Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

     TIN HOẠT ĐỘNG MẶT TRẬN ĐỊA PHƯƠNG


Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đột phá mới, sáng tạo mới

MTTQ tỉnh Hưng Yên mang tết đến cho người nghèo

Ấm lòng ngày xuân

Tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội

Mặt trận Ninh Thuận triển khai nhiệm vụ năm 2019

Thiết thực chăm lo cho người nghèo 

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Khánh Hòa tham gia xây dựng chính quyền

Mặt trận Tổ quốc xã Minh Diệu: Nâng cao công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân

Cán bộ Mặt trận tận tụy với dân

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên: Tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Hải Dương tổng kết công tác Mặt trận năm 2018

Đồng Tháp: Nhiều mô hình mới, cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực trong cộng đồng dân cư

Yên Khánh (Ninh Bình): Những ngôi nhà ấm vòng tay đoàn kết

Quảng Ngãi: Trao 2.000 suất quà Tết cho người nghèo

Chung tay chăm lo tết cho người nghèo

Bắc Ninh vận động hơn 12 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo”

  Lan tỏa Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Gia Lai: Tổng kết công tác Mặt trận năm 2018

Đồng Tháp: Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia phát triển giao thông nông thôn xây dựng nông thôn mới

Phú Hòa tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Lập

Huyện Phú Hòa vận động hơn 582 triệu đồng Quỹ ‘Vì người nghèo’

Đồng Tháp: Sơ kết Quy chế phối hợp giữa Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND và MTTQ tỉnh

Đại hội điểm Mặt trận cấp xã Qưới Điền nhiệm kỳ 2019 - 2024

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng chính quyền ở Ðức Trọng

Khánh Hòa: Nhiều công trình thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đồng Nai đổi mới hoạt động Mặt trận

MTTQ tỉnh Lạng Sơn: Sau 5 năm thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư (2003-2018)

Mặt trận Bình Tân thực hiện tốt các chương trình hành động năm 2018

Thanh Hóa: Hỗ trợ xây mới và sửa chữa 928 nhà Đại Đoàn kết

Phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc 

 Mặt trận quận Bình Thuỷ tổng kết công tác Mặt trận 2018


 Mặt trận Bình Tân thực hiện tốt các chương trình hành động năm 2018

Thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long, đã phát huy sức mạnh sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng và thực hiện các Cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội, công bằng, dân chủ, văn minh”; vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là chính sách về dân tộc, tôn giáo, chính sách đối với người có công, người nghèo, người tàn tật… được Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện quan tâm thực hiện.

Phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận ấp, người có uy tín tiêu biểu, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Qua đó, đề xuất với chính quyền, các ngành có liên quan, giải quyết các nhu cầu chính đáng của nhân dân. Trong năm đã tuyên truyền được 3.416 cuộc có 102.082 lượt người dự. (Trong đó có  94.346 đoàn viên, hội viên tham dự). Qua công tác tuyên truyền đã giúp cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp, đoàn viên, hội viên và tầng lớp nhân dân nhận thức, ý thức, nâng cao trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng phong trào hành động cách mạng ở địa phương, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Trên địa bàn huyện có 43/43 cơ sở thờ tự đăng ký thực hiện tốt các tiêu chí về bảo vệ môi trường theo hướng dẫn. Năm 2018, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện hướng dẫn các cơ sở thời tự trong huyện đăng ký mô hình bảo vệ môi trường, giai đoạn 2017-2018, trong năm đăng ký 05 mô hình điểm bảo vệ môi trường (Tịnh xá An Huệ, Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo Tân Lược, Tân Bình, Hội Thánh Tin Lành xã Thành Lợi, Ban cai quản họ đạo Cao đài Tân Chiếu Minh). Trong năm 2019 sẽ tiếp tục tổ chức triển khai đến 05 cơ sở thờ tự đăng ký tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thực hiện Cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh” trên địa bàn huyện; cuộc vận động gắn với phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới ở địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện triển khai lấy ý kiến hài sự hài lòng người dân để công nhận xã Thành Trung hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, kết quả nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đến nay toàn huyện có 22.785/24.513 hộ đạt danh hiệu văn hóa chiếm tỷ lệ 93%; 75/81 khu dân cư đạt văn hóa chiếm tỷ lệ 92,5%; 7/11 xã đạt văn hóa chiếm tỷ lệ 63,6% xã văn hóa nông thôn mới 5/10 đạt 50%. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội vận động nhân dân làm cột cờ, gắn đèn chiếu sáng ở các ấp và trồng hoa trên các tuyến đường. Kết quả xây dựng mô hình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2018, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tập trung triển khai các nội dung, nhiệm vụ nâng cao chất lượng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”. Tổng số mô hình được chọn để chỉ đạo thực hiện và nhân rộng như: mô hình “cổng rào an ninh trật tự”, “thu gom rác”, “đoạn đường đèn trước ngõ”,  “lắp camera an ninh”, “trồng hoa các tuyến đường giao thông liên ấp”, làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Trong năm, Ban vận động “vì người nghèo”các cấp vận động thu được 3.344.115.400đ, đạt 159% (cấp huyện thu 2.279.009.400đ, cấp xã 1.065.106.000đ). Xuất  trên 2,8 tỷ đồng chi hỗ trợ quà tết cho hộ nghèo, mua BHYT cho hộ cận nghèo, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, học sinh nghèo hiếu học, nhà hội viên cựu chiến binh, nhà vệ sinh cho người khuyết tật,...Vận động các mạnh thường quân, đơn vị, doanh nghiệp, xây mới 165 căn, sửa chữa 14 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo…tổng trị giá trên 8,4 tỷ đồng; Các chương trình an sinh xã hội được thực hiện trong năm ước tính phúc lợi trên 21,8 tỷ đồng như: cấp học bổng, tập, sách, xe đạp, khám cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ điều trị bệnh, nấu cơm, cháo, nước chín tại các bệnh viện, xe chuyển viện miễn phí,...Toàn huyện đã có 234 tổ hợp tác, 17 hợp tác xã và 02 quỹ tín dụng nhân dân.

Thực hiện cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, chỉ đạo hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các xã triển khai thực hiện cuộc vận động đến từng địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp với Phòng kinh tế hạ tầng đã vận động được 02 doanh nghiệp đưa hàng Việt về nông thôn, có 250 gian hàng và hơn 10.000 người dân đến tham quan và mua sắm. Đến nay, Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn huyện đã đạt nhiều kết quả tích cực, được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện. Thông qua đó, góp phần khơi dậy truyền thống yêu nước, ý thức tự lực tự cường trong các tầng lớp nhân dân.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, phối hợp tổ chức cho các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp và đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri được 47 cuộc, có 4.288 lượt cử tri dự, có 136 ý kiến phản ánh những nội dung liên quan đến đời sống, sinh hoạt của người dân…những ý kiến liên quan, thuộc thẩm quyền, trách nhiệm địa phương đã được các Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND 3 cấp trực tiếp giải trình, trả lời và tiếp thu tại buổi tiếp xúc. Hoạt động tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện ngày càng được đổi mới về nội dung và hình thức, chất lượng, hiệu quả được nâng lên.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thường xuyên tham gia phối hợp với Phòng y tế, trạm y tế và các ngành có liên quan, tham gia giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm được 42 cuộc có 294 lượt người dự. Tham gia tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và vận động nhân chấp hành pháp luật. Chất lượng hoạt động của Ban thanh tra Nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng hoạt động ngày càng được nâng lên.

Thường xuyên kiện toàn tổ chức và nâng cao hiểu quả hoạt động của Mặt trận các cấp; tham dự các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác Mặt trận trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Kết quả  kiểm tra đánh giá Mặt trận Tổ quốc các xã có 11/11 xã đạt loại mạnh, Ban công tác Mặt trận ấp có 81/81 ấp đạt loại mạnh

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện - xã tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động các chức sắc, tín đồ các tôn giáo, người có uy tín, tiêu biểu và các tầng lớp nhân dân, chấp hành tốt luật tín ngưỡng tôn giáo và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động. Thực hiện chính sách của Đảng về tôn giáo luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, giúp đỡ, các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình an sinh xã hội, tham dự các ngày lễ trọng của các tôn giáo. Đặc biệt trong năm 2018, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chọn điểm để tổ chức Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thành Trung lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2014. Qua đó, rút kinh nghiệm hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường, thị trấn đại hội trong quý I năm 2019.

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Chuẩn bị nội dung văn kiện tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 -2024, tăng cường tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện tốt vai trò Mặt trận Tổ quốc là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Chú trọng nâng cao công tác dân tộc - tôn giáo trên địa bàn huyện, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”; Cuộc vận động “ vì người nghèo”; “ Ngày Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Hướng dẫn giúp đỡ, các Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo trên địa bàn huyện Đại hội Đại biểu lần thứ V ( nhiệm kỳ 2019-2024), tổ chức hội nghị biểu dương tập thể cá nhân tiêu biểu trong “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, tiếp tục cũng cố kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp. Tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư gắn với kỷ niệm Ngày truyển thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

   Đào Thanh Tuấn

MTTQ huyện Bình Tân

Về đầu trang


 Thanh Hóa: Hỗ trợ xây mới và sửa chữa 928 nhà Đại Đoàn kết

Trong năm 2018, MTTQ các cấp tỉnh Thanh Hóa đã vận động xây dựng Quỹ vì người nghèo đạt trên 34,8 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa được 928 nhà Đại Đoàn kết, hỗ trợ các hộ nghèo phát triển sản xuất, tặng học bổng cho học sinh nghèo. 

Vừa qua, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị lần thứ 12 (khóa XIII) sơ kết công tác Mặt trận năm 2018, chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019; tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị và triển khai một số nội dung quan trọng khác.

Năm 2018, bám sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của tỉnh Thanh Hóa, MTTQ các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phối hợp với HĐND, UBND tỉnh trong việc thực hiện thể chế liên quan đến hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Công tác tuyên truyền, tập hợp, vận động, đoàn kết các tầng lớp nhân dân tiếp tục được tăng cường, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố. 

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì tiếp tục được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia và đạt được kết quả tốt. MTTQ các cấp đã vận động xây dựng Quỹ vì người nghèo đạt trên 34,8 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa được 928 nhà Đại Đoàn kết, hỗ trợ các hộ nghèo phát triển sản xuất, tặng học bổng cho học sinh nghèo. 

Đối với công tác cứu trợ, MTTQ các cấp tại Thanh Hóa đã tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị lũ lụt với tổng kinh phí hơn 32 tỷ đồng và các nhu yếu phẩm khác. Từ nguồn hỗ trợ này đã hỗ trợ làm mới 315 nhà, trao số tiền 11 tỷ đồng cho các huyện bị thiệt hại nặng nề cho lũ lụt gây ra. 

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân đã có sự chuyển biến về chất, có chiều sâu. Tổ chức thành công Đại hội điểm MTTQ cấp xã, chuẩn bị tốt các điều kiện tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. 

Năm 2019, MTTQ các cấp tại Thanh Hóa tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả công tác Mặt trận và biểu dương những cán bộ làm công tác mặt trận đã nỗ lực, phấn đấu đạt được trong thời gian qua; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác Mặt trận. 

Ông Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, năm 2019 là năm có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch nhiệm kỳ 2015 – 2020, vì vậy, Mặt trận và các tổ chức thành viên cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp; bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương để tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với những cách làm mới hiệu quả hơn, thiết thực hơn nhằm huy động các nguồn lực to lớn trong xã hội, sức phấn đấu của mỗi người dân, cùng với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Thực hiện tốt việc tiếp nhận các kiến nghị của nhân dân để phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; giám sát chặt chẽ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động. 

Cũng tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã hiệp thương, thống nhất để 5 nhân sự thôi làm Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2014-2019 và bổ sung 4 người.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tặng cờ cho 5 đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2018; trao Bằng khen cho 79 tập thể và 43 cá nhân thuộc hệ thống mặt trận các cấp tỉnh Thanh Hóa đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2018; tặng Bằng khen cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị giai đoạn 2013 – 2018.

Nguyễn Chung

Về đầu trang


 Phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc 

Chiều 3/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác vận động và phát huy vai trò người có uy tín năm 2018.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Mai Thanh Tùng Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, biểu dương những kết quả người có uy tín đã đạt được trong năm 2018, đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ các cấp trong tỉnh cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, để các vị thực sự là “chỗ dựa” quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, đi đầu trong các phong trào xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh trật tự tại các khu dân cư. 

Ông Mai Thanh Tùng cũng đề nghị các vị là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cần tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận đông “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tham gia tốt bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; công tác hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân.

Các ngành có liên quan cần phối hợp, tạo điều kiện để người có uy tín tham gia góp ý các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tham gia các phong trào phát triển sản xuất, thực hiện tốt các cuộc vận động tại địa phương; Lựa chon người có uy tín tiểu biểu tham gia ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024; kịp thời thăm hỏi nhân dịp các ngày lễ, tết dân tộc, tôn giáo; động viên khi người có uy tín gặp khó khăn; biểu dương, khen thưởng người có uy tín có thành tích tiêu biểu.

Là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống, trong những năm qua, tỉnh Sóc Trăng đã tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc đầu tư sản xuất, nên tình hình đời sống của nhân dân nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng được ổn định. 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng hàng năm đều xây dựng kế hoạch chỉ đạo MTTQ các huyện, thị xã, thành phố phối hợp các ngành liên quan rà soát, bổ sung danh sách người có uy tín trên địa bàn. Năm 2018 toàn tỉnh đã rà soát và công nhận được 520 người có uy tín, trong đó cấp tỉnh quản lý: 52 người, cấp huyện quản lý: 468 người.

Thời gian qua, người uy tín tỉnh Sóc Trăng đã đóng góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, giải thích để bà con dân tộc thiểu số tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tự nguyện tham gia thực hiện các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong việc quản lý, giáo dục các đối tượng vi phạm pháp luật tại địa phương. Tham gia giải quyết các mâu thuẫn trong khu dân cư, vận động bà con nhân dân đoàn kết, bài trừ các hủ tục lạc hậu, chống bạo lực gia đình, kế hoạch hóa gia đình, hôn nhân cận huyết thống, các tác hại về nghiện rượu, ma túy, các hoạt động chống phá, chia rẽ của các thế lực thù địch, tranh chấp đất đai… 

Các vị là người có uy tín còn chủ động tham gia góp ý với chính quyền trong việc xây dựng chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn, thủy lợi, trường học, cầu và bảo vệ cảnh quan môi trường…

Trong năm 2018, người có uy tín vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, bà con phum sóc, phật tử gần xa đóng góp cho quê hương Sóc Trăng, cùng Đảng, Nhà nước thực hiện chương trình an sinh xã hội tại địa phương trên 29 tỷ đồng. 

Một số gương điển hình như: Thượng tọa Thích Minh Hạnh xây dựng trên 50 cây cầu; Sư cô Thích nữ Như Liên xây dựng, sửa chữa 18 căn nhà; ông Trần Khắc Tâm hỗ trợ trên 5.000kg gạo; cụ Trần Cang tặng trên 2.000 phần quà; ông Huỳnh Nê tặng trên 100 chiếc xe lăn, xe lắc…

Quốc Trung -  Hồng Tài 

Về đầu trang


Mặt trận quận Bình Thuỷ tổng kết công tác Mặt trận 2018

Ngày 3/1, Uỷ Ban MTTQ Việt Nam quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2018.

Trong năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tiếp tục triển khai và vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng gia đình văn hóa, có 97,56% hộ dân được công nhận gia đình văn hóa; đẩy mạnh công tác vận động các tầng lớp nhân dân ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đồng thời phối hợp tổ chức “Phiên chợ hàng Việt về nông thôn" với tổng doanh thu trên 2,2 tỷ đồng.

Năm 2018, MTTQ các cấp đã vận động đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” gần 886 triệu đồng, phối hợp tổ chức tặng 4.264 phần quà cho các gia đình chính sách với tổng giá trị trên 1.4 tỷ đồng. Đã vận động xã hội hóa trao tặng 10.393 phần quà với tổng trị giá trên 3,5 tỷ đồng để chăm lo cho các đối tượng sách, gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết nguyên đán Mậu Tuất 2018. năm 2018; quận đã xây dựng và sửa chữa 40 căn nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí trên 1,7 tỷ đồng...

Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên cũng đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống người dân như, tổ chức 4.074 lượt thăm hỏi, hỗ trợ, tặng quà quà các hội viên khó khăn trị giá trên 843 triệu đồng, xây dựng và sửa chữa 22 căn nhà, trị giá 689 triệu đồng, phối hợp vận động xã hội hóa làm mới, sửa chữa, nâng cấp các công trình công cộng với tổng kinh phí gần 2.5 tỷ đồng…

Năm 2019, MTTQ các cấp quận Bình Thủy sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tăng cường công tác nắm tình hình dư luận trong cán bộ và nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo; mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2019; tiếp tục chuẩn bị các nội dung phục vụ đại hội MTTQ quận, phường nhiệm kỳ 2019-2024; triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền...

Dịp này, UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” cho 4 cá nhân có nhiều cống hiến cho sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc.

Đồng thời, UBND quận cũng đã trao bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2018 và khen thưởng 5 tập thể,10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Diệu Hoà

Về đầu trang


MTTQ tỉnh Lạng Sơn: Sau 5 năm thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị

5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, góp phần thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội và góp phần xây dựng Đảng, chính quyền các cấp.

Quyết định số 217, 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội; Quy định MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Sau khi các quyết định được ban hành, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ MTTQ các cấp, các ủy viên ủy ban MTTQ tỉnh, huyện, thành phố và cơ sở; lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội. Nhờ vậy, các mặt công tác này dần đi vào nền nếp, chất lượng được nâng lên.

Hằng năm, ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã làm tốt vai trò nòng cốt, chủ trì hiệp thương với các tổ chức chính trị – xã hội cùng cấp, lựa chọn những vấn đề mà nhân dân quan tâm để tổ chức giám sát và phản biện xã hội.

Đối với công tác giám sát, 5 năm qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì tổ chức 15 cuộc, phối hợp tổ chức được gần 60 cuộc; MTTQ cấp huyện chủ trì, phối hợp tổ chức được trên 200 cuộc, với nhiều nội dung khác nhau. Trong đó, tập trung vào việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp… Qua giám sát đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, kiến nghị các đơn vị, cơ quan chức năng tiếp thu, giải quyết.

Đơn cử, trong tháng 8/2018, qua giám sát, Hội Nông dân huyện Tràng Định phát hiện một số hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp ở xã Quốc Khánh để lẫn lộn các mặt hàng trong kho chứa, bao gồm: thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và cả thực phẩm cho con người. Cùng đó là chưa niêm yết công khai các loại giấy tờ; không có kệ giá hàng đúng quy định, gây mất an toàn. Đoàn giám sát đã đề nghị chủ hộ chấn chỉnh ngay; đồng thời, đề nghị UBND xã tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo nông dân sử dụng vật tư nông nghiệp đúng cách, nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Về phản biện xã hội, từ năm 2013 đến nay, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức phản biện đối với 21 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền cùng cấp. Những cuộc phản biện đã có nhiều ý kiến đóng góp tích cực của đội ngũ chuyên gia, hội đồng tư vấn, giúp các cấp, ngành hoàn chỉnh các dự thảo trước khi ban hành.

Điển hình như: tại hội nghị phản biện về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành quy định cụ thể phạm vi vùng phụ cận đối với một số công trình thủy lợi trên địa bàn, do Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức tháng 7/2018, đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực xoay quanh sửa đổi, bổ sung phần trách nhiệm của các sở, ngành liên quan, các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác công trình thủy lợi; khoảng cách và diện tích vùng phụ cận phải được tính toán kỹ lưỡng, mang tính tổng thể, đầy đủ cơ sở khoa học…

Đối với việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, một trong những nội dung quan trọng là MTTQ các cấp thường xuyên phối hợp tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Qua đó, trả lời và giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Ngoài ra, ủy ban MTTQ các cấp còn thường xuyên lắng nghe, tập hợp các kiến nghị của cử tri, tình hình dư luận xã hội, đề xuất với các cấp, ngành xem xét, giải quyết.

Ông Nguyễn Sơn Lâm, Trưởng Ban Dân chủ – Pháp luật, Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Công tác giám sát, phản biện xã hội và công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền đã được thực hiện từ trước năm 2013, nhưng lúc đó chỉ là phối hợp, chất lượng chưa cao. Từ khi có Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, hoạt động này được Ủy ban MTTQ các cấp chủ động triển khai, đi vào thực chất, sâu rộng và hiệu quả hơn, trở thành một công tác thường xuyên, trọng tâm và có tác động thực tế, mang tính đột phá của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội.

HOÀNG HUẤN

Về đầu trang


Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư (2003-2018)

Sáng 03/01/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTT Việt Nam Thành phố đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” và sơ kết 03 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn TP Hà Nội.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Sinh - Trưởng ban Phong trào Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Kim Hoàng - Phó Ban Dân vận Thành ủy; Bùi Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của TP, Chủ tịch MTTQ Việt Nam các quận, huyện thị xã và các đơn vị, cá nhân được khen thưởng.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã thông qua báo cáo kết quả 15 năm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư (2003 – 2018) và 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2018 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Trong 15 năm qua, gần 100% các khu dân cư trên địa bàn Thủ đô tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Trong đó,tính từ năm 2009 – 2018 có gần 90% khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội, với 7,3 triệu lượt người tham dự, nhiều địa phương có số lượng người tham dự Ngày hội cao, có 585.526 hộ gia đình được biểu dương khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu. Là thủ đô của đất nước, Hà Nội đã vinh dự được đón nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước,  MTTQ Việt Nam và cả Phó Thủ tướng Singapore, lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể của TP Hà Nội về chung vui dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư. Đây là dịp để các đồng chí lãnh đạo các cấpthăm nắm tình hình nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con và là nguồn cổ vũ, động viên nhân dân tích cực phấn đấu xây dựng khu dân cư tốt đẹp hơn.

Với 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả trong cả năm nội dung của cuộc vận động. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu hợp pháp, giúp nhau thoát nghèo bền vững. Đến nay đã có 4/18 (22,22% huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Hiện có 30 xã đạt và cơ bản đạt NTM đang được Hội đồng thẩm định của TP xem xét công nhận. Đặc biệt, Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp của TP đã vận động được 171 tỷ động, giúp xây, sửa trên 5.000 nhà; hỗ trợ 10.495 hộ về giống, vốn, cây con phát triển sản xuất, khám chữa bệnh cho 4.236 người; giúp 19.853 cháu thuộc diện hộ nghèo được đi học; uỷ thác trên 15 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” để người nghèo, hộ cận nghèo vay vốn phát triển sản xuất, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2018 còn 2.326 hộ nghèo, tương ứng còn 1,16%. Năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP - UBND TP đã phối hợp, tập trung xây sửa 4.566 nhà cho hộ nghèo, trị giá trên 100 tỷ đồng, trong đó MTTQ các cấp đã vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân đóng góp trên 77 tỷ đồng. Từ năm 2016 đến nay, có 23.973 hội nghị đại biểu nhân dân được tổ chức tại các thôn, làng, tổ dân phố tổ chức với 2.328.040  hộ dự họp đạt tỷ lệ 74% với 119.540 lượt ý kiến tham gia. Cấp xã đã tổ chức 1.752 hội nghị thu hút 232.726 đại biểu dự, có11.276 ý kiến đóng góp tại hội nghị. Qua việc tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân ở các khu dân cư đã phát huy tính dân chủ, cộng đồng trách nhiệm của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Có thể thấy, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” trong những năm qua đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức thành viên, phát huy vai trò chủ trì, tinh thần trách nhiệm của Ban Công tác mặt trận ở khu dân cư. Thông qua Cuộc vận động và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, MTTQ các cấp đã củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, làm nòng cốt trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững sự ổn định về chính trị và trật tự an toàn xã hội. Quá trình thực hiện Cuộc vận động đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu, góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hình thức tổ chức có nhiều đổi mới, sáng tạo, đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”khơi dậy, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa của cộng đồng dân cư, gắn kết tình làng nghĩa xóm; đồng thời nâng cao trình độ của cán bộ Mặt trận các cấp, nhất là Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư…

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các nội dung trên còn một số hạn chế. Vẫn còn một số nơi tổ chức Ngày hội còn hình thức. Việc bàn giải pháp thực hiện Cuộc vận động chưa cụ thể gắn với nhiệm vụ của khu dân cư; chất lượng tổ chức Ngày hội chưa đồng đều giữa các địa phương. Việc bình xét công nhận gia đình văn hóa, việc biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu có nơi còn hạn chế, chưa tạo thành động lực để thúc đẩy phong trào. Trong thực hiện Cuộc vận động, một số nơi, công tác tham mưu của MTTQ đối với cấp ủy còn chưa kịp thời, sự phối hợp giữa chính quyền, các ngành, tổ chức thành viên với Mặt trận còn hạn chế. Công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của Cuộc vận động có nơi còn chưa sâu rộng, việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân chưa sâu, chưa chủ động, tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở, cộng đồng dân cư.

Ghi nhận những kết qủa đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, đồng chí Trần Văn Sinh - Trưởng Ban Phong trào Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, Hà Nội là địa phương từ TP đến quận, huyện, xã phường đều có cách làm sáng tạo, kết quả rõ ràng, cụ thể, xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong đó, Hà Nội đã huy động được các nguồn lực đóng góp ủng hộ để xây dựng các chương trình an sinh xã hội, nhất là trong tuyên truyền, vận động các loại Quỹ: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”,  “Vì Biển đảo Việt Nam”... Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước chủ động phối hợp ký kết kế hoạch liên tịch với UBND TP về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây được xem là một trong những mô hình hay để nhân rộng trên toàn quốc.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Nguyễn Anh Tuấn đã tiếp thu ý kiến đóng góp tại hội nghị và nhấn mạnh một số nội dung thực hiện “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị vă minh” trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã khen thưởng 31 tập thể,  Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khen thưởng 63 tập thể, 93 cá nhân đã có nhiều thành tích trong việc tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ trên. 

                                                                                                          Hà Phương

Về đầu trang


Đồng Nai đổi mới hoạt động Mặt trận

Trong năm 2018 công tác Mặt trận ở Đồng Nai đã đạt được nhiều kết quả tích cực. MTTQ các cấp đã có nhiều đổi mới, cách làm hay, sáng tạo để tạo đột phá trong công tác, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chung toàn tỉnh.

* Chú trọng công tác thông tin tuyên truyền

Theo bà Bùi Thị Liễu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai cho biết, năm 2018 MTTQ Việt Nam tỉnh đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong đề án Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam. Theo đó, nhiều nội dung đã được thực hiện theo hình thức trực tuyến giúp cán bộ Mặt trận và các đơn vị có thể tiếp nhận thông tin nhanh chóng, trực tiếp.

Tại hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2018 mới đây, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Văn Tới kêu gọi tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của tất cả các tổ chức thành viên, thực hiện đạt kết quả cao nhất chương trình phối hợp, thống nhất hành động đã được xác định cho năm 2019, xây dựng Mặt trận thành khối đại đoàn kết vững mạnh, xây dựng Đồng Nai văn minh, giàu mạnh, phát triển bền vững.

Cũng trong năm 2018, trước việc Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ra lời kêu gọi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang mạng xã hội để tuyên truyền, kêu gọi nhân dân đề cao cảnh giác, bình tĩnh, không để lòng yêu nước bị lợi dụng nên đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, nét mới trong dịp kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban TVTU về dự ngày hội với nhân dân và tuyên dương các khu dân cư, cá nhân tiêu biểu. Qua đó vừa động viên được phong trào ở cơ sở, vừa giúp các đồng chí lãnh đạo nắm bắt tâm tư nguyện vọng, đời sống nhân dân, tạo sự gần gũi, gắn bó hơn giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ trì việc khảo sát, xây dựng đề án Làng dân tộc đoàn kết xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; thực hiện sách ảnh Văn hóa các dân tộc thiểu số ở Đồng Nai nhằm góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

MTTQ Việt Nam các cấp không chỉ đóng góp tích cực trong việc vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới mà còn tổ chức nhiều cuộc khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân, giúp các cơ quan chức năng thẩm định chính xác hơn kết quả xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Đồng thời đã tổ chức được hội nghị giao lưu biểu dương các mô hình điển hình tiêu biểu trong hệ thống Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới.

* Quan tâm đến đời sống nhân dân

Dịp kỷ niệm 320 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai, MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức được một số hoạt động thiết thực. Trong đó đã hoàn thành việc xóa nhà dột nát và căn bản hoàn thành chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo, được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao bằng ghi công hoàn thành việc xóa nhà dột nát cho người nghèo theo tiêu chí của Chính phủ. Tổ chức kết nối, trao 9 loại học bổng cho 320 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, mồ côi với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Năm qua, MTTQ Việt Nam tỉnh còn có những đổi mới trong thực hiện chương trình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; trong thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; tích cực giám sát, phản biện xã hội, đưa ra những kiến nghị, đề xuất giúp cấp ủy, chính quyền quyết định các vấn đề quan trọng trong lãnh đạo, quản lý điều hành được tốt hơn…

Năm 2019 có rất nhiều việc đặt ra cho MTTQ Việt Nam các cấp phải tập trung thực hiện. Trong đó quan trọng nhất là chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động nhân dân thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước có hiệu quả. Phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Để hoàn thành được các nhiệm vụ nêu trên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu) Trần Huỳnh Hạt cho rằng, cần tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã có đủ trình độ chuyên môn và lý luận chính trị để đáp ứng yêu cầu công việc đề ra. Cần bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động cho cán bộ cơ sở để việc tuyên truyền, vận động người dân có hiệu quả, đồng thuận hơn. Các nội dung thông tin chuyển tải đến người dân cần thiết thực, cô đọng, xúc tích để người dân dễ hiểu, dễ thực hiện.

Ông Nguyễn Công Ngôn, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn dân chủ, pháp luật của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thì đề xuất, MTTQ tỉnh nên kiến nghị UBND tỉnh có đề án xây dựng các tổ tự quản cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường. Bởi, hiện nay các xã đã hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu dân cư chưa được xử lý dứt điểm.

Ông Võ Văn Một, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh thì gợi ý, MTTQ Việt Nam tỉnh khảo sát, giám sát sâu hơn lĩnh vực cải cách hành chính, qua đó kiến nghị với Quốc hội, Trung ương điều chỉnh cho hợp lý, có những quy định rõ hơn nhằm tạo thuận lợi hơn nữa trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp. Mục tiêu phát triển của Đồng Nai trong những năm tới vẫn theo hướng bền vững nên cải cách hành chính phải là một trong những khâu đột phá để tạo sự phát triển mạnh mẽ cho tỉnh, trong khi đó hiện nay nhiều thủ tục hành chính vẫn rườm rà là nguyên nhân sinh ra bộ máy cồng kềnh, làm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển.

Phương Hằng

Về đầu trang


Khánh Hòa: Nhiều công trình thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đang phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Qua đó, nhiều công trình có ý nghĩa thiết thực đã được các cấp Mặt trận thực hiện.

Gần đây, người dân xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh rất phấn khởi khi các tuyến đường trên địa bàn xã được trồng cây và hoa, phát quang, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ. Tại khu vực Nhà Văn hóa - Khu thể thao và dọc các tuyến đường bê tông trên địa bàn xã được cán bộ, người dân, lực lượng dân quân và các chiến sĩ của Tiểu đoàn 460 đóng chân trên địa bàn xã trồng cây dừa, sao đen, hoàng yến… Tổng kinh phí thực hiện hơn 28 triệu đồng, từ nguồn xã hội hóa và do người dân đóng góp. Đợt phát động thực hiện tuyến đường xanh - sạch - đẹp đã lan tỏa rộng khắp. Hiện nay, lối vào của từng nhà đã được chỉnh trang, một số hộ chủ động trồng hoa, cây cảnh.

Theo báo cáo sơ bộ của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh đã có 38 xã, phường, thị trấn tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã; trong đó Vạn Ninh là địa phương đầu tiên hoàn thành Đại hội đại biểu Mặt trận cấp xã.

Tại phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, thực hiện đợt thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận, UBMTTQ phường đã vận động Câu lạc bộ Doanh nhân GBI TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng căn nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhung - Tổ 20 Trường Phúc. Dọn vào ở trong căn nhà rộng 42m2 vừa được xây mới, mẹ con bà Nhung không giấu được sự vui mừng vì từ nay không còn phải lo nhà dột mỗi khi trời mưa. Trước đây, căn nhà cũ của gia đình chỉ vỏn vẹn 30m2, tường được che tạm bằng những tấm ván ép, chật hẹp, ẩm ướt. Hàng ngày, 5 miệng ăn chỉ dựa vào gánh hàng phế liệu của bà và tiền công làm thuê của các con, cuộc sống rất khó khăn. Bà Nhung chia sẻ: “Nếu không có sự hỗ trợ của Mặt trận phường, nhà hảo tâm thì không biết đến bao giờ mẹ con tôi mới có ngôi nhà khang trang để ở”.

Cùng niềm vui được ở trong căn nhà mới còn có gia đình bà Võ Thị Mười - Tổ 13, Trường Phúc, Vĩnh Phước. Gia đình bà Mười thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Chồng mất sớm, một mình bà ở vậy nuôi con. Bản thân bà thường xuyên đau ốm, con trai lao động tự do nên thu nhập không ổn định, cuộc sống rất bấp bênh. Ngôi nhà của gia đình bà được xây dựng từ nhiều năm trước đã xuống cấp trầm trọng. Mới đây, UBMTTQ Việt Nam phường đã vận động, kêu gọi các cá nhân, tập thể có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ xây dựng nhà với số tiền 40 triệu đồng. Tháng 11-2018, ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Bên cạnh việc vận động xây nhà, đợt thi đua lần này, UBMTTQ Việt Nam phường Vĩnh Phước còn vận động Câu lạc bộ Doanh nhân GBI TP. Hồ Chí Minh tặng 40 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo Trường THCS Nguyễn Khuyến. Đồng thời vận động các mạnh thường quân hỗ trợ 2 triệu đồng/người cho 2 bệnh nhân ung thư; trích từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ vốn làm ăn cho 2 gia đình; phát 250 suất quà cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ sửa chữa 2 căn nhà, mỗi căn 10 triệu đồng…

KHÁNH HÀ

Về đầu trang


Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng chính quyền ở Ðức Trọng

Với vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân, MTTQ các cấp huyện Ðức Trọng, tỉnh Lâm Đồng luôn phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng các chương trình hành động cụ thể, thiết thực, hướng mạnh về cơ sở. Qua đó, thắt chặt mối quan hệ giữa Nhân dân với Ðảng và Nhà nước, góp phần xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Theo ông Lý Tự Hùng - Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Đức Trọng, thời gian qua, MTTQ và các đoàn thể trong huyện tập trung tuyên truyền, vận động sâu rộng tới các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trong đó, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là một cuộc vận động lớn, đã và đang triển khai rộng khắp với những nội dung, hoạt động cụ thể, góp phần quan trọng vào tiến trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. MTTQ xã, thị trấn tổ chức đăng ký, xây dựng Đề án, Quy ước, Bản cam kết xây dựng các mô hình khu dân cư kiểu mẫu, văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông.

Trên nền tảng 22 mô hình được công nhận năm 2017, đến nay, toàn huyện Ðức Trọng đã có 52 khu dân cư đăng ký xây dựng mô hình thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Cùng với đó, công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội được đẩy mạnh. Trong năm qua, MTTQ và Ban vận động Quỹ “Ngày vì người nghèo” huyện, xã, thị trấn đã vận động đóng góp ước đạt gần 1 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới 3 căn nhà, sửa chữa 25 căn nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền trên 431 triệu đồng (trong đó, có 1 căn sửa chữa theo Đề án 654 của UBND tỉnh); hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, chữa bệnh và ăn tết; hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi nhân dịp khai giảng năm học mới… Krasera (thôn Chơ Ré, xã Đa Quyn) xúc động nói: “Được chính quyền, mặt trận các cấp quan tâm xây nhà cho ở, tôi rất vui, hạnh phúc vì bao nhiêu năm rồi, giờ mới có nhà để che nắng, che mưa”.

Đối với hoạt động giám sát, năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xã, Ban Thanh tra nhân dân (TTND), Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCĐ) xã, thị trấn triển khai hàng chục cuộc giám sát đối với cơ quan hành chính các cấp trong và ngoài kế hoạch. Riêng MTTQ huyện chủ trì và tổ chức giám sát 7 cuộc tại các xã Tà Năng, Tân Hội, Ninh Loan, Tân Thành, Đa Quyn và Hiệp Thạnh, xoay quanh các nội dung là việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi; giám sát việc xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; giám sát việc tổ chức thông tin, tuyên truyền và kết quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đặc biệt, có một cuộc giám sát liên thông 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) việc thực hiện công tác quản lý đối với dự án du lịch sinh thái kết hợp quản lý, bảo vệ rừng của Công ty TNHH Đất Nam theo kế hoạch của MTTQ tỉnh.

Ngoài ra, MTTQ huyện còn phối hợp với HĐND huyện và các ban, ngành liên quan kiểm tra, giám sát 19 đợt với các nội dung như: Công tác quản lý về xây dựng và việc tổ chức thực hiện các quyết định xử phạt hành chính về lĩnh vực xây dựng cơ bản; công tác chỉnh trang đô thị để giữ vững tiêu chí nông thôn mới; công tác xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại các xã, thị trấn; việc thi hành án dân sự; việc thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri; việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật về công tác đầu tư công trên địa bàn huyện; giám sát hoạt động của HĐND xã, thị trấn theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương… Để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, MTTQ huyện đã tổ chức 2 hội nghị tọa đàm trao đổi, thảo luận về công tác giám sát và phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tâp huấn nghiệp vụ cho Ban TTND và Ban GSĐTCĐ về công tác phối hợp giám sát chuyên đề giữa MTTQ, các đoàn thể huyện, xã, thị trấn.

Song song với các hoạt động trên, MTTQ huyện còn phối hợp với chính quyền tổ chức 16 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, có khoảng 1.126 lượt cử tri tham dự, 143 lượt ý kiến phát biểu với 224 nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực như chế độ chính sách của cán bộ cấp cơ sở, chính sách bảo hiểm y tế toàn dân… MTTQ huyện, xã, thị trấn phối hợp với HĐND, UBND cùng cấp tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND với tổng số 180 cuộc, với khoảng 7.200 lượt cử tri tham dự và 720 ý kiến phát biểu. Những ý kiến, kiến nghị của cửa tri và Nhân dân được ghi nhận, giải trình tại hội nghị và tổng hợp chuyển đến các cơ quan, ban, ngành có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Nhật Minh

Về đầu trang


Phú Hòa tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân

Ông Nguyễn Văn Huân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phú Hòa (Lương Tài, Bắc Ninh) khẳng định: “Nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban MTTQ xã đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát dân, gần dân, bám sát cơ sở, từ đó, tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn”.

Với phương châm hướng hoạt động về khu dân cư, MTTQ xã và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua tới từng khu dân cư và các tầng lớp nhân dân. Đơn vị, đổi mới cách thức triển khai như: xây dựng các mô hình thực tiễn phù hợp với tình hình từng thôn, làng; huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên đóng góp nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của xã. Điển hình, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Công tác Mặt trận các thôn đẩy mạnh tuyên truyền, động viên nhân dân chủ động phát triển sản xuất kinh doanh. Là địa phương thuần nông, MTTQ xã vận động nhân dân đưa giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Các tổ chức thành viên tín chấp với các ngân hàng cho hội viên vay vốn; vận động nhân dân giúp nhau về vốn, tư liệu sản xuất, ngày công lao động, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh. Trong 5 năm qua, đã tín chấp với ngân hàng cho 1.120 gia đình hội viên vay vốn phát triển sản xuất với số tiền 34,5 tỷ đồng; vận động nhân dân giúp đỡ về vốn sản xuất trị giá 950 triệu đồng và 1.450 ngày công lao động. Đời sống người dân được cải thiện và nâng cao. Hiện, thu nhập bình quân của người dân trong xã đạt hơn 37 triệu đồng/người/năm.

Các mô hình xây dựng nếp sống văn minh, làng văn hóa, vệ sinh môi trường,... triển khai rộng khắp tại các thôn được đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng. Nhờ đó, việc xây dựng đời sống văn hóa ngày càng đi vào thực chất. Trong 5 năm qua, bình quân mỗi năm xã có 93,2% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Người dân tích cực tham gia các hoạt động khuyến học, khuyến tài, đến nay, quỹ khuyến học của xã, các thôn và các dòng họ đạt hơn 200 triệu đồng. Hằng năm, xã và các thôn tổ chức biểu dương, khen thưởng thầy cô giáo và các em học sinh có thành tích xuất sắc trong giảng dạy và học tập.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, MTTQ xã thường xuyên phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên chăm lo các gia đình chính sách. Trong nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ xã phối hợp với các ngành chức năng đề nghị hỗ trợ xây dựng 48 nhà, sửa chữa 31 nhà cho các hộ gia đình là đối tượng chính sách, người có công với tổng số tiền hỗ trợ hơn 2,5 tỷ đồng. Các hoạt động chăm lo cho người nghèo được đẩy mạnh. Trong 5 năm, MTTQ xã vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ hơn 346 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo. Từ nguồn Quỹ này và nguồn của ngân sách tỉnh, huyện đã hỗ trợ xây dựng 76 nhà, sửa chữa 3 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo xã với tổng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng; hỗ trợ 25 hộ nghèo mua vật tư phân bón với số tiền là 7,8 triệu đồng; tặng 234 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó với số tiền hơn 70 triệu đồng;...
MTTQ xã làm tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước thông qua việc nắm bắt và phản ánh kịp thời ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. MTTQ xã phối hợp tổ chức 105 cuộc tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp với  6.500 lượt cử tri tham gia phản ánh hơn 1.000 ý kiến. Các ý kiến của cử tri được MTTQ xã tập hợp đầy đủ chuyển đến cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Để tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, hằng năm các thôn tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11). Tại ngày hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân các thôn đánh giá kết quả đã đạt được sau một năm thực hiện các cuộc vận động và giao ước thi đua, bàn biện pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cho năm tiếp theo, kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Qua ngày hội, khối đoàn kết toàn dân được tăng cường, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền được củng cố, phát triển.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ xã tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khơi dậy tinh thần đoàn kết, yêu nước trong mỗi người dân, vận động nhân dân tích cực thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần xây dựng quê hương Phú Hòa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Mai Phương - Đăng Lộc

Về đầu trang


Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Lập

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kon Rẫy chọn tổ chức đại hội điểm MTTQ cấp xã trên địa bàn huyện.

Trong nhiệm kỳ qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tân Lập đã tăng cường công tác tuyên truyền, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các cuộc vận động do Mặt trận Trung ương và địa phương phát động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tân Lập và các tổ chức đoàn thể đã vận động nhân dân góp hơn 172 triệu đồng xây dựng nông thôn mới. 100% khu dân cư trong toàn xã đã thực hiện Quỹ “Vì người nghèo” với số tiền 46.214.000 đồng, từ số tiền này, MTTQ đã tổ chức chăm lo, thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã.

Nhiệm kỳ 2019-2024, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tân Lập phấn đấu 100% khu dân cư xây dựng được ít nhất 1 mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% Ban công tác Mặt trận hoạt động khá trở lên; 100% số gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa không vi phạm các quy định của hương ước, quy ước khu dân cư; 100% khu dân cư giữ vững danh hiệu thôn, làng văn hóa.

Đại hội đã hiệp thương cử ra 31 đại biểu tham gia Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tân Lập lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ông Nguyễn Văn Đức tái cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tân Lập khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.                       

Minh Khang

Về đầu trang


Huyện Phú Hòa vận động hơn 582 triệu đồng Quỹ ‘Vì người nghèo’

Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Hòa (Phú Yên) cho biết năm 2018, MTTQ các cấp đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 582 triệu đồng, đạt 129% chỉ tiêu tỉnh giao.

Từ nguồn quỹ này, UBND huyện Phú Hòa đã xây dựng mới 16 nhà, sửa chữa 13 nhà cho các hộ nghèo; trợ giúp 230 hộ nghèo gặp rủi ro, khó khăn đột xuất, học sinh nghèo vượt khó học giỏi. MTTQ các cấp còn phối hợp vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ các chương trình an sinh xã hội như tặng quà cho người nghèo; làm nhà Đại đoàn kết, các công trình dân sinh, trường học, đường nông thôn; khám, chữa bệnh, hỗ trợ học sinh học tập với số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Thời gian tới, UBND huyện Phú Hòa tiếp tục vận động đóng góp quỹ vì người nghèo và triển khai chương trình an sinh xã hội tại địa phương, góp phần hỗ trợ cho người nghèo giải quyết phần nào khó khăn về đời sống vươn lên thoát nghèo bền vững.     

X.Hiếu

Về đầu trang


Đồng Tháp: Sơ kết Quy chế phối hợp giữa Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND và MTTQ tỉnh

Chiều 5/1/2019, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Đồng Tháp, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp công tác giữa 4 cơ quan từ đầu nhiệm kỳ (2016 – 2021) đến nay.

Dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Đồng Tháp Lê Minh Hoan, Chủ tịch UBMTTQVN Tỉnh Đặng Thị Mỹ Cẩm, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Thanh Hùng, cùng Ban Thường trực UBMTTQVN Tỉnh; Văn phòng và các Ban Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND Tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy, các tổ chức  chính trị - xã hội; các Hội đồng tư vấn UBMTTQVN Tỉnh; HĐND và UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố.

Nửa nhiệm kỳ qua, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện các nội dung đã đề ra trong Quy chế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan nói riêng và của hệ thống chính trị trong tỉnh nói chung. Việc tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật được tăng cường. Tổ chức tiếp xúc cử tri, tổng hợp và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được thực hiện nghiêm túc, ngày càng đi vào nền nếp và nâng dần chất lượng (phối hợp tổng hợp được trên 6.000 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, đồng thời gửi đến Quốc hội, các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết). Hoạt động phối hợp để tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo của công dân có nhiều tiến bộ và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, giúp kỳ họp HĐND tỉnh tiến hành đảm bảo dân chủ, công khai và đúng Luật định. Hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ngày càng được tăng cường, theo hướng giám sát có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Việc thực hiện tốt quy chế phối hợp đã thể hiện sự chặt chẽ với những nội dung đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phát huy các nguồn lực và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân đã góp phần đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng ở địa phương. Các đại biểu tham dự hội nghị thể hiện trách nhiệm bằng những ý kiến về thuận lợi, khó khăn tổ chức thực hiện thời gian qua, đồng thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung nhiều nội dung quy định trong quy chế phối hợp và phương thức nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan đề nghị các cơ quan cần năng động, nhanh nhạy, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện công tác phối hợp thời gian tới, nhất là công tác tiếp xúc cử tri, thay đổi việc chọn địa điểm tổ chức thích hợp để cử tri có điều kiện tham dự bày tỏa tâm tư nguyện vọng (tránh tình trạng địa điểm cố định, cử tri quen thuộc); tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri có chọn lọc, phân loại cụ thể từng nội dung, lĩnh vực, phân cấp đúng chức năng, thẩm quyền từng cấp, khắc phục câu từ dài dòng, phải cô đọng ngắn gọn để dễ nhớ, dễ làm; phải linh hoạt kết hợp nhiều kênh tổng hợp ý kiến của cử tri, ý kiến của ĐBQH, đại biểu HĐND và giải trình của UBND, thông tin nhanh, cần thiết, ý kiến giải trình của UBND gửi đến tận tay cử tri biết; kết hợp chặt chẽ giữa tiếp xúc và giám sát nhằm lắng nghe ý kiến từ cử tri và kịp thời giải đáp ý kiến, kiến nghị. Phát huy dân chủ và tăng cường hoạt động phản biện xã hội; lưu ý phân công cấp thực hiện nhiệm vụ điều hành các cuộc hội nghị ĐBQH, đại biểu HĐND Tỉnh gặp gỡ TXCT phải tương ứng, phù hợp; việc giải trình ý kiến của cử tri, cấp nào TXCT thì thẩm quyền, chức năng của cấp đó giải trình, cần chấn chỉnh việc UBND cấp xã lên giải trình ý kiến cử tri phải được sự đồng ý của Đoàn ĐBQH và Đoàn ĐB HĐND Tỉnh...

Trần Thắng

Về đầu trang


Đại hội điểm Mặt trận cấp xã Qưới Điền nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày 4-1-2019, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Qưới Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2019 - 2024.Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạnh Phú chọn làm điểm tổ chức để các xã, thị trấn trong huyện rút kinh nghiệm tổ chức thành công đại hội trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Đảm, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Thạnh Phú Trần Thanh Tùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Trần Văn Của đến dự.  

Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận xã đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đăng ký thực hiện 6 chuẩn mực người cán bộ Mặt trận.

Thông qua tuyên truyền, vận động, các đoàn thể đã đoàn kết, tập hợp, phát triển hơn 800 đoàn viên, hội viện mới, nâng tổng số toàn xã hiện nay là 3.638 đoàn viên, hội viên. Vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương cụ thể như: phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, an toàn giao thông, “5 không, 3 sạch”, xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đền ơn đáp nghĩa. Vận động nhân dân tham gia xây dựng hàng ngàn mét đường bê-tông giao thông nông thôn liên ấp, liên xóm, với tổng kinh phí 1,4 tỷ đồng, hiến 25 ngàn mét vuông đất và 1.000 ngày công lao động. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội như: tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, xây dựng nhà ở, trao tặng học bổng, học phẩm cho học sinh nghèo, học giỏi, thăm hỏi cứu trợ, hỗ trợ dụng cụ chứa nước..., với tổng trị giá 4,8 tỷ đồng. Tham gia tốt các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế cần nghiêm túc khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, đề ra chương trình hành động nhiệm kỳ mới, trong đó tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên

Đại hội đã hiệp thương đề cử 31 Ủy viên ứng cử vào Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2018 - 2024, bà Phan Thị Thu Thảo tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Qưới Điền, hiệp thương cử 5 đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện.

Dịp này, UBND xã Qưới Điền đã khen thưởng 8 tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Lê Chẳn

Về đầu trang


Chung tay chăm lo tết cho người nghèo

Ðã thành thông lệ, cứ mỗi dịp tết đến xuân về, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Điện Biên lại tích cực tổ chức hoạt động chăm lo tết cho hộ nghèo, người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn. Tết Nguyên đán Kỷ Hợi này, để có thêm điều kiện chăm lo tết cho hộ nghèo, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên, chính quyền các cấp tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “nhường cơm, sẻ áo” để ủng hộ vật chất, tinh thần giúp hộ nghèo có điều kiện vui xuân, đón tết.

Ðến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh đã kêu gọi, vận động được 800 suất quà để trao tặng cho hộ nghèo. Trong đó, 400 suất đã được Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Hội từ thiện Ðồng Nai trao tặng cho hộ nghèo 3 huyện: Mường Ảng, Ðiện Biên và Ðiện Biên Ðông (mỗi suất trị giá 700 nghìn đồng). Mặt khác, Ủy ban MTTQ tỉnh cũng vận động và giới thiệu các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ hộ nghèo bằng nhiều hình thức thiết thực khác, như: Hỗ trợ tiền, gạo, quần áo, bánh kẹo, bánh chưng và các đồ dùng thiết yếu khác. Ngoài ra, từ nguồn quỹ “Vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ trích một phần kinh phí để chăm lo tết cho hộ nghèo nhằm giúp họ vui xuân đón tết trong đầm ấm, yên vui.

Quan tâm chăm lo tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, đối tượng khuyết tật, các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, ngay từ đầu tháng 11/2018, Hội Chữ thập đỏ (CTÐ) tỉnh đã triển khai thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2019. Ông Lò Văn Ðức, Chủ tịch Hội CTÐ tỉnh, chia sẻ: Sau một thời gian tích cực vận động, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh quyên góp, ủng hộ, Hội đã tổ chức được nhiều hoạt động trợ giúp cho người nghèo. Cụ thể như trong tháng 11 và 12/2018, Hội phối hợp với Nhóm Thiện tâm tổ chức Chương trình Áo ấm mùa đông và trao quà tết với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng cho hộ nghèo xã Na Son và Noong U (huyện Ðiện Biên Ðông); phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao 200 suất quà tết cho người nghèo xã Mường Lạn, Xuân Lao (huyện Mường Ảng), mỗi suất quà trị giá 600 nghìn đồng, gồm: Tiền, gạo, mì tôm, chăn và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác. Tiếp tục hoạt động trợ giúp người nghèo, giữa tháng 1/2019, Hội sẽ phối hợp với Tập đoàn Vingroup trao tặng khoảng 4.000 suất quà (mỗi suất 500 nghìn đồng) cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Nhóm Thiện tâm tổ chức trao tặng quà tết cho 200 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của xã Háng Lìa (huyện Ðiện Biên Ðông)... Dự kiến, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Hội CTÐ các cấp trong tỉnh phấn đấu trao tặng ít nhất 5.000 suất quà với trị giá thấp nhất từ 300 nghìn đồng/suất để hỗ trợ hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam trong tỉnh vơi bớt khó khăn, đón tết trong no ấm.

Với tỷ lệ hộ nghèo cao, giao thông đi lại khó khăn, điều kiện kinh tế - xã hội chưa phát triển, Nậm Pồ là một trong những huyện nghèo nhất của tỉnh. Song để có thêm điều kiện chăm lo cho hộ nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, huyện đã tích cực kêu gọi, kết nối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ người nghèo trong huyện. Nhờ vậy, đến nay huyện đã trao tặng được 170 suất quà (trị giá từ 500 - 700 nghìn đồng/suất) cho người nghèo bản Huổi Hoi, Huổi Sang (xã Nà Hỳ) và Huổi Nỏng (xã Nậm Khăn). Ngoài ra, huyện kết nối được gần 240 suất quà để trao tặng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trong thời gian tới. Dịp tết năm nay, huyện phấn đấu trao tặng khoảng 1.000 suất quà cho hộ nghèo, toàn bộ các phần quà sẽ được huyện trao tặng trước tết để giúp hộ nghèo có một cái tết trọn vẹn, ý nghĩa.

Cùng với các đơn vị trên, còn nhiều sở, ban, ngành và các mạnh thường quân khác đang tích cực huy động các nguồn lực, gom góp từng phần quà để kịp trao tặng cho hộ nghèo trong những ngày giáp tết. Mong rằng với sự chung tay chăm lo của các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị và toàn xã hội, trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh đều được đón tết trong đầm ấm, yên vui bên người thân và gia đình.

Ðức Thái

Về đầu trang


Lan tỏa Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Xác định rõ tầm quan trọng của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua Mặt trận Tổ quốc(MTTQ) các cấp tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức nhiều hoạt động phù hợp với từng địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiều tuyến đường nông thôn đã được bê tông hóa.

Để cụ thể hóa nội dung Cuộc vận động, MTTQ các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với triển khai các phong trào thi đua yêu nước. Quán triệt sâu rộng 5 nội dung Cuộc vận động đến cán bộ mặt trận từ tỉnh đến cơ sở và Ban công tác mặt trận khu dân cư. Rà soát các mô hình hay, gương người tốt việc tốt để nhân rộng. Tổ chức tốt việc đăng ký, bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa, Phường đạt chuẩn văn minh đô thị, Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới… Năm 2018 tỷ lệ Gia đình văn hóa đạt 85%, tăng 2,7% so với năm 2016; Khu dân cư văn hóa đạt 74%, tăng 13,13% so với năm 2016; các hoạt động văn hóa, thể thao được quan tâm...

 Công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống, khuyến khích người dân làm giàu chính đáng là những nội dung trọng tâm của Cuộc vận động. Vì vậy, hằng năm MTTQ các cấp phối hợp với các ngành, đoàn thể vận động các hộ đăng ký sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn; thực hành tiết kiệm trong tiêu dùng và sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất... Toàn tỉnh hiện có 130 hợp tác xã hoạt động hiệu quả, phát huy thế mạnh của địa phương, tạo việc làm cho người dân. Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã góp phần hình thành các vùng sản xuất chuyên canh với quy mô lớn như cam, quýt ở các xã Quang Thuận, Dương Phong, Đôn Phong (Bạch Thông); Rã Bản, Đông Viên, Phương Viên (Chợ Đồn); hồng không hạt ở các huyện Chợ Đồn, Ba Bể, Ngân Sơn...

Cùng với đó, MTTQ các cấp tích cực vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Tính riêng 3 năm nay, tổng số vốn huy động từ cộng đồng dân cư đạt trên 47 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp trên 55.000 ngày công lao động, hiến gần 79.000m2 đất và hơn 2,5 tỷ đồng tiền mặt. Qua đó xây dựng 416 công trình đường xã, thôn, ngõ xóm; xây dựng và tu sửa 1.090 nhà văn hóa thôn; tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm; xây dựng lò đốt rác... từng bước thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Ngoài ra, nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện tốt hương ước, quy ước của thôn, bản, tổ phố; sống và làm việc theo pháp luật; tích cực phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội. Toàn tỉnh có 1.328 tổ an ninh nhân dân, 1.303 tổ hòa giải hoạt động có hiệu quả.

Với mục tiêu ”không để ai bị bỏ lại phía sau”, công tác chăm lo cho người nghèo và an sinh xã hội được MTTQ và đoàn thể các cấp quan tâm. Từ năm 2016 đến nay, MTTQ các cấp hỗ trợ xây dựng được 357 ngôi nhà đại đoàn kết với tổng trị giá trên 10 tỷ đồng; nhân dịp Tết Nguyên đán tặng trên 43.000 suất quà… Ngoài ra, công tác cứu trợ giúp đỡ đồng bào trong và ngoài tỉnh bị thiệt hại do thiên tai luôn được quan tâm. Trong 3 năm qua, Quỹ Cứu trợ của tỉnh đã huy động gần 11 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp cho 136 hộ gia đình, hỗ trợ làm 50 nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách có nhà ở bị hư hỏng do thiên tai gây ra.

Đồng chí Lý Quang Vịnh- Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” có sức lan tỏa cao, được nhân dân tích cực hưởng ứng. Tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối tin cậy của Đảng, chính quyền với quần chúng trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân cũng như giữ vững trật tự kỷ cương xã hội… thời gian tới, MTTQ tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên, đoàn thể các cấp tuyên truyền, vận động bằng các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện cụ thể từng địa phương, đơn vị; hướng dẫn các tổ chức thành viên ở xã, phường, thị trấn, khu dân cư đăng ký thực hiện ít nhất một nội dung, công việc cụ thể, một công trình tự quản để góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Triển khai thực hiện mỗi địa phương chọn ít nhất 02 đơn vị cấp xã để xây dựng mô hình điểm về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu thực hiện tốt Cuộc vận động./.

Hà Nhung 

Về đầu trang


Gia Lai: Tổng kết công tác Mặt trận năm 2018

Ngày 9/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Pleiku( Gia Lai) đã tiến hành hội nghị lần thứ 13 (khóa X) đánh giá công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. 

Năm 2018, MTTQ TP Pleiku và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương và nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, nâng cao tinh thần cảnh giác với âm mưu của các thế lực thù địch, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. 

Phối hợp với các xã, phường hỗ trợ xây 9 nhà đại đoàn kết, phối hợp vận động tặng 4.636 suất quà Tết cho hộ nghèo cùng nhiều chương trình hỗ trợ khác. Đồng thời, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Năm 2019, MTTQ các cấp TP Pleiku cần tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. 

Tiếp tục củng cố tổ chức và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở và địa bàn khu dân cư. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và hoạt động hòa giải ở cơ sở, gắn với thực hiện các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác xây dựng Đảng và chính quyền, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2019 của thành phố.

Đặc biệt, hoàn thành đại hội MTTQ Việt Nam xã, phường nhiệm kỳ 2019-2024 và tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XI (nhiệm kỳ 2019-2024). 

Minh Khang

Về đầu trang


Đồng Tháp: Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia phát triển giao thông nông thôn xây dựng nông thôn mới

Năm 2018, công tác tôn giáo trên địa bàn huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) được chú trong quan tâm và phát huy việc triển khai với nhiều hoạt động cụ thể như: Công tác chăm lo và nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng trong bà con tín đồ và chức sắc, chức việc các tôn giáo được chú trọng và tăng cường hơn; tổ chức họp mặt, thăm hỏi, chúc mừng các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo, các giáo dân nhân dịp lễ, tết, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo tổ chức các ngày lễ trọng của đạo.

Nhìn chung, hoạt động tôn giáo ở địa phương diễn ra theo đúng qui định, các tổ chức Tôn giáo đã phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng phát triển giao thông nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương

Điểm nổi bật là MTTQ huyện phối hợp với các ngành và các tổ chức thành viên đã tập trung vận động các tổ chức tôn giáo trong và ngoài địa phương thực hiện các công trình dân sinh, phúc lợi trong xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí 55.997.130.000 đồng. Trong đó, tiêu biểu là các chùa Giác Huệ thành phố Hồ Chí Minh, Hội Từ thiện chùa Bảo Vân, Hội Từ thiện Bảo Hòa, chùa Thường Quang, chùa Như Lai, chùa Pháp Hoa, Hội từ thiện Café Suối Mơ – thành phố Vĩnh Long... đã vận động phật tử, mạnh thường quân đóng góp xây dựng 79 cầu pê tông, trải pê-tông 28.662 mét đường, trải đá 51.640 mét đường nông thôn, thắp sáng đường quê 36.178 mét, góp sức cùng các địa phương cơ sở thực hiện tiêu chí thứ 2 về giao thông.

Bên cạnh, tổ chức ra mắt 03 Câu lạc bộ “Tín đồ tôn giáo bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”, nâng tổng số Câu lạc bộ toàn huyện lên 13, với 371 thành viên; thường xuyên đến các gia đình tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện bảo vệ môi trường với phong trào “5 không 3 sạch”, thu gom bao bì, chai lọ thuốc trừ sâu…phối hợp MTTQ và các ngành, đoàn thể các xã, thị trấn ra quân 15 đợt làm đẹp cảnh quang môi trường khu dân cư với 1.332 người tham gia, thực hiện tiêu chí thứ 17 về môi trường.

Các hoạt động của các tôn giáo đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Lai Vung, trở thành đơn vị tiêu biểu của tỉnh về công tác phát triển giao thông nông thôn xây dựng nông thôn mới (là đơn vị xây dựng số lượng cầu trong năm 2018 nhiều nhất từ trước đến nay và nhiều nhất trong tỉnh), được biểu dương khen thưởng.

Trần Thắng

Về đầu trang


Quảng Ngãi: Trao 2.000 suất quà Tết cho người nghèo

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi vừa phối hợp với HĐND tỉnh, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi và Công ty CP bảo hiểm dầu khí (PVI) tổ chức trao 2.000 suất quà Tết cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, 2.000 suất quà Tết với tổng kinh phí 1 tỷ đồng được trao cho người dân ở các huyện, thành phố trong tỉnh. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng gồm tiền mặt và gạo.

Công ty cổ phần PVI cũng trao 2 suất học bổng (mỗi suất 50 triệu đồng) tặng 2 học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã thăm hỏi sức khỏe, động viên người dân cố gắng vượt qua khó khăn, đồng thời chúc người dân đón Tết cổ truyền vui tươi, hạnh phúc.

Thành Nhân - Chí Đại

Về đầu trang


Yên Khánh (Ninh Bình): Những ngôi nhà ấm vòng tay đoàn kết

Những ngày giáp Tết Kỷ Hợi 2019, theo chân các cán bộ Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Khánh dự lễ khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện, chúng tôi được chứng kiến những giây phút hạnh phúc của người dân khi được sống trong ngôi nhà mới. Vậy là mùa xuân này, huyện Yên Khánh có thêm nhiều hộ nghèo được đón Tết trong những ngôi nhà mới khang trang, ấm áp nghĩa tình.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Yên Khánh trao tiền hỗ trợ xây nhà cho bà Lê Thị Thảo, xã Khánh Mậu.

Bao năm qua, bà Trương Thị Nhẫn, xóm 7, xã Khánh Hồng sống một mình trong ngôi nhà cũ, diện tích nhỏ hẹp, xuống cấp, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Đối với một hộ nghèo tuổi cao, sức yếu như bà Nhẫn, mơ ước về một ngôi nhà vững chãi tránh nắng, che mưa tưởng chừng xa vời.

Giữa lúc đó, một niềm vui lớn đã đến với bà, bà Nhẫn được hỗ trợ 30 triệu đồng từ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” huyện Yên Khánh để xây dựng nhà đại đoàn kết. Với sự chung tay giúp đỡ của anh em, họ hàng, làng xóm, ngôi nhà mái bằng rộng 30m2 được xây dựng kiên cố. 

Trong niềm vui tân gia, bà Nhẫn phấn khởi cho biết: Năm nay, tôi được sống trong ngôi nhà mới khang trang, thoát khỏi cảnh dột nát khi mưa gió, tôi mong Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm hỗ trợ các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở như tôi được hỗ trợ xây nhà để họ có cuộc sống tốt hơn.

Hơn 60 tuổi, bà Phạm Hồng Minh, xóm Tây Phú, xã Khánh Thiện vẫn phải vất vả mưu sinh để nuôi con cùng 3 cháu nhỏ đang ở độ tuổi cắp sách đến trường. Đêm đông giá rét hay những ngày mưa gió, cả gia đình mấy thế hệ người già, trẻ con nương tựa nhau trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng. 

Mỗi mùa mưa bão, gia đình bà phải sang nhà hàng xóm để trú tạm, vật dụng sinh hoạt trong nhà cũng thiếu thốn, sơ sài. Tết năm nay, bà Minh được Ban vận động Quỹ “đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” huyện Yên Khánh hỗ trợ 30 triệu đồng để làm nhà mới. 

Ngày nhận bàn giao nhà, anh em, hàng xóm, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đến chia vui. Không giấu được niềm xúc động, bà Minh chia sẻ: Cảm ơn cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, bà con lối xóm đã quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ vật chất và tinh thần cho gia đình. Từ nay, gia đình tôi đã có nhà ở ổn định, mẹ con tôi động viên nhau chăm chỉ làm ăn để thoát nghèo.

Đồng chí Đặng Thị Thanh Hoài, Chủ tịch ủy ban MTTQ xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh cho biết: Ngay sau khi có thông báo của ủy ban MTTQ huyện Yên Khánh về việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn năm 2018, UBND xã Khánh Thiện đã ra quyết định thành lập Ban kiến thiết xây dựng nhà đại đoàn kết xã Khánh Thiện. 

Cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ với ủy ban MTTQ huyện khảo sát, đánh giá lựa chọn gia đình bà Phạm Hồng Minh thuộc hộ nghèo ở để hỗ trợ xây dựng nhà ở. Sau 3 tháng khởi công xây dựng, tháng 12/2018, ngôi nhà mái bằng kiên cố với diện tích là 60m2 đã hoàn thành. Tổng kinh phí xây dựng nhà là trên 300 triệu đồng, trong đó Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” huyện Yên Khánh hỗ trợ 30 triệu đồng, các nhà hảo tâm hỗ trợ 30 triệu đồng, phần còn lại do gia đình, anh em dòng họ giúp đỡ. Ngôi nhà đưa vào sử dụng là nguồn động viên rất lớn đối với gia đình, đồng thời góp phần thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái ở cộng đồng dân cư.

Cùng chung niềm vui với các hộ nghèo trong ngày khánh thành, bàn giao nhà đại đoàn kết, đồng chí Vũ Thiện Quý, Chủ tịch ủy ban MTTQ huyện Yên Khánh chia sẻ: Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững, bằng nhiều nguồn lực, trên địa bàn huyện Yên Khánh, nhiều ngôi nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết được xây dựng. Đây là việc làm thể hiện tính nhân văn sâu sắc, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và sự quan tâm của cả cộng đồng đối với những hoàn cảnh khó khăn. Với ý nghĩa đó, năm 2018, ủy ban MTTQ huyện đã tham mưu cho Ban vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội”huyện triển khai kế hoạch vận động ủng hộ xây dựng Quỹ, đến nay toàn huyện đã vận động được trên 1,7 tỷ đồng, trong đó quỹ cấp huyện là trên 227 triệu đồng, Quỹ cấp xã vận động được 1,538 tỷ đồng. 

Từ nguồn quỹ này, năm qua, huyện Yên Khánh đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo… Trong đó, Ban Thường trực ủy ban MTTQ huyện đã triển khai kế hoạch hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Hiện nay, việc xây dựng đã cơ bản hoàn thành, đang tiến hành khánh thành bàn giao 10 nhà với tổng số tiền 300 triệu đồng trích từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” huyện.

Ngoài nguồn kinh phí được hỗ trợ, các xã còn vận động các nhà hảo tâm, anh em dòng họ, nhân dân địa phương hỗ trợ thêm kinh phí, ngày công lao động, nguyên vật liệu để xây dựng nhà kiên cố, rộng rãi. Bên cạnh đó, ủy ban MTTQ huyện đã tiếp nhận hỗ trợ từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh xây dựng 5 nhà với số tiền 250 triệu đồng. 

Nhờ nguồn kinh phí, cùng với sự nỗ lực của các gia đình, anh em, họ hàng, bà con lối xóm chung tay vào cuộc, từ đó khơi dậy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, tạo điều kiện cho hộ nghèo có được ngôi nhà mới để an cư, tiếp thêm động lực để người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thùy Phương - Trường Giang

Về đầu trang


Thiết thực chăm lo cho người nghèo 

Công tác chăm lo hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo được Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ quan tâm, thực hiện tốt. Thời điểm cận Tết, địa phương càng tập trung hơn cho công tác này, nhằm tạo điều kiện để bà con vui Xuân, đón Tết đầm ấm…

Cán bộ Mặt trận phường Phước Thới và Ban Công tác Mặt trận khu vực Bình Phước giám sát tiến độ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại khu vực Bình Phước.

Buổi họp mặt tặng quà Tết do UBMTTQVN phường Phước Thới phối hợp với Tịnh thất Giác Minh tổ chức tại khu vực Bình Hưng diễn ra trong không khí ấm áp. Buổi họp mặt có đại diện chính quyền địa phương, Mặt trận, các đoàn thể cùng 120 hộ nghèo, người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội… Cầm trên tay phần quà, gồm gạo, nhu yếu phẩm, tiền mặt với tổng trị giá 400.000 đồng, nhiều bà con không giấu được sự xúc động.

Trong số những người nhận quà hôm đó có bà Nguyễn Ngọc Dung (khu vực Thới Thuận). Bà Dung đơn thân nuôi 3 con, gia đình không đất sản xuất, thuộc diện hộ nghèo nhiều năm qua. Căn nhà cũ của gia đình xây dựng nhiều năm, đã xuống cấp nhưng chưa có điều kiện cất mới hay sửa chữa. Năm 2018, địa phương hỗ trợ bà 15 triệu đồng để sửa chữa nhà. Các dịp lễ, Tết đều ưu tiên xét để bà Dung nhận được những phần quà hỗ trợ. Bà Dung phấn khởi nói: “Gạo và nhu yếu phẩm này đủ để gia đình tôi dùng trong những ngày Tết. Các con tôi đi làm xa cũng vừa điện thoại về cho hay Tết năm nay sẽ tranh thủ về sớm ăn Tết cùng mẹ. Ngoài ra, tôi còn đi làm thuê cho các hộ lân cận trong xóm, khi thì phụ gói bánh, phụ đám tiệc, giúp việc nhà”.

Theo ông Nguyễn Hoàng Phúc, Chủ tịch UBMTTQVN phường Phước Thới, năm 2018, toàn phường có 215 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,57%. Qua hiệp thương, UBMTTQVN phường đã phân công các tổ chức thành viên giúp đỡ hộ thoát nghèo bằng những hình thức thiết thực. Song song đó, Mặt trận khảo sát các trường hợp hộ nghèo bức xúc về nhà ở để hỗ trợ nhà Đại đoàn kết. Trong năm, từ nguồn vận động xã hội hóa và nguồn hỗ trợ của cấp trên, toàn phường xây dựng và sửa chữa 11 căn nhà Đại đoàn kết trị giá hơn 460 triệu đồng. Mặt trận phường phối hợp các tổ chức thành viên vận động các công ty, xí nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn phường được 577 phần quà, 7.230kg gạo để chăm lo các hộ nghèo, cận nghèo các dịp lễ, Tết với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng… Từ những việc làm thiết thực, trong năm đã giúp 92 hộ thoát nghèo, đạt chỉ tiêu quận giao.

Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, nhiều gia đình đã vươn lên ổn định cuộc sống, thoát nghèo. Khi chúng tôi đến thăm, đúng dịp gia đình anh Liêu Văn Suông (khu vực Bình Phước) vừa dọn vào nhà mới. Trong căn nhà còn thơm mùi nước sơn, anh Suông không giấu được vẻ xúc động. Anh tâm sự, vợ chồng anh không đất sản xuất, chủ yếu làm thuê kiếm sống. Căn nhà cũ trống trước dột sau nhưng cả chục năm qua vẫn chưa có điều kiện xây mới. Nhờ số tiền hỗ trợ 45 triệu đồng của Mặt trận quận, cùng với tiền dành dụm của vợ chồng anh, góp lại làm nhà. Ngoài ra, bà con trong xóm cũng phụ ngày công trong suốt 1 tháng qua để giúp gia đình anh Suông kịp có nhà mới đón Tết. Anh Suông nói: “Những ngày làm nhà, ngày nào cũng có 3-4 anh em trong xóm qua tiếp. Có người còn cho bộ cửa cái. Cán bộ phường, khu vực thì thường tới lui, thăm hỏi, xem gia đình có khó khăn gì để kịp thời hỗ trợ. Tình cảm đó, vợ chồng tôi luôn ghi nhớ…”.

Theo ông Nguyễn Hoàng Phúc, Chủ tịch UBMTTQVN phường Phước Thới, công tác chăm lo tạo điều kiện các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững được quan tâm thực hiện tốt, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Hiện nay, toàn phường còn 128 hộ nghèo, tỷ lệ 2,12%, thấp hơn tỷ lệ hộ nghèo chung của toàn quận. Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ngoài các chế độ chính sách được hưởng theo quy định của Nhà nước, Mặt trận phường và các tổ chức thành viên có kế hoạch vận động khoảng 600 phần quà để chăm lo Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn... “Để công tác chăm lo hộ nghèo vui Xuân, đón Tết ý nghĩa, chúng tôi cũng sẽ tổ chức giám sát kỹ việc cấp phát quà Tết trên địa bàn phường, đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời, không xảy ra tình trạng khiếu nại… Qua đó, tạo điều kiện cho bà con đón Tết đầm ấm”, ông Nguyễn Hoàng Phúc nói.

N.P  

Về đầu trang


Mặt trận Tổ quốc xã Minh Diệu: Nâng cao công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân

Nhiệm kỳ (2014 - 2019), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) xã Minh Diệu (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) đã phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Qua đó xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương.

Ủy ban MTTQVN xã Minh Diệu đã tăng cường công tác vận động, tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Từ đó đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường; giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo… Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQVN xã Minh Diệu đã tổ chức 536 cuộc tuyên truyền với 23.216 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham dự. Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc xã kết nạp mới 1.263 đoàn viên, hội viên vào tổ chức, nâng tổng số đoàn viên, hội viên của xã hiện có 3.014 đoàn viên, hội viên.

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức thành viên thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi, lắng nghe ý kiến nhân dân, nhất là những cá nhân tiêu biểu, uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo. Qua đó đề xuất với cấp ủy, chính quyền kịp thời tháo gỡ những khó khăn, tạo mối quan hệ gắn bó giữa Đảng ủy, chính quyền với đồng bào dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

Hàng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQVN (18/11), Ủy ban MTTQVN xã phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Các hoạt động diễn ra trong ngày hội góp phần động viên nhân dân phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa của quê hương; gắn bó tình làng, nghĩa xóm; hăng hái lao động sản xuất nâng cao đời sống.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động cũng được Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức thành viên phát động, triển khai ở khu dân cư với nhiều cách làm sáng tạo, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả; huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đóng góp nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đơn cử như cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tiếp tục được triển khai theo hướng đổi mới, bám sát địa bàn dân cư và hộ gia đình; động viên nhân dân phát triển sản xuất - kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội. Hiện nay, toàn xã có 12/12 ấp văn hóa và 2.513 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa.

Bên cạnh đó, các Hội, đoàn thể xã có nhiều mô hình nổi bật như Công đoàn xã có mô hình Lao động sáng tạo, năng suất, chất lượng của phòng một cửa; Hội Nông dân xã với mô hình Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Hội LHPN xã với mô hình Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; Hội Cựu chiến binh xã với mô hình Cựu chiến binh gương mẫu trong XDNTM; Xã đoàn với mô hình Đội thanh niên tình nguyện giúp nhau và XDNTM; Hội Người cao tuổi có câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau… Các phong trào và mô hình này đã tác động không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Về công tác an sinh xã hội, trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQVN xã đã triển khai xây 29 căn nhà đại đoàn kết; vận động 78 đơn vị trong và ngoài xã nhận giúp đỡ và tặng phương tiện sản xuất, chăn nuôi, mua bán nhỏ cho 399 hộ (trị giá 1,26 tỷ đồng). Đồng thời phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động xã hội chăm lo gia đình chính sách, gia đình có công với nước thông qua việc thăm hỏi, tặng quà, nhận đỡ đầu hộ nghèo, xây nhà tình nghĩa, từ đó giúp 503 hộ thoát nghèo. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 66 cuộc tuyên truyền cho nhân dân trong tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; quản lý, giáo dục, cảm hóa những người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư; xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và bảo vệ môi trường.

Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức thành viên cũng đã tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng Nhà nước thông qua bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn; đổi mới và nâng cao chất lượng tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh tại các kỳ họp HĐND cùng cấp; đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết những bức xúc của cử tri, tạo được niềm tin trong nhân dân.

XUÂN THƯỞNG

Về đầu trang


Cán bộ Mặt trận tận tụy với dân

Chúng tôi gặp Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An, tỉnh Long An-Võ Thị Thanh Hằng trong những ngày cuối năm khi chị tất bật đi “xin” quà tết cho người nghèo. Đây là việc làm quen thuộc của người cán bộ Mặt trận cơ sở.

Hết lòng với người nghèo

Nhiều năm nay, kinh tế khó khăn nên vợ chồng chị Nguyễn Thị Trang, ngụ ấp 2,  xã Hướng Thọ Phú, không có điều kiện  sửa chữa căn nhà đã xuống cấp. Năm 2018, chị Trang được chị Hằng vận động mạnh thường quân hỗ trợ tiền xây nhà, trao bò giống; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã, Hội Nông dân xã, Hội Cựu chiến binh xã,… hỗ trợ tiền kéo điện kế riêng, mua sắm vật tư, học bổng cho các con,…Nhờ sự tiếp sức đó, gia đình chị hiện thoát nghèo. Chị chia sẻ: “Gia đình mang ơn chính quyền nhiều lắm, nhất là chị Hằng. Chị ấy không ngại khó, ngại khổ xuống khảo sát nhà, động viên vợ chồng tôi rồi đi tìm kinh phí, đốc thúc anh em xây nhà cho kịp tiến độ,…”.

Làm cán bộ Mặt trận, chị Hằng hiểu mình phải gần dân, chăm lo đời sống của dân. Chị nói: “Tôi quan niệm rằng, ở đâu dân gặp khó, ở đó Mặt trận phải có trách nhiệm giúp đỡ. Vì vậy, trong quá trình công tác, bản thân luôn sâu sát cơ sở để lắng nghe, chia sẻ từng hoàn cảnh cụ thể. Từ đó, mình trực tiếp đề xuất biện pháp giúp người dân vươn lên thoát nghèo”.

Ông Nguyễn Văn Chính, người dân ấp 3 cho rằng, chị Hằng rất thương người nghèo. Trong xã nơi nào có người đau ốm, hoàn cảnh thương tâm là chị lập tức đến tìm hiểu. Chị còn vận động mạnh thường quân, đoàn thể địa phương chung tay để trao những phần quà, xây tặng những căn nhà đại đoàn kết,...

Giai đoạn 2016-2018, UBMTTQ Việt Nam xã phối hợp hỗ trợ xây tặng được 15 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí trên 750 triệu đồng. Năm nào cũng vậy, thông qua vận động, chị Hằng dành tặng từ 100-200 phần quà vào dịp lễ, tết cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. 

Góp sức xây dựng quê hương

Nhiều năm gắn bó với cơ sở, 4 năm làm cán bộ Mặt trận, chị Hằng giúp không ít những mảnh đời bất hạnh, thành lập nhiều mô hình có ý nghĩa, huy động sức mạnh của người dân trong xây dựng các công trình, góp phần cùng chính quyền xây dựng thành công xã văn hóa - nông thôn mới vào năm 2017. 

Nổi bật ở Hướng Thọ Phú là mô hình sáng - xanh - sạch - đẹp - trật tự trong cộng đồng dân cư. 3 năm qua, UBMTTQVN xã vận động người dân đóng góp trên 100 triệu đồng lắp đèn chiếu sáng 5km đường giao thông nông thôn; Công an xã thường xuyên tuyên truyền tại Trường Tiểu học và THCS Hướng Thọ Phú về chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho học sinh, giữ gìn trật tự trước cổng trường giờ tan học; Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh xã thường xuyên tổ chức ra quân phát quang bụi rậm, vớt lục bình, trồng hoa và cây xanh trên các tuyến đường giao thông nông thôn,...

Gần đây, UBMTTQ Việt Nam xã phối hợp chùa Hàn Lâm trồng cây xanh, bảo vệ môi trường; tổ chức ra mắt mô hình cơ sở thờ tự chùa Hàn Lâm hạn chế sử dụng túi nylon, thay bằng túi giấy và không đốt vàng mã. Theo đó, chị cùng Ban Thường trực UBMTTQ xã đẩy mạnh tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và nhân dân cùng phật tử nâng cao nhận thức, hành vi trong việc tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhờ đó, người dân ngày càng có ý thức, nâng cao chất lượng sống ở cộng đồng, xây dựng khu dân cư ngày càng sạch, đẹp, văn minh. Toàn xã hiện có 97,9% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 5/5 ấp đạt ấp văn hóa; 5/5 khu dân cư đạt khu dân cư điểm sáng chấp hành pháp luật; hàng năm, các đoàn thể nhận giúp đỡ từ 2 đến 4 hộ thoát nghèo, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,27%.

Chấp nhận làm công việc này là chị gắn liền với việc đi sớm, về trễ và họp hội vào buổi tối. “Không riêng gì tôi mà hầu hết cán bộ ở đây từ xã đến ấp đều không hề biết đến ngày thứ bảy, chủ nhật. Muốn dân tham gia đóng góp hay sinh hoạt ở địa phương, chúng tôi đều phải chọn những ngày dân nghỉ làm việc hoặc tổ chức buổi tối để họ tham dự đông đủ. Bao năm nay vẫn vậy nên tôi thấy quen. Chúng tôi chỉ mong sao được dân tin tưởng để đưa những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân”, chị cho biết./.

Từ năm 2016 đến nay, xã Hướng Thọ Phú vận động người dân hiến gần 11.000mđất, đóng góp vật kiến trúc, hoa màu trị giá trên 14 tỉ đồng để nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn; chị Hằng cùng tập thể vận động khoan 17 giếng nước, góp phần nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch toàn xã lên 66,6%. Bản thân chị Hằng nhận nhiều giấy khen, bằng khen; vừa qua, UBMTTQ Việt Nam xã Hướng Thọ Phú nhận bằng khen Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh vì có thành tích thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016-2018”.

Song Nhi 

Về đầu trang


Hải Dương tổng kết công tác Mặt trận năm 2018

Ngày 15/01, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15 khóa XV, đánh giá kết quả công tác Mặt trận 6 năm 2018, đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Nguyễn Thanh Mai, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh và một số sở, ngành liên quan, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XV.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2018, chương trình công tác Mặt trận năm 2019; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh.

Năm 2018, MTTQ các cấp trong tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, của Tỉnh ủy tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, nhiệm vụ đề ra với những kết quả nổi bật như: Thường xuyên nắm tình hình nhân dân và tuyên truyền, vận động các nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống. Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã vận động 39.945 suất quà với tổng trị giá 15 tỷ 739 triệu đồng tặng quà Tết cho các hộ nghèo. Việc phân bổ quà đảm bảo công khai, dân chủ, đúng đối tượng, 100% hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đều được nhận quà Tết. Năm 2018, MTTQ các cấp trong tỉnh đã vận động được 12 tỷ đồng vào Quỹ ''Vì người nghèo''. Từ nguồn quỹ vận động được, MTTQ các cấp đã hỗ trợ người nghèo xây 105 ngôi nhà đại đoàn kết, sửa chữa 23 ngôi, giúp đỡ 1.870 lượt hộ nghèo vốn sản xuất, hỗ trợ 1.000 lượt người nghèo khám chữa bệnh; giúp đỡ 970 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong học tập với tổng số tiền hỗ trợ trên 5 tỷ đồng... Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả 5 mô hình tự quản ở thôn, KDC tại 246/265 xã, phường, thị trấn triển khai thành lập nhóm nòng cốt tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư. Đến nay, toàn tỉnh đã có 64 thôn, KDC thành lập nhóm nòng cốt, xây dựng mô hình điểm của Trung ương về ''Vận động nhân dân ở khu dân cư thực hiện việc tang văn minh, tiến bộ và bảo vệ môi trường''. Tổ chức tốt Hội nghị biểu dương 141 vị Chủ tịch Uỷ ban MTTQ cơ sở, Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu và các điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận giai đoạn 2014 - 2018 và Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước ''Người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2012 - 2017'' gắn với việc biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo, qua đó động viên khích lệ cán bộ làm công tác Mặt trận và phát huy vai trò người Công giáo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ trì các cuộc giám sát tại 425 đơn vị (trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội và bảo vệ sức khỏe nhân dân tại 6 xã của các huyện Tứ Kỳ, Bình Giang và Kinh Môn, số còn lại do MTTQ cấp huyện, cấp xã chủ trì giám sát những nội dung liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân tại các địa phương, cơ sở). Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị phản biện đối với 4 tờ trình của UBND tỉnh có nội dung liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVI. Trong năm 2018, các Ban TTND trong tỉnh phát hiện và kiến nghị chính quyền 1.605 vụ việc, được chính quyền xử lý và trả lời đạt tỷ lệ 92,5%, thu về cho Nhà nước 489 triệu đồng; thực hiện giám sát 626 công trình, phát hiện 17 việc sai phạm và kiến nghị với chính quyền giải quyết; tham gia hòa giải thành 1042 vụ mẫu thuẫn trên địa bàn dân cư. Phối hợp tổ chức 16 điểm tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội khoá XIV trước và sau kỳ họp thứ 5, 6; tổ chức 24 điểm tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI. Qua đó, tổng hợp 2.255 ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo định kỳ gửi Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tỉnh ủy và phản ánh tại các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa XVI. Phối hợp với Ban Dân vận tổ chức 598 hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân. Tổ chức tốt Đại hội MTTQ cấp xã (tính đến 31/12/2018, toàn tỉnh có 81/265 xã, phường, thị trấn tổ chức xong đại hội, đảm bảo theo đúng các văn bản hướng dẫn của Trung ương và địa phương), đồng thời tích cực chuẩn bị để tổ chức Đại hội MTTQ cấp huyện, cấp tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Phối hợp với một số cơ quan Nhà nước, tổ chức thành viên xây dựng và triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đề ra...

Kết quả hoạt động của MTTQ các cấp đã góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh. Năm 2018, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận được đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen và được các cấp trong tỉnh khen thưởng. Ủy ban MTTQ tỉnh được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2018.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác Mặt trận trong tỉnh vẫn còn những hạn chế như: một số phong trào, cuộc vận động triển khai thực hiện hiệu quả chưa rõ nét, còn hình thức. Hoạt động phản biện xã hội ở cấp huyện và cơ sở còn khó khăn, hầu hết chưa chủ trì tổ chức được hội nghị phản biện. Hoạt động phối hợp tiếp xúc cử tri có nơi còn hình thức, chất lượng chưa cao.

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế, năm 2019 MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt 5 nội dung trong chương trình phối hợp thống nhất hành động được hội nghị thảo luận và biểu quyết thông qua với những nhiệm vụ cụ thể, nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, xây dựng quê hương Hải Dương ngày càng giàu đẹp văn minh.

Hội nghị chia tay các vị Ủy viên thôi không tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng thời nhất trí hiệp thương cử bổ sung thay thế 03 vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ huyện Gia Lộc được Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện; Ủy ban MTTQ thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh, huyện Cẩm Giàng và huyện Ninh Giang được tặng Cờ thi đua xuất sắc; Ủy ban MTTQ các huyện: Thanh Miện, Thanh Hà, Tứ Kỳ, Kim Thành và Bình Giang được Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen./.

Đoàn Thanh Nam (Ủy ban MTTQ tỉnh)

Về đầu trang


Đồng Tháp: Nhiều mô hình mới, cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực trong cộng đồng dân cư

Chiều 15/01/2019, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị UBMTTQVN lần thứ 10 tổng kết công tác Mặt trận năm 2018 và sơ kết 3 năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.   

Công tác tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đạt được nhiều kết quả quan trọng, Mặt trận các cấp đa dạng hóa các hình thức hoạt động phong phú và sinh động; các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đã động viên và phát huy được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, của đoàn viên, hội viên, với tinh thần phấn đấu vượt qua khó khăn, tích cực thi đua, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nâng cao chất lượng các cuộc vận động lớn do Mặt trận chủ trì phối hợp. Từ đó, công tác tuyên truyền, vận động tạo sự chuyển biến tích cực; công tác phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên có nhiều đổi mới, nhịp nhàng, đồng bộ, chủ động; việc chăm lo đời sống gia đình chính sách, hộ nghèo ngày tốt hơn; huy động các nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội ngày càng thu hút nhiều tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp; nhất là mô hình "Tổ Nhân dân tự quản" và mô hình Hội quán đã phát huy hiệu quả tích cực trong cộng đồng dân cư. Hiệu quả đó xuất phát từ việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ đa dạng, phong phú, dần đi vào chiều sâu, nền nếp; các phong trào thi đua yêu nước phát triển rộng khắp; các mô hình, điển hình tiên tiến được phổ biến nhân rộng; công tác thi đua sáng tạo được cán bộ Mặt trận tích cực thực hiện, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ, xuất hiện sự sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực với nhiều mô hình mới, cách làm hay, tiêu biểu, phục vụ nhu cầu xã hội, thể hiện qua thực tiễn:

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ký kết phân công phụ trách địa bàn từng huyện, thị, thành phố và nhất là việc phân công đảm nhận từ 02 đến 03 tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Cụ thể hóa nội dung cuộc vận động thông qua việc huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kết nối giao thông nông thôn, phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm với số tiền hơn 290 tỷ đồng; hoạt động "Quỹ vì người nghèo” và các hoạt động an sinh xã hội tiếp tục được phát huy hiệu quả, phối hợp thực hiện nhiều công trình an sinh xã hội một cách chu đáo, chất lượng, tạo dấu ấn trong các lực lượng, cán bộ, nhân dân và các tín đồ tôn giáo. Đã vận động trên 497 tỷ đồng (riêng MTTQVN Tỉnh đã vận động 22,548  tỷ đồng), xây dựng 969 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 96 căn nhà cho hộ nghèo, xây dựng 201 cầu giao thông nông thôn, 36 km đường, trao quà cho học sinh nghèo, hiếu học, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn và nhiều hoạt động thiết thực khác (tăng 20 tỷ đồng so với năm 2017); thành lập 12.676 “Tổ Nhân dân tự quản” phủ khắp trên địa bàn tỉnh (mô hình được UBTWMTTQVN cho nhân rộng toàn quốc); mô hình bếp ăn từ thiện, xe chuyển viện miễn phí, các tổ xây dựng cầu, đường, trao học bổng cho học sinh nghèo do Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo Tỉnh thực hiện, tổng kinh phí 32,087 tỷ đồng; nhiều mô hình, dự án khởi nghiệp có hiệu quả đã đạt giải cao trong các cuộc thi khởi nghiệp, đã phát triển thành doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh như Dự án “Mô hình trồng lúa sạch của nông trại Tâm Việt”, “Mô hình nuôi heo rừng”, “Sản xuất và kinh doanh hoa sen sấy khô Ecolotus”...;  lần đầu tiên tổ chức hội thi Trưởng Ban Thanh tra nhân dân giỏi năm 2018; tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến công tác giám sát, phản biện xã hội, có trên 1.600 lượt người dự...

Với những kết quả tiêu biểu trên, UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp được UBTWMTTQVN tặng Cờ xuất sắc toàn diện có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2018. Dịp này, 35 tập thể và 17 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc công tác Mặt trận năm 2018 được tặng "Cờ thi đua xuất sắc toàn diện" và Bằng khen của UBMTTQVN Tỉnh.

 Trần Thắng

Về đầu trang


Mặt trận Tổ quốc tỉnh Khánh Hòa tham gia xây dựng chính quyền

Năm 2018, UBMTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã đạt được những kết quả nổi bật trên tất cả các mặt tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua; giám sát, phản biện, xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

Năm qua, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức 50 lớp tuyên truyền các văn bản luật mới có hiệu lực trong năm 2018, tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tội phạm, xây dựng nông thôn mới… đến hơn 4.000 lượt cán bộ, người dân. Mặt trận cấp huyện tổ chức 50 lớp tuyên truyền đến hơn 2.000 lượt cán bộ Mặt trận ở cơ sở. Đối với công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thông qua “Ngày hội đại đoàn kết dân tộc”, các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã tổ chức ngày hội tại khu dân cư với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo người dân tham gia. Qua đó, tạo không khí tươi vui, đoàn kết, mọi người chung tay xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa.

Trong thông báo về tình hình Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2018, ông Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Năm 2018, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, địa bàn khu dân cư để triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Cụ thể, đã tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Qua đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến trong các phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mô hình tổ liên kết…; đã xây dựng được nhiều mô hình điểm như: khu dân cư an toàn, dòng tộc không có người mắc tệ nạn xã hội, ánh sáng an ninh, tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp… Đối với phong trào “Vì người nghèo”, UBMTTQ Việt Nam các cấp đã tích cực vận động Quỹ vì người nghèo. Trong năm qua, từ nguồn Quỹ vì người nghèo, quỹ cứu trợ, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã hỗ trợ xây mới 268 căn nhà Đại đoàn kết (từ 40 đến 50 triệu đồng/căn), sửa chữa 1.680 căn nhà cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số; chuyển 5,5 tỷ đồng cho một số địa phương chủ động xây dựng nhà ở, khôi phục sản xuất sau cơn bão số 12 năm 2017 và lốc xoáy năm 2018. Đối với việc cứu trợ, khắc phục thiệt hại mưa lũ do ảnh hưởng của các cơn bão số 8, số 9 năm 2018, UBMTTQ đã tiếp nhận và chi thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu cho các gia đình có người bị chết, người bị thương, hộ thiệt hại nặng. Đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Mặt trận các cấp đã phối hợp tổ chức 4 đợt tuyên truyền về cuộc vận động, 1 Hội chợ quảng bá thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao, 2 lượt đưa hàng Việt về nông thôn…

Năm 2018, hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh cũng được Mặt trận các cấp đẩy mạnh. Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ trì thực hiện giám sát chuyên đề về tình trạng ô nhiễm môi trường do các cơ sở sản xuất gây ra tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh và giám sát việc lấy ý kiến nhân dân trong triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn. Bên cạnh đó, tham gia các đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh giám sát 6 chuyên đề người dân bức xúc; tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh. Riêng Mặt trận cấp huyện, cấp xã đã tiến hành 163 cuộc giám sát các vấn đề “nóng” tại địa phương, cơ sở. Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tham gia góp ý nhiều dự án luật, dự thảo các văn bản pháp luật của Nhà nước; các đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong năm, Mặt trận các cấp còn phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tiếp xúc cử tri, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân và tham gia công tác hòa giải ở cơ sở.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2019, Mặt trận các cấp tiếp tục triển khai tốt các mặt công tác tham gia xây dựng chính quyền trên tất cả các mặt như: phổ biến chính sách, pháp luật; thực hiện các cuộc vận động, các phòng trào thi đua; giám sát, phản biện, xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tiếp xúc cử tri, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân và tham gia công tác hòa giải ở cơ sở.

Thùy Trang

Về đầu trang


Bắc Ninh vận động hơn 12 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo”

Ngày 14/1, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phùng Đức Chiến, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, phụ trách UBMTTQ tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Năm 2018, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối Đại đoàn kết vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Toàn tỉnh có gần 90% khu dân cư được công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”, “Khu phố văn hóa”; 91% gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”; 41,4% người qua đời đưa đi hỏa táng, điện táng… ; hướng dẫn triển khai kế hoạch Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024; tiếp tục triển khai hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đạt trên 12 tỷ đồng; xây dựng 411 nhà Đại đoàn kết; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu được đồng chí Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch HĐND tỉnh thông báo kết quả hoạt động HĐND tỉnh năm 2018, nhiệm vụ năm 2019. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế- xã hội năm 2018, nhiệm vụ, phát triển năm 2019.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên trong năm 2018. Nhấn mạnh năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để tập trung hoàn thành các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: Chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024; đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; nâng cao nhận thức vai trò của công tác mặt trận và tăng cường hiệu quả phối hợp giữa Mặt trận với cấp ủy đảng, chính quyền; đa dạng hình thức tập hợp hội viên; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với cổ vũ, nhân rộng các điển hình và tăng cường công tác dân vận chính quyền. Trước mắt cần phối hợp với các  cấp ủy đảng chính quyền, ngành chức năng vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm động viên thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách dịp Tết cổ truyền; vận động nhân dân chấp hành nghiêm các qui định của pháp luật để đón Tết an toàn, lành mạnh, vui tươi, tiết kiệm.

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen cho 13 tập thể, 10 cá nhân. Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và Tập thể lao động xuất sắc cho 1 tập thể, 1 cá nhân. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018 được UBND tỉnh và UBMTTQ tỉnh tặng Bằng khen.  

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh hiệp thương bổ sung, thay thế 2 Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XII. 

Nguyễn Hoa- Ngô Thành 

Về đầu trang


Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên: Tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tại Hội nghị Tổng kết công tác Mặt trận năm 2018; thống nhất chương trình phối hợp, hành động năm 2019; hiệp thương cử bổ sung 2 ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2014 - 2019 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTTQ) tỉnh tổ chức ngày 15/1.

Đến dự có các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông báo tới đại biểu kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo tổng kết công tác mặt trận năm 2018; thống nhất chương trình phối hợp, hành động năm 2019.

Năm 2018, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai, thực hiện với các hình thức phong phú, kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến với các tầng lớp nhân dân.

Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo các cấp trong toàn tỉnh. Lễ phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức đã thu hút hàng trăm cá nhân, tổ chức tham gia với số tiền tiếp nhận gần 6 tỷ đồng. Việc tiếp nhận sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị trong, ngoài tỉnh thông qua Quỹ “Vì người nghèo” đã được phân bổ kịp thời cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, trích Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh và số tiền so Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh tỉnh Điện Biên tài trợ để hỗ trợ làm 88 nhà “Đại đoàn kết” hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn toàn tỉnh với số tiền hơn 4,6 tỷ đồng…

Bên cạnh thực hiện chính sách an sinh xã hội, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố và tăng cường; công tác giám sát, phản biện xã hội, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được triển khai hoạt động hiệu quả. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tiếp tục được triển khai sâu rộng và mang lại nhiều kết quả góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Năm 2019, Ủy ban MTTQ tỉnh đã đề ra chương trình phối hợp và thống nhất hành động với 5 nội dung chính. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, bàn các giải pháp, bổ sung một số nhiệm vụ, phương hướng trong thời gian tới; đồng thời hiệp thương cử bổ sung 2 ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn ghi nhận những kết quả MTTQ các cấp đạt được thời gian qua, đồng thời đề nghị MTTQ các cấp, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: Tăng cường phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; nâng cao vai trò của MTTQ các cấp, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo hướng tập trung làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục nâng cao năng lực của hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2018 cho Ủy ban MTTQ tỉnh; tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc cho 153 cá nhân; Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho 26 tập thể và 37 cá nhân đã có thành tích trong công tác mặt trận năm 2018.

Quang Long

Về đầu trang


Tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội

Ngày 17/1, UB MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm về công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp của TP.

Theo báo cáo của UB MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, qua 5 năm hệ thống MTTQ TP tổ chức giám sát thông qua thành lập Đoàn với 3.578 cuộc, trong đó TP thực hiện được 26 cuộc; quận, huyện được 361 cuộc; phường, xã, thị trấn 3.191 cuộc, cụ thể như: Mặt trận Tổ quốc các quận 1, 2, 3, 4, 8, Thủ Đức, Bình Thạnh…: tổ chức giám sát công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, Giám sát công tác quản lý và cấp phép xây dựng trên địa bàn, Giám sát thực hiện về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn, Giám sát lập lại trật tự lòng đường, lề đường, mỹ quan đô thị trên địa bàn. Trong khi đó, MTTQ các quận 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, Gò Vấp, Tân Phú, Bình Tân…: Giám sát đối với UBND quận thực hiện “Trách nhiệm giải trình với người dân”, tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của quận và phường; MTTQ quận 12: Giám sát việc xây dựng, sửa chữa nâng cấp các công trình công cộng trên địa bàn, Giám sát về công khai các dự án chậm triển khai và kết quả xử lý trên địa bàn quận…

Về hoạt động phản biện xã hội, trong 5 năm, hệ thống MTTQ TP đã tổ chức được 456 Hội nghị phản biện xã hội, cụ thể như: Dự thảo đề án Quy hoạch phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng TP đến năm 2025; dự thảo ban hành Quy định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn TP; dự thảo Quyết định thay thế các quy định hiện hành liên quan đến hạn chế và cấp phép cho xe ô tô vận tải lưu thông trong khu vực nội đô TP; MTTQ quận 1 tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đồi với việc xây dựng “Con đường âm nhạc”; dự thảo Đề án “Khu ẩm thực thí điểm kinh doanh có thời gian tại đường Nguyễn Văn Chiêm và công viên Bách Tùng Diệp”; Mặt trận quận 3 tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án sáp nhập trường Tiểu học với dự thảo kế hoạch của UBND quận về khắc phục tình trạng kinh doanh, buôn bán, tập kết rác gây ô nhiễm môi trường tại khu vực chợ Xóm Chiếu và chợ Hãng Phân; Mặt trận quận 8 tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự án Quy chế thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý lĩnh vực đô thị, vệ sinh môi trường…

Ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đánh giá, đối tượng giám sát đã được xác định cụ thể hơn, để từ đó xây dựng nội dung giám sát phù hợp. Về hình thức giám sát, MTTQ các cấp của TP đã tăng cường các hoạt động giám sát độc lập như tổ chức đoàn, tổ giám sát. Qua hoạt động giám sát đã giúp cho chính quyền các cấp thấy được những tồn tại, hạn chế, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân; đồng thời giúp cho MTTQ các cấp của TP tích lũy thêm những bài học kinh nghiệm góp phần vào việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận.

Trong hoạt động phản biện xã hội, ông Lưu cho rằng, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã được MTTQ từ TP đến cơ sơ tập trung thực hiện, nhiều quận, huyện đã phát huy được vai trò, huy động trí tuệ của các vị Ủy viên, các tổ chức thành viên, các vị nhân sĩ, trí thức, các giới, dân tộc, tôn giáo trong việc tham gia góp ý các văn kiện Đại hội Đảng các cấp, các Chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương; phối hợp tổ chức nhiều hình thức đối thoại, gặp gỡ trực tiếp giữa lãnh đạo Đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần giải quyết có kết quả nhiều ý kiến kiến nghị, bức xúc của nhân dân, phát huy dân chủ, bảo đảm kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Quốc Định 

Về đầu trang


Mặt trận Ninh Thuận triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 14/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị (lần thứ 11) tổng kết công tác Mặt trận năm 2018 và triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019.

Năm 2018, MTTQ các cấp trong toàn tỉnh đã chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện đạt kết quả cao như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Vận động, xây dựng “Quỹ vì người nghèo” tiếp tục nhận được hơn 8 tỷ đồng từ sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ xây dựng mới 603 căn nhà tăng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở; các hoạt động chăm lo cho người nghèo, các hộ gia đình chính sách và thực hiện chương trình an sinh xã hội được MTTQ các cấp phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, thiết thực; hoạt động giám sát của Mặt trận đã từng bước trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cơ sở; công tác tham mưu, hướng dẫn, chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 được tập trung thực hiện kịp thời, chu đáo, đúng quy định.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương kết quả thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018, đánh giá cao sự nỗ lực của MTTQ các cấp trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân, góp phần tích cực vào thành tích chung tại địa phương. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận cần lưu ý một số nội dung trọng tâm cần tập trung như: tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn phong trào “Đoàn kết sáng tạo” với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; Tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội đối với các tổ chức đảng và cơ quan chính quyền; Đặc biệt là khẩn trương chuẩn bị các nội dung để tổ chức tốt Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo kế hoạch đã đề ra.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc toàn diện cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Phan Rang-Tháp Chàm, cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Sơn; tặng bằng khen cho 21 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2018.

Xuân Hiếu

Về đầu trang


Ấm lòng ngày xuân

Không khí xuân đang về trên từng nếp nhà, con đường, ngõ xóm, mang theo niềm hân hoan, hy vọng về một năm mới an lành và hạnh phúc. Đối với những hộ nghèo vừa được hỗ trợ xây dựng nhà ở đại đoàn kết, niềm hân hoan, hy vọng ấy như được nhân lên gấp bội bởi mùa xuân này, họ sẽ được đón tết trong những ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình.

 

Lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ bà Nguyễn Thị Tình ở thôn Tường Vân, Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị

Hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) các cấp trong tỉnh Quảng Trị đã tích cực vận động các cơ quan, trường học, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh tham gia đóng góp xây dựng quỹ “Vì người nghèo”. Từ nguồn quỹ này, hằng năm, hàng trăm gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ để xây dựng nhà ở kiên cố, giúp họ an cư lạc nghiệp. Năm 2018, Ban Vận động quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động xây mới 315 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng trị giá 11.846 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 129 hộ gia đình nghèo, trị giá 1.469,5 triệu đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất cho 161 hộ gia đình, trị giá 1.092,3 triệu đồng; hỗ trợ cho 826 em học sinh nghèo, trị giá 309,6 triệu đồng; hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 12.520 đối tượng, trị giá 5.124,87 triệu đồng; hỗ trợ khám, chữa bệnh cho 380 người, trị giá 326,1 triệu đồng, hỗ trợ khác trị giá 1.112 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Hạnh (sinh năm 1942), ở thôn Phù Lưu, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong được chuyển về ở trong ngôi nhà đại đoàn kết đúng dịp tết đến, xuân về. Ngôi nhà mới được xây có diện tích gần 45 m2, trị giá 40 triệu đồng gói trọn cả tình thương và sự sẻ chia của cộng đồng dành cho những hoàn cảnh khó khăn như bà Hạnh. “Bao năm nay, tôi sống trong ngôi nhà cứ mưa xuống là ngập nước, bản thân đã già yếu nên không còn đủ sức khỏe để lao động, không có điều kiện để sửa sang nhà cửa. Nếu không có sự giúp đỡ của các cấp, các ngành và các nhà hảo tâm thì chẳng biết đến bao giờ tôi mới được ở trong ngôi nhà kiên cố, ấm cúng như thế này”, bà Hạnh xúc động nói. Chủ tịch UBMTTQVN huyện Triệu Phong Trần Việt Dũng cho biết: “Ngay từ đầu năm 2018, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” huyện Triệu Phong đã xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu cho Ban vận động các xã, thị trấn chủ động triển khai thực hiện tốt việc huy động quỹ “Vì người nghèo” cho đơn vị mình; xây dựng kế hoạch phát động đợt cao điểm của năm 2018 từ 19/5 - 17/10/2018 gửi đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các trường học trên địa bàn huyện để hưởng ứng tham gia thực hiện. Từ nguồn quỹ huy động được, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” huyện đã hỗ trợ xây dựng mới 23 ngôi nhà; sửa chữa 4 ngôi nhà; hỗ trợ hộ nghèo, gia đình khó khăn; hỗ trợ các mô hình phát triển kinh tế, các lớp học nghề chăn nuôi; tặng quà cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, các học sinh nghèo vượt khó... với tổng trị giá trên 1.846 triệu đồng”.

Chị Lê Thị Như Ngọc, ở thôn Lâm Lang 3, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ không giấu được niềm vui bởi khác với những cái tết đã qua, năm nay 3 mẹ con chị được đón tết trong ngôi nhà mới. Chị Ngọc bộc bạch: “Tôi là mẹ đơn thân của 2 đứa trẻ chỉ mới lên 6, lên 8. Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo của thôn. Bản thân vừa làm mẹ vừa làm cha nên cuộc sống rất khó khăn, ngay cả việc lo ăn hằng ngày, tiền ăn học cho con còn không đủ, nói gì đến dành dụm xây nhà”. Tháng 8/2018, gia đình chị Ngọc được UBMTTQVN huyện hỗ trợ 40 triệu đồng, cộng với vay mượn thêm từ người thân và sự hỗ trợ ngày công của bà con lối xóm, chị Ngọc đã xây được ngôi nhà mới với diện tích sử dụng 50 m2 , tổng kinh phí 60 triệu đồng.

Mỗi ngôi nhà đại đoàn kết được xây dựng là niềm vui không chỉ đối với các hộ nghèo, hộ còn nhiều khó khăn, mà còn là của những người làm công tác Mặt trận. Cuộc vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” và phong trào xóa nhà dột nát, tạm bợ cho các hộ nghèo do Mặt trận các cấp thực hiện góp phần thực hiện kịp thời và hiệu quả chính sách an sinh xã hội. Với phương châm “Ủng hộ tại chỗ, giúp đỡ tận nơi, thiết thực, hiệu quả”, thời gian qua, Ủy ban MTTQVN các cấp trong tỉnh đã vận động xây dựng quỹ bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đặc biệt, trong Tháng cao điểm Vì người nghèo, Ủy ban MTTQVN các cấp tập trung vào công tác tuyên truyền về ý nghĩa, kết quả của cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình, đi đầu trong phong trào ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”; vận động ủng hộ quỹ. Từ nguồn quỹ, Ủy ban MTTQVN các cấp hỗ trợ xây dựng nhà, vốn sản xuất, cây trồng, con giống… giúp người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Để các đối tượng được hưởng sự giúp đỡ kịp thời, chính xác, MTTQ các cấp đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng, phân loại đối tượng, xác định mức hỗ trợ cụ thể. Nhờ cách làm này mà mọi người đều yên tâm khi giá trị đồng tiền, công sức mình hỗ trợ, giúp đỡ đến được với những hoàn cảnh cụ thể, giúp họ cải thiện nhà ở, nâng cao chất lượng cuộc sống. Chính bởi giá trị nhân văn sâu sắc ấy nên nhiều năm qua, phong trào xây nhà đại đoàn kết đã khơi dậy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.

Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Thị Thắm cho biết: “Xây dựng nhà đại đoàn kết là chương trình mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng đối với người nghèo, giúp họ có thêm động lực để lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong thời gian tới, UBMTTQVN các cấp sẽ tiếp tục tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo bền vững; triển khai các chương trình giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm cho người nghèo; hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, kinh doanh cho các hộ nghèo, cận nghèo nhằm nâng cao thu nhập, giúp các hộ thoát nghèo bền vững”.

Hà Trang 

Về đầu trang


MTTQ tỉnh Hưng Yên mang tết đến cho người nghèo

Đã trở thành truyền thống, hằng năm mỗi dịp Tết đến Xuân về, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp và các tổ chức thành viên tỉnh Hưng Yên lại chung tay chăm lo Tết cho các hộ nghèo. Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đang đến gần, MTTQ các cấp trong tỉnh đã và đang tích cực, chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân đem đến cho hộ nghèo cái Tết đầm ấm, vui tươi.

Đồng chí Phạm Thị Tuyến, UVBTVTU, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hưng Yên tặng quà hộ nghèo huyện Mỹ Hào.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tỉnh ủy về việc chăm lo cho người nghèo để 100% hộ nghèo đều có Tết, Ủy ban MTTQ và Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” từ tỉnh tới cơ sở, đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể mang lại niềm vui cho hàng nghìn hộ nghèo. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cho người nghèo; chỉ đạo MTTQ các cấp trích từ quỹ “Vì người nghèo”, phối hợp với chính quyền, các ban, ngành đoàn thể, các tổ chức thành viên vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chăm lo cho người nghèo với phương châm “Không để hộ nghèo không có Tết”.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố trích từ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp để cùng với ngân sách tỉnh tặng quà 9.953 hộ nghèo trong toàn tỉnh với mức tối thiểu 300.000đ/ hộ. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã vận động, phối hợp với các tổ chức thành viên, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng trên 2.500 suất quà Tết cho người nghèo với số tiền trên 2 tỷ đồng. Tiêu biểu như: Thượng tọa Thích Thanh Phong - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhóm từ thiện của bà Mai Thị Hạnh (phu nhân của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang) tặng 1.100 suất (500.000đ tiền mặt và nhu yếu phẩm) với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Hưng Yên tặng 800 suất quà với tổng số tiền 500 triệu đồng; Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hưng Yên tặng 170 suất (500.000đ/ suất)... Đặc biệt, niềm vui đến với người nghèo tỉnh Hưng Yên dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 như được nhân lên, trọn vẹn và ý nghĩa hơn khi Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dành tặng 100 suất quà tết cho người nghèo tỉnh Hưng Yên với tổng số tiền 130 triệu đồng (mỗi suất quà gồm: 1.000.000đ tiền mặt và 300.000đ tiền quà).

Không chỉ chăm lo cho các hộ nghèo vào dịp Tết Nguyên đán, năm 2018 MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực hỗ trợ hộ nghèo bằng nhiều hình thức, giúp các hộ vươn lên ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo bền vững. Từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” các cấp, MTTQ các cấp đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 1.047 hộ nghèo với tổng số tiền hỗ trợ trên 14,5 tỷ đồng theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ (hoàn thành trước 02 năm so với chỉ đạo của Chính phủ); quỹ “Vì người nghèo” các cấp còn thường xuyên thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ người nghèo khám chữa bệnh, gặp rủi ro, khó khăn đột xuất, học sinh nghèo vượt khó…

Với tinh thần “Tương thân, tương ái”, đùm bọc, sẻ chia, sự chung tay góp sức của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên bằng những hoạt động thiết thực, cụ thể hướng về người nghèo, góp phần giúp các gia đình hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đón Tết, vui Xuân Kỷ Hợi ấm áp, nghĩa tình, trọn vẹn. Qua đó, phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân của MTTQ trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện tốt phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động./.

Đỗ Văn Túy

Về đầu trang


Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đột phá mới, sáng tạo mới

Mặt trận Tổ quốc các cấp không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới, góp phần vào tình hình chính trị-xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, kinh tế của tỉnh phát triển tích cực.

Trong năm 2018, bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) Tỉnh đặt quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động MTTQ với nhiều sáng tạo mới, đột phá mới, đã đề các nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động toàn dân tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với việc tổ chức liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh và cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", thông qua việc phát huy vai trò nêu gương, tuyên truyền, vận động của các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong xã hội; nhân rộng và phát huy vai trò “Tổ Nhân dân tự quản” ở địa bàn khóm, ấp, khu dân cư; nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Những nhiệm vụ này được Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp trong tỉnh đồng tình cao và tích cực hưởng ứng, cụ thể hóa từng lĩnh vực, công việc nhằm đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trong Tỉnh, tạo thành sức bật mới, hiệu quả mới, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đồng thời với phát huy vai trò lãnh đạo và nâng cao nhận thức của các cấp ủy về công tác Mặt trận, thể vai trò là hạt nhân lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân và nhiệm vụ là thành viên tiêu biểu của MTTQ để động viên cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện các chương trình công tác của MTTQ nhằm đưa Nghị quyết của Đảng các cấp vào cuộc sống.

Với sự cần mẫn và nghị lực vượt khó, tự lực, tự cường, mỗi gia đình, mỗi người dân, mỗi cán bộ Mặt trận, mỗi tổ chức thành viên của Mặt trận, bằng nhiều sáng kiến, nội dung mới, ý tưởng sáng tạo nhằm đổi mới hoạt động của Mặt trận sát với yêu cầu thực tiễn, đã góp phần đáng kể để tạo ra thế và lực mới cho tỉnh nhà. Chú trọng công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới phân loại công việc cụ thể đối với từng tiêu chí, chỉ rõ việc nào Nhà nước làm, việc nào dân làm, việc nào Nhà nước và nhân dân cùng làm ... để người dân nhận diện đâu là công việc dân phải có trách nhiệm phải làm, nên công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu có trọng tâm, trọng điểm (nhân dân tự nguyện đóng góp tiền, hiến đất, vật kiến trúc... trị giá hơn 290 tỷ đồng); phát huy tốt công tác đối ngoại mang nguồn lực về cho Tỉnh và địa phương trong công tác an sinh xã hội và cho người nghèo hiệu quả, trong năm, vận động trên 428,4 tỷ đồng, xây dựng mới và sửa chữa 1.065 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, xây dựng 201 chiếc cầu bê tông, 36 km đường giao thông nông thôn; tặng 71.766 suất quà cho người nghèo, trị giá trên 20 tỷ đồng; lần đầu tiên, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh sáng kiến xây dựng chương trình “Xuân biên giới", thăm, tặng quà cho hộ nghèo biên giới (mỗi suất 500.000 đồng), mang ý nghĩa rất nhân văn đồng thời đã tạo sự lan tỏa tích cực trong xã hội.

Khắc phục biểu hiện hành chính hóa trong hệ thống Mặt trận tỉnh, đã mang lại những lợi ích và hiệu quả thiết thực như giảm việc tổ chức hội họp; chấm dứt việc ban hành văn bản có nội dung chồng chéo; công tác giám sát không dàn trải, mà thực hiện có nội dung cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; MTTQ Tỉnh đã có nhiều kiến nghị quan trọng đến UBND Tỉnh được chấp thuận và giải trình, giải quyết đáp ứng nguyện vọng chính đáng hợp pháp của nhân dân; thực hiệt tốt công tác triển khai các công việc chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX...

Bên cạnh việc xây dựng các giao ước thi đua giữa các huyện, thị, thành phố trong tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh còn chủ động thành lập, triển khai nhân rộng nhiều mô hình trên các lĩnh vực phục vụ nhu cầu, đời sống nhân dân khu dân cư, góp phần thực hiện tốt các phong trào địa phương, giảm nghèo vươn lên phát triển. Tiêu biểu là thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nhân rộng mô hình “Tổ Nhân dân tự quản” trên địa bàn tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh chủ trì phối hợp các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện rộng khắp trên địa bàn dân cư, với tổng số 12.676 Tổ. Hoạt động của Tổ góp phần nâng cao vai trò, tính tích cực, khơi dậy sức dân, chung tay xây dựng khu dân cư hoàn thiện về mọi mặt; được sự đồng thuận hưởng ứng thực hiện của nhân dân. Đây là mô hình với phương thức mới được lãnh đạo Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá rất cao và phổ biến cho các tỉnh, thành phố trong nước nghiên cứu áp dụng.

Những thành quả đạt được trong năm qua đúc kết từ thực tiễn của việc xác định thước đo của công tác Mặt trận chính là đời sống của người dân được thay đổi như thế nào, ý thức của người dân biến chuyển ra sao, mối quan hệ tình làng nghĩa xóm, sự gắn kết giúp nhau cùng phát triển nâng cao đời sống dân trí; vấn đề căn cơ đòi hỏi từng thành viên, cán bộ của Mặt trận phải tự nâng uy tín, trách nhiệm của mình lên, thể hiện bằng tính tiên phong gương mẫu, như thế mới thuyết phục và tạo niềm tin để người dân đồng tình ủng hộ; nâng cao được hiệu quả công việc nhất thiết phải có nhận thức đầy đủ về vai trò và vị trí của Mặt trận.

Kết quả trên được Mặt trận Trung ương đánh giá cao, đồng thời tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện năm 2018 cho UBMTTQNV Tỉnh.

Năm 2019, MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ quyết tâm hành động với những sáng kiến mới, cách làm mới hiệu quả, phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết dân tộc góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân xây dựng và phát triển quê hương.

Trần Thắng

Về đầu trang


 

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội