Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    GIỚI THIỆU  ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

 63 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG


  

  Địa chỉ: Số 3, đường Hữu Nghị, Thị xã Hà Giang

 Địa chỉ: (019) 3866266; Fax: 3866266

 

Họ và tên

Chức vụ

Ông Lý Mí Lử

Chủ tịch

Vương Thị Thuỷ

Phó chủ tịch

Ông Nguyễn Văn Minh

Phó chủ tịch

Ông Triệu Quốc Lương

Phó chủ tịch

Nguyễn Thị Xuân Hà

UVTT

Lương Thị Hoan

UVTT

Trần Thị Minh Hương

UVTT

Ông Nguyễn Thanh Toàn

UVTT

Ông Bàn Minh Hưng

UVTT

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn          UVTT
Ông Thào Hồng Sơn

UVTT

Các ban chức năng:

Điện thoại

  Văn phòng 3866266
  Ban Dân chủ - Pháp luật : 3868941
Ban Tổ chức – Tuyên huấn: 3866007
 Ban Phong trào 3866006
   

 

   

 

   

   

 

 

  

  

   

   

   

  

 


 
 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
 ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM LẦN THỨ VII THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn