Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    GIỚI THIỆU  ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

 63 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG


  

 Địa chỉ: Số 12, Đường Nha Trang, Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: (0280) 3855700; Fax: 3754361

Họ và tên

Chức vụ

Ông Nguyễn Đức Minh Chủ tịch

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Phó chủ tịch

Ông Trương Thanh Sơn

Phó chủ tịch

Ông Lý Văn Thọ

Phó chủ tịch

Ông Đàm Quang Tuyến

UVTT

Ông Nguyễn Bắc Lệ

UVTT

Ông Nguyễn Quang Tùng

UVTT

Ông Phạm Trung Dũng

UVTT

Các ban chức năng: Số điện thoại
Văn phòng : 3855700
Ban Dân chủ - Pháp luật :  
Ban Tôn giáo :  
Ban Tổ chức:  
 Ban Phong trào : 3752842

  

 
 
 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
 ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM LẦN THỨ VII THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn