Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    GIỚI THIỆU  ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

 63 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG


  

Địa chỉ: Số 2, Trần Hưng Đạo, phường 5, TP Cà Mau

      Điện thoại: (0780) 3831662; Fax: 3837516

Họ và tên

Chức vụ

  Ông Lý Dũng

Chủ tịch

 Ông Đoàn Tấn Sỹ

Phó Chủ tịch

 Ông Phan Mộng Thành

Phó Chủ tịch

 Ông Dương Thu Phương

Phó Chủ tịch

 Ông Quan Văn Thắng

UVTT

Ông Trần Việt Phương

UVTT

Bà Trương Thanh Tạo

UVTT

Ông Lâm Văn Đoàn UVTT
Ông Trần Minh Lăng UVTT

Ông Dương Thành Công

UVTT

Các ban chức năng:

Số điện thoại

Văn phòng :

3831662

Ban Dân chủ - Pháp luật :

3821520

Ban Tôn giáo – Dân tộc :  

3550067

Ban Tổ chức – Tuyên huấn. :

3825823

 Ban Phong trào :

3825823

 

   


 
 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
 ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM LẦN THỨ VII THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn