Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    GIỚI THIỆU  ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

 63 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG


  

  Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP. Đồng Hới

 Điện thoại: (052) 3824540; Fax: 3841827

Họ và tên

Chức vụ

Ông Lê Hùng Phi

Chủ tịch

Ông Phạm Đức Thương

Phó chủ tịch

Ông Trương Văn Hởi

Phó chủ tịch

Ông Hoàng Văn Minh

Phó chủ tịch

Ông Trần Quang Minh

Phó chủ tịch

Bà Hoàng Thị Thoan

UVTT

Ông Phạm Văn Đồng

UVTT

Ông Nguyễn Văn Sinh

UVTT

Bà Hồ Thị Anh Đào

UVTT

Ông Nguyễn Xuân Toàn

UVTT

Các ban chức năng: Số điện thoại
Văn phòng: 3822147
Ban Dân chủ - Pháp luật : 3824820
  Ban Tôn giáo Dân tộc: 3824540
Ban Tổ chức: 3822147
 Ban Phong trào : 3824541
 
 
 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
 ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM LẦN THỨ VII THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn