Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
     

 
 

    


            
 


Quan hệ phối hợp giữa Trung tâm Công tác Lý luận
và Tạp chí Mặt trận gần đây

            Tạp chí Mặt trận ban đầu sinh hoạt chung với Trung tâm Công tác Lý luận. Từ khi hoạt động độc lập 2 bên vẫn có quan hệ chặt chẽ…

            Bạn đọc có thể thấy nhiều nội dung lý luận rất cơ bản về công tác Mặt trận trên Tạp chí do cán bộ của Trung tâm Công tác Lý luận viết, như: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng, tác giả Đinh Hải Âu (Số 87, tháng 1-2011); Khoa học Mặt trận năm 2010, tác giả Vũ Thị Minh Phương (Số 87, tháng 1-2011); Nét mới trong hoạt động khoa học Mặt trận, TS. Trần Anh Tuấn (Số 90, tháng 4-2011); Phân biệt hoạt động tiếp xúc cử tri với hoạt động phản ánh ý kiến của nhân dân với Đảng và Nhà nước,  PGS, TS. Bùi Xuân Đức (số 93, tháng 7-2011); Vấn đề quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân trong Hiến pháp, PGS, TS. Bùi Xuân Đức (số 97, tháng 11-2011)… Trên cơ sở những kết quả đã đạt được của Trung tâm nói riêng và căn cứ vào xu hướng phát triển hoạt động khoa học của Mặt trận nói chung, Tạp chí xác định phải xây dựng các chuyên mục phong phú hơn, tăng lượng bài của các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành, các cán bộ nghiên cứu tổng kết các mô hình tốt từ thực tiễn. Vì thế, mục tiêu trước mắt và cả lâu dài của Tạp chí là phải liên tục mở rộng kênh hợp tác với những đối tượng phù hợp trong đó chủ trương phối hợp với Trung tâm Công tác Lý luận - một đầu mối quan trọng về lý luận của tổ chức Mặt trận.

            15 năm hoạt động vừa qua, Trung tâm đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trên các mặt công tác, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức xây dựng nội dung nghiên cứu các đề tài, dự án của Mặt trận cũng như lĩnh vực quản lý khoa học. Trung tâm đã tích cực tham mưu nội dung nghiên cứu theo giai đoạn (5 năm) và kế hoạch nghiên cứu khoa học cụ thể hàng năm, giúp cho hoạt động khoa học của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam từng bước giải quyết được những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra trong công tác Mặt trận. Trung tâm đã tham mưu, giúp Ban Thường trực chỉ đạo tổ chức nghiên cứu thành công nhiều đề tài khoa học quan trọng. Các đề tài đã tập trung nghiên cứu theo hai hướng chính, đó là: Nghiên cứu những vấn đề lý luận về công tác Mặt trận; Nghiên cứu chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất. Một số đề tài khoa học có giá trị đã được triển khai, áp dụng hiệu quả, như: Đề tài “Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc thực hiện chức năng giám sát” (cụ thể, đầu năm vừa rồi khi xảy ra vụ việc cưỡng chế trái phép đầm tôm của ông Đoàn Văn Vươn ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, Mặt trận đã thành lập đoàn giám sát và thực hiện rất tốt chức năng này, cung cấp thêm thông tin chính xác cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp chỉ đạo giải quyết vụ việc); “Những căn cứ lý luận và thực tiễn sửa đổi Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”; “Một số giải pháp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên chống lại âm mưu lợi dụng dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay”; “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đóng góp vào sự nghiệp tăng cường đoàn kết quốc tế vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Những giải pháp lồng ghép nội dung các phong trào thi đua yêu nước vào cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”… Trung tâm cũng là đơn vị được Ban Thường trực giao tham mưu tổ chức nhiều cuộc Hội thảo quan trọng. Đặc biệt, việc tổ chức các Hội thảo chuyên đề khoa học trong dịp tổ chức Đại hội VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp phần làm sâu sắc và phong phú thêm nội dung của Báo cáo chính trị trình Đại hội…

Việc triển khai tốt một số nhiệm vụ kể trên đã khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của Trung tâm Công tác Lý luận. Tất cả những vấn đề lớn, mang tầm chiến lược của công tác Mặt trận trong giai đoạn cách mạng hiện nay đều được thể hiện đầy đủ ở các đề tài khoa học mà Trung tâm là đơn vị trực tiếp tham mưu. Đó cũng chính là những thông tin rất tốt, rất phù hợp với việc cho đăng tải trên Tạp chí Mặt trận. Hai cơ quan (Tạp chí Mặt trận và Trung tâm Công tác Lý luận) tuy có những chức năng, nhiệm vụ chính khác nhau nhưng lại có một nhiệm vụ chung là củng cố lý luận trong mọi hoạt động của công tác Mặt trận. Chính vì vậy, trong những năm qua hai đơn vị luôn có sự hợp tác chặt chẽ trong nhiều hoạt động. Đặc biệt, hai đơn vị đã có sự hỗ trợ lẫn nhau rất hiệu quả trong công tác thông tin lý luận và nghiên cứu khoa học. Nhiều vấn đề, đề tài khoa học đã được Trung tâm kịp thời chuyển tới Tạp chí cho đăng tải để phổ biến tới đội ngũ cán bộ Mặt trận và các tầng lớp nhân dân trong cả nước.

Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ và những đặc trưng riêng của mình trong công tác, ngoài phối hợp trong công tác chuyên môn, hai đơn vị đặc biệt tăng cường phối hợp về công tác Đảng, đoàn thể trong nhiều năm qua. Nhờ vậy, hoạt động của các tổ chức ngày càng phát huy tác dụng tích cực, có những đóng góp thiết thực vào thành tích chung của hai đơn vị. Cùng với tăng cường và mở rộng các hình thức tuyên truyền giáo dục thông qua những hoạt động thực tiễn trong công tác Đảng, Công Đoàn… nhằm đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nhân kỷ niệm 37 năm Ngày giải phóng miền Nam 30-4 và Quốc tế lao động 1-5, chi bộ hai đơn vị đã phối hợp tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đi tham quan Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam. Tại đây, các cán bộ, đảng viên đã cùng  tìm hiểu hệ thống trưng bày lịch sử về truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam, xem các hiện vật trưng bày tại bảo tàng, cùng nhau ôn lại một thời hào hùng của dân tộc…

Phát huy truyền thống quan hệ tốt đẹp giữa 2 đơn vị trong thời gian qua và mới đây, sắp tới Tạp chí Mặt trận và Trung tâm Công tác Lý luận sẽ đẩy mạnh phối hợp nghiên cứu, phổ biến kiến thức...  Đó là tiền đề quan trọng để cả hai đơn vị đều hoàn thành nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Mặt trận trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

                                                                                      Thu Thảo

 | MỤC LỤC | Trở Về đầu trang  |             

 
 


 
 

 | MỤC LỤC | Trở Về đầu trang  |             


 

 
 
 

 

 

 

 

 

  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 

   Chợ bến Thành ( TP Hồ Chí Minh )


Khuê các Vănmiếu
TP Hà Nội

 

    Kon Tum

              Quảng Nam


Biển Hà Tiên       

 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

| TCMT | Trở Về đầu trang  |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn