Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    GIỚI THIỆU  ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

 63 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG


  

    Địa chỉ: Đường 30/6, p.Quang Trung, TP. Thái Bình

 Điện thoại: (036) 3831680;

Họ và tên

Chức vụ

Ông Đặng Thanh Giang

Chủ tịch

Ông Nguyễn Văn Luân

Phó chủ tịch

Bà Nguyễn Thị Hoa

Phó chủ tịch

Ông Phan Văn Thưởng

Phó chủ tịch

Ông Nguyễn Văn Thảo

UVTT

Ông Tạ Việt Dũng

UVTT

Ông Phạm Quang Tú

UVTT

Ông Phan Văn Hiệp

UVTT

Các ban chức năng: Số điện thoại
Văn phòng : 3831680
Ban Dân chủ - Pháp luật : 3834110
Ban Tôn giáo :  3831680
Ban Tổ chức – Tuyên huấn: 3834110
 Ban Phong trào :  3865141
 
 
 

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn