Số lượt : free counter

 

 

 

 

ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM


Đại hội I Đại hội II Đại hội III Đại hội IV Đại hội V Đại hội VI

 DANH SÁCH UỶ BAN TRUNG ƯƠNG ĐẠI HỘI  VIĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông Phạm Quốc Anh

2. GS. Vũ Đình Bách

3. Ông Nguyễn Mạnh Cầm

4. GS. Hoàng Đình Cầu

5. GS. Phạm Thị Trân Châu

6. GS. Phan Đình Diệu

7. Ông Phạm Thế Duyệt

8. Ông Huỳnh Đảm

9. GS, VS. Nguyễn Văn Đạo

10. GS. Lưu Văn Đạt

11. Bà Cù Thị Hậu

12. Ông Lê Minh Hiền

13. Ông Đặng Vũ Hiệp

14. GS, VS. Vũ Tuyên Hoàng

15. Ông Vũ Xuân Hồng

16. Ông Bùi Văn Huấn

17. Bà Vũ Giáng Hương

18. Ông Nguyễn Khánh

19. Bà Hà Thị Khiết

20. Linh mục Nguyễn Tấn Khóa

21. Ông Vũ Ngọc Kỳ

22. Bà Hà Thị Liên

23. Ông Trần Thành Long

24. Ông Phạm Lợi

25. Ông Vũ Tiến Lộc

26. Ông Lý Ngọc Minh

27. Bà Nguyễn Thị Xuân Mỹ

28. Hòa thượng Dương Nhơn

29. Ông Vũ Oanh

30. Bà Tòng Thị Phóng

31. Ông Trần Đình Phùng

32. GS. Nguyễn Ngọc Phượng

33. Ông Hoàng Bình Quân

34. Ông Nguyễn Tiến Quân

35. GS, VS. Nguyễn Duy Quý

36. GS. Hoàng Xuân Sính

37. TS. Trần Thị Ngọc Sơn

38. Bà Trần Ngọc Sương

39. Ông Võ Quốc Thắng

40. Ông Đặng Quân Thụy

41. Ông Đỗ Duy Thường

42. Ông Nguyễn Văn Thưởng

43. Hòa thượng Thích Trí Tịnh

44. GS. Lý Chánh Trung

45. Ông Lê Truyền

46. Ông Nguyễn Túc

47. Ông Lê Bá Trình

48. Ông Cư Hòa Vần

49. Ông Nguyễn Hồng Vinh

50. Ông Nguyễn Văn Vĩnh

51. Ông Nguyễn Tiến Võ

52. Bà Rơ Chăm H' Yeo

 

 

 

 

      Thông tin khác
       
   

 

 

   
 
English
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2007 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email: ubmttqvn@mattran.org.vn