Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    GIỚI THIỆU  ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

 63 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG


  Địa chỉ: Phố Phùng Chí Kiên, phường Nam Cường, TP Lào Cai.

Điện thoại: (020) 3840037; Fax: 3840037

 

Họ và tên Chức vụ
Ông Giàng Seo Vần

Chủ tịch

Ông Nguyễn Tiến Thanh

Phó chủ tịch

Bàn Thanh Thảo

Phó chủ tịch

Ông Tráng A Phù

Phó chủ tịch

Ông Nguyễn Văn Chiến

Phó chủ tịch

Ông Lê Xuân Lợi

UVTT

Ông Hà Ngọc Đa

UVTT

Các ban chức năng:

Số điện thoại

Văn phòng : 3840037
Ban Dân chủ - Pháp luật : 3842921
Ban Tôn giáo - Dân tộc: 3840967
 Ban Phong trào : 3840968
 
 
 

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn