Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    GIỚI THIỆU  ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

 63 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG


  

Địa chỉ: Đường Khau Cả, Thị xã Sơn La

Điện thoại: (022) 3857602; Fax: 3857602

Họ và tên

Chúc vụ

Ông Thào Sếnh Páo

Chủ tịch

Ông Sa Anh Xuân

Phó chủ tịch

Ông Trần Minh Tiến

Phó chủ tịch

Bà Lường Thị Phưa

Phó chủ tịch

Ông Lê Hồng Ninh

UVTT

Ông Lê Viết Tám

UVTT

Ông Nguyễn Ngọc Hân

UVTT

Ông Nguyễn Hồng Sơn

UVTT

Ông Cầm Văn Cường

UVTT

Các ban chức năng: Số điện thoại
Văn phòng : 3852035
Ban Dân chủ - Pháp luật : 3859232
Ban Dân tộc - Tín Ngưỡng: 3859625
Ban Tổ chức – Huấn luyện. 3859232
   Ban Phong trào : 3852856

 

 
 
 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
 ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM LẦN THỨ VII THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn