Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    GIỚI THIỆU  ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

 63 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG


UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH ĐẮK NÔNG

 Địa chỉ: Dãy D4- Nhà công vụ, thị xã Gia Nghĩa

Điện thoại: (050) 3544086; Fax: ( 050) 3544086

Họ và tên

Chức vụ

Ông Điểu Xuân Hùng

Chủ tịch

Ông Nông Văn Tiến

Phó chủ tịch

Ông Phan Văn Hợp

Phó chủ tịch

Ông Phạm Thanh

Phó chủ tịch

Thái Thị Thủy

Phó chủ tịch

Ông Nguyễn Quang Bích

UVTT

Ông Trần Minh Quân

UVTT

Ông Trần Đức Châu UVTT
Bà Vũ Thị Giao Ninh UVTT

Ông Phạm Lập

UVTT

Các ban chức năng: Số điện thoại

Văn phòng

 3544086

Ban Dân chủ - Pháp luật  
Ban Tôn giáo – Dân tộc  
Ban Tổ chức – Tuyên huấn  
   Ban Phong trào  

  

 
 
 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
 ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM LẦN THỨ VII THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn