Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    GIỚI THIỆU  ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

 63 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG


  

   Địa chỉ: Số 277, Phố Quang Trung, Thị xã Quảng Ngãi

Điện thoại: (055) 3822668; Fax: 3822668

Họ và tên

Chức vụ

Đinh Thị Hồng Minh

Chủ tịch

Ông Trần Hòa

Phó chủ tịch

Ông Lê Văn Sáu

Phó chủ tịch

Bà Đặng Thị Lệ Thu

Phó chủ tịch

Ông Nguyễn Chí Tuyển

UVTT

Ông Nguyễn Bá Minh

UVTT

Ông Nguyễn Quốc Tịnh

UVTT

Lê Thị Kim Hoa

UVTT

Ông Phan Đình Thắng

UVTT

Các ban chức năng: Số điện thoại
Văn phòng 3822668
Ban Dân chủ - Pháp luật 3825872
Ban Tôn giáo _ Dân tộc: 3819259
Ban Tổ chức – Thi Đua -           Tuyên truyền. 3827574
 Ban Phong trào 3827513
 
 
 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
 ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM LẦN THỨ VII THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn