Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư số 7, phường Quán Thánh

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Lỗ Xá, xã Nhân Hoà, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Đồng Sơn, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm về dự Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  AN TOÀN GIAO THÔNG


Chỉ thị 04/2003/CT-TTg triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TW ngày 24 tháng 02 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đôí với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng, tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông ...xem chi tiết

Nghị quyết liên tịch số 02/2000/NQLT-MTTW-UBATGTQG về việc phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia vận động "Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” trong cả nước

Thông tri số 27/TT- MTTW của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam ngày 25 tháng 7 năm 2007 về việc phối hợp triển khai, tuyên truyền, thực hiện nghị quyết 32/2007/NQ-CP của Chính Phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông ...xem chi tiết          CHÍNH PHỦ                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Số : 04/2003/CT-TTg                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2003

 

CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 24 tháng 02 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng, tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Sau hơn 3 tháng thực hiện Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP của Chính phủ, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cả nước, nhất là ở các thành phố, thị xã lớn đã có chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông (cả số vụ, số người chết và bị thương) có giảm, (tuy phương tiện giao thông đã tăng lên gần 2 triệu) so cùng kỳ năm 2002; tình trạng ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn đã được hạn chế; ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông có tiến bộ; trật tự kỷ cương trong giao thông có chuyển biến tốt hơn. 

Tuy nhiên, đây mới là kết quả bước đầu, tai nạn giao thông còn rất lớn, nạn ùn tắc giao thông trong phạm vi toàn quốc vẫn còn rất phổ biến, tiếp tục gây nhiều tổn thất về người và tài sản. Để triển khai thực hiện Chỉ thị  số 22-CT/TW ngày 24 tháng 02 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ nhằm kiềm chế, tiến tới giảm dần tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông, lập lại trật tự an toàn giao thông, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt những công việc sau :

1. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương :

a) Tổ chức ngay việc sơ kết để đánh giá, kiểm điểm, rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ thời gian qua, gắn với việc quán triệt Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 24 tháng 02 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Bổ sung kế hoạch, giải pháp cụ thể để tiếp tục chỉ đạo thực hiện kiên quyết, đồng bộ, kiên trì và có hiệu quả hơn ở địa phương mình. Phải xem đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên.

b) Sớm kiện toàn Ban An toàn giao thông các cấp. Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm toàn diện về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn và trực tiếp làm Trưởng Ban an toàn giao thông cùng cấp theo đúng Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 24 tháng 02 năm 2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết số 02/2003/NQ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ.

c) Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các thành phố, thị xã phải đẩy nhanh việc phát triển vận tải khách công cộng, trước mắt là xe buýt để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân; đồng thời chủ động đề ra các biện pháp phù hợp để hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân (ô tô, xe máy). Tiếp tục tập trung chỉ đạo xây dựng phương án tổ chức lại giao thông cho phù hợp, điều hành chặt chẽ nhằm khắc phục ùn tắc giao thông.

d) Giải quyết bằng được tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang bảo vệ công trình giao thông; tổ chức tốt địa điểm giải quyết xử phạt hành chính và trông giữ phương tiện giao thông vi phạm bị tạm giữ.

đ) Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện; phát huy việc tổ chức đoàn thể quần chúng phối hợp tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

2. Bộ Công an :

a) Chỉ đạo Công an các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và kiên quyết xử lý mọi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông theo Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường bộ và Nghị định số 15/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ. Xử lý nghiêm và ngăn chặn bằng được tình trạng tụ tập đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng hoặc đuổi nhau trên đường và các hành vi gây rối trật tự an toàn giao thông khác. Các đối tượng đua xe trái phép phải truy tố, xét xử trước pháp luật theo quy định của Bộ Luật Hình sự.

b) Ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 15/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định cụ thể các trường hợp vi phạm ngoài việc phạt tiền cần áp dụng hình thức tạm giữ hoặc tịch thu phương tiện giao thông, đánh dấu số lần vi phạm Luật Giao thông đường bộ trên giấy phép lái xe, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn và không thời hạn.

c) Phối hợp với Bộ Tài chính lập dự toán trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kinh phí trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ phục vụ cho công tác tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông; khẩn trương trình Chính phủ phê duyệt Đề án "tăng cường biên chế, trang thiết bị, đào tạo, chế độ, chính sách cho lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ”. Đồng thời phải tăng cường giáo dục xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông trong sạch, vững mạnh, xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

d) Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và ủy ban nhân dân các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực của cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ trong các khâu công tác :  tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe và kiểm định kỹ thuật an toàn phương tiện giao thông.

đ) Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai thực hiện việc quy định mỗi người chỉ đăng ký một xe mô tô nhằm khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng và hạn chế sự gia tăng số lượng mô tô, xe máy.

3. Bộ Giao thông vận tải :

a) Chỉ đạo tổ chức tốt việc đào tạo, thi lấy giấy phép lái xe; thường xuyên kiểm tra các cơ sở đào tạo lái xe, đình chỉ ngay những cơ sở đào tạo không đúng quy định.

b) Tăng cường kiểm tra công tác kiểm định kỹ thuật an toàn phương tiện, bổ sung, điều chỉnh các quy định cụ thể theo hướng nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong công tác kiểm định; thực hiện đúng các quy định về niên hạn sử dụng xe kinh doanh vận tải khách tại Nghị định số 92/2001/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô; sớm xây dựng trình Chính phủ Nghị định về niên hạn sử dụng xe ô tô tải.

c) Đẩy nhanh công tác quy hoạch giao thông nói chung và giao thông đô thị nói riêng; xây dựng chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và phát triển hợp lý các loại phương tiện giao thông đường bộ, xây dựng và sớm trình Chính phủ các chính sách nhằm ưu tiên phát triển vận tải khách công cộng, hạn chế phù hợp phương tiện giao thông cá nhân. Triển khai cải tạo, nâng cấp ngay các đoạn đường thường xảy ra tai nạn giao thông.

4. Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng tiền xử phạt vi phạm hành chính theo hướng dành toàn bộ cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chủ yếu là chi bồi dưỡng cho lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng trực tiếp tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông; bổ sung kinh phí trang bị phương tiện, xăng dầu cho Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát; phát hành biên lai xử phạt tại chỗ theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; ban hành quy định tăng lệ phí đăng ký, lệ phí trước bạ phương tiện cơ giới đường bộ theo Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ.

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo và tổ chức kiểm tra việc tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong trường học; không để học sinh không đủ tuổi điều khiển mô tô, xe máy tới trường; đối với sinh viên không được điều khiển mô tô, xe máy không có giấy phép lái xe, đua xe, cổ vũ đua xe. Những trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm Luật Giao thông, ngoài việc phải chịu hình thức xử phạt chung theo Nghị định số 15/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có quy định áp dụng bổ sung các hình thức kỷ luật khác của nhà trường.

 6. Các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương phải dành chuyên mục tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng việc thực hiện Chỉ thị  số 22-CT/TW ngày 24 tháng 02 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002, các Nghị định số 14 và số 15/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ và Chỉ thị này của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời đưa tin những địa phương, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt và chưa tốt để động viên, rút kinh nghiệm chung và tạo phong trào toàn dân tham gia lập lại trật tự an toàn giao thông. ủy ban An toàn giao thông Quốc gia in các tài liệu, văn bản chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an toàn giao thông tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. 

7. Cán bộ, công chức nhà nước, các đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội,  trước hết phải gương mẫu thực hiện, đồng thời giáo dục,  nhắc nhở người thân trong gia đình nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông. Cán bộ, công chức nhà nước, các đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội khi vi phạm pháp luật giao thông ngoài việc xử phạt theo pháp luật còn phải chịu kỷ luật của cơ quan, đoàn thể. 

8. ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, các địa phương thực hiện và 3 tháng một lần tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện. 

  Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện Chỉ thị này./. 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHÓ THỦ TƯỚNG

NGUYỄN TẤN DŨNG - ĐÃ KÝ

Nơi nhận :

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

  cơ quan thuộc Chính phủ,

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố

  trực thuộc Trung ương,

- Văn phòng Quốc hội,

- Văn phòng Chủ tịch nước,

- ủy ban  Quốc phòng - An ninh của Quốc hội,

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng,                           

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,

- Toà án nhân dân tối cao,

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,                   

- Công báo,

- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,

                các đơn vị trực thuộc,

- Lưu :  NC (3b), Văn thư.

Về đầu trang


 LIÊN TỊCH UỶ BAN TRUNG ƯƠNG                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 MẶT TRẬN TỔ QUỐC VN-UỶ BAN                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA                                           

Số:02/2000/NQLT-MTTW-UBATGTQG     

                                                   Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2000

 

NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH

VỀ VIỆC PHỐI HỢP GIỮA BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA VẬN ĐỘNG "TOÀN DÂN THAM GIA BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG” TRONG CẢ NƯỚC

    Tai nạn giao thông là một vấn đề xã hội bức bách, gây thiệt hại nhiều về tài sản của Nhà nước, tính mạng tài sản của nhân dân. Thời gian qua tuy được sự quan tâm của Nhà nước trong việc cải thiện nâng cao chất lượng các công trình giao thông và phương tiện giao thông, cũng như đã ban hành hàng loạt văn bản pháp luật về trật tự an toàn giao thông : Nghị định 36/CP, 39/CP, 40/CP... nhưng ý thức chấp hành cũng như sự hiểu biết pháp luật của mọi người dân chưa cao nên tai nạn giao thông ngày càng gia tăng rất đáng lo ngại; 80% nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông là do lỗi của người tham gia giao thông, trong TNGT thì TNGT đường bộ chiếm tỉ lệ cao 96% về số vụ, 95% về số người chết và 98% số người bị thương.

    Xuất phát từ những diễn biến phức tạp về tai nạn giao thông; từ quan điểm coi vấn đề trật tự an toàn giao thông mang tính xã hội sâu sắc; Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp vận động "Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toán giao thông" trong cả nước. Nội dung vận động cần tập trung:

    1. Giáo dục mọi người dân hiểu biết về pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông nói chung, để họ "sống và làm việc theo pháp luật". Thực hiện nghiêm chỉnh và có hiệu quả các Nghị định 36/CP, 39/CP và 40/CP... qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

    2. Mọi người dân có trách nhiệm tham gia bảo vệ các công trình giao thông và hành lang an toàn giao thông : cầu, đường, sân bay, bến cảng, nhà ga, luồng tầu...và phương tiện giao thông vận tải : ô tô, tàu hoả, máy bay, tầu thuỷ, phà và các phương tiện giao thông cá nhân để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

    3. Nâng cao chất lượng phương tiện giao thông và các công trình giao thông; giáo dục người tham gia giao thông có ý thức bảo vệ, bảo quản công trình, phương tiện và sử dụng nó một cách an toàn để giảm bớt tai nạn giao thông đặc biệt là giao thông đường bộ, đường sông và đường sắt.

    Để thực hiện các nội dung trên, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc việt Nam và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện những công việc sau đây :

    A. Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

    1. Thông qua cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư" và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Có nhiều hình thức, biện pháp để tuyên truyền, giáo dục nhân dân hiểu và thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Trật tự an toàn giao thông; tạo dư luận mạnh mẽ lên án những hành vi và việc làm của những tập thể, cá nhân vi phạm luật lệ giao thông và gây ra tai nạn giao thông.

    2. Phối hợp giữa các tổ chức thành viên của Mặt trận nhất là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Quốc phòng... thường xuyên tuyên truyền giáo dục đoàn viên, đội viên Đội Thiếu niên và Nhi đồng, hội viên, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang hiểu và chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông.

    Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc việt Nam thông qua hệ thống của mình lấy "Khu dân cư" làm địa bàn chỉ đạo để tuyên truyền, giáo dục và vận động "Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông"; thực hiện tốt các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông cũng như sử dụng phương tiện giao thông an toàn nhất.

    Ở địa phương, mỗi xã, phường, thị trấn, cơ quan, xí nghiệp, đơn vị quân đội thành lập "Hội đồng tự quản trật tự an toàn giao thông" để vận động cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức và nhân dân bảo vệ công trình, phương tiện giao thông an toàn. Xây dựng các mô hình quần chúng tham gia tự quản giao thông như "Đoạn đường tự quản", "Cung đường tự quản", "Bến phà tự quản, "Sân ga tự quản", "Đoàn tầu an toàn", "Chuyến bay an toàn", "Đầu xe an toàn"... Những nơi có giao thông đường sắt cần tiếp tục mở rộng và phát triển phong trào "Em yêu đường sắt quê em",...

    3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phối hợp cùng với ngành giao thông, ngành công an và các cơ quan Nhà nước bảo đảm an .toàn giao thông và hoàn thành nhiệm vụ vận tải; mặt khác có trách nhiệm giám sát, đấu tranh để ngăn chặn những vi phạm pháp luật Nhà nước nói chung và pháp luật an toàn giao thông nói riêng làm thiệt hại đến tài sản và tính mạng của.người dân.

    Định kỳ 3 đến 6 tháng, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Phường, Xã, Thị trấn chủ trì tổ chức hội nghị đại biểu đại diện các đoàn thể, đơn vị quân đội (nếu có), Trưởng ban Mặt trận và các hộ gia đình tiêu biểu góp ý kiến xây dựng, phê bình những đơn vị, cá nhân vi phạm pháp luật giao thông và sử dụng phương tiện giao thông không an toàn; kiểm điểm vai trò trách nhiệm và ý thức bảo vệ giao thông tại phường, xã, thị trấn, đơn vị và khu dân cư.

    4. Hàng năm, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ chủ chốt Mặt trận để thông tin tình hình trật tự an toàn giao thông, những hiểu biết về Luật giao thông và đánh giá việc tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông".

    Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố cùng với Ban An toàn giao thông địa phương hàng năm tổ chức kiểm tra, tổng kết đánh giá kết quả phong trào và xét khen thưởng những xã, phường, thị trấn, đơn vị, khu dân cư, những cá nhân sử dụng phương tiện giao thông có thành tích xuất sắc tham gia phong trào này.

    B. Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia:

    1. Phối hợp với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam tập huấn cho cán bộ chủ chốt của Mặt trận ở các tỉnh, thành phố hiểu biết về nội dung Luật An toàn giao thông..., cung cấp các tài liệu về luật giao thông để tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Thường xuyên thông báo với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận các chủ trương pháp luật của Nhà nước về An toàn giao thông và thông tin tình hình trật tự, an toàn giao thông trong cả nước.

    2. Các cơ quan thành viên của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia chỉ đạo cán bộ công chức, công nhân lao động trong ngành hưởng ứng thực hiện có kết quả phong trào "Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông". Nâng cao chất lượng công trình, chất lượng phương tiện, sử dụng phương tiện an toàn...

    3. Chủ trì tổ chức giao ban (3 tháng một lần)' để nghe các ban, ngành, đoàn thể và Mặt trận thông báo tình hình toàn dân thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông và thông báo tổng hợp tình hình vi phạm an toàn trật tự giao thông để cùng bàn hướng tiếp tục phối hợp chỉ đạo. Tổ chức các đoàn kiểm tra để đôn đốc toàn dân thực hiện tốt quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

    4. Hỗ trợ những điều kiện cần thiết cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để : Tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật về an toàn giao thông, phát động phong trào "Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông", phối hợp với Mặt trận tập huấn cán bộ chủ chốt về nội dung Luật an toàn giao thông và khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.

    C. Chỉ đạo thực hiện:

    1. Sau khi ban hành Nghị quyết phối hợp "Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông", Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia có kế hoạch hướng dẫn chỉ đạo hệ thống của mình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

    2. Ở các tỉnh, thành phố: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng với Ban An toàn giao thông địa phương xây dựng chương trình hành động "Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông" và phân công trách nhiệm cho từng tổ chức chỉ đạo thực hiện chương trình này.

    3. Sáu tháng một lần, Ban Thường trực Uỷ ban Trưng ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì họp với các tổ chức thành viên Mặt trận và lãnh đạo Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia để đánh giá tình hình phối hợp chỉ đạo phong trào và thông báo cho địa phương biết về các hoạt động chung của cả nước.

    4. Hàng năm gắn với việc xét duyệt khu dân cư tiên tiến xuất sắc trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên ở tỉnh, thành phố, quận, huyện, phường, xã; thị trấn cùng với Ban An toàn giao thông tiến hành kiểm tra, đánh giá phân loại vá xét chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia hoạt động phong trào và bảo đảm an toàn giao thông .

    5. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố có.trách nhiệm báo cáo với cấp uỷ Đảng nội dung: Nghị quyết và chương trình hành động hưởng ứng thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia bảo đảm an toàn giao thông"; lấy tháng 9 hàng nắm chỉ đạo cao điểm "Toàn dân tham gia bảo đảm giao thông không để xây ra tai nạn".

    6. Ban Phong trào Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia chịu trách nhiệm giúp Ban thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam và lãnh đạo Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết này có kết quả.

    Nghị quyết này đã được Ban thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam, Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia và một số tổ chức thành viên của Mặt trận tham gia xây dựng được phổ biến đến Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và Ban An toàn giao thông các địa phương trong cả nước./.

 

     TM. ỦY BAN ATGT QUỐC GIA                              TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

                      Chủ tịch                                   UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM 

                      (Đã ký)                                                            Tổng thư ký 

                 Lê Ngọc Hoàn                                                           (Đã ký) 

                                                                                                 Trần Văn Đăng

Nơi nhận:

- TT Bộ Chính trị

- Thủ tướng Chính phú

- Chủ tịch ĐCT.UBTWMTTQVN

- Ủy viên BTT.UBTWMTTQVN

- Ủy ban ATGTQG và các thành viên

- Văn phòng TW Đảng

- Văn phòng Thủ tướng CP

- Ban Dân vận TW

- Ban Văn hoá TTTW

- UBMTTQ các tỉnh, Tp

- Các tổ chức thành viên MT

- Các Bộ liên quan của Uỷ ban ATGTQG.

- Lưu : VP/MTTW, VPTT/UBATGTQG.

Về đầu trang


      UỶ BAN TRUNG ƯƠNG                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 ***                                                                       -----------------------------------          

     BAN THƯỜNG TRỰC                                    Hà Nội, ngày 25 tháng  7  năm 2007  

       Số: 27/TT-MTTW  

THÔNG TRI

V/v phối hợp triển khai, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết 32/2007/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

 

Trong những năm gần đây mặc dù Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo về an toàn giao thông, Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên đã phối hợp vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, song tai nạn giao thông vẫn liên tục gia tăng, gây thiệt hại lớn về người, về tài sản của nhân dân và Nhà nước. Năm 2004, xảy ra 16.911 vụ, làm l1.739 người chết, 15.142 người bị thương, năm 2005, xảy ra 14.711 vụ làm 11.534 người chết 12.013 người bị thương, năm 2006 xảy ra 14.727 vụ làm 12.757 người chết, 11.288 người bị thương. Như vậy chỉ tính trong 3 năm từ năm 2004 đến năm 2006, đã xảy ra 46.394 vụ tai nạn giao thông làm 36.030 người chết, 38.443 người bị thương; 6 tháng đầu năm 2007, tai nạn giao thông tiếp tục gia tăng, đã xảy ra 7.669 vụ làm 6.910 người chết, 5.919 người bị thương, so với 6 tháng đầu năm 2006 số vụ tai nạn giao thông tăng 86 vụ, số người chết tăng 464 người, số người bị thương tăng 42 người. Tai nạn giao thông đã để lại đau thương cho biết bao gia đình, để lại hậu quả nặng nề đối với toàn xã hội.  

Trước những diễn biến phức tạp về tình hình tai nạn giao thông, ngày 29/6/2007 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 32/2007/NQ-CP về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.  

Để phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên, góp phần cùng Đảng, Nhà nước tuyên truyền vận động toàn dân thực hiện tốt Nghị quyết 32/2007/NQ-CP và các quy định về an toàn giao thông, làm giảm tai nạn giao thông trong cả nước, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị các tổ chức thành viên, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố thực hiện các công việc cụ thể sau đây:  

1 – Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền, Ban an toàn giao thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 32/2007/NQ-CP của Chính phủ và các văn bản về an toàn giao thông đến tất cả các khu dân cư trong cả nước. Phát huy vai trò hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư để thực hiện nội dung phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.   

2 - Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, chọn những nội dung phù hợp với chức năng của Mặt trận Tổ quốc để tổ chức thực hiện ở từng khu dân cư; chú ý tuyên truyền về nguy cơ, hiểm hoạ của tai nạn giao thông với mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội; các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, các quy định về quản lý Nhà nước và xử phạt vi phạm an toàn giao thông, quy định về đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, quy định về bảo vệ hành lang an toàn giao thông v.v...  

3 – Cùng với việc thực hiện các nội dung tuyên truyền, vận động để nhân dân tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên ủng hộ các cơ quan chức năng của Nhà nước xử lý nghiêm những người cố tình vi phạm an toàn giao thông. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc giám sát cán bộ, cơ quan Nhà nước, các ngành chức năng trong việc thực thi pháp luật về an toàn giao thông.  

4 –Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện giao ban, sơ kết rút kinh nghiệm về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tham gia vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” và phối hợp thực hiện Nghị quyết 32/2007/NQ-CP của Chính phủ; biểu dương nhân rộng những điển hình làm tốt, nhắc nhở những cơ sở, khu dân cư chưa tham gia thực hiện nội dung cuộc vận động, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng trong năm 2007 của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.  

5 – Việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2007 vào dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất 18/11 năm nay phải gắn nội dung khu dân cư an toàn giao thông để thảo luận, việc bình bầu các danh hiệu “Gia đình văn hoá” “Khu dân cư tiên tiến” “Khu dân cư văn hoá” phải đảm bảo tiêu chí về an toàn giao thông.  

6 - Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên của Mặt trận cần nhanh chóng triển khai Thông tri này và thường xuyên báo cáo kết quả về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.   

Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao Ban Phong trào theo dõi tổng hợp và báo cáo kết quả việc tổ chức, thực hiện.       

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký

Huỳnh Đảm

Về đầu tran


 

 

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Chủ tịch Nước và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2008

Làm việc với Ðoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương  MTTQ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để ngăn chặn suy giảm kinh tế, phát triển bền vững

Hội nghị liên tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Các tổ chức, cá nhân, bà con việt kiều  ở trong và ngoài nước hãy tham gia tích cực ủng hộ "TẾT CHO NGƯỜI NGHÈO"

 


 Bế mạc Hội nghị
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 
 lần thứ V (khóa VI)

 
Tiểu sử tóm tắt của ông Huỳnh Đảm
 Chủ tịch Uỷ ban Trung ương 
MTTQ Việt Nam
 

Đ/c Vũ Trọng Kim Phó Chủ tịch kiêm
 Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Khai mạc Hội nghị lần thứ sáu Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khoá VI)

 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn