Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    GIỚI THIỆU  ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

 63 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG


  

 Địa chỉ: số 4, Phạm Sư Mệnh, TP. Hải Dương

 Điện thoại: (0320) 3852393; Fax: 3847973

Họ và tên

Chức vụ

Ông Nguyễn Quang Phúc

Chủ tịch

Ông Phạm Quang Sản

Phó chủ tịch

Ông Nguyễn Văn Thu

Phó chủ tịch

Ông Trần Văn Duyệt

Phó chủ tịch

Ông Huỳnh Tuấn Dương

Phó chủ tịch

Ông Lê Văn Cần

UVTT

Bà Vũ Thị Dung

UVTT

Bà Vũ Thị Ngoan

UVTT

Các ban chức năng: Số điện thoại
Văn phòng 3852393
Ban Dân chủ - Pháp luật : 3847972
Ban Phong trào 3841201
Ban Tổ chức 3859092
 
 
 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
 ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM LẦN THỨ VII THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn