Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        

 

 
 
 
 
 

    TIN CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI


Tổ chức tang lễ đồng chí Đỗ Mười với nghi thức Quốc tang

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Cử hành trọng thể Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Công đoàn có vai trò quan trọng trực tiếp trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn gặp mặt cộng đồng người Việt tại LB Nga

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Thư ký Liên hiệp Công đoàn thế giới

ASOSAI 14: Chung sức tạo động lực mới vì sự thịnh vượng của các nước trong khu vực

Phát triển kinh tế phải đi kèm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa

Ngoại giao Việt Nam: Chủ động, sáng tạo, hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII

Nhiều hoạt động thiết thực trên quê hương Bác Tôn

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Đại hội Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ chủ trì họp Ban Chỉ đạo 701

Ðánh giá mô hình thí điểm "Cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện"

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Toàn quyền Ô-xtrây-li-a

Quan hệ Việt Nam - Australia phát triển mạnh mẽ và hiệu quả

Tổng Bí thư: Quân đội phải đi đầu trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

Bảy nhiệm vụ, giải pháp cải cách tiền lương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp

Chủ tịch nước gặp mặt các cán bộ Đoàn xuất sắc tiêu biểu toàn quốc

Đồng chí Lê Duẩn - Một tư duy cách mạng sáng tạo

Khai mạc triển lãm "Tổng Bí thư Lê Duẩn - Cuộc đời và sự nghiệp"

Thủ tướng: Nỗ lực vượt qua hai sức ép hiện tại của nền kinh tế


Đồng chí Lê Duẩn - Một tư duy cách mạng sáng tạo

“Chân lý là cụ thể, cách mạng là sáng tạo”, “Không sáng tạo thì không có thắng lợi của cách mạng” - những luận điểm đó làm nổi bật phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo của đồng chí Lê Duẩn. Với phong cách tư duy đó, đồng chí Lê Duẩn cùng tập thể đã giải quyết thành công những vấn đề mới trong lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam.

*Sáng tạo xác định những đường lối, chính sách độc lập tự chủ, bám sát thực tiễn 

Khi lãnh đạo Xứ ủy Trung kỳ trong thời kỳ đấu tranh dân chủ 1936 - 1939, đồng chí Lê Duẩn không tán thành cả hai khuynh hướng cực đoan: chỉ hoạt động bí mật hoặc chỉ hoạt động công khai mà chủ trương kết hợp cả hai hình thức hoạt động. Tại Hội nghị Trung ương 6 (tháng 11-1939), đồng chí Lê Duẩn tán thành chủ trương chuyển hướng chiến lược, tạm gác vấn đề ruộng đất, tập trung mũi nhọn đấu tranh vào đế quốc và tay sai để “dự bị những điều kiện bước tới bạo động làm cách mệnh giải phóng dân tộc”[1]. Sự nhạy bén, sáng tạo đó đã được Hội nghị Trung ương 8 (tháng 5-1941) do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì khẳng định và phát triển lên một tầm cao mới, đưa dân tộc đi tới mục tiêu giành lại độc lập. 

 

 Tổng Bí thư Lê Duẩn với các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V tại Hà Nội (29/3/1982).

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng chí Lê Duẩn là Bí thư Xứ ủy Nam bộ, Bí thư Trung ương Cục miền Nam, đã cùng với Xứ ủy, Trung ương Cục vận dụng sáng tạo đường lối kháng chiến của Trung ương Đảng, lãnh đạo nhân dân miền Nam phát triển chiến tranh du kích, phối hợp chiến đấu với chiến trường chính miền Bắc. 

Sau Hiệp định Giơnevơ (tháng 7-1954), đồng chí Lê Duẩn ở lại miền Nam tiếp tục chỉ đạo cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam đòi hòa bình, hiệp thương thống nhất đất nước. Với kinh nghiệm phong phú từ thực tiễn đấu tranh của một cán bộ lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm, với tư duy nhạy bén, năng động, sáng tạo, đồng chí Lê Duẩn đã hoàn thành bản Đề cương cách mạng miền Nam (tháng 8-1956). Bản Đề cương cách mạng miền Nam đã đóng góp lớn cho sự ra đời Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng (1959). Nghị quyết 15 lịch sử đã trực tiếp đưa cách mạng miền Nam sang giai đoạn mới bằng phong trào Đồng khởi lan rộng, sục sôi trong những năm 1959 - 1960. Thắng lợi của Đồng khởi cũng khẳng định sự đúng đắn về phương pháp tiến hành chiến tranh cách mạng, một sự khởi đầu độc đáo, phù hợp với tình hình miền Nam. 

Trở lại miền Bắc năm 1957, rồi đảm nhiệm cương vị Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ Đại hội Đảng lần thứ III, tháng 9-1960, đồng chí Lê Duẩn đã cùng với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị giải quyết thành công các vấn đề lý luận và thực tiễn của cách mạng Việt Nam trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp. Bản Báo cáo chính trị do đồng chí Lê Duẩn trình bày tại Đại hội lần thứ III của Đảng (tháng 9-1960) khẳng định đường lối độc lập, tự chủ của cách mạng Việt Nam. Việc lựa chọn một quyết sách đúng đắn, phù hợp cho cách mạng Việt Nam lúc đó không dễ dàng. Việt Nam không phải đất nước duy nhất bị chia cắt thành hai miền. Trước đó và cùng với Bắc và Nam Việt Nam còn Đông và Tây Đức, Nam và Bắc Triều Tiên. Trong xu thế tạm thời hòa hoãn giữa hai “phe”, người ta hay nói đến “thi đua hòa bình”, đến “trường kỳ mai phục” mà ít nói đến đấu tranh vũ trang, đến giải phóng đất nước, thống nhất hai miền. Đồng chí Lê Duẩn cũng khẳng định con đường tiến lên của cách mạng miền Nam là Con đường của Việt Nam. Đó là con đường cách mạng của nhân dân Việt Nam và do nhân dân Việt Nam thực hiện vì những mục tiêu chính nghĩa của mình. Luận điểm đó sau này được đồng chí Lê Đức Thọ khẳng định rõ hơn với ông Henri Kissinger trong cuộc đàm phán ở Hội nghị Paris: “Trong cuộc đấu cờ, người thắng và kẻ thua phải chính là những người chơi cờ, không còn cách nào khác. Chúng tôi độc lập trong việc giải quyết vấn đề của chúng tôi”[2]. Những người cách mạng Việt Nam cũng đã rút ra những kinh nghiệm của mình từ Hội nghị Giơnevơ, khi những gì đạt được trên bàn Hội nghị không tương xứng với những gì đã đạt được trên chiến trường.

Những sáng tạo của đồng chí Lê Duẩn trong việc chỉ đạo chiến tranh cách mạng ở miền Nam còn nổi bật với quan điểm tổng hợp trong chủ trương gắn đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá tư­ tưởng... tất cả đều thống nhất, tác động để tạo sức mạnh tổng hợp. Với chiến lược tổng hợp, kết hợp phong trào đấu tranh công khai của quần chúng trên khắp các địa bàn với chiến tranh cách mạng đánh địch trên cả ba vùng chiến l­ược, với ba mũi giáp công, kết hợp chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy, quân và dân miền Nam đã giành nhiều thắng lợi quan trọng. 

Biết cách thắng từng b­ước cũng là một luận điểm sáng tạo của đồng chí Lê Duẩn. Chúng ta luôn phải chiến đấu trong tình thế lực lượng ít, thiếu trang bị vũ khí, lại phải phải đối phó với đối phương mạnh hơn về mọi mặt nên phải biết cách thắng từng bước, phải có thời gian từng bước làm suy yếu lực lư­ợng của địch, củng cố bồi dư­ỡng lực lượng của ta để so sánh lực lư­ợng ngày càng có lợi cho ta mới có thể lấy yếu thắng mạnh. Mặt khác chúng ta quyết tâm thắng Mỹ ở miền Nam nh­ưng phải góp phần bảo vệ hòa bình thế giới, bảo vệ hậu phương miền Bắc nên điều quan trọng là phải biết cách thắng một cách có lợi nhất, đẩy lùi địch từng bước cho đến thắng lợi cuối cùng. 

Từ tháng 11-1965, sau một số trận “thử lửa” với quân chính quy Mỹ trên chiến trường miền Nam, đồng chí Lê Duẩn đã khẳng định: “Khả năng kiềm chế địch và thắng địch ở miền Nam là hiện thực”. Đó là cơ sở để Đảng hình thành quan điểm: Cương quyết đánh quân viễn chinh Mỹ xâm lược trên chiến trường nhưng không quốc tế hóa cuộc xung đột vũ trang ở miền Nam Việt Nam và chống cuộc chiến này lan rộng trên cả hai miền Nam - Bắc. Những nhận định quan trọng này là cơ sở quyết định phương hướng cho cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta tiến lên từng bước, đẩy quân Mỹ vào thế sa lầy trên chiến trường, đẩy chính quyền Mỹ vào thế bế tắc chính trị. 

Những chiến thắng mang ý nghĩa chiến lược: Tết Mậu Thân 1968, các chiến dịch năm 1972 ở miền Nam, chiến thắng cuộc tập kích chiến lược bằng B52 của Mỹ ở miền Bắc mùa Giáng sinh năm 1972, đã buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, mở ra cục diện vừa đánh vừa đàm kết thúc bằng Hiệp định Paris (tháng 1-1973) buộc Mỹ phải rút hết quân về nước. Tất cả những thắng lợi đó đều gắn liền với sự nhạy bén, sắc sảo trong chỉ đạo chiến lược của Bộ Chính trị đứng đầu là đồng chí Lê Duẩn. Phư­ơng châm chiến l­ược đúng đắn đó đ­ược đồng chí Lê Duẩn tổng kết và chỉ đạo thực hiện một cách nhất quán cũng là hình ảnh rõ nét của ph­ương pháp cách mạng Việt Nam, hiện thực hóa thành công đường hướng chiến lược được Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát: “Đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào”. 

Tháng 10-1974, trong Hội nghị Bộ Chính trị, đồng chí Lê Duẩn nhận định: “Lúc này chúng ta đang có thời cơ”. “Thời cơ này đòi hỏi phải làm nhanh, làm gọn, làm triệt để nhưng phải khôn khéo. Có như thế mới tạo được bất ngờ...”[3]. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 toàn thắng là đỉnh cao thành công nổi bật về nghệ thuật nắm thời cơ, từ thời cơ này tiến lên tạo ra và nắm lấy thời cơ tiếp theo, liên tục, kiên quyết với khẩu hiệu Thần tốc, táo bạo, bất ngờ để tạo và giành thời cơ cuối cùng, kết thúc chiến tranh kịp thời, trọn vẹn nhất. Sự nhạy bén, chính xác, kịp thời đó được nhân lên từ những kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám 1945, trong chín năm kháng chiến trường kỳ. Trong những thành công đó nổi bật vai trò xuất sắc của một nhãn quan chính trị sáng suốt, một trí tuệ lớn, một tư duy cách mạng sáng tạo, một lập trường cách mạng kiên định, một ý chí quyết tâm sắt đá giành thắng lợi cuối cùng hội tụ ở đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất của Đảng. 

                                                                  * * * 

Một người đồng chí, một người bạn của đồng chí Lê Duẩn đã nhận xét rằng “Lê Duẩn là người suốt đời say mê tìm tòi chân lý”. Đồng chí là người luôn trăn trở với những vấn đề mới đang đặt ra trong thực tiễn cách mạng. Cho đến cuối cuộc đời, đồng chí Lê Duẩn vẫn không ngừng tìm tòi con đường phát triển thích hợp cho Việt Nam. Thực tiễn Việt Nam bao giờ cũng là điểm xuất phát trong sự vận động tư duy của đồng chí Lê Duẩn. Theo đồng chí, kinh nghiệm nước ngoài chỉ có thể dùng để tham khảo. 

Trong giai đoạn cả nước đã độc lập, hòa bình, thống nhất, đồng chí Lê Duẩn đi khảo sát thực tế ở nhiều nơi, trên nhiều lĩnh vực, tìm những nhận thức mới. Hoài bão mà đồng chí ấp ủ suốt cuộc đời là Nước nhà độc lập, tự chủ, kinh tế văn hoá, khoa học đều phát triển, nhân dân no ấm, hạnh phúc. Có những vấn đề do những hạn chế của điều kiện lịch sử cụ thể mà đồng chí Lê Duẩn chưa thể có kết luận đầy đủ nhưng cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo của đồng chí mà chúng ta có thể học tập vẫn mang nhiều giá trị. Sự nghiệp phát triển đất nước hôm nay vẫn đòi hỏi chúng ta có phương pháp tư duy khoa học, xuất phát từ thực tiễn để phát hiện ra quy luật và hành động phù hợp với quy luật./. 

1] Đảng Cộng sản Việt Nam (2000) - Văn kiện Đảng Toàn tập - Nxb CTQG, Hà Nội, tập 3, tr, 552 

[2] Larry Berman (2003) - Không hoà bình, chẳng danh dự Nixon, Kissinger và sự phản bội ở Việt Nam... - Viet Tide xuất bản, tr. 145 

[3] Lê Duẩn (1985) - Thư vào Nam - Nxb Sự thật, tr. 371 - 373

Theo ĐCSVN 

 [Về đầu trang]


Khai mạc triển lãm "Tổng Bí thư Lê Duẩn - Cuộc đời và sự nghiệp"

Ngày 5/4, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc triển lãm Tổng Bí thư Lê Duẩn – Cuộc đời và sự nghiệp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và cắt băng khai mạc triển lãm.

Tham dự triển lãm có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng đại diện các Bộ, ban, ngành và gia đình Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Đồng chí Lê Duẩn tên thật là Lê Văn Nhuận, sinh ngày 7/4/1907, trong một gia đình lao động có truyền thống yêu nước tại làng Bích La Đông, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Duẩn gắn liền với những bước ngoặt lịch sử hào hùng của dân tộc ta trong thế kỉ XX; với nhiều trọng trách được Đảng và nhân dân tin cậy, giao phó như: Ủy viên Ban Tuyên huấn Xứ ủy Bắc Kỳ (năm 1931); Bí thư Xứ ủy lâm thời Trung Kỳ (năm 1937); Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng (năm 1939); Bí thư Xứ ủy Nam bộ (1946-1951, 1954-1957); Bí thư Trung ương Cục miền Nam (1951-1954); Ủy viên Bộ Chính trị (từ năm 1951); Bí thư thứ Nhất, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1960-1986). Bên cạnh những đóng góp to lớn đối với cách mạng Việt Nam, đồng chí còn có nhiều đóng góp cho phong trào cộng sản, công nhân quốc tế.

  

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và các đại biểu tham quan triển lãm.

Tham quan triển lãm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ghi sổ cảm tưởng: “Đồng chí Lê Duẩn là một chiến sĩ cộng sản kiên cường, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và nhân dân ta, người học trò lỗi lạc, tuyệt đối trung thành, kế tục xuất sắc lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Gần 60 năm hoạt động cách mạng, Đồng chí đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cho tự do, hạnh phúc của nhân dân và cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. Đảng ta, nhân dân ta mãi mãi tự hào và biết ơn sâu sắc công lao to lớn và cống hiến xuất sắc của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn….” 

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. 

“Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, noi gương các bậc tiền bối, phấn đấu hết sức mình để đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, từng bước xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội” – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định. 

Với gần 300 ảnh, tài liệu và hiện vật, triển lãm giới thiệu một cách khái quát về thân thế và sự nghiệp cách mạng, cũng như những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Triển lãm gồm 5 phần: Quê hương - gia đình - tuổi trẻ (1907-1927); Trưởng thành trong đấu tranh cách mạng (1928-1945); Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ở Nam bộ (1946-1957); Lãnh đạo công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1957-1975); Lãnh đạo nhân dân cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1976-1986). 

Triển lãm Tổng Bí thư Lê Duẩn – Cuộc đời và sự nghiệp diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, 19C Ngọc Hà (Hà Nội) đến đầu tháng 5/2017. 

Theo ĐCSVN

 [Về đầu trang]


 Thủ tướng: Nỗ lực vượt qua hai sức ép hiện tại của nền kinh tế

Chiều 3/4, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các thành viên Chính phủ đã thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 3 và quý I năm 2017.


Kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ ra hai sức ép mà nền kinh tế đất nước cần phải vượt qua trong thời gian tới là tốc độ tăng trưởng GDP và sức ép đến từ tỷ giá, lãi suất.
Kinh tế tư nhân tăng trưởng mạnh 
Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ thêm một số điểm sáng và những tồn tại của tình hình kinh tế - xã hội đất nước trong Quý I.
Theo đó, Thủ tướng cho biết, tổng mức đầu tư toàn xã hội tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2016, trong đó khu vực kinh tế tư nhân có mức đầu tư và tăng trưởng cao nhất.
Thủ tướng cũng đánh giá chất lượng hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của khối các doanh nghiệp FDI thời gian qua đạt những kết quả khả quan. Kim ngạch xuất khẩu tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2016; lĩnh vực du lịch tiếp tục đà tăng trưởng nhanh... là những tín hiệu tốt, cần khuyến khích duy trì trong thời gian tới.
Đặc biệt, số lượng doanh nghiệp thành lập mới, trong đó có các doanh nghiệp khởi nghiệp tăng mạnh, Thủ tướng cho biết, theo con số thống kê, 65% doanh nghiệp tư nhân làm ăn có lãi, là tỷ lệ cao nhất trong 5 năm qua; 45% doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh cho thấy những chỉ số khả quan trong cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế.
Theo Thủ tướng, có 51 tỉnh, thành phố trong cả nước có chất lượng điều hành từ khá trở lên với nhiều chuyển biến trên mọi lĩnh vực, nhất là trong phục vụ doanh nghiệp, người dân và cải thiện môi trường đầu tư. Các chỉ số lạm phát tiếp tục được kiểm soát tốt…
Tất cả những kết quả này cho thấy, môi trường kinh doanh và đầu tư của Việt Nam đang hỗ trợ tốt cho sự phát triển của doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá.
Xây dựng kịch bản tăng trưởng từng lĩnh vực
Phân tích những thách thức mà nền kinh tế đất nước đang phải đối đầu cùng với diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, nhất là xu hướng bảo hộ mậu dịch, thương mại, Thủ tướng chỉ ra 2 sức ép cần vượt qua đó là tăng trưởng GDP và vấn đề tỷ giá, lãi suất.
Thủ tướng nhìn nhận, tốc độ tăng trưởng GDP Quý I đạt thấp, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp - động lực chính của tăng trưởng. Từ tình hình này, Thủ tướng yêu cầu từng ngành, lĩnh vực cần có kịch bản tăng trưởng riêng, nhất là các ngành: Khai khoáng, xây dựng, cơ khí chế tạo…; đi cùng với đó là duy trì và tiếp tục thúc đẩy đà tăng trưởng trong các lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch, phấn đấu đạt và vượt kỳ vọng đề ra.
Đối với sức ép về tỷ giá, lãi suất, Thủ tướng nhấn mạnh vấn đề này đi liền với công tác kiểm soát lạm phát, vì vậy cần có biện pháp điều hành, cân đối sao phù phù hợp, đạt các yêu cầu, tiêu chí đề ra.
Nêu ra một số vấn đề xã hội đang tồn tại, gây bức xúc trong nhân dân như cháy nổ, tai nạn, cát tặc, phá rừng và các nội dung khác, Thủ tướng đánh giá: Mặc dù có tiến bộ về môi trường đầu tư kinh doanh nhưng vẫn còn một bộ phận cán bộ chưa làm tốt nhiệm vụ này.
Do đó, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thể chế, không để doanh nghiệp và nhân dân phàn nàn về thủ tục đầu tư kinh doanh, rào cản tăng trưởng kinh tế.
Tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ quyết định mở Hội nghị doanh nghiệp lần thứ 2 để tiếp tục lắng nghe, giải quyết yêu cầu của doanh nghiệp.
Chỉ đạo tăng cường quản lý nguồn lực từ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, đồng thời đẩy nhanh tiến độ công tác này, song Thủ tướng lưu ý cần làm nhanh nhưng không được để xảy ra tình trạng thất thoát tài sản Nhà nước.
Thủ tướng cũng yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp tiếp cận vốn vay; công tác tái cơ cấu tín dụng cần tiến hành mạnh mẽ hơn, đẩy mạnh xử lý nợ xấu, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, phấn đấu giảm lãi suất để kích thích hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Thủ tướng cũng chỉ đạo phát triển thị trường bất động sản đúng hướng; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao mức sống của người dân, trước mắt là tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp phổ thông thời gian tới đây; tăng cường phòng chống tham nhũng. “Càng khó khăn chúng ta càng phải tái cơ cấu mạnh mẽ hơn,” Thủ tướng nhấn mạnh.
Cùng với đó, Thủ tướng cũng lưu ý thúc đẩy tiêu dùng nội địa để phục vụ 100 triệu dân, qua đó kích thích tăng trưởng thị trường bán lẻ ở mức hai con số. Thủ tướng đề nghị ngành Công thương cần xây dựng tốt hàng rào kỹ thuật bảo vệ sản xuất trong nước, phù hợp với pháp luật quốc tế.
Biện pháp tập trung là tăng cường chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, tránh tình trạng trì trệ trong bộ máy công chức. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải ra tay trực tiếp, xử lý cụ thể. “ Cùng với tháo gỡ thể chế, chúng ta phải chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc về sản xuất kinh doanh để tạo nên điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển,” Thủ tướng nói.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng phân công nhiệm vụ trực tiếp cho các Phó Thủ tướng để giải quyết, xử lý tốt các vấn đề tồn tại của tình hình kinh tế-xã hội.
Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng, thành viên Chính phủ xây dựng chương trình cụ thể thực hiện các chủ trương của Chính phủ đã thống nhất; bám sát các công việc để chỉ đạo đạt kết quả cao nhất.
Nắm bắt thời cơ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 
Cũng tại Phiên họp Chính phủ tháng 3, Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và đại diện nhóm chuyên gia Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam trình bày báo cáo chuyên đề về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
Kết luận về nội dung này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, các cơ quan báo chí phải làm tốt công tác truyền thông, tăng cường nhận thức để toàn xã hội, từng người dân, mọi doanh nghiệp, mọi cơ quan, các tổ chức đều hiểu về thời cơ, thách thức của cách mạng công nghiệp 4.0.
Thủ tướng đề nghị các viện nghiên cứu, các chuyên gia, nhà khoa học, mọi doanh nghiệp và người dân cùng chung tay tận dụng cơ hội của cách mạng công nghiệp 4.0 để đổi mới sáng tạo, có nhiều tư duy mới, sáng tạo mới để đưa đất nước có bước đột phá trong phát triển kinh tế
-xã hội.
Thủ tướng đề nghị các tập đoàn Viettel, FPT
- những tập đoàn hàng đầu quốc gia về công nghệ thông tin cần đi đầu trong tận dụng cơ hội của cách mạng công nghiệp 4.0 để phát triển đất nước.
Các bộ, ngành, cần chủ động như đánh giá hiện trạng, rà soát, lồng ghép các nội dung triển khai liên quan đến cách mạng công nghiệp 4.0 trong chiến lược phát triển của bộ, ngành mình “tránh tình trạng chỗ nào cũng nói cách mạng công nghiệp 4.0 nhưng hỏi làm gì cho bản thân bộ mình, ngành mình thì không ai biết rõ ràng”.

Theo Vietnam+ 

 [Về đầu trang]


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp

Đúng 17 giờ ngày 25/3 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Orly ở phía Nam Thủ đô Paris, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron.

Theo đặc phái viên TTXVN, đón Tổng Bí thư và Đoàn tại sân bay có đại diện Chính phủ Pháp, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Bertrand Lortholary; Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Thiệp cùng các cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.

Lễ đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân bay Quân sự Orly ở Thủ đô Paris.

Theo lịch trình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn sẽ thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 25-27/3. Trong thời gian ở thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo cấp cao của Cộng hòa Pháp; gặp gỡ đại diện Hiệp hội giới chủ và bạn bè Pháp; gặp gỡ trí thức trẻ và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp; chứng kiến lễ ký kết một số văn bản thỏa thuận hợp tác giữa hai bên…

Diễn ra vào dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Pháp phát triển sâu rộng, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực.

Chiều 25/3 (giờ địa phương), ngay sau khi đến Thủ đô Paris, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đi thăm thành phố Montreuil, thành phố lớn thứ 2 của tỉnh Seine-Saint-Denis, cách trung tâm Paris khoảng 15 km về phía Đông Bắc.

Montreuil là thành phố giàu truyền thống lịch sử, nơi đặt trụ sở của những tập đoàn công nghiệp lớn và cũng nổi tiếng với những vườn đào tiến vua trước kia. Năm 1999, Montreuil thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác với tỉnh Hải Dương của Việt Nam. Hai bên đã thành lập Trung tâm hợp tác Hải Dương-Montreuil, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực: Giáo dục, y tế, môi trường, quy hoạch đô thị, kinh tế, du lịch…

Tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo thành phố Montreuil đã đặt hoa trước Tượng đài Bác Hồ, tưởng nhớ vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Đón Tổng Bí thư và Đoàn có lãnh đạo Hội đồng thành phố, Thị trưởng thành phố Patrice Bessas, lãnh đạo Hội Người Việt Nam tại Pháp, các đảng viên Đảng Cộng sản Pháp.

Thị trưởng thành phố Montreuil Patrice Bessas bày tỏ niềm vinh hạnh lớn của nhân dân thành phố được tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt tại Công viên này. Thị trưởng nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị cha già của dân tộc Việt Nam, các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới, trong đó có nhân dân thành phố Montreuil. Người là gương mặt tiểu biểu chống chủ nghĩa đế quốc thực dân. Người đã làm thay đổi đất nước các bạn và để lại dấu ấn sâu đậm trên trường quốc tế.

Trong những năm qua, hai bên đã tăng cường trao đổi và cam kết thúc đẩy hợp tác đa dạng trên các lĩnh vực như ứng phó với biến đổi khí hậu, nông nghiệp, khai thác bền vững các tài nguyên. Montreuil là thành phố chống chủ nghĩa thực dân, đoàn kết với phong trào công nhân quốc tế, một trong những thành phố đầu tiên đã ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Nơi đây, nhiều người dân đã đứng lên đấu tranh ủng hộ Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử. Bởi vậy “Ngài đến đây như đang ở chính ngôi nhà của mình,” Thị trưởng Patrice Bessas nói với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nói lên những cảm nhận tốt đẹp về thành phố Montreuil, về tình cảm hữu nghị chân thành của những người đồng chí cộng sản Pháp và người dân Montreuil, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: “Dù vừa trải qua một chuyến bay khá dài nhưng tôi và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rất xúc động được đến nơi đây, tại công viên Montreuil, địa danh quen thuộc và gần gũi, nơi có tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, có không gian Hồ Chí Minh và được gặp những người bạn Pháp của Việt Nam tại thành phố Montreuil trong một không khí hết sức thân thiết, gần gũi."

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Năm nay Việt Nam và Pháp kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhưng quan hệ hữu nghị nhân dân giữa hai nước đã được khởi nguồn và lớn mạnh từ rất lâu. Người Việt Nam tiêu biểu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng người dân Montreuil gây dựng nên mối quan hệ bền chặt này. Vì vậy, thành phố Montreuil và địa điểm này mãi mãi là biểu tượng tiêu biểu cho tình hữu nghị giữa nhân dân Pháp với nhân dân Việt Nam.

Thay mặt nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ lòng biết ơn nhân dân tiến bộ Pháp đã đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trong suốt những năm qua và ngày nay quan hệ hai nước tiếp tục phát triển, có nhiều triển vọng tốt đẹp. Nhân dân Việt Nam mãi ghi nhớ và biết ơn những người con ưu tú của Pháp, những người đồng chí, anh em thân thiết như Henri Martin, Raymonde Dien… và rất nhiều tên tuổi khác. Điều đó cho thấy quan hệ hai nước rất sâu sắc. Chuyến thăm Pháp lần này của Đoàn nhằm thúc đẩy, tăng cường các lĩnh vực hợp tác song phương, trong đó có giao lưu và hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Tại Công viên Montreuil, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thị trưởng Patrice Bessas đã trồng cây lưu niệm - cây Đào biểu trưng cho sự phát triển trường tồn của quan hệ Việt Nam-Pháp. Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thị trưởng Patrice Bessas đã tham quan Bảo tàng lịch sử sống và Không gian Hồ Chí Minh.

Không gian Hồ Chí Minh đặt tại Bảo tàng lịch sử sống và tượng Bác ở Công viên Montreuil tạo thành cụm di tích lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người hoạt động tại Pháp đầu thế kỷ XX. Được khánh thành ngày 19/5/2000 nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Không gian Hồ Chí Minh là nơi trưng bày nhiều hiện vật lịch sử liên quan đến Bác Hồ và cũng là nơi trưng bày thường trực duy nhất của Bảo tàng lịch sử sống.

Ghi lưu bút tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xúc động viết: “Không gian Hồ Chí Minh tại Montreuil – Một biểu tượng của quan hệ Việt-Pháp, không chỉ là nơi lưu giữ những kỷ vật và hình ảnh sống động về một giai đoạn lịch sử quan trọng hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp mà còn là nơi ghi dấu ấn truyền thống quan hệ giữa nhân dân hai nước.

Tôi rất xúc động thăm lại nơi đây và chân thành cảm ơn Chính phủ, nhân dân Thành phố Montreuil, cán bộ, nhân viên Bảo tàng đã gìn giữ, bảo quản những kỷ vật thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều hình ảnh, kỷ vật phong phú khác về truyền thống đấu tranh của nhân dân lao động Pháp, góp phần vào việc giáo dục truyền thống tốt đẹp, tình đoàn kết quốc tế cao cả cho các thế hệ hôm nay và mai sau”./.

Theo TTXVN 

 [Về đầu trang]


Chủ tịch nước gặp mặt các cán bộ Đoàn xuất sắc tiêu biểu toàn quốc

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của Tháng Thanh niên năm 2018, đúng vào dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng 26/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi gặp mặt và nói chuyện với 87 cán bộ Đoàn xuất sắc tiêu biểu toàn quốc được tuyên dương và vinh dự nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018.

Tại buổi gặp mặt, đại diện cán bộ Đoàn xuất sắc tiêu biểu toàn quốc đã báo cáo với Chủ tịch nước Trần Đại Quang về những sáng kiến, thành tích trong hoạt động của tổ chức Đoàn ở cấp cơ sở; đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước về đầu tư cho công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và truyền thống cho thế hệ trẻ; nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục trong việc tổ chức các phong trào hành động cách mạng; tạo môi trường thực tiễn để thanh thiếu niên rèn luyện và phấn đấu; công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho thanh niên có thể phát huy khả năng ngay tại địa phương; lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, dành thời gian gặp gỡ, đối thoại với thế hệ trẻ...

Nói chuyện với các đại biểu, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ lịch sử cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đã ghi dấu những mốc son chói lọi, những chiến công hiển hách của quân và dân ta trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đóng góp vào những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc có vai trò xung kích, tình nguyện của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam các thời kỳ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng cả nước trong thời gian qua; nhiệt liệt chúc mừng 87 cán bộ Đoàn xuất sắc tiêu biểu toàn quốc được tuyên dương và vinh dự nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018.

Chủ tịch nước đánh giá cao Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã duy trì tốt Giải thưởng cao quý mang tên Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng mà tên tuổi gắn liền với câu nói nổi tiếng: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng."

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bối cảnh tình hình thế giới và trong nước tạo ra cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang trở thành một xu thế lớn; công cuộc đổi mới đất nước ngày càng đồng bộ và toàn diện, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn các cấp và đoàn viên, thanh niên đặt ra rất nặng nề nhưng vô cùng vẻ vang.

Trên tinh thần này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, thực hiện tốt hơn nữa chức năng trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; kiên trì, thường xuyên và đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về truyền thống vẻ vang của Đảng quang vinh, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng, thực hiện các chương trình, dự án, công trình, phần việc thanh niên, tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc; chú trọng phát huy tinh thần tình nguyện của thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, kịp thời tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, hướng tới các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên phải thấm nhuần lý tưởng độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, tiếp nối xứng đáng truyền thống cha anh. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội, đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi hướng tới các giá trị cao đẹp, luôn có hoài bão và khát vọng vươn lên, sống đẹp, sống có ích, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên cần không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, đổi mới, sáng tạo, tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu, những yếu tố tích cực từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; mạnh mẽ dấn thân khởi nghiệp, lập nghiệp. Đồng thời, tuổi trẻ phải luôn là lực lượng xung kích giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc."

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần tiên phong trong việc quán triệt, thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng; chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo môi trường tốt nhất cho cán bộ Đoàn rèn luyện, trải nghiệm thực tiễn, phấn đấu, vươn lên, thực sự là đội ngũ kế cận có chất lượng của Đảng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn các cán bộ Đoàn tiêu biểu được tuyên dương và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018 cần phát huy những kết quả, thành tích đạt được, tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nỗ lực phấn đấu, lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa để mãi xứng đáng với niềm tin yêu của tuổi trẻ cả nước.

Cùng với đó, tổ chức Đoàn các cấp cần có kế hoạch bồi dưỡng, chăm lo và phát huy các điển hình tiên tiến, lan tỏa các giá trị cao đẹp, nhân rộng các tấm gương cán bộ Đoàn tiêu biểu, tạo nguồn cán bộ có chất lượng cho Đảng và hệ thống chính trị.

Khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam ngày càng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng và mong muốn tuổi trẻ cả nước phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, tiếp tục rèn đức, luyện tài, xung kích đổi mới, sáng tạo, lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Suốt 87 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã không ngừng giáo dục, hiệu triệu lớp lớp thanh niên giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Qua các phong trào, cuộc vận động do Đoàn phát động và tổ chức triển khai, tiêu biểu như “Thi đua giết giặc lập công," "Ba sẵn sàng," “Năm xung phong” với ý chí “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh," biết bao thế hệ thanh niên Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, cống hiến và hy sinh vì Tổ quốc, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa; khẳng định Đoàn là lực lượng hùng hậu, đội quân xung kích cách mạng, tiêu biểu cho ý chí bất khuất của dân tộc Việt Nam anh hùng, góp phần xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp cách mạng vẻ vang.

Khi đất nước hòa bình, đổi mới và hội nhập quốc tế, từ các phong trào, chương trình hành động của Đoàn như “Thanh niên lập nghiệp," "Tuổi trẻ giữ nước," "Thanh niên tình nguyện," "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc," "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp"... đã tạo môi trường thực tiễn sinh động để đoàn viên, thanh niên hăng hái thi đua học tập, lao động, sáng tạo, chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức, khoa học và công nghệ, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hình ảnh người thanh niên Việt Nam với màu áo xanh tươi trẻ cùng tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên,” “Đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần” đã tạo nên dấu ấn đẹp với xã hội, cộng đồng. Những chiến công, thành tích chói lọi đó đã góp phần tô thắm truyền thống 87 năm vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh./. 

Theo TTXVN

 [Về đầu trang]


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Toàn quyền Ô-xtrây-li-a

Ngày 24/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ngài Pi-tơ Cốt-gờ-rô (Peter Cosgrove), Toàn quyền Ô-xtrây-li-a (Australia), chào xã giao nhân chuyến thăm chính thức tới Việt Nam.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp ngài Pi-tơ Cốt-gờ-rô, Toàn quyền Ô-xtrây-li-a.

Ngài Pi-tơ Cốt-gờ-rô bày tỏ vui mừng được hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nêu ấn tượng tốt đẹp và ca ngợi những thành tựu phát triển của Việt Nam thời gian qua; bày tỏ phấn khởi trước việc quan hệ hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp và đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược tháng 3 vừa qua.

Toàn quyền Pi-tơ Cốt-gờ-rô khẳng định bất luận chính phủ nào cầm quyền ở Ô-xtrây-li-a thì quan hệ Ô-xtrây-li-a – Việt Nam vẫn luôn được coi trọng; Chính phủ Ô-xtrây-li-a mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại và giáo dục – đào tạo...; hoan nghênh Việt Nam cử quân nhân tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình tại Nam Xu-đăng; cam kết ủng hộ Việt Nam vào vị trí uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm chính thức Việt Nam của Ngài Toàn quyền Ô-xtrây-li-a vào thời điểm hai nước kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, tin tưởng rằng khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược mới được thiết lập sẽ đưa hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực phát triển sâu sắc. Việt Nam luôn ủng hộ vai trò của Ô-xtrây-li-a tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, mong muốn hai nước tiếp tục phối hợp hiệu quả trên các vấn đề khu vực và quốc tế.

Hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm chung về một số vấn đề quốc tế và khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông. Tổng Bí thư đánh giá cao quan hệ kết nối và giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày một phát triển, thể hiện qua lực lượng đông đảo người Việt sinh sống tại Ô-xtrây-li-a cũng như số lượng du học sinh Việt Nam tại Ô-xtrây-li-a. Tổng Bí thư bày tỏ Chính phủ và nhân dân Việt Nam chân thành cảm ơn sự hỗ trợ tích cực và hiệu quả của chính phủ Ô-xtrây-li-a dành cho Việt Nam trong thời gian qua, tin tưởng cùng với cầu Mỹ Thuận, cầu Cao Lãnh do phía Ô-xtrây-li-a viện trợ phần lớn sẽ là những cây cầu hữu nghị kết nối tình thân giữa hai đất nước./.

Theo TTXVN

 [Về đầu trang]


Quan hệ Việt Nam - Australia phát triển mạnh mẽ và hiệu quả

Sáng 24/5, lễ đón chính thức Toàn quyền Australia Peter Cosgrove và Phu nhân được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức trọng thể dành đón nguyên thủ quốc gia. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội đàm với Toàn quyền Peter Cosgrove.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Toàn quyền Australia Peter Cosgrove (Pi-tơ Cốt-gờ-rô) và Phu nhân tiến hành chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 23-26/5. Sáng 24/5, lễ đón chính thức Toàn quyền Australia Peter Cosgrove và Phu nhân được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức trọng thể dành đón nguyên thủ quốc gia.

Lễ đón chính thức Toàn quyền Australia Peter Cosgrove và Phu nhân được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội đàm với Toàn quyền Peter Cosgrove. Cùng tham dự hội đàm, về phía Việt Nam có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Australia Ngô Hướng Nam, Lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Công Thương, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Về phía Australia có Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Australia tại Việt Nam Craig Chittick (Cờ-rết Chít-tíc) cùng một số quan chức của Văn phòng Toàn quyền Australia.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng Ngài Peter Cosgrove lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Toàn quyền Australia; đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2018) và 20 năm thiết lập quan hệ quốc phòng (1998-2018); tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng vào việc củng cố và phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Australia.

Toàn quyền Peter Cosgrove bày tỏ vui mừng thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam; chúc mừng những thành tựu quan trọng của Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam ở khu vực và quốc tế; khẳng định Australia luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị với Việt Nam và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược vừa được thiết lập giữa hai nước. 

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Toàn quyền Peter Cosgrove.

Hai Nhà Lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển mạnh mẽ và hiệu quả của quan hệ Việt Nam - Australia trong thời gian qua; đánh giá cao việc thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao và các cấp, đặc biệt, riêng trong 6 tháng gần đây đã có 4 đoàn Lãnh đạo cấp cao hai nước, thể hiện sự coi trọng của hai bên đối với việc củng cố tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau trong bối cảnh quan hệ hai nước được nâng tầm. Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai rộng khắp các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao từ trung ương đến địa phương để tăng cường nhận thức của người dân hai nước, nhất là trong tầng lớp thanh niên, sinh viên, về quan hệ Việt Nam - Australia. Hai bên đánh giá hợp tác kinh tế - thương mại đạt được nhiều kết quả tích cực, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2017 đạt gần 6,5 tỷ USD, trong đó các mặt hàng nông-thủy sản và hoa quả nhiệt đới Việt Nam bắt đầu chiếm tỷ trọng đáng kể; đầu tư của Australia vào Việt Nam ở mức khá, với hơn 400 dự án và 1,8 tỷ USD vốn đầu tư, đứng 19/126 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Định hướng quan hệ Đối tác Chiến lược trong thời gian tới, hai bên nhất trí củng cố hơn nữa tin cậy chính trị và lòng tin chiến lược thông qua tăng cường trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, đồng thời xúc tiến các cơ chế, khuôn khổ hợp tác mới thành lập như Đối tác kinh tế, Đối tác nông nghiệp, Đối tác đổi mới sáng tạo, Cuộc họp cấp Bộ trưởng Ngoại giao...; và chú trọng đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hữu nghị của các giới trong xã hội. Hai Nhà Lãnh đạo nhấn mạnh hai bên cần nỗ lực hơn nữa để làm sâu sắc hơn các lĩnh vực hợp tác trụ cột như  an ninh - quốc phòng, kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, viện trợ phát triển...; làm đòn bẩy mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng khác.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên cần xem xét nghiêm túc các rào cản thương mại có thể ảnh hưởng đến các mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của nhau, đối với Việt Nam là các sản phẩm nông - thủy sản; có chính sách khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực Australia có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, như năng lượng, hạ tầng, viễn thông, tài chính - ngân hàng, khai khoáng, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, du lịch… Toàn quyền Peter Cosgrove khẳng định Australia sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác an ninh, quốc phòng với Việt Nam, chú trọng các lĩnh vực đào tạo, huấn luyện và tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; tích cực hỗ trợ Việt Nam giải quyết vấn đề bom mìn, cung cấp thông tin về quân nhân Việt Nam mất tích theo tinh thần Bản Ghi nhớ đã ký năm 2015.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn Australia tiếp tục dành ưu tiên trong hỗ trợ ODA cho Việt Nam; khẳng định các dự án phát triển của Australia đang được triển khai hiệu quả ở Việt Nam, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống người dân Việt Nam. Đặc biệt, sau cầu Mỹ Thuận, cầu Cao Lãnh do Chính phủ Australia tài trợ đã được hoàn thành đúng tiến độ và sẽ được khánh thành vào ngày 27/5/2018, trở thành một biểu tượng đẹp cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Australia.

Hai Nhà Lãnh đạo nhấn mạnh hợp tác giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch, lao động, thể thao..., là các lĩnh vực hai bên có nhiều tiềm năng và dư địa, đồng thời là các lĩnh vực có tác động tích cực, trực tiếp đối với việc tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, số học sinh, sinh viên Việt Nam sang Australia du học đang ngày càng tăng, hiện đạt gần 30.000 người; trong khi đó, Việt Nam đã đón gần 1.000 công dân Australia sang Việt Nam giao lưu, thực tập theo Kế hoạch Cô-lôm-bô Mới. Toàn quyền Peter Cosgrove bày tỏ ấn tượng với số lượng khách du lịch hai chiều giữa hai nước, đặc biệt khách du lịch Australia sang Việt Nam đã đạt gần 400.000 lượt năm 2017, tăng mạnh so với năm 2016. Hai bên nhất trí tạo điều kiện cho các hãng hàng không hai nước mở thêm đường bay thẳng giữa các thành phố lớn của hai nước; khuyến khích công dân hai bên tích cực tham gia Chương trình Lao động Kỳ nghỉ. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn và đề nghị Australia tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng đồng hơn 300.000 người Việt Nam tại Australia có cuộc sống tốt, hòa nhập và đóng góp tích cực cho sở tại cũng như quan hệ hai nước.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Toàn quyền Peter Cosgrove gặp gỡ báo chí sau hội đàm.

Bên cạnh hợp tác song phương, hai bên đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên khẳng định ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt; phối hợp lập trường trong vấn đề Biển Đông; và hợp tác chặt chẽ trong triển khai Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Cuộc hội đàm đã diễn ra trong bầu không khí thân mật và hiểu biết lẫn nhau. Toàn quyền Australia chân thành cảm ơn Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị, thân tình và trân trọng mời Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm chính thức Australia vào thời gian thuận tiện.

* Ngay sau hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Toàn quyền Peter Cosgrove đã có cuộc gặp gỡ với báo chí để thông báo về kết quả hội đàm.

* Trưa cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã chiêu đãi trọng thể Toàn quyền Peter Cosgrove, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao  Australia./.

Theo TTXVN

 [Về đầu trang]


Tổng Bí thư: Quân đội phải đi đầu trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn Quân đội đi đầu trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, rèn luyện, nâng cao tính chiến đấu cả trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm và chống giặc nội xâm, bảo vệ thành quả cách mạng.

 

Chiều 23/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu Công đoàn Quân đội xuất sắc nhân dịp về Thủ đô Hà Nội dự Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng các đại biểu tiêu biểu xuất sắc đại diện 18 vạn đoàn viên công đoàn trong toàn quân về dự Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ IX.

Sau 69 năm xây dựng, trưởng thành, tổ chức Công đoàn Quân đội đã phát triển mạnh với gần 1.000 công đoàn cơ sở và trên 18 vạn cán bộ, đoàn viên công đoàn đang làm nhiệm vụ trên khắp mọi miền Tổ quốc. Trong 5 năm qua, Công đoàn Quân đội đã tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng, nòng cốt là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã có hơn 26 nghìn công trình, sản phẩm, đề tài sáng tạo, làm lợi gần 3 nghìn tỷ đồng; luôn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào cả nước “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, qua đó tạo động lực thúc đẩy, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng nhiệt tình cách mạng, ý chí tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, dám nghĩ dám làm, vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật và ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất. Công đoàn Quân đội đã hỗ trợ 261 gia đình đoàn viên công đoàn nghèo xây mới và sửa chữa nhà với tổng số tiền trên 17 tỷ đồng trong Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn – Nghĩa tình đồng đội”, tạo quỹ trợ vốn cho các gia đình đoàn viên khó khăn vay để phát triển kinh tế với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng. Những việc làm đó có ý nghĩa thiết thực đối với công nhân lao động nghèo, chứa đựng tính nhân văn sâu sắc. 

Nói chuyện thân mật với các đại biểu Công đoàn Quân đội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Công đoàn là tổ chức của giai cấp công nhân Việt Nam, mang bản chất cách mạng, trung thành, tận tụy, hết lòng vì nước vì dân. Các đồng chí vừa là cán bộ công đoàn vừa là những người lính, mang bản chất của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Trong thực tế sản xuất, công tác và chiến đấu, các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở thành những tấm gương trong toàn quân”.

Tổng Bí thư mong muốn, các đại biểu Công đoàn Quân đội tiếp tục cùng các cấp ủy Đảng, chỉ huy trong toàn quân xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong bất kỳ hoàn cảnh nào giữ vững bản chất Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, bản chất công nhân Việt Nam, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, kiên định kiên quyết, cảnh giác với âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Quân đội phải đi đầu trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, rèn luyện, nâng cao tính chiến đấu cả trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm và chống giặc nội xâm, bảo vệ thành quả cách mạng. “Mỗi đồng chí là một chiến sỹ đi đầu trong sự nghiệp cách mạng chung của Đảng, của đất nước, dân tộc, không bao giờ mai một danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư mong rằng, với kinh nghiệm thực tiễn của mình, các đại biểu Công đoàn Quân đội sẽ tích cực đóng góp ý kiến, kinh nghiệm thực tiễn của mình, để Đại hội lần thứ IX Công đoàn Quân đội thành công tốt đẹp, đạt kết quả thực chất, đề ra định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới để Công đoàn Quân đội luôn xứng đáng với bản chất là tổ chức của giai cấp công nhân, của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng./.

Theo TTXVN

 [Về đầu trang]


Bảy nhiệm vụ, giải pháp cải cách tiền lương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21-5-2018 của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, trong đó nêu rõ 7 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để thực hiện.

Một là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quan điểm, mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp. Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, phương pháp, cách làm, tạo sự đồng thuận cao ở các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, người hưởng lương và toàn xã hội trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách tiền lương.

Hai là, khẩn trương xây dựng và hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, coi đây là giải pháp căn bản mang tính tiền đề để thực hiện cải cách tiền lương.

Trên cơ sở tổng kết việc thực hiện pháp luật cán bộ, công chức, viên chức; chọn lọc tiếp thu kinh nghiệm tốt của quốc tế, rà soát bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý về vị trí việc làm và các tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức gắn với từng vị trí việc làm trong khu vực công để làm căn cứ tuyển dụng, sử dụng, đánh giá và trả lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị trực tiếp xây dựng và hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, xác định cơ cấu công chức, viên chức, cấp bậc hàm sĩ quan; xác định khung năng lực theo từng vị trí việc làm và tinh giản biên chế theo các nghị quyết của Đảng và quy định của Nhà nước đã được ban hành. Trên cơ sở đó, thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang để thực hiện trả lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo.

Ba là, xây dựng và ban hành chế độ tiền lương mới.

Thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý chính sách tiền lương của toàn hệ thống chính trị. Bộ Chính trị quyết định chủ trương, nguyên tắc và giao Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo Chính phủ cụ thể hoá việc thống nhất quản lý, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền, uỷ quyền cho cơ quan chức năng ban hành văn bản chế độ tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ Trung ương đến cấp xã.

Sau khi báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị quyết định việc phân loại chức vụ tương đương trong hệ thống chính trị làm căn cứ xây dựng bảng lương mới.

Các cơ quan chức năng của Đảng và Nhà nước xây dựng văn bản quy định chế độ tiền lương mới báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định trước khi ban hành, để từ năm 2021 thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới theo nguyên tắc bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Bốn là, quyết liệt thực hiện các giải pháp tài chính, ngân sách, coi đây là nhiệm vụ đột phá để tạo nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương.

Thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về phát triển kinh tế tư nhân; về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước; Nghị quyết của Bộ Chính trị về cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công nhằm phát triển nguồn thu bền vững, tăng cường vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương.

Triển khai các nhiệm vụ cơ cấu lại thu ngân sách Nhà nước theo hướng bảo đảm tổng nguồn thu và cơ cấu thu bền vững. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chính sách thu theo hướng mở rộng cơ sở thuế, bao quát nguồn thu mới. Tăng cường quản lý thu, tạo chuyển biến căn bản trong việc chống thất thu, xử lý và ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn thuế. Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong sử dụng ngân sách Nhà nước và đầu tư xây dựng cơ bản. Quyết liệt thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Hằng năm dành khoảng 50% tăng thu dự toán và 70% tăng thu thực hiện của ngân sách địa phương, khoảng 40% tăng thu ngân sách Trung ương cho cải cách chính sách tiền lương.

Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả chi ngân sách Nhà nước; tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên tăng thêm hằng năm cho đến khi thực hiện khoán quỹ tiền lương trên cơ sở biên chế được cấp có thẩm quyền giao.

Nguồn thực hiện cải cách chính sách tiền lương còn dư sau khi bảo đảm điều chỉnh mức lương cơ sở hằng năm và bảo đảm các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành (đối với ngân sách địa phương), các dự án đầu tư theo quy định (đối với các địa phương có tỷ lệ điều tiết) theo nghị quyết của Quốc hội phải tiếp tục sử dụng để thực hiện cải cách chính sách tiền lương sau năm 2020, không sử dụng vào mục đích khác khi không được cấp có thẩm quyền cho phép.

Bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước như: Tiền bồi dưỡng họp; tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án; hội thảo... Thực hiện khoán quỹ lương gắn với mục tiêu tinh giản biên chế cho các cơ quan, đơn vị. Mở rộng cơ chế khoán kinh phí gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Không gắn mức lương của cán bộ, công chức, viên chức với việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định chính sách, chế độ không có tính chất lương. Nghiên cứu quy định khoán các chế độ ngoài lương (xe ô tô, điện thoại...). Chỉ ban hành các chính sách, chế độ mới khi đã bố trí, cân đối được nguồn lực thực hiện.

Đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi từ phí sang thực hiện giá dịch vụ sự nghiệp công, từng bước tính đúng, tính đủ các chi phí đối với các loại dịch vụ cơ bản, thiết yếu, đồng thời gắn với chính sách hỗ trợ phù hợp cho người nghèo, đối tượng chính sách. Đối với giá dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách Nhà nước, giao quyền tự chủ cho các đơn vị cung ứng dịch vụ tự quyết định theo nguyên tắc bảo đảm bù đắp chi phí và có tích luỹ.

Đơn vị sự nghiệp công lập đã tự chủ tài chính phải tự bảo đảm nguồn để thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm một phần chi thường xuyên, tiếp tục sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ (riêng ngành Y tế sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ các chi phí đã kết cấu vào giá dịch vụ), tiết kiệm 10% chi thường xuyên nguồn ngân sách tăng thêm hằng năm và sắp xếp từ nguồn dự toán ngân sách Nhà nước được giao để bảo đảm nguồn thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Đơn vị sự nghiệp công lập không có nguồn thu do ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên, thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên nguồn ngân sách tăng thêm hằng năm và sắp xếp từ nguồn dự toán ngân sách Nhà nước được giao để thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Năm là, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII và các đề án đổi mới, cải cách trong các ngành, lĩnh vực có liên quan là công việc rất quan trọng để cải cách chính sách tiền lương một cách đồng bộ.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới, tinh giản, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị và người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập với việc thể chế hoá và thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII, đặc biệt là việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách Nhà nước, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo nguồn bền vững cho cải cách chính sách tiền lương.

Sáu là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, lao động, doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội và pháp luật có liên quan đến chính sách tiền lương trong khu vực công và khu vực doanh nghiệp; đẩy mạnh phân cấp, giao quyền tự chủ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, bổ nhiệm, kỷ luật, trả lương và quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong doanh nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp. Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đối tượng và tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm liên thông, tích hợp với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác có liên quan.

Hoàn thiện cơ chế thoả thuận về tiền lương trong doanh nghiệp thông qua việc thiết lập cơ chế đối thoại, thương lượng và thoả thuận giữa các chủ thể trong quan hệ lao động theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, bảo đảm hài hoà lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động, tạo sự đồng thuận cao. Phát triển tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở, quản lý tốt việc thành lập và hoạt động của tổ chức đại diện người lao động. Cơ quan thống kê của Nhà nước công bố mức sống tối thiểu hằng năm để làm căn cứ xác định mức lương tối thiểu và khuyến nghị các định hướng chính sách tiền lương; tăng cường điều tra, công bố định kỳ thông tin, số liệu về tiền lương và thu nhập của cả khu vực công và khu vực thị trường. Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác nghiên cứu cơ bản và thiết kế chính sách về lao động và tiền lương.

Làm tốt công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành với cơ quan quản lý Nhà nước về đầu tư, tài chính các cấp trong quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước, tránh chồng chéo, lãng phí. Quy định rõ quyền hạn gắn với trách nhiệm người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách tiền lương theo quy định của pháp luật trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình né tránh, thực hiện không nghiêm túc hoặc không thực hiện nhiệm vụ được giao trong thực hiện cải cách chính sách tiền lương gắn với cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và vi phạm quy định của pháp luật về tiền lương. Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số và cơ chế báo cáo định kỳ, công khai, minh bạch thông tin, số liệu về tổ chức bộ máy Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các khoản chi tiền lương trong khu vực công.

Bảy là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Trên cơ sở quan điểm, chủ trương của Đảng, các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình bảo đảm thực hiện cải cách chính sách tiền lương đạt kết quả, mang lại hiệu ứng tích cực cho nền kinh tế.

Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương đồng bộ với sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

Nâng cao vai trò và năng lực của tổ chức công đoàn là tổ chức đại diện của người lao động trong quan hệ lao động phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế./.

Theo Chinhphu.vn 

 [Về đầu trang]


Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Đại hội Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam

Ngày 8-8, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai, nhiệm kỳ 2018-2023. Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện Hiệp hội cựu chiến binh quốc gia Lào; các Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, cùng gần 300 đại biểu đại diện các doanh nhân cựu chiến binh trong cả nước.

Thành lập năm 2013, Hiệp hội có 19 tổ chức hội viên tại 19 tỉnh, thành phố, đến nay đã phát triển được 38 tổ chức hội viên, có 7.728 doanh nghiệp, 82.791 trang trại của cựu chiến binh, tổng doanh thu đạt gần 200.000 tỷ đồng, nộp thuế hơn 12.000 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho hơn 800.000 người lao động. Hiệp hội đã ủng hộ xây dựng gần 400 nhà tình nghĩa, 50 nhà tình thương và đóng góp vào các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo 524 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hiệp hội phấn đấu tiếp tục phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, cùng các doanh nhân cựu chiến binh khác phục mọi khó khăn, đẩy mạnh sản xuất-kinh doanh, vươn lên làm ăn hiệu quả ngày càng cao hơn, doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh hơn, làm giàu chính đáng, đóng góp ngày càng nhiều cho xã hội. Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện và phát triển Hiệp hội cả về số lượng và chất lượng.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương, chúc mừng những thành tích to lớn mà Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; biểu dương các doanh nhân cựu chiến binh trên cả nước đã nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên, tích cực sản xuất kinh doanh, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.

Chủ tịch nước khẳng định, những kết quả và thành tích xuất sắc mà Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam đạt được trong thời gian qua rất đáng trân trọng. Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao hoạt động và những đóng góp tích cực của Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một số cựu chiến binh đã trở thành những doanh nhân giỏi, ứng dụng những tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho hàng nghìn người lao động, tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, giúp đỡ đồng chí, đồng đội và đồng bào còn gặp khó khăn, được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Đây là những tấm gương tiêu biểu về ý chí, nghị lực của “Bộ đội Cụ Hồ” đã vượt khó, vươn lên trên mặt trận mới - mặt trận chiến thắng nghèo nàn và lạc hậu.

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động của Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam trong nhiệm kỳ tới, Chủ tịch nước đề nghị Hiệp hội tập trung thực hiện tốt một số công tác trọng tâm như: Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến cho doanh nhân cựu chiến binh nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để hoạt động sản xuất kinh doanh của cựu chiến binh luôn phù hợp với định hướng phát triển chung. Phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận kinh tế đầy cam go, thử thách; huy động mọi tiềm năng, nội lực, tranh thủ mọi nguồn lực và chính sách hỗ trợ của Nhà nước, sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành địa phương; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm khắc phục khó khăn, đầu tư có hiệu quả vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phát triển mạnh các loại hình kinh tế. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa có khả năng cạnh tranh để giảm nghèo bền vững. Tăng cường ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh để sản xuất các sản phẩm hàng hóa có lợi thế cạnh tranh, phát triển các dịch vụ có giá trị gia tăng cao, đẩy mạnh xuất khẩu và thương mại nội địa; chủ động tham gia hội nhập quốc tế. Gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế với bảo đảm an ninh, quốc phòng và tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Chủ tịch nước đề nghị Hiệp hội đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu làm kinh tế giỏi” gắn với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu chiến binh Việt Nam và thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội, xây dựng Hiệp hội ngày càng vững mạnh. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình tiêu biểu; kịp thời biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân doanh nhân cựu chiến binh có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói, giảm nghèo để các phong trào thi đua trong doanh nhân cựu chiến binh phát triển ngày càng sâu rộng, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao.

Tiếp tục thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tích cực tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các chương trình xây dựng “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội”…, thể hiện tấm lòng nhân ái với cộng đồng, tình đồng chí thủy chung, nghĩa cử cao đẹp đối với đồng đội, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hiệp hội, thu hút ngày càng đông đảo các doanh nhân cựu chiến binh tham gia các hoạt động của Hiệp hội và thực hiện tốt chức năng là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên. Phối hợp chặt chẽ với Hội Cựu chiến binh các cấp, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể ở địa phương để hoạt động của Hội ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực.

Tại Đại hội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam; trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam.

Theo Báo Nhân Dân

 [Về đầu trang]


Thủ tướng Chính phủ chủ trì họp Ban Chỉ đạo 701

Sáng 7-8, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) đã họp phiên đầu tiên kể từ khi chính thức ra mắt vào tháng 4-2018. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 701 chủ trì phiên họp.

Ban Chỉ đạo 701 được thành lập trên cơ sở hợp nhất 2 ban chỉ đạo quốc gia về khắc phục hậu quả bom mìn và về khắc phục hậu quả chất độc hóa học. Tại phiên họp, các thành viên đã đánh giá các kết quả đạt được thời gian qua về công tác khắc phục, xử lý bom mìn, chất độc hóa học và các chính sách hỗ trợ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp

Ðánh giá cao sự hợp tác giữa các bộ, ngành, không để công việc bị gián đoạn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận, công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 là tích cực, hiệu quả.

Thủ tướng biểu dương nỗ lực của các thành viên Ban Chỉ đạo 701, của các cấp, các ngành, qua đó, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, bảo đảm an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ðến nay, Ban Chỉ đạo 701 đã chỉ đạo việc điều tra, lập bản đồ ô nhiễm bom mìn, vật liệu nổ trên phạm vi toàn quốc giai đoạn 1, qua đó, đã xác định được số xã ở 19 tỉnh, số diện tích đất bị ô nhiễm. Trong giai đoạn hiện nay, việc rà phá bom mìn thực hiện được khoảng 30-50 nghìn ha/năm trong khuôn khổ các dự án. Ðã thực hiện, hoàn thành việc xử lý chất độc đi-ô-xin ở sân bay Ðà Nẵng và bàn giao 29ha đất sạch để sử dụng mở rộng sân bay Ðà Nẵng phục vụ Hội nghị APEC và phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Về việc này, Thủ tướng đề nghị Bộ TN và MT chủ trì phối hợp với Bộ KH và CN  đánh giá và công bố chính thức kết quả dự án.

Bên cạnh đó, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã tiếp tục tổ chức thực hiện các chính sách trợ cấp ưu đãi đối với nhóm đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hướng dẫn khám giám định bệnh, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ.

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo tổ chức thực hiện dự án “Ðiều tra giải mã các đơn vị lực lượng vũ trang hoạt động trong các vùng bị quân đội Mỹ phun rải đi-ô-xin tại Việt Nam”. Bộ LÐ-TB và XH đã hỗ trợ thí điểm mô hình trợ giúp sinh kế nạn nhân bom mìn hòa nhập cộng đồng tại một số địa phương.

“Chúng ta phải tiến hành giai đoạn nữa để đất nước ta không còn bom mìn, hạn chế đến mức tối đa việc phơi nhiễm đi-ô-xin”, Thủ tướng nói và chỉ ra một số tồn tại cần lưu ý như công tác xử lý bom mìn, chất độc hóa học đạt kết quả thấp so với quy mô, yêu cầu thực hiện; chưa làm chủ được công nghệ xử lý chất độc hóa học/đi-ô-xin; giải quyết chế độ chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin còn bất cập, chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương…

“Việc quan trọng của Ban Chỉ đạo là phải phát hiện các bất cập, tồn tại, hạn chế để khắc phục và làm tốt hơn trong thời gian tới. Ðây là yêu cầu lớn đối với các thành viên Ban Chỉ đạo”, Thủ tướng nói và nhấn mạnh, phải luôn xác định công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học là nhiệm vụ cấp bách, thể hiện tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc của một đất nước bị chiến tranh nhiều năm.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục xây dựng bản đồ ô nhiễm đi-ô-xin và bom mìn. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện chế độ chính sách khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học trực tiếp cho các đối tượng, nhất là hỗ trợ y tế, việc làm cho nạn nhân và người có liên quan, “mục tiêu của chúng ta là không ngừng chăm lo cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng bom mìn, chất độc hóa học ngày càng tốt hơn, mà chúng ta phải chú ý đến thế hệ thứ 3 ở những vùng này”. Việc hỗ trợ này phải bảo đảm chính xác, đúng đối tượng, không để sót ai. Ðồng thời, tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế để huy động nguồn lực cho công tác khắc phục hậu quả bom mình, chất độc hóa học.

Thủ tướng giao cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 701 tiếp thu các ý kiến tại phiên họp để hoàn chỉnh chương trình công tác của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới./.

Theo chinhphu.vn

 [Về đầu trang]


Ðánh giá mô hình thí điểm "Cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện"

Trong hai ngày 7 và 8-8, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng: Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận T.Ư và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, cùng Ðoàn công tác của Ban Tổ chức T.Ư, Ban Dân vận T.Ư, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và đại diện các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội đã làm việc tại tỉnh Quảng Ninh, đánh giá kết quả thực hiện mô hình thí điểm "Cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện".

Thực hiện Kết luận của Ban Bí thư T.Ư Ðảng về "Thí điểm thực hiện việc sử dụng cơ quan giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện" năm 2015, Quảng Ninh triển khai thực hiện Ðề án "Xây dựng cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện" tại 14/14 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh theo nguyên tắc "9 chung và 15 chia".

Ngay sau khi mô hình này được phê duyệt và triển khai thí điểm, các địa phương đã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn nghiên cứu xây dựng đề án phù hợp để thực hiện bảo đảm sự liên thông đồng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Ðến nay có 7/14 địa phương triển khai mô hình "Khối dân vận cấp xã", 6/14 địa phương triển khai mô hình "Bộ phận tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội"; 1/14 địa phương thực hiện mô hình "Bộ phận phối hợp thống nhất hành động khối MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội". Tuy có sự khác nhau về lựa chọn mô hình song các địa phương đều tập trung vào các nhóm nhiệm vụ chung.

Theo đó, các cơ quan được hình thành trên nguyên tắc: Không hạn chế vai trò, vị trí, tính chất độc lập của các tổ chức; sự hoạt động hiệu quả , tham mưu và triển khai đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được quy định, kể cả nhiệm vụ chuyên biệt. Cơ quan Khối có chức năng tham mưu, giúp việc chung, đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo quy định của luật, pháp lệnh và điều lệ của từng tổ chức. Theo đó, Thủ trưởng Cơ quan Khối tỉnh Quảng Ninh là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Qua thời gian thí điểm, triển khai mô hình cho thấy nhiều ưu điểm như: Bảo đảm sự phối hợp, thống nhất; tiết kiệm nguồn lực; rõ hơn sức mạnh của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; giảm hành chính hóa, huy động sự tự nguyện của nhân dân, tăng tính thuyết phục, hiệu quả; đổi mới và nâng cao hiệu quả giám sát, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tích cực tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Bộ máy biên chế tinh gọn, tiết kiệm, giảm từ 33 ban chuyên môn của sáu tổ chức xuống còn sáu ban, giảm được 69 vị trí chức danh lãnh đạo trưởng, phó các ban chuyên môn của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; niềm tin của nhân dân được nâng lên.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, muốn tinh gọn, nâng cao hiệu quả của các bộ máy, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ thì phải triển khai vào thực tiễn. Mô hình nêu trên cũng vậy, muốn có hiệu quả phải được triển khai nhanh vào thực tiễn và đã giao cho tỉnh Quảng Ninh triển khai thí điểm. Trên thực tế, trong quá trình triển khai, tỉnh Quảng Ninh đã rất thận trọng nghiên cứu văn bản của Trung ương, nghiên cứu cơ chế vận hành của các tổ chức và đã vận dụng sáng tạo vào thực tiễn tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh, để nâng cao hiệu quả hoạt động tham mưu của khối. Quảng Ninh có nhiều nỗ lực, nhất là trong việc ban hành quy chế, chương trình, kế hoạch. Ðây là mô hình chung đầu tiên của MTTQ và các tổ chức chính trị. Ðồng chí Trương Thị Mai đề nghị Quảng Ninh tiếp tục nghiên cứu và làm rõ thêm các vấn đề: Cơ quan này là cơ quan tham mưu, giúp việc hay là cơ quan điều hành khối? Cơ chế nào trội hơn? Cơ chế thủ trưởng khối có cần làm rõ hơn hay không? Một số tổ chức chính trị cần được quan tâm hơn nữa như MTTQ, công đoàn… để nhiệm vụ không bị lu mờ.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định, khối MTTQ và các tổ chức chính trị tại tỉnh Quảng Ninh luôn giữ quyết tâm cao, trách nhiệm trong việc triển khai thí điểm đề án. Qua những kết quả thực tiễn đã đạt được, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Quảng Ninh tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các đại biểu để đưa vào hoàn thiện tổng kết mô hình thí điểm này. Ðồng thời đề nghị các bộ, ban, ngành chung tay đồng hành cùng với Quảng Ninh, tăng cường tính đoàn kết của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; phải bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân; phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của khối.

Theo Báo Nhân Dân

 [Về đầu trang]


Ngoại giao Việt Nam: Chủ động, sáng tạo, hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, những kết quả của công tác đối ngoại thời gian qua đã khẳng định tính đúng đắn trong đường lối đối ngoại Đại hội XII của Đảng và các chủ trương liên quan đến công tác đối ngoại của Đảng ta.

Sáng 13/8, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 với chủ đề "Ngoại giao Việt Nam: Chủ động, sáng tạo, hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII" đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội).

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Tô Lâm; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.

Đến dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ lão thành của Bộ Ngoại giao qua các thời kỳ; các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cùng lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt của Bộ Ngoại giao.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 diễn ra vào thời điểm rất quan trọng. Đây là dịp ngành Ngoại giao và đất nước kiểm điểm giữa kỳ việc triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XII của Đảng và hướng tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII và Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 -  2020.

Phó Thủ tướng cho rằng, kể từ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 năm 2016 đến nay, tình hình thế giới, khu vực có những chuyển động hết sức nhanh chóng, phức tạp và có những diễn biến mang tính bước ngoặt. Điểm sáng đáng mừng là kinh tế thế giới đã bước vào giai đoạn tăng trưởng mới cao hơn, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vẫn đi đầu về tăng trưởng và liên kết kinh tế. Tuy nhiên, vẫn có nhiều nhân tố gây bất ổn, rủi ro như chủ nghĩa bảo hộ, chống toàn cầu hóa, xung đột thương mại, tác động không thuận đến đà phát triển của kinh tế thế giới và Việt Nam. Tình hình chính trị - an ninh thế giới và khu vực cũng đang có nhiều biến động như sự điều chỉnh và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chủ nghĩa dân túy, thực dụng gia tăng; sự vận động, đấu tranh giữa các trào lưu, xu thế cũ và mới diễn ra hết sức gay gắt; tình hình Biển Đông vẫn diễn biến ngày càng phức tạp, thách thức an ninh và ổn định ở khu vực cũng như quyền và lợi ích chính đáng của nhiều nước, trong đó có Việt Nam.

Phó Thủ tướng đánh giá, ngành Ngoại giao đã bám sát đường lối đối ngoại Đại hội XII của Đảng, kiên trì về nguyên tắc; kiên định về mục tiêu; chủ động, linh hoạt trong triển khai và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Với mục tiêu bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia – dân tộc, ngành Ngoại giao đã tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng yếu về đối ngoại mà Đại hội XII của Đảng đề ra, đặc biệt là hai nhóm nhiệm vụ lớn mà đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ đạo tại Hội nghị Ngoại giao 29 là tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước và góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, lãnh thổ và giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Phó Thủ tướng cho rằng, những thành tựu đối ngoại đạt được trong những năm qua, trước hết, là do chủ trương đường lối đúng đắn của Đảng về đối ngoại, sự chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và tham gia trực tiếp của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Đồng thời, sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ hiệu quả của các bộ, ban, ngành địa phương, sự quan tâm và đồng hành của người dân và doanh nghiệp đã tạo thành sức mạnh tổng hợp làm nên những thành tựu quan trọng trên mặt trận đối ngoại.   

Tại phiên khai mạc, tiếp theo báo cáo công tác của Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh đã có bài phát biểu nhấn mạnh những thành tựu đối ngoại đã đạt được từ sau Hội nghị Ngoại giao 29 đến nay, đánh giá cao sự phối hợp giữa ngành Ngoại giao với các “binh chủng” khác, tạo nên sức mạnh to lớn trên mặt trận đối ngoại thời gian qua. Các phát biểu cũng nêu những đánh giá, nhận định về tình hình thế giới, khu vực, đề xuất những phương hướng, biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành trên lĩnh vực đối ngoại, thực hiện thành công những nhiệm vụ đối ngoại mà Đại hội XII của Đảng đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Hội nghị Ngoại giao lần này là sự kiện quan trọng không chỉ đối với ngành ngoại giao, mà còn là ngày hội của toàn thể cán bộ làm công tác đối ngoại của đất nước. Đây là dịp để toàn ngành Ngoại giao nhìn lại quá trình gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về đối ngoại và trên cơ sở đó đề xuất các phương hướng, biện pháp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm cho những năm tới; đồng thời góp phần vào việc chuẩn bị tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới và chuẩn bị văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư đánh giá cao công tác đối ngoại trong ba năm qua đã được triển khai rất thành công theo đường lối đối ngoại Đại hội XII của Đảng, đạt được nhiều kết quả quan trọng, trở thành một điểm sáng trong toàn bộ những thành tựu chung của đất nước. Nổi bật là: Công tác đối ngoại đã đóng góp rất quan trọng vào việc duy trì, củng cố môi trường hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Công tác đối ngoại đã phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, nhất là kinh tế đối ngoại. Hội nhập kinh tế tiếp tục tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế đất nước; Công tác đối ngoại tiếp tục góp phần quan trọng nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đưa quan hệ của Việt Nam với các nước, nhất là các đối tác ưu tiên, quan trọng đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững. Quan hệ với các nước lớn tiếp tục được củng cố và thúc đẩy hài hòa; ta đã đẩy mạnh hội nhập quốc tế trên mọi mặt, tiếp tục phát huy vai trò tích cực tại các thể chế khu vực và toàn cầu, trong đó nổi bật là tham gia xây dựng Cộng đồng ASEAN, đàm phán và tham gia các hiệp định thương mại tự do luôn được quan tâm, thúc đẩy. Đặc biệt ta đã tổ chức thành công năm APEC 2017, tranh thủ tốt vị trí nước chủ nhà, khẳng định được vai trò của Việt Nam trong việc xử lý những vấn đề quốc tế và khu vực. Công tác bảo hộ công dân, ngư dân tiếp tục được quan tâm; công tác thông tin đối ngoại, ngoại giao văn hóa được triển khai đồng bộ, hiệu quả; công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài được thực hiện tốt; công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân được triển khai khá đồng bộ, chặt chẽ, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tổng Bí thư cho rằng, những kết quả nêu trên khẳng định tính đúng đắn trong đường lối đối ngoại Đại hội XII của Đảng và các chủ trương liên quan đến công tác đối ngoại của Đảng ta. Ta đã thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, vì lợi ích quốc gia – dân tộc. Có được các kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo chặt chẽ, thường xuyên của Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự điều hành chủ động, linh hoạt của Nhà nước, sự vào cuộc và triển khai tích cực của tất cả các cấp, các địa phương, các ngành, nhất là ngành Ngoại giao.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, những kết quả trên có sự đóng góp rất quan trọng của đội ngũ cán bộ đối ngoại nói chung và cán bộ ngoại giao nói riêng, với tâm huyết, trách nhiệm và trình độ chuyên môn cao, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với chế độ, luôn đặt lên hàng đầu lợi ích quốc gia – dân tộc, luôn cháy bỏng khát khao cống hiến và phục vụ. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những đóng góp to lớn, rất có ý nghĩa của đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nói chung và của ngành Ngoại giao nói riêng. Tổng Bí thư cũng đề nghị ngành đối ngoại không tự mãn với những kết quả đã đạt được mà cần kiểm điểm kỹ, rút kinh nghiệm và đánh giá những hạn chế để khắc phục như tình trạng triển khai chậm các cam kết quốc tế, công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương có lúc còn thiếu chặt chẽ, công tác nghiên cứu chiến lược cần được tăng cường…

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của công tác đối ngoại từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội, ngành Ngoại giao phải bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết Trung ương, chương trình hành động của Chính phủ và của Bộ Ngoại giao để tiếp tục triển khai công tác đối ngoại. Các chủ trương, đường lối và nhiệm vụ đối ngoại lớn mà Đại hội XII của Đảng đã thông qua là căn cứ và định hướng quan trọng để đẩy mạnh công tác đối ngoại trong thời gian tới.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tổng Bí thư nhấn mạnh 8 nhóm biện pháp mà ngành ngoại giao cần tập trung thúc đẩy trong thời gian tới, bao gồm: tiếp tục đổi mới tư duy trong công tác đối ngoại, dám nghĩ, dám làm, có tinh thần chủ động tiến công, dám vượt ra khỏi những tư duy, những lĩnh vực quen thuộc để có suy nghĩ và hành động vượt tầm quốc gia, đạt tới tầm khu vực và quốc tế; tiếp tục quán triệt thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, vì lợi ích quốc gia dân tộc; chủ động tích cực tham gia đóng góp, xây dựng và định hình các cơ chế đa phương, đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, trong đó có việc xây dựng Chiến lược tổng thể về đối ngoại đa phương đến năm 2030; nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, nhất là hợp tác kinh tế và hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, an ninh – quốc phòng với các nước, tiếp tục đưa quan hệ với các nước đi vào chiều sâu; tiếp tục triển  khai có hiệu quả chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và thực hiện có hiệu quả các cam kết quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển bền vững của đất nước; nâng cao hơn nữa chất lượng dự báo chiến lược; nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ban, ngành và địa phương, nhất là giữa ngoại giao với quốc phòng – an ninh trong triển khai các hoạt động đối ngoại. Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh cần tăng cường, chú trọng công tác xây dựng ngành, tập trung vào hai nhiệm vụ chính là sắp xếp tổ chức bộ máy và đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ theo các nghị quyết liên quan gần đây của Trung ương và Bộ Chính trị.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, đề nghị các đại biểu dự Hội nghị quán triệt các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, tập trung tâm huyết và trí tuệ để làm rõ những vấn đề còn tồn tại, phát huy những kết quả đã đạt được nhằm triển khai thắng lợi những nhiệm vụ đối ngoại mà Đảng và Nhà nước giao phó./.

Theo ĐCSVN

 [Về đầu trang]


Nhiều hoạt động thiết thực trên quê hương Bác Tôn

Nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Ðức Thắng, Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh An Giang tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, thi đua lao động sản xuất, đền ơn đáp nghĩa...

Toàn tỉnh An Giang đã đăng ký 23 công trình an sinh xã hội, tổng trị giá hơn 21,5 tỷ đồng, trong đó một số công trình lớn như: Trung ương MTTQ Việt Nam xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết với số tiền 500 triệu đồng tại khu dân cư Sông Hồng, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên; xây hai cống tại xã Mỹ Hòa Hưng (TP Long Xuyên), trị giá 1,6 tỷ đồng. Ban Trị sự T.Ư Phật giáo Hòa Hảo xây dựng cầu Khánh An tại xã Mỹ Hòa Hưng, trị giá 500 triệu đồng…

Ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 33 năm 2018; lựa chọn và tổ chức triển lãm ảnh tại TP Châu Ðốc, TP Long Xuyên. Bên cạnh đó là các hoạt động như: hội diễn "Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông" lần thứ 16; triển lãm tư liệu chuyên đề "An Giang quê hương chiến sĩ cách mạng, Chủ tịch nước Tôn Ðức Thắng"; Tuần lễ Văn hóa và Du lịch kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Ðức Thắng; phối hợp tổ chức tua xe đạp toàn quốc về nông thôn tranh Cúp Gạo Hạt Ngọc Trời lần thứ 23 năm 2018...

Các ngành, địa phương cũng tổ chức nhiều hoạt động thi đua chào mừng như: TP Long Xuyên thực hiện xã hội hóa xây dựng bốn khu nhà ở cho hộ nghèo tại các phường Mỹ Thới, Mỹ Hòa và hai xã Mỹ Thạnh, Mỹ Hòa Hưng, với tổng diện tích khoảng 4.700 m2; nâng cấp đồng bộ 167 tuyến đường giao thông đô thị. Thành phố Châu Ðốc xây dựng bộ tư liệu hướng dẫn du lịch trên địa bàn. Huyện Châu Thành tổ chức lắp đặt đèn hoa led chào mừng 130 năm Ngày sinh Bác Tôn từ nguồn ngân sách và xã hội hóa, với tổng số tiền 480 triệu đồng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai đề án liên kết sản xuất giống cá tra ba cấp chất lượng cao vùng đồng bằng sông Cửu Long, góp phần phát triển ngành hàng cá tra theo hướng bền vững đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước, quốc tế… Tỉnh đoàn An Giang tổ chức hành trình "Tuổi trẻ quê hương Bác Tôn với Côn Ðảo" năm 2018; giao lưu văn hóa văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ đóng quân trên địa bàn và các cựu tù chính trị tại Côn Ðảo…

Dịp này, Ðài Phát thanh và Truyền hình An Giang tổ chức liên hoan đờn ca tài tử và trích đoạn cải lương trên sóng Phát thanh và Truyền hình An Giang lần thứ nhất năm 2018, góp phần bảo tồn văn hóa phi vật thể của nhân loại; phối hợp tổ chức Giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 19 năm 2018...

* Tiếp tục khẳng định vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa; khẳng định vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Tỉnh ủy Bình Ðịnh đã đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền. Theo đó, Ủy ban MTTQ tỉnh và các hội, đoàn thể chính trị - xã hội hướng dẫn, tổ chức các phong trào "Ðền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn"; các hoạt động nhân đạo từ thiện, nêu gương người tốt, việc tốt; đẩy mạnh các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh. Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan, triển lãm, chiếu phim, tổ chức chương trình văn hóa văn nghệ phục vụ nhân dân; các hoạt động thông tin cổ động hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến, biên giới, hải đảo. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các đơn vị liên quan định hướng các cơ quan báo chí, hệ thống đài truyền thanh cơ sở, các trang thông tin điện tử tuyên truyền sâu rộng trong dịp kỷ niệm; theo dõi, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải các quan điểm sai trái, xuyên tạc sự kiện lịch sử...

Các ban tuyên giáo huyện ủy, thị ủy, thành ủy tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội tại địa phương, đơn vị mình. Hội Văn hóa nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh động viên văn nghệ sĩ, phóng viên bám sát thực tiễn tuyên truyền, sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí có chất lượng cao về Tổ quốc, Ðảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, con người Việt Nam.

Theo TTXVN

 [Về đầu trang]


ASOSAI 14: Chung sức tạo động lực mới vì sự thịnh vượng của các nước trong khu vực

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu, những kết quả, thành tích và đóng góp của ASOSAI trong suốt chặng đường 40 năm qua.

Phát biểu trong Lễ khai mạc Đại hội Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (Đại hội ASOSAI 14) sáng 19-9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, thời gian qua, Việt Nam đã đăng cai, tổ chức thành công nhiều sự kiện quốc tế quan trọng như: Diễn đàn Kinh tế thế giới về Đông Á (năm 2010), Đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới IPU 132 (năm 2015), Hội nghị Thượng đỉnh APEC năm 2017. Gần đây nhất, Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN vừa tổ chức từ ngày 11 đến 13-9 mang lại kết quả hết sức thành công.

Theo Chủ tịch Quốc hội, điều này thể hiện vai trò, vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế, đồng thời góp phần củng cố cơ chế hợp tác đa phương trong khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, tiếp nối thành công của các sự kiện nói trên, Đại hội ASOSAI 14 năm 2018 được đánh giá là một sự kiện ngoại giao chuyên môn cấp cao hết sức quan trọng của khu vực châu Á.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức sự kiện có quy mô lớn trong lĩnh vực kiểm toán công với sự tham gia của các đoàn đại biểu quốc tế đại diện cho các cơ quan kiểm toán tối cao đến từ 46 quốc gia thuộc khu vực châu Á. Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đại hội lần này được tổ chức vào một dịp hết sức đặc biệt, đó là kỷ niệm 40 năm ngày hiến chương của ASOSAI. Nhân dịp sự kiện quan trọng này, Chủ tịch Quốc hội gửi lời chúc mừng và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu, những kết quả, thành tích và đóng góp của ASOSAI trong suốt chặng đường 40 năm qua. “ASOSAI đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp vai trò quan trọng củng cố và phát triển năng lực các SAI thành viên, đóng góp thành tựu vào quá trình phát triển của mỗi nước, cũng như sự tiến bộ của khu vực” - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, với vai trò là cơ quan kiểm toán tối cao duy nhất của mỗi quốc gia, hoạt động kiểm toán đóng vai trò chủ chốt trong giám sát các hoạt động quản lý, sử dụng ngân sách, góp phần bảo đảm minh bạch các quan hệ kinh tế, tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và tài sản công của các quốc gia trong khu vực. Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ sự vui mừng và đánh giá cao sự chủ động tích cực của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trong việc tham gia các hoạt động của ASOSAI và Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao Đông Nam Á - ASEANSAI.

Theo Chủ tịch Quốc hội, năm 2018 cũng đánh dấu 24 năm trưởng thành và phát triển của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam. Hội nhập và hợp tác quốc tế sâu rộng là yêu cầu tất yếu giúp Kiểm toán Nhà nước Việt Nam nhanh chóng tiếp cận, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm tiên tiến và thông lệ tốt về lĩnh vực kiểm toán công của thế giới để nâng cao năng lực hoạt động chuyên môn; đồng thời tạo cơ hội để Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tham gia, đóng góp một cách tích cực, hiệu quả cho cộng đồng các cơ quan kiểm toán tối cao trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam không ngừng tăng cường sự công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, chính quy, từng bước hiện đại hóa trong hoạt động, xây dựng đội ngũ kiểm toán viên có đạo đức nghề nghiệp, công minh, chính trực, “nghệ tinh, tâm sáng”, được trang bị phương pháp kiểm toán hiện đại. Trong thời gian tới, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam phải tiếp tục phát huy vai trò bảo vệ pháp luật, bảo vệ sự liêm chính của toàn hệ thống trong quản lý tài chính công và tài sản công. 

Chia sẻ tại Lễ Khai mạc, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cũng cho biết, mỗi kỳ đại hội, ASOSAI đều đưa ra một thông điệp thể hiện cam kết của cộng đồng ASOSAI vì mục tiêu chiến lược. Gần đây nhất, đại hội ASOSAI lần thứ 13 năm 2015 tại Ma-lai-xi-a đã đưa ra chủ đề “Ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng và hiệu quả kiểm toán”. Tuy nhiên, ông cho rằng, ngày nay, trong bối cảnh khu vực cũng như thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức toàn cầu, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững nhưng phải đồng thời phải bảo vệ môi trường. Bởi vậy, với đại hội ASOSAI 14, ngoài việc thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng chung, chủ đề “Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững” là một trong những nội dung nghị sự quan trọng. Điều này thể hiện thông điệp, sự cam kết, nỗ lực và đóng góp thiết thực của cộng đồng ASOSAI trong công cuộc theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc và giải quyết những thách thức về môi trường toàn cầu.

Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tuyên bố Hà Nội sẽ là văn kiện chính thức của Đại hội ASOSAI 14. Tổng Kiểm toán Nhà nước cho rằng, Tuyên bố Hà Nội được kỳ vọng sẽ đóng góp cho cộng đồng các cơ quan kiểm toán tối cao về các hoạt động phát triển năng lực cho các SAI thành viên nhằm tăng cường giải quyết vấn đề môi trường. Văn kiện cũng hy vọng đưa ra các đề xuất quan trọng nhằm hoàn thiện các hướng dẫn, quy trình, chuẩn mực kiểm toán vì mục tiêu phát triển bền vững tại các quốc gia thành viên./.

Theo dangcongsan.vn

 [Về đầu trang]


Phát triển kinh tế phải đi kèm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa

"Lo kinh tế là cần thiết và quan trọng nhưng không lo xây dựng văn hoá thì xã hội sẽ không còn ý nghĩa. Kinh tế phải đi kèm với sự gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá " - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo như vậy tại Hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá giai đoạn 2000-2018 được tổ chức ngày 21/9, tại Hà Nội.

Cùng tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá”, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và 15.000 đại biểu tại các điểm cầu trên cả nước.

Nét văn hoá truyền thống của dân tộc    

Biểu dương sự nỗ lực và những thành tích đạt được của các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương, Thủ tướng nhấn mạnh, phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá là một chủ trương lớn, giải pháp quan trọng về xây dựng văn hoá Việt Nam với mục tiêu chung là xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống tốt đẹp, đời sống văn hoá phong phú, tinh thần đoàn kết và đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Thủ tướng đánh giá, cùng với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, từng gia đình, từng dòng tộc ..., 18 năm qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá " đã thực sự trở thành cuộc vận động văn hoá lớn và nhận được sự ủng hộ đông đảo của các tầng lớp nhân dân. “Đây là sợi dây gắn kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động trên toàn quốc”, Thủ tướng nói và nhận xét phong trào đã phát triển mạnh mẽ, có tác dụng tích cực, đặc biệt là việc xây dựng gia đình văn hoá với những truyền thống tốt đẹp "ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo". Theo Thủ tướng, đây là yếu tố quan trọng để giáo dục truyền thống gia đình, dòng tộc, góp phần duy trì các "tế bào" của xã hội lành mạnh, văn minh.

Bên cạnh đó, phong trào đã khơi dậy lòng tự hào dân tộc, các truyền thống văn hoá tốt đẹp của cha ông được phát huy, đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ kẻ trồng cây" được đề cao, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hướng về cội nguồn, "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" được phát triển sâu rộng, phong phú, sinh động. Đặc biệt, tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau, thương yêu giúp đỡ, quan tâm lẫn nhau trong từng thôn xóm, bản làng, khu phố... Đây là nét văn hoá, truyền thống đáng quý của dân tộc", Thủ tướng nhấn mạnh. 

Thủ tướng cũng nhìn nhận, phong trào này đã lan toả, trở thành động lực với tinh thần tự nguyện đóng góp sức người, sức của trong xây dựng quê hương đất nước, xây dựng nông thôn mới. Nhiều tấm gương tốt, người tốt, việc tốt được tôn vinh, nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng đời sống văn hoá được nhân rộng.

"Qua thực hiện phong trào, chúng ta có 1.200.000 gương người tốt việc tốt. Khi có một em bé, một phụ nữ khi gặp tai nạn giao thông nhiều người xắn tay áo giúp đỡ, lấy phương tiện chở đến bệnh viện". Thủ tướng nêu ví dụ. 
Thủ tướng cũng bày tỏ vui mừng vì qua phong trào, đã xây dựng được đội ngũ cán bộ từ Trung ương đến cơ sở tâm huyết, trách nhiệm để đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng đời sống văn hoá đi vào thực tiễn. Thủ tướng đặc biệt đánh giá cao những cá nhân, nghệ sỹ , trưởng tộc , nhiều gia đình, trưởng thôn, trưởng bản...có nhiều đóng góp cho phong trào.  
Huy động sức mạnh tổng hợp
Tuy nhiên đề cập đến những bất cập, yếu kém trong thực hiện phong trào, Thủ tướng chỉ rõ một số cấp uỷ, tổ chức Đảng chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của phong trào, chưa sâu sát trong việc lãnh đạo, chỉ đạo những công việc triển khai, thực hiện phong trào. Ở một số nơi việc thực hiện phong trào còn mang tính hình thức, nặng về số lượng, nhẹ về chất lượng. Đặc biệt là trong nhận thức còn cho rằng việc thực hiện phong trào này là của riêng mình, riêng ngành văn hoá chứ không phải của các cấp, của cộng đồng, của toàn dân. 

Công tác phối hợp trong triển khai, thực hiện phong trào thiếu chặt chẽ, chưa rõ nhiệm vụ được phân công nên chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo có một số nơi chưa cao, chưa toàn diện. Năng lực tổ chức công việc của nhiều cán bộ phong trào cũng hạn chế; việc dành nguồn lực cho hoạt động của phong trào tại các cấp gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu. Đi liền với đó là chất lượng hoạt động văn hoá chưa cao, chưa đồng đều giữa các vùng miền, kết quả đạt được chưa bền vững.

"Lo kinh tế là cần thiết và quan trọng nhưng không lo xây dựng văn hoá thì xã hội sẽ không còn ý nghĩa. Kinh tế phải đi kèm với sự gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá ". Thủ tướng nêu rõ. 
Để thực hiện tốt hơn nữa phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", Thủ tướng đề nghị cần phải xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh ở cả cấp độ quốc gia, ở địa phương, cơ sở, trong cộng đồng dân cư, ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tôn vinh đề cao những phẩm chất tốt đẹp, cao thượng, nhân văn bên cạnh đó cần đấu tranh, phê phán, chống các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực, trái đạo lý để xây dựng đời sống văn hoá là việc làm của toàn dân và là nhiệm vụ bao trùm và lâu dài. Phải huy động được sức mạnh tổng hợp trong việc triển khai thực hiện, Thủ tướng quán triệt tại hội nghị.
Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương về phong trào "Toàn đân đoàn kết xây dựng đời sống  văn hoá" cần xây dựng kế hoạch phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai thực hiện toàn diện phong trào; đổi mới nội dung, phương thức theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát thực tiễn có trọng tâm, trọng điểm. Dành thời lượng cần thiết trong tuyên truyền về phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" , nhân rộng những mô hình tốt (dòng tộc, gia đình, thôn, huyện, khu phố...). 
Thủ tướng đề nghị phát huy lối sống "mỗi người vì một người, một người vì mọi người" nhất là vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên các cấp. Có cách nghĩ, cách làm sáng tạo, kịp thời bổ sung những giải pháp phù hợp trong thực hiện phong trào của mỗi vùng miền. Thực hiện nghiêm túc, khách quan, công bằng việc bình xét và công nhận các gia đình văn hoá theo đúng quy định để nâng cao chất lượng các gia đình văn hoá, phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện trong cộng đồng xã hội. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, hỗ trợ đóng góp cho phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá". 
Cấp uỷ, chính quyền các cấp dành nguồn lực và thời gian cho việc xây dựng và phát triển phong trào cũng như giữ gìn, xây dựng nền văn hoá nói chung trong thời gian tới. 
Trên 1.200.000 gương người tốt, việc tốt
Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá giai đoạn 2000-2018", phong trào này luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ, các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân. Phong trào đã diễn ra sôi nổi, liên tục, rộng khắp, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các phong trào thi đua yêu nước khác, trở thành động lực mạnh mẽ, xây dựng những cá nhân, tập thể, gia đình, làng xóm, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá, phấn đấu theo tiêu chuẩn con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, tạo dựng diện mạo mới trong xây dựng và phát triển đất nước, gắn kết chặt chẽ các nội dung phong trào với thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-TW "về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"; đấu tranh có hiệu quả trước âm mưu thủ đoạn "diễn biến hoà bình" và các quan điểm sai trái trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.
Qua 18 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" đã có nhiều mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả được phổ biến, nghiên cứu, học tập, nhân rộng. Qua các giai đoạn sơ kết, tổng kết phong trào đã có trên 1.200.000 gương người tốt, việc tốt; 19.064.069/22.236.778 gia đình được công nhận "Gia đình văn hoá"; 69.024/106.382 hiện được công nhận làng, thôn, ấp, bản, Nhiều cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc được Đảng, Nhà nước, Chính phủ khen thưởng động viên kịp thời./.

Theo TTXVN 

 [Về đầu trang]


Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn gặp mặt cộng đồng người Việt tại LB Nga

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại LB Nga, tối 23-9, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Quốc hội Việt Nam đã tới thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga.

Tại buổi gặp, toàn thể các đại biểu, cán bộ nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh và bà con cộng đồng đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa từ trần.

Thay mặt cán bộ nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh và cộng đồng người Việt tại LB Nga, Đại sứ Ngô Đức Mạnh bày tỏ niềm vinh dự, sự vui mừng, xúc động khi được đón tiếp hai đồng chí lãnh đạo cấp cao và đoàn đại biểu tới thăm và động viên. Đại sứ báo cáo với đồng chí Trần Thanh Mẫn, đồng chí Uông Chu Lưu và đoàn tình hình công tác, những thành tích mà Đại sứ quán đạt được trong thời gian qua trên các mặt công tác về ngoại giao chính trị, kinh tế, văn hóa...; tình hình cộng đồng kiều bào ở Nga, một cộng đồng đoàn kết, gắn bó, yêu thương, luôn hướng về Tổ quốc; sự phát triển tốt đẹp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga, đặc biệt từ sau chuyến thăm chính thức LB Nga của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra đầu tháng 9 vừa qua.

Đại sứ nhấn mạnh chuyến thăm của hai đồng chí lãnh đạo cấp cao và đoàn đã góp phần quan trọng phát triển mối quan hệ Việt Nam - LB Nga, trước hết trên cơ sở phát triển đối ngoại Đảng, Nhà nước, cũng như thông qua các lĩnh vực ngoại giao nhân dân và ngoại giao quốc hội. Các chuyến thăm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và LB Nga.

Tại buổi gặp, đồng chí Trần Thanh Mẫn thay mặt đoàn chúc mừng Đại sứ Ngô Đức Mạnh, cán bộ nhân viên đại sứ quán về những thành tích đã đạt được, đồng thời biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của tất cả các cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam trong suốt thời gian qua, góp phần quan trọng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam và LB Nga. Đồng chí Trần Thanh Mẫn điểm lại những chuyến thăm và làm việc tại LB Nga của các đoàn đại biểu Việt Nam thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm chính thức LB Nga của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi đầu tháng 9 và chuyến thăm dự Diễn đàn Phụ nữ Á - Âu lần thứ hai của quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại Saint Petersburg trong các ngày cuối tháng 9 này.

Đồng chí thông báo tới cán bộ nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt tại LB Nga kết quả chuyến công tác của đoàn tại LB Nga; thông tin về tình hình trong nước, trước hết trong các vấn đề lớn như xây dựng Đảng, chống tham nhũng và cho biết mục tiêu của đất nước trong 8 tháng đầu năm là kiềm chế lạm phát, phát triển nền kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội. Đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định, đường lối đối ngoại của ban lãnh đạo Việt Nam là coi trọng phát triển hơn nữa mối quan hệ với LB Nga ngày càng sâu rộng và thiết thực.

Trong bài phát biểu của mình, đồng chí Uông Chu Lưu cũng bày tỏ vui mừng trước thành tích của cán bộ nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh và bà con cộng đồng người Việt tại LB Nga. Đồng chí đã thông tin với cán bộ nhân viên Đại sứ quán về kết quả tốt đẹp chuyến công tác của đồng chí và đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tới Azerbaijan trong các ngày từ 19 đến 22-9 nhân kỷ niệm 100 năm Quốc hội đầu tiên của Azerbaijan.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Thanh Mẫn, đồng chí Uông Chu Lưu và đoàn công tác cũng đã lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của bà con cộng đồng. Chủ tịch Hội người Việt Nam tại LB Nga Đỗ Xuân Hoàng hết sức cảm động về sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo đối với bà con cộng đồng. Ông khẳng định mặc dù sống xa Tổ quốc, nhưng trái tim và khối óc bà con kiều bào luôn hướng về Tổ quốc, luôn đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, có ý thức giác ngộ chính trị cao và luôn xác định tuân thủ mọi chính sách của Đảng và Nhà nước đề ra.

Theo Báo Nhân dân

 [Về đầu trang]


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Thư ký Liên hiệp Công đoàn thế giới

Chiều 23/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Thư ký Liên hiệp Công đoàn thế giới (WFTU) G.Ma-vri-cốt.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn Tổng Thư ký G.Ma-vri-cốt và Ðoàn lãnh đạo cấp cao WFTU tới thăm Việt Nam và tham dự Ðại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Thủ tướng nhấn mạnh, Ðảng, Nhà nước, nhân dân và người lao động Việt Nam luôn trân trọng, biết ơn và đánh giá cao những ủng hộ to lớn và đóng góp quan trọng của WFTU đối với nhân dân và người lao động Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ðặc biệt, WFTU đã tổ chức Hội nghị quốc tế đoàn kết với Việt Nam, vận động tổ chức các đợt quyên góp phương tiện, vật chất, tài chính dành cho Việt Nam và Công đoàn Việt Nam trong các cuộc kháng chiến, giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.

Thay mặt WFTU, Tổng Thư ký G.Ma-vri-cốt trân trọng gửi tới Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sự chia buồn sâu sắc về sự qua đời của Chủ tịch nước Trần Ðại Quang. Nhắc lại mối quan hệ sâu sắc, thắm tình hữu nghị từ nhiều năm qua giữa WFTU với Công đoàn Việt Nam, ông cho biết, hiện WFTU ngày càng phát triển mạnh mẽ với 100 triệu thành viên từ khắp nơi trên toàn cầu; đồng thời bày tỏ vui mừng về sự phát triển không ngừng của Công đoàn Việt Nam. Tổng Thư ký cũng trân trọng chúc mừng Việt Nam về những thành tựu to lớn trong phát triển và xây dựng đất nước; cho rằng thành tựu này có được là nhờ công lao to lớn và sự lãnh đạo đúng đắn của Ðảng Cộng sản Việt Nam; trong đó có phần đóng góp quan trọng của Công đoàn Việt Nam. Ông khẳng định, WFTU luôn quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác và sẵn sàng hỗ trợ Công đoàn Việt Nam trong các hoạt động phục vụ xây dựng và phát triển đất nước; cảm ơn, đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ của Công đoàn Việt Nam với WFTU trong suốt thời gian qua, góp phần vào sự phát triển và hoàn thành sứ mệnh của WFTU.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng cảm ơn lời chia buồn sâu sắc của Tổng Thư ký G.Ma-vri-cốt về việc Chủ tịch nước Trần Ðại Quang qua đời; đồng thời khẳng định, trong suốt các giai đoạn cách mạng, Ðảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện để Công đoàn Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của WFTU. Thủ tướng cho biết, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, sự phối hợp với Nhà nước và các tổ chức khác trong hệ thống chính trị, Công đoàn Việt Nam đang có những bước phát triển mạnh, đổi mới toàn diện, tập trung tuyên truyền, giáo dục, vận động, phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở; chú trọng nhiệm vụ cốt lõi là đại diện, chăm lo lợi ích, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng nguồn lực để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn WFTU tiếp tục ủng hộ Việt Nam và Công đoàn Việt Nam trong xây dựng và phát triển đất nước; quan tâm, ủng hộ Công đoàn Việt Nam trong hội nhập, phát triển, hoàn thành sứ mệnh đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Theo Báo Nhân dân

 [Về đầu trang]


Công đoàn có vai trò quan trọng trực tiếp trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân

Sáng 25/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) phiên trọng thể Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã chính thức diễn ra. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tới dự. Cùng dự có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, Công đoàn Việt Nam vừa thực hiện chức năng và hoàn thành sứ mệnh của một đoàn thể nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, vừa là tổ chức đại diện người lao động trong quan hệ lao động theo cơ chế hai bên và ba bên, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Công đoàn là đoàn thể chính trị - xã hội duy nhất tự thu kinh phí và tự chi kinh phí cho bộ máy và các hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật, không lấy từ ngân sách nhà nước theo nguyên tắc và thông lệ quốc tế để đảm bảo tính độc lập với Chính phủ trong quan hệ ba bên (Chính phủ, đại diện giới chủ và Công đoàn).

Công đoàn Việt Nam đã đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI đề ra. Hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được tập trung đầu tư với nhận thức mới, tư duy mới. Chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn, Tháng Công nhân, “Tết Sum vầy”, "Mái ấm Công đoàn”  và nhiều hoạt động ý nghĩa khác được nâng tầm hiệu quả, góp phần thiết thực chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động.

Việc tham mưu, đề xuất với Đảng và Chính phủ về Đề án đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và tổ chức đầu tư, xây dựng các thiết chế tại những địa phương có nhiều bức xúc về nhà ở, nhà trẻ, nơi vui chơi, giải trí của công nhân.

Công đoàn đã tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn được thực hiện với 647.203 cuộc tuyên truyền, thu hút trên 27,6 triệu lượt đoàn viên, người lao động tham gia. Việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng có chuyển biến tích cực. Các cấp công đoàn đã cụ thể hóa phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào “Xanh- Sạch- Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”.

Công đoàn đã tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức thu hút, tập hợp người lao động tham gia tổ chức. Triển khai phần mềm quản lý đoàn viên, tiến hành đổi thẻ đoàn viên, tích hợp thẻ đoàn viên có chức năng sử dụng ATM, gắn mã ID và mã Vpoint để hưởng các ưu đãi giảm giá theo Chương trình Phúc lợi đoàn viên.

Công tác tài chính công đoàn có sự chuyển biến mới về tư duy, căn bản, toàn diện, theo hướng công khai, minh bạch và hiệu quả. Thu tài chính công đoàn tăng đều qua các năm và đột biến ở năm 2017, 2018; triển khai biện pháp thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua một tài khoản.

Hoạt động đối ngoại của Công đoàn Việt Nam đã bám sát chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tăng cường vị thế của Công đoàn Việt Nam trong phong trào công nhân và công đoàn quốc tế; tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong lĩnh vực lao động, công đoàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng thẳng thắn nêu lên những hạn chế, yếu kém. Đó là chất lượng hoạt động công đoàn chưa đồng đều, ở một số lĩnh vực, cơ quan, đơn vị; hiệu quả hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động chưa cao.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam xác định mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ XII 2018 -2023 là: Nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cao, tay nghề giỏi, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh. Hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội xác định 3 khâu đột phá: Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động; Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; Xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đại hội XII Công đoàn Việt Nam là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của giai cấp công nhân. Trải qua gần 90 năm hình thành và phát triển, được Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, rèn luyện, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

“Công đoàn luôn gắn bó máu thịt với giai cấp công nhân, đồng hành với dân tộc và Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam độc lập - hòa bình - thống nhất; dân giàu - nước mạnh - dân chủ - công bằng - văn minh”, Tổng Bí thư ghi nhận.

Đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XI, Tổng Bí thư khẳng định, “thành tích của Công đoàn và sự lớn mạnh của giai cấp công nhân Việt Nam là rất to lớn và rất đáng tự hào”.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiệm kỳ 5 năm tới, Công đoàn Việt Nam cần chú trọng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho công nhân, viên chức; tập trung tuyên truyền, giáo dục giúp công nhân viên chức lao động nâng cao nhận thức về giai cấp, về Đảng, về tổ chức Công đoàn, về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Giáo dục phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự hào tự tôn dân tộc, bản lĩnh chính trị của công nhân.

“Cần thống nhất nhận thức rằng, ngày nay lòng yêu nước, tinh thần tự hào tự tôn dân tộc của công nhân, lao động chính là không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, ý thức, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, kỹ năng nghề nghiệp, lao động cần cù, sáng tạo, để thích ứng với điều kiện lao động trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, quyết tâm chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, không ngừng phấn đấu vì việc làm bền vững và cuộc sống tốt đẹp hơn của chính mình mỗi công nhân, vì doanh nghiệp ổn định và phát triển vì đất nước phồn vinh”, Tổng Bí thư chỉ rõ.

Muốn làm tốt được nhiệm vụ trên, Tổng Bí thư gợi mở, Công đoàn phải coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập nghiên cứu và vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối nghị quyết của Đảng vào thực tiễn công tác và đời sống công nhân, viên chức lao động. Nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp tổ chức cho cán bộ, đoàn viên ưu tú khu vực ngoài nhà nước, học tập nâng cao trình độ chính trị. Đặc biệt, phải kiên trì sáng tạo trong việc tổ chức cho cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức lao động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Công đoàn cần định hướng giáo dục công nhân viên chức lao động giữ vững bản lĩnh có ý thức nhạy bén chính trị, tăng sức đề kháng cho công nhân lao động trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá, xuyên tạc, của các thế lực thù địch.

Đồng thời, cần quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên và thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động trong tình hình mới. Xác định đây là điểm then chốt để đông đảo người lao động tự nguyện tham gia công đoàn, để đoàn viên và người lao động luôn ủng hộ, gắn bó và tin tưởng vào tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Các cấp Công đoàn cần đẩy mạnh chương trình Phúc lợi đoàn viên Công đoàn để cụ thể hóa việc thực hiện lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần, lợi ích chính trị mà tổ chức Công đoàn mang lại cho người đoàn viên, lao động, nhất là vấn đề nhà ở, giá điện nước, chăm sóc sức khỏe.

Tổng Bí thư yêu cầu công đoàn cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức và hiệu quả hoạt động công đoàn, kịp thời thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của tình hình thực tế. Chú trọng công tác đối thoại, thương lượng tập thể và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, không để bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, thực hiện tốt chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII của Đảng, Công đoàn Việt Nam cần nghiên cứu đổi mới mô hình và tổ chức hoạt động, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Thực hiện thí điểm mô hình tổ chức công đoàn trong các tập đoàn kinh tế tư nhân, tổng công ty nhà nước thoái vốn, các doanh nghiệp có cùng chủ sử dụng lao động; mô hình công đoàn cơ sở ghép nhiều doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị theo ngành, nghề trên cùng địa bàn; mô hình tập hợp người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

“Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn”, Tổng Bí thư giao nhiệm vụ và yêu cầu các cấp công đoàn phải tích cực đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp ý với đảng viên, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ với hình thức phù hợp, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng.

Tăng cường giới thiệu kết nạp Đảng đối với cán bộ công đoàn xuất sắc, đoàn viên công đoàn ưu tú, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên tiên tiến, nòng cốt trong các doanh nghiệp, đơn vị khu vực ngoài nhà nước.

Tổng Bí thư lưu ý, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và sự nỗ lực vươn lên của bản thân mỗi người công nhân, sự tham gia đóng góp tích cực của người sử dụng lao động; trong đó, sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước có vai trò quyết định, Công đoàn có vai trò quan trọng trực tiếp trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân.

Tổng Bí thư tin tưởng, sau Đại hội, phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn nước ta sẽ có bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng./.

Theo Minh Châu – Báo ĐTĐCSVN

 [Về đầu trang]


Cử hành trọng thể Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

* Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào viếng

Sáng 26/9/2018, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo nghi thức Quốc tang.

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn, vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Trong niềm xúc động, tiếc thương sâu sắc, từ sáng sớm, các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Thủ đô và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã cùng tề tựu tại khu vực Nhà Tang lễ, dự Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang; bày tỏ lòng biết ơn, sự kính trọng đối với vị nguyên thủ đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tại Nhà Tang lễ, Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang được cử hành trong không khí trang nghiêm, xúc động. Quàn tại vị trí trang trọng nhất, chính giữa đài lễ, linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được phủ Quốc kỳ đỏ thắm. Trước linh cữu của đồng chí Trần Đại Quang, bên trên là Quốc kỳ viền dải băng đen, nổi bật dòng chữ  “ Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và di ảnh của đồng chí.

Đúng 7 giờ 00 phút, Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang được cử hành trọng thể trong nền nhạc trầm buồn "Hồn tử sĩ".

Mở đầu lễ viếng, Đoàn gia đình, họ hàng nội ngoại của Chủ tịch nước Trần Đại Quang do Phu nhân Nguyễn Thị Hiền cùng các con dẫn đầu đã xúc động dâng hương, dâng hoa lên linh cữu đồng chí.

Trong niềm tiếc thương vô hạn, Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu vào viếng đồng chí Trần Đại Quang.

Xúc động ghi vào sổ tang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà lãnh đạo đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, nhất là với lực lượng Công an nhân dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với tất cả chúng ta.

Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Đồng chí!

Xin gửi đến gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát vô cùng lớn lao này.”

Đoàn Chính phủ do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Trần Đại Quang.

Đoàn Quốc hội do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Trần Đại Quang và chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn Chủ tịch nước do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang và chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã vào viếng và chia buồn cùng gia quyến.

Vòng hoa của các Đoàn mang dòng chữ  “Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đại Quang!”.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đi vòng quanh linh cữu xúc động vĩnh biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người đồng chí tận tâm, trách nhiệm, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp của Đảng, của dân tộc Việt Nam.

Cùng thời điểm này, Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tổ chức trọng thể tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và tại xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình - quê hương của Chủ tịch nước Trần Đại Quang./.

Theo TTXVN

 [Về đầu trang]


Cử hành trọng thể Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Lễ tang đọc Điếu văn nêu rõ: Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà lãnh đạo có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, đã vĩnh biệt chúng ta. Đây là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến Đồng chí.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang thay mặt lãnh đạo Đảng,Nhà nước đọc điếu văn tưởng nhớ và đưa tiễn Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Sáng 27/9, Lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được cử hành trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và quê hương Chủ tịch nước - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Trong niềm tiếc thương sâu sắc, hai ngày qua (26-27/9), 1.658 đoàn với khoảng 50.000 người, đại diện các cơ quan, đoàn thể, địa phương, đơn vị, lực lượng vũ trang nhân dân, nhân sỹ trí thức, chức sắc tôn giáo, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Ninh Bình.

Đồng thời, 164 đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế, trong đó có 16 đoàn lãnh đạo cấp cao các nước, bạn bè quốc tế đã gửi thư, điện chia buồn cùng Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Trần Đại Quang.

Từ sáng sớm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, các tầng lớp nhân dân đã đến dự Lễ tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đúng 7 giờ 30 phút, Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được cử hành trọng thể.

Dự Lễ truy điệu tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh…

 

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi vòng quanh linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối.

Cùng dự có các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các bậc lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức, đại diện các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, tôn giáo, đông đảo các tầng lớp nhân dân, cùng gia quyến đồng chí Trần Đại Quang.

Đồng chí Phăn-khăm Vị-pha-văn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước và Đoàn Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã dự Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, các đồng chí; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương khu vực phía Nam; các tầng lớp nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã dự Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Dự Lễ truy điệu Chủ tịch nước tại quê nhà - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các sở, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo nhân dân địa phương.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Quốc thiều Việt Nam được cử hành để tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Lễ tang đọc Điếu văn nêu rõ: Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, đại biểu Quốc hội, nhà lãnh đạo có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, đã vĩnh biệt chúng ta. Đây là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến Đồng chí.

Đồng chí Trần Đại Quang sinh ngày 12/10/1956 tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, yêu nước và cách mạng. Đồng chí trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 7/1980.

Ôn lại cuộc đời và sự nghiệp hoạt động, công tác của đồng chí Trần Đại Quang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Hơn 45 năm hoạt động, công tác, từ khi là học viên Trường Cảnh sát nhân dân Trung ương đến khi giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an rồi Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động, công tác của Đồng chí gắn liền với lực lượng Công an nhân dân, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội khóa XIII, Đồng chí đã cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011) về đảm bảo an ninh, trật tự. Chủ động chỉ đạo nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, có ý nghĩa chiến lược về đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn nhiều âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Những cố gắng, nỗ lực và kết quả nêu trên của Đồng chí với cương vị là người đứng đầu lực lượng Công an nhân dân đã góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động đối ngoại của đất nước.

Từ sau Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII tháng 4/2016 đến nay, trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, của Quốc hội; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp và pháp luật. Qua đó, đã tích cực góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng, thương yêu đồng chí, đồng bào; thực sự cầu thị, khiêm tốn học hỏi, trân trọng lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp; luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết, được đồng chí, đồng bào quý mến, bạn bè quốc tế trân trọng.

Trong công tác, Đồng chí là cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng và lợi ích quốc gia, dân tộc; có ý chí chiến đấu cao; kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhà nước và nhân dân.

Trong gia đình, Đồng chí là người chồng, người cha mẫu mực, đức độ và giàu lòng nhân ái. Với 63 tuổi đời, 38 năm tuổi Đảng, đồng chí Trần Đại Quang đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Đảng và Nhà nước đã ghi nhận trao tặng Đồng chí nhiều huân, huy chương cao quý và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Tiễn biệt đồng chí Trần Đại Quang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định sẽ cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu, tiếp tục đi theo con đường cách mạng vẻ vang mà Đảng, Bác Hồ kính yêu và nhân dân ta đã lựa chọn; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong giờ phút tiếc thương và xúc động, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng gửi đến gia quyến đồng chí Trần Đại Quang lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương, mất mát không gì bù đắp được.

Đại diện gia đình, anh Trần Quân, con trai trưởng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc cùng lãnh đạo các địa phương, các cơ quan đoàn thể, đơn vị; lãnh đạo cấp cao các nước, bạn bè quốc tế, các cơ quan ngoại giao đoàn, đồng bào, đồng chí, bạn bè cũng như anh em họ hàng đã đến chia buồn, tiễn đưa cha mình về nơi yên nghỉ cuối cùng; gửi lời cảm ơn các giáo sư, bác sỹ, nhân viên y tế trong nước và Nhật Bản đã quan tâm điều trị, chăm sóc hết lòng cho cha mình trong thời gian lâm bệnh, cho đến những giây phút cuối đời. 

 

Tang quyến Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại lễ truy điệu

Anh Trần Quân xúc động bày tỏ: "... Những tình cảm chân thành, chia sẻ sâu sắc, những cử chỉ tốt đẹp mà lãnh đạo các nước, bạn bè quốc tế, đồng chí đồng bào dành cho cha tôi trong những ngày qua cũng chính là dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đất nước và nhân dân Việt Nam anh hùng."

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể, đồng chí, đồng bào đã đi quanh linh cữu lần cuối tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Trong nền nhạc trầm hùng của bài "Hồn tử sĩ", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang ra cỗ linh xa, tiễn đưa đồng chí Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng.

Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được phủ Quốc kỳ trang trọng. Linh xa đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang rời Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) trở về quê hương Ninh Bình.

Lễ An táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ diễn ra lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày tại quê hương Chủ tịch nước xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình./.

Theo TTXVN, ĐCSVN

 [Về đầu trang]


Tổ chức tang lễ đồng chí Đỗ Mười với nghi thức Quốc tang

Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Đỗ Mười, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Đỗ Mười với nghi thức Quốc tang.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin: 

Đồng chí Đỗ Mười sinh ngày 2/2/1917 tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; thường trú tại số nhà 11, phố Phạm Đình Hổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Tham gia hoạt động cách mạng năm 1936; vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 6/1939. 

Nguyên: Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá II; Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khoá III, IV, V, VI, VII, VIII; Uỷ viên dự khuyết Bộ Chính trị khoá IV; Uỷ viên Bộ Chính trị các khoá V, VI, VII, VIII; Thường trực Ban Bí thư khoá VI; Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam (từ tháng 6/1988 đến tháng 6/1991); Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (từ tháng 6/1991 đến tháng 12/1997); Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (từ năm 1997 đến năm 2000). Đại biểu Quốc hội các khoá II, IV, V, VI, VII, VIII và IX.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 23h12 ngày 1/10/2018 (tức ngày 22/8 năm Mậu Tuất), tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội.

Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Đỗ Mười, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Đỗ Mười với nghi thức Quốc tang.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

 

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ ĐỖ MƯỜI

Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đồng chí Đỗ Mười (tên khai sinh là Nguyễn Duy Cống), sinh ngày 2/2/1917; quê quán: xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Thường trú tại số nhà 11, phố Phạm Đình Hổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Tham gia hoạt động cách mạng năm 1936; vào Đảng tháng 6/1939.
Năm 1936, đồng chí tham gia phong trào Mặt trận Bình dân. 
Năm 1937, đồng chí tham gia Tổ chức Ái hữu thợ mỏ Hòn Gai.
Năm 1938, đồng chí về quê hoạt động, vào Công hội, vận động phong trào ủng hộ Liên Xô; tháng 6/1939, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam).
Năm 1941, đồng chí bị thực dân Pháp bắt, kết án 10 năm tù, giam ở Nhà tù Hà Đông và Nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội.
Năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, đồng chí vượt ngục Hỏa Lò, bắt liên lạc với Đảng và tiếp tục hoạt động, được phân công về tham gia Ban khởi nghĩa Tỉnh ủy Hà Đông, phụ trách phong trào cách mạng huyện Ứng Hòa và Mỹ Đức, tham gia lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền ở tỉnh Hà Đông.
Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đồng chí làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông.
Đầu năm 1946, đồng chí làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam. Cuối năm 1946, làm Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến tỉnh Nam Định.
Năm 1947-1949, đồng chí làm Khu ủy viên Khu III, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình. 
Năm 1950, đồng chí làm Phó Bí thư Liên Khu ủy, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính Liên khu III, Chính ủy kiêm Tư lệnh Liên khu III.
Năm 1951-1954, đồng chí làm Bí thư Khu ủy khu Tả Ngạn Sông Hồng, kiêm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính và Chính ủy Quân khu Tả Ngạn Sông Hồng.
Năm 1955, đồng chí chỉ đạo tiếp quản Khu 300 ngày, Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Quân chính thành phố Hải Phòng. Tháng 3/1955, đồng chí được bầu bổ sung Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Năm 1956, đồng chí làm Thứ trưởng Bộ Thương nghiệp. 
Năm 1958, đồng chí làm Bộ trưởng Bộ Nội thương.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (tháng 9/1960), đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội thương.
Năm 1967-1968, đồng chí làm Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá Nhà nước, Trưởng phái đoàn Thanh tra Chính phủ.
Năm 1969-1973, đồng chí làm Phó Thủ tướng kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước. Năm 1973, đồng chí làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch Hội đồng chi viện tiền tuyến Trung ương và chống phong tỏa Cảng Hải Phòng.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (tháng 12/1976), đồng chí được bầu lại làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ, phụ trách các khối: Xây dựng cơ bản, Công nghiệp, Vật tư, Cải tạo công thương nghiệp và phân phối lưu thông.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (tháng 3/1982), đồng chí tiếp tục được bầu lại làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị, giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ, phụ trách các khối: Xây dựng cơ bản, Công nghiệp, Vật tư.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12/1986), đồng chí tiếp tục được bầu lại làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị, được phân công làm Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Tháng 6/1988, đồng chí được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ).
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (tháng 6/1991), đồng chí tiếp tục được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị và giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Quân ủy Trung ương.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (tháng 6/1996), đồng chí tiếp tục được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị và giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Quân ủy Trung ương.
Tháng 12/1997, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư khóa VIII, đồng chí xin thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Tổng Bí thư; được Ban Chấp hành Trung ương Đảng suy tôn làm Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến năm 2000.
Đồng chí là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa III, IV, V, VI, VII, VIII; Ủy viên Bộ Chính trị dự khuyết khóa IV; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa V, VI, VII, VIII; Thường trực Ban Bí thư khóa VI; Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (từ tháng 6/1988 đến tháng 6/1991); Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (từ tháng 6/1991 đến tháng 12/1997). Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng (từ năm 1997 đến năm 2000). Đại biểu Quốc hội các khóa II, IV, V, VI, VII, VIII và IX.
Do có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng; Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. 

Danh sách Ban lễ tang đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban Lễ tang.
2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
3. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
4. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
5. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội.
6. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
7. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
8. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.
9. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.
10. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ.
11. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
12. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ.
13. Đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
14. Đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.
15. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.
16. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
17. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
18. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
19. Đồng chí Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
20. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
21. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
22. Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.
23. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
24. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
25. Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.
26. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
27. Đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
28. Đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.
29. Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
30. Đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ.
31. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
32. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương.
33. Đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
34. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
35. Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.
36. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
37. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng.
38. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
39. Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ ĐỖ MƯỜI
Tang lễ đồng chí Đỗ Mười tổ chức theo nghi thức Quốc tang.
Linh cữu đồng chí Đỗ Mười quàn tại Nhà Tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Lễ viếng đồng chí Đỗ Mười bắt đầu từ 7 giờ ngày 6/10/2018 đến 7 giờ 30 phút ngày 7/10/2018 tại Nhà Tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười tổ chức vào 9 giờ ngày 7/10/2018, tại Nhà Tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng từ 13 giờ cùng ngày tại quê nhà, Khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười.
Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng đồng chí Đỗ Mười tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong hai ngày Quốc tang (ngày 6/10 và 7/10/2018), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí./.

Theo TTXVN

 [Về đầu trang]


 

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội