Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

  CHỦ TỊCH MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM


Tóm tắt lý lịch đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tóm tắt tiểu sử ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tóm tắt tiểu sử  Chủ tịch Tôn Đức Thắng

  Tiểu sử tóm tắt của ông Huỳnh Đảm Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

   Bế mạc Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ V (khóa VI)

TIỂU SỬ TÓM TẮT

ÔNG  HUỲNH ĐẢM

 CHỦ TỊCH UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

                                                          ---*---

- Họ và tên: HUỲNH ĐẢM (Bảy Đảm).

- Ngày sinh: 30/12/1948.

- Dân tộc: Kinh;             Tôn giáo: không.

- Quê quán: xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

- Hiện thường trú tại: số 108 đường Lý Thường Kiệt,  phường 7, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

 - Trình độ: Cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị.

 - Chức vụ hiện nay: Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ 1960 đến 9/1968: Tham gia cách mạng (làm liên lạc) ngay từ năm 12 tuổi trong phong trào đồng khởi năm 1960. Năm 1964 ông gia nhập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lần lượt giữ các chức vụ: Bí thư chi đoàn ấp, Uỷ viên xã Đoàn, Thường vụ xã Đoàn Tân Lộc, huyện Thới Bình. Ngày 02/9/1968, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau khi vào Đảng, ông được cử làm cán bộ Huyện đoàn, rồi Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Thường vụ, Bí thư huyện Đoàn Thới Bình. Sau đó, ông là Uỷ viên Ban Chấp hành tỉnh Đoàn Cà Mau cho tới ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.

 - Từ 30/4/1975 đến 12/1987:Giữ chức Thường vụ tỉnh Đoàn, Phó Bí thư tỉnh Đoàn, Bí thư tỉnh Đoàn, Tỉnh uỷ viên tỉnh Minh Hải. Ông được bầu là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, rồi Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá IV; đồng thời, là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và làm Hiệu trưởng Trường Đoàn Trung ương II.

 - Từ 12/1987 đến năm 1994: Được phân công về công tác tại thành phố Hồ Chí Minh và được bầu làm Phó Bí thư, rồi Bí thư Quận uỷ quận 10, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khoá V.

- Từ năm 1994 đến nay: Giữ các chức vụ: Uỷ viên Thường vụ Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh khoá VI; đại biểu HĐND thành phố, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh khoá V, khoá VI, Phó Bí thư Thành uỷ khoá VII. Đại biểu Quốc hội, Phó đoàn rồi Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế-Ngân sách Quốc hội khoá X. Tháng 4/2001 ông được bầu là Uỷ viên BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá IX; đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khoá XI; Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá V; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VI.

Hiện nay, ông là Uỷ viên BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá X, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam khoá VI. Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội  khoá XII.

Trong quá trình công tác ông đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước khen thưởng: 1 Huân chương hạng Nhì, 3 Huân chương hạng Ba, Huân chương Đại đoàn kết dân tộc, 8 Huy chương và Kỷ niệm chương.

Về đầu trang


 

 

TÓM TẮT TIỂU SỬ

CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG

 

Bí danh: Thoại Sơn

Ngày sinh: 20/8/1888

Quê quán: xã Mỹ Hoà Hưng, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Thành phần gia đình xuất thân: Nông dân

Ngày vào Đảng: 1930

 

 

 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ 1914 đến 1918: Tham gia hoạt động cách mạng từ chiến tranh thế giới, lúc đó ở Hải quân Pháp trên Địa Trung Hải.

- Từ 1919: Dưới sự lãnh đạo của Công hội Pháp đã tham gia phản chiến và treo cờ đỏ trên chiến hạm ở mặt bể Hắc Hải để chào mừng cách mạng Nga.

- Từ 1928: Bị địch bắt, bị đưa ra Côn Đảo với án tù 20 năm khổ sai. Lập chi bộ nhà tù lãnh đạo anh em trong tù đấu tranh, được Xứ uỷ Nam Kỳ thừa nhận là chi bộ đặc biệt và là đảng viên từ đó.

- Từ 8/1945: Ở Côn Đảo trở về Nam Bộ làm Uỷ viên Uỷ ban Kháng chiến hành chính Nam Bộ phụ trách về vấn đề lương thực và vũ khí.

- Từ 1946: Trúng cử là đại biểu Quốc hội và tham gia phái đoàn Quốc hội sang  Pháp.

- Từ 1951: Quyền Trưởng ban Thường trực Quốc hội. Tại Đại hội Đảng lần thứ II được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- Từ tháng 3 - 1951 :Chủ tịch Uỷ ban Toàn quốc Mặt trận Liên Việt

- Từ tháng 9 -1955:  Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Từ tháng 2 – 1977: Chủ tịch danh dự Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Từ 1960: Được giữ các chức vụ: Phó trưởng Ban thường trực Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổng Thanh tra toàn quốc, Trưởng Ban thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà. Tại Đại hội Đảng lần thứ III (9/1960) được bầu làm Uỷ viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- Từ 12/1976 đến 1981: Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (12-1976) của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương.

B.B.T

Về đầu trang


TÓM TẮT TIỂU SỬ ÔNG NGUYỄN THIỆN NHÂN

ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM

Sinh ngày: 12/06/1953.

Quê quán: Trà Vinh.

Học hàm, học vị: Giáo sư – Tiến sỹ.

Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI

Đại biểu Quốc hội khóa X, XII, XIII

6/1970-12/1979: Nhập ngũ, sau đó học đại học và làm nghiên cứu sinh tại Đại học Kỹ thuật Magdeburg – Cộng hòa Dân chủ Đức (1972-1979).

1/1980-3/1983: Công tác tại Viện Kỹ thuật quân sự - Bộ Quốc phòng, Thượng úy.

4/1983-4/1985: Cán bộ giảng dạy Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh.

4/1985-7/1988: Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Trưởng ban Khoa học – Kỹ thuật rồi Phó Bí thư Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh.

8/1988-10/1990: Tùy viên giáo dục Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Đức; Đảng ủy viên Đảng bộ Đại sứ quán.

11/1990-10/1991: Học kinh tế thị trường tại Trường Đại học Kỹ thuật Magdeburg – Cộng hòa Liên bang Đức.

11/1991-8/1995: Phó Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý công nghiệp Trường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh rồi học thạc sỹ quản lý cộng đồng tại Trường Đại học Oregon (Mỹ) và khóa đào tạo chuyên gia thẩm định dự án đầu tư tại Trường Đại học Harvard (Mỹ).

9/1995-4/1997: Trưởng khoa rồi Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh. Phó Giáo sư kinh tế (1996).

5/1997-12/1999: Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường TP. Hồ Chí Minh; Đại biểu Quốc hội khóa X.

12/1999-5/2001: Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.

5/2001-6/2006: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh; Ủy viên Hội đồng Chính sách khoa học và Công nghệ quốc gia. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Giáo sư kinh tế (2002).

7/2006-7/2007: Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại biểu Quốc hội khóa XII.

8/2007-6/2010: Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Từ 7/2010 đến 5/2013: Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu  vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn tiếp tục làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (tháng 5/2013) được bầu vào Bộ Chính trị.

Ngày 5-9-2013, tại Hội nghị lần thứ sáu, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa VII. 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII  diễn ra trong các ngày 25, 26 và 27/9/2014, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra trong các ngày 20-28/1/2016, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân được bầu vào Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XII. Tại cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV diễn ra ngày 22/5/2016, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân được bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Tháng 6/2017, tại Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ VII (khóa VIII), với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ đoàn kết, Hội nghị đã thảo luận và thống nhất đồng ý ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và không tiếp tục tham gia Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII về nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh theo sự phân công của Bộ Chính trị.

Về đầu trang


 

TÓM TẮT LÝ LỊCH

ĐỒNG CHÍ TRẦN THÀNH MẪN

CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

- Họ và tên: TRẦN THANH MẪN   

- Sinh ngày 12/8/1962

- Quê quán: xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

- Dân tộc: Kinh                                            

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: Tiến sỹ Kinh tế.

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân .

- Ngày vào Đảng: 25/8/1982; Ngày chính thức: 25/8/1983. 

- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; XI; XII

- Đại biểu Quốc Hội khóa XIII; XIV

- Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Kỷ luật: Không

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị Cần Thơ.

- Tóm tắt quá trình công tác:

+ Tháng 7/1979-11/1981: Cán bộ Huyện đoàn, Ủy viên Ban chấp hành Huyện đoàn, Chánh Văn phòng Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;

+Tháng 12/1981-10/1984: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư thường trực Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;

+ Tháng 11/1984-12/1987: Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;

+ Tháng 01/1988-7/1992: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang;

+ Tháng 8/1992-6/1994: Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ, đại biểu HĐND tỉnh Cần Thơ nhiệm kỳ 1989 - 1994;

+ Tháng 7/1994-11/1999:  Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Cần Thơ;

+ Tháng 12/1999-12/2003:Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ;

+ Tháng 01/2004 -12/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy lâm thời,
Bí thư Quận ủy Bình Thủy, Đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004-2009;

+ Tháng 01/2006 - 25/2/2008: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Bình Thủy;

+ Từ 26/2/2008- 18/3/2008: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Quận ủy Bình Thủy;

+ Từ 19/3/2008 -12/2010: Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ;

+ Tháng 01/2011 - 8/2/2011: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ;

+ Tháng 9/2/2011 - 14/4/2011: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ;

+ Từ 15/4/2011- 9/2015: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII, đơn vị thành phố Cần Thơ;

+ Tháng 10/2015-12/2015: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị thành phố Cần Thơ;

+ Tháng 01/2016-13/4/2016: Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII,
Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị Cần Thơ;

+ Từ 14/4/2016 đến tháng 09/2016: Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị Cần Thơ;

+ Từ tháng 10/2016 đến tháng 6/2017: Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị Cần Thơ.

        + Tháng 6/2017, tại Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ VII (khóa VIII) đã hiệp thương cử ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019.

         + Ngày 9/5/2018, tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, ông được bầu bổ sung Uỷ viên Ban Bí thư khoá XII.

Về đầu trang


 
 
 

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

   
 
 

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn