Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    GIỚI THIỆU  ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

 63 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG


  

 Địa chỉ: Số 53, Đường Pasreur, khu phố 3, P. II, Thị xã Tây Ninh

Điện thoại: (066) 3822267; 3812439; Fax: 38222637

Họ và tên

Chức vụ

Ông Nguyễn Văn Không Chủ tịch

Ông Phan Văn Thái

Phó chủ tịch

Bà Nguyễn Thị Minh Lý

Phó chủ tịch TT

Ông Nguyễn Văn Nhiếm

Phó chủ tịch

Đặng Minh Luỹ

Phó chủ tịch

Ông Nguyễn Văn Bạc

UVTT

Ông Lê Văn Nghĩa

UVTT

Ông Đặng Xuân Lãnh

UVTT

Bà Lâm Thị Kiều Dung

UVTT

Ông Nguyễn Văn Vy

UVTT

Ông Nguyễn Tiến Hưng

UVTT

Các ban chức năng: Số điện thoại
Văn phòng : 3822267
Ban Dân chủ - Pháp luật : 3812420
Ban Tôn giáo - Dân tộc: 3812420
Ban Tổ chức – Huấn luyện.: 3812420
 Ban Phong trào : 3812420

 

 
 
 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
 ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM LẦN THỨ VII THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn