Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    GIỚI THIỆU  ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

 63 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG


  

 Địa chỉ: Số 49, đường Hồng Việt, P. Hợp Giang, Thị xã Cao Bằng

       Điện thoại: (026) 3852247; Fax: 3859078

Họ và tên

Chức vụ

  Bà Nguyễn Thúy Anh

Chủ tịch

  Ông Bàn Thanh Hiền

Phó Chủ tịch

 Bà Nông Thị Tuyết

Phó Chủ tịch

 Bà Đặng Thị Duyên

Phó Chủ tịch

 Bà Bế Thị Lan

UVTT

  Bà Nông Thị Bay

UVTT

Ông Lê Trung Hiếu

UVTT

Ông Trịnh Quý Nam

UVTT

Ông Nguyễn Hùng Cường

UVTT

Các ban chức năng:

Số điện thoại

Văn phòng :

3852247

Ban Dân chủ - Pháp luật :

 3858584

Ban Tôn giáo – Dân tộc : 

 3858264

Ban Tổ chức – Huấn luyện:

3858551

 Ban Phong trào :

3853922

 

   

 
 
 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
 ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM LẦN THỨ VII THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn