Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    TIN HOẠT ĐỘNG MẶT TRẬN 


Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong thi đua

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2/9

Cắt giảm điều kiện kinh doanh cần thực chất, không chạy theo số lượng

Tri ân những người trọn đời cống hiến cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc

Sự hài lòng của người dân bắt nguồn từ những việc làm cụ thể

Nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của Mặt trận

Phát huy giá trị, hiệu quả của 73 công trình Sách vàng Sáng tạo Việt Nam

Khơi nguồn sáng tạo

Động viên phong trào thi đua sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân

Phát huy vai trò của người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Mỗi tôn giáo cùng đồng hành trong ngôi nhà chung đại đoàn kết

Kết nối những trái tim Việt Nam - Đô-mi-ni-ca-na

Giao lưu “Biên cương thắm tình hữu nghị” năm 2018

Xác định vai trò của Đoàn trong giám sát, phản biện xã hội

Chắp cánh những ước mơ

Ủy viên Ủy ban phải là những người luôn có "tiếng nói" trong nhân dân

Hiệu quả từ những mô hình tự quản ở khu dân cư

Quyết đoán, quyết tâm, quyết liệt, quyết làm để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra

Tạo sức lan tỏa từ chương trình Cả nước chung tay vì người nghèo

Tinh gọn bộ máy, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công việc

Kỷ niệm trọng thể 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Tấm gương tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Trao 1.300 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ĐBSCL

Ấm lòng những căn nhà Đại đoàn kết trên quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

Người có uy tín thực sự trở thành hạt nhân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Những người vun đắp biên giới hòa bình, hữu nghị

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong vận động và giám sát xây dựng nông thôn mới

Xây dựng thế trận lòng dân nhìn từ tấm gương Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Phát triển mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Hiệp hội nhân dân Singapore

Thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore

Cần Thơ có tiềm năng là thành phố sông nước đáng sống

Phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, sai phạm ngay từ địa bàn cơ sở


Phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, sai phạm ngay từ địa bàn cơ sở

Đó là đề nghị của ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại Hội thảo “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức, ngày 6/8 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ trì Hội thảo

Đây là Hội thảo được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức sau thành công của Hội thảo “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” các tỉnh khu vực phía Bắc vào tháng 12/2017.

Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Phạm Gia Túc, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; đại diện các ban, bộ, ngành ở trung ương, TP Hồ Chí Minh, các nhà khoa học, Hội đồng tư vấn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Không né tránh và có chính kiến đối với các vụ việc tham nhũng

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, Hội thảo nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động số 19 về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), từ đó thể hiện sự hưởng ứng và quyết tâm mạnh mẽ tìm giải pháp thực hiện tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm và nâng cao năng lực của MTTQ Việt Nam với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí (PCTNLP) thời gian tới. 

Chia sẻ về đánh giá của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN năm 2018: “công tác phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo thực hiện ráo riết, quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, được nhân dân rất hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ; các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá tích cực. Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển KT-XH, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, kết quả đó bên cạnh vai trò nổi bật, tích cực của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan tham mưu của Đảng; vai trò của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành chức năng, cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra các cấp… trong hệ thống chính trị còn có vai trò, trách nhiệm, sự nỗ lực của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp và Nhân dân thời gian qua.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, trên cơ sở quyền và trách nhiệm của mình, MTTQ Việt Nam các cấp ngày càng chú trọng và thực hiện có hiệu quả hơn, thông qua trách nhiệm tham gia hoàn thiện cơ chế, chính sách PCTN, từ đó nâng cao năng lực trong việc tham gia góp ý, phản biện xã hội để góp phần hoàn thiện cơ chế, pháp luật về PCTN; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tích cực thực hiện các chương trình phối hợp giám sát, bước đầu chú trọng hướng đến những nội dung, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, gây sách nhiễu, phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân.

Trong quá trình chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức, triển khai thực hiện, MTTQ Việt Nam đã chủ động ban hành và triển khai thực hiện trong hệ thống Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác PCTNLP giai đoạn 2018 - 2020, đồng thời thành lập Ban tham mưu về chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình, xây dựng cơ chế và tổ chức triển khai thực hiện một việc rất mới trong hệ thống Mặt trận thông qua việc ban hành Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, lãng phí, về suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”,  “tự chuyển hóa ” trong cán bộ, đảng viên…

“Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cùng các cơ quan liên quan và Nhân dân được đánh giá là đã chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ cùng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan chức năng để thực hiện tốt công tác PCTNLP, thực hành tiết kiệm; tích cực phát hiện, đấu tranh với những hiện tượng tham nhũng, tiêu cực; tham gia có hiệu quả vào quá trình cải cách thủ tục hành chính; tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh và phát huy mạnh mẽ vai trò làm chủ của Nhân dân”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Tuy nhiên, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng cho rằng, mặc dù có những cố gắng nhất định, song ý thức về vai trò, trách nhiệm tham gia công tác PCTN của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chưa thực sự đáp ứng được mong đợi của người dân.

“Xã hội, Nhân dân kỳ vọng nhiều hơn ở tính tích cực, chủ động, mạnh mẽ, và năng lực giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam thông qua việc phát hiện chính xác, kịp thời, không né tránh, có chính kiến từ phía MTTQ Việt Nam các cấp, trước yêu cầu, đòi hỏi và áp lực cao hơn từ công tác này”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chia sẻ.

Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Từ những vấn đề đã nêu, đại biểu tham dự Hội thảo đã góp ý, chia sẻ, trao đổi những mặt được, chưa được, các bài học kinh nghiệm để nâng cao năng lực hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp, sát thực với điều kiện MTTQ Việt Nam hiện có và thế mạnh, trên cơ sở đó đề ra được các nhiệm vụ trọng tâm, đáp ứng được những gì xã hội, Nhân dân mong đợi mà MTTQ Việt Nam cần triển khai trong giai đoạn tới. Đồng thời đưa ra đề xuất, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về PCTN.

Tạo niềm tin trong Nhân dân thông qua những việc làm cụ thể

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh

phát biểu tại Hội thảo

Bày tỏ niềm vui mừng khi đến dự Hội thảo và lắng nghe những kinh nghiệm của các đại biểu trao đổi về thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với công tác PCTNLP, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, đây chính là những nét đổi mới trong công tác Mặt trận nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Khẳng định về thẩm quyền của của Mặt trận đối với việc tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí thông qua trong Hiến pháp và những quy định về vai trò, quyền, trách nhiệm về giám sát, phản biện trong các văn kiện của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương IV, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Thành ủy TP.Hồ Chí Minh đã có Quy chế 1374 xử lý các thông tin liên quan đến suy thoái, tham nhũng từ 4 nguồn Mặt trận tiếp xúc cử tri, HĐND tiếp xúc cử tri, nguồn các đơn khiếu nại, tố cáo và các thông tin báo chí đăng. Dựa trên các nguồn thông tin trên, Mặt trận Tổ quốc và HĐND sẽ tập hợp kiến nghị và chuyển sang Ban thường vụ Thành ủy để phân công xử lý theo từng cấp.

“Cần phải có cơ chế xử lý thông tin để các cơ quan chức năng có quy trình xử lý thông tin hiệu quả”, ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Từ thực tiễn của các địa phương, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, từ nay đến cuối năm 2018, UBTƯ MTTQ Việt Nam sớm đề nghị Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố giới thiệu ít nhất 1 trường hợp có liên quan đến tham nhũng, lãng phí mà do Mặt trận kiến nghị giải quyết có kết quả, để từ đó tổng hợp thành một cuốn sách về 63 giải pháp trong đấu tranh PCTNLP, từ đó phát hành rộng rãi đến báo chí và Nhân dân, tạo được niềm tin trong Nhân dân và khẳng định rõ hơn vai trò của Mặt trận đối với cuộc đấu tranh này.

MTTQ phải vững mạnh thì phòng chống tham nhũng, lãng phí mới hiệu quả

Ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Ghi nhận những kết quả tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp thời gian qua, để tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong PCTNLP thời gian tới, ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, MTTQ Việt Nam cần xây dựng hệ thống vững mạnh đúng theo Hiến pháp năm 2013 đã quy định, đây chính là cơ sở để Mặt trận các cấp phát huy vai trò trong tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí và các chương trình giám sát, phản biện xã hội.

Ông Huỳnh Đảm cũng cho rằng, đội ngũ cán bộ chủ chốt tại MTTQ các cấp phải vững mạnh và được trang bị đầy đủ kiến thức để phát huy vai trò của người đứng đầu trong các chương trình giám sát, phản biện xã hội, đặc biệt là khẳng định vai trò của Mặt trận trong việc giám sát công tác lấy phiếu tín nhiệm với cơ quan chính quyền và Ủy ban Nhân dân các cấp.

“Mặt trận phải đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, giám sát việc lấy phiếu tín nhiệm là cơ sở chính là để bảo vệ quyền và lợi ích cho Nhân dân tại mỗi địa phương”, ông Huỳnh Đảm nhấn mạnh.

Gương mẫu, quyết liệt, có ý chí và hành động trong đấu tranh với tham nhũng, lãng phí

Ghi nhận và tiếp thu ý kiến của đại biểu tham dự Hội thảo, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, các ý kiến đã đưa ra những giải pháp và yêu cầu, đòi hỏi cao hơn đối với vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam cần nỗ lực trong thời gian tới. Đây chính là thách thức thực tế, buộc Mặt trận phải sớm khắc phục khó khăn, hạn chế, phải có sản phẩm cụ thể, và bằng những con số biết nói, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của MTTQ Việt Nam.

“Bộ phận tham mưu sớm có trách nhiệm tổng hợp đầy đủ, đồng thời hệ thống hóa các ý kiến, kiến nghị theo nội dung, lĩnh vực cho chính xác, tham mưu đề xuất để Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam kịp thời đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ theo thẩm quyền”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Khẳng định chưa bao giờ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTNLP nói chung; về vai trò, quyền, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam nói riêng lại đầy đủ, bảo đảm và thuận lợi như hiện nay, tuy nhiên, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng để tạo đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tin trong nhân dân, là động lực để Ủy ban MTTQ Việt Nam phát huy tốt hơn, hiệu quả hơn cả chiều rộng, chiều sâu, bản thân Mặt trận phải cố gắng và phối hợp, thống nhất hành động trong các tổ chức thành viên chặt chẽ hơn, sáng tạo hơn, bài bản hơn.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: trên cơ sở Hiến pháp, pháp luật về PCTN, lãng phí, MTTQ Việt Nam tiếp tục tham gia có hiệu quả quá trình nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong xã hội và nhất là khâu giám sát tổ chức thực hiện. Gắn công tác tuyên truyền về PCTN, lãng phí với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Mặt trận các cấp sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ hơn, đồng bộ hơn từ trung ương tới các cấp ở địa phương và đồng đều tại các vùng miền. Các khu vực, các tỉnh, thành phố cần tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về mô hình hay, cách làm tốt, bài học kinh nghiệm để có sự phát huy toàn diện hơn. Trong đó, vai trò của các tổ chức thành viên cũng được thể hiện rõ rệt hơn”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên phải thống nhất về nhận thức mức độ nghiêm trọng của tình hình tham nhũng ở địa phương, lĩnh vực mình theo dõi, phụ trách; cán bộ MTTQ Việt Nam phải thực sự nâng cao năng lực; gương mẫu, quyết liệt trong công tác, đặc biệt phải có ý chí và hành động trong đấu tranh PCTN; không sợ mất uy tín, không sợ khuyết điểm; bản lĩnh, có chính kiến thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

“Phải lắng nghe ý kiến nhân dân, phải biết dựa vào nhân dân, giải thích cho nhân dân hiểu, làm cho nhân dân tin và phải công khai để nhân dân biết, ủng hộ và giám sát, đó mới là chìa khóa mở ra sự thành công trong công tác này thời gian tới.”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gợi mở.

Cũng theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Mặt trận các cấp cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận, đồng thời phát huy vai trò của báo chí, truyền thông, doanh nghiệp, doanh nhân, tri thức, người dân, người dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc tôn giáo, người tiêu biểu trong xã hội với công tác  PCTNLP. Cùng với đó cần kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, phát huy vai trò của Ban Giám sát đầu tư của cộng động, phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, sai phạm ngay từ địa bàn cơ sở.

Giám sát những vấn đề gây bức xúc tại cơ sở

Tại Hội thảo, ông Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật cho rằng cần tiếp tục đổi mới tư duy nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp đối với công tác giám sát, phản biện xã hội nói chung và giám sát, phản biện xã hội trong đấu tranh phòng chống tham nhũng nói riêng. Theo đó, nội dung của cuộc giám sát của MTTQ không chỉ tập trung vào những vấn đề trực tiếp gắn với cuộc sống của nhân dân, gắn với các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân mà trọng tâm cũng phải hướng vào những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc đang cản trở công cuộc xây dựng ở địa phương.

“Cần tăng cường sự phối hợp giữa MTTQ Việt Nam với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong giám sát, phản biện việc thực hiện pháp luật về PCTNLP theo hướng giám sát các tổ chức và của những cá nhân có trách nhiệm trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.”, ông Đường nhấn mạnh.

Huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống

Đề cập đến quan hệ phối hợp giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong PCTNLP, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu đề nghị cần phát huy vai trò chủ động, tích cực của mỗi thành viên, mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống Mặt trận và tăng cường sự phối hợp thống nhất hành động giữa các thành viên của Mặt trận trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời tổ chức các Hội thảo để đánh giá đúng và đề xuất các giải pháp để cán bộ Mặt trận sát dân, hiểu dân; để nhân dân tin cậy, phản ánh kịp thời với MTTQ Việt Nam các cấp về các vụ việc, biểu hiện tham nhũng, lãng phí.

Hương Diệp

[Về đầu trang ]


Cần Thơ có tiềm năng là thành phố sông nước đáng sống

Ngày 10/8, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư TP Cần Thơ năm 2018, với chủ đề "Chia sẻ tiềm năng, cùng nhau phát triển". Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và chủ trì Hội nghị; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và trên 500 đại biểu là lãnh đạo các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL, các doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng dự Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham dự hội nghị.

Những năm qua, nhờ sự quan tâm, định hướng của Trung ương, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình có hiệu quả của các Bộ, Ban ngành cùng với nỗ lực liên kết phát triển của các tỉnh, thành phố bạn và quyết tâm của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ đã có sự phát triển nhanh chóng, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Qua 7 tháng đầu năm 2018, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng cao, tăng 8,01% so với cùng kỳ; thương mại và dịch vụ tiếp tục phát triển đa dạng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 70 ngàn tỷ đồng, tăng 12,3%, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 1,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,6%; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng năm 2018 đạt trên 28 ngàn tỷ đồng, tăng 7,43% so cùng kỳ…

TP Cần Thơ đã và đang xây dựng một môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, thông thoáng, an toàn, minh bạch với bộ máy chính quyền năng động, sáng tạo, thân thiện, đồng hành cùng doanh nghiệp để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhà đầu tư...

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống cho biết, mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Nghị định số 103/2018/NĐ-CP, quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP Cần Thơ. Nghị định này thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự hỗ trợ, giúp đỡ vô cùng to lớn mà Trung ương, Chính phủ đã dành cho TP Cần Thơ. Đồng thời, tạo nên một tiềm năng to lớn cho sự phát triển của thành phố trong thời gian tới....

Hoan nghênh, đánh giá cao kết quả trên của Hội nghị cũng như các ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, Thủ tướng cho rằng, điều này thể hiện sự tin tưởng rất lớn vào tương lai của Cần Thơ.

“Nếu không có sự hiện diện của nhà đầu tư thì Cần Thơ đã không có được những thành quả như hôm nay”, Thủ tướng nhấn mạnh. “Và nếu không cùng những nhà đầu tư hôm nay thì cũng không thể đạt được tầm nhìn những thập niên tới”. Theo Thủ tướng, tầm nhìn đó là một Cần Thơ giàu bản sắc, có khả năng truyền cảm hứng về sức bật và sự vươn lên mạnh mẽ, làm động lực phát triển toàn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Từ trước đến nay, Cần Thơ chưa bao giờ là thủ đô, cố đô, thành đô của cả nước nhưng Cần Thơ được nhân dân công nhận là Tây Đô, một cái tên đã xuất hiện khoảng 100 năm. Điều đó nói lên đặc điểm trên mọi phương diện kinh tế, văn hóa, xã hội và tầm ảnh hưởng lớn lao, không chỉ phạm vi địa lý của một thành phố.

“Ở nước ta, đã có những thành phố đáng sống, hay những thành phố biển đáng sống thì Cần Thơ có tiềm năng trở thành một thành phố sông nước, một đô thị sinh thái đáng sống”, Thủ tướng nhấn mạnh và cho rằng, các ngành, các cấp, các doanh nghiệp, đặc biệt là ngành du lịch, cần phải chuyển mình, cộng hưởng với các ngành, lĩnh vực khác, thắt chặt mối liên kết chuỗi giá trị, tạo sức lan tỏa kinh tế cho toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Để hiện thực hóa điều này, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP. Cần Thơ cần phải năng động, có tầm nhìn đổi mới, là đối tác đồng hành đáng tin cậy, sẵn sàng đặt cược tiền bạc, công nghệ và tương lai doanh nghiệp vào địa phương, vùng đất văn hóa sông nước, thơ ca này.

Theo Thủ tướng, hầu hết các hoạt động kinh tế của người dân nơi đây gắn với sông nước, miệt vườn “Có ai qua chợ Lê Bình/Xin cho tôi gửi chút tình nước non”, Thủ tướng nhắc lại câu ca dao để nói về đặc trưng văn hóa của vùng đất Tây Đô.

Thủ tướng chứng kiến Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa UBND TP. Cần Thơ và các nhà đầu tư, doanh nghiệp

Thời gian qua, Cần Thơ tiếp tục khởi sắc. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 ước đạt 81 triệu đồng, gấp 1,4 lần cả nước và sức mua của nền kinh thuộc tốp đầu cả nước. Tầng lớp trung lưu mới nổi tăng nhanh, làm thay đổi cấu trúc tiêu dùng của xã hội. “Chúng ta nhìn thấy lượng ô tô trên đường phố, đậu trên các vỉa hè, dừng đỗ trước các hiệu đồ ăn nhanh, cho thấy đời sống xã hội nhộn nhịp và hối hả hơn”, Thủ tướng nhận xét và cho rằng, nhà đầu tư có thể đón bắt điều này để phát triển dịch vụ, khách sạn, du lịch và các loại hình chế biến, nâng giá trị sản phẩm.

Thủ tướng nhìn nhận, Cần Thơ sẽ phát triển đột phá nhờ cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận-Cần Thơ và một số hệ thống giao thông huyết mạch khác. Khi hoàn thành, thời gian đi lại từ TPHCM tới Cần Thơ sẽ được rút ngắn lại còn 90 phút từ 180 phút hiện nay. Những dự án này, cùng với các dự án đường biển khác, Cần Thơ tạo nên một trung tâm trên các mặt thông qua giao thông, trong đó có cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.

Đặc biệt, nhấn mạnh chủ trương mở cửa bầu trời, Thủ tướng nêu rõ vai trò quan trọng của cảng hàng không Cần Thơ và mong muốn nối các chuyến bay trực tiếp từ Cần Thơ tới các nước, các vùng của Việt Nam thông qua các hãng hàng không như Vietnam Airlines, VietJet, Bamboo Airways… Như vậy, với giao lưu đường không, đường thủy, cùng với các sản phẩm ở đây, trong tương lai, Cần Thơ sẽ có sự phát triển mạnh mẽ, náo nhiệt, như một trung tâm trên các mặt thông qua giao thông.

Để có được điều đó, Thủ tướng cho rằng, cần môi trường đầu tư kinh doanh tốt, như một hấp lực đối với nhà đầu tư, có vai trò rất quan trọng.

Vì vậy, Thủ tướng mong muốn nhà đầu tư phối hợp với chính quyền, cùng phấn đấu, cùng hợp tác để phát triển đạt được tầm nhìn trong những thập niên tới. Nhà đầu tư phải nói đi đôi với làm.

“Chính phủ trân trọng các nhà đầu tư chuẩn mực nhưng cũng kiên quyết loại bỏ những nhà đầu tư trục lợi, lợi dụng lỗ hổng trong quản lý, không tập trung vào phát triển mà trốn thuế, chuyển giá, phá hoại môi trường”, Thủ tướng nêu rõ.

Với Cần Thơ, Thủ tướng cho rằng, cần tiếp tục tinh thần dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, quản lý tốt hơn các quy hoạch. Theo đó, quy hoạch của Cần Thơ đến năm 2025 là trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, y tế và văn hóa của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, là đô thị cửa ngõ của vùng hạ lưu sông Mekong, đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế, có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh.

Thủ tướng cũng mong muốn Thành phố tạo mặt bằng sạch cho nhà đầu tư, phát huy nếp nghĩ, cách làm tốt như thời gian qua, đó là chính quyền đối thoại với nhà đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nhà đầu tư thành công.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cắt băng khánh thành Tổ hợp

Đại học FPT và Công viên phần mềm

Cũng trong ngày 10/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tham dự lễ khánh thành giai đoạn 1 Khu Tổ hợp Đại học và Công viên Phần mềm FPT tại TP Cần Thơ.

Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cần có khát vọng, tầm nhìn, đặt mục tiêu trở thành đại học lớn, trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu của Việt Nam, phấn đấu đưa thương hiệu Đại học FPT lên tầm khu vực và thế giới. Phân hiệu Đại học FPT tại Cần Thơ sẽ là nơi cung cấp nguồn nhân lực khoa học công nghệ, đặc biệt là nhân lực số cho các lĩnh vực có dư địa tăng trưởng lớn như nông nghiệp công nghệ cao, du lịch của Đồng bằng sông Cửu Long. Khẩu hiệu “Khát vọng đổi thay” của Đại học FPT cần được áp dụng vào phân hiệu này, làm sao khoảng cách giữa người nông dân và thị trường tiêu thụ gần hơn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trồng cây lưu niệm.

Dịp này Thủ tướng cũng nhắn nhủ tới sinh viên Đại học FPT, cần không ngừng trau dồi tri thức, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, hình thành tư duy đổi mới, sáng tạo, thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng mới, trở thành công dân toàn cầu mang văn hóa Việt Nam. “Các em phải là người tiên phong trong công cuộc thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số trên chính quê hương của mình”.

Thủ tướng mong muốn sinh viên Đại học FPT tự giác học tập, rèn luyện, tự tin sáng tạo và hội nhập, tự hào là thanh niên Việt Nam làm tốt lời dạy của Bác Hồ, xứng đáng với truyền thống cha ông. Sinh viên Đại học FPT không chỉ học để giải quyết việc làm mà phải trở thành những nhà khởi nghiệp sáng tạo trong tương lai.

Cùng ngày Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã đến thăm và tặng quà Mẹ VNAH Lê Thị Bình (có 2 con là liệt sĩ, đồng thời là gia đình tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho địa phương) ngụ tại phường An Phú, quận Ninh Kiều và thăm bà Nguyễn Phương Thuý là thương binh 61%, ngụ tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.   

Hương Diệp (tổng hợp)

[Về đầu trang ]


Thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore

Ngày 13/8, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã Hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Hiệp hội Nhân dân Singapore do ông Desmond Tan - Giám đốc điều hành Hiệp hội làm Trưởng đoàn.

Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ông Desmond Tan - Giám đốc điều hành Hiệp hội Nhân dân Singapore

Tham dự Hội đàm có bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Catherine Wong, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh bày tỏ niềm vui mừng khi được đón Đoàn đại biểu cấp cao Hiệp hội Nhân dân Singapore sang thăm và làm việc tại Việt Nam; đồng thời tin tưởng chuyến thăm lần này của Đoàn sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường sự hợp tác giữa hai tổ chức, thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore trong thời gian tới.

Quang cảnh Hội đàm

Tại buổi Hội đàm, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đã thông báo một số nét nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội, kết quả hoạt động của MTTQ Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2018.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Singapore đang phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và đột phát trong nhiều lĩnh vực, hợp tác kinh tế có nhiều bước tiến mới. Hiện Singapore là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Singapore. Đến nay Singapore tiếp tục là nhà đầu tư lớn thứ 3/126 quốc gia vào Việt Nam. Trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch và các hợp tác khác cũng có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả thông qua việc ký kết các bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác, trao đổi đoàn…

Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại Hội đàm

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh khẳng định, Nhân dân Việt Nam rất vui mừng về mối qua hệ hữu nghị, hợp tác và đối tác chiến lược giữa hai nước tiếp tục phát triển và ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực, trong đó có sự hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Hiệp hội nhân dân Singapore.

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại Hội đàm

Theo Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh, việc hợp tác giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Singapore bắt đầu từ năm 2014 với mục đích trao đổi kinh nghiệm công tác theo chức năng, nhiệm vụ để vận dụng những kinh nghiệm tốt của mỗi bên cho công tác của mình, từ đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước và quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Singapore.

Ông Desmond Tan - Giám đốc điều hành Hiệp hội Nhân dân Singapore tại Hội đàm

Cũng từ năm 2014 đến nay, hai bên đã có nhiều cuộc trao đổi Đoàn. Qua các chuyến thăm và làm việc tại Singapore, đoàn đại biểu của UBTƯ MTTQ Việt Nam đã nghiên cứu, học hỏi được nhiều kinh nghiệm của Singapore trong công tác xây dựng, kết nối, quản lý cộng đồng, thực hiện vai trò là cầu nối giữa người dân với chính quyền các cấp.

Đoàn đại biểu cấp cao Hiệp hội Nhân dân Singapore tại Hội đàm

“Qua hợp tác chúng ta càng nhận thấy có nhiều điểm tương đồng về phương thức hoạt động và mục tiêu hướng tới cộng đồng khu dân cư, nâng cao đời sống cho nhân dân” Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh mong rằng trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam và Hiệp hội nhân dân Singapore sẽ tăng cường mối quan hệ hơn nữa, góp phần làm cho quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược của hai quốc gia ngày càng đi vào chiều sâu.

Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ông Desmond Tan - Giám đốc điều hành Hiệp hội Nhân dân Singapore ký kết chương trình hợp tác

Trong khuôn khổ Hội đàm, hai bên đã ký bản ghi nhớ Chương trình hợp tác giai đoạn 2018-2020. Theo đó, hai bên thống nhất trao đổi kinh nghiệm về kết nối và xây dựng cộng đồng, thực hiện tự quản, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau, vận động nhân dân tham gia quản lý xã hội; phương thức tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử; thực hiện vai trò là cầu nối giữa nhân dân với Chính phủ.

Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà ông Desmond Tan - Giám đốc điều hành Hiệp hội Nhân dân Singapore

Trong giai đoạn 2018-2020, UBTƯ MTTQ Việt Nam và Hiệp hội nhân dân Singapore cũng hợp tác hỗ trợ trong lĩnh vực đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng kết nối, xây dựng cộng đồng cho đội ngũ nhân viên; Tìm hiểu về văn hóa, hình ảnh đất nước  và con người của mỗi nước thông qua các lễ hội, ngày hội... nhằm quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của Việt Nam và Singapore tới nhân dân hai đất nước.

Từ kết quả Hội đàm và nội dung bản ghi nhớ được ký kết, ông Desmond Tan Giám đốc điều hành Hiệp hội nhân dân Singapore tin tưởng hai bên sẽ thực hiện hợp tác theo hướng hiệu quả và thực chất, qua đó tiếp tục củng cố, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác giữa hai tổ chức, góp phần vào sự phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia, tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Hương Diệp

Ảnh: Quang Vinh – Kỳ Anh

[Về đầu trang ]


Phát triển mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Hiệp hội nhân dân Singapore

Ngày 13/8, tại Hà Nội, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu cấp cao của Hiệp hội Nhân dân Singapore do ông Desmond Tan, Giám đốc điều hành Hiệp hội Nhân dân Singapore làm Trưởng đoàn nhân dịp Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và ông Desmond Tan, Giám đốc điều hành Hiệp hội Nhân dân Singapore

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ niềm vui mừng khi đón Đoàn đại biểu Hiệp hội Nhân dân Singpore sang thăm và làm việc với UBTƯ MTTQ Việt Nam. Đây là chuyến thăm có nhiều ý nghĩa, đúng dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2018) và 5 năm thiết lập đối tác chiến lược (2013-2018).

Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo đất nước Singapore về những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực chính trị - đối ngoại, kinh tế, xã hội, mang lại cuộc sống hạnh phúc, hòa bình cho người dân Singapore, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Singapore trong khu vực và trên thế giới.

 “Trong các thành công của Singapore, có những đóng góp quan trọng của Hiệp hội nhân dân Singapore”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thời gian qua quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và đột phá trong nhiều lĩnh vực. Sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau ngày càng gia tăng thông qua trao đổi đoàn và tiếp xúc ở các cấp và các kênh. Hợp tác kinh tế hiệu quả và có nhiều bước tiến mới. Hiện nay Singapore là một trong những đối tác thương mại hàng đầu trong ASEAN của Việt Nam, là nhà đầu tư lớn thứ ba trên thế giới tại Việt Nam với 9 khu công nghiệp VSIP trải dài từ Bắc đến Nam đã tạo ra hàng nghìn việc làm cho người dân các địa phương của Việt Nam.

Trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong rằng Hiệp hội nhân dân Singapore sẽ tích cực hỗ trợ, hợp tác, thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về truyền thống đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Singapore…

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nhận quà lưu niệm từ ông Desmond Tan, Giám đốc điều hành Hiệp hội Nhân dân Singapore

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, hiện nay có 12.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Singapore. Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore đóng góp tích cực cho xã hội sở tại cũng như quan hệ hợp tác hai nước. Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều người Singapore sang đầu tư tại Việt Nam. Đây là các cầu nối quan trọng của quan hệ hữu nghị hai nước.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn Hiệp hội nhân dân Singapore tiếp tục phối hợp, thúc đẩy các cơ quan hữu quan của Singapore tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Singapore. Về phía MTTQ Việt Nam sẽ cùng các ngành hữu quan luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp, công dân Singapore đang làm ăn, sinh sống tại Việt Nam theo quy định pháp luật.

Đánh giá cao kết quả Hội đàm và ký kết Bản ghi nhớ chương trình hợp tác giữa hai bên trong giai đoạn 2018-2020, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Hiệp hội nhân dân Singapore sẽ tiếp tục hỗ trợ MTTQ Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng kết nối, xây dựng cộng đồng, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức và giám sát các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri cho đội ngũ nhân viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhất là các Đoàn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương cử sang Singapore tập huấn, học tập.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Hiệp hội nhân dân Singapore, ông Desmond Tan cảm ơn những tình cảm ấm áp, sự đón tiếp nồng hậu của UBTƯ MTTQ Việt Nam dành cho Đoàn trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thông báo kết quả hội đàm trước đó giữa Đoàn đại biểu Hiệp hội nhân dân Singapore với Đoàn đại biểu UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Desmond Tan khẳng định  Hiệp hội sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để thực hiện các nội dung trong bản ghi nhớ, qua đó tiếp tục củng cố, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác giữa hai tổ chức, góp phần vào sự phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia, tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Hương Diệp

Ảnh: Quang Vinh – Kỳ Anh

[Về đầu trang ]


Xây dựng thế trận lòng dân nhìn từ tấm gương Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018), ngày 14/8, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhằm tôn vinh và khẳng định công lao, đóng góp to lớn của Chủ tịch đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn bắt tay đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Tham dự buổi gặp mặt có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Phạm Thế Duyệt, Nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh, Ngô Sách Thực; bà Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ tịch nước cùng các đại biểu là nguyên Phó Chủ tịch và nguyên Ủy viên Ban Thường trực UBT Ư MTTQ Việt Nam đang sinh sống tại Thành phố Hà Nội và đại diện các bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương.

Một di sản quý giá về tư tưởng, đạo đức và tác phong

Chủ tịch Tôn Đức Thắng xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo tại tỉnh An Giang. Với ý chí quật cường và lòng yêu quê hương, đất nước, ngay khi là công nhân đã sớm thức tỉnh tinh thần yêu nước của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Năm 1912, khi mới 24 tuổi, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã tổ chức và lãnh đạo cuộc bãi công của công nhân Nhà máy sửa chữa tàu thủy Ba Son, mở đầu cho cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian lao nhưng rất vinh quang của người.

Quang cảnh buổi gặp mặt

Là người có uy tín lớn trong Đảng, trong Nhân dân, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã đảm nhiệm qua nhiều chức vụ, đặc biệt, Bác là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và sau này là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và 27 năm liên tục làm Chủ tịch Mặt trận Liên Việt và MTTQ Việt Nam.

Không chỉ là một nhà chính trị kiên định, nhà tổ chức tài năng, Chủ tịch Tôn Đức Thắng còn có những đóng góp quý giá về lý luận, làm sáng tỏ và phong phú hơn tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở nước ta.

Với những công lao to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tháng 8 năm 1958 nhân dịp tròn 70 tuổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quyết định tặng Chủ tịch Tôn Đức Thắng Huân chương Sao Vàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng và phát biểu: “Thay mặt nhân dân và Chính phủ, tôi trân trọng trao tặng đồng chí Tôn Đức Thắng Huân chương Sao Vàng là Huân chương cao nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mà đồng chí Tôn Đức Thắng là người đầu tiên và người rất xứng đáng được tặng Huân chương ấy”.

Ông Phạm Thế Duyệt, Nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu tham dự đã cùng nhau chia sẻ và làm sáng tỏ hơn những cống hiến trong cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ông Phạm Thế Duyệt, Nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng là điều hết sức cảm động, từ những hoạt động này đã khơi dậy lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với các bậc tiền bối, biết ơn trước công lao đóng góp của Chủ tịch đối với Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta.

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, người phục vụ trọn 9 đời Chủ tịch Mặt trận cho rằng, là nhà lãnh đạo lỗi lạc và mẫu mực, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã để lại cho đời một di sản vô cùng quý giá về tư tưởng, đạo đức và tác phong, ông đã hiến dâng cuộc đời cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc vì độc lập của dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng CNXH.

Nguyên Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Doan phát biểu tại buổi gặp mặt

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng, kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng chính là thể hiện cao độ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Tấm gương, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng chính là biểu tượng của thế trận lòng dân vững chắc. Chính tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc đã tạo nên sức mạnh riêng có của dân tộc Việt Nam, chính sức mạnh đó đã giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, gian khổ và giành được thắng lợi như ngày hôm nay.

Theo bà Nguyễn Thị Doan, thế trận lòng dân được xuất phát từ lòng yêu quê hương, đất nước và niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Từ bài học thành công trên cho thấy, thế trận lòng dân đã tập hợp được lực lượng nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong mỗi giai đoạn cách mạng.

“Do đó cần phải củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời đại ngày nay, cũng như cần nghĩ rộng hơn về vai trò của mỗi cán bộ Mặt trận trong tình hình mới, phải luôn là người gương mẫu đi đầu để dân tin và cũng là để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc”, bà Doan nhấn mạnh.

Tiếp tục đổi mới nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, Chủ tịch Tôn Đức Thắng là người chiến sỹ cộng sản kiên trung, mẫu mực, đã cống hiến trọn đời cho cách mạng, cho dân tộc; người là bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một nhân cách lớn, cao thượng và trong sáng, là tấm gương để chúng ta và các thế hệ mai sau mãi mãi tôn vinh và học tập. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, ở hoàn cảnh nào, Chủ tịch Tôn Đức Thắng luôn tỏ rõ rất mực trung thành, tận tụy đối với Đảng, nhân dân, luôn nêu cao tinh thần anh dũng, bất khuất, phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Hơn 70 năm cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, tên tuổi, sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng gắn liền với lịch sử thắng lợi vẻ vang của cách mạng nước ta trong thế kỷ XX.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là dịp để mỗi người Việt Nam cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, ôn lại cuộc đời cách mạng của những người cộng sản tiền bối như Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, để hiểu hơn giá trị thắng lợi của sự nghiệp cách mạng đã đạt được, tiếp nối truyền thống ông cha bằng những thắng lợi của cách mạng hôm nay; học tập tấm gương đạo đức sáng ngời của lớp người đi trước, tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng để phụng sự cách mạng, phục vụ nhân dân.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi gặp mặt

“Ghi tạc công lao của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, chúng ta càng tự hào về truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, 88 năm qua đã không ngừng phấn đấu, trưởng thành và phát triển; các thế hệ làm công tác Mặt trận nguyện tiếp tục ra sức rèn luyện, học tập đạo đức cách mạng "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chia sẻ.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng đây chính là dịp để mỗi người cán bộ Mặt trận nhận thức sâu sắc hơn về công tác Mặt trận, về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và đạo đức cách mạng, xác định trách nhiệm của mình trong giai đoạn mới. Từ đó, MTTQ Việt Nam các cấp luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chăm lo tốt hơn đời sống của các tầng lớp nhân dân, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, góp phần tăng cường, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Trưởng Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam tại buổi gặp mặt

Từ tấm gương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận các cấp tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong lao động, sản xuất, học tập, công tác; thường xuyên chăm lo cho các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, người yếu thế trong xã hội và đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ…; Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nắm bắt tình hình nhân dân để kịp thời phản ánh, kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước về những vấn đề nhân dân quan tâm; Tham gia tích cực, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; Tăng cường đồng thuận xã hội, cùng Đảng, Nhà nước thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch kinh tế - xã hội Nhà nước đã đề ra.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt

“Trước mắt tiếp tục tập trung thực hiện tốt và tổng kết đánh giá kết quả 5 Chương trình hành động Đại hội VIII MTTQ Việt Nam đã đề ra; bám sát Chỉ thị 17 của Ban Bí thư để phối hợp, hướng dẫn, tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024 với tinh thần: đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, phát triển, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Trân trọng cảm ơn những tình cảm của các cụ, các vị, các đại biểu về những cống hiến, luôn ủng hộ, theo dõi, góp ý thiết thực cho hoạt động và sự phát triển của Mặt trận của trong suốt thời gian qua, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn các cụ, các vị, các đại biểu tiếp tục quan tâm, cống hiến cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ luôn trân trọng lắng nghe, đón nhận và không ngừng nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động để góp phần chăm lo tốt hơn nữa đời sống Nhân dân và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Hương Diệp

ảnh Quốc Anh

[Về đầu trang ]


Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong vận động và giám sát xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ngày 15/8, tại Hà Nội, Đảng đoàn, Ban Thường trực Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Tọa đàm "Vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc vận động và giám sát xây dựng nông thôn mới - Thực trạng và giải pháp".

Quang cảnh Tọa đàm

Tham dự và chủ trì Tọa đàm có ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW Khóa X; ông Trần Thanh Mẫn, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành ở Trung ương, đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam các địa phương; các nhà khoa học, các chuyên gia.

Mang lại cuộc sống tốt hơn cho mỗi gia đình, cộng đồng dân cư

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Tọa đàm

Phát biểu tại Tọa đàm, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, sau khi Nghị quyết 26 của BCH Trung ương ban hành, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt, liên tục và đạt được những kết quả hết sức quan trọng.

Từ Nghị quyết 26, MTTQ Việt Nam đã xác định đây là trách nhiệm và vào cuộc với tinh thần: Triển khai hiệu quả chương trình xây dựng NTM chính là chăm lo tốt hơn cho đời sống của người dân nhất là khu vực nông thôn. Để cụ thể hoá nội dung và cách thức tổ chức thực hiện, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã lồng ghép 19 nội dung, tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM thông qua các nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại Tọa đàm

“Mặt trận đã tập trung tuyên truyền, vận động để làm rõ hơn về nhận thức: Xây dựng NTM không chỉ là Nhà nước đầu tư xây dựng các công trình, mà người dân là chủ thể, là trách nhiệm của mỗi người, của các ngành, các cấp; NTM mang lại cuộc sống, diện mạo tốt hơn cho chính mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư. Xây dựng NTM là thực hiện toàn diện các mặt của đời sống xã hội, là việc làm thường xuyên, ai cũng có thể góp phần mình, có những việc không phải cứ có tiền mới làm được”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thông tin.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26, hiện nay cả nước có 3.420 xã (38,32%) được công nhận đạt chuẩn NTM. Có 53 đơn vị cấp huyện thuộc 27 tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Cả nước có 32 liên hiệp HTX nông nghiệp và 12.388 HTX nông nghiệp;  4.823 sản phẩm đặc sản, dịch vụ du lịch cấp xã, huyện; 818 chuỗi nông sản an toàn. Có trên 500 loại mô hình tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự ở địa bàn nông thôn; 61.158 Tổ an ninh nhân dân, 36.361 Tổ hòa giải, 92.623 Tổ tự quản.

“Đã có nhiều mô hình hay, cách làm tốt, nhiều khu dân cư kiểu mẫu, xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới và đang tiếp tục phấn đấu trở thành NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Tọa đàm

Tuy nhiên, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, thực tiễn đang đặt ra một số vấn đề cần phải tiếp tục quan tâm, đó là tính bền vững, thực chất, mức độ được hưởng thụ và sự hài lòng thực sự của người dân đối với kết quả xây dựng NTM; một số hạn chế đã nêu trong Nghị quyết 26 nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết căn cơ, toàn diện như: Hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động còn hạn chế; chất lượng giám sát phản biện xã hội còn khiêm tốn. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới cách thức sản xuất còn chậm; năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng, sức cạnh tranh nhiều mặt hàng còn thấp. Hình thức tổ chức sản xuất chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nền sản xuất hàng hoá. Một số nơi, nông nghiệp và nông thôn phát triển thiếu quy hoạch, môi trường ô nhiễm; năng lực thích ứng, ứng phó với thiên tai còn nhiều hạn chế. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn tuy có cải thiện nhưng cơ bản vẫn còn phải quan tâm hơn nữa, nhất là vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa; vấn đề chênh lệch giàu, nghèo giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, phát sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp.

Người dân là chủ thể quan trọng trong xây dựng NTM

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, phân tích làm rõ những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng hiệu quả xây dựng nông thôn mới, qua đó giúp cho MTTQ Việt Nam các cấp có thêm giải pháp đổi mới, đột phá trong tuyên truyền, vận động, giám sát xây dựng nông thôn mới từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn phù hợp với giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại Tọa đàm

Ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; bà Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.. đều cho rằng, kinh nghiệm xây dựng NTM là phải huy động trí tuệ, sức dân. Muốn tập hợp, huy động nhân dân thì Mặt trận, các tổ chức đoàn thể là người vận động tốt nhất. 

“Xây dựng NTM là phải bảo đảm 3 yêu tố: nâng cao thu nhập, chỉnh trang hạ tầng, môi trường sạch. Không ai khác người dân chính là chủ thể quan trọng nhất để xây dựng NTM. Phải để người dân tự giác, tự quản thành quả xây dựng NTM”, ông Nguyễn Hải Nam nhấn mạnh.

Mang đến kinh nghiệm từ thực tế trên địa bàn miền núi phía Bắc, ông Phí Văn Chí, Bí thư Đảng ủy xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái nhận định: Trong xây dựng nông thôn mới ở xã miền núi có địa hình phức tạp, trình độ dân trí còn thấp, phong tục tập quán của người dân khác nhau, vì vậy, vai trò của MTTQ và Ban công tác mặt trận ở cơ sở đóng vai trò quan trọng. Bởi, chính họ là những người ở gần dân, hiểu được tâm tư nguyện vọng, phong tục tập quán của người dân nơi đó.

“Làm tốt công tác tuyên truyền đúng với tâm tư nguyện vọng của người dân sẽ tạo cho họ sự khát khao xây dựng thành công nông thôn mới”, ông Chí chia sẻ.

Giáo sư Hoàng Chí Bảo, Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Tọa đàm

Giáo sư Hoàng Chí Bảo, Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị cần quan tâm làm rõ những vấn đề mới nảy sinh ở nông thôn như người nông dân “chán” ruộng bỏ ra thành phố kiếm việc làm, thực trạng được mùa rớt giá; thực trạng tiêu cực, tham nhũng quan liêu, cửa quyền ở nông thôn làm người dân bức xúc.

Theo Giáo sư Hoàng Chí Bảo, cần nhìn thẳng vào sự thật để tổng kết khách quan, xác định rõ tình huống mâu thuẫn để đưa ra những giải pháp cho thời kỳ mới thực sự mang tính đột phá.

“Cần vận dụng và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh nhất là những người cán bộ Mặt trận cơ sở phải thấm nhuần tư tưởng của Bác "cái gì lợi cho dân phải quyết làm cho bằng được, cái gì hại đến dân dù chỉ một cái hại nhỏ cũng phải quyết tránh cho bằng được", Giáo sư Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh.

Bên cạnh đó phải có cơ chế, đổi mới chính sách để tạo động lực phát triển cho nông dân trong đó phải coi nông dân là chủ thể của quá trình xây dựng phát triển đổi mới, hiện đại hóa và hội nhập đất nước.

Ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT phát biểu tại Tọa đàm

Ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT khẳng định trong 8 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM có vai trò quan trọng của MTTQ Việt Nam trong việc phát huy nguồn lực của nhân dân.

Theo ông Nam, trong giai đoạn 2010 - 2017 huy động được khoảng 1.672.250 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước chiếm 28,6%, vốn tín dụng chiếm 56,7%, vốn doanh nghiệp chiếm 4,9%, người dân và cộng đồng đóng góp chiếm 15,82%.

Từ những thực tiễn nảy sinh ở nông thôn trong xây dựng NTM, ông Nam đề nghị Mặt trận cần phát huy vai trò của mình trong xây dựng nông thôn mới từ đó góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch vùng miền. Bên cạnh đó quan tâm đến vấn đề môi trường nông thôn, vận động đảm bảo an ninh trật tự, tham gia giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân qua việc phát triển kinh tế nông thôn để có những hàng hóa có giá trị kinh tế cao.

Ông Cao Đức Phát, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương

phát biểu tại Tọa đàm

Đánh giá cao vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong tham gia xây dựng NTM, ông Cao Đức Phát, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương khẳng định, MTTQ Việt Nam đã tham gia tích cực và có đóng góp quan trọng vào thành công của chương trình xây dựng NTM, đặc biệt việc xây dựng NTM được Mặt trận cụ thể hóa thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

Ông Cao Đức Phát cho rằng, MTTQ Việt Nam cùng với các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động, giúp nhân dân bám sát hơn mục tiêu của chương trình, qua đó cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Mặt trận các cấp cùng với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương phát huy tính hiệu quả trong xây dựng NTM với phương châm dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra thông qua hiệp thương, đối thoại, kiểm tra giám sát nhằm đánh giá sự hài lòng của người dân trong xây dựng NTM.

Để phát huy vai trò của Mặt trận các cấp trong xây dựng NTM, ông Cao Đức Phát cho rằng cần xác định rõ nhiệm vụ, nội dung công tác của từng tổ chức ở từng thôn xóm, mỗi cán bộ Mặt trận cần vận động nhân dân làm những việc cụ thể; các tổ chức thành viên tích cực gương mẫu, tham gia thực hiện các nhiệm vụ xây dựng NTM ở chính hộ gia đình, thôn xóm mình, tạo được sức lan tỏa tới từng hộ gia đình và thay đổi cuộc sống của từng hộ gia đình và người dân.

Tại buổi Tọa đàm, các ý kiến cũng cho rằng, trong xây dựng NTM, công tác tuyên truyền rất quan trọng, phải làm cho người dân hiểu thấu vai trò, giá trị của xây dựng NTM chính là để cho người dân có cuộc sống chất lượng hơn.  Xây dựng NTM chính là để phát triển nông thôn bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn cả về chật chất và tinh thần. Muốn thế, cán bộ Mặt trận, Đoàn thể phải được bồi dưỡng, tập huấn để có kỹ năng tuyên truyền, vận động thuyết phục người dân chung tay xây dựng NTM, cần tăng cường đối thoại giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới

Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Tọa đàm

Phát biểu tại Tọa đàm, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm xuyên suốt qua toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng ta. Sau 10 năm thực hiện, tổng kết Nghị quyết 26 của các cấp, ngành vừa qua khẳng định đây là một trong các Nghị quyết thành công, đem lại hiệu quả thiết thực nhất, góp phần thay đổi cơ bản bộ mặt nông nghiệp, nông dân, nông thôn của nước ta.

Ông Nguyễn Văn Bình đánh giá cao việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn thông qua các hoạt động: tuyên truyền, giám sát, tham gia góp ý chính sách, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển nông nghiệp, nông dân và xây dựng nông thôn mới của đất nước trong thời gian qua.

Khẳng định đây là hướng đi đúng, cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Bình đề nghị MTTQ Việt Nam tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, thực hiện hiệu quả Nghị quyết trong giai đoạn mới trong đó đặc biệt quan tâm đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; lắng nghe và đề cao vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn, nông nghiệp; chú trọng phối hợp triển khai mô hình liên kết sản xuất hàng hóa lớn theo chuỗi giá trị; gắn kết xây dựng nông thôn mới với đô thị hóa nông thôn…

Đồng thời, ông Nguyễn Văn Bình đề nghị Ban Chỉ đạo tổng kết tiếp thu những ý kiến tham luận, đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện Báo cáo Tổng kết Nghị quyết 26, đồng thời sẽ báo cáo Bộ Chính trị để ban hành một Nghị quyết mới, phù hợp với tình hình mới, đáp ứng cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn của nhân dân trong thời gian tới.

Ghi nhận các ý kiến tâm huyết, đóng góp của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp cần quyết liệt trong vận động và giám sát để nâng cao chất lượng, đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

"Mục tiêu cuối cùng của NTM là hạ tầng kinh tế - xã hội được phát triển; môi trường nông thôn được cải thiện; sản xuất phát triển, thu nhập của người dân được khá hơn; đời sống văn hoá được nâng cao, an ninh trật tự được đảm bảo; dân chủ ở cơ sở được phát huy; có nhiều mô hình hay, cách làm tốt, nhiều khu dân cư kiểu mẫu, xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới và tiếp tục phấn đấu nâng cao trở thành nông thôn mới kiểu mẫu", Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Hương Diệp

ảnh Kỳ Anh – Quang Vinh

[Về đầu trang ]


Những người vun đắp biên giới hòa bình, hữu nghị

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh, 40 tấm gương tiêu biểu là 40 bông hoa đẹp nhất trong phong trào bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia, phong trào xây dựng nông thôn mới… những con người bình dị, khiêm nhường được cộng đồng và xã hội trân trọng, tin yêu.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị.

Đưa “ánh sáng của Đảng” đến đồng bào

Ngày 17/8, tại Tây Ninh, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị biểu dương “Người có uy tín, tiêu biểu trong phong trào  toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” khu vực biên giới tuyến Việt Nam - Campuchia.

Dự Hội nghị có ông Hầu A Lềnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam ; ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP, Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP. Đặc biệt về tham dự Hội nghị có 40 đại biểu là người có uy tín, những tấm gương tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”…

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người dân. Trong những năm qua, Mặt trận các cấp đã phối hợp với  BĐBP đã tuyên truyền, vận động hơn 200 nghìn hộ gia đình góp phần tham gia xây dựng 1.137 km biên giới giữa Việt Nam - Campuchia trở thành biên giới hòa bình, hữu nghị, đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Thực hiện Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, Mặt trận đã phối hợp với lực lượng Công an, BĐBP lựa chọn, xây dựng được rất nhiều người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Tuy đang công tác hoặc ở những cương vị khác nhau nhưng họ đều là những người thấu hiểu địa bàn, thấu hiểu hoàn cảnh, bằng uy tín của bản thân và ngôn ngữ của đồng bào để tuyên truyền, vận động đến từng cá nhân và hộ gia đình để thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giữ gìn an ninh trật tự nơi biên giới…

“Người có uy tín, tiêu biểu đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với xã hội và cộng đồng; thực sự là chỗ dựa quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, đi đầu trong các phong trào xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh trật tự, đưa “ánh sáng của Đảng” đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh khẳng định.

“40 tấm gương tiêu biểu là 40 bông hoa đẹp”

Từ kết quả của phong trào, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tiêu biểu như: ông A Ly, Giáo cả Thánh đường Hồi giáo, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang đã tuyên truyền, vận động bà con, giáo dân trên địa bàn không nghe theo các luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu, các đối tượng thù địch gây chia rẽ đoàn kết nội bộ; vào thứ 6 hàng tuần tổ chức tuyên truyền vận động bà con nhân dân không tham gia vào các tệ nạn xã hội, không xâm phạm đến vành đai biên giới, mốc quốc giới.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh và lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà lưu niệm cho các đại biểu.

Ông Trần Văn Thạnh, đã có trên 20 năm tham gia Ban quản tự chùa Bửu Sơn Kỳ Hương, ấp 5, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu thường xuyên lồng ghép tuyên truyền những nội dung các văn bản pháp luật về biên giới quốc gia cho các tín đồ trong đạo biết và chấp hành nghiêm những quy định trên khi qua lại biên giới làm ăn sinh sống cũng như trong quá trình sản xuất không lấn sang đất bạn Campuchia, không buôn lậu và tiếp tay cho buôn lậu,...

Nhiều người có uy tín, tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tăng cường đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia, góp phần bảo vệ đường biên, mốc giới quốc gia.

Ở tỉnh An Giang có ông Chau Dan, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên. Tỉnh Đắk Lắk có ông Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh xã Ia Rvê, huyện Ea Súp.

Tỉnh Đồng Tháp có ông Hà Văn Oai, tổ trưởng tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới Ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự; ông Huỳnh Văn Bầu, tổ trưởng tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới Ấp Bình Hòa Trung, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự; ông Ngô Văn Nguyễn, tổ trưởng tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới Ấp Tân Hòa, xã Tân Hội, TX Hồng Ngự.

Tỉnh Gia Lai có ông Ksor Bơng, người uy tín tiêu biểu làng Bi, xã Ia O, huyện Ia Grai. Tỉnh Kiên Giang có ông Dương Văn Phúc, ngươi có uy tín ấp Rạch Gỗ, xã Phú Lợi, huyện Giang Thành; ông Huỳnh Văn Suôl, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành…

Tại Hội nghị biểu dương này, Ban tổ chức đã biểu dương 40 tấm gương tiêu biểu của 12 dân tộc, đại diện cho gần 4 nghìn người có uy tín, tiêu biểu của 31 dân tộc thiểu số ở 10 tỉnh có có đường biên giới chung với nước bạn Campuchia.

“Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực của các cụ, các vị, các đồng chí đại biểu được tuyên dương hôm nay, 40 tấm gương tiêu biểu là 40 bông hoa đẹp nhất trong phong trào bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia, phong trào xây dựng nông thôn mới… những con người bình dị, khiêm nhường được cộng đồng và xã hội trân trọng, tin yêu” - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đánh giá.

Đoàn kết các tầng lớp nhân dân

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh: “Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP mong muốn các cụ, các vị, các đồng chí về dự Hội nghị hôm nay cùng tất cả những người có uy tín, tiêu biểu, già làng, trưởng bản, trưởng các dòng họ… trong cả nước tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tự giác tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc, xây dựng biên giới Việt Nam với các nước láng giềng nói chung, với Campuchia nói riêng hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển”.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh và lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị: Cần tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn biên giới giữ gìn tình đoàn kết hữu nghị với đồng bào các dân tộc của nước bạn; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động tăng cường tình đoàn kết, gắn bó nhân dân khu vực hai bên biên giới. Tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và “Ngày Biên phòng toàn dân”, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng lực lượng “nòng cốt” trong đồng bào dân tộc, tôn giáo. Vận động nhân dân đăng ký thực hiện “Điểm sáng về chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”; khu dân cư “An toàn, lành mạnh”, khu dân cư “Tự quản đường biên, mốc quốc giới” ở các địa phương khu vực biên giới.

Đẩy mạnh thực hiện công tác đối ngoại nhân dân, trong đó, triển khai, thực hiện tốt nội dung Bản ghi nhớ về Chương trình hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia; tập trung thực hiện giao lưu trao đổi, thăm hỏi giữa MTTQ với BĐBP tỉnh với các tổ chức Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia và các hội, đoàn thể của các tỉnh biên giới thuộc Vương quốc Campuchia tiếp giáp với Việt Nam…

Quốc Định

[Về đầu trang ]


Người có uy tín thực sự trở thành hạt nhân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đó là mong muốn của Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tại buổi tiếp Đoàn đại biểu Người có uy tín tỉnh Sóc Trăng đến chào thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam sáng 17/8, tại Hà Nội.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại buổi tiếp đón.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh vui mừng chào đón đoàn đến thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam đồng thời hoan nghênh việc tổ chức đoàn đại biểu Người có uy tín về với ngôi nhà chung đại đoàn kết. Dịp này, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn được lắng nghe ý kiến của các vị chức sắc, người tiêu biểu để biết được tâm tư nguyện vọng của bà con các tôn giáo tỉnh Sóc Trăng.

Tại  buổi tiếp, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng Dương Sà Kha cho biết: Sóc Trăng là tỉnh có nhiều dân tộc sinh sống, trong đó chủ yếu là 3 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa có truyền thống đoàn kết, thương yêu, gắn bó tương trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Sóc Trăng cũng là tỉnh có nhiều tôn giáo như Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Phật giáo Hoà hảo, ... các vị chức sắc, tôn giáo trong đồng bào có đạo luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, vai trò tập hợp của MTTQ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng Dương Sà Kha phát biểu tại buổi tiếp đón.

Nhiều vị chức sắc thể hiện rõ lòng yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, đoàn kết, gắn bó và có sự đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh Sóc Trăng. Thời gian qua, người có uy tín, các chức sắc tôn giáo đã tích cực vận động các nhà hảo tâm thực hiện các chương trình an sinh xã hội, từ thiện xã hội như: Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, xây cầu, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội địa phương.

Ông Dương Sà Kha cũng khẳng định, việc phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các vị chức sắc tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, đặc biệt là trong dân tộc tôn giáo được tỉnh đặc biệt quan tâm. Năm 2018, tỉnh Sóc Trăng vừa phê duyệt danh sách 666 người có uy tín trên toàn tỉnh. Người có uy tín trong đồng bào dân tộc và các vị chức sắc tôn giáo luôn tích cực vận đông nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. “Người có uy tín thực sự là lực lượng nòng cốt, quan trọng, là cầu nối giữa cấp uỷ, chính quyền với nhân dân”, Chủ tịch Mặt trận Sóc Trăng nhấn mạnh.

Thượng toạ Thích Thiện Nguyện.

Tại cuộc gặp mặt, Thượng toạ Thích Thiện Nguyện, Chánh thư Ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng chia sẻ: Phật giáo tỉnh Sóc Trăng luôn tuyên truyền, vận động khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện an sinh xã hội, xây dựng cầu nông thôn. Thời gian qua, trên 200 cây cầu được vận động xây dựng. Đặc biệt 6 tháng đầu năm 2018, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng đã vận động từ thiện được hơn 40 tỷ đồng. Thành quả một phần do sự hỗ trợ của tỉnh uỷ, Mặt trận và các đoàn thể. Cùng với đó, các cơ sở thờ tự ngày càng khang trang, mỗi cơ sở là nơi lưu trú từ 200-500 người dân khi có thiên tai bão lũ...

Cũng theo Thượng tọa, tại Sóc Trăng, có  hơn 500 chức sắc chức việc, 4.000 nhà tu hành... Với dân số gồm 49% người theo đạo, các tổ chức tôn giáo đã góp phần vào công tác an sinh xã hội của tỉnh Sóc Trăng.

Quang cảnh buổi tiếp đón.

Ghi nhận những đóng góp của những người có uy tín trong cộng đồng tỉnh Sóc Trăng, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh, vai trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc trong đồng bào có đạo là hết sức quan trọng, là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá, là địa phương đa tôn giáo với gần 50% đồng bào có đạo, còn một số khó khăn nhưng trong những năm qua đời sống của bà con trong tỉnh Sóc Trăng không ngừng được nâng lên, đạt được thành tựu đáng mừng. Tình hình an ninh trật tự ổn định, không có khiếu kiện, tập trung đông người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Trong thành tích chung đó có đóng góp không nhỏ của những người có uy tín đặc biệt là những người có uy tín trong các tôn giáo.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng quan tâm hơn nữa tới người có uy tín để họ thực trở thành hạt nhân của khối đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Hải Nhi

Ảnh Quang Vinh

[Về đầu trang ]


Vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

Ngày 17/8, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đã thân mật tiếp đoàn đại biểu Liên minh Phật giáo Lào do Hòa thượng Vệt Ma Se Nay, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Liên minh Phật giáo Lào làm trưởng đoàn sang thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực tiếp đoàn Liên minh Phật giáo Lào do Hòa thượng Vệt Ma Se Nay, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Liên minh Phật giáo Lào làm Trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cho biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói ‘Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu như nước Hồng Hà Cửu Long; tình hữu nghị Việt Nam - Lào cao hơn  núi, rộng hơn sông’. Các chương trình hoạt động của Mặt trận đã chứng minh tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào trong các chương trình phối hợp.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực khẳng định, đoàn kết nhân dân là yêu cầu chung đã tạo nên sức mạnh tổng hợp của nhân dân hai nước. Trong chương trình phối hợp giữa MTTQ Việt Nam với Mặt trận Lào xây dựng đất nước cũng có nhiều nội dung, trong có nội dung trao đổi hữu nghị nhân dân hai nước, tăng cường xây dựng đường biên giới hòa bình - hữu nghị, tăng cường trao đổi kinh nghiệm đoàn kết tôn giáo… Trong đó, việc vận động đoàn kết tôn giáo của Việt Nam trong chương trình chung của Mặt trận có khẳng định Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tham gia tích cực trong việc vận động đoàn kết toàn dân.

Theo Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực, MTTQ Việt Nam hiện nay đang có Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Bằng những tiêu chí cụ thể, trong đó có đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, các tôn giáo cùng tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là các chương trình nhân đạo, từ thiện để giúp đỡ người nghèo vươn lên… những phong trào này đã nhân lên tinh thần của Phật giáo đó là từ bi, hỉ xả, cứu khổ, cứu nạn. Những việc làm này của Phật giáo không chỉ lan tỏa ở trong nước mà còn có tính quốc tế và có tính ảnh hưởng rất lớn đến các nước trong khu vực ASEAN.

Quang cảnh buổi tiếp.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cũng bày tỏ sự vui mừng khi biết được Liên minh Phật giáo Lào và Giáo hội Phật giáo Việt Nam có chương trình phối hợp chung và việc làm này đã biến ý tưởng tốt đẹp của Phật giáo cũng như của nhân dân hai nước thành hiện thực.

Bày tỏ niềm vui mừng được đến chào thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam, Hòa thượng Vệt Ma Se Nay, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Liên minh Phật giáo Lào cho biết: Mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Lào được hun đúc qua nhiều năm lịch sử. Truyền thống tốt đẹp đó đang được các thế hệ lãnh đạo cũng như nhân dân hai nước dày công vun đắp qua nhiều thế hệ.

Nhân dịp này, Hòa thượng Lào Hòa thượng Vệt Ma Se Nay chúc mối quan hệ Việt Nam - Lào và quan hệ hợp tác của hai cơ quan Mặt trận hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu Liên minh Phật giáo Lào.

Tuệ Phương

Ảnh: Quang Vinh

[Về đầu trang ]


Ấm lòng những căn nhà Đại đoàn kết trên quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Trao tận tay những căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang ngày 18/8, ông Trần Thanh Mẫn, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, đây là những hành động thiết thực chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018), mỗi căn nhà sẽ giúp các hộ nghèo ổn định đời sống, yên tâm phát triển sản xuất và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Cùng đi với đoàn có ông Huỳnh Đảm, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang; ông Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang; bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Hoàng Thám, Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các vị trong Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các Ban, đơn vị UBTƯ MTTQ Việt Nam và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh An Giang.

Đến mảnh đất An Giang những ngày tháng 8 lịch sử này ai cũng cảm nhận được không khí vui tươi, phấn khởi qua các hoạt động thiết thực của người dân tỉnh An Giang hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Qua phà Ô Môi, bước chân lên cù lao Ông Hổ, xã Mỹ Hoà Hưng, dọc các nẻo đường, rợp màu cờ, những căn nhà được chỉnh trang khang trang hơn, mỗi người dân trên mảnh đất cách mạng này theo cách riêng của mình đều thể hiện niềm tự hào và tri ân trước những cống hiến to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung và đối với mảnh đất An Giang nói riêng.

Anh Trần Phước Nguyên, xã Mỹ Hòa Hưng chia sẻ, nhớ tới Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người dân xã Mỹ Hòa Hưng đã đầu tư công sức chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn cây ăn quả, trồng hoa, cây cảnh để tạo cảnh quan thu hút khách du lịch tham quan, nghỉ dưỡng, qua đó vừa góp phần giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp của đất và người An Giang đến với du khách gần xa, vừa tăng thêm thu nhập cho gia đình và địa phương, tất cả đều hướng đến mục tiêu xây dựng quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng trở thành một miền quê đáng sống.

Tri ân công lao của Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác thăm nơi ở của Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Hòa chung với các hoạt động tri ân những cống hiến của Chủ tịch Tôn Đức Thắng và ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng cũng như những đóng góp to lớn của Chủ tịch đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã tới dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại phường Mỹ Long và Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi cảm tưởng tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, những người làm công tác Mặt trận hôm nay và mai sau luôn ghi nhớ công lao  của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, thấm nhuần sâu sắc nhiệm vụ củng cố vững chắc khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết một lòng phấn đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Niềm vui trên những khu dân cư Đại đoàn kết

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng quà hộ nghèo trên địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng

Tiếp nối mạch nguồn tri ân trên quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao 20 phần quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo tại xã Mỹ Hòa Hưng và Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên. Đồng thời, Đoàn đến thăm và khánh thành khu dân cư Đại đoàn kết tại phường Mỹ Hòa và trao 42 căn nhà Đại đoàn kết cho gia đình hộ nghèo trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm hộ gia đình

ông Trần Văn Thanh tại Khu dân cư Đại đoàn kết

Bày tỏ niềm vui mừng khi được chứng kiến cuộc sống của các hộ dân tại khu nhà Đại đoàn kết, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, đây là việc làm ý nghĩa, là công trình thiết thực chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

“42 căn nhà tại khu dân cư Đại đoàn kết là sự quyết tâm của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng toàn thể lãnh đạo tỉnh An Giang với mong muốn mang đến cho mỗi hộ nghèo được ổn định đời sống, yên tâm phát triển sản xuất và vươn lên thoát nghèo bền vững”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại

Khu dân cư Đại đoàn kết

Trong niềm hân hoan của bà con, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chia sẻ, việc chăm lo cho gia đình chính sách, chăm lo cho hộ nghèo là việc làm thường xuyên của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể từ trung ương đến địa phương theo Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và đúng với phương châm phát động của Thủ tướng Chính phủ “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Với trách nhiệm của mình, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã phát động nhân dân cả nước chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thông qua chương trình chăm sóc sức khỏe, thăm, tặng quà và trao nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên cả nước.

Từ công trình nhà Đại đoàn kết – căn nhà mang ý nghĩa sâu sắc dành cho người nghèo tại phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, với thuận lợi về vị trí địa lý, là nơi con sông Tiền và sông Hậu chảy qua, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các ban ngành tỉnh An Giang tiếp tục chung tay giúp đỡ người nghèo, quan tâm hỗ trợ về vốn để mỗi gia đình có thêm nguồn lực tham gia sản xuất kinh doanh, nâng cao trình độ học vấn, đào tạo nghề, tìm việc làm cho bà con để bà con ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo

Đồng thời cần quan tâm chăm lo sức khỏe cho mỗi hộ nghèo trên địa bàn, duy trì môi trường vệ sinh sáng xanh sạch đẹp, an ninh trật tự được đảm bảo, đặc biệt mỗi hộ dân cần giữ gìn sự đoàn kết, cùng đùm bọc, giúp nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau phát triển sản xuất để xứng đáng với cái tên “Khu dân cư Đại đoàn kết”.

“Đây là bước khởi đầu, là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, các mạnh thường quân tiếp tục chăm lo cho các hộ nghèo, và là động lực để mỗi hộ nghèo tự lực vươn lên, cùng chung tay xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là quê hương cách mạng, xứng đáng với những công lao của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cắt băng khánh thành khu nhà Đại đoàn kết

Được tận tay đón nhận căn nhà Đại đoàn kết từ Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, ông Trần Văn Thanh, năm nay đã 70 tuổi xúc động chia sẻ: “Khi biết tin gia đình được nhận nhà Đại đoàn kết, chúng tôi mừng lắm, cả đêm không ngủ, sau bao năm lăn lộn làm mướn đủ nghề, tiền công kiếm được chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày thì nay chúng tôi đã có một mái ấm thực sự, có nơi an cư, lạc nghiệp, có nơi để gia đình ổn định cuộc sống, tập trung làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Nghẹn ngào khi đứng trong căn nhà Đại đoàn kết, bà Nguyễn Thị Lệ cũng bày tỏ, cả cuộc đời bà chẳng bao giờ nghĩ được mình sẽ có được căn nhà ấm cúng như thế này, mấy ngày hôm nay cả nhà vẫn còn ngỡ ngàng khi bước vào căn nhà mới – căn nhà Đại đoàn kết ấm lòng đối với mỗi hộ nghèo của thành phố Long Xuyên.

Sẻ chia với niềm vui chung của những người con trên quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn mô hình khu nhà Đại đoàn kết sẽ là mô hình tiêu biểu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên cả nước, là động lực giúp mỗi hộ nghèo có chốn an cư, lập nghiệp, vươn lên trong cuộc sống và cùng xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh.

Hương Diệp

[Về đầu trang ]


Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Tấm gương tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đây là nhận định GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, tại hội thảo khoa học “Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của cách mạng Việt Nam” do Học viện Chính trị quốc gia phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh uỷ An Giang tổ chức ngày 19/8, tại An Giang.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đọc tham luận tại hội thảo.

Tấm gương đạo đức cách mạng

Dự và chỉ đạo hội thảo có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tham dự hội thảo còn có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh và hơn 100 đại biểu đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, các nhà khoa học, chuyên gia, cán cán bộ lão thành cách mạng, đại diện gia đình Chủ tịch Tôn Đức Thắng, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh An Giang.

Với 45 tham luận và 9 ý kiến trao đổi trực tiếp, hội thảo đã tập trung làm sáng tỏ 4 nội dung chủ yếu.

Cụ thể, xác định các nhân tố: gia đình, dòng họ, quê hương, dân tộc, thời đại và những phẩm chất cá nhân tác động sâu sắc đến việc hình thành nhân cách, con đường, chí hướng cứu nước, cuộc đời của Chủ tịch Tôn Đức Thắng; Khẳng định những đóng góp và vai trò quan trọng của đồng chí Tôn Đức Thắng đối với cách mạng Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Đó là đóng góp trong sáng lập, lãnh đạo tổ chức công hội đầu tiên ở Việt Nam, trong phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam, trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ tịch Tôn Đức Thắng là tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, mẫu mực. Nhân cách cao đẹp của Người có ý nghĩa to lớn đối với công cuộc đổi mới hiện nay; Tự hào về Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người con ưu tú của quê hương An Giang, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp, đổi mới xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: Với 92 năm tuổi đời, gần 70 năm hoạt động cách mạng liên tục, được Đảng, Nhà nước phân công giữ nhiều trọng trách, Chủ tịch Tôn Đức Thắng là người chiến sĩ cách mạng kiên cường và mẫu mực, vị lãnh tụ kính mến và thân thiết, nguyện trọn đời đấu tranh vì độc lập, tự do cho Tổ Quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Phát biểu chào mừng hội thảo, bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh: Chủ tịch Tôn Đức Thắng là người cộng sản tiêu biểu, cả cuộc đời cống hiến hy sinh, chí công vô tư, tất cả mọi lợi ích đều hướng về dân, về nước; cả cuộc đời

“Bác Tôn là một tấm gương mẫu mực về đức tính khiêm tốn, giản dị, cần, kiệm, liêm, chính. Trong mọi mối quan hệ, Bác Tôn đều được kính trọng cũng chính vì ở Người luôn toát lên phong thái của một vị lãnh tụ giản dị, bao dung, gần gũi, thân thiết, xứng đáng nhận lời khen của Bác Hồ là: ‘Gương mẫu đạo đức cách mạng’”.

Từ hoạt động và cống hiến của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam, ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam rút ra một số bài học kinh nghiệm như: Phải coi trọng hoạt động thực tiễn, bám sát cơ sở; phải coi trọng tổ chức cơ sở để phát huy sức mạnh tập thể của công nhân và phong trào của giai cấp vô sản; cần coi trọng công tác xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, có giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế.

Người lãnh đạo lâu năm nhất của Mặt trận

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh có bài tham luận với chủ đề “Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người lãnh đạo lâu năm nhất của Mặt trận”, nói về quá trình hoạt động cách mạnh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Trong tham luận, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đặc biệt nhấn mạnh về vai trò là người lãnh đạo lâu năm nhất của Mặt trận: Chủ tịch Tôn Đức Thắng là chiến sĩ lão thành cách mạng Việt Nam, là người bạn chiến đấu gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là biểu tượng của đại đoàn kết Bắc - Nam, là người con ưu tú của dân tộc. Bác Tôn là vị Chủ tịch duy nhất của Mặt trận Liên Việt (1951 - 1955) sau khi sáp nhập Mặt trận Việt Minh với Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam, đồng thời cũng là vị Chủ tịch đầu tiên và lâu năm nhất của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1955 - 1977).

Quang cảnh Hội thảo khoa học.

“Trong quá trình tìm đường cứu nước và giải phóng dân tộc của Bác Tôn có sự gắn bó mật thiết với Bác Hồ. Chính Bác Hồ là người đã đưa Bác Tôn đến với chủ nghĩa chân chính nhất, cách mạng nhất - chủ nghĩa Mác-Lênnin để rồi từ đó Bác Tôn được cùng Bác Hồ trở thành lãnh tụ của dân tộc, cùng làm công bộc của nhân dân” - Phó Chỉ tịch Bùi Thị Thanh cho biết.

Nhấn mạnh về khả năng tập hợp tất thảy các lực lượng yêu nước, phát huy nội lực dân tộc, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh nhấn mạnh: “Hơn 30 năm liên tục được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng, giao nhiệm vụ, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã tận tâm, tận lực giương cao ngọn cờ đại đoàn kết của lãnh tụ Hồ Chí Minh để lãnh đạo, tổ chức xây dựng và phát triển Mặt trận đoàn kết toàn dân, tập hợp tất thảy các lực lượng yêu nước, phát huy cao nhất nội lực của dân tộc và đã góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người, xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch Tôn Đức Thắng là nhà tổ chức tài năng của Mặt trận đoàn kết dân tộc ở nước ta”.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh khẳng định, Chủ tịch Tôn Đức Thắng, là người tiêu biểu nhất thực hiện tư tưởng đại đoàn kết của lãnh tụ Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã hiến dâng cuộc đời cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc vì độc lập của dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng CNXH, tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch gắn liền với những thắng lợi vĩ đại của cách mạng nước ta, mãi mãi được khắc ghi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc trong thế kỷ XX.

Như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhận định về Chủ tịch Tôn Đức Thắng: “Đồng chí Tôn Đức Thắng là một gương mẫu đạo đức cách mạng: suốt đời cần, kiệm, liêm, chính; suốt đời hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đúc kết: “Trọn đời, Chủ tịch Tôn Đức Thắng như một tấm gương ngời sáng về phẩm chất cao đẹp của người cộng sản. Ngày nay, trước những đòi hỏi của cuộc sống mới, tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng càng có ý nghĩa để mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực học tập, rèn luyện, noi theo để phấn đấu góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…”.

Quốc Trung

[Về đầu trang ]


Trao 1.300 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ĐBSCL

Tối ngày 18/8, tại TP Cần Thơ, Báo Nhân Dân đã tổ chức chương trình trao học bổng “Quỹ Hạt Giống Việt” cho học sinh nghèo hiếu học khu vực ĐBSCL năm 2018.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ĐBSCL.

Tham dự có Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình; ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc; ông Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng lãnh đạo 13 tỉnh, phố khu vực ĐBSCL và hàng trăm em học sinh.

Lần này, “Quỹ Hạt Giống Việt” của Báo Nhân Dân trao 1.300 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học của 13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL, trong đó mỗi tỉnh được phân bổ 100 suất, mỗi suất trị giá ba triệu đồng, với tổng giá trị 3,9 tỷ đồng.

“Quỹ Hạt Giống Việt” của Báo Nhân Dân trao 1.300 suất học bổng cho học sinh ĐBSCL. Ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao học bổng cho học sinh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Thuận Hữu

trao học bổng cho học sinh.

Toàn bộ kinh phí của chương trình trao học bổng lần này do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt tài trợ.

Ông Phan Huy Hiền, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch “Quỹ Hạt Giống Việt” cho biết, “Quỹ Hạt Giống Việt” của Báo Nhân Dân hỗ trợ kinh phí học tập cho hàng ngàn trẻ em, học sinh nghèo hiếu học, có thành tích học tập xuất sắc của khu vực ĐBSCL, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, vì một xã hội tri thức để ươm mầm cho những “hạt giống Việt” sinh sôi, phát triển vững bền…

Quốc Trung

[Về đầu trang ]


Kỷ niệm trọng thể 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng

Sáng 20/8, tại Cù lao Ông Hổ (xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh An Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018) - người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo mẫu mực, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người con ưu tú của quê hương An Giang giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, người chiến sĩ trung thành của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm

Dự Lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành; đại biểu lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các vị nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, dân tộc; đại diện thân tộc Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân tỉnh An Giang.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đọc Diễn văn Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ôn lại thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng.

Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng sinh ngày 20/8/1888 tại Cù lao Ông Hổ, thuộc làng An Hòa, tổng Định Thành, tỉnh Long Xuyên (nay là xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang). Sinh ra và lớn lên trong truyền thống yêu nước, nhân ái của gia đình, quê hương và dân tộc, từ thuở niên thiếu, đồng chí Tôn Đức Thắng đã tận mắt chứng kiến những tội ác dã man của thực dân Pháp xâm lược đối với nhân dân ta. Các phong trào yêu nước do Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Thủ Khoa Huân… lãnh đạo nhân dân Nam Bộ vùng lên khởi nghĩa, chống áp bức, bóc lột đã khơi dậy lòng yêu nước, thương dân, nỗi đau của người dân mất nước trong tâm tư, tình cảm của đồng chí Tôn Đức Thắng. Đồng chí Tôn Đức Thắng đã sớm giác ngộ cách mạng, tham gia phong trào yêu nước chống thực dân Pháp.

Những năm tháng tuổi trẻ bôn ba ở nước ngoài, hoạt động trong phong trào công nhân, công đoàn Pháp, đồng chí Tôn Đức Thắng đã tham gia cuộc nổi dậy của Hải quân Pháp ở Biển Đen, ủng hộ Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, góp phần bảo vệ Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới...

Cách mạng Tháng Tám thành công, từ lao tù trở về, đồng chí Tôn Đức Thắng đã tham gia ngay vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, được phân công tham gia Xứ ủy Nam Bộ và sau đó được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao đảm nhiệm nhiều trọng trách. Ở bất cứ cương vị nào, đồng chí Tôn Đức Thắng luôn nêu cao tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh cách mạng kiên cường, lòng trung thành, tận tụy, đạo đức cách mạng trong sáng, tích cực góp phần cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiến hành thắng lợi cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Tôn Đức Thắng là “đại thụ” trong rừng cây đại đoàn kết toàn dân tộc, tiêu biểu cho chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Nhà nước ta.

Với những công lao, đóng góp to lớn đối với cách mạng Việt Nam, phong trào bảo vệ hòa bình thế giới và sự phát triển tình hữu nghị giữa các dân tộc, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng vinh dự là người đầu tiên được Đảng và Nhà nước ta tặng thưởng Huân chương Sao Vàng cao quý; Đoàn Chủ tịch Xô-viết tối cao Liên Xô tặng thưởng Huân chương Lê-nin; Ủy ban Giải thưởng quốc tế tặng Giải thưởng Lê-nin “Vì hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc”; cùng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.

Với 92 tuổi đời, gần 70 năm liên tục hoạt động cách mạng, 27 năm liên tục làm Chủ tịch Mặt trận Liên Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hơn 10 năm trên cương vị Chủ tịch nước, cuộc đời và sự nghiệp của Bác Tôn là một tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước; sự trung thành, tận tụy với sự nghiệp cách mạng; tinh thần anh dũng, bất khuất; đức tính khiêm tốn, giản dị; tình thương yêu đồng chí, đồng bào; tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và tình đoàn kết quốc tế vô sản.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng là dịp để các tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước ôn lại, tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương Bác Tôn kính yêu - người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo mẫu mực suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; tăng cường giáo dục lý tưởng cộng sản, truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; bồi dưỡng lòng tự hào, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao đẹp của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng thôi thúc mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay luôn nêu cao ý chí cách mạng kiên cường, không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng; suốt đời học tập, nâng cao trình độ, năng lực hoạt động thực tiễn; luôn đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng và nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, sẵn sàng cống hiến, chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

“Chúng ta nguyện tiếp tục phấn đấu thực hiện thành công mong muốn của Bác Hồ và Bác Tôn kính yêu, quyết tâm xây dựng Đảng và Nhà nước ta thật sự trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, thực hiện thắng lợi mục tiêu cao cả “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng bức tranh Bác Hồ và Bác Tôn cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh An Giang.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng, phát huy truyền thống cách mạng anh hùng vẻ vang, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh An Giang tiếp tục đoàn kết thống nhất, ra sức phấn đấu, vượt lên khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, lập nhiều thành tích to lớn hơn nữa, tích cực xây dựng quê hương Bác Tôn kính yêu ngày càng giàu mạnh, văn minh để mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đồng chính lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh An Giang đã tham dự lễ dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng tại Khu Lưu niệm Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (Cù lao Ông Hổ, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Theo TTXVN

[Về đầu trang ]


Tạo sức lan tỏa từ chương trình Cả nước chung tay vì người nghèo

Ngày 21/8, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã có cuộc họp với Chính phủ nhằm đánh giá kết quả thực hiện vận động Quỹ "Vì người nghèo", chương trình an sinh xã hội và công tác chuẩn bị tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp Cả nước chung tay vì người nghèo năm 2018. Ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp

Cùng tham dự có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban Dân tộc; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Bộ Thông tin và Truyền thông; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh báo cáo tại cuộc họp

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình truyền hình trực tiếp Chung tay vì người nghèo năm 2017, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, tại chương trình đã có 104 doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và chương trình an sinh xã hội với số tiền gần 280 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/7/2018, các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ người nghèo và nhắn tin qua cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 với số tiền trên 41,4 tỷ đồng.

Từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo", nguồn an sinh xã hội, ngân sách nhà nước và sự trợ giúp của cộng đồng, các địa phương đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 17.962 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; hỗ trợ hơn 114.174 hộ nghèo có điều kiện sản xuất; trợ giúp trên 2 triệu lượt hộ nghèo khám chữa bệnh và 100.695 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Sau khi thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp Cả nước chung tay vì người nghèo năm 2018 vào tháng 10/2018.

Đánh giá cao kết quả của Chương trình truyền hình trực tiếp Chung tay vì người nghèo năm 2017, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung đề nghị chương trình cần được tổ chức thường niên để huy động sự chung tay của cộng đồng nhằm chăm lo cho người nghèo. Việc hỗ trợ cần tập trung vào đồng bào dân tộc ít người, tặng áo ấm cho người già và trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; giúp đỡ người nghèo vùng thiên tai, bão lũ.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại cuộc họp

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cũng cho rằng, việc sử dụng nguồn Quỹ “Vì người nghèo” cần được hướng đến các nhóm đối tượng cụ thể, trong đó cần ưu tiên hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo ở các tỉnh biên giới, tỉnh bị thiên tai…

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, thời gian qua, các hoạt động chung tay vì người nghèo đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội, các tập đoàn, tổng công ty, qua đó tăng cường đoàn kết, cùng chung tay chăm lo để nâng cao đời sống nhân dân, góp phần thiết thực vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

“Việc tổ chức chương trình nhằm vận động các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, doanh nhân, cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm, người Việt Nam ở ngoài nước, các tổ chức quốc tế tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, phát triển bền vững”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo còn cao, chính vì vậy chương trình cần tiếp tục được triển khai thành hoạt động thường niên để góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, qua đó tạo sự lan tỏa và huy động được nhiều nguồn lực hỗ trợ cho người nghèo vươn lên thoát nghèo.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, việc tổ chức chương trình cần đảm bảo tính thiết thực, tránh hình thức, kết quả không cụ thể. Trong năm 2018, hoạt động chăm lo cho người nghèo cần có trọng tâm, trọng điểm với các chương trình như tặng áo ấm cho người nghèo, chăm sóc sức khỏe cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thống nhất với đề nghị của UBTƯ MTTQ Việt Nam và các bộ ngành liên quan về việc tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp Cả nước chung tay vì người nghèo là một sự kiện được tổ chức thường niên đến năm 2020 do UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì thực hiện.

Cũng theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục chủ trì tổ chức các hoạt động, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị kỹ các nội dung và tổ chức thành công chương trình truyền hình trực tiếp Cả nước chung tay vì người nghèo vào ngày 17/10/2018.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về Tháng cao điểm vì người nghèo mà điểm nhấn là Chương trình truyền hình trực tiếp Cả nước chung tay vì người nghèo năm 2018, để sự kiện có sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động sự chung tay ủng hộ người nghèo của toàn xã hội.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lưu ý, song song với Chương trình truyền hình trực tiếp, cần tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình thoát nghèo, tôn vinh những doanh nghiệp, cá nhân có đóng góp ủng hộ cho người nghèo; tổ chức trao giải báo chí về công tác giảm nghèo bền vững; phát động nhắn tin ủng hộ người nghèo qua cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400.

Hương Diệp

[Về đầu trang ]


Tinh gọn bộ máy, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công việc

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh tại buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ về công tác sắp xếp cán bộ và công tác chuẩn bị Đại hội Mặt trận các cấp trên địa bàn Cần Thơ, chiều ngày 20/8.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh phát biểu tại buổi làm việc.  

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ Lê Nguyễn Sinh Nhựt cho biết: Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, 7 của BCH Trung ương Đảng khoá XII, Đảng đoàn MTTQ TP. Cần Thơ đã chủ động xây dựng đề án, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng từ 5 ban và Văn phòng sắp xếp lại còn 2 ban và Văn phòng (Văn phòng và Tổ chức; Ban Phong trào - Dân tộc, Tôn giáo; Ban Dân chủ - Pháp luật và Tuyên giáo). Việc sắp xếp, bố trí chức danh trước mắt là cơ sở để xây dựng Đề án nhân sự Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019 - 2024, sắp xếp chức danh từ năm 2019 trở đi. Đề án đã được Thành uỷ phê duyệt đang triển khai.

Năm 2018, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố được giao 21 biên chế, chia đều 9 quận, huyện; Theo Nghị quyết số 05/2018 của HĐND thành phố quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cơ sở: Đối với Uỷ ban MTTQ cấp xã, kinh phí hoạt động được điều chỉnh tăng từ 30 triệu đồng lên 35 triệu đồng/năm; bố trí đủ 2 Phó Chủ tịch và được hưởng hệ số phụ cấp bằng 1,6 nhân với mức lương cơ sở.

Thực hiện thí điểm Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Mặt trận đối với Uỷ ban MTTQ huyện Cờ Đỏ. Theo kế hoạch của Thành uỷ, đến cuối năm 2019, khi tiến hành Đại hội MTTQ sẽ nhất thể hoá chức danh này ở 9/9 quận, huỵên. Hiện Cần Thơ có 82/85 Chủ tịch Uỷ ban MTTQ cấp xã kiêm Trưởng khối vận.

Thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Uỷ ban MTTQ các cấp TP. Cần Thơ đã có bước khởi động tốt, chủ động thực hiện các công việc theo tiến độ, kế hoạch đề ra. Các địa phương đang trong quá trình dự thảo văn kiện báo cáo, rà soát công tác nhân sự và các công việc theo tiến độ.

Trao đổi với  Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ Phan Thị Hồng Nhung cho biết: Thời gian qua, Mặt trận thành phố căn cứ vào đề án nhân sự của các nhiệm kỳ trước làm cơ sở để xây dựng đề án nhân sự cho nhiệm kỳ tới. Dự kiến cuối tháng 8 này, Ban Thường trực sẽ xây dựng xong đề án nhân sự.

Bà Phan Thị Hồng Nhung đề nghị Trung ương cần có hướng dẫn cụ thể hơn về công tác xây dựng đề án cho các địa phương. Bên cạnh đó, Mặt trận thành phố cũng đề nghị các huyện làm nhân sự, riêng đối với các nhân sự không đủ tuổi, sẽ xin ý kiến của Trung ương và Thành uỷ đối với các trường hợp này...

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh ghi nhận kết quả đạt được của Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ trong việc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng, trong đó có Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết Trung ương XII, Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận các cấp. Đảng đoàn, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ đã chủ động xây dựng tốt kế hoạch cụ thể, để thực hiện…

Quang cảnh buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đánh giá cao 2 nội dung mà Mặt trận Cần Thơ đã làm tốt thời gian qua. Cụ thể Mặt trận đã tham mưu cho HĐND, ban hành Nghị quyết quy định số lượng cấp phó của Mặt trận cấp xã và quy định Trưởng Ban Công tác mặt trận không kiêm nhiệm. Qua đó cho thấy vai trò tham mưu của Mặt trận thành phố, cũng như sự quan tâm của cấp uỷ địa phương đã đánh giá cao đối vai trò của công tác Mặt trận đây là điều mà không dễ gì địa phương nào làm được.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh cho biết thêm, đối với việc triển khai thực hiện đề án tổ chức bộ máy, hiện nay mới ban hành hướng dẫn để thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, chưa ban hành quy định sửa đổi Quy định 282/QĐ/TW. Tuy nhiên, Mặt trận cũng phải chủ động xây dựng đề án, để khi có quyết định ban hành, sẽ tiến hành điều chỉnh theo đúng quy định, không nên chờ đợi.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh thông tin, đề án bộ máy mà Trung ương xây dựng có ít nhất 1 văn phòng và 3 ban chuyên môn (Dân chủ - Pháp luật, Phong trào và Ban Tổ chức Tuyên giáo), tuy nhiên có những địa phương đặc thù, đông đồng bào tôn giáo, dân tộc sẽ tính toán sao cho hợp lý.

Về biên chế, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh cho biết, phải tuân thủ theo quy định, tuy nhiên địa phương phải chủ động chuẩn bị phương án tham mưu đề xuất với Thường vụ Tỉnh uỷ khi hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ra đời sẽ thực hiện theo...

Quốc Trung

[Về đầu trang ]


Quyết đoán, quyết tâm, quyết liệt, quyết làm để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra

Ngày 23/8, tại Hà Nội, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, đây là lần đầu tiên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam theo cụm thi đua mới đã về cùng cụm thi đua MTTQ và 5 tổ chức chính trị - xã hội.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Khối trưởng Khối thi đua; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCSHCM, Khối phó Khối thi đua chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - khen thưởng Trung ương; bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức trong Khối.

Quang cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác thi đua, khen thưởng của các thành viên trong Khối tiếp tục có sự đổi mới và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua được quan tâm hơn. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được phát động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên, đặc biệt là nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, các tổ chức liên hiệp Hội. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến được chú trọng thực hiện.

Công tác khen thưởng được các thành viên trong Khối thực hiện có nền nếp, bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ. Hồ sơ, thủ tục, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến được chú trọng thực hiện.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh phát biểu tại Hội nghị

Thể hiện vai trò là chủ trì phối hợp, thống nhất hành động, trên cơ sở nhiệm vụ chính trị chung, MTTQ Việt Nam đã cùng các tổ chức triển khai thực hiện nhiều hoạt động lớn, công việc quan trọng. Nét nổi bật là nhiều địa phương tập trung chỉ đạo điểm, nhân rộng các mô hình tự quản, phát triển các khu dân cư kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu. Thông qua việc tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân, vai trò giám sát của Mặt trận được phát huy tích cực hơn.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2018 nhằm xây dựng tổ chức ngày càng lớn mạnh, khắc phục hành chính hóa, bệnh hình thức, chồng chéo trong tổ chức, hoạt động.

Các ý kiến đề nghị trong những tháng cuối năm 2018, các tổ chức trong Khối cần tăng cường việc nắm tình hình nhân dân, lắng nghe, gặp gỡ, đối thoại giữa người đứng đầu với nhân dân để kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc từ cơ sở; gắn kết các tổ chức trong khối để tuyên truyền, vận động, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà phát biểu tại Hội nghị

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà, các phong trào thi đua của Khối đã thể hiện sự đa dạng, phong phú và có sức lan tỏa trong cả nước, việc tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia phong trào thi đua ngày càng đông đảo và đầy đủ thành phần.

Bà Trần Thị Hà cho rằng, thời gian tới, phong trào thi đua của Khối phải tạo được không khí thi đua sôi nổi, đi vào thực chất và đảm bảo tính thiết thực hiệu quả. Đặc biệt cần thường xuyên duy trì việc tuyên truyền phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng các điển hình tiên tiến, kịp thời khen thưởng cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở, người lao động trực tiếp.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao Bằng khen Chính phủ cho

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá cao hoạt động của Khối thi đua trong thời gian qua với nhiều sự kiện quan trọng như triển khai tổ chức các hoạt động nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc; các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập của các tổ chức trong Khối. Đặc biệt Khối thi đua đang tập trung thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW; Tập trung phối hợp giải quyết tình hình gây rối, mất trật tự tại một số tỉnh, thành phố khi Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật đặc khu kinh tế; Việc chăm lo cho đoàn viên, hội viên đạt nhiều hiệu quả thiết thực...

“Các phong trào thi đua, nội dung của Khối tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và điều lệ của từng tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đoàn viên, hội viên trong Khối”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao Bằng khen Chính phủ cho các

tổ chức trong Khối

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, các tổ chức trong khối đã luôn sát cánh cùng Mặt trận trong triển khai các Chương trình phối hợp thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam thông qua các hội nghị, các cuộc họp bàn, các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ vì người nghèo và công tác cứu trợ; công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội từ Trung ương đến cơ sở được quan tâm, chú trọng.

Bên cạnh đó các tổ chức tiếp tục ủng hộ, phối hợp hiệu quả với Mặt trận triển khai các nội dung chương trình như: Lễ công bố sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2018; Chương trình truyền hình trực tiếp Cả nước chung tay vì người nghèo và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018. 

Để hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra trong năm 2018, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị trong những tháng cuối năm 2018, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp cần tiếp tục đổi mới để hoạt động phối hợp theo hướng nền nếp, khoa học, tránh hình thức, có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục quan tâm đến việc nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình của đoàn viên, hội viên, chủ động đề xuất với Quốc hội trong công tác tuyên truyền, vận động; kịp thời có báo cáo, kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước.

Đồng thời triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Đảng nhất là các Nghị quyết của Đảng đối với Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và Liên hiệp Hội, các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra của Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI; Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ XII; Đại hội Hội Cựu chiến binh lần thứ VI; Tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII của Công đoàn Việt Nam; Đại hội lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam.

“Năm 2018 là năm chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, mong các tổ chức cùng thi đua, chỉ đạo trong hệ thống tổ chức để thực hiện”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị

Cũng theo Chủ tịch Trần Thành Mẫn, các tổ chức thành viên tiếp tục hưởng ứng thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 – 2020; tăng cường các hoạt động về xây dựng đời sống văn hóa, đạo đức, lối sống; phối hợp triển khai các chương trình giám sát cấp Trung ương và hoạt động phản biện xã hội theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị; phối hợp trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. 

Với tinh thần đoàn kết, xây dựng và trách nhiệm cao, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng những tháng cuối năm 2018, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp sẽ có nhiều sáng tạo, sáng kiến, phối hợp hiệu quả thực, đạt được những kết quả thiết thực hơn nữa.

“Thi đua là yêu nước, thi đua để hoàn thành nhiệm vụ của ngành, thi đua để hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, mỗi thành viên trong Khối cần quyết đoán, quyết tâm, quyết liệt, quyết làm để hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trung ương Đoàn TNCS HCM; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam.

Hương Diệp

ảnh Quang Vinh

[Về đầu trang ]


Hiệu quả từ những mô hình tự quản ở khu dân cư

Chiều 23/8, tại cuộc làm việc với Ủy ban MTTQ thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ nhằm nắm bắt kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ, Ban Công tác Mặt trận các phường, xã và một số mô hình tự quản ở khu dân cư, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh khẳng định, việc triển khai các mô hình tự quản ở địa bàn dân cư trên địa bàn thành phố đã thể hiện rõ được vai trò tự quản, mỗi địa bàn dân cư đã chủ động hình thành các mô hình, các tổ tự quản liên gia, tạo phong trào thi đua để từ đó hiện hiệu quả các phong trào thi đua chung của cả nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh phát biểu tại cuộc làm việc

Tham dự buổi làm việc có ông Trần Phù Tiêu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, đại diện lãnh đạo thành ủy, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể thành phố Việt Trì cùng đại diện Ban Công tác Mặt trận trên địa bàn thành phố Việt Trì.

Ông Phạm Văn Miến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Việt Trì cho biết, thời gian qua, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng đa dạng, thiết thực, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố.

Đối với việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận các cấp đã tham gia góp ý kiến về kế hoạch, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới, theo đó đã tổ chức 24 hội nghị ở khu dân cư, lấy ý kiến trực tiếp tại 73 khu với trên 5.635 ý kiến đóng góp, tuyên truyền vận động nhân dân hiến 3.860 m2 đất làm đường giao thông, 10.041 m2 lúa làm kênh tưới tiêu, bê tông hóa nhiều tuyến đường, sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa khu dân cư và các công trình phúc lợi công cộng. “Đội ngũ cán bộ Mặt trận ở khu dân cư luôn nhiệt tình, trách nhiệm trong việc vận động nhân dân hiến đất làm đường, giúp đỡ nhau vươn lên thoát nghèo”, ông Miến thông tin.

Chia sẻ về việc triển khai các mô hình tự quản ở khu dân cư, ông Phạm Văn Miến cho biết, trong triển khai mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, các hộ gia đình thực hiện phân loại rác thải tại hộ gia đình trước khi đưa ra nơi tập trung, duy trì việc ra quân dọn dẹp vệ sinh định kỳ hàng tháng ở khu dân cư; mô hình “Tự quản về an ninh trật tự” được duy trì hoạt động tốt tại 2.072 tổ liên gia, 225 Ban ANTT ở cơ sở và dòng họ tự quản về ANTT, trong đó hội Cựu chiến binh tham gia với vai trò nòng cốt…

“Việc xây dựng các mô hình tự quản ở khu dân cư, do dân tự nguyện, tự giác tham gia, vì vậy có ý nghĩa thiết thực, góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen của người dân. Góp phần tích cực thực hiện các nội dung, tiêu chí về xây dựng khu dân cư văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ông Phạm Văn Miến nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc Bà Nguyễn Thị Kim Khánh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cho biết, hiện nay trên toàn thành phố có 220 đoạn đường phụ nữ tự quản, 55 nhóm thứ 7, chủ nhật sạch; 52 tổ thu gom rác thải, 9 tuyến phố không rác thải. Song song với các mô hình tự quản, Hội phụ nữ thành phố đã triển khai hiệu quả mô hình tiết kiệm phế liệu thông qua việc tự nguyện thu gom và phân loại rác thải nhằm giải quyết những khó khăn trong công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt do nằm ngoài phạm vi hoạt động của công nhân và xe của Công ty Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì, từ phế liệu thu được đội thu gom sẽ mang bán, lấy kinh phí thu được để mua thùng rác đặt trên địa bàn và cho phụ nữ trên địa bàn vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình.

Đề cập tới vai trò xung kích của đoàn thanh niên ở khu dân cư các phường xã trên địa bàn, bà Vi Thị Thu Hương, Bí thư Thành đoàn thành phố cho biết, một trong những hoạt động thiết thực mà Thành đoàn Việt Trì thường xuyên chỉ đạo các cơ sở đoàn thực hiện là phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”. Chỉ tính từ đầu năm 2017 đến nay, các hoạt động ra quân vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, gỡ biển quảng cáo sai quy định; phối hợp với cơ quan chức năng giải tỏa các trường hợp lấn chiếm mặt bằng, vỉa hè, lề đường tại các tuyến đường thanh niên tự quản được hưởng ứng sôi nổi.

Đánh giá cao các mô hình đang được triển khai trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh khẳng định, việc triển khai các mô hình tự quản ở địa bàn dân cư trên địa bàn thành phố đã thể hiện rõ được vai trò tự quản, mỗi địa bàn dân cư đã chủ động hình thành các mô hình, các tổ tự quản liên gia, tạo phong trào thi đua để từ đó tập trung các tổ chức đoàn thể để thực hiện phong trào thi đua chung của cả nước.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh cho rằng mỗi mô hình cần hình thành các phong trào thi đua, từ đó tạo động lực cho các tổ chức triển khai hiệu quả các mô hình và các mô hình cần thể hiện rõ vai trò của từng tổ chức trong phối hợp thực hiện và quản lý địa bàn dân cư hiệu quả.          

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh mong muốn thành phố sẽ tiếp tục xây dựng những mô hình hiệu quả tại khu dân cư để công tác Mặt trận đi đến thắng lợi và đây là tiền đề để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra của  Đại hội MTTQ các cấp lần thứ VIII, và hướng tới Đại hội MTTQ các cấp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Hương Diệp

[Về đầu trang ]


Ủy viên Ủy ban phải là những người luôn có "tiếng nói" trong nhân dân

Tại Hội thảo trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức ngày 24/8, tại Phú Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh cho rằng, mỗi Ủy viên Ủy ban phải là những người luôn phản ánh kịp thời tình hình trên địa bàn và là hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo có sự tham gia của Ủy ban MTTQ Việt Nam 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ.

Nhiệt tình, tâm huyết với công tác Mặt trận

Ông Vương Văn Nam, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Theo thống kê, hiện nay số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp là 158.209 vị là cá nhân tiêu biểu, trong đó ở Trung ương là 385 người; cấp tỉnh là 5.884 người; cấp huyện là 39.500 người; cấp xã là 377.724 người.

Thực tiễn cho thấy, cùng với hoạt động của Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam và đội ngũ cán bộ chuyên trách MTTQ các cấp đã có sự liên kết phối hợp nhịp nhàng trong công tác, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngay tại mỗi địa bàn dân cư, làng bản, thôn xóm, ấp, tổ dân phố.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của một số Ủy viên Ủy ban mới chỉ dừng lại ở việc tham gia các kỳ họp, có những vị Ủy viên chưa có phản ánh về tình hình các tầng lớp nhân dân ở nơi cư trú hoặc lĩnh vực mình đại diện.

Ông Âu Thế Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang

phát biểu tại Hội thảo

Ông Âu Thế Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang nhận định, hiện nay, trình độ, năng lực thực tiễn của một số Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp là cá nhân tiêu biểu còn hạn chế, chưa phát huy vai trò của cá nhân trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, chưa đi sâu nắm bắt và kịp thời phản ánh kịp tình hình dư luận của cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân với MTTQ cùng cấp.

Để nâng cao chất lượng của Ủy ban MTTQ các cấp trong nhiệm kỳ 2019-2024, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang cho rằng, việc lựa chọn cá nhân tiêu biểu ngoài việc coi trọng tính đại diện cho các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo phải có sự nhiệt tình, tâm huyết với công tác Mặt trận, có kiến thức, năng lực, trình độ nhất định.

Ông Bùi Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

phát biểu tại Hội thảo

Ông Bùi Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhận định, để đảm bảo MTTQ Việt Nam các cấp hoạt động có hiệu quả thì yếu tố con người là đặc biệt quan trọng. Việc lựa chọn các thành viên tham gia Ủy viên ủy ban MTTQ phải dựa trên tiêu chuẩn là chính, không vì cơ cấu mà xem nhẹ tiêu chuẩn. Cán bộ làm công tác Mặt trận bên cạnh trình độ, năng lực phải hội tụ phẩm chất đạo đức, uy tín, có tinh thần trách nhiệm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái

phát biểu tại Hội thảo

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái kiến nghị, việc lựa chọn Ủy viên Ủy ban MTTQ cần phải đảm bảo hình thức về cơ cấu nhưng phải thiết thực qua việc nhận ra được những giá trị thực, uy tín thực của các vị Ủy viên Ủy ban trong các hoạt động của Mặt trận.

"Cần lựa chọn những cá nhân đủ đức, đủ tài tham gia công tác Mặt trận, tránh tình trạng kết nạp do nể nang, cơ cấu dẫn đến tình trạng họ không phát huy được vai trò của mình", ông Xuân đề nghị.

Ông Trần Phù Tiêu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ phát biểu tại Hội thảo

Chia sẻ về giải pháp phát huy vai trò của Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong giai đoạn hiện nay, ông Trần Phù Tiêu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ cho biết, việc lựa chọn các Ủy viên Ủy ban cần quan tâm lựa chọn những cá nhân thực sự tiêu biểu, nhiệt tình trong công tác xã hội, các phong trào ở địa phương để mỗi Ủy viên phải là người luôn có "tiếng nói" trong nhân dân, đại diện, bảo vệ cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân tại nơi mình sinh sống.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp cần quan tâm, động viên, tạo điều kiện cho người tiêu biểu phát huy sở trường khi là cơ cấu Ủy viên Ủy ban, từ đó để người tiêu biểu có những cống hiến, đóng góp cho hoạt động của Mặt trận.

"Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp phải xây dựng quy chế, chương trình làm việc cho các Ủy viên của cấp mình, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Ủy viên theo từng lĩnh vực hoạt động, công tác cho phù hợp", ông Trần Phù Tiêu đề nghị.

Đảm bảo cơ cấu người đứng đầu cấp ủy tham gia Uỷ ban MTTQ Việt Nam cùng cấp

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh khẳng định, để làm tốt việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, một trong những nhiệm vụ cần đặt ra nhằm nâng cao năng lực hoạt động của UB MTTQ Việt Nam các cấp là xây dựng được Ủy ban MTTQ Việt Nam đảm bảo về cơ cấu, thành phần, số lượng, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở các ý kiến của các địa phương, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đề nghị MTTQ các địa phương cần quan tâm xây dựng Ủy ban MTTQ các cấp đảm bảo cơ cấu, thành phần theo đúng quy định điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII và thông tri hướng dẫn tổ chức Đại hội của UBTƯ MTTQ Việt Nam về tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2014.

Việc xây dựng Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần coi trọng tính tiêu biểu, đại diện đảm bảo cơ cấu người đứng đầu cấp ủy tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp; phát huy vai trò của Ủy viên Ủy ban là cá nhân tiêu biểu, đảm bảo số Ủy viên là người ngoài Đảng để MTTQ Việt Nam các cấp thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng lớn nhất, là hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh cũng lưu ý Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các địa phương khảo sát, rà soát để phát hiện, lựa chọn, vận động, thuyết phục những người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong nhiệm kỳ mới, từ đó phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp theo hướng linh hoạt để tạo điều kiện, phát huy sở trường của từng vị Ủy viên.

Hương Diệp

ảnh Quang Vinh

[Về đầu trang ]


Chắp cánh những ước mơ

Ngày khai giảng năm học mới đang đến gần, với mong muốn giúp các em học sinh nghèo có thêm động lực, phấn đấu vươn lên trong học tập, ngày 25/8, tại Hòa Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh đã tới thăm và trao 25 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh phát biểu tại lễ trao học bổng

Yên Thuỷ là huyện miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Hoà Bình với đa số là đồng bào dân tộc Mường sinh sống, tỉ lệ hộ nghèo ở Yên Thuỷ còn 15%, đời sống người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Chính vì vậy, các em học sinh trên địa bàn chủ yếu là học sinh người dân tộc, con em các gia đình làm nông nghiệp, xa trung tâm kinh tế, cơ sở vật chất còn thiếu thốn.

Tuy nhiên với nỗ lực và sự động viên của đảng bộ, chính quyền cùng nhân dân của huyện, các em học sinh đã vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập, tỉ lệ học sinh khá giỏi, tốt nghiệp và thi đỗ vào đại học, cao đẳng được nâng lên theo từng năm, cơ sở vật chất của nhà trường trên toàn huyện được cải thiện, đảm bảo điều kiện cho các em yên tâm học tập.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh nhắn nhủ các em học sinh trước thềm năm học mới

Đến thăm và trao 25 suất suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó tại Trường THPT Yên Thủy A và Yên Thủy C, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh mong muốn những suất học bổng này sẽ giúp các em học sinh có thêm nguồn lực và yên tâm học tập khi ngày khai giảng năm học 2018-2019 đang đến gần.

Biểu dương tinh thần học tập của các em học sinh trên địa bàn huyện, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh động viên các em tiếp tục phấn đấu trong học tập, khắc phục khó khăn, quyết tâm vươn lên đạt thành tích cao vì chỉ học tập thật tốt mới giúp gia đình vươn lên thoát nghèo.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh trao học bổng cho các em học sinh trên địa bàn huyện Yên Thủy, Hòa Bình

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cùng với nhà trường tiếp tục quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, huy động mọi nguồn lực xã hội để đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất cho năm học mới 2018-2019. Đồng thời mong phụ huynh học sinh dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng chăm lo việc học của con em.

Xúc động trước sự quan tâm của Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh dành cho các em học sinh, thầy Bùi Đức Thắng, Hiệu trưởng Trường THPT Yên Thủy A khẳng định, những suất học bổng này chính là nguồn động viên kịp thời cho các em học sinh vượt khó học tập. Với nỗ lực của mình, nhà trường sẽ tiếp tục động viên các em, giúp đỡ các em học sinh nghèo học giỏi để các em yên tâm đến trường và mong tiếp tục nhận được nhiều nguồn học bổng hơn nữa để động viên cho các em phấn đấu vươn lên trong học tập, để trở thành người có ích cho xã hội.

Hương Diệp

[Về đầu trang ]


Xác định vai trò của Đoàn trong giám sát, phản biện xã hội

Chiều 25/8, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực có buổi nói chuyện Chuyên đề Quy chế giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các Tổ chức Chính trị - Xã hội tại lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức kiểm tra năm 2018 dành cho cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh của 30 tỉnh thành trên cả nước.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực tại buổi nói chuyện

Tại buổi nói chuyện, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đã chia sẻ khái lược về các nội dung trong Quy chế giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các Tổ chức Chính trị - Xã hội. Phó Chủ tịch khẳng định, giám sát góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp. Phát hiện, phổ biến những nhân tố mới, những mặt tích cực. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Phản biện xã hội nhằm phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp trong các văn bản dự thảo của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Kiến nghị những nội dung thiết thực, góp phần đảm bảo tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả trong việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đánh giá cao hoạt động giám sát, phản biện của Đoàn Thanh niên trong thời gian qua, đặc biệt là các nội dung giám sát về các chính sách về khởi nghiệp, xây dựng nông thôn mới, chính sách giảm nghèo ở miền núi, vùng sâu vùng xa...

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cho rằng, thông qua công tác giám sát và phản biện đã góp phần phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp trong các văn bản dự thảo của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Kiến nghị những nội dung thiết thực, góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn và tính hiệu quả trong việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhất là qua giám sát, phản biện đã phản ánh, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp về việc thực hiện các cơ chế, chính sách về công tác thanh niên và những vấn đề mà nhân dân quan tâm.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đề nghị, thời gian tới, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Đoàn Thanh niên các cấp cần có trọng điểm, chọn vấn đề phù hợp với điều kiện của địa phương. Mỗi nơi phải có cách làm riêng để giám sát, phản biện đạt kết quả tốt. Phải nêu được những vấn đề người dân đang quan tâm. Giám sát rồi cần đeo bám kiến nghị, đề xuất của phía đi giám sát. Ngoài ra, hoạt động giám sát, phản biện của các bên có liên quan, công tác giám sát cũng cần tăng cường tuyên truyền để mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia, có như vậy thì hiệu quả mới cao và toàn diện.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực mong muốn, Đoàn thanh niên phối hợp với MTTQ trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ trong việc tham gia quản lý và phát triển xã hội, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Đoàn, Nhà nước với thanh niên.

Hải Nhi

[Về đầu trang ]


Giao lưu “Biên cương thắm tình hữu nghị” năm 2018

Tối 25/8, chương trình giao lưu “Biên cương thắm tình hữu nghị” lần thứ 3 do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thực hiện đã diễn ra tại Hà Nội. Chương trình nhằm tôn vinh những thành tích tiêu biểu của BĐBP trong thời gian qua trên lĩnh vực xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ biên giới; đồng thời tôn vinh những tình cảm thắm thiết của nhân dân và các lực lượng bảo vệ biên giới của các nước láng giềng và các nước thuộc tiểu vùng sông Mê Công với nhân dân biên giới và BĐBP Việt Nam, cùng xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, phát triển.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, MTTQ Việt Nam,… dự buổi Giao lưu Biên cương

thắm tình hữu nghị

Tham dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Cùng dự chương trình có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Cơ quan đại diện ngoại giao các nước, các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Giao lưu “Biên cương thắm tình hữu nghị” lần thứ 3 là một trong những sự kiện trọng tâm trong các hoạt động kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2019). Chương trình lần này có số lượng đoàn đại biểu khách nước ngoài đến tham dự đông nhất trong các lần giao lưu từ trước tới nay với các đoàn đến từ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ An ninh các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia; đặc biệt, đây là lần đầu tiên có sự tham dự của 4 đoàn đến từ Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ Vương quốc Thái Lan và Liên bang Cộng hòa Myanmar.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi Giao lưu

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý đến từ 5 nước: Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanmar.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, dòng sông Mê Kông huyền thoại là mạch nguồn gắn bó 6 quốc gia trải dài theo lưu vực sông qua bao thế hệ. Việt Nam tự hào về một khu vực trù phú, giàu tiềm năng, đa văn hóa đang vươn mình phát triển ổn định và thịnh vượng để trở thành điểm kết nối giữa các nền kinh tế lớn của châu Á, cũng như trên toàn thế giới.

Để có được điều đó, cần có sự nỗ lực của tất các quốc gia trong quá trình hội nhập chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tìm kiếm giải pháp cho những thách thức chung. Trong đó, vấn đề biên giới, lãnh thổ, các mối đe dọa về an ninh phi truyền thống, cùng các thách thức khác đang rất cần sự chung tay hợp tác giữa các nước thành viên nói chung và lực lượng bảo vệ biên giới nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao sáng kiến của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam chủ động đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại quốc phòng và hợp tác biên phòng với lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng, cũng như các nước trong khu vực. Nỗ lực này đã góp phần quan trọng vào tiến trình hội nhập và phát triển của đất nước, góp phần khẳng định đường lối đối ngoại của Việt Nam là đa phương hóa, đa dạng hóa, độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển. Việt Nam phấn đấu là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế nói chung và các nước Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng nói riêng.

Chủ tịch Quộc hội nhấn mạnh, hiện nay, Việt Nam đang thúc đẩy thực hiện các sáng kiến chung của Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, như: ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, kinh tế cửa khẩu và các hình thức hợp tác kinh tế xuyên biên giới nhằm khai thác hợp lý và khoa học tài nguyên đất nước, nâng cao trình độ nhân lực để đáp ứng được sự chuyển động nhanh chóng của kinh tế khu vực và thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn, bên cạnh hợp tác giữa các Chính phủ, các lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar nói riêng sẽ tham gia tích cực trong hợp tác tiểu vùng, đem đến luồng sinh khí mới và nhân lên sức mạnh của Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng.

“Sáu nước chúng ta có chung dòng sông Mê Kông, có chung khát vọng về hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng. Do đó, tôi rất mong lực lượng bảo vệ biên giới các nước trong tiểu vùng sẽ ngày một gắn bó bền chặt hơn, hợp tác hiệu quả hơn trên nhiều lĩnh vực, cùng nhau thực hiện tốt các cơ chế hợp tác quốc phòng - an ninh khu vực, như: phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, cứu trợ thiên tai, thảm họa, quản lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ nguồn nước dòng Mê Kông, cùng nhau xây dựng đường biên giới chung giữa các nước hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa tốt đẹp gắn với dòng sông. Bảo tồn sợi dây kết nối bền chặt của tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân các nước nói chung và nhân dân biên giới, lực lượng bảo vệ biên giới nói riêng”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu với các khách mời là đại diện lãnh đạo lực lượng bảo vệ biên giới 6 nước, với những câu chuyện ý nghĩa về hoạt động đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng giữa Việt Nam và các nước trong tiểu vùng; sự phối hợp hiệu quả trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm và hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân vùng biên...

Xen kẽ giữa các phần giao lưu là nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, được hòa âm phối khí, dàn dựng mới lạ, sinh động do các nghệ sĩ đến từ Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Đoàn Văn công Công an Trung Quốc, Đoàn Văn công Tổng cục Công an Quốc gia Campuchia và Đoàn Văn công Quân đội Nhân dân Lào thể hiện, với các ca khúc ca ngợi tình đoàn kết, ca ngợi quê hương đất nước và các làn điệu dân ca truyền thống của các dân tộc. Bên cạnh đó, các phóng sự được phát sóng trong chương trình đã thể hiện chân thực, sống động vẻ đẹp thiên nhiên, con người, sự tương đồng về văn hóa, tập quán, tín ngưỡng của cư dân các nước thuộc Tiểu vùng sông Mê Kông.

Hương Diệp

ảnh Quang Vinh

[Về đầu trang ]


Kết nối những trái tim Việt Nam - Đô-mi-ni-ca-na

Sáng 28/8, tại Hà Nội, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã dự Lễ khánh thành Tượng Giáo sư Hoan Bốt, Nhà văn, Nhà tư tưởng, Chiến sỹ đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na và Mỹ La tinh tại công viên Hòa Bình.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đại biểu tham dự buổi Lễ

Tham dự buổi Lễ có ông Mi-ghen Mê-hi-a, Tổng Bí thư Phong trào Cánh tả Thống nhất (MIU), Bộ trưởng Chính sách hội nhập khu vực Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na; Thượng Nghị sỹ Hu-li-ô Xê-xa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Giải phóng Đô-mi-ni-ca-na (PLD), Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na; bà Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; đại diện Đại sứ quán một số nước khu vực Mỹ la tinh tại Việt Nam cùng đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Giáo sư Hoan Bốt là người chiến sỹ tiên phong trong cuộc đấu tranh chống các chế độ độc tài, cường quyền, áp bức, vì độc lập, vì chủ quyền, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân Đô-mi-ni-ca-na. Ông là Tổng thống đầu tiên của nền dân chủ Đô-mi-ni-ca-na, chấm dứt hơn 40 năm cầm quyền của chế độ độc tài Tru-hi-giô và là người sáng lập Đảng Giải phóng Đô-mi-ni-ca-na (PLD) hiện nay.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn bày tỏ niềm vinh dự khi cùng những người bạn, người đồng chí Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na và Đảng Giải phóng Đô-mi-ni-ca-na khánh thành tượng Giáo sư Hoan Bốt tại Công viên Hòa Bình.

“Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị - văn hóa to lớn, góp phần vào việc củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam và Đô-mi-ni-ca-na”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Ông Mi-ghen Mê-hi-a, Tổng Bí thư Phong trào Cánh tả Thống nhất (MIU), Bộ trưởng Chính sách hội nhập khu vực Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na phát biểu tại buổi lễ

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, Giáo sư đã trở thành biểu tượng đấu tranh vì dân chủ, vì quyền lợi của nhân dân lao động, vì tự do và quyền con người và tiến bộ xã hội. Giáo sư luôn nhận được sự yêu mến, ngưỡng mộ của người dân Đô-mi-ni-ca-na nói riêng và của nhân dân Mỹ la tinh nói chung.

Đặc biệt, Giáo sư Hoan Bốt là người đã gieo những hạt giống đầu tiên cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam- Đô-mi-ni-ca-na, khi đất nước Việt Nam đang phải trải qua sự khốc liệt của chiến tranh, qua những bài viết của mình, Giáo sư đã luôn ca ngợi ý chí kiên cường, quyết chiến, quyết thắng của nhân dân Việt Nam, khẳng định niềm tin chắc chắn vào sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ của dân tộc Việt Nam-người mà Giáo sư đã có dịp gặp vào năm 1965 sẽ đưa nhân dân Việt Nam đến thắng lợi cuối cùng.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đại biểu tiến hành nghi lễ khánh thành Tượng Giáo sư Hoan Bốt

Nhấn mạnh việc Việt Nam và Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na có nhiều gắn bó về tình cảm bởi sự tương đồng về khát vọng tự do và tiến bộ xã hội, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ niềm xúc động khi tại Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na, chính tại thủ đô Xan-tô Đô-min-gô có một khu phố mang tên Việt Nam, có một ngôi trường mang tên Việt Nam, có một đảng bộ của Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất mang tên Hồ Chí Minh và đặc biệt có một công viên mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và tượng đài của Người đã được khánh thành vào tháng 3/2013.

“Với việc khánh thành Tượng giáo sư Hoan Bốt, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước sẽ có thêm một điểm kết nối quan trọng, sẽ có thêm nhiều trái tim người dân Đô-mi-ni-ca-na hướng về đất nước Việt Nam và sẽ có nhiều người Việt Nam hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Giáo sư Hoan Bốt”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trân trọng sự ủng hộ, tình đoàn kết quý báu mà các lực lượng cánh tả, tiến bộ và nhân dân Đô-mi-ni-ca-na đã dành cho Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày nay.

Cảm ơn nghĩa cử cao đẹp này của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho Giáo sư Hoan Bốt, ông Mi-ghen Mê-hi-a khẳng định, hoạt động ngày hôm nay sẽ viết tiếp lịch sử quan hệ giữa hai dân tộc, để các thế hệ hôm nay và ngày mai gìn giữ và phát huy những tấm gương của hai lãnh tụ Hồ Chí Minh và Hoan Bốt, những người mà tại mỗi thời điểm, hoàn cảnh đã lãnh đạo nhân dân mỗi nước đương đầu chống lại những thách thức, khó khăn của thế giới hiện nay, chống lại những sức ép, tác động đến từ bên ngoài.

Hương Diệp

ảnh Quang Vinh

[Về đầu trang ]


Mỗi tôn giáo cùng đồng hành trong ngôi nhà chung đại đoàn kết

Chiều 28/8, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đã thân mật tiếp đoàn đại biểu chức sắc tôn giáo tỉnh Bình Định đến chào thăm Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Quang cảnh buổi tiếp

Bà Nguyễn Thị Đàng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định cho biết, Bình Định hiện có 9 tôn giáo, với khoảng trên 173 nghìn tín đồ, chiếm tỷ lệ 11,44% dân số toàn tỉnh. Thời gian qua, các tổ chức tôn giáo luôn đồng hành cùng Mặt trận và chính quyền địa phương và hoạt động đúng quy định của pháp luật, của giáo luật trên tinh thần hòa hợp đoàn kết. Từ đó góp phần xây dựng các mục tiêu, duy trì tôn chỉ đúng đắn của tổ chức giáo hội đề ra trong hiến chương và giữ sự ổn định, phát triển, thống nhất ý chí và hành động.

Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh luôn nắm bắt, tìm hiểu, tập hợp tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị, đề xuất chính đáng, hợp pháp của tổ chức giáo hội, chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo, phản ảnh kịp thời với cơ quan có thẩm quyền đáp ứng ngày càng tốt hơn các nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo theo hướng tốt đời, đẹp đạo. Từ đó, đã tạo điều kiện thuận lợi và môi trường tốt để đồng bào các tôn giáo yên tâm tu hành và tích cực tham gia đóng góp vào các công việc của đất nước và địa phương và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bà Nguyễn Thị Đàng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định

phát biểu tại buổi tiếp

“Các tổ chức tôn giáo đã tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu...theo quy định của pháp luật. Hằng năm, trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ hộ gia đình có đạo đạt danh hiệu Gia đình văn hóa chiếm tỷ lệ trên 90%, khu dân cư đông đồng bào có đạo đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, chiếm tỷ lệ trên 70%”, bà Nguyễn Thị Đàng nhấn mạnh.

Tại buổi gặp mặt, chức sắc các tôn giáo tỉnh Bình Định bày tỏ niềm xúc động khi được tới thăm Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và khẳng định, ngôi nhà chung đã tạo điều kiện cho các tôn giáo hòa hợp và có cơ hội củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từ đó góp sức xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu tại buổi tiếp

Bày tỏ niềm vui khi được đón đoàn đại biểu chức sắc các tôn giáo tỉnh Bình Định tới chào thăm ngôi nhà chung đúng dịp Quốc khánh 2/9, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực khẳng định: Bình Định là tỉnh giàu truyền thống lịch sử văn hoá, truyền thống yêu nước, đoàn kết và cách mạng. Nói đến Bình Định là người ta nhớ tới vùng đất có nhiều danh nhân, như người anh hùng áo vải Tây Sơn làm rạng danh dân tộc, là nơi có di tích cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh ra Bác Hồ đã sống và làm việc tại đây.

Thông tin với đoàn đại biểu về tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm 2018 với tốc độ tăng trưởng trên 7%, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cho rằng, có được thành quả như vậy chính là nhờ sự đóng góp không nhỏ của MTTQ Việt Nam các cấp đã cùng với các ngành tăng cường vận động các tôn giáo để các tôn giáo tham gia vào các hoạt động ích nước, lợi nhà, đảm bảo sự hài hòa giữa đạo và đời.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực

tặng quà đại biểu tại buổi tiếp

Theo Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực, trong chương trình hành động của Mặt trận có việc phát huy truyền thống tốt đẹp của các tôn giáo trong giáo dục, chữa bệnh, các hoạt động nhân đạo, từ thiện.  Đây chính là sự thể hiện sâu sắc tình yêu thương con người, giúp đỡ con người, tinh thần bác ái, cùng nhau vươn lên với mục tiêu dân giàu, đồng thời rút ngắn khoảng cách giàu nghèo thông qua việc quan tâm tới người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, những người có hoàn cảnh khó khăn, những người yếu thế trong xã hội.

"Thời gian qua, Mặt trận các cấp đã phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, huy động sự vào cuộc tích cực của 41 tôn giáo trên cả nước. Những việc làm đó đã phát huy giá trị của các tôn giáo khi tham gia vào những việc ích nước lợi nhà", Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực chia sẻ.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực mong muốn, thời gian tới, chức sắc các tôn giáo tiếp tục vận động, tuyên truyền bà con phát huy truyền thống yêu nước, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động. Cùng với đó, tiếp tục củng cố và giữ vững tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo phương châm sống tốt đời, đẹp đạo.

Hương Diệp

ảnh Quang Vinh

[Về đầu trang ]


Phát huy vai trò của người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 29/8, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Thực trạng và giải pháp xây dựng, bồi dưỡng, phát huy người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi phía Bắc”. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì hội nghị.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Mạnh Quang, Chủ nhiệm đề tài cho biết, những người có uy tín luôn được cộng đồng tại nơi họ sinh sống suy tôn, tiếng nói và hành động của họ đóng vai trò như người đại diện, dẫn dắt, định hướng cho văn hóa ứng xử và giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh trong cộng đồng.

Trong những năm qua, Mặt trận các cấp đã phối hợp với các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đồng bào các dân tộc thiểu số, chú trọng công tác phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để người có uy tín thực sự là cầu nối quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động đồng bào tích cực thực hiện các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận phát động.

Ông Nguyễn Mạnh Quang, Chủ nhiệm đề tài phát biểu tại Hội nghị

Tuy nhiên, nhóm tác giả cho rằng, công tác vận động, phát huy vai trò và thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín vẫn tồn tại nhiều bất cập, như việc lập danh sách về người có uy tín còn có sự khác nhau giữa các cấp, các ngành; chưa xây dựng được những mô hình lao động, sản xuất giỏi, công tác xã hội hiệu quả của người có uy tín; việc bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín chưa được quan tâm, làm giảm hiệu quả công tác phát huy vai trò của người có uy tín trong việc nắm bắt, cập nhật thông tin để tuyên truyền, vận động cộng đồng ở khu dân cư…

Để phát huy vai trò người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi phía Bắc, nhóm tác giả đã đưa ra 8 giải pháp cụ thể như: tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận các cấp đối với công tác xây dựng, bồi dưỡng người có uy tín ở các tỉnh miền núi phía Bắc; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thưc vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số; bố trí sử dụng đúng người, đúng việc, phù hợp với khả năng của người có uy tín; tạo điều kiện thuận lợi để người có uy tín tham gia hoạt động, phát huy vai trò của họ đối với các lĩnh vực của đời sống, xã hội; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho người có uy tín; thường xuyên quan tâm và thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có uy tín; sử dụng linh hoạt các hình thức vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong từng điều kiện, giai đoạn cụ thể; Đđổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp.

Quang cảnh Hội nghị

Thay mặt Hội đồng nghiệm thu, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, đây là một đề tài gắn với yêu cầu thực tế của UBTƯ MTTQ Việt Nam. Việc phát huy vai trò người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi phía Bắc đã đặt ra nhiều vấn đề quan trọng. Đặc biệt, sau Đại hội VIII, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ban hành kế hoạch số 01 về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong đồng bào dân tộc thiểu số, xuất phát từ thực tế đó nhóm khảo sát đã xây dựng đề tài này. Đây là đề tài hết sức cần thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn.

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã thể hiện chủ trương của Đảng, cơ chế chính sách của Nhà nước cũng được đề cập một cách khá hệ thống. Việc phân tích nêu các luận cứ, phân tích cơ sở khoa học nhóm nghiên cứu cũng đã bỏ ra nhiều công sức thu thập và có tính thuyết phục cao. Với kết cấu của một đề tài, về tổng thể chung đề tài đã có sự phân bố khá hợp lý giữa các chương. Ngoài nêu được vấn đề thực trạng, nhóm tác giả đề tài đã đưa ra được số liệu có khảo sát, đánh giá chứng minh khá sinh động so với thực tế cũng như việc phân tích có luận cứ xác đáng.

Tại Hội nghị, phản biện đề tài đồng ý với những giải pháp mà nhóm tác giải đưa ra, hội đồng nghiệm thu đánh giá cao những nội dung, giải pháp mà đề tài nêu và xếp loại đề tài xuất sắc.

Hương Diệp

[Về đầu trang ]


Động viên phong trào thi đua sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân

Ngày 30/8, phát biểu tại Lễ công bố Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018 và phát động đợt thi đua đặc biệt Chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, tại Hà Nội, ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam mong muốn và tin tưởng, đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ nước nhà tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống hiếu học, thông minh, sáng tạo của cha ông ta, nỗ lực phấn đấu, vươn lên đạt trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến ở khu vực và trên thế giới. Ban Biên tập trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu ý nghĩa này.

Ông Trần Đại Quang - Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam!

Thưa các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương!

Thưa các tác giả, đại diện nhóm tác giả, các nhà khoa học!

Thưa toàn thể các đồng chí và các bạn!

Hôm nay, trong không khí hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử, tôi rất vui mừng đến dự Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018 và phát động thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024, đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi gửi tới các đồng chí đại biểu, các vị khách quý, các tác giả, nhóm tác giả có công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ tiêu biểu, được tuyển chọn và công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018 và qua các đồng chí gửi tới đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ nước nhà những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí!

Phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, nền khoa học, công nghệ nước nhà đã có bước phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào trên các lĩnh vực. Tiềm lực khoa học, công nghệ được nâng lên; quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ được đổi mới; hệ thống pháp luật về khoa học, công nghệ được hoàn thiện; thị trường khoa học, công nghệ từng bước được hình thành và phát huy hiệu quả; đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ ngày càng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, có nhiều đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Tiếp theo thành công ban đầu của Sách vàng Sáng tạo Việt Nam các năm 2016 và 2017, việc ra mắt cuốn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018 với 73 công trình, giải pháp sáng tạo tiêu biểu là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với nền khoa học, công nghệ nước nhà. Những công trình, giải pháp sáng tạo được công bố lần này là những công trình xuất sắc, tiêu biểu, được ứng dụng hiệu quả trong các lĩnh vực: Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; phát triển kết cấu hạ tầng; năng lượng tái tạo; thích ứng với biến đổi khí hậu; quốc phòng, an ninh… Tác giả của các công trình này là những tập thể, cá nhân trên mọi miền Tổ quốc; có người là giáo sư, tiến sĩ, có người là doanh nhân và cả sinh viên, học sinh… Qua đó cho thấy khả năng sáng tạo, đam mê nghiên cứu khoa học luôn có ở mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp nhân dân. Đây chính là nguồn lực quý báu cần được tiếp tục nhân rộng và phát huy.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những kết quả, thành tích xuất sắc mà đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ nước nhà đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua; nhiệt liệt chúc mừng 73 tác giả, nhóm tác giả có công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ tiêu biểu được tuyển chọn, công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018 và vinh dự được tôn vinh tại buổi lễ ngày hôm nay.

Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Trần Đại Quang và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao chứng nhận công trình cho các tác giả, nhóm tác giả

Thưa các đồng chí!

Thế giới đang bước vào giai đoạn đầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tác động to lớn đến các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đối với nước ta, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ mở ra nhiều cơ hội mới trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, rút ngắn khoảng cách phát triển với các nước tiên tiến nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức.

Trong bối cảnh đó, đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ; đẩy mạnh nghiên cứu và nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng khoa học, công nghệ, phục vụ thiết thực việc phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Trên cơ sở tổ chức tốt các cuộc thi sáng tạo khoa học, công nghệ trong cả nước, nhất là Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và Giải thưởng Sáng tạo khoa học, công nghệ Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tuyển chọn những công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ tiêu biểu và cho ra mắt Sách vàng Sáng tạo Việt Nam để công bố rộng rãi, tôn vinh và biểu dương các tác giả, nhóm tác giả. Qua đó cổ vũ, động viên mạnh mẽ phong trào thi đua sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần đưa nền khoa học, công nghệ nước nhà vươn lên tiến kịp cùng các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Nhân dịp này, tôi đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ; thực hiện tốt chính sách đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ, nhất là các tài năng trẻ, các chuyên gia giỏi có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển khoa học, công nghệ của nước nhà. Chú trọng tạo môi trường làm việc, nghiên cứu khoa học thuận lợi để cán bộ khoa học, công nghệ phát triển bằng tài năng và hưởng lợi ích xứng đáng với giá trị lao động sáng tạo của mình; tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, tư vấn, phản biện của các nhà khoa học. Tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông. Khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tại buổi lễ trọng thể hôm nay, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đợt thi đua đặc biệt gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm khơi dậy, động viên, lôi cuốn đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tôi kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài phát huy truyền thống yêu nước, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí vươn lên kiên cường, bất khuất của dân tộc, tích cực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt này, chung sức, đồng lòng, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu giành nhiều thắng lợi mới, to lớn hơn nữa để xây dựng đất ta nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh.

Thưa các đồng chí!

Năm 1442, Tiến sĩ Thân Nhân Trung đã khẳng định: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh và càng lớn lao”. Tôi mong muốn và tin tưởng, đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ nước nhà tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống hiếu học, thông minh, sáng tạo của cha ông ta, nỗ lực phấn đấu, vươn lên đạt trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến ở khu vực và trên thế giới.

Chúc các tác giả, đại diện nhóm tác giả, các nhà khoa học, các đồng chí đại biểu, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

[Về đầu trang ]


Khơi nguồn sáng tạo

Sáng 30/8, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ và Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ công bố Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018 và phát động đợt thi đua đặc biệt Chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam,… tham dự buổi Lễ

Tham dự buổi lễ có ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Sách vàng Sáng tạo Việt Nam; GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc Hội, các bộ, ban, ngành, lãnh đạo các địa phương; các vị trong Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và lãnh đạo MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên cùng các tác giả, nhóm tác giả, các nhà khoa học có công trình sáng tạo về KHCN được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018.

Vinh danh 73 công trình, giải pháp sáng tạo

Ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

phát biểu tại buổi Lễ

Trong thời gian qua, hưởng ứng Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động, các hoạt động nghiên cứu, sáng kiến, sáng tạo, được đông đảo cá nhân, tổ chức tham gia. Là năm thứ ba liên tiếp công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam, năm 2018 Sách vàng Sáng tạo Việt Nam giới thiệu 73 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ. Đó là những công trình tiêu biểu, có giá trị hỗ trợ cộng đồng nâng cao đời sống, phát triển kinh tế, đảm bảo môi trường…các lĩnh vực hóa học, vật lý, sinh học…được ứng dụng trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, khai khoáng, quốc phòng. Có những sáng tạo khởi nguồn từ quá trình lao động của bà con nông dân và trở lại phục vụ sản xuất nhưng năng suất, hiệu quả tăng thêm nhiều lần; có nhiều giải pháp ứng dụng trong sản xuất, chế biến; tiết kiệm năng lượng, thực sự góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu suất của nền kinh tế.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, việc công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018 là hoạt động thiết thực Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; tiếp tục cổ vũ, tôn vinh và khẳng định sự trân trọng đối với các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, có đóng góp hiệu quả trong hoạt động khoa học, công nghệ, đồng thời cũng là dịp để tuyên truyền, phổ biến tri thức khoa học, đặc biệt là khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo; qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống của các tầng lớp nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực vào xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Trần Đại Quang và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn kéo băng khai trương công bố phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, đất nước đang từng bước hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, để có nhiều cơ hội phát triển nhanh và bền vững, thì việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và trình độ khoa học công nghệ là một trong những yếu tố hết sức quan trọng.

"Điều đó đặt ra yêu cầu đối với những công trình giới thiệu trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam phải không ngừng nâng cao uy tín, chất lượng, ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn và tới đây phải phối hợp, kết nối chặt chẽ với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Mạng lưới nhân lực thực hiện Chiến lược quốc gia về 4.0 khi Chính phủ triển khai Chương trình này." Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Trần Đại Quang và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao chứng nhận công trình cho các tác giả, nhóm tác giả

Ghi nhận, đánh giá cao các tổ chức, cá nhân đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo, mang lại ý nghĩa thiết thực đối với cộng đồng và toàn xã hội, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng Sách vàng sáng tạo Việt Nam ngày một phát huy giá trị, mang lại hiệu quả thiết thực. MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên, đồng bào cả nước, đồng bào ta sinh sống ở nước ngoài sẽ tiếp tục tăng cường, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy và phát huy lòng tự hào, tự tôn dân tộc; đồng lòng, chung sức, cống hiến sức lực, trí tuệ và thi đua sáng tạo; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thay mặt tác giả, nhóm tác giả của 73 công trình khoa học được ghi danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018, ông Trần Văn Trà khẳng định, đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với 73 tác giả, nhóm tác giả. Có được vinh dự này, mỗi tác giả nguyện sẽ lao động, sáng tạo hết mình để có nhiều công trình có giá trị hơn nữa cống hiến cho nền khoa học nước nhà, góp phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân và GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao chứng nhận cho các tác giả

Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ các cấp

Tại buổi Lễ, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp từ ngày 01/9/2018 đến ngày 30/9/2019.

"UBTƯ MTTQ Việt Nam kêu gọi các tầng lớp nhân dân hãy thi đua học tập, công tác, lao động, sản xuất phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, thực hiện vai trò làm chủ của mình, gắn liền dân chủ với kỷ cương, quyền lợi và trách nhiệm, làm cho khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng thêm đông, thêm mạnh, thêm vững chắc”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn kêu gọi.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công tạc trao chứng nhận cho các tác giả

Trên tinh thần đó Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên các cấp xác định nội dung phần việc cụ thể, hoàn thành thật tốt Chương trình hành động Đại hội VIII MTTQ Việt Nam đã đề ra, phối hợp, hướng dẫn, tổ chức Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024 với tinh thần: đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, phát triển, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, trong đợt thi đua đặc biệt này, MTTQ các cấp cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh

phát biểu tại buổi Lễ

Cùng với đó triển khai hiệu quả cuộc vận động ”Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; ”Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; đổi mới việc tổ chức Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018 theo tinh thần Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Bài phát biểu tại buổi Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; tham gia thiết thực công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; rà soát, chọn một số nội dung, vụ việc để giám sát có kết quả cụ thể.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý MTTQ các cấp củng cố tổ chức, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thực hiện các Nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ, nhất là Nghị quyết số 18 của BCH Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh phát biểu tại buổi Lễ

"Cần vận dụng sáng tạo, phù hợp với từng địa phương, địa bàn để đề ra mục tiêu, nội dung thi đua có trọng tâm, trọng điểm, tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, tránh hình thức, hiệu quả thấp. Kết thúc đợt thi đua, mỗi địa phương đều tự thấy kết quả đã đạt được, có báo cáo đầy đủ, chính xác, cụ thể, rõ người, rõ việc", Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Động viên phong trào thi đua sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những kết quả, thành tích xuất sắc mà đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ nước nhà; chúc mừng 73 tác giả, nhóm tác giả có công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ tiêu biểu được tuyển chọn, công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, thế giới đang bước vào giai đoạn đầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tác động to lớn đến các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đối với nước ta, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ mở ra nhiều cơ hội mới trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, rút ngắn khoảng cách phát triển với các nước tiên tiến nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức.

Trong bối cảnh đó, đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu và nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng khoa học, công nghệ, phục vụ thiết thực việc phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị, trên cơ sở tổ chức tốt các cuộc thi sáng tạo khoa học, công nghệ trong cả nước, nhất là Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và Giải thưởng Sáng tạo khoa học, công nghệ Việt Nam, UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tuyển chọn những công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ tiêu biểu và cho ra mắt Sách vàng Sáng tạo Việt Nam để công bố rộng rãi, tôn vinh và biểu dương các tác giả, nhóm tác giả. Qua đó cổ vũ, động viên mạnh mẽ phong trào thi đua sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần đưa nền khoa học, công nghệ nước nhà vươn lên tiến kịp cùng các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Chủ tịch nước cũng đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ; thực hiện tốt chính sách đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ, nhất là các tài năng trẻ, các chuyên gia giỏi có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển khoa học, công nghệ của nước nhà. Chú trọng tạo môi trường làm việc, nghiên cứu khoa học thuận lợi để cán bộ khoa học, công nghệ phát triển bằng tài năng và hưởng lợi ích xứng đáng với giá trị lao động sáng tạo của mình; tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, tư vấn, phản biện của các nhà khoa học. Tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông. Khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, tích cực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt Chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, chung sức, đồng lòng, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu giành nhiều thắng lợi mới, to lớn hơn nữa để xây dựng đất ta nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Đặng Vũ Minh; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công tạc đã trao chứng nhận cho các tác giả, nhóm tác giả có công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ tiêu biểu được tuyển chọn, công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018.

Hương Diệp

ảnh Quang Vinh – Kỳ Anh

[Về đầu trang ]


Phát huy giá trị, hiệu quả của 73 công trình Sách vàng Sáng tạo Việt Nam

“Tôi tin tưởng Sách vàng Sáng tạo Việt Nam ngày một phát huy giá trị, mang lại hiệu quả thiết thực. MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên, đồng bào cả nước, đồng bào ta sinh sống ở nước ngoài sẽ tiếp tục tăng cường, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy và phát huy lòng tự hào, tự tôn dân tộc; đồng lòng, chung sức, cống hiến sức lực, trí tuệ và thi đua sáng tạo; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

phát biểu tại buổi Lễ

Đó là nhấn mạnh của ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại Lễ công bố Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018 và phát động đợt thi đua đặc biệt Chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 sáng 30/8, tại Hà Nội. Ban Biên tập trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu này.

- Kính thưa: Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam,

- Kính thưa: Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương,

- Kính thưa: Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam,

- Kính thưa: Đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam,

- Kính thưa: Đồng chí Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam,

- Kính thưa: Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc Hội, các Bộ, Ban, Ngành, lãnh đạo các địa phương,

- Kính thưa các vị trong Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và các đồng chí lãnh đạo MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố và lãnh đạo  các tổ chức thành viên,

- Kính thưa các tác giả, nhóm tác giả, các nhà khoa học có công trình sáng tạo về KHCN được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018,

- Thưa các đồng chí và quí đại biểu!   

 Trong không khí cả nước vui mừng, phấn khởi tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018); hoà chung khí thế của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân rất vui mừng về thành tựu phát triển đất nước thời gian qua và tiếp tục ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, hôm nay tại Thủ đô Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các bộ, ngành liên quan tổ chức Lễ công bố phát hành Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018 và phát động đợt thi đua đặc biệt “Chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024”.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan phối hợp tổ chức buổi Lễ, tôi xin nhiệt liệt chào mừng đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, chào mừng các vị, các nhà khoa học; lãnh đạo các tỉnh, thành phố và đặc biệt là chúc mừng, chia vui với các tác giả, nhóm tác giả có công trình được tuyển chọn trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng chân thành cảm ơn lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các Bộ, Ban, Ngành, các tổ chức thành viên của Mặt trận ở Trung ương đã quan tâm phối hợp, hỗ trợ cho việc tổ chức tuyển chọn, biên tập, công bố, phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam và tổ chức Lễ phát động thi đua đặc biệt “Chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp”.

Kính thưa các đồng chí và quí đại biểu!

Trong thời gian qua, hưởng ứng Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, các hoạt động nghiên cứu, sáng kiến, sáng tạo, được đông đảo cá nhân, tổ chức tham gia. Là năm thứ ba liên tiếp công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam, kế thừa, phát huy kết quả từ 2 lần công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016 và năm 2017, năm nay Sách vàng Sáng tạo Việt Nam giới thiệu 73 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ; đó là những công trình tiêu biểu, có giá trị hỗ trợ cộng đồng nâng cao đời sống, phát triển kinh tế, đảm bảo môi trường…các lĩnh vực hóa học, vật lý, sinh học…được ứng dụng trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, khai khoáng, quốc phòng; có những sáng tạo khởi nguồn từ quá trình lao động của bà con nông dân và trở lại phục vụ sản xuất nhưng năng suất, hiệu quả tăng thêm nhiều lần; có nhiều giải pháp ứng dụng trong sản xuất, chế biến; tiết kiệm năng lượng, thực sự góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu suất của nền kinh tế.

Việc công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm nay cũng là hoạt động thiết thực Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; tiếp tục cổ vũ, tôn vinh và khẳng định sự trân trọng đối với các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, có đóng góp hiệu quả trong hoạt động khoa học, công nghệ, đồng thời cũng là dịp để tuyên truyền, phổ biến tri thức khoa học, đặc biệt là khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo; qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống của các tầng lớp nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực vào xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Đảng, Nhà nước ta luôn hết sức quan tâm đến phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ. Đại hội 12 của Đảng đã khẳng định: Khoa học và công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu…là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại. Vừa qua chúng ta vui mừng về Báo cáo xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2017, Việt Nam được xếp hạng 47 trên 127 quốc gia và nền kinh tế, tăng 12 bậc so với năm 2016. Đây là thứ hạng cao nhất mà Việt Nam đạt được từ trước tới nay và có thể nói là mốc đánh dấu sự tăng trưởng vượt bậc về các hoạt động đổi mới sáng tạo khoa học và công nghệ. Đất nước ta đang từng bước hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, để có nhiều cơ hội phát triển nhanh và bền vững, thì việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và trình độ khoa học công nghệ là một trong những yếu tố hết sức quan trọng; điều đó đặt ra yêu cầu đối với những công trình giới thiệu trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam phải không ngừng nâng cao uy tín, chất lượng, ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn và tới đây phải phối hợp, kết nối chặt chẽ với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia  và Mạng lưới nhân lực thực hiện Chiến lược quốc gia về 4.0 khi Chính phủ triển khai Chương trình này.

Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tôi xin ghi nhận, đánh giá cao  và trân trọng cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo, mang lại ý nghĩa thiết thực đối với cộng đồng và toàn xã hội. Đề nghị Hội nghị nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương chúc mừng về những kết quả nổi bật đó.

Kính thưa các đồng chí và quí đại biểu!

Thực hiện Chỉ thị số 17, ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024; để đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; với quyết tâm cao, khí thế mới, tại buổi Lễ quan trọng hôm nay, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chính thức phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp từ ngày 01/9/2018 đến ngày 30/9/2019.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi các tầng lớp nhân dân hãy thi đua học tập, công tác, lao động, sản xuất phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; thực hiện vai trò làm chủ của mình, gắn liền dân chủ với kỷ cương, quyền lợi và trách nhiệm, làm cho khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng thêm đông, thêm mạnh, thêm vững chắc. Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên các cấp xác định nội dung phần việc cụ thể, hoàn thành thật tốt Chương trình hành động Đại hội 8 MTTQ Việt Nam đã đề ra, phối hợp, hướng dẫn, tổ chức Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2019 - 2024 với tinh thần: đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, phát triển, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. tập trung vào các nội dung cơ bản như sau:

Thứ nhất: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Thứ hai: Triển khai hiệu quả cuộc vận động ”Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; ”Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; đổi mới việc tổ chức Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018 theo tinh thần Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Bài phát biểu tại buổi Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Thứ ba: Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; tham gia thiết thực công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; rà soát, chọn một số nội dung, vụ việc để giám sát có kết quả cụ thể.

Thứ tư: Củng cố tổ chức, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thực hiện các Nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ, nhất là Nghị quyết số 18 của BCH Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thứ năm: Vận dụng sáng tạo, phù hợp với từng địa phương, địa bàn để đề ra mục tiêu, nội dung thi đua có trọng tâm, trọng điểm; tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, tránh hình thức, hiệu quả thấp. Kết thúc đợt thi đua, mỗi địa phương đều tự thấy kết quả đã đạt được, có báo cáo đầy đủ, chính xác, cụ thể, rõ người, rõ việc.

Kính thưa các đồng chí và quý đại biểu!

Với truyền thống đoàn kết, hiếu học, trọng đức, trọng tài của dân tộc Việt Nam; đức tính thông minh, sáng tạo, cần cù của người Việt Nam, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc tích cực của các tầng lớp nhân dân, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tin tưởng rằng Sách vàng sáng tạo Việt Nam ngày một phát huy giá trị, mang lại hiệu quả thiết thực. MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên, đồng bào cả nước, đồng bào ta sinh sống ở nước ngoài sẽ tiếp tục tăng cường, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy và phát huy lòng tự hào, tự tôn dân tộc; đồng lòng, chung sức, cống hiến sức lực, trí tuệ và thi đua sáng tạo; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Một lần nữa tôi xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành, MTTQ, các tổ chức thành viên và các địa phương cùng tác giả, nhóm tác giả, các nhà khoa học có công trình được tuyển chọn, vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018 cùng toàn thể quý đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và quý đại biểu.

[Về đầu trang ]


Nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của Mặt trận

Sáng 30/8, tại Hà Nội, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với nhiệm vụ tham gia xây dựng chính sách, pháp luật” nhằm tìm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của Mặt trận và các tổ chức xã hội. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực, GS.TS Trần Ngọc Đường - Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ - Pháp luật của UBTƯ MTTQ Việt Nam; TS. Tạ Văn Sỹ - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học - UBTƯ MTTQ Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu tại Hội thảo

Dự Hội thảo còn có đại diện các ban, ngành liên quan, các tổ chức đoàn thể, đại diện MTTQ của các tỉnh: Bắc Ninh, Phú Thọ, Ninh Bình, Hải Phòng...

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực khẳng định, để đoàn kết, tăng cường đồng thuận xã hội, cốt lõi là phải phát huy dân chủ, đảm bảo hài hoà giữa các lợi ích. Các cơ chế, chính sách đều phải được thể chế bằng pháp luật. Muốn thực hiện được nhiệm vụ, trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân thì MTTQ phải tích cực tham gia xây dựng pháp luật. Bên cạnh đó, muốn tổ chức các cuộc vận động phát huy tinh thần yêu nước và tự quản, MTTQ Việt Nam phải tham gia phổ biến, tuyên truyền pháp luật. Giám sát, phản biện xã hội để pháp luật được đúng đắn và thực thi, để hệ thống chính sách, pháp luật ngày càng hoàn thiện. Tham gia xây dựng pháp luật là để nắm chắc, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cũng thẳng thắn nêu một số hạn chế như: Việc tham gia góp ý của MTTQ Việt Nam chỉ tiến hành khi được cơ quan nhà nước yêu cầu. Nhiều nội dung góp ý chưa đề cập sâu đến những vấn đề lớn nhân dân quan tâm. Việc tổ chức lấy ý kiến, tạo cơ chế thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức trong hệ thống Mặt trận và đông đảo tầng lớp nhân dân tiếp cận dự thảo văn bản, tham gia góp ý kiến đối với các văn bản quy phạm pháp luật còn hạn chế. Những văn bản góp ý của UBTƯ MTTQ Việt Nam và tổ chức thành viên gửi đến các cơ quan hữu quan chủ trì soạn thảo còn mang tính hình thức...

Đại biểu tham dự Hội thảo

Ở cấp tỉnh, ông Lê Đức Kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh cũng cho rằng: Việc lấy ý kiến vào việc xây dựng các dự án luật còn rất hình thức. Thông qua kênh của Mặt trận, của Đoàn đại biểu Quốc hội, thời gian để các ngành tham gia góp ý kiến rất ngắn, và “trả bài” cũng rất khẩn trương, do vậy chất lượng không được như mong muốn. Do đó, tiếng nói của nhân dân thông qua Mặt trận đến với Quốc hội, đặc biệt là những Dự án luật vẫn còn ở mức độ nhất định.

Tại Hội thảo, GS.TS. Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ - Pháp luật của UBTƯ MTTQ Việt Nam kiến nghị: Cần nâng cao nhận thức về vai trò của cơ chế thu hút sự tham gia đông đảo của các tổ chức, các giới khác nhau, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý, các nhà hoạt động xã hội... vào quy trình xây dựng pháp luật. Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng của pháp luật ở các nước cũng như ở nước ta không thể tách rời việc thu hút thực chất sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân vào quá trình xây dựng pháp luật. Đó là quá trình làm cho pháp luật thực sự gần dân, của dân và vì dân, thể hiện đầy đủ ý nguyện của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, quá trình chuẩn bị nhận thức, sự hiểu biết về sự cần thiết và nội dung của văn bản quy phạm pháp luật cũng như các chủ thể có thẩm quyền và có trách nhiệm phản biện xã hội và góp ý vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải nâng cao nhận thức.

Để tăng cường chất lượng tham gia của các tổ chức đoàn thể trong công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, bà Nguyễn Thanh Cầm, Trưởng Ban Chính sách Luật pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nêu giải pháp: Đổi mới tổ chức bộ máy phù hợp chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động tham mưu đề xuất, làm tốt công tác vận động thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, vận động, tập hợp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Coi trọng và đầu tư đúng mức cho công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu dự báo, xác định đúng vấn đề ưu tiên của phụ nữ để làm cơ sở cho việc tham gia công tác xây dựng pháp luật của các cấp Hội.

Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc tham gia góp ý xây dựng chính sách, pháp luật, ông Đinh Trường Sơn, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật, MTTQ tỉnh Ninh Bình cho rằng: Cần nâng cao nhận thức của các cơ quan soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật trong việc coi trọng sự tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các thành viên. Cần coi đây là một kênh quan trọng để thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân theo đúng tinh thần đổi mới của hiến pháp năm 2013 về sự tham gia của người dân vào công tác xây dựng và quản lý Nhà nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Ông Sơn cũng cho rằng: Cần căn cứ vào tình hình thực tiễn của từng địa phương, MTTQ các cấp cần lựa chọn được nội dung, vấn đề cần góp ý xây dựng chính quyền phù hợp, đúng, trúng những vấn đề mà nhân dân quan tâm. Cần tập trung nguồn lực để thực hiện công tác xây dựng pháp luật. Thường xuyên lắng nghe, tập hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, lắng nghe các vấn đề mà các tầng lớp nhân dân quan tâm, phản ánh thông qua Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên ở từng cấp.

Tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của các đại biểu cùng thống nhất khẳng định Mặt trận và các tổ chức đoàn thể phải tích cực hơn nữa trong việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đưa ra 6 nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, trong đó đặc biệt nhấn mạnh, đây là một kênh quan trọng thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Cần xây dựng cơ chế cụ thể để việc lấy ý kiến tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của MTTQ Việt Nam thực sự có hiệu quả với những hình thức và phương pháp khoa học. Phạm vi, hình thức tham gia tương xứng và phù hợp với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên và các tổ chức xã hội khác, với chủ trương thực hiện xã hội hoá hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật, tránh tình trạng nhiều dự án, dự thảo chính sách, pháp luật sau khi được đưa ra các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thảo luận thì mới nhận được phản ứng từ phía dư luận xã hội.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực lưu ý, cán bộ Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội cần phải sâu sát hơn với các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên để lắng nghe ý kiến phản ánh của nhân dân, của hội viên, đoàn viên đối với hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước để có góp ý kịp thời.

Hải Nhi - Ảnh: Quốc Anh

[Về đầu trang ]


Sự hài lòng của người dân bắt nguồn từ những việc làm cụ thể

Chiều 30/8, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học “Vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam trong cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức”. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, Ngô Sách Thực chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo quyết liệt, coi đây là một trong những nội dung quan trọng trong công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, với phương châm xây dựng Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, công tác CCHC nhất là cải cách thể chế đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hết sức coi trọng. Chính phủ cũng đã ban hành nhiều Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực trọng tâm, với nhiều giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

“Bên cạnh nỗ lực, cố gắng và những kết quả tích cực đã đạt được thì cần phải thẳng thắn nhìn nhận công tác CCHC thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đòi hỏi phải có nhiều giải pháp đồng bộc cả về hoàn thiện chính sách, pháp luật, cả về tổ chức thực hiện. Đặc biệt, phải coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác cải cách hành chính”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng khẳng định.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội thảo

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, người dân chính là đối tượng chịu tác động trực tiếp của mọi chính sách, giải pháp về CCHC nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng. Người dân cũng là người hưởng lợi từ cải cách hành chính mang lại. Vì vậy, vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, MTTQ Việt Nam cần phát huy vai trò giám sát của mình trong công tác cải cách hành chính, góp phần cùng người dân tạo áp lực, thúc đẩy công cuộc cải cách hành chính của Chính phủ và các Bộ, ngành đại phương đạt mục tiêu đề ra.

Thảo luận tại Hội thảo, các đại biểu cho rằng, từ những chương trình giám sát đang triển khai cần có những nhiệm vụ trọng tâm cụ thể hằng năm; cần làm rõ nội dung, kế hoạch và chương trình giám sát, nhất là các lĩnh vực liên quan đến vấn đề dân sinh như giá dịch vụ, giá thuốc, học phí, vấn đề đạo đức nghề nghiệp…

Từ thực tế triển khai, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế Nguyễn Tuấn Hưng cho rằng, sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ là kết quả  đầu ra của mỗi cơ sở y tế, là thước đo đánh giá sự phù hợp của những dịch vụ y tế được cung cấp so với nhu cầu và mong đợi của người dân, là bằng chứng giúp từng đơn vị nhận biết về những bất cập khiến bệnh nhân chưa hài lòng trên cơ sở đó thúc đẩy việc cải tiến quy trình cung cấp dịch vụ và các yếu tố có liên quan. Bởi vậy, chỉ số hài lòng cần phải được sử dụng như là một chỉ số chiến lược để xây dựng hình ảnh, thương hiệu của mỗi có sở y tế và là thế mạnh cạnh tranh với những cơ sở y tế khác. 

“Trong bối cảnh hiện nay khi mà hầu hết các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế tại các tuyến trên ở nước ta đều đang trong tình trạng quá tải thì việc tiến hành đo lường sự hài lòng của khách hàng càng cần thiết hơn bao giờ hết bởi lẽ đây sẽ là những bằng chứng hữu ích giúp lãnh đạo các đơn vị chấn chỉnh lại từng công đoạn trong quy trình cung cấp dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người sử dụng và củng cố uy tín của cơ sở cũng như của toàn ngành”, ông Hưng nói.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

phát biểu tại Hội thảo

Đề cập đến những tồn tại trong triển khai giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học, công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, hiện nay, tại một số tỉnh, thành phố, vấn đề liên quan đến khoa học – công nghệ chưa được giải quyết kịp thời và hiệu quả; Tiến bộ khoa học và công nghệ ứng dụng vào sản xuất và đời sống chưa nhiều, một số công nghệ và ứng dụng có tính phổ biến, nhân rộng chưa cao; Chính sách kết nối nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp chưa hiệu quả; Chưa tạo được môi trường thực sự hấp dẫn để thu hút những nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, nhà quản lý có kinh nghiệm về phục vụ địa phương; Đội ngũ cán bộ khoa học tuy có tăng về số lượng, nhưng chất lượng chưa tương xứng …

Từ những vấn đề nêu trên, ông Nguyễn Tuấn Anh đề nghị, cần có giải pháp bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp khoa học và công nghệ và doanh nghiệp ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học. Đồng thời có chính sách thúc đẩy các doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan quản lý, đơn vị tư vấn của Nhà nước sử dụng các sản phẩm của doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp trong nước sản xuất từ việc áp dụng công nghệ mới, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học.

“Cần quan tâm, chú trọng công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ sinh học, tạo ra những giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao mang thương hiệu Việt Nam, có sức cạnh tranh cao trên thị trường thế giới; gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động khoa học và công nghệ với sản xuất, đời sống”, ông Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh.

Các đại biểu cũng cho rằng, vấn đề giám sát CCHC, MTTQ Việt Nam cần đi sâu vào giám sát nội dung phù hợp với khả năng và điều kiện hiện nay của MTTQ, các đoàn thể, vừa đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước và đòi hỏi của nhân dân. Đồng thời Mặt trận cần có sự thể hiện vai trò trong giám sát để thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ hành chính, dịch vụ công, dịch vụ đơn vị sự nghiệp.

Ông Đỗ Duy Thường, Hội đồng Tư vấn Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Theo ông Đỗ Duy Thường, Hội đồng Tư vấn Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cơ quan, tổ chức, các đơn vị hiện đang coi trọng thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về CCHC và chỉ số hài lòng của người dân đã được cải thiện. Tuy nhiên, hiện nay người dân vẫn băn khoăn về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị ngoài công lập khi vẫn còn nhiều thủ tục quá rườm rà; trình tự thực hiện qua nhiều cấp duyệt và triển khai; thành phần, số lượng hồ sơ vẫn còn quá nhiều giấy phép con, nhiều loại hồ sơ, đây chính là cản trở cho người dân khi đi làm các thủ tục hành chính và phát sinh nhiều hiện tượng tiêu cực. Cùng với đó, trình độ dân trí tiếp cận các vấn đề liên quan đến pháp luật còn hạn chế, trình độ nhân viên hành chính cấp xã chưa được đào tạo cơ bản, thái độ phục vụ và đạo đức công vụ của bộ phận cán bộ, nhân viên chưa được đảm bảo, kỷ cương pháp luật hành chính còn bỏ ngỏ và chưa nghiêm…

Từ những trăn trở lên, ông Đỗ Duy Thường cho rằng, sự hài lòng của người dân chính là phải đi vào những việc làm cụ thể, để thực hiện được điều này, Mặt trận các cấp cần triển khai giám sát thái độ phục vụ, đạo đức của công chức, nhân viên, người đứng đầu đối với người dân – vì đây chính là những người then chốt trong trực tiếp thực hiện CCHC.

Các ý kiến tại Hội thảo cũng cho rằng, hiện nay các bộ, ngành đang chủ động đo lường, đánh giá chất lượng, cải cách hành chính trong hoạt động của mình. Để có bộ tiêu chí tiên tiến, phù hợp trước khi ban hành cần lấy ý kiến của Mặt trận, đoàn thể, các chuyên gia nhà khoa học.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu tại Hội thảo

Tiếp thu ý kiến của đại biểu tham dự Hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực khẳng định, các Ban, đơn vị liên quan sẽ bổ sung, tập hợp ý kiến tại Hội thảo để từ đó đề xuất những nội dung cụ thể trong triển khai các chương trình giám sát trong thời gian tới.

Từ những bất cập và kiến nghị đại biểu đã nêu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cho rằng các chương trình giám sát cần bám sát và tập trung vào công khai minh bạch, giải trình các nội dung và đơn giản hóa các thủ tục, tăng khả năng tiếp cận, giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và đảm bảo tính thiết thực trong triển khai thực hiện.

Hương Diệp

ảnh Quang Vinh

[Về đầu trang ]


Tri ân những người trọn đời cống hiến cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc

Chiều 30/8, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh đã tới thăm và tặng quà gia đình Chủ tịch Tôn Đức Thắng hiện đang sinh sống tại Hà Nội, đây là một trong những hoạt động nhân Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2018) và hướng tới Kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2018).

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh thăm hỏi sức khỏe gia đình Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh hỏi thăm sức khỏe gia đình Chủ tịch Tôn Đức Thắng và chia sẻ, nhân Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2018), Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa như tổ chức gặp mặt và ôn lại những đóng góp to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng -  Chủ tịch đầu tiên và lâu năm nhất của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại UBTƯ MTTQ Việt Nam; tổ chức dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại phường Mỹ Long và Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên; trao 20 phần quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo tại xã Mỹ Hòa Hưng và Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên. Đồng thời, Đoàn đến thăm và khánh thành khu dân cư Đại đoàn kết tại phường Mỹ Hòa và trao 42 căn nhà Đại đoàn kết cho gia đình hộ nghèo trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh

tặng quà gia đình Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh nhấn mạnh, trọn đời, Chủ tịch Tôn Đức Thắng như một tấm gương ngời sáng về phẩm chất cao đẹp của người cộng sản. Tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng có ý nghĩa để mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực học tập, rèn luyện, noi theo để phấn đấu góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chúc gia đình Chủ tịch Tôn Đức Thắng mạnh khoẻ, hạnh phúc, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh khẳng định, thế hệ những người làm công tác Mặt trận ngày hôm nay sẽ tiếp tục phát huy năng lực của mình để góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hương Diệp

[Về đầu trang ]


Cắt giảm điều kiện kinh doanh cần thực chất, không chạy theo số lượng

Ngày 30/8, phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đề cập đến sáu vấn đề mà cử tri, nhân dân đang quan tâm. Qua đó cũng đưa ra những kiến nghị để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo trong thời gian tới.

Kinh tế xã hội có nhiều chuyển biến tích cực

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, dưới sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2018 tình hình kinh tế-xã hội vẫn duy trì theo hướng tích cực. Theo đó, kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát trong tầm kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tăng 0,45% so với những tháng trước. Các ngành kinh tế mũi nhọn tiếp tục phát triển, xu hướng tăng tốt hơn; thị trường tiền tệ tín dụng tương đối ổn định; thu chi ngân sách nhà nước cơ bản đảm bảo; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng trưởng ở mức khá; tình hình sản xuất kinh doanh vẫn tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Đồng thời, lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện.

“Đặc biệt việc Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xuất nguồn ngân sách dự phòng để hỗ trợ cho 5.592 hộ không có nhà ở hoặc nhà tạm do lũ quét, sạt lở đất trong thời gian qua đã được dư luận, nhân dân hết sức quan tâm. Đây là việc làm kịp thời để các địa phương tiến hành xây dựng nhà ở cho người dân. Và Mặt trận các cấp sẽ có trách nhiệm giám sát việc xây dựng nhà ở tại các địa phương”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

6 kiến nghị gửi tới Chính phủ

Đề cập đến một số nội dung mà cử tri nhân dân quan tâm, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã đưa ra sáu kiến nghị để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành địa phương trong thời gian tới.

Cụ thể, thứ nhất, do hiện tượng mưa lũ kéo dài trong thời gian vừa qua đã dẫn đến sạt lở đất đang xảy ra tại các tỉnh Miền núi phía Bắc và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, kết cấu hạ tầng bị ảnh hưởng, xuống cấp, nhân dân đi lại rất khó khăn. Do đó đề nghị Chính phủ, và các địa phương sớm có giải pháp khắc phục để ổn định cuộc sống người dân.

Vấn đề thứ hai, từ hiện tượng giá một số mặt hàng nông sản trên thế giới đang giảm, dự kiến sẽ kéo theo một số mặt hàng nông sản ở nước ta giảm, chính vì vậy Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ kịp thời chỉ đạo để nông dân yên tâm sản xuất, và tiếp tục tìm thị trường đầu ra cho hàng nông sản.

“Vừa qua Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã hết sức tích cực, nhưng giá cả hàng hóa nông sản vẫn là vấn đề chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Vấn đề thứ ba Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề cập đến là hiện nay môi trường kinh doanh từng bước được cải thiện, đạt được kết quả khá, chính vì vậy việc cải cách hành chính, những điều kiện kinh doanh (ĐKKD), các thủ tục về cấp phép kinh doanh và đăng ký kinh doanh cần được đơn giản hóa. Tuy nhiên, cử tri, người dân và cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng về thời hạn Thủ tướng đặt ra (15/8) là hạn cuối cùng để các bộ ngành thực hiện, cắt bỏ 50% ĐKKD sớm thành hiện thực. Tuy nhiên tốc độ hiện nay đang diễn ra chậm, vì vậy đề nghị Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo đảm bảo chất lượng đơn giản hóa, cắt giảm đồng đều, đảm bảo không chạy theo số lượng, mà quan trọng nhất là thực chất và chất lượng.

Vấn đề thứ tư, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng cho rằng, dư luận xã hội thời gian qua lo ngại hiện tượng kinh doanh tiền ảo đa cấp, tín dụng đen, việc thu giữ các kho vũ khí tại một số địa phương, bắt giữ nhiều vụ mua bán ma túy với số lượng lớn, gây hoang mang trong dư luận. Chính vì vậy đề nghị Thủ tướng cần chỉ đạo cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương cần tăng cường các giải pháp đồng bộ để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Vấn đề thứ năm, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ sớm chỉ đạo rà soát, đánh giá toàn diện những bất cập từ các văn bản ban hành trái luật hiện nay khi có 5.600 văn bản trái luật thuộc các bộ ngành địa phương ban hành. Cho nên cần có giải pháp hữu hiệu để sớm khắc phục trong thời gian tới.

Đề cập đến tháng cao điểm Vì người nghèo, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, năm 2017, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, UBTW MTTQ Việt Nam đã phối hợp tổ chức thực hiện Chương trình truyền hình trực tiếp Chung tay Vì người nghèo và đã vận động được trên 3 nghìn tỷ, riêng trị bệnh cho người nghèo không có điều kiện đến bệnh viện tuyến cao như mổ thận, gan, tim được trên 500 tỷ.

Từ những kết quả đáng khích lệ của năm 2017, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo sớm các bộ ngành, tỉnh thành phố phối hợp với MTTQ Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trong công tác vận động để chuẩn bị tổ chức tháng cao điểm vì người nghèo, đặc biệt vào ngày 17/10/2018, sẽ diễn tra Chương trình truyền hình trực tiếp Cả nước chung tay Vì người nghèo năm 2018.

“Do đó trong thời gian sắp tới đề nghị Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các bộ ngành tiếp tục cùng với MTTQ, Đài truyền hình Việt Nam, Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững tiếp tục vận động, có nguồn quỹ giúp người nghèo trị bệnh, mua áo ấm cho người già và trẻ em, chăn ấm cho người dân, tập trung giải quyết trọng tâm trọng điểm”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Hương Diệp – Khánh Ly

[Về đầu trang ]


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2/9

Kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018), sáng 31/8, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dự lễ viếng có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí lão thành cách mạng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Với lòng biết ơn vô hạn, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang, làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Tư tưởng và sự nghiệp của Người là tài sản vô giá, ngọn đuốc soi đường cho dân tộc ta vững bước đi tới tương lai.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục thực hiện các mục tiêu cao cả của Cách mạng Tháng Tám và Lời thề Độc lập, xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Tiếp đó, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sỹ".

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã nghiêng mình tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ - những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do, vì chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

[Về đầu trang ]


Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong thi đua

Sáng 31/8, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng chủ trì Hội nghị Ký giao ước thi đua các tổ chức thành viên khối kinh tế năm 2018.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng chủ trì Hội nghị

Cụm các tổ chức thành viên khối kinh tế năm 2018 có 9 đơn vị: Hội Mỹ nghệ kim hoàn Đá quý Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội làm Vườn Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Hội sinh vật cảnh, Liên minh HTX Việt Nam, Hội nghề cá Việt Nam, Hiệp Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam.

Tại Hội nghị, TS. Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn Đá quý Việt Nam, Cụm trưởng Cụm thi đua của các tổ chức thành viên Khối kinh tế khẳng định: Cần nâng cao chất lượng công tác khen thưởng bằng cách xây dựng các tiêu chí cụ thể, sát thực các hình thức khen thưởng trước khi phát động thi đua, trên cơ sở đó tổng kết, đánh giá và xét khen thưởng theo tiêu chi đã xây dựng.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị

Đồng thời, động viên khen thưởng kịp thời, chính xác các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ. Phát hiện, xây dựng và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến. Công tác thi đua khen thưởng phải được thực hiện nghiêm túc, đúng luật. Chú ý xét, khen thưởng và đề xuất khen thưởng tới các tập thể nhỏ, hội viên tích cực và người trực tiếp lao động, động viên được các cán bộ, nhân viên, hội viên năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và kỷ luật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị, tránh mọi biểu hiện phô trương hình thức, khen thưởng tràn lan.

Đại diện các tổ chức kiến nghị: Khối kinh tế là những tổ chức tham gia xây dựng kinh tế và xã hội, tham gia trực tiếp vào phát triển kinh tế, và đó cũng là điểm khác biệt với các tổ chức khác. Do đó, trên cơ sở hướng dẫn chung của Mặt trận Tổ quốc, cần phải cụ thể hoá hơn hình thức thi đua của mỗi tổ chức. Cần có tiêu chí riêng cho khối kinh tế và đề nghị tăng điểm cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tổ chức...

Lễ ký kết giao ước thi đua của 09 đơn vị thành viên khối kinh tế

Chia sẻ với đại diện các tổ chức kinh tế,  Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho biết: Trước hết việc hình thành Cụm thi của các tổ chức thành viên là bước cụ thể hoá phong trào thi đua khen thưởng. Bằng việc tham gia phong trào thi đua với những nội dung việc làm cụ thể, thiết thực, các tổ chức góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, an ninh – quốc phòng, phát triển kinh tế xã hội của đất nước và củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đánh giá cao các tổ chức thuộc lĩnh vực kinh tế trong thời gian trước khi được chia thành khối đã rất tích cực hưởng ứng, triển khai sâu rộng trong đoàn viên, hội viên của tổ chức mình việc thực hiện tích cực các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Mặt trận chủ trì phát động và làm tốt công tác an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng trao tặng Bằng khen Hội cho cán bộ Hội viên

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh, cần cụ thể hoá hoặc bổ sung các nội dung cho phù hợp với đặc thù của cụm. Các tổ chức phải phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm của hội viên. Hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác xã hội ở địa phương, cơ sở. Phát huy tinh thần dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, nhất là những hội viên được hưởng chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước. Giám sát và phản biện xã hội những vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế và các hoạt động chuyên sâu của tổ chức mình.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dung tin tưởng, khối thuộc lĩnh vực kinh sẽ thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi, hiệu quả, thiết thực

Tại Hội nghị, Các tổ chức trong cụm thi đua cùng ký bản giao ước thống nhất nội dung, cách chấm điểm trong Bảng chấm điểm thi đua năm 2018. Cam kết cụ thể hóa và thực hiện tốt các nội dung  trong Giao ước thi đua năm 2018.

H.Nhi

ảnh: Quang Vinh

[Về đầu trang ]


 

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 

  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng Ban biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn