Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    TIN HOẠT ĐỘNG MẶT TRẬN 


3.518 ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội

Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Lễ phát động “Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe công đồng”

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ trong xây dựng và phát triển đất nước

Thủ tướng: Cần xóa bỏ ngay thứ văn hóa không nhúc nhích

Chương trình hành động phải gắn với chỉ tiêu, giải pháp cụ thể

Phát huy vai trò của Mặt trận trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Mỗi người tiêu dùng sẽ là một đại sứ của thương hiệu Việt

Tạo sinh lực mới cho khối Đại đoàn kết toàn dân tộc

Giáo hội Phật giáo Việt Nam góp phần vào thành công của Đại hội MTTQ các cấp

Phát huy vai trò của người uy tín trong cộng đồng

Khẳng định vai trò hiệp thương của Mặt trận các cấp với các tổ chức thành viên

Rà soát tính phù hợp, chặt chẽ trong cắt giảm thủ tục hải quan chuyên ngành

Phát huy những giá trị tốt đẹp của tôn giáo

Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc cho Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Vì một thế giới hòa bình, hợp tác và tiến bộ

Củng cố niềm tin trong nhân dân từ những hoạt động thiết thực

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc

Mặt trận phải tuyên truyền để lan tỏa các mô hình giảm nghèo bền vững

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh hội kiến Quốc vụ khanh Bộ Ngoai giao Singapore

Tăng cường phối hợp và thống nhất hành động trong triển khai nhiệm vụ

Lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin

Bố trí cán bộ phải thực chất, đúng người, đúng việc

Góp ý vào Báo cáo kiến nghị của cử tri và nhân dân tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam

Thủ tướng chủ trì họp Tiểu ban KT-XH với TPHCM và một số địa phương

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng duyệt kế hoạch Đại hội MTTQ một số tỉnh phía Nam

Đoàn cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm làm việc tại Cộng hòa Singapore

Một mùa Phật đản an vui

Gìn giữ và bảo tồn những giá trị văn hóa nơi cố đô Huế

Hoàn thiện cơ chế nhằm nâng cao năng lực hoạt động của MTTQ các cấp

Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động của Mặt trận các cấp


Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động của Mặt trận các cấp

Ngày 4/5, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh chủ trì Hội nghị nghiệm thu chuyên đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của MTTQ Việt Nam”.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị

Đây là chuyên đề nhằm tổng kết chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019 và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tham dự Hội nghị có các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài cùng các vị trong Ban Chủ nhiệm đề tài và Hội đồng nghiệm thu.

Bà Bùi Thị Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm chuyên đề cho biết, thời gian qua, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam khóa VIII về đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ Việt Nam đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sao cho phù hợp với sự phát triển đất nước trong điều kiện hội nhập quốc tế. Qua đó, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tự tôn dân tộc, trí tuệ của người Việt Nam, không phân biệt thành phần, giai cấp, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết trong MTTQ Việt Nam, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra những hạn chế trong công tác tuyên truyền, vận động thời gian qua. Theo đó, việc triển khai, thực hiện “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”của Ủy ban MTTQ Việt Nam một số tỉnh, thành phố và tổ chức thành viên hiện đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do sắp xếp tổ chức bộ máy, thu gọn đầu mối theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW; cán bộ làm công tác Tuyên giáo ở một số tỉnh, thành phố phải kiêm nhiệm các nhiệm vụ khác nên thiếu chuyên sâu, không có điều kiện tập trung thời gian, công sức, trí tuệ cho công tác Tuyên giáo…

Nêu nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong thời gian tới, bà Bùi Thị Thanh nhấn mạnh cần tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp công tác thông tin, tuyên truyền và nắm bắt tổng hợp tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; Công tác dân tộc của MTTQ Việt Nam; Công tác tôn giáo của MTTQ Việt Nam; Công tác đối ngoại của MTTQ Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hầu A Lềnh đề nghị Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp thu ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng để hoàn thiện chuyên đề, để đây là cơ sở quan trọng đóng góp vào báo cáo nhiệm kỳ 2014-2019 của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh lưu ý, chuyên đề cần bổ sung những nét nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua và chỉ ra những bất cập trong quá trình triển khai, từ đó đưa ra giải pháp cụ thể để đáp ứng yêu cầu trong nhiệm kỳ Đại hội mới, đồng thời cụ thể hơn hệ thống số liệu và nhận định đánh giá cho từng nội dung mà chuyên đề đề cập tới.

Hội đồng đã bỏ phiếu nghiệm thu và thông qua chuyên đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của MTTQ Việt Nam”.

Hương Diệp

[Về đầu trang ]


Hoàn thiện cơ chế nhằm nâng cao năng lực hoạt động của MTTQ các cấp

Chiều 4/5, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh chủ trì Hội nghị nghiệm thu chuyên đề khoa học “Thực trạng và giải pháp hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài cùng các vị trong Ban Chủ nhiệm đề tài và Hội đồng nghiệm thu.

Bà Bùi Thị Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm chuyên đề cho biết, trong nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Nội dung và phương thức hoạt động luôn được đổi mới, có nhiều cách làm hay, sáng tạo theo hướng thiết thực; bám sát và tập trung vào các nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của Trung ương và của Tỉnh, từ đó thể hiện rõ hơn vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện; trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Bà Bùi Thị Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm chuyên đề phát biểu tại Hội nghị

Có được kết quả này là nhờ vào việc Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt nam đã luôn chú trọng việc tăng cường tham mưu cho cấp ủy Đảng các cấp ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; đề xuất và phối hợp với các cơ quan Nhà nước hoàn thiện đảm bảo các quy định về pháp luật và chính sách cho hoạt động của Mặt trận; ký kết các chương trình phối hợp theo các chuyên đề cụ thể để hướng dẫn triển khai đến các cấp; đồng thời Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã từng bước đưa các nội dung hoạt động đảm bảo theo quy chế, quy định và hướng dẫn khung để triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, chuyên đề cũng chỉ ra những bất cập trong hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ qua, theo đó, một số nội dung cơ chế hướng dẫn của Trung ương vẫn chưa đảm bảo kịp thời so với những yêu cầu đòi hỏi thực tiễn từ cơ sở; phương thức vận động, tập hợp củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn mới; các cuộc vận động, các phong trào thi đua có nơi còn hình thức, chưa hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu bộ máy của MTTQ và các đoàn thể còn có điểm bất hợp lý, cấp huyện và cơ sở chưa xây dựng được nhiều đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên nên chưa phát huy được sức mạnh của MTTQ và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động nhân dân;…

Xuất phát từ thực trạng này, chuyên đề đã đề ra 4 nhóm giải pháp như: nhóm giải pháp về mặt nhận thức; nhóm giải pháp về nâng cao trình độ và phương pháp xây dựng cơ chế và tổ chức thực hiện cơ chế; nhóm giải pháp về nâng cao năng lực hoạt động, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và giải pháp về xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự cho rằng, chuyên đề đã khẳng định việc đổi mới là việc cần thiết và đã khai thác được ưu, khuyết điểm, thực trạng hoạt động của MTTQ Việt Nam và chỉ rõ được nguyên nhân của thực trạng, đây chính là căn cứ quan trọng đóng góp vào báo cáo nhiệm kỳ 2014-2019 của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho rằng, nhóm thực hiện đã đề ra giải pháp mới trong việc xây dựng cơ chế, quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhằm đảm bảo khung pháp lý về vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị, nhóm chuyên đề cần tiếp thu ý kiến của Ủy viên Hội đồng và bổ sung thêm cơ sở lý luận thực tiễn, đưa ra những giải pháp cụ thể trong việc hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó cần đưa ra những cơ chế, giải pháp cụ thể nhằm phát huy vai trò của Ủy viên Ủy ban, Hội đồng tư vấn để tham gia vào các chương trình giám sát, phản biện của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ tới và làm rõ mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ thông qua vai trò của Mặt trận.

Hội đồng đã bỏ phiếu nghiệm thu và thông qua chuyên đề “Thực trạng và giải pháp hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.

Hương Diệp

[Về đầu trang ]


Gìn giữ và bảo tồn những giá trị văn hóa nơi cố đô Huế

Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2019 - Phật lịch 2563, ngày 5/5, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã đi thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, tại chùa Báo Quốc, phường Phường Đúc, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm hỏi sức khỏe Hòa Thượng Thích Đức Thanh

Cùng đi với đoàn, có ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế; đại diện Ban Dân vận Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh tại tỉnh Thừa Thiên Huế cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thừa Thiên Huế là tỉnh có bề dày văn hóa lâu đời với quần thể di sản văn hóa thế giới và là một trong những trung tâm Phật giáo lớn nhất của nước ta. Trải qua các thời kỳ lịch sử, Phật giáo Thừa Thiên Huế vẫn còn giữ được những đặc trưng văn hóa Thiền môn, những thành tựu và các giá trị sống. Trên địa bàn tỉnh hiện có 618 cơ sở thờ tự, trong đó có 305 tự viện có Tăng Ni thường trú (3 ngôi quốc tự, 180 chùa Tăng, 125 chùa Ni), 313 đơn vị Niệm Phật đường, có 6 chùa được công nhận di tích cấp quốc gia, số lượng chư Tăng gồm 643 vị và 524 vị Ni. Ban Trị sự đã tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trú trì cho 188 Tăng Ni, bổ nhiệm 34 vị về các cơ sở để thừa hành Phật sự.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Hòa Thượng Thích Đức Thanh tại chùa Báo Quốc, phường Phường Đúc, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tỉnh cũng có 226 đơn vị Gia đình Phật tử, trong đó có 1.933 huynh trưởng, 18.093 đoàn sinh tham gia sinh hoạt. Phân Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử tổ chức các lớp tu học bậc Kiên - Trì - Định - Lực… và các hoạt động hội trại, hiến máu nhân đạo, từ thiện xã hội, văn nghệ cho các Phật tử.

Bên cạnh đó, Phật giáo Thừa Thiên - Huế đã tích cực tham gia vào chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội, hoạt động nhân đạo, từ thiện tại cộng đồng, khám chữa bệnh cho bệnh nhân nghèo, tiếp sức mùa thi, dạy nghề cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn,… với số tiền lên tới trên 100 tỷ đồng. Những kết quả này được cộng đồng ghi nhận và đánh giá cao.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc mừng Hòa Thượng Thích Đức Thanh nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2019 - Phật lịch 2563

Tới thăm và chúc mừng Hòa thượng Thích Đức Thanh nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2019 - Phật lịch 2563, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi tới Hòa Thượng cùng các vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo tỉnh, các Thượng tọa, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư và đồng bào Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế lời chúc mừng tốt đẹp nhất và đón mừng một mùa Phật đản an vui, tiếp tục gắn bó, đồng hành trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thông báo với Hòa thượng về một số thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thời gian qua và những kết quả nổi bật của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, MTTQ các cấp đã tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện chủ chương, chính sách về công tác tôn giáo; tích cực góp ý vào việc xây dựng Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo,… Từ đó góp phần đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; khuyến khích các tôn giáo tham gia ngày càng có hiệu quả trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và tăng cường đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng quà Hòa Thượng Thích Đức Thanh

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đánh giá cao những kết quả đạt được của Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung, đặc biệt là việc 2 lần Giáo hội đăng cai tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên Hiệp quốc năm 2008 và năm 2014. Năm nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức lần thứ 3 từ ngày 12 - 14/4/2019 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Cùng với đó là thành công của Đại hội Phật giáo lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017 - 2022 với sự thống nhất về tổ chức và lãnh đạo của Giáo hội đã củng cố hoạt động của Giáo hội Phật giáo các cấp ngày càng vững mạnh, từ đó khẳng định rõ hơn vai trò là thành viên quan trọng của MTTQ Việt Nam trong việc vận động Tăng ni, Phật tử hưởng ứng và tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động, các hoạt động từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo đi vào lòng người.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhận bức tranh lưu niệm từ Hòa Thượng Thích Đức Thanh

Trân trọng những đóng góp tích cực của Giáo hội trong suốt thời gian qua, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn, với uy tín của mình, Hòa thượng Thích Đức Thanh tiếp tục vận động các tăng, ni, phật tử tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều đóng góp tích cực, xứng đáng hơn nữa để xây dựng quê hương, đất nước ngày một to đẹp hơn, đàng hoàng hơn, thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp-dân tộc-chủ nghĩa xã hội”.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các cấp, các ngành trên toàn tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa tới đồng bào các tôn giáo trên toàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con yên tâm sản xuất, kinh doanh và quan tâm chăm lo, trùng tu các cơ sở thờ tự để Thừa Thiên Huế là nơi lưu giữ và bảo tồn tốt nhất văn hóa và nghi lễ truyền thống Việt Nam, là điểm đến không thể bỏ qua đối với bất cứ ai muốn khám phá về cội nguồn dân tộc.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm cùng

Hòa Thượng Thích Đức Thanh

Xúc động trước sự quan tâm của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Hòa Thượng Thích Đức Thanh khẳng định, với vai trò và uy tín của mình, Hòa thượng sẽ cùng với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế vận động bà con tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động; động viên bà con nỗ lực hết mình trong sản xuất, kinh doanh và cùng chung tay quan tâm tới hộ nghèo thông qua các hoạt động từ thiện, các chương trình an sinh xã hội để mỗi hộ nghèo đều quyết tâm vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đặc biệt, hưởng ứng Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020, Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ vận động các Đại đức, Ni trưởng, Ni sư và đồng bào Phật giáo tích cực phản ánh các hiện tượng tham nhũng, lãng phí tại nơi mình sinh sống nhằm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao hỗ trợ 3 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Trước đó, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đi thăm và trao hỗ trợ nhà đại đoàn kết cho 3 hộ gia đình nghèo, khó khăn tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Hương Diệp

[Về đầu trang ]


Một mùa Phật đản an vui

Đó là mong muốn của Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khi đi thăm và chúc mừng Hòa Thượng Thích Trí Hải, Ủy viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Chùa Sắc Tứ Tịnh Quang, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị ngày 5/5, nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2019 - Phật lịch 2563.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trò chuyện với Hòa Thượng Thích Trí Hải

Cùng đi với đoàn có ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ban Tôn giáo chính phủ cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban, ngành liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Đoàn kết, nhất trí, đồng lòng

Quảng Trị là mảnh đất anh hùng gắn liền với những tháng ngày khốc liệt của bom đạn, mảnh đất này là nơi nhiều thương binh, liệt sĩ đã để lại một phần xương máu của mình để gìn giữ đất nước, giành lại độc lập dân tộc. Khắc ghi trong mình giá trị lịch sử của thế hệ đi trước, thế hệ trẻ hôm nay trên mảnh đất “lửa” luôn chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 3 dân tộc chính: Kinh, Vân Kiều và Pa Cô với 3 tôn giáo chiếm đa số là Phật giáo, Công giáo và Tin lành, trong đó Phật giáo là chủ yếu. Hiện nay, tổng số cơ sở thờ tự trên toàn tỉnh là 206 đơn vị, trong đó có 138 đơn vị có Tăng Ni trụ trì, còn lại là do Ban Hộ tự quản lý; có trên 203 chức sắc, 90 nghìn bà con tăng ni, phật tử; có 245 Tăng Ni đang tu học và hành đạo, Sa di, Thức xoa và Sa di Ni, chúng điệu một số đang theo học các trường Trung cấp, Học viện…, số chúng điệu đang tu học tại địa bàn khoảng trên 100 vị; tổng cộng toàn tỉnh có khoảng 450 vị.

Ban Trị sự các huyện, thành phố và các đơn vị, Tăng Ni, Phật tử trong toàn tỉnh luôn duy trì các mô hình từ thiện như: Nhà Từ bi, Nồi cháo tình thương, hỗ trợ người già, trẻ em nghèo, cơ nhỡ, phong trào nuôi heo đất để giúp đỡ đồng bào nghèo khó, neo đơn,… Trong năm 2018, số tiền hỗ trợ lên tới trên 8 tỷ đồng.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng quà Hòa Thượng Thích Trí Hải

Tới thăm và chúc mừng Hòa thượng Thích Trí Hải nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2019 - Phật lịch 2563, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi tới Hòa Thượng cùng các vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo tỉnh, các Thượng tọa, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư và đồng bào Phật giáo tỉnh Quảng Trị lời chúc mừng tốt đẹp nhất và đón mừng một mùa Phật đản an vui, tiếp tục gắn bó, đồng hành trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị khi luôn đồng hành cùng nhân dân vượt qua khó khăn; quyết tâm nâng cao trình độ học vấn; cải thiện sản xuất kinh doanh; tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động, đặc biệt là có những hoạt động thiết thực, những mô hình điển hình trong hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và động viên các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, kết quả đáng khích lệ này đã góp phần vào thành công chung về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh Quảng Trị nói riêng và của cả nước nói chung.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, nhằm tôn vinh những đóng góp của mỗi thành viên trong Giáo hội, trong những năm qua, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn quan tâm tới việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu sống "tốt đời đẹp đạo" trong Giáo hội và đồng bào các tôn giáo. Qua đó đã thúc đẩy các tôn giáo tiếp tục gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần đoàn kết tôn giáo, khẳng định chính sách tôn giáo đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nhấn mạnh tới thành công của 2 lần Giáo hội đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hiệp quốc năm 2008 và năm 2014, đặc biệt là từ ngày 12-14/4/2019, Đại lễ Phật đản sẽ được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, có được thành công này là nhờ vào sự đoàn kết, nhất trí, tinh tấn, sự kết hợp nhuần nhuyễn việc đạo và đời của các thành viên trong Giáo hội.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhận quà lưu niệm từ Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị

Trong không khí ấm áp, an vui của mùa Phật Đản năm 2019 - Phật lịch 2563, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn với uy tín của mình, Hòa thượng Thích Trí Hải tiếp tục vận động các Thượng tọa, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư và đồng bào Phật giáo tỉnh Quảng Trị chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động, khích lệ nhân dân có những mô hình hay, những cách làm sáng tạo nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, từ đó góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Cấp ủy, chính quyền các cấp trên toàn tỉnh cần quan tâm, tạo điều kiện cho Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị hoạt động theo đúng Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và theo đúng chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng đã đề ra tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Những ngày này Mặt trận các tỉnh, thành phố đang hân hoan tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị mỗi thành viên trong Giáo hội vận động bà con có nhiều hoạt động thiết thực để hưởng ứng, chào mừng và tham gia góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Cảm ơn những tình cảm của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Hòa thượng Thích Trí Hải mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các cấp, các ngành để Giáo hội vận động các Tăng ni, Phật tử luôn có những đóng góp thiết thực nhất nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần đưa tỉnh Quảng Trị ngày càng phát triển và đi lên.

Thêm nhiều căn nhà đại đoàn kết

Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã đến thăm và trao hỗ trợ nhà đại đoàn kết cho 3 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Triệu Phong và huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Chia sẻ với những khó khăn mà mỗi hộ gia đình đang trải qua, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn sẽ có thêm nhiều tấm lòng của nhân dân cả nước gửi tới những gia đình có công với cách mạng, gia đình hộ nghèo, để ngọn lửa nhiệt huyết sẽ được nối tiếp qua các thế hệ, và đây là cơ sở vững chắc xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành trên toàn tỉnh cùng chung tay giúp đỡ hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trên để có thêm nhiều căn nhà đại đoàn kết giúp bà con có nơi “an cư lạc nghiệp”, yên tâm sản xuất, kinh doanh, quyết tâm vươn lên trong cuộc sống.

“Những người làm công tác Mặt trận trên địa bàn phải trực tiếp giám sát việc xây dựng nhà đại đoàn kết để bà con được sống trong căn nhà khang trang hơn, to đẹp hơn”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Hương Diệp

[Về đầu trang ]


Đoàn cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm làm việc tại Cộng hòa Singapore

Thực hiện chương trình đối ngoại năm 2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhận lời mời của Hiệp hội Nhân dân Singapore, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dẫn đầu sẽ thăm làm việc tại Cộng hòa Singapore từ ngày 7 đến ngày 11/5/2019.

Nội dung chuyến thăm làm việc tại Singapore lần này nhằm thực hiện Bản ghi nhớ Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hiệp hội nhân dân Singapore giai đoạn 2018-2020; trao đổi học tập kinh nghiệm của Hiệp hội Nhân dân Singapore trong công tác xây dựng, kết nối, quản lý cộng đồng, tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân ,thực hiện vai trò là cầu nối giữa người dân với Chính phủ; thăm làm việc tìm hiểu chức năng hoạt động của một số Ủy ban chính của Hiệp hội; gặp gỡ, tiếp xúc cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Singapore.

Tham gia tháp tùng Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh có lãnh đạo Ban Đối ngoại - Kiều bào, Ban Tuyên giáo; Ban Dân chủ - Pháp luật và Văn phòng cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tổ chức Hiệp hội nhân dân Singapore (People’s Association - PA) đóng vai trò to lớn trong việc giúp Đảng hành động của nhân dân (PAP) thực hiện sự đồng thuận xã hội “là cầu nối giữa đảng cầm quyền và nhân dân trong việc hậu thuẫn cho chính phủ, đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục ý thức của nhân dân… xây dựng môi trường chính trị ổn định”.

Phương Anh

[Về đầu trang ]


Thủ tướng chủ trì họp Tiểu ban KT-XH với TPHCM và một số địa phương

Sáng 7/5, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội của Đại hội Đảng XIII đã có cuộc làm việc với TPHCM và một số địa phương Nam Bộ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc

Đây là cuộc làm việc thứ 2 của Tiểu ban với các địa phương nhằm khảo sát thực tế tại các bộ, ngành, địa phương phục vụ việc xây dựng văn kiện kinh tế - xã hội mà Tiểu ban chủ trì là Chiến lược 10 năm và Kế hoạch 5 năm. Ngày 23/4 vừa qua, Tiểu ban đã có cuộc làm việc đầu tiên với TP. Hà Nội và 12 địa phương lân cận.

Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; ông Trương Hòa Bình Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Vương Đình Huệ Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng các thành viên Tiểu ban và lãnh đạo TPHCM cùng 7 tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng cho biết, yêu cầu trong việc xây dựng 2 văn kiện là kế thừa, phát huy thành quả của 30 năm Đổi mới, với tinh thần lớn là đưa nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển với khu vực và thế giới.

Thủ tướng cho rằng, các địa phương dự cuộc làm việc hôm nay là các địa phương trọng điểm của vùng có vị trí đầu tàu, đóng góp lớn cho tăng trưởng cũng như các mặt khác. Dân số của vùng có trên 20 triệu người, chiếm trên 20% cả nước, trong đó có 11 triệu lao động, năng suất lao động của khu vực gấp 1,8 lần cả nước. GDP bình quân gấp 1,75 lần bình quân cả nước. Số lượng doanh nghiệp rất lớn, có 250.000 doanh nghiệp trong tổng số 700.000 doanh nghiệp cả nước hiện nay. Vùng có vị thế là đầu kéo quan trọng của nền kinh tế đất nước.

Thủ tướng nêu rõ, cuộc làm việc chủ yếu dành nhiều thời gian để lắng nghe ý kiến từ các địa phương về thực trạng tình hình, đánh giá, kiến nghị, đề xuất phương hướng nhiệm vụ 5 năm, 10 năm đến, tầm nhìn đến 2045. Từ đó, Tiểu ban sẽ tổng hợp, phân tích, đánh giá, cùng với tình hình chung của cả nước đề xây dựng 2 báo cáo trình Đại hội Đảng XIII là Chiến lược 10 năm và Kế hoạch 5 năm.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại buổi làm việc

Thủ tướng cho biết, đã giao nhiệm vụ đối với 41 chuyên đề nghiên cứu cho các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, viện nghiên cứu, trường đại học, trong đó có TPHCM. Trên cơ sở đó, Tiểu ban xây dựng đề cương chi tiết để báo cáo Trung ương tại kỳ họp tới. “Cho nên, để hoàn thiện đề cương báo cáo và báo cáo đầy đủ, thì việc tổng hợp tình hình thực tiễn, kiến nghị, đề xuất từ các địa phương là hết sức quan trọng. Mình phải đi từ thực tiễn cuộc sống để chúng ta cùng với những quan điểm cơ bản của Đảng để hình thành những báo cáo chính trị quan trọng, có cơ sở khoa học và thực tiễn”, Thủ tướng nói.

Với tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung, gồm những nét nổi bật về kết quả đạt được, tồn tại, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của địa phương trong 5 năm qua, đặc biệt là cách vận dụng sáng tạo mô hình mới, thành công, hiệu quả, những vướng mắc, nút thắt, vấn đề trọng tâm nhất cần giải quyết ở địa phương. “Phát triển được như vậy là vì sao”, Thủ tướng cho rằng, không chỉ nói tình hình, thành công, kết quả… mà cần đề cập đến phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đột phá, sáng tạo thời gian tới.

Đối với TPHCM, Thủ tướng đưa ra “yêu cầu riêng” là làm rõ việc phát huy vai trò của một trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, đề cập thực trạng phát triển, quản lý đô thị, liên kết vùng và định hướng giải pháp thời gian tới.

Sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu, kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh các thành quả, đóng góp của các địa phương trong vùng đối với sự phát triển đất nước. Tuy nhiên, TPHCM và 7 tỉnh Nam Bộ này còn đối diện nhiều tồn tại, bất cập, nhất là hạ tầng kết nối, an ninh an toàn xã hội, kinh tế và văn hóa, thậm chí là chất lượng phát triển

Thủ tướng cũng nhất trí với các ý kiến khẳng định, TPHCM và 7 tỉnh tiếp tục là vùng động lực phát triển của đất nước. Do vậy, hành động, tư duy của chúng ta phải cao hơn trong phát triển, bảo đảm sự đồng bộ, toàn diện, đặc biệt là lo cho dân ấm nó, hạnh phúc, an toàn. Phát triển theo hướng bảo vệ môi trường, phát triển xanh. Chú trọng khoa học công nghệ trong thời đại 4.0.

Thủ tướng cũng lưu ý, kết nối hạ tầng là một vấn đề lớn, một điểm nghẽn cần giải quyết. Phải tổ chức thực hiện liên kết vùng một cách khách quan, trách nhiệm. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến công tác xây dựng thể chế, cải cách bộ máy vì yếu tố con người là quan trọng nhất. Cán bộ cần có tầm nhìn, tâm huyết đối với sự phát triển của đất nước./.

Theo Báo Chính phủ

[Về đầu trang ]


Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng duyệt kế hoạch Đại hội MTTQ một số tỉnh phía Nam

Ngày 6/5, tại TP HCM, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng chủ trì các cuộc làm việc duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang và Đồng Nai, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh.

Cùng dự các cuộc làm việc có đại diện các ban thuộc UBTƯ MTTQ Việt Nam; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy các địa phương trên.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trần Dương Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre cho biết, dự thảo văn kiện được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chuẩn bị từ tháng 11/2018. Trong quý I-2019, Mặt trận tỉnh đã tổ chức các cuộc hội nghị lấy ý kiến đóng góp. Qua đóng góp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chỉnh sửa, bổ sung vào dự thảo văn kiện, đồng thời trình thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong cuộc họp cuối tháng 3/2019.

Dự kiến Đại hội Mặt trận tỉnh Bến Tre sẽ diễn ra vào ngày 27, 28/6.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh, ông Dương Văn Phương, Chánh Văn phòng cho biết, Đại hội lần này nêu cao quyết tâm tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; xây dựng Trà Vinh ngày càng văn minh và phát triển.

Cũng theo đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh, căn cứ vào chỉ tiêu phân bổ của UBTƯ MTTQ Việt Nam về số lượng Ủy viên Ủy ban Mặt trận tỉnh, Ban Thường trực Mặt trận tỉnh cơ cấu số lượng Ủy viên khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 là 71 người. Trong số đó sẽ cử ra Ban thường trực khóa mới là 7 người, gồm các chức danh: Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch, 3 Ủy viên thường trực.

Báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, ông Trần Văn Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang cho hay, đến nay công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành.

Đại hội bao gồm nhiều nội dung quan trọng, như: Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam; tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để hiệp thương cử Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực;…

Về số lượng nhân sự bao gồm 75 vị (giảm 20 vị so với khóa IX). Đối với cơ cấu thành phần Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Thường trực Tỉnh ủy có 1 vị; các tổ chức thành viên 36 vị; cá nhân tiêu biểu 18 vị; MTTQ Việt Nam cấp dưới trực tiếp 11 vị; chuyên trách MTTQ Việt Nam tỉnh 9 vị.

Dự kiến Đại hội Mặt trận tỉnh Tiền Giang sẽ diễn ra vào cuối tháng 5/2019.

Thông tin về công tác chuẩn bị đại hội Mặt trận tỉnh nhà, ông Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai cho biết, Mặt trận tỉnh đã thành lập 3 Tiểu ban phục vụ Đại hội IX MTTQ Việt Nam tỉnh, gồm: Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức. Các Tiểu ban đã nghiêm túc triển khai thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội theo chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Về số lượng thành viên tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai khóa IX (nhiệm kỳ 2019 - 2024) dự kiến từ 94 - 97 vị, tại Đại hội sẽ hiệp thương 94 vị. Trong đó, cán bộ chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Dự kiến số lượng từ 8 đến 11 vị, tại Đại hội hiệp thương 8 vị, bao gồm: Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch, 4 Ủy viên thường trực.

Đại hội Mặt trận tỉnh Đồng Nai dự kiến diễn ra trong 2 ngày 23 và 24/5.

Quang cảnh buổi duyệt kế hoạch Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai.

Phát biểu tại các cuộc làm việc, Phó Chủ  tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam của các tỉnh.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, ở mỗi tỉnh đều có những đặc thù và dựa vào tình hình thực tế các địa phương đều có cách làm riêng, hiệu quả như Bến Tre và Tiền Giang có mô hình kinh tế nông nghiệp, Trà Vinh có những hoạt động hỗ trợ đồng bào Khmer, Đồng Nai có những mô hình tự quản, các mô hình sáng tạo... Do đó, Phó Chủ tịch đề nghị cần thảo luận về các mô hình này trong đại hội, đồng thời có kế hoạch nhân rộng các mô hình trong tương lai.

“Báo cáo chính trị cần cô đọng, nhưng phải nêu đầy đủ được những kết quả nhiệm kỳ vừa qua. Trong đó làm nổi bật những mô hình, những hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, cần nói rõ những hạn chế để tìm phương hướng khắc phục trong nhiệm kỳ tới” - Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng yêu cầu, về công tác nhân sự, các tỉnh phải rà soát cho phù hợp với tình hình thực tế; tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa cho đại hội; công tác thi đua cũng cần được đề cao, trong đó có các công trình, mô hình, sản phẩm cụ thể nhằm chào mừng đại hội.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương trên cần tạo điều kiện phù hợp để đại hội Mặt trận diễn ra thành công tốt đẹp.

Quốc Định

[Về đầu trang ]


Giáo hội Phật giáo Việt Nam tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam

Ngày 9/5, đến thăm và chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Đạo Nguyên, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam nhân Đại lễ Phật đản năm 2019 - Phật lịch 2563, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục vận động Tăng, Ni, Phật tử có nhiều hoạt động thiết thực để hưởng ứng, chào mừng và tham gia góp phần vào thành công chung của Đại hội MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Đạo Nguyên, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Cùng đi với đoàn có ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Dân Vận Trung ương cùng đại diện lãn đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam.

Trong suốt thời gian qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã kế thừa, phát huy những giá trị tinh hoa của Phật giáo Việt Nam trong lịch sử và luôn luôn đồng hành cùng dân tộc. Các vị Thiền sư cao Tăng là những người có công lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Cùng với đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm và có những đóng góp tích cực tới hoạt động Phật giáo của cộng đồng quốc tế, được Liên hợp quốc ghi nhận, đánh giá cao.

Trong những thành tích chung đó của Giáo hội có đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam, trong suốt thời gian qua, Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam đã thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2017-2022) và chương trình hoạt động Phật sự hàng năm của GHPG tỉnh đề ra, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng hoa cho Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Đạo Nguyên, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Toàn Tỉnh Quảng Nam hiện có 297 cơ sở tự viện với 759 vị xuất gia, Giáo hội luôn tổ chức các chương trình an cư kiết hạ, bố tát tập trung và thăm hỏi, sách tấn tinh thần tu học cho Tăng Ni hành giả an cư ở các đạo tràng trong toàn tỉnh.

Công tác Giáo dục Phật giáo, trường Trung cấp Phật học Quảng Nam ngày càng có nhiều bước tiến triển rõ rệt, hiện đang đào tạo khóa VII với 68 Tăng, Ni sinh; ngành Hoằng pháp không ngừng vận động tổ chức mở các lớp giáo lý, tọa đàm Phật pháp dành cho cư sĩ Phật tử tại nhiều địa phương, thỉnh mời chư tôn đức trong Ban Hoằng pháp TƯ và địa phương thuyết giảng.

Trong năm 2018 Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam đã tổ chức, thăm, tặng quà cho các gia đình nghèo, khó khăn với tổng số tiền 300.000.000đ. Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bàn giao Nhà tình nghĩa; phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Tỉnh tổ chức Chương trình Xuân nhân ái năm 2018 tại huyện Tây Giang...

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng quà cho Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Đạo Nguyên, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Tới thăm và chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi tới Hòa Thượng và các vị lãnh đạo Giáo hội lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đồng thời chúc các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư và đồng bào Phật tử ở trong và ngoài tỉnh Quảng Nam đón mừng một mùa Phật đản an vui, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cùng với các cấp, các ngành và nhân dân thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, ra sức thi đua lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam nói riêng khi tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động. Đồng thời góp phần tích cực vào các hoạt động từ thiện xã hội, hoạt động chăm lo cho hộ nghèo, giúp hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, quyết tâm thoát nghèo bền vững.

“Thời gian qua, đời sống của nhân dân trên toàn tỉnh được nâng lên, lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước ngày càng được tăng cường, trong thành tích chung đó có đóng góp tích cực của giáo hội phật giáo tỉnh Quảng Nam, đặc biệt là vai trò của Hòa thượng Thích Thiện Duyên”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Đánh giá cao việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã 2 lần đăng cai tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên Hiệp quốc năm 2008 và năm 2014, năm nay tiếp tục đăng cai tổ chức lần thứ 3 từ ngày 12 - 14/4/2019 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam với chủ đề: "Cách tiếp cận của Phật giáo và sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững", Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, đây là dịp để các phật tử tôn vinh, vận dụng và lan tỏa những giá trị nhân văn của giáo lý Phật giáo trong xã hội ngày nay, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc.

Khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn tôn trọng và phát huy những giá trị tinh thần, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người theo Hiến pháp và pháp luật; luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động theo hiến chương và tôn chỉ, đảm bảo quyền bình đẳng giữa các tôn giáo theo Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn với uy tín của mình, Hòa thượng Thích Thiện Duyên tiếp tục vận động các Tăng, Ni, Phật tử có nhiều đóng góp tích cực, xứng đáng hơn nữa để xây dựng quê hương, đất nước ngày một to đẹp hơn, đàng hoàng hơn.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Quảng Nam cần tiếp tục quan tâm hơn nữa tới đồng bào các tôn giáo trên toàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con yên tâm sản xuất, kinh doanh, hoạt động theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam trao xe đạp cho các em học sinh nghèo, học giỏi trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Nhấn mạnh năm 2019 là năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; là năm thứ tư chuẩn bị kết thúc của nhiệm kỳ 5 năm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; là năm tổ chức Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị mỗi thành viên trong Giáo hội tiếp tục vận động Tăng, Ni, Phật tử có nhiều hoạt động thiết thực để hưởng ứng, chào mừng và tham gia góp phần vào thành công chung của Đại hội MTTQ Việt Nam.

Cũng tại chùa Đạo Nguyên, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã trao xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Nhân dịp này, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao 5 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Hương Diệp

[Về đầu trang ]


Góp ý vào Báo cáo kiến nghị của cử tri và nhân dân tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Sáng 9/5, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Chủ trì cuộc họp

Tham dự buổi làm việc, về phía UBTVQH có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển.

Về phía UBTƯ MTTQ Việt Nam có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực, Phùng Khánh Tài.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày trước UBTVQH dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc họp

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, từ sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV đến nay, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với UBTVQH tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội thông qua các đoàn ĐBQH và phản ánh qua hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thông tin, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã phản ánh về 15 vấn đề thuộc một số lĩnh vực mà cử tri và nhân dân quan tâm và đã có 6 kiến nghị gửi tới Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan và chính quyền các cấp. Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam ghi nhận việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo giải quyết và việc các các bộ, ngành liên quan đã có báo cáo trả lời việc thực hiện. Qua các báo cáo cho thấy, các bộ, ngành, chính quyền địa phương đã có rút kinh nghiệm, thực hiện các giải pháp khắc phục những vướng mắc, hạn chế thuộc lĩnh vực quản lý của mình. Tuy nhiên, còn một số nội dung đã được cử tri, nhân dân và Đoàn Chủ tịch kiến nghị qua nhiều kỳ họp Quốc hội nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để, đề nghị các bộ, ngành, chính quyền địa phương khẩn trương giải quyết những kiến nghị này.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, tại kỳ họp thứ 7 này có 5 nhóm ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới Quốc hội tập trung về kinh tế - xã hội; bảo vệ tài nguyên môi trường; về an ninh trật tự, an toàn xã hội; về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trên cơ sở những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước, tại kỳ họp thứ 7, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam kiến nghị 5 vấn đề với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền các các cấp.

Tại phiên làm việc, các ý kiến của UBTVQH cơ bản tán thành với những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân và 5 kiến nghị của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam gửi tới Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền các địa phương; đồng thời khẳng định dự thảo báo cáo với sự chuẩn bị công phu đã phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân cả nước trong thời gian qua.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ khẳng định, UBTVQH cơ bản tán thành đối với dự thảo báo cáo của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; đánh giá cao UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chủ động, tích cực, tổng hợp toàn diện các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, từ đó đưa ra những nhận định đánh giá, đề xuất, kiến nghị cụ thể.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục bổ sung, hoàn thiện đầy đủ, toàn diện báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để báo cáo trước Quốc hội trong kỳ họp thứ 7 sắp tới.

Trân trọng tiếp thu những ý kiến của UBTVQH, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ bổ sung, hoàn thiện bản báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới kỳ họp  thứ 7, Quốc hội khóa XIV. 

Trung Hiếu

[Về đầu trang ]


Bố trí cán bộ phải thực chất, đúng người, đúng việc

Ngày 9/5, tại Quảng Nam, Đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam do ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có ông Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị UBTƯ MTTQ Việt Nam và lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam.

Báo cáo kết quả và tiến độ Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2019-2024, ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho biết, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được triển khai tích cực, chu đáo, chặt chẽ; có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng; sự phối hợp tích cực, đảm bảo các điều kiện của chính quyền và sự chủ động, nghiêm túc của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

Đến ngày 31/3/2019, 244/244 xã, phường, thị trấn toàn tỉnh đã hoàn thành Đại hội MTTQ Việt Nam cùng cấp đảm bảo nội dung, nhân sự và chương trình theo hướng dẫn của Trung ương. Đặc biệt, Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã được truyền thanh trực tiếp trên đài phát thanh của địa phương.

Sau Đại hội, tổng số Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã gồm 8.100 vị, trong đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã là ủy viên ban thường vụ cấp ủy: 130/244 xã (53,3%); là đảng ủy viên: 114/244 xã, phường, thị trấn (46,7%); Tỷ lệ ủy viên là người ngoài Đảng: 2.346/8.100.

Đến ngày 08/5/2019, toàn tỉnh có 11/18 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện; 7 huyện, thị xã, thành phố còn lại hoàn thành vào 17/5/2019. Số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện (của 11 địa phương đã tổ chức đại hội) đảm bảo theo hướng dẫn của Trung ương. Ban Thường trực luôn đảm bảo từ 3-5 vị; tỷ lệ ủy viên là người ngoài Đảng luôn đảm bảo từ 25-30%.

Về công tác chuẩn bị Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua gắn với các công trình thiết thực chào mừng Đại hội, thông qua Đại hội góp phần nâng cao và khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ trong tình hình hiện nay. Báo cáo chính trị tại Đại hội đã tiếp thu ý kiến góp ý từ đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện và Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX ngày 25/3/2019. Nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 dự kiến gồm 90 vị, Ban Thường trực dự kiến 9 vị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc mừng những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Nam đạt được trong 20 năm qua khi Quảng Nam từ một địa phương nghèo đã đạt được những thành tựu phát triển khá toàn diện, bền vững và là một trong những tỉnh có điều tiết ngân sách về trung ương, đặc biệt, trong thành công chung đó có đóng góp tích cực của đội ngũ những người làm công tác Mặt trận trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đánh giá cao những kết quả đạt được của MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam trong suốt thời gian qua, đặc biệt là công tác tuyên truyền luôn được đẩy mạnh; việc nắm bắt tình hình nhân dân luôn được đảm bảo; công tác giám sát, phản biện xã hội luôn có những mô hình hiệu quả; bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận luôn gần dân, sát dân, luôn tạo được lòng tin với nhân dân trong triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng đây là tiền đề quan trọng để MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam bước vào nhiệm kỳ mới với tinh thần đổi mới quyết liệt, mạnh mẽ và quyết tâm đưa Quảng Nam trở thành một trong những tỉnh phát triển của Miền Trung.

Để Đại hội được tổ chức thành công theo Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư và Thông tri số 28/TT-MTTW-BTT của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam cần quan tâm chú trọng công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; việc tổ chức Đại hội đảm bảo phát huy dân chủ; tránh hình thức, phô trương; văn kiện đại hội phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, có định tính và định lượng.

Nhắc lại đề nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt với Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam ngày 10/4/2019, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, cán bộ Mặt trận trong nhiệm kỳ Đại hội 2019-2024 phải là những người thuộc bài, làm đúng phải, phải bản lĩnh, mạnh mẽ và hoạt động theo hướng thực chất hơn.

“Mặt trận các cấp cần tập trung nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua; tập trung triển khai hiệu quả các chương trình giám sát, phản biện xã hội gắn với yêu cầu thực tế tại địa phương, đặc biệt phải tăng cường lắng nghe tình hình nhân dân, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, từ đó khẳng định rõ hơn vai trò, vị trí của Mặt trận trong giai đoạn hiện nay”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Đề cập đến việc lựa chọn đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị việc sắp xếp bộ máy phải thực chất, đảm bảo tính tinh gọn hiệu quả; phải bố trí đúng người, đúng việc và không bố trí cán bộ bị kỷ luật làm công tác Mặt trận.

Bên cạnh đó, cơ cấu đại biểu tham gia Ủy viên Ủy ban phải đảm bảo tính thiết thực và phải có nhiều đóng góp cho công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới. Phải đảm bảo cơ cấu, thành phần, coi trọng chất lượng, tính thiết thực, tính tiêu biểu, có tính đại diện và con người cụ thể.

Hương Diệp

[Về đầu trang ]


Lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin

Trong không khí thắm đượm tình đoàn kết, trong 2 ngày 9 - 10/5, những người làm công tác Mặt trận thành phố Đà Nẵng hân hoan tụ hội về Trường Chính trị Thành phố để cùng tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đơn vị điểm cấp tỉnh đầu tiên của cả nước tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tham dự Đại hội có ông Trần Thanh Mẫn, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ VIệt Nam; ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; các vị khách quốc tế; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, các sở, ban, ngành của thành phố Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo MTTQ một số tỉnh, thành phố cùng 300 đại biểu chính thức là những người gắn bó với công tác Mặt trận, các dân tộc, tôn giáo, trí thức, người tiêu biểu,… trên địa bàn thành phố.

Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển

Điểm lại những hoạt động nổi bật trong công tác Mặt trận thành phố nhiệm kỳ 2014-2019, ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết, trong suốt 5 năm qua, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã nỗ lực thực hiện vai trò cầu nối giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân; xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động phù hợp với từng địa phương, từng đối tượng; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố.

Quang cảnh Đại hội

MTTQ thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và nhiệm vụ chính trị của địa phương, nỗ lực phấn đấu vươn lên; đổi mới, năng động, sáng tạo trong hoạt động. Với phương châm “Nói cho dân nghe và nghe dân nói” Đà Nẵng đã thực hiện hiệu quả Chương trình 5 không, 3 có, 4 an; các mô hình: “Mỗi tuần một việc tốt”; “Mỗi tháng một điển hình”; “Heo vàng giúp đỡ hộ nghèo”; “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu”…thực sự góp phần phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, phát huy tinh thần tự quản cộng đồng, nâng cao ý thức xã hội của công dân, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu là "lấy sức dân mà xây dựng cuộc sống cho dân".

Bằng những biện pháp vận động, thuyết phục có lý, có tình, MTTQ các cấp của thành phố đã động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia có kết quả vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân. MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã có rất nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo mang lại kết quả và hiệu quả thiết thực được UBTW MTTQ Việt Nam, Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng khen thưởng.

Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống của các tầng lớp nhân dân thành phố. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”, những người làm công tác Mặt trận thành phố Đà Nẵng khẳng định sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện hiệu quả Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024, chung sức đồng lòng cùng Đảng bộ và chính quyền thành phố xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Tại Đại hội, đại biểu tham dự đã sôi nổi thảo luận nhằm phổ biến những bài học kinh nghiệm hay, những mô hình hiệu quả trong triển khai các chương trình hành động nhiệm kỳ 2014-2019, từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị phù hợp với công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ Đại hội mới.

Có trọng tâm, trọng điểm, rõ kết quả thực hiện

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng bức ảnh Bác Hồ, Bác Tôn cho Đại hội

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả hoạt động 5 năm qua của MTTQ thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là biểu dương những cố gắng to lớn của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp của thành phố, nhất là đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở và Ban công tác Mặt trận trên các địa bàn khu dân cư trong nhiệm kỳ qua đã nhiệt tình, tận tụy với công việc, bám sát phong trào, đổi mới phương thức hoạt động, chủ động thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp và thống nhất hành động, góp phần xứng đáng vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại của thành phố.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, có được kết quả này là nhờ vào sự quan tâm của Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cùng Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể các cấp của thành phố đã luôn chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi phối hợp để Mặt trận các cấp của thành phố vươn lên, tự khẳng định mình và hoạt động ngày càng hiệu quả.

Tuy nhiên, điều Chủ tịch Trần Thanh Mẫn vẫn còn trăn trở khi một số nội dung, phương thức vận động, tập hợp, tuyên truyền chưa theo kịp yêu cầu mới của thành phố; việc nắm bắt tình hình nhân dân có nơi, có lúc chưa kịp thời; chất lượng, hiệu quả của các cuộc vận động, các phong trào chưa sâu rộng; việc phát huy các điển hình tiên tiến chưa nổi bật; hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền tuy có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra và sự kỳ vọng của Đảng và nhân dân; sự phối hợp, thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên có nhiều tiến bộ so với nhiệm kỳ trước, song vẫn chưa đồng bộ.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm cùng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024

Để khắc phục những hạn chế, phát huy những kết quả, kinh nghiệm đạt được, đưa công tác Mặt trận các cấp trong thành phố tiếp tục phát triển và đi lên, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị trong nhiệm kỳ mới, hoạt động của Mặt trận các cấp thành phố phải đảm bảo sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cấp chính quyền và thống nhất hành động của các tổ chức thành viên; có trọng tâm, trọng điểm, rõ kết quả thực hiện.

Theo đó, Mặt trận các cấp trong thành phố cần nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết TW4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ thành phố.

“Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đó, đòi hỏi nhân dân thành phố, trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên phải đồng tâm, hiệp lực, đoàn kết thống nhất "lắng nghe dân nói; nói cho dân hiểu; làm cho dân tin", khai thác, huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế của thành phố để phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tạo ra động lực mới và môi trường mới thuận lợi đẩy nhanh, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Trân trọng nhắc lại lời Bác Hồ kính yêu: “Có cán bộ tốt mới có phong trào tốt", Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng cần phải chăm lo xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ Mặt trận có bản lĩnh, chính kiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; am hiểu công việc, thành thạo và ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc; chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ; đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận từng cấp phải được dân mến, dân yêu, Đảng tin cậy, chính quyền tôn trọng.

“Mặt trận cần thu hút đông đảo cộng tác viên, chuyên gia thuộc mọi lĩnh vực, người có uy tín ở cộng đồng dân cư tham gia công tác Mặt trận”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý.

Cũng theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, MTTQ thành phố Đà Nẵng cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân; chủ động nắm tình hình để tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận, hạn chế tối đa việc phát sinh những điểm nóng, phức tạp ở cơ sở; Tập trung triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận phát động.

Bên cạnh đó cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện, góp ý xây dựng đảng, chính quyền; lựa chọn các vấn đề đông đảo nhân dân quan tâm để giám sát, phản biện, có những vụ việc phải kiên trì, kiên quyết theo đuổi đến cùng. Tập hợp, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh với cấp ủy, cơ quan nhà nước có thẩm quyền; theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị các cấp uỷ Đảng trong Đảng bộ thành phố quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ Dân vận - Mặt trận. Đồng thời các cấp chính quyền thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố hiệp thương, phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ thành phố thực hiện tốt Luật MTTQ Việt Nam, đảm bảo những điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp của thành phố hoạt động hiệu quả hơn.

Chúc mừng các cụ, các vị và các đồng chí được tín nhiệm hiệp thương tham gia vào Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn mỗi đại biểu sẽ phát huy tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm, bằng uy tín, trí tuệ, cống hiến cho sự nghiệp đại đoàn kết.

“Nhiệm vụ của Uỷ ban MTTQ khóa mới là sớm triển khai chương trình hành động Đại hội đề ra, đưa các Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống góp phần tích cực vào việc phát triển mạnh mẽ về mọi mặt của thành phố”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gợi mở.

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 đã lựa chọn, giới thiệu, hiệp thương cử 87 vị đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc của thành phố tham gia Ủy viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024; Hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Đại hội đã công bố kết quả phiên họp thứ nhất của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố và thông qua Nghị quyết Đại hội. Theo đó, Uỷ ban MTTQ thành phố Đà Nẵng đã hiệp thương cử Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố Đà Nẵng gồm 7 đồng chí; bà Đặng Thị Kim Liên, Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa X tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt nam thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Hương Diệp

[Về đầu trang ]


Tăng cường phối hợp và thống nhất hành động trong triển khai nhiệm vụ

Ngày 10/5, tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị hoạt động của Mặt trận thành phố phải đảm bảo sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cấp chính quyền và thống nhất hành động của các tổ chức thành viên; có trọng tâm, trọng điểm, rõ kết quả thực hiện. Ban Biên tập trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu quan trọng này.

- Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội,

- Kính thưa các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang,

- Kính thưa các vị khách Quốc tế,

- Kính thưa đồng chí Trương Quang Nghĩa, uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng,

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban MTTQ, các sở, ban, ngành của thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo MTTQ một số tỉnh, thành phố,

- Kính thưa các đồng chí nguyên là lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam và lãnh đạo MTTQ thành phố Đà Nẵng qua các thời kỳ,

- Kính thưa các cụ, các vị, các đồng chí và toàn thể đại biểu tham dự đại hội!

Trong không khí cả nước đang tích cực thi đua thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 của đất nước; cùng với các hoạt động kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 65 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ; kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hôm nay tôi rất vui mừng về dự Đại hội đại biểu MTTQ thành phố Đà Nẵng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024; đây là đơn vị điểm cấp tỉnh đầu tiên của cả nước tổ chức Đại hội.

Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của thành phố, MTTQ Việt Nam; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang và các vị đại biểu, khách quý; chúc mừng các đại biểu là những đại diện ưu tú của giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức, đại biểu các tôn giáo, dân tộc, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân thành phố về dự đại hội.

Từ diễn đàn trọng thể này, qua các vị đại biểu, qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi xin gửi tới toàn thể nhân dân thành phố Đà Nẵng, các gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình có công với cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang, các nhân sĩ, trí thức tiêu biểu, các vị chức sắc trong các tôn giáo, các nhà khoa học, cán bộ về hưu và cựu chiến binh, đặc biệt là cán bộ Mặt trận các cấp và Ban công tác Mặt trận ở 1.229 khu dân cư của thành phố Đà Nẵng với những tình cảm chân thành, lời thăm hỏi thân thiết của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Kính thưa các cụ, các vị, các đồng chí!

Tôi rất vui mừng thấy rằng trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ thành phố đề ra, Thành uỷ, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân, Uỷ ban MTTQ các cấp và nhân dân thành phố đã phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, khắc phục mọi khó khăn, đạt được những thành tựu rất quan trọng. Kinh tế tăng trưởng liên tục với tốc độ cao; kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội được Trung ương và thành phố quan tâm, đầu tư đồng bộ; chính trị - xã hội ổn định; lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, y tế được quan tâm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; đối ngoại, hội nhập quốc tế được phát huy. Cả nước vui mừng và đánh giá cao thành phố đã tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC 2017 và nhiều Hội nghị Quốc tế, trong nước, góp phần quảng bá hình ảnh, thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch tăng cao, nâng cao vị thế của thành phố Đà Nẵng và của đất nước Việt Nam trên trường quốc tế.

Tôi hoan nghênh và đánh giá cao những kết quả hoạt động 5 năm qua của MTTQ thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và nhiệm vụ chính trị của địa phương, nỗ lực phấn đấu vươn lên; đổi mới, năng động, sáng tạo trong hoạt động. Với phương châm “Nói cho dân nghe và nghe dân nói” Đà Nẵng đã thực hiện hiệu quả Chương trình 5 không, 3 có, 4 an; các mô hình: “Mỗi tuần một việc tốt”; “Mỗi tháng một điển hình”; “Heo vàng giúp đỡ hộ nghèo”; “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu”…thực sự góp phần phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, phát huy tinh thần tự quản cộng đồng, nâng cao ý thức xã hội của công dân, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu "lấy sức dân mà xây dựng cuộc sống cho dân". Bằng những biện pháp vận động, thuyết phục có lý, có tình, MTTQ các cấp của thành phố đã động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia giám sát và phản biện xã hội, tham gia có kết quả vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân. MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã có rất nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo mới mang lại kết quả và hiệu quả thiết thực được UBTƯ MTTQ Việt Nam, Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng tặng những phần thưởng cao quý.

Thay mặt Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tôi nhiệt liệt biểu dương những cố gắng to lớn của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp của thành phố, nhất là đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở và Ban công tác Mặt trận trên các địa bàn khu dân cư trong nhiệm kỳ qua đã nhiệt tình, tận tụy với công việc, bám sát phong trào, đổi mới phương thức hoạt động, chủ động thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp và thống nhất hành động, góp phần xứng đáng vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại của thành phố.

Nhân dịp này, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam xin chân thành cảm ơn Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cùng Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể các cấp của thành phố đã quan tâm chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi phối hợp để Mặt trận các cấp của thành phố vươn lên, tự khẳng định mình và hoạt động ngày càng hiệu quả.

Tuy nhiên, qua báo cáo và qua theo dõi hoạt động của MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, chúng ta cũng cần thấy những mặt còn hạn chế trong hoạt động của mình nhiệm kỳ qua, đó là: nội dung, phương thức vận động, tập hợp, tuyên truyền chưa theo kịp yêu cầu mới của thành phố; việc nắm bắt tình hình nhân dân có nơi, có lúc chưa kịp thời; chất lượng, hiệu quả của các cuộc vận động, các phong trào chưa sâu rộng; việc phát huy các điển hình tiên tiến chưa nổi bật; hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền tuy có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra và sự kỳ vọng của Đảng và nhân dân; sự phối hợp, thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên có nhiều tiến bộ so với nhiệm kỳ trước, song vẫn chưa đồng bộ.

Kính thưa các cụ, các vị, các đồng chí!

Trong nhiệm kỳ tới đây đất nước ta và thành phố Đà Nẵng diễn ra nhiều sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp; Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII; kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 130 năm Ngày sinh của Người; kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam; 60 năm Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền nam Việt Nam; Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX và nhiều sự kiện khác của đất nước. Tôi mong rằng MTTQ thành phố khắc phục những hạn chế, phát huy những kết quả, kinh nghiệm đạt được để tiếp tục phát triển.   Tôi nhấn mạnh một số nội dung sau:

1. Cần nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết TW4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ thành phố. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đó, đòi hỏi nhân dân thành phố, trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên phải đồng tâm, hiệp lực, đoàn kết thống nhất "lắng nghe dân nói; nói cho dân hiểu; làm cho dân tin", khai thác, huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế của thành phố để phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tạo ra động lực mới và môi trường mới thuận lợi đẩy nhanh, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

2. Bác Hồ đã dạy: "Có cán bộ tốt mới có phong trào tốt", vì vậy phải chăm lo xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ Mặt trận có bản lĩnh, chính kiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; am hiểu công việc, thành thạo và ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc; chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ; đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận từng cấp phải được dân mến, dân yêu, Đảng tin cậy, chính quyền tôn trọng. Mặt trận cần thu hút đông đảo cộng tác viên, chuyên gia thuộc mọi lĩnh vực, người có uy tín ở cộng đồng dân cư tham gia công tác Mặt trận.

3. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân. Chủ động nắm tình hình để tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận, hạn chế tối đa việc phát sinh những điểm nóng, phức tạp ở cơ sở. Tập trung triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giảm nghèo bền vững; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Đổi mới, nâng cao chất lượng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm.                                                              

4. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện, góp ý xây dựng đảng, chính quyền; lựa chọn các vấn đề đông đảo nhân dân quan tâm để giám sát, phản biện, có những vụ việc phải kiên trì, kiên quyết theo đuổi đến cùng. Tập hợp, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh với cấp ủy, cơ quan nhà nước có thẩm quyền; theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Nhân dịp này, tôi cũng đề nghị các cấp uỷ Đảng trong Đảng bộ thành phố quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ Dân vận - Mặt trận, tôi cũng đề nghị các cấp chính quyền thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố hiệp thương, phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ thành phố thực hiện tốt Luật MTTQ Việt Nam, đảm bảo những điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp của thành phố hoạt động hiệu quả hơn.

Kính thưa các cụ, các vị, các đồng chí!

Tại đại hội này, tôi cũng xin chúc mừng và mong các cụ, các vị và các đồng chí được tín nhiệm hiệp thương tham gia vào Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ nhiệt tình, trách nhiệm, bằng uy tín, trí tuệ, cống hiến cho sự nghiệp đại đoàn kết. Nhiệm vụ của Uỷ ban MTTQ khóa mới là sớm triển khai chương trình hành động Đại hội đề ra, đưa các Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống góp phần tích cực vào việc phát triển mạnh mẽ về mọi mặt của thành phố.

Với niềm tin tưởng ở Đảng bộ và nhân dân thành phố, tôi xin chúc nhân dân thành phố anh hùng, những con người tài năng, thông minh, đầy sáng tạo và trí tuệ sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị đã đề ra, thực hiện bằng được mục tiêu: Đà Nẵng đến năm 2030 trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á…là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên…trở thành đô thị sinh thái, hiện đại và thông minh, thành phố đáng sống… với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo, cùng cả nước thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chúc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 thành công tốt đẹp.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ, các cụ, các vị, các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

[Về đầu trang ]


Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh hội kiến Quốc vụ khanh Bộ Ngoai giao Singapore

Trong chương trình thăm và làm việc tại Cộng hòa Singapore, sáng 10/5,  đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã hội kiến với ngài Sam Tan, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao, Bộ Phát triển Gia đình và Xã hội Singapore. Tham dự buổi hội kiến về phía Việt Nam có đồng chí Tào Thị Thanh Hương, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Singapore và các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

PCT-TTK Hầu A Lềnh hội kiến với ngày Sam Tan

Tại buổi hội kiến, ngài Sam Tan bảy tỏ vui mừng được đón tiếp ngài Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cùng Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến thăm và làm việc tại Singpore; chuyến thăm có ý nghĩa quan trong nâng tầm phát triển quan hệ gữa Singapore – Việt Nam cũng như quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hiệp hội Nhân dân Singapore và MTTQ Việt Nam, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Về mối quan hệ hai nước thời gian qua, ngài Sam Tan đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Singapore – Việt Nam đã đi vào thực chất và phát huy thế mạnh của mỗi nước. Đồng thời cho rằng, dư địa hợp tác giữa hai nước còn lớn, vì vậy cần có những sáng kiến, giải phát cụ thể để phát huy tiềm năng, thế mạnh phù hợp với điều kiện của mỗi nước. Nhân dịp này, ngài Sam Tan cảm ơn tình cảm tốt đẹp mà Chính phủ, MTTQ Việt Nam đã dành cho Chính phủ và Hiệp hội Nhân dân Singapore.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh bày tỏ sự cảm ơn ngài Sam Tan, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao, Bộ Phát triển Gia đình và Xã hội Singapore đã danh thời gián đón tiếp Đoàn; thông báo về kết quả tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Singapore. Đồng thời, đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Singapore cũng như quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa MTTQ Việt Nam với Hiệp hội Nhân dân Singapore, trong đó có đóng góp tích cực của ngài Sam Tan. Trong thời gian tới, mong muốn ngài Sam Tan, trên cương vị của mình tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Singapore, nhất là thực hiện bản Tuyên bố chung Việt Nam – Singapore trong chuyến thăm Singapore năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc; quan tâm tạo điều kiện về pháp lý cho cộng đồng người Việt Nam và doanh nhân Việt Nam làm ăn, sinh sống tại Singapore; tiếp tục thúc đẩy trao đổi, hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Singapore, chia sê kinh nghiệm và hỗ trợ đào tạo cán bộ MTTQ Việt Nam theo tinh thần bản Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Singapore giai đoạn 2018-2020.

PCT-TTK Hầu A Lềnh và Đoàn ĐB cấp cao UBTW MTTQ VN tăhm CLB cộng đồng RADIN MAS

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trân trọng mời ngài Sam Tan, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao, Bộ Phát triển Gia đình và Xã hội Singapore sang thăm Việt Nam. Ngài Sam Tan vui vẻ nhận lời và sẽ thu xếp thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Trước đó, Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đã đến thăm quan, tìm hiểu Trung tâm cộng đồng HEART BEAT BE DOB, Câu lạc bộ cộng đồng RADIN MAS. Đây là địa điểm tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, vui chơi giải trí, học tập nâng cao kiến thức cho người dân do Chính phủ đầu tư và Hiệp hội Nhân dân Singapore quản ly đều hành, nhằm mục tiêu phục vụ người dân, kết nối cộng đồng và kết nối người dân với Chính phủ.

Ngày 11/5, Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký Hầu A Lềnh và Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Singapore.

Văn Vẻ

[Về đầu trang ]


Mặt trận phải tuyên truyền để lan tỏa các mô hình giảm nghèo bền vững

Ngày 10/5, tại thành phố Đồng Hới, UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị tập huấn xây dựng mô hình giảm nghèo bền vững.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại hội nghị.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tập huấn có đại diện Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT); Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo (Bộ LĐ-TB&XH); lãnh đạo MTTQ Việt Nam của 15 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết: Hội nghị tập huấn xây dựng mô hình giảm nghèo bền vững nhằm mục đích thống nhất cách thức triển khai của Mặt trận các tỉnh trong các dự án giảm nghèo; nắm bắt được các yêu cầu của Quyết định 1722 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, các thông tư hướng dẫn của Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính quy định các triển khai các dự án giảm nghèo lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn… Vì vậy, sau hội nghị này, MTTQ Việt Nam 15 tỉnh, thành tham gia phải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai xây dựng để lan tỏa các mô hình giảm nghèo bền vững đạt hiệu quả cao nhất.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Theo Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, Mặt trận tham gia Chương trình mục tiêu Quốc gia hộ nghèo với ba nội dung gồm: Tuyên truyền nhân dân vươn lên thoát nghèo bền vững và huy động tham gia của các cấp các ngành, các tổ chức doanh nghiệp hỗ trợ cho người nghèo có chỗ ở vươn lên thoát bền vững; xây dựng các mô hình hướng dẫn cho nhân dân cách thức làm ăn thực hiện mục tiêu thoát bền vững; thông qua Quỹ vì người nghèo các cấp hỗ trợ cho người nghèo ổn định cuộc sống.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam, Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT), Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo (Bộ LĐ-TB&XH) trình bày những nội dung về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 của MTTQ Việt Nam; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và hướng dẫn quy trình kiểm tra, giám sát; Hướng dẫn xây dựng dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo và Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình...

Quảng Nghĩa

[Về đầu trang ]


Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc

Nhân Đại lễ Phật đản năm 2019 - Phật lịch 2563, ngày 11/5, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đi thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Kon Tum tại Chùa Huệ Chiếu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trò chuyện với Hòa thượng Thích Quảng Xả

Cùng đi với đoàn có ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum; đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum.

Kon Tum là tỉnh miền núi, vùng cao, biên giới, nằm ở cực bắc Tây Nguyên, được thành lập lại vào tháng 8/1991; là tỉnh giáp Lào, Campuchia, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh và hợp tác phát triển kinh tế với các tỉnh trên hành lang kinh tế Đông - Tây. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 53% so với dân số toàn tỉnh với 6 tộc người tại chỗ, gồm: Xơ Đăng, Ba Na, Gia Rai, Giẻ Triêng, Brâu và Rơ Măm. Cơ sở của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum có 29 tự, viện, tịnh xá với hơn 65 Tăng Ni hoạt động Phật sự.

Công tác từ thiện xã hội luôn được Phật giáo tỉnh quan tâm, phát triển. Các cơ sở tự viện trực thuộc ban trị sự, thông qua ban từ thiện xã hội đã tích cực vận động, hỗ trợ ủng hộ, giúp đỡ đồng bào nghèo, tổng cộng 19 đợt, với hơn 47.000 phần, xây dựng 15 căn nhà tình nghĩa, tình thương cho đồng bào nghèo với tổng số tiền trên 11 tỷ đồng.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm cho

Hòa thượng Thích Quảng Xả

Đánh giá cao kết quả và những đóng góp thiết thực, ý nghĩa của Hòa thượng Thích Quảng Xả trong sự phát triển của GHPG Việt Nam và GHPG Việt Nam tỉnh Kon Tum, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, những đóng góp này đã khẳng định rõ hơn vai trò tích cực của GHPG Việt Nam trong vận động các Tăng, Ni, Phật tử nhiệt tình hưởng ứng và tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện xã hội mang tính nhân văn cao, khơi dậy tinh thần trách nhiệm cộng đồng, tinh thần tương thân tương ái hướng tới xây dựng một xã hội văn minh, tốt đẹp và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhấn mạnh tới việc chuẩn bị chu đáo đón mừng Đại lễ Phật đản Vesak 2019 của GHPG Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc là lễ hội văn hóa, tôn giáo quốc tế, được Liên hiệp quốc lựa chọn, tôn vinh vì những giá trị đạo đức, văn hóa và tư tưởng sâu sắc trong giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni về hòa bình, nhân ái, vị tha và hòa hợp. Trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn về khủng bố, bạo lực, xung đột sắc tộc, tôn giáo, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, đói nghèo… việc thực hành các giáo lý của Phật giáo là một trong những con đường giúp xã hội giải quyết các vấn đề nêu trên, góp phần nhân lên những giá trị tốt đẹp của nhân loại, vì một thế giới hòa bình và tiến bộ.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhận quà lưu niệm từ

Hòa thượng Thích Quảng Xả

Trân trọng gửi tới Hòa Thượng và các vị lãnh đạo Giáo hội lời chúc mừng tốt đẹp nhất, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng gửi lời chúc tới các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư và đồng bào Phật tử ở trong và ngoài tỉnh Kon Tum đón mừng một mùa Phật đản an vui, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cùng với các cấp, các ngành và nhân dân thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, ra sức thi đua lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn, với uy tín của mình, Hòa thượng Thích Quảng Xả tiếp tục toàn tâm, toàn ý, ra sức đóng góp cho sự phát triển của GHPG Việt Nam và GHPG Việt Nam tỉnh Kon Tum, từ đó góp phần vào củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đối với sự phát triển của GHPG Việt Nam và GHPG Việt Nam tỉnh Kon Tum, Hòa Thượng Thích Quảng Xả khẳng định sẽ tiếp tục vận động các thượng tọa, ni trưởng, ni sư, chư tôn đức, tăng ni, phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự phát triển chung của toàn xã hội.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum.

Trước đó, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã đi thăm và trao nhà đại đoàn kết cho 5 hộ nghèo trên địa bàn xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum.

Trao tận tay 5 căn nhà đại đoàn kết cho 5 hộ nghèo trên địa bàn, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn căn nhà sẽ giúp mỗi hộ nghèo thêm ấm lòng, yên tâm lao động sản xuất để quyết tâm vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh cần quan tâm tới việc tổ chức lại sản xuất, hỗ trợ vay vốn, chuyển đổi giống cây trồng, mô hình vật nuôi… để mỗi hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng thời, tiếp tục quan tâm nâng cao trình độ dân trí, đảm bảo con em các gia đình đều được đến trường, chăm lo sức khỏe của đồng bào, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn để mỗi gia đình đều là gia đình văn hóa, mỗi hộ dân đều được nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Hương Diệp

[Về đầu trang ]


Củng cố niềm tin trong nhân dân từ những hoạt động thiết thực

Ngày 11/5, phát biểu khi duyệt Kế hoạch Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong nhiệm kỳ đại hội mới phải thiết thực, gắn với thực tế hoạt động tại địa phương và đảm bảo quyền, lợi ích của nhân dân.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum; đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum.

Theo ông Nguyễn Trung Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum, đến hết ngày 31/3/219, 100% xã, phường, thị trấn đã tổ chức xong Đại hội; tính đến ngày 11/5/2019 đã có 5/10 huyện, thị, thành phố tổ chức xong Đại hội, kế hoạch đến ngày 23/5/2019, cấp huyện, thị, thành phố trong tỉnh Kon Tum sẽ hoàn thành tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và hướng tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum vào tháng 6/2019.

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền, cổ động và phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội.

Cùng với đó, Báo cáo chính trị tại Đại hội đã tiếp thu ý kiến góp ý từ đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện và Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cơ cấu nhân sự Ủy viên Ủy ban nhiệm kỳ mới dự kiến 87 vị, đảm bảo đủ cơ cấu, thành phần theo đúng quy định của Trung ương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn bày tỏ niềm vui mừng trước những đổi thay của tỉnh Kon Tum trong suốt thời gian qua. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn tỉnh đã vượt qua khó khăn, tận dụng được lợi thế về thiên nhiên, vị trí địa lý và truyền thống cách mạng để mang lại cho Kon Tum những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đánh giá cao nỗ lực của những người làm công tác Mặt trận trên địa bàn tỉnh Kon Tum khi luôn dành trọn tâm sức của mình lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải quyết những bức xúc, những điểm nóng phát sinh trong đời sống nhân dân. Đồng thời tích cực vận động bà con tuân theo các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động; vận động các nhà hảo tâm cùng chăm lo cho công tác an sinh, xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.

Đặc biệt, Mặt trận các cấp đã hiệp thương với các tổ chức thành viên trong việc gìn giữ đường biên giới ổn định, hòa bình, phát triển, tạo điều kiện cho bà con yên tâm sản xuất, kinh doanh, từ đó khẳng định rõ hơn vai trò, vị trí của Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Để nhiệm kỳ Đại hội 2019-2024 là nhiệm kỳ của đổi mới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum cần bám sát Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư, Thông tri số 28/TT-MTTW-BTT của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam để tổ chức thành công Đại hội, từ đó khẳng định rõ hơn vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân và nâng cao uy tín, chất lượng, hiệu quả của Mặt trận các cấp trong triển khai nhiệm vụ.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, báo cáo chính trị tại Đại hội phải chỉ ra được những nét nổi bật và những điều cần rút kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2014-2019, từ đó đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong nhiệm kỳ mới sao cho phù hợp với yêu cầu thực tế tại địa phương.

“Việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua phải có trọng tâm, trọng điểm, phải tạo được ấn tượng trong nhân dân. Làm được điều này trước hết những người làm công tác Mặt trận phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực nắm bắt tình hình nhân dân, phải gần dân, sát dân và không để bị động trước những tình huống phát sinh”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Trăn trở trước câu hỏi “Mặt trận các cấp cần làm gì trong nhiệm kỳ tới”, lấy ví dụ từ việc vận động nhân dân hưởng ứng phát động của Chính phủ trong việc giảm thiểu việc sử dụng túi nilon, rác thải nhựa hay việc căn cứ vào thực thế tại từng vùng để đề xuất tiêu chí xây dựng nông thôn mới phù hợp…, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng chính những hoạt động thiết thực, những vấn đề xuất phát từ thực tế gắn với quyền lợi trực tiếp với nhân dân sẽ củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Mặt trận.

Là một tỉnh miền núi giáp với Lào và Campuchia, chính vì vậy, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận các cấp trong toàn tỉnh phải quan tâm tới hoạt động đối ngoại nhân dân, quan tâm tới đời sống của đồng bào vùng giáp biên và cùng chung tay với đồng bào giữ gìn đường biên giới hòa bình, hữu nghị và cùng phát triển.

Đề cập đến việc bố trí cán bộ trong nhiệm kỳ 2019-2024, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu cơ cấu nhân sự phải thiết thực, phải chọn những người có bản lĩnh, có tâm, có tầm và có nhiều đóng góp quan trọng cho hoạt động của Mặt trận.

“Cán bộ Mặt trận phải có năng lực, uy tín, có sức khỏe và phải trong sạch về lý lịch để hoàn thành nhiệm vụ của mình trước Đảng, trước nhân dân”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Hương Diệp

[Về đầu trang ]


Vì một thế giới hòa bình, hợp tác và tiến bộ

Ngày 12/5, tại Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - Vesak 2019, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng, Ban Biên tập trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - Vesak 2019.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Kính thưa các vị lãnh đạo Nhà nước Mi-an-ma, Nê-pan, Ấn Độ và Bu-tan,

Kính thưa các vị đại diện Liên Hiệp Quốc, các cơ quan của Liên Hiệp Quốc, đại diện các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam,

Kính thưa chư tôn đức, các đại biểu lãnh đạo Phật giáo các nước, các tông phái Phật giáo trên thế giới cùng quý vị chư tôn đức, giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam,

Thưa các vị đại biểu cùng toàn thể đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước!

Nhân dịp Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc Vesak năm 2019 được tổ chức tại Việt Nam, với tình cảm chân thành, sự quan tâm sâu sắc, trong tinh thần đại hoan hỷ, đại đoàn kết, thân ái và hữu nghị, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi xin trân trọng gửi tới các vị lãnh đạo, các vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể chư tôn đức, tăng ni, phật tử trong và ngoài nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại lễ thành công viên mãn.

Kính thưa các vị đại biểu, quý vị khách quý,

Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc được tổ chức thường niên ở các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc với sự hội tụ đông đảo các tổ chức, hệ phái, tông phái Phật giáo trên thế giới nhằm tôn vinh 3 sự kiện trọng đại: Đức Phật đản sinh, Đức Phật thành đạo và Đức Phật nhập Niết bàn. Đây là lễ hội văn hóa tôn giáo của thế giới đã được công nhận bằng Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hiệp quốc.

Việc tổ chức Đại lễ Phật đản hằng năm là để chúng ta tôn vinh các giá trị nhân bản trong tư tưởng của Phật giáo về: Từ bi và trí tuệ; khoan dung và hoà hợp; tôn trọng bảo vệ con người, sự sống và môi trường sinh thái; tự chủ, không ngừng tiến bộ và giải thoát; thực hiện dân chủ và công bằng xã hội; chống bá quyền, bạo lực, tội ác, chiến tranh, khủng bố và các tệ nạn xã hội; xây dựng con người và cộng đồng xã hội an lạc, phát triển hài hoà, bền vững trong hoà bình, hữu nghị và hợp tác thân thiện. Trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn về khủng bố, bạo lực, xung đột sắc tộc, tôn giáo, ô nhiễm môi trường, tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, bất bình đẳng và đói nghèo... thì việc thực hiện và phát huy những tư tưởng sâu sắc của Đức Phật sẽ tích cực góp phần nhân lên những giá trị tốt đẹp của nhân loại, vì một thế giới hòa bình, hợp tác và tiến bộ.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài luôn tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo trong xây dựng đất nước và bảo vệ hòa bình.

Với tinh thần đó, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tin tưởng rằng Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc năm 2019 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức với chủ đề: Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững; là cơ hội, là nhịp cầu đoàn kết, hòa bình, phát triển của nhân loại, giúp cho tất cả mọi người hiểu được các giá trị cao cả của Phật giáo, hành động hướng tới một xã hội nhân loại công bằng, dân chủ và cùng phát triển bền vững.

Một lần nữa, tôi xin chúc Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc Vesak 2019 thành công tốt đẹp. Chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu, quý vị khách quý trong nước và quốc tế luôn mạnh khỏe, an lành và hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu, quý vị khách quý!

[Về đầu trang ]


Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc cho Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Ngày 11/5, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đã tới thăm, chúc mừng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Tổ đình Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội, nhân dịp Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2563, Dương lịch 2019.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đã thăm hỏi sức khỏe Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, đồng thời gửi lời chúc mừng đến các vị hòa thượng, chư tôn, đức giáo phẩm và bà con phật tử đón mùa Phật đản vui tươi, an lạc.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực trân trọng sự đóng góp của Đại lão Hòa thượng cho sự phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đặc biệt nhân dịp Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2563, Dương lịch 2019 và sự kiện Đại lễ Vesak, Liệp hợp quốc lần thứ 16 tổ chức tại Việt Nam, Đại lão Hòa Thượng đã đưa ra bức thông điệp nhằm phát huy tinh thần đoàn kết của Phật giáo, góp phần vào nền hòa bình, sự phát triển bền vững, hướng con người đến việc tu thân, rèn đức để xây dựng đời sống, văn hóa ngày một tốt hơn.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực chúc Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ luôn mạnh khỏe để tiếp tục lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam đoàn kết, thống nhất, chỉ dẫn tăng ni, phật tử thực hiện tốt đạo pháp, tiếp tục góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Tại buổi tiếp, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ trân trọng sự quan tâm của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, vận động tăng ni, phật tử trong và ngoài nước chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc cho Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đức Thuận

[Về đầu trang ]


Phát huy những giá trị tốt đẹp của tôn giáo

“Việc tổ chức Vesak năm 2019 với chủ đề “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững” cũng là phát huy những giá trị tốt đẹp của tôn giáo trong giáo dục, trong y tế và trong nhân đạo, từ thiên an sinh xã hội...”, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực tiếp đón Phó Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Lào Xây dựng đất nước Khăm Lạ Ling Na Sỏn.

Trong khuôn khổ hoạt động của Đại lễ Vesak 2019 diễn ra tại thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, Hà Nam, chiều 12/5, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước Khăm Lạ Ling Na Sỏn làm Trưởng đoàn, sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Quang cảnh buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đã thông báo những nét nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019 với kết quả cao nhất trong 10 năm qua.

“Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hoá – xã hội được Việt Nam quan tâm, trong đó có phát huy giá trị tốt đẹp của các tôn giáo. Đặc biệt, việc tổ chức Vesak năm 2019 với chủ đề “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững” cũng là phát huy những giá trị tốt đẹp của tôn giáo trong giáo dục, trong y tế và trong nhân đạo, từ thiên an sinh xã hội...”, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực trao đổi với Phó Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Lào Xây dựng đất nước Khăm Lạ Ling Na Sỏn.

Theo Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực, thực hiện chương trình phối hợp với Chính phủ tháng 1/2019 UBTƯ MTTQ Việt Nam đã phối hợp với Bộ Y tế tổ chức hội nghị toàn quốc biểu dương các mô hình, cơ sở tôn giáo khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo. Đặc biệt, hơn 3 năm qua UBTƯ MTTQ thực hiện chương trình chung đối với tất cả các tổ chức tôn giáo bảo vệ môi trường, ứng phó với biên đổi khí hậu. Dự kiến trong năm 2019 sẽ có hội nghị toàn quốc biểu dương các đơn vị xuất sắc. Hiện nay trên toàn quốc các tôn giáo xây dựng khoảng 350 mô hình tham gia bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cũng đánh giá cao chương trình phối hợp giữa Mặt trận 3 nước Lào – Việt Nam – Campuchia rất tích cực, trong đó có cả phối hợp học tập kinh nghiệm trao đổi hằng năm.

Thông báo những nét nổi bật trong công tác của Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước Khăm Lạ Ling Na Sỏn cảm ơn MTTQ Việt Nam đã giúp đỡ tạo điều kiện về nâng cao chuyên môn Mặt trận cho các thành viên của Mặt trận Lào Xây dựng đất nước.

Ông Khăm Lạ Ling Na Sỏn cho biết: Trong thời gian này, nhiệm vụ trọng yếu của Mặt trận Lào Xây dựng đất nước là hoàn thiện hơn về pháp luật, trong đó Luật Tôn giáo là vấn đề lớn cần được củng cố.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực trò chuyện với Phó Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Lào Xây dựng đất nước Khăm Lạ Ling Na Sỏn và các đại biểu.

“Hai đất nước và hai cơ quan Mặt trận hai nước sẽ có mối quan hệ thân thiết và chặt chẽ hơn nữa, quan hệ chung của dân tộc, của hai nước ngày càng khăng khít hơn nữa. Chúng tôi nghĩ rằng Việt Nam có nhiều kinh nghiệm tổ chức những sự kiện lớn, chúng tôi muốn học hỏi để nâng cao chuyên môn và kinh nghiệm tổ chức làm tốt hơn trong thời gian tới”, ông Khăm Lạ Ling Na Sỏn mong muốn.

Ông Khăm Lạ Ling Na Sỏn khẳng định, hai cơ quan Mặt trận tiếp tục triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác mặt trận, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào ngày càng phát triển, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

H.Nhi-T. Đạt

ảnh Quang Vinh

[Về đầu trang ]


Rà soát tính phù hợp, chặt chẽ trong cắt giảm thủ tục hải quan chuyên ngành

Thực hiện Chương trình phối hợp số 07/CTPH-MTTW-BTC-VCCI-LMHTXVN-DNNVV-DNTVN, ngày 13/5, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị Giám sát các giải pháp cải cách kiểm tra chuyên ngành, giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu nhằm đánh giá những kết quả thực hiện cải cách kiểm tra chuyên ngành của các bộ, ngành thời gian qua.

Chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam; bà Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài Chính cùng đại diện các bộ, ngành liên quan.

Tạo được niềm tin cho người dân và doanh nghiệp

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam và với tinh thần Mặt trận luôn đồng hành cùng Chính phủ để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, chính vì vậy, việc giám sát thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế và hải quan là những yêu cầu cấp thiết. Qua giám sát, có những đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ để hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực thuế và hải quan.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, thời gian qua, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đang nỗ lực triển khai giám sát việc thực hiện Nghị quyết, giám sát những chuyên đề, lĩnh vực theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước. Với 12 chương trình giám sát, trong đó có hoạt động giám sát về phát triển kinh tế tư nhân, đây là giám sát của nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhận thấy một trong những nút thắt cần được Chính phủ chỉ đạo, các bộ, ban ngành tập trung tháo gỡ, loại bỏ đó là những vướng mắc về thủ tục kiểm tra chuyên ngành trong hoạt động thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị

Xuất phát từ thực tiễn đó, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, những vấn đề đại biểu tham dự nêu ra tại Hội nghị hôm nay chính là thể hiện sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm, lắng nghe của Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan đối với người dân và doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu tại Hội nghị

Thông tin về kết quả giám sát các giải pháp cải cách kiểm tra chuyên ngành, giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực cho biết, qua 3 đợt giám sát tại 10 tỉnh, thành phố, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam xác định một số tồn tại, hạn chế cần tiếp tục tháo gỡ trong công tác kiểm tra chuyên ngành, Cơ chế một cửa quốc gia.

Theo Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực, hiện tại, Cơ chế một cửa quốc gia đang nhằm vào mục tiêu giải quyết trực tiếp thủ tục hành chính phục vụ cho khâu thông quan mà chưa chú trọng nhiều đến việc chia sẻ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Theo đó, với việc đưa 126 thủ tục hải quan tham gia một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, năm 2018 có kết quả toàn diện, đột phá nhất từ trước tới nay trong thực hiện cải cách lĩnh vực hải quan. Tính luỹ kế trong 4 năm qua, số thủ tục tham gia cơ chế một cửa đã đạt 97%. Dự kiến cuối năm nay, các bộ, ngành sẽ kết nối 100% thủ tục, đạt cấp độ 4 (thanh toán chi phí) lên cơ chế một cửa. Tỷ lệ hàng hoá kiểm tra chuyên ngành đã giảm mạnh từ 35% tổng khối lượng hàng hoá xuất nhập khẩu xuống còn 19,1% trong vòng 3 năm.

Gỡ nút thắt cho hoạt động xuất, nhập khẩu

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị đại diện Hội, Hiệp hội, doanh nghiệp đã chia sẻ, làm rõ thêm về những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị trong công tác kiểm tra chuyên ngành gắn với quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ, mạnh dạn đề xuất các giải pháp lên Chính phủ, và các bộ nghành sao cho hiệu quả, thiết thực nhất.

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc nhận định, việc kiểm tra chuyên ngành mặc dù đã có những chuyển biến tích cực song vẫn đang là cản trở tương đối lớn trong hoạt động xuất nhập khẩu. Từ kết quả khảo sát 3.100 DN do VCCI thực hiện cho thấy, DN đánh giá các thủ tục kiểm tra chuyên ngành là dễ, rất dễ chỉ ở mức khá thấp, chỉ xung quanh mức 15-27% ở tất cả các thủ tục.

Để góp phần đẩy nhanh hơn tiến trình cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành, đại diện VCCI đề xuất ban hành quy định bắt buộc mọi thủ tục kiểm tra chuyên ngành đều phải được thực hiện trên nền tảng ứng dụng CNTT, không nên chờ đợi sự tự nguyện của các cơ quan nhà nước như vừa qua.

“Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên cổng thông tin một của quốc gia cần được vận hành tối ưu hơn nữa, tiến tới chấm dứt tình trạng phải nộp hồ sơ giấy đối với các thủ tục trực tuyến”, ông Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh.

Quang cảnh Hội nghị

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát cải cách, sửa đổi bổ sung các thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu nhằm tạo thuận lợi thương mại và giảm thời gian thông quan cho DN.

Đặc biệt, Bộ Tài chính cũng có các giải pháp tăng cường việc kết nối công nghệ, xây dựng một đề án tổng thể cải cách về công nghệ thông tin để khắc phục lỗi trong vận hành của cổng thông tin một cửa quốc gia; Xây dựng đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

“Không phải cắt nhiều là tốt”

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị

Đánh giá cao hoạt động giám sát của MTTQ và các tổ chức liên quan, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, hoạt động giám sát đã góp phần giúp Chính phủ, các bộ, ngành cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia tốt hơn.

Hiện nay, Việt Nam một trong 3 quốc gia trong khu vực triển khai mạnh mẽ cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASESN. Khi trở thành Chủ tịch luân phiên của ASEAN vào năm 2020, Chính phủ sẽ đẩy việc triển khai cơ chế này thành nhiệm vụ trung tâm trong kết nối, phát triển giao thương trong khu vực.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đồng quan điểm với đại biểu tham dự Hội nghị khi cho rằng việc cắt giảm các thủ tục chuyên ngành chưa thực chất, còn yếu kém trong thái độ thực thi chính sách, mức độ hài lòng của doanh nghiệp chưa cao, số lượng doanh nghiệp tham gia cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN chưa nhiều, chống gian lận thương mại chưa tương xứng với tạo thuận lợi thương mại.

Bên cạnh đó, một số mặt hàng xuất nhập khẩu có sự chồng chéo kiểm tra của nhiều đơn vị của 1 bộ, thậm chí của nhiều bộ khác nhau. Bộ, ngành ban hành danh mục kiểm tra nhưng không có mã HS, tiêu chuẩn, quy chuẩn. Việc xã hội hoá công tác kiểm tra chuyên ngành còn hạn chế, công tác phối hợp giữa các bộ còn lúng túng. Bên cạnh đó, Cổng kết nối 1 cửa ASEAN còn “nghẽn” trong thời gian cao điểm, ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đề cập tới thái độ, phong cách làm việc của cán bộ, công chức và việc cắt giảm các TTHC, điều kiện kinh doanh. Theo đó, vẫn còn nhiều cán bộ có thái độ sách nhiễu, làm phiền doanh nghiệp. Cũng từ đó, phát sinh những vấn đề khác như “chi phí không chính thức”.

Về cắt giảm TTHC, điều kiện kinh doanh, Phó Thủ tướng đặt vấn đề: “Việc cắt giảm cần phải rà soát lại xem cắt giảm đến đâu, cắt giảm có phù hợp không. Không phải cứ cắt giảm nhiều là tốt đâu”.

Đại biểu trao đổi tại Hội nghị

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Nghị quyết số 02/NQ-CP nêu rõ tạo thuận lợi phải đi với chống gian lận thương mại, yêu cầu các bộ, ngành rà soát tính phù hợp, chặt chẽ trong cắt giảm thủ tục hải quan chuyên ngành.

“Thủ tục, mặt hàng nhập khẩu nào không hợp lý thì cắt giảm, nhưng thủ tục, mặt hàng nhập khẩu không đáng cắt mà lại cắt, bãi bỏ thủ tục kiểm tra chuyên ngành mà không hợp lý, phải rà lại. Không thể mở toang cửa quốc gia được”, Phó Thủ tướng nói và lưu ý: “Cứ cắt giảm không khéo lại rơi vào “lợi ích nhóm đấy”. Có doanh nghiệp đi vận động cắt giảm cái nọ cái kia đấy”.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Ban Thường trực MTTQ Việt Nam không chỉ giám sát việc thực thi của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức mà mở rộng cả ra cả khối doanh nghiệp là các đơn vị thực thi. “Tất cả phải hai mặt, không thể đòi hỏi một phía. Tất cả những nhũng nhiễu, vòi vĩnh là phải cắt. Có những cái không đáng cắt thì lại đi cắt. Có những thứ rất cần cắt thì lại không cắt”, Phó Thủ tướng nhận định về việc cắt giảm TTHC, điều kiện kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành của các bộ, ngành.

Nói về những kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị, Phó Thủ tướng nhận định: “Doanh nghiệp hôm nay phản ánh những cái rất nhỏ, nhưng là nhỏ với các bộ, ngành thôi, chứ với doanh nghiệp là vấn đề rất lớn. Nếu tính theo các doanh nghiệp trong nền kinh tế thì vấn đề lại cực kỳ lớn”.

Về phía các bộ, ngành, Phó Thủ tướng yêu cầu trong năm 2019 phải chấm dứt ngay tình trạng chưa ban hành mã HS, quy chuẩn, tiêu chuẩn hàng hoá nhập khẩu nhưng vẫn phải kiểm tra chuyên ngành, dễ nảy sinh các tiêu cực, khắc phục các yếu kém trong tổ chức thực thi công vụ. “Đây là trách nhiệm của Bộ trưởng”, Phó Thủ tướng nói rõ.

Cùng với đó, Bộ Tài chính, Tổng cục hải quan và các bộ, ngành đẩy mạnh xã hội hoá việc đầu tư thiết bị trong kiểm tra chuyên ngành để giảm chi phí cho cả cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, không để tình trạng “bộ vừa ban hành tiêu chuẩn, vừa kiểm tra”.

Hương Diệp

ảnh Kỳ Anh

[Về đầu trang ]


Khẳng định vai trò hiệp thương của Mặt trận các cấp với các tổ chức thành viên

Chiều 13/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Phùng Khánh Tài cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam.

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 là một nội dung rất quan trọng, chính vì vậy, việc tổ chức lấy ý kiến dân chủ, rộng rãi, công khai trong các tổ chức thành viên; các Hội đồng tư vấn; các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu, đại biểu dân tộc, tôn giáo; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam sẽ góp phần giúp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hoàn thiện văn kiện để trình đại hội vào ngày 19/9/2019.

Bám sát những vấn đề trong thực tiễn

Tại Hội nghị, đã có 14 ý kiến cụ thể, xác thực, bám sát vào tình hình thực tế của đại biểu tham dự nhằm góp phần hoàn thiện báo cáo chính trị trình trước Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch nước phát biểu tại Hội nghị

Đề cập đến việc đánh giá các giai cấp, bà Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch nước cho rằng, dự thảo văn kiện mới đánh giá các giai cấp mạnh về số lượng, nhưng chất lượng thế nào thì chưa thấy nêu.

“Ví dụ đội ngũ công nhân thì phải chỉ rõ giai cấp công nhân Việt Nam mạnh chỗ nào, yếu chỗ nào. Cái yếu nhất của giai cấp công nhân là vai trò lãnh đạo của giai cấp và trình độ năng lực. Phải đánh giá hiện nay có một bộ phận đạo đức xuống cấp, một bộ phận vẫn lười học, lười phấn đấu”, bà Nguyễn Thị Doan nói.

Vì thế, trong góp ý về phần mục tiêu của văn kiện, bà Nguyễn Thị Doan cho rằng: cần phải xác định lại mục tiêu đổi mới toàn diện theo các nghị quyết của Trung ương về văn hóa, kinh tế và giáo dục.

Trích dẫn Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII và Nghị quyết 29 về đổi mới toàn diện giáo dục, bà Nguyễn Thị Doan cho biết: “Các nghị quyết có ý rất rõ rằng: Phát triển kinh tế phải dựa vào kinh tế tri thức và kinh tế xanh. Tuy nhiên, từ đó tới nay việc triển khai kinh tế tri thức là rất yếu, chưa có biện pháp đủ mạnh… Chính vì vậy kinh tế tri thức là phải tăng cường học tập, học suốt đời, học hàng ngày để dung nạp tri thức, bồi đắp tri thức, đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Không học tập thì luôn luôn tụt hậu”.

Quang cảnh Hội nghị

Đồng tình với việc thực hiện phát huy dân chủ ở cơ sở của MTTQ các cấp trong thời gian qua, bà Nguyễn Thị Doan cho rằng, MTTQ đã có nhiều đổi mới và có nhiều hoạt động sâu sát trong thực hiện quy chế cơ chế dân chủ ở cơ sở, giám sát phản biện xã hội và bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Doan cũng cho biết, thực tế hiện nay, ở một số nơi việc thực hiện giám sát chưa hiệu quả, những nơi có điểm nóng vẫn chưa được phát hiện, việc tiếp xúc cử tri ở một số địa phương vẫn tiếp xúc theo kiểu dân chủ đại diện, có những điểm nóng nhân dân tự phát bùng phát lên mà các cấp ở địa phương không kịp thời nắm bắt và bị động với tình trạng đó, vai trò giám sát phản biện của Mặt trận chưa thực sự được phát huy,…

“Tôi đề nghị bổ sung thêm từ chưa toàn diện đối với việc triển khai giám sát, phản biện ở một số nơi, từ nguyên nhân này nên mới có tình trạng ở những địa phương chưa phát hiện kịp thời những nơi gian dối, giả tạo hồ sơ... để có tham mưu với cấp ủy, chính quyền xử lý kịp thời những vấn đề đó”, bà Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh.

Đồng tình với ý kiến này, Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ, Kim hoàn, Đá quý Việt Nam đã đề xuất cần tăng thêm vai trò phản biện xã hội cho tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.Vấn đề cải các thủ tục hành chính cần tăng cường giám sát, phản biện xã hội về thực hiện thủ tục hành chính ở các bộ ngành, địa phương.

Về công tác phản biện của MTTQ Việt Nam, Chủ tịch LĐLS Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh cũng cho rằng: cần phải phân định rõ giữa giám sát và phản biện. Lâu nay hai công tác này có phần chưa rõ. Theo ông Thịnh, giám sát là công tác xem xét việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của đảng, nhà nước đã ban hành. Còn phản biện là công tác góp ý, đưa ra ý kiến đóng góp cho các chính sách, pháp luật đang trong thời gian lấy ý kiến.

“Phải phân định rạch ròi như thế thì MTTQ Việt Nam mới xây dựng được một kế hoạch cụ thể cho nhiệm kỳ tới”, ông Thịnh nói.

Phải thực chất

Góp ý dự thảo báo cáo chính trị ông Hữu Thỉnh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam cho rằng đại đoàn kết toàn toàn tộc là đường lối chiến lược quyết định thành công của cách mạng Việt Nam là động lực là nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chính vì vậy báo cáo chính trị cần khẳng định rõ trong 5 năm qua khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và lớn mạnh góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của đất nước, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường sự gắn bó giữa Đảng với nhân dân.

Theo ông Hữu Thỉnh, tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc cần nhấn mạnh về vai trò của MTTQ Việt Nam trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân đặc biệt là truyền thống yêu nước của các tầng lớp nhân dân.

Một trong những vấn đề mà Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật trăn trở chính là việc đưa Nghị quyết 33 NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước vào cuộc sống.

"Chúng ta không chỉ xây dựng kinh tế - xã hội cần quan tâm xây dựng con người, chú trọng đến văn hóa, đạo đức xã hội." ông Hữu Thỉnh đề nghị.

Ông Hữu Thỉnh cũng khẳng định, dự thảo cần khẳng định các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước triển khai trọng tâm trọng điểm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua lao động sáng tọa của nhân dân và chung sức của cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,  đẩy lùi các tệ nạn xã hội xây dựng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam, phát huy những mỹ tục mới của dân tộc.

Tại hội nghị các ý kiến đại biểu cũng mong muốn trong nhiệm kỳ tới MTTQ Việt Nam tiếp tục kế thừa và phát triển 5 chương trình hành động đã và đang triển khai theo hướng xác định rõ hơn về mục tiêu, bổ sung những nội dung, giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Mỗi chương trình đều có các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cơ bản để thực hiện.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn đề nghị, chương trình 3 của MTTQ Việt Nam cần làm rõ hơn những nội dung giám sát, phản biện xã hội. Để phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội hiệu quả, cần có những chương trình giám sát độc lập của Mặt trận. Đặc biệt phải có cơ chế, nguồn lực để chủ động trong sử dụng chuyên gia, Hội đồng tư vấn trong triển khai các chương trình giám sát.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Bí thư Trung ương Đoàn cho rằng trong nhiệm kỳ tới Mặt trận cần đưa ra giải pháp ứng dụng CNTT để đánh giá sự hài lòng của người dân, những phản ứng tức thời của người dân đối với những vấn đề nổi cộm ở cơ sở.

Mọi hoạt động đều hướng về nhân dân

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp thu ý kiến đại biểu tại Hội nghị

Tiếp thu ý kiến của đại biểu tham dự Hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định đây là những ý kiến quan trọng, tâm huyết giúp cho Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam hoàn thiện báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, đại biểu tham dự đã đồng tình cao với chủ đề, tiêu đề của đại hội và vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc. Nội dung trong báo cáo chính trị đã khái quát được những vấn đề cụ thể, đảm bảo tính ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và xuất phát từ những vấn đề thực tế trong triển khai nhiệm vụ.

“Báo cáo chính trị đã thể hiện rõ vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện và là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với nhân dân của Mặt trận thông qua việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh kịp thời ý kiến nhân dân tới Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành liên quan”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Khẳng định sức mạnh của Mặt trận các cấp là phối hợp hiệp thương với các tổ chức thành viên trong triển khai hiệu quả các chương trình giám sát, các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, thời gian tới, Mặt trận các cấp cần tập trung vào việc phát huy dân chủ, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân theo hướng dân biết, dân làm, dân kiểm tra nhằm đảm bảo nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Bên cạnh đó việc nắm bắt tình hình nhân dân cần kịp thời hơn, đầy đủ hơn, chân thực hơn và có chính kiến trong những vấn đề nóng phát sinh trên địa bàn, từ đó đảm bảo việc thực hiện giám sát quyền lực và giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách tại mỗi địa phương.

Đến nay cả nước đã hoàn thành Đại hội cấp xã; cấp huyện có 302/712 huyện (đạt 42,41%) tổ chức đại hội, 11 tỉnh, thành phố đã hoàn thành xong đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện đó là: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, TP. Đà Nẵng, Đồng Nai, Hà Giang, Hậu Giang, Lào Cai, Ninh Thuận, Phú Yên, Tiền Giang, Trà Vinh. Tiến độ tổ chức Đại hội đang được khẩn trương thực hiện; về cơ bản, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội các cấp được tiến hành bảo đảm hướng dẫn của Trung ương.

Ngày 10/5/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng là đơn vị cấp tỉnh đầu tiên tổ chức Đại hội. Hiện có 14 tỉnh đã được Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội.

Hương Diệp

ảnh Kỳ Anh

[Về đầu trang ]


Phát huy vai trò của người uy tín trong cộng đồng

Ngày 14/5, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh thâm mật tiếp đoàn đại biểu 50 trưởng bản, trưởng dòng họ và người uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của tỉnh Lai Châu.

Quang cảnh buổi gặp mặt

Đại tá Bùi Gia Lượt, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trưởng đoàn đại biểu cho biết, Lai Châu là tỉnh miền núi, biên giới, có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, dân số trên 45.000 người với 20 dân tộc đan xen cùng sinh sống. Người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp nên còn gặp nhiều khó khăn. Tính đến đầu năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 25% trên tổng số toàn tỉnh. Trình độ dân trí chưa đồng đều, tình trạng mù chữ và tái mù chữ chiếm tỷ lệ cao, nhân dân cư trú không tập trung, một bộ phận đồng bào dân tộc còn bị ảnh hưởng bởi phong tục tập quán, lạc hậu.

Khẳng định vai trò của người uy tín, ông Bùi Gia Lượt cho rằng, trong những năm qua, đã có trên 2.000 lượt già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người uy tín đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện các phong trào ở địa phương như: Xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa tại địa bàn dân cư; xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, người uy tín còn thường xuyên tuyên truyền, giáo dục người thân trong gia đình, dòng họ và nhân dân thực hiện tốt quy ước, hương ước của thôn bản; tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở. Người uy tín đã tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chính sách tôn giáo, dân tộc; tham gia với chính quyền cơ sở tổ chức vận động nhân dân tại các địa bàn để từ bỏ ý định di cư tự do, yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, nhận được thông tin người uy tín trong lĩnh vực vì ANTQ về thăm Thủ đô, thăm di tích lịch sử, văn hóa và giao lưu với địa phương trong cả nước, chúng tôi cảm thấy vui mừng vì các cấp, ngành trong tỉnh Lai Châu đã xây dựng được một lực lượng người có uy tín để kết nối các ban, ngành và nhân dân gần gũi với nhau hơn.

Đánh giá cao việc phát huy vai trò người uy tín tỉnh Lai Châu, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, chính sách dân tộc đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao nhân dân. Người dân cũng đã ý thức được muốn ổn định cuộc sống phải nghiên cứu, tìm tòi làm ăn, phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, tỉnh Lai Châu cũng đã biết phát huy vai trò người uy tín trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng các bản, làng trong sạch. Nhiều mô hình phòng chống ANTT đã được người uy tín hướng dẫn nhân dân thực hiện để xây dựng cuộc sống ấm lo, hạnh phúc, an toàn cho nhân dân.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà cho đại biểu tại buổi gặp mặt.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cũng cho rằng, tỉnh Lai Châu còn gặp nhiều khó khăn, hoạt động của các thế lực xấu vẫn còn ráo riết, việc mua bán người qua biên giới vẫn còn diễn biến phức tạp; tình trạng sử dụng, buôn bán ma túy còn nhiều…

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn người uy tín, trưởng bản, trưởng thôn sẽ có biện pháp, có nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng để cho nhân dân hiểu hơn, tin tưởng hơn vào đường lối phát triển của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động để xây dựng bản làng ngày càng một phồn vinh, phát triển.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại buổi gặp mặt.

“Sau chuyến đi, người uy tín, trưởng họ, trưởng bản sẽ tích lũy thêm được kinh nghiệm để khi về địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con các dân tộc trên địa bàn tỉnh tiếp tục sống, làm việc theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận phát động”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị.

Hương Diệp

[Về đầu trang ]


Giáo hội Phật giáo Việt Nam góp phần vào thành công của Đại hội MTTQ các cấp

Ngày 15/5, khi đến thăm và chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân Đại lễ Phật đản năm 2019 - Phật lịch 2563, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục vận động Tăng, Ni, Phật tử có nhiều hoạt động thiết thực góp phần vào thành công của Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh thăm và chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu nhân Đại lễ Phật đản năm 2019 - Phật lịch 2563.

Bày tỏ vui mừng khi đón đoàn đến thăm và chúc mừng nhân Đại lễ Phật đản năm 2019 - Phật lịch 2563, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thông tin về tình hình hoạt động của Giáo hội thời gian qua, đặc biệt là thành công của Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2019 diễn ra từ ngày 12 đến 14/5/2019 tại tỉnh Hà Nam.

Theo Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu đây là lần thứ 3 Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc. Với chủ đề “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”, Đại lễ có sự tham dự của những nhà lãnh đạo chính trị đứng đầu các quốc gia như Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Myanmar, Thủ tướng Nepal, Phó Tổng thống - Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ, Chủ tịch Thượng viện Butan; cùng sự tham gia của trên 3.000 đại biểu đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hàng chục nghìn tăng, ni, phật tử.

Quang cảnh buổi tiếp.

Trong ba ngày diễn ra sự kiện này, tất cả những tinh hoa về tư tưởng, trí tuệ và lòng từ bi theo tinh thần Phật giáo đã kết nối bầu bạn khắp nơi hội tụ về Tam Chúc, Hà Nam, Việt Nam trong tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa những người có chung tâm nguyện cùng nhau thúc đẩy tinh thần khoan dung, hoà hợp để góp phần xây dựng một thế giới hoà bình và hạnh phúc.

“Đại biểu tham dự đã ra Tuyên bố chung để có thể xây dựng xã hội bền vững cùng nhau hình thành những mối quan hệ để góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc”, Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu cho biết.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tặng hoa chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân Đại lễ Phật đản năm 2019 - Phật lịch 2563.

Đánh giá cao những kết quả đáng khích lệ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là thành công của Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2019, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh khẳng định, những kết quả này càng khẳng định rõ hơn nữa vai trò của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với sự phát triển của đất nước, từ đó góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam và kết nối tinh thần đoàn kết quốc tế vì mục tiêu hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh, phát huy vai trò là tổ chức thành viên quan trọng của MTTQ Việt Nam, đặc biệt với tư cách là Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu đã vận động các Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư và đồng bào Phật tử trên cả nước chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận phát động nhằm góp phần ổn định an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tặng quà chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân Đại lễ Phật đản năm 2019 - Phật lịch 2563.

Gửi tới Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu cùng các Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư và đồng bào Phật tử trên cả nước lời chúc tốt đẹp nhất nhân Đại lễ Phật đản năm 2019 - Phật lịch 2563, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh mong muốn thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục cùng các tôn giáo trên cả nước gắn bó, đồng hành, chung sức đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tích cực tham gia giải quyết các vấn đề trong đời sống xã hội như từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, góp phần quan trọng củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần tăng cường giao lưu với các nước trên thế giới để nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, từng bước hoàn thành mục tiêu xây dựng đất nước giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu tặng biểu trưng của Đại lễ Vesak LHQ 2019 cho Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh.

Năm 2019 là năm Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh mong muốn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp tích cực vận động các Tăng, Ni, Phật tử cùng góp phần vào thành công của Đại hội để công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới có nhiều đột phá, góp phần nâng cao vị thế của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hương Diệp

Ảnh: Kỳ Anh

[Về đầu trang ]


Tạo sinh lực mới cho khối Đại đoàn kết toàn dân tộc

Đó là khẳng định của ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tại Hội nghị góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, chiều ngày 15/5.

Chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng sự tham gia của Ban Chủ nhiệm các Hội đồng Tư vấn UBTƯ MTTQ Việt Nam, các chuyên gia, nhà khoa học…

Phương thức hoạt động của Mặt trận phải đi vào lòng dân

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng Tư vấn, các chuyên gia, nhà khoa học đã đưa ra những ý kiến tâm huyết góp ý vào tiêu đề báo cáo chính trị, chủ đề Đại hội, bố cục báo cáo chính trị và chương trình hành động của Mặt trận trong nhiệm kỳ 2019-2024.

GS.TS Nguyễn Ngọc Minh - Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Khoa học - Giáo dục và Môi trường phát biểu tại Hội nghị

Tham gia 6 nhiệm kỳ Đại hội, GS.TS Nguyễn Ngọc Minh - Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Khoa học - Giáo dục và Môi trường cho rằng, chặng đường 5 năm của nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam với các hoạt động đầy trách nhiệm đã để lại những dấu ấn được Đảng, chính quyền, các đoàn thể quần chúng và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Nhiều hoạt động của Mặt trận đã góp phần tạo đồng thuận, làm dịu đi những bức xúc trong xã hội.

Bày tỏ đồng tình với tiêu đề của Đại hội với chủ đề Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển, ông Nguyễn Ngọc Minh khẳng định, mục tiêu của Đại hội phải tạo được những cái mới, cần được thể hiện với các xu thế, tình hình mới trong và ngoài nước có nhiều biến động phức tạp khó lường. Ngay trong tình hình nội tại của đất nước cần nhấn mạnh về vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới. Quan trọng nhất, có lẽ làm sao để tạo được sinh lực mới cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Và để thực hiện tốt vai trò Mặt trận là "liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện", ông Nguyễn Ngọc Minh cho rằng cần có tiếng nói và cách tiếp cận đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các đơn vị, tổ chức đặc thù, các cá nhân tiêu biểu đóng góp giải quyết những vấn đề phức tạp liên quan trực tiếp đến đời sống người dân nảy sinh trong quá trình phát triển.

Bên cạnh đó, Mặt trận phải thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân và tham gia thực hiện tốt những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, tạo sự đồng thuận giữa Đảng và nhân dân thông qua việc quan tâm, lắng nghe, phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, ổn định chính trị, tham gia giải quyết những vấn đề xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải ở cấp cơ sở, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, tạo nên động lực tăng trưởng, phát triển kinh tế của đất nước.

"Mặt trận cũng cần có nhiều hình thức, nội dung phong phú vận động tốt hơn nữa phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trong khu dân cư cũng như nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội", ông Nguyễn Ngọc Minh đề xuất.

Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Minh, Mặt trận cần tiếp tục nghiên cứu các dự báo thay đổi của cơ cấu xã hội, các giai tầng phù hợp với xu thế và nhu cầu phát triển, hội nhập, từ đó sẽ có những ứng phó và đề xuất hợp lý với Đảng và Nhà nước.

Để đáp ứng được điều này, Mặt trận cần đưa ra những giải pháp trong sắp xếp nhận sự theo hương tinh gọn, hiệu quả và quan tâm tới nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp.

"Phương thức hoạt động của Mặt trận phải đi vào lòng dân, làm sao để Đảng nói dân tin, Mặt trận và đoàn thể vận động dân theo, Chính quyền làm Dân ủng hộ", ông Nguyễn Ngọc Minh nói.

PGS.TS Ngô Hữu Thảo - Phó Chủ nhiệm HĐTV về Tôn giáo phát biểu tại Hội nghị

Bày tỏ sự đồng tình với dự thảo báo cáo văn kiện, PGS.TS Ngô Hữu Thảo - Phó Chủ nhiệm HĐTV về Tôn giáo nhận định, dự thảo bảo cáo cần sung thêm những đánh giá sát hợp với tình hình tâm tư, nguyện vọng thật của người dân để có suy nghĩ là phải làm gì, có giải pháp ra sao.

"Đánh giá về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc cũng nêu rõ hai mặt. Nếu chúng ta thừa nhận xã hội Việt Nam đang có sự phân hóa rõ rệt về lợi ích, nhất là lợi ích kinh tế thì có nghĩa là tự trong lòng xã hội đã hình thành một cơ sở của rạn nứt, mất đoàn kết. Vậy phải phân tích rõ tình hình này và có giải pháp", ông Ngô Hữu Thảo đề xuất.

Từ quan điểm đó, PGS.TS Ngô Hữu Thảo cho rằng, để tập hợp xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận phải quan tâm tới các hoạt động đảm bảo sự công bằng, bình đẳng xã hội trên cơ sở sự tương đồng lợi ích của các giai cấp, tầng lớp và các cộng đồng xã hội ở Việt Nam.

"Mọi hoạt động của Mặt trận phải hướng tới đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân", PGS.TS Ngô Hữu Thảo khẳng định.

Tập hợp được lực lượng tinh hoa của dân tộc

GS.TS Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ - Pháp luật phát biểu tại Hội nghị

Kỳ vọng vào một kỳ Đại hội đổi mới, GS.TS Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ - Pháp luật đề nghị, báo cáo chính trị cần nhấn mạnh tới sự thay đổi của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Phải làm rõ được sự thay đổi của nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa sâu sắc hơn, toàn diện hơn, việc xây dựng nhà nước pháp quyền đã phát triển theo hướng mới, trình độ dân trí và dân chủ đại diện đã phát huy rõ hơn so với trước đây.

Đối với việc triển khai chương trình hành động nhiệm kỳ 2014-2019, ông Trần Ngọc Đường cho rằng, phải nêu rõ được những chuyển biến về nhận thức và hành động của nhân dân trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Bên cạnh đó cần đề cập đến vai trò của các Hội đồng tư vấn, sự tham gia của các nhân sĩ, trí thức đối với công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận.

GS.TS Nguyễn Đăng Dung, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật

phát biểu tại Hội nghị

Đồng quan điểm, GS.TS Nguyễn Đăng Dung, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật cho rằng, văn kiện Đại hội phải thể hiện sự thay đổi trong nhiệm kỳ mới để tạo nền tảng, khẳng định vị thế của Mặt trận trong giai đoạn hiện nay.

“Mặt trận phải thể hiện vai trò tập hợp được lực lượng tinh hoa của dân tộc để thể hiện tiếng nói phản biện đối với các “quyết sách” của Quốc hội. Mặt trận cũng phải là địa chỉ luôn được nhân dân tin tưởng tìm tới”, ông Nguyễn Đăng Dung bày tỏ.

GS.TS Trần Đình Thiên, Chủ nhiệm HĐTV về kinh tế phát biểu tại Hội nghị

Theo GS.TS Trần Đình Thiên, Chủ nhiệm HĐTV về kinh tế, việc nhân dân mong đợi hiện nay chính là việc đánh giá về lòng tin và cách giải quyết những mâu thuẫn, bức xúc xã hội, chính vì vậy, Mặt trận phải đưa ra tiếng nói đối với những vụ việc tham nhũng nổi cộm đang diễn ra, phải đánh giá được phản ứng của xã hội đối với các vấn đề liên quan tới giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội…

“Báo cáo chính trị phải thẳng thắn nhận diện, nói được tiếng nói của nhân dân đối với những vấn đề đang nổi lên trong xã hội hiện nay, từ đó xác định được các chương trình hành động của Mặt trận”, GS.TS Trần Đình Thiên đề xuất.

Một trong những vấn đề mà GS.TS Trần Đình Thiên lưu ý đó là cuộc cách mạng 4.0 đã tác động mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống, do đó Mặt trận phải nhận diện đầy đủ để đề ra phương thức hoạt động mới thích ứng với tình hình hiện nay.

"Mạng xã hội đang là một công cụ, một sức mạnh mới, do đó cần tìm ra cách quản trị mới để huy động sức mạnh này. Mặt trận phải tận dụng sức mạnh của mạng xã hội để nắm bắt được tình hình nhân dân, từ đó kịp thời báo cáo, tham mưu cho Đảng, Nhà nước giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra", GS.TS Trần Đình Thiên gợi mở.

Quyết liệt hơn trong giám sát, phản biện xã hội

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp thu ý kiến đại biểu tham dự Hội nghị

Tiếp thu các ý kiến của đại biểu tham dự Hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định đây là những ý kiến thể hiện sự trăn trở, trách nhiệm đối với công tác Mặt trận và đối với sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Soạn thảo cần tiếp thu một cách đầy đủ, toàn diện để xây dựng báo cáo chính trị với những nét đổi mới, bứt phá trong nhiệm kỳ mới.

“Báo cáo chính trị phải ngắn gọn dễ hiểu, dễ nhớ, tránh tình trạng chung chung và phải đưa ra được những vấn đề mới, tinh thần mới, tạo sinh lực mới cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc", Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu Ban soạn thảo cần thẳng thắn nhận diện các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, từ đó đề nhiệm vụ và cách thức giải quyết của Mặt trận đối với những vấn đề lớn của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Đặc biệt, cần thể hiện rõ vai trò của Mặt trận trong việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tình hình các giai cấp, tạo ra những diễn đàn để nhân dân trao đổi từ đó khẳng định rõ vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Mặt trận các cấp trong nhiệm kỳ mới phải quyết liệt hơn, hiệu quả hơn nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội. Các chương trình giám sát phải gắn liền với yêu cầu thực tế tại địa phương và phải đeo bám đến cùng từng vụ việc. Cần nắm chắc các vấn đề phát sinh từ cơ sở để tư vấn trực tiếp cho Đảng, Nhà nước...

Để làm được điều này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng đội ngũ cán bộ phải đảm bảo về năng lực, trình độ, có bản lĩnh trong triển khai nhiệm vụ, để Mặt trận thực sự là chỗ dựa vững chắc của nhân dân.

Hương Diệp

ảnh Kỳ Anh

[Về đầu trang ]


Mỗi người tiêu dùng sẽ là một đại sứ của thương hiệu Việt

Ngày 16/5, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại tỉnh Phú Thọ, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động đề nghị, tỉnh Phú Thọ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng để cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, từ đó mỗi người tiêu dùng sẽ là một đại sứ của thương hiệu Việt.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động tham dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị có ông Bùi Văn Quang, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cùng thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành liên quan và đại diện Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Hình thành văn hóa mua sắm cho người Việt

Báo cáo kết quả triển khai Cuộc vận động (CVĐ), ông Nguyễn Kim Liên, Phó Giám đốc Sở Công thương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh cho biết, sau 10 năm, với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, Cuộc vận động đã tạo sức lan tỏa, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, nhân dân, các doanh nghiệp sản xuất, các nhà cung ứng, từ đó giúp nhân dân quan tâm hơn đến việc lựa chọn và sử dụng hàng hóa Việt Nam trong mua sắm công và mua sắm tiêu dùng thường nhật, góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh sản xuất, bình ổn thị trường và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quang cảnh Hội nghị

Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, Ban Chỉ đạo CVĐ các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, các đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động và lồng ghép nội dung tuyên truyền gắn với các CVĐ, các phong trào thi đua yêu nước của MTTQ và các ngành, các cấp. Ban chỉ đạo CVĐ phối hợp với Đài PT-TH tỉnh xây dựng phóng sự giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của tỉnh như: Gạo nếp gà gáy (xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập); rau an toàn (xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao); phóng sự Chè xanh chùa Tà (huyện Phù Ninh); Mỳ gạo (xã Hùng Lô);…Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh đã tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích CVĐ đến 1.625.386 lượt cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân.

Theo ông Nguyễn Kim Liên, Ban Chỉ đạo CVĐ đã có những đổi mới trong các giải pháp nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu của các doanh nghiệp thông qua việc giới thiệu và tổ chức đoàn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của tỉnh tham gia đoàn xúc tiến thương mại và tham gia gian hàng tại hội chợ các tỉnh, thành phố nhằm mở rộng thị trường thiêu thụ; xây dựng và vận hành Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Phú Thọ giaothuong.net.vn; xây dựng phần mềm chuyên dụng, phần mềm bán hàng, ứng dụng chữ ký số...

Ban chỉ đạo CVĐ tỉnh cũng phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hội chợ, triển lãm nhằm quảng bá thương hiệu và sản phẩm Việt tới người tiêu dùng. Trong 10 năm qua, các huyện, thành thị đã tổ chức thành công 170 hội chợ trên địa bàn; riêng Sở Công thương đã tổ chức được 24 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi; 3 phiên chợ đưa hàng Việt về khu công nhân với 275 lượt doanh nghiệp tham gia.

Bên cạnh đó, các sản phẩm nông sản đặc trưng trên toàn tỉnh cũng được hỗ trợ kết nối và tiêu thụ tại hệ thống các siêu thị Vinmart, BigC, các cửa hàng tiện lợi như: Bánh trưng Đất Tổ (xã Cát Trù, huyện Cẩm Khê); Thịt chua Duy Lợi; Rau an toàn Tứ Xã; Dầu lạc, dầu vừng của thị xã Phú Thọ;… Đến nay, 90% hàng Việt được bày bán tại các Siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên toàn tỉnh.

Phát triển các sản phẩm mang sắc thái của địa phương

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh ghi nhận và đánh giá cao kết quả 10 năm triển khai CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, với nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các cơ quan liên quan khi tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức, hình thành văn hóa tiêu dùng, văn hóa mua sắm đối với hàng hóa mang thương hiệu Việt.

“Cuộc vận động đã tạo động lực cho các doanh nghiệp trên địa bàn thúc đẩy đầu tư, chuyển giao công nghệ khoa học, kỹ thuật, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, chú trọng đổi mới mẫu mã và nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm, khẳng định thương hiệu đối với thị trường trong nước và xuất khẩu ”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh.

Để hàng Việt tiếp tục tạo được niềm tin và chiếm vị trí quan trọng trong xu thế tiêu dùng của nhân dân toàn tỉnh, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo CVĐ tỉnh tiếp tục tuyên truyền sâu rộng để cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, từ đó mỗi người tiêu dùng sẽ là một đại sứ của thương hiệu Việt.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo CVĐ tỉnh Phú Thọ cần quan tâm đến việc tăng cường hỗ trợ thông tin thị trường, giúp doanh nghiệp đứng vững và phát triển thương hiệu. Nhất là trong bối cảnh hiện nay khi Việt Nam đang hội nhập sâu rộng, các doanh nghiệp cần tiếp tục đổi mới để hàng hóa Việt Nam không chỉ đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn mà còn đảm bảo sản phẩm cho xuất khẩu.

“Chỉ khi doanh nghiệp ổn định sản xuất thì mới đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, đây là chìa khóa giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, đẩy lùi tệ nạn xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai CVĐ

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cũng đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Ban Chỉ đạo tỉnh phối hợp với các ngành chức năng, các doanh nghiệp trong và ngoài nước tổ chức các Hội chợ, thường xuyên đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa để phục vụ nhân dân với nhiều sắc thái thể hiện thế mạnh của tỉnh Phú Thọ.

Đồng thời tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát về giá cả hàng hóa, phòng chống hàng gian, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, không để những sản phẩm này lưu hành trên thị trường.

Hương Diệp

[Về đầu trang ]


Phát huy vai trò của Mặt trận trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày 16/5, tại thành phố Tân An, tỉnh Long An, Ban Thường trực Uỷ ban TƯMTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai chương trình toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu (BVMT&ƯPBĐKH) năm 2019 cho cán bộ Mặt trận cấp tỉnh, cấp xã và khu dân cư của 15 tỉnh phía Nam.

Ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Uỷ ban TƯMTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Uỷ ban TƯMTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An; lãnh đạo Ban Tuyên giáo (Uỷ ban TƯMTTQ Việt Nam); đại diện Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đặc biệt, Hội nghị thu hút hơn 100 đại biểu là Phó Chủ tịch, Uỷ viên Ban thường trực, trưởng, phó các Ban của Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, đại diện Ban thường trực mặt trận cấp xã và Ban công tác Mặt trận khu dân cư.

Hội nghị tập huấn nhằm tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam các cấp trong việc tăng cường giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về công tác bảo vệ môi trường và BVMT&ƯPBĐKH. Bổ sung, trang bị thêm kiến thức cho cán bộ Mặt trận các cấp nắm vững và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, BVMT&ƯPBĐKH trong thời kỳ mới. Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc giám sát thực hiện chính sách, pháp luật và khai thác tài nguyên, BVMT&ƯPBĐKH. Đồng thời, tiếp tục xây dựng mới và nhân rộng các mô hình, điển hình của cộng đồng dân cư, các tổ chức tôn giáo tham gia BVMT&ƯPBĐKH.

Tại buổi tập huấn, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cho biết, từ năm 2006 đến nay, Ban Thường trực Uỷ ban TƯMTTQ Việt Nam đã chỉ đạo trển khai xây dựng các mô hình điểm Khu dân cư bảo vệ môi trường. Đến nay, 63/63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã xây dựng các mô hình điểm và nhân rộng, đó là các mô hình: “Lồng ghép nhiệm vụ BVMT&ƯPBĐKH trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và mô hình "Khu dân cư thực hiện hài hoà giảm nghèo bền vững và bảo vệ môi trường" gắn với nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu. Hiện đang duy trì, xây mới và nhân rộng mô hình điểm "vận động nhân dân ở khu dân cư thực hiện tang văn minh, tiến bộ và bảo vệ môi trường”.

Chỉ tính trong 3 năm từ 2017 đến 2019, Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam đã hỗ trợ dựng mới được 294 mô hình tại 50 tỉnh, thành phố. Từ những mô hình trên, đã có nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động thiết thực về bảo vệ môi trường được hình thành ở các địa bàn dân cư. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền về nội dung bảo vệ môi trường được duy trì thường xuyên, có tác dụng tích cực, tạo thành phong trào trên địa bàn, giúp người dân xây dựng “thói quen tốt” về bảo vệ môi trường.

Hoạt động tự quản ở khu dân cư trong đó có hoạt động tự quản bảo vệ môi trường, đây là một trong các tiêu chí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, qua đó đã phát huy được vai trò của các cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư tự giác tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường. Qua đó đã hình thành được thói quen, trách nhiệm giám sát và tự giám sát thực hiện các quy định bảo vệ môi trường tại cộng đồng dân cư.

Theo Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu là vấn đề toàn cầu, đã và đang thách thức nghiêm trọng đối với toàn nhân loại trong thế kỷ 21, và Việt Nam không là ngoại lệ. Bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị; là trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Dự báo, Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, đứng thứ 5 trên toàn cầu về thiệt hại do biến đổi khí hậu mà như chúng ta đã biết tình hình mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất tại một số tỉnh miền núi phía Bắc, hay như tình hình sạt lở tại các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian qua.

Hội nghị tập trung nghiên cứu và thảo luận những kinh nghiệm và những cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng mô hình điểm BVMT&ƯPBĐKH ở khu dân cư; những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng mô hình điểm; việc thu gom, xử l‎ý rác thải tại cộng đồng dân cư; hưởng ứng thư kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ trong việc hạn chế dùng túi ni lông sử dụng một lần và ưu tiên sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường; khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu (chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây con, đời sống sinh hoạt) ở cộng đồng dân cư trên địa bàn các tỉnh Đồng Bằng sông Cửu Long; việc giám sát BVMT&ƯPBĐKH của Mặt trận cơ sở…

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài đánh giá cao những chia sẻ về những kinh nghiệm, cách làm hay như  vận động người dân thực hiện lễ tang văn minh, không để lâu, làm ô nhiễm môi trường;  Mô hình bảo vệ rừng, trồng cây xanh; Phân loại rác thải; Giám sát mô hình tự quản, vận động các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường; trong đó, Phó Chủ tịch đánh giá cao Mô hình xử lý rác theo giờ, đây là hoạt  khó bởi không phải gia đình nào cũng có thời gian rảnh vào một lúc nhưng ở phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã làm được. Hay ở ấp 6, xã An Phước, Long Thành (Đồng Nai) đưa khẩu hiệu “Không bỏ rác đúng quy định, không phải là người dân của ấp”… đã có hiệu quả tích cực, làm cho người dân tự giác hơn.

“Qua kinh nghiệm trao đổi hôm nay, tôi tin chắc đó là những việc làm thật; các phong trào đều thu hút được người dân làm theo đã có tác dụng tích cực.”- Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài đề nghị, thời gian tới ở mỗi địa bàn dân cư cần cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chọn những vấn đề cần ưu tiên trên địa bàn, ứng dụng công nghệ thông tin như zalo, facebook…để tuyên truyền, việc này dễ thực hiện, không tốn kém nhưng đem lại hiệu quả nhanh; đồng thời nhân rộng các mô hình điển hình hay, các mô hình sáng tạo; xây dựng các quy ước, hương ước về bảo vệ môi trường, và ký cam kết bảo vệ môi trường; tăng cường công tác giám sát, làm sao để nhân dân tham gia tự nguyện thì mới bền lâu.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch cũng đề nghị công tác phân loại, xử lý rác; phát động vệ sinh đường làng, ngõ xóm; xây dựng môi trường cảnh quan đẹp, chính môi trường sạch đẹp sẽ nâng cao ý thức người dân, họ không còn xả rác nữa.

Đối với các cấp Trung ương, cấp  tỉnh, Phó Chủ tịch đề nghị cần ký kết thực hiện các chương trình bảo vệ môi trường; quan tâm hỗ trợ xây dựng mô hình, tài liệu tuyên truyền, chỉ đạo các sở, các phòng phối hợp với Mặt trận thực hiện chu đáo, hiệu quả .

Quốc Định

[Về đầu trang ]


Chương trình hành động phải gắn với chỉ tiêu, giải pháp cụ thể

Đó là đề nghị của Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh khi chủ trì duyệt kế hoạch Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 chiều ngày 16/5.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu

Tham dự buổi làm việc có ông Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang; đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang.

Theo ông Ly Mí Lử, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang, đến ngày 25/3, đã có 195/195 xã, phường trong tỉnh đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội Mặt trận cấp xã với 136/195 Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã tái cử, có 16 Chủ tịch là Ủy viên Ban thường vụ, 179 Chủ tịch là Đảng ủy viên. Mỗi xã, phường có 1 Phó Chủ tịch và 1 ủy viên Thường trực.

Đến ngày 25/4 cũng đã có 11/11 huyện, thành phố tổ chức xong Đại hội, hoàn thành nhiệm vụ trước thời gian theo tinh thần chỉ đạo Chỉ thị số 29-CT/TU của Tỉnh ủy Hà Giang. Sau khi hoàn thành Đại hội cấp huyện có 5 Chủ tịch tái cử và 6 Chủ tịch tham gia lần đầu. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện có 1 Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch.

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Hà Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024, ông Ly Mí Lử cho biết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội và phát động thi đua chào mừng Đại hội với việc hoàn thành trụ sở tiếp công dân tỉnh. Đồng thời đã tổ chức 2 Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh lần thứ 9, lần thứ 10 để thông qua văn kiện phục vụ Đại hội và chủ đề Đại hội: “Đoàn kết - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển bền vững”. Đến nay công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội đã cơ bản hoàn thành.

Nhân sự tham gia Ủy ban và ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 74 vị, trong đó tỷ lệ nữ đảm bảo 33,3%; người ngoài đảng chiếm 34,7%. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ chuyên trách cơ quan MTTQ tỉnh để giới thiệu tham gia Ủy viên và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2019-2024.

Dự kiến Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/6/2019 với sự tham dự của 332 đại biểu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Hà Giang với kế hoạch chi tiết cụ thể; việc xây dựng báo cáo chính trị và đề án nhân sự được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng với sự thống nhất và đồng thuận cao

Để Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Hà Giang thành công tốt đẹp, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị việc xây dựng báo cáo chính trị cần xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ cơ bản của cả nhiệm kỳ từ đó làm rõ sứ mệnh của MTTQ các cấp trong việc củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc đưa Hà Giang ngày càng phát triển.

"Báo cáo tình hình tầng lớp nhân dân cần đi sâu vào những tâm tư, suy nghĩ của các giai tầng xã hội, những vấn đề gì mà các nhân dân đang quan tâm, từ đó đưa ra các giải pháp trong vận động tuyên truyền." Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh gợi mở.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cũng lưu ý việc đánh giá 5 chương trình hành động nhiệm kỳ qua phải thẳng thắn chỉ ra những nhược điểm, hạn chế để trong nhiệm kỳ 2019-2024 từng chương trình hành động của Mặt trận phải đưa ra được các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như việc lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, xây dựng các mô hình tự quản ở khu dân cư, việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc...

Trên cơ sở kế hoạch được xây dựng, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang sẽ có sự phân vai cụ thể để công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội sẽ thành công tốt đẹp đảm bảo đúng yêu cầu dân chủ, đổi mới, trang trọng, tiết kiệm.

Hương Diệp

[Về đầu trang ]


Thủ tướng: Cần xóa bỏ ngay thứ văn hóa không nhúc nhích

Sáng 19/5, tại Hà Nội, phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, Thủ tướng nêu rõ, cần xóa bỏ ngay thứ văn hóa không nhúc nhích, để “nước đến chân mới nhảy”, đợi nhắc thì làm, sáng cắp ô đi chiều cắp về, đang trong giờ rời nhiệm sở không có lý do chính đáng. Không ăn lạm từng giây, từng phút, từng đồng thuế của người dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.

Lễ phát động do Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương.

Sự kiện được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, là hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa sâu sắc để tưởng nhớ Bác Hồ về lời dạy và tấm gương suốt đời vì nước, vì dân, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương nêu rõ, năm 2019 là năm quan trọng, cần có sự bứt phá để thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tạo tiền đề vững chắc để nước ta phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Thủ tướng cho rằng, trong thời gian qua, đội ngũ công chức, viên chức ngày càng hướng đến sự chuyên nghiệp. Phong cách giao tiếp, ứng xử đã có những tiến bộ rõ rệt. Tuy nhiên, còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện văn hóa công sở. Ở một số nơi, công tác tiếp công dân chưa thường xuyên, chưa đi vào thực chất. Một bộ phận cán bộ công chức mang nặng tư duy cửa quyền, thiếu trách nhiệm với dân, không nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế, có lời nói, hành xử không chuẩn mực, không tôn trọng cấp trên, thiếu công bằng với cấp dưới, gây bức xúc trong nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp.

Chính thức phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, Thủ tướng đề nghị mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt một số nhiệm vụ. Đó là cần xóa bỏ ngay thứ văn hóa không nhúc nhích, văn hóa để “nước đến chân mới nhảy”, văn hóa đợi nhắc thì làm, không nhắc thì cũng làm nhưng làm chậm, chậm trễ trong xử lý nhiệm vụ được giao mà nhân dân, cơ quan đang mong đợi.

Văn hóa công sở phải gắn với gia đình và văn hóa xã hội. Cán bộ công chức phải thực sự nêu gương với người thân trong gia đình, con cái, bạn bè, đồng nghiệp và các mối quan hệ xã hội. Văn hóa công sở là đúng giờ, không đi trễ về sớm, xóa bỏ thứ văn hóa đang trong giờ rời nhiệm sở không có lý do chính đáng. Thủ tướng yêu cầu cán bộ, công nhân viên không được bỏ bê công việc, không ăn lạm từng giây, từng phút, từng đồng thuế của người dân. Thực hành làm hết giờ sang làm hết việc, xóa bỏ văn hóa sáng cắp ô đi chiều cắp về.

Văn hóa công sở gắn với trách nhiệm công vụ, trong đó trách nhiệm công vụ là trung tâm, văn hóa là cái gốc. Văn hóa công vụ là phải đặt giá trị tập thể lên trên lợi ích cá nhân, lấy lợi ích người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu.

Để cụ thể những quan điểm trên, Thủ tướng đề nghị phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” rộng hơn nữa là biến phong trào thành chiến lược xây dựng văn hóa công sở dựa trên 3 trụ cột.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các địa phương.

Thứ nhất, là cần xây dựng lại hệ giá trị chuẩn mực trong văn hóa công sở. Đây là yêu cầu mang tính tiền đề. Giống như mọi văn hóa khác, văn hóa công sở không thể cân đong, đo đếm được trực tiếp mà được hình thành từ trong ý thức của từng người, tạo nên niềm tin giá trị, động lực thôi thúc cách ứng xử làm việc của mỗi cá nhân. Vì vậy, mỗi cán bộ, công chức cần phải có niềm tin vững chắc vào mỗi giá trị văn hóa mà cơ quan, công sở của mình theo đuổi.

“Niềm tin đó thường chỉ có được khi chúng ta thực hành nêu gương, bắt đầu từ cấp trên làm trước, cấp dưới làm sau, lãnh đạo làm gương, nhân viên soi vào. Nếu gương mà bẩn thì mặt người soi nhìn cũng không hay ho gì”, Thủ tướng nói.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các cơ quan Trung ương

Trụ cột thứ 2 là kiến tạo nên môi trường làm việc có văn hóa và hiệu quả. Không thể có một công sở có văn hóa nếu môi trường làm việc thiếu các chuẩn mực của văn hóa, nội bộ tồn tại căng thẳng, soi xét lẫn nhau, nghi ngờ, đố kỵ, bất hợp tác; mục tiêu làm việc chỉ chú trọng đến tiền lương thay vì giá trị công việc được tạo ra và cống hiến. Môi trường công sở được ví như một xã hội thu nhỏ, ở đó, hành xử có sự tương tác của mỗi cán bộ, công chức sẽ tạo nên bầu không khí và những giá trị nơi công sở.

“Trong môi trường đó, mỗi cán bộ, công chức là những con người có trái tim, có cảm xúc, có trí tuệ, có bản lĩnh chứ không phải là những cỗ máy – robot, máy móc, bàng quan, vô cảm. Do đó, cần thúc đẩy sự cởi mở, tin tưởng lẫn nhau, sẽ giúp khơi nguồn cảm hứng cho sự sáng tạo và cống hiến”, Thủ tướng chia sẻ.

Môi trường công sở cũng là nơi bảo đảm vệ sinh môi trường, nhất là không có khói thuốc lá, ít nhất không không có rác thải nhựa trong các công sở.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Bằng khen cho các tập thể.

Trụ cột thứ 3 là hình thành hình ảnh, tác phong, cốt cách của cán bộ, công chức chuyên nghiệp, tận tâm, mẫu mực, sáng tạo vì người dân phục vụ. Mỗi con người khi đã làm cán bộ, công chức Nhà nước thì phải uốn nắn mình trở thành những con người mẫu mực, chuyên nghiệp, sáng tạo, luôn tận tụy, vì lợi ích của người dân, của doanh nghiệp. Trong mọi vị trí và điều kiện công tác, phải luôn nỗ lực hoàn thành trách nhiệm được giao, tạo sự tin tưởng và thân thiện với lãnh đạo, với đồng nghiệp và người dân. Tính chuyên nghiệp trong công sở thể hiện ở sự chuyên nghiệp trong giao tiếp, ứng xử với cấp trên, đồng cấp và cấp dưới, biết cách thức tổ chức công việc và hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng hạn, tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức, lành mạnh trong quan hệ, thăng tiến dựa trên năng lực và thành quả công tác.

Hướng đến 3 trụ cột đó, Thủ tướng đề nghị các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình, đề án đã được giao. Triển khai đồng bộ các quy định về văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị mình.

Thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại, cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn, công sở văn minh, khoa học. Niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính tại mọi trụ sở.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, Thủ tướng đề nghị thi đua thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức lối sống, đạo đức công vụ, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành. Thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Bằng khen cho các tập thể.

Thi đua thực hiện tốt chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, luôn sẵn sàng chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, phải không ngừng thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực, bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ trong tình hình mới. Thi đua thực hiện giao tiếp tốt, tác phong chuyên nghiệp, làm việc khoa học, kỷ cương, kỷ luật hành chính; tôn trọng, lắng nghe, tận tình với người dân; hợp tác chặt chẽ, tương trợ với đồng nghiệp. Cấp trên phải công tâm, khách quan, lắng nghe và tôn trọng cấp dưới. Cấp dưới phải phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công của cấp trên theo đúng quy định.

Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải đi đầu, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công sở.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc thiêng liêng của Bác, một lần nữa Thủ tướng kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức hãy phát huy tinh thần tự tôn dân tộc, đoàn kết chúng sức, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh, thi đua thực hiện văn hóa công sở, đạo đức công vụ, dốc lòng phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc.

Theo Chinhphu.vn

[Về đầu trang ]


Phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ trong xây dựng và phát triển đất nước

Sáng 19/5, Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019). Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng đông đảo cựu cán bộ, chiến sĩ bộ đội Trường Sơn, cựu thanh niên xung phong tham dự Lễ kỷ niệm.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu.                

Ôn lại truyền thống bộ đội Trường Sơn, Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam nhấn mạnh, cách đây 60 năm, Thường trực Quân ủy Trung ương đã chính thức giao nhiệm vụ cho Đoàn 559 mở đường Trường Sơn, chi viện cho chiến trường miền Nam. 16 năm thực hiện nhiệm vụ, bộ đội Trường Sơn đã làm nên một hệ thống giao thông vĩ đại gồm 5 trục dọc, 21 trục ngang với hơn 17.000 km đường xe cơ giới; vận chuyển hơn 1 triệu tấn vũ khí, đạn dược chi viện cho các hướng chiến trường; tạo nên vị trí, tầm vóc lớn lao trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Từ đó, đường Hồ Chí Minh trở thành một chiến trường có không gian rộng lớn trải dài hơn 22 tỉnh của Việt Nam, Lào và Campuchia, ngăn chặn bằng không quân quy mô, hiện đại, ác liệt nhất trong lịch sử chiến tranh nhân loại với hơn 4 triệu tấn bom các loại của đế quốc Mỹ.

Với những đóng góp to lớn trong cuộc giải phóng dân tộc, bộ đội Trường Sơn vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh…

Năm 2011, Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam được thành lập, nơi hội tụ hàng chục vạn cựu cán bộ, chiến sĩ và thanh niên xung phong năm xưa, tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn, tham gia xây dựng cuộc sống mới. 

Sau 8 năm thành lập, Hội đã có 32 vạn hội viên ở 40 thành, thành phố. Chỉ tính đến hết năm 2018, Hội đã huy động, khai thác các nguồn xã hội hóa xây dựng hơn 2.000 ngôi nhà tình nghĩa cho hội viên khó khăn về nhà ở, cùng nhiều sổ tiết kiệm, suất học bổng cho con, em cán bộ, hội viên. Qua đó, đã góp phần giúp đỡ hơn 2.000 hộ hội viên thoát nghèo; hơn 5.000 hội viên từ cận nghèo vươn lên có mức sống trung bình.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh-ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho rằng: Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta, Bộ đội Trường Sơn đã có nhiều chiến công hiển hách, được ghi trong lịch sử của quân đội nhân dân Việt Nam. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bộ đội trường Sơn tiếp tục phát huy phẩm chất anh bộ đội cụ Hồ, tiếp tục góp sức xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh, nhiều thế hệ lãnh đạo của bộ đội Trường Sơn sau khi rời khỏi quân ngũ đã tiếp tục tham gia góp sức xây dựng đất nước, đã trở thành lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo chính quyền địa phương, tiếp tục đóng góp trí tuệ, công sức của mình cho sự phát triển của các địa phương cũng như đất nước. Ở bất cứ cương vị nào, các thế hệ cán bộ của Trường Sơn ngày ấy cũng phát huy tinh thần Bộ đội cụ Hồ.

Là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh mong muốn các thế hệ cán bộ, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong của bộ đội Trường Sơn tiếp tục góp sức cùng MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận phát động để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc trong khu vực và thế giới.     

Nhân dịp này, Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã phát động chương trình nhắn tin “Nghĩa tình Trường Sơn”; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Công đoàn Bộ Giao thông Vận tải trao nhà tình nghĩa và quà cho một số đối tượng chính sách.

L.Bình 

[Về đầu trang ]


Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Chiều 18/5, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định và gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng cho Binh đoàn 12.

Dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị Phạm Thế Duyệt; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải; Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình tới dự.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định chủ trương đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc quyết định mở con đường chiến lược chi viện sức người, sức của từ hậu phương miền Bắc cho chiến trường miền Nam; tôn vinh, tri ân công lao, cống hiến của quân và dân ta, nhất là những chiến công, đóng góp to lớn của Bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cùng với đường Hồ Chí Minh trên biển, đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh và Bộ đội Trường Sơn đã phát huy vai trò to lớn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vận tải chi viện từ hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam, góp phần làm nên cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, cuộc Tổng tiến công chiến lược năm 1972, Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào.

Đặc biệt, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, quán triệt phương châm “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”, Bộ đội Trường Sơn đã nhanh chóng tổ chức vận chuyển các binh đoàn chủ lực vào chiến trường để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh còn là biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết chiến đấu chống kẻ thù chung của ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia và sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế.

Thay mặt các cựu chiến sĩ Bộ đội Trường Sơn phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam khẳng định, trong gian khổ, ác liệt, hy sinh, chiến sĩ Trường Sơn vẫn chiến đấu quả cảm, kiên cường, dẻo dai, sẵn sàng hy sinh vì đồng đội. Năm 2011, Chính phủ đã có Quyết định thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam. Đến nay, Hội đã trở thành mái nhà chung của các cựu cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến Trường Sơn. Hội cũng là nơi gửi gắm nghĩa tình đồng đội và niềm tin sắt son, vững chắc với Đảng, Nhà nước và quân đội.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Quyết định và gắn Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

Đại diện thế hệ trẻ quân đội phát biểu, Đại úy Nguyễn Thị Ngọc Anh, cán bộ Công ty cổ phần tư vấn Trường Sơn, Binh đoàn 12, bày tỏ niềm tự hào khi được tiếp bước các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Trường Sơn năm xưa. Noi gương các thế hệ cha anh, thế hệ trẻ của Binh đoàn 12 sẽ ra sức học tập, tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, không ngừng vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao mới; tham gia xây dựng công trình, dự án mới, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, địa bàn chiến lược để viết tiếp bản hùng ca Trường Sơn trong thời đại mới.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao Quyết định và gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng cho Binh đoàn 12 - đơn vị được thành lập trên cơ sở lực lượng Bộ đội Trường Sơn, vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng từ năm 2013 đến năm 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, quân đội chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Quyết định và gắn Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam, vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống lịch sử cách mạng Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tại các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Kon Tum và Bình Phước.

Hương Diệp (tổng hợp)

[Về đầu trang ]


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019), sáng 19/5, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước có: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng…

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn; bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".

Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, thành phố Hà Nội… cũng đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Theo Báo điện tử Chính phủ

[Về đầu trang ]


Lễ phát động “Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe công đồng”

Chiều 19/5, nhân kỷ niệm 129 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và thiết thực triển khai Chương trình Sức khỏe Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động “Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe công đồng” năm 2019 và cuộc thi “Đi bộ vì sức khỏe – walk your health”.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tham dự buổi lễ

Lễ phát động được diễn ra ở 63 tỉnh/ thành trên cả nước. Tại Hà Nội, lễ phát động diễn ra tại Vườn hoa Lý Tự Trọng, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tham dự hoạt động.

Cùng tham dự tại Vườn hoa Lý Tự Trọng có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Kidong Park, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam và các lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, cùng 2500 y bác sĩ, đoàn viên thanh niên và hàng ngàn người dân tham gia khám bệnh, sàng lọc.

Sự kiện được tổ chức lần thứ 10 và hoạt động khám chữa bệnh đồng loạt trên cả nước, năm nay Hành trình có chủ đề “Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Hành trình năm nay diễn ra từ 1/5 - 28/6/2109, với các hoạt động như: Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho nhân dân, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trong cả nước; tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình; mổ mắt miễn phí cho người cao tuổi, phẫu thuật dị tật bẩm sinh cho trẻ em; khám sàng lọc ung thư, tim mạch, tiểu đường; tập huấn các phương pháp sơ, cấp cứu cơ bản; Ngày hội rửa tay bằng xà phòng...

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao quà cho bệnh nhân nghèo

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Trần Văn Thuấn, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam – Giám đốc Bệnh viện K cho biết, đây là năm thứ 10, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức hoạt động khám chữa bệnh đồng loạt trên cả nước, năm nay Hành trình với chủ đề “Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Ngay tại lễ phát động ở cấp Trung ương (diễn ra tại Hà Nội), hơn 100 thầy thuốc trẻ cùng Đoàn viên thanh niên Thủ đô sẽ triển khai các hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 2.000 người dân, tổ chức khám sàng lọc các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp và xét nghiệm tiểu đường, khám sàng lọc ung thư vú cho 200 phụ nữ cùng nhiều hoạt động tư vấn, chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao cờ xuất quân hành trình cho ông Trần Văn Thuấn - Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam

Đặc biệt, hưởng ứng hoạt động “hạn chế tối đa sử dụng rượu bia”, tại sự kiện, Bệnh viện Việt Đức tổ chức tập huấn sơ cấp cứu cơ bản cho người dân khi bị hoặc chứng kiến tai nạn giao thông, đồng thời tuyên truyền thông điệp sử dụng rượu, bia là nguyên nhân gây bệnh không lây nhiễm, giảm sử dụng rượu, bia giảm là giảm đột quỵ, giảm tử vong.

Cũng nhân dịp này, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã phối hợp cùng Bộ Y tế, Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam và Công đoàn Ngành Y tế đã phát động Cuộc thi “Đi bộ vì sức khỏe – Walk for your health” - chương trình này nằm trong chuỗi hoạt động “Walk your talk” do WHO phát động trên toàn cầu.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo Bộ Y tế và các thanh niên chuẩn bị xuất hành hoạt động đi bộ hưởng ứng chương trình "Đi bộ 10.000.000 bước chân mỗi ngày"

Tại lễ phát động, các đại biểu sẽ tham gia đi bộ 4 km quanh khu vực tổ chức, cùng lúc đó hoạt động này cũng được diễn ra tại 63/63 tỉnh/ thành trên cả nước.

Dự kiến riêng trong ngày 19/5, hơn 100.000 người dân trên cả nước sẽ được khám bệnh, sàng lọc và cấp phát thuốc miễn phí và hơn 50.000 người, chủ yếu là cán bộ ngành Y tế và thanh niên sẽ đi bộ 10.000 bước chân hưởng ứng chương trình “Đi bộ vì sức khỏe” , vì một Việt Nam khỏe mạnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo Bộ Y tế  đi bộ hưởng ứng chương trình "Đi bộ 10.000.000 bước chân mỗi ngày" dọc con đường Thanh Niên, Hà Nội

PGS.TS Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, với 2 hoạt động chính này, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Văn phòng đại diện WHO tại Việt Nam sẽ nhận 2 kỷ lục Việt Nam, gồm: “Chương trình có số người được khám bệnh, sàng lọc bệnh mạn tính nhiều nhất trong 1 ngày” và “Chương trình đi bộ có số người tham gia nhiều nhất trong 1 ngày”.

Hương Diệp

ảnh Quang Vinh

[Về đầu trang ]


Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Sáng 20/5, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Đây là kỳ họp giữa năm – năm thứ tư của nhiệm kỳ, năm khởi đầu của quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại biểu Quốc hội  vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong buổi sáng làm việc đầu tiên, trước khi Quốc hội chính thức khai mạc, các đại biểu đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp đó Quốc hội họp phiên trù bị thông qua chương trình kỳ họp. Đúng 9h, Quốc hội khai mạc Kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp

Sau khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp, đại diện Lãnh đạo Chính phủ sẽ trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018 và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018 và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019.

Theo chương trình dự kiến, Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 20 ngày (không kể ngày nghỉ), họp phiên bế mạc vào ngày 14/6/2019.

Kỳ họp này chủ yếu tập trung phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật (12 ngày, chiếm tỷ lệ gần 60% tổng thời gian của kỳ họp). Theo đó, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 7 dự án luật, 2 nghị quyết và cho ý kiến đối với 9 dự án luật khác.

Về hoạt động giám sát tối cao, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018. Điểm đáng chú ý là tại Kỳ họp này sẽ có đổi mới trong việc báo cáo kết quả giám sát trước Quốc hội. Tham gia các Đoàn giám sát có phóng viên của Truyền hình Quốc hội Việt Nam tổ chức ghi hình, biên tập xây dựng phóng sự phục vụ Đoàn giám sát sử dụng hình thức báo cáo bằng hình ảnh trước Quốc hội, góp phần chuyển tải sinh động về kết quả giám sát chuyên đề.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019. Ngoài ra, Quốc hội cũng sẽ xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; xem xét, quyết định việc bổ sung danh mục dự án mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; xem xét, thông qua các Nghị quyết về Chương trình giám sát và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2020.

Dự kiến phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, tiến hành chất vấn theo nhóm vấn đề, được lựa chọn dựa trên ý kiến của các đại biểu Quốc hội. Sẽ có 10 buổi họp trong chương trình Kỳ họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp (chiếm tỷ lệ 25% tổng thời gian Kỳ họp).

Hương Diệp (tổng hợp)

[Về đầu trang ]


3.518 ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội

Sáng 20/5, tại Hà Nội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trình bày trước Quốc hội các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân cả nước gửi tới kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIV. Ban Biên tập trân trọng đăng toàn văn báo cáo quan trọng này.

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân

(Tại kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIV)

Từ sau kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XIV đến nay, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổng hợp được 3.518 ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước thông qua các Đoàn đại biểu Quốc hội và hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin trình bày trước Quốc hội các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân cả nước gửi tới kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIV như sau:

I. VỀ TÂM TƯ, NGUYỆN VỌNG CHUNG CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN

Cử tri, Nhân dân vui mừng, phấn khởi trước những kết quả toàn diện về kinh tế xã hội của đất nước năm 2018 và những tháng đầu năm 2019. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây; tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ người thất nghiệp, thiếu việc làm có xu hướng giảm dần; an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, việc chăm lo Tết Nguyên đán cho Nhân dân được các cấp, các ngành quan tâm; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững; quan hệ đối ngoại đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Cử tri, Nhân dân đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Quốc hội tiếp tục tăng cường giám sát chuyên đề, giám sát các bộ, ngành, địa phương về thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Chính phủ quyết liệt chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, giải quyết những vấn đề Nhân dân quan tâm, bức xúc. Nhiều bộ, ngành, địa phương đã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, cắt giảm thủ tục hành chính. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và Nhân dân nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, cử tri, Nhân dân còn lo lắng về một số vấn đề như: an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường chậm được cải thiện; xuất hiện một số hành vi thiếu chuẩn mực về đạo đức, lối sống trong xã hội; một số vụ án giết người nghiêm trọng gây hoang mang trong Nhân dân; tình hình mua bán, vận chuyển ma túy rất phức tạp; xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông, cháy, nổ nghiêm trọng; việc điều chỉnh giá điện, giá xăng trong thời gian qua đã có ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh; Đến hôm nay giá xăng có giảm; tình hình khiếu nại, tố cáo còn bức xúc ở một số địa phương…

II. NHỮNG Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN

1. Về kinh tế - xã hội

Cử tri, Nhân dân phấn khởi về những kết quả của ngành nông nghiệp trong chuyển đổi cơ cấu ngành, nông nghiệp công nghệ cao được phát triển, chất lượng một số mặt hàng nông sản được nâng cao, thị trường xuất khẩu chính ngạch mở rộng. Tuy nhiên, thị trường “đầu ra” một số nông sản còn gặp nhiều khó khăn; đầu tư cho nông nghiệp còn thấp; ứng dụng khoa học kỹ thuật còn chậm; dịch tả lợn Châu Phi diễn biến rất phức tạp. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, ngành có liên quan và địa phương chủ động trong dự báo, thông tin thị trường, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, xây dựng thương hiệu nông sản, tiếp tục thực hiện các giải pháp có tính đột phá cơ cấu lại ngành nông nghiệp để tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất; trước mắt cần tập trung quyết liệt phòng chống dịch tả lợn Châu Phi.

Thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, tích cực tuyên truyền người dân “nói không với thực phẩm bẩn”. Tuy nhiên, cử tri, Nhân dân rất bức xúc việc một số cơ sở, doanh nghiệp, trường học bất chấp quy định của pháp luật, cố tình sản xuất, kinh doanh và sử dụng thực phẩm không an toàn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân, nhất là trẻ em; nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng giả, kém chất lượng vẫn lưu thông trên thị trường. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công thương, các bộ, ngành chức năng và địa phương tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường, giám sát chặt chẽ an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Việc tổ chức lễ hội truyền thống có tiến bộ, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của Nhân dân. Đặc biệt, đại lễ Vesak năm 2019 vừa qua đã tổ chức thành công lớn được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, việc niêm yết giá dịch vụ tại nhiều lễ hội chưa được kiểm soát; việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng như “dâng sao giải hạn”, “thỉnh vong” để trục lợi ở một số nơi gây bức xúc trong Nhân dân; tổ chức lễ hội, việc cưới, việc tang ở một số nơi còn lãng phí. Đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành chức năng và địa phương tăng cường quản lý, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức của người dân đối với các hoạt động này, thực hiện tốt nếp sống văn hoá, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Công tác quản lý mạng xã hội chưa chặt chẽ, xuất hiện ngày càng nhiều đối tượng phát tán các hình ảnh, bài viết phản cảm, bạo lực, bịa đặt, làm ảnh hưởng xấu tới lối sống thanh, thiếu niên và trật tự an toàn xã hội. Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành có liên quan tăng cường quản lý an ninh mạng, đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng để người dân sử dụng thông tin mạng theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với đạo đức xã hội.

Cử tri, Nhân dân ghi nhận những nỗ lực của ngành giáo dục trong thời gian qua. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quan tâm chấn chỉnh, nâng cao đạo đức, tác phong và phương pháp làm việc cho đội ngũ những người làm công tác giáo dục, giảm áp lực cho giáo viên và học sinh. Tuy nhiên, một số quy định của ngành giáo dục và chính quyền địa phương vẫn còn bất cập, việc “chạy theo thành tích” vẫn tồn tại; các vụ “bạo lực học đường” liên tiếp xảy ra ở nhiều nơi; sự thiếu trách nhiệm của một bộ phận cán bộ quản lý, lãnh đạo nhà trường và thiếu quyết liệt trong xử lý các vi phạm của cơ quan chức năng gây bức xúc trong Nhân dân. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục có giải pháp hữu hiệu khắc phục các yếu kém đó; các ngành, các cấp, các địa phương và toàn xã hội cùng chung tay với ngành giáo dục, góp phần tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Cử tri, Nhân dân quan tâm, theo dõi ghi nhận việc Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan chức năng đã kiên quyết điều tra, xử lý các vụ gian lận điểm thi ở các tỉnh Hà Giang, Hòa Bình và Sơn La. Đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, nhất là những cán bộ, công chức là lãnh đạo, quản lý để lấy lại niềm tin của Nhân dân. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát những hạn chế và khắc phục kịp thời những “lỗ hổng” trong quy chế thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, chủ động ngăn chặn gian lận trong kỳ thi Phổ thông trung học quốc gia năm 2019 và những năm tiếp theo.

2. Về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Cử tri, Nhân dân ghi nhận việc Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bộ, ngành, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên của Mặt trận tiến hành nhiều hoạt động thiết thực để vận động toàn dân cùng chung tay bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng xả rác thải sinh hoạt, nước thải, chất thải công nghiệp chưa qua xử lý, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; phế thải nhựa tràn lan nhiều nơi; tình trạng nhập khẩu phế liệu có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; một số nơi, việc bố trí, xây dựng các nhà máy xử lý rác thải chưa phù hợp; chỉ số ô nhiễm không khí nhiều thời điểm tại một số thành phố lớn ở mức nguy hại đến sức khỏe con người. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan chức năng, các địa phương tăng cường theo dõi, thanh tra, xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức vi phạm; hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về chung tay hành động vì một Việt Nam có môi trường sống trong lành, an toàn và phát triển bền vững, giải quyết ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra.

Cử tri, Nhân dân tiếp tục phản ánh và bức xúc về tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép, không phép vẫn xảy ra ở một số nơi nhưng chưa được xử lý nghiêm. Đoàn Chủ tịch đã nhiều lần kiến nghị trước Quốc hội về tình trạng này, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương nhưng các vi phạm vẫn tiếp diễn một cách công khai ở một số địa phương. Đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo và có biện pháp triệt để chấm dứt tình trạng trên, làm rõ và xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, tổ chức, cá nhân bao che, tiếp tay cho vi phạm. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, thực hiện các giải pháp phát triển vật liệu thay thế, giảm phụ thuộc vào khai thác các vật liệu từ tự nhiên.

3. Về an ninh trật tự, an toàn xã hội

Trong thời gian qua, lực lượng Công an đã đẩy mạnh phòng, chống tội phạm, triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, cử tri, Nhân dân lo ngại về tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, tính chất tội phạm ngày càng nguy hiểm, manh động; số vụ bạo lực gia tăng; liên tiếp xảy ra các vụ án giết người, các vụ xâm hại tình dục, dâm ô với trẻ em; nhiều vụ buôn bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy với quy mô, số lượng rất lớn; quản lý đối tượng nghiện ma túy chưa chặt chẽ; hoạt động “tín dụng đen”, đánh bạc qua mạng ngày càng tinh vi. Đề nghị Bộ Công an, các ngành chức năng, địa phương có các biện pháp mạnh mẽ, kiên quyết hơn nữa trong đấu tranh, trấn áp tội phạm.

Thời gian qua, tai nạn giao thông trên toàn quốc đã giảm cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, cử tri, Nhân dân vẫn hết sức lo lắng trước việc liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết nhiều người, tình trạng nhiều lái xe sử dụng rượu, bia, ma túy dẫn đến mất kiểm soát hành vi, gây tai nạn nghiêm trọng; việc tổ chức thi và cấp giấy phép lái xe còn lỏng lẻo. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, các bộ, ngành có liên quan và địa phương đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đúng quy định khi tham gia giao thông; tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; chấn chỉnh việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; đề xuất sửa đổi, bổ sung những bất cập trong quy định xử lý vi phạm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức điều hành giao thông.

4. Về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Cử tri, Nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao việc Đảng, Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo tổng rà soát công tác cán bộ từ Trung ương đến địa phương, phát hiện và xử lý nghiêm nhiều trường hợp sai phạm. Công tác cán bộ và quản lý cán bộ, công chức có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, cử tri, Nhân dân lo ngại về tình trạng “chạy chức, chạy quyền”, tiêu cực trong tuyển dụng, chuyển ngạch công chức, viên chức. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ, các cơ quan chức năng và địa phương thường xuyên rà soát, tăng cường công khai, minh bạch trong tuyển dụng, thi tuyển và thi chuyển ngạch đối với công chức, viên chức; kịp thời sửa đổi các quy định chưa hợp lý; phân cấp, phân quyền trong tuyển dụng, bổ nhiệm, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cử tri, Nhân dân hoan nghênh và ủng hộ Đảng, Nhà nước đã quyết liệt chỉ đạo việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; xử lý, kỷ luật nghiêm minh những cán bộ lãnh đạo có vi phạm, kể cả đương chức hay nghỉ hưu, thực hiện “không có vùng cấm” trong đấu tranh chống tham nhũng. Tuy nhiên, công tác phát hiện, xác minh, điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án còn chậm; tỉ lệ thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp; tình trạng “nhũng nhiễu”, “tham nhũng vặt” của một bộ phận công chức, viên chức chưa được khắc phục. Cử tri, Nhân dân đề nghị Đảng, Nhà nước, các ngành chức năng tiếp tục có những giải pháp quyết liệt, mạnh tay hơn nữa trong đấu tranh chống tham nhũng, xử lý kịp thời, nghiêm khắc những vụ tham nhũng lớn, gây hậu quả nghiêm trọng.

5. Một số vấn đề khác

Cùng với những vấn đề nêu trên, cử tri, Nhân dân còn phản ánh về nhiều vấn đề như: quản lý đất đai, tài sản công chưa chặt chẽ gây thất thoát lớn tài sản của Nhà nước; việc tổ chức thực hiện các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia thiếu tính đồng bộ; chậm tiến độ trong đầu tư công; một số dự án “treo” gây lãng phí; chưa có giải pháp căn cơ giải quyết tình trạng sạt, lở bờ sông, bờ biển đang diễn ra nghiêm trọng ở nhiều nơi; chất lượng khám chữa bệnh ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa còn hạn chế; việc thực hiện sáp nhập các trường mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở ở một số nơi chưa hợp lý, ảnh hưởng đến việc đi lại của học sinh; quản lý thực hiện quy hoạch đô thị còn nhiều hạn chế; một số nơi việc giải quyết tồn đọng hồ sơ người có công với cách mạng còn chậm, một số đối tượng lợi dụng chính sách người có công, người bị nhiễm chất độc da cam để “trục lợi”; việc chủ động thông tin những vấn đề người dân quan tâm và công tác tiếp công dân, đối thoại của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương với người dân ở một số nơi chưa được quan tâm thực sự.

III. KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Tại kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XIV, Đoàn Chủ tịch đã phản ánh 15 vấn đề thuộc một số lĩnh vực mà cử tri, Nhân dân quan tâm và đã có 6 kiến nghị gửi tới Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan, chính quyền các cấp. Đoàn Chủ tịch ghi nhận việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo và các bộ, ngành, địa phương đã rút kinh nghiệm, thực hiện các giải pháp khắc phục những vướng mắc, hạn chế thuộc lĩnh vực quản lý của mình. Tuy nhiên, còn một số nội dung cử tri, Nhân dân và Đoàn Chủ tịch đã kiến nghị tại nhiều kỳ họp Quốc hội nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị các bộ, ngành, chính quyền địa phương khẩn trương giải quyết những kiến nghị này.

Tại kỳ họp này, Đoàn Chủ tịch kiến nghị 5 vấn đề sau:

Thứ nhất, đề nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm quốc gia, phát triển hạ tầng giao thông, giảm ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn, vùng kinh tế trọng điểm; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khơi dậy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, hợp tác xã kiểu mới trở thành những động lực quan trọng của nền kinh tế.

Thứ hai, đề nghị Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, chính quyền các địa phương đề ra giải pháp tối ưu trong phân loại, xử lý rác thải, khuyến khích xã hội hóa việc xử lý rác thải; tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường; quan tâm đầu tư cho ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu. 

Thứ ba, đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an, các bộ, ngành chức năng, chính quyền các địa phương tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân, có các giải pháp kiên quyết, kịp thời đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến ma túy, vi phạm trật tự an toàn giao thông, an ninh mạng, tội phạm công nghệ cao, băng nhóm “xã hội đen”. Đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng khẩn trương xử lý nghiêm minh các vụ việc vi phạm pháp luật đã và đang gây bức xúc trong xã hội. Đề nghị Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là trật tự an toàn giao thông và phòng, chống ma túy, tội phạm.   

Thứ tư, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan khẩn trương xây dựng và ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện các luật, pháp lệnh mới có hiệu lực thi hành; các cơ quan tư pháp có văn bản hướng dẫn và thống nhất áp dụng pháp luật về một số hành vi, tội phạm liên quan đến ma túy, dâm ô với trẻ em, vi phạm trật tự an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về sử dụng mạng xã hội để xử lý kịp thời, nghiêm minh, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng ngừa tội phạm.

Thứ năm, đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế về quản lý, giám sát cán bộ; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Trên đây là ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân cả nước và các kiến nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi đến kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIV. Trân trọng đề nghị Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, giải quyết và thông báo cho Đoàn Chủ tịch, cử tri và Nhân dân cả nước biết để giám sát theo quy định của Hiến pháp và pháp luật./.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

                                   

(Đã ký)

 

Trần Thanh Mẫn

[Về đầu trang ]


 

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 

  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn