lồng ghép nêu trên rất có hiệu quả, có tác động tích cực đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và 2 cuộc vận động lớn do Mặt trận Tổ quốc chủ trì.

Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư đã góp phần quan trọng đưa pháp luật đi vào đời sống xã hội và đến tận người dân, tạo sự chuyển biến về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. 

Thực hiện hướng dẫn của Mặt trận Trung ương, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Đồng Tháp đã đề xuất thành lập Ban điều hành, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án 02, lập dự toán kinh phí trình UBND Tỉnh phê duyệt. Ban điều hành đề án đã thực hiện nhiệm vụ theo sự thoả thuận phân công như sau: Sở Tư pháp biên soạn, in tài liệu, kinh phí, tập huấn đội ngũ báo cáo viên.. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chọn cử cán bộ có năng lực dự tập huấn bồi dưỡng báo cáo viên, tuyên truyền viên và hướng dẫn Mặt trận cơ sở và các đoàn thể khóm, ấp tổ chức lồng ghép tuyên truyền các tài liệu pháp luật theo yêu cầu kế hoạch đề ra.

Đã phân phối 5 loại tài liệu của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 11 loại tài liệu tuyên truyền pháp luật của Sở Tư pháp biên soạn có trên 330.000 bản tại địa bàn dân cư.

Quá trình thực hiện Đề án 02/212QĐ/TTg,  MTTQ các cấp đã lồng ghép với cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và các các Chương trình mục tiêu quốc gia về Chiến lược Bảo vệ môi trường; về An toàn giao thông; Phòng chống Tội phạm… ngoài kinh phí thực hiện đề án 02 do UBND Tỉnh phê duyệt hàng năm (năm 2009 đã được phê duyệt kinh phí với số tiền 150 triệu đồng), từ 2006 đến 2008 MTTQ các cấp còn được hỗ trợ 481 triệu đồng từ các chương trình, đề án quốc gia, đã giúp cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng hiệu quả.  

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở tỉnh Đồng Tháp có nhiều điểm mới, nổi bật và hiệu quả là nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên của Mặt trận với ngành Tư pháp và các đơn vị có liên quan. Phân công báo cáo viên phù hợp từng địa bàn ấp, khóm và lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt lệ của chi bộ; chi, tổ hội đoàn thể. Tùy theo điều kiện công tác của từng đơn vị phân công Trưởng hoặc phó đoàn thể tham gia vào lực lượng báo cáo viên pháp luật. Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: tuyên truyền miệng, in ấn tờ bướm có nội dung một số văn bản luật liên quan đến đời sống xã hội, đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể về công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật sâu sắc hơn, đã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và  công tác tuyên truyền pháp luật trong cộng đồng dân cư đã làm phong phú, thiết thực hơn đối với hoạt động của Mặt trận, đoàn thể cơ sở và khóm, ấp. Đội ngũ cán bộ được củng cố, tăng cường, trình độ, năng lực, kiến thức pháp luật được nâng lên, giúp cho đoàn viên, hội viên thực hiện tốt hơn quyền và nghĩa vụ của mình và làm nồng cốt vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia phát hiện tố giác tội phạm, đã giúp cho lực lượng chức năng kịp thời trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hồng Lan

Về đầu trang


Sơ kết giai đoạn I đề án 02-212/TTg ở xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

Xã Krông Na là một xã biên giới phía Tây – Bắc của huyện Buôn Đôn tỉnh Đăk Lăk, diện tích tự nhiên của xã 111.417 ha, có 9 thôn buôn; dân số 4.365 người  bao gồm 15 dân tộc anh em cùng sinh sống; trên địa bàn xã có 3 tôn giáo đang sinh hoạt với 170 tín đồ. Xã có chung đường biên giới với xã Nông Khi Lấk, huyện Kô Nhéc, tỉnh Mônđônkiry, Campuchia. Do đặc điểm là một xã vùng 3, đại đa số là người dân tộc thiểu số nên trình độ dân trí còn thấp, kinh tế còn nghèo nàn, số hộ nghèo toàn xã có 354 hộ/988 hộ chiếm tỷ lệ 31,78 % tổng số hộ, vì vậy đời sống của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn; phong tục, tập quán của nhân dân vẫn còn lạc hậu, đời sống tinh thần thiếu thốn nên việc nhận thức, tiếp thu và chấp hành các chủ trương, chính sách pháp luật còn hạn chế, tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng và động vật rừng diễn ra nhiều. Bên cạnh đó tình hình an ninh chính trị trong thời gian qua diễn ra hết sức phức tạp do các thế lực thù địch và bọn phản động Fullrô lưu vong ở nước ngoài cấu kết với bọn phản động trong nước âm mưu chia rẽ, kích động và lôi kéo một số đồng bào dân tộc thiểu số nhẹ dạ cả tin hòng tổ chức biểu tình bạo loạn, vượt biên trái phép gây mất ổn định chính trị, phá hoại cuộc sống yên lành của nhân dân, tạo nên nhiều vấn đề phức tạp trên biên giới nên càng gây nhiều khó khăn  trong việc tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trên địa bàn xã Krông Na.

Được sự quan tâm của Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Uỷ ban MTTQ tỉnh Đắk Lắk chọn xã Krông Na làm điểm triển khai đề án 02-212/TTg, sau khi được chọn làm điểm Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã Krông Na đã tiến hành triển khai thực hiện Đề án tại địa bàn xã theo hướng dẫn của Ban Điều hành Đề án 02-212/TTg tỉnh Đắk Lắk một cách thuận lợi. Trong quá trình triển khai Ban Thường trực Mặt trận xã đã chỉ đạo, hướng dẫn các Ban Công tác Mặt trận tại các thôn, buôn tiến hành hiệp thương lựa chọn những người có uy tín, có kiến thức pháp luật, am hiểu phong tục tập quán của địa phương để thành lập các Nhóm nòng cốt “NNC”. Kết quả Mặt trận xã đã ra Quyết định thành lập được 9 “ Nhóm Nòng cốt” của 9 thôn, buôn trong xã, với 62 thành viên do do Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn, buôn làm Trưởng nhóm. Mỗi NNC có trung bình từ 7 - 9 thành viên. Ban Thường trực Mặt trận  Tổ quốc xã đã tiến hành hướng dẫn các “NNC” và tiến hành khảo sát tình hình chấp hành pháp luật trong nhân dân tại một số thôn, buôn bằng hình thức phát phiếu lấy ý kiến đánh giá của nhân dân để qua đó tổng hợp đánh giá làm căn cứ so sánh trong quá trình triển khai thực hiện. Sau khi tổng hợp đánh giá đã tiến hành tổ chức triển khai tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ các ban, ngành, đoàn thể ở xã các thành viên NNC thôn, buôn vi s lượng tham gia là 98 người; Củng cố Câu lạc bộ pháp luật  và xây dựng tủ sách pháp luật tại xã và một số thôn, buôn; tăng cường các đầu sách pháp luật như: Luật Giao thông đường bộ, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Đất đai, Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, Luật Biên giới quốc gia, Luật Khiếu nại tố cáo.v.v. Xây dựng quy chế về bảo quản và sử dụng tủ sách pháp luật. Phối hợp vơớiBan Tư pháp xã và các ban ngành, đoàn thể cùng với nhóm NNC khu dân cư tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân  bằng các hình thức tuyên truyền lồng ghép tại cuộc họp của Mặt trận, họp thôn, buôn và các cuộc họp của các tổ chức đoàn thể như: Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến Binh...vv. Ngoài ra trong trường hợp nếu có tình trạng mâu thuẫn tranh chấp, khiếu kiện xảy ra các NNC sẽ trực tiếp đến tận nơi để vận động, tuyên truyền, giải thích cho nhân dân hiểu,vận động và phoái hôïp vôùi phòng văn hoá, trm truyền thanh của xã thường xuyên phổ biến các văn bản pháp luật, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho nhân dân.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động chấp hành các chủ trương chính sách pháp luật trong nhân dân một cách kịp thời, hiu qu  vì vậy sau hơn hai năm triển khai Đề án việc chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn xã được nâng lên rõ rệt; các tệ nạn xã hội, mâu thuẫn, khiếu kiện vượt cấp trên địa bàn xã đều giảm hơn so với trước khi triển khai Đề án.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục được xã Krông Na triển khai thực hiện từ trước đến nay, nhưng kể từ khi được triển khai Đề án 02-212/TTg thì việc tuyên truyền, vận động được thực hiện một cách chủ động hơn, hiệu quả hơn và các hình thức tuyên truyền được phong phú đa dạng và gắn với thực tế tại địa bàn cơ sở, vì  vậy kết quả trong việc nhận thức và chấp hành các chủ trương, chính sách pháp luật của nhân dân được nâng lên một cách rõ rệt, việc giải quyết các phát sinh mâu thuẫn, kiện cáo, tình hình an ninh trật tự được nhanh chóng, hiệu quả ngay từ cơ sở.

Ngọc Bích

Về đầu trang


“NHÓM NÒNG CỐT”, ẤP LONG HOÀ 2, XÃ LONG MỸ, HUYỆN MANG THÍT, TỈNH VĨNH LONG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN  02/212/CP

 Ấp Long Hoà 2, xã Long Mỹ có diện tích 85,5ha, có dân số 1.211 nhân khẩu gồm 22 tổ nhân dân tự quản, nằm gần thị xã Vĩnh Long nên đời sống nhân nhân ngày càng ổn định và phát triển, bộ mặt văn hoá nông thôn ngày càng đổi mới, khu dân cư được công nhận là khu dân cư văn hoá. Tuy nhiên những năm trước đây, do công tác tuyên truyền pháp luật còn nhiều hạn chế và  nhận thức của một bộ phận nhân dân về kiến thức pháp luật còn nhiều hạn chế, từ đó còn xảy ra vi phạm về pháp luật và các tệ nạn xã hội còn nhiều, đơn từ tranh chấp khiếu nại trong nội bộ nhân dân thường xuyên xảy ra hàng năm xảy ra hơn 40 vụ.

Qua 2 năm thực hiện Đề án số 02/212/TTg về việc xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư ở xã Long Mỹ nói chung, khu dân cư Long Hoà 2 nói riêng đã được Mặt trận Trung ương và Uỷ ban MTTQ tỉnh chỉ đạo, sự hỗ trợ của Ban điều hành đề án 02-212 xã Long Mỹ, sự quan tâm thường xuyên của các cấp Uỷ đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong nhóm nòng cốt, công tác tuyên truyền vận động nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình vi phạm pháp luật không còn xảy ra tệ nạn xã hội, và trật tự xã hội giảm đáng kể trong cộng đồng dân cư.

Sau khi tiếp thu và tập huấn đề án 02/212, Ban công tác Mặt trận ấp đã tiến hành thành lập nhóm nòng cốt gồm 9 thành viên và tiến hành điều tra khảo sát  về những yêu cầu và bức xúc trong việc vi phạm pháp luật và trật tự xã hội. Từng thành viên nhóm nòng cốt đã phối hợp chặt chẽ với ban vận động ấp để thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Thực hiện kế hoạch của Ban điều hành xã và căn cứ vào tình hình nhân dân trong khu dân cư nhóm nòng cốt luôn phối hợp chặt chẽ với các chi, tổ, hội các đoàn thể, chi bộ Đảng và chính quyền ấp tổ chức tuyên truyền được 124 cuộc với 4.120 lượt người tham dự và tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của ấp 300 buổi với khoảng 5.400 lượt người nghe, với những nội dung tuyên truyền cụ thể như: Luật Đất đai, Luật An toàn giao thông, Luật Bảo vệ môi trường, Luật cư trú, Luật phòng chống bạo lực gia đình, các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính…. Với nhiều hình thức tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh của ấp,  tuyên truyền miệng qua các cuộc họp tổ NDTQ, các cuộc họp của các chi, tổ, hội của các đoàn thể, các buổi sinh hoạt của các câu lạc bộ của các đoàn thể tổ chức như: câu lạc bộ gia đình văn hoá, câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ không sinh con thứ ba, câu lạc bộ gia đình sức khoẻ… Ngoài ra các nhóm nòng cốt còn phối hợp với Ban điều hành xã cấp phát cho nhân dân hơn 8.000 tài liệu bướm về luật và phối hợp tuyên truyền định kỳ mỗi quý 1 lần trong cộng đồng dân cư các văn bản luật mới do Ban điều hành xã và cán bộ Tư pháp chủ trì.

Qua công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật theo đề án 02/212/TTg đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong cộng đồng dân cư không còn xảy ra tranh chấp khiếu nại trong nhân dân và tệ nạn xã hội giảm đáng kể. Trong năm chỉ còn vài trường hợp vi phạm tệ nạn xã hội, nhóm nòng cốt Long Hoà 2 luôn luôn phối hợp chặt chẽ với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, đến nay đã xây dựng được 279 hộ đạt tiêu chí sức khoẻ, 277 hộ đạt xanh sạch đẹp, 255 hộ đạt gia đình văn hoá và 90,4% khu dân cư đạt chuẩn văn hoá. Từ những kết quả đạt được nêu trên đã góp phần ổn định kinh tế văn hoá xã hội, nâng cao đời sống văn hoá nông thôn đã góp phần xây dựng thành xã đạt chuẩn văn hoá năm 2008.

H.T

Về đầu trang


Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư ở xã Hà Lĩnh - huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hoá

Hà Lĩnh là xã miền núi ở về phía tây huyện Hà Trung, cách huyện lỵ 9km, có đường quốc lộ 217 và 7km đường giao thông liên xã đi qua. Toàn xã được phân chia thành 6 làng, trong đó có 15 thôn, có 2146 hộ; Đảng bộ xã có 22 chi bộ Đảng với tổng số 322 đảng viên; số lượng hội viên của các đoàn thể chính trị xã hội gồm có: Hội CCB; Hội Nông dân; Hội Phụ nữ; Đoàn thanh niên; Hội người cao tuổi; Hội TNXP. Ngoài ra còn có các hội: Khuyến học, Cựu giáo chức; Làm vườn đều hoạt động tốt. Trong những năm qua Đảng bộ luôn đạt trong sạch, vững mạnh, các đoàn thể chính trị xã hội đạt vững mạnh, Hà Lĩnh luôn là xã nằm trong tốp đầu của những đơn vị mạnh trong toàn huyện Hà Trung trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - văn hoá xã hội, quốc phòng an ninh hàng năm.

Sau khi được Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Uỷ ban MTTQ tỉnh tập huấn, Ban Thường trực UBMTTQ xã Hà Lĩnh đã tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương tổ chức triển khai 43 phiên họp với số người tham gia là 2.155 người tại các hội nghị của BCH đảng uỷ, UBND xã, các đoàn thể, ban ngành trong Đảng bộ và hội nghị nhân dân ở các địa bàn dân cư về nội dung cơ bản trong Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, quyết định số 212/TTg của Thủ tướng Chính phủ; nội dung đề án 02 và các văn bản hướng dẫn, kế hoạch tổ chức thực hiện của các cấp.

UBND xã ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) đề án 02/212 trong đó Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã làm Thường trực và các tổ chức thành viên làm thành viên, ban chỉ đạo gồm 26 thành viên và phân công trách nhiệm cụ thể của từng người và phân công phụ trách đến từng thôn. Thường trực BCĐ đã soạn thảo quy chế hoạt động, chương trình kế hoạch  hàng quý trong năm, các loại tài liệu có liên quan, nội dung bản cam kết đến từng hộ và trích lược trong các điều luật về đất đai, luật hôn nhân gia đình; luật ATGT đường bộ; luật nghĩa vụ quân sự, luật hình sự, luật phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội… và chuẩn bị các văn bản quy định của Đảng, Nhà nước để tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật đến các khu dân cư.

Thường trực BCĐ chọn 2 thôn thường có những sự vụ xảy ra hàng năm và có những đặc thù riêng để làm điểm chỉ đạo (thôn 2 và thôn 8). Chỉ đạo 2 thôn họp thành lập 2 tiểu ban chỉ đạo (18 người); 2 nhóm nòng cốt (20 người); 6 ban chủ nhiệm CLB pháp luật được thông qua các tổ chức chi hội phụ nữ, đoàn TN, hội người cao tuổi (18 người) và dự kiến 36 ông bà tổ trưởng, tổ phó trong 18 tổ liên gia tự quản để thông qua hội nghị nông dân bầu chọn.

Thường trực ban chỉ đạo các tiểu ban chỉ đạo ở thôn, nhóm nòng cốt cấp 298 bản khảo sát điều tra về tình hình nhận thức pháp luật đến hội và cấp 298 bản cam kết chấp hành pháp luật đến các hộ ký, thực hiện. Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền các loại tài liệu, văn bản quy định của Đảng, Nhà nước và các nội dung đã được trích lược từ trong các bộ luật tại các thôn với 432 buổi; kẻ viết 35 khẩu hiệu tường; cắt dán 10 băng rôn có nội dung tuyên truyền chấp hành pháp luật và duy trì sinh hoạt hàng tháng đối với BCĐ xã; các tiểu ban chỉ đạo thôn, các nhóm nòng cốt và các tổ liên gia tự quản nhằm nâng cao phần hành trách nhiệm theo từng chức danh. Kịp thời biểu dương những gương người tốt việc tốt trong tháng, có những giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện trong tháng tới. Phát huy quyền dân chủ trong nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp để tổ chức thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động. Từ đó tạo sự phấn khởi, sự đồng thuận cao trong nhân dân, mỗi gia đình và cá nhân trong cộng đồng dân cư đều tự giác và gương mẫu chấp hành tốt, luôn tạo sự bình yên trong cuộc sống, góp phần giữ vững an ninh xã hội, TTATXH trên toàn xã.

Với những kết quả thiết thực từ 2 thôn chỉ đạo điểm đã đạt được. Ngày 05 tháng 7 năm 2007 BCĐ đề án 02 xã đã triển khai và chỉ đạo đồng bộ 13 thôn còn lại trên địa bàn xã và tiến hành triển khai, tổ chức thực hiện các bước theo quy trình sau khi rút kinh nghiệm tổ chức điểm tại 2 thôn.

Gắn liền với công tác tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật tại các khu dân cư, BCĐ xã lồng gép 6 nội dung cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, phong trào “ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”; phong trào xây dựng làng, công sở, gia đình văn hoá; đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT”. Theo tinh thần chỉ thị số 10 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, quyết định số 375 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đề án củng cố BCĐ ANTT và các mô hình tự quản về ANTT; các tổ ANXH và thực hiện tốt chỉ thị số 12 của BTV huyện uỷ, kế hoạch 409 của BCĐ 138 huyện Hà Trung trên địa bàn xã.

Sau thời gian 2 năm triển khai và tổ chức thực hiện đề án 02/212 trên địa bàn xã đến nay 15 tiểu ban chỉ đạo thôn, 15 nhóm nòng cốt, 38 câu lạc bộ, 98 tổ liên gia tự quản. Thường xuyên duy trì được các mặt hoạt động, nhân dân tại các khu dân cư luôn chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Các sự vụ xảy ra tại các khu dân cư đều được các nhóm nòng cốt, tổ liên gia tự quản hoà giải thành. Trong 2 năm qua trên địa bàn xã xảy ra 11 vụ (năm 2007 là 7 vụ, năm 2008 là 4 vụ) giảm 15 vụ so với thời gian năm 2006 trước khi chưa thực hiện đề án 02/212.

Ngoài việc chấp hành pháp luật, nhân dân ở các khu dân cư đã tự nguyện tham gia đóng góp quỹ vốn với tổng giá trị 2,7 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi và làm công tác nhân đạo từ thiện, trong đó: (lắp đặt 615 bóng điện sáng tại đường làng, các ngõ hạng, thôn xóm, xây kè và cứng hoá bê tông đường làng ngõ xóm 1,7 km, xây 15 vị trí chứa và xử lý rác thải đảm bảo công tác vệ sinh môi trường; 55 triệu đồng để làm quỹ khuyến học, khuyến tài, thăm hỏi những người thân ốm đau hoặc phúng viếng khi qua đời trong hàng năm…).

Đến nay, mức thu nhập và đời sống nhân dân trong xã ngày càng cao; tốc độ tăng trưởng đạt 14%/năm; bình quân lương thực đầu người đạt 520kg/năm; giá trị thu nhập bình quân đầu người là 6,8 triệu đồng/năm; 6/6 làng và 3/4 công sở đã khai trương xây dựng làng, công sở văn hoá. Trong đó: 5 làng, 2 công sở đạt văn hoá cấp huyện và cấp tỉnh; đã khai trương xây dựng xã Văn hoá, xã phù hợp với trẻ em; 2/4 trường đạt chuẩn quốc gia; xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 81,5% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá, gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo: 13/15 khu dân cư đạt tiên tiến; MTTQ, các đoàn thể nhân dân đạt vững mạnh; các phong trào và các cuộc vận động khác đều duy trì và phát huy tốt.

Tùng Lâm

Về đầu trang


Sau 3 năm thực hiện Quyết định 212/QĐ-TTg: Công tác phổ biến giáo dục pháp luật cần sự đồng bộ hơn từ các cấp, các ngành ở Lạng Sơn

Thực hiện Quyết định 212/QĐ-TTg, ngày 16-12-2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010 (gọi tắt là Chương trình 212), UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 17-4-2006 về triển khai thực hiện Chương trình; Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 21-4-2006 về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình 212 của tỉnh.

Sau 3 năm thực hiện Chương trình 212, công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) ở tỉnh Lạng Sơn đã có những chuyển biến tích cực. Cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp đã quan tâm bố trí kinh phí, chỉ đạo tổ chức thực hiện nội dung chương trình, đồng thời vận động nhiều đối tượng tham gia, thu hút được nhiều nguồn lực trong xã hội cho công tác này. Đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL ở các cấp, các ngành không ngừng được củng cố, kiện toàn và thường xuyên được tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đội ngũ cán bộ chuyên trách, đã huy động đông đảo lực lượng cán bộ kiêm nhiệm tham gia vào hoạt động PBGDPL như cán bộ văn hoá xã, báo cáo viên tư tưởng văn hoá, công an…Đến nay cả tỉnh có 73 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 195 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 2.141 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã và 2.697 cộng tác viên tuyên truyền pháp luật ở thôn, khối phố.

Trong 3 năm qua, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức tuyên truyền được 84.975 cuộc cho hơn 9.580.000 lượt người nghe. Các đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền là Sở Văn hoá-Thể thao & Du lịch, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Kiểm lâm, MTTQ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh…Hình thức tuyên truyền, PBGDPL ngày càng đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Bên cạnh hình thức tuyên truyền miệng, công tác PBGDPL được thực hiện thường xuyên, liên tục thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (Báo Lạng Sơn, Đài phát thanh truyền hình tỉnh), qua việc biên soạn, phát hành tài liệu, xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật; thông qua hoạt động của các câu lạc bộ, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật và giáo dục pháp luật trong nhà trường. Đến nay 100% các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và 226/226 xã, phường, thị trấn đều xây dựng được tủ sách hoặc ngăn sách pháp luật với số lượng đầu sách hàng năm được bổ sung hàng trăm triệu đồng. Các đơn vị được giao chủ trì thực hiện các đề án PBGDPL đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng hướng về cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền, thu hút nhiều đối tượng tham gia.

Từ sự cố gắng trên đây, hiểu biết pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đã được nâng lên rõ rệt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không có điểm nóng xảy ra; tỉ lệ vụ việc hoà giải thành ở cơ sở đạt 69,6%, khu dân cư tiên tiến, xã, phường, thị trấn không có tệ nạn xã hội ngày càng nhiều. Đó là hệ quả tích cực của công tác tuyên truyền, PBGDPL trong 3 năm qua. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện Chương trình 212 của Thủ tướng Chính phủ còn những hạn chế, vướng mắc. Nhiều đơn vị lúng túng, thậm chí không xây dựng được kế hoạch công tác PBGDPL hàng năm; việc phổ biến các văn bản pháp luật ở một số cơ quan, đơn vị, một số cơ sở còn dàn trải, chưa thường xuyên; phổ biến pháp luật từ xã tới nhân dân thôn, bản, khối phố còn hạn chế. Công tác phối hợp đa ngành trong PBGDPL chưa tốt, chưa đồng bộ, việc thực hiện còn chồng chéo với các chương trình khác.

Để khắc phục những hạn chế trên đây, tiếp tục thực hiện Chương trình 212 từ nay đến năm 2010, các cấp, các ngành, đoàn thể cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ hơn trong việc thực hiện Chương trình cũng như phối hợp, lồng ghép với các chương trình, đề án khác về PBGDPL gắn với phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Kế hoạch thực hiện cần đề ra được các biện pháp cụ thể, thiết thực, hướng về cơ sở, đẩy mạnh PBGDPL đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL ở xã, phường, thị trấn. Công tác PBGDPL cần được xác định là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, không của riêng cấp nào, ngành nào. Làm được như vậy mục tiêu của Đề án mới trở thành hiện thực, khẩu hiệu “mọi người sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” mới thực sự đi vào cuộc sống.

Hoàng Hà 

Về đầu trang


Kết quả thực hiện đề án 02-212 giai đoạn I tại tỉnh Hà Giang

Hà Giang là tỉnh cực Bắc của Tổ quốc có trên 373 km đường biên giới với Trung Quốc, với 22 dân tộc cùng chung sống. Là tỉnh miền núi có nhiều khó khăn, đời sống của đồng bào các dân tộc thấp và  nhiều hạn chế, tốc độ chuyển dịch cơ cấu chậm, tỷ lệ hộ nghèo cao, trình độ dân trí không đồng đều giữa các vùng, các dân tộc, tình hình lợi dụng tôn giáo, tuyên truyền đạo trái pháp luật, di cư tự do...  tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Thực hiện Đề án 02-212/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ngày 20-4-2005, UBND tỉnh đã ra quyết định số 768/2005/QĐ - UB phê duyệt chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ nhân dân ở xã, phường, thị trấn; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban thực hiện Đề án. Uỷ ban MTTQ tỉnh được phân công chủ trì phối hợp cùng các tổ chức thành viên và Sở tư pháp, Sở Văn hoá- Thể thao-Du lịch triển khai tổ chức thực hiện xây dựng và đẩy mạnh tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Uỷ ban MTTQ tỉnh Hà Giang đã chủ động chủ trì, phối hợp thống nhất cùng Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp, Sở Văn hoá- Thể thao-Du lịch, Công an Tỉnh lựa chọn thành phần tham gia Ban điều hành, tổ thư ký chỉ đạo Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ nhân dân ở xã, phường, thị trấn. Xây dựng Tiểu ban điều hành gồm 9 người, tổ thư ký giúp việc cho Tiểu ban điều hành gồm 9 người. Uỷ ban MTTQ tỉnh đã tiến hành khảo sát và thống nhất chọn 3 điểm đại diện cho các vùng, địa phương phù hợp với tiêu chí vùng núi thấp, vùng dân tộc, vùng sâu, vùng xa, đó là tổ 3, phường Minh Khai thị xã Hà Giang; thôn Bản Bang xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên; Thôn Vĩnh Thành xã Vĩnh Phúc huyện Bắc Quang. làm thí điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cộng đồng dân cư trong năm 2006. Tiểu ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện từng bước đảm bảo tính liên tục và đúc kết kinh nghiệm từng phần việc như khảo sát đánh giá tổng quát việc triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại 3 điểm, khảo sát cơ cấu dân số, tổ chức hoạt động của Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể quần chúng, tình hình an ninh trật tự, chấp hành pháp luật, tình hình thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"... Phân công cho các thành viên tham gia chỉ đạo điểm xây dựng 14 đề cương nội dung các chuyên đề như: Luật khiếu nại, tố cáo; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí; Luật giao thông đường bộ; Luật hôn nhân và gia đình...

Việc tổ chức thí điểm là chủ trương đúng đắn, kịp thời được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân đồng tình và nhiệt tình hưởng ứng thu hút được 405 học viên của 3 điểm, đại diện cho các hộ gia đình và có 26 thành viên tham gia "nhóm nòng cốt". Tổ chức được 24 lượt báo cáo viên của 8 cơ quan cấp tỉnh xuống điểm chỉ đạo tập huấn, tuyên truyền 14 nội dung chuyên đề cho hội viên, đoàn viên của mình. Thành lập các nhóm dân cư tham gia tuyên truyền pháp luật, thành viên của nhóm có từ 7 đến 11 người bao gồm Chi hội trưởng các chi hội, bí thư chi đoàn, tổ trưởng tổ hoà giải, trưởng thôn, người có tín nhiệm với nhân dân, người có trình độ hiểu biết về pháp luật ở khu dân cư, được phân công cụ thể theo khả năng, chuyên môn, sở trường của từng thành viên đảm bảo các nội dung hoạt động: Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật theo chuyên đề được lồng ghép với các buổi sinh hoạt định kỳ của thôn, tổ dân phố, các buổi đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội. Khai thác có hiệu quả tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn và các văn bản của cấp trên để tuyên truyền phổ biến cho nhân dân. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật.

Hàng năm, Ban chỉ đạo mở Hội nghị triển khai nhiệm vụ thực hiện đề án và sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện các bước  giai đoạn 1 của Đề án. Sau khi làm điểm, tổng kết rút kinh nghiệm và tiến hành nhân rộng ra toàn tỉnh, đến nay tỉnh Hà Giang đã thành lập được 1994 "nhóm nòng cốt" tại 100% thôn, tổ dân phố. Năm 2008 phối hợp cùng các cơ quan chức năng tập trung biên soạn, tuyên truyền được 13 chuyên đề. Các nội dung chuyên đề được xây dựng phù hợp với nhiệm vụ của từng năm và được tuyên truyền tại cộng đồng dân cư, trong cán bộ nhân dân do vậy nhận thức của cán bộ, nhân dân về pháp luật được nâng lên một bước rõ rệt, nhiều vụ việc được giải quyết từ cơ sở, giữ gìn được đoàn kết tình làng nghĩa xóm. Đã tổ chức được 3.576 cuộc tuyên truyền pháp luật cho 314.866 người tham gia dưới nhiều hình thức khác nhau như mở Hội nghị tuyên truyền tại các phiên chợ; thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ của các tổ chức thành viên...

Các "nhóm nòng cốt" thường xuyên được kiện toàn củng cố, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của nhóm dân cư tuyên truyền pháp luật. Thông qua hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật công tác của Mặt trận tại các xã, phường, thị trấn được quan tâm hơn, đội ngũ cán bộ được kiện toàn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các tổ chức đoàn thể chủ động phối hợp với nhau để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Đến nay, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân ngày càng được nâng cao, số vụ vi phạm pháp luật giảm rõ rệt.

Qua triển khai giai đoạn I thực hiện Đề án 02-212, tỉnh Hà Giang đã rút ra một số bài học kinh nghiệm đó là:

- Phải có sự chỉ đạo và quan tâm sát sao của cấp uỷ, chính quyền các cấp đối với công tác Mặt trận.

- Phải chủ động và thực hiện tốt công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các cơ quan chức năng. Chuẩn bị thật tốt các đề cương bài giảng, nhất là công tác phối hợp, xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình tổ chức, chỉ đạo cơ sở thực hiện.

- Thường xuyên quán triệt nội dung chính các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để phổ biến, giáo dục pháp luật ở thôn, tổ dân phố. Phát huy vai trò của các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ hoà giải, già làng, trưởng bản, những người tiêu biểu ở cơ sở tham gia phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho nhân dân.

- Thường xuyên củng cố nhóm dân cư (tổ tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật) tham gia tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật để đi vào hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật tại khu dân cư. Tăng cường củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng họat động của Ban công tác Mặt trận và các Chi hội, đoàn thể đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

                                                                                             Vũ Long

Về đầu trang


 

 

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Chủ tịch Nước và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2008

Làm việc với Ðoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương  MTTQ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để ngăn chặn suy giảm kinh tế, phát triển bền vững

Hội nghị liên tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Các tổ chức, cá nhân, bà con việt kiều  ở trong và ngoài nước hãy tham gia tích cực ủng hộ "TẾT CHO NGƯỜI NGHÈO"

 


 Bế mạc Hội nghị
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 
 lần thứ V (khóa VI)

 
Tiểu sử tóm tắt của ông Huỳnh Đảm
 Chủ tịch Uỷ ban Trung ương 
MTTQ Việt Nam
 

Đ/c Vũ Trọng Kim Phó Chủ tịch kiêm
 Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Khai mạc Hội nghị lần thứ sáu Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khoá VI)

 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn