Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

     TIN HOẠT ĐỘNG MẶT TRẬN ĐỊA PHƯƠNG


Kon Tum: Hội nghị giao ban công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2017

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ 7, nhiệm kỳ 2014 – 2019

Gò Dầu-Tây Ninh: Những cách làm sáng tạo, hiệu quả

Cán bộ Mặt trận phải là ‘ăng ten’ thu hút tâm tư, nguyện vọng của dân

Thôn Lạc Thổ Bắc với phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh

Vĩnh Yên đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Vĩnh Phúc: Uỷ ban MTTQ huyện Yên Lạc Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Bắc Quang với cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”

Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Nam Định tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Phú Thọ đẩy mạnh hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng

Phú Yên:Bàn giao 3 ngôi nhà Đại đoàn kết, nhà Tình thương cho hộ nghèo

Nam Toàn đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

Đà Nẵng: Tập huấn cán bộ Mặt trận năm 2017

Kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân

Lào Cai: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận cho gần 600 cán bộ

 Phú Thọ: Bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Mặt trận chủ động tổ chức đối thoại giữa chính quyền với nhân dân

MTTQ thành phố Đà Nẵng thăm Trung tâm bảo trợ trẻ em đường phố nhân Ngày 01-6

Bắc Ninh: Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

MTTQ tỉnh Ninh Bình đối thoại với đại diện nhân dân và các vị chức sắc tôn giáo trên địa bàn xã Ninh Hòa

MTTQ TP.Vĩnh Yên: Triển khai chương trình phối hợp và đăng ký xây dựng mô hình điểm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Lắng nghe, gỡ vướng cho Mặt trận cơ sở

MTTQ các cấp tỉnh Long An thường xuyên tham gia công tác hòa giải cơ sở

Hậu Giang trao tặng 4 căn nhà Đại Đoàn Kết

Góp sức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo

Mặt trận Tổ quốc TP. Hà Nội cần tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, giải quyết kịp thời vấn đề nóng, phức tạp

Phú Thọ: Bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo tại xã Thụy Vân

Phát huy tinh thần yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng cuộc sống mới “tốt đời, đẹp đạo”

Điểm sáng xây dựng nhà đại đoàn kết

Phú Thọ: Thống nhất Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn về dân chủ - pháp luật và Hội đồng tư vấn về kinh tế - văn hoá - xã hội

Đà Nẵng: Mặt trận và Viện kiểm sát nhân dân thành phố tăng cường công tác phối hợp

Điện Biên: Biểu dương già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín tiêu biểu các dân tộc lần thứ V, năm 2017

Giám sát tốt để mọi người làm đúng, hiểu đúng chính sách

Vai trò của MTTQ tỉnh Phú Thọ với công tác tôn giáo

Mặt trận Tổ quốc huyện Đồng Xuân(Phú Yên:Vận động nhân dân chăm lo phát triển kinh tế

Bình Thuận phát động phong trào ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2017

Mỹ Thịnh xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Bình tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền

MTTQ xã Chu Hương với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”


 Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Bình tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền

Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TƯ ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Ban hành quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động triển khai thực hiện Quyết định. Nội dung, đối tượng góp ý xây dựng Đảng, chính quyền gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của các địa phương, đơn vị và những vấn đề được đông đảo nhân dân quan tâm…

Bám sát các nội dung của Quyết định 218, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội trong tỉnh đã tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền thông qua các hoạt động: Góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng cùng cấp, góp ý kiến nhận xét cán bộ, đảng viên trong phân loại hàng năm; góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh thông qua việc giới thiệu, góp ý nhận xét các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử, đảm bảo dân chủ, an toàn, đúng luật. MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội trong tỉnh còn tích cực đổi mới nội dung, hình thức góp ý. 

Đó là việc quan tâm tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo chủ chốt các cấp với nhân dân, giữa lãnh đạo chủ chốt của MTTQ và các đoàn thể với đoàn viên, hội viên và nhân dân, đối thoại trực tiếp của lãnh đạo các cấp với nhân dân ở những nơi có những vấn đề phát sinh, nổi cộm, bức xúc về giải phóng mặt bằng, vay vốn, việc làm, các chế độ, chính sách… Thông qua các cuộc đối thoại trực tiếp đã trả lời, giải thích, trao đổi, hướng dẫn, cung cấp thông tin pháp luật, chính sách cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân, tăng thêm sự hiểu biết và giúp đoàn viên, hội viên, nhân dân tự giác chấp hành pháp luật và tự tin giải quyết vấn đề pháp lý.

Cũng thông qua đối thoại, những đề nghị chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân đã được các cơ quan chức năng tiếp thu, xem xét, giải quyết thỏa đáng. Qua đó góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng thời, góp phần giải quyết những thắc mắc, kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, hội viên và nhân dân, nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đơn vị.

Trong thực hiện hoạt động góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã căn cứ vào nội dung, chương trình công tác, thực tiễn phát sinh các vấn đề, qua nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân để tổ chức kịp thời các cuộc góp ý thông qua đối thoại trực tiếp. Như Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức đối thoại trực tiếp với trên 280 Trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư của huyện Nho Quan về tình hình hoạt động, chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ về kinh phí hoạt động… 

3 năm qua, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã tổ chức được 11 cuộc đối thoại về pháp luật, chính sách, thu hút 1.300 người tham dự. Trong đó, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức được 10 cuộc đối thoại về chính sách có yếu tố giới và sự tham gia của phụ nữ vào đời sống chính trị-xã hội; chính sách về di cư lao động an toàn, phòng chống mua bán người, xuất khẩu lao động; đối thoại giữa lãnh đạo Hội LHPN tỉnh với cán bộ, hội viên về chính sách đối với cán bộ Hội, hội viên, thu hút trên 1.500 người tham gia; chỉ đạo tổ chức 2 cuộc đối thoại giữa lãnh đạo huyện với 400 cán bộ cơ sở là chi hội trưởng phụ nữ về các vấn đề liên quan đến tổ chức Hội, hội viên phụ nữ.

Đối với Hội Nông dân các cấp trong tỉnh, xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng và thực tế phong trào nông thôn, đã tổ chức được 21 cuộc đối thoại về pháp luật, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thu hút 2.300 người dự. Qua các cuộc đối thoại trực tiếp đã góp phần nâng cao nhận thức của nông dân về chính sách, pháp luật về hoạt động của Hội. Hàng năm, vào “Tháng công nhân”, các cấp Công đoàn đã chỉ đạo và tổ chức được 165 cuộc giao lưu đối thoại giữa lãnh đạo đơn vị, chủ doanh nghiệp với sự tham gia của trên 16.000 lượt công nhân viên chức lao động.

Cách làm đối thoại của tổ chức Công đoàn là tổ chức đối thoại định kỳ hoặc đột xuất ngay tại nơi làm việc để tạo thuận lợi cho đoàn viên, công nhân lao động tham gia đông đủ. Qua đối thoại đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho người lao động, hạn chế được tình trạng đình công, ngừng việc tập thể… Đối với Ban Thường vụ các huyện, thành ủy đã quan tâm tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo huyện, thành phố với nhân dân, với bí thư chi bộ, trưởng thôn, xóm, phố, trưởng ban công tác mặt trận, bí thư chi đoàn, chi hội. Thông qua đối thoại của lãnh đạo các huyện, thành phố, đã góp phần giải quyết những vấn đề phát sinh, giúp ổn định tình hình, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Quyết định 218, tuy đạt được những kết quả bước đầu song hoạt động góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các đoàn thể ở một số nơi còn hạn chế, hiệu quả chưa cao, công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân có nơi chưa được quan tâm đúng mức… 

Để hoạt động này đi vào nề nếp, nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả, cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị, sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành. Cần có sự kết hợp giữa giám sát với việc đối thoại trực tiếp với nhân dân. Việc tiếp thu và thực hiện các kiến nghị sau góp ý phải được thực hiện nghiêm túc… Trước mắt, các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các nội dung cơ bản của Quyết định 218 nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Quan tâm đổi mới phương thức tổ chức góp ý, để việc góp ý xây dựng Đảng, chính quyền sát và đúng, tránh hình thức, kém hiệu quả.

Phan Nga

Về đầu trang


 MTTQ xã Chu Hương với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Chu Hương là xã nằm ở phía Nam của huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn cách trung tâm huyện 25 km với tổng diện tích tự nhiên là 3.478,96 ha. Hiện nay, xã có 19 thôn, bản gồm 03 dân tộc Kinh, Tày, Dao cùng sinh sống với tổng số 832 hộ, 3.504 nhân khẩu, nghề nghiệp chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam xã với chính quyền và các ban, ngành đoàn thể của xã Chu Hương, nhân dân các dân tộc luôn phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, khắc phục mọi khó khăn, tồn tại và tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân trong xã.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”  đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân. Nội dung cuộc vận động được triển khai thực hiện gắn với chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được đông đảo nhân dân ủng hộ và đạt được những kết quả nhất định, góp phần phát triển kinh tế, đặc biệt là gắn kết tình làng nghĩa xóm, phát huy khối Đại đoàn kết dân tộc. Nhân dân luôn nâng cao ý thức trong việc phát triển kinh tế gia đình, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất, vận dụng triệt để đất đai, ứng dụng chuyển giao khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tăng thu nhập cho hộ gia đình như: Mô hình trồng hồng không hạt, đào ao thả cá thu nhập 50-60 triệu đồng/năm; nhân rộng mô hình nuôi vịt siêu trứng, gà thả vườn cho thu nhập cao, mô hình chăn nuôi, cải tạo đàn dê hỗ trợ cho hộ nghèo, mô hình nuôi lợn nái, lợn thịt... và xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế, góp phần giảm hộ nghèo tăng hộ khá làm giàu hợp pháp.

Trong quá trình lồng ghép thực hiện cuộc vận động gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, sự giúp đỡ trực tiếp của nhân dân về ngày công, con giống, cây trồng, giúp đỡ về vốn, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, giới thiệu việc làm..vv.. đã góp phần giải quyết việc làm cho nhiều người lao động, cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện, số hộ nghèo, hộ ở nhà tạm giảm rõ rệt. MTTQ và các đoàn thể của xã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong phong trào xây dựng đường giao thông, bê tông hoá kênh mương thuỷ lợi. Trong năm 2014, nhân dân đã hiến được gần 2 nghìn mét vuông đất và góp trên 2 nghìn công làm các tuyến đường, mương thủy lợi liên thôn như: đường Nà Nao - Lũng Miều dài 466,6m, mương Nà Moọng dài 243m, Mương Cốc Lang thôn Nà Cà - Bản Chù dài 761m, đường Nội thôn Bản Lùng dài 120,6 m; đường nội thôn Pác Chi, Phiêng Kèm, Đon Dài, Nà Cà dài gần 1000 m. Đầu năm 2015, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã và Ban công tác Mặt trận thôn Pác Chi đã vận động nhân dân hiến trên 6 nghìn mét vuông đất thực hiện thi công tuyến đường vào khu sản xuất Pác Chi - Khuổi Lào dài 1.702 m, rộng 4m, đến nay đã hoàn thành và sử dụng. Trong 5 năm, Quỹ “Vì người nghèo” của xã đã thu được trên 30 triệu đồng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên các hộ nghèo nhân dịp lễ, tết; giúp đỡ hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở và thực hiện công tác an sinh xã hội. Phong trào “Người lớn gương mẫu, trẻ em chăm ngoan”, “Đền ơn đáp nghĩa”…với tinh thần “Tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn” đã được nhân dân trong xã đồng tình ủng hộ: Năm 2011 Uỷ ban MTTQ xã đã vận động cán bộ, công chức và nhân dân trong xã quyên góp được trên 41 triệu đồng để xây dựng Nhà bia tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ của xã, phối hợp với UBND xã vận động nhân dân tham gia xây dựng quỹ nạn nhân chất độc da cam được gần 20 triệu đồng; quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được trên 46 triệu đồng và tặng 34 sổ tiết kiệm trị giá mỗi sổ 500.000 đồng, giúp đỡ hàng nghìn ngày công cho các gia đình thương binh, liệt sỹ của xã. Cũng từ cuộc vân động này, nhân dân nâng cao nhận thức, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở xã, quy ước, hương ước của thôn bản, tệ nạn xã hội, tệ nạn ma tuý được đẩy lùi. Đến nay toàn xã có 3.922 lượt hộ đạt Gia đình đạt gia đình văn hoá, có 28 lượt khu dân cư đạt KDC văn hoá; tỷ lệ Gia đình Văn hóa, Khu dân cư văn hóa đều tăng qua các năm và tỷ lệ hộ nghèo giảm.  Hàng năm, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã phối hợp, hướng dẫn các Ban công tác Mặt trận ở 19/19 khu dân cư tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”, duy trì các giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc thông qua các phần hội, phần lễ của Ngày hội và tổ chức cho các gia đình, khu dân cư đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu văn hóa.

Nhờ thực hiện tốt cuộc vận động, nhân dân trong xã luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, từng bước xóa nghèo, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước và hưởng ứng tham gia phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Thị Dịu - Duy Cảnh

Về đầu trang


Mặt trận Tổ quốc huyện Đồng Xuân(Phú Yên:Vận động nhân dân chăm lo phát triển kinh tế

Để giúp người dân thoát nghèo bền vững, ổn định cuộc sống, nhiều năm nay, MTTQ huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên tăng cường tuyên truyền, vận động, khơi dậy tinh thần vượt khó, tăng gia lao động sản xuất, xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả… 

Một trong những cách giúp người dân nỗ lực vươn lên thoát nghèo là chúng tôi thường xuyên phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên đa dạng hình thức tuyên truyền, đổi mới nội dung, tập trung hướng về cơ sở, khơi gợi tinh thần, ý thức vượt khó, vươn lên thoát nghèo trong mỗi người dân”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đồng Xuân Nguyễn Thị Thanh Thủy cho biết. 

Thông qua các buổi họp ở khu dân cư, các nội dung tuyên truyền được các cấp Mặt trận, các tổ chức thành viên của huyện cụ thể hóa bằng nhiều mô hình thiết thực theo hình thức “cầm tay chỉ việc”. Đối với những nội dung, mô hình lớn, Mặt trận huyện cùng các ngành chức năng phối hợp mở các lớp tập huấn để nâng cao hiểu biết cho người dân về các lĩnh vực khoa học, kiến thức trồng trọt, chăn nuôi; tổ chức cho người dân tham quan các mô hình phát triển kinh tế ở các địa bàn trong, ngoài tỉnh. Cụ thể như năm vừa qua, hơn 100 người được tham gia các lớp học, tham quan các mô hình ở huyện Sơn Hòa, Sông Hinh và tỉnh Bình Định. Sau đó, Mặt trận huyện, chính quyền phối hợp các tổ chức thành viên phát động nhiều đợt thi đua tăng gia lao động sản xuất trong toàn dân. Qua đó phát huy được tinh thần tự chủ, phấn khởi, tin tưởng để người dân yên tâm làm ăn, chăm lo thoát nghèo. 

Song song với đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Mặt trận các cấp ở huyện Đồng Xuân còn phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, xây dựng nhiều mô hình giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình bền vững. Đến nay, 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đồng Xuân có các mô hình phát triển kinh tế. Nhiều mô hình như “Vườn, ao, chuồng, rừng”, “Nuôi heo trên đệm lót sinh học” của các hội viên cựu chiến binh mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, được nhiều người học tập, làm theo. 

Đại trà hơn và được đa số người dân thực hiện hiệu quả là mô hình “Chuyển đổi giống cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt”. Chỉ riêng xã Xuân Lãnh với tổng diện tích đất canh tác là 1.760ha, người dân đã trồng được 580ha sắn, 825ha mía, 167ha keo lá tràm. Bên cạnh đó, Mặt trận xã còn vận động người dân chuyển đổi một số diện tích đất trồng mía, sắn kém hiệu quả sang trồng các loại cây phục vụ chăn nuôi cho thu nhập ổn định hơn. Cụ thể như các hộ Thái Văn Xuân (thôn Lãnh Cao), La Lan Tuy (thôn Xí Thoại) nhờ phát triển mô hình này đã cho thu nhập đều đặn mỗi năm trên 100 triệu đồng. Ông Tuy cho biết: “Tuy mô hình chưa mang lại thu nhập cao như một số mô hình khác nhưng phù hợp với tình hình, điều kiện người dân ở đây, nhất là không cần phải đầu tư vốn nhiều. Chúng tôi chỉ cần chịu khó bỏ công sức, áp dụng kiến thức đã học ở các lớp do cán bộ mở về trồng trọt, chăn nuôi là làm được”. 

Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ổn định, bà con tích cực hưởng ứng các phong trào xây dựng nông thôn mới, đóng góp hàng chục triệu đồng, hàng trăm ngày công lao động xây dựng các tuyến bê tông nông thôn. Đồng thời góp phần đẩy nhanh, đẩy mạnh công tác giảm nghèo ở địa phương. Tỉ lệ hộ nghèo bình quân của xã giảm 4%/năm. 100% hộ sử dụng điện, nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Hầu hết gia đình đều trang bị các phương tiện thông tin, nâng cao trình độ dân trí, dần từ bỏ các hủ tục lạc hậu. Và đặc biệt, nhiều hộ sắm được các loại máy móc đưa cơ giới hóa vào phục vụ công tác sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi... 

Điều dễ nhận thấy ở huyện miền núi Đồng Xuân đó là các cấp Mặt trận huyện đã có nhiều cách làm sáng tạo để phát huy tinh thần tự lực tự cường, vươn lên thoát nghèo trong toàn dân. Nổi bật nhất là qua các phong trào thi đua yêu nước, toàn huyện đã xây dựng được hàng trăm mô hình phát triển kinh tế, cho thu nhập từ 100-500 triệu đồng mỗi năm. Nhờ vậy, cùng với các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước, đối với vùng miền núi, dân tộc, huyện Đồng Xuân có nhiều chuyển biến rõ rệt, nhất là công tác giảm nghèo, xóa nhà tạm; góp phần thiết thực vào việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trưởng Ban Phong trào Ủy ban MTTQ tỉnh Phan Hấn

 HÀ ANH 

Về đầu trang


Bình Thuận phát động phong trào ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2017

Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh vừa triển khai kế hoạch vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh năm 2017 góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Theo đó, trong năm 2017, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh phát động rộng rãi phong trào ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” nhằm huy động sức mạnh tổng hợp từ các nguồn lực trong cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, góp phần giúp đỡ hộ nghèo về xây dựng, sửa chữa nhà ở và thực hiện công tác an sinh xã hội. Vận động Quỹ “Vì người nghèo” phải được tổ chức rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân và việc sử dụng quỹ phải đúng mục đích, góp phần cùng các chương trình mục tiêu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 1 đến 1,2% theo Nghị quyết HĐND tỉnh Khóa X, kỳ họp thứ hai về chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020. Thời gian vận động sẽ chia làm 3 đợt, đợt 1 từ ngày 15/4 đến ngày 10/6/2017; đợt 2 từ ngày 1/8 đến ngày 15/9/2017 và đợt 3 tập trung vào “Tháng cao điểm vì người nghèo” từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2017.

Đối với cấp tỉnh, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh phối hợp với Đảng ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp và Liên đoàn lao động tỉnh phát động rộng rãi trong lực lượng vũ trang, cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp do tỉnh quản lý ủng hộ 1 ngày lương hoặc 1 ngày thu nhập vào Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh thông qua hoạt động của Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh phối hợp với Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp trẻ, Hiệp hội du lịch… vận động các doanh nghiệp tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tích cực tham gia ủng hộ vào quỹ này.

Đối với cấp huyện và cấp xã, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện phối hợp triển khai vận động cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động của các cơ quan, đơn vị và các tổ chức doanh nghiệp thuộc cấp huyện, xã ủng hộ 1 ngày lương hoặc 1 ngày thu nhập vào Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện, xã. Đồng thời vận động các doanh nghiệp trong và ngoài địa phương, các cá nhân, các nhà hảo tâm, các hộ gia đình tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện, xã….

THANH QUANG

Về đầu trang


Mỹ Thịnh xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Thời gian qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” được MTTQ xã Mỹ Thịnh (Mỹ Lộc, Nam Định) triển khai rộng rãi đến các khu dân cư và đạt được những kết quả tích cực. Qua đó, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Xã Mỹ Thịnh hiện có 1.370 hộ với 4.754 nhân khẩu sinh sống ở 10 khu dân cư. Hằng năm, Ủy ban MTTQ xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai cuộc vận động đến từng khu dân cư, đồng thời thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy tốt khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: Thực hiện cuộc vận động, những năm qua, Ủy ban MTTQ xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ người dân nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp nhau vươn lên giảm nghèo gắn với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện nếp sống văn minh… góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là gắn kết tình làng nghĩa xóm, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhân dân luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau trong ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng thu nhập cho hộ gia đình. Trong phong trào xây dựng NTM, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ xã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng đường giao thông, bê tông hóa kênh mương thủy lợi. Từ đó nhân dân trong xã đã hiến hàng nghìn mét vuông đất trị giá hàng trăm triệu đồng, tháo dỡ các công trình để giải phóng mặt bằng trị giá 500 triệu đồng, bê tông hóa 1,3km đường từ Cửa Phủ (Lê Xá) đến đình Tiểu Liêm với kinh phí 450 triệu đồng. Nhân dân các xóm Đồng Nhuệ, xóm Bến, xóm Đông, xóm Nam, xóm Bắc tự nguyện giải phóng mặt bằng làm đường giao thông với chiều dài 600m trị giá 170 triệu đồng… Một điểm nổi bật trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” của Ủy ban MTTQ xã Mỹ Thịnh là công tác phối hợp với các tổ chức ban, ngành, đoàn thể vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, phản ánh những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết kịp thời; vận động cán bộ, nhân dân ủng hộ, đóng góp xây dựng các loại quỹ như: quỹ tình nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ da cam… Đến nay, số dư 3 quỹ đạt gần 19 triệu đồng, đã giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, trong năm qua, được sự giúp đỡ của Ủy ban MTTQ huyện hỗ trợ 40 triệu đồng, đã xây mới 1 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo… Qua đó, giúp nhân dân nâng cao ý thức, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở xã, quy ước, hương ước của thôn, xóm, tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy được đẩy lùi. Đến nay, toàn xã có 85% số hộ gia đình văn hóa, 8/10 khu dân cư văn hóa tiên tiến, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm xuống còn 2,01%. Hằng năm, vào Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11), 100% khu dân cư trong xã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, 100% khu dân cư tổ chức được cả phần lễ và phần hội, nhân dân phấn khởi tích cực tham gia mang lại khí thế sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Ngày hội không chỉ đem đến không khí đầm ấm, hòa thuận của tình làng, nghĩa xóm mà còn là nơi để nhân dân phát huy dân chủ, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ngay từ cơ sở. Tiêu biểu trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” là khu dân cư thôn Liêm Trại, Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã tích cực tuyên truyền, động viên đoàn viên, hội viên và gia đình gương mẫu, tự giác tham gia mua thẻ BHYT, tự chỉnh trang khuôn viên gia đình, tham gia đóng góp nhiều ngày công lao động cùng hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM” như: kiên cố hóa đường dong, ngõ xóm, xây dựng rãnh thoát nước, xây dựng nhà văn hóa trị giá hàng trăm triệu đồng tạo không gian sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao cho người dân… Đến nay, 98% số hộ gia đình trong khu dân cư được công nhận gia đình văn hóa, nhiều hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa nhiều năm liền, khu dân cư Liêm Trại 17 năm liên tục được công nhận là khu dân cư văn hóa…

Với những kết quả đã đạt được trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Thời gian tới, MTTQ xã Mỹ Thịnh tiếp tục tăng cường củng cố và duy trì mối quan hệ giữa MTTQ các cấp với trưởng ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư, tích cực khen thưởng các cá nhân tiêu biểu có uy tín trong cộng đồng dân cư, hướng dẫn họ phát huy vai trò nòng cốt của mình trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do cấp trên đề ra./.

Ngọc Bích

Về đầu trang


Vai trò của MTTQ tỉnh Phú Thọ với công tác tôn giáo

MTTQ các cấp tỉnh Phú Thọ không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức vận động đồng bào các tôn giáo hoạt động theo hướng tuân thủ pháp luật, sống “Tốt đời đẹp đạo”, góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

MTTQ các cấp đã tích cực phối hợp vận động đồng bào các tôn giáo tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động xã hội lớn như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các hoạt động “Vì người nghèo”.

 

Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh thăm, tặng quà các chức sắc và tăng ni, phật tử chùa Cát Tường, phường Tiên Cát (TP Việt Trì) nhân Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2561 - Dương lịch 2017.

Trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, để đảm bảo an ninh trật tự các vùng giáo, MTTQ đã phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng an ninh cho các vị chức sắc, chức việc; động viên đồng bào có đạo tích cực tham gia hiệu quả chương trình toàn dân tham gia phòng ngừa tấn công, tố giác tội phạm.

Hàng năm, MTTQ các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức tôn giáo và các tín đồ, phật tử tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ những gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già cả neo đơn, trẻ em tàn tật, mồ côi, nhiễm chất độc da cam… Từ đó, tạo sự sẻ chia, gắn kết trong cộng đồng.

Việc xây dựng đội ngũ cốt cán trong các tôn giáo được MTTQ các cấp chú trọng. MTTQ thường xuyên quan tâm phát hiện bồi dưỡng, lựa chọn những người có uy tín trong các tôn giáo để giới thiệu tham gia đại biểu HĐND, tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp. Nhiệm kỳ 2014 - 2019, toàn tỉnh có 391 chức sắc, chức việc trong các tôn giáo tham gia Ủy viên UB MTTQ các cấp; nhiệm kỳ 2016 - 2021 toàn tỉnh có 221 người theo các tôn giáo tham gia đại biểu HĐND các cấp.

Bên cạnh đó, MTTQ luôn động viên các chức sắc, chức việc tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội Đảng các cấp, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Dự thảo sửa đổi Bộ luật dân sự…

Công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến tôn giáo luôn được MTTQ các cấp đẩy mạnh. Các sinh hoạt tôn giáo, chương trình đại hội, hội nghị tôn giáo được MTTQ các cấp tạo mọi điều kiện để các tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật. Cùng đó, MTTQ thường xuyên phối hợp tổ chức các hội nghị phổ biến, học tập nội dung các Nghị quyết, Nghị định, Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo; trong đó, tập trung phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cho các vị chức sắc, chức việc trong các tôn giáo.

Nhiều nội dung chuyên đề được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trực tiếp trao đổi, làm việc cụ thể với Tòa Giám mục Hưng Hóa hoặc Ban Trị sự Phật giáo tỉnh để các chức sắc, chức việc và nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và chính quyền các cấp.

Hàng năm, Ủy ban MTTQ tỉnh đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên các vị chức sắc, chức việc tiêu biểu trong các tôn giáo nhân các ngày lễ lớn, nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các tôn giáo cũng như những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở kịp thời đề xuất với các cấp ủy Đảng, chính quyền xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật; góp phần xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến tôn giáo.

Từ năm 2001 đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã hướng dẫn các huyện, thành, thị và cơ sở tổ chức được 3 hội nghị biểu dương đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo sản xuất kinh doanh giỏi, công tác xã hội tốt, đã giúp đỡ Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức thành công 3 kỳ đại hội; tích cực phối hợp thành lập Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2012-2017, chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2017-2022…

Thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục làm tốt công tác vận động các quần chúng tín đồ, chức sắc trong các tôn giáo, xây dựng lực lượng cốt cán phong trào trong các tôn giáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp, lành mạnh của các tôn giáo, tranh thủ sự ủng hộ của các chức sắc; quan tâm tới đời sống và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đồng bào các tôn giáo.

Chủ động đề xuất giải quyết thỏa đáng những yêu cầu hợp pháp chính đáng của đồng bào công giáo; tích cực tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội làm công tác tôn giáo; tăng cường công tác vận động, tập hợp người uy tín tiêu biểu trong các tôn giáo; đẩy mạnh công tác giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến tôn giáo...

Phương Thảo

Về đầu trang


Giám sát tốt để mọi người làm đúng, hiểu đúng chính sách

Mặt trận phải cố gắng hơn nữa việc nắm tình hình, định hướng dư luận nhân dân để mọi người hiểu đúng, làm đúng và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, ông Vũ Hồng Khanh nhấn mạnh tại buổi làm việc với MTTQ quận Ba Đình.

Ngày 18/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc mà đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở đang gặp phải. Ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình Tống Học Nghĩa cho biết: Trong năm 2017, MTTQ các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, phối hợp giám sát việc quản lý các điểm đất xen kẹt trên địa bàn; tổ chức giám sát việc vân động nhân dân di dời cải tạo chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D, dự án đường sắt trên cao ga S9, dự án cải tạo trụ sở UBND phường, xây mới trường học, nhà văn hóa, cải tạo chỉnh trang hè phố, các dự án hạ tầng kỹ thuật… 

Đối với việc giám sát thực hiện năm “Kỷ cương hành chính 2017”, Ủy ban MTTQ quận đã giám sát việc tổ chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính của nhân dân ở bộ phận một cửa, thực hiện đăng ký và giải quyết các thủ tục hành chính cấp độ 3 đảm bảo thuận lợi, đúng quy trình và đúng thời gian quy định.

Đặc biệt, trong Quý I-2017, Ban TTND các phường đã tổ chức giám sát và phát hiện 84 vụ việc, trong đó có 28 vụ về trật tự xây dựng, 1 trường hợp về quản lý đất đai, 55 trường hợp phát sinh ở cơ sở…

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ quận còn giám sát chặt chẽ việc tổ chức khám sức khỏe cho thanh niên trong việc khám tuyển nhập ngũ, giám sát việc giao nhận quân, đảm bảo đủ quân số; giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách, gia đình nghèo… 

Riêng trong tháng 5/2017, Ủy ban MTTQ quận đã tổ chức đoàn kiểm tra giám sát việc vận động ủng hộ, quản lý và sử dụng quỹ “Vì người nghèo” và các loại quỹ do Mặt trân phát động.

Qua kiểm tra, phần lớn các phường đã tổ chức vận động quỹ đạt mức cao. Công tác quản lý quỹ chặt chẽ, không để xảy ra trường hợp nào chi sai nội dung, sai đối tượng. Các hộ nghèo trên địa bàn luôn được quan tâm, hỗ trợ kịp thời trong dịp lễ tết, hỗ trợ khi xảy ra khó khăn đột xuất…

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình đề nghị cấp ủy quan tâm, bố trí kinh phí phù hợp, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, đảm bảo hoạt động của MTTQ các cấp, nhất là MTTQ ở cơ sở. 

Trong đó, kinh phí hoạt động của MTTQ nên được tính riêng, kinh phí chi phụ cấp trưởng ban CTMT cũng phải được tính riêng để không gây khó khăn trong quá trình hoạt động. 

Ông Nghĩa cũng đề nghị, thành phố nên cấp báo Đại Đoàn Kết, “cẩm nang” hoạt động cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường và các trưởng ban CTMT ở khu dân cư.  

Thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho biết, đến thời điểm này, quận Ba Đình đã thực hiện đầy đủ những nội dung, chương trình đặt ra với nhiều nội dung thiết thực, góp phần tháo gỡ khó khăn mà hệ thống Mặt trận đang gặp phải.

Năm 2017 thành phố xác định là năm kỉ cương hành chính còn Mặt trận xác định là năm hướng về cơ sở, tiến tới Đại hội MTTQ các cấp vào năm 2019 nên những chuyến đi thực tế như thế này nhằm mục đích để lắng nghe, rút kinh nghiệm và đánh giá lại những vấn đề trước mắt cũng như lâu dài đối với công tác Mặt trận. 

Theo ông Vũ Hồng Khanh, năm 2017, thành phố đang tập trung đánh giá lại việc thực hiện Chỉ thị 05 về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4.

Đối với thành phố Hà Nội, đây còn là năm Thành ủy cho ra đời Bộ quy tắc ứng xử, với trách nhiệm đó, Mặt trận không chỉ tuyên truyền mà còn có trách nhiệm tổ chức thực hiện, tổ chức giám sát sao cho hiệu quả.

Mặt trận phải cố gắng hơn nữa việc nắm tình hình, định hướng dư luận nhân dân để mọi người hiểu đúng, làm đúng và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

“Mặt trận không phải trận nào cũng có mặt như những khái niệm mà từ trước tới nay chúng ta vẫn nói. Mặt trận phải đi vào những vấn đề có trọng tâm, trọng điểm. Trọng tâm ở đây là tập trung quyết liệt vào Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đối với quận Ba Đình, Ủy ban MTTQ quận cần tập trung nghiên cứu kỹ tiêu chuẩn, tiêu chí xây dựng đô thị văn minh cho sát cơ sở, sát thực tiễn”, ông Vũ Hồng Khanh nói. 

Đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, chúng ta không nên quá lo lắng và thực hiện bề nổi như trước vẫn làm vì bản chất của Cuộc vận động là phải nâng cao được chất lượng sản phẩm, giới thiệu, phối hợp để bán được những mặt hàng, những sản phẩm chất lượng cao. 

Trách nhiệm của Mặt trận trong việc thực hiện Cuộc vận động này chính là phát hiện và đưa những sản phẩm đó đến tay người tiêu dùng đồng thời tôn vinh các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất ra những mặt hàng đó. 

“Hiện nay chúng ta vẫn tư duy theo cơ chế bao cấp chứ chưa hoạt động theo cơ chế thị trường. Vai trò của Mặt trận phải được mở rộng để tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân và các giai tầng xã hội.

Mặt trận Thành phố cũng như Ủy ban MTTQ quận Ba Đình cần phải suy nghĩ xem trên địa bàn mình quản lý có những đối tượng nào đang và sẽ được hình thành để có cơ chế tập hợp, tạo thành sức mạnh tổng hợp của Mặt trận”, ông Khanh nhấn mạnh.

N. Phượng

Về đầu trang


Điểm sáng xây dựng nhà đại đoàn kết

Ba Bể là một huyện nghèo của tỉnh Bắc Kạn, thời gian qua MTTQ các cấp trên địa bàn huyện đã nỗ lực triển khai thực hiện những chính sách phát triển kinh tế - xã hội đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn nhằm chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào và đảm bảo các lợi ích chính đáng của các dân tộc thiểu số. Qua đó, đông đảo người dân đã cùng nhau vượt khó hăng say lao động, sản xuất làm giàu chính đáng, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo của huyện.

Không chỉ phát huy vai trò nòng cốt giúp người dân ổn định đời sống, phát triển kinh tế, MTTQ huyện Ba Bể còn làm tốt công tác phối hợp với chính quyền các cấp, già làng, trưởng thôn bản, người có uy tín tiêu biểu tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt trong việc cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội ở tại gia đình và cộng đồng dân cư, vận động nhân dân tích cực phối hợp với lực lượng vũ trang tuần tra, kiểm soát phòng chống đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc.

Ngoài ra, để giúp người nghèo an cư lạc nghiệp, công tác xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo cũng được huyện làm rất tốt và trở thành điểm sáng của tỉnh. Uỷ ban MTTQ huyện đã cùng với Ban vận động “quỹ người nghèo” tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân ủng hộ, giúp đỡ người nghèo xây và sửa nhà ở. 5 năm qua, từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương MTTQ Việt Nam, MTTQ tỉnh, các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm huyện đã hỗ trợ xây dựng được 421 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và gia đình chính sách, sửa chữa 28 nhà tình nghĩa, hỗ trợ làm nhà theo chương trình 167 của Thủ tướng chính phủ được 419 nhà cho hộ nghèo. 

Tuy nhiên, bà Đỗ Thị Láng - Chủ tịch  Ủy ban MTTQ huyện cho biết: “Bên cạnh những thuận lợi thì khó khăn cũng không ít. Ba Bể là huyện nghèo nên việc vận động nhân dân ủng hộ quỹ Vì người nghèo hàng năm cũng rất khó khăn. Tuy nhiên, khó nhưng không thể không làm, MTTQ các cấp đã luôn đổi mới, đa dạng hóa các hình thức vận động, người có điều kiện thì giúp về vật chất, người khó khăn giúp đỡ về ngày công nên những năm qua, rất nhiều nhà đại đoàn kết đã được trao tặng cho các hộ nghèo. Bên cạnh việc xây nhà đại đoàn kết,  MTTQ huyện sẽ phối hợp cùng ban ngành, đoàn thể, hỗ trợ vốn vay, cây, con giống giúp hộ nghèo phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

    Thanh Thủy

Về đầu trang


Điện Biên: Biểu dương già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín tiêu biểu các dân tộc lần thứ V, năm 2017

Trong 2 ngày (18 - 19/5), tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị biểu dương già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín tiêu biểu các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ V, năm 2017.

Các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành… cùng 250 đại biểu già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín tiêu biểu trong toàn tỉnh dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định: Trong những năm qua, các vị già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với xã hội và cộng đồng dân cư, có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng. Hơn ai hết họ là những người gắn bó, hiểu biết cụ thể nhân dân trong thôn, bản, tổ dân phố, trong gia đình, họ tộc của mình, bằng ngôn ngữ riêng của từng dân tộc để truyền đạt đến người dân một cách dễ hiểu và tiếp thu nhanh nhất, từng bước thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tại hội nghị, đại biểu nghe báo cáo tổng hợp về kết quả hoạt động của các vị già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín các dân tộc tỉnh Điện Biên trong giai đoạn 2012 - 2017; đề ra phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2022; nghe báo cáo tham luận về những cách làm hay, kinh nghiệm quý của các vị già làng, trưởng dòng họ tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống xã hội ở khu dân cư. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.496 già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trong các dân tộc ở cộng đồng dân cư. Trong đó, 355 già làng, 104 trưởng dòng họ, 1.037 người có uy tín. Hoạt động của các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín được cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quan tâm, tạo điều kiện, thường xuyên chăm lo về đời sống tinh thần. Việc phát huy vai trò của các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Với vốn hiểu biết phong phú, nhất là về phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa dân tộc mình, già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín còn phát huy vai trò quan trọng trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình, từng bước xóa bỏ các tập tục lạc hậu; động viên con cháu phấn đấu vươn lên trong học tập; tích cực vận động đồng bào tham gia xây dựng quỹ khuyến học, góp phần nâng cao hiểu biết và trình độ dân trí cho đồng bào. Bên cạnh đó, người có uy tín còn tích cực đi đầu trong việc quyên góp tiền, ngày công xây dựng nhà văn hóa, hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà tình nghĩa, làm nhà đại đoàn kết, tham gia các chương trình an sinh xã hội…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh một lần nữa nhấn mạnh vai trò quan trọng của các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trong sự phát triển chung của tỉnh ta giai đoạn 2012 - 2017. Để tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị cơ sở, đồng chí Trần Văn Sơn đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp, tăng cường phối hợp và phát huy có hiệu quả hơn nữa vai trò của các vị già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín; tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân. Các vị già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín nêu trách nhiệm cao hơn nữa trong việc vận động gia đình, dòng họ và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín phải thực sự là tấm gương tiêu biểu, là thủ lĩnh tinh thần trong tuyên truyền, vận động, thấm nhuần phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm cho dân tin”.

Cũng tại hội nghị, đại diện già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín tiêu biểu trình bày nội dung bản cam kết và đại diện 19 dân tộc ký cam kết thể hiện quyết tâm phát huy truyền thống, xây dựng tỉnh Điện Biên ổn định và phát triển toàn diện.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 15 vị già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín có thành tích trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho 25 vị; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen cho 79 vị già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín tiêu biểu.

Hải Phong

Về đầu trang


Đà Nẵng: Mặt trận và Viện kiểm sát nhân dân thành phố tăng cường công tác phối hợp

Chiều 22/5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp và chương trình công tác giai đoạn 2017-2018 với Viện kiểm sát (VKS) nhân dân thành phố.

Theo đó, hoạt động phối hợp giữa hai bên được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các bên, thực hiện đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau. Nội dung phối hợp cụ thể, thiết thực, bảo đảm sự chủ động của mỗi bên để phát huy tốt nhất quyền và trách nhiệm của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và VKS nhân dân thành phố.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phối hợp với VKS nhân dân thành phố trên các lĩnh vực công tác: Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng, tuyên truyền phổ biến pháp luật; giám sát hoạt động tư pháp; phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm; tham gia hoạt động tố tụng theo quy định của pháp luật; kiểm sát hoạt động tư pháp; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Trên cơ sở các nội dung của Quy chế phối hợp, hai bên xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động cụ thể; định kỳ hàng năm đánh giá kết quả phối hợp, bàn nội dung phối hợp của năm sau và khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy chế.

Thanh Tuyền

Về đầu trang


Phú Thọ: Thống nhất Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn về dân chủ - pháp luật và Hội đồng tư vấn về kinh tế - văn hoá - xã hội

Ngày 23-5, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị thống nhất Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn về dân chủ - pháp luật và Hội đồng tư vấn về kinh tế - văn hoá - xã hội. Đồng chí Trần Phù Tiêu - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các thành viên Hội đồng tư vấn nói trên.

 

Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn về dân chủ - pháp luật và Quy chế hoạt động Hội đồng tư vấn về kinh tế - văn hoá - xã hội gồm 8 điều, qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động, chế độ làm việc của hai Hội đồng tư vấn. Theo Quy chế, Hội đồng tư vấn về dân chủ - pháp luật và Hội đồng tư vấn về kinh tế - văn hoá - xã hội là tổ chức hoạt động không chuyên trách của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, có chức năng tư vấn, giúp Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh trong thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận trên lĩnh vực kinh tế - văn hoá -xã hội và dân chủ - pháp luật theo qui định của pháp luật và chương trình hoạt động của Uỷ ban MTTQ tỉnh. Định kỳ mỗi năm, hai Hội đồng tư vấn họp ít nhất hai lần để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động và triển khai nhiệm vụ tiếp theo. Hàng năm, hai Hội đồng tư vấn xây dựng kế hoạch hoạt động, dự toán kinh phí đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh phê duyệt.

Góp ý kiến vào hai dự thảo Quy chế, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo, phân tích, làm rõ thêm một số điều, khoản, thể thức xây dựng văn bản để đảm bảo Quy chế có hiệu lực thi hành; đề nghị nội dung hoạt động của các Hội đồng tư vấn phải bám sát chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận, phù hợp với khả năng đảm nhận của Hội đồng tư vấn và yêu cầu thực tế của tỉnh, đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả.  

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Phù Tiêu ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến của các đại biểu; mong muốn với uy tín, trách nhiệm và kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, các thành viên hai Hội đồng tiếp tục có những tham mưu, tư vấn, đóng góp ý kiến để tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động giám sát, phản biện của Uỷ ban MTTQ tỉnh. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, đồng chí yêu cầu cơ quan chuyên môn tập hợp, chỉnh sửa để sớm ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn về dân chủ - pháp luật và Hội đồng tư vấn về kinh tế - văn hóa – xã hội Ủy ban MTTQ tỉnh.

Huy Thắng

Về đầu trang


Phát huy tinh thần yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng cuộc sống mới “tốt đời, đẹp đạo”

Sáng 24/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị biểu dương “Người tốt, việc tốt” trong đồng bào công giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ III, giai đoạn 2007 – 2017.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Quyền Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Chi hội Thánh Tin lành Thanh Hóa  và 125 cá nhân là các chức sắc, chức việc, giáo dân tiêu biểu. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, chủ trì hội nghị.

Tỉnh Thanh Hóa hiện có trên 147 nghìn giáo dân, đang sinh sống tại 450 xã, phường, thị trấn thuộc 25 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Giáo phận Thanh Hóa có 60 giáo xứ, 363 giáo họ với 60 nhà thờ xứ và 114 nhà thờ họ. Với phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, trong những năm qua, đồng bào đạo Công giáo trong tỉnh luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, yên tâm lao động sản xuất, tích cực vươn lên xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Bà con giáo dân đã tự nguyện hiến đất, bàn giao mặt bằng làm đường giao thông nông thôn xây dựng nông thôn mới, với số tiền đóng góp hơn 179 tỷ đồng. Với tinh thần “từ thiện, bác ái, sống đạo tình thương”, đồng bào công giáo tích cực tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện, bác ái xã hội, ủng hộ xây dựng Quỹ vì người nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; vận động ủng hộ thiên tai, hạn hán, bão lũ; tham gia đóng góp Quỹ đền ơn, đáp nghĩa, Quỹ trẻ em khuyết tật, mồ côi; tích cực thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Đến nay, toàn tỉnh có 208 khu dân cư có đồng bào công giáo đạt tiên tiến cấp huyện, 26 khu dân cư đạt tiên tiến cấp tỉnh, 37 khu dân cư được công nhận làng văn hóa cấp tỉnh, hơn 135.000 lượt gia đình được công nhận gia đình văn hóa, gần 102.000 lượt gia đình được công nhận gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo... Hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đồng bào công giáo trong tỉnh tích cực vận động con cháu trong gia đình, dòng họ giữ vững nền nếp gia phong, tránh xa các tệ nạn xã hội, không nghe theo kẻ xấu xúi giục, chia rẽ gây mất đoàn kết giữa các tôn giáo với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương. 
Trong thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, động viên bà con giáo dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện đường hướng giáo hội gắn bó đồng hành cùng dân tộc; tăng cường sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh hàng năm của tỉnh, phấn đấu đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020, sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền ghi nhận và biểu dương sự đóng góp tích cực của các vị chức sắc, nhà tu hành và đồng bào công giáo tỉnh nhà trong công cuộc xây dựng quê hương Thanh Hóa thời gian qua, đặc biệt là 125 cá nhân được biểu dương, vinh danh tại hội nghị biểu dương “Người tốt, việc tốt” trong đồng bào công giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ III, giai đoạn 2007-2017. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong các vị linh mục, tu sĩ  và đồng bào giáo dân Thanh Hóa tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cùng với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh chăm lo xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng cuộc sống mới “tốt đời, đẹp đạo”. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, cụ thể là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” gắn với 10 nội dung thi đua do Ủy ban MTTQ tỉnh phát động thực sự đạt nhiều kết quả tốt đẹp trong thực tiễn đời sống đồng bào công giáo Thanh Hóa; làm tròn bổn phận của một giáo dân đối với giáo hội và trách nhiệm công dân đối với quê hương, đất nước. Gương mẫu chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các quy định về hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, bài trừ mê tín dị đoan, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, làm phương hại đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại hội nghị, 60 cá nhân là người công giáo được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 65 cá nhân là người công giáo được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, giai đoạn 2007-2017.

Phan Nga

Về đầu trang


Góp sức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo

Thời gian qua, công tác hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã được Mặt trận Tổ quốc triển khai với nhiều động thái tích cực, tạo sự vào cuộc tích cực và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức và cả hệ thống chính trị, mang tính cộng đồng, nhân văn sâu sắc, góp thêm nguồn lực để giúp đỡ người nghèo vượt khó vươn lên, ổn định, cải thiện và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Đáng chú ý là, ngay từ những tháng đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị với các huyện, thành, thị để thống nhất, triển khai rà soát số hộ nghèo có nhu cầu hỗ trợ xây dựng nhà ở giai đoạn 2016 - 2020.

Từ sự hỗ trợ của Quỹ “Vì người nghèo”, gia đình chị Hà Thị Vui ở khu 11, xã Điêu Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đã có thêm nguồn lực xây dựng được nhà ở khang trang, sạch đẹp

Theo số liệu thống kê của Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ, tính đến hết quý I năm 2017, đã có 542 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân và các nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh với tổng số tiền 59,4 tỷ đồng, trong đó 412 tập thể đã chuyển số tiền ủng hộ gần 17 tỷ đồng về tài khoản của Quỹ “Vì người nghèo”. Ủy ban MTTQ các cấp và các địa phương đã tiến hành rà soát ở 277 xã, phường, thị trấn trong tỉnh với 8.414 hộ được phát đơn rà soát, qua đó số hộ có đơn đăng ký làm nhà là 5.731 hộ, trong đó có 8 hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách, 252 hộ đặc biệt khó khăn, không thể tự làm được nhà ở, 1.472 hộ rất khó khăn và 908 hộ có hoàn cảnh neo đơn, tuổi cao, tàn tật…

Từ việc rà soát, phân tích cụ thể như trên, trong năm 2016, đã có 237 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh được vay vốn hoặc hỗ trợ kinh phí làm nhà ở, trong đó 96 hộ được hỗ trợ từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện. Năm 2017, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã xin ý kiến Ban vận động tỉnh chỉ đạo các huyện bình xét, lựa chọn 70 hộ trong tổng số 252 hộ đặc biệt khó khăn, không thể tự làm được nhà ở được để giới thiệu cho Tập đoàn xăng dầu và Tổng công ty Vinaphone hỗ trợ làm nhà với mức hỗ trợ khoảng 40 triệu đồng/hộ.

Việc ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” để hỗ trợ người nghèo xóa nhà tạm đã có sức lan tỏa lớn, trong đó vai trò của các huyện, thành, thị luôn là nhân tố chủ đạo và tích cực. Theo ông Nhạc Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Việt Trì, việc ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” đã được triển khai sâu rộng trên địa bàn thành phố và mang lại hiệu quả thiết thực với sự chung tay, góp sức của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, thể hiện ý thức trách nhiệm và truyền thống đạo lý “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân” tốt đẹp của dân tộc. Vì vậy, số lượng các đơn vị đăng ký ủng hộ trong cả giai đoạn là 8 tỷ đồng, trong khi số cần được hỗ trợ, tổng chi cho cả giai đoạn là 59 hộ với số tiền 2,36 tỷ đồng…

Theo số liệu bước đầu, trong triển khai thực hiện vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, không chỉ riêng Việt Trì mà một số đơn vị khác cũng đạt được số đăng ký ủng hộ cao như huyện Lâm Thao có số đăng ký ủng hộ cho cả giai đoạn là 3 tỷ đồng trong khi chỉ có 29 hộ cần được hỗ trợ làm nhà ở với tổng chi cả giai đoạn 1,16 tỷ đồng; thị xã Phú Thọ có 22 hộ cần được hỗ trợ, tổng chi là 880 triệu đồng nhưng số đăng ký vận động được là 1,7 tỷ đồng; huyện Thanh Thủy có 51 hộ cần được hỗ trợ, tổng chi hơn 2 tỷ đồng…

Vì vậy, để việc sử dụng kinh phí từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” các cấp hỗ trợ cho hộ nghèo xây dựng nhà ở giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, thiết thực và hiệu quả, theo định hướng chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì, làm việc với các huyện, thành, thị có dư Quỹ như thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ, huyện Lâm Thao để cân đối, ủng hộ, giúp đỡ các đơn vị khó khăn như Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập; chủ trì, phối hợp với các huyện, thành, thị rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh sách các hộ nghèo nhưng không vượt quá tổng số hộ đã đăng ký với Ngân hàng CSXH là 5.300 hộ.

Đối với các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng trả nợ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH, không có khả năng huy động các nguồn lực khác thì giới thiệu để các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ ở mức cao là 40 triệu đồng/hộ; mức hỗ trợ cho các hộ nghèo xóa nhà tạm từ nguồn kinh phí vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” giai đoạn 2016-2020 là 5 triệu đồng/hộ (riêng các hộ đã được các huyện, thành, thị hỗ trợ năm 2016 thì không hỗ trợ thêm).

Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã đăng ký ủng hộ chuyển tiền về Quỹ để đảm bảo nguồn kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm cho các hộ nghèo của tỉnh giai đoạn 2016-2020; các huyện, thành, thị tiếp tục chỉ đạo, rà soát, điều chỉnh, bổ sung số hộ đăng ký xóa nhà tạm giai đoạn 2016-2020 đảm bảo khách quan, công bằng, đúng đối tượng, đồng thời tiếp tục vận động ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân trên địa bàn để đạt kế hoạch đề ra nhưng không vận động thêm doanh nghiệp…

Phạm Cường

Về đầu trang


Mặt trận Tổ quốc TP. Hà Nội cần tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, giải quyết kịp thời vấn đề nóng, phức tạp

Sáng 27/5, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017.

Báo cáo Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho biết, năm 2017, bên cạnh việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”, Uỷ ban MTTQ Thành phố đã chọn chủ đề “Năm tập trung cho cơ sở”. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Năm 2017, MTTQ các cấp Thành phố Hà Nội tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục cụ thể hoá, triển khai cuộc vân động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tập trung phối hợp với các tổ chức thành viên chăm lo cho người nghèo, với phương châm “không để người nghèo, hộ chính sách khó khăn nào mà không có tổ chức thành viên hỗ trợ”. Kết quả trong 4 tháng đầu năm, MTTQ Thành phố đã trích quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ hộ nghèo tỉnh Lào Cai, Lai Châu và hộ nghèo trên địa bàn Thủ đô với tổng số tiền trên 3,4 tỷ đồng. Các cấp quận, huyện, cơ sở trích quỹ “Vì người nghèo” xây dựng nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ tặng trên 33 nghìn xuất quà cho hộ nghèo với trị giá trên 11 tỷ đồng.

MTTQ các cấp cũng phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội. Trong 4 tháng đầu năm, các Ban Thanh tra nhân dân đã giám sát được 2.950 cuộc, kiến nghị với các cơ quan chức năng trên 1 nghìn vụ việc có dấu hiệu vi phạm, đề nghị các cấp chính quyền giải quyết 961 vụ, kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước trên 12 nghìn m2 đất và 86 triệu đồng. Các tổ hoà giải hoà đã tiến hành hòa giải công 1.125 vụ, việc, đạt 80,7%. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát được trên 1.200 công trình, phát hiện 90 công trình có dấu hiệu vi phạm và đã kiến nghị với chính quyền địa phương xem xét, xử lý 80 công trình đã có thông báo xử lý và các chủ đầu tư đã khắc phục…

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Thành phố Vũ Hồng Khanh kiến nghị Thành uỷ Hà Nội chỉ đạo các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, luân chuyển đội ngũ cán bộ MTTQ, đoàn thể các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt để bảo đảm tính ổn định, lâu dài và có kế thừa. Đề nghị Thành ủy chỉ đạo sớm tổ chức kỳ thi tuyển công chức khối Đảng và đoàn thể của Thành phố (kỳ thi gần nhất được tổ chức vào năm 2012). Thành ủy chỉ đạo để thực hiện kinh phí bồi dưỡng cho Trưởng ban Công tác mặt trận không nằm trong nguồn kinh phí chi hoạt động của Ủy ban MTTQ phường, xã, thị trấn….

Phát biểu tại buổi làm việc, các đại biểu đã góp ý, kiến nghị nhiều vấn đề để hoạt động của hệ thống MTTQ thành phố Hà Nội ngày càng tốt hơn. Các đại biểu nhấn mạnh đến việc MTTQ thành phố Hà Nội phải chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; nắm bắt và định hướng dư luận xã hội về các vấn đề nổi cộm mà nhân dân quan tâm. Đồng thời làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, MTTQ thành phố Hà Nội có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị của Thành phố. Trong năm 2016, 2017 MTTQ Thành phố đã tích cực và thực hiện đúng, hiệu quả các chức năng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính quyền vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Mặt trận tham gia các cuộc giám sát những vấn đề người dân quan tâm về giải quyết hạ tầng, bảo vệ môi trường, xử lý rác... Những kiến nghị của MTTQ thành phố đã nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người dân… Những thành công vừa qua của thành phố có đóng góp quan trọng của MTTQ và các đoàn thể trong việc xây dựng chính quyền vững mạnh, duy trì khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong toàn Thành phố.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại. Đó là chất lượng hoạt cộng công tác MTTQ các xã, phường, thị trấn chưa đạt được yêu cầu nhiệm vụ; chưa nắm bắt kịp thời, chưa dự báo được, chưa giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại tố cáo; phản biện xã hội hiệu quả chưa rõ nét; ban thanh tra nhân dân, tổ hoà giải còn có nơi chưa hoạt động hiệu quả để xảy ra khiếu kiện vượt cấp; còn có nơi hoạt động hình thức, đánh trống bỏ dùi...

Đồng tình với các nhiệm vụ trọng tâm Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội đề ra trong năm 2017, Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, MTTQ các cấp thành phố phải có giải pháp quyết liệt hơn để xây dựng được hệ thống chính trị vững mạnh, có khả năng ứng phó với những tác động xấu của tình hình thế giới, trong nước. Phải tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó MTTQ là trung tâm; tăng cường hơn nữa nắm bắt tình hình nhân dân, giải quyết kịp thời vấn đề nóng, phức tạp; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị MTTQ tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành phố; thực hiện tốt quy chế phối hợp, đối thoại, tiếp xúc cử tri, đổi mới, mở rộng đối tượng tiếp xúc. Đồng thời cần tăng cường nghiên cứu, đề xuất đổi mới mô hình hoạt động, đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị.

Đề cập đến tầm quan trọng của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đồng chí Hoàng Trung Hải nêu rõ, Mặt trận phát huy sức sáng tạo của cơ quan đơn vị, tự giác của cộng đồng; hiệp thương với các tổ chức thành viên, tham gia vào xây dựng văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, coi đây là nhiệm vụ đặt ra thường xuyên, lâu dài. Do đó, MTTQ phải có phân công nhiệm vụ rõ ràng với các tổ chức thành viên, tránh chồng chéo, phát huy hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tốt vấn đề bảo đảm an toan giao thông, phòng chống tội phạm...

Nhấn mạnh việc tiếp tục phối hợp thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp, đồng chí Hoàng Trung Hải lưu ý, MTTQ các cấp Thành phố cần tăng cường kết nối thông tin, đặc biệt là thông tin mạng để giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh. Cùng với đó, làm tốt hơn nữa công tác giám sát. “Trong đó lưu ý giám sát việc thực hiện các nội dung khuyến cáo, kiến nghị của các đoàn giám sát thì mới tạo được sự đồng thuận. Tránh những kiến nghị nằm trên giấy, giải quyết nhiều năm không hết, hạn chế được những vấn đề phức tạp nảy sinh. Đây cũng là vấn đề thách thức của Thành phố” – Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nói./.

Thu Hà

Về đầu trang


Phú Thọ: Bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo tại xã Thụy Vân

Ngày 26-5, Ủy ban MTTQ thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị  Sang-hộ nghèo thuộc khu Nỗ Lực, xã Thụy Vân.

Thời gian qua, nhiều tập thể, cá nhân, doanh nghiệp đã tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của thành phố. Từ nguồn quỹ này, Ủy ban MTTQ thành phố đã hỗ trợ các hộ gia đình xây dựng, sửa chữa nhà ở, trong đó có gia đình và Nguyễn Thị Sang. Ngoài số tiền hỗ trợ 40 triệu đồng được trích từ Quỹ “Vì người nghèo”, gia đình bà Sang còn nhận được sự đóng góp ủng hộ của Đảng ủy, chính quyền, các đoàn thể xã Thụy Vân và anh em dòng họ, nhân dân khu Nỗ Lực.

Đây là sự hỗ trợ, động viên kịp thời để gia đình bà Nguyễn Thị Sang cố gắng khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Thu Hà

Về đầu trang


Lắng nghe, gỡ vướng cho Mặt trận cơ sở

Ngày 30/5, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc mà đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở đang gặp phải.

Báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ Trịnh Duy Khỏe cho biết, trong những năm qua, MTTQ huyện bám sát định hướng của MTTQ TP và nhiệm vụ chính trị của địa phương, phối hợp với chính quyền cơ sở và các tổ chức thành viên, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, hoàn thành tốt  các nhiệm vụ được giao.

Hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", toàn huyện có 8 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, 18/30 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85,5%; tổ dân phố thôn đạt văn hóa 47%; tỷ lệ hỏa táng người quá cố đạt 51,3%; 100% khu dân cư, thôn làng tổ chức được 249 hội nghị đại biểu nhân dân, 217 ngày đại đoàn kết toàn dân tộc, với 42.500 lượt tham dự.

MTTQ huyện chú trọng huy động nguồn lực xã hội cho các quỹ thiện nguyện. Quỹ vì người nghèo huy động, đạt 1,5 tỷ đồng, quỹ Vì Trường Sa thân yêu đạt 526 triệu đồng; quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ trên 887 triệu đồng. Từ nguồn các quỹ, MTTQ các xã, thị trấn đã  hỗ trợ trên 940 triệu đồng xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ người nghèo ốm đau, hỗ trợ vật tư sản xuất...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch MTTQ TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đề nghị MTTQ các cấp huyện Chương Mỹ cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm tình hình, định hướng dư luận nhân dân để mọi người hiểu và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

“Năm 2017, là năm hướng về cơ sở. Do vậy,  người làm công tác Mặt trận cần phải đi sát với dân, hiểu được nhân dân, mở rộng đoàn kết tập hợp rộng rãi nhân dân tạo ra cầu nối giữa đảng với nhân dân từ đó kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Không để bị động khi có các tình huống xảy ra”, ông Vũ Hồng Khanh  đề nghị

Đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cần nghiên cứu cụ thể hóa các nội dung mà trọng tâm, tạo cho người dân giúp nhau vươn lên có cuộc sống tốt hơn, xây dựng văn hóa trong việc cưới, việc tang, đảm bảo trật tự xã hội.

Cần rà soát 5 nội dung của Cuộc vận động để khi thực hiện, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa bàn dân cư, thôn xóm.Trong công tác giảm nghèo cần quan tâm đến giảm nghèo đa chiều, để không để các hộ nghèo, hộ cận nghèo nằm ngoài sự giúp đỡ của Mặt trận và các tổ chức thành viên.

Vũ Mạnh 

Về đầu trang


MTTQ các cấp tỉnh Long An thường xuyên tham gia công tác hòa giải cơ sở

MTTQ tỉnh Long An phối hợp các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong những tháng đầu năm 2017, MTTQ tỉnh Long An phối hợp các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường công tác giám sát theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị; thường xuyên tham gia công tác hòa giải cơ sở.

Cùng với đó, MTTQ các cấp triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; vận động xây dựng, sửa chữa 30 cây cầu bê tông, trị giá hơn 4,25 tỉ đồng; nâng cấp, sửa chữa, bê tông hóa 15.056m đường, trị giá 6,1 tỉ đồng; xây dựng và sửa chữa 135 căn nhà đại đoàn kết, 86 căn nhà tình thương, trị giá 5,73 tỉ đồng; khám bệnh và tặng quà cho 1.970 lượt người nghèo, trị giá trên 3,1 tỉ đồng,…             

PV 

Về đầu trang


Hậu Giang trao tặng 4 căn nhà Đại Đoàn Kết

Chiều ngày 29/5, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang tiến hành nghiệm thu và đưa vào sử dụng 4 căn nhà Đại đoàn kết cho hô nghèo tại xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp.

Đây là 4 căn nhà mẫu trong tổng số 150 căn UBMTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Tổ Từ thiện Thốt Nốt, TP Cần Thơ triển khai thực hiện trong năm 2017. 

Mỗi căn nhà trị giá hơn 40 triệu đồng, nhà cột xi măng, lợp tôn, nền lót gạch men, tổng diện tích sử dụng 34m2. Nguồn kinh phí thực hiện từ Nhà tài trợ, Quỹ Vì người nghèo và hộ gia đình đóng góp. 

Theo đó, các căn nhà được xây dựng cho các hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở và có chí thú làm ăn vươn lên phát triển kinh tế.

Phát biểu tại lễ bàn giao nhà, ông Huỳnh Hữu Kế, Chủ tịch MTTQ tỉnh Hậu Giang gửi lời tri ân đến các đơn vị, nhà tài trợ, nhà hảo tâm đã đồng hành cùng bà con nghèo đồng thời động viên các hộ gia đình phấn đấu làm ăn thoát nghèo bền vững.

Từ đầu năm đến nay, từ các nguồn vận động, MTTQ các cấp trong tỉnh đã xây dựng khoảng 400 căn nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần tích cực thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Tuấn Quang

Về đầu trang


MTTQ thành phố Đà Nẵng thăm Trung tâm bảo trợ trẻ em đường phố nhân Ngày 01-6

Nhân Ngày quốc tế thiếu nhi (01-6) và Tháng hành động vì trẻ em, sáng 31-5 Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên đã đến thăm và chúc mừng các em tại Trung tâm bảo trợ trẻ em đường phố thành phố Đà Nẵng.

Tại nơi đến thăm, Chủ tịch Đặng Thị Kim Liên đã ân cần thăm hỏi, động viên các em ngoan ngoãn, cố gắng học tập, vươn lên, đoàn kết giúp đỡ nhau để sau này trở thành những người có ích cho xã hội; đồng thời ghi nhận những công sức, tấm lòng cao cả của cán bộ, nhân viên của Trung tâm, cũng như những tấm lòng từ thiện trong và ngoài nước đã đóng góp để Trung tâm hoạt động 26 năm qua. Chủ tịch Đặng Thị Kim Liên chia sẻ những khó khăn mà trung tâm gặp phải và cho biết lãnh đạo thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Trung tâm nuôi dạy các cháu, để các cháu được hưởng quyền của trẻ em như những trẻ em khác.

Hiện nay Trung tâm bảo trợ trẻ em đường phố có 4 cơ sở và nuôi dạy 84 em. Hàng tháng Trung tâm tổ chức cấp học bỗng, hỗ trợ áo quần, đồ dùng học tập, xe đạp…cho 400 em học sinh nghèo, ngoài ra còn tổ chức hỗ trợ học nghề, chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em bị HIV…

Thanh Tuyền

Về đầu trang


Bắc Ninh: Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Ngày 31-5, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị Ban Chỉ đạo và hiệp thương, phối hợp, thống nhất thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Dự và chỉ đạo có các đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Sỹ Tiếp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gồm 23 thành viên và thông qua Dự thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên; Dự thảo hiệp thương, phối hợp, thống nhất thực hiện CVĐ nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân để thực hiện CVĐ trên cơ sở phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ, tính chủ động sáng tạo của mỗi tổ chức thành viên. Thông qua hiệp thương, phối hợp, thống nhất, đảm bảo từng nội dung của CVĐ được Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp thực hiện hiệu quả, tránh chồng chéo, bỏ sót.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thành đề nghị Ban Chỉ đạo CVĐ nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai hiệu quả CVĐ gắn với các phong trào, CVĐ khác của tỉnh, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở các địa phương; cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các thành viên, đảm bảo cung cấp thông tin thường xuyên, tạo điều kiện cho các ngành, địa phương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Trong quá trình thực hiện CVĐ, quan tâm một số nội dung trọng tâm như: Vấn đề môi trường, xóa nghèo bền vững, ngăn chặn tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh nông thôn…Từ đó góp phần đưa CVĐ đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đóng góp vào nhiệm vụ phát triển chung của tỉnh.

Ngô Thành

Về đầu trang


MTTQ tỉnh Ninh Bình đối thoại với đại diện nhân dân và các vị chức sắc tôn giáo trên địa bàn xã Ninh Hòa

Sáng 31/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị đối thoại với đại diện nhân dân và các vị chức sắc tôn giáo trên địa bàn xã Ninh Hòa (huyện Hoa Lư). Đồng chí Đỗ Việt Anh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì buổi đối thoại.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và cởi mở, đại diện nhân dân xã Ninh Hoà đã phát biểu đề xuất nhiều vấn đề liên quan đến các lĩnh vực: thực hiện chính sách tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương; xây dựng nông thôn mới, chính sách người có công; hoạt động của Ban công tác mặt trận khu dân cư.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo huyện Hoa Lư, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã trả lời làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề ngoài thẩm quyền sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp thu, tổng hợp, phản ánh đến các cơ quan, ngành chức năng xem xét, giải quyết.

Kết thúc buổi đối thoại, nhiều người dân cho rằng, đây là việc làm thiết thực để người dân được phản ánh tâm tư, nguyện vọng đến MTTQ các cấp; đồng thời là cơ hội để đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp gần dân, sát dân, lắng nghe được tâm tư nguyện vọng của nhân dân, góp phần giải quyết kịp thời những vướng mắc, bất cập nảy sinh ngay từ cơ sở.

Sau đối thoại, MTTQ và các đoàn thể chính trị tăng cường giám sát, kiểm tra việc giải quyết các kiến nghị của nhân dân, quan tâm đến lợi ích trực tiếp của nhân dân.

Được biết, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân nhằm phát huy dân chủ tại cơ sở, thể hiện sự đổi mới trong phong cách làm việc, gần gũi, sâu sát quần chúng, kịp thời lắng nghe và giải quyết các kiến nghị, đề xuất của nhân dân. Từ việc tăng cường đối thoại với nhân dân góp phần giảm tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Đinh Ngọc

Về đầu trang


MTTQ TP.Vĩnh Yên: Triển khai chương trình phối hợp và đăng ký xây dựng mô hình điểm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Ngày 30/5/2017, Ủy ban MTTQ thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) tổ chức Hội nghị triển khai chương trình phối hợp và đăng ký xây dựng mô hình điểm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

 

Đại diện Ủy ban MTTQ của các xã, phường trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên tổ chức ký kết thực hiện các mô hình điểm nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Thực hiện chương trình phối hợp triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm tạo sự thống nhất giữa Ủy ban MTTQ với các tổ chức chính trị, xã hội thành phố trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội, huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Ủy ban MTTQ thành phố và các tổ chức chính trị, xã hội phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, với 5 nội dung trọng tâm là: Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái; đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp; đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội. Bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm, Ủy ban MTTQ thành phố đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động phù hợp với các tổ chức chính trị xã hội như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xây dựng nếp sống văn hóa trong công nhân viên chức lao động” của Liên đoàn Lao động thành phố; “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" của Hội Nông dân…

Tại hội nghị, nhiều nội dung quan trọng đã được triển khai như: Phát động thi đua hưởng ứng các nội dung của cuộc vận động; thông qua Dự thảo kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện cuộc vận động; thông qua bản đăng ký thực hiện các nội dung cuộc vận động của 9 phường, xã trên địa bàn thành phố năm 2017...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị MTTQ các cấp thành phố Vĩnh Yên bám sát Chỉ thị số 10-CT/TW của BCH Trung ương Đảng và Thông tri số 12-TT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chú trọng xây dựng các mô hình điểm về văn minh đô thị, bảo vệ môi trường cảnh quan trật tự đô thị, tuyến phố văn minh đô thị sáng- xanh- sạch- đẹp; xây dựng tuyến phố tự quản, đoạn đường an toàn giao thông; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, lựa chọn các nội dung trọng tâm hàng năm để triển khai cuộc vận động; hướng dẫn, triển khai cụ thể các nội dung cuộc vận động; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện; xây dựng tiêu chí bình xét, khen thưởng và kịp thời động viên, khen thưởng đối với cá nhân, gia đình và tập thể thực hiện tốt cuộc vận động tại địa bàn khu dân cư...

Hội nghị đã tổ chức ký kết thực hiện các mô hình điểm nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giữa Ủy ban MTTQ thành phố và 6 tổ chức thành viên, cùng Ủy ban MTTQ của 9 xã, phường trên địa bàn thành phố.

N.P

Về đầu trang


Mặt trận chủ động tổ chức đối thoại giữa chính quyền với nhân dân

Ngày 1/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng về triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam  quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung cho biết, trong những năm qua, MTTQ thường xyên bám sát định hướng của MTTQ TP và nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

Nổi bật, năm 2016, đã góp phần hoàn thành cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Quỹ vì người nghèo huy động được 2,3 tỷ, đạt 104% chỉ tiêu giao; tặng quà cho  hơn 1.800 hộ nghèo, xây sửa 19 nhà đại đoàn kết, trị giá gần 1,6 tỷ đồng. 

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” toàn quận, đã đạt tỷ lệ hỏa táng 73,9%, chia sẻ, giúp đỡ Nhân dân huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) 7 tỷ đồng, xây dựng trường học… 

Theo ông Nguyễn Quang Trung, công tác Mặt trận luôn nhận được sự quan tâm, hướng dẫn kịp thời tháo gỡ khó khăn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ Mặt trận từ quận đến cơ sở luôn nhiệt tình, trách nhiệm, các đoàn thể và tổ chức thành viên chủ động phối hợp, thống nhất đoàn kết nên các chương trình phối hợp luôn đạt hiệu quả tốt.

Tuy nhiên theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ quân Hai Bà Trưng, chế độ phụ cấp cho những người làm công tác Mặt trận ở địa bàn dân cư chưa được quan tâm đúng mức. Để đội ngũ này yên tâm công tác đề nghị các cấp, các ngành quan tâm đến chế độ chính sách đối với các trưởng ban công tác mặt trận.

Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng cũng đề nghị Uỷ ban MTTQ thành phố có văn bản hướng dẫn cơ sở đảm bảo việc cung cấp báo Đại Đoàn Kết cho Ban thường trực Ủy ban MTTQ phường và Trưởng ban công tác Mặt trận ở địa bàn dân cư qua đó tạo sự thuận lợi và đồng bộ trong triển khai thực hiện ở cơ sở. 

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ thành phố và các sở, ngành liên quan cần tiếp tục có hướng dẫn về tài chính đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên của MTTQ cấp phường của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch MTTQ TP Vũ Hồng Khanh đề nghị, MTTQ các cấp quận Hai Bà Trưng cần nắm chắc tình hình, kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của nhân dân và huy động mọi giai tầng xã hội tham gia công tác mặt trận. 

Ông Vũ Hồng Khanh cũng lưu ý, Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn mình, các hoạt động vì người nghèo, nhân đạo từ thiện.

Đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ quận phải nghiên cứu cách làm để chuyển tải và cụ thể hóa 5 nội dung của cuộc vận động đến người dân. Trong công tác giảm nghèo, MTTQ quận cần phối hợp với các tổ chức thành viên thống nhất giải pháp nhằm đáp ứng được yêu cầu giảm nghèo bền vững theo tiêu chí mới. 

“MTTQ các cấp cần chủ động, tăng cường tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ mặt trận, mở rộng hơn nữa các thành viên của mặt trận”, ông Vũ Hồng Khanh đề nghị. 

Trung Hiếu 

Về đầu trang


Phú Thọ: Bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Ngày 2/6, Uỷ ban MTTQ tỉnh Phú Thọ phối hợp với Viễn thông Phú Thọ và Ủy ban MTTQ huyện Thanh Ba tổ chức khánh thành, bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Dự buổi bàn giao có đồng chí Trần Phù Tiêu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Viễn thông Phú Thọ, Huyện ủy Thanh Ba…

Ngôi nhà đại đoàn kết được bàn giao cho gia đình bà Lê Thị Tý ở khu 1 xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba có diện tích trên 54 mvới tổng giá trị xây dựng là 85 triệu đồng. Bà Tý năm nay gần 70 tuổi, là cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, hiện vợ chồng bà đều già yếu, thuộc hộ đặc biệt khó khăn nên không có khả năng tự xây dựng được ngôi nhà kiên cố để ở. Đầu năm 2017, được sự hỗ trợ của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam với số tiền 40 triệu đồng thông qua Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh, sự ủng hộ về tiền bạc, ngày công từ các cấp của huyện Thanh Ba và anh em dòng họ, bà con nhân dân trong khu dân cư, ngôi nhà cấp 4 khang trang của gia đình bà Tý đến nay đã hoàn thiện  và đưa vào sử dụng, tạo điều kiện cho ông bà ổn định cuộc sống. Đây là 1 trong 20 ngôi nhà đại đoàn kết mà Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam hỗ trợ xây dựng trên địa bàn huyện Thanh Ba và Cẩm Khê trong năm nay.

Thu Hà

Về đầu trang


Đà Nẵng: Tập huấn cán bộ Mặt trận năm 2017

Ngày 6/6, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tập huấn công tác Mặt trận và triển khai Đề án giám sát đại biểu dân cử năm 2017 cho cán bộ Mặt trận quận, phường và Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư của quận Hải Châu.

Theo đó, hội nghị tập huấn tập trung vào các nội dung: Quán triệt và định hướng những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận năm 2017; phổ biến những vấn đề trọng tâm của công tác phong trào, các cuộc vận động của MTTQ Việt Nam; hướng dẫn công tác Mặt trận, tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở; triển khai kế hoạch và hướng dẫn nghiệp vụ giám sát hoạt động của đại biểu dân cử trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên đề nghị cán bộ Mặt trận cơ sở nắm chắc những nhiệm vụ cơ bản và nghiệp vụ công tác Mặt trận, tổ chức tốt các hoạt động của Mặt trận, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời triển khai Đề án giám sát đại biểu dân cử phải có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả. Chủ tịch Đặng Thị Kim Liên cho biết, đợt này Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ tổ chức tập huấn công tác Mặt trận cho tất cả cán bộ Mặt trận các quận huyện, phường xã và 1.244 Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư.

Thanh Tuyền

Về đầu trang


Kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân

Ngày 6/6, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạch Thất và lãnh đạo huyện về triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ năm 2017.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh ghi nhận, thời gian qua, huyện Thạch Thất đã làm tốt công tác giải phóng mặt bằng và kết quả đó có sự đóng góp của MTTQ các cấp. Đồng chí đề nghị, MTTQ các cấp của huyện cần nắm chắc tình hình, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của nhân dân cũng như những khó khăn của nhà đầu tư để kịp thời cùng chính quyền giải quyết ngay từ cơ sở.
Để triển khai thực hiện tốt hơn nữa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đồng chí đề nghị MTTQ các cấp của huyện cần chú trọng tuyên truyền nhân dân xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, thực hiện việc cưới, việc tang văn minh. Trong công tác giảm nghèo, MTTQ huyện Thạch Thất cần phối hợp với các tổ chức thành viên, thống nhất giải pháp, giúp các hộ thoát nghèo bền vững...

N. Phương

Về đầu trang


Lào Cai: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận cho gần 600 cán bộ

Sáng 5/6, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Lào Cai, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2017.

Lớp tập huấn được tổ chức cho 595 học viên là cán bộ MTTQ, đoàn thể các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Các học viên được bồi dưỡng một số chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết; vai trò MTTQ tham gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; hướng dẫn thực hiện hoạt động về công tác giám sát đầu tư cộng đồng tại khu dân cư và hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ ở cơ sở; đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ các cấp, phát huy vai trò của người có uy tín, người tiêu biểu và các chức sắc tôn giáo trong công tác này; triển khai và tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở khu dân cư và phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Qua lớp tập huấn, các học viên có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, học tập những sáng kiến, cách làm hay, nắm chắc chủ trương, nhiệm vụ để từ đó vận dụng vào thực tiễn.

X.L 

Về đầu trang


Nam Toàn đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

Qua điều tra thực trạng kinh tế - xã hội theo 19 tiêu chí quốc gia xây dựng NTM, đến tháng 4-2017, xã Nam Toàn (Nam Trực, Nam Định) đã đạt các tiêu chí: Quy hoạch, thủy lợi, điện, bưu điện, nhà ở dân cư, cơ cấu lao động, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, hệ thống tổ chức chính trị - xã hội, an ninh trật tự xã hội, thu nhập người dân.

Tuy nhiên, xã còn nhiều tiêu chí chưa đạt chuẩn, nhất là về xây dựng cơ bản trong đó tiêu chí về giao thông chưa đạt khi đường trục xã dài 1,75km đã xuống cấp nghiêm trọng, 3,15km đường liên thôn chưa đạt chuẩn về quy mô và chất lượng, 4 tuyến đường trục chính nội đồng dài 4,5km chưa đảm bảo tiêu chuẩn. Xã có 3 trường học, gồm: mầm non, tiểu học, THCS thì chỉ có trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, trường mầm non thiếu 7 phòng học chức năng, trường THCS thiếu 10 phòng học và phòng chức năng. Cơ sở vật chất văn hóa qua điều tra chỉ có 4/9 xóm có nhà văn hóa. Trạm y tế xã đã xuống cấp nghiêm trọng, tỷ lệ người dân tham gia BHYT còn thấp. Về môi trường, xã có bãi chôn lấp rác tập trung được xây dựng với kinh phí 600 triệu đồng nhưng chưa có khu xử lý, phân loại rác thải và lò đốt…

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, xã đã kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng NTM; thành lập tổ hồ sơ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cấp xã, đến bí thư, trưởng xóm, các ngành, đoàn thể; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các ngành, đoàn thể vận động nhân dân, huy động sự “vào cuộc” của toàn xã hội để xây dựng NTM. Về đường giao thông UBND tỉnh đã đồng ý cho huyện bổ sung việc xây dựng đường trục xã Nam Toàn vào trong quy hoạch tuyến đường từ xã Nghĩa An đến xã Nam Thắng với chi phí làm bề mặt đường là 13 tỷ đồng. Xã đang vận động 85 hộ dân dọc 2 bên trục đường xã (trong đó có 4 hộ có nhà kiên cố) tự nguyện hiến đất, dịch chuyển công trình kiến trúc. Ngoài ra, xã xây dựng hệ thống rãnh nước dọc tuyến đường trục xã dài hơn 3km với kinh phí dự kiến 3,4 tỷ đồng. Ngoài trục đường xã, xã sẽ nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ đường S2 đến cầu Tây dài 1,2km với kinh phí 4,5 tỷ đồng; nâng cấp tuyến đường từ cầu Đông đến bãi rác thải xã dài 800m với kinh phí đầu tư 500 triệu đồng; cải tạo đường từ gốc đa xóm 4 đến Chùa Phúc Khánh dài 380m và đường từ nhà bà Mão ở xóm 5 đến nghĩa trang nhân dân xóm Nam dài 370m với kinh phí 780 triệu đồng. Các tuyến đường xóm cũng được các khu dân cư tích cực triển khai. Xóm 1 đã xây dựng đường bê tông xóm dài 535m, rộng 3m, dày 20cm với mức đầu tư 400 triệu đồng. Cùng với xây dựng nhà văn hóa, xóm 5 cũng đã xây dựng đường xóm dài trên 300m, làm kè đường với mức đầu tư trên 300 triệu đồng. Xóm 8 làm trên 300m đường với kinh phí 260 triệu đồng. Xóm 7 làm 160m đường với kinh phí trên 100 triệu đồng... Vừa qua, xóm 4 đã làm 445m đường xóm rộng 3m với kinh phí 483 triệu đồng, xóm 3 làm 450m đường xóm với mức đầu tư hơn 300 triệu đồng đã tạo thuận lợi cho người dân đi lại. Các xóm: 2, 6, 9 đang vận động nhân dân đóng góp cùng với các nguồn kinh phí khác để xây dựng, nâng cấp đường đi lại. Đối với 4,5km tuyến đường trục chính nội đồng, xã phấn đấu hoàn thiện 1,2km trong năm 2017, các năm sau sẽ triển khai đoạn đường còn lại. Về cơ sở vật chất, từ nay đến cuối năm, xã sẽ sớm triển khai việc xây dựng 6 phòng học trường THCS với mức đầu tư 3 tỷ đồng, xây 5 phòng chức năng của trạm y tế với kinh phí 1 tỷ đồng, san lấp khu văn hóa trung tâm xã với diện tích 10 nghìn m2 với chi phí 1 tỷ đồng... Tổng kinh phí để xây dựng các công trình phúc lợi của xã trong năm 2017 là 9,5 tỷ đồng, trong đó nguồn huy động sự đóng góp của nhân dân và từ người con xa quê hương là 2,5 tỷ đồng; nguồn hỗ trợ từ giáo dục huyện là 500 triệu đồng; nguồn đấu giá đất ở với 28 thửa đất theo Nghị quyết của HĐND xã đã được cấp trên phê duyệt khoảng 1,5 tỷ đồng; nguồn kinh phí thu được từ xử lý 91 hộ dân trong xã sử dụng đất không hợp pháp theo hướng dẫn của Sở TN và MT khoảng 700 triệu đồng, còn lại là nguồn hỗ trợ xây dựng NTM của tỉnh. Trong việc thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, cả 9 xóm đều đã quy hoạch khu văn hóa, thể thao với diện tích 700m2/xóm; trong đó 4 xóm: 3, 4, 7, 8 đã có NVH. Thời gian tới, 5 xóm còn lại sẽ hoàn thành xây dựng NVH. Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của xã cũng sẽ chỉ đạo 5 xóm: 3, 4, 7, 8, 9 triển khai đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện các tiêu chí văn hóa phấn đấu sớm được công nhận làng văn hóa trong năm 2017. Để thực hiện tiêu chí BHYT, xã phối hợp với BHXH huyện tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi nâng cao nhận thức người dân phấn đấu nâng tỷ lệ người dân tham gia BHYT từ 67,7% lên 85% theo quy định. Trong phát triển kinh tế, xã đẩy mạnh việc chuyển giao, áp dụng KHKT vào sản xuất nông nghiệp, tiếp tục phát triển nghề trồng cây cảnh là thế mạnh của địa phương với trên 1.000/1.500 hộ trồng, chăm sóc, đem lại doanh thu hàng chục tỷ đồng... Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng việc xây dựng NTM xã Nam Toàn đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Đồng chí Lê Văn Nghiệp, trưởng xóm 4 cho biết, trong thời gian tới thực hiện sự chỉ đạo của xã, xóm sẽ cùng với các xóm: 1, 2, 3 đóng góp kinh phí cùng ngân sách xã làm tuyến đường từ gốc đa xóm ra Chùa Phúc Khánh. Ngoài ra, người dân trong xóm đóng góp kinh phí cải tạo, nâng cấp tuyến giao thông nội đồng, trước mắt rải vật liệu ấp trúc đường từ gốc đa xóm ra trại bà Hồng dài 280m, rộng 3,5-4m để khi nào có điều kiện thì đổ bê tông. Mặc dù đóng góp cao, đối tượng được hưởng lợi trực tiếp từ các công trình trên đóng 1,5 triệu đồng/khẩu, đối tượng hưởng lợi gián tiếp đóng 820 nghìn đồng/khẩu nhưng được tuyên truyền, vận động nên người dân đều vui vẻ thực hiện. 

Đồng chí Nguyễn Văn Sao, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã, Phó trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Nam Toàn cho biết: Thời gian tới, Đảng ủy, UBND xã tiếp tục chỉ đạo các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động tới cộng đồng, từng hộ dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia bàn bạc, thực hiện và giám sát thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Xã cũng tranh thủ các nguồn lực xã hội để thực hiện nhanh tiến độ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản, hoàn thành tiến độ xây dựng NTM đúng thời gian quy định./.

Ngọc Bích

Về đầu trang


Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Nam Định tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Nam Định đã tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương phát động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Cán bộ MTTQ xã Hải Toàn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định tuyên truyền chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến người dân

Xác định công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình hoạt động của công tác Mặt trận, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên làm tốt công tác vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tham gia thảo luận, tập hợp ý kiến đóng góp vào các văn kiện của Đảng, đồng thời duy trì tốt việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Trong năm 2016, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phát huy vai trò làm chủ của nhân dân tham gia đầy đủ và có hiệu quả các nội dung MTTQ tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, chủ động tham mưu với cấp uỷ thực hiện quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp đảm bảo dân chủ, đúng luật, đúng thời gian quy định. Ủy ban MTTQ các cấp cũng đã tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng góp phần nâng cao hiệu quả giám sát của MTTQ và nhân dân ở cơ sở. Tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước ở xóm, tổ dân phố, thực hiện dân chủ ở cơ sở, đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới nhân dân và thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Bên cạnh đó MTTQ các cấp còn làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền tiến hành bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở những nơi đã hết nhiệm kỳ theo quy định, đồng thời phối hợp và hướng dẫn hoạt động cho 3.773 tổ hoà giải ở cơ sở. Thời gian qua, các tổ đã tiến hành hoà giải thành công 1.259 vụ/1.495 vụ (đạt 85%), qua đó góp phần ổn định tình hình và an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm và thực hiện đúng thẩm quyền, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; đã tiếp nhận 50 đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị của công dân liên quan đến các vấn đề như: tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện các dự án, việc thực hiện chế độ chính sách…, đã phân loại và gửi đơn thư của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp với HĐND, UBND cùng cấp tổ chức tốt các kỳ tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, đã phối hợp tổ chức 20 hội nghị tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh và 2.580 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của  nhân dân và cử tri gửi Đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh được các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND lắng nghe, tiếp thu và phản ánh tới Quốc hội, các bộ, ngành hữu quan và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế) tổ chức 10 hội nghị tuyên truyền về Luật An toàn vệ sinh thực phẩm và những vấn đề có liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm ở 10 huyện, thành phố cho gần 2.000 đại biểu là Trưởng ban công tác Mặt trận và trưởng các nhóm nòng cốt tuyên truyền pháp luật ở khu dân cư. Việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2016 được MTTQ các cấp phối hợp triển khai thống nhất, đạt hiệu quả thiết thực. Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật đã góp phần giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho các tầng lớp nhân dân, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật…

Những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ các cấp trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền đã góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, tạo được niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền; đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời nâng cao nhận thức về thực hiện quyền và trách nhiệm của công dân, thực hành quyền dân chủ trong đời sống xã hội./.

Vũ Mạnh

Về đầu trang


Phú Yên:Bàn giao 3 ngôi nhà Đại đoàn kết, nhà Tình thương cho hộ nghèo

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ TP Tuy Hòa phối hợp với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Phú Yên vừa tổ chức nghiệm thu, bàn giao 2 nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo đang khó khăn về nhà ở tại TP Tuy Hòa. Đó là hộ bà Nguyễn Thị Ngọc Miền (khu phố 1, phường 4) và hộ bà Võ Thị Kim Liến (thôn Phú Lương, xã An Phú).

Mỗi ngôi nhà có diện tích sử dụng 50m2, mái ngói, nền lát gạch men, kinh phí xây dựng hơn 80 triệu đồng/nhà. Trong đó, VietinBank hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà, phần còn lại là của gia đình, họ hàng ủng hộ.

Ông Trần Văn Mên, đại diện nhóm thiện nguyện “Nụ cười hạnh phúc” xã Hòa Mỹ Tây (huyện Tây Hòa); ông Nguyễn Hữu Khoa, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TX Sông Cầu cùng các nhà hảo tâm vừa bàn giao nhà Tình thương cho gia đình anh chị Nguyễn Hoa Thơm - Nguyễn Thị Hiền (thôn Mỹ Phụng, xã Xuân Lộc, TX Sông Cầu). Gia cảnh anh Thơm rất khó khăn, vợ bị bệnh động kinh, con gái đầu Nguyễn Thị Hồng Diễm bị bệnh nặng; một mình anh Thơm đang làm phụ hồ để có tiền thuốc thang cho 2 mẹ con và trang trải cuộc sống. Cả gia đình 5 người đang sống trong căn chòi vách lá dừa cũ nát.

Ngôi nhà hoàn thành có chi phí xây dựng 60 triệu đồng, trong đó 55 triệu đồng là do nhóm thiện nguyện “Nụ cười hạnh phúc” và các hội viên Hội Chữ thập đỏ TX Sông Cầu vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ.

Mạnh Thắng

Về đầu trang


Phú Thọ đẩy mạnh hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng

Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCĐ) là hình thức tổ chức giám sát tự nguyện của nhân dân nhằm theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả, đảm bảo hoạt động đầu tư phù hợp với quy hoạch, mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương.

Được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của MTTQ các cấp trong tỉnh, các Ban GSĐTCĐ được thành lập theo đúng quy định và đi vào hoạt động hiệu quả, khẳng định sự hình thành một thiết chế mới trong thực hiện quyền dân chủ ở cơ sở.

Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của MTTQ các cấp nhằm góp phần mở rộng dân chủ, xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tham gia thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí Trần Phù Tiêu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh khẳng định: “Ban GSĐTCĐ của các xã hiện nay đã giữ đúng vai trò là đại diện cho nhân dân trong xã thực hiện quyền giám sát các dự án đầu tư trên địa bàn. Các thành viên đã phát huy vai trò thay mặt nhân dân đưa ra nhiều yêu cầu, các đối tượng chịu sự GSĐTCĐ trả lời, cung cấp các thông tin phục vụ việc giám sát; đồng thời đã kiến nghị, phản ánh với các cấp có thẩm quyền đình chỉ thực hiện đầu tư, vận hành nhiều dự án đối với những trường hợp có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, an ninh, văn hóa xã hội, môi trường sinh sống của cộng đồng hoặc do chủ đầu tư không thực hiện công khai hóa về đầu tư theo quy định của pháp luật. Qua đó, góp phần đảm bảo chất lượng, cũng như tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn”.

Thực tiễn quá trình triển khai công tác giám sát đầu tư trong những năm qua đã hạn chế được các sai phạm trong công tác quy hoạch, kế hoạch, thiết kế và tiến độ thi công các công trình, dự án cũng như việc ảnh hưởng đến lợi ích cộng đồng, tác động tiêu cực của dự án đến môi trường, sự thất thoát vốn, tài sản của dự án ở các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Huyện Đoan Hùng là một trong những địa phương có các Ban GSĐTCĐ hoạt động rất hiệu quả. Toàn huyện có 28 Ban GSĐTCĐ với 251 thành viên. Để các công trình, dự án triển khai trên địa bàn huyện đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công cũng như các điều kiện cần thiết khác cho cộng đồng, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện Đoan Hùng đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp, trong đó đẩy mạnh hoạt động GSĐTCĐ.

Thông qua hoạt động giám sát của các Ban, hầu hết các dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn phù hợp với quy hoạch phát triển KT-XH của địa phương. Các dự án được đầu tư xây dựng cơ bản tuân thủ đúng các quy trình kỹ thuật, định mức vật tư và loại vật tư; được nghiệm thu và thanh quyết toán theo đúng quy định của Nhà nước... Qua giám sát, các Ban GSĐTCĐ đã phát hiện ra những bất cập kiến nghị kịp thời tới các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Từ năm 2010-2016, Ban GSĐTCĐ xã Ca Đình, huyện Đoan Hùng đã giám sát 24 công trình. Trong quá trình triển khai xây dựng các công trình, các thành viên luôn phát huy vai trò trách nhiệm, thường xuyên giám sát việc thi công vẽ thiết kế, số lượng, chất lượng vật tư sử dụng, phát hiện, kiến nghị kịp thời những sai sót trong quá trình thi công như việc xây dựng hệ thống cống thoát nước khu 5 đã có 18 khoang cống bị nứt vỡ; tỷ lệ xi măng trong bê tông đoạn đường khu 3 chưa đảm bảo… Những kiến nghị đó đã được chủ đầu tư khắc phục.

Không chỉ ở Ca Đình, mà Ban GSĐTCĐ ở nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện cũng đã có những kiến nghị rất xác đáng. Do đó, nhiều công trình, dự án đầu tư trên địa bàn được điều chỉnh phù hợp. Cụ thể tuyến đường từ cầu Kim Xuyên đến QL2 và đường Hồ Chí Minh đã điều chỉnh, bổ sung cục bộ một số cống thoát nước cho phù hợp dòng chảy và liên quan đến hệ thống mương thủy lợi nội đồng theo đề nghị của các Ban GSĐTCĐ xã Vụ Quang, Vân Đồn, Tiêu Sơn…

Tiếp đó là dự án nâng cấp cải tạo đường từ km113 - QL2 đi Ngọc Chúc 3 xã Chí Đám, theo ý kiến giám sát cộng đồng cần điều chỉnh bổ sung rãnh thoát nước dọc tuyến bằng đá xây, để phù hợp địa hình khu dân cư đông đúc. Hay như công trình Trạm Y tế xã Nghinh Xuyên, theo đề nghị đã điều chỉnh nâng cao cốt cao độ cổ móng để phù hợp cốt cao độ mặt đường TL322; công trình Trạm Y tế xã Sóc Đăng cũng được đề nghị điều chỉnh hướng nhà cho phù hợp với quy hoạch tổng thể, thuận tiện cho công tác khám chữa bệnh cho nhân dân và tiết kiệm chi phí đầu tư… Cùng rất nhiều kiến nghị khác của Ban GSĐTCĐ và nhân dân đã được UBND huyện tiếp thu và đề nghị các cấp, ngành, chủ đầu tư xem xét giải quyết, điều chỉnh.

Ở các huyện Hạ Hòa, Thanh Sơn, Tam Nông, Cẩm Khê các công trình, dự án được Ban GSĐTCĐ tập trung giám sát là các công trình, dự án ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của cộng đồng như: Các công trình xây dựng đường giao thông, cứng hóa kênh mương nội đồng, xây nhà văn hóa, trạm y tế, trường học, trụ sở làm việc, đài truyền thanh...

Trong 6 năm từ 2010-2016, tổng số dự án có quyết định đầu tư trên địa bàn huyện Hạ Hòa là 248 dự án, các Ban GSĐTCĐ đã lựa chọn giám sát 150 dự án, trong đó có 82 dự án thuộc chương trình nông thôn mới, 68 dự án thuộc chương trình 135. Quá trình triển khai công tác GSĐTCĐ trên địa bàn huyện cho thấy, hoạt động GSĐTCĐ đã hạn chế được các sai phạm trong thiết kế và tiến độ thi công các công trình, dự án cũng như việc ảnh hưởng đến môi trường sống của nhân dân.

Qua tìm hiểu, quy trình bầu và công nhận thành viên Ban GSĐTCĐ ở các huyện đều đảm bảo đúng hướng dẫn, đảm bảo số lượng và cơ cấu theo quy định. Về trình độ đội ngũ, ngoài việc lựa chọn những người có uy tín, hiểu biết pháp luật, các thành viên Ban GSĐTCĐ đã được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật triển khai lồng ghép với các chương trình, kế hoạch tập huấn nghiệp vụ của MTTQ, ngành tài chính, kế hoạch và đầu tư và các ngành liên quan khác nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ.

Hoạt động của các Ban GSĐTCĐ đã góp phần rất lớn cho công cuộc xây dựng nông thôn mới, tuy nhiên xung quanh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại đó là: Trình độ chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng, kỹ năng, phương pháp và kinh nghiệm trong giám sát của các thành viên Ban GSĐTCĐ còn hạn chế, do vậy đối với những công trình mang tính chất quy mô lớn chưa phát hiện được các sai phạm trong công tác quản lý, cũng như tính kỹ, mỹ thuật của công trình. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền cơ sở một số nơi nhận thức chưa đầy đủ vai trò, tầm quan trọng của công tác GSĐTCĐ do đó chưa có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời đối với công tác GSĐTCĐ; chưa thật sự quan tâm đến công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ các thành viên Ban GSĐTCĐ; chưa  biểu dương, khen thưởng cũng như đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời đối với đội ngũ làm công tác GSĐTCĐ. Kinh phí chi cho công tác quản lý tổ chức và hoạt động của các Ban hạn hẹp, chưa được quan tâm...

Để tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Ban GSĐTCĐ ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ngành hữu quan tiếp tục quan tâm, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc kiện toàn, tập huấn, trang bị tài liệu cho Ban GSĐTCĐ. Địa phương, cơ sở cần công khai các thông tin về quy hoạch, kế hoạch đầu tư trên địa bàn; cung cấp các thông tin cần thiết cho Ban GSĐTCĐ; thường xuyên xem xét giải quyết, trả lời các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật mà Ban giám sát yêu cầu; kiểm tra ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các sai phạm theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật và Quy chế GSĐTCĐ; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn chủ động, tích cực thực hiện quyền giám sát theo quy định của pháp luật, góp phần thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở quy định về quản lý đầu tư, chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn xã, phường, thị trấn. UBND các cấp quan tâm chỉ đạo sát sao đối với tổ chức và hoạt động của Ban GSĐTCĐ, đặc biệt là quan tâm tạo điều kiện về kinh phí hoạt động cho Ban giám sát theo quy định tại các văn bản của Trung ương và của tỉnh; biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với cá nhân, tập thể Ban GSĐTCĐ có những phát hiện sai sót, kiến nghị kịp thời...

M.P

Về đầu trang


Bắc Quang với cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”

Hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, trong những năm qua, Ủy Ban MTTQ huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang - Ban vận động quỹ “Ngày vì người nghèo” huyện đã triển khai và tổ chức  thực hiện có hiệu quả, góp phần xoá đói, giảm nghèo, đời sống của nhân được ổn định, kinh tế - xã hội được phát triển, an ninh, chính trị được giữ vững,  hàng năm MTTQ huyện Bắc Quang đã chủ động tham mưu cho Huyện uỷ xây dựng kế hoạch và thành lập Ban vận động xây dựng quỹ “Ngày vì người nghèo” huyện do đồng chí Chủ tịch MTTQ huyện làm trưởng ban chỉ đạo, 23/23 xã, thị trấn thành lập ban vận động quỹ “Ngày vì người nghèo” cấp xã do đồng chí Chủ tịch MTTQ xã, thị trấn làm trưởng ban vận động, các ban, ngành, đoàn thể là thành viên. 

Hàng năm, MTTQ huyện, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phát động tháng cao điểm thu quỹ “Ngày vì người nghèo”. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ đảng viên, các cơ quan ban ngành, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, trường học tham gia ủng hộ. Sau 5 năm giai đoạn 2011 - 2016 triển khai, toàn huyện đã ủng hộ được trên 2,667 tỷ đồng, trong đó, quỹ cấp huyện hơn 2 tỷ đồng, quỹ cấp xã trên 417 triệu đồng. MTTQ tỉnh hỗ trợ 250 triệu đồng

Số quỹ ủng hộ được, ban vận động của huyện đã trích quỹ thăm hỏi và động viên các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán với số tiền trên 500 triệu đồng. Hỗ trợ xây dựng và sửa chữa được 154 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Trong đó, cấp tỉnh hỗ trợ xây dựng 5 nhà Đại đoàn kết trị giá trên 250 triệu đồng, cấp huyện, xã xây dựng và sửa chữa 149 nhà đại đoàn kết trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, ban vận động các cấp còn vận động gia đình, dòng họ, bà con hàng xóm đóng góp ủng hộ công sức, tiền của, vật tư cho các gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết,

Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang là một tỉnh nghèo so với cả Nước với điểm xuất phát thấp, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng đạt được kết quả trong Cuộc vận động " Ngày vì người nghèo" ở Bắc Quang là sự nố lực rất lớn của các cấp các ngành và sự tham gia tích cực của các cơ quan, danh nghiệp các tầng lớp nhân dân cùng chung tay chăm lo giúp đỡ người nghèo, Ủy Ban MTTQ từ huyện đến cơ sở và Ban công tác Măt trận khu dân cư đã làm tốt vai trò tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động các cơ quan, doanh nghiệp các tầng lớp nhân dân với "tấm lòng nhân ái", " thương người như thể thương thân" ủng hộ Quỹ " Vì người nghèo" điều đáng phấn khởi là cuộc vân động nay đã thật sự đi vào lòng người, được các cơ quan đơn vị danh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, ủng hộ thiết thực cả về vật chất lấn tinh thần, tạo cơ hội cho người nghèo có điều kiện tự tin vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống

Để thực hiện tốt Cuộc vân động " Ngày vì người nghèo" trong thời gian tới Ủy Ban MTTQ huyện Bắc Quang tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở, tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân đóng trên địa bàn huyện, ủng hộ quý" Vì người nghèo" được phát triển và thiết thực hơn, huy động toàn xã hội chung tay chăm lo người nghèo hố trợ làm nhà đại đoàn kết, góp phần xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng huyện Bắc Quang giàu đẹp , văn minh./.

                                                       Bài, ảnh : Hoàng Thanh Bình

Về đầu trang


Vĩnh Yên đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, những năm qua, việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm, thực hiện; qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Người dân rất hài lòng khi được giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn tại bộ phận một cửa xã Định Trung (thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).

Nhận thức vai trò, ý nghĩa của việc thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, BCĐ thực hiện QCDC từ thành phố đến cơ sở đã tích cực tham mưu cho các cấp ủy Đảng thực hiện tốt việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hàng năm việc thực hiện QCDC tại cơ sở, nhất là đối với những trường hợp có dấu hiệu vi phạm QCDC, những nội dung gây bức xúc, có thể gây dư luận không tốt trong xã hội. Việc công khai các cơ chế, chính sách, các dự án, công trình đầu tư, các quy định, trình tự giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến nhân dân; các nguồn vốn Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố được Đảng ủy, UBND các xã, phường, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện công khai, minh bạch dưới nhiều hình thức như: Niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường, qua hệ thống truyền thanh, các cuộc họp thôn, tổ dân phố, các cuộc tiếp xúc cử tri, các buổi họp sinh hoạt chi bộ...; góp phần củng cố chính quyền cơ sở từng bước lớn mạnh, hoạt động hiệu quả và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động về thực hiện QCDC, tạo điều kiện, phát huy sức sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cùng với việc công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách, các quyền, lợi ích, nghĩa vụ của nhân dân, các cấp ủy Đảng, chính quyền và MTTQ, đoàn thể các xã, phường phát huy vai trò quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia đóng góp các ý kiến và tham gia giám sát vào các nội dung như: Dự thảo quyết toán ngân sách Nhà nước ở địa phương; giám sát thu, chi ngân sách và các khoản đóng góp của nhân dân; kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc liên quan đến tổ chức, công dân đều được UBND xã, phường, công khai, từ đó, hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo trong nhân dân. Đồng thời tích cực chủ động tuyên truyền, vận động để người dân có ý thức hơn trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát việc phòng chống tham nhũng, lãng phí; mạnh dạn tham gia phát biểu ý kiến đóng góp cho cán bộ chủ chốt ở cơ sở cũng như việc phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng cộng đồng dân cư.

Nhờ thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, thành phố Vĩnh Yên đã tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Những năm qua, kinh tế của thành phố luôn giữ vững ổn định, trong quý I năm 2017, tổng giá trị sản xuất của thành phố ước đạt 6.488 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ. Kinh tế phát triển đúng hướng, đời sống, thu nhập của người dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo ở các xã, phường giảm đáng kể. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được kết quả tốt, tạo chuyển biến tích cực góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong quý I/2017, các cơ quan hành chính Nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên đã tiếp và trả lời 21 lượt công dân đến phản ánh với 17 ý kiến, giảm 12 ý kiến so với cùng kỳ; tiếp nhận 18 đơn thư, trong đó: 2 đơn thư tố cáo, 16 đơn đề nghị, 1 đơn khiếu nại (giảm 62,5% số đơn so với cùng kỳ năm 2016). Nội dung các ý kiến, đơn thư, đề nghị tập trung chủ yếu vào giải quyết các vấn đề như: Công tác đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, các chế độ chính sách đối với người có công... 100% các đơn thư đến nay đã được các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố và các cơ quan, đơn vị giải quyết xong. Các chế độ chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo được thực hiện đầy đủ và giải quyết kịp thời. Ngoài ra, thành phố thực hiện đề nghị cấp thẻ BHYT cho người có công, người cao tuổi, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội đúng theo quy định.

Thu Hương 

Về đầu trang


Vĩnh Phúc: Uỷ ban MTTQ huyện Yên Lạc Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Ngày 13/6/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Yên Lạc tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Đào, thôn Đông Lỗ 2, xã Trung Nguyên và bà Nguyễn Thị Tươi, thôn Đông Mẫu, xã Yên Đồng.

 

            Đồng chí Trần Bá Hởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Yên Lạc trao nhà Đại đoàn kết  cho gia đình bà Nguyễn Thị Tươi, thôn Đông Mẫu, xã Yên Đồng

Đây là 2 ngôi nhà được hỗ trợ xây dựng bằng nguồn kinh phí trích từ quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, huyện cũng như từ sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm chăm lo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể, cũng như tinh thần “tương thân, tương ái” của cộng đồng xã hội đối với các hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh  khó khăn.

 Tại buổi bàn giao, đại diện 2 gia đình được hỗ trợ đều bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi và cảm ơn chân thành tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể đã quan tâm, giúp đỡ có được ngôi nhà mới khang trang, để yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế vươn lên trong cuộc sống.

V.M

Về đầu trang


Thôn Lạc Thổ Bắc với phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh

Thôn Lạc Thổ Bắc, thị trấn Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh) có phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư nay là phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh đạt được nhiều kết quả, đặc biệt nhận thức và thực hiện nếp sống văn minh của cán bộ và nhân dân trong thôn không ngừng nâng lên, bộ mặt thôn xóm ngày càng hiện đại và văn minh.

Thôn có 370 hộ với hơn 1.400 nhân khẩu, song song với sản xuất nông nghiệp, thời gian qua để tăng thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống, chính quyền địa phương tập trung khuyến khích, vận động nhân dân mở rộng các ngành nghề dịch vụ như: buôn bán, kinh doanh, mộc, nề, cơ khí, xay xát, mã… Đồng thời một số hộ mạnh dạn phát triển mô hình trang trại vừa và nhỏ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đến nay, số hộ trong thôn tham gia làm ngành nghề dịch vụ tương đối nhiều, chiếm gần 60%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 30 triệu đồng/người/năm, số hộ khá trở lên chiếm hơn 70%, hộ nghèo giảm còn dưới 1%, chủ yếu là các hộ neo đơn, tàn tật, mắc bệnh hiểm nghèo, trong thôn không còn nhà dột nát. Gắn với đó, nhiều công trình công cộng như đường giao thông, cổng làng, hệ thống cống rãnh, điện đèn thắp sáng được cán bộ và nhân dân hưởng ứng đóng góp kinh phí và hoàn thành xây dựng theo đúng tiến độ, diện mạo thôn xóm khang trang và văn minh.

Kinh tế phát triển, đời sống tinh thần nhân dân có nhiều đổi thay, nền nếp trong thực hiện NQ 20, 191 của HĐND tỉnh được cán bộ và nhân dân đoàn kết thực hiện. Hiện nay ở thôn việc tổ chức hiếu, hỉ có nhiều đổi thay theo hướng tích cực, tiết kiệm, tránh lãng phí. Đám cưới nhiều nghi lễ trước đây được giảm bớt như rạm ngõ, lại mặt, ngày đăng ký được ghép cùng ngày ăn hỏi, tổ chức ăn uống trong 1 ngày, 100% các đám cưới thực hiện theo đúng luật hôn nhân và gia đình. Trong đám tang không còn hiện tượng bày thuốc lá, không làm cỗ mời khách, không tổ chức kéo dài quá 36 giờ. Các hủ tục như khóc mướn, lăn đường… không còn. Đặc biệt trong 5 năm trở lại đây, số người mất được thực hiện hình thức điện táng, hỏa táng tăng đáng kể, tính riêng năm 2016, có trên 60% số người mất được đưa đi hỏa táng, và tính từ đầu năm 2017 đến nay, có tổng số 6/11 đám tang áp dụng hình thức hỏa táng, điện táng cho người thân khi qua đời. Điều này đã phần nào khẳng định sự thay đổi quan trọng trong nhận thức của cán bộ và các tầng lớp nhân dân. Trong đó vai trò vận động, tuyên truyền của các ngành, đoàn thể rất tích cực, nhất là Hội Người cao tuổi luôn bảo ban con cháu trong giữ gìn truyền thống và thực hiện nếp sống văn minh. Ông Nguyễn Thế Long, Chi hội trưởng Người cao tuổi thôn cho biết: Việc điện táng, hỏa táng cho người mất vừa tiết kiệm vừa không tốn công sức cho thời gian sau, lại đảm bảo được vấn đề vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, những năm qua khu nghĩa trang thôn đã được quy định mộ trí xây sẵn theo hàng lối, quy củ và đường ra vào đảm bảo sạch sẽ.

Đồng thời hiện nay, thôn có nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ-TDTT phát triển, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập thường xuyên như dưỡng sinh, văn nghệ, cầu lông, bóng đá, bóng bàn, cờ tướng… Và tích cực tham gia biểu diễn giao lưu nhân các ngày lễ, tết của địa phương, tạo không khí phấn khởi, gắn kết trong cộng đồng làng xóm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, trong thôn không xảy ra mất trật tự, không có các tệ nạn như cờ bạc, nghiện hút, không có khiếu kiện vượt cấp. Ông Nguyễn Tá Toàn, Trưởng thôn cho biết, với tinh thần đoàn kết trong xây dựng đời sống văn minh, thôn Lạc Thổ Bắc 3 năm liền đạt danh hiệu Làng văn hóa cấp huyện, năm 2016 được nhận Bằng khen Làng văn hóa tiêu biểu.

Nguyễn Phượng

Về đầu trang


Gò Dầu-Tây Ninh: Những cách làm sáng tạo, hiệu quả

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tây Ninh vừa tiến hành đi khảo sát việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở các huyện, thành phố trong tỉnh, trong đó có huyện Gò Dầu.

Cuộc vận động này gắn liền với các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và an ninh, quốc phòng của các địa phương và huyện Gò Dầu là một trong những địa phương có những cách làm mang lại hiệu quả đáng phấn khởi.

Được biết, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ huyện Gò Dầu rất chủ động triển khai cuộc vận động này; phối hợp thực hiện với nhiều cách làm cụ thể.

Nét nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2017, huyện  Gò Dầu đã tập trung vận động nhân dân đóng góp được 2.050.230.000 đồng, hiến tặng 1.048m2, đóng góp 10.815 ngày công,  tổng trị giá  1.081.500.000 đồng để làm các công trình hạ tầng nông thôn như: đường, điện, kênh mương, hỗ trợ 13 hộ nghèo làm nhà, tổng trị giá 544.000.000 đồng, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, tết 2.924 hộ, trị giá 1.204.800.000 đồng, có 92 hộ nghèo được các đoàn thể nhận hỗ trợ, giúp đỡ, để đến cuối năm sẽ có nhiều hộ nghèo có điều kiện thoát nghèo bền vững.

Các mô hình liên kết sản xuất trong nhân dân từng bước hình thành và có hiệu quả như: mô hình tổ làm bánh tráng ở ấp Phước Đức A, mô hình nhân giống lúa, mô hình Khu phố xanh - sạch- đẹp, tuyến phố văn minh, mô hình trồng rau sạch, an toàn ở các xã, thị trấn trong huyện...

Đáng chú ý, trong cuộc vận động đã xuất hiện nhiều mô hình tốt, như mô hình “Móc khoá tố giác tội phạm, đảm bảo ANTT”; “Họ đạo Cao Đài tự phòng, tự quản về an ninh trật tự”; Xã hội hoá việc gắn camera an ninh...

Bên cạnh đó MTTQ huyện còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo đảm an toàn thực phẩm, trước mắt làm điểm về tuyên truyền vận động nhân dân ở chợ Gò Dầu thực hiện đảm bảo vệ sinh thực phẩm, phối hợp vận động  389/476 hộ gia đình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm đăng ký sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm an toàn, chiếm tỷ lệ 81,72%, vận động 221/221cơ sở ký cam kết sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm an toàn, đạt 100%.

Về phát huy dân chủ, tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh, được MTTQ huyện quan tâm.

6 tháng, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã tổ chức 9 cuộc giám sát, giải quyết 1 vụ khiếu nại, tranh chấp đạt kết quả, tổ chức hòa giải 20/20vụ  thành, tỷ lệ 100%.

Với những kết quả đạt được như trên, cùng với sự lãnh đạo của Huyện uỷ, sự quan tâm tạo điều kiện của UBND huyện là tinh thần trách nhiệm cao của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện, với những cách làm cụ thể, sáng tạo, hiệu quả.    

Nguyên Khánh

Về đầu trang


Cán bộ Mặt trận phải là ‘ăng ten’ thu hút tâm tư, nguyện vọng của dân

Ngày 20/6, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh dẫn đầu Đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP làm việc với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện Quốc Oai và lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ năm 2017.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP Vũ Hồng Khanh đề nghị, thời gian tới, MTTQ các cấp của huyện Quốc Oai cần làm tốt hơn nữa chủ đề năm 2017 “năm kỷ cương hành chính” và tham gia giám sát về kỷ cương hành chính. 

Với những chủ đề tập trung cho cơ sở cần được MTTQ các cấp cụ thể hóa và chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Trên tinh thần cán bộ Mặt trận phải là “ăng ten” để thu hút tâm tư, nguyện vọng của dân, Uỷ ban MTTQ huyện Quốc Oai cần rà soát lại cộng tác viên, tư vấn viên và đội ngũ cán bộ cơ sở để nắm, phân tích, tham mưu với cấp ủy xử lý mọi tình huống xảy ra trên địa bàn.

Thời gian qua và những năm tới, huyện Quốc Oai đang chú trọng thu hút đầu tư, vì vậy, UBMTTQ huyện Quốc Oai cần tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách của huyện đến cơ sở.

UBMTTQ huyện cần thay đổi tư duy về phong trào, xác định vai trò chủ trì, mũi nhọn trong hoạt động và thực hiện các cuộc vận động.

Bên cạnh đó, công tác giám sát phải làm đúng quy trình, bám chắc vào quy định của pháp luật. Công tác phản biện xã hội phải chú trọng đến đối tượng tham gia phản biện để mang lại hiệu quả cao…

N. Phượng 

Về đầu trang


Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ 7, nhiệm kỳ 2014 – 2019

Ngày 21.6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Dự hội nghị có ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, các tổ chức thành viên đã thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện với nhiều nội dung và hình thức phong phú, kịp thời đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", vận động xây dựng Quỹ Vì người nghèo, "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tiếp tục được triển khai sâu rộng. Trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên, các ban, sở, ngành tổ chức thăm, tặng quà cho trên 16,6 nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng. 100% số hộ nghèo được Quỹ Vì người nghèo các cấp tặng quà. MTTQ các cấp vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tặng xe lăn và gần 1,5 nghìn suất quà cho người nghèo với số tiền trên 2,2 tỷ đồng... Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được MTTQ các cấp triển khai hiệu quả; phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND các cấp tổ chức có hiệu quả các cuộc tiếp xúc cử tri. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tập hợp các ý kiến góp ý, kiến nghị của cử tri gửi cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định...

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh đã thông báo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2017. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao những kết quả Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời đề nghị, thời gian tới, MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tạo đồng thuận xã hội, nhất là công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội, giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép... Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chú trọng phát hiện và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh…

Tại hội nghị đã hiệp thương cử bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2014 – 2019; hiệp thương cử ông Lê Quang Toản, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Nguyễn Thanh

Về đầu trang


Kon Tum: Hội nghị giao ban công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2017

Ngày 26/6, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2017.

Dự Hội nghị có đồng chí Trần Bình Trọng, Uỷ viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trưởng, phó các Ban chuyên môn Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam 10 huyện, thành phố trong tỉnh. Đồng chí Trần Bình Trọng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Y Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2017 trong việc thực hiện chính sách Đại đoàn kết toàn dân tộc, chính sách đối với người nghèo ở các địa phương trong tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trao đổi kết quả và kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” của tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh và đạt kết quả cao. Tư nguồn quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh đã cấp phát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo ăn tết với tổng số tiền 14.176.460.000 đồng; trong đó: hộ nghèo 23.360 suất (mỗi hộ 500.000 đồng); 8.037 hộ cận nghèo (mỗi hộ 200.000 đồng).

Hội nghị đã tập trung thảo luận, bàn biện pháp đẩy mạnh hoạt động của Mặt trận thời gian từ nay đến cuối năm 2017, sao cho có hiệu quả thiết thực hơn trong việc tập hợp, củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh ngày một vững chắc để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới của tỉnh, mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra. Ngoài ra, hội nghị còn đề xuất, kiến nghị với tỉnh nhiều vấn đề có liên quan đến đời sống dân sinh, chăm lo cho người nghèo, các đối tượng chính sách, các đối tượng xã hội có đời sống khó khăn; về công tác tổ chức, cán bộ của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, chế độ phụ cấp cho cấp phó Mặt trận ở cơ sở và trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Bình Trọng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ghi nhận những thành tích của các huyện, thành phố và ghi nhận các ý kiến của đại biểu; đồng thời triển khai một số nội dung, nhiệm vụ công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2017 để các huyện, thành phố thực hiện; đặc biệt là tuyên truyền, vận động Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức thi đua lao động sản xuất, lập nhiều thành tích để chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm của đất nước, của dân tộc và của tỉnh./.

                                                                         Nguyễn Đăng Bình

Về đầu trang


 

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn