Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
     
 
 

 

 

 

 
 
 

    TIN MỚI :                                                                    thông tin được cập nhật liên tục  GIỚI THIỆU CÁC HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CỦA ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

   Hội đồng tư vấn về lĩnh vực Văn hoá - Xã hội

   Hội đồng tư vấn về Đối ngoại và Kiều bào

   Hội đồng tư vấn về Kinh tế

   Hội đồng tư vấn về Dân tộc

   Hội đồng tư vấn về Khoa học - Giáo dục

   Hội đồng tư vấn về Tôn giáo

   Hội đồng tư vấn về Dân chủ Pháp luật


 HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CỦA ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM


Hội đồng tư vấn Dân tộc góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII

Hội động tư vấn Kinh tế và Văn hóa – xã hội góp ý các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Hội đồng tư vấn Tôn giáo góp ý các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Hội đồng tư vấn khoa học, giáo dục và môi trường góp ý vào các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII

Ra mắt Hội đồng tư vấn dân chủ và pháp luật khóa VIII của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Góp ý dự thảo Đề án truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề

Hội đồng tư vấn Khoa học, Giáo dục và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác nhiệm kỳ 2014-2019 và nhiệm vụ năm 2015

Hội đồng Tư vấn về Kinh tế của Ủy ban TWMTTQ Việt Nam triển khai chương trình hoạt động toàn khóa nhiệm kỳ 2014 – 2019 và nhiệm vụ năm 2015

  Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng Tư vấn về Kinh tế năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014

Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng Tư vấn về Văn hóa – xã hội năm 2013 và triển khai Chương trình hoạt động năm 2014

Hội đồng tư vấn Khoa học- Giáo dục tổng kết công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch công tác năm 2014

Hội đồng tư vấn về Dân tộc tổng kết công tác năm 2013 và phương hương nhiệm vụ công tác năm 2014

Hội đồng tư vấn Khoa học- Giáo dục- UB TW MTTQ Việt Nam triển khai công tác năm 2013

Hội đồng tư vấn về Tôn giáo khoá VII tổ chức kỳ họp thứ nhất.

Hội đồng tư vấn về Đối ngoại và Kiều bào tổ chức kỳ họp thứ nhất.

Hội đồng tư vấn về Dân tộc( khoá VII ) triển khai kế hoạch năm 2010

Ra mắt Hội đồng tư vấn kinh tế khoá VII (2010-2014)

Hội đồng tư vấn về lĩnh vực văn hoá  góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VII.

Hội đồng tư vấn về Dân tộc họp tổng kết năm 2008

Kết quả hoạt động của Hội đồng tư vấn về tôn giáo của MTTQ Việt Nam

Góp ý vào văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân

Tác động của lạm phát kinh tế  đối với doanh nghiệp, và cộng đồng dân cư


Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng Tư vấn về Kinh tế năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014

Ngày 21-2-2014, Hội đồng tư vấn về Kinh tế của Ủy ban TWMTTQ Việt Nam (khóa VII) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Đến dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Liên; Viện sĩ - Tiến sĩ khoa học Trương Công Phú, Chủ nhiệm Hội đồng; các vị Phó Chủ nhiệm, các vị ủy viên Hội đồng; lãnh đạo các ban, đơn vị của cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trong năm 2013, Hội đồng tư vấn về Kinh tế đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao, hoạt động của Hội đồng tiếp tục có nhiều đổi mới và nổi bật là tham gia góp ý vào các chính sách, pháp luật. Các thành viên Hội đồng đã tích cực tham gia góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)... Hội đồng cũng đã tổ chức góp ý về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với những vấn đề nổi cộm được đông đảo nhân dân quan tâm như đất đai, thuế thu nhập cá nhân, đề xuất phí lưu hành phương tiện giao thông và nhiều vấn đề phát sinh khác gây tác động lớn tới đời sống của đại bộ phận quần chúng nhân dân...

Về nhiệm vụ công tác của Hội đồng trong năm 2014, các thành viên trong hội đồng về Kinh tế đã tham góp ý kiến và thống nhất cần tăng cường các hoạt động tư vấn giúp Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện các nội dung liên quan về lĩnh vực kinh tế; Các dự án luật của Quốc hội và tư vấn, góp ý xây dựng văn bản, dự án cho các bộ, ngành. Tổ chức thi hành Hiến pháp. Từ việc sửa đổi các văn bản pháp luật hiện hành cho phù hợp với Hiến pháp, Hội đồng sẽ chọn khoảng 3 luật về kinh tế đã ban hành trước đây để rà soát lại, đề xuất những nội dung cần sửa đổi. hoàn thiện chính sách lãi suất, tỷ giá của các tổ chức tín dụng cho phù hợp với kinh tế thị trường, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển sản xuất kinh doanh; Tham gia ý kiến về đề án tái cơ cấu đầu tư, mà trọng tâm là đầu tư công; về đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, mà trọng tâm là các tập đoàn, tổng Công ty Nhà nước, coi đây là một khâu đột phá trong thay đổi mô hình tăng trưởng...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Liên ghi nhận và đánh giá cao kết quả Hội đồng tư vấn về Kinh tế đạt được trong năm 2013. Đồng thời đề nghị trong năm 2014, Hội đồng tiếp tục chủ động và đổi mới trong hoạt động tư vấn, phát huy trách nhiệm và trí tuệ của các thành viên tích cực tư vấn kịp thời cho Ban Thường trực những vấn đề liên quan đến lĩnh vực được phân công.

Anh Tuấn


Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng Tư vấn về Văn hóa – xã hội năm 2013 và triển khai Chương trình hoạt động năm 2014

Ngày 18/2, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn về Văn hóa – xã hội Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2013 và triển khai Chương trình hoạt động năm 2014. Đồng chí Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa – xã hội chủ trì Hội nghị.

Trong năm 2013, Hội đồng Tư vấn về Văn hóa – xã hội đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao, hoạt động của Hội đồng Tư vấn về Văn hóa – xã hội tiếp tục có nhiều đổi mới và nổi bật là tham gia tư vấn với Mặt trận góp ý tổng kết 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; sơ kết 5 năm Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.; nghiên cứu tư vấn về Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới và giám sát việc thực hiện xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X; tham gia các cuộc góp ý sửa đổi bổ sung Hiến pháp 1992 do Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì. Ban Chủ nhiệm và một số thành viên của Hội đồng tham gia góp ý xây dựng quy chế giám sát, phản biện xã hội do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức, nhiều ý kiến kiến nghị đã được các đồng chí chủ trì, ghi nhận, tiếp thu để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh cho phù hợp…

Với chức năng tham mưu cho Ban Thường trực về lĩnh vực văn hóa – xã hội, các thành viên trong Hội đồng tư vấn tham gia góp ý kiến và đều nhất trí chương trình hoạt động của Hội đồng tư vấn về Văn hóa – xã hội trong năm 204 cần tập trung triển khai các nhiệm vụ: tư vấn góp ý với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng các văn bản của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  về văn hóa, xã hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình, Luật xây dựng (sửa đổi); Tư vấn góp ý Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam đánh giá việc chủ trì thực hiện các cuộc vận động, phong trào và hoạt động xã hội 5 năm qua; tư vấn góp ý với Ban Thường trực giám sát việc triển khai tổng rà soát chính sách người có công theo tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; giám sát các vấn đề xã hội theo đề nghị của Ban Thường trực.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao kết quả Hội đồng tư vấn về Văn hóa – xã hội đạt được trong năm 2013. Đồng thời đề nghị trong năm 2014 Hội đồng tiếp tục chủ động và đổi mới trong hoạt động tư vấn, luôn phát huy trách nhiệm và trí tuệ của các thành viên, tích cực tham gia tư vấn cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam những vấn đề liên quan đến lĩnh vực văn hóa – xã hội.

                                                                                                Minh Phượng   Góp ý vào văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân
 

Ngày 12 tháng 9 tại Hà Nội, Hội đồng tư vấn về Kinh tế Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức buổi góp ý vào văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân. Đến dự có các vị trong Hội đồng tư vấn về kinh tế và đại diện một số Hội đồng tư vấn của Uỷ ban Trung ương MTTQ VN.

Đa số các đại biểu tham gia góp ý đã thẳng thắn nêu ra những bất cập, những quy định còn có điều chưa hợp lý, rườm rà, khó hiểu. Nhiều đại biểu cho rằng Nghị định và thông tư chưa giải thích rõ những khoản thu nhập nào phải chịu thuế và đối tượng nào được giảm trừ thuế. Chưa kể, nhiều vấn đề trong hai văn bản hướng dẫn này không những không sát thực tiễn, không đồng bộ với luật, thậm chí còn trái luật. Ví dụ trong quy định miễn thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lãi gửi tiết kiệm ngân hàng, yêu cầu phải xuất trình sổ tiết kiệm, như vậy là vi phạm bí mật cá nhân. Hoặc theo quy định của Luật, đối tượng hưởng lương hưu không phải nộp thuế nhưng trong thông tư chỉ quy định lương hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội mới được trừ, còn những người lương hưu từ ngân sách thì không.

Luật Thuế thu nhập cá nhân liên quan đến vấn đề an sinh xã hội nên khi tính thuế thu nhập cho người thu nhập thấp cần cân nhắc cho hợp lý và cần quy định thời hiệu hoàn thuế cụ thể. Các đại biểu cho rằng nếu không nghiên cứu kỹ quy định này, có thể sẽ gây ra tham nhũng, tiêu cực.

                                                                                      Vũ Long

 | Trở Về đầu trang    |  Tác động của lạm phát kinh tế  đối với doanh nghiệp, và cộng đồng dân cư

   Trong thời gian qua, lạm phát có chiều hướng gia tăng, đã ảnh hưởng đến đời sống người lao động, nhất là những người làm công ăn lương. Ban Kinh tế & Đối ngoại và Hội đồng Tư vấn Kinh tế Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã triển khai khảo sát tác động của lạm phát kinh tế đối với sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, và đối đời sống của các cộng đồng dân cư. Hội đồng đã trực tiếp khảo sát tại 5 doanh nghiệp ngoài quốc doanh và tiếp xúc với dân cư, người lao động tại 3 cụm dân cư thuộc các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và làm việc với Ban Thường trực MTTQVN các tỉnh, thành nói trên; Hội thảo với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp hội Công thương thành phố Hà Nội và nhiều doanh nghiệp thuộc Hiệp hội; Hiệp hội doanh nghiệp, Liên minh HTX và một số thành viên của hai tổ chức đó của thành phố Hồ Chí Minh; Liên minh HTX Việt Nam; Và tham dự diễn đàn: "Doanh nghiệp - Ngân hàng - Chứng khoán cùng tháo gỡ khó khăn trong thời kỳ lạm phát" do Hiệp hội doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Hiệp hội kinh doanh Chứng khoán Việt Nam đồng tổ chức tại Hà Nội. Qua thực tế khảo sát, sau khi nghiên cứu, trao đổi thống nhất tổng hợp với những nội dung sau: Khái quát một số tác động của lạm phát đối với doanh nghiệp, và cộng đồng dân cư ; đề xuất một số giải pháp, kiến nghị góp phần kiềm chế lạm phát.

1- Khái quát một số tác động của lạm phát đối với các doanh nghiệp, và cộng đồng dân cư.

Từ các ý kiến của các doanh nghiệp, các cụm dân cư, người lao động, các hiệp hội, các tổ chức..., Ban Kinh tế & Đối ngoại và Hội đồng Tư vấn Kinh tế đã khảo sát, có thể rút ra một số tác động, ảnh hưởng của lạm đối với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, và đối với đời sống vật chất cũng như tinh thần của dân cư, người lao động  sau:

1.1- Lạm phát tác động đến tất cả các loại hình doanh nghiệp, nhưng tác động  lớn, gay gắt là đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vì loại hình doanh nghiệp này tuy năng động, hiệu quả nhưng khả năng tài chính có hạn, trình độ công nghệ, quản lý thấp, sức cạnh tranh yếu, lại ít nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ của Nhà nước.

Lạm phát tác động mạnh đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa là do giá cả, các yếu tố đầu vào của sản xuất, kinh doanh tăng nhanh, (giá các loại vật tư, năng lượng, lãi suất vốn vay); tỷ giá hối đoái lên xuống không bình thường; hầu hết các doanh nghiệp không dự đoán được những diễn biến của tình hình giá cả, thị trường, vì vậy luôn ở thế bị động, lúng túng trong việc tìm các giải pháp để ứng phó. Khi lạm phát tăng cao, đời sống khó khăn, sức mua giảm, sản phẩm khó tiêu thụ,  làm cho một bộ phận doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoặc phải tạm ngừng sản xuất, hoặc sản xuất kinh doanh cầm chừng: cắt giảm hợp đồng, thu hẹp thị trường, phạm vi hoạt động (1); Một bộ phận khác của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tuy vẫn duy trì được sản xuất nhưng suy giảm khả năng cạnh tranh, đổi mới công nghệ, tái đầu tư mở rộng (2); Bộ phận nhỏ còn lại tuy đứng vững được trong lạm phát, nhưng đến lúc này cũng gặp khó khăn về vốn do biện pháp thắt chặt tín dụng, nên sản xuất kinh doanh cũng bị lỡ nhiều cơ hội.

1.2- Lạm phát tăng cao, đời sống của các tầng lớp dân cư gặp nhiều khó khăn, nhất là những người có thu nhập thấp (đặc biệt là người hưởng trợ cấp, công nhân tại các nhà máy xí nghiệp). Tại các khu dân cư hộ nghèo, tái nghèo có xu hướng tăng lên đáng kể. Những hộ trước đây có thu nhập đủ sống, nay thiếu thốn, phải cắt giảm một phần các nhu cầu thiết yếu để cân đối thu chi. Những hộ trước đây có thu nhập khá, hàng tháng dành được một ít để tích luỹ, nay chỉ đủ chi dùng thường xuyên nhưng cũng phải tằn tiện, hai nhóm hộ này chiếm một phần lớn ở các khu dân cư. Khó khăn về kinh tế đã ảnh hưởng đến an sinh xã hội: tác động mạnh đến tâm tư, hạn chế điều kiện giao lưu tình cảm, làm giảm lòng tin. Đời sống tinh thần, hoạt động văn hoá sa sút đáng kể trong một bộ phận không nhỏ các tầng lớp dân cư.

1.3- Lạm phát có nhiều nguyên nhân, nhưng lạm phát tăng cao như trong thời gian qua thì cần làm rõ nguyên nhân chủ quan. Trong đó làm rõ nguyên nhân về cơ cấu đầu tư, về mô hình  nền kinh tế, đặc biệt về sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, của các Bộ, ngành chức năng.

1.4- Các giải pháp kiềm chế, đẩy lùi lạm phát của Chính phủ đã phát huy tác dụng. Tuy nhiên, trong tổ chức, chỉ đạo thực hiện ở một số giải pháp cụ thể đã nảy sinh một số tác dụng phụ, vấn đề này cần kiểm tra, rà soát  để có sự điều chỉnh, khắc phục kịp thời, hạn chế tác dụng ngược lại.

- Các doanh nghiệp không được cung cấp kịp thời thông tin, dự báo tình hình, không nắm được rõ ràng, cụ thể lộ trình thực hiện từng giải pháp của Chính phủ, nhiều doanh nghiệp "bị sốc" trước tình hình, nên càng khó khăn trong việc đề ra các phương án ứng phó.

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa tuy năng động, hiệu quả nhưng thiếu vốn và rất khó tiếp cận các nguồn vốn . Một bộ phận không nhỏ doanh nghiệp này phải vay vốn khi đầu tư phát triển. Khi thực hiện biện pháp thắt chặt tín dụng thì các doanh nghiệp nhỏ và vừa lại càng phải chịu ảnh hưởng nhiều hơn. Nhiều doanh nghiệp không vay được vốn mặc dầu lãi suất đã rất cao. Một số doanh nghiệp đã vay đang đầu tư dở dang thì rơi vào tình cảnh "tiến thoái lưỡng nan".  Khó tiếp cận các nguồn vốn vay càng làm cho doanh nghiệp thêm khó khăn trong việc duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh.

Tình hình trên có thể dẫn tới tác động ngược chiều trong việc kiềm chế, đẩy lùi lạm phát.

- Một số giải pháp cụ thể còn lúng túng, chưa thật phù hợp, việc kiểm tra thực hiện chưa chặt chẽ. Trong một thời gian ngắn nhiều lần điều chỉnh tăng giảm thuế suất đối với xuất khẩu phôi thép, nhiều lần điều chỉnh tăng giảm giá xăng dầu;... Một số ngân hàng có quan hệ tín dụng thiếu minh bạch: lãi suất vay vốn đã cao lại phải chịu thêm một số khoản chi khác mới có thể vay được; có ngân hàng đã yêu cầu doanh nghiệp phải chấp nhận trả lãi suất cao cho cả phần vốn vay cũ chưa trả hết đang được hưởng lãi suất thấp thì mới được vay tiếp; lạm phát tăng cao, cải cách hành chính chưa chuyển biến rõ, nhiều doanh nghiệp phản ảnh trong hoạt động còn phải chi thêm các khoản phí "bôi trơn", khoản này chiếm tỷ lệ không nhỏ trong chi phí của doanh nghiệp.

2- Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị góp phần kiềm chế lạm phát.

Từ thực tế khảo sát, sau khi nghiên cứu, trao đổi, Ban Kinh tế & Đối ngoại và Hội đồng Tư vấn Kinh tế đề xuất một số giải pháp, kiến nghị một số vấn đề nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế, đẩy lùi lạm phát của Chính phủ:

2.1- Việc thắt chặt tiền tệ, tín dụng là cần thiết, nhưng vẫn cần tập trung nguồn tài chính đầu tư vào một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Nên hổ trợ đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa, loại hình doanh nghiệp mang lại hiệu quả nhiều mặt cả về kinh tế và xã hội. Nên coi việc giúp đỡ, hỗ trợ về tài chính, tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa là một trong những giải pháp để ổn định - phát triển góp phần kiềm chế, đẩy lùi lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội.

2.2- Nguồn lực tài chính Quốc gia có vai trò rất quan trọng trong việc kiềm chế, đẩy lùi lạm phát. Cần phân bổ nguồn lực tài chính Quốc gia một cách hợp lý, đặc biệt là việc hình thành, xây dựng và phân bổ các quỹ. Thông qua hệ thống các quỹ, để khi cần có thể tham gia chi phối, điều tiết thị trường: nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho sản xuất và đời sống; hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2.3- Lạm phát tăng đã bộc lộ rõ khâu phân phối lưu thông bị buông lỏng, đã đẩy giá cả hàng hoá, dịch vụ lên quá cao. Cùng với việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường (kể cả chi phí, giá thành, lợi nhuận), cần có giải pháp tổ chức quản lý tốt  khâu phân phối lưu thông, giảm bớt khâu trung gian. Trước mắt nên chọn một số mặt hàng thiết yếu phục vụ cho sản xuất và đời sống để tổ chức lại khâu phân phối lưu thông nhằm tăng cường quản lý giám sát của Nhà nước, góp phần bình ổn giá cả, thị trường.

2.4- Các giải pháp cụ thể như điều chỉnh thuế suất, điều chỉnh giá, các mặt hàng liên quan đến thị trường thế giới cần dựa trên những dự báo chính xác, lường hết những tác động có thể xảy ra trong quan hệ cung cầu, sản xuất kinh doanh trong nước, từ đó có quyết định phù hợp, kịp thời. Có như vậy mới hạn chế được những thiệt hại cho các doanh nghiệp, cho người tiêu dùng, và giải pháp đó mới phát huy được tác dụng kiềm chế, đẩy lùi lạm phát.

2.5- Cần có quy định rõ ràng, cụ thể về chế độ cung cấp thông tin, dự báo tình hình, kịp thời tư vấn, để các doanh nghiệp có phương án ứng phó thích hợp. Cần tăng cường vai trò trách nhiệm cũng như trang bị đủ phương tiện, điều kiện để những cơ quan chuyên môn nắm bắt, phân tích, xử lý, thông tin, đưa ra những dự báo chính xác, giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện các giải pháp kiềm chế, đẩy lùi lạm phát.

2.6- Nên có chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong một thời gian nhất định, coi đây là giải pháp tình thế giúp loại hình doanh nghiệp này vượt qua khó khăn, thách thức để ổn định và phát triển.

Tuy lạm phát làm sản xuất kinh doanh suy giảm, nhưng nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đã tự cân đối để tăng tiền lương, tiền công cho người lao động; một bộ phận khác có giải pháp thoả thuận cùng chia sẻ khó khăn trong bối cảnh lạm phát, giữa doanh nghiệp và người lao động, để duy trì sản xuât, tránh sự sụp đổ của doanh nghiệp, góp phần ổn định việc làm, tránh thất nghiệp gây khó khăn về việc làm và đời sống của người lao động.

2.7- Các doanh nghiệp Nhà nước, các Ngân hàng Thương mại Quốc doanh, với những lợi thế của mình, cần gương mẫu trong việc thực hiện các giải pháp kiềm chế, đẩy lùi lạm phát của Chính phủ. Chia sẻ khó khăn, giảm chi phí, giữ mức lợi nhuận thích hợp, từ đó giảm giá hàng hoá dịch vụ, hạ lãi suất cho vay, hỗ trợ tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế khác cùng phát triển.

2.8- Các cấp chính quyền cơ sở, thông qua hệ thống các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp ... kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp dân cư để phối hợp giải quyết; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân làm ăn, sinh sống; có giải pháp phù hợp tạo thêm việc làm trên địa bàn. Nên có chính sách mở rộng diện trợ cấp khó khăn đột xuất trong đợt cuối năm 2008 cho những hộ nghèo, những hộ thu nhập thấp gặp khó khăn do lạm phát.

Trên đây là một vài nhận xét, kiến nghị về đợt khảo sát tác động của lạm phát kinh tế đối với sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống của các tầng lớp dân cư.                              

      Giáo sư Vũ Đình Bách

 | Trở Về đầu trang    |          Kết quả hoạt động của Hội đồng tư vấn về tôn giáo MTTQ Việt Nam
 

    Ngày 7/11, tại Hà Nội, Hội đồng tư vấn Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị  để đánh giá kết quả 4 năm thực hiện Pháp lệnh  tín ngưỡng và tôn giáo và kiến nghị bổ sung, hoàn thiện chính sách pháp luật về tôn giáo; đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung về tôn giáo trong Cương lĩnh năm 1991 của Đảng và trao đổi, thống nhất kế hoạch hoạt động của Hội đồng trong những tháng cuối năm 2008.

Dự Hội nghị có ông Trần Đình Phùng, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Tôn giáo, PGS.TS Ngô Hữu Thảo, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Tôn giáo; đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, đại diện Ban Dân vận Trung ương.

Theo báo cáo, qua 4 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo đã nhanh chóng đi vào cuộc sống và tạo được không khí phấn khởi, tin tưởng trong đông đảo chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo. Đồng bào tôn giáo thực sự tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tin tưởng vào công cuộc đổi mới của đất nước và nhận thức sâu sắc hơn về quyền, trách nhiệm của mình với sự phát triển của đất nước.

Trong những năm qua cũng như trong suốt quá trình lịch sử của dân tộc, đồng bào các tôn giáo luôn có những đóng góp tích cực vào việc thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước, cùng toàn dân xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Đặc biệt, các hoạt động xã hội từ thiện của các tôn giáo được đẩy mạnh, góp phần cùng Nhà nước, Mặt trận chăm lo cho người nghèo, người có công với nước, người già cô đơn, trẻ em mồ côi, người tàn tật, xây dựng Nhà tình thương, Nhà đại đoàn kết; chăm sóc, giúp đỡ những người bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS… với số tiền hàng ngàn tỷ đồng. Quan hệ quốc tế của tổ chức và chức sắc các tôn giáo được mở rộng với các hoạt động thăm viếng, hội thảo khoa học quốc tế, giao lưu trao đổi về tôn giáo, văn hoá và từ thiện xã hội… với các nước trong khu vực và trên thế giới, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh tốt đẹp của Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo đã được hầu hết các cán bộ, các tín đồ trong cả nước quán triệt và bộ máy, cán bộ làm công tác tôn giáo trong hệ thống chính trị nói chung và hệ thống Mặt trận nói riêng được tăng cường, củng cố về số lượng và chất lượng theo hướng ”gần dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân. Đặc biệt, các cơ quan chính quyền ở địa phương đã ý thức rõ hơn về trách nhiệm quản lý của mình đối với tôn giáo, có kế hoạch cụ thể quán triệt nghiêm túc Nghị quyết 25/NQ-TW và thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về công tác tôn giáo và các chỉ thị của Ban Bí Thư, Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách đối với một số lĩnh vực tôn giáo cụ thể đang diễn ra ở Việt Nam; hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách pháp luật về lĩnh vực tôn giáo và công tác tôn giáo tiếp tục được bổ sung hoàn thiện và ban hành, tạo được hành lang pháp lý và sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức trong đội ngũ cán bộ các cấp, về vị trí của tôn giáo và công tác tôn giáo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến và thực hiện chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với tôn giáo ngày càng được tăng cường. Các hoạt động của tổ chức tôn giáo, những ngày lễ trọng đại của các tôn giáo được tổ chức với quy mô ngày càng lớn như tổ chức Đại lễ Vesak (Lễ Tam hợp Đức Phật) Liên Hợp quốc năm 2008, thu hút nhiều tín đồ tham dự với tinh thần phấn khởi, yên tâm và tin tưởng vào chính sách tôn giáo và pháp luật của Nhà nước. Các tổ chức tôn giáo chủ động trong việc củng cố tổ chức, phong chức, phong phẩm, thuyên chuyển và bổ nhiệm các vị chức sắc và nhà tu hành để chăm lo việc đạo theo Hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo và quy định của pháp luật.

Doãn Hùng

 | Trở Về đầu trang    |            Hội đồng tư vấn về Dân tộc họp tổng kết năm 2008  
 

     Ngày 18 tháng 12 năm 2008, tại Hà Nội, Hội đồng tư vấn về Dân tộc tổ chức họp tổng kết tại khu vực phía Bắc. Đồng chí Trần Đình Phùng và đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh đại diện Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến dự và phát biểu ý kiến với Hội đồng; tham dự cuộc họp  với Hội đồng còn có đại diện lãnh đạo các ban, và đại diện các Hội đồng tư vấn của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí Cư Hoà Vần, Chủ nhiệm Hội đồng đã chủ trì cuộc họp.

 Đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2008, Hội đồng tư vấn về Dân tộc đã thực hiện hoàn thành các kế hoạch đề ra trong năm như: Tham gia nghiên cứu, đề xuất một số chính sách về công tác dân tộc thông qua việc góp ý kiến trong các Hội nghị của các bộ, ban, ngành ở Trung ương về lĩnh vực liên quan đến chính sác dân tộc. Tập hợp ý kiến kiến nghị của đồng bào dân tộc thiểu số giúp Ban Thường trực tổng hợp kiến nghị trước các kỳ họp  của Quốc hội. Tham gia góp ý vào Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 của Ban Thường trực và  tham gia góp ý xây dựng hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò của người uy tín trong dân tộc thiểu số. Tham gia vào việc thực hiện chuyên đề quan hệ dân tộc, tôn giáo trong thời kỳ mới của Ban Bí thư giao cho Mặt trận để tham gia tổng kết cương lĩnh 1991. Trong năm, Ban chủ nhiệm Hội đồng đã tổ chức khảo sát một số vấn đề về tình hình thực hiện chính sách dân tộc của  Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại các tỉnh Phú Yên, Khánh Hoà, Yên Bái, Lai Châu để nắm tình hình thực hiện công tác dân tộc theo Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (khoá IX) về công tác dân tộc nhằm nghiên cứu, tư vấn cho Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về những vấn đề liên quan đến công tác dân tộc. Thông qua những chuyến khảo sát tại các địa phương, các đồng chí trong Ban Chủ nhiệm đã đến động viên, thăm hỏi đồng bào các dân tộc thiểu số ở một số thôn, bản ở vùng sâu, vùng xa. Đồng bào rất cảm động khi các vị trong Hội đồng tư vấn của Mặt trận Trung ương không quản ngại khó khăn gian khổ đến thăm hỏi và động viên bà con. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, tăng cường đoàn kết các dân tộc, tạo niềm tin cho đồng bào ở vùng sâu vùng xa vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Mặt trận.

Trước đó ngày 3 tháng 12 năm 2008, Hội đồng đã tổ chức họp tại khu vực phía Nam. Đồng chí Lê Minh Hiền đại diện cho Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến dự và phát biểu ý kiến với Hội đồng.                                                                                     

     Má Thị Hà


Hội đồng tư vấn về lĩnh vực văn hoá  góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VII.

Ngày 25 tháng 5 năm 2009, Hội đồng tư vấn về lĩnh vực văn hoá Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VII. Ông Lê Bá Trình, Uỷ viên Thường trực và Ông Nguyễn Duy Quý, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về lĩnh vực văn hoá chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, thiết thực vào bản dự thảo Báo cáo chính trị. Nhiều đại biểu đều cho rằng hiện nay tình trạng tham nhũng, quan liêu có xu hướng gia tăng trong một bộ phận cán bộ, công chức, đảng viên, Mặt trận Tổ quốc cần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do dân và vì dân, cùng với Đảng, Nhà nước có hướng xử lý và khắc phục kịp thời. Theo đại biểu Nguyễn Viết Chức, Uỷ viên Hội đồng trong Báo cáo chính trị, Mặt trận cần phải làm cho các giai tầng, các tầng lớp nhân dân gắn thành một khối thống nhất, đồng thời phải đánh giá khối đại đoàn kết như thế nào cho đúng với vai trò, vị trí hiện nay.

Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh, thường trực Hội đồng đề nghị trong phần kiểm điểm 5 năm nhiệm kỳ qua, phần đánh giá về 2 cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và "Ngày vì người nghèo" cần bổ sung thêm về số liệu thực tế, con người, địa chỉ cụ thể sẽ làm cho Báo cáo được sinh động, thuyết phục hơn. Cần đánh giá sâu hơn về phong trào thi đua yêu nước của các đoàn thể, các tổ chức thành viên...

Tất cả các ý kiến của các đại biểu tại Hội thảo sẽ được Hội đồng tư vấn về lĩnh vực văn hoá tiếp thu, tổng hợp lại thành báo cáo gửi tới Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

                                                                                          Hoàng Quy


Ra mắt Hội đồng tư vấn kinh tế khoá VII (2010-2014)

Sáng 14/4, Hội đồng tư vấn kinh tế của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khoá VII) đã chính thức ra mắt tại Hà Nội. Về dự có đồng chí Vũ Trọng Kim, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và 25 thành viên hội đồng do VS.TSKH Trương Công Phú làm Chủ nhiệm Hội đồng.

Hội đồng này được thành lập nhằm tư vấn giúp Uỷ ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam những nội dung liên quan đến lĩnh vực kinh tế; nhiệm vụ của hội đồng là nghiên cứu, đề xuất ý kiến về những nội dung có liên đến những dự thảo văn bản ban hành, bổ sung, sửa đổi các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; nghiên cứu đề xuất ý kiến về các nội dung có liên quan đến lĩnh vực tư vấn của Hội đồng về quá trình quán triệt, triển khai, thực hiện đối với các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp.

Cùng ngày, Hội đồng tư vấn Kinh tế đã họp phiên thứ nhất để thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010.

Tại buổi thảo luận, đồng chí Vũ Trọng Kim đề nghị các thành viên Hội đồng tập trung thảo luận để tư vấn cho Ban Thường trực giám sát thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các giải pháp nhằm để tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung của dự thảo Nghị quyết số 18/NQ-CP và tán thành các giải pháp của Nghị quyết đã đề ra. Đặc biệt là MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội tuyên truyền, vận động và hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; vận động để nhân dân nhận thức đúng, hiểu rõ, tham gia tích cực, thiết thực, tạo sự đồng thuận cao trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết, nhất là việc kiểm soát giá cả, tuân thủ các quy định về niêm yết và bán hàng theo giá niêm yết, chống buôn lậu, thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thực hành tiết kiệm chống lãng phí;… tham gia giám sát để các cơ quan chức năng triển khai đúng và có hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ.

Doãn Hùng

Trở Về đầu trang


 Hội đồng tư vấn về Dân tộc( khoá VII ) triển khai kế hoạch năm 2010.
 

   Ngày 21.4 tại Hà Nội, Hội đồng tư vấn Dân tộc của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khoá VII) đã chính thức ra mắt và họp Hội đồng lần thứ nhất để triển khai chương trình hoạt động toàn khoá và kế hoạch năm 2010. Tới dự có ông Hà Văn Núi, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các thành viên Hội đồng do Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cư Hoà Vần làm Chủ nhiệm Hội đồng.

    Hội đồng tư vấn về Dân tộc được thành lập nhằm tư vấn giúp Uỷ ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam những nội dung liên quan đến lĩnh vực dân tộc; nhiệm vụ của Hội đồng là nghiên cứu, đề xuất ý kiến về những nội dung có liên đến những dự thảo văn bản ban hành, bổ sung, sửa đổi các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; nghiên cứu đề xuất ý kiến về các nội dung có liên quan đến lĩnh vực tư vấn của Hội đồng.


   Tại buổi họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến vào nội dung qui chế hoạt động của Hội đồng; đóng góp vào chương trình hoạt động toàn khoá cũng như kế hoạch hoạt động trong năm 2010 như: Tư vấn cho Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham gia góp ý về vấn đề dân tộc của dự thảo văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và bổ xung cương lĩnh năm 1991 của Đảng. Nghiên cứu giải pháp giúp các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ góp phần giúp các huyệnnày nhanh thoát nghèo...

    Thay mặt Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Hà Văn Núi phát biểu chúc mừng các thành viên của Hội đồng Hội đồng tư vấn Dân tộc (khoá VII), đồng thời đề nghị các đại biểu với uy tín, trách nhiệm và kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn của mình tiếp tục có những tham mưu, tư vấn đóng góp ý kiến nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

                                                                                               Hoàng Quy

Trở Về đầu trang 


Hội đồng tư vấn về Đối ngoại và Kiều bào tổ chức kỳ họp thứ nhất.

Ngày 14.5 tại Hà Nội, Hội đồng tư vấn về Đối ngoại và Kiều bào của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VII (nhiệm kỳ 2009-2014) đã chính thức ra mắt và họp kỳ họp thứ nhất để triển khai chương trình hoạt động toàn khoá và kế hoạch năm 2010. Tới dự có đồng chí Vũ Trọng Kim, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Lam,  Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các thành viên Hội đồng.  

Hội đồng tư vấn về Đối ngoại và Kiều bào được thành lập nhằm tư vấn giúp Uỷ ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam những nội dung liên quan đến lĩnh vực Đối ngoại và Kiều bào; nhiệm vụ của Hội đồng là nghiên cứu, đề xuất ý kiến về những nội dung có liên đến những dự thảo văn bản, ban hành, bổ sung, sửa đổi các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; nghiên cứu đề xuất ý kiến về các nội dung có liên quan đến lĩnh vực tư vấn của Hội đồng.
Hội đồng tư vấn về Đối ngoại và Kiều bào gồm 24 vị do ông Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt
Nam làm Chủ nhiệm Hội đồng. Ngay sau lễ ra mắt, Hội đồng đã tiến hành kỳ họp thứ nhất. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến vào nội dung qui chế hoạt động của Hội đồng; đóng góp vào chương trình hoạt động toàn khoá cũng như thống nhất kế hoạch hoạt động trong năm 2010 như: Tư vấn cho Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham gia góp ý về vấn đề đối ngoại nhân dân trong các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Góp ý vào Dự thảo Chỉ thị mới của Ban Bí thư về công tác đối ngoại nhân dân; Tư vấn đối với các văn bản chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành liên quan về công tác Đối ngoại và Kiều bào...

Thay mặt Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Vũ Trọng Kim phát biểu chúc mừng các thành viên của Hội đồng Hội đồng tư vấn  về Đối ngoại và Kiều bào khoá VII (nhiệm kỳ 2009-2014), đồng thời đề nghị các đại biểu với uy tín, trách nhiệm và kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn của mình tiếp tục có những tham mưu, tư vấn đóng góp ý kiến nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng góp phần tăng cường hiệu quả công tác Mặt trận, đem lại nhiều kết quả thiết thực cho công tác Mặt trận, cho nhân dân.

                                                                                Hoàng Quy

Trở Về đầu trang


Hội đồng tư vấn về Tôn giáo khoá VII tổ chức kỳ họp thứ nhất.

Ngày 21.5 tại Hà Nội, Hội đồng tư vấn về Tôn giáo của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VII (nhiệm kỳ 2009-2014) đã chính thức ra mắt và họp kỳ họp thứ nhất để triển khai chương trình hoạt động toàn khoá và triển khai kế hoạch năm 2010. Tới dự có đồng chí Vũ Trọng Kim, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Hà Văn Núi,  Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các thành viên Hội đồng; Đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị.

Hội đồng tư vấn về Tôn giáo được thành lập nhằm tư vấn giúp Uỷ ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng và hoàn thiện các chủ chương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về Tôn giáo, nhằm đảm bảo tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và tự do không tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân và những nội dung liên quan đến lĩnh vực Tôn giáo; nhiệm vụ của Hội đồng là nghiên cứu, đề xuất ý kiến về những nội dung có liên đến những dự thảo văn bản, ban hành, bổ sung, sửa đổi các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; nghiên cứu đề xuất ý kiến về các nội dung có liên quan đến lĩnh vực tư vấn của Hội đồng.

Hội đồng tư vấn về Tôn giáo khoá VII (nhiệm kỳ 2009 - 2014) gồm 25 vị do GS-TS Đỗ Quang Hưng làm Chủ nhiệm Hội đồng. Ngay sau lễ ra mắt, Hội đồng đã tiến hành kỳ họp thứ nhất. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến vào nội dung qui chế hoạt động của Hội đồng; đóng góp vào chương trình hoạt động toàn khoá cũng như thống nhất kế hoạch hoạt động trong năm 2010 như: Tư vấn cho Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc triển khai thực hiện Kết luận số 57/KL-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ bảy (khoá IX) về công tác Tôn giáo. Tư vấn cho Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham gia ý kiến vào việc sửa đổi, bổ sung, phát triển nội dung về tôn giáo và công tác tôn giáo trong Cương lĩnh năm 1991 của Đảng; Về nội dung tôn giáo trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI...

Các đại biểu cũng được nghe các đồng chí trong Ban Chủ nhiệm và Ban Tôn giáo Chính phủ thông báo Kết luận số 57/KL-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ bảy (khoá IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; về công tác Dân tộc; về công tác Tôn giáo; Thông báo về kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành và những vấn đề đặt ra hiện nay.

Thay mặt Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Vũ Trọng Kim phát biểu chúc mừng các thành viên của Hội đồng tư vấn về Tôn giáo khoá VII (nhiệm kỳ 2009-2014), đồng thời đề nghị các đại biểu với uy tín, trách nhiệm và kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn của mình tiếp tục có những tham mưu, tư vấn đóng góp ý kiến nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng góp phần tăng cường hiệu quả của công tác Mặt trận, đem lại nhiều kết quả thiết thực cho công tác Mặt trận, cho nhân dân.

                                                                                                          Vũ Long

Trở Về đầu trang 


Hội đồng tư vấn Khoa học- Giáo dục- UB TW MTTQ Việt Nam triển khai công tác năm 2013

Ngày 18/1, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn Khoa học–Giáo dục Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai kế hoạch công tác năm 2013; góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đồng chí Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Chủ trì hội nghị.

Bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, năm 2012, hoạt động của Hội đồng Tư vấn Khoa học – Giáo dục tiếp tục có nhiều đổi mới, nhất là tham gia tư vấn trên lĩnh vực xây dựng chính sách, pháp luật. Các thành viên Hội đồng đã tích cực đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào 11 dự thảo Luật của Quốc hội và các văn bản, chương trình mục tiêu Quốc gia của, các bộ ngành như:  dự thảo Luật Khoa học và công nghệ sửa đổi; Luật Xuất bản; Luật Thư viện; chương trình giám sát của Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư cho khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường giai đoạn 2006-2011; chiến lược khai thác sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; đề án quy hoạch tổng thể lễ hội toàn quốc…. Các ý kiến tư vấn của thành viên Hội đồng đã kịp thời giúp cho Ban Thường trực tham gia góp ý xây dựng chính sách pháp luật, được  các cơ quan chức năng đánh giá cao và tiếp thu điều chỉnh khi xây dựng các dự án luật và văn bản dưới luật. Về nhiệm vụ của Hội đồng trong năm 2013 các thành viên trong hội đồng Tư vấn Khoa học – Giáo dục đã tham góp ý kiến đi đến thống nhất cần tăng cường các hoạt động tư vấn, phản biện xã hội các vấn đề trọng tâm, có liên quan đến lĩnh vực khoa học, giáo dục và môi trường của đất nước, trong đó đặc biệt là góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Luật Mặt trận (sửa đổi). Đổi mới hoạt động tư vấn của hội đồng theo hướng bám sát tính thời sự, có giá trị khoa học và thực tiễn giúp Đảng, Nhà nước, MTTQ VN hoàn thiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới.                 

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Bá Trình – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận và biểu dương kết quả Hội đồng tư vấn về Khoa học - Giáo dục đạt được trong năm 2012. Đồng thời đề nghị trong năm 2013 Hội đồng tiếp tục chủ động và đổi mới trong hoạt động tư vấn, phát huy trách nhiệm và trí tuệ của các thành viên tích cực tư vấn kịp thời cho Ban Thường trực những vấn đề liên quan đến lĩnh vực được phân công.

Cùng ngày các Hội đồng Tư vấn Văn hóa- Xã hội; Đối ngoại – Kiều bào và Hội đồng tư vấn về Tôn giáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013./

Đức Thuận

Trở Về đầu trang


Hội đồng tư vấn về Dân tộc tổng kết công tác năm 2013 và phương hương nhiệm vụ công tác năm 2014

Tối 12/1/2014 tại Hà Nội, Hội đồng tư vấn về Dân tộc của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức tổng kết công tác năm 2013 và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2014. Đồng chí Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến dự và chủ trì Hội nghị. 

Trong năm 2013, Hội đồng tư vấn về Dân tộc đã thực hiện tốt những nhiệm vụ được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao nổi bật Hội đồng đã tổ chức góp ý vào dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi; góp ý kiến vào bản dự thảo tổng kết Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ "Về Phát huy vai trò của những người có uy tín trong các dân tộc thiểu số" và Quyết định 18 của Thủ tướng chính phủ "Về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào thiểu số". Ngoài ra,  Ban Chủ nhiệm hội đồng đi khảo sát về tình hình người Mông tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông… Với những kết quả đã đạt được trong năm 2013, Hội đồng tư vấn về Dân tộc đề ra phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng trong  năm 2014 tập trung vào những vấn đề chính như : Tư vấn cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam những vấn đề liên quan đến công tác dân tộc; Phối hợp với Ban Dân tộc và Tôn giáo chuẩn bị lựa chọn nhân sự là người dân tộc thiểu số tham gia Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tham gia Đoàn Chủ tịch, tham gia Hội đồng tư vấn về Dân tộc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII. Tham gia góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Mặt trận lần thứ VIII; tổ chức đi nghiên cứu, khảo sát ở một số địa phương vùng đồng bào dân tộc và  nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc để báo cáo Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Hội đồng trong năm 2013 và những phương hướng hoạt động trong năm 2014. Đồng chí mong muốn Ban Chủ nhiệm Hội đồng cụ thể hóa các nhiệm vụ gắn với chương trình hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2014.

                                                                                                            Mạnh Quang

Trở Về đầu trang 


Hội đồng tư vấn Khoa học- Giáo dục tổng kết công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch công tác năm 2014

Tối 13/1, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn Khoa học–Giáo dục của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch công tác năm 2014. Đồng chí Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Chủ trì hội nghị. Đến d Hội nghị có các vị Phó Chủ nhiệm, các vị ủy viên Hội đồng tư vấn Khoa học – Giáo dục; lãnh đạo các ban, đơn vị của cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trong năm 2013, Hội đồng tư vấn về Khoa học – Giáo dục đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao, hoạt động của Hội đồng Tư vấn Khoa học – Giáo dục tiếp tục có nhiều đổi mới và nổi bật là tham gia góp ý vào các chính sách, pháp luật. Các thành viên Hội đồng đã tích cực tham gia góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); dự thảo Đề án "Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc"; Dự thảo "Đề án Tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020"; dự thảo "Kế hoạch hành động Quốc gia về nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và sử dụng tổng hợp tài nguyên nước" và  tham mưu cho Ban Thường trực tổ chức Hội nghị nêu lên ý kiến nhân dân để kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  về các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam hiện nay… Ngoài ra  các vị trong Ban Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Khoa học và Giáo dục đã tham gia cùng với Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật và một số hội đồng góp ý kiến vào một số Dự thảo Luật hoặc các hoạt động khác theo yêu cầu của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam như: Hội nghị bàn tròn nêu ý kiến nhân dân để kiến nghị với Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)… Để hoạt động của Hội đồng thêm phong phú và phát huy trí tuệ của các thành viên Ban Chủ nhiệm Hội đồng đã tổ chức khảo sát trang trại đào của anh Hồ Việt Hoa tại thôn Đỉnh, xã Liên Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội… Các ý kiến tư vấn của thành viên Hội đồng đã giúp cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham gia góp ý xây dựng chính sách pháp luật, được  các cơ quan chức năng đánh giá cao và tiếp thu điều chỉnh khi xây dựng các dự án luật và văn bản dưới luật.

Về nhiệm vụ công tác của Hội đồng trong năm 2014 các thành viên trong hội đồng Tư vấn Khoa học – Giáo dục đã tham góp ý kiến và thống nhất cần tăng cường các hoạt động tư vấn giúp Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện các nội dung liên quan về lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và môi trường; các cuộc hội thảo chuyên đề về giáo dục - đào tạo, khoa học- công nghệ, môi trường; các dự án luật của Quốc hội và tư vấn, góp ý xây dựng văn bản, dự án cho các bộ, ngành... và tiếp tục tham gia với Ban Chủ nhiệm Chương trình "Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường" tham mưu cho Ban Thường trực Đề án tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ứng phó với biến đổi khí hậu...

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Bá Trình – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao kết quả Hội đồng tư vấn về Khoa học - Giáo dục đạt được trong năm 2013. Đồng thời đề nghị trong năm 2014 Hội đồng tiếp tục chủ động và đổi mới trong hoạt động tư vấn, phát huy trách nhiệm và trí tuệ của các thành viên tích cực tư vấn kịp thời cho Ban Thường trực những vấn đề liên quan đến lĩnh vực được phân công.

Tùng Lâm

Trở Về đầu trang


Hội đồng Tư vấn về Kinh tế của Ủy ban TWMTTQ Việt Nam triển khai chương trình hoạt động toàn khóa nhiệm kỳ 2014 – 2019 và nhiệm vụ năm 2015

Ngày 23/5 tại Hà Nội, Hội đồng tư vấn (HĐTV) về Kinh tế của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã chính thức ra mắt và triển khai chương trình hoạt động toàn khóa, triển khai kế hoạch năm 2015. Tới dự có Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, các vị trong Ban Chủ nhiệm và các thành viên của Hội đồng.

Hội đồng tư vấn về Kinh tế gồm 16 vị do PGS.TS Trần Đình Thiên làm Chủ nhiệm Hội đồng. Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến vào nội dung qui chế hoạt động của Hội đồng; đóng góp vào chương trình hoạt động toàn khoá cũng như thống nhất kế hoạch hoạt động trong năm 2015.

Theo kế hoạch, HĐTV về Kinh tế khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 sẽ chủ động tham gia giám sát và phản biện việc tổ chức triển khai Hiến pháp 2013 thông qua việc góp ý vào các Dự thảo Luật đã và sẽ ban hành theo yêu cầu của Ban Thường trực; chủ động đề nghị được tham gia phản biện xã hội đối với dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng XII; chủ động tham gia giám sát và phản biện xã hội đối với đề án chuyển đổi mô hình tăng trưởng, từ tăng trưởng nhanh sang tăng trưởng xanh và bền vững…

Các thành viên HĐTV về Kinh tế đã đưa ra 5 nội dung trọng tâm trong năm 2015 để hoạt động như: Tham gia giám sát việc đóng BHXH cho các doanh nghiệp liên quan đến các lĩnh vực kinh tế và cả pháp luật; Tham gia giám sát hoàn thiện các thủ tục thuế và hải quan để hướng tới chuẩn mực về Hải quan của Asean +4; Tham gia vào việc đánh giá hoạt động của HTX và định hướng xây dựng HTX kiểu mới; thực trạng làng nghề Việt Nam và định hướng các giải pháp để phát triển làng nghề; phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp.

Đối với việc góp ý các dự án Luật, Pháp lệnh 2015, HĐTV Kinh tế sẽ tham gia góp ý đối với Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi), Luật Kiểm toán Nhà nước (sửa đổi), Luật Thú y, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Thống kê (sửa đổi), Luật Phí lệ phí, Luật Quy hoạch, Luật Đấu giá tài sản, Luật Thủy Sản.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh chúc mừng các thành viên của Hội đồng tư vấn về Kinh tế khoá VIII (nhiệm kỳ 2014-2019), đồng thời đề nghị các đại biểu với uy tín, trách nhiệm và kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn của mình về lĩnh vực kinh tế sẽ có những tham mưu, tư vấn đóng góp ý kiến nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng góp phần đem lại nhiều kết quả thiết thực cho công tác Mặt trận, cho nhân dân.

                                                                                            Vũ Long 

Trở Về đầu trang 


Hội đồng tư vấn Khoa học, Giáo dục và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác nhiệm kỳ 2014-2019 và nhiệm vụ năm 2015

Ngày 9/6, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn (HĐTV) về Khoa học, giáo dục và môi trường (khóa VIII) Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác nhiệm kỳ 2014-2019 và nhiệm vụ năm 2015. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình và 19 thành viên Hội đồng tư vấn.

Trong nhiệm kỳ 2014-2019 HĐTV về Khoa học, Giáo dục và Môi trường sẽ tiếp tục tư vấn những nội dung theo yêu cầu của Ban thường trực và Đoàn Chủ tịch nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, XII. Tiếp tục tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu: Chủ trì thực hiện công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu. Cùng với đó phối hợp với các cơ quan chức năng lựa chọn một số lĩnh vực phù hợp với khả năng, sở trường của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân tiến hành hội thảo thống nhất giải pháp có tính đột phá trong phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao trong xây dựng môi trường  giáo dục; về phương châm, phương pháp trong giáo dục đào tạo; xây dựng chương trình giáo dục, đào tạo cho mỗi cấp học. Tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về lĩnh vực khoa học, giáo dục và môi trường…

Đặc biệt trong toàn khóa Hội đồng sẽ tư vấn giúp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam các nội dung liên quan về lĩnh vực giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, môi trường. Tư vấn về giám sát việc triển khai thực hiện Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Có kế hoạch khảo sát một số trường học và nhà máy, xí nghiệp ở một số vùng miền trong cả nước để có cơ sở tư vấn cho Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch ý kiến giám sát, phản biện xã hội đối với các chính sách trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường.

Trên chương trình toàn khóa trong năm 2015 HĐTV về Khoa học, Giáo dục và Môi trường sẽ tập trung vào hoạt động tư vấn, giám sát và phản biện xã hội. Theo đó Hội đồng sẽ tư vấn giúp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam các nội dung liên quan về lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học – công nghệ, môi trường. Tham gia giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XI) về phát triển khoa học, công nghệ và Luật Khoa học công nghệ theo nội dung chương trình phối hợp đã được ký kết giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ KH &CN, Liên hiệp các Hội KH&CN Việt Nam.

Cũng trong năm 2015 Hội đồng cũng tham gia thực hiện chương trình Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp xúc các tầng lớp nhân dân năm 2015. Cùng với đó Hội đồng sẽ tham gia góp ý vào sự thảo các dự án Luật và pháp lệnh năm 2015 theo yêu cầu của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình chúc mừng HĐTV Khoa học, Giáo dục và Môi trường khóa VIII được thành lập và nhấn mạnh việc hình thành các HĐTV trong nhiệm kỳ 2014-2019 đã đáp ứng yêu cầu của Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch là đảm bảo tinh gọn về tổ chức và có sự lựa chọn kỹ về nhân sự để bám sát vào nhiệm vụ chính của HĐTV là khoa học, giáo dục, môi trường. Về phương hướng hoạt động của Hội đồng trong thời gian tới Phó Chủ tịch Lê Bá Trình đề nghị Hội đồng cần có sự phân công các thành thành viên bám sát vào 3 nhiệm vụ để tư vấn cho Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch. Trong thời gian tới Hội đồng cần tăng cường tính chủ động trong hoạt động tư vấn và đề xuất những vấn đề cụ thể để tư vấn cho Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch. Trong năm 2015, Hội đồng chọn những vấn đề lớn, trọng tâm để tham mưu, tư vấn cho Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch cùng với đó đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, khảo sát thực tế để tăng tính thực tiễn trong hoạt động của Hội đồng.

 

Tại hội nghị, HĐTV Khoa học, giáo dục và môi trường khóa VIII Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ra mắt gồm 19 thành viên do GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu làm Chủ nhiệm Hội đồng. GS.TS.NGND Nguyễn Lân Dũng, TS. Hồ Ngọc Hải và GS.TS Nguyễn Ngọc Minh làm Phó Chủ nhiệm Hội đồng.

Tùng Lâm

Trở Về đầu trang


Ra mắt Hội đồng tư vấn dân chủ và pháp luật khóa VIII của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ngày 26/8, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức lễ ra mắt Hội đồng tư vấn dân chủ và pháp luật khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019; thảo luận về quy chế tổ chức Đoàn hội thẩm.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha cho biết, Hội đồng tư vấn dân chủ và pháp luật được thành lập cùng với 6 Hội đồng khác của MTTQ Việt Nam. Những năm qua, Hội đồng đã thực hiện tốt công việc được giao, đặc biệt là giúp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam góp ý vào các dự án Luật, Pháp lệnh và các hoạt động tư pháp. Trong khóa VIII, Hội đồng tiếp tục được củng cố trên cơ sở tăng cường chất lượng với sự tham gia của nhiều giáo sư, tiến sỹ, chuyên gia đầu ngành.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha mong muốn Hội đồng sẽ phát huy tốt nhiệm vụ được giao, giúp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội theo yêu cầu của Hiến pháp năm 2013; đồng thời, khuyến nghị các thành viên Hội đồng tích cực nghiên cứu, điều tra khảo sát trên thực tế để làm tốt công tác chuyên môn; hỗ trợ hội đồng tư vấn của các tỉnh, thành phố có thêm kinh nghiệm, năng lực hoạt động.

Hội đồng tư vấn dân chủ và pháp luật có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất về những nội dung có liên quan về những dự thảo văn bản ban hành, bổ sung sửa đổi các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; nghiên cứu, đề xuất ý kiến về các nội dung có liên quan đến lĩnh vực tư vấn của Hội đồng về quá trình quán triệt triển khai, thực hiện đối với các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng nghiên cứu, đề xuất ý kiến về các nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp.

Hội đồng tư vấn dân chủ pháp luật khóa VIII gồm 18 thành viên. GS.TS. NGƯT Trần Ngọc Đường, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, làm Chủ nhiệm Hội đồng.

Thảo luận về nhiệm vụ Hội đồng, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến vào nội dung qui chế hoạt động của Hội đồng; đóng góp vào chương trình hoạt động toàn khoá cũng như kế hoạch hoạt động trong năm 2015. Các đại biểu cho rằng cùng với việc tư vấn theo đơn đặt hàng của Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch, các thành viên Hội đồng cần chủ động những lĩnh vực cần tư vấn để phát huy tính chủ động, sáng tạo của Hội đồng. Đồng thời Hội đồng nên chọn phương thức tiến hành chia nhóm tư vấn nhằm chuyên môn hóa và tư vấn sâu hơn về từng vấn đề. Các đại biểu nhấn mạnh đến việc làm tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của các thành viên của Hội đồng...

Cũng tại buổi làm việc, các thành viên Hội đồng đã tiến hành góp ý về dự thảo tờ trình, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn hội thẩm. Các đại biểu cho rằng, dự thảo cần đảm bảo nguyên tắc độc lập trong hoạt động xét xử, tạo cơ sở pháp lý để nâng cao chất lượng đội ngũ hội thẩm; tăng cường công tác giám sát của các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội của nhân dân đối với các hoạt động xét xử của Thẩm phán, Hội thẩm; thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, cần xác định vai trò của Hội thẩm nhân dân là độc lập, khách quan trong xét xử, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ con người.../.

Duy Khánh

Trở Về đầu trang  


Góp ý dự thảo Đề án truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề

Ngày 26/8, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn Khoa học, Giáo dục và Môi trường - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Đề án truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

Góp ý vào Đề án, các đại biểu cho rằng, đề án rất có ý nghĩa quan trọng vì đổi mới truyền thông về giáo dục sẽ mang lại kiến thức, tri thức, đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Nội dung truyền thông phải lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nhất là đối với với thế hệ trẻ, sử dụng nhiều hình thức khác nhau. Việc truyền thông phải xuất phát từ yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề chứ không phải là tuyên truyền về thành tích.

Các đại biểu cho rằng, xuất phát từ yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo cần thiết phải xây dựng đề án truyền thông này. Đề án cần xác định rõ mục đích, đồng thời cần bổ sung làm rõ những điều kiện đảm bảo việc thực hiện, trong đó nhấn mạnh rõ những điều kiện chủ quan của ngành giáo dục và điều kiện khách quan của xã hội mà trước hết cần đổi mới bản thân ngành giáo dục.

Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng khẳng định, Đảng và Nhà nước đã có những đường lối, chính sách nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Các Nghị quyết đã đề ra mục tiêu khá cụ thể nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam.

Tuy nhiên, theo Giáo sư Nguyễn Lân Dũng, nội dung giáo dục phổ thông phải đảm bảo tính liên thông, cơ bản, toàn diện, hướng nghiệp tăng tính thực tiễn, kỹ năng thực hành, năng lực tự học; coi trọng kiến thức xã hội và nhân văn. Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc nhóm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh.

Quan tâm đặc biệt đến kỳ thi THPT quốc gia vừa diễn ra, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng cho rằng, không nên lấy một lúc toàn bộ học sinh ra để làm thí điểm, cần thấy được nguyên tắc “Học gì thi nấy” chứ không phải là “Thi gì học nấy”. Việc thi 3 môn bắt buộc và một môn tự chọn tất yếu dẫn đến việc học lệch của hàng triệu học sinh ngay từ cấp trung học cơ sở. Thầy cô dạy các môn phụ sẽ không còn hào hứng khi giảng dạy. Học sinh sẽ thiếu hụt kiến thức khi vào đời vì đã thờ ơ với các môn học phụ. “Theo tôi phải thương học sinh theo tinh thần khác chứ không phải nhắm mắt cho tốt nghiệp không thực chất với tỷ lệ 92% như năm nay và 98% như nhiều năm trước. Thương học sinh là để cho các em có tấm bằng tốt nghiệp THPT đúng với kiến thức cần được trang bị để chuẩn bị học nghề và chào đời” - Giáo sư Nguyễn Lân Dũng nhấn mạnh.

Theo GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Khoa học, Giáo dục và Môi trường, nội dung truyền thông phải lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, sử dụng nhiều hình thức khác nhau để nâng cao đạo đức của thầy - trò, tăng cường giáo dục văn hóa ứng xử nhất là đối với thế hệ trẻ. Về đạo đức cần có các phương tiện truyền thông nhằm góp phần khắc phục những điểm yếu phổ biến, như: không trung thực, muốn hưởng mà không muốn làm, thực dụng cào bằng, không muốn có người giỏi hơn. Giáo sư Phạm Thị Trân Châu nhấn mạnh: Việc truyền thông cần hướng tới việc đa dạng hóa để hướng nghiệp theo đúng năng lực, sở trường, coi trọng rèn luyện kỹ năng sống.../.

Thu Hà

Trở Về đầu trang


Hội đồng tư vấn khoa học, giáo dục và môi trường góp ý vào các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII

Sáng 12/10, tại Hà Nội, Hội đồng tư vấn khoa học, giáo dục và môi trường – Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị góp ý vào các văn kiện đại hội Đảng lần thứ XII. GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn, GS.TS.NGND Nguyễn Lân Dũng, TS. Hồ Ngọc Hải, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn chủ trì hội nghị. 

Tại hội nghị các ý kiến đánh giá cao văn kiện trình Đại hội XII của Đảng lần này đã đề cập đến những vấn đề quan trọng của Đảng, của đất nước; văn kiện được chuẩn bị công phu có sự đổi mới về nội dung và hình thức, đã đánh giá đúng thực tế tình hình đất nước và có tính tổng kết và khai quát cao cả về lý luận và thực tiễn.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý vào vấn đề xây dựng Đảng, kết quả tổng quát qua 30 năm đổi mới; về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước; về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ; phát triển văn hóa, xây dựng con người; về bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng...

Góp ý tại hội nghị, PGS-TS Trần Hậu, thành viên HĐTV khoa học, giáo dục và môi trường cho rằng, nhân dân đang kỳ vọng rất nhiều vào Đại hội XII, tuy nhiên, dự thảo văn kiện chưa đáp ứng  được kỳ vọng của nhân dân. Theo PGS Trần Hậu, văn kiện vừa dài, vừa cũ, vừa có nhiều điều chưa rõ, chung chung. Cần nhìn thẳng sự thật hơn nữa, nói thẳng hơn nữa để nhân dân tin tưởng. PGS-TS Trần Hậu chia sẻ, chúng ta vừa có cơ hội, vừa có thách thức. Cơ hội đến mà không nắm bắt sẽ đi, thách thức đến mà không giải quyết sẽ ở lại mãi. Đó là quy luật của sự vận động. Vì vậy, Đại hội lần này cần nắm bắt rõ những cơ hội và đề ra những giải pháp để giải quyết triệt để những thách thức.

Về công tác xây dựng Đảng, PGS-TS Trần Hậu cho rằng, sự suy thoái của “một bộ phận không nhỏ” bắt nguồn tự việc lâu nay buông lỏng quản lý đảng viên. Vì buông lỏng việc quản lý đảng viên nên đảng ta đông nhưng không mạnh. Sức mạnh của từng chi bộ, từng đảng viên không được phát huy. Sức mạnh của Đảng không phải ở con số đảng viên đông, mà là ở chất lượng đảng viên. Chính vì vậy theo ông Hậu, cần tăng cường chất lượng quản lý đảng viên, nhất là những đảng viên có chức có quyền.

Rất thẳng thắn, PGS-TS Trần Hậu cho rằng, đã đến lúc Đảng ta phải chấn chỉnh chất lượng quản lý đảng viên. Với những đảng viên muốn ra khỏi Đảng thì cần tạo điều kiện cho họ ra, để còn lại trong Đảng những đảng viên thực sự muốn gắn bó với đảng, vì nước vì dân, khắc phục tình trạng Đảng ta đông nhưng không mạnh.

 Đặc biệt, PGS-TS Trần Hậu đề nghị phải đặt lại mối quan hệ giữa kinh tế, xã hội, chú trọng giải quyết các mối quan hệ xã hội. Phát triển kinh tế không phải chỉ vì kinh tế mà phát triển kinh tế là để vì sự phát triển của con người. Hiện nay xã hội đang có nhiều xung đột, vì vậy nếu không coi trọng việc giải quyết các mối quan hệ xã hội thì dẫn đến tình trạng kinh tế đi lên, thu nhập tăng, người dân nhiều tiền hơn nhưng cuộc sống đối mặt với bao nhiêu bất an về học hành, y tế, bệnh tật, giao thông, oan sai, sự bình an của cuộc sống. Đừng để người dân sống trong âu lo, ông Hậu phát biểu.

TS Hồ Ngọc Hải, Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn khoa học, giáo dục và môi trường nhận xét, dự thảo văn kiện đã đề cập đến nhiều nguyên nhân, hạn chế, yếu kém cũng như chỉ ra định hướng cho sự phát triển.

“Cần trả lời câu hỏi: tại sao sự phát triển của Việt Nam lại không như mong muốn? Có ý kiến quốc tế nói Việt Nam là đất nước không chịu phát triển. 4 nguy cơ đã được chỉ ra từ khóa VII nhưng đến nay vẫn còn tồn tại. Tụt hậu đã không còn là nguy cơ mà thực sự đã diễn ra. Việt Nam đang phát triển chậm so với các nước trong khu vực”, ông Hải đặt vấn đề.

Theo TS Hồ Ngọc Hải, tất cả các mặt tồn tại thì dự thảo văn kiện đều đã chỉ ra, nhưng nguyên nhân chính khiến Việt Nam phát triển chậm là do chưa xây dựng được một mô hình phát triển phù hợp.     Ông Hải cho rằng, những định hướng phát triển trong 5 năm tới là khá rõ trong dự thảo văn kiện. Nhưng cần định rõ mô hình phát triển đúng, sát với thực tiễn của Việt Nam, nếu không làm được thì tụt hậu ngày càng lớn. “Đã có nhiều ý kiến đóng góp, tuy còn khác nhau nhưng đều rất đáng suy nghĩ, trong đó có việc cải cách thể chế, pháp luật, hành chính.. Chúng ta cũng phải suy nghĩ nghiêm túc về ý kiến quốc tế đánh giá Việt Nam giỏi nhất về làm luật, nhưng lại kém  nhất về thực thi luật. Nhiều vấn đề khác liên quan đến mô hình kinh tế cũng cần phải làm rõ, trong đó có việc phải định ra lộ trình để hạn chế dần sự lệ thuộc vào nguồn vốn ODA”, TS Hải góp ý.

PGS Nghiêm Xuân Minh thành viên HĐTV khoa học, giáo dục và môi trường cho rằng, văn kiện cần rõ hai mục tiêu trong 5 năm tới trong Đảng, xã hội phải lập lại kỷ cương và tăng năng xuất lao động. Nếu đạt 2 mục tiêu này thì hầu hết các nguy cơ, hệ lụy hiện nay sẽ giải quyết được. Văn kiện cần viết rõ hơn về mục tiêu, giải pháp, cần hạn chế những nội dung chung chung, thiếu sự đột phá.

Theo GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu, Chủ nhiệm HĐTV khoa học, giáo dục và môi trường những ý kiến đóng góp tâm huyết của các thành viên trong Hội đồng tại Hội nghị sẽ được Ban Chủ nhiệm Hội đồng tổng hợp báo cáo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tập hợp góp ý các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Minh Khánh 

Trở Về đầu trang


Hội đồng tư vấn Tôn giáo góp ý các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Chiều 12/10 tại Hà Nội, Hội đồng tư vấn về Tôn giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị góp ý vào các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Dự và Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; GS.TS Đỗ Quang Hưng, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn; Ông Trần Đình Phùng và PGS.TS Ngô Hữu Thảo, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Tôn giáo.

 

Góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội, Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPG Việt Nam đề nghị bổ sung thêm vào phần chính sách đối với các giai tầng xã hội như đối với giai cấp công nhân cần có chính sách hỗ trợ để đẩy nhanh việc trí thức hóa giai cấp công nhân. Đối với giai cấp nông dân, cần bổ sung thêm việc “khuyến khích các doanh nghiệp, HTX kiểu mới, chủ trang trại hợp tác với nông dân để phát triển sản xuất theo định hướng thị trường, ổn định và nâng cao đời sống. Đối với đội ngũ trí thức cần phải khuyến khích các hoạt động giao lưu, hợp tác nghiên cứu, trao đổi khoa học giữa các nhà khoa học trong nước với nước ngoài, nhất là nước công nghiệp phát triển để nhanh chóng nâng cao trình độ của trí thức lên ngang tầm khu vực và quốc tế".

Theo ông Trương Hải Cường, nhà nghiên cứu về tôn giáo để phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc với nội dung “Tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo” dự thảo báo cáo chính trị nên coi tôn giáo là một nguồn lực xã hội, vì tôn giáo không chỉ là nguồn lực trí tuệ mà còn là nguồn lực văn hóa, nguồn lực vật chất…" 

Hòa thượng Thích Gia Quang, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông, GHPG Việt Nam cho rằng: "Phật giáo là tôn giáo đồng hành cùng dân tộc. Trong Phật giáo có trọng ân, trong đó đề cao ân tổ quốc, do vậy trong quá trình tu hành và phụng đạo, chức sắc, tín đồ Phật giáo luôn lấy việc phụng sự tổ quốc, phục vụ quyền và lợi ích quốc gia dân tộc lên hàng đầu. Coi đó là một trong những ân đức trọng tâm của việc tu hành. Lần đầu tiên trong Dự thảo báo cáo Chính trị của Đảng đã đúc kết một cách thực tiễn nhất để đưa ra một cách nhìn, đánh giá đúng về vai trò của tôn giáo, đồng thời thể hiện tinh thần tự do tôn giáo rất cao. Đảng Cộng sản Việt Nam nên chú trọng đến việc tăng cường giáo dục, tuyên truyền và phổ biến pháp luật cho các chức sắc, tín đồ tôn giáo để dù là ai cũng luôn sống trên tinh thần thượng tôn pháp luật, nghiêm cấm việc chia rẽ, lợi dụng tôn giáo hoặc làm các việc trái pháp luật". 

Linh mục Phan Khắc Từ, Phó chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam đề nghị: "Nhà nước không chỉ tạo điều kiện pháp lý mà còn phải tạo điều kiện xã hội để tôn giáo hoạt động. Đã đến lúc cho phép các tôn giáo hoạt động trên 3 lĩnh vực: Giáo dục, y tế, từ thiện nhân đạo và coi đây như nguồn lực của quốc gia để những người nghèo, người bất hạnh trong xã hội sẽ vơi bớt đi nỗi đau của mình". 

Trong khuôn khổ buổi góp ý, các đại biểu cũng đưa ra các ý kiến đánh giá về việc làm thế nào để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vấn đề tín ngưỡng tôn giáo; giữ gìn bản sắc văn hóa của 54 dân tộc, đóng góp của các tôn giáo trong 30 năm đổi mới đất nước… 

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình cám ơn HĐTV về tôn giáo đã tổ chức một hội nghị quan trọng để tiếp thu các ý kiến quý báu của các chuyên gia, các nhà khoa học góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng . Toàn bộ ý kiến góp ý của các đại biểu sẽ tập hợp lại và gửi tới Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Minh Khánh

Trở Về đầu trang 


Hội động tư vấn Kinh tế và Văn hóa – xã hội góp ý các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Ngày 14/10, Hội động tư vấn về Kinh tế và Hội đồng tư vấn về Văn hóa – xã hội Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị góp ý các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì Hội nghị.

Xây dựng đạo đức con người

Góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII, TS. Nguyễn Viết Chức, thành viên HĐTV về Văn hóa - xã hội nhận định, những năm gần đây, nhiều di sản văn hóa Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Việt Nam đã và đang trở thành đối tác đáng tin cậy của hầu hết các quốc gia trên thế giới và nhân dân các nước trên thế giới đều giành những tình cảm tốt đẹp đối với người Việt Nam.

Theo TS Chức, hiện nay một số người Việt Nam không giữ được những giá trị vô giá ấy. Ngay trong dự thảo báo cáo chính trị, một văn kiện quan trọng của Đảng cũng đã chỉ rõ “Tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi” và trong dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 cũng nhận định “nhiều biểu hiện xấu về đạo đức, lối sống gây bức xúc trong nhân dân. Tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp”.

Chính vì vậy theo TS Chức việc đặt vấn đề xây dựng con người lên hàng đầu không chỉ đúng, trúng mà còn vô cùng cần thiết và cần được triển khai ngay. Vấn đề là làm gì? Và làm như thế nào? để xây dựng con người trong thời hiện đại. Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng lần thứ XII chỉ rõ “Hoàn thiện chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam”, “Đúc kết và xây dựng hệ giá trị chuẩn mực của người Việt Nam thời kỳ CNH – HĐH và hội nhập quốc tế”.

"Định hướng như vậy là hoàn toàn chính xác. Phải xây dựng được hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam trong thời đại mới để làm căn cứ xây dựng con người", TS Chức phát biểu.

Nguyên trưởng phòng nghiên cứu con người và văn hóa, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam Trịnh Thị Kim Ngọc cho rằng việc Dự thảo báo cáo đề cập đến vấn đề xây dựng văn hóa và phát triển con người chưa hợp lý.

Bà Ngọc nhận định, việc xây dựng văn hóa và kinh tế là 2 trụ cột quan trọng của sự phát triển đất nước nhưng làm thế nào để xây dựng đạo đức con người trong thời điểm đạo đức xã hội đang đi xuống, mê tín dị đoan xuất hiện khá nhiều...

Trong quá trình đổi mới, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt sự thay đổi về vật chất nhưng vấn đề đạo đức con người lại suy giảm. Trong đội ngũ cán bộ, từ chỗ một bộ phận suy thoái đến một bộ phận không nhỏ cán bộ có chức, có quyền suy thoái. Nếu để một bộ phận này cứ mãi phát triển thì đất nước làm sao mà phát triển được. Trong Đại hội tới chúng ta cần đầu tư để phát triển con người, phát triển văn hóa vì đó là sự tồn vong của đất nước. Chúng ta tiến lên XHCN thì phải xây dựng được con người XHCN. Đây là lĩnh vực then chốt, cốt yếu nhất trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, bà Ngọc nhấn mạnh.

Đổi mới thể chế kinh tế

Ông Võ Đại Lượng, Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu kinh tế và chính trị thế giới, Ủy viên HĐTV về Kinh tế cho rằng, trong Nghị quyết của Đảng đã đưa ra 3 khâu đột phá là đột phá về kinh tế thị trường, đột phá về phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng KHCN, đột phá về phát triển hạ tầng, nhưng chậm đột phá nhất lại là vấn đề con người. 

Theo ông Lượng phải làm thế nào để đưa những người giỏi nhất, có trình độ vào làm việc tại các cơ quan công quyền của Nhà nước. Nếu chúng ta không xử lý được vấn đề này thì những đột phá của chúng ta sẽ trở thành vô nghĩa.

Nhấn mạnh đến việc xây dựng lực lượng sản xuất hiện đại theo yêu cầu kinh tế tri thức giáo sư Trần Ngọc Hiên, HĐTV về Kinh tế cho rằng đây là khâu trung tâm để có năng suất lao động cao, chất lượng sản phẩm tốt, nâng cao sức cạnh tranh trong hội nhập.

Phát biểu tại buổi góp ý, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh hoan nghênh những ý kiến góp ý tâm huyết của các thành viên HĐTV về Kinh tế và HĐTV về Văn hóa – xã hội; đồng thời khẳng định những ý kiến đóng góp quý báu của các đại biểu sẽ được tổng hợp để gửi tới Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để góp ý các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Minh Khánh

Trở Về đầu trang


Hội đồng tư vấn Dân tộc góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII của Đảng

Sáng 27/10 tại Hà Nội, Hội đồng tư vấn Dân tộc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII. Đồng chí  Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ông Tráng A Pao, Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Chủ nhiệm Hội đồng Chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị các ý kiến đánh giá cao văn kiện trình Đại hội XII của Đảng lần này đã đề cập đến những vấn đề quan trọng của Đảng, của đất nước; văn kiện được chuẩn bị công phu có sự đổi mới về nội dung và hình thức, đã đánh giá đúng thực tế tình hình đất nước và có tính tổng kết và khai quát cao cả về lý luận và thực tiễn.

Góp ý tại hội nghị, ông Tráng A Pao, Chủ nhiệm HĐTV về Dân tộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng: Việc quan trọng nhất của vấn đề dân tộc hiện nay đó là công tác cán bộ. Việc đào tạo nguồn nhân lực cho đồng bào dân tộc rất khó khăn. Đối với vùng dân tộc thiểu số thì có đến 2/3 người dân không biết chữ hoặc không nói thành thạo tiếng Kinh. Chính sự hiểu biết cũng như trình độ dân trí thấp, cả tin đã khiến đồng bào dân tộc thiểu số dễ bị kẻ xấu lợi dụng để lừa dối.

PGS.TS Lâm Bá Nam, Chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam: Ngoài các vấn đề về hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường kiểm tra, giám sát… đề nghị bổ sung thêm nhiệm vụ về công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Chúng ta phải nhìn nhân dân ngày hôm nay để thấy rằng việc chỉnh đốn Đảng cần phải làm theo nguyên tắc, trong đó nguyên tắc đầu tiên là bình đẳng, nguyên tắc số 2 là phát triển…

Nhìn nhận ở một góc độ khác, ông Lù Văn Que, nguyên Chủ nhiệm HĐTV về Dân tộc đề nghị Đảng, Nhà nước coi trọng việc đổi mới để “trồng người”. Bác Hồ đã dạy chúng ta: “vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người”. Đất nước muốn giàu đẹp, không tụt hậu thì phải đổi mới. Bên cạnh đó, Đảng và Ban soạn thảo nên xem xét bổ sung thêm nhiệm vụ trọng tâm thứ 7 là, chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả vấn đề dân tộc, vùng dân tộc và miền núi và phải xác định đó là một nhiệm vụ trọng tâm, vì “vấn đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, đồng thời cũng là vấn đề cấp bách hiện nay của cách mạng nước ta”.

Phát biểu tại buổi góp ý, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đánh giá cao các ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII, các đại biểu đã phát huy trí tuệ và đã có những ý kiến phát biểu sâu sắc trên lĩnh vực dân tộc mà mình đang công tác hoặc nghiên cứu. Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh xin tiếp thu các ý kiến của các chuyên gia và tổng hợp báo cáo gửi Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. 

Tùng Lâm

Trở Về đầu trang  


 
 

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn