Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        

 

 
 
 
 
 

    TIN CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI


Đồng chí Lê Duẩn - Một tư duy cách mạng sáng tạo

Khai mạc triển lãm "Tổng Bí thư Lê Duẩn - Cuộc đời và sự nghiệp"

Thủ tướng: Nỗ lực vượt qua hai sức ép hiện tại của nền kinh tế


Đồng chí Lê Duẩn - Một tư duy cách mạng sáng tạo

“Chân lý là cụ thể, cách mạng là sáng tạo”, “Không sáng tạo thì không có thắng lợi của cách mạng” - những luận điểm đó làm nổi bật phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo của đồng chí Lê Duẩn. Với phong cách tư duy đó, đồng chí Lê Duẩn cùng tập thể đã giải quyết thành công những vấn đề mới trong lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam.

*Sáng tạo xác định những đường lối, chính sách độc lập tự chủ, bám sát thực tiễn 

Khi lãnh đạo Xứ ủy Trung kỳ trong thời kỳ đấu tranh dân chủ 1936 - 1939, đồng chí Lê Duẩn không tán thành cả hai khuynh hướng cực đoan: chỉ hoạt động bí mật hoặc chỉ hoạt động công khai mà chủ trương kết hợp cả hai hình thức hoạt động. Tại Hội nghị Trung ương 6 (tháng 11-1939), đồng chí Lê Duẩn tán thành chủ trương chuyển hướng chiến lược, tạm gác vấn đề ruộng đất, tập trung mũi nhọn đấu tranh vào đế quốc và tay sai để “dự bị những điều kiện bước tới bạo động làm cách mệnh giải phóng dân tộc”[1]. Sự nhạy bén, sáng tạo đó đã được Hội nghị Trung ương 8 (tháng 5-1941) do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì khẳng định và phát triển lên một tầm cao mới, đưa dân tộc đi tới mục tiêu giành lại độc lập. 

 

 Tổng Bí thư Lê Duẩn với các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V tại Hà Nội (29/3/1982).

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng chí Lê Duẩn là Bí thư Xứ ủy Nam bộ, Bí thư Trung ương Cục miền Nam, đã cùng với Xứ ủy, Trung ương Cục vận dụng sáng tạo đường lối kháng chiến của Trung ương Đảng, lãnh đạo nhân dân miền Nam phát triển chiến tranh du kích, phối hợp chiến đấu với chiến trường chính miền Bắc. 

Sau Hiệp định Giơnevơ (tháng 7-1954), đồng chí Lê Duẩn ở lại miền Nam tiếp tục chỉ đạo cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam đòi hòa bình, hiệp thương thống nhất đất nước. Với kinh nghiệm phong phú từ thực tiễn đấu tranh của một cán bộ lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm, với tư duy nhạy bén, năng động, sáng tạo, đồng chí Lê Duẩn đã hoàn thành bản Đề cương cách mạng miền Nam (tháng 8-1956). Bản Đề cương cách mạng miền Nam đã đóng góp lớn cho sự ra đời Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng (1959). Nghị quyết 15 lịch sử đã trực tiếp đưa cách mạng miền Nam sang giai đoạn mới bằng phong trào Đồng khởi lan rộng, sục sôi trong những năm 1959 - 1960. Thắng lợi của Đồng khởi cũng khẳng định sự đúng đắn về phương pháp tiến hành chiến tranh cách mạng, một sự khởi đầu độc đáo, phù hợp với tình hình miền Nam. 

Trở lại miền Bắc năm 1957, rồi đảm nhiệm cương vị Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ Đại hội Đảng lần thứ III, tháng 9-1960, đồng chí Lê Duẩn đã cùng với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị giải quyết thành công các vấn đề lý luận và thực tiễn của cách mạng Việt Nam trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp. Bản Báo cáo chính trị do đồng chí Lê Duẩn trình bày tại Đại hội lần thứ III của Đảng (tháng 9-1960) khẳng định đường lối độc lập, tự chủ của cách mạng Việt Nam. Việc lựa chọn một quyết sách đúng đắn, phù hợp cho cách mạng Việt Nam lúc đó không dễ dàng. Việt Nam không phải đất nước duy nhất bị chia cắt thành hai miền. Trước đó và cùng với Bắc và Nam Việt Nam còn Đông và Tây Đức, Nam và Bắc Triều Tiên. Trong xu thế tạm thời hòa hoãn giữa hai “phe”, người ta hay nói đến “thi đua hòa bình”, đến “trường kỳ mai phục” mà ít nói đến đấu tranh vũ trang, đến giải phóng đất nước, thống nhất hai miền. Đồng chí Lê Duẩn cũng khẳng định con đường tiến lên của cách mạng miền Nam là Con đường của Việt Nam. Đó là con đường cách mạng của nhân dân Việt Nam và do nhân dân Việt Nam thực hiện vì những mục tiêu chính nghĩa của mình. Luận điểm đó sau này được đồng chí Lê Đức Thọ khẳng định rõ hơn với ông Henri Kissinger trong cuộc đàm phán ở Hội nghị Paris: “Trong cuộc đấu cờ, người thắng và kẻ thua phải chính là những người chơi cờ, không còn cách nào khác. Chúng tôi độc lập trong việc giải quyết vấn đề của chúng tôi”[2]. Những người cách mạng Việt Nam cũng đã rút ra những kinh nghiệm của mình từ Hội nghị Giơnevơ, khi những gì đạt được trên bàn Hội nghị không tương xứng với những gì đã đạt được trên chiến trường.

Những sáng tạo của đồng chí Lê Duẩn trong việc chỉ đạo chiến tranh cách mạng ở miền Nam còn nổi bật với quan điểm tổng hợp trong chủ trương gắn đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá tư­ tưởng... tất cả đều thống nhất, tác động để tạo sức mạnh tổng hợp. Với chiến lược tổng hợp, kết hợp phong trào đấu tranh công khai của quần chúng trên khắp các địa bàn với chiến tranh cách mạng đánh địch trên cả ba vùng chiến l­ược, với ba mũi giáp công, kết hợp chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy, quân và dân miền Nam đã giành nhiều thắng lợi quan trọng. 

Biết cách thắng từng b­ước cũng là một luận điểm sáng tạo của đồng chí Lê Duẩn. Chúng ta luôn phải chiến đấu trong tình thế lực lượng ít, thiếu trang bị vũ khí, lại phải phải đối phó với đối phương mạnh hơn về mọi mặt nên phải biết cách thắng từng bước, phải có thời gian từng bước làm suy yếu lực lư­ợng của địch, củng cố bồi dư­ỡng lực lượng của ta để so sánh lực lư­ợng ngày càng có lợi cho ta mới có thể lấy yếu thắng mạnh. Mặt khác chúng ta quyết tâm thắng Mỹ ở miền Nam nh­ưng phải góp phần bảo vệ hòa bình thế giới, bảo vệ hậu phương miền Bắc nên điều quan trọng là phải biết cách thắng một cách có lợi nhất, đẩy lùi địch từng bước cho đến thắng lợi cuối cùng. 

Từ tháng 11-1965, sau một số trận “thử lửa” với quân chính quy Mỹ trên chiến trường miền Nam, đồng chí Lê Duẩn đã khẳng định: “Khả năng kiềm chế địch và thắng địch ở miền Nam là hiện thực”. Đó là cơ sở để Đảng hình thành quan điểm: Cương quyết đánh quân viễn chinh Mỹ xâm lược trên chiến trường nhưng không quốc tế hóa cuộc xung đột vũ trang ở miền Nam Việt Nam và chống cuộc chiến này lan rộng trên cả hai miền Nam - Bắc. Những nhận định quan trọng này là cơ sở quyết định phương hướng cho cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta tiến lên từng bước, đẩy quân Mỹ vào thế sa lầy trên chiến trường, đẩy chính quyền Mỹ vào thế bế tắc chính trị. 

Những chiến thắng mang ý nghĩa chiến lược: Tết Mậu Thân 1968, các chiến dịch năm 1972 ở miền Nam, chiến thắng cuộc tập kích chiến lược bằng B52 của Mỹ ở miền Bắc mùa Giáng sinh năm 1972, đã buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, mở ra cục diện vừa đánh vừa đàm kết thúc bằng Hiệp định Paris (tháng 1-1973) buộc Mỹ phải rút hết quân về nước. Tất cả những thắng lợi đó đều gắn liền với sự nhạy bén, sắc sảo trong chỉ đạo chiến lược của Bộ Chính trị đứng đầu là đồng chí Lê Duẩn. Phư­ơng châm chiến l­ược đúng đắn đó đ­ược đồng chí Lê Duẩn tổng kết và chỉ đạo thực hiện một cách nhất quán cũng là hình ảnh rõ nét của ph­ương pháp cách mạng Việt Nam, hiện thực hóa thành công đường hướng chiến lược được Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát: “Đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào”. 

Tháng 10-1974, trong Hội nghị Bộ Chính trị, đồng chí Lê Duẩn nhận định: “Lúc này chúng ta đang có thời cơ”. “Thời cơ này đòi hỏi phải làm nhanh, làm gọn, làm triệt để nhưng phải khôn khéo. Có như thế mới tạo được bất ngờ...”[3]. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 toàn thắng là đỉnh cao thành công nổi bật về nghệ thuật nắm thời cơ, từ thời cơ này tiến lên tạo ra và nắm lấy thời cơ tiếp theo, liên tục, kiên quyết với khẩu hiệu Thần tốc, táo bạo, bất ngờ để tạo và giành thời cơ cuối cùng, kết thúc chiến tranh kịp thời, trọn vẹn nhất. Sự nhạy bén, chính xác, kịp thời đó được nhân lên từ những kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám 1945, trong chín năm kháng chiến trường kỳ. Trong những thành công đó nổi bật vai trò xuất sắc của một nhãn quan chính trị sáng suốt, một trí tuệ lớn, một tư duy cách mạng sáng tạo, một lập trường cách mạng kiên định, một ý chí quyết tâm sắt đá giành thắng lợi cuối cùng hội tụ ở đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất của Đảng. 

                                                                  * * * 

Một người đồng chí, một người bạn của đồng chí Lê Duẩn đã nhận xét rằng “Lê Duẩn là người suốt đời say mê tìm tòi chân lý”. Đồng chí là người luôn trăn trở với những vấn đề mới đang đặt ra trong thực tiễn cách mạng. Cho đến cuối cuộc đời, đồng chí Lê Duẩn vẫn không ngừng tìm tòi con đường phát triển thích hợp cho Việt Nam. Thực tiễn Việt Nam bao giờ cũng là điểm xuất phát trong sự vận động tư duy của đồng chí Lê Duẩn. Theo đồng chí, kinh nghiệm nước ngoài chỉ có thể dùng để tham khảo. 

Trong giai đoạn cả nước đã độc lập, hòa bình, thống nhất, đồng chí Lê Duẩn đi khảo sát thực tế ở nhiều nơi, trên nhiều lĩnh vực, tìm những nhận thức mới. Hoài bão mà đồng chí ấp ủ suốt cuộc đời là Nước nhà độc lập, tự chủ, kinh tế văn hoá, khoa học đều phát triển, nhân dân no ấm, hạnh phúc. Có những vấn đề do những hạn chế của điều kiện lịch sử cụ thể mà đồng chí Lê Duẩn chưa thể có kết luận đầy đủ nhưng cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo của đồng chí mà chúng ta có thể học tập vẫn mang nhiều giá trị. Sự nghiệp phát triển đất nước hôm nay vẫn đòi hỏi chúng ta có phương pháp tư duy khoa học, xuất phát từ thực tiễn để phát hiện ra quy luật và hành động phù hợp với quy luật./. 

1] Đảng Cộng sản Việt Nam (2000) - Văn kiện Đảng Toàn tập - Nxb CTQG, Hà Nội, tập 3, tr, 552 

[2] Larry Berman (2003) - Không hoà bình, chẳng danh dự Nixon, Kissinger và sự phản bội ở Việt Nam... - Viet Tide xuất bản, tr. 145 

[3] Lê Duẩn (1985) - Thư vào Nam - Nxb Sự thật, tr. 371 - 373

Theo ĐCSVN 

 [Về đầu trang]


Khai mạc triển lãm "Tổng Bí thư Lê Duẩn - Cuộc đời và sự nghiệp"

Ngày 5/4, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc triển lãm Tổng Bí thư Lê Duẩn – Cuộc đời và sự nghiệp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và cắt băng khai mạc triển lãm.

Tham dự triển lãm có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng đại diện các Bộ, ban, ngành và gia đình Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Đồng chí Lê Duẩn tên thật là Lê Văn Nhuận, sinh ngày 7/4/1907, trong một gia đình lao động có truyền thống yêu nước tại làng Bích La Đông, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Duẩn gắn liền với những bước ngoặt lịch sử hào hùng của dân tộc ta trong thế kỉ XX; với nhiều trọng trách được Đảng và nhân dân tin cậy, giao phó như: Ủy viên Ban Tuyên huấn Xứ ủy Bắc Kỳ (năm 1931); Bí thư Xứ ủy lâm thời Trung Kỳ (năm 1937); Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng (năm 1939); Bí thư Xứ ủy Nam bộ (1946-1951, 1954-1957); Bí thư Trung ương Cục miền Nam (1951-1954); Ủy viên Bộ Chính trị (từ năm 1951); Bí thư thứ Nhất, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1960-1986). Bên cạnh những đóng góp to lớn đối với cách mạng Việt Nam, đồng chí còn có nhiều đóng góp cho phong trào cộng sản, công nhân quốc tế.

  

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và các đại biểu tham quan triển lãm.

Tham quan triển lãm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ghi sổ cảm tưởng: “Đồng chí Lê Duẩn là một chiến sĩ cộng sản kiên cường, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và nhân dân ta, người học trò lỗi lạc, tuyệt đối trung thành, kế tục xuất sắc lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Gần 60 năm hoạt động cách mạng, Đồng chí đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cho tự do, hạnh phúc của nhân dân và cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. Đảng ta, nhân dân ta mãi mãi tự hào và biết ơn sâu sắc công lao to lớn và cống hiến xuất sắc của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn….” 

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. 

“Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, noi gương các bậc tiền bối, phấn đấu hết sức mình để đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, từng bước xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội” – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định. 

Với gần 300 ảnh, tài liệu và hiện vật, triển lãm giới thiệu một cách khái quát về thân thế và sự nghiệp cách mạng, cũng như những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Triển lãm gồm 5 phần: Quê hương - gia đình - tuổi trẻ (1907-1927); Trưởng thành trong đấu tranh cách mạng (1928-1945); Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ở Nam bộ (1946-1957); Lãnh đạo công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1957-1975); Lãnh đạo nhân dân cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1976-1986). 

Triển lãm Tổng Bí thư Lê Duẩn – Cuộc đời và sự nghiệp diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, 19C Ngọc Hà (Hà Nội) đến đầu tháng 5/2017. 

Theo ĐCSVN

 [Về đầu trang]


 Thủ tướng: Nỗ lực vượt qua hai sức ép hiện tại của nền kinh tế

Chiều 3/4, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các thành viên Chính phủ đã thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 3 và quý I năm 2017.


Kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ ra hai sức ép mà nền kinh tế đất nước cần phải vượt qua trong thời gian tới là tốc độ tăng trưởng GDP và sức ép đến từ tỷ giá, lãi suất.
Kinh tế tư nhân tăng trưởng mạnh 
Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ thêm một số điểm sáng và những tồn tại của tình hình kinh tế - xã hội đất nước trong Quý I.
Theo đó, Thủ tướng cho biết, tổng mức đầu tư toàn xã hội tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2016, trong đó khu vực kinh tế tư nhân có mức đầu tư và tăng trưởng cao nhất.
Thủ tướng cũng đánh giá chất lượng hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của khối các doanh nghiệp FDI thời gian qua đạt những kết quả khả quan. Kim ngạch xuất khẩu tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2016; lĩnh vực du lịch tiếp tục đà tăng trưởng nhanh... là những tín hiệu tốt, cần khuyến khích duy trì trong thời gian tới.
Đặc biệt, số lượng doanh nghiệp thành lập mới, trong đó có các doanh nghiệp khởi nghiệp tăng mạnh, Thủ tướng cho biết, theo con số thống kê, 65% doanh nghiệp tư nhân làm ăn có lãi, là tỷ lệ cao nhất trong 5 năm qua; 45% doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh cho thấy những chỉ số khả quan trong cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế.
Theo Thủ tướng, có 51 tỉnh, thành phố trong cả nước có chất lượng điều hành từ khá trở lên với nhiều chuyển biến trên mọi lĩnh vực, nhất là trong phục vụ doanh nghiệp, người dân và cải thiện môi trường đầu tư. Các chỉ số lạm phát tiếp tục được kiểm soát tốt…
Tất cả những kết quả này cho thấy, môi trường kinh doanh và đầu tư của Việt Nam đang hỗ trợ tốt cho sự phát triển của doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá.
Xây dựng kịch bản tăng trưởng từng lĩnh vực
Phân tích những thách thức mà nền kinh tế đất nước đang phải đối đầu cùng với diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, nhất là xu hướng bảo hộ mậu dịch, thương mại, Thủ tướng chỉ ra 2 sức ép cần vượt qua đó là tăng trưởng GDP và vấn đề tỷ giá, lãi suất.
Thủ tướng nhìn nhận, tốc độ tăng trưởng GDP Quý I đạt thấp, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp - động lực chính của tăng trưởng. Từ tình hình này, Thủ tướng yêu cầu từng ngành, lĩnh vực cần có kịch bản tăng trưởng riêng, nhất là các ngành: Khai khoáng, xây dựng, cơ khí chế tạo…; đi cùng với đó là duy trì và tiếp tục thúc đẩy đà tăng trưởng trong các lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch, phấn đấu đạt và vượt kỳ vọng đề ra.
Đối với sức ép về tỷ giá, lãi suất, Thủ tướng nhấn mạnh vấn đề này đi liền với công tác kiểm soát lạm phát, vì vậy cần có biện pháp điều hành, cân đối sao phù phù hợp, đạt các yêu cầu, tiêu chí đề ra.
Nêu ra một số vấn đề xã hội đang tồn tại, gây bức xúc trong nhân dân như cháy nổ, tai nạn, cát tặc, phá rừng và các nội dung khác, Thủ tướng đánh giá: Mặc dù có tiến bộ về môi trường đầu tư kinh doanh nhưng vẫn còn một bộ phận cán bộ chưa làm tốt nhiệm vụ này.
Do đó, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thể chế, không để doanh nghiệp và nhân dân phàn nàn về thủ tục đầu tư kinh doanh, rào cản tăng trưởng kinh tế.
Tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ quyết định mở Hội nghị doanh nghiệp lần thứ 2 để tiếp tục lắng nghe, giải quyết yêu cầu của doanh nghiệp.
Chỉ đạo tăng cường quản lý nguồn lực từ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, đồng thời đẩy nhanh tiến độ công tác này, song Thủ tướng lưu ý cần làm nhanh nhưng không được để xảy ra tình trạng thất thoát tài sản Nhà nước.
Thủ tướng cũng yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp tiếp cận vốn vay; công tác tái cơ cấu tín dụng cần tiến hành mạnh mẽ hơn, đẩy mạnh xử lý nợ xấu, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, phấn đấu giảm lãi suất để kích thích hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Thủ tướng cũng chỉ đạo phát triển thị trường bất động sản đúng hướng; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao mức sống của người dân, trước mắt là tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp phổ thông thời gian tới đây; tăng cường phòng chống tham nhũng. “Càng khó khăn chúng ta càng phải tái cơ cấu mạnh mẽ hơn,” Thủ tướng nhấn mạnh.
Cùng với đó, Thủ tướng cũng lưu ý thúc đẩy tiêu dùng nội địa để phục vụ 100 triệu dân, qua đó kích thích tăng trưởng thị trường bán lẻ ở mức hai con số. Thủ tướng đề nghị ngành Công thương cần xây dựng tốt hàng rào kỹ thuật bảo vệ sản xuất trong nước, phù hợp với pháp luật quốc tế.
Biện pháp tập trung là tăng cường chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, tránh tình trạng trì trệ trong bộ máy công chức. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải ra tay trực tiếp, xử lý cụ thể. “ Cùng với tháo gỡ thể chế, chúng ta phải chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc về sản xuất kinh doanh để tạo nên điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển,” Thủ tướng nói.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng phân công nhiệm vụ trực tiếp cho các Phó Thủ tướng để giải quyết, xử lý tốt các vấn đề tồn tại của tình hình kinh tế-xã hội.
Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng, thành viên Chính phủ xây dựng chương trình cụ thể thực hiện các chủ trương của Chính phủ đã thống nhất; bám sát các công việc để chỉ đạo đạt kết quả cao nhất.
Nắm bắt thời cơ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 
Cũng tại Phiên họp Chính phủ tháng 3, Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và đại diện nhóm chuyên gia Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam trình bày báo cáo chuyên đề về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
Kết luận về nội dung này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, các cơ quan báo chí phải làm tốt công tác truyền thông, tăng cường nhận thức để toàn xã hội, từng người dân, mọi doanh nghiệp, mọi cơ quan, các tổ chức đều hiểu về thời cơ, thách thức của cách mạng công nghiệp 4.0.
Thủ tướng đề nghị các viện nghiên cứu, các chuyên gia, nhà khoa học, mọi doanh nghiệp và người dân cùng chung tay tận dụng cơ hội của cách mạng công nghiệp 4.0 để đổi mới sáng tạo, có nhiều tư duy mới, sáng tạo mới để đưa đất nước có bước đột phá trong phát triển kinh tế
-xã hội.
Thủ tướng đề nghị các tập đoàn Viettel, FPT
- những tập đoàn hàng đầu quốc gia về công nghệ thông tin cần đi đầu trong tận dụng cơ hội của cách mạng công nghiệp 4.0 để phát triển đất nước.
Các bộ, ngành, cần chủ động như đánh giá hiện trạng, rà soát, lồng ghép các nội dung triển khai liên quan đến cách mạng công nghiệp 4.0 trong chiến lược phát triển của bộ, ngành mình “tránh tình trạng chỗ nào cũng nói cách mạng công nghiệp 4.0 nhưng hỏi làm gì cho bản thân bộ mình, ngành mình thì không ai biết rõ ràng”.

Theo Vietnam+ 

 [Về đầu trang]


 

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

Đ/c Nguyễn Thiện Nhân
 Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Đồng chí Trần Thanh Mẫn

Ủy viên BCH Trung ương Đảng,
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký,
Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn