Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    CÁC BAN, ĐƠN VỊ CƠ QUAN

      ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM


   VĂN PHÒNG: (Fax: 38.251.887 - 38.285.259)

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Di động  

1

 Phùng Khánh Tài

Email:khanhtai1972@yahoo.com

Chánh văn phòng 080.46062 0912.396.032  

2

 Vũ Đăng Minh

vudangminh67@yahoo.com.vn

Phó Chánh văn phòng

080.46066

0975.503.366

 

3

 Cao Xuân Thạo caoxuanthaomttq@gmail.com

Phó Chánh văn phòng

080.46058

0912.013.990

 
   

 

 

   

VĂN THƯ : Số điện thoại: 38.285.259; Fax:38.251.887

 

  BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ: (Fax:39.285.231)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

Cơ quan

Di động

 

1

Từ Thành Huế

huetuthanh@gmail.com

Phó Trưởng ban 39.287.021 0971.186.677  

2

Nông Thị Mai Huyền

huyentccbmt@gmail.com

Phó Trưởng ban 38.269.397 0916.427.162  

 

         

BAN TUYÊN GIÁO:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

Cơ quan

Di động

 
1

Nguyễn Tuấn Anh

tuananhmttq@gmail.com

Trưởng ban 080.46148 0989.145.598  
2

Nguyễn Văn Vẻ

nguyenvanve61@yahoo.com.vn

Phó Trưởng ban 39.287.401 0986.943.708  
3

Vũ Đình Long

vulong_65@yahoo.com

Phó Trưởng ban 39.287.401 0985.802.555  
4

Từ Lương

tuluong@gmail.com

Phó Trưởng ban 39.381.458 0989.333.899  

 BAN DÂN CHỦ - PHÁP LUẬT : (Fax: 39.285.230)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

Cơ quan

Di động

 
1

Nguyễn Quang Minh

quangminhvpqh@gmail.com

Trưởng ban

080.46108

0919.151.066

 
2

Phan Văn Vượng

phanvuong68@yahoo.com.vn

Phó Trưởng ban

38.287.652

0962.199.399

 
           

 BAN PHONG TRÀO: (Fax: 38.264.368)

 

             STT

            

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

Cơ quan

Di động

 

        1  

Trần Văn Sinh

vansinhlinh@gmail.com

Trưởng ban 38.256.327 0904.232.095  

        2    

Trần Anh Tuấn

trantuanmttq@yahoo.com

Phó Trưởng ban

38.264.368 0983.427.981  
3

Hoàng Văn Chương

hoangchuongmttq@gmail.com

Phó Trưởng ban

39.287.402 0913.539.789  

 BAN TÔN GIÁO: (Fax: 39.287.400)

 

             STT

            

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

Cơ quan

Di động

 
1

Nguyễn Văn Thanh

thanhmttq@yahoo.com

Trưởng ban

080.46149

0904.657.575

 
2

Phạm Thị Thu Hương

minhhuong1976@yahoo.com

Phó Trưởng ban

38.254.359

0905.256.668

 
3 Nguyễn Ngọc Quỳnh Phó Trưởng ban      
 BAN DÂN TỘC: (Fax: 0804.6153)  

             STT

            

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

Cơ quan

Di động

 
1

Vũ Dương Châu

vuduongchau@yahoo.com.vn

Trưởng ban 080.46153 0903.247.076  
2

Nguyễn Mạnh Quang

manhquang99@yahoo.com

Phó Trưởng ban

39.381.448 0904.288.298  
           
 BAN ĐỐI NGOẠI VÀ KIỀU BÀO: (Fax: 39.381.750)  

             STT

            

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

Cơ quan

Di động

 
1

Đặng Thanh Phương

thanhphuongmt74@yahoo.com.vn

Phó Trưởng ban

080.46109 0903.268.454  
2 Nguyễn Anh Đức Phó Trưởng ban      
3 Lê Thiện Thắng VP AICESIS 38.256.331 0903.250.187  
 BAN CÔNG TÁC PHÍA NAM: (Fax: 08.39.264.423)

             STT

            

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

Cơ quan

Di động

 
1

Võ Văn Thiện

thienmattrantw@gmail.com

Trưởng ban

080.82507

0918.265.290

 
2

Nguyễn Anh Xuân

nguyenanhxuan1961@gmail.com

Phó Trưởng ban

080.82506

0912.384.758

 
           

 TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

             STT

            

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

Cơ quan

Di động

 
1

Tạ Văn Sỹ

tasymttq@gmail.com

Giám đốc 080.46157 0912.634.514  
2

Lê Mậu Nhiệm

nhiemminh@yahoo.com

Phó Giám đốc

080.46056

0988.839.989

 
3

Phạm Thị Hồng

Phó Giám đốc

39.386.759

0904.367.725

 

 TẠP CHÍ MẶT TRẬN :

             STT

            

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

Cơ quan

Di động

 

1

Vũ Văn Tiến

nhabaovuvantien@gmail.com

Tổng Biên tập

 

0979.107.108

 
           

 BÁO ĐẠI ĐOÀN KẾT : (Fax: 38.228.547)

             STT

            

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

Cơ quan

Di động

 
1

Hồng Thanh Quang

hthquang196@yahoo.com

Tổng Biên tập

39.439.317

0903.258.240

 
2

Nguyễn Quốc Khánh

quockhanhddk@yahoo.com

Phó Tổng biên tập

39.439.317

0903.232.732

 
3

Tống Văn Thanh

Phó Tổng biên tập

 

0903.275.619

 
 VĂN PHÒNG ỦY BAN ĐOÀN KẾT CÔNG GIÁO : (Fax: 39.344.472)

             STT

            

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

Cơ quan

Di động

 
1

Nguyễn Văn Toàn

Phó Chánh Văn phòng phụ trách

39.378.110

0912436863

 
           
           
 BÁO NGƯỜI CÔNG GIÁO VIỆT NAM :

             STT

            

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

Cơ quan

Di động

 

1

Vũ Thành Nam

josephvuthanhnam@gmail.com

Tổng Biên tập

39.344.471

0934.019.999

 

2

Nguyễn Văn Thuyên

Thư ký tòa soạn

39.342.294

0912.178.597

 
           
 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHẤN HƯNG

             STT

            

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

Cơ quan

Di động

 
1 Đặng Hòang Bình Giám đốc 37.151.098 0902.812.358  
2 Vũ Thanh Nga Phó Giám đốc 37.151.098 0903.246.225  
           
 VĂN PHÒNG ĐẢNG ĐOÀN, VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY CƠ QUAN

             STT

            

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Vương Văn Nam

vuongvannam61@gmail.com

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan

080.46150

0912.030.816

2

Nguyễn Văn Thịnh

nguyenthinhmttq@gmail.com

Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

38.287.650

0915.076.262

 

 

       
 

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn