Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    GIỚI THIỆU  ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

 63 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG


  

 Địa chỉ:số 12, Đường An Dương Vương, Thị xã Hoà Bình

  Điện thoại: (0218) 3852167; Fax: 3852167

Họ và tên

Chức vụ
Ông Hoàng Thanh Mịch

Chủ tịch

Ông Nghiêm Phú Doãn

Phó chủ tịch

Ông Bùi Đình Giót

Phó chủ tịch

Ông Xa Quốc Sự

Phó chủ tịch

Ông Diệp Xuân Cảnh

UVTT

Ông Phạm Xuân Khánh

UVTT

Bà Bùi Thị Điển

UVTT

Ông Nguyễn Xuân Tùng

UVTT

Bà Nguyễn Thị Tuyên

UVTT

Các ban chức năng:

 Số điện thoại

Văn phòng 3852167
Ban Dân chủ - Pháp luật : 3841903
Ban Phong trào  3851600
Ban Tổ chức - Tuyên huấn: 3851353
Ban Tôn giáo - Dân tộc: 3852167

 

 
 
 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
 ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM LẦN THỨ VII THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn