Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    GIỚI THIỆU  ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

 63 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG


  

   Địa chỉ: Số 70, Bạch Đằng, TP Đà Nẵng

    Điện thoại: (0511) 3821158; Fax: 3817568

Họ và tên

Chức vụ

Bà Đặng Thị Kim Liên

 Chủ tịch

Ông Trần Văn Dư

Phó chủ tịch

Ông Nguyễn Đăng Hải

Phó chủ tịch

Ông Trần Việt Dũng

Phó chủ tịch

Lê Thị Thái Dương

Phó chủ tịch

Ông Lê Văn Minh

UVTT

Ông Trương Công Mùi

UVTT

Ông Phạm Phú Bình

UVTT

Ông Nguyễn Cao Cường

UVTT

Bà Ngô Thị Thu Phương

UVTT

Các ban chức năng: Chức vụ
Văn phòng  3821158
Ban Dân chủ - Pháp luật 3822196
Ban Tôn giáo – Dân tộc 3818384
Ban Tổ chức – Tuyên huấn 3891301
 Ban Phong trào 3818385
 Ban Văn hoá - Xã hội 3810647

   


 
 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
 ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM LẦN THỨ VII THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn