Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    TIN HOẠT ĐỘNG MẶT TRẬN 


Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong vận động và giám sát xây dựng nông thôn mới

Xây dựng thế trận lòng dân nhìn từ tấm gương Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Phát triển mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Hiệp hội nhân dân Singapore

Thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore

Cần Thơ có tiềm năng là thành phố sông nước đáng sống

Phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, sai phạm ngay từ địa bàn cơ sở


Phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, sai phạm ngay từ địa bàn cơ sở

Đó là đề nghị của ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại Hội thảo “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức, ngày 6/8 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ trì Hội thảo

Đây là Hội thảo được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức sau thành công của Hội thảo “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” các tỉnh khu vực phía Bắc vào tháng 12/2017.

Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Phạm Gia Túc, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; đại diện các ban, bộ, ngành ở trung ương, TP Hồ Chí Minh, các nhà khoa học, Hội đồng tư vấn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Không né tránh và có chính kiến đối với các vụ việc tham nhũng

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, Hội thảo nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động số 19 về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), từ đó thể hiện sự hưởng ứng và quyết tâm mạnh mẽ tìm giải pháp thực hiện tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm và nâng cao năng lực của MTTQ Việt Nam với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí (PCTNLP) thời gian tới. 

Chia sẻ về đánh giá của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN năm 2018: “công tác phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo thực hiện ráo riết, quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, được nhân dân rất hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ; các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá tích cực. Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển KT-XH, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, kết quả đó bên cạnh vai trò nổi bật, tích cực của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan tham mưu của Đảng; vai trò của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành chức năng, cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra các cấp… trong hệ thống chính trị còn có vai trò, trách nhiệm, sự nỗ lực của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp và Nhân dân thời gian qua.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, trên cơ sở quyền và trách nhiệm của mình, MTTQ Việt Nam các cấp ngày càng chú trọng và thực hiện có hiệu quả hơn, thông qua trách nhiệm tham gia hoàn thiện cơ chế, chính sách PCTN, từ đó nâng cao năng lực trong việc tham gia góp ý, phản biện xã hội để góp phần hoàn thiện cơ chế, pháp luật về PCTN; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tích cực thực hiện các chương trình phối hợp giám sát, bước đầu chú trọng hướng đến những nội dung, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, gây sách nhiễu, phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân.

Trong quá trình chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức, triển khai thực hiện, MTTQ Việt Nam đã chủ động ban hành và triển khai thực hiện trong hệ thống Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác PCTNLP giai đoạn 2018 - 2020, đồng thời thành lập Ban tham mưu về chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình, xây dựng cơ chế và tổ chức triển khai thực hiện một việc rất mới trong hệ thống Mặt trận thông qua việc ban hành Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, lãng phí, về suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”,  “tự chuyển hóa ” trong cán bộ, đảng viên…

“Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cùng các cơ quan liên quan và Nhân dân được đánh giá là đã chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ cùng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan chức năng để thực hiện tốt công tác PCTNLP, thực hành tiết kiệm; tích cực phát hiện, đấu tranh với những hiện tượng tham nhũng, tiêu cực; tham gia có hiệu quả vào quá trình cải cách thủ tục hành chính; tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh và phát huy mạnh mẽ vai trò làm chủ của Nhân dân”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Tuy nhiên, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng cho rằng, mặc dù có những cố gắng nhất định, song ý thức về vai trò, trách nhiệm tham gia công tác PCTN của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chưa thực sự đáp ứng được mong đợi của người dân.

“Xã hội, Nhân dân kỳ vọng nhiều hơn ở tính tích cực, chủ động, mạnh mẽ, và năng lực giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam thông qua việc phát hiện chính xác, kịp thời, không né tránh, có chính kiến từ phía MTTQ Việt Nam các cấp, trước yêu cầu, đòi hỏi và áp lực cao hơn từ công tác này”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chia sẻ.

Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Từ những vấn đề đã nêu, đại biểu tham dự Hội thảo đã góp ý, chia sẻ, trao đổi những mặt được, chưa được, các bài học kinh nghiệm để nâng cao năng lực hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp, sát thực với điều kiện MTTQ Việt Nam hiện có và thế mạnh, trên cơ sở đó đề ra được các nhiệm vụ trọng tâm, đáp ứng được những gì xã hội, Nhân dân mong đợi mà MTTQ Việt Nam cần triển khai trong giai đoạn tới. Đồng thời đưa ra đề xuất, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về PCTN.

Tạo niềm tin trong Nhân dân thông qua những việc làm cụ thể

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh

phát biểu tại Hội thảo

Bày tỏ niềm vui mừng khi đến dự Hội thảo và lắng nghe những kinh nghiệm của các đại biểu trao đổi về thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với công tác PCTNLP, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, đây chính là những nét đổi mới trong công tác Mặt trận nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Khẳng định về thẩm quyền của của Mặt trận đối với việc tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí thông qua trong Hiến pháp và những quy định về vai trò, quyền, trách nhiệm về giám sát, phản biện trong các văn kiện của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương IV, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Thành ủy TP.Hồ Chí Minh đã có Quy chế 1374 xử lý các thông tin liên quan đến suy thoái, tham nhũng từ 4 nguồn Mặt trận tiếp xúc cử tri, HĐND tiếp xúc cử tri, nguồn các đơn khiếu nại, tố cáo và các thông tin báo chí đăng. Dựa trên các nguồn thông tin trên, Mặt trận Tổ quốc và HĐND sẽ tập hợp kiến nghị và chuyển sang Ban thường vụ Thành ủy để phân công xử lý theo từng cấp.

“Cần phải có cơ chế xử lý thông tin để các cơ quan chức năng có quy trình xử lý thông tin hiệu quả”, ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Từ thực tiễn của các địa phương, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, từ nay đến cuối năm 2018, UBTƯ MTTQ Việt Nam sớm đề nghị Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố giới thiệu ít nhất 1 trường hợp có liên quan đến tham nhũng, lãng phí mà do Mặt trận kiến nghị giải quyết có kết quả, để từ đó tổng hợp thành một cuốn sách về 63 giải pháp trong đấu tranh PCTNLP, từ đó phát hành rộng rãi đến báo chí và Nhân dân, tạo được niềm tin trong Nhân dân và khẳng định rõ hơn vai trò của Mặt trận đối với cuộc đấu tranh này.

MTTQ phải vững mạnh thì phòng chống tham nhũng, lãng phí mới hiệu quả

Ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Ghi nhận những kết quả tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp thời gian qua, để tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong PCTNLP thời gian tới, ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, MTTQ Việt Nam cần xây dựng hệ thống vững mạnh đúng theo Hiến pháp năm 2013 đã quy định, đây chính là cơ sở để Mặt trận các cấp phát huy vai trò trong tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí và các chương trình giám sát, phản biện xã hội.

Ông Huỳnh Đảm cũng cho rằng, đội ngũ cán bộ chủ chốt tại MTTQ các cấp phải vững mạnh và được trang bị đầy đủ kiến thức để phát huy vai trò của người đứng đầu trong các chương trình giám sát, phản biện xã hội, đặc biệt là khẳng định vai trò của Mặt trận trong việc giám sát công tác lấy phiếu tín nhiệm với cơ quan chính quyền và Ủy ban Nhân dân các cấp.

“Mặt trận phải đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, giám sát việc lấy phiếu tín nhiệm là cơ sở chính là để bảo vệ quyền và lợi ích cho Nhân dân tại mỗi địa phương”, ông Huỳnh Đảm nhấn mạnh.

Gương mẫu, quyết liệt, có ý chí và hành động trong đấu tranh với tham nhũng, lãng phí

Ghi nhận và tiếp thu ý kiến của đại biểu tham dự Hội thảo, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, các ý kiến đã đưa ra những giải pháp và yêu cầu, đòi hỏi cao hơn đối với vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam cần nỗ lực trong thời gian tới. Đây chính là thách thức thực tế, buộc Mặt trận phải sớm khắc phục khó khăn, hạn chế, phải có sản phẩm cụ thể, và bằng những con số biết nói, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của MTTQ Việt Nam.

“Bộ phận tham mưu sớm có trách nhiệm tổng hợp đầy đủ, đồng thời hệ thống hóa các ý kiến, kiến nghị theo nội dung, lĩnh vực cho chính xác, tham mưu đề xuất để Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam kịp thời đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ theo thẩm quyền”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Khẳng định chưa bao giờ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTNLP nói chung; về vai trò, quyền, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam nói riêng lại đầy đủ, bảo đảm và thuận lợi như hiện nay, tuy nhiên, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng để tạo đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tin trong nhân dân, là động lực để Ủy ban MTTQ Việt Nam phát huy tốt hơn, hiệu quả hơn cả chiều rộng, chiều sâu, bản thân Mặt trận phải cố gắng và phối hợp, thống nhất hành động trong các tổ chức thành viên chặt chẽ hơn, sáng tạo hơn, bài bản hơn.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: trên cơ sở Hiến pháp, pháp luật về PCTN, lãng phí, MTTQ Việt Nam tiếp tục tham gia có hiệu quả quá trình nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong xã hội và nhất là khâu giám sát tổ chức thực hiện. Gắn công tác tuyên truyền về PCTN, lãng phí với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Mặt trận các cấp sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ hơn, đồng bộ hơn từ trung ương tới các cấp ở địa phương và đồng đều tại các vùng miền. Các khu vực, các tỉnh, thành phố cần tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về mô hình hay, cách làm tốt, bài học kinh nghiệm để có sự phát huy toàn diện hơn. Trong đó, vai trò của các tổ chức thành viên cũng được thể hiện rõ rệt hơn”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên phải thống nhất về nhận thức mức độ nghiêm trọng của tình hình tham nhũng ở địa phương, lĩnh vực mình theo dõi, phụ trách; cán bộ MTTQ Việt Nam phải thực sự nâng cao năng lực; gương mẫu, quyết liệt trong công tác, đặc biệt phải có ý chí và hành động trong đấu tranh PCTN; không sợ mất uy tín, không sợ khuyết điểm; bản lĩnh, có chính kiến thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

“Phải lắng nghe ý kiến nhân dân, phải biết dựa vào nhân dân, giải thích cho nhân dân hiểu, làm cho nhân dân tin và phải công khai để nhân dân biết, ủng hộ và giám sát, đó mới là chìa khóa mở ra sự thành công trong công tác này thời gian tới.”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gợi mở.

Cũng theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Mặt trận các cấp cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận, đồng thời phát huy vai trò của báo chí, truyền thông, doanh nghiệp, doanh nhân, tri thức, người dân, người dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc tôn giáo, người tiêu biểu trong xã hội với công tác  PCTNLP. Cùng với đó cần kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, phát huy vai trò của Ban Giám sát đầu tư của cộng động, phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, sai phạm ngay từ địa bàn cơ sở.

Giám sát những vấn đề gây bức xúc tại cơ sở

Tại Hội thảo, ông Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật cho rằng cần tiếp tục đổi mới tư duy nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp đối với công tác giám sát, phản biện xã hội nói chung và giám sát, phản biện xã hội trong đấu tranh phòng chống tham nhũng nói riêng. Theo đó, nội dung của cuộc giám sát của MTTQ không chỉ tập trung vào những vấn đề trực tiếp gắn với cuộc sống của nhân dân, gắn với các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân mà trọng tâm cũng phải hướng vào những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc đang cản trở công cuộc xây dựng ở địa phương.

“Cần tăng cường sự phối hợp giữa MTTQ Việt Nam với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong giám sát, phản biện việc thực hiện pháp luật về PCTNLP theo hướng giám sát các tổ chức và của những cá nhân có trách nhiệm trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.”, ông Đường nhấn mạnh.

Huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống

Đề cập đến quan hệ phối hợp giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong PCTNLP, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu đề nghị cần phát huy vai trò chủ động, tích cực của mỗi thành viên, mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống Mặt trận và tăng cường sự phối hợp thống nhất hành động giữa các thành viên của Mặt trận trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời tổ chức các Hội thảo để đánh giá đúng và đề xuất các giải pháp để cán bộ Mặt trận sát dân, hiểu dân; để nhân dân tin cậy, phản ánh kịp thời với MTTQ Việt Nam các cấp về các vụ việc, biểu hiện tham nhũng, lãng phí.

Hương Diệp

[Về đầu trang ]


Cần Thơ có tiềm năng là thành phố sông nước đáng sống

Ngày 10/8, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư TP Cần Thơ năm 2018, với chủ đề "Chia sẻ tiềm năng, cùng nhau phát triển". Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và chủ trì Hội nghị; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và trên 500 đại biểu là lãnh đạo các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL, các doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng dự Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham dự hội nghị.

Những năm qua, nhờ sự quan tâm, định hướng của Trung ương, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình có hiệu quả của các Bộ, Ban ngành cùng với nỗ lực liên kết phát triển của các tỉnh, thành phố bạn và quyết tâm của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ đã có sự phát triển nhanh chóng, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Qua 7 tháng đầu năm 2018, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng cao, tăng 8,01% so với cùng kỳ; thương mại và dịch vụ tiếp tục phát triển đa dạng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 70 ngàn tỷ đồng, tăng 12,3%, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 1,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,6%; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng năm 2018 đạt trên 28 ngàn tỷ đồng, tăng 7,43% so cùng kỳ…

TP Cần Thơ đã và đang xây dựng một môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, thông thoáng, an toàn, minh bạch với bộ máy chính quyền năng động, sáng tạo, thân thiện, đồng hành cùng doanh nghiệp để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhà đầu tư...

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống cho biết, mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Nghị định số 103/2018/NĐ-CP, quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP Cần Thơ. Nghị định này thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự hỗ trợ, giúp đỡ vô cùng to lớn mà Trung ương, Chính phủ đã dành cho TP Cần Thơ. Đồng thời, tạo nên một tiềm năng to lớn cho sự phát triển của thành phố trong thời gian tới....

Hoan nghênh, đánh giá cao kết quả trên của Hội nghị cũng như các ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, Thủ tướng cho rằng, điều này thể hiện sự tin tưởng rất lớn vào tương lai của Cần Thơ.

“Nếu không có sự hiện diện của nhà đầu tư thì Cần Thơ đã không có được những thành quả như hôm nay”, Thủ tướng nhấn mạnh. “Và nếu không cùng những nhà đầu tư hôm nay thì cũng không thể đạt được tầm nhìn những thập niên tới”. Theo Thủ tướng, tầm nhìn đó là một Cần Thơ giàu bản sắc, có khả năng truyền cảm hứng về sức bật và sự vươn lên mạnh mẽ, làm động lực phát triển toàn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Từ trước đến nay, Cần Thơ chưa bao giờ là thủ đô, cố đô, thành đô của cả nước nhưng Cần Thơ được nhân dân công nhận là Tây Đô, một cái tên đã xuất hiện khoảng 100 năm. Điều đó nói lên đặc điểm trên mọi phương diện kinh tế, văn hóa, xã hội và tầm ảnh hưởng lớn lao, không chỉ phạm vi địa lý của một thành phố.

“Ở nước ta, đã có những thành phố đáng sống, hay những thành phố biển đáng sống thì Cần Thơ có tiềm năng trở thành một thành phố sông nước, một đô thị sinh thái đáng sống”, Thủ tướng nhấn mạnh và cho rằng, các ngành, các cấp, các doanh nghiệp, đặc biệt là ngành du lịch, cần phải chuyển mình, cộng hưởng với các ngành, lĩnh vực khác, thắt chặt mối liên kết chuỗi giá trị, tạo sức lan tỏa kinh tế cho toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Để hiện thực hóa điều này, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP. Cần Thơ cần phải năng động, có tầm nhìn đổi mới, là đối tác đồng hành đáng tin cậy, sẵn sàng đặt cược tiền bạc, công nghệ và tương lai doanh nghiệp vào địa phương, vùng đất văn hóa sông nước, thơ ca này.

Theo Thủ tướng, hầu hết các hoạt động kinh tế của người dân nơi đây gắn với sông nước, miệt vườn “Có ai qua chợ Lê Bình/Xin cho tôi gửi chút tình nước non”, Thủ tướng nhắc lại câu ca dao để nói về đặc trưng văn hóa của vùng đất Tây Đô.

Thủ tướng chứng kiến Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa UBND TP. Cần Thơ và các nhà đầu tư, doanh nghiệp

Thời gian qua, Cần Thơ tiếp tục khởi sắc. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 ước đạt 81 triệu đồng, gấp 1,4 lần cả nước và sức mua của nền kinh thuộc tốp đầu cả nước. Tầng lớp trung lưu mới nổi tăng nhanh, làm thay đổi cấu trúc tiêu dùng của xã hội. “Chúng ta nhìn thấy lượng ô tô trên đường phố, đậu trên các vỉa hè, dừng đỗ trước các hiệu đồ ăn nhanh, cho thấy đời sống xã hội nhộn nhịp và hối hả hơn”, Thủ tướng nhận xét và cho rằng, nhà đầu tư có thể đón bắt điều này để phát triển dịch vụ, khách sạn, du lịch và các loại hình chế biến, nâng giá trị sản phẩm.

Thủ tướng nhìn nhận, Cần Thơ sẽ phát triển đột phá nhờ cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận-Cần Thơ và một số hệ thống giao thông huyết mạch khác. Khi hoàn thành, thời gian đi lại từ TPHCM tới Cần Thơ sẽ được rút ngắn lại còn 90 phút từ 180 phút hiện nay. Những dự án này, cùng với các dự án đường biển khác, Cần Thơ tạo nên một trung tâm trên các mặt thông qua giao thông, trong đó có cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.

Đặc biệt, nhấn mạnh chủ trương mở cửa bầu trời, Thủ tướng nêu rõ vai trò quan trọng của cảng hàng không Cần Thơ và mong muốn nối các chuyến bay trực tiếp từ Cần Thơ tới các nước, các vùng của Việt Nam thông qua các hãng hàng không như Vietnam Airlines, VietJet, Bamboo Airways… Như vậy, với giao lưu đường không, đường thủy, cùng với các sản phẩm ở đây, trong tương lai, Cần Thơ sẽ có sự phát triển mạnh mẽ, náo nhiệt, như một trung tâm trên các mặt thông qua giao thông.

Để có được điều đó, Thủ tướng cho rằng, cần môi trường đầu tư kinh doanh tốt, như một hấp lực đối với nhà đầu tư, có vai trò rất quan trọng.

Vì vậy, Thủ tướng mong muốn nhà đầu tư phối hợp với chính quyền, cùng phấn đấu, cùng hợp tác để phát triển đạt được tầm nhìn trong những thập niên tới. Nhà đầu tư phải nói đi đôi với làm.

“Chính phủ trân trọng các nhà đầu tư chuẩn mực nhưng cũng kiên quyết loại bỏ những nhà đầu tư trục lợi, lợi dụng lỗ hổng trong quản lý, không tập trung vào phát triển mà trốn thuế, chuyển giá, phá hoại môi trường”, Thủ tướng nêu rõ.

Với Cần Thơ, Thủ tướng cho rằng, cần tiếp tục tinh thần dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, quản lý tốt hơn các quy hoạch. Theo đó, quy hoạch của Cần Thơ đến năm 2025 là trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, y tế và văn hóa của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, là đô thị cửa ngõ của vùng hạ lưu sông Mekong, đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế, có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh.

Thủ tướng cũng mong muốn Thành phố tạo mặt bằng sạch cho nhà đầu tư, phát huy nếp nghĩ, cách làm tốt như thời gian qua, đó là chính quyền đối thoại với nhà đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nhà đầu tư thành công.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cắt băng khánh thành Tổ hợp

Đại học FPT và Công viên phần mềm

Cũng trong ngày 10/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tham dự lễ khánh thành giai đoạn 1 Khu Tổ hợp Đại học và Công viên Phần mềm FPT tại TP Cần Thơ.

Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cần có khát vọng, tầm nhìn, đặt mục tiêu trở thành đại học lớn, trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu của Việt Nam, phấn đấu đưa thương hiệu Đại học FPT lên tầm khu vực và thế giới. Phân hiệu Đại học FPT tại Cần Thơ sẽ là nơi cung cấp nguồn nhân lực khoa học công nghệ, đặc biệt là nhân lực số cho các lĩnh vực có dư địa tăng trưởng lớn như nông nghiệp công nghệ cao, du lịch của Đồng bằng sông Cửu Long. Khẩu hiệu “Khát vọng đổi thay” của Đại học FPT cần được áp dụng vào phân hiệu này, làm sao khoảng cách giữa người nông dân và thị trường tiêu thụ gần hơn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trồng cây lưu niệm.

Dịp này Thủ tướng cũng nhắn nhủ tới sinh viên Đại học FPT, cần không ngừng trau dồi tri thức, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, hình thành tư duy đổi mới, sáng tạo, thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng mới, trở thành công dân toàn cầu mang văn hóa Việt Nam. “Các em phải là người tiên phong trong công cuộc thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số trên chính quê hương của mình”.

Thủ tướng mong muốn sinh viên Đại học FPT tự giác học tập, rèn luyện, tự tin sáng tạo và hội nhập, tự hào là thanh niên Việt Nam làm tốt lời dạy của Bác Hồ, xứng đáng với truyền thống cha ông. Sinh viên Đại học FPT không chỉ học để giải quyết việc làm mà phải trở thành những nhà khởi nghiệp sáng tạo trong tương lai.

Cùng ngày Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã đến thăm và tặng quà Mẹ VNAH Lê Thị Bình (có 2 con là liệt sĩ, đồng thời là gia đình tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho địa phương) ngụ tại phường An Phú, quận Ninh Kiều và thăm bà Nguyễn Phương Thuý là thương binh 61%, ngụ tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.   

Hương Diệp (tổng hợp)

[Về đầu trang ]


Thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore

Ngày 13/8, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã Hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Hiệp hội Nhân dân Singapore do ông Desmond Tan - Giám đốc điều hành Hiệp hội làm Trưởng đoàn.

Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ông Desmond Tan - Giám đốc điều hành Hiệp hội Nhân dân Singapore

Tham dự Hội đàm có bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Catherine Wong, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh bày tỏ niềm vui mừng khi được đón Đoàn đại biểu cấp cao Hiệp hội Nhân dân Singapore sang thăm và làm việc tại Việt Nam; đồng thời tin tưởng chuyến thăm lần này của Đoàn sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường sự hợp tác giữa hai tổ chức, thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore trong thời gian tới.

Quang cảnh Hội đàm

Tại buổi Hội đàm, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đã thông báo một số nét nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội, kết quả hoạt động của MTTQ Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2018.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Singapore đang phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và đột phát trong nhiều lĩnh vực, hợp tác kinh tế có nhiều bước tiến mới. Hiện Singapore là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Singapore. Đến nay Singapore tiếp tục là nhà đầu tư lớn thứ 3/126 quốc gia vào Việt Nam. Trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch và các hợp tác khác cũng có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả thông qua việc ký kết các bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác, trao đổi đoàn…

Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại Hội đàm

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh khẳng định, Nhân dân Việt Nam rất vui mừng về mối qua hệ hữu nghị, hợp tác và đối tác chiến lược giữa hai nước tiếp tục phát triển và ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực, trong đó có sự hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Hiệp hội nhân dân Singapore.

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại Hội đàm

Theo Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh, việc hợp tác giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Singapore bắt đầu từ năm 2014 với mục đích trao đổi kinh nghiệm công tác theo chức năng, nhiệm vụ để vận dụng những kinh nghiệm tốt của mỗi bên cho công tác của mình, từ đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước và quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Singapore.

Ông Desmond Tan - Giám đốc điều hành Hiệp hội Nhân dân Singapore tại Hội đàm

Cũng từ năm 2014 đến nay, hai bên đã có nhiều cuộc trao đổi Đoàn. Qua các chuyến thăm và làm việc tại Singapore, đoàn đại biểu của UBTƯ MTTQ Việt Nam đã nghiên cứu, học hỏi được nhiều kinh nghiệm của Singapore trong công tác xây dựng, kết nối, quản lý cộng đồng, thực hiện vai trò là cầu nối giữa người dân với chính quyền các cấp.

Đoàn đại biểu cấp cao Hiệp hội Nhân dân Singapore tại Hội đàm

“Qua hợp tác chúng ta càng nhận thấy có nhiều điểm tương đồng về phương thức hoạt động và mục tiêu hướng tới cộng đồng khu dân cư, nâng cao đời sống cho nhân dân” Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh mong rằng trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam và Hiệp hội nhân dân Singapore sẽ tăng cường mối quan hệ hơn nữa, góp phần làm cho quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược của hai quốc gia ngày càng đi vào chiều sâu.

Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ông Desmond Tan - Giám đốc điều hành Hiệp hội Nhân dân Singapore ký kết chương trình hợp tác

Trong khuôn khổ Hội đàm, hai bên đã ký bản ghi nhớ Chương trình hợp tác giai đoạn 2018-2020. Theo đó, hai bên thống nhất trao đổi kinh nghiệm về kết nối và xây dựng cộng đồng, thực hiện tự quản, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau, vận động nhân dân tham gia quản lý xã hội; phương thức tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử; thực hiện vai trò là cầu nối giữa nhân dân với Chính phủ.

Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà ông Desmond Tan - Giám đốc điều hành Hiệp hội Nhân dân Singapore

Trong giai đoạn 2018-2020, UBTƯ MTTQ Việt Nam và Hiệp hội nhân dân Singapore cũng hợp tác hỗ trợ trong lĩnh vực đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng kết nối, xây dựng cộng đồng cho đội ngũ nhân viên; Tìm hiểu về văn hóa, hình ảnh đất nước  và con người của mỗi nước thông qua các lễ hội, ngày hội... nhằm quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của Việt Nam và Singapore tới nhân dân hai đất nước.

Từ kết quả Hội đàm và nội dung bản ghi nhớ được ký kết, ông Desmond Tan Giám đốc điều hành Hiệp hội nhân dân Singapore tin tưởng hai bên sẽ thực hiện hợp tác theo hướng hiệu quả và thực chất, qua đó tiếp tục củng cố, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác giữa hai tổ chức, góp phần vào sự phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia, tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Hương Diệp

Ảnh: Quang Vinh – Kỳ Anh

[Về đầu trang ]


Phát triển mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Hiệp hội nhân dân Singapore

Ngày 13/8, tại Hà Nội, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu cấp cao của Hiệp hội Nhân dân Singapore do ông Desmond Tan, Giám đốc điều hành Hiệp hội Nhân dân Singapore làm Trưởng đoàn nhân dịp Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và ông Desmond Tan, Giám đốc điều hành Hiệp hội Nhân dân Singapore

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ niềm vui mừng khi đón Đoàn đại biểu Hiệp hội Nhân dân Singpore sang thăm và làm việc với UBTƯ MTTQ Việt Nam. Đây là chuyến thăm có nhiều ý nghĩa, đúng dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2018) và 5 năm thiết lập đối tác chiến lược (2013-2018).

Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo đất nước Singapore về những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực chính trị - đối ngoại, kinh tế, xã hội, mang lại cuộc sống hạnh phúc, hòa bình cho người dân Singapore, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Singapore trong khu vực và trên thế giới.

 “Trong các thành công của Singapore, có những đóng góp quan trọng của Hiệp hội nhân dân Singapore”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thời gian qua quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và đột phá trong nhiều lĩnh vực. Sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau ngày càng gia tăng thông qua trao đổi đoàn và tiếp xúc ở các cấp và các kênh. Hợp tác kinh tế hiệu quả và có nhiều bước tiến mới. Hiện nay Singapore là một trong những đối tác thương mại hàng đầu trong ASEAN của Việt Nam, là nhà đầu tư lớn thứ ba trên thế giới tại Việt Nam với 9 khu công nghiệp VSIP trải dài từ Bắc đến Nam đã tạo ra hàng nghìn việc làm cho người dân các địa phương của Việt Nam.

Trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong rằng Hiệp hội nhân dân Singapore sẽ tích cực hỗ trợ, hợp tác, thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về truyền thống đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Singapore…

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nhận quà lưu niệm từ ông Desmond Tan, Giám đốc điều hành Hiệp hội Nhân dân Singapore

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, hiện nay có 12.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Singapore. Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore đóng góp tích cực cho xã hội sở tại cũng như quan hệ hợp tác hai nước. Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều người Singapore sang đầu tư tại Việt Nam. Đây là các cầu nối quan trọng của quan hệ hữu nghị hai nước.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn Hiệp hội nhân dân Singapore tiếp tục phối hợp, thúc đẩy các cơ quan hữu quan của Singapore tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Singapore. Về phía MTTQ Việt Nam sẽ cùng các ngành hữu quan luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp, công dân Singapore đang làm ăn, sinh sống tại Việt Nam theo quy định pháp luật.

Đánh giá cao kết quả Hội đàm và ký kết Bản ghi nhớ chương trình hợp tác giữa hai bên trong giai đoạn 2018-2020, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Hiệp hội nhân dân Singapore sẽ tiếp tục hỗ trợ MTTQ Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng kết nối, xây dựng cộng đồng, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức và giám sát các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri cho đội ngũ nhân viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhất là các Đoàn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương cử sang Singapore tập huấn, học tập.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Hiệp hội nhân dân Singapore, ông Desmond Tan cảm ơn những tình cảm ấm áp, sự đón tiếp nồng hậu của UBTƯ MTTQ Việt Nam dành cho Đoàn trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thông báo kết quả hội đàm trước đó giữa Đoàn đại biểu Hiệp hội nhân dân Singapore với Đoàn đại biểu UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Desmond Tan khẳng định  Hiệp hội sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để thực hiện các nội dung trong bản ghi nhớ, qua đó tiếp tục củng cố, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác giữa hai tổ chức, góp phần vào sự phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia, tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Hương Diệp

Ảnh: Quang Vinh – Kỳ Anh

[Về đầu trang ]


Xây dựng thế trận lòng dân nhìn từ tấm gương Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018), ngày 14/8, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhằm tôn vinh và khẳng định công lao, đóng góp to lớn của Chủ tịch đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn bắt tay đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Tham dự buổi gặp mặt có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Phạm Thế Duyệt, Nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh, Ngô Sách Thực; bà Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ tịch nước cùng các đại biểu là nguyên Phó Chủ tịch và nguyên Ủy viên Ban Thường trực UBT Ư MTTQ Việt Nam đang sinh sống tại Thành phố Hà Nội và đại diện các bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương.

Một di sản quý giá về tư tưởng, đạo đức và tác phong

Chủ tịch Tôn Đức Thắng xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo tại tỉnh An Giang. Với ý chí quật cường và lòng yêu quê hương, đất nước, ngay khi là công nhân đã sớm thức tỉnh tinh thần yêu nước của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Năm 1912, khi mới 24 tuổi, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã tổ chức và lãnh đạo cuộc bãi công của công nhân Nhà máy sửa chữa tàu thủy Ba Son, mở đầu cho cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian lao nhưng rất vinh quang của người.

Quang cảnh buổi gặp mặt

Là người có uy tín lớn trong Đảng, trong Nhân dân, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã đảm nhiệm qua nhiều chức vụ, đặc biệt, Bác là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và sau này là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và 27 năm liên tục làm Chủ tịch Mặt trận Liên Việt và MTTQ Việt Nam.

Không chỉ là một nhà chính trị kiên định, nhà tổ chức tài năng, Chủ tịch Tôn Đức Thắng còn có những đóng góp quý giá về lý luận, làm sáng tỏ và phong phú hơn tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở nước ta.

Với những công lao to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tháng 8 năm 1958 nhân dịp tròn 70 tuổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quyết định tặng Chủ tịch Tôn Đức Thắng Huân chương Sao Vàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng và phát biểu: “Thay mặt nhân dân và Chính phủ, tôi trân trọng trao tặng đồng chí Tôn Đức Thắng Huân chương Sao Vàng là Huân chương cao nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mà đồng chí Tôn Đức Thắng là người đầu tiên và người rất xứng đáng được tặng Huân chương ấy”.

Ông Phạm Thế Duyệt, Nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu tham dự đã cùng nhau chia sẻ và làm sáng tỏ hơn những cống hiến trong cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ông Phạm Thế Duyệt, Nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng là điều hết sức cảm động, từ những hoạt động này đã khơi dậy lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với các bậc tiền bối, biết ơn trước công lao đóng góp của Chủ tịch đối với Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta.

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, người phục vụ trọn 9 đời Chủ tịch Mặt trận cho rằng, là nhà lãnh đạo lỗi lạc và mẫu mực, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã để lại cho đời một di sản vô cùng quý giá về tư tưởng, đạo đức và tác phong, ông đã hiến dâng cuộc đời cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc vì độc lập của dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng CNXH.

Nguyên Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Doan phát biểu tại buổi gặp mặt

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng, kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng chính là thể hiện cao độ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Tấm gương, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng chính là biểu tượng của thế trận lòng dân vững chắc. Chính tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc đã tạo nên sức mạnh riêng có của dân tộc Việt Nam, chính sức mạnh đó đã giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, gian khổ và giành được thắng lợi như ngày hôm nay.

Theo bà Nguyễn Thị Doan, thế trận lòng dân được xuất phát từ lòng yêu quê hương, đất nước và niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Từ bài học thành công trên cho thấy, thế trận lòng dân đã tập hợp được lực lượng nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong mỗi giai đoạn cách mạng.

“Do đó cần phải củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời đại ngày nay, cũng như cần nghĩ rộng hơn về vai trò của mỗi cán bộ Mặt trận trong tình hình mới, phải luôn là người gương mẫu đi đầu để dân tin và cũng là để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc”, bà Doan nhấn mạnh.

Tiếp tục đổi mới nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, Chủ tịch Tôn Đức Thắng là người chiến sỹ cộng sản kiên trung, mẫu mực, đã cống hiến trọn đời cho cách mạng, cho dân tộc; người là bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một nhân cách lớn, cao thượng và trong sáng, là tấm gương để chúng ta và các thế hệ mai sau mãi mãi tôn vinh và học tập. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, ở hoàn cảnh nào, Chủ tịch Tôn Đức Thắng luôn tỏ rõ rất mực trung thành, tận tụy đối với Đảng, nhân dân, luôn nêu cao tinh thần anh dũng, bất khuất, phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Hơn 70 năm cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, tên tuổi, sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng gắn liền với lịch sử thắng lợi vẻ vang của cách mạng nước ta trong thế kỷ XX.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là dịp để mỗi người Việt Nam cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, ôn lại cuộc đời cách mạng của những người cộng sản tiền bối như Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, để hiểu hơn giá trị thắng lợi của sự nghiệp cách mạng đã đạt được, tiếp nối truyền thống ông cha bằng những thắng lợi của cách mạng hôm nay; học tập tấm gương đạo đức sáng ngời của lớp người đi trước, tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng để phụng sự cách mạng, phục vụ nhân dân.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi gặp mặt

“Ghi tạc công lao của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, chúng ta càng tự hào về truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, 88 năm qua đã không ngừng phấn đấu, trưởng thành và phát triển; các thế hệ làm công tác Mặt trận nguyện tiếp tục ra sức rèn luyện, học tập đạo đức cách mạng "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chia sẻ.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng đây chính là dịp để mỗi người cán bộ Mặt trận nhận thức sâu sắc hơn về công tác Mặt trận, về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và đạo đức cách mạng, xác định trách nhiệm của mình trong giai đoạn mới. Từ đó, MTTQ Việt Nam các cấp luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chăm lo tốt hơn đời sống của các tầng lớp nhân dân, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, góp phần tăng cường, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Trưởng Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam tại buổi gặp mặt

Từ tấm gương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận các cấp tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong lao động, sản xuất, học tập, công tác; thường xuyên chăm lo cho các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, người yếu thế trong xã hội và đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ…; Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nắm bắt tình hình nhân dân để kịp thời phản ánh, kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước về những vấn đề nhân dân quan tâm; Tham gia tích cực, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; Tăng cường đồng thuận xã hội, cùng Đảng, Nhà nước thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch kinh tế - xã hội Nhà nước đã đề ra.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt

“Trước mắt tiếp tục tập trung thực hiện tốt và tổng kết đánh giá kết quả 5 Chương trình hành động Đại hội VIII MTTQ Việt Nam đã đề ra; bám sát Chỉ thị 17 của Ban Bí thư để phối hợp, hướng dẫn, tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024 với tinh thần: đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, phát triển, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Trân trọng cảm ơn những tình cảm của các cụ, các vị, các đại biểu về những cống hiến, luôn ủng hộ, theo dõi, góp ý thiết thực cho hoạt động và sự phát triển của Mặt trận của trong suốt thời gian qua, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn các cụ, các vị, các đại biểu tiếp tục quan tâm, cống hiến cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ luôn trân trọng lắng nghe, đón nhận và không ngừng nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động để góp phần chăm lo tốt hơn nữa đời sống Nhân dân và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Hương Diệp

ảnh Quốc Anh

[Về đầu trang ]


Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong vận động và giám sát xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ngày 15/8, tại Hà Nội, Đảng đoàn, Ban Thường trực Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Tọa đàm "Vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc vận động và giám sát xây dựng nông thôn mới - Thực trạng và giải pháp".

Quang cảnh Tọa đàm

Tham dự và chủ trì Tọa đàm có ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW Khóa X; ông Trần Thanh Mẫn, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành ở Trung ương, đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam các địa phương; các nhà khoa học, các chuyên gia.

Mang lại cuộc sống tốt hơn cho mỗi gia đình, cộng đồng dân cư

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Tọa đàm

Phát biểu tại Tọa đàm, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, sau khi Nghị quyết 26 của BCH Trung ương ban hành, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt, liên tục và đạt được những kết quả hết sức quan trọng.

Từ Nghị quyết 26, MTTQ Việt Nam đã xác định đây là trách nhiệm và vào cuộc với tinh thần: Triển khai hiệu quả chương trình xây dựng NTM chính là chăm lo tốt hơn cho đời sống của người dân nhất là khu vực nông thôn. Để cụ thể hoá nội dung và cách thức tổ chức thực hiện, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã lồng ghép 19 nội dung, tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM thông qua các nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại Tọa đàm

“Mặt trận đã tập trung tuyên truyền, vận động để làm rõ hơn về nhận thức: Xây dựng NTM không chỉ là Nhà nước đầu tư xây dựng các công trình, mà người dân là chủ thể, là trách nhiệm của mỗi người, của các ngành, các cấp; NTM mang lại cuộc sống, diện mạo tốt hơn cho chính mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư. Xây dựng NTM là thực hiện toàn diện các mặt của đời sống xã hội, là việc làm thường xuyên, ai cũng có thể góp phần mình, có những việc không phải cứ có tiền mới làm được”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thông tin.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26, hiện nay cả nước có 3.420 xã (38,32%) được công nhận đạt chuẩn NTM. Có 53 đơn vị cấp huyện thuộc 27 tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Cả nước có 32 liên hiệp HTX nông nghiệp và 12.388 HTX nông nghiệp;  4.823 sản phẩm đặc sản, dịch vụ du lịch cấp xã, huyện; 818 chuỗi nông sản an toàn. Có trên 500 loại mô hình tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự ở địa bàn nông thôn; 61.158 Tổ an ninh nhân dân, 36.361 Tổ hòa giải, 92.623 Tổ tự quản.

“Đã có nhiều mô hình hay, cách làm tốt, nhiều khu dân cư kiểu mẫu, xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới và đang tiếp tục phấn đấu trở thành NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Tọa đàm

Tuy nhiên, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, thực tiễn đang đặt ra một số vấn đề cần phải tiếp tục quan tâm, đó là tính bền vững, thực chất, mức độ được hưởng thụ và sự hài lòng thực sự của người dân đối với kết quả xây dựng NTM; một số hạn chế đã nêu trong Nghị quyết 26 nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết căn cơ, toàn diện như: Hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động còn hạn chế; chất lượng giám sát phản biện xã hội còn khiêm tốn. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới cách thức sản xuất còn chậm; năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng, sức cạnh tranh nhiều mặt hàng còn thấp. Hình thức tổ chức sản xuất chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nền sản xuất hàng hoá. Một số nơi, nông nghiệp và nông thôn phát triển thiếu quy hoạch, môi trường ô nhiễm; năng lực thích ứng, ứng phó với thiên tai còn nhiều hạn chế. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn tuy có cải thiện nhưng cơ bản vẫn còn phải quan tâm hơn nữa, nhất là vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa; vấn đề chênh lệch giàu, nghèo giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, phát sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp.

Người dân là chủ thể quan trọng trong xây dựng NTM

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, phân tích làm rõ những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng hiệu quả xây dựng nông thôn mới, qua đó giúp cho MTTQ Việt Nam các cấp có thêm giải pháp đổi mới, đột phá trong tuyên truyền, vận động, giám sát xây dựng nông thôn mới từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn phù hợp với giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại Tọa đàm

Ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; bà Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.. đều cho rằng, kinh nghiệm xây dựng NTM là phải huy động trí tuệ, sức dân. Muốn tập hợp, huy động nhân dân thì Mặt trận, các tổ chức đoàn thể là người vận động tốt nhất. 

“Xây dựng NTM là phải bảo đảm 3 yêu tố: nâng cao thu nhập, chỉnh trang hạ tầng, môi trường sạch. Không ai khác người dân chính là chủ thể quan trọng nhất để xây dựng NTM. Phải để người dân tự giác, tự quản thành quả xây dựng NTM”, ông Nguyễn Hải Nam nhấn mạnh.

Mang đến kinh nghiệm từ thực tế trên địa bàn miền núi phía Bắc, ông Phí Văn Chí, Bí thư Đảng ủy xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái nhận định: Trong xây dựng nông thôn mới ở xã miền núi có địa hình phức tạp, trình độ dân trí còn thấp, phong tục tập quán của người dân khác nhau, vì vậy, vai trò của MTTQ và Ban công tác mặt trận ở cơ sở đóng vai trò quan trọng. Bởi, chính họ là những người ở gần dân, hiểu được tâm tư nguyện vọng, phong tục tập quán của người dân nơi đó.

“Làm tốt công tác tuyên truyền đúng với tâm tư nguyện vọng của người dân sẽ tạo cho họ sự khát khao xây dựng thành công nông thôn mới”, ông Chí chia sẻ.

Giáo sư Hoàng Chí Bảo, Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Tọa đàm

Giáo sư Hoàng Chí Bảo, Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị cần quan tâm làm rõ những vấn đề mới nảy sinh ở nông thôn như người nông dân “chán” ruộng bỏ ra thành phố kiếm việc làm, thực trạng được mùa rớt giá; thực trạng tiêu cực, tham nhũng quan liêu, cửa quyền ở nông thôn làm người dân bức xúc.

Theo Giáo sư Hoàng Chí Bảo, cần nhìn thẳng vào sự thật để tổng kết khách quan, xác định rõ tình huống mâu thuẫn để đưa ra những giải pháp cho thời kỳ mới thực sự mang tính đột phá.

“Cần vận dụng và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh nhất là những người cán bộ Mặt trận cơ sở phải thấm nhuần tư tưởng của Bác "cái gì lợi cho dân phải quyết làm cho bằng được, cái gì hại đến dân dù chỉ một cái hại nhỏ cũng phải quyết tránh cho bằng được", Giáo sư Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh.

Bên cạnh đó phải có cơ chế, đổi mới chính sách để tạo động lực phát triển cho nông dân trong đó phải coi nông dân là chủ thể của quá trình xây dựng phát triển đổi mới, hiện đại hóa và hội nhập đất nước.

Ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT phát biểu tại Tọa đàm

Ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT khẳng định trong 8 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM có vai trò quan trọng của MTTQ Việt Nam trong việc phát huy nguồn lực của nhân dân.

Theo ông Nam, trong giai đoạn 2010 - 2017 huy động được khoảng 1.672.250 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước chiếm 28,6%, vốn tín dụng chiếm 56,7%, vốn doanh nghiệp chiếm 4,9%, người dân và cộng đồng đóng góp chiếm 15,82%.

Từ những thực tiễn nảy sinh ở nông thôn trong xây dựng NTM, ông Nam đề nghị Mặt trận cần phát huy vai trò của mình trong xây dựng nông thôn mới từ đó góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch vùng miền. Bên cạnh đó quan tâm đến vấn đề môi trường nông thôn, vận động đảm bảo an ninh trật tự, tham gia giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân qua việc phát triển kinh tế nông thôn để có những hàng hóa có giá trị kinh tế cao.

Ông Cao Đức Phát, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương

phát biểu tại Tọa đàm

Đánh giá cao vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong tham gia xây dựng NTM, ông Cao Đức Phát, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương khẳng định, MTTQ Việt Nam đã tham gia tích cực và có đóng góp quan trọng vào thành công của chương trình xây dựng NTM, đặc biệt việc xây dựng NTM được Mặt trận cụ thể hóa thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

Ông Cao Đức Phát cho rằng, MTTQ Việt Nam cùng với các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động, giúp nhân dân bám sát hơn mục tiêu của chương trình, qua đó cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Mặt trận các cấp cùng với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương phát huy tính hiệu quả trong xây dựng NTM với phương châm dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra thông qua hiệp thương, đối thoại, kiểm tra giám sát nhằm đánh giá sự hài lòng của người dân trong xây dựng NTM.

Để phát huy vai trò của Mặt trận các cấp trong xây dựng NTM, ông Cao Đức Phát cho rằng cần xác định rõ nhiệm vụ, nội dung công tác của từng tổ chức ở từng thôn xóm, mỗi cán bộ Mặt trận cần vận động nhân dân làm những việc cụ thể; các tổ chức thành viên tích cực gương mẫu, tham gia thực hiện các nhiệm vụ xây dựng NTM ở chính hộ gia đình, thôn xóm mình, tạo được sức lan tỏa tới từng hộ gia đình và thay đổi cuộc sống của từng hộ gia đình và người dân.

Tại buổi Tọa đàm, các ý kiến cũng cho rằng, trong xây dựng NTM, công tác tuyên truyền rất quan trọng, phải làm cho người dân hiểu thấu vai trò, giá trị của xây dựng NTM chính là để cho người dân có cuộc sống chất lượng hơn.  Xây dựng NTM chính là để phát triển nông thôn bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn cả về chật chất và tinh thần. Muốn thế, cán bộ Mặt trận, Đoàn thể phải được bồi dưỡng, tập huấn để có kỹ năng tuyên truyền, vận động thuyết phục người dân chung tay xây dựng NTM, cần tăng cường đối thoại giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới

Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Tọa đàm

Phát biểu tại Tọa đàm, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm xuyên suốt qua toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng ta. Sau 10 năm thực hiện, tổng kết Nghị quyết 26 của các cấp, ngành vừa qua khẳng định đây là một trong các Nghị quyết thành công, đem lại hiệu quả thiết thực nhất, góp phần thay đổi cơ bản bộ mặt nông nghiệp, nông dân, nông thôn của nước ta.

Ông Nguyễn Văn Bình đánh giá cao việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn thông qua các hoạt động: tuyên truyền, giám sát, tham gia góp ý chính sách, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển nông nghiệp, nông dân và xây dựng nông thôn mới của đất nước trong thời gian qua.

Khẳng định đây là hướng đi đúng, cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Bình đề nghị MTTQ Việt Nam tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, thực hiện hiệu quả Nghị quyết trong giai đoạn mới trong đó đặc biệt quan tâm đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; lắng nghe và đề cao vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn, nông nghiệp; chú trọng phối hợp triển khai mô hình liên kết sản xuất hàng hóa lớn theo chuỗi giá trị; gắn kết xây dựng nông thôn mới với đô thị hóa nông thôn…

Đồng thời, ông Nguyễn Văn Bình đề nghị Ban Chỉ đạo tổng kết tiếp thu những ý kiến tham luận, đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện Báo cáo Tổng kết Nghị quyết 26, đồng thời sẽ báo cáo Bộ Chính trị để ban hành một Nghị quyết mới, phù hợp với tình hình mới, đáp ứng cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn của nhân dân trong thời gian tới.

Ghi nhận các ý kiến tâm huyết, đóng góp của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp cần quyết liệt trong vận động và giám sát để nâng cao chất lượng, đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

"Mục tiêu cuối cùng của NTM là hạ tầng kinh tế - xã hội được phát triển; môi trường nông thôn được cải thiện; sản xuất phát triển, thu nhập của người dân được khá hơn; đời sống văn hoá được nâng cao, an ninh trật tự được đảm bảo; dân chủ ở cơ sở được phát huy; có nhiều mô hình hay, cách làm tốt, nhiều khu dân cư kiểu mẫu, xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới và tiếp tục phấn đấu nâng cao trở thành nông thôn mới kiểu mẫu", Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Hương Diệp

ảnh Kỳ Anh – Quang Vinh

[Về đầu trang ]


 

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 

  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng Ban biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn