Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    GIỚI THIỆU  ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

 63 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG


 UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH ĐIỆN BIÊN

 Địa chỉ: Số 21, Phố Nguyễn Thái Học, TP.Long Xuyên

Điện thoại: (076) 3857.409 , Fax: (076) 3953.304

Họ và tên

Chức vụ

Ông Lò Văn Mừng

Chủ tịch

Ông Phạm Bá Lung

Phó chủ tịch

Ông Lò Xuân Bình

Phó chủ tịch

Ông Giàng Trọng Bình

Phó chủ tịch

Bà Hoàng Thị Hoa

UVTT-TBPT

Ông Hoàng Quốc Chiến      UVTT-TBPT
Ông Quàng Văn Phong      UVTT-TBPT
Ông Nguyễn Tiến Dũng      UVTT-TBPT
Bà Hà Thị Thu Hương      UVTT-TBPT
Các ban chức năng:

  Số điện thoại

Văn phòng  3825095
Ban Dân chủ - Pháp luật     38242616   
Ban Tổ chức – Tuyên huấn 3824264
 Ban Phong trào 3828175

 

 
 
 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
 ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM LẦN THỨ VII THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn