Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    GIỚI THIỆU  ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

 63 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG


  

 Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, P. Chi Lăng, TP. Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3812209; Fax: 3812560

 

Họ và tên

Chức vụ

Bà Nông Thị Lâm

Chủ tịch

Ông Nông Dương Sơn

Phó chủ tịch

Ông Dương Thời Giang

Phó chủ tịch

Ông Vi Quang Chung

Phó chủ tịch

Ông Dương Văn Vịnh

UVTT

Ông Hứa Văn Đại

UVTT

Ông Nguyễn Sơn Lâm

UVTT

Vi Thị Thảo

UVTT

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân

UVTT

Các ban chức năng:

Số điện thoại

Văn phòng 3812914
Ban Dân chủ - Pháp luật 3812046
Ban Tổ chức – Tuyên huấn 3812078
 Ban Phong trào 3812096
Ban Tôn giáo  

 

 
 
 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
 ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM LẦN THỨ VII THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn