Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    GIỚI THIỆU  ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

 63 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG


     Địa chỉ: Số 39D, đường Bà Triệu, phường 3, thị xã Bạc Liêu

Điện thoại: 3823866; Fax: 3932021

Họ và tên

Chức vụ

   Ông Quảng Trọng Ninh

Chủ tịch

   Ông Bùi Tấn Bảy

Phó chủ tịch

   Ông Kim Miên

Phó chủ tịch

   Bà Bùi Thị Tuyết

Phó chủ tịch

   Ông Trần Diền

UVTT

  Ông Nguyễn Ánh Dưỡng

UVTT

  Ông Quách Minh Kiệt

UVTT

  Ông Đinh Văn Mãnh

UVTT

  Ông Võ Minh Sơn

UVTT

Các ban chức năng:

Số điện thoại

Văn phòng

 3823866

Ban Dân chủ - Pháp luật :

 3828845

Ban Tôn giáo – Dân tộc : 

 3828845

Ban Tổ chức – Thi đua – Tuyên huấn. :

3828845

 Ban Phong trào :

3828845

  

 
 
 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
 ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM LẦN THỨ VII THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn