DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CUỘC VẬN ĐỘNG

DANH SÁCH

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CUỘC VẬN ĐỘNG

"NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM"

(Theo quyết định số  255- QĐ/TW, ngày 4/9/2009; Quyết định số : 61 – QĐ/TW, ngày 16/2/2012; Quyết định 223-QĐ/TW, ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng)

1. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam - Trưởng ban Chỉ đạo.

2. Đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương

3. Đồng chí Hồ Thị Kim Thoa, Thứ Trưởng Bộ Công Thương, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động

4. Đồng chí Lê Bá Trình,Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động, Trưởng ban Thường trực Cuộc vận động.

5. Đồng chí Đinh Văn Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động.

6. Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động.

7. Đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động.

8. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động.

9. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động.

10. Đồng chí Lâm Phương Thanh, Phó Trưởng ban Tuyên Giáo Trung ương. Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động.

11. Đồng chí  Trần Thị Bích Thuỷ, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động.

12. Đồng chí Thịnh Giang,Phó Tổng biên tập Báo Nhân Dân.,Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động.

13. Đồng chí Lâm Kiết Tường, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động.

14. Đồng chí Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động.

15. Đồng chí  Phan Văn Mãi, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động.

16. Đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chíên binh Việt Nam,Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động.

17. Đồng chí Trần Thanh Nam,Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động.

18. Đồng chí Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động.

19. Đồng chí Trần Đức Lai, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động.

20. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Thứ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động.

21. Đồng chí Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài Chính, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động.

22. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước người Việt Nam ở nước ngoài, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động.

23. Đồng chí Nguyễn Tiến Dĩnh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động.

24. Đồng chí Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động.

25. Đồng chí Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động.

26. Đồng chí  Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động.

27. Đồng chí Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động.

28. Đồng chí Đoàn Phương, Chủ tịch Hiệp hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động.

29. Đồng chí Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và vừa Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động.

  DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC CUỘC VẬN ĐỘNG

1. Đồng chí Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo TƯ cuộc vận động, Trưởng ban

2. Đồng chí Nguyễn Công Nguyên,Trưởng ban Kinh tế và Đối ngoại, Uỷ Ban TƯ MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng ban

3. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Vụ Trưởng Vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban

4. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Ban Tuyên giáo, Uỷ ban Trung ương  MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực

5. Đồng chí Lê Hương Giang ,Phó Cục trưởng Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông, thành viên.

6. Đồng chí  Võ Văn Quyền,Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương, thành viên

7. Đồng chí  Nguyễn Quốc Anh,Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế dịch vụ, Bộ Kế hoạch và đầu tư, thành viên.

8. Đồng chí Nguyễn Việt Hồng, Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính, thành viên

9. Đồng chí Đào Xuân Trường,Trưởng Ban Hội viên và Đào tạo, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thành viên.

10. Đồng chí Nguyễn Thành Lưu,Phó Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Truyền hình Việt Nam.

11. Đồng chí  Phùng Khánh Tài,Chánh Văn phòng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

12. Đồng chí Hà Ngọc Anh,Vụ Trưởng Vụ Đoàn thể Ban Dân Vận Trung ương

13. Đồng chí Nguyễn Văn Vẻ,Chuyên viên Ban Tuyên giáo, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;