Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

  CHỦ TỊCH MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM


Tóm tắt tiểu sử ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tóm tắt tiểu sử ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tóm tắt tiểu sử  Chủ tịch Tôn Đức Thắng

  Tiểu sử tóm tắt của ông Huỳnh Đảm Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

   Bế mạc Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ V (khóa VI)

TIỂU SỬ TÓM TẮT

ÔNG  HUỲNH ĐẢM

 CHỦ TỊCH UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

                                                          ---*---

- Họ và tên: HUỲNH ĐẢM (Bảy Đảm).

- Ngày sinh: 30/12/1948.

- Dân tộc: Kinh;             Tôn giáo: không.

- Quê quán: xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

- Hiện thường trú tại: số 108 đường Lý Thường Kiệt,  phường 7, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

 - Trình độ: Cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị.

 - Chức vụ hiện nay: Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ 1960 đến 9/1968: Tham gia cách mạng (làm liên lạc) ngay từ năm 12 tuổi trong phong trào đồng khởi năm 1960. Năm 1964 ông gia nhập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lần lượt giữ các chức vụ: Bí thư chi đoàn ấp, Uỷ viên xã Đoàn, Thường vụ xã Đoàn Tân Lộc, huyện Thới Bình. Ngày 02/9/1968, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau khi vào Đảng, ông được cử làm cán bộ Huyện đoàn, rồi Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Thường vụ, Bí thư huyện Đoàn Thới Bình. Sau đó, ông là Uỷ viên Ban Chấp hành tỉnh Đoàn Cà Mau cho tới ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.

 - Từ 30/4/1975 đến 12/1987:Giữ chức Thường vụ tỉnh Đoàn, Phó Bí thư tỉnh Đoàn, Bí thư tỉnh Đoàn, Tỉnh uỷ viên tỉnh Minh Hải. Ông được bầu là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, rồi Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá IV; đồng thời, là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và làm Hiệu trưởng Trường Đoàn Trung ương II.

 - Từ 12/1987 đến năm 1994: Được phân công về công tác tại thành phố Hồ Chí Minh và được bầu làm Phó Bí thư, rồi Bí thư Quận uỷ quận 10, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khoá V.

- Từ năm 1994 đến nay: Giữ các chức vụ: Uỷ viên Thường vụ Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh khoá VI; đại biểu HĐND thành phố, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh khoá V, khoá VI, Phó Bí thư Thành uỷ khoá VII. Đại biểu Quốc hội, Phó đoàn rồi Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế-Ngân sách Quốc hội khoá X. Tháng 4/2001 ông được bầu là Uỷ viên BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá IX; đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khoá XI; Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá V; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VI.

Hiện nay, ông là Uỷ viên BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá X, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam khoá VI. Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội  khoá XII.

Trong quá trình công tác ông đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước khen thưởng: 1 Huân chương hạng Nhì, 3 Huân chương hạng Ba, Huân chương Đại đoàn kết dân tộc, 8 Huy chương và Kỷ niệm chương.

Về đầu trang


Bế mạc Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ V (khóa VI)

Sáng nay (9/1), tại Hà Nội diễn ra lễ bế mạc Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ V (khóa VI). Ông Huỳnh Đảm được bầu giữ chức Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.Dự Hội nghị có Ông Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng; bà Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và gần 400 đại biểu đại diện MTTQ Việt Nam các cấp.

Sau 3 ngày làm việc, từ 7-9/1, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, bổ sung nhiều ý kiến sâu sắc đối với dự thảo Báo cáo về tình hình công tác Mặt trận năm 2007 và chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2008. Hội nghị cũng đã xác định, năm 2008 là năm "bản lề" thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội 5 năm (2006- 2010), năm tổ chức Đại hội MTTQ các cấp từ cơ sở, tiến tới Đại hội lần thứ VII MTTQ Việt Nam vào năm 2009, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, sự phát triển của đất nước còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Nhiệm vụ cơ bản, hàng đầu của Uỷ ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên là phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2008; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân trong sạch, vững mạnh và tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp... 

Hội nghị cũng đã thảo luận, thông qua Kế hoạch và ra Nghị quyết về tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII. Quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội phải tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo chuyến biến mạnh mẽ nhận thức về đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Dân tộc Thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân; Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc quan tâm kiện toàn tổ chức, tăng cường đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là cán bộ chủ chốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Căn cứ vào ý kiến giới thiệu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội nghị đã hiệp thương nhất trí cử ông Huỳnh Đảm, Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam giữ chức Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Vũ Trọng Kim, Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Đảng giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Pha, Chánh văn phòng Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại biểu Quốc hội khoá XII và ông Nguyễn Lam, nguyên Bí thư Ban chấp hành TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa 8 được bầu vào Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Hội nghị đã thảo luận và nhất trí để 13 vị chuyển công tác và nghỉ hưu không tham gia Uỷ ban Trung ương và Đoàn Chủ tịch; bổ sung 13 vị vào Uỷ ban Trung ương, 8 vị vào Đoàn Chủ tịch, 3 vị vào Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu đã phát biểu đánh giá cao những công lao to lớn của ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng trong nhiều năm qua, đặc biệt là những đóng góp của ông trong công tác Mặt trận và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vị thế của Mặt trận trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, tân Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm nhấn mạnh sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả đạt được của Mặt trận trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trong việc tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2008, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VII.

Hội nghị đã biểu dương, tặng: 01 Cờ thi đua Dẫn đầu toàn quốc cho Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh; 06 Cờ thi đua Dẫn đầu cụm cho Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Thọ, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Vĩnh Long; 14 Cờ Xuất sắc trong cụm thi đua cho Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh : Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hoà Bình, Lào Cai, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắc, Ninh Thuận, Bình Dương, Đồng Nai, TP.Cần Thơ, Đồng Tháp và 40 Bằng khen cho Uỷ ban MTTQ các tỉnh thành phố. Cho đến thời điểm này, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tặng 21 cờ thi đua xuất sắc, 3.129 Bằng khen, 2.826 Kỷ niệm chương và 404 Bằng ghi công cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Mặt trận năm 2007.

P.V

Về đầu trang


 

TÓM TẮT TIỂU SỬ

CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG

 

Bí danh: Thoại Sơn

Ngày sinh: 20/8/1888

Quê quán: xã Mỹ Hoà Hưng, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Thành phần gia đình xuất thân: Nông dân

Ngày vào Đảng: 1930

 

 

 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ 1914 đến 1918: Tham gia hoạt động cách mạng từ chiến tranh thế giới, lúc đó ở Hải quân Pháp trên Địa Trung Hải.

- Từ 1919: Dưới sự lãnh đạo của Công hội Pháp đã tham gia phản chiến và treo cờ đỏ trên chiến hạm ở mặt bể Hắc Hải để chào mừng cách mạng Nga.

- Từ 1928: Bị địch bắt, bị đưa ra Côn Đảo với án tù 20 năm khổ sai. Lập chi bộ nhà tù lãnh đạo anh em trong tù đấu tranh, được Xứ uỷ Nam Kỳ thừa nhận là chi bộ đặc biệt và là đảng viên từ đó.

- Từ 8/1945: Ở Côn Đảo trở về Nam Bộ làm Uỷ viên Uỷ ban Kháng chiến hành chính Nam Bộ phụ trách về vấn đề lương thực và vũ khí.

- Từ 1946: Trúng cử là đại biểu Quốc hội và tham gia phái đoàn Quốc hội sang  Pháp.

- Từ 1951: Quyền Trưởng ban Thường trực Quốc hội. Tại Đại hội Đảng lần thứ II được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- Từ tháng 3 - 1951 :Chủ tịch Uỷ ban Toàn quốc Mặt trận Liên Việt

- Từ tháng 9 -1955:  Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Từ tháng 2 – 1977: Chủ tịch danh dự Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Từ 1960: Được giữ các chức vụ: Phó trưởng Ban thường trực Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổng Thanh tra toàn quốc, Trưởng Ban thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà. Tại Đại hội Đảng lần thứ III (9/1960) được bầu làm Uỷ viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- Từ 12/1976 đến 1981: Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (12-1976) của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương.

B.B.T

Về đầu trang


TÓM TẮT TIỂU SỬ ÔNG NGUYỄN THIỆN NHÂN

ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM

Sinh ngày: 12/06/1953.

Quê quán: Trà Vinh.

Học hàm, học vị: Giáo sư – Tiến sỹ.

Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI

Đại biểu Quốc hội khóa X, XII, XIII

6/1970-12/1979: Nhập ngũ, sau đó học đại học và làm nghiên cứu sinh tại Đại học Kỹ thuật Magdeburg – Cộng hòa Dân chủ Đức (1972-1979).

1/1980-3/1983: Công tác tại Viện Kỹ thuật quân sự - Bộ Quốc phòng, Thượng úy.

4/1983-4/1985: Cán bộ giảng dạy Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh.

4/1985-7/1988: Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Trưởng ban Khoa học – Kỹ thuật rồi Phó Bí thư Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh.

8/1988-10/1990: Tùy viên giáo dục Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Đức; Đảng ủy viên Đảng bộ Đại sứ quán.

11/1990-10/1991: Học kinh tế thị trường tại Trường Đại học Kỹ thuật Magdeburg – Cộng hòa Liên bang Đức.

11/1991-8/1995: Phó Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý công nghiệp Trường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh rồi học thạc sỹ quản lý cộng đồng tại Trường Đại học Oregon (Mỹ) và khóa đào tạo chuyên gia thẩm định dự án đầu tư tại Trường Đại học Harvard (Mỹ).

9/1995-4/1997: Trưởng khoa rồi Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh. Phó Giáo sư kinh tế (1996).

5/1997-12/1999: Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường TP. Hồ Chí Minh; Đại biểu Quốc hội khóa X.

12/1999-5/2001: Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.

5/2001-6/2006: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh; Ủy viên Hội đồng Chính sách khoa học và Công nghệ quốc gia. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Giáo sư kinh tế (2002).

7/2006-7/2007: Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại biểu Quốc hội khóa XII.

8/2007-6/2010: Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Từ 7/2010 đến 5/2013: Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu  vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn tiếp tục làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (tháng 5/2013) được bầu vào Bộ Chính trị.

Ngày 5-9-2013, tại Hội nghị lần thứ sáu, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa VII. 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII  diễn ra trong các ngày 25, 26 và 27/9/2014, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra trong các ngày 20-28/1/2016, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân được bầu vào Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XII. Tại cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV diễn ra ngày 22/5/2016, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân được bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Về đầu trang


 

TÓM TẮT TIỂU SỬ ÔNG TRẦN THANH MẪN

ỦY VIÊN BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, PHÓ CHỦ TỊCH – TỔNG THƯ KÝ ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM

Họ và tên: Trần Thanh Mẫn, sinh ngày 12/8/1962.

Dân tộc: Kinh              Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Trình độ học vấn: Tiến sỹ kinh tế

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Ngạch công chức: Chuyên viên cao cấp

Tóm tắt quá trình công tác

Tháng 7/1979-71/1981: Cán bộ Huyện đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn, Chánh Văn phòng Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;

Tháng 12/1981-10/1984: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư thường trực Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;

Tháng 11/1984-12/1987: Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;

Tháng 01/1988-7/1992: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang;

Tháng 8/1992-6/1994: Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ, đại biểu HĐND tỉnh Cần Thơ Khóa IV (nhiệm kỳ 1990-1994)

Tháng 7/1994-11/1999: Ủy viên UBND tỉnh, Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Cần Thơ;

Tháng 12/1999-12/2003: Tỉnh ủy viên, Uỷ viên UBND tỉnh, Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ.

Tháng 01/2004-12/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy lâm thời, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004-2009.

Tháng 01/2006- 02/2008: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Bình Thủy.

Tháng 03/2008 -12/2010: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

Tháng 01/2011- 25/ 9/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ.

Từ ngày 26/9/2015 -2/10/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ;

Từ ngày 3/10/ 2015-12/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ.

Từ tháng 1/2016 đến 14/4/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014- 2019.

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ.

Tại Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 5, khóa VIII, ngày 14/4/2016, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã hiệp thương cử ông Trần Thanh Mẫn giữ chức vụ Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra trong các ngày 20-28/1/2016, đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tại cuộc bầu cử khóa XIV diễn ra ngày 22/5/2016. Đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Về đầu trang


 
 
 

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

   
 
 

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn