Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    GIỚI THIỆU  ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

 63 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG


  

    Địa chỉ: số 51, Điện Biên Phủ, quận Hồng Bàng

     Điện thoại: (031) 3842221; Fax: 3746222

Họ và tên

Chức vụ

Ông Nguyễn Đình Then

Chủ tịch

Ông Đỗ Tràng Thành

Phó chủ tịch

Nguyễn Thị Minh Phương

Phó chủ tịch

Bà Phạm Thị Ngọc Hân

UVTT

Bà Vũ Anh Thư

UVTT

Bà Nguyễn Ngọc Phương

UVTT

Ông Nguyễn Duy Triển

UVTT

Ông Uông Minh Long

UVTT

Các ban chức năng: Số điện thoại
Văn phòng 3842221
Ban Dân chủ - Pháp luật : 3841903
Ban Phong trào 3746333
Ban Tổ chức - Tuyên huấn - Thi đua  3746157
 
 
 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
 ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM LẦN THỨ VII THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn