Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAN THƯỜNG TRỰC

 ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM


 

 

Ông TRẦN THANH MẪN
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam


Ông HẦU A LỀNH
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam


Các Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Bà TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ông NGÔ SÁCH THỰC

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ  Việt Nam

 

Ông NGUYỄN HỮU DŨNG

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ông PHÙNG KHÁNH TÀI

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

   

 

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 

 
 
 
 

 

 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn