Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    TIN HOẠT ĐỘNG MẶT TRẬN 


“Nhân dân rất tin ở Mặt trận”

Năm dồn sức cho đại hội Mặt trận

Thêm nhiều căn nhà đại đoàn kết đến với gia đình chính sách, hộ nghèo

Cán bộ Mặt trận phải nói đi đôi với làm

Đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và nhân dân

Góp ý báo cáo chính trị Đại hội MTTTQ Việt Nam lần thứ IX

Bà Nguyễn Lan Hương giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội

Chủ động phối hợp, tăng cường giám sát những vấn đề nhân dân quan tâm

Chủ động, sáng tạo, quyết liệt hoàn thành nhiệm vụ

Tạo động lực để đồng bào các dân tộc vươn lên

Để phong trào đứng vững trong lòng dân

Tổng kết và trao giải thưởng App 9999 Tết

Khẳng định bản lĩnh tiên phong của báo chí trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí

Phát huy sức mạnh báo chí của khối Mặt trận và các đoàn thể

Tạo khí thế mới, động lực mới trong các phong trào thi đua


Tạo khí thế mới, động lực mới trong các phong trào thi đua

Đó là đề nghị của ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019 của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương ngày 6/3, tại thành phố Hải Phòng.

Quang cảnh Hội nghị

Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

Tham dự Hội nghị có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước CHXHCHN Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng; ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả

Năm 2018, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp hiệu quả của các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, nhân dân và lực lượng vũ trang các thành phố, phong trào thi đua cụm 5 thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, đảm bảo ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Các thành phố đã phát động phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế mới, động lực mới góp phần hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2018. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của các thành phố đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Kinh tế duy trì ở mức tăng trưởng khá; an sinh xã hội được đảm bảo; lạm phát được kiểm soát; thu ngân sách tăng so với năm 2017.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Theo đó, thu ngân sách của 5 thành phố đạt hơn 731 nghìn tỷ đồng chiếm 51,5% của cả nước; thu nội địa đạt hơn 529 nghìn tỷ đồng chiếm 52,2%; thu hút đầu tư nước ngoài hơn 17 tỷ USD chiếm 48%; có 79.309 doanh nghiệp mới thành lập chiếm 60,4%. Đến nay cụm thi đua có 10/61 huyện đạt 16,3% số huyện của cả nước đã được công nhận nông thôn mới, 508/4.144 xã đạt 12,2% số xã của cả nước đã được công nhận nông thôn mới.

Có thể khẳng định phong trào thi đua yêu nước đã bám sát các nhiệm vụ chính trị, hướng về cơ sở và được đông đảo các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Thực tế cho thấy phong trào thi đua đã phát huy hiệu quả trong việc cổ vũ, động viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của mỗi đơn vị, tổ chức, cá nhân, góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020). Thông qua các phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng trên khắp các lĩnh vực của đời sống, được 5 thành phố kịp thời biểu dương, khen thưởng.

Ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị

Năm 2019, các thành phố trực thuộc trung ương sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” (giai đoạn 2016 - 2020), “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, từng thành phố xây dựng, phát động phong trào thi đua thiết thực, cụ thể, sáng tạo, tạo sự đột phá nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao năng lực quản lý, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí..

Phát triển kinh tế phải đi liền với tiến bộ xã hội

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước CHXHCHN Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, đây là cụm thi đua quan trọng, với nhiều sáng tạo đổi mới trong trong triển khai các phong trào thi đua và có đóng góp to lớn vào thành quả của đất nước.

Đồng tình với kết quả đạt được của Cụm thi đua, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng, năm 21018, tăng trưởng kinh tế của 5 thành phố đều tăng so với cùng kỳ và cao hơn bình quân chung của cả nước, đóng góp lớn vào thành quả kinh tế chung của đất nước. GDP bình quân đầu người ngày càng cao; xuất khẩu tăng so với cùng kỳ với tổng giá trị xuất khẩu chiếm 26,2% của cả nước; thu ngân sách tăng so với năm 2017 và chiếm hơn hơn 51% so với tổng thu ngân sách cả nước…

Ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

phát biểu tại Hội nghị

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng, phong trào thi đua nhiều nơi chưa đồng đều, việc nhân rộng các điển hình chưa rộng khắp, công tác truyền thông, tuyên truyền điển hình chưa thường xuyên… Do đó, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị năm 2019 phải là năm bứt phá của 5 thành phố, mọi chỉ tiêu phải cao hơn năm trước để tiếp tục là đầu tàu về kinh tế của cả nước.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh lưu ý, 5 thành phố trong phát triển kinh tế phải đi liền với tiến bộ xã hội. Bên cạnh đó cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, quan tâm chăm lo tới người có công và giảm nghèo bền vững, từ đó nâng cao chỉ số hạnh phúc.

“Cần quan tâm hơn nữa tới hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội, đẩy lùi tệ nạn xã hội, phát động thi đua trong mỗi gia đình để mỗi gia đình là thành lũy phòng chống lại các tệ nạn xã hội, phải “vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đề nghị các thành phố cần tập trung giám sát, hỗ trợ để những nơi còn yếu trong thi đua phải có chuyển biến; việc tuyên truyền, truyền thông của các điển hình cần thường xuyên để tạo sức lan tỏa hơn nữa...

Chung sức, đồng lòng cùng bứt phá

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chứng kiến lễ ký kết giao ước thi đua giữa 5 thành phố trực thuộc Trung ương

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng thông qua những số liệu cụ thể, khái quát, phản ánh kết quả quan trọng và khẳng định vai trò đầu tầu của 5 thành phố trong năm 2018.

“Có được kết quả này là nhờ vào sự chỉ đạo, điều hành chủ động, hiệu quả, linh hoạt và quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND các thành phố; sự nỗ lực phấn đấu quyết tâm cao của các cấp, các ngành và nhân dân, đã tạo không khí thi đua sôi nổi rộng khắp”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, công tác Thi đua - Khen thưởng của 5 thành phố đã bám sát Chỉ thị số 34 ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và tham mưu cho cả hệ thống chính trị đẩy mạnh các phong trào thi đua, đề ra những nội dung sát thực để tạo sự chuyển biến, nỗ lực vươn lên trong triển khai các phong trào, các cuộc vận động.

Theo đó, Cụm thi đua đã tích cực triển khai toàn diện các phong trào như: phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… Đặc biệt là việc tuyên truyền hiệu quả về công tác “Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, tạo sự chuyển biến về ý thức, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

“Các thành phố đã có nhiều mô hình điển hình, nhiều cách làm hay, đặc biệt là với sức lan tỏa của Ngày hội đại đoàn kết tại khu dân cư đã thể hiện sự phối hợp hiệu quả giữa MTTQ Việt Nam với các cấp với chính quyền địa phương”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng hoa cho cụm trưởng, cụm phó cụm thi đua năm 2019

Đồng tình với 7 nhiệm vụ trọng tâm của Cụm thi đua trong năm 2019, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị 5 thành phố tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Thi đua - Khen thưởng, nhất là thực hiện tốt Chỉ thị số 34 ngày 07/4/2014 của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; gắn các phong trào thi đua yêu nước với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

“Việc tổ chức các phong trào thi đua phải đảm bảo tính thiết thực, hướng công tác thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; các khâu đột phá và gắn với biểu dương, khen thưởng kịp thời. Cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quan tâm xây dựng văn hóa công sở theo đúng tinh thần của Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở để gắn bó với nhân hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị 5 thành phố cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 01 ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, để tạo sự bứt phá trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng lần thứ XII và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020).

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý, trong quá trình thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, các thành phố cần quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực quản lý và xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về thi đua, khen thưởng.

“Năm 2019, mỗi thành phố cùng chung sức, đồng lòng, đề ra nhiều cách làm sáng tạo và cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm hay để tạo khí thế mới, động lực mới và sự bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, cải thiện đời sống nhân dân”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn kỳ vọng.

Tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã chứng kiến lễ ký kết giao ước thi đua năm 2019 giữa 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội nghị cũng thống nhất chọn thành phố Cần Thơ là đơn vị Cụm trưởng, thành phố Hà Nội là Cụm phó Cụm thi đua năm 2019.

Hương Diệp

ảnh Quang Vinh

[Về đầu trang ]


Phát huy sức mạnh báo chí của khối Mặt trận và các đoàn thể

Chiều 6/3, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam với Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội.

Quang cảnh Hội nghị

Trong năm 2018, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức, đa dạng hình thức tuyên truyền qua đó đã đem lại những kết quả tích cực trong việc thông tin, truyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Công tác triển khai, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội đã góp phần khích lệ, động viên, khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý thức tự lực tự cường vượt qua khó khăn, thách thức trong các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Cụ thể, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, các cơ quan thông tấn, báo chí triển khai ngày càng hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền. Phối hợp xây dựng, duy trì các chuyên mục trên VTV, VOV, Truyền hình Thông tấn như: chuyên mục “Phát huy vai trò của Mặt trận” của VTV1, Đài THVN; chuyên mục “Đoàn kết là sức mạnh” của VOVTV, Đài TNVN; chuyên mục “Sức mạnh Đại đoàn kết” trên THTT ấn; Phối hợp với Hội Nhà báo VN tổ chức trao giải lần thứ nhất và phát động giải Báo chí Toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ 2, năm 2018-2019; Tổ chức trao giải Báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 13 năm 2017-2018.

Trao đổi tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã đưa ra ý kiến cụ thể nhằm phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam với Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội. Ông Nguyễn Văn Vẻ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam mong muốn các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục thông tin để nâng cao hơn nữa báo cáo về tình hình nhân dân và thiết lập kênh nắm dư luận xã hội trên mạng xã hội.

“Các cơ quan báo chí trong hệ thống Mặt trận và các đoàn thể cần tăng cường cơ chế phối hợp trong cung cấp thông tin và tập trung tuyên truyền những điển hình tiên tiến, những vấn đề lớn mà dư luận quan tâm”, ông Nguyễn Văn Vẻ đề xuất.

Ở góc nhìn khác, Phó Tổng Biên tập Báo Cựu Chiến binh Nguyễn Huy Thiêm kiến nghị: Những tờ báo trong hệ thống Mặt trận chính là những binh chủng mạnh của MTTQ. Làm sao phối hợp để mang lại hiệu quả, chính vì vậy, hàng tháng MTTQ cần chủ trì họp giao ban nhằm điểm lại những hoạt động của Mặt trận các cấp, các Tổ chức chính trị - xã hội, biểu dương những điển hình và đưa ra những yêu cầu của MTTQ Việt Nam với đội ngũ báo chí trong hệ thống.

Bà Phương Thảo, Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Niên mong muốn, Mặt trận cần cung cấp các vấn đề dân sinh như những vấn đề bức xúc của người dân tại khu dân cư, những phát hiện của MTTQ từ cơ sở như thế nào, Mặt trận các cấp tập trung vào nội dung trọng tâm nào trong giám sát, …

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài nhấn mạnh, cơ chế phối hợp thông tin, tuyên truyền giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng có nhiều nét đổi mới, hệ thống báo chí của các đoàn thể đều có lợi thế mạnh và có số lượng bạn đọc đông, uy  tín, có tiếng nói trong xã hội và phủ rộng đến tất cả các đối tượng.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài khẳng định, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam luôn quan tâm và ủng hộ báo chí, chính vì vậy, báo chí của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cần phát huy sức mạnh của mình, tăng cường phối hợp để thực sự là lực lượng truyền thông hùng hậu cho Mặt trận, từ đó tạo thành sức mạnh chung, lớn hơn, toàn diện hơn, có trách nhiệm trong sự phát triển chung của đất nước và là kênh thông tin hữu ích cho các đoàn viên, hội viên trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.

Hương Diệp – Hải Nhi

ảnh Kỳ Anh

[Về đầu trang ]


Khẳng định bản lĩnh tiên phong của báo chí trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí

Sáng 7/3, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ triển khai giải Báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai, năm 2018 - 2019.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc họp

Tham dự cuộc họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Tại Lễ tổng kết và trao Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ nhất vào ngày 2/1/2018, thay mặt Ban Chỉ đạo giải, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã phát động Giải báo chí “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai năm 2018-2019.

Qua thành công của Giải lần thứ nhất, Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai tiếp tục khẳng định vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân, báo chí và công luận trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Bên cạnh đó Giải cũng biểu dương, cổ vũ những cách làm hay, những kinh nghiệm tốt, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và phản ánh việc tiếp tục hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội để phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí; mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch.

Lễ tổng kết và trao Giải sẽ được tổ chức vào tháng 8/2019, đây sẽ là một trong những hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra vào ngày 19/9/2019.

Quang cảnh cuộc họp

Ghi nhận sự vào cuộc của Ban Tổ chức Giải trong thời gian qua, Chủ tịch  UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để có nhiều hơn nữa những tác phẩm xuất sắc tham dự Giải báo chí “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, các cơ quan báo chí phải tiếp tục khẳng định bản lĩnh tiên phong trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Mỗi tác phẩm cần bám sát tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), đặc biệt là Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 – 2020 để tập trung phản ánh sự vào cuộc kịp thời từ trung ương tới địa phương đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

“Các tác phẩm báo chí cần phản ánh vai trò tuyên truyền, vận động của MTTQ các cấp trong đấu tranh với biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Bên cạnh đó cần có những bài viết về những tấm gương điển hình, những cá nhân tiêu biểu trong việc phát hiện, đấu tranh với tham nhũng, lãng phí tại địa phương”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng khẳng định, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ có hình thức khen thưởng trực tiếp đối với những cơ quan báo có những bài viết xuất sắc, có kết quả cụ thể đấu tranh với hiện tượng tiêu cực, lãng phí đang diễn ra.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn các cơ quan báo chí, với sứ mệnh của mình sẽ đồng hành cùng Mặt trận trong công tác tuyên truyền để góp phần tổ chức Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai thành công tốt đẹp.

Hương Diệp

[Về đầu trang ]


Tổng kết và trao giải thưởng App 9999 Tết

Chiều 10/3, tại Hà Nội, Công ty CP Tiến bộ Quốc tế AIC đã tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải thưởng App 9999.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao giải Đặc biệt tại Lễ Tổng kết và trao giải thưởng App 9999.

Tới dự có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Đỗ Văn Chiến Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc; ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học Công nghệ và Môi trường; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Dương Trung Quốc, đại biểu Quốc hội cùng với nhiều lãnh đạo của 19 đại phương trên cả nước.

Được biết, ứng dụng “9999 tết” được Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC Group) chính thức cho ra mắt từ ngày 28/1 trên cả hai nền tảng là Androi và iOS, tới nay số lượng người tải và sử dụng ứng dụng đã lên tới con số hơn 1 triệu lượt.

Khác biệt của App “9999 tết” nằm ở chỗ, đây không chỉ là nơi tổng hợp thông tin trên toàn quốc mà còn tạo ra trải nghiệm vô cùng thuận lợi cho người dùng app khi tiếp cận các thông tin đó. Dựa trên nền tảng bản đồ số thông tin địa lý và công nghệ định vị, mỗi khi người dùng app di chuyển đến đâu thì ứng dụng lại hiển thị vị trí xung quanh đó của từng cya xăng, bãi đậu xe, nhà hàng, khách sạn, bệnh viện, phòng khám, nhà thuốc, trung tâm thương mại, cửa hàng, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, lễ hội, các tụ điểm vui chơi giải trí,…

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài trao giải Khuyến khích tại Lễ Tổng kết và trao giải thưởng App 9999.

Tại buổi lễ, Nhà nghiên cứu sử học Dương Trung Quốc chia sẻ, thời gian là vô cùng quý giá và sự lựa chọn sử dụng thời gian của mỗi con người là rất quan trọng. Ứng dụng “9999 tết” đã mở ra cánh cửa cho sự lựa chọn sử dụng thời gian của con người. Ông tin rằng cánh làm cùng sự đầu tư bài bản với ứng dụng sẽ góp phần đáp ứng các nhu cầu cần thiết cho người dân.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC) chia sẻ, bà đã nghiên cứu rất nhiều để giúp nhân dân có thể tiếp cận với công nghệ thông tin một cách tốt nhất.

“Bước đầu, chương trình đã được sự ủng hộ của người dân, trong tương lai thì chúng tôi sẽ nỗ lực để có thể hoàn thiện và xây dựng chương trình”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC) phát biểu tại buổi Lễ.

Theo bà Nhàn, đặc biệt, chương trình còn có các bài test để kiểm tra kiến thức, sau khi hoàn thành bài test, các em học sinh có thể được cung cấp các thông tin về kỹ năng mà mình còn thiếu. Ngoài ra, các giáo viên có thể được tạo điều kiện tốt nhất để soạn giáo án điện tử.

Ứng dụng này cũng có rất nhiều tiện ích khác nhau về kết nối hội chẩn, có thể theo dõi tình trạng của bệnh nhân, các kết quả lâm sàng, kết quả cận lâm sàng…

Trong tương lai, khi được hoàn thiện, app “9999 tết” sẽ được trang bị một hệ thống dữ liệu đồ sộ, tích hợp các thông tin, tin tức thời sự phong phú, nhiều tiện ích thiết thực, thông minh, liên tục được cập nhật, kỳ vọng sẽ tạp ra một hệ thống sinh thái tổng hợp có thể phục vụ tốt nhu cầu của mọi người dân chỉ thông qua một cú nhấp tay hoặc một cú click chuột.

Đức Trân

Ảnh: Quang Vinh

[Về đầu trang ]


Để phong trào đứng vững trong lòng dân

Ngày 11/3, tại Hà Nội, Bộ Công An phối hợp với Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/ĐUCA-V28 và 2 năm triển khai Chương trình phối hợp số 38-CTr/BDVTW-BCA về thực hiện công tác dân vận.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương; Bộ trưởng Bộ Công an; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Điểu K’ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương;  Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công An; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo Bộ Công An, Ban Dân vận Trung ương, UBTƯ MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và đại biểu từ 63 điểm cầu trên cả nước.

Khen thưởng kịp thời, thường xuyên để giữ vững phong trào

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh báo cáo kết quả của 3 chương trình tại Hội nghị

Báo cáo về kết quả 5 năm chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; 5 năm Chương trình hành động số 22-CTr/ĐUCA-V28 và 2 năm Chương trình phối hợp số 38-CTr/BDVTW-BCA về thực hiện công tác dân vận, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, công tác triển khai, thực hiện đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp chính quyền, lực lượng Công an phối hợp với Ban dân vận, MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên các cấp đẩy mạnh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước khác và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Nhiều mô hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và điển hình “Dân vận khéo” được xây dựng, củng cố và nhân rộng, phát huy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, sau 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức đối với cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị, đặc biệt là chuyển biến trong nhận thức giữa Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, giữa đoàn viên và hội viên.

“Thông qua vận động, tình hình tội phạm, an ninh trật tự, an toàn xã hội có nhiều kết quả đáng khích lệ, huy động được sự ủng hộ và vào cuộc của nhân dân xây dựng hệ thống an ninh vững chắc của đất nước trong giai đoạn hiện nay”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Cũng theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, việc thực hiện chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW và Chương trình phối hợp số 38-CTr/BDVTW-BCA đã tạo được sự gắn kết giữa Đảng, chính quyền nhất là lực lượng công an với nhân dân thông qua diễn đàn công an đối thoại với nhân dân và diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân tố giác tội phạm ở khu dân cư và địa bàn xã phường do Mặt trận tổ chức. Đặc biệt là sự gắn kết giữa lực lượng công an và lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục cùng với Bộ Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ liên quan đến phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, từ đó củng cố vững chắc hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với đó cần phối hợp nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tiếp tục tổ chức diễn đàn lắng nghe ý kiến của nhân dân trong tố giác tội phạm, diễn đàn đối thoại với công an nhân dân ở xã, phường.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị MTTQ Việt Nam và Bộ Công an cần phối hợp với chính quyền các cấp để đưa ra các giải pháp cụ thể, đặc biệt là các địa bàn chiến lược ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc để chủ động, không để bất ngờ đối với các tình huống; đặc biệt là phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội trong tuyên truyền, vận động nhân dân đối với việc phòng ngừa, phát hiện, tố giác và cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Từ đó phát huy vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị MTTQ các cấp sẽ tiếp tục giám sát các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến phòng chống tội phạm ở khu dân cư và tích cực tham gia góp ý vào các kế hoạch, đề án liên quan đến phòng chống tội phạm.
“Hàng năm vào Ngày hội Đại đoàn kết, Mặt trận các cấp sẽ phối hợp với Công an nhằm biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực vào phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới" gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Việc khen thưởng phải kịp thời, thường xuyên để giữ vững phong trào”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gợi mở.

Nâng cao chất lượng các mô hình tự quản

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, các mô hình, phong trào, điển hình tiên tiến và các cách làm hay sáng tạo trong quá trình thực hiện chương trình phối hợp số 09, chương trình hành động số 22 và chương trình phối hợp số 38 đã góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

“Những mô hình như tổ, đội nắm tình hình cơ sở của Hội CCB Việt Nam, mô hình xứ họ đạo không có ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội của Thái Bình, mô hình dân vận khéo gắn với nông thôn mới của Đồng Nai... đều thực sự hướng đến cuộc sống của người dân và được người dân quan tâm tự giác tham gia. Đây là yếu tố quyết định để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đạt được hiệu quả và đứng vững được trong lòng nhân dân”, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định.

Thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong thực hiện chương trình phối hợp đó là vẫn còn nơi này nơi kia vẫn còn hình thức, bà Trương Thị Mai đề nghị cần quan tâm đến yếu tố vững chắc của toàn bộ các mô hình, cách làm hay, kết quả đã đạt được trong các chương trình phối hợp.

Theo Trưởng ban Dân vận Trung ương trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao nhận thức các cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị về công tác dân vận; về kết luận 44, thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bà Trương Thị Mai cũng lưu ý trong thời gian tới,  tiếp tục dành sự quan tâm đến chất lượng của các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư theo hướng hợp lòng dân, vừa sức dân vì lợi ích yêu cầu của cuộc sống nhân dân.

“Phải  quan tâm thực sự đến cuộc sống của người dân, đến lợi ích hợp pháp, chính đáng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân từ đó tạođộng lực để người dân tham gia vào sự phát triển của đất nước.” Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị.

Bên cạnh đó bà Trương Thị Mại cũng lưu ý cần tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an với quân đội, MTTQ, ban bộ ngành đoàn thể. Cùng với việc xây dựng phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt đặc biệt trên địa bàn cơ sở phải chăm lo tạo điều kiện xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; thường xuyên duy trì tổ chức các ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ, hướng về cơ sở, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận từ đó xây dựng mối quan hệ mật thiết, tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Xây dựng thế trận an ninh nhân dân

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị

Khẳng định nhiệm vụ đặt ra cho công tác bảo vệ ANTT thời gian tới rất nặng nề, đòi hỏi cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của các lực lượng làm công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đề nghị lực lượng CAND, Ban dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Tiếp tục phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân vững chắc.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, cần tăng cường phối hợp tham mưu, đổi mới nội dung, hình thức, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng lĩnh vực, địa bàn. Tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, biển đảo, khu vực tập trung đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Phát triển phong trào theo hướng xã hội hoá, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, lấy phương châm tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hoà giải về ANTT đến từng cơ quan, đơn vị, nhà trường, khu dân cư, gia đình; xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANT...

Bộ trưởng Tô Lâm cũng lưu ý, thời gian tới cần tập trung nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách nhằm cụ thể hóa các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Có chính sách động viên, khuyến khích kịp thời đối với quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng thời chú trọng việc củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng CAND, Ban dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” Trung ương và Ban Chỉ đạo “Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” từ cấp tỉnh đến các cấp cơ sở…

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW

Tại hội nghị, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tặng bằng khen cho 64 tập thể, 126 cá nhân trong lực lượng Công an các cấp; Bộ Công an tặng Bằng khen cho 61 tập thể, 115 cá nhân thuộc MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên ở Trung ương và các địa phương trong triển khai Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW.

Hương Diệp

ảnh Quang Vinh

[Về đầu trang ]


Tạo động lực để đồng bào các dân tộc vươn lên

Ngày 12/3, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị triển khai chương trình phối hợp công tác năm 2019. Dự Hội nghị có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Toàn cảnh Hội nghị

Củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2017-2021, công tác phối hợp theo hệ thống từ Trung ương đến cơ sở giữa hai bên đã đạt được những kết quả bước đầu trong công tác tham gia xây dựng chính sách; tham gia các hội nghị, hội thảo và tham gia kiểm tra ở một số địa phương, nhất là việc hai bên cùng phối hợp trong công tác lựa chọn, xây dựng, bồi dưỡng và phát huy vai trò hơn 34 nghìn người có uy tín là người dân tộc thiểu số ở các khu dân cư.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Hội nghị

Theo Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, đến nay đã có 39/48 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố ký chương trình phối hợp với Ban Dân tộc. Việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp bước đầu đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ MTTQ Việt Nam và Ban Dân tộc các cấp trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền, tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, tạo động lực để đồng bào các dân tộc vươn lên thoát khỏi tình trạng khó khăn, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh phát biểu tại Hội nghị

Về kế hoạch phối hợp công tác giữa hai bên trong năm 2019, bà Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc khẳng định, hai bên sẽ phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2018-2021”; tham mưu và triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chú trọng các chương trình phát triển kinh tế và giảm nghèo vùng đặc biệt khó khăn; phối hợp tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên đồng bào nhân các ngày lễ, tết, lễ hội truyền thống của các dân tộc…

Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại Hội nghị

Thống nhất với kế hoạch công tác năm 2019, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đề nghị hai cơ quan phối hợp tổ chức cuộc gặp mặt đại biểu dân tộc thiểu số dọc theo biên giới Việt - Lào. Cùng với đó, hai cơ quan sẽ phối hợp để tổ chức hội thảo tham gia ý kiến vào đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; phối hợp tổ chức các cuộc giám sát để nắm tình hình nhân dân, việc thực các chính sách dân tộc.

“Năm 2019, hai bên sẽ phối hợp giám sát đề án thí điểm "Cấp radio cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới” ở 10 tỉnh, thành để làm rõ hiệu quả tuyên truyền của đề án tại các thôn, bản”, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến mong muốn, năm 2019, UBTƯ MTTQ Việt Nam tập trung chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố phối hợp với Ban Dân tộc để tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, huyện lần thứ III.

Chăm lo đời sống của đồng bào vùng dân tộc

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị

Đánh giá cao kết quả phối hợp giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc thời gian qua, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn có những chính sách cụ thể nhằm quan tâm, chăm lo và cải thiện đời sống của đồng bào vùng dân tộc. Bên cạnh đó, MTTQ, các cấp, các ngành cũng luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, vận động đồng bào các dân tộc đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Từ những kết quả đạt được, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị thời gian tới, UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc cần tiếp tục triển khai các nội dung ký kết tại Chương trình phối hợp số 22/Ctr-MTTW-UBDT, từ đó tiến hành sơ kết, tổng kết những nội dung triển khai, có biểu dương, khen thưởng kịp thời và nhân rộng những mô hình hiệu quả trong việc quan tâm, chăm lo và cải thiện đời sống của đồng bào vùng dân tộc thiểu số.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, hai bên cần phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền để vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách cho người có uy tín vùng dân tộc thiểu số, phát huy vai trò của người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, phải chọn các chương trình trọng tâm, trọng điểm, tránh sự trùng lặp với các chương trình giám sát đang được triển khai.

“Mặt trận phải huy động sự vào cuộc của các tổ chức thành viên để phát huy sức mạnh đại đoàn kết, từ đó giúp đồng bào tin vào Đảng, Nhà nước, không nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Mặt trận các cấp cần triển khai rộng khắp cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tới đồng bào vùng sâu, vùng xa gắn với việc vận động đồng bào tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương thông qua việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tập trung sản xuất kinh doanh.

Khẳng định chìa khóa giúp đồng bào vươn lên thoát nghèo là phải nâng cao trình độ học vấn, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, hai bên cần phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để vận động con em đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa khắc phục khó khăn, chăm chỉ đến trường, coi kiến thức là hành trang giúp gia đình vươn lên thoát nghèo.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu Mặt trận các cấp phải huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền để chủ động xây dựng kế hoạch phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với nhiệm vụ và yêu cầu thực tế tại địa phương.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao đổi với các đại biểu bên lề Hội nghị

Bên cạnh đó, cần quan tâm đến việc quy hoạch chung chỗ ở cho đồng bào, đặc biệt là các vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất; gìn giữ bản sắc văn hóa; chăm lo tốt hơn tới sức khỏe của người dân để đảm bảo mỗi gia đình luôn là gia đình văn hóa, gia đình văn minh, không có tệ nạn xã hội và có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Năm 2019 là năm tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp lựa chọn nhân sự là người dân tộc theo cơ cấu, đảm bảo tính đại diện, tính tiêu biểu từ Trung ương tới địa phương.

Hương Diệp

ảnh Quang Vinh – Kỳ Anh

[Về đầu trang ]


Chủ động, sáng tạo, quyết liệt hoàn thành nhiệm vụ

Đó là đề nghị của ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2019 ngày 13/3, tại Hà Nội.

Chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài cùng 2256 đại biểu từ 63 điểm cầu trên cả nước.

Bám sát tiến độ tổ chức Đại hội

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, năm 2019 là năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; là năm thứ tư chuẩn bị kết thúc của nhiệm kỳ 5 năm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; năm khởi đầu của quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đối với Nhà nước là năm tăng tốc, bứt phá, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Đối với MTTQ Việt Nam là năm tổ chức Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 theo tinh thần Chỉ thị 17.

Khẳng định việc tổ chức thành công Đại hội là nhiệm vụ cần tập trung, ưu tiên hàng đầu, theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, đến nay, cả nước đã có 8.298/11.159 xã, phường, thị trấn đã tổ chức Đại hội; cấp huyện đã có 19/712 đơn vị tổ chức Đại hội điểm. Ở Trung ương, đang hết sức chủ động, khẩn trương rà soát, triển khai các nhiệm vụ về hướng dẫn, tổ chức và phục vụ Đại hội, coi đây là nhiệm vụ cần tập trung, ưu tiên hàng đầu.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương tập trung chuẩn bị chu đáo về nội dung, điều kiện để tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp theo Chỉ thị số 17, Thông tri số 28.

“Phải đảm bảo tiến độ, chất lượng tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam theo yêu cầu: cấp xã hoàn thành xong trong quý I/2019; cấp huyện hoàn thành trong tháng 5/2019, cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7/2019. Đồng thời Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cần chuẩn bị chu đáo, đảm bảo yêu cầu về nội dung, điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 vào tháng 9/2019”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Đối với nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2019, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị cán bộ Mặt trận các cấp phải chủ động, sáng tạo, quyết liệt hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống để có những đóng góp thiết thực hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị đại biểu tham dự tại các điểm cầu cần tập trung nắm chắc các nội dung được truyền đạt, cùng thảo luận để làm rõ những vấn đề đang đặt ra với công tác Mặt trận trong năm 2019.

6 nội dung trọng tâm và 9 giải pháp

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nêu ra 6 nội dung trọng tâm và 9 giải pháp cho hoạt động của Mặt trận các cấp trong năm 2019. Theo đó, MTTQ Việt Nam các cấp cần tập trung vào 6 nội dung trọng tâm như: Tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Cùng với đó cần phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đó, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nêu ra 9 giải pháp cụ thể. Theo đó, Mặt trận các cấp cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, tăng cường phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức thành viên và nắm chắc tình hình nhân dân, lắng nghe ý kiến của địa phương cơ sở; Chú trọng hơn nữa công tác tổ chức, cán bộ đảm bảo chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả.

“Phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của mỗi lãnh đạo, cán bộ Mặt trận và đoàn thể, lấy chất lượng công tác là yếu tố cơ bản để đánh giá cán bộ; Xác định rõ nội dung trọng tâm, đúng vai trò, quyết liệt tổ chức thực hiện, đảm bảo rõ việc, rõ kết quả, không triển khai cùng lúc nhiều chương trình mà hiệu quả thấp và phải xác định trọng tâm, trọng điểm bắt đầu từ Trung ương, thống nhất phổ biến đến cơ ở”, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, các cuộc vận động, phong trào phải thiết thực, lấy chất lượng làm mục tiêu cơ bản, không chạy theo số lượng; xác định nội dung trọng tâm trong từng giai đoạn để tổ chức thực hiện và có sơ kết, định lượng đánh giá. Đồng thời phải đổi mới công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại và kiều bào theo hướng không dừng ở các hoạt động thăm hỏi, tiếp xúc, cần phải phải nắm chắc tình hình và tổ chức giám sát, phản biện thuộc mỗi lĩnh vực; Tập trung hơn cho công tác thi đua, khen thưởng, khen thưởng phải công khai, công bằng, phải thực sự tạo động lực cho phong trào và việc nghiên cứu khoa học phải phục vụ thiết thực cho hoạt động của Mặt trận, phải áp dụng được trong thực tiễn.

“Tiếp tục đổi mới công tác thông tin, báo cáo và việc tổ chức hội nghị, hội thảo, ứng dụng công nghệ thông tin để nắm dư luận và tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, tin học hoá trong cơ quan Trung ương và kết nối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện và hướng tới cơ sở để tăng cường giao ban, hướng dẫn, phổ biến công tác”, Phó Chủ tịch –Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nêu rõ.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự từ 63 điểm cầu đã tập trung thảo luận về 6 nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp trong triển khai nhiệm vụ trong năm 2019, từ đó đề ra những nét đổi mới về nội dung, hình thức, những mô hình mới, cách làm hay, đây là cơ sở quan trọng để Mặt trận các cấp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Với quyết tâm tạo sự đổi mới trong triển khai công tác tổ chức Đại hội MTTQ các cấp, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố luôn xác định, văn kiện đại hội phải thể hiện được đợt sinh hoạt chính trị trong toàn dân và ý trí của nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cơ cấu đại biểu phải đảm bảo tính tiêu biểu đối với các tầng lớp và có những công trình thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đối với việc sắp xếp, tổ chức cán bộ, bà Tô Thị Bích Châu đề nghị cần tiếp tục triển khai việc luân chuyển cán bộ Mặt trận qua cơ quan Đảng, chính quyền và ngược lại, để đây là tiền đề quan trọng nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ bản lĩnh và tạo sự chuyển biến và đổi mới trong hệ thống Mặt trận. 

Xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận chuẩn mực

Tiếp thu ý kiến của đại biểu tham dự Hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận các cấp cần bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm và 9 giải pháp đề ra để chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ trong năm 2019.

Khẳng định tinh thần quyết liệt và sáng tạo là kim chỉ nam cho hoạt động Mặt trận trong năm 2019, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng Mặt trận các cấp cần tiếp tục đổi mới hoạt động, khắc phục khó khăn, tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình điểm để đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào do Mặt trận phát động và có những công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng thời tập trung vào các chương trình giám sát, phản biện theo hướng có trọng tâm, trọng điểm.

Trong công tác sắp xếp đội ngũ cán bộ, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu Mặt trận các cấp cần bám sát Nghị quyết 18-NQ/TW, đảm bảo bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ Mặt trận trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, việc bố trí, điều động và luân chuyển cán bộ làm công tác Mặt trận phải là những người có đức, có tài, không vi phạm kỷ luật tại địa phương.

“Cán bộ Mặt trận phải gương mẫu, phải giữ kỷ luật, kỷ cương, phải nêu gương và xây dựng hình ảnh chuẩn mực để tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia các chương trình giám sát, phản biện và tích cực tham gia quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh. 

Hương Diệp

ảnh Quang Vinh - Kỳ Anh

[Về đầu trang ]


Chủ động phối hợp, tăng cường giám sát những vấn đề nhân dân quan tâm

Ngày 14/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị liên tịch thường niên phối hợp công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bắt tay đại biểu tham dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc Hội; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng các vị thành viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hoạt động phối hợp ngày càng trọng tâm, thiết thực

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn bắt tay đại biểu tham dự Hội nghị

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam năm 2018, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho biết, sau tổng kết 15 năm và ký Quy chế phối hợp mới, năm 2018 nội dung phối hợp giữa hai cơ quan đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai bên và quy định của Quy chế phối hợp.

Quang cảnh Hội nghị

Theo đó, trước mỗi kỳ họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều nghiên cứu, xem xét và tổ chức hội nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì xây dựng. Tại kỳ họp thứ 5 và kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc đã tổng hợp 6.943 ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội.

Trên cơ sở các ý kiến kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã nêu nhiều kiến nghị về những vấn đề lớn mà Nhân dân cả nước quan tâm, sát với nội dung từng kỳ họp, giúp Quốc hội có các quyết định sâu sát, hợp lòng dân, nhất là khi lựa chọn nội dung giám sát chuyên đề của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại hai kỳ họp Quốc hội năm 2018 được các đại biểu Quốc hội và Nhân dân đánh giá cao.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh báo cáo kết quả công tác trong năm 2018

Sau mỗi kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn quan tâm chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền xem xét, tiếp thu, giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị; các bộ, ngành, địa phương đã có văn bản phúc đáp gửi tới các cơ quan tham mưu, giúp việc của hai bên.

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã tập trung phát biểu đánh giá từng nội dung đã phối hợp công tác trong năm 2018, cũng như thảo luận về nhiệm vụ năm 2019, tập trung vào các nội dung, gồm: phối hợp tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật và phản biện xã hội; công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân và trong hoạt động giám sát.

Nâng cao việc tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị

Nhìn lại công tác phối hợp trong một năm qua, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, rất nhiều việc ngày càng đi vào thực chất, điều này đã được minh chứng qua những cuộc giám sát, xây dựng luật, tiếp xúc cử tri… cũng như đồng hành trong hành trình đến với người nghèo, thông qua các cuộc vận động, phong trào, ngày hội đại đoàn kết để về với nhân dân, lắng nghe nhân dân.

Đánh giá hoạt động của Quốc hội đã có sự đổi mới tại mỗi kỳ họp, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nêu bật việc chủ động trong phối hợp, tổng hợp báo cáo ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân để chất lượng báo cáo ngày càng được nâng lên và được cử tri, nhân dân đồng tình ủng hộ.

Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân do Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì xây dựng và trình bày tại phiên khai mạc mỗi kỳ họp Quốc hội, Quốc hội, Chính phủ đã ghi nhận và trả lời kịp những ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước.

Đặc biệt từ sau Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN, vai trò giám sát của Mặt trận theo Quyết định 217, 218-QĐ/TW ngày càng được nâng lên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tích cực cử thành viên tham gia đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từ đó tổng hợp ý kiến của MTTQ Việt Nam liên quan đến lĩnh vực giám sát và tham gia ý kiến trong việc hoàn thiện báo cáo giám sát trình Quốc hội xem xét.

Để công tác phối hợp ngày càng chặt chẽ, sâu sắc và hiệu quả, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên cần nâng cao việc tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trước Quốc hội; các hoạt động giám sát cần được tiến hành thiết thực hơn; các hình thức tiếp xúc cử tri sẽ ngày càng đổi mới phong phú hơn; thực hiện tốt hơn việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo để tránh hiện tượng khiếu kiện đông người đang diễn ra tại các thành phố lớn.

“Đề nghị Quốc hội tiếp tục lắng nghe những kiến nghị của Mặt trận về việc sửa đổi các vấn đề liên quan đến luật Thi đua - Khen thưởng sao cho phù hợp với các danh hiệu, nhằm đảm bảo nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào và tránh sự dàn trải”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Năm 2019 là năm tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tạo điều kiện để Đại hội thành công tốt đẹp, đây chính là tiền đề để Măt trận các cấp tập hợp, củng cố vững chắc hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ động phối hợp tham các hoạt động giám sát

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị

Đánh giá kết quả năm công tác 2018, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, việc phối hợp trong tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được hai cơ quan chú trọng đẩy mạnh, nhằm động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, thực hiện. Các hoạt động này giúp cho Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội ngày càng gần dân hơn, thu thập được nhiều thông tin thiết thực, nghe được nhiều ý kiến của nhân dân, góp phần nâng cao hoạt động của mình.

“Trong những năm qua, nhất là năm 2018, hoạt động của Quốc hội đã có nhiều đổi mới, kế thừa, để lại dấu ấn quan trọng, được cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao… Đạt được kết quả đó, bên cạnh sự nỗ lực của các cơ quan của Quốc hội và của mỗi đại biểu Quốc hội, còn có sự đóng góp quan trọng của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cũng như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành kế hoạch cả nhiệm kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đòi hỏi hai cơ quan cần có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Từ đó, hai cơ quan cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ trong xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số, nhân dân vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo…

Bên cạnh đó, cũng cần đẩy mạnh hoạt động phối hợp trong việc thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các luật, nghị quyết, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và phối hợp tốt thực hiện tốt các chương trình, các hoạt động, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc để hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Hội đồng tư vấn của Mặt trận trong việc tham gia xây dựng pháp luật và phản biện xã hội, phát huy dân chủ trong hoạt động lập pháp, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án luật, và các cơ quan của Quốc hội cũng cần nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu thỏa đáng các ý kiến góp ý và phản biện của Đoàn Chủ tịch.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong năm 2019 Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thực hiện giám sát nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị và việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại các vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Nhấn mạnh đây là những vấn đề nóng, bức xúc, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân, được cử tri rất quan tâm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ động, tích cực phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng tham các hoạt động giám sát; đề nghị các Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì các giám sát chuyên đề chủ động mời các thành viên Mặt trận Tổ quốc cùng tham gia từ khâu lập kế hoạch, đi thực tế cũng như trong quá trình lắng nghe ý kiến, hoàn thiện, tiếp thu để chuẩn bị báo cáo ra Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát; tăng cường giám sát về những vấn đề nhân dân quan tâm; có những ý kiến xác đáng, chất lượng, hiệu quả về các hoạt động giám sát này. Bên cạnh đó, Đoàn Chủ tịch Mặt trận cũng cần quan tâm chú trọng đến hoạt động phối hợp trong việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các kiến nghị, kết luận sau giám sát.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng giám sát và phản biện của Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quan tâm chỉ đạo việc tăng cường phối hợp trong triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Mặt trận quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hai bên tiếp tục chỉ đạo việc đổi mới hình thức tổ chức, nội dung, đối tượng tiếp xúc cử tri để thu hút được nhiều cử tri tham gia và thể hiện đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất những ý kiến xác đáng, có chất lượng của cử tri; tăng cường phối hợp nâng cao chất lượng tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với cơ quan hữu quan nghiên cứu, tổng kết đánh giá và đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung Nghị quyết liên tịch số 525 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và nội dung về tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tại Nghị quyết số 753 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nếu thấy cần thiết.

Hàng tháng hai cơ quan sẽ tăng cường trao đổi thông tin về chương trình và kết quả công tác, đồng thời, đại diện của hai bên cần tích cực tham dự và đóng góp ý kiến tại các phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội; kỳ họp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khi bàn về các vấn đề liên quan đến quyền và trách nhiệm của mỗi bên.

Với kết quả đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng rằng trong năm 2019 sự phối hợp công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục có những đổi mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của mỗi cơ quan cũng như nhiệm vụ chung.

Hương Diệp

ảnh Quang Vinh

[Về đầu trang ]


Bà Nguyễn Lan Hương giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội

Sáng 14/3, tại Hà Nội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ XVI cử bổ sung Uỷ viên Uỷ ban và hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Nguyễn Hữu Dũng tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Dự hội nghị có bà Ngô Thị Thanh Hằng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ; bà Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành uỷ, ông Bùi Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và đại diện các tổ chức thành viên.

Hội nghị đã hiệp thương cử bà Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành uỷ Hà Nội giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2014-2019.

Dịp này Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Nguyễn Hữu Dũng đã tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Lan Hương, tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

H.Nhi

[Về đầu trang ]


Góp ý báo cáo chính trị Đại hội MTTTQ Việt Nam lần thứ IX

Sáng 15/3, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã chủ trì Hội nghị góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Hội nghị có sự tham gia của các vị nguyên lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam khu vực phía Bắc.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã tập trung góp ý vào tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện chương trình hành động Đại hội VIII; mục tiêu và chương trình hành động Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Nguyễn Túc - nguyên Ủy viên Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Góp ý vào dự thảo báo cáo ông Nguyễn Túc - nguyên Ủy viên Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam bày tỏ đồng tình với tiêu đề của dự thảo báo cáo là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam vì dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tuy nhiên ông Nguyễn Túc đề nghị báo cáo cần bám sát tinh thần tăng tốc của Đảng, Nhà nước trong năm 2019 và hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Mặt trận phải huy động toàn dân đồng tâm hiệp lực tham gia công tác Mặt trận. Cần lấy tinh thần yêu nước để vận động nhân dân hăng hái tham gia các chương trình hành động của Mặt trận”, ông Nguyễn Túc gợi mở.

Ông Trần Đình Phùng, nguyên Ủy viên Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Theo ông Trần Đình Phùng, nguyên Ủy viên Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, báo cáo cần đánh giá sâu hơn về tình hình các tầng lớp nhân dân và tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là sự biến động của các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, công nhân, người lao động, những biến đổi của tình hình nông dân, nông thôn

Để phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích  của nhân dân, ông Trần Đình Phùng cho rằng cần làm rõ hơn vai trò của Mặt trận trong việc tổ chức và hướng dẫn nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tạo ra bước chuyển biến tích cực trong ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Ông Đỗ Duy Thường  -  Nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Ông Đỗ Duy Thường  -  Nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam góp ý, để báo cáo tổng kết 5 năm "đắt giá" cần đánh giá sâu sắc những nội dung công tác nhiệm kỳ qua đã có đổi mới gì về nội dung phương thức hoạt động  không nên nặng về kiểm kê những đầu việc. Bên cạnh đó báo cáo cần đánh giá được hiệu quả của cả hệ thống Mặt trận trong nhiệm kỳ qua; việc tập hợp xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; đánh giá được lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước...

Về mục tiêu và chương trình hành động của nhiệm kỳ tới, ông Đỗ Duy Thường đề nghị báo cáo cần bám sát chủ đề đại hội để đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nhân rộng mô hình đã có từ đó phổ biến trong cả hệ thống Mặt trận. Cùng với đó tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật; các điều kiện đảm bảo; nâng cao kỹ năng thực hành; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội...

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, nguyên Ủy viên Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, trong nhiệm kỳ qua với phương châm hướng về cơ sở, Mặt trận đã có nhiều việc làm cụ thể, sát dân và gắn với quyền lợi của nhân dân.

Chính vì vậy, theo ông Vĩnh, cán bộ Mặt trận phải sát với cơ sở, phải lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ.

“Phải quan tâm đến thu hút và đào tạo đội ngũ cán bộ Mặt trận có trình độ, năng lực, bản lĩnhvà không thể coi Mặt trận là “nơi tạm trú” rồi chuyển sang vị trí khác”, ông Nguyễn Văn Vĩnh bày tỏ.

Góp ý vào chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024, bà Bùi Thị Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, cần phải làm rõ cơ chế tiếp nhận thông tin, tạo niềm tin cho nhân dân khi phản ánh đến Mặt trận các cấp. Đây chính là cơ sở giúp Mặt trận ứng phó với những tình huống phát sinh ở địa phương.

Bà Bùi Thị Thanh cũng cho rằng phải phát huy vai trò của các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban trong việc truyền tải những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tiếp thu ý kiến của đại biểu tham dự Hội nghị

Tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị tiểu ban Văn kiện tiếp thu đầy đủ các ý kiến để tổng hợp, chắt lọc đưa vào văn kiện.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề làm sâu sắc từng nội dung, lĩnh vực từ đó hoàn thiện dự thảo báo cáo.

Để đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho rằng trong nhiệm kỳ này phải có cơ chế nhằm đảm bảo điều kiện để phát huy vai trò của các vị ủy viên đoàn chủ tịch, Ủy viên Ủy ban, các thành viên của Hội đồng tư vấn các cấp trong việc tham vấn cho Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam.

“UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ quan tâm để tạo cơ chế và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của hệ thống Mặt trận. Trong nhiệm kỳ tới, sẽ có lộ trình để cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để khắc phục hành chính hóa trong hoạt động”, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Hương Diệp

ảnh Kỳ Anh

[Về đầu trang ]


Đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và nhân dân

Với chủ đề “Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và nhân dân”, sáng 15/3, Hội Báo Toàn quốc 2019 do Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin & Truyền thông, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức đã khai mạc. Hội báo lần này hướng đến một nền báo chí giàu tính chiến đấu, tính nhân văn, phục vụ lợi ích của đất nước và nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại Hội Báo toàn quốc năm 2019.

Dự lễ khai mạc có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Bí thư Trương ương Đảng, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tham dự Hội báo

Hội báo bao gồm các gian trưng bày của đơn vị đến từ các Liên chi hội, chi hội ở Trung ương; cơ sở đào tạo báo chí. Đáng chú ý là các gian trưng bày chuyên đề như: "Báo chí với công tác Xây dựng Đảng" của Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân; Gian trưng bày chuyên đề "Báo chí với sự kiện nổi bật của đất nước" của Liên Chi hội Nhà báo Bộ Thông tin & Truyền thông; “Nguồn thông tin tin cậy” của Liên Chi hội Nhà báo Thống tấn xã Việt Nam; “Báo chí với công cuộc phòng chống tham nhũng” của Liên Chi hội Nhà báo cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam...

Ông Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội báo toàn quốc 2019 cho biết, với Chủ đề “Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và nhân dân”, Hội báo sẽ góp phần đẩy mạnh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, mừng thành tựu phát triển của đất nước sau hơn 30 năm đổi mới; kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng thời nâng cao vai trò của Hội Nhà báo Việt Nam, vai trò của các nhà báo trong xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội Báo toàn quốc 2019.

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội báo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, đây là hoạt động truyền thống, sinh động, một sự kiện đầy ý nghĩa, góp phần làm phong phú thêm đời sống báo chí và là dịp biểu dương lực lượng báo chí cách mạng, tạo không khí thi đua giữa các nhà báo, các cơ quan báo chí.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi Hội báo toàn quốc có quy mô, tầm vóc lớn hơn các năm trước, thu hút hơn 80 đơn vị cấp hội và khu vực. Hội báo toàn quốc 2019 cũng là dịp để giới báo chí được nghe ý kiến nhận xét, góp ý, phê bình của bạn đọc, bạn nghe đài, bạn xem truyền hình, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau giữa những người làm báo.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cùng với Hội báo toàn quốc hằng năm, tại các địa phương trên cả nước, Hội báo Xuân cũng được tổ chức hằng năm, đưa Hội báo Xuân các tỉnh, thành phố về với cả những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, tặng các ấn phẩm báo Xuân, báo Tết cho bộ đội biên giới, hải đảo để nhân dân và chiến sĩ cùng được hưởng thụ văn hóa tinh thần, điều này đã góp phần nâng cao vị thế của các cấp hội nhà báo, nâng cao vai trò của báo chí trong đời sống xã hội, đưa báo chí gắn bó mật thiết hơn với người dân.

“Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn đánh giá cao vai trò của báo chí, coi báo chí là phương tiện thông tin chủ yếu, là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, là diễn đàn rộng lớn của nhân dân. Trong những thành tựu chung của báo chí cách mạng Việt Nam, có vai trò to lớn của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam với vai trò là tổ chức chính trị, xã hội nghề nghiệp của những người làm báo cả nước”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai hội và cắt băng khai mạc Hội Báo toàn quốc 2019.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và sự phát triển về công nghệ thông tin và truyền thông đã tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Những xu thế mới trong lĩnh vực thông tin báo chí như tính tương tác trực tiếp, cá nhân hóa thông tin… làm thay đổi sâu sắc, mạnh mẽ phương thức hoạt động của báo chí. Công nghệ lưu trữ, truyền dẫn âm thanh, hình ảnh và mô hình truyền thông đa phương tiện sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Trước những cơ hội thuận lợi và cả những khó khăn thách thức đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, báo chí nước nhà cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, những thành quả trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, khắc phục những hạn chế, những tồn tại trong hoạt động báo chí.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam cùng các ban, bộ, ngành có liên quan chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Trước tiên cần tập trung tuyên truyền đến nhân dân các vấn đề thời sự, bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Báo chí cần chú trọng tuyên truyền về mặt tốt, mặt tích cực, gương người tốt việc tốt, gương điển hình tiên tiến, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tạo niềm tin, sự phấn khởi, lạc quan trong xã hội, tạo động lực tinh thần thúc đẩy công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước ngày càng tốt đẹp hơn. Không để tình trạng báo chí giật tít giật gân, kích động, nhất là làm ảnh hưởng đến uy tín và sự phát triển của đất nước.

Báo chí với thông tin nhanh, nhạy, chính xác, khách quan, trung thực vừa là kênh phổ biến, tuyên truyền của Đảng, của Nhà nước, vừa là phản ánh kịp thời, trung thực những nguyện vọng, ý kiến của người dân, truyền tải thông tin thiết thực, phù hợp với người dân.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm gian trưng bày của Báo Đại Đoàn Kết.

Tiếp theo là, tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, mạng xã hội. Phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong công cuộc đấu tranh phòng chống suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Chủ động đấu tranh phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với đó cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ những người làm báo có phẩm chất chính trị vững vàng, có chuyên môn cao và đạo đức nghề nghiệp trong sáng, đồng thời nhanh chóng tiếp cận với công nghệ truyền thông mới, phương pháp làm báo mới.

Mỗi nhà báo cần thể hiện mạnh mẽ bản lĩnh chính trị, tính cách mạng và chuyên nghiệp, vừa kiên định lập trường cách mạng, có tinh thần hội nhập quốc tế, không ngừng trau dồi đạo đức, thực hiện nghiêm túc 10 điều quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam.

Nhân dịp này, Thủ tướng chúc những nhà làm báo, các nhà báo lão thành, các đồng chí ngày càng bản lĩnh và sáng tạo, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nhà báo là chiến sĩ cách mạng, cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ.

Hương Diệp

ảnh Quang Vinh

[Về đầu trang ]


Cán bộ Mặt trận phải nói đi đôi với làm

Phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên ngày 20/3 nhằm nắm bắt tiến độ triển khai Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị người cán bộ Mặt trận phải nói đi đôi với làm, phải tiêu biểu, gương mẫu và không tham vọng làm quá nhiều việc.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn

phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên và đại diện lãnh đạo Mặt trận các cấp trong tỉnh.

Một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Báo cáo tiến độ triển khai Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, trên cơ sở Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư, Thông tri số 28/TT-MTTW-BTT của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành các văn bản liên quan nhằm hướng dẫn MTTQ các cấp tổ chức đại hội.

Đến ngày 9/3/2019 đã có 112/112 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ các cấp đúng thời gian, yêu cầu theo kế hoạch đề ra. Công tác chuẩn bị báo cáo, chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới, hiệp thương cử đại biểu đi dự Đại hội cấp trên, chương trình, thời gian… được triển khai theo đúng quy định. Theo đó, Ủy viên Ủy ban đảm bảo tỉ lệ cơ cấu ngoài Đảng từ 25-30%, cơ cấu tỷ lệ nữ, tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với tình hình thực tế, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã 100% chuyên trách.

“Đại hội MTTQ cấp cơ sở đã thực sự tạo ra một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, thông qua Đại hội góp phần nâng cao và khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ trong tình hình hiện nay”, ông Nguyễn Quốc Hoàn nhấn mạnh.

Từ cuối tháng 3/2019 đến tháng 5/2019, đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố sẽ được tổ chức và thành phố Tuy Hòa được chọn làm đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp huyện trong các ngày 21-23/3/2019. Ngay sau Đại hội điểm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội để chỉ rõ ưu, nhược điểm nhằm triển khai hiệu quả Đại hội ở 8 huyện, thị xã còn lại trong tỉnh.

Từ công tác duyệt nội dung, nhân sự Đại hội điểm MTTQ Việt Nam thành phố Tuy Hòa và theo dõi quá trình chuẩn bị Đại hội của các huyện, thị xã, ông Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, công tác chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện, thị, thành phố nhiệm kỳ 2019-2024 đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền và sự chuẩn bị tích cực của Mặt trận các cấp trong tỉnh, từ đó đảm bảo cơ cấu, thành phần theo đúng quy định. Đây chính là cơ sở để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 vào tháng 7/2019.

Không tham vọng làm quá nhiều việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên thời gian qua và khẳng định kết quả này góp phần vào thành công chung về kinh tế, xã hội trên toàn tỉnh, đưa Phú Yên trở thành tỉnh có tiềm lực dồi dào về phát triển du lịch, thủy sản, trồng rừng, thu hút đầu tư và vươn lên để trở thành một trong những tỉnh tự lực về ngân sách trong thời gian tới.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng ghi nhận nỗ lực của Ban Thường trực, các ban tham mưu của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên trong việc triển khai hiệu quả các văn bản, hướng dẫn của Trung ương nhằm tổ chức thành công đại hội MTTQ các cấp, từ đó đảm bảo tiến độ đã đề ra và huy động được sự ủng hộ của của các cấp ủy đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền các cấp trên toàn tỉnh.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chứng kiến lễ trao tặng sữa hưởng ứng chương trình Sữa học đường cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Để Đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống Mặt trận, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị MTTQ các cấp trong toàn tỉnh phải bám sát Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và có những công trình thi đua cụ thể chào mừng Đại hội, từ đó phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, phải tìm ra nét mới để công tác Mặt trận ngày càng phát triển.

Trong công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu văn kiện phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và phải có nhiều điểm mới nhằm tạo sự chuyển biến lớn về nhận thức, về hành động, từ đó đề ra được mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cho từng nhiệm kỳ.

Đề cập đến công tác nhân sự, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị cấp ủy, chính quyền phải cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng vào việc phân công cán bộ làm công tác Mặt trận, phải chọn lựa những cán bộ có trí tuệ, nhiệt huyết, phải quyết đoán, quyết liệt, quyết tâm, quyết làm.

“Người cán bộ Mặt trận phải hóa thân vào công việc, phải tiêu biểu, gương mẫu, phải nói đi đôi với làm, không tham vọng làm quá nhiều việc. Phải chọn đúng người, đúng việc để đảm bảo tính tin gọn, hiệu quả trong sắp xếp đội ngũ cán bộ”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng quà cho các em học sinh nghèo

Để công tác Mặt trận trong năm 2019 hoàn thành tốt mục tiêu đề ra, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu Mặt trận các cấp trong tỉnh cần tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình nhân dân theo hướng trung thực, thẳng thắn và không né tránh, để tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận.

“Cần quan tâm tới chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua để tránh sự phô trương, hình thức, để phong trào gần với dân, đảm bảo quyền và lợi ích của nhân dân”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý Mặt trận cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục triển khai các chương trình giám sát, phản biện đi vào chiều sâu, phù hợp với yêu cầu thực tế tại địa phương và đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó góp phần khẳng định vững chắc vai trò của Mặt trận trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và củng cố niềm tin trong nhân dân.

Thêm nhiều tấm lòng hướng tới người nghèo

Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã tới thăm và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học Lạc Long Quân, ở TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên; thăm và trao 5 nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Hoà An, huyện Phú Hoà.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Phú Yên là mảnh đất thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai bão lũ, chính vì vậy, đời sống của mỗi hộ dân sẽ càng khó khăn mỗi khi cơn bão đi qua. Trao tận tay 5 ngôi nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Hoà An, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách luôn là hình ảnh xuyên suốt để người Việt trên khắp mọi miền tổ quốc luôn dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho người nghèo, mong mỗi hộ nghèo có thêm nhiều manh áo ấm, nhiều căn nhà đại đoàn kết để cùng “an cư lạc nghiệp”, có thêm động lực, có thêm tinh thần vươn lên thoát nghèo, “quyết tâm trả lại mã số hộ nghèo”, góp phần cùng lãnh đạo và nhân dân xã Hoà An xây dựng nông thôn mới.

Là xã về đích nông thôn mới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm duy trì 19 tiêu chí nông thôn mới, từ đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đảm bảo được những điều kiện về giáo dục, y tế, văn hoá, an ninh trật tự… trên địa bàn. Cuộc sống được nâng lên, đời sống tinh thần được nâng lên thì tinh thần đoàn kết trong cộng đồng càng được xây dựng và củng cố. 

Hương Diệp

[Về đầu trang ]


Thêm nhiều căn nhà đại đoàn kết đến với gia đình chính sách, hộ nghèo

Đến thăm và trao căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa chiều 20/3, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong muốn mỗi hộ nghèo cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung nguồn lực để xây dựng căn nhà khang trang hơn, to đẹp hơn vì căn nhà chính là nền móng để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đến thăm các hộ nghèo tại thôn Lạc Bình, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa.

Cùng đi với đoàn có ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

Khánh Hòa là một trong những tỉnh thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung bộ, trong những năm gần đây, thường xuyên phải hứng chịu những đợt thiên tai bão lũ, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, vất vả.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Phạm Thị Dư, thôn Lạc Bình, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa.

Với mong muốn mang tấm lòng của nhân dân cả nước cùng sẻ chia với các hộ gia đình có hoàn cảnh có khăn trên địa bàn tỉnh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã đi thăm và trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Phạm Thị Dư, thôn Lạc Bình, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa; gia đình bà Nguyễn Thị Kim Chung, thôn Văn Đăng 2, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang và gia đình bà Đỗ Thị Hữu Thắng, thôn Võ Tánh 2, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Kim Chung, thôn Văn Đăng 2, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang.

Ân cần hỏi thăm sức khỏe và tình hình sản xuất của bà con, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam luôn quan tâm, chăm lo tới các hộ nghèo, gia đình chính sách với mong muốn có thêm nguồn lực giúp mỗi gia đình quyết tâm vươn lên thoát nghèo và ngày càng có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn hỏi thăm sức khỏe và tình hình sản xuất của bà con.

“Căn nhà Đại đoàn kết chính là sự khởi đầu để bà con “an cư lạc nghiệp”. Khẳng định điều này, người đứng đầu Mặt trận mong mỏi các gia đình, dòng họ cùng phối hợp với chính quyền địa phương để có thêm nguồn lực xây dựng căn nhà khang trang hơn.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Đỗ Thị Hữu Thắng, thôn Võ Tánh 2, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ các địa phương bằng những việc làm thiết thực, chăm lo tốt hơn nữa cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đảm bảo cuộc sống ổn định cho bà con; tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ bà con nông dân về phương tiện kỹ thuật sản xuất; quan tâm sự nghiệp giáo dục, nâng cao trình độ dân trí, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, hộ nghèo, gia đình chính sách.

Hương Diệp

[Về đầu trang ]


Năm dồn sức cho đại hội Mặt trận

Tiếp tục chương trình kiểm tra tiến độ triển khai Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024, ngày 21/3, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa. Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ban Dân Vận, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Đảm bảo đúng tiến độ tổ chức Đại hội

Khánh Hòa là một tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, có diện tích tự nhiên trên đất liền 5.197 km2, có vùng biển đảo rộng lớn với hơn 200 hòn đảo lớn nhỏ và trên 385 km  bờ biển với 32 dân tộc đang sinh sống. Ðiều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, lịch sử văn hóa đã đem đến cho tỉnh Khánh Hòa một tiềm năng lớn để phát triển du lịch, dịch vụ, củng cố vị trí quan trọng về quốc phòng an ninh và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh với các địa phương nước ngoài đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực cho tỉnh. Trong thành công chung đó có đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, những người luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng nhân dân, luôn hướng về khu dân cư với lòng nhiệt huyết, nhiệt tình và hết lòng cho công tác Mặt trận.

Theo ông Trần Ngọc Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, thời gian qua, công tác Mặt trận trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, Mặt trận, các đoàn thể các cấp và các tổ chức thành viên có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động nhằm triển khai hiệu quả nhiều chủ trương lớn trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là tập trung tổ chức thành công đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỷ 2019-2024, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Ngọc Thanh cho biết, xác định việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Khánh Hòa tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 là nhiệm vụ quan trọng trong năm 2019, ngay sau khi có Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư, Thông tri số 28/TT-MTTW-BTT của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành các văn bản liên quan nhằm hướng dẫn MTTQ các cấp tổ chức đại hội.

Đến nay, đã có 140/140 xã, phường, thị trấn tổ chức xong Đại hội với 98 đơn vị có 2 Phó Chủ tịch, 118 Chủ tịch Mặt trận tái cử; 57 Chủ tịch Mặt trận là thường vụ cấp ủy; 68 Chủ tịch Mặt trận là cấp ủy viên; Chủ tịch Mặt trận là nữ chiếm 17,9%.

Từ tháng 3/2019 đến tháng 5/2019, 9 huyện, thị xã, thành phố sẽ tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng chủ trương, kế hoạch của Tỉnh ủy.

Cùng với đó, Mặt trận các cấp đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua gắn với các công trình thiết thực chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa vào trung tuần tháng 7/2019.

 “Công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn được tổ chức thành công và đảm bảo đúng tiến độ, quy trình, nội dung theo đúng hướng dẫn. Đại hội thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân. Công tác tổ chức Đại hội được cấp ủy và chính quyền cùng cấp quan tâm chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện để Đại hội thành công tốt đẹp”, ông Trần Ngọc Thanh nhấn mạnh.

Quang cảnh buổi làm việc

Đánh giá cao vai trò của Mặt trận các cấp trong thời gian qua, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, hệ thống Mặt trận các cấp đóng vai trò quan trọng trong việc nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân, tại mỗi kỳ họp HĐND tỉnh, ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân do Mặt trận phản ánh luôn là kênh thông tin quan trọng để mở đầu các phiên chất vấn, đây là cơ sở giúp HĐND, UBND giải quyết kịp thời những điểm nóng trên địa bàn.

Đề cập đến quá trình chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, ông Nguyễn Tấn Tuân khẳng định, công tác chuẩn bị Đại hội luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, từ đó đẩy mạnh việc tuyên truyền và tạo điều kiện cho việc phân công nhân sự làm công tác Mặt trận đáp ứng yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Nhân dân mong chờ vào giám sát của Mặt trận

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam trò chuyện với đại biểu tham dự buổi làm việc

Ấn tượng trước sự đổi thay của tỉnh Khánh Hòa trong thời gian qua, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, với lợi thế về du lịch, dịch vụ, thu hút đầu tư, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, an ninh - quốc phòng được đảm bảo và là địa phương có lượng khách du lịch đứng thứ 5 trong cả nước đã đưa Khánh Hòa trở thành tỉnh có thu ngân sách đạt trên 20 nghìn tỷ, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên.

Xuất phát từ điều kiện thuận lợi của địa phương, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, công tác Mặt trận ở Khánh Hoà có nhiều thuận lợi khi luôn nhận được sự quan tâm của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND; bộ máy cán bộ Mặt trận tâm huyết nhiệt tình khi được phân công nhiệm vụ và huy động đượng sự vào cuộc của các ban đảng, các tổ chức thành viên trong triển khai các phong trào, các cuộc vận động ở khu dân cư. Cùng với đó, hệ thống Mặt trận các cấp, đặc biệt là trưởng ban công tác Mặt trận đều là những người có uy tín ở khu dân cư, luôn gần gũi với nhân dân…đã giúp công tác Mặt trận Khánh Hoà đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Xác định năm 2019 là năm dồn sức cho đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị MTTQ các cấp trong tỉnh Khánh Hòa cần quán triệt nghiêm túc tinh thần Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư  và Thông tri số 28/TT-MTTW-BTT của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam để coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, để nhân dân hướng về đại hội với những phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực.

Từ đó, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cần đánh giá đúng tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nêu rõ những kết quả đạt được, những mô hình hay, nhân tố mới, hạn chế, khuyết điểm; rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Nội dung văn kiện đại hội phải cụ thể, tránh hiện tượng đề cập chung chung, phải đề ra mục tiêu cho cả nhiệm kỳ sát với tình hình thực tế của tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay.

Đặc biệt cần chọn đúng người đủ đức đủ tài để làm Mặt trận, cho nên công tác nhân sự cần chú ý đến người ngoài đảng, đến các dân tộc, tôn giáo.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Mặt trận các cấp trong tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền vận động, làm sao cho đoàn viên, hội viên và người dân tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cũng như tham gia vào công cuộc phòng chống tham nhũng mà Đảng, Nhà nước đang quyết tâm thực hiện.

“Không có dân thì công cuộc phòng chống tham nhũng không thể thành công”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Để thực hiện được điều này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận tỉnh Khánh Hòa cần tiếp tục lắng nghe ý kiến của nhân dân, tăng cường đối thoại với nhân dân, thông qua đó để tập hợp ý kiến cử tri và nhân dân theo hướng trung thực, chính xác, không né tránh, không dàn trải và thu hút được sự lắng nghe của nhân dân.

Nhấn mạnh đến vai trò giám sát, phản biện, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng cho rằng, nhân dân mong chờ giám sát của Mặt trận và tổ chức thành viên để xây dựng và phát triển đất nước. Chính vì vậy, Mặt trận các cấp phải tập trung vào giám sát môi trường, giám sát các công trình đầu tư, giám sát an toàn thực phẩm vì nếu không đảm bảo môi trường, không đảm bảo an toàn thực phẩm thì không thể thu hút được khách du lịch.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý MTTQ các cấp tỉnh Khánh Hoà quan tâm đến việc củng cố bộ máy, việc tinh giản biên chế phải theo đúng tinh thần Nghị quyết 18 - NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

“Đối với việc thực hiện chủ trương Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ở địa phương, cần thực hiện thí điểm ở những nơi có đủ điều kiện, lựa chọn nhân sự có năng lực, trình độ, từ đó có lộ trình sơ kết, tổng kết và rút ra bài học kinh nghiệm” Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Trước đó, chiều ngày 20/3, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã đi thăm và trao nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Phạm Thị Dư, thôn Lạc Bình, xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hòa; gia đình bà Nguyễn Thị Kim Chung, thôn Văn Đăng 2, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang và gia đình bà Đỗ Thị Hữu Thắng, thôn Võ Tánh 2, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang.

Hương Diệp

[Về đầu trang ]


“Nhân dân rất tin ở Mặt trận”

Niềm tin của nhân dân gửi tới Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã được nhắc đến trong suốt buổi làm việc của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận nhằm nắm bắt tiến độ triển khai Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 và nhiệm vụ công tác năm 2019.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Ninh Thuận.

Đoàn kết một lòng

Ninh Thuận thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có hình thể giống như một hình bình hành, khi gió mùa Tây Nam mang mưa vào đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và Nam Tây Nguyên, thì hệ thống núi ở Tây Nguyên, Bình Thuận đã làm cho những cơn gió mùa tây nam này không đến được Ninh Thuận. Cũng như cơn gió mùa đông bắc, cơn gió mùa tây nam vào Ninh Thuận cũng bị tù túng. Cho nên trong khi nó mang mưa đến các vùng trong nước nhưng vào Ninh Thuận thì biến thành khô hanh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trò chuyện với bà con thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc

Khi đoàn công tác do Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đến thăm thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc để tặng 5 nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo thuộc xã Lợi Hải, hàng trăm đồng bào dân tộc, chủ yếu là người dân tộc Raglai đã chào đón người đứng đầu Mặt trận trong tình cảm nồng ấm.

“Biết tin Chủ tịch Mặt trận về thăm, người dân ai cũng muốn đến để được gặp ông Chủ tịch một lần”, bà Phan Thị Kim Thoa, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Ấn Đạt chia sẻ.

Xúc động trước tình cảm ấm áp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước luôn quan tâm đến đồng bào dân tộc. Ngay cả đội ngũ cán bộ trong hệ thống MTTQ Việt Nam có rất nhiều người là con em của đồng bào dân tộc. Để thấy sự gắn bó của Mặt trận với công tác dân tộc và cũng bởi công tác dân tộc luôn nằm trong công tác của Mặt trận, là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng nhà đại đoàn kết cho bà con thôn Ấn Đạt,

xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc

Ông Lê Hữu Phú, Chủ tịch UBMTTQ xã Lợi Hải, người vừa tái cử trong kỳ Đại hội MTTQ xã Lợi Hải nhiệm kỳ 2019- 2024 cho biết, Lợi Hải chỉ có một mùa mưa vào tháng 10, nhưng không phải ngày nào cũng có mưa. Trong đó, thôn Ấn Đạt dù là một thôn trung tâm của xã Lợi Hải nhưng đời sống của người dân vẫn còn rất nhiều khó khăn.

Thôn có 670 hộ với hơn 2000 nhân khẩu thì tỉ lệ hộ nghèo đã chiếm hơn một nửa. Ấn Đạt cũng như nhiều thôn của Lợi Hải không có nền kinh tế chủ lực để thoát nghèo, làm giàu, nếu có là việc phát triển nuôi dê, cừu, bò nhưng người nông dân vẫn loay hoay tìm đầu ra, trong khi giá thu mua lại rất thấp.

“Nhiệm kỳ này, chúng tôi đặt ra quyết tâm phải tìm những phương cách tốt hơn để giúp bà con thoát nghèo”, ông Phú khẳng định.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng quà cho các em học sinh nghèo Trường tiểu học Lợi Hải, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc

Thực tế, trong những năm qua, nguồn lực dành cho vùng đồng bào dân tộc luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, chú trọng để những nơi đây thoát nghèo, vươn lên. Tuy nhiên, nhắc tới vùng đồng bào dân tộc vẫn là nhắc tới những gian khó khi mà hầu hết vùng có đông đồng bào dân tộc sinh sống đều nằm ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

34 đồng bào dân tộc sinh sống trên vùng đất Ninh Thuận cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng ở một nơi khó khăn như vậy, Ninh Thuận đã có 27/47 xã hoàn thành nông thôn mới. Thành quả này có được là nhờ vào sự đồng thuận, đoàn kết một lòng từ đồng bào các dân tộc và đồng bào các tôn giáo luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên quyết không nghe theo sự kích động của các đối tượng cực đoan chống phá.

Vượt qua khó khăn về điều kiện tự nhiên, Ninh Thuận đã tận dụng khí hậu nắng nóng quanh năm để phát triển các loại cây trồng, vật nuôi đặc thù có năng suất, chất lượng cao với quy mô, diện tích lớn và sản xuất được quanh năm. Đặc biệt, với lợi thế nằm trong tam giác du lịch trọng điểm Đà Lạt - Nha Trang và Mũi Né (Bình Thuận), Ninh Thuận được xác định là một trong những trọng điểm trong chiến lược phát triển du lịch của cả nước đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Để thực hiện được những mục tiêu này không thể thiếu vai trò của người làm công tác Mặt trận tỉnh Ninh Thuận.

Vượt lên gian khó

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm Làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Theo ông Phan Hữu Đức, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Ninh Thuận, với tình hình thời tiết khô hạn, diễn biến khó lường, thiếu nước sản xuất, đàn gia súc suy kiệt do thiếu thức ăn và nước uống, dẫn đến nguy cơ thiếu đói tại một số địa phương. Cùng với đó là tiến độ thu mua và giá cả đầu ra một số mặt hàng nông sản, gia súc gia cầm thiếu sự ổn định.

Chính vì vậy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh thông qua lực lượng cốt cán, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, các chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng họ tộc tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đến từng hộ gia đình, nhất là các hộ gia đình có con em là thanh niên, học sinh, sinh viên cam kết giáo dục để con em mình đấu tranh phản bác lại những thông tin sai lệch về nhân quyền, tôn giáo, dân tộc và công cuộc đổi mới của đất nước, từ đó hướng nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương và áp dụng các mô hình sản xuất hiệu quả, tạo sinh kế lâu dài cho bà con.

Đặc biệt với Đề án 406/ĐA “Hỗ trợ đồng bào nghèo Bác Ái thoát nghèo bền vững” giai đoạn 2016-2020 và Chương trình hỗ trợ bò cái giống giúp người nghèo trong toàn tỉnh đã mang đến 1.000 con bò cái giống cho các hộ nghèo, tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, chăm bò sinh sản cho 750 hộ dân thụ hưởng đề án.

Xuất phát từ niềm tin của nhân dân với đảng bộ, chính quyền và MTTQ Việt Nam các cấp trên toàn tỉnh, ông Phan Hữu Đức cũng cho biết, công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp đã nhận được sự đồng thuận và sự vào cuộc của toàn bộ đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên toàn tỉnh.

Ông Phan Hữu Đức cho biết, tính đến ngày 30/1/2019, 100% xã, phường, thị trấn đã tổ chức xong Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đã hiệp thương cử 2.269 Ủy viên Ủy ban, trong đó nữ có 676 vị, đại biểu dân tộc là 645 vị, ngoài Đảng 708 vị, 65 Chủ tịch MTTQ cấp xã là cấp ủy viên cùng cấp, có 48 Chủ tịch và 54 Phó Chủ tịch tái cử.

Từ thành công của Đại hội MTTQ cấp xã, phường, thị trấn, Đại hội MTTQ Việt Nam cấp, huyện thành phố sẽ hoàn thành trước ngày 26/4/2019 và Đại hội MTTQ Việt Nam cấp tỉnh sẽ được tổ chức vào đầu tháng 7/2019.

Cán bộ Mặt trận cùng đồng bào vượt qua gian khó

Ông Nguyễn Đức Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận, đánh giá cao vai trò của cán bộ Mặt trận các cấp tỉnh Ninh Thuận trong việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào, đồng hành cùng đồng bào vượt qua khó khăn. “Cứ nghe tới việc gì có sự vào cuộc của Mặt trận là nhân dân rất tin”, khẳng định điều này, ông Nguyễn Đức Thanh cho rằng, việc cán bộ Mặt trận đã chủ động xuống với đồng bào, vận động đồng bào chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương, từ đó góp phần thu hút nhiều nhà đầu tư đến với Ninh Thuận đã giúp người dân vững tin và quyết tâm vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường đội ngũ cán bộ Mặt trận là người dân tộc

Quang cảnh buổi làm việc

Những năm qua, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng như các đồng chí trong Ban thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã dành thời gian để đi tới những vùng gian khó vừa thăm hỏi, sẻ chia vừa lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con đồng bào dân tộc đồng thời cũng đưa ra những kiến nghị, giải pháp cùng địa phương khắc phục, vượt lên khó khăn từ đó, góp phần kiến nghị, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Chính phủ ngày càng hoàn thiện hơn nữa chính sách cho đồng bào dân tộc.

Tinh thần này cũng được ông nhắc lại với đội ngũ làm công tác Mặt trận của tỉnh Ninh Thuận.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận các cấp Ninh Thuận cần triển khai rộng khắp cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tới đồng bào dân tộc gắn với việc vận động đồng bào tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương thông qua việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tập trung sản xuất kinh doanh.

Khẳng định chìa khóa giúp đồng bào vươn lên thoát nghèo là phải nâng cao trình độ học vấn, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, Mặt trận cần phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo để vận động con em đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, khắc phục khó khăn, chăm chỉ đến trường, coi kiến thức là hành trang giúp gia đình vươn lên thoát nghèo.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm và tặng quà gia đình ông Đinh Thành Hiệp, là người có công với cách mạng ở thôn Kiền Kiền, xã Lợi Hải

Năm 2019 là năm tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn MTTQ các cấp tỉnh Ninh Thuận cần lựa chọn nhân sự đảm bảo tính đại diện, tính tiêu biểu từ các tầng lớp, dân tộc, tôn giáo.

“Chọn việc để làm, phải thuộc bài, đúng vai, làm tới đâu, có kết quả tới đó”, khẳng định điều này, người đứng đầu MTTQ Việt Nam mong muốn đội ngũ cán bộ Mặt trận tỉnh Ninh Thuận phải là những người sâu sát trong công việc, không ngại gian nan, không lúng túng trong xử lý tình huống.

Chính vì vậy nhân sự chuẩn bị cho đại hội phải đảm bảo cơ cấu, đặc biệt phải lưu ý tới đội ngũ ngoài Đảng, đội ngũ cán bộ là người dân tộc để mỗi cán bộ bám sát nhiệm vụ, hiệu quả công việc năm sau cao hơn năm trước.

Trước đó, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác cũng đã tới thăm và tặng quà cho các em học sinh nghèo Trường tiểu học Lợi Hải, thăm và tặng quà gia đình ông Đinh Thành Hiệp, là người có công với cách mạng ở thôn Kiền Kiền, xã Lợi Hải. Đoàn công tác cũng đã tới thăm Làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Hương Diệp

[Về đầu trang ]


 

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 

  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn