Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    GIỚI THIỆU  ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

 63 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG


  

  Địa chỉ: Số 168, Đường Nguyễn Huệ, P.8, Thị xã Vĩnh Long

 Điện thoại: (070) 3822262; Fax: 3878463

Họ và tên

Chức vụ

Ông Đỗ Hoàng Huynh

Chủ tịch

Ông Lê Hồng Đào

Phó chủ tịch

Ông Nguyễn Văn Sang

Phó chủ tịch

Ông Nguyễn Văn Nhỏ

Phó chủ tịch

Ông Huỳnh Văn Phúc

Phó chủ tịch

Ông Nguyễn Văn Bé Ba

UVTT

Ông Phan Văn A

UVTT

Ông Trần Thanh Lâm

UVTT

Ông Nguyễn Thanh Bằng

UVTT

Bà Nguyễn Thị Tươi

UVTT

Các ban chức năng: Số điện thoại
Văn phòng 3822262
  Ban Dân chủ - Pháp luật 3878168
Ban Tôn giáo - Dân tộc 3832876
Ban Tổ chức – Tuyên huấn 3878590
 Ban Phong trào 3830262
 
 
 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
 ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM LẦN THỨ VII THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn