Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
     
 
 

 

 
 

    TIN MỚI :                                                           


                     

   


Tuần nhận diện hàng Việt Nam năm 2015

Quảng Bình với CVĐ “Người Việt Nam ƯTDHVN”

 Cẩm Khê đẩy mạnh thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ƯTDHVN”

Hơn 90% hàng Việt tại kênh phân phối ở Thừa Thiên Huế

Vai trò của báo chí với CVĐ “Người Việt Nam ƯTDHVN”

Làm gì để thay đổi tâm lý mua sắm?


Tuần nhận diện hàng Việt Nam năm 2015

Vừa qua, Bộ Công Thương chính thức công bố triển khai chương trình “Tuần nhận diện hàng Việt 2015 – Tự hào hàng Việt Nam”. Chương trình nằm trong khuôn khổ Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020” do Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2014 và Kế hoạch số 99/KH-MTTW-BCĐTWCVĐ ngày 18 tháng 6 năm 2015 về việc triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động trong năm 2015 và định hướng 2016.

Thực hiện Chương trình Tuần nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi trình “Tuần nhận diện hàng Việt 2015 – Tự hào hàng Việt Nam” là một giải pháp hỗ trợ thực hiện thành công mục tiêu của Đề án là đến năm 2015, 90% người tiêu dùng và doanh nghiệp Việt Nam biết đến Cuộc vận động; đến năm 2020, trên 70% biết đến nhóm các hoạt động phát triển thị trường với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”; tăng thị phần hàng Việt Nam có thế mạnh tại các kênh phân phối truyền thống ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa lên trên 70%. Đến năm 2020, tất cả các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương đều tổ chức được dịch vụ hỗ trợ kết nối cung cầu cho các đối tượng sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam; cơ bản hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu và cập nhật mạng lưới phân phối hàng Việt của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để cung cấp, tập huấn sử dụng cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam và phục vụ công tác quản lý nhà nước. Chương trình “Tuần nhận diện hàng Việt 2015 – Tự hào hàng Việt Nam” được tổ chức với mục tiêu đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, phổ biến sâu rộng đến mọi đối tượng để người tiêu dùng nhận thức đúng chất lượng của sản phẩm, hàng hóa Việt Nam; góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho các sản phẩm Việt Nam, xây dựng thương hiệu và nhận diện hàng Việt; tạo chuyển biến về nhận thức trong nhân dân, các đơn vị sản xuất, kinh doanh, tổ chức kinh tế - xã hội, phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam; nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn toàn quốc, tạo sự chuyển biến căn bản và thực chất trong công tác quản lý chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, bảo vệ người tiêu dùng và bảo vệ người sản xuất kinh doanh hàng Việt Nam chân chính; ghi nhận sự đóng góp của các doanh nghiệp đã nỗ lực, không ngừng sáng tạo để tạo ra các sản phẩm Việt Nam chất lượng cao vì người tiêu dùng Việt cũng như hướng đến người tiêu dùng toàn cầu.

“Tuần lễ nhận diện hàng Việt” sẽ có nhiều hoạt động xuyên suốt diễn ra trong vòng hơn 3 tháng (từ tháng 7 - 10/2015) để người tiêu dùng biết đến các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ uy tín, có chất lượng, các sản phẩm mới… Về đối tượng sản phẩm và doanh nghiệp tham gia, chương trình không giới hạn chủng loại mặt hàng, sản phẩm Việt của các doanh nghiệp, miễn là sản phẩm đó được sản xuất tại Việt Nam; không phân biệt quy mô, loại hình doanh nghiệp trong nước hay doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, miễn là sản phẩm đó được sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam.

Chương trình trình “Tuần nhận diện hàng Việt 2015 – Tự hào hàng Việt Nam” sẽ góp phần tăng khả năng thu hút của hàng Việt đối với người tiêu dùng; nâng cao vị thế của các sản phẩm Việt so với hàng hóa nhập khẩu cùng loại; kết nối các nhóm nhu cầu nội địa; làm cơ sở để triển khai chuỗi tuần nhận diện hàng Việt hàng năm tại các địa phương trên cả nước²

              Quế Dương

Tiên| MỤC LỤC | Trở Về đầu trang  |


Quảng Bình với CVĐ “Người Việt Nam ƯTDHVN”

Nhằm đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh Quảng Bình đã triển khai kế hoạch năm 2015 với mục đích làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để hầu hết người dân, doanh nghiệp trong tỉnh biết đến và quan tâm; đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh, bảo vệ người tiêu dùng và người sản xuất kinh doanh hàng Việt chân chính.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền

Xác định vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh, các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể các cấp trong tỉnh Quảng Bình đã tích cực tuyên truyền Thông báo Kết luận số 264-TB/TW, ngày 31-7-2009 của Bộ Chính trị; nội dung, mục đích, yêu cầu và những giải pháp thực hiện Cuộc vận động với nhiều hình thức, phương pháp phong phú, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan.

Ủy ban MTTQ tỉnh với vai trò là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo đã làm tốt công tác tham mưu tổ chức phát động Cuộc vận động trong toàn tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã hướng dẫn Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng trong việc chỉ đạo, triển khai các nội dung; lồng ghép Cuộc vận động vào nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, chương trình xây dựng nông thôn mới... xem đây là một nội dung tuyên truyền, vận động quan trọng ở cơ sở. Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cũng tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông tỉnh và Trung ương xây dựng các chuyên mục, chuyên trang để tuyên truyền về Cuộc vận động; quảng bá, giới thiệu các sản phẩm hàng hóa của tỉnh với du khách trong và ngoài nước.

Sở Công thương phát huy tốt vai trò quản lý nhà nước với việc ban hành 16 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo; phối hợp với các sở, ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp - thương mại giai đoạn 2011 - 2015. Theo đó, Sở Công thương hỗ trợ kinh phí các doanh nghiệp tham gia 17 chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm, học tập kinh nghiệm; phối hợp tổ chức 8 hội chợ quảng bá sản phẩm hàng hóa Việt. Đến nay, Sở Công thương đã vận động trên 1.844 lượt doanh nghiệp tham gia hoạt động bán hàng Việt khuyến mại, đưa hàng Việt về nông thôn; tổ chức lực lượng khảo sát, điều tra nhu cầu và mức tiêu thụ hàng nội địa trên địa bàn toàn tỉnh, giúp Ban chỉ đạo có căn cứ để đánh giá thị trường. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ để bảo vệ uy tín cho hàng nội có chất lượng và quyền lợi của người tiêu dùng...

Chuyển biến trong nhận thức, hành động

Ông Trương Văn Hởi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh Quảng Bình cho biết: Cuộc vận động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã mạng lại kết quả tích cực. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đã tác động tích cực đến toàn xã hội, giúp người tiêu dùng nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm, quyền lợi của mình đối với sản phẩm, hàng hoá sản xuất trong nước; thay đổi thái độ, hành vi, ưu tiên mua sắm, tiêu dùng hàng hoá thương hiệu Việt, xem đó là thể hiện lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và bước đầu hình thành nét đẹp văn hoá của người tiêu dùng. Các sở, ban, ngành trong tỉnh đã quan tâm mua sắm, sử dụng hàng hóa, trang thiết bị, văn phòng phẩm sản xuất trong nước, đồng thời khuyến khích các nhà sản xuất, các doanh nghiệp trong tỉnh không ngừng đẩy mạnh sản xuất, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, giá cả phù hợp với nhu cầu người dân.

Qua khảo sát thị trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cho thấy, đa số các chợ, siêu thị, quầy bách hóa tổng hợp của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ hàng Việt tiêu dùng của người dân ngày càng cao. Cụ thể: Mặt hàng thực phẩm tươi sống, hàng thực phẩm công nghệ, lương thực, vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, tỷ lệ hàng Việt chiếm từ 85 - 90%, những mặt hàng này đã khẳng định được chỗ đứng trên thị trường nội địa; đặc biệt hàng thủy sản có tới 100% là hàng Việt được tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; dệt may là hàng Việt chiếm tỷ lệ khoảng 70 - 80%...

Nhiều doanh nghiệp đã coi trọng công tác quảng bá sản phẩm, cung cấp thông tin và khuyến khích người tiêu dùng. Một số đơn vị đã tăng cường liên kết trong việc cung cấp, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp trong khối, tạo điều kiện cho nhau cùng phát triển như: sản phẩm phân bón của các Công ty Sông Gianh, Tổng công ty Nông nghiệp và Công ty Lệ Ninh; các sản phẩm của Công ty cổ phần gốm sứ, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình; Xí nghiệp May xuất khẩu Hà Quảng; Công ty cổ phần Bia Hà Nội -Quảng Bình...

Qua Cuộc vận động, nhiều cá nhân đã nhận thức được ý nghĩa của việc ưu tiên dùng hàng Việt nên đã có những việc làm thiết thực. Điển hình, ông Trần Văn Thiu (thôn 2, xã Quảng Liên, huyện Quảng Trạch), trong hơn 5 năm qua đã phối hợp tích cực với Ban công tác Mặt trận thôn tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng Cuộc vận động. Kết quả cho thấy, 100% hộ gia đình trong thôn đều cam kết đăng ký dùng hàng Việt. Từ những tài sản lớn trong gia đình cho đến những thứ hàng hóa, vật dụng hàng ngày nhỏ nhất đều là hàng Việt. Các quán hàng cũng đã hạn chế đến mức thấp nhất việc kinh doanh hàng ngoại. Đặc biệt ở địa phương có rất nhiều người đi làm ăn ở nước bạn Lào, hiện nay thuận tiện xe vận tải quá cảnh nên họ đã mua hàng Việt đưa sang Lào tiêu dùng và hạn chế nhập khẩu của các nước tại thị trường Lào về Việt Nam.

Bà Trần Thị Ngân, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Thành Ngân đã tích cực tuyên truyên đến đội ngũ nhân viên, người lao động và khách hàng về văn hóa tiêu dùng và ý thức sử dụng các sản phẩm Việt Nam chất lượng cao. Từ hoạt động kinh doanh, Công ty đã đóng góp nguồn thuế đáng kể cho ngân sách nhà nước và tham gia các hoạt động xã hội như ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thân nhân liệt sỹ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng²

                            Lê Mai

| MỤC LỤC | Trở Về đầu trang  |


Cẩm Khê thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ƯTDHVN”

Huyện miền núi Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ) có diện tích 234.52km2, đơn vị hành chính có 30 xã và 1 thị trấn, dân số trên toàn huyện gần 13 vạn người.  Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn huyện Cẩm Khê đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tạo sự tin tưởng và thói quen trong các tầng lớp nhân dân trong việc ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt.

Trong quá trình triển khai Cuộc vận động, Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Khê đã tích cực tham mưu với Huyện ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động; phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp thương mại tham gia hội chợ, trong và ngoài huyện… Thông qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt; đồng thời, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trao đổi thông tin, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng.

Qua 5 năm (2009 - 2014), huyện Cầm Khê đã tổ chức  được 8 hội chợ với tổng số trên 750 gian hàng, gần 420 lượt doanh nghiệp tham gia, thu hút gần 700.000 lượt khách tham quan mua sắm. Tổ chức 7 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn với số lượng gần 250 gian hàng, trên 160 lượt doanh nghiệp tham gia, thu hút trên 10.900 lượt khách hàng tham quan, mua sắm. Các chương trình khuyến mại hàng Việt tại các cửa hàng, đại lý, các chợ, với giá trị khuyến mại, giải thưởng ngày càng tăng đã thu hút số lượng lớn người tiêu dùng vào tham quan mua sắm.

Hiện trên thị trường huyện Cẩm Khê, đa số các sản phẩm do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất có giá cả hợp lý, mẫu mã đa dạng, chất lượng tốt,  đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Dạo qua các chợ đầu mối trên địa bàn huyện cho thấy, hầu hết các mặt hàng Việt đã chiếm lĩnh thị trường, từ gian hàng đồ gia dụng, thực phẩm, đồ may mặc cho đến hóa mỹ phẩm, hàng hoa quả.  Các mặt hàng thông dụng như kem đánh răng, xà phòng, mì chính, nước mắm, đường, sữa… chiếm đến 90% trên các kệ hàng. Các chương trình khuyến mại, giảm giá, tri ân khách hàng, treo băng rôn, khẩu hiệu Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã khuyến khích người tiêu dùng tìm đến các sản phẩm do trong nước sản xuất.

Chị Liên, chủ một cửa hàng ở thị trấn Sông Thao cho biết: “Phần lớn hàng hóa ở đây đều được sản xuất tại Việt Nam với các nhãn hiệu như nhựa Việt Nhật, sứ Bát Tràng, gốm sứ Minh Long, Bánh kẹo Kinh Đô, Hải Hà, Hữu Nghị… Khách hàng hiện rất quan tâm đến nguồn gốc hàng hóa, nhãn mác nên khi nhập hàng, tôi ưu tiên chọn hàng do các doanh nghiệp trong nước sản xuất. Cửa hàng của tôi chủ yếu là hàng sản xuất tại Việt Nam nên bán rất chạy”.

Để tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt, trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Khê tiếp tục phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và các cơ quan trên địa bàn huyện tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung Cuộc vận động đến các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động các doanh nghiệp, nhà sản xuất trong nước tập trung ứng dụng khoa học và đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm; đăng ký và bảo hộ sản phẩm nhãn hiệu hàng hoá, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng người tiêu dùng. Phối hợp tổ chức các hội nghị khách hàng, hội chợ giới thiệu sản phẩm, tăng cường xúc tiến thương mại trên địa bàn nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm²

Hoàng Phương

| MỤC LỤC | Trở Về đầu trang  |


 Hơn 90% hàng Việt tại kênh phân phối ở Thừa Thiên Huế

Bằng sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp phân phối và các kênh truyền thông, sử tham gia hưởng ứng tịch cực của các tầng lớp nhân dân, sau hơn 5 năm triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tỷ lệ hàng Việt Nam tại các kênh phân phối trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã lên đến trên 90%.

Một trong những hoạt động trọng điểm được Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh Thừa Thiên Huế tích cực triển khai là tuyên truyền về hàng Việt sâu rộng đến người dân. Đã có hàng trăm tin bài, chương trình phát thanh và truyền hình của tỉnh được thực hiện suốt thời gian qua.

Không chỉ bằng các chương trình truyền thông, các doanh nghiệp trên địa bàn còn được hỗ trợ 1,32 tỷ đồng từ nguồn vốn khuyến công để cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu sản phẩm; 4,21 tỷ đồng cũng được dành riêng cho công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm nâng cao chất lượng nguồn lao động trong tỉnh. Với những hỗ trợ đó, các doanh nghiệp và đơn vị kinh doanh, sản xuất trong tỉnh đã tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc vận động bằng việc quảng bá, giới thiệu các sản phẩm của mình trên thị trường. Trong hơn 5 năm qua, đã có hàng trăm đợt bán hàng Việt về nông thôn và các khu công nghiệp được tổ chức bởi 55 doanh nghiệp lớn trên địa bàn, thu hút trên 133.000 lượt khách thăm quan, mua sắm với tổng doanh thu vào khoảng 20 tỷ đồng. Chương trình tháng bán hàng khuyến mại cũng thu hút sự tham gia của 840 lượt doanh nghiệp với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại cho người tiêu dùng lên đến 188 tỷ đồng. Các chuyến đưa hàng Việt về nông thôn luôn được tổ chức kèm các chương trình giảm giá, tặng quà cho người nghèo, mang lại hiệu quả xã hội tích cực.

Ngoài ra, việc đưa hàng hóa sản xuất trong nước vào các kênh phân phối lớn, siêu thị cũng được đẩy mạnh. Với sự hưởng ứng của người tiêu dùng, hàng Việt đã chiếm đến 90% cơ cấu hàng hóa trong hệ thống phân phối của tỉnh. Một số doanh nghiệp phân phối lớn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như siêu thị BigC Huế, siêu thị Co.opmart Huế… đã tổ chức nhiều chương trình bán hàng Việt khuyến mại với khoảng trên 1.000 mặt hàng; Tổ chức chương trình bán hàng “Tự hào hàng Việt” và tham gia các chương trình tháng bán hàng khuyến mại của tỉnh về địa bàn nông thôn, vùng sâu vùng xa, các khu công nghiệp… Trong những kỳ bán hàng khuyến mại, các doanh nghiệp còn mở các tuyến xe buýt miễn phí nối địa phương vùng sâu, vùng xa đến địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhằm thu hút khách hàng thăm quan, mua sắm.

Bằng những nỗ lực lớn, trong 100 doanh nghiệp tiêu biểu cả nước vừa đạt giải thưởng “Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu hưởng ứng Cuộc vận động lần I - 2014” được Bộ Công thương biểu dương vào tháng 3 vừa qua, trong đó tỉnh Thừa Thiên Huế có đến 4 doanh nghiệp đạt giải.

Thời gian tới, để nâng cao hơn nữa hiệu quả Cuộc vận động, Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tập trung vào những giải pháp như tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; tạo điều kiện giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh sản phẩm; giúp doanh nghiệp mở những phiên chợ hàng Việt tại khu vực vùng sâu, vùng xa. Thực hiện tốt công tác quản lý thị trường nhằm bảo vệ những doanh nghiệp làm ăn chân chính… Đặc biệt, các doanh nghiệp làm tốt sẽ được khen thưởng kịp thời, tạo động lực đóng góp cho Cuộc vận động nhiều hơn trong giai đoạn tiếp theo²

             Lan Phương 

| MỤC LỤC | Trở Về đầu trang 


Vai trò của báo chí với CVĐ “Người Việt Nam ƯTDHVN”

Trong chuyến đưa hàng Việt về huyện đảo Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) cuối năm 2014, có một câu hỏi đã ám ảnh tôi: “Lần đầu tiên có xe hàng Việt về huyện đảo, chúng tôi vui lắm. Nhưng sau này, muốn mua tiếp, chúng tôi mua ở đâu?”. Đây cũng là câu hỏi mà hơn 5 năm gắn bó với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với vai trò phóng viên, tôi luôn trăn trở là làm thế nào để hàng Việt “bám rễ” trên đất Việt?

Từ nhận thức đến hành động

Năm 2009, nhằm mục tiêu tạo sức bật cho hàng hóa sản xuất trong nước, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” bắt đầu được Bộ Chính trị triển khai. Là “lính mới”, tôi được ban biên tập giao phụ trách chuyên mục này. Với tôi, đó là điều may mắn bởi được theo sát, trải nghiệm, buồn vui trọn vẹn cùng một chương trình mới với toàn bộ sức trẻ và sự háo hức. Hơn 5 năm với hàng trăm chương trình tuyên truyền, nhận thức về hàng hóa Việt đã thay đổi khi thay vì tâm lý “sính ngoại”, người tiêu dùng đã chủ động chọn lựa và sử dụng hàng Việt. Đây cũng là bước đệm để hàng Việt chiếm lĩnh thị trường Việt. Tại khu vực thành phố, với mạng lưới bán lẻ dày đặc, mục tiêu này không khó. Điều khó nhất là làm sao để hàng Việt “bám rễ” ở những khu vực vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo...

Được may mắn đồng hành với vài chục chuyến đưa hàng Việt về nông thôn, hình ảnh ấn tượng nhất tôi thường thấy là người dân háo hức ra sao khi những chuyến xe hàng Việt “cập bến”, bịn rịn thế nào khi doanh nghiệp rời đi và trăn trở hỏi: “Lần sau họ có tới nữa không? Dùng hết chỗ đồ này rồi muốn mua tiếp thì tìm ở đâu?”... Đã vài chục lần, tôi đem trăn trở đó đi hỏi các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và hàng chục bài báo ra đời. Bắt đầu từ những cái lắc đầu, những bài báo đầu tiên rơi vào thinh không. Không nản chí, tôi và những phóng viên chuyên trách khác vẫn không ngừng bám riết đề tài “khó nhằn” này. Rồi những tín hiệu vui đầu tiên tới khi 1, 2 rồi nhiều doanh nghiệp bắt đầu chia sẻ: “Đưa hàng Việt về miền núi, nông thôn có tiềm năng, vì bà con mình khá hơn xưa rồi. Quan trọng là cách làm thôi. Phải đưa hàng giá rẻ, bền, phải liên kết nhiều doanh nghiệp để cùng mở một đại lý tổng hợp hoặc kết hợp vài ba địa phương mở chung một đại lý... như vậy mới thành công”. Cứ thế, cứ thế, những đại lý đầu tiên của Vinamilk, bánh kẹo Hải Châu, bóng đèn Điện Quang... bắt đầu bám rễ ở Lào Cai, Thái Nguyên..., với sức mua khá tốt. Tôi vui vì mình đã góp sức trong cuộc hành trình đầy chông gai ấy...

Những “quả ngọt” đầu mùa

Ngày 15/3/2015, Lễ trao Giải thưởng Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu hưởng ứng Cuộc vận động năm 2014- lần thứ I đã chính thức diễn ra tại Hà Nội. Cùng với Giải thưởng “Thương mại, dịch vụ Việt Nam 2014” diễn ra trước đó, giải thưởng này được tổ chức nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có đóng góp tích cực vào Cuộc vận động. 100 doanh nghiệp đã được chọn trao giải lần này và Báo Công thương được tín nhiệm giao là đơn vị tổ chức giải thưởng.

Gắn bó với Cuộc vận động trong một khoảng thời gian dài, hơn ai hết, tôi hiểu rõ niềm vui và sự xúc động đặc biệt của doanh nghiệp khi được nhận giải thưởng rất ý nghĩa và mang đậm tính nhân văn này. Nghệ nhân Trần Văn Sen, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, vị “thuyền trưởng” của Tập đoàn Hương Sen nổi tiếng xúc động khi chia sẻ: “Nước mình còn nghèo lắm. Doanh nghiệp luôn phải nhận thức rằng để nước mạnh, dân giàu nên phải làm những việc chưa ai làm, sản xuất những sản phẩm chưa ai có. Sản phẩm phải có chất lượng, đa dạng về giá để không chỉ xuất khẩu mà còn phục vụ bà con dân mình. Chiến lược marketing với báo chí cũng là kênh truyền thông tốt để quảng bá sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Do đó, giải thưởng có ý nghĩa này hôm nay không những là niềm vinh dự cho cán bộ, công nhân viên Tập đoàn, mà còn cho bất cứ doanh nghiệp Việt Nam nào bởi những nỗ lực ấy đã phần nào được ghi nhận”.

Bà Phạm Thị Mai Hương, Phó giám đốc Công ty Bánh kẹo Hải Châu không giấu nổi bồi hồi khi nhớ về những ngày đầu tiên đưa hàng Việt về nông thôn: “Để đưa từng gói gia vị, từng gói bánh nhỏ về thị trường nông thôn, nhân viên công ty phải đến từng thị trường, tìm hiểu nhu cầu của người dân, gây dựng đại lý để hàng hóa tiếp cận với người tiêu dùng dễ dàng nhất. Với đặc điểm giá cả phải chăng, chất lượng tốt, các sản phẩm của Hải Châu đã tiếp cận khá dễ dàng với thị trường khu vực nông thôn. Trong chương trình đưa hàng Việt về nông thôn do Bộ Công thương tổ chức, Hải Châu cũng tích cực tham gia bằng cách cung cấp hàng cho các đơn vị để thông qua những chuyến bán hàng lưu động, hàng hóa tiếp cận tốt với người dân nông thôn, vùng sâu, vùng xa; đồng thời tận dụng những chương trình truyền thông của Cuộc vận động để cung cấp thông tin về sản phẩm của mình. “Mưa dầm thấm lâu”, những sản phẩm của Hải Châu có thể tự hào nói rằng đã nhận được sự tin dùng của người tiêu dùng Việt nói chung và khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo nói riêng”.

Hơn 5 năm với hàng trăm chương trình tuyên truyền lớn nhỏ, những hội chợ hàng Việt, những chuyến đưa hàng về nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa... tuyên truyền luôn được đánh giá là một trong những hoạt động thành công nhất của Cuộc vận động bởi góp phần thay đổi nhận thức của người tiêu dùng.

Vừa qua, Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động chính thức được Thủ tướng phê duyệt. Đây thực sự là niềm vui đối với những người đã gắn bó với Cuộc vận động suốt hơn 5 năm qua. Với những quyết sách mạnh mẽ như sẽ xây dựng chương trình kết nối quy mô quốc gia nhằm mở rộng kênh phân phối hàng Việt Nam tại các khu vực tập trung đông dân cư, khu công nghiệp, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; xây dựng 100 mô hình điểm bán hàng Việt thí điểm với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” cố định tại chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và tại các huyện vùng sâu, vùng xa, khu vực liên xã, biên giới...; xây dựng thí điểm 3 kho phân phối hàng Việt tại địa bàn nông thôn... đề án đang bắt đầu được triển khai sâu rộng mà truyền thông là một trong những hạng mục quan trọng nhất. Với sự vào cuộc mạnh mẽ hơn bao giờ hết của các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và các cơ quan truyền thông, ước mơ đưa hàng Việt phủ sóng kênh phân phối Việt đang trở nên gần hơn bao giờ hết²

                          Phương Lan

| MỤC LỤC | Trở Về đầu trang 


Làm gì để thay đổi tâm lý mua sắm?

Từ nhiều năm nay, hành vi mua sắm của người Việt Nam đối với hàng nội, hàng ngoại là chủ đề "nóng" không chỉ đối với doanh nghiệp (DN) sản xuất trong nước, mà còn đối với các nhà quản lý. Trong nhiều ngành hàng quan trọng, hàng nhập khẩu từ nước ngoài đang chiếm tỷ trọng lớn. Bên cạnh đó, người tiêu dùng (NTD) vẫn có tâm lý thích hàng ngoại nhập dù giá cao hơn nhiều so với hàng nội cùng chủng loại và chất lượng.

Thời gian qua, các DN sản xuất trong nước đã có nhiều nỗ lực trong việc đầu tư công nghệ hiện đại vào các khâu sản xuất, quản lý nhằm nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, tạo niềm tin cho NTD đối với hàng nội và tỷ trọng hàng nội ngày càng tăng trên thị trường. Bên cạnh đó, Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" (CVĐ) cùng nhiều chương trình bình ổn giá đã được Đảng, Nhà nước phát động và được nhiều tổ chức đoàn thể, DN tham gia hưởng ứng tích cực. Kết quả đạt được rất đáng trân trọng, đó là những xu hướng tẩy chay hàng giá rẻ, chất lượng kém và độc hại hoặc một số hàng hóa nước ngoài "núp bóng" thương hiệu Việt để bán trên thị trường Việt Nam. Nếu như trước đây, hàng Việt chỉ chiếm một phần khiêm tốn trong hệ thống các siêu thị, cửa hàng, chợ truyền thống, thì đến thời điểm này, trên các hệ thống phân phối hàng hóa ở hầu hết các tỉnh, thành phố, hàng Việt đã chiếm 80-90%. Có thể thấy, một trong những yếu tố quyết định sự thành công của CVĐ là sự vào cuộc mạnh mẽ của cộng đồng DN, nhà quản lý và toàn thể xã hội. Trong đó, đặc biệt quan trọng là nỗ lực thúc đẩy mở rộng mạng lưới phân phối ở thị trường trong nước của các bộ, ngành, địa phương bằng cách đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa, Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế, thị trường Việt Nam trở thành nơi hội tụ của hàng hóa từ khắp nơi trên thế giới. Nhờ đó, NTD Việt Nam có thể mua sắm hàng hóa từ mọi quốc gia, nhất là khi phương thức mua bán qua mạng internet ngày càng phát triển mạnh. Song, đổi lại các DN sản xuất trong nước phải cạnh tranh khốc liệt với DN nước ngoài, hàng sản xuất trong nước phải cạnh tranh với hàng nhập khẩu ngay tại sân nhà. Theo các chuyên gia kinh tế, nhu cầu tiêu dùng hàng ngoại của người dân chủ yếu xuất phát từ tâm lý của NTD từ lâu đã rất tin tưởng vào chất lượng của hàng ngoại và e dè đối với nhiều mặt hàng Việt Nam. Ngoài ra, các mặt hàng ngoại hầu hết đều có thiết kế mẫu mã đẹp mắt, chất lượng tốt và bền. Do đó, mặc dù nhiều hàng hóa của Việt Nam có chất lượng tốt, xuất khẩu đi nhiều quốc gia và được NTD các nước ưa chuộng, giá cũng rẻ hơn nhưng một bộ phận không nhỏ người Việt vẫn không tiếc tiền mua sắm các sản phẩm họ yêu thích vì tin tưởng vào chất lượng và thương hiệu của các nhãn hàng này, đặc biệt là nhóm NTD có thu nhập cao và khá cao. Tâm lý chuộng hàng ngoại của NTD khiến các DN sản xuất hàng Việt Nam dù đưa ra thị trường những sản phẩm chất lượng tốt, giá cạnh tranh nhưng lại buộc phải gắn thương hiệu mang tên nước ngoài nhằm thu hút NTD.

Để từng bước thay đổi tâm lý chuộng hàng ngoại, các chuyên gia cho rằng, cơ quan chức năng cần nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng nội để làm cơ sở hoạch định chính sách cho các DN sản xuất, kinh doanh và quản lý nhà nước. Các cấp, các ngành, Mặt trận và các đoàn thể, báo chí, DN cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền quảng bá hàng Việt. Cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường kiểm soát chặt chất lượng sản phẩm của DN; tổ chức các chương trình hỗ trợ phát triển hệ thống phân phối hàng Việt Nam cố định và bền vững cho DN. Các DN cần chủ động đầu tư công nghệ hiện đại vào sản xuất, chú trọng khâu thiết kế mẫu mã sản phẩm, nghiên cứu hành vi, thói quen tiêu dùng, nhu cầu thị trường; truyền thông, quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu và hình ảnh DN để tạo bản sắc riêng. Từ đó, mới thu hút được sự quan tâm của NTD, dần tạo thành thói quen ưu tiên lựa chọn hàng Việt. Ngoài ra, mỗi NTD cần nâng cao tinh thần dân tộc trong việc lựa chọn tiêu dùng sản phẩm, loại bỏ tâm lý sính ngoại; thay vào đó là sự cởi mở hơn trong việc đánh giá, lựa chọn và thẩm định chất lượng hàng Việt, có như vậy mới đánh giá đúng chất lượng hàng Việt so với hàng ngoại nhập²

                   Thanh Hiền

| MỤC LỤC | Trở Về đầu trang  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 

   bến nhà Rồng ( TP Hồ Chí Minh )


Khuê các Văn miếu
TP Hà Nội

 

    Dinh Thống nhất

              Mai Châu Hoà Bình


    Biển Hà Tiên       

 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

| TTCTMT | Trở Về đầu trang  |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn