Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    GIỚI THIỆU  ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

 63 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG


  

Địa chỉ: Số 01, Nguyễn Trường Tộ, phường 6, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại thường trực: (057) 3.896.767;         Fax: 3.896.767

Email: ubmtphuyen@gmail.com. 

Stt

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Quốc Hoàn

Chủ tịch

3. 825.085

0914.102.633

2

Lê Đủ

Phó Chủ tịch Thường trực

3.896.659

0913.445.567

3

Nguyễn Hồng Thái

nhthaimttq@gmail.com

Phó Chủ tịch

3.824.312

0914.058.868

4

Nguyễn Thị Thủy

Phó Chủ tịch

3.896.654

0905.851.187

5

Nguyễn Đình Chương

Phó Chánh Văn phòng

3.823.497

0917.556.530

6

Phan Hấn

phanhan201022@gmail.com

Trưởng ban Phong trào

3.810.949

0914.293.338

7

Ngô Thị Ngọc Yến

ngocyenmttq@gmail.com

Trưởng ban Tổ chức- Tuyên giáo

3.810.575

0983.503.824

8

Lê Hoàng Ngọc

Phó Ban phụ trách Dân chủ Pháp luật

3.810.712

0913.991.046

9

Trần Thị Cúc Hoa

cuchoamttq@gmail.com

Trưởng ban Dân tộc- Tôn giáo

3.810.714

0984.497.561

10

Văn phòng

ubmtphuyen@gmail.com

3.823.497

11

Văn thư

ngocubmt1612@gmail.com

3.896.767

12

Tổng hợp

ubmtphuyen@gmail.com

3.810.715

13

Ban Tổ chức - Tuyên giáo

vananhubmtpy@gmail.com

3.810.575

14

Ban Phong trào

banphongtraomtphuyen@gmail.com

3.810.711

15

Ban Dân chủ - Pháp luật

dcplmtpy@gmail.com

3.810.881; 3.810.712

16

Ban Dân tộc Tôn giáo

tdpy.yxem@gmail.com

3.810.714

 

 
 
 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
 ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM LẦN THỨ VII THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn