Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        

 

 
  GIỚI THIỆU MẶT TRẬN

   BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM

  ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM

  ỦY VIÊN ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM

  CÁC BAN, ĐƠN VỊ CƠ QUAN ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM

   ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 63 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG    


  Tên gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

  Vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

   Nguyên tắc làm việc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

   Mối quan hệ  của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị

   Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

   Biểu trưng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.


  LỊCH SỬ MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT

  Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt nam.

  Mặt trận Thống nhất phản đế Đông dương - Hội Phản đế đồng minh.

  Phản đế liên minh .

  Mặt trận Thống nhất nhân dân Phản đế .

  Mặt trận Dân chủ Đông dương .

  Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông dương.

  Việt nam Độc lập đồng minh hội gọi tắt là Việt Minh.

  Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam.

  Mặt trận Liên Việt.

  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam .

  Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt nam.

  Liên minh các lực lượng Dân tộc Dân chủ và Hòa bình Việt Nam

  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.


  ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

  Đại hội 1 (1977)

  Đại hội 2 (1983)

  Đại hội 3 (1988)

  Đại hội 4 (1994)

  Đại hội 5 (1999)

  Đại hội 6 (2004)

  Đại hội 7 (2009)

  Đại hội 8 (2014)


 
 

 

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn