Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH


  Các văn bản

Tin tức hoạt động

Bác Hồ với Thương binh - Liệt sỹ

Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH

Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Ngãi: Tổ chức học tập các tác phẩm của chủ tịch Hồ Chí Minh

Một cán bộ Mặt trận năng nổ

Hội nghị toàn quốc tổng kết Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010

Hội nghị giao lưu, tọa đàm, biểu dương điển hình tiên tiến toàn quốc Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Uỷ ban MTTQVN huyện Trảng Bàng tổ chức hội nghị biểu dương gương điển hình trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Lâm Ðồng nhân rộng các điển hình tiên tiến

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

MỘT NỮ DOANH NHÂN CÔNG GIÁO, HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ

Sơ kết thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Phụ nữ huyện Tân Sơn thực hành tiết kiệm theo tấm gương Bác Hồ

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Thành Phố Đà Nẵng xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến

 2 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH" Ở CÀ MAU

Đồng bào có đạo làm theo gương Bác ở tỉnh Đồng Nai

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đang lan tỏa ở ngoài nước

Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tại xã phường thị trấn ở Đồng Nai

NHỮNG CHUYỂN BIẾN BƯỚC ĐẦU SAU 2 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH" Ở BẮC GIANG.

Cán bộ Mặt Trận làm theo lời Bác

Ban giám sát đầu tư cộng đồng xã tân hội làm theo lời Bác dạy

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hoá hơn 2 năm thực hiện cuộc vận động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

|Trang tiếp| | Về đầu trang|


 Cán bộ Mặt Trận làm theo lời Bác

Thôn La Bui B xã Lạc Xuân huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng có 95 hộ với 425 khẩu trong đó có 22 hộ đồng bào dân tộc thiểu số người Chơ Ru và Kơ Ho. Hầu hết bà con ở đây sống bằng nghề nông nghiệp do vậy đời sống còn gặp  nhiều khó khăn. Được UBMTTQ xã Lạc Xuân bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Mặt trận thôn La Bui B  ngay từ ngày mới thành lập, với thời gian 3 năm làm công tác Mặt trận, tuy chưa phải là dài nhưng trong thời gian ấy ông Nguyễn Nhị 57 tuổi là trưởng ban Mặt trận thôn La Bui B đã đóng góp nhiều công sức cho bà con thôn bản.

Là người sống ở xã Lạc Xuân từ sau ngày giải phóng, do vậy hơn ai hết ông nắm bắt được tình hình những hộ nghèo và neo đơn trong xã. Bằng tấm lòng của mình, từ năm 2006 đến nay thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về mục tiêu xoá đói giảm nghèo nhằm giúp đỡ cho các gia đình nghèo sớm ổn định cuộc sống. Ông đã cùng phối hợp với ban thôn và các đoàn thể vận động nhân dân đóng góp thêm tiền của, công sức xây dựng được 12 căn nhà cho các hộ nghèo. Trong đó đầu năm 2008 đến nay, thôn La Bui B đã xoá được 5 căn nhà tạm bợ và xây dựng được 1 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo. Đặc biệt trong năm 2007, ông cùng ban thôn đã quyên góp tiền của công sức trong nhân dân để xây dựng 2 căn nhà cho ông Đỗ Văn Quý và ông Hà Được là hai gia đình neo đơn trị giá 27 triệu đồng, riêng ông Nguyễn Nhị đã ủng hộ hai gia đình được hơn 3 triệu đồng. Không chỉ tổ chức triển khai tốt các phong trào do Uỷ ban MTTQ huyện Đơn Dương và xã Lạc Xuân phát động như: phong trào xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho người nghèo, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá và phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc mà năm 2005 toàn thôn chỉ có 60 hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hoá", 100% số hộ đã có điện thắp sáng.

Ngoài công tác Mặt trận, trong nhiều năm qua, ông còn vận động bà con trong thôn nhất là bà con dân tộc thiểu số phải học tập kinh nghiệm sản xuất của người Kinh, sớm chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, làm chuồng trại chăn thả đảm bảo vệ sinh, kiên quyết xoá bỏ các thủ tục lạc hậu, không nghe theo lời tuyên truyền xuyên tạc của các phần tử xấu gây mất đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Nhờ vậy đến nay thôn  La Bui B đã có trên 60% só hộ có cuộc sống ổn định, 100% hộ đã có nhà xây và 90% hộ đã có phương tiện xe máy và phương tiện nghe nhìn, nhiều hộ đã chuyển mô hình sản xuất rau trong nhà lưới nhà kính, nhờ vậy nhiều hộ nông dân đã có thu nhập từ cây rau thương phẩm mỗi năm lên đến cả trăm triệu đồng. Với những kết quả đã đạt được trong công tác Mặt trận, năm 2006 ông Nguyễn Nhị đã vinh dự được UBND huyện Đơn Dương tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá 5 năm (2001 - 2005) và liên tiếp các năm 2006 - 2007, được MTTQ xã Lạc Xuân tặng nhiều giấy khen về phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc và phong trào xây dựng thôn văn hoá, gia đình văn hoá. Ông Đoàn Công Đoan chủ tịch MTTQ xã Lạc Xuân cho biết "Không chỉ là một cán bộ Mặt trận gương mẫu mà ông Nguyễn Nhị còn là người luôn quan tâm, chăm sóc cho các gia đình nghèo, có cái tâm trong sáng được Đảng uỷ, chính quyền xã Lạc Xuân đánh giá là cán bộ Mặt trận thôn tiêu biểu". Hiện nay thôn La Bui B là đơn vị dẫn đầu trong chương trình xoá nhà tạm của xã  Lạc Xuân đạt được thành tích trong đó có một phần đóng góp tích cực của ông Nguyễn Nhị người cán bộ Mặt trận thôn La Bui B luôn được nhân dân trong thôn yêu quý đồng thời ông cũng là một tấm gương tiêu biểu trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở xã Lạc Xuânr

                Ngọc Thanh

(Đài PTTH Đơn Dương, Lâm Đồng)

Về đầu trang


Ban giám sát đầu tư cộng đồng xã tân hội làm theo lời Bác dạy

Ban giám sát đầu tư cộng đồng xã Tân Hội là đơn vị đầu tiên của huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh tổ chức giám sát và phát huy tích cực vai trò của cộng đồng. Ban giám sát ĐTCĐ của xã được thành lập tháng 12/2007 gồm 9 thành viên tiêu biểu do các khu dân cư và ban ngành đoàn thể bầu ra. Thực hiện Quyết định số 80/2005 ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ và căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quý chế giám sát đầu tư cộng đồng của Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Bộ Kế hoạch đầu tư, Ban giám sát đã đề ra chương trình kế hoạch hoạt động năm 2008 và tổ chức giám sát công trình xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của BCH Đảng uỷ và MTTQ xã, Ban giám sát đã tập trung nghiên cứu đề ra biện pháp hữu hiệu để giám sát từng công trình xây dựng. Đồng thời phối hợp với các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân học tập và làm theo lới Bác "Chống tham ô, lãng phí, thực hành tiết kiệm". Động viên nhân dân tích cực tham gia giám sát, phát hiện kịp thời những hiện tượng tiêu cực, lãng phí và thi công không đảm bảo chất lượng.

Với 3 công trình là đường số 6 ấp Hội Tân, đường số 30 ấp Hội Thạnh và đường xóm Chăm ấp Hội Thanh. Ba con đường này nhiều năm nay sình lầy khó đi, ngập nặng khi mùa mưa lũ đến, dự toán kinh phí cho ba công trình gần 300 triệu đồng (trong đó con đường xóm Chăm là do một Việt Kiều tài trợ với số tiền 100 triệu đồng). Mỗi công trình được tổ chức kiểm tra giám sát lúc đang thi công và bắt đầu đi vào sử dụng đồng thời vận động nhân dân trong tổ, ấp tham gia giám sát với tinh thần chống tham ô, lãng phí... Việc thực hiện xây dựng 3 công trình trên được thực hiện theo đúng yêu cầu của nhà nước. Tuy vậy quá trình thi công thực hiện cả ba nhà thầu công trình đều chưa đảm bảo yêu cầu về độ dày của mặt đường cũng như móc mương để thoát nước làn ảnh hưởng đến tuổi thọ của công trình. Ban giám sát đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của BCH Đảng uỷ và đề nghị UBND yêu cầu nhà thầu phải tổ chức thi công tu sửa lại và chi phí công trình giảm trên 35 triệu so với dự toán ban đầu.

Bằng việc làm thiết thực và hiệu quả, Ban giám sát đầu tư cộng động xã Tân Hội đã phát huy được vai trò giám sát của cộng đồng. Một cựu chiến binh tâm sự "Công trình xây dựng dù lớn hay nhỏ đều là công sức và tiền bạc của nhân dân đóng góp. Thực tế đấu tranh giữa cái đúng và cái sai để bảo vệ lợi ích của tập thể không phải là cái đơn giản, nhiều khi khó khăn và phức tạp nhưng kết quả hoạt động tích cực hiệu quả đã thể hiện phẩm chất, năng lúc và bản lĩnh của ban lãnh đạo giám sát đầu tư cộng đồng. Ông Đỗ Văn Mừng Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã đã nhận xét: học phải đi đôi với hành, Ban giám sát ĐTCĐ không những phấn đấu thực hiện mà còn tích cực tuyên tryền, vận động nhân dân học và làm theo lời Bác: chống tham ô lãng phí và thực hành tiết kiệm. Việc làm thiết thực, hiệu quả của Ban giám sát đã được cấp Uỷ tin tưởng đánh giá cao, được quần chúng nhân dân đồng tình hưởng ứng và khen ngợir

Công Huân

   (MTTQ xã Tân hội, Tân Châu, Tây Ninh)

Về đầu trang


Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hoá hơn 2 năm thực hiện cuộc vận động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 165/KH-MTT.Ư của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để chỉ đạo triển khai thực hiện trong hệ thống MTTQ và toàn thể nhân dân.

 Đến nay, sau hơn 2 năm thực hiện cuộc vận động, đã thu được nhiều kết quả, có tác động to lớn vào việc củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

 Để tạo bước chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả, chuyển từ việc học tập sang làm theo, nhằm tạo ra phong trào sâu rộng trong quần chúng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các cấp trong tỉnh phát động các  phong trào thi đua yêu nước, trong đó trọng tâm là tập trung vào việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ; đẩy mạnh các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Ngày vì người nghèo” và phong trào xây dựng “Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, gắn với triển khai tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; động viên cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân ở các khu dân cư bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong năm 2008, hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về vận động toàn dân tham gia phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chung sức chung lòng cùng Đảng, Nhà nước thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2008 và kế hoạch Nhà nước 5 năm (2006-2010), MTTQ các cấp đã tuyên truyền, động viên nhân dân tích cực đẩy mạnh tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường giúp đỡ lẫn nhau; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; chia sẻ với Nhà nước để khắc phục, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, góp phần ổn định tình hình, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội.

Cuộc vận động đã làm chuyển biến về nhận thức, tư tưởng và hành động của những người làm công tác mặt trận, từ đó đã tạo ý thức phấn đấu để thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ MTTQ các cấp đã đề ra phương hướng, nội dung phấn đấu, thực hiện tốt tư tưởng đại đoàn kết, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí..., đồng thời vận dụng tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người vào quá trình công tác để tham mưu, tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt tư tưởng đại đoàn kết của Người, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Bằng những việc làm cụ thể, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tiếp tục được đẩy mạnh và ngày càng được nâng cao về chất lượng. 6 nội dung cuộc vận động đã và đang được đông đảo các tầng lớp nhân dân, các dân tộc trên địa bàn tỉnh ủng hộ, thực hiện nghiêm túc. MTTQ các cấp đã có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, trọng tâm là tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”, trong đó gần 100% khu dân cư tổ chức; nhiều khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội với các nội dung phong phú, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm và các cơ quan, doanh nghiệp tham gia. Đến cuối năm 2008 quĩ cấp tỉnh đã nhận được trên 4 tỷ đồng; cấp huyện hơn 1,7 tỷ đồng; cấp xã, phường, thị trấn gần 1,3 tỷ đồng. Trong năm 2008, các huyện, thị xã tiếp tục phối hợp xây dựng, sửa chữa và bàn giao hơn 525 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Phong trào xây dựng “Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” tiếp tục được khẳng định và phát huy.

 Các hoạt động từ thiện nhân đạo, cứu trợ nhân dân vùng bị thiệt hại do thiên tai, bão lụt, dịch bệnh... đã được MTTQ các cấp phối hợp thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh đó, còn phối hợp với một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến thăm và tặng 3.350 suất quà, trị giá gần 607 triệu đồng cho các hộ  nghèo đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, các hộ bị thiên tai và đối tượng bảo trợ xã hội,v.v...

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và tỉnh về phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên và lực lượng công an, quân đội tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên nâng cao nhận thức, thực hiện đúng định hướng về phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn. Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị “Trưởng ban mặt trận với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, giải phóng mặt bằng, giữ gìn an ninh trật tự ở khu phố, khu dân cư” cho trưởng ban công tác mặt trận và chủ tịch MTTQ các xã, thị trấn trong huyện Tĩnh Gia. Thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ mặt trận nâng cao năng lực vận động quần chúng nhân dân, thực hiện tốt việc bàn giao mặt bằng cho các nhà đầu tư đúng tiến độ.

 Để việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống MTTQ các cấp thời gian tới đi vào chiều sâu, thu được nhiều kết quả, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức, đoàn thể; thực hiện tốt nội dung, chương trình đại hội MTTQ cơ sở và Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XII sắp tới. Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, qua đó nhằm nâng cao tư tưởng, nhận thức trong mỗi cán bộ mặt trận và các tầng lớp nhân dân về việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, làm cho mọi người, mọi nhà đoàn kết, phát huy nội lực, nâng cao cuộc sống gia đình, góp phần từng bước xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

Hoàng Thái

Về đầu trang


NHỮNG CHUYỂN BIẾN BƯỚC ĐẦU SAU 2 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH" Ở BẮC GIANG.

Sau 2 năm triển khai thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" nhận thức của cấp uỷ, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Những nội dung cơ bản của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được nghiên cứu quán triệt nghiêm túc và tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Cuộc vận động đã có sức lan toả, góp phần tích cực giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao hơn ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng, đất nước, từ đó ra sức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, tăng cường mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa cá nhân với tập thể, giữa cán bộ, đảng viên với quần chúng nhân dân; tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, thực hành tiết kiệm, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị và kế hoach hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành kế hoạch số 12-KH/TU ngày 22/01/2007 về tổ chức cuộc vận động, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc căn cứ Chỉ thị của Trung ương, Kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động ở cấp mình. Công tác nghiên cứu, học tập tư tưởng và tấm gương đao đức Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc thông qua sinh hoạt chi bộ. Nhiều đơn vị có cách làm sáng tạo như phân công đảng viên sưu tầm những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, lần lượt kể, đọc trước chi bộ; qua đó liên hệ, xác định những việc cần làm theo và đề ra phương hướng phấn đấu cho bản thân trong thời gian tới. Các chi bộ, tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị có chương trình, từng cán bộ, đảng viên có kế hoạch cụ thể của bản thân đăng ký với tổ chức cơ sở đảng và cơ quan về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Một số cơ quan như Hội Liên hiệp phụ nữ Tỉnh, Liên đoàn lao động, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Kho bạc Nhà nước tỉnh …đã xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo đặc thù của đơn vị mình để cán bộ, đảng viên học tập và làm theo; Tỉnh đoàn thanh niên xây dựng các chuẩn mực 5 xây, 5 chống cụ thể về đạo đức, lối sống và phát động sâu rộng trong đoàn viên thanh niên…Đã có 3472 (100%) chi bộ cơ sở trong toàn tỉnh  tổ chức lấy ý kiến đóng góp của quần chúng nơi công tác và nơi cư trú đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Các ý kiến đóng góp đã được cấp uỷ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổng hợp, phân loại và tiếp thu. Thông qua đó nhiều cán bộ, đảng viên đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về những vấn đề mà quần chúng đã góp ý.

Qua 2 năm thực hiện cuộc vận động, các cấp uỷ, tổ chức đảng đã có sự đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, tác động tích cực nâng cao nhận thức và tạo được phong trào học tập tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống đối với mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ. Năm 2008 có 100% tổ chức cơ sở đảng được đánh giá, trong đó 487(bằng 59.7%) tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh; 54.658/61626 (bằng 88,7%)đảng viên được đánh giá trong đó 5.306 đảng viên đủ tư cách hoàn thành suất sắc nhiệm vụ; 36.660 đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đã kết nạp mới 2.399 đảng viên, đạt 100% kế hoạch. Các cấp chính quyền đã gắn cuộc vận động với đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách các thủ tục hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm, tận tuỵ với công việc của đội ngũ cán bộ công chức, phát huy tính năng động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của mỗi cấp. Việc thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" bước đầu hoạt động có hiệu quả, đến nay đã có 14/19 cơ quan, đơn vị; 10/10 huyện, thành phố; 229/230 xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông". Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được quan tâm thực hiện. Năm 2008, thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn, MTTQ và các đoàn thể nhân dân đã tích cực tham mưu với cấp uỷ, phối hợp với chính quyền tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt do HĐND cấp xã bầu, tạo được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của 392/413 (bằng 94,9%) chủ tịch, phó chủ tịch HĐND cấp xã. Trong đó, cán bộ có số phiếu tín nhiệm từ 70% trở lên 371 người (bằng 94,64%); số phiếu tín nhiệm từ 50 đến 70%  có 19 người (bằng 4,84%); số phiếu tín nhiệm dưới 50% có 2 người (bằng 0,51%). Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của 530/544 chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã; cán bộ có số phiếu từ 70% trở lên 501 người (bằng 94,52%); số phiếu tín nhiệm từ 50 đến 70%  có 26 người (bằng 4,9%); số phiếu tín nhiệm dưới 50% có 03 người (bằng 0,56%). Mặt trận tổ quốc và đoàn thể nhân dân các cấp đã tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động gắn với đẩy mạnh thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU của Tỉnh uỷ về Nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân; Các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, cùng với cấp uỷ, chính quyền giải quyết tốt các vụ việc phức tạp ở cơ sở, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển công nghiệp, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại; các hoạt đông nhân đạo, từ thiện, vận động ủng hộ giúp đỡ người nghèo, đồng bào bị bão lụt ở một số địa phương trong tỉnh khắc phục hậu qua sau bão số 6 ổn định đời sống và sản xuất. Năm 2008, tỷ lệ tập hợp quần chúng vào tổ chức đều tăng, trong đó Hội Cựu chiến binh tăng 25%, Hội LHPN tăng 4,3%, Đoàn thanh niên tăng 0,2%...

 Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi cuộc vận động, các cấp uỷ Đảng, chính quyền MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Luôn đề cao tinh thần tự giác phấn đấu, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên với sự tham gia góp ý, giám sát của quần chúng nhân dân; thực hiện nghiêm túc có kết quả kế hoạch rèn luyện, phấn đấu của từng cá nhân, đơn vị làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Trên cơ sở đó, đưa việc rèn luyện xây dựng các chuẩn mực đạo đức và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời rút kinh nghiệm, phát hiện và biểu dương, khen thưởng nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, gắn với các phong trào thi đua yêu nước; thực hành tiết kiệm chống lãng phí và đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội mà Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ  XVI đã đề ra./.

                                                                       Trịnh Thanh Giang

                                                        Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ.

Về đầu trang


Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tại xã phường thị trấn ở Đồng Nai

Triển khai tổ chức thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các xã phường, thị trấn ở Đồng Nai tham gia cùng với Cấp ủy đã xây dựng báo cáo đánh giá thực trạng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và xây dựng Quy chuẩn đạo đức; tổ chức lấy ý kiến quần chúng trong các cơ quan đóng góp bổ sung vào báo cáo đánh giá thực trạng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan và Quy chuẩn đạo đức; tổ chức hội nghị toàn cán bộ, công nhân viên chức thảo luận về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ chí Minh.

Tất cả cán bộ Mặt trận xã, phường, thị trấn sau khi học tập cũng đã viết bản thu hoạch và đăng ký phấn đấu rèn luyện làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đều đạt yêu cầu. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh chỉ đạo Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở xác định trách nhiệm của mình trong việc tổ chức lấy ý kiến của quần chúng đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn. Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đã gửi phiếu xin ý kiến cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc nơi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cư trú thường xuyên. Các đơn vị không có quần chúng không tổ chức hội nghị mà xin ý kiến của cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc nơi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cư trú thường xuyên.

Đối với Ban công tác Mặt trận ấp, khu phố: thực hiện Hướng dẫn của Ban thường trực Uỷ ban MTTQ cấp trên, Ban công tác Mặt trận ấp, khu phố phối hợp với Chi ủy ấp khu phố, các thành viên, Hội Người cao tuổi, Tổ nhân dân tổ chức họp nhân dân góp ý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đang cư trú trên địa bàn. Kết quả có 1.007/1.007 Ban công tác Mặt trận đã triển khai tổ chức hội nghị phúc đáp đầy đủ các ý kiến đóng góp cho 27.430 cán bộ, đảng viên trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, nghiêm túc và mang tính xây dựng, không phô trương, hình thức, đảm bảo theo kế hoạch hướng dẫn đã đề ra, điển hình như: huyện Nhơn Trạch có 53/53 Ban công tác Mặt trận đã triển khai tổ chức được 357 cuộc với 3.571 lượt người tham dự, đã lấy ý kiến đóng góp cho 1.671 cán bộ, đảng viên; huyện Trảng Bom có 69/69 Ban công tác Mặt trận đã triển khai tổ chức được 101 cuộc với 3.982 lượt người tham dự, đã lấy ý kiến đóng góp cho 2.981 cán bộ, đảng viên. Qua tổ chức cho một bộ phận nhân dân góp ý về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên nơi cư trú, đã góp phần làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thấy được sự cần thiết phải liên hệ mật thiết với dân, đồng thời tự giác điều chỉnh hành vi đối với cộng đồng dân cư; mặt khác nhân dân thấy được chủ trương của Đảng ngày càng tin dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng.

Việc triển khai tổ chức thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tất cả 11 huyện, thị xã, thành phố và 171 xã phường, thị trấn, đều triển khai sớm, bám sát sự chỉ đạo của cấp trên có xây dựng kế hoạch và phối hợp chặt chẽ giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ với Uỷ ban nhân dân, Ban Tuyên giáo và các ban ngành, đoàn thể cùng cấp tổ chức triển khai học tập, quán triệt theo cụm, tại cơ quan, đơn vị cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viện và tổ chức học tập trong đồng bào các tôn giáo, đồng bào các dân tộc thiểu số và quần chúng nhân dân, thông qua hình thức sinh hoạt Tổ nhân dân đã mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác tuyên truyền, học tập, họp dân và gắn thông tin chương trình phát thanh đã tuyên truyền những nội dung cơ bản về đạo đức Hồ Chí Minh trên phương tiện thông tin đại chúng, ngoài ra người dân cũng được xem trực tiếp qua đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Đội ngũ báo cáo viên và cán bộ làm công tác tuyên truyền đã được tập huấn, bồi dưỡng khá kỹ các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đội ngũ cán bộ Mặt trận đã nghiêm túc và gương mẫu thực hiện. Việc tổ chức cho nhân dân tham gia giám sát và góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở nơi cư trú đã được Ban công tác Mặt trận ấp, khu phố chủ trì và thực hiện tốt theo kế hoạch hướng dẫn đề ra.

Tuy nhiên, việc triển khai tổ chức thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tiến độ triển khai học tập, quán triệt các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn chậm, chưa tổ chức triển khai học tập sâu rộng đến toàn thể đoàn viên, hội viên, chức sắc, chức việc, nhà tu hành tiêu biểu, đồng bào tín đồ các tôn giáo, các già làng, trưởng bản và những người tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số và quần chúng nhân dân. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các huyện phối hợp với các ngành có liên quan chưa chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện, có nơi chưa tích cực phối hợp với Ban hành giáo, các chức sắc trong việc thông báo, động viên đồng bào tín đồ trên địa bàn tham gia học tập. Do trình độ của đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp nên khả năng tiếp thu trong học tập để vận dụng làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn hạn chế. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ và Ban Chỉ đạo một số địa phương tổ chức học tập có đợt, ngoài ra là lồng ghép sinh hoạt, chưa thường xuyên tiến hành kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện cuộc vận động tại các cơ quan, đơn vị thuộc địa phương mình. Công tác tổ chức hội nghị lấy ý kiến của quần chúng nhân dân đóng góp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của một số cơ sở tổ chức việc đóng góp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức góp ý còn chung chung, chưa mạnh dạn, còn nể nang, e dè. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nhất là ở cơ sở khả năng tổ chức, tuyên truyền còn hạn chế, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tuyên truyền còn bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tế nên việc triển khai tổ chức tuyên truyền phổ biến còn gặp khó khăn, chưa phát huy đóng góp hiệu quả của cuộc vận động...

Qua thực tế cho thấy vai trò MTTQ các cấp tham gia thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong hệ thống Mặt trận năm 2008 ở Đồng Nai đã được tổ chức thực hiện khá tốt và bước đầu đã mang lại kết quả. Điều đó thể hiện qua sự tích cực chỉ đạo, nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện cuộc vận động của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các cấp. Đại đa số cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, và quần chúng nhân dân đồng tình và hoan nghênh về cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Một bộ phận cộng đồng dân cư qua học tập đã đề nghị đưa thành tiêu chí xây dựng ấp, khu phố văn hóa. Một bộ phận chức sắc, chức việc, nhà tu hành tiêu biểu, đồng bào tín đồ các tôn giáo, các già làng, trưởng bản và những người tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số đồng tình và kiến nghị cần thúc đẩy có hiệu quả cuộc vận động trong toàn xã hộir

                       Thanh Huyền

Về đầu trang


Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đang lan tỏa ở ngoài nước

Qua sơ kết 2 năm (2007-2008) triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cấp uỷ, cơ quan đại diện ở ngoài nước đã khắc phục khó khăn, có cách làm công phu, sáng tạo, bước đầu có những kết quả và kinh nghiệm thiết thực, tạo cơ sở cho việc triển khai các nội dung tiếp theo sâu rộng hơn trong những năm tới.

Cộng đồng người việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới khi chúng ta đang tiến sâu vào sự hội nhập và tham gia đa dạng các tổ chức quốc tế. Hiện nay có hơn 3,5 triệu người Việt Nam sinh sống, cư trú, lao động, học tập, làm việc ở trên 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, nếu chỉ tính riêng lưu học sinh đã có trên 65.000 người (trong đó 95% du học tự túc) và lao động xuất khẩu trên 570.000 người (làm việc trên 40 địa bàn). Những sinh hoạt chính trị, xã hội trong nước đều phải gắn với công đồng ta ở nước ngoài thông qua công tác vận động quần chúng của các tổ chức đảng. Đó là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong điều kiện hiện nay khi mà các thế lực thù địch đang tìm mọi cách lôi kéo, dụ dỗ, chống phá ta về mọi mặt, trong đó chúng tập trung hướng vào lớp trẻ. Tổ chức thực hiện Cuộc vận động ở ngoài nước là một biện pháp hữu hiệu trong việc quy tụ lòng yêu nước, tự hào dân tộc, hướng về quê hương đất nước, về Bác Hồ kính yêu.

Sự lan toả của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' ở ngoài nước từ góc độ nhìn nhận, đánh giá trong 2 năm vừa qua, khái quát những mặt được cơ bản đó là:

Thứ nhất, công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai Cuộc vận động của các cấp uỷ, cơ quan đại diện đã có những cố gắng lớn trong công tác phối hợp mở các lớp báo cáo viên tại 3 khu vực (Châu Á- Thái Bình Dương, châu Âu, châu Mỹ). Việc tổ chức quán triệt, học tập cho cán bộ, đảng viên trong và ngoài cơ quan đại diện, cán bộ chủ chốt trong các tổ chức quần chúng về các chuyên đề trọng tâm và các bước tiến hành Cuộc vận động.

Thứ hai, các nội dung triển khai sau học tập như xây dựng Chương trình hành động, viết thu hoạch, liên hệ kiểm điểm, xây dựng kế hoạch phấn đấu, đánh giá thực trạng tình hình đạo đức, lối sống, cụ thể hoá ''Tiêu chuẩn đạo đức, lối sống'' của cán bộ, đảng viên đã được các cấp uỷ, cơ quan đại điện triển khai công phu, phù hợp với đặc điểm của địa bàn. Ở những nơi thuận lợi, đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp của tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên đối với cán bộ, đảng viên trong và ngoài cơ quan đại diện. Thứ ba, công tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc vận động ở ngoài nước đã được các cấp uỷ, cơ quan đại diện quan tâm, chú trọng. Nội dung và hình thức tuyên truyền đa dạng, linh hoạt, tập trung chủ yếu vào khu vực có đông cộng đồng người Việt Nam sinh sống, lao động và học tập, làm cho việc tuyên truyền thiết thực.

Thứ tư, tổ chức có hiệu quả, sinh động về Hội thi kể chuyện về tấm gương

đạo đức Hồ Chí Minh''. Đảng uỷ Ngoài nước đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các báo, đài triển khai về Hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' đối với cộng đồng người Việt Nam ở ngoài nước. Qua Hội thi cơ sở và địa bàn nước đã chọn cử 30 thí sinh xuất sắc từ 20 nước đại diện cho 3,5 triệu cộng đồng người Việt Nam sinh sống làm việc, học tập, lao động ở ngoài nước về tham gia Hội thi sơ khảo khu vực V (dành cho người Việt Nam ở nước ngoài) và thi chung khảo toàn quốc. Kết quả tại Hội thi khu vực V, Ban Tổ chức đã trao l giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích; tại Hội thi chung khảo toàn quốc đã có 3 thí sinh đạt giải khuyến khích. Hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được các cấp uỷ phối hợp tốt với cơ quan đại diện, các hội, đoàn thể tổ chức triển khai bảo đảm tính thiết thực và tiết kiệm, phù hợp với đối tượng và địa bàn ở ngoài nước. Hội thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức to lớn, thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của số đông cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập ở ngoài nước, tạo được hiệu ứng tích cực trong cộng đồng, thiện cảm đối với bạn bè quốc tế.

Bước đầu triển khai kế hoạch về Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí theo chủ đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và sưu tầm tư liệu, hiện vật về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ ở ngoài nước tại một số địa bàn. Tuy chưa phát động rộng rãi trong toàn cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài song đã hướng dẫn một số cấp uỷ tiến hành thí điểm nội dung này nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác và Hội thi kể chuyện đã có những kết quả rất đáng khích lệ như ở Đảng bộ Nga, Đức, Séc, Trung Quốc, Cuba. Đảng bộ Bungari nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ đến thăm (8/1958 – 8/2008) đã biên tập 2 cuốn sách ''Bác Hồ trên đất nước hoa Hồng'' bằng 2 thứ tiếng, tập hợp 51 bức ảnh, 141 trang tư liệu (bằng tiếng Bungari và tiếng Pháp), 6 bài hồi ký của các nhân chứng lịch sử, 18 trang báo viết về Bác, các tư liệu trên đều được thẩm định và bàn giao cho Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đảng bộ Campuchia đã phát động cuộc thi sáng tác thơ văn, bước đầu đã có 29 tác phẩm văn xuôi, 6 bài thơ, 20 tiết mục văn nghệ. Đảng bộ tại Thái Lan sưu tầm những mẩu chuyện thời Bác Hồ hoạt động tại Thái Lan, Đảng bộ Hàn Quốc được sự phối hợp của một số nhà khoa học xã hội nước sở tại tổ chức thi, triển lãm Thư pháp ''Nhật ký trong tù''…

Thứ năm, chỉ đạo điểm có hiệu quả và rút ra được những kinh nghiệm hay. Do đặc thù tổ chức đảng và đảng viên hoạt động ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, cộng đồng phân bố không đều, tính chất phức tạp ở mỗi nước khác nhau. Đảng uỷ Ngoài nước đã tiến hành lựa chọn chỉ đạo điểm ở một số Đảng bộ, chi bộ trong đó tập trung vào ba nội dung là: Tổ chức học tập chuyên đề thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, quan liêu; xây dựng tiêu chí đạo đức của cán bộ, đảng viên, sinh viên trong cơ quan đại diện, lưu học sinh; tổ chức Hội thi kể chuyện trong cộng đồng. Kết quả các đảng bộ được chọn làm điểm nhận thức của cán bộ đảng viên chuyển biến tốt hơn trong công tác, học tập và sinh hoạt; khắc phục những tồn tại về lãng phí, lề lối làm việc, tác phong cộng tác, đoàn kết nội bộ.

Đánh giá chung kết quả 2 năm thực hiện Cuộc vận động ở ngoài nước, cán bộ, đảng viên đã nhận thức được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, thấy rõ đây là việc làm thiết thực, thường xuyên, có tác động làm chuyển biến về nhận thức và hành động, nâng cao trách nhiệm, ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, chấn chỉnh tác phong, cải tiến lề lối làm việc, chất lượng công tác. Cuộc vận động đã được tổ chức thực hiện theo các bước làm chặt chẽ, hệ thống do đó đã kết hợp từ ''học tập'' sang “làm theo'' trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức, quần chúng, xuất hiện những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng. Đối với cán bộ, đảng viên, niềm tin vào kết quả của Cuộc vận động được khẳng định ở số đông; hầu hết các cấp uỷ đã có quyết tâm trong tổ chức thực hiện, khắc phục khó khăn, nhiều cấp uỷ có cách làm linh hoạt với điều kiện đặc thù của từng nước. Thông qua công tác tuyên truyền và các hoạt động mang tính xã hội theo nội dung Cuộc vận động, bước đầu đã lan toả đến cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, công tác, lao động và học tập ở ngoài nước hiểu đầy đủ hơn về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tự hào về lãnh tụ kính yêu của dân tộc thông qua các báo, tập san, wesbite hoặc các hoạt động khác của cộng đồng như tổ chức đêm thơ, giao lưu văn nghệ, xây dựng tủ sách, triển lãm ảnh, lập bàn thờ Bác Hồ, tổ chức dâng hương và thường xuyên cung cấp thông tin tuần, chuyên đề, sách, báo, đĩa hình về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho các cấp uỷ phục vụ Cuộc vận động và Hội thi kể chuyện ở ngoài nước phong phú hơn.

Một số cấp uỷ và cơ quan đại diện làm tốt như Liên bang Nga, Trung Quốc, Cuba, Séc, Bungari, Lào, Libya, Hàn Quốc, Pháp, Braxin, Italia, Campuchia, Indonexia, Phillippin, Nhật Bản, Newzealand và Đảng bộ cơ quan Đảng uỷ Ngoài nước. Về kết quả cụ thể đã có 84,2% đảng bộ và 74,4% chi bộ trực thuộc, 85% đảng viên được nghe quán triệt, học tập chuyên đề bảo đảm chất lượng; 90 % cấp uỷ trong và ngoài cơ quan đại diện xây dựng tiêu chí cụ thể về thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, sửa đổi lề lối làm việc. Về xây dựng chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên đã bám sát 4 tiêu chí ''cần, kiệm, liêm, chính'' theo tấm gương của Bác, từ đó cụ thể hoá phù hợp với tình hình thực tế, sát với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình theo hướng dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm theo. Xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Hồ Chí Minh đã có tác động làm chuyển biến chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên đang công tác, học tập, lao động ở ngoài nước so với trước. Các cấp uỷ đã đưa nội dung Cuộc vận động vào chế độ sinh hoạt chi bộ thường kỳ. Cũng từ việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương của Bác đã góp phần nâng cao chất lượng của các đảng bộ, chi bộ, đảng viên năng 2008, số tổ chức cơ sở đảng đạt “trong sạch vững mạnh”, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đều tăng, đảng viên vi phạm kỷ luật giảm so với năm 2007. Các cấp uỷ, cơ quan đại diện đã có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với nhiều biện pháp chỉ đạo cụ thể; công tác tuyên tuyền được chú trọng, kế hoạch, nội dung, chương trình, các bước tiến hành Cuộc vận động ở địa bàn thống nhất cao, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; việc tổ chức học tập, nghiên cứu, liên hệ, kiểm điểm, tiếp thu ý kiến phê bình, xây dựng tiêu chí đạo đức được đánh giá nghiêm túc, thẳng thắn, đoàn kết.

Tuy nhiên, cũng còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế đó là:

Triển khai các nội dung Cuộc vận động mới tập trung ở đảng bộ, chi bộ cơ quan đại diện, các đối tượng khác chưa làm được nhiều; công tác phối kết hợp chưa linh hoạt, đảng bộ; thực hiện các bước, nội dung có nơi còn chưa triệt để, do đó vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên nhận thức ý nghĩa, tầm quan trong còn chưa rõ, cho rằng mục đích chỉ nhằm ngăn ngừa sự suy thoái về đạo đức, lối sống, hỗ trợ cho cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng hiện nay mà chưa thấy hết tầm chiến lược trong công tác giáo dục, góp phần xây dựng nền tảng đạo đức xã hội.

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập các chuyên đề ở một số địa bàn còn mang tính hình thức, chưa coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, lâu dài,

thường xuyên; chưa vận dụng và gắn với tình hình của cơ quan, đơn vị mình; giải pháp thực hiện ở một số địa bàn còn thiếu chủ động, ỷ lại vào điều kiện khó khăn, đặc thù.

Công tác tuyên truyền chưa được đầu tư đúng mức (nhất là công tác thông tin, tuyên truyền từ trong nước ra); chưa phát hiện được nhiều nhân tố tích cực, điển hình trong cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiều nơi còn lúng túng, chưa kết hợp tốt giữa cấp uỷ và cơ quan đại diện; kế hoạch thiếu cụ thể, hình thức tổ chức triển khai còn giản đơn; việc hướng dẫn cho đảng viên sinh hoạt lẻ, các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, lao động xuất khẩu chưa được quan tâm đúng mức. Việc xây dựng tiêu chí đạo đức lối sống, lấy ý kiến của quần chúng ở một số nơi chưa đạt yêu cầu, thiếu cụ thể hoá vào điều kiện của từng đối tượng. Thông qua công tác kiểm tra, việc chuyển trọng tâm Cuộc vận động từ ''nhận thức'' sang ''làm theo'' còn ở những mức độ, tính chất khác nhau, tuy đã phát hiện được những tập thể, cá nhân có ảnh hưởng tốt trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng nhưng chưa nhiều, sự lan toả trong cộng đồng chưa rộng.

Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Cuộc vận động gặp nhiều khó khăn, chưa có điều kiện kiểm tra thực tế ở những nơi không làm điểm. Qua kiểm tra thấy rằng việc tổ chức học tập các chuyên đề ở những nơi không làm điểm chất lượng nhìn chung chưa cao, chủ yếu là tự nghiên cứu, tài liệu cho đảng viên sinh hoạt lẻ còn thiếu; việc liên hệ, kiểm điểm, lấy ý kiến của quần chúng, xây dựng tiêu chí đạo đức còn chung chung; tổ chức Hội thi kể chuyện biện pháp tổ chức thực hiện lúng túng, chưa gắn với hiệu quả; sự chuyển biến nhận thức trong cán bộ, đảng viên chưa rõ rệt. Đới với các đơn vị chọn làm điểm chưa có những kết quả nổi trội, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo; công tác điều hành, kiểm tra, giám sát, nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm chưa kịp thời còn phụ thuộc nhiều vào sự chỉ đạo từ trong nước.

Kinh nghiệm bước đầu, qua 2 năm thực hiện Cuộc vận động ở ngoài nước: Một là, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa cấp uỷ và cơ quan đại diện trong tổ chức triển khai Cuộc vận động; hình thức, phương pháp quán triệt, tuyên truyền, tổ chức học tập, liên hệ kiểm điểm, lấy ý kiến của quần chúng, xây dựng tiêu chí đạo đức cần có sự lựa chọn kỹ, vận dụng linh hoạt, phù hợp với đơn vị, địa bàn và đối tượng.

Hai là, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan đại diện, tổ chức quần chúng; có kế hoạch, phân công, phân nhiệm cụ thể, tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát; kịp thời, rút kinh nghiệm, chỉ rõ những ưu, khuyết điểm, khó khăn; nghiên cứu, đề xuất những giải pháp cụ thể, lồng ghép với các nội dung khác để triển khai Cuộc vận động có hiệu quả.

Ba là, phát động tinh thần tự giác rèn luyện, ý thức học tập thường xuyên của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò giám sát của quần chúng; phát hiện những nhân tố tích cực để cổ vũ, động viên, tuyên truyền tạo sự hưởng ứng trong cộng đồng. Lựa chọn những nội dung trọng tâm, then chốt của Cuộc vận động làm chỉ tiêu phấn đấu, rèn luyện, nhận xét đánh giá cán bộ, chất lương tổ chức đảng, đảng viên hàng năm; tăng cường công tác kiểm tra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thi đua khen thưởng.

Năng 2009, theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo trung ương về Cuộc vận động, Đảng uỷ Ngoài nước đã cụ thể hoá để tổ chức triển khai các nội dung theo đúng tiến độ. Trong đó có 2 nội dung cần được phối hợp của các bộ, ban, ngành, các báo đài Trung ương đó là: Phát động Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với người Việt Nam ở nước ngoài và sưu tầm các tư liệu, hiện vật liên quan đến cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác ở ngoài nước. Phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong thời gian tới bên cạnh những mặt thuận lợi là cơ bản, song Đảng uỷ Ngoài nước cũng nhận thấy cũng còn không ít khó khăn, phức tạp, tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã có ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đẩy mạnh Cuộc vận động ra ngoài nước, đưa nội dung Cuộc vận động đi vào đời sống của cộng đồng người Việt Nam và tạo được sự lan tỏa rộng lớn là một việc làm có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, là nhịp cầu gắn kết kiều bào đời với quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc sẽ luôn được thắp sáng trong mỗi tấm lòng những người con xa Tổ quốc.

(Theo Báo ĐTĐCSVN)

Về đầu trang


Đồng bào có đạo làm theo gương Bác ở tỉnh Đồng Nai

Lúc chúng tôi tới thăm linh mục Vũ Hoàng Ánh, Chánh xứ Giáo xứ Thanh Hóa (xã Hố Nai 3), Trưởng ban đoàn kết Công giáo huyện Trảng Bom, cũng là lúc ông vừa trở về sau khi đi thăm một công nhân địa phương bị tai nạn giao thông. 

Đó chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện về tấm lòng nhân ái của linh mục Ánh. Hễ ở đâu có chuyện vui buồn cần đến sự giúp đỡ là linh mục có mặt. Tinh thần ấy của ông càng nhân lên kể từ khi cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được triển khai trong các tầng lớp nhân dân. 

* Các chức sắc tôn giáo làm theo gương Bác 

Linh mục Vũ Hoàng Ánh cho biết: "Sau khi cuộc vận động lớn được phát động, tôi có điều kiện hiểu sâu sắc hơn về tấm gương sáng ngời của Người. Người đã hy sinh cả cuộc đời để đem lại hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc. Lúc đầu bà con cho rằng, cuộc vận động này là dành riêng cho cán bộ học tập. Tôi đã giải thích để mọi người hiểu rõ những giá trị đạo đức của các tôn giáo không xa với tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mọi người ai cũng có thể học tập và làm theo gương Bác từ những điều bình dị nhất trong cuộc sống hàng ngày". 

Linh mục Ánh đã tham gia tích cực chương trình nhân đạo tại địa phương. Đến nay, hơn 40 đối tượng tật nguyền, neo đơn, già yếu ở xã Hố Nai 3 được linh mục trợ cấp khó khăn thường xuyên vào các dịp lễ, tết. Linh mục còn tài trợ 3 sinh viên nghèo của địa phương đang học đại học ở TP.Hồ Chí Minh, mỗi tháng 2,5 triệu đồng/sinh viên; hỗ trợ học phí cho 5 học sinh của Trường THCS Hòa Bình và Trường tiểu học Đức Trí. Mới đây nhất, linh mục đã vận động  nhân dân đóng góp 330 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn và lắp đặt hệ thống nước sạch sinh hoạt. Linh mục còn mua 20 máy vi tính, thuê thầy dạy cho bà con; làm sân đá bóng để thanh niên có chỗ rèn luyện thể thao. Ngoài ra, linh mục Ánh còn là một hòa giải viên có uy tín. 

Một trường hợp khác, đại đức Thích Minh Trì, Trưởng ban đại diện Phật giáo huyện Trảng Bom, Trụ trì chùa Phật Đà Bửu Tự, là người rất tích cực trong tổ chức học tập về tư tưởng, tấm gương của Bác cho đồng bào theo đạo. Trên cương vị là ủy viên Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ xã Trung Hòa, đại đức Thích Minh Trì đã vận động các nhà hảo tâm và một số cơ sở thờ tự làm tốt công tác giúp đỡ người nghèo, học sinh nghèo hiếu học. Trong năm 2008, Đại đức đã hỗ trợ 30 triệu đồng cho đồng bào nghèo của xã gặp khó khăn hoạn nạn. Ngay trong dịp Tết vừa qua, Đại đức đã tặng các gia đình nghèo của xã 700 kg gạo để ăn Tết cùng nhiều quần áo, mì gói... 

Không chỉ có linh mục Vũ Hoàng Ánh, đại đức Thích Minh Trì, mà nhiều vị chức sắc khác ở Trảng Bom cũng là những tấm gương tiêu biểu thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", như các linh mục Nguyễn Văn Minh, linh mục Nguyễn Văn Tăng, thượng tọa Thích Giác Thông, đại đức Thích Như Huệ... 

* Đồng bào có đạo đã làm theo 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Trảng Bom Vũ Đức Khải cho biết: đồng bào có đạo ở đây chiếm khoảng 75% dân số toàn huyện, với 3 tôn giáo chính: Công giáo (chiếm 65%), Phật giáo (trên 10%) và Tin lành (0,3%). Tổng số cơ sở thờ tự, sinh hoạt tôn giáo và tín ngưỡng dân gian là 84 cơ sở. Với những đặc thù về tín ngưỡng, tôn giáo như vậy, Trảng Bom đã được tỉnh chọn làm điểm triển khai tuyên truyền cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong đồng bào có đạo. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, bằng nhiều hình thức, đến nay 100% cơ sở thờ tự của các tổ chức tôn giáo đã được nghiên cứu, học tập về tấm gương của Bác. Cuộc vận động đã thu hút hơn 200 lượt chức sắc, nhà tu hành và gần 40 ngàn lượt đồng bào các tôn giáo tham gia.  

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trên địa bàn huyện đã được triển khai song hành với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Việc tổ chức triển khai thực hiện được thông qua nhiều hình thức, như các hội nghị tập huấn, sinh hoạt tổ nhân dân, đăng ký thi đua giữa các hộ gia đình, các ấp, khu phố; tổ chức hội thảo trao đổi trực tiếp với các vị chức sắc, nhà tu hành và chức việc của các tôn giáo...

Theo Phương Hằng – Báo Đồng Nai

Về đầu trang


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Thành Phố Đà Nẵng xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến

Qua 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đại bộ phận cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức-lao động (CNVC-LĐ) thành phố đã nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động trong giai đoạn hiện nay, xem việc phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng về phẩm chất, đạo đức, lối sống theo chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên; nâng cao ý thức chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, phát huy tinh thần tự giác, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác và trong đời sống hằng ngày.

Hưởng ứng cuộc vận động bằng những việc làm cụ thể tại cơ quan, đơn vị, gắn với các phong trào thi đua yêu nước như: phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”..., đội ngũ CNVC-LĐ thành phố đã đóng góp công sức không nhỏ vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của thành phố.

Qua cuộc vận động, bước đầu đã có những chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các đơn vị hành chính sự nghiệp. Chất lượng công việc, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân từng bước được nâng lên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công việc, giảm các cuộc họp không cần thiết, dành thời gian đi cơ sở nhiều hơn. Đối với những đơn vị, bộ phận trực tiếp tiếp xúc với dân, đã hạn chế đến mức thấp nhất thủ tục giấy tờ, đi lại nhiều lần gây phiền hà đối với nhân dân. Cán bộ, công chức ở tổ “một cửa liên thông” đã tham mưu cho lãnh đạo giải quyết các hồ sơ thủ tục cho nhân dân nhanh chóng, kịp thời, có sự chuyển biến tốt trong lề lối làm việc.

Nhiều cá nhân, tập thể điển hình được biểu dương như đoàn viên Lê Thị Tường (Kho bạc Nhà nước quận Hải Châu) đã trả lại hơn 100 khoản tiền thừa của khách hàng với tổng số tiền hơn 150 triệu đồng; CBCC Chi cục Thuế, BQL Khu Du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn luôn vượt chỉ tiêu kế hoạch giao từ 30 đến 75%. Việc tiết kiệm chi phí hành chính trong thực hiện khoán chi đã góp phần cải thiện thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức. Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng tích lũy hơn 2 tỷ đồng tiền lương tăng thêm từ sử dụng tiết kiệm phôi liệu vật tư; Trường Cao đẳng Phương Đông tiết kiệm 20% số lượng giấy in, đề thi, tài liệu mỗi năm; Báo Đà Nẵng tiết kiệm 5% chi thường xuyên; Khối hành chính quận Ngũ Hành Sơn tăng thu nhập từ 100 đến 300 ngàn đồng/người/tháng.

Trong sản xuất kinh doanh, CNVC-LĐ đã thực hành tiết kiệm, áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật, đem lại hiệu quả cao như Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Nam (quận Hải Châu) làm lợi gần 100 triệu đồng; Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ tiết kiệm được 420 triệu đồng so với những năm trước; Công ty TNHH Sadavi tiết kiệm điện, nước, giảm chi phí, tỷ lệ hao hụt vật tư hơn 200 triệu đồng/năm; Công ty CP Khí CN và Hóa chất Đà Nẵng, Công ty CP Dệt Hòa Khánh… đẩy mạnh thi đua, sản xuất, thực hành tiết kiệm, góp phần hạ giá thành sản phẩm, làm lợi cho đơn vị hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Mặc dù công tác tuyên truyền, thực hiện cuộc vận động trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn gặp nhiều khó khăn, song những kết quả thực tế mà đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ thành phố đã nỗ lực đạt được trong 2 năm qua thật sự đáng trân trọng. Tin tưởng rằng, thời gian đến thông qua cuộc vận động sẽ xuất hiện thêm nhiều gương điển hình làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Đoàn viên Công đoàn, CNVC-LĐ thành phố luôn hưởng ứng cuộc vận động với tinh thần quyết tâm cao và tin tưởng vào kết quả tốt đẹp. Có thể nói, cuộc vận động đã và đang thật sự đi vào đời sống của người lao động; mỗi đoàn viên công đoàn, từng cán bộ, công nhân, viên chức, lao động càng yêu kính Bác bao nhiêu càng thấy phải có trách nhiệm “học tập” và “làm theo” Bác bấy nhiêu, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện nhiều hơn nữa để góp phần công sức của mình vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại.

TUYẾT NHUNG

Về đầu trang


2 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH" Ở CÀ MAU

Nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác Hồ, trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở quán triệt tinh thần Chỉ thị 06/CT-TW, ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị khoá X, về tổ chức Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", hơn 02 năm qua, Uỷ ban MTTQ các cấp trong tỉnh Cà Mau đã có nhiều nỗ lực triển khai thực hiện, bằng nhiều nội dung và hình thức sinh động, đã tạo ra được kết quả bước đầu rất quan trọng.

 Cuộc vận động được Uỷ ban MTTQ xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được triển khai thực hiện lồng ghép trong công tác đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân dân; trong các phong trào thi đua yêu nước, trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo". Để góp phần thực hiện tốt các nội dung trên, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các cấp phối hợp với các ngành có liên quan, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác Hồ trên các phương tiện thông tin đại chúng; trong các buổi sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội; trong cuộc họp xóm, họp ấp, thông qua các hoạt động hội thi, hội diễn... Đặc biệt là tháng cao điểm thi đua, nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập MTDTTNVN, có 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc theo chủ đề "Toàn dân đoàn kết thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với trên 700.000 lượt người tham gia.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh hướng dẫn trong hệ thống Mặt trận xây dựng chương trình hành động, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, tổ chức học tập quán triệt sâu rộng các nội dung của cuộc vận động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Theo từng chuyên đề cụ thể, phát động từng tổ chức, cá nhân đăng ký thi đua học tập, làm theo tấm gương đạo đức chuẩn mực của Bác Hồ về "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư"; "sữa đổi lối làm việc"; thực hiện phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hưởng ứng với tinh thần tự giác, phấn khởi và tin tưởng; có ý thức hơn trong việc giữ gìn, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cá nhân, hạn chế thói hư, tật xấu; có trách nhiệm cao hơn trong nhiệm vụ được giao; tinh thần phục vụ nhân dân được nâng lên rõ rệt; lề lối làm việc trong từng cơ quan, đơn vị được cải tiến và nâng cao chất lượng.

Thời gian qua Mặt trận Tổ quốc các cấp không ngừng mở rộng tập hợp, nhằm động viên và phát huy tích cực truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, thực hiện có hiệu quả 06 nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Thông qua 6 nội dung của cuộc vận động, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân ra sức thi đua đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, xoá đói giảm nghèo; triển khai thực hiện hàng nghìn công trình và các hoạt động xã hội mang tên làm theo lời Bác như: trồng cây, trợ giúp nhân đạo, khuyến học, khuyến tài, xã hội hoá y tế, giáo dục, xây dựng cầu lộ giao thông nông thôn, nhà ở cho người nghèo... Kịp thời sơ kết, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong từng cơ quan, đơn vị và khu dân cư nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã có rất nhiều nỗ lực đẩy mạnh triển khai cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", xây dựng "Nhà đại đoàn kết" cho người nghèo. Có thể nói đây là phong trào hành động cách mạng, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh rất cụ thể, thiết thực của Mặt trận Tổ quốc. Thông qua cuộc vận động và các nguồn quỹ đóng góp, MTTQ đã triển khai thực hiện hàng trăm công trình xây dựng cầu, lộ giao thông nông thôn; hỗ trợ xây dựng hàng nghìn giếng nước sạch, có 23.000 căn nhà đại đoàn kết được trao tặng cho người nghèo, với tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng. Hiện nay, cuộc vận động không chỉ dừng lại ở phạm vi giải quyết về nhà ở, xây dựng công trình công cộng, mà còn giúp cho người nghèo cả về lương thực, thực phẩm, mặc ấm, y tế, giáo dục... đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 9,7%.

Song song với các hoạt động trên, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên còn có nhiều nỗ lực trong việc tham gia đóng góp xây dựng các chính sách phát triển kinh tế, xã hội; Tham gia giải quyết tốt một số vụ tồn đọng về tranh chấp đất đai, khiếu nại tố cáo của nhân dân. Mặt trận còn thể hiện vai trò trọng tâm trong việc giám sát và triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, giám sát đầu tư cộng đồng; chủ trì triển khai thực hiện đề án 212 về tuyên truyền, động viên nhân dân chấp hành pháp luật, gìn giữ kỷ cương, tích cực đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và bài trừ các tệ nạn xã hội; tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với cán bộ chủ chốt cấp xã, đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, thông qua công tác lấy phiếu tín nhiệm, tiếp xúc cử tri... Đó là những việc làm thiết thực của MTTQ trong việc góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ Đảng, xây dựng chính quyền thật sự "của dân, do dân và vì dân".

Nhìn chung, qua 02 năm triển khai thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của MTTQ, đã tạo ra được những hiệu ứng và kết quả bước đầu rất quan trọng. Thông qua những nội dung và phương pháp tổ chức thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của MTTQ, từ đó phong trào hành động cách mạng được tổ chức sâu rộng hơn, đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình và tham gia với tinh thần tự giác, tích cực. Thực tế đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập, lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, xoá đói giảm nghèo. Nhiều phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động nhân đạo từ thiện, chăm lo cuộc sống cho dân nghèo được khơi dậy trong từng tổ chức, cá nhân, đặc biệt là có sự tham gia tích cực của các tầng lớp, giai cấp, trong đồng bào các tôn giáo, dân tộc; tinh thần đoàn kết và quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, từ đó đã tạo nên động lực mới, để củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý và điều hành của Nhà nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế, xã hội ở từng địa phương, đơn vị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện cuộc vận động, thì vẫn còn nổi lên những hạn chế, yếu kém đó là: Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong hệ thống Mặt trận, trong các tổ chức thành viên từng lúc, từng nơi chưa đồng bộ, nặng về hình thức, một số địa phương chỉ chú trọng phối hợp tổ chức các hoạt động hội thi, hội diễn mà chưa đưa ra những nội dung, hình thức cụ thể để động viên, hướng dẫn và tạo thành phong trào hành động cách mạng cho cán bộ Đảng viên, đoàn viên, hội viên làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt là nhiều địa phương chỉ triển khai học tập trong tổ chức, cơ quan, đơn vị mà chưa triển khai sâu rộng đến nhân dân ở địa bàn dân cư. Từ đó, làm hạn chế sức lan toả của cuộc vận động tới đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội ở từng địa phương, đơn vị và đời sống nhân dân. Mặt khác, một số nơi làm tốt công tác phối hợp triển khai thực hiện cuộc vận động, nhưng chưa quan tâm đến việc sơ tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời phát hiện, biểu dương những điển hình tiên tiến để nhân diện rộng.

Để cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đạt hiệu quả, trong gian tới Uỷ ban MTTQ các cấp cần tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền và các ngành có liên quan tiếp tục tổ chức học tập quán triệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, hội viên, đoàn viên và nhân dân về "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác. Trong tổ chức học tập, cần dành thời gian thảo luận, liên hệ và đề ra chương trình hành động, xác định tiêu chí hành động cụ thể của mỗi tổ chức, cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, hội viên, đoàn viên trong việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác về những nội dung trên. Tham gia với Ban chỉ đạo cùng cấp tổ chức giao lưu, toạ đàm, trao đổi kinh nghiệm giữa các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích ở cơ sở. Tổ chức sơ kết 03 năm triển khai thực hiện cuộc vận động. Đối với khu dân cư tổ chức bình xét, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhân Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11/2009q

                                   TRẦN LIÊM

Về đầu trang


Sơ kết thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Ngày 6-7, Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Cuộc vận động sáu tháng đầu năm và triển khai công tác sáu tháng cuối năm 2009. Ðồng chí Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh, Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Chi, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; các đồng chí Bí thư T.Ư Ðảng: Ngô Văn Dụ, Chánh Văn phòng T.Ư; Hà Thị Khiết, Trưởng ban Dân vận T.Ư; các đồng chí: Huỳnh Ðảm, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục và Ðào tạo cùng nhiều đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành và đoàn thể Trung ương. 

Hội nghị tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo sơ kết sáu tháng đầu năm thực hiện Cuộc vận động và phương hướng, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2009; Báo cáo tình hình triển khai giảng dạy giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân; về việc khen thưởng đối với những cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... 

Sau khi nghe ý kiến phát biểu đóng góp của các đồng chí đại biểu, đồng chí Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã phát biểu ý kiến kết luận hội nghị. Ðồng chí nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" có ý nghĩa cực kỳ quan trọng góp phần xây dựng đạo đức - nền tảng tinh thần của xã hội. Do vậy, Cuộc vận động cần  phải được tiến hành bền bỉ, thường xuyên, liên tục để học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người trở thành nền nếp và hành động tự giác của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trên tinh thần ấy, từ đầu năm đến nay, toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta đã triển khai thực hiện Cuộc vận động lớn ngày càng sâu rộng, thật sự đi vào cuộc sống. Chất lượng hiệu quả thực hiện Cuộc vận động ngày càng được nâng lên theo thời gian. Ðã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Ở tất cả các cấp, các ngành, địa phương và đơn vị đã xuất hiện ngày càng nhiều cách làm cụ thể, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động và trong việc tổ chức, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân làm theo tấm gương của Người về đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. 

Ðồng chí Tổng Bí thư đã phân tích những mặt hạn chế, yếu kém trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động; nêu rõ những nhiệm vụ cần thực hiện sáu tháng cuối năm 2009 và nhấn mạnh: Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động và Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp cần tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động nhằm đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành nền nếp lâu bền trong công tác, học tập và đời sống xã hội. Cần phát huy kết quả đã đạt được, hạn chế, khắc phục những mặt tồn tại, yếu kém ở các địa phương, đơn vị, nhất là ở các cơ quan hành chính ở Trung ương. Ðề cao vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp từ Trung ương đến cơ sở trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ đối với bản thân và gia đình. Từ đó thúc đẩy Cuộc vận động ngày càng đạt hiệu quả cao. Các cấp ủy đảng cần chủ động đánh giá đúng kết quả thực hiện Cuộc vận động trong quá trình tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Ðại hội XI của Ðảng; công tác thi đua khen thưởng cá nhân thực hiện tốt Cuộc vận động cần được gắn kết chặt chẽ với công tác thi đua khen thưởng các phong trào thi đua yêu nước của cả hệ thống chính trị. Ngành giáo dục và đào tạo cần tích cực và chủ động chuẩn bị thật tốt việc triển khai giảng dạy giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức  

Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân sao cho thế hệ trẻ nắm vững những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa  Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Theo Báo Nhân Dân

Về đầu trang


Phụ nữ huyện Tân Sơn thực hành tiết kiệm theo tấm gương Bác Hồ

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về thực hành tiết kiệm, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ đã phát động 17/17 cơ sở hội chủ động lựa chọn các hình thức tiết kiệm phù hợp vì phụ nữ nghèo: Ngày tiết kiệm, tháng tiết kiệm, tuần tiết kiệm, ống tiền tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm nhằm vận động các hội viên phụ nữ ý thức thực hành tiết kiệm trong lao động, sinh hoạt đời sống hàng ngày...

Hội phụ nữ huyện Tân Sơn hiện có trên 14.200 hội viên tham gia sinh hoạt ở 215 chi hội phụ nữ của 17 cơ sở hội. Do là huyện miền núi đặc biệt khó khăn nên toàn hội có trên 50% hội viên thuộc hộ nghèo. Đứng trước thực trạng khó khăn đó, để từng bước giảm tỷ lệ hội viên nghèo, khi triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về thực hành tiết kiệm, Hội phụ nữ huyện đã tổ chức tuyên truyền hội viên học tập và làm theo tấm gương của Bác bằng những việc làm thiết thực cho bản thân, cho gia đình và cho toàn xã hội.

Hội phụ nữ huyện đã in tài liệu sinh hoạt hội viên về chủ đề cuộc vận động dưới dạng trả lời các câu hỏi (dựa theo tài liệu sinh hoạt của Trung ương Hội LHPN Việt Nam) như: Vì sao Bộ Chính trị phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; hãy cho biết mục đích của cuộc vận động; những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; hội viên phụ nữ cần làm gì để thực hiện cuộc vận động. Đồng thời Hội phụ nữ huyện đã chỉ đạo các chi hội tổ chức cho hội viên đọc và thảo luận những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Tôi đến xin lỗi và cảm ơn mế; Hũ gạo chống đói... Năm 2008, Hội phụ nữ huyện đã lựa chọn Hội phụ nữ xã Xuân Đài, Tân Phú và Tam Thanh làm điểm thực hành tiết kiệm theo tấm gương của Bác.

Sau một năm thực hiện các mô hình điểm đã có những cách làm phù hợp mang lại hiệu quả rõ rệt được hội viên ghi nhận. Điển hình như mô hình “Tuần tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” của hội phụ nữ xã Xuân Đài đã tiết kiệm được trên 20 triệu đồng giúp cho 136 phụ nữ nghèo, trong đó có 42 phụ nữ nghèo làm chủ hộ. Mô hình “Tháng tiết kiệm” của hội phụ nữ xã Tân Phú  đã cho hội viên nghèo vay vốn giải quyết khó khăn trước mắt và nhiều hội viên đã vượt qua khó khăn nhờ vào số tiền tiết kiệm này. Được xét vay 500.000 đồng, chị Hoàng Thị Tư dân tộc Mường ở chi hội 3 (xã Tân Phú) đã mua 40 con gà và ngan, cùng với tiền vay mượn thêm chị đã mua lợn nái về nuôi. Sau một năm, chị đã trả hết vốn vay và tiếp tục đầu tư mở rộng chăn nuôi, đời sống gia đình đã được cải thiện rõ rệt. Để hội viên sử dụng vốn vay đúng mục đích, Hội phụ nữ  các xã đã giao cho chi hội trưởng kiểm tra, giám sát từng hội viên, nhờ vậy nguồn vốn hỗ trợ đều phát huy hiệu quả.

Sau làm điểm, do được tuyên truyền thường xuyên và thấy rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc vận dộng nên các hội viên phụ nữ trong huyện đã có nhận thức rõ rệt về những việc cần học tập và làm theo Bác. Đến nay đã có trên 80% chi hội phụ nữ trong toàn huyện triển khai thực hiện các hình thức thực hành tiết kiệm phù hợp với điều kiện thực tế của hội viên phụ nữ ở địa phương.

Xã Thu Cúc có 10/15 chi hội đã thực hiện “ống tiền tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”, hàng tháng các hội viên bỏ ống 5.000đồng. Mỗi chi hội có cách sử dụng tiền tiết kiệm khác nhau: Chi hội đội 7 có 28 hội viên, mỗi tháng số tiền bỏ ống tiết kiệm đều cho hội viên vay không lấy lãi (ưu tiên những hộ nghèo) mua gà giống. Chị Hà Thị Thu dân tộc Mường hội viên chi hội đội 7 đã được vay 100.000 đồng mua 3 con gà giống tâm sự: “Hoàn cảnh gia đình em khó khăn, được các chị trong chi hội giúp đỡ em đã mua được gà về chăn nuôi. Số tiền không nhiều nhưng em cảm nhận được tình cảm của các chị trong chi hội đối với mình”.

Còn chị Hà Thị Ngoan- chi hội trưởng xóm Cón cho biết: “Hội viên trong chi hội đều là người dân tộc Mường, đời sống còn nhiều khó khăn. Trước đây chi hội cũng đã có những hình thức giúp đỡ hội viên nghèo như trích quỹ hội mua lợn giống giúp chị em chăn nuôi. Tính đến nay chi hội đã mua được 30 con lợn giống giúp cho 15 chị. Hội phụ nữ không chỉ mua lợn giống cho các chị mà còn hướng dẫn  các chị cách chăn nuôi, đứng ra vay cám từ đại lý cho hội viên... Nhiều chị sau một năm đã trả được vốn, trả tiền mua cám và có vốn để tiếp tục đầu tư chăn nuôi. Ống tiền tiết kiệm cũng sẽ tiếp nối các hoạt động vì phụ nữ nghèo của chúng tôi. Từ số tiền tiết kiệm, cuối năm chi hội sẽ mua lợn giống giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn”...

Thu Ngạc là một xã đặc biệt khó khăn với 99% đồng bào dân tộc Mường sinh sống. Sau khi Ban Thường vụ Hội phụ nữ huyện phát động học tập tấm gương của Bác Hồ trong thực hành tiết kiệm, Hội phụ nữ xã đã tổ chức tuyên truyền mục đích, ý nghĩa về cuộc vận động đó là thực hành tiết kiệm cho chính bản thân và gia đình hội viên đồng thời có điều kiện để giúp đỡ hội viên nghèo.

Đến nay đã có 287 hội viên ở 5/15 chi hội  đăng ký thực hiện “Tuần tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” (từ trước cuộc vận động 10 chi hội khác đã có nhóm tín dụng tiết kiệm chuyên giúp đỡ nhau vốn để sản xuất, chăn nuôi... đến nay vẫn đang duy trì có hiệu quả). Mỗi tuần tuỳ theo điều kiện mỗi hội viên đều bỏ ống tiết kiệm từ 500- 1.000đồng trở lên.

Chị Hoàng Thị Hà dân tộc Mường ở chi hội Nà Nờm (xã Thu Ngạc) kể: “Lúc đầu thấy chi hội vận động hội viên học tập và làm theo Bác, tôi nghĩ mình là người dân tộc lai ở nơi xa xôi, khó khăn, ít hiểu biết thì làm sao mà học tập và làm theo một con người vĩ đại như Bác. Nhưng sau được tìm hiểu tài liệu của hội và được đọc mẩu chuyện kể về Bác thì tôi mới vỡ lẽ ra rằng Bác là một người rất bình dị, gần gũi với mọi người, mỗi chúng ta đều có thể học được ở Bác những đức tính như giản dị, tiết kiệm, gần gũi yêu thương mọi người...Tôi đã làm một ống tiền tiết kiệm. Nhà chỉ có hai mẹ con nhưng cả con trai tôi cũng  học tập mẹ mỗi tuần bỏ ống từ 500-1.000 đồng trở lên. Cuối năm chi hội tôi sẽ bình xét để giúp đỡ vốn cho những hội viên nghèo, số tiền còn lại mỗi hội viên sẽ dùng để trang trải tiền học cho con”.

Sau một thời gian triển khai “Tuần tiết kiệm” ở địa phương chị Nguyễn Thị Tho- Hội trưởng Hội phụ nữ xã Thu Ngạc nhận xét: “Học tập và làm theo lời Bác Hồ nên bắt đầu từ chính những việc làm cụ thể, hàng ngày. Đối với chị em phụ nư làm nông nghiệp đơn thuần, họ có thể không hiểu tư tưởng là như thế nào, nhưng nếu như hướng dẫn cách làm cụ thể và giải thích đó là cách học tập và làm theo Bác Hồ thì họ thực hiện rất tự giác và nghiêm túc. Phụ nữ xã Thu Ngạc làm theo gương Bác bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, đó là thực hiện tiết kiệm từ trong gia đình mình. Dẫu về mặt vật chất, những gì chị em tiết kiệm được không lớn nhưng nó thật sự có ý nghĩa. Bởi qua việc tiết kiệm chị em bắt đầu thay đổi thói quen trong chi tiêu, trong cách làm việc của mình theo hướng tích cực hơn”.

Chị Hồ Thị Phương Thủy  - Chủ tịch Hội PN huyện Tân Sơn cho biết: “Huyện có trên 80% đồng bào các dân tộc sinh sống, nên chúng tôi nhận thấy việc triển khai tuần tiết kiệm, ngày tiết kiệm, tháng tiết kiệm, ống tiền tiết kiệm là một cách học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp, thiết thực và hiệu quả với hội viên phụ nữ trong toàn huyện. Những đồng tiền mà các chị phụ nữ tiết kiệm đã được sử dụng đúng mục đích, không những cho bản thân mà còn cho những người xung quanh. Qua đó tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn kết, mọi người sống tình nghĩa với nhau hơn”.

Trong phòng làm việc của cơ quan Hội phụ nữ huyện Tân Sơn (6 cán bộ trong một phòng làm việc) tôi cũng  thấy có một chú lợn nhựa ghi dòng chữ “Lợn nhựa tiết kiệm”. Chị Thủy đã giải thích rằng: Nhân dịp 8-3 vừa qua, Hội phụ nữ huyện đã phát động ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo tại cơ sở với khẩu hiệu “Mỗi phụ nữ trong huyện hãy có một nghĩa cử cao đẹp giúp đỡ phụ nữ nghèo”. Và để hưởng ứng, ngay tại cơ quan Huyện hội chúng tôi cũng có một chú lợn nhựa tiết kiệm. Mỗi kỳ lĩnh lương chị em trong cơ quan lại tự giác bỏ vào lợn nhựa một khoản tiền bất kỳ. Chúng tôi dự định cuối năm sẽ mổ lợn nhựa. Số tiền thu được sẽ góp vào quỹ xây dựng mái ấm tình thương giúp những hộ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong huyện. Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm làm rõ hơn  việc thực hành tiết kiệm theo tấm gương của Bác của Hội phụ nữ huyện Tân Sơn. Điều mà chúng tôi hướng tới chính là làm sao để phụ nữ các dân tộc trong huyện đều có một hành động dù là nhỏ nhất hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Theo KIM DUNG - Báo Phú Thọ

Về đầu trang


Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Đồng chí Trương Tấn Sang: Bước sang năm thứ 3, Cuộc vận động tiếp tục được duy trì, mở rộng; năm sau kết quả tốt hơn năm trước; sự chuyển biến ngày càng rõ nét hơn. Cuộc vận động đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra ngày càng nhiều những kết quả thực tế.

Trả lời phỏng vấn báo Nhân dân nhân dịp Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện Cuộc vận động và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động đã khẳng định như vậy khi nói về việc thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ của nhân dân ta trên phạm vi cả nước.

Đồng chí Trương Tấn Sang cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Cuộc vận động tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu, đạt được những kết quả tích cực. Các cấp ủy Đảng, Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng các cấp, các ngành, địa phương và đơn vị đã tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 06 và Hướng dẫn 09 của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động với cách làm chủ động, sáng tạo, phong phú, đa dạng.

Công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh trên báo chí, phát thanh, truyền hình và qua đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên ở cả Trung ương và địa phương bằng việc xuất bản sách, tài liệu, băng, đĩa, sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, tổ chức giao lưu, tọa đàm... phù hợp với từng đối tượng. Do đó, tạo được sự chuyển biến tốt hơn về nhận thức và hành động làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh, cần đánh giá đúng kết quả đã đạt được, đồng thời nghiêm túc chỉ rõ những hạn chế, yếu kém để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động, gắn với quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Ðại hội lần thứ XI của Ðảng.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Trương Tấn Sang nêu rõ, căn cứ Kế hoạch 06-KH/BCÐT.Ư và Hướng dẫn 09-HD/BCÐT.Ư, nhất là tinh thần Nghị quyết Trung ương 10 (khóa X) và Chỉ thị số 36 của Ban Bí thư về kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ cụ thể. Đó là, tiếp tục tổ chức tốt việc học tập và thực hiện chủ đề "Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân" gắn với kiểm điểm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại cơ sở.

Các Ban Chỉ đạo cần quan tâm xây dựng, phát hiện ngày càng nhiều các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác để tạo nên phong trào ngày càng sâu rộng, thành ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân…

Cần gắn kết chặt chẽ, hiệu quả việc thực hiện Cuộc vận động với thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự, chăm lo đời sống nhân dân, với công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2009.

Công tác kiểm tra, sơ kết công tác chỉ đạo điểm, đúc rút kinh nghiệm thiết thực để nhân rộng trên phạm vi toàn quốc cần được tăng cường. Các đơn vị làm điểm và các đồng chí được phân công chỉ đạo điểm căn cứ Kế hoạch 06-KH/BCÐT.Ư và Hướng dẫn 09-HD/BCÐT.Ư, chủ động chỉ đạo làm trước ở một số đơn vị, rút kinh nghiệm, phục vụ cho triển khai đại trà.

Bộ Giáo dục và Ðào tạo, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh khẩn trương hoàn thiện nội dung, chương trình, điều kiện cần thiết để đưa nội dung tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vào giảng dạy ở các cấp học.

Chuẩn bị Hội nghị Tổng kết toàn quốc đánh giá kết quả năm 2009 và kết quả sau 3 năm triển khai Cuộc vận động; triển khai kế hoạch năm 2010.

Dịp kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đang đến gần, chúng ta cùng quyết tâm hành động để đưa Cuộc vận động ngày càng thấm sâu và phát huy sức mạnh trong đời sống tinh thần của xã hội ta.

(Theo báo Nhân dân, Chinhphu.vn) 

Về đầu trang


MỘT NỮ DOANH NHÂN CÔNG GIÁO, HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ

Đã từ lâu trong tâm khảm của chị Bạch Thị Hường, giáo dân thuộc giáo xứ Gia Hoà,  (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã khắc sâu lời Bác Hồ kêu gọi mỗi người hãy cùng thi đua "Làm cho dân có ăn, làm cho dân có mặc, làm cho dân có chỗ ở, làm cho dân được học hành". Xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo, khi mới thành lập gia đình, chị đã nảy sinh ý tưởng là phải chuyển sang kinh doanh. Chị từng mơ ước có một doanh nghiệp phát triển, làm ra kinh tế, ngoài phần tích luỹ cho gia đình và đóng góp ngân sách cho Nhà nước còn có điều kiện để giúp đỡ những người còn nghèo khó như lời dạy của Bác.

Trong những năm qua, thực hiện công cuộc đổi mới cùng với cả nước, cả tỉnh, quê hương Chị cũng có những đổi mới tích cực, làm cho đời sống người dân nói chung, người công giáo nói riêng được cải thiện không ngừng, bà con rất phấn khởi, tin tưởng vào chế độ. Tuy nhiên, huyện nhà cũng đang còn không ít khó khăn, thị trấn Xuân An nơi Chị ở vẫn chưa hết nghèo. Còn đó, sự vất vả nhọc nhằn của người nông dân khi giá cả đầu vào cho sản xuất nông nghiệp tăng cao mà sản phẩm đầu ra thì lại rất bấp bênh. Còn đó, những ngôi nhà đã xiêu vẹo xuống cấp, những nơi ở hết sức chật chội, còn đó nhiều những số phận, những con người, những cuộc đời bất hạnh và hàng trăm thanh niên đến tuổi lao động chưa có việc làm. Tất cả những thực tế đó đã làm Chị băn khoăn suy nghĩ. Phải làm gì để góp phần phát triển kinh tế? phải làm gì để con em nông dân có việc làm? Phải làm gì để giảm bớt sự khó khăn cho những người nghèo khổ?

Trong những năm 90 của thế kỷ trước, tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh sản phẩm nông nghiệp của người nông dân làm ra chủ yếu là lạc. Hạt lạc với bao công sức vất vả, nhọc nhằn mà người nông dân đổ ra vẫn chưa được đi xa, có khi bị ép giá, có những gia đình còn phải bán lạc non. Bao ngày trăn trở, Chị đã bàn với chồng, quyết định vay vốn Ngân hàng để thu mua lạc. Từ chỗ thu mua theo kiểu nhỏ lẻ, vừa vất vả lại rất mất thời gian, Chị đã chuyển sang thu mua lớn, đặt các "Tổ hợp con" tại các huyện: Can Lộc, Hương Sơn, Đức Thọ, Thạch Hà... để thu mua tại chỗ rồi tiến hành bóc vỏ phân loại và chuyển về kho trung tâm tại Thị trấn Xuân An. Công ty TNHH Châu Tuấn ra đời từ đó. Thời điểm năm 2001, bình quân mỗi ngày thu mua được từ 25-30 tấn, có những ngày cao điểm lên đến 50 tấn. Trong 2 năm 2001, 2002, Công ty đã thu mua và chế biến được 2.500 - 3.000 tấn/năm chiếm khoảng 1/3 lượng lạc trong toàn tỉnh, doanh số đạt 25 tỷ đồng, nộp  ngân sách 1.750 triệu đồng/năm. Từ 2003- 2008, khi cơ chế thị trường có nhiều thuận lợi hơn, Chị mở rộng các điểm giao dịch, không những trong nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài như Inđônêxia, Thái Lan, Sincapo, Trung Quốc... với 32 đối tác. Doanh thu giai đoạn này đạt gần 80 tỷ, nộp ngân sách Nhà nước mỗi năm 3 tỷ đồng.

Cùng vời sự phát triển của Công ty, Chị đã giải quyết được số lượng lớn nhân công không có việc làm. Đầu tiên là ưu tiên cho những người nghèo, không phân biệt Lương- Giáo, ai có nhu cầu việc làm là Chị cho làm đơn và ký hợp đồng lao động. Bình quân mỗi năm có 350 lao động (trong đó chị em nữ chiếm 80%, hộ nghèo chiếm 70%). Những khi cao điểm lên đến 500 lao động. Tại tổ hợp trung tâm thường xuyên có 200 - 250 lao động, lương bình quân từ 1.500.000đ - 2.000.000đ người/tháng. Không chỉ dừng lại ở thu mua và xuất khẩu lạc, trong những năm gần đây, với đường lối đổi mới của Đảng ta, đất nước trên đà hội nhập, quan hệ quốc tế phát triển trên mọi lĩnh vực, yêu cầu về công nghiệp hóa, hiện đại hoá đã trở thành tất yếu; lại một lần nữa đặt ra trong Chị ý tưởng mới. Được biết chủ trương của Tỉnh, của Huyện đang dịch chuyển dần cơ cấu kinh tế, ngoài việc quan tâm phát triển nông nghiệp, Nhà nước còn có những chính sách ưu tiên phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và du lịch dịch vụ. Chị bàn với gia đình kế hoạch xây dựng Nhà máy sản xuất bao bì các loại. Được lãnh đạo tỉnh, huyện ủng hộ, nhất trí cho thuê 30.000 m2 đất với thời gian 50 năm tại Thị trấn Xuân An, Chị đã mạnh dạn thực hiện ý định của mình. Để có công nghệ sản xuất bao bì, khâu đầu tiên Chị đã tuyển chọn một đội ngũ công nhân kỹ thuật có trình độ văn hoá để đưa vào thành phố Hồ Chí Minh đào tạo nghề. Đồng thời chọn bộ khung quản lý gồm trưởng phòng kinh doanh, kế toán trưởng, trưởng các bộ phận... cho đi học ở các cơ sở đào tạo. Sau khi hình thành xong bộ khung, Chị tiếp tục hợp đồng 300 lao động làm việc trong nhà máy vẫn theo chủ trương ưu tiên cho hộ nghèo, hộ có lao động mà không có việc làm. Về cơ sở vật chất, Chị đã đầu tư vào nhà máy 50 tỷ đồng vốn cố định để xây dựng xưởng, mua máy móc, thiết bị. Vốn lưu động để mua nguyên vật liệu là 20 tỷ (gồm nhựa tái sinh ở các đại lý trong ngoài tỉnh và nhựa nguyên sinh nhập từ nước ngoài. Sản phẩm làm ra của nhà máy được bán đi trong và ngoài tỉnh, đồng thời xuất khẩu ra một số nước như Thụy Sỹ, Ucraina v.v. Doanh thu từ nhà máy bao bì là 40 tỷ/năm. Lương công nhân từ 2.000.000đ - 2.500.000đ người/tháng. Trong 5 năm qua, Công ty đã đóng góp ngân sách Nhà nước 20 tỷ đồng.

Cùng với hoạt động kinh doanh, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động, thì hoạt động từ thiện là công việc Chị luôn chú ý quan tâm. Vì đây là đạo lý của người Việt Nam, là chủ trương của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mà Chị cũng là một thành viên. Chị thường xuyên nhắc nhở mọi người trong gia đình, họ hàng "Thương người như thể thương thân", biết "Nhường áo sẻ cơm" cho người nghèo khó để đồng bào mình  giảm bớt những túng thiếu, có điều kiện vươn lên thoát khỏi khó khăn hoạn nạn. Tại địa phương, thời gian qua Chị đã hỗ trợ xây 3 ngôi nhà Đại đoàn kết. Đó là nhà Bà Lục, nhà ông Phước, nhà anh chị Duyệt Thoan ở thị trấn Xuân An. Họ là những hộ nghèo, nhà ở xuống cấp không có khả năng tự làm lại. Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" Chị đã hỗ trợ các tổ dân phố trong Thị trấn Xuân An gần 100 triệu đồng làm đường bê tông, hỗ trợ xã Xuân Hồng - nơi thường bị ngập lụt 50 triệu đồng; hỗ trợ xã Xuân Lĩnh, Xuân Lam 150 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn góp phần bảo vệ môi trường, cải thiện đời sống, sinh hoạt cho người dân.

Để giúp trẻ em nghèo có điều kiện học tập, Chị đã hỗ trợ quỹ khuyến học Thị trấn Xuân An 50 triệu đồng Ngoài ra còn hỗ trợ các cháu bị xơ hoá cơ Đenta của huyện phẫu thuật chỉnh hình 10 triệu đồng, ủng hộ quỹ "Ngày vì người nghèo" 30 triệu đồng. Gần đây, Chị đã ủng hộ Hội nạn nhân chất độc da cam huyện làm một ngôi nhà cho bác Nguyễn Viết Chung nạn nhân chất độc da cam xã Xuân Trường cả tiền mặt và nguyên vật liệu trị giá 30 triệu đồng. Ngôi nhà khánh thành vào dịp "Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam" năm 2009. Không chỉ giúp đỡ người nghèo trong huyện, trong những đợt thiên tai, lũ lụt vừa qua Chị đã đến với đồng bào Hương Khê, Hương Sơn, thăm hỏi và động viên những người gặp nạn với số tiền và quà trị giá 100 triệu đồng. Đồng thời làm cho bà Bùi Thị Hoàng, thị trấn Phố Châu một ngôi nhà Đại đoàn kết trị giá 30 triệu đồng.

Sau gần 10 năm thành lập Công ty, từ hai bàn tay trắng, đến nay Chị đã có nhà máy, có xưởng với trên 700 công nhân, thời kỳ cao điểm có đến gần 1.000 người. Ngoài đầu tư tái sản xuất, còn tích luỹ mỗi năm trên 500 triệu đồng. Điều đáng mừng là dù bộn bề công việc nhưng Chị luôn giành thời gian để chăm sóc các con nên các cháu đều ngoan và học giỏi. Tâm sự với chúng tôi, Chị cho biết: Đất nước đổi mới và hội nhập, đòi hỏi mỗi người phải năng động, phải tự đổi mới, vươn xa hơn. Dự định sắp tới của Chị là sẽ mở thêm 1 siêu thị với diện tích khoảng 3.000 m2 và một số loại hình kinh doanh khác để có thêm việc làm cho nhiều người, kinh tế phát triển Chị sẽ lại giúp đỡ được nhiều người hơn. Ngoài trách nhiệm của một nữ Giám đốc, một đại biểu HĐND tỉnh, một uỷ viên Uỷ ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh và huyện Nghi Xuân, còn thiên chức làm vợ, làm mẹ, đòi hỏi Chị phải sắp xếp thời gian sao cho hợp lý để tất cả mọi công việc đều trôi chảy, tốt đẹp. Tất cả để thực hiện tâm nguyện: "Kính chúa yêu nước", "Sống tốt đời đẹp đạo" của một người Công giáo, và làm tròn bổn phận của người công dân tiếp tục giúp đỡ những người còn nghèo khó như lời dạy của Bác Hồ.

                    NGUYỄN THANH HUYỀN

Về đầu trang


Lâm Ðồng nhân rộng các điển hình tiên tiến

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tỉnh Lâm Ðồng đã tổ chức đoàn công tác kiểm tra 12 huyện, thị xã và thành phố Ðà Lạt; sáu đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy (Dân chính Ðảng, Doanh nghiệp, Công an, Quân sự, Ðại học Ðà Lạt, Viện nghiên cứu hạt nhân) về tình hình sáu tháng đầu năm thực hiện Cuộc vận động. Ðánh giá kết quả kiểm tra, đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh nhận xét: Các địa phương, cơ sở đã có những cách làm tốt, thiết thực, hiệu quả và xuất hiện một số điển hình có sức lan tỏa. 

Do chú trọng công tác tuyên truyền, xây dựng chuẩn mực và các quy ước, quy chế sát với thực tế, gắn với cải cách hành chính, thực hiện nhiệm vụ chính trị, cho nên ở phần lớn các đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tập trung chọn điểm và xây dựng các chuẩn mực, mô hình "làm theo" tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác. Ðảng bộ các huyện Ðam Rông, Lâm Hà, Ðức Trọng, Ðơn Dương, Di Linh, Ðạ Huoai, Ðảng ủy Công an, Quân sự... duy trì có nền nếp chào cờ đầu tuần, phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện Cuộc vận động, đặc biệt là "làm theo" tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ năm 2004, thành phố Ðà Lạt tổ chức chào cờ sáng thứ hai hằng tuần và thông qua lễ tuyên truyền nâng cao nhận thức chính trị, chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc, hiệu quả công tác... cho cán bộ, đảng viên. Ðảng bộ huyện Ðam Rông xây dựng bốn mô hình gắn với thực hiện Cuộc vận động của các cơ quan, đơn vị: Ðảng viên làm kinh tế giỏi để thoát nghèo, vươn lên làm giàu; nâng cao ý thức trách nhiệm và tính tổ chức kỷ luật; thực hành tiết kiệm; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo huyện Ðạ Huoai xây dựng và ban hành chuẩn mực "5 xây, 5 chống". Huyện ủy Cát Tiên chọn chỉ đạo điểm ở xã Quảng Ngãi là đơn vị nhiều năm yếu kém để củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị cơ sở. 

Từ phong trào thi đua xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến: Năm 2008, thành phố Ðà Lạt tuyên dương 115 gương điển hình tiên tiến. Hội Phụ nữ các huyện và thành phố Ðà Lạt thực hiện có hiệu quả mô hình "Nuôi heo đất", "Hũ gạo tình thương". Hội Cựu chiến binh và Hội Nông dân các huyện tổ chức quyên góp xây dựng nhà tình nghĩa cho hội viên, giúp nhau thoát nghèo. Anh Phan Xuân Dũng, Bí thư Chi đoàn khu phố 10 Liên Nghĩa (Ðức Trọng) mở xưởng cơ khí, giải quyết việc làm và tạo thu nhập ổn định cho 10 thanh niên; là đại biểu dự Ðại hội thanh niên tiên tiến toàn quốc làm theo lời Bác. Linh mục Ðinh Lập Liễm (Ðức Trọng) vận động từ thiện hơn một tỷ đồng để chuẩn bị xây trường mẫu giáo cho con em địa phương. Anh K'Moóc Nhất (Lâm Hà) trăn trở khi thấy bà con hằng ngày đi lại qua sông bằng thuyền độc mộc nên tự thiết kế cây cầu treo dây và vận động bà con quyên góp tiền, ngày công trị giá khoảng 500 triệu đồng để làm cầu. Chiến sĩ cảnh sát Phạm Văn Tởn dũng cảm tiến công tội phạm. Chi bộ khu phố Tân Lập (thị trấn Ðạ Tẻh) sau khi tách từ xã Quốc Oai rơi vào tình trạng yếu kém. Trước tình trạng này, Ðảng ủy thị trấn cử đồng chí Trần Mạnh Khanh, Chủ tịch Hội CCB thị trấn về làm bí thư. Dựa vào các đoàn thể, chi bộ chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng cán bộ, phát động phong trào làm vệ sinh môi trường, vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế... Với cách làm ấy, Tân Lập dần trở thành khu phố có đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội khá. Hai năm qua đã kết nạp bốn đảng viên và năm 2008 chi bộ vươn lên "trong sạch, vững mạnh". Việc chọn điểm có chọn lọc và xây dựng mô hình ở thị xã Bảo Lộc mang lại những kết quả khả quan: Phường 2 đăng ký phấn đấu khu phố văn hóa "7 không"; chi bộ Văn phòng UBND thị xã xây dựng quy chế công vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác, thái độ ứng xử với dân... Ðối với Di Linh, là một địa phương có tiềm năng, thế mạnh kinh tế, nhưng muốn phát triển phải tập trung củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, đảng viên. Vì vậy, Huyện ủy đã tập trung củng cố các tổ chức cơ sở đảng (TCCSÐ) nhằm đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương, sai sót trong thủ tục giải quyết đất đai; đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo. Trên cơ sở đó, Huyện ủy Di Linh tăng cường cán bộ xuống cơ sở họp giao ban, nhất là với những TCCSÐ yếu kém, mất đoàn kết... để nắm bắt tình hình cụ thể, kịp thời và giải quyết tại chỗ những khó khăn nảy sinh ở cơ sở. Có thể khẳng định hai năm qua, công tác quản lý nhà nước ở huyện chuyển biến mạnh. Năm 2007, chỉ có hai xã thì nay 18 xã, thị trấn thực hiện cơ chế một cửa; tác phong cán bộ - công chức chuyển biến tích cực; tốc độ phát triển kinh tế bình quân hằng năm đạt 13,5%, thu ngân sách tạo ra những bước đột phá. Ðồng chí Nguyễn Văn Khiêm, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức, tiêu chí phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ phải sát với thực tế, yêu cầu của từng địa bàn, cơ quan, đơn vị. Có như vậy mới thật sự tạo ra chuyển biến mới của Cuộc vận động.

Theo Thanh Hoàng- Báo ND

Về đầu trang


Uỷ ban MTTQVN huyện Trảng Bàng tổ chức hội nghị biểu dương gương điển hình trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Chiều ngày 28.8.2009, Uỷ ban MTTQVN huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh  tổ chức hội nghị biểu dương gương điển hình trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Qua hơn 2 năm thực hiện cuộc vận động, đa số cán bộ, đảng viên trong hệ thống Mặt trận đã nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động. Từ đó ra sức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu và sửa đổi lối làm việc; góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước thật sự trong sạch vững mạnh. Hệ thống Mặt trận đã phối hợp tổ chức và phát động nhân dân tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, các chương trình mục tiêu quốc gia đạt kết quả cao, như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Trong năm 2007, huyện đã xây dựng được 6 ấp văn hoá, nâng tổng số ấp văn hoá toàn huyện lên 59 ấp văn hoá; vận động quỹ “Vì người nghèo” được trên 997 triệu đồng, đạt hơn 130% kế hoạch; xây tặng được 146 căn nhà đại đoàn kết; 11/11 MTTQ xã, thị trấn đạt loại mạnh; trên 93% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hoá. Trong năm 2008, toàn huyện xây dựng được 3 ấp văn hoá, nâng tổng số ấp văn hoá lên 61 ấp; vận động quỹ “Vì người nghèo” được trên 856 triệu đồng, đạt hơn 114% kế hoạch, xây tặng được 63 căn nhà đại đoàn kết, 11/11 MTTQ xã thị trấn tiếp tục đạt loại mạnh; trên 93% hộ gia đình tiếp tục đạt chuẩn gia đình văn hoá. Trong 8 tháng đầu năm 2009, huyện đã vận động quỹ “Vì người nghèo” được hơn 856 triệu đồng, đạt trên 109% kế hoạch; xây tặng 61 căn nhà đại đoàn kết, vượt chỉ tiêu đề ra.

Tại hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Trảng Bàng đã khen thưởng cho 2 tập thể và 3 cá nhân có nhiều thành tích.

Theo Báo Tây Ninh

Về đầu trang


Hội nghị giao lưu, tọa đàm, biểu dương điển hình tiên tiến toàn quốc Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Ngày 24-1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tổ chức Hội nghị giao lưu, tọa đàm, và biểu dương các điển hình tiên tiến toàn quốc ba năm thực hiện Cuộc vận động.

Buổi sáng, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Ðình (Hà Nội) đã diễn ra cuộc giao lưu, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm của các điển hình tiên tiến. Ðồng chí Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động dự. Các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động; Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động chủ trì Hội nghị giao lưu, tọa đàm. Ðến dự, có nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động; các đồng chí Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, các Tỉnh ủy, Thành ủy trong cả nước và các Ðảng ủy trực thuộc T.Ư, các Ðảng ủy khối.

Thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động, đồng chí Trương Tấn Sang, phát biểu ý kiến khai mạc nhiệt liệt chào mừng  68 tập thể, 144 cá nhân - những tấm gương tiêu biểu đại diện cho hàng triệu tập thể, cá nhân cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về dự hội nghị. Ðồng chí nhấn mạnh: Ðể góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng, xây dựng nền tảng đạo đức, tinh thần của toàn xã hội, sau Ðại hội X, Ðảng ta đã phát động Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", được toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình, hưởng ứng và tích cực tham gia. Thông qua Cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị, địa phương, đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương điển hình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ ngày càng trở thành hành động tự giác, tích cực của nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng trên mọi miền đất nước. Tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái, đoàn kết, ý thức cần, kiệm, chống tham ô lãng phí được nâng lên rõ rệt, đạt kết quả rất phấn khởi. Thông qua Cuộc vận động, đã khích lệ các tầng lớp nhân dân tạo ra các phong trào hành động cách mạng sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu do Ðảng, Nhà nước đề ra, ngăn chặn suy giảm kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng kinh tế khá, năm 2009 GDP đạt 5,32%, cao nhất so với các nước trong khối ASEAN; củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Ðồng chí nêu rõ, việc giáo dục nêu gương các điển hình, các nhân tố mới là phương thức rất quan trọng để Cuộc vận động đạt kết quả tốt. Hội nghị tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm là dịp để chúng ta rút ra bài học bổ ích từ công tác chỉ đạo và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động trong toàn xã hội. Qua đó nhân rộng các điển hình tiên tiến, làm cho các tấm gương này có sức lan tỏa, để Cuộc vận động ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, tạo sức mạnh tổng hợp, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, góp phần xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đất nước tiếp tục tiến bước vững chắc trên con đường đẩy mạnh CNH, HÐH, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và xây dựng xã hội ngày càng lành mạnh. 

Tại buổi tọa đàm, 15 đại biểu phát biểu ý kiến nêu lên những cách làm hay, hiệu quả, những bài học kinh nghiệm quý trong ba năm thực hiện Cuộc vận động. Ðó là những tiếng nói tâm huyết của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy hay cán bộ ở khu dân cư, người công nhân thu gom rác làm sạch đẹp đường phố; đó là giáo sư, tiến sĩ khoa học hay những người làm công tác giảng dạy, các em học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường; đó là những đại biểu đại diện cho công nhân thăm dò, khai thác dầu khí hay các đơn vị quân đội, công an, biên phòng; đó là đại diện của các chức sắc tôn giáo hay người Việt Nam ở nước ngoài... Dù ở những cương vị công tác, môi trường làm việc khác nhau, nhưng tất cả đều cho rằng, Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Ðảng ta phát động là rất đúng, rất trúng, tạo được sự đồng tình hưởng ứng cao trong toàn xã hội. Qua đó, mọi người hiểu sâu sắc hơn về thân thế, sự nghiệp, đặc biệt là tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và không ngừng phấn đấu, học tập Người bằng những việc làm thiết thực.  

Mỗi tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đều có cách làm riêng, chọn những lời căn dặn của Bác Hồ đưa vào chương trình hành động thực hiện Cuộc vận động phù hợp điều kiện cụ thể. Tâm huyết với lời dạy của Bác Hồ về chống ba thứ giặc: giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, đồng chí Hồ Xuân Mãn, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã tích cực cùng Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh triển khai nhiều chương trình xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống đồng bào các dân tộc thiểu số, tái định cư cho dân vạn đò; chăm lo công tác giáo dục, nâng cao dân trí; đồng thời đẩy mạnh củng cố quốc phòng an ninh, nhất là an ninh trật tự ở những địa bàn xung yếu có nhiều tính chất phức tạp. Ðảng bộ Tổng công ty thăm dò, khai thác dầu khí thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác về bài học tự lực, tự cường, vượt khó, xây dựng tập thể đoàn kết nhất trí, tăng năng lực sản xuất kinh doanh, thăm dò, khai thác dầu khí có hiệu quả. Ở vùng đất còn nhiều khó khăn, đồng chí đại diện cho tập thể tiên tiến thực hiện Cuộc vận động ở Ðảng bộ huyện Sông Hinh (Phú Yên) nêu rõ hai cách học, ba cách làm và bốn hiệu quả trong thực hiện Cuộc vận động. Ðó là tổ chức học tập các bài viết của Bác từ huyện tới cơ sở, học thường xuyên, học trong các buổi chào cờ sáng thứ hai hằng tuần; đưa nội dung Cuộc vận động và sinh hoạt trong các ngày đại đoàn kết ở khu dân cư; các gia đình đều treo ảnh Bác Hồ và Di chúc của Người. Cách làm là chọn những việc yếu để khắc phục; thực hiện công khai dân chủ và thực hành chất vấn trong Ðảng thường xuyên; lãnh đạo huyện phải xuống xã, lãnh đạo xã phải xuống thôn để lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, từ dân,... Bài học về nêu cao tinh thần đoàn kết, "giữ gìn đoàn kết như giữ gìn con ngươi của mắt mình", đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết trong Ðảng từ những lời căn dặn của Bác được nhiều đại biểu đề cập và nêu rõ hiệu quả thực hiện. Ðó là đại biểu của Ðảng bộ huyện Kỳ Sơn (Nghệ An); Ðảng bộ xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương); Ðại đức Thích Minh Tánh, Trụ trì chùa Tân Sơn, Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận),v.v. Là Tổ trưởng tổ thu gom rác Văn Quán, quận Hà Ðông (Hà Nội), đại biểu Nguyễn Thị Vóc nguyện học Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, yêu nghề, hết lòng giúp đỡ người khác... Ðồng chí Hảng Thị Dông, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Bản Công, huyện Trạm Tấu (Yên Bái) cũng như thương binh Nguyễn Quốc Việt ở ấp Hải An, xã Nguyễn Huân, huyện Ðầm Dơi (Cà Mau) đều học tập, làm theo tấm gương đạo đức Bác từ những công việc hằng ngày để xây dựng gia đình, bản, làng văn hóa, mong mọi người có cuộc sống ấm no, hòa thuận, hạnh phúc. Ðại diện cho người Việt Nam ở nước ngoài, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Quý Ðạo (Việt kiều ở Pháp) rất xúc động nói lên những tình cảm kính yêu với Bác, với quê hương đất nước đã lắng đọng bao năm, và nguyện góp phần nhiều hơn để xây dựng đất nước văn minh, giàu đẹp... Các đồng chí A Vử, Ðội phó vận động quần chúng Ðồn Biên phòng 713 (Kon Tum); Ðại tá Nguyễn Ðăng Giáp, Công ty 36 Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng; đại diện Phòng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an; Thầy giáo Trần Tuấn Anh, Trường trung học cơ sở Bạch Ðằng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh; em Hoàng Thị Nga, dân tộc Tày, học sinh lớp 12 Trường phổ thông dân tộc nội trú Cao Bằng và nhiều đại biểu từ mọi miền của Tổ quốc  đã mang về cuộc giao lưu, tọa đàm nhiều câu chuyện cảm động trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. 

Buổi chiều, đại diện 68 tập thể và 144 cá nhân điển hình tiên tiến đã chia thành mười đoàn đến giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với mười cơ quan, đơn vị của Trung ương và thành phố Hà Nội. 

Buổi tối cùng ngày, Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến toàn quốc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được tổ chức trang trọng tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Ðình. 

Ðồng chí Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh, Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động dự và phát biểu ý kiến. Ðến dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Chi, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Tô Huy Rứa, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Huỳnh Ðảm, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và các đồng chí Bí thư T.Ư Ðảng, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động. 

Báo cáo tóm tắt về các điển hình tiên tiến do đồng chí Phùng Hữu Phú, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư, trình bày khẳng định sâu sắc thêm ý nghĩa và những kết quả to lớn của Cuộc vận động trong ba năm qua.  

Ðồng chí Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc tặng hoa và biểu trưng lưu niệm cho 68 tập thể và 144 cá nhân điển hình tiên tiến. 

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh nhấn mạnh:  Ba năm qua, Cuộc vận động đã được các cấp ủy, tổ chức đảng trong cả nước chỉ đạo triển khai thực hiện tích cực, được sự tham gia hưởng ứng rộng rãi của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, mà các điển hình tập thể và cá nhân được biểu dương hôm nay là những đại diện tiêu biểu...  Năm 2010, chúng ta cần thực hiện Cuộc vận động với quyết tâm cao hơn, hướng vào chủ đề trọng tâm của năm nay là học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Ðảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức là văn minh"; gắn với việc chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng các cấp và Ðại hội toàn quốc lần thứ XI của Ðảng.

Hôm nay, 25-1, sẽ diễn ra Hội nghị tổng kết thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010. 

* Chiều 24-1, các đoàn Ðại biểu điển hình tiên tiến thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã đến thăm, giao lưu trao đổi kinh nghiệm thực hiện Cuộc vận động lớn với 10 cơ quan, đơn vị tại Hà Nội. 

Ðoàn đại biểu các điển hình tiên tiến thực hiện Cuộc vận động  "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Sơn La, Bắc Giang, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Bạc Liêu, Gia Lai do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động dẫn đầu đến thăm và giao lưu với Thành ủy Hà Nội. Ðoàn đại biểu các tỉnh: Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Quảng Trị, Sóc Trăng, Hà Nam do đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động dẫn đầu đến thăm và giao lưu với Văn phòng T.Ư Ðảng. Ðoàn đại biểu Khối các cơ quan T.Ư và các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Ðiện Biên, Quảng Ninh, Ðác Nông, Ðồng Nai, An Giang do đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Phó Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động dẫn đầu đến thăm và giao lưu với Báo Nhân Dân. Ðoàn đại biểu các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hà Giang, Bình Dương, Phú Yên, Lâm Ðồng, Vĩnh Long do đồng chí Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, thành viên Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động dẫn đầu đến thăm và giao lưu với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ðoàn đại biểu Ðảng ủy Công an T.Ư và các tỉnh: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hải Dương, Nam Ðịnh, Ðồng Tháp, Kiên Giang do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an  dẫn đầu đến thăm và giao lưu với Ðảng ủy Công an T.Ư. Ðoàn đại biểu Ðảng ủy Quân sự T.Ư và các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Ninh Thuận, Trà Vinh do đồng chí Ðại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, dẫn đầu thăm và giao lưu với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ðoàn đại biểu các tỉnh, thành phố: Ðà Nẵng, Lai Châu, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế, Bình Ðịnh, Bến Tre do đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, thành viên Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động dẫn đầu đến thăm và giao lưu với Ðài Tiếng nói Việt Nam. Ðoàn đại biểu các tỉnh, thành phố: Ðà Nẵng, Lai Châu, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Bình Ðịnh, Bến Tre do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Giáo dục và Ðào tạo, thành viên Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động dẫn đầu đến thăm và giao lưu với Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam. Ðoàn đại biểu Ðảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư và các tỉnh: Thanh Hóa, Lào Cai, Bắc Ninh, Kon Tum, Long An, Cà Mau do đồng chí Phùng Hữu Phú, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư, thành viên Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động  dẫn đầu đến thăm và giao lưu với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. Ðoàn đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài và các tỉnh: Bắc Cạn, Hòa Bình, Thái Bình, Bình Thuận, Hậu Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên dự khuyết T.Ư Ðảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Ðoàn, thành viên Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động dẫn đầu đến thăm và giao lưu với T.Ư Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

(Theo báo Nhân dân)

Về đầu trang


Hội nghị toàn quốc tổng kết Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010

Ngày 25-1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Ðình (Hà Nội), Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động đã tiến hành Hội nghị toàn quốc Tổng kết Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010. 

Ðồng chí Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động; Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động; Tô Huy Rứa, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động, chủ trì Hội nghị. 

Dự Hội nghị, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng là thành viên Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động; đông đảo đại biểu là lãnh đạo Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của các tỉnh, thành phố, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài; đại diện 68 tập thể, 144 điển hình tiên tiến toàn quốc. 

Buổi sáng, trước khi khai mạc Hội nghị, các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Sau lễ khai mạc, đồng chí Tô Huy Rứa trình bày báo cáo tổng kết tình hình và kết quả thực hiện Cuộc vận động năm 2009, nhiệm vụ chủ yếu năm 2010. Về những hoạt động chủ yếu của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp, báo cáo nêu bật những kết quả đã đạt được trong triển khai học tập chủ đề năm 2009. Việc đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc vận động, gắn với tuyên truyền 40 năm toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân thực hiện Di chúc Bác Hồ. Ðẩy mạnh Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về Bác Hồ và về Cuộc vận động. Xây dựng chương trình và triển khai thí điểm việc giảng dạy và học tập đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân, trong các trường chính trị. Tổ chức hội nghị giao lưu, tọa đàm, biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác chỉ đạo điểm đã được chú trọng hơn. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo các ngành và địa phương được đẩy mạnh. 

Nhìn lại ba năm qua, tổng quát chung về kết quả thực hiện Cuộc vận động với những kết quả chủ yếu: Cấp ủy các cấp đã có nhận thức đúng đắn và đầy đủ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai. Cuộc vận động tiếp tục được triển khai sâu rộng trong Ðảng và trong xã hội với các hình thức phong phú, sinh động và sáng tạo. Tiếp tục tạo nên sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong xã hội về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và về Cuộc vận động. Kết quả làm theo ngày càng rõ hơn, biểu hiện cụ thể trên một số mặt chủ yếu là: Ý thức trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong giải quyết các công việc liên quan đời sống nhân dân ngày càng tốt lên. Trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân của công chức, viên chức có chuyển biến tích cực. Lề lối làm việc của các cấp được chú ý, sửa đổi. Nhiều địa phương, cơ sở đã xây dựng được những thói quen tốt, biểu dương, khuyến khích việc làm tốt, giáo dục ý thức tổ chức, kỷ luật, khôi phục, duy trì nền nếp đi làm, đi họp đúng giờ... làm cho người đến muộn, dù chỉ vài phút, cũng cảm thấy xấu hổ với chính mình. Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... xác định rõ hơn nhiệm vụ và quyết tâm vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, coi đó là biểu hiện cụ thể nhất học tập và làm theo Bác Hồ. Qua học tập đạo đức Hồ Chí Minh, ý thức tiết kiệm, chống quan liêu, lãng phí thể hiện ngày càng rõ ở cán bộ, đảng viên. Tinh thần tương thân, tương ái trong xã hội theo truyền thống dân tộc đang ngày càng được phát huy. Trong hoàn cảnh khó khăn, bão lũ, mọi người quan tâm đến nhau hơn. Hoạt động từ thiện tự nguyện của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp... tăng lên, dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn. Các điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh xuất hiện ngày càng nhiều... Công tác xây dựng đảng được quan tâm hơn và có kết quả tích cực. Các tổ chức cơ sở đảng đã thật sự lấy việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Các vụ việc tham nhũng, tiêu cực lớn, tổ chức đảng và đảng viên vi phạm tiêu chuẩn đạo đức, lối sống bị xử lý kỷ luật... có xu hướng giảm. Ðây là kết quả tổng hợp của công tác xây dựng đảng, nhưng trong đó có vai trò của việc triển khai sâu rộng Cuộc vận động. Ở một số nơi, vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên đã được quan tâm, công bố công khai và có tác dụng tích cực, nhân rộng. Nội dung Cuộc vận động đã được gắn kết với các nhiệm vụ chính trị và tạo nên những kết quả tích cực. 

Báo cáo cũng nêu rõ những hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. 

Về nhiệm vụ triển khai Cuộc vận động năm 2010, báo cáo nhấn mạnh những nhiệm vụ chủ yếu: Về xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền Cuộc vận động gắn với các ngày kỷ niệm lớn trong năm. Việc triển khai học tập chủ đề năm 2010. Về đẩy mạnh Cuộc vận động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí. Chính thức triển khai giảng dạy và học tập đạo đức Hồ Chí Minh trong các nhà trường. Kiểm tra và tổ chức giao ban. Việc tổng kết năm 2010 và bốn năm triển khai Cuộc vận động. 

Ðồng chí Ngô Văn Dụ, Bí thư T.Ư Ðảng, Chánh Văn phòng T.Ư, Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động, trình bày báo cáo tổng kết hai năm chỉ đạo điểm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Báo cáo nhấn mạnh: Các ngành, địa phương được chọn chỉ đạo điểm đã thực hiện nghiêm túc Quyết định của Ban Chỉ đạo T.Ư và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo T.Ư, chọn một số đơn vị trực thuộc làm điểm, sớm triển khai nội dung, kế hoạch thực hiện Cuộc vận động trong năm 2008 và 2009, chú trọng sơ kết, tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia. Công tác chỉ đạo điểm trong phạm vi ngành, địa phương được thực hiện có kế hoạch, trọng tâm, trọng điểm, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo trực tiếp phụ trách đơn vị làm điểm. Sau khi nêu rõ cách lựa chọn các đơn vị làm điểm bảo đảm tính đại diện, tính gương mẫu, tính đột phá; công tác kiểm tra, đôn đốc đơn vị làm điểm, việc phát hiện và nhân rộng kinh nghiệm, cách làm hay; Báo cáo đã đánh giá những kết quả đã đạt được thực hiện chủ trương chỉ đạo điểm và nêu lên những vấn đề được rút ra qua chỉ đạo điểm là: Trong chỉ đạo, tổ chức triển khai Cuộc vận động, việc chọn đúng và tập trung xây dựng, phát huy vai trò, tác dụng của các đơn vị làm điểm là cần thiết, có tác dụng tích cực. 

Ban Chỉ đạo các cấp phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng triển khai Cuộc vận động ở các đơn vị làm điểm, kịp thời chỉ đạo, phát huy những mặt tích cực và khắc phục những hạn chế, yếu kém, rút kinh nghiệm triển khai tốt hơn các bước, các nội dung tiếp theo. Ðể bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu của chỉ đạo điểm, Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo các cấp cần thiết phải chỉ đạo triển khai sớm các nhiệm vụ, nhất là các hoạt động mới, bảo đảm thực sự đi trước một bước để rút kinh nghiệm trước khi triển khai đại trà, bảo đảm đồng bộ giữa mục tiêu và kế hoạch triển khai; xây dựng kế hoạch phải trên cơ sở các điều kiện cụ thể của đơn vị làm điểm. Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo các cấp cần tập trung vào việc chỉ đạo có tính định hướng, tập trung vào những hoạt động mới, chưa có thực tiễn, nêu một số yêu cầu, nhiệm vụ chủ yếu để khuyến khích và phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của đơn vị làm điểm. Kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng những điển hình tốt; quan tâm xây dựng các điển hình là cán bộ lãnh đạo, quản lý để tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia học tập, rèn luyện và "nỗ lực làm theo" tấm gương đạo đức của Bác. 

Hội nghị đã nghe đại diện các Ðảng bộ Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Lâm Ðồng, Bắc Giang, Quảng Ngãi; Văn phòng T.Ư Ðảng; Văn phòng Chính phủ; Ðảng ủy Quân sự T.Ư, Ðài Truyền hình Việt Nam, Tổng cục An ninh I (Bộ Công an); Ðảng bộ phường Ðình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Ðảng bộ xã Ðịnh Mỹ, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang tham luận giới thiệu kinh nghiệm chỉ đạo, triển khai Cuộc vận động tại đơn vị, địa phương. Các điển hình tiên tiến đã trình bày tại Hội nghị những cách làm sáng tạo, cụ thể, thiết thực làm theo Bác, vận động mọi người cùng làm theo, góp phần tạo động lực của Cuộc vận động tại địa phương, cơ quan, đơn vị, cơ sở. 

Các đại biểu dự Hội nghị đã thống nhất với mục tiêu, phương hướng triển khai mạnh mẽ có hiệu quả chương trình, kế hoạch năm 2010 của Cuộc vận động có ý nghĩa thiết thực đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân ta hiện nay và trực tiếp phục vụ việc tổ chức thành công Ðại hội XI của Ðảng, bầu cử Quốc hội khóa XIII vào đầu năm 2011. 

Ðồng chí Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động đã phát biểu ý kiến tổng kết và chỉ rõ: Những thành tựu của đất nước trong năm qua có sự đóng góp quan trọng của Cuộc vận động, của việc thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ, của các phong trào thi đua yêu nước... Việc phát hiện, tuyên truyền, cổ vũ, nêu gương, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến được coi trọng và trên thực tế đã thu được kết quả rõ rệt. Từ thực tiễn sinh động và những ý kiến bàn thảo tại Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư đã tổng kết, rút ra những bài học lớn từ ba năm triển khai Cuộc vận động và sau hai năm thực hiện công tác chỉ đạo điểm trên địa bàn toàn quốc. Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh cũng chỉ rõ chủ đề, phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Cuộc vận động năm 2010... 

Theo Báo Nhân Dân

Về đầu trang


Một cán bộ Mặt trận năng nổ

Đó là bà Nguyễn Thị Minh Diễn, Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố Trần Phú (phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), một trong những cá nhân vừa được Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” TP Tuy Hòa biểu dương năm 2009.

Năm nay 58 tuổi, ngoài phụ trách công tác Mặt trận, bà Diễn còn là tổ trưởng tổ tự quản số 3, tổ trưởng Đảng 1 của khu phố, ở nhiệm vụ nào cũng luôn phấn đấu hoàn thành  với kết quả tốt nhất. Bà Diễn cho biết: Ngay sau khi Đảng ủy phường và chi bộ khu phố triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tôi và Ban công tác Mặt trận đã phối hợp với các đoàn thể tổ chức quán triệt sâu rộng các nội dung của cuộc vận động cho đoàn viên, hội viên và quần chúng qua các lần họp dân, hội nghị, tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Bản thân và gia đình luôn gương mẫu trong sinh hoạt, công tác, nhờ vậy khi đi tuyên truyền, kêu gọi các hộ dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước mọi việc luôn được thuận lợi. 

Nét nổi bật của Ban công tác Mặt trận khu phố Trần Phú và bà Diễn trong mấy năm qua là đã phát huy tốt vai trò tập hợp, đoàn kết người dân địa phương hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Chẳng hạn, trong  tham gia bảo vệ an ninh khu phố, bà Diễn phối hợp với chính quyền, các đoàn thể giáo dục kịp thời các cá nhân trong hai vụ gây rối. Trong công tác thu các loại quỹ, thuế đất, quyên góp hỗ trợ hộ nghèo... khu phố Trần Phú luôn dẫn đầu với tổng số tiền hơn 130 triệu đồng/năm. Theo ông Võ Xuân Sự, trưởng khu phố Trần Phú, để có được kết quả này là nhờ hoạt động năng nổ của mặt trận, các đoàn thể, trong đó có sự đóng góp tích cực của bà Diễn. Một người dân khu phố nhận xét: “Khi đến từng nhà vận động quyên góp hay thu quỹ, thu thuế sử dụng đất, bà Diễn và các thành viên trong đoàn luôn giải thích, trả lời cặn kẽ các thắc mắc. Vì vậy, chúng tôi thấy việc thực hiện nghĩa vụ công dân hay giúp đỡ người nghèo rất nhẹ nhàng và đồng tình hưởng ứng”. 

Bà Nguyễn Thị Minh Diễn bộc bạch: “Sau trận lũ lụt tháng 11/2009, trong khu phố có anh Đinh Duy Hùng tự nguyện ủng hộ 35 triệu đồng, anh Nguyễn Thành Minh tự nguyện ủng hộ 5 triệu đồng và trực tiếp đi cứu trợ bà con vùng lũ hai huyện Đồng Xuân, Tuy An. Hoạt động thiện nguyện của hai anh Hùng và Minh chứng tỏ trong cuộc sống luôn có nhiều người không chỉ lo làm ăn  riêng mình mà còn rất quan tâm đến cộng đồng. Công tác mặt trận, theo tôi chính là góp phần động viên, khơi dậy những mặt tích cực  và học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ cần bắt đầu từ những việc như vậy”. 

Liên tục 8 năm liền, khu phố Trần Phú giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa và trong ba năm liền từ 2006 đến 2008, được nhận bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong thành quả đáng khích lệ này, có sự đóng góp của bà Trưởng ban công tác Mặt trận Nguyễn Thị Minh Diễn. Còn Khu phố trưởng Võ Xuân Sự đánh giá: “Hoạt động thiết thực của  Ban công tác Mặt trận và của chị Diễn là đã góp phần  giúp khu phố chúng tôi thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu công tác hàng năm. Chị Diễn xứng đáng là người cán bộ cơ sở luôn hoàn thành xuất sắc công tác dân vận của Đảng. 

Theo Báo Phú Yên

Về đầu trang


Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Ngãi: Tổ chức học tập các tác phẩm của chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện kế hoạch của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “Tổ chức học tập một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị”. Sáng 5/7, UBMTTQVN tỉnh tổ chức lớp học tập các tác phẩm “Đường cách mệnh”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa các nhân” và “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các đồng chí là Ủy viên ban MTTQVN tỉnh khóa XII; cán bộ, công chức, viên chức UBMTTQVN tỉnh và các huyện, thành phố. 

Các học viên đã được báo cáo viên truyền đạt và giới thiệu nội dung, ý nghĩa lịch sử, giá trị lí luận và thực tiễn trong 3 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, học viên được nắm bắt những bài học về rèn luyện đạo đức cách mạng, nêu cao ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên; nắm được nguyên nhân của những tật bệnh bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên; tìm hiểu những giải pháp nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân qua những lời dạy của Bác từ các tác phẩm của Người.

Trên cơ sở đó, các học viên sẽ xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện, chống tham ô lãng phí để thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở chi bộ, đơn vị, đoàn thể nơi công tác.

MỸ HOA

Về đầu trang


AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH

Trong thư đầu tiên Bác Hồ gửi thiếu niên, học sinh nước Việt Nam Độc lập, Người viết:"Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu".

Bài viết, cũng là bức thư cuối cùng Bác viết nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6-1969 đăng trên báo Nhân Dân có nhan đề: "Nâng cao trách nhiệm chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng", Người khen ngợi những thành tích xuất sắc mà thiếu nhi cả nước đã đặt được. Người căn dặn toàn Đảng, toàn dân, mọi người, mọi ngành phải làm tốt hơn nữa việc giáo dục thiếu niên nhi đồng; đó là những người chủ tương lai của nước nhà. Và "lời dặn trước lúc đi xa" - Người di chúc lại: "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết... Cuối cùng tôi để lại muôn vàn tình thương yêu cho toàn dân, toàn Đảng... cho các cháu thanh niên và nhi đồng".

Lúc sinh thời, hầu như năm nào Người cũng viết thư, làm thơ, tặng quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi (1-6), Tết Trung thu, khai giảng hay đi thăm các địa phương, các trường học. Trong ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam, tình cảm yêu thương của Bác Hồ với  những bài thơ, lá thư, những lời chỉ bao ân cần, lời khuyên, lời dặn dò của Người đã trở thành một tình cảm thiêng liêng gắn bó suốt cuộc đời. Năm 1950, ngày 25 tháng 8, trong thư gửi Hội nghị cán bộ phụ trách thiếu nhi, Người căn dặn: "Giáo dục thiếu nhi là một khoa học, cần dạy cho các cháu biết yêu Tổ quốc, thương đồng bào, chuộng lao động, giữ kỷ luật, biết vệ sinh, học văn hoá, nhưng đồng thời phải giữ toàn vẹn cái tính vui vẻ, hoạt bát, tự nhiên, tự động trẻ trung của các cháu. Cán bộ phụ trách thiếu nhi cần phải liên lạc mật thiết với gia đình và nhà trường. Chính phủ, các đoàn thể và tất cả đồng bào có trách nhiệm giúp sức vào việc giáo dục thiếu nhi. Cán bộ phụ trách phải cố gắng học tập, nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm giáo dục thiếu nhi, nhất là phải làm kiểu mẫu trong mọi việc".

 Ngày 19-2-1959 khi đến thăm hội nghị cán bộ phụ trách thiếu nhi ở Hà Nội, Người nhấn mạnh: Trong khi giáo dục thiếu niên phải giữ được tính chất tự nhiên, vui vẻ, hoạt bát của trẻ em, không được làm cho các cháu thành các "ông già bé". Năm 1948, trong hoàn cảnh cuộc kháng chiến đang ở giai đoạn cực kỳ khó khăn gian khổ, Người vẫn không quên:

Các cháu nghe Bác dặn dò:

Phải biết yêu nước, phải lo học hành

Siêng làm việc, siêng tập tành

Phải giữ kỷ luật là thành cháu ngoan

Bác yêu các cháu vô vàn

Bác gửi các cháu muôn ngàn cái hôn.

Đúng ngày 1-6 năm 1953, Người viết bài "Nhi đồng kháng chiến" đăng trên báo Nhân Dân. Bằng 26 câu thơ, Người biểu dương thành tích kháng chiến của em Hoàn Hữu Thư ở xã Tân Mỹ (huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) tuổi trẻ lập công to diệt 71 tên giặc, phá 48 khẩu súng và các trang bị quân sự khác của giặc. ở một bài viết khác đề ngày 6-8-1953, Người kết luận: "Nước ta có nhiều nhi đồng anh dũng như vậy, một dân tộc có con cháu như vậy thì kháng chiến nhất định thành công".

Đúng sinh nhật cuối cùng trước khi Người đi xa, Người gửi thư khen các cháu thiếu niên Hợp tác xã măng non thôn Phú Mẫn, xã Hàm Sơn (Yên Phong, Hà Bắc) đã có nhiều cố gắng trong việc chăm sóc trâu bò béo khoẻ. Thư có đoạn viết: "Các cháu tuy tuổi còn nhỏ, cũng có thể làm những việc ích nước lợi dân. Các cháu là những người chủ tương lai của nước nhà''. Tối 31-5-1969, nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi, tại Phủ Chủ tịch, Người gặp gỡ các cháu thiếu niên nhi đồng. Đây cũng là lần cuối cùng thiếu nhi Việt Nam được quây quần quanh Bác múa hát reo ca. ''Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh - Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng. Có Bác Hồ đời em được ấm no. Chúng em kính dâng ngàn đoá hoa lên Bác Hồ"... Lời ca ấy cứ vang mãi trong tâm hồn các em và theo các em đi suốt cuộc đời.

TA Kinh Bắc

Về đầu trang


Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 15.5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trang thông tin điện tử MTTQVN  xin trân trọng giới thiệu toàn văn Chị thị quan trọng này:

"Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn có những hạn chế, chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác của không ít tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung sau : 

1- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2- Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đó là hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về xây dựng, phát triển kinh tế và văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng; về chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng,... Đó là các quan điểm và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về : tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội,... Đó là phong cách Hồ Chí Minh, phản ánh những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người và được thể hiện vô cùng sinh động, tự nhiên, độc đáo, có sức thu hút, cảm hoá kỳ diệu trong hoạt động, ứng xử hằng ngày. Đó là : phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hoá, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương,...

3- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của cấp uỷ và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn với việc xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam, xây dựng hệ giá trị văn hoá và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm. 

4- Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện theo phương châm trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Xây dựng, tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp giữa "xây" với "chống". 

Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm "sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện". Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến đạo đức công vụ. 

5- Tiếp tục chỉ đạo biên soạn chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân và các học viện, trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, bảo đảm phù hợp với từng cấp học, bậc học và với yêu cầu giáo dục, đào tạo. 

Đối với học sinh phổ thông, dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, học tập về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với giáo dục công dân, đạo đức nghề nghiệp. Đối với học sinh đại học, cao đẳng, có các bài giảng, chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh. Đối với học sinh đại học chuyên ngành lý luận chính trị, học viên trường chính trị, đoàn thể và lực lượng vũ trang cần xây dựng hệ thống các bài giảng, chuyên đề học tập tư tưởng Hồ Chí Minh.

6- Về tổ chức thực hiện

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do cấp uỷ các cấp, trực tiếp là ban thường vụ cấp uỷ, đồng chí bí thư cấp uỷ chỉ đạo. 

Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng và xã hội.

Căn cứ Chỉ thị của Bộ Chính trị, các tỉnh uỷ, thành uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức và hướng dẫn việc thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị mình. 

Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan giúp việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị; ban tuyên giáo cấp uỷ và cơ quan tuyên giáo các ngành, đoàn thể là cơ quan giúp việc cấp uỷ và lãnh đạo các ngành, đoàn thể cùng cấp chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị.

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan nghiên cứu làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, xây dựng chương trình, hướng dẫn nội dung học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; định hướng nội dung, chương trình giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân; xây dựng kế hoạch sơ kết, tổng kết hằng năm và toàn khoá trình Ban Bí thư ban hành; chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, những cách làm hình thức, kém hiệu quả.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ." 

Về đầu trang


Bác Hồ với Thương binh - Liệt sỹ

Chủ Tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam - Người cũng là cha đẻ của các lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam. Người yêu thương chiến sĩ như con và Người  cũng đặc biệt quan tâm đến thương binh liệt sỹ, những người đã hy sinh xương máu, cuộc đời mình vì độc lập tự do của Tổ quốc. Từ sau ngày lập Nước cho đến khi Người ra đi, năm nào Người cũng thăm hỏi, gửi thư, tặng quà tới thương binh và gia đình liệt sỹ.

Ngày 2.1.1947 Người viết thư gửi các nam nữ chiến sỹ bị thương. Người biểu dương các nam nữ chiến sỹ “thật xứng đáng với Tổ quốc. Và Tổ quốc sẽ không bao giờ quên những người con yêu quý như thế”. Ngày 7.1.1947 khi được tin bác sỹ Vũ Đình Tụng giám đốc Y tế Bắc Bộ có con trai đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu người đã viết thư chia buồn. Bức thư có đoạn: “Ngài biết rằng tôi không có gia đình, cũng không có con cái. Nước Việt Nam là đại gia đình của tôi. Tất cả thanh niên Việt Nam  là con cháu tôi. Mất một thanh niên thì hình như tôi đứt một đoạn ruột… Họ chết cho Tổ quốc sống mãi, tinh thần họ đã luôn sống mãi với non sông Việt Nam.”

Tháng 6.1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị chọn một ngày trong năm làm “Ngày thương binh” để nhân dân ta có dịp tỏ lòng biết ơn, yêu mến thương binh. Thực hiện chỉ thị của Người, một Hội nghị trù bị gồm đại biểu các cơ quan, ngành ở Trung ương, Khu và Tỉnh đã họp ở Phú Minh, Đại Từ, Thái Nguyên nhất trí đề nghị lấy ngày 27/7/1947 làm “Ngày thương binh liệt sỹ” lần đầu tiên trong cả nước. Tháng 7-1947 Người gửi thư cho Ban thường trực Ban tổ chức ''Ngày 27 tháng 7 - Ngày thương binh toàn quốc'', Người kêu gọi đồng bào, nhường cơm xẻ áo giúp thương binh. Người gửi một chiếc áo lụa, một tháng lương, góp một bữa ăn cùng các nhân viên trong cơ quan với số tiền 1.127 đồng để giúp các thương binh. Ngày 27-7-1947 Người viết thư gửi Bộ trưởng Bộ Thương binh, cựu binh nhờ chuyển lời thăm hỏi của Người tới thương binh, gia đình liệt sỹ. Người gửi tặng một số khăn mặt và quần áo mà đồng bào các nơi gửi biếu Người cùng một tháng lương là 1.000 đồng.

Tháng 7 năm 1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh gứi thư cho thương, bệnh binh động viên và khuyên nhủ anh em yên tâm điều trị cho hồi phục sức khoẻ, đồng thời nên tranh thủ học tập để sau này có thể tiếp tục tham gia công tác, giúp ích cho Tổ quốc, “trở nên người công dân kiểu mẫu ở địa phương cũng như các đồng chí làm chiến sỹ kiểu mẫu ở mặt trận”

 Năm 1950, Người ra lời kêu gọi nhân ngày Thương binh - Tử sỹ 27-7. Lời kêu gọi có đoạn: ''Thương binh và tử sỹ đã hy sinh cho Tổ quốc, đã hy sinh cho đồng bào. Để báo đáp công ơn đó, Chính phủ đang tìm mọi cách để giúp đỡ thương binh và gia đình tử sỹ. Tôi cũng rất mong đồng bào sẵn lòng giúp đỡ họ về vật chất và tinh thần''.

Tháng 2.1951 trong thư gửi các thương binh tại mặt trận Trung du và Đông Bắc, Người căn dặn: “Các chú đã anh dũng xung phong giết giặc. Nay bị thương tạm nghỉ ít lâu, Bác gửi lời thân ái chúc các chú mau khoẻ, để đánh giặc nữa và dặn các chú cứ yên lòng dưỡng bệnh cho mau lành mạnh, chớ vội xin trở ra Mặt trận.”

Ngày 26.7.1951 trong thư gứi Bộ trưởng Bộ thương binh, Cựu binh, Người nhắc nhở chính quyền các cấp, các đoàn thể và đồng bào phải có những biện pháp lâu dài, thiết thực để đền đáp lại cho xứng đáng với sự hy sinh, mất mát của anh em thương binh, đó là: mỗi xã trích một phần ruộng công, hoặc mượn ruộng của người hằng tâm, hằng sản hay vỡ hoang để tổ chức cày cấy, chăm nom, gặt hái, thu hoa lợi để nuôi thương binh.

Ngày 27.7.1952, trong thư gửi Bộ trưởng Bộ Thương binh và Cựu binh, Người chuyển lời thăm hỏi ân cần đến thương bệnh binh và hoan nghênh chủ trương giúp đỡ thương bệnh binh bằng cách đón về xã, giúp gây cơ sở làm ăn như bà con ở Thanh Hoá, Phú Thọ đã làm. Về việc này Người nhắc nhở đồng bào nên coi đó là một “nghĩa vụ” chứ không phải là việc “làm phúc”. Còn anh em thương binh, bệnh binh phải hoà mình với dân, tránh tâm lý “công thần”, coi thường lao động, coi thường kỷ luật; chớ bi quan chán nản. Đồng thời Người gửi một tháng lương và hai phiếu Công trái quốc gia trị giá 2 tấn thóc làm quà cho anh em.

Năm 1953 Người gửi một tháng lương và 50 chiếc khăn tay do phụ nữ Thái biếu Người tới anh em thương binh.

Trước ngày 27-7-1954 Người gửi thư thăm hỏi anh em thương binh, bệnh binh, thăm hỏi gia đình các liệt sỹ cảm ơn đồng bào những nơi đã đón thương binh, bệnh binh về xã. Người căn dặn: ''Các thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sỹ cần phải biết ơn sự săn sóc của đồng bào, cần phải cố gắng tăng gia sản xuất, tự lực cánh sinh, tuỳ theo khả năng mà tham gia các công tác trong xã, chớ nên yêu cầu quá đáng, ra vẻ công thần''. Người mong Bộ Thương binh cần nêu thành tích, kinh nghiệm của những thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sỹ gương mẫu để mọi người noi gương. Người gửi 70.600 đồng của nhiều tháng lương tiết kiệm để ''làm quà cho anh em''.

Năm 1959 trong bức thư gửi anh chị em thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sỹ, Người thăm hỏi và khen ngợi những thành tích mà anh chị em thương binh, gia đình liệt sỹ đạt được và nhắc các địa phương các ngành cần quan tâm chăm sóc giúp đỡ anh chị em thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ trong cuộc sống và sản xuất.

Năm 1963 nhân ngày Thương binh Liệt sỹ, Người thưởng huy hiệu cho đồng chí Trương Viết Hùng quê ở Bạc Liêu, thương binh bị mù cả hai mắt vẫn tham gia công tác và có thành tích. Ngày 27-7-1964 Người ký lệnh số 30/LCT thưởng Huân chương chiến công cho cán bộ, chiến sỹ, thương binh, liệt sỹ có thành tích trong việc hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt.

Ngày 26 tháng 7 năm 1966 Người ký lệnh số 65 thưởng Huân chương Lao động cho các địa phương có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động 2 năm 1964-1965 thực hiện tốt chính sách đối với gia đình thương binh và gia đình liệt sỹ. Tháng 7-1967 Người ký lệnh số 75/LCT truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh và Huân chương Quân công hạng nhất cho đồng chí Nguyễn Chí Thanh - uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Ban chấp hành TW Đảng, Đại tướng uỷ viên Hội đồng quốc phòng đã hy sinh anh dũng cho sự nghiệp cách mạng dân tộc...

Bác Hồ là Người đầu tiên khẳng định thương binh ''tàn nhưng không phế''. Người thường xuyên quan tâm thăm hỏi, động viên, tặng quà cho thương binh. Người nhiều lần yêu cầu các địa phương, ban ngành, đoàn thể và kêu gọi đồng bào cả nước chăm sóc giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sỹ. Đồng thời Người căn dặn thương, bệnh binh phải giữ gìn truyền thống, phẩm chất người chiến sỹ cách mạng tuỳ theo khả năng mà tham gia công tác, không được đòi hỏi đãi ngộ quá đáng, đặc biệt không được công thần chủ nghĩa. Đó cũng là bài học cho tất cả chúng noi theo và học tập³

Thanh Huyền 

Về đầu trang


 

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn