Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    GIỚI THIỆU  ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

 63 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG


  

 Địa chỉ: Số 35, Đường Nguyễn Du, Thành phố Hạ Long

Điện thoại: (033) 3825422; Fax: 3828651

Họ và tên

Chức vụ

Ông Phạm Văn Điệt

Chủ tịch

Ông Phạm Hùng Sơn

Phó chủ tịch

Trần Thị Thu Hoài

Phó chủ tịch

Ông Lê Mạnh Cường

Phó chủ tịch

Ông Đỗ Mạnh  Hùng

UVTT

Ông Hoàng Đức Hạnh

UVTT

Ông Bùi Thế Anh

UVTT

Ông Nguyễn Việt Long

UVTT

Ông Nguyễn Hồng Minh

UVTT

Các ban chức năng: Số điện thoại
Văn phòng 3628383
Ban Dân chủ - Pháp luật 3628391
Ban Tôn giáo - Dân tộc 3622890
Ban Tổ chức – Thi đua - Huấn luyện.  3628393
 Ban Phong trào 3628390
 
 
 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
 ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM LẦN THỨ VII THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn