Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
     
 
 

 

 

 

 
 
 

    TIN MỚI :                                                                    thông tin được cập nhật liên tục  GIỚI THIỆU CÁC HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CỦA ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

   Hội đồng tư vấn về lĩnh vực Văn hoá - Xã hội

    Hội đồng tư vấn về Đối ngoại và Kiều bào

   Hội đồng tư vấn về Kinh tế

   Hội đồng tư vấn về Dân tộc

   Hội đồng tư vấn về Khoa học - Giáo dục

   Hội đồng tư vấn về Tôn giáo

   Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luậtI. Hội đồng Tư vấn
về lĩnh vực Văn hoá - Xã Hội

(Nhiệm kỳ  2009- 2014)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ ở Hội đồng tư vấn

1

Ông Nguyễn Túc

Chủ nhiệm

2

GS.TS Trần Văn Bính

Phó Chủ nhiệm

3

GS.TS Nguyễn Đình Hương

Phó Chủ nhiệm

4

GS Ca Lê Thuần

Phó Chủ nhiệm

5

Nhà thơ Bằng Việt

Phó Chủ nhiệm

6

Ông Trần Văn Sinh

Ủy viên TT kiêm Thư ký hội đồng

7

TS. Nguyễn Viết Chức

Ủy viên

8

NSND. Nguyễn Thị Kim Cương

Ủy viên

9

GS. Ninh Viết Giao

Ủy viên

10

GS sử học Lê Văn Lan

Ủy viên

11

Ông Lê Mã Lương

Ủy viên

12

TSKH. Trịnh Thị Kim Ngọc

Ủy viên

13

Nhà báo Hồ Ngọc Nhuận

Ủy viên

14

PGS. Cao Xuân Phổ

Ủy viên

15

Nhà sử học Dương Trung Quốc

Ủy viên

16

NSND. Chu Thúy Quỳnh

Ủy viên

17

TS. Phạm Bích San

Ủy viên

18

PGS.TS Phạm Thắng

Ủy viên

19

Bà Lương Thị Trường

Ủy viên

29

Bà Hoàng Diệu Tuyết

Ủy viên

21

Ông Trần Thanh Liêm

Ủy viên

 | Trở Về đầu trang    |
 

II. Hội đồng Tư vấn về Đối ngoại và Kiều bào
(Nhiệm kỳ 2009 - 2014)

STT

Họ và tên

Chức vụ ở Hội đồng tư vấn

1

Ông Vũ Xuân Hồng

Chủ nhiệm

2

Ông  Phạm Văn Chương

Phó Chủ nhiệm

3

Ông Bùi Mạnh Hải

Phó Chủ nhiệm

4

Ông Trình Quang Phú

Phó Chủ nhiệm

5

Bà Lương Bạch Vân

Phó Chủ nhiệm

6

Bà Phạm Thị Thoa

Ủy viên TT kiêm Thư ký hội đồng

7

Ông Mai Anh

Ủy viên

8

Ông Nguyễn Thắng Cảnh

Ủy viên

9

Ông Nguyễn Tâm Chiến

Ủy viên

10

Ông Võ Văn Huệ

Ủy viên

11

Ông Trần Thế Kình

Ủy viên

12

Ông Phạm Khắc Lãm

Ủy viên

13

Ông Hoàng Quốc Lập

Ủy viên

14

Ông Trần Đắc Lợi

Ủy viên

15

Ông Hoàng Như Lý

Ủy viên

16

Ông Đàm Phương Nam

Ủy viên

17

Ông Đặng Hồ Phát

Ủy viên

18

Ông Nguyễn Tài Phương

Ủy viên

19

Ông Trình Quang Phú

Ủy viên

20

Ông Nguyễn Huy Quang

Ủy viên

21

Ông Lê Hưng Quốc

Ủy viên

22

Bà Vũ Thị Quý

Ủy viên

23

Ông Đỗ Tấn Sỹ

Ủy viên

24

Ông Phan Thán

Ủy viên

25

Ông Trần Văn Thành

Ủy viên

 | Trở Về đầu trang    |

III. Hội đồng Tư vấn về Kinh tế  
(Nhiệm kỳ 2009 - 2014)

STT

Họ và tên

Chức vụ ở Hội đồng tư vấn

1

VS.TSKH Trương Công Phú

Chủ nhiệm

2

Ông Lê Minh Hoàng

Phó Chủ nhiệm

3

TS. Vũ Tiến Lộc

Phó Chủ nhiệm

4

Ông Nguyễn Văn Vĩnh

Phó Chủ nhiệm

5

GS.TS Trần Ngọc Hiên

Phó Chủ nhiệm

6

TS. Lê Sơn Hải

Ủy viên TT kiêm Thư ký hội đồng

7

GS.TSKH Vũ Hy Chương

Ủy viên

8

TS. Lê Sỹ Cảnh

Ủy viên

9

GS.TS Lê Vinh Danh

Ủy viên

10

GS.TS Nguyễn Chí Dĩnh

Ủy viên

11

Ông Phạm Bắc Hải

Ủy viên

12

Ông Phạm Gia Hải

Ủy viên

13

GS.TSKH Nguyễn Thị Hiền

Ủy viên

14

GS.TSKH  Đỗ Nguyên Khoát

Ủy viên

15

GS. Nguyễn Lang

Ủy viên

16

Ông Vũ Đình Lương

Ủy viên

17

GS Nguyễn Đình Nam

Ủy viên

18

Ông Lý Ngọc Minh

Ủy viên

19

Ông Huỳnh Văn Minh

Ủy viên

20

GS.TS  Đàm Văn Nhuệ

Ủy viên

21

TS. Lê Xuân Nghĩa

Ủy viên

22

GS.TSKH  Lê Du Phong

Ủy viên

23

TS. Nguyễn Quang Thái

Ủy viên

24

TS. Hà Văn Thắm

Ủy viên

25

TS. Nguyễn Lương Trào

Ủy viên

 | Trở Về đầu trang    |

IV. Hội đồng Tư vấn về Dân tộc
(Nhiệm kỳ 2009 - 2014)

STT

Họ và tên

Chức vụ ở Hội đồng tư vấn

1

Ông Cư Hòa Vần

Chủ nhiệm

2

GS.TS  Phan Hữu Dật

Phó Chủ nhiệm

3

Bà Rơ Chăm H’Yeo

Phó Chủ nhiệm

4

Ông Lù Văn Que

Phó Chủ nhiệm

5

Ông Y A Đuk

Phó Chủ nhiệm

6

Ông Nguyễn Công Nguyên

Ủy viên TT kiêm Thư ký hội đồng

7

Ông Âu Văn A

Ủy viên

8

Ông Hạng Mí De

Ủy viên

9

PGS.TS Khổng Diễn

Ủy viên

10

Ông Hà Đăng Hạnh

Ủy viên

11

PGS. Nguyễn Văn Huy

Ủy viên

12

TS. Bùi Ỉnh

Ủy viên

13

Đại đức Danh Lung

Ủy viên

14

Ông Thạch Minh Mẫn

Ủy viên

15

Ông Trương Hán Minh

Ủy viên

16

Hòa Thượng Danh Nhưỡng

Ủy viên

17

TS. Lò Giàng Páo

Ủy viên

18

Ông Trần Thành Pôn

Ủy viên

19

Bà Triệu Mùi Say

Ủy viên

20

TS. Mông Ky Slay

Ủy viên

21

TS. Vương Xuân Tình

Ủy viên

22

Ông Đinh Hồng Vận

Ủy viên

  | Trở Về đầu trang    |

V. Hội đồng Tư vấn về Khoa học - Giáo dục
(Nhiệm kỳ 2009 - 2014)

STT

Họ và tên

Chức vụ ở Hội đồng tư vấn

1

GS.TS Phan Đình Diệu

Chủ nhiệm

2

GS.TS Phạm Thị Trân Châu

Phó Chủ nhiệm

3

GS.TS Nguyễn Lân Dũng

Phó Chủ nhiệm

4

TS. Hồ Ngọc Hải

Phó Chủ nhiệm

5

 Ông Nguyễn Tiến Võ

Phó Chủ nhiệm

 

Ông Nguyễn Tuấn Anh

Ủy viên TT kiêm Thư ký hội đồng

6

GS.BS Trần Đông A

Ủy viên

7

PGS.TS Đặng Ngọc Dinh

Ủy viên

8

PGS.TS Trần Hậu

Ủy viên

9

PGS.TS Phạm Khiêm Ích

Ủy viên

10

Ông Nguyễn Xuân Khang

Ủy viên

11

PGS.TSKH Nguyễn Đình Luận

Ủy viên

12

TS. Nghiêm Xuân Minh

Ủy viên

13

GS.TS Nguyễn Ngọc Minh

Ủy viên

14

GS.TS Nguyễn Văn Nam

Ủy viên

15

TS. Nguyễn Thị Minh Phương

Ủy viên

16

Ông Đỗ Phượng

Ủy viên

17

PGS.TS Vũ Hào Quang

Ủy viên

18

GS.TS Trần Công Hoàng Quốc

Ủy viên

19

PGS.TS Dương văn Sao

Ủy viên

20

PGS.TS Nguyễn Xuân Sơn

Ủy viên

21

TS.Hoà thượng Thích Thiện Tâm

Ủy viên

22

PGS.TS Phạm Hữu Tiến

Ủy viên

23

PGS.TS Trương Mạnh Tiến

Ủy viên

24

PGS.TS Lê Vân Trình

Ủy viên

 

 | Trở Về đầu trang    |

VI. Hội đồng Tư vấn về Tôn giáo
(Nhiệm kỳ 2009 - 2014)

STT

Họ và tên

Chức vụ ở Hội đồng tư vấn

1

GS.TS  Đỗ Quang Hưng

Chủ nhiệm

2

Ông Lê Minh Hiền

Phó Chủ nhiệm

3

Ông Trần Đình Phùng

Phó Chủ nhiệm

4

PGS.TS Ngô Hữu Thảo

Phó Chủ nhiệm

5

Hoà thượng Thích Thanh Tứ

Phó Chủ nhiệm

6

Ông Nguyễn Văn Thanh

Ủy viên TT kiêm Thư ký hội đồng

7

Linh mục Thiện Cẩm

Ủy viên

8

TS. Trương Hải Cường

Ủy viên

9

Ông Nguyễn Tấn Đạt

Ủy viên

10

Ông Nguyễn Thế Doanh

Ủy viên

11

Thượng toạ Thích Thanh Duệ

Ủy viên

12

Ông Trịnh Xuân Giới

Ủy viên

13

TS. Nguyễn Văn Hùng

Ủy viên

14

TS. Nguyễn Quang Hưng

Ủy viên

15

Mục sư Vũ Quang Huyên

Ủy viên

16

PGS Trần Hồng Liên

Ủy viên

17

PGS.TS Nguyễn Đức Lữ

Ủy viên

18

Thượng toạ Thích Bảo Nghiêm

Ủy viên

19

Ông Mach Dares Samael

Ủy viên

20

PGS.TS Phan Xuân Sơn

Ủy viên

21

Đầu sư Thượng Tám Thanh

Ủy viên

22

Hoà thượng Thích Chơn Thiện

Ủy viên

23

Hoà thượng Thích Giác Toàn

Ủy viên

24

TS. Nguyễn Quốc Tuấn

Ủy viên

25

TS. Trương Văn Trung

Ủy viên

 | Trở Về đầu trang    |

VII. Hội đồng Tư vấn về Dân chủ - Pháp luật  
(Nhiệm kỳ 20904 - 2014)

STT

Họ và tên

Chức vụ ở Hội đồng tư vấn

1

GS. Lưu Văn Đạt

Chủ nhiệm

2

LS. Nguyễn Vĩnh Oánh

Phó Chủ nhiệm

3

LS. Lê Đức Tiết

Phó Chủ nhiệm

4

Ông  Đỗ Duy Thường

Phó Chủ nhiệm

5

Ông. Lê Hiếu Đằng

Phó Chủ nhiệm

6

PGS.TS  Bùi Xuân Đức

Ủy viên TT kiêm Thư ký hội đồng

7

LS. Nguyễn Hữu Danh

Ủy viên

8

GS.TS  Nguyễn Đăng Dung

Ủy viên

9

GS.TS Trần Ngọc Đường

Ủy viên

10

Bà Lê Thị Ngân Giang

Ủy viên

11

Ông Nguyễn Đình Huấn

Ủy viên

12

TS. Quách Sỹ Hùng

Ủy viên

13

Luật gia Phạm Văn Hưng

Ủy viên

14

LS Trần Ngọc Nhẫn

Ủy viên

15

Bà Hà Thị Nga

Ủy viên

16

PGS.TS Phạm Hữu Nghị

Ủy viên

17

Ông  Trần Ngọc Tâm

Ủy viên

18

Ông  Phạm Văn Thảo

Ủy viên

19

LS. Phạm Vĩnh Thái

Ủy viên

20

Trung tướng Nguyễn Việt Thành

Ủy viên

21

PGS.TS Thái Vĩnh Thắng

Ủy viên

22

Ông Nguyễn Đắc Thắng

Ủy viên

23

LS . Trần Quốc Thuận

Ủy viên

24

LS Nguyễn Trọng Tỵ

Ủy viên

25

PGS Nguyễn Hữu Viện

Ủy viên

 

 | Trở Về đầu trang    |


 
 

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn