Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    GIỚI THIỆU  ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

 63 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG


  

    Địa chỉ: số 33, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Xã Rạch Giá

      Điện thoại: (077) 3862063; Fax: 3861542

Họ và tên

Chức vụ

Lê Thị Vệ

Chủ tịch

Ông Nguyễn Lưu Trung

Phó chủ tịch

Ông Lưu Kim Oai

Phó chủ tịch

Ông Danh Phúc

Phó chủ tịch

Ông Ngô Phương Vũ

UVTT

Ông Phạm Thanh Hùng

UVTT

Ông Phạm Văn Thức

UVTT

Ông Trương Kim Khánh

UVTT

Ông Nguyễn Việt Thịnh

UVTT

Ông Trần Thanh Phong

UVTT

Các ban chức năng: Số điện thoại
Văn phòng 3862063
Ban Dân chủ - Pháp luật 3876568
Ban Tôn giáo  
Ban Tổ chức – Thi Đua - huấn luyện  
   Ban Phong trào  

 

 
 
 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
 ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM LẦN THỨ VII THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC c