Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
     

 
 

    


             
 


Tĩnh - nơi mở đầu hoạt động
của Dự án PAPI 2011

                                                                                             NGUYỄN VĂN CĂN*

Dự án PAPI được thực hiện từ năm 2009. Năm 2010, Dự án PAPI 2010 được triển khai thực hiện tại 30 địa phương. Việc lựa chọn các tỉnh, thành phố cũng như các đơn vị khảo sát cấp huyện, quận, thành phố, xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố để khảo sát được thực hiện theo các chuẩn mực chọn mẫu quốc tế với phương pháp hiện đại, sử dụng phần mềm máy tính để bảo đảm tính đại diện, khách quan và khoa học của khảo sát.

Hà Tĩnh là một trong số 30 tỉnh, thành phố được chọn khảo sát trong năm 2010. Tại đây, đã khảo sát đại diện ở 3 thành phố, huyện, 6 xã, phường, thị trấn và 12 đơn vị thôn, tổ dân phố. Từ mỗi đơn vị thôn, tổ dân phố, chọn ngẫu nhiên trong danh sách hộ khẩu 30 người để mời phỏng vấn, trong đó có 20 người trong danh sách chính thức và 10 người trong danh sách dự bị, yêu cầu bảo đảm ở mỗi đơn vị thôn, tổ dân phố có từ 18 - 20 người dân được phỏng vấn. Số người dân Hà Tĩnh trực tiếp tham gia khảo sát PAPI 2010 là 197 người, số mẫu dự kiến là 240 người trên toàn tỉnh đạt 82%. Trong đó, 52,3% người trả lời là nam và 47,7% là nữ, ở độ tuổi trung bình là 38 tuổi.

Kết quả khảo sát PAPI 2010 ở Hà Tĩnh rất đáng khích lệ. Nếu xét điểm số chung của toàn bộ các trục nội dung đã được khảo sát và chưa tính tới trọng số cho từng trục nội dung, Hà Tĩnh nằm trong nhóm tỉnh, thành phố có điểm số cao nhất (hay trong tốp ¼ địa phương đứng đầu) gồm thành phố Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Bình Định và Thừa Thiên - Huế.

So với 29 tỉnh, thành phố được khảo sát năm 2010, Hà Tĩnh đạt điểm số cao thứ hai sau thành phố Hồ Chí Minh ở chỉ số tổng hợp PAPI chưa có trọng số. Thế mạnh của Hà Tĩnh là ở các nội dung về tham gia của người dân ở cấp cơ sở (Trục 1), trách nhiệm giải trình với người dân (Trục 3), thủ tục hành chính công (Trục 5) và cung ứng dịch vụ công (Trục 6). Riêng ở trục nội dung về trách nhiệm giải trình với người dân (Trục 3), Hà Tĩnh đạt mức điểm cao nhất.

Ở trục nội dung về tham gia của người dân ở cấp cơ sở, Hà Tĩnh được người dân đánh giá cao về chất lượng bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và tạo điều kiện cho người dân tự quyết định đóng góp cho các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa bàn xã, phường và thôn, xóm. Ở cả hai phương diện này, điểm số của Hà Tĩnh khá gần với điểm số cao nhất của Hải Dương. Hà Tĩnh cũng đạt điểm khá tốt ở khía cạnh dân biết về nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và vị trí nào là do dân bầu. Song, Hà Tĩnh cần tạo cơ hội tốt hơn để người dân thực hiện dân chủ cấp cơ sở, bởi điểm của Hà Tĩnh ở nội dung này thấp hơn.

Theo đánh giá của người dân, Hà Tĩnh làm khá tốt việc công khai ngân sách cấp xã để người dân được biết thu chi ngân sách hàng năm. Về khía cạnh công khai danh sách hộ nghèo, Hà Tĩnh đạt mức điểm gần bằng với Điện Biên, và chỉ cao hơn tỉnh đạt số điểm thấp nhất là Kon Tum. Tương tự như vậy, về công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã, điểm số của Hà Tĩnh chỉ đạt mức gần với điểm của Phú Thọ, và chỉ cao hơn một ít so với địa phương cuối bảng là Kon Tum. Công khai, minh bạch là lĩnh vực Hà Tĩnh cần cải thiện hơn nữa để có điểm số chung tốt hơn.

Thực hiện trách nhiệm giải trình với người dân là điểm mạnh của Hà Tĩnh. Kết quả khảo sát cho thấy Hà Tĩnh đạt điểm tối đa về số người cho biết có Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đang hoạt động tại cấp xã, hiệu quả của những ban này cũng được người dân Hà Tĩnh đánh giá cao. Người dân cũng tỏ ra hài lòng với việc giải quyết các khúc mắc của người dân liên quan tới các vấn đề cá nhân, gia đình với chính quyền địa phương. Hà Tĩnh cũng đạt điểm khá cao về tính phổ biến và hiệu quả của Ban Thanh tra nhân dân. Nói chung, điểm số của Hà Tĩnh ở cả ba trục nội dung thành phần đều rất cao. Hà Tĩnh có thể chia sẻ kinh nghiệm và thông tin về những kinh nghiệm tốt ở những lĩnh vực này với các tỉnh bạn.

Kiểm soát tham nhũng có lẽ là lĩnh vực mà Hà Tĩnh cần quan tâm đặc biệt khi so với các lĩnh vực khác được đo lường và so với các địa phương khác. Đây là một phát hiện nghiên cứu đáng quan tâm, đặc biệt là khi người dân Hà Tĩnh có xu hướng cho rằng chính quyền địa phương có quyết tâm chống tham nhũng, và đánh giá khá tốt về nỗ lực của chính quyền địa phương trong kiểm soát tham nhũng trong chính quyền. Theo đánh giá của người dân, tình trạng “vị thân” trong tuyển chọn người vào làm cơ quan chính quyền, dịch vụ công dường như phổ biến. Điểm số của Hà Tĩnh ở chỉ số này (0,54 điểm) thấp hơn nhiều so với của địa phương đứng đầu (Long An) và chỉ cao hơn một chút so với điểm số của địa phương cuối bảng (Điện Biên). Theo phản ánh của người dân, tình trạng tham nhũng vặt trong dịch vụ công cũng khá phổ biến ở Hà Tĩnh, thể hiện ở điểm số của Hà Tĩnh cao hơn chút ít so với tỉnh có số điểm thấp nhất là Điện Biên.

Dân Hà Tĩnh khá hài lòng với dịch vụ hành chính công ở ba lĩnh vực gồm dịch vụ công chứng nhà nước, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất ở và thủ tục xin cấp phép xây dựng. Ở cả ba lĩnh vực này, điểm số của Hà Tĩnh khá gần với điểm số cao nhất. Lĩnh vực Hà Tĩnh đạt điểm số gần với điểm cao nhất của Quảng Trị là ở nội dung về thủ tục xin cấp phép xây dựng. Điểm số của Hà Tĩnh chỉ kém Hà Nội ở nội dung về thủ tục xin cấp giấy CNQSD đất, nhà ở và kém Bình Phước ở nội dung về dịch vụ công chứng nhà nước.

Lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ở Hà Tĩnh được người dân đánh giá tốt, đặc biệt là ở chỉ số thành phần đánh giá về giáo dục tiểu học công lập với mức điểm sát nút với điểm số của Hải Phòng. Tình hình

an ninh trật tự khu dân cư của Hà Tĩnh cũng được người dân đánh giá là tốt. Ở hai lĩnh vực y tế công, và cơ sở hạ tầng căn bản, điểm số của Hà Tĩnh nằm trong khoảng giữa của điểm số cao nhất, và có thể nhận xét rằng đây cũng là những lĩnh vực mà Hà Tĩnh được người dân đánh giá tương đối tốt.

Một phát hiện nghiên cứu quan trọng của PAPI, đó là những địa phương được người dân đánh giá cao về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh có xu hướng có điểm số cao ở Chỉ số phát triển con người.

Song Hà Tĩnh cần cố gắng cải thiện hơn nữa ở các mặt công khai, minh bạch (Trục 2) và kiểm soát tham nhũng (Trục 4).

Năm 2011, Dự án PAPI 2011 do Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (CECODES) phối hợp với nhiều đối tác; trong đó có Tạp chí Mặt trận sẽ nghiên cứu tại 63 địa phương. Đầu tháng 6-2011, Ban điều hành Dự án đã chính thức khởi động dự án và điểm mở đầu là Hà Tĩnh, thông qua cuộc hội thảo phối hợp với Mặt trận tỉnh Hà Tĩnh. Tại cuộc Hội thảo có nội dung giới thiệu kết quả nghiên cứu 2010 tại Hà Tĩnh. Cuộc Hội thảo cũng rút kinh nghiệm bộ phiếu điều tra xã hội học sẽ thực hiện tại các địa phương năm 2011.

________________________

Xem thêm:
* PAPI nâng cao niềm tin của người dân vào hiệu quả quản lý và cung ứng dịch vụ công của chính quyền địa phương. Tạp chí Mặt trận số 90, tr.55.
* Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2010. Kỷ yếu Dự án do CECODES xuất bản.

*  Tiến sĩ Sử học.

 | MỤC LỤC | Trở Về đầu trang  |             Công tác kết nghĩa với buôn đồng bào dân tộc thiểu số
ở Trường Chính trị tỉnh Đăk Lăk

                                                                                                    BÙI MẠNH HẰNG*

       Buôn T’Lung thuộc thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar của tỉnh Đăk Lăk có trên 90% đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ sinh sống. Buôn T’Lung có tổng diện tích đất đai là 329 ha, trong đó đất canh tác là 114,79 ha, còn lại là đất thổ cư và xây dựng các công trình hạ tầng. Về dân số, cả buôn có 219 hộ, với 1.200 nhân khẩu; trong đó số hộ theo đạo Tin Lành là 36 hộ, số hộ nghèo là 8 hộ, hộ chính sách xã hội là 1 hộ.

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đăk Lăk về việc các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các ban ngành cấp tỉnh và huyện tổ chức kết nghĩa với các buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trong toàn tỉnh, ngày 9-4-2004, 3 cơ quan: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Đăk Lăk, Trường Chính trị tỉnh Đăk Lăk và Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Ea Kar đã tổ chức lễ kết nghĩa với buôn T’Lung, thị trấn Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk. Buổi lễ được tiến hành trọng thể, nghiêm túc, có tính đến tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, nội dung được hai bên thống nhất và cùng ký vào Sổ vàng giao ước. 6 năm qua, Đảng ủy và Ban Giám hiệu của nhà trường đã quán triệt kỹ nội dung, ý nghĩa của việc làm này để mỗi cán bộ, viên chức đều nhận thức tốt, cùng chung tay thực hiện. Từ cán bộ, công chức cho đến học viên nhà trường đều tham gia các nội dung kết nghĩa với ý thức trách nhiệm cao và thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Đánh giá kết quả công tác này, xin được nêu lên một số công việc đã làm được của trường với buôn kết nghĩa từ năm 2004 đến nay:

Tình hình tư tưởng, nhận thức về mặt chính trị của bà con người dân tộc thiểu số tại buôn T’Lung 6 năm qua ổn định. Bà con đều chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của cấp trên và cấp cơ sở, buôn không có người hoặc tổ chức nào vượt biên trái phép hay ra rừng theo bọn phản động Fulrô. Mọi người trong buôn đều đoàn kết, đồng thuận, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế và xây dựng buôn ngày càng khang trang, sạch đẹp, văn minh.

Trong quá trình phối hợp, nhà trường thường xuyên giữ liên lạc với Già làng, Trưởng buôn, Chi hội trưởng các đoàn thể như Cựu chiến binh, Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Trưởng Ban Công tác Mặt trận buôn... nắm tình hình và thông qua họ để làm tốt công tác vận động đồng bào. Có những đợt trường cử 2 đến 3 cán bộ, giảng viên, nhân viên xuống nằm vùng tại buôn để làm công tác phát động quần chúng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đều đặn hàng quý, trường cử cán bộ xuống thăm, động viên bà con và nắm tình hình của buôn để báo cáo lại với chính quyền và cấp ủy kịp thời. Phối hợp tốt với các cán bộ thôn, buôn, với cấp ủy và chính quyền thị trấn để vận động bà con đoàn kết, tăng gia sản xuất, xây dựng đời sống văn hoá mới, bỏ dần các tập tục cũ, lạc hậu.

Về kinh tế, trong 6 năm qua nhà trường đã giúp đỡ bà con trong buôn những kiến thức về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho năng suất cao. Nhờ đó giúp cho buôn đưa số hộ giàu có ngày càng tăng, số hộ nghèo đói ngày càng giảm. Cụ thể, năm 2004 toàn buôn có 30 hộ nghèo, hiện nay chỉ còn 8 hộ.

Ngoài việc giúp nâng cao nhận thức cho bà con, trường còn hỗ trợ đồ dùng sinh hoạt cho các hộ nghèo 10 bàn dài, 5 ghế dài, 5 ghế tựa, 300 ghế nhựa, một ămply phục vụ cho sinh hoạt cộng đồng, hỗ trợ 15 cái giường, 15 bộ chăn, màn, chiếu...

Từ năm 2005 đến tháng 5-2011, trường đã hỗ trợ mua quà tết Nguyên Đán cho các hộ nghèo, quà tết Trung Thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng; thăm viếng, hỗ trợ cho công tác huấn luyện dân quân tự vệ, hội thao mà vận động viên của buôn tham gia, trị giá trên 40 triệu đồng.

Đặc biệt, 6 năm qua trường Chính trị tỉnh Đăk Lăk đã tổ chức quyên góp tiền từ cán bộ, giáo viên, học viên ủng hộ để xây dựng cho 3 hộ đồng bào nghèo ở buôn kết nghĩa 3 căn nhà tình thương, trị giá trên 70 triệu đồng. Đây là việc làm được cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con dân tộc ở buôn kết nghĩa rất vui mừng và phấn khởi. Nhất là các hộ đồng bào nghèo rất cảm kích trước việc làm tình nghĩa này của nhà trường.

Nhờ những việc làm thiết thực ấy mà 6 năm qua tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở buôn T’Lung được ổn định, tệ nạn trộm cắp, gây rối, quậy phá giảm rõ rệt. Công tác kết nghĩa đã góp phần quan trọng trong tuyên truyền, vận động, giáo dục, cảm hóa các đối tượng quần chúng chậm tiến. Từ đó, đồng bào dân tộc hiểu rõ chủ trương đại đoàn kết, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Trong 6 năm kết nghĩa, Chi bộ Đảng, Ban tự quản, Tổ bảo vệ dân phố kết hợp với Đội công tác 253 đã phát hiện 1 trường hợp với 3 đối tượng hoạt động ngầm, móc nối với phần tử xấu bên ngoài. Ba đối tượng này đã bị đưa ra kiểm điểm trước dân và viết bản cam kết tuyệt đối không nghe, không theo kẻ xấu làm điều trái với pháp luật của Nhà nước và đi ngược lại truyền thống đại đoàn kết dân tộc.

Mặc dù công tác kết nghĩa đã đạt được một số kết quả nhất định, song không tránh khỏi còn những hạn chế, như: Nguồn kinh phí cho hoạt động của buôn là do cán bộ, công chức nhà trường đóng góp và trích từ quỹ phúc lợi còn eo hẹp của trường nên các hoạt động chưa được như mong muốn của bà con dân tộc buôn kết nghĩa. Trình độ dân trí của một bộ phận đồng bào dân tộc còn thấp nên việc nhận thức về công tác kết nghĩa còn thụ động. Ngôn ngữ của cán bộ nhà trường với bà con dân tộc còn bất đồng, vì vậy việc tiếp xúc, tuyên truyền, vận động bà con dân tộc còn rất khó khăn, hiệu quả chưa cao.

Từ thực tiễn công tác kết nghĩa với buôn đồng bào dân tộc thiểu số của trường Chính trị tỉnh Đăk Lăk, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất, để công tác kết nghĩa đạt hiệu quả cao, về phía nhà trường từ cấp ủy đến chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội đều cùng vào cuộc. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức đều thông suốt với chủ trương đúng đắn của Tỉnh ủy Đăk Lăk nhằm giúp đỡ bà con dân tộc giảm thiểu những khó khăn trong cuộc sống. Việc làm này thấm nhuần đạo lý dân tộc, là nghĩa cử cao đẹp, tương thân, tương ái, đoàn kết, tôn trọng giúp đỡ lẫn nhau, coi nhau như anh em một nhà.

Thứ hai, nếu các đơn vị kết nghĩa có được đội ngũ cán bộ biết tiếng nói, chữ viết, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số ở buôn kết nghĩa thì công tác vận động sẽ rất cao. Vì chỉ có như vậy mới khắc phục được tình trạng ngôn ngữ bất đồng gây khó khăn rất nhiều cho công tác tiếp xúc, tuyên truyền, vận động, cảm hóa bà con dân tộc.

Thứ ba, cán bộ làm công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số cần hết sức khéo léo tuyên truyền, vận động làm chuyển biến nhận thức để đồng bào nỗ lực vươn lên bằng chính quyết tâm và khả năng thực tế của gia đình mình, tránh tình trạng thụ động, dựa dẫm vào cấp trên, không tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trong năm 2011 và các năm tiếp theo, trường Chính trị tỉnh Đăk Lăk xác định sẽ tiếp tục thực hiệân tốt các nội dung kết nghĩa, tiếp tục vận động quyên góp để xây dựng thêm 1 căn nhà tình nghĩa cho 1 hộ nghèo, trị giá 30 triệu đồng; quyết tâm cùng hệ thống chính trị ở buôn kết nghĩa xây dựng buôn T’Lung trở thành đơn vị giàu về kinh tế, vững về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không còn hộ đói nghèo, ổn định và phát triển bền vững.

* Trưởng khoa Dân vận, Trường Chính trị tỉnh Đăk Lăk.

 | MỤC LỤC | Trở Về đầu trang  |             

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 

   bến nhà Rồng ( TP Hồ Chí Minh )


Khuê các Văn miếu
TP Hà Nội

 

    Dinh Thống nhất

              Mai Châu Hoà Bình


    Biển Hà Tiên       

 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

| TCMT | Trở Về đầu trang  |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn