Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    GIỚI THIỆU  ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

 63 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG


  

 Địa chỉ: Số 26, đường Lý THường Kiệt, P. 1, thị xã Cao Lãnh

         Địa chỉ: (067) 3852776; Fax: 3855925

Họ và tên

Chức vụ

Ông Lê Hoàng Tam

Chủ tịch

Ông Võ Hoàng Cương

Phó chủ tịch

Ông Đặng Đức Duy

Phó chủ tịch

Ông Võ Minh Hùng

Phó chủ tịch

Đoàn Thị Nghiệp

Phó chủ tịch

Ông Đào Ngọc Tường

UVTT-TBDCPL

Ông Nguyễn Văn Thuận

UVTT-CVP

Ông Trần Văn Thắng

UVTT-TB TCTG

Ông Nguyễn Thanh Trận

UVTT-TBPT

Các ban chức năng: Số điện thoại
Văn phòng : 3852776
Ban Dân chủ - Pháp luật 3870177
Ban Tôn giáo – Dân tộc  3870176
Ban Tổ chức – Tuyên huấn 3870176
 Ban Phong trào 3840951
   

 

  

 

   

   

   

   

   

 


 
 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
 ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM LẦN THỨ VII THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn