Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    GIỚI THIỆU  ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

 63 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG


  UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH HẬU GIANG

Địa chỉ:Đường 30/4, Thị xã Vị Thanh

Điện thoại: (071) 3878740; Fax: 3746222

Họ và tên

Chức vụ

Ông Huỳnh Hữu Kế

Chủ tịch

Ông Đặng Văn Thọ

Phó chủ tịch

Ông Huỳnh Văn Hùng

Phó chủ tịch

Ông Lê Minh Đang

Phó chủ tịch

Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan

Phó chủ tịch

Ông Hồ Hoàng Nguyên

UVTT

Ông Trần Minh Như

UVTT

Ông Đặng Văn Giai

UVTT

Ông Phạm Anh Tuấn

UVTT

Các ban chức năng:  
Văn phòng :  
Ban Dân chủ - Pháp luật :  
Ban Phong trào :  
Ban Tổ chức - Tuyên huấn - Thi đua:  

 

 
 
 

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn