Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    GIỚI THIỆU  ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

 63 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG


  Địa chỉ: 65/6A, đường Đồng Khởi, phường 2, thị xã Bến Tre

 Điện thoại: 3822212, 3813219; Fax: 3822212

 

Họ và tên

Chức vụ

  Ông Trần Dương Tuấn

Chủ tịch

  Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa

Phó chủ tịch

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn

Phó chủ tịch

 Ông Hồ Văn Chiến

Phó chủ tịch

Ông Võ Văn Hoanh

Phó chủ tịch

 Ông Dương Phú Hưng

Phó chủ tịch

Bà Đặng Thị Phượng UVTT

Bà Võ Ái Mỹ

UVTT

Ông Nguyễn Hải Hà

UVTT

Bà Lê Thị Hồ Thu

UVTT

Ông Nguyễn Tuấn Khanh

UVTT

Các ban chức năng:

Số điện thoại

Văn phòng :

3822212

Ban Dân chủ - Pháp luật – Tuyên huấn:

3813219

Ban Tôn giáo – các Hội quần chúng :

3822212

 Ban Phong trào - Tổ chức – Thi đua:

3813219

  

 
 
 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
 ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM LẦN THỨ VII THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn