UỶ BAN TRUNG ƯONG MTTQVN

 
   hôm nay :   11/07/2008
 

 

 

 

ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM


Đại hội I Đại hội II Đại hội III Đại hội IV Đại hội V Đại hội VI

DANH SÁCH UỶ BAN TRUNG ƯƠNG ĐẠI HỘI  IV



ĐOÀN CHỦ TỊCH

 

Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Được thông qua tại Đại hội lần thứ IV (1994)

Chủ tịch Đoàn Chủ tịch

Ông Lê Quang Đạo

Các Uỷ viên:

 1. Linh mục Vương Đình Ái Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Phó Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

 2. Ông Lê Khắc Bình Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh,Uỷ viên Đoàn Chủ tịch

 3. Ông Hoàng Đình Cầu Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Giáo sư, anh hùng Lao động, Chủ tịch Tổng hội Y dược học Việt Nam

 4. Ông Cù Huy Cận Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

 5. Ông Lâm Bá Châu Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp

 6. Phạm Thị Trân Châu Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Giáo sư Tiến sỹ, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

 7. Ông Nông Quốc Chấn Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Nhà Thơ, dân tộc Tày

 8. Ông Phan Đình Diệu GS TS toán lý, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQVN khoá III

 9. Nguyễn Phước Đại Luật sư TP. Hồ Chí Minh

 10. Ông Lưu Văn Đạt Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam

 11. Ông Trần Văn Đăng Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam .

 12. Ông Lê Hai Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐNDVN

 13. Ông Nguyễn Văn Hanh Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Uỷ viên đoàn Chủ tịch UBTW MTTTQVN khoá III

 14. Ông Nguyễn Văn Huyền Luật sư, nhân sĩ thành phố Hồ Chí Minh

 15. Ông Vũ Mạnh Kha Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội

 16. Ông Phạm văn Kiết Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá 3.

 17. Ông Ung Ngọc Ky Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Trí thức thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ viên uỷ ban TWMTTQ khoá III

 18. Ông Nguyễn Lân Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Giáo sư, nhà giáo nhân dân

 19. Ông Trần Ngọc Liễng Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Luật sư TP. Hồ Chí Minh

 20. Ông Lý Ngọc Minh Giám đốc Công ty Gốm sứ xuất khẩu minh long I Sông Bé, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III

 21. Ông Nguyễn Đình Ngộ Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Thừa Thiên Huế

 22. Nguyễn Thị Nữ Giám đốc Xí nghiệp gạch bông Đức Tân TP. Hồ Chí Minh, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQVN khoá III

 23. Ông Vũ Oanh Lão thành cách mạng

 24. Ông Nguyễn Xuân Oánh Tiến Sỹ Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

 25. Ông Trần Văn Quang Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Thượng tướng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam

 26. Hoàng Xuân Sính Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Giáo sư Tiến sỹ toán Trường đại học Sư phạm I Hà Nội

 27. Ông Hoàng Thái Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Uỷ viên Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch

 28. Ngô Bá Thành Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Tiến sỹ Luật gia thành phố Hồ Chí Minh

 29. Võ Thị Thắng Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

 30. Ông Ma Ha Thông Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Dân tộc Khơ Me Nam Bộ

 31. Hoà thượng Thích Trí Tịnh Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Chủ tịch Hội đồng trị sự TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam

 32. Ông Hà Học Trạc Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Giáo sư, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQVN khoá III

 33. Ông Nguyễn Đức Triều Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Phó Chủ tịch TW Hội Nông dân Việt Nam

 34. Ông Lý Chánh Trung Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Giáo sư thành phố Hồ Chí Minh

 35. Ông Lê Truyền Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Uỷ viên Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch

 36. Ông Nguyễn Túc Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Uỷ viên Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch

 37. Ông Nguyễn Văn Tư Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt nam

 38. Ông Nguyễn Tiến Võ Uỷ viên Ban Thư ký UBTW MTTQVN khoá III

 39. Ông Hồ Đức Việt Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Bí Thư thứ nhất TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 40. Ông Krông YNuê dân tộc Ê đê, Giáo sư, tỉnh Đắc Lắc


 

BAN THƯỜNG TRỰC

Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 1. Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 2. Ông Trần Văn Đăng Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 3. Ông Nguyễn Văn Hanh Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường trực
 4. Ông Phạm văn Kiết Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường trực
 5. Ông Hoàng Thái Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường trực
 6. Ông Lê Truyền Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường trực
 7. Ông Nguyễn Túc Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường trực
 8. Ông Nguyễn Tiến Võ Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường trực

 

 

 

      Thông tin khác
       
   

 

 

   
 
English
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2007 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:-BVHTT • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email: ubmttqvn@mattran.org.vn