Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

 ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM


1. Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Ủy viên ĐCT, Phó Chủ tịch Uỷ Ban Trung ương MTTQVN khóa VIII

2. Ông Nguyễn Phú Bình, Ủy viên ĐCT UBTW MTTQ VN Khóa VIII Chủ tịch Hội liên lạc với Người VN ở nước ngoài.

3. Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch không chuyên trách, Ủy viên ĐCT UBTWMTTQVN khóa VIII. Thành ủy viên, Chủ tịch UB MTTQ VN TP Hồ Chí Minh

4.Bà Phạm Thị Trân Châu, Ủy viên ĐCT UBTWMTTQVN K.VIII, Chủ nhiệm HĐTV về KH- GD và Môi trường của UBTWMTTQ VN Khóa VIII

5.Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam.

6. Ông Võ Kim Cự, Ủy viên ĐCT UBTW MTTQ VN Khóa VIII, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam.

7. Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

8.Bà Nguyễn Thị Doan, Ủy viên ĐCT UBTW MTTQ VN Khóa VIII, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

9. Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên ĐCT UBTW MTTQ VN Khóa VIII, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

10. Ông Trần Ngọc Đường, Ủy viên ĐCT UBTW MTTQ VN Khóa VIII, Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

11. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên ĐCT UBTW MTTQ VN Khóa VIII, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

12. Ông Phạm Xuân Hằng, Phó Chủ tịch không chuyên trách UB TW MTTQ VN.

13. Linh mục Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên ĐCT UBTW MTTQ VN Khóa VIII, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo VN.

14. Ông Thạch Hel, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN K.VIII, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh, Chủ tịch danh dự Ủy ban MTTQ tỉnh Trà Vinh.

15. Ông Quách Sĩ Hùng, Ủy viên ĐCT UBTW MTTQ VN Khóa VIII.

16. Ông Đỗ Quang Hưng, Ủy viên ĐCT UBTWMTTQ VN K.VIII, Chủ nhiệm HĐTV về Tôn giáo của UBTW MTTQ Việt Nam khóa VIII.

17. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, Ủy viên ĐCT UBTWMTTQVN K.VIII, Tổng Giám đốc Công  ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư phát triển VN.

18. Ông Thuận Hữu (Nguyễn Hữu Thuận), Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên ĐCT UBTW MTTQ VN Khóa VIII, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo VN
19. Bà Mai Hoa Niê K'dăm,  Ủy viên ĐCT UBTW MTTQ VN Khóa VIII, Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk.

20. Ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch không chuyên trách, Ủy viên ĐCT UBTWMTTQVN khóa VIII, Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ VN TP Hà Nội

21. Bà Hà Thị Khiết,  Phó Chủ tịch không chuyên trách, Ủy viên ĐCT UBTWMTTQVN K.VIII,  Nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương Đảng

22. Ông Vũ Trọng Kim, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, UBTWMTTQVN khóa VIII,  Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam.
23. Bà Đặng Thị Kim Liên,  Ủy viên ĐCT UBTW MTTQ VN Khóa VIII, Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ VN TP  Đà Nẵng
24. Bà Hà Thị Liên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách UBTW MTTQ Việt Nam
25. Ông  Vũ Tiến Lộc,  Ủy viên ĐCT UBTW MTTQ VN Khóa VIII, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
26. Ông Lê Mã Lương, Ủy viên ĐCT UBTWMTTQVN K.VIII, Thiếu tướng- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

27. Bà Đặng Huỳnh Mai, Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo,  Ủy viên ĐCT UBTWMTTQVN K.VIII, Chủ tịch Liên hiệp Hội về Người khuyết tật VN
28. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương
Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Uỷ ban Trung ương MTTQVN khóa VIII

29. Ông Trần Thanh Mẫn,       Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Uỷ ban TWMTTQVN khóa VIII.

30. Ông Hà Phúc Mịch, Ủy viên ĐCT UBTWMTTQVN K.VIII, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hiệp Hội nông nghiệp hữu cơ VN.

31. Ông Lý Ngọc Minh, Ủy viên ĐCT UBTWMTTQVN K.VIII, AHLĐ - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Minh Long I, tỉnh Bình Dương.
32. Ông Đặng Vũ Minh, Ủy viên ĐCT UBTW MTTQ VN Khóa VIII, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH - Kỹ thuật VN
33. Ông Phạm Văn Mợi, Uỷ viên ĐCT UBTƯMTTQVN K.VIII, Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng

34. Ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

35. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban TW MTTQVN khóa VIII.
36. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN K.VIII,  Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

37. Bà Phan Thị Hồng Nhung, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN K.VIII
Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ.

38. Hòa thượng Danh Nhưỡng, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN K.VIII, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo VN, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer Chùa Ratanaransĩ "Láng Cát" 39. Ông Hà Văn Núi,  Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN khóa VIII, Nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách UBTW MTTQ VN

40. Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên ĐCT UBTWMTTQVN K.VIII, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

41. Ông Lù Văn Que, Ủy viên ĐCT UBTWMTTQVN K.VIII, Chủ nhiệm HĐTV về Dân tộc của UBTW MTTQ Việt Nam khóa VIII

42. Ông Nguyễn Văn Quyền, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN K.VIII
Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam

43. Ông Nguyễn Văn Rinh, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên ĐCT UBTW MTTQ VN Khóa VIII, Chủ tịch Hội nạn nhân CĐ da cam – DIOXIN VN

44. Ông Trần Hoàng Thám, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN khóa VIII, Nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách UBTW MTTQ VN

45. Ông Nguyễn Văn Thân, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN K.VIII
Chủ tịch  Hiệp Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa VN

46. Ông Hoàng Đình Thắng, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN K.VIII,
Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Séc

47. Bà Bùi Thị Thanh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN khóa VIII

48. Ông Nguyễn Hữu Thỉnh,Ủy viên ĐCT UBTW MTTQ VN Khóa VIII; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật VN

49. Ông Đỗ Ngọc Thịnh, Ủy viên ĐCT UBTWMTTQVN K.VIII,  Chủ tịch Liên Đoàn Luật sư Việt Nam

50. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam             

51. Ông Ngô Sách Thực, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban TWMTTQVN khóa VIII

52. Ông Đỗ Duy Thường, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN khóa VIII, Nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách UB TW MTTQ VN

53. Ông Nguyễn Nam Tiến, Uỷ viên ĐCTUBTWMTTQVN K.VIII, Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ VN tỉnh Thừa Thiên- Huế

54. Ông Trần Phù Tiêu, Uỷ viên ĐCT UBTƯMTTQVN K.VIII, Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ VN tỉnh Phú Thọ

55. Ông Lê Bá Trình, Nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban TWMTTQVN khóa VIII

56. Ông Lê Truyền, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN khóa VIII, Nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách UBTW MTTQ VN

57. Ông Nguyễn Hữu Tú, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN K.VIII
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội

58. Ông Võ Sĩ Tuấn, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN K.VIII, Viện Trưởng Viện Hải dương học,  Viện Hàn lâm Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

59. Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN khóa VIII
Nguyên Uỷ viên Thường trực UB TW MTTQ VN

60. Bà Phan Thị Tươi, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN K.VIII
Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa TP HCM

61. Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam

 

Về đầu trang


 

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 

 
 
 
 

 

 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn