Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 
 
 
 
 

     TIN HOẠT ĐỘNG MẶT TRẬN ĐỊA PHƯƠNG


Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ những phong trào thiết thực

Huyện Hòa Bình(Bạc Liêu): Xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh gắn với công tác giảm nghèo

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Phú Thọ: Phát huy vai trò kết nối khối đại đoàn kết toàn dân

Hiệu quả từ niềm tin và dân chủ trong xây dựng đô thị văn minh ở Hội Hợp

Tuy An (Phú Yên): Xây 12 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo

Hội nghị lần thứ 10, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh khóa XII

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã tại huyện Kon Rẫy

Đồng Tháp: Sơ kết nhân rộng mô hình “Gia đình đoàn thể”

MTTQ tỉnh Tiền Giang: Phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật, triển khai mô hình điểm, ký cam kết hộ dân bảo vệ môi trường

MTTQ thành phố Ninh Bình tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh

Hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở Lương Tài

Nữ cán bộ Mặt trận hết lòng vì công việc

Mặt trận huyện Bố Trạch (Quảng Bình): Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Hưng Yên: Tổ chức Cuộc thi Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã giỏi

Mặt trận thành phố Đà Nẵng giám sát công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Phát huy vai trò Ban công tác Mặt trận cơ sở ở Nậm Pồ

Thêm nhiều nhà đại đoàn kết tặng các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

An Giang: Hiệu quả bước đầu, qua việc tổ chức các cuộc Tọa đàm của MTTQ

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Phát huy mô hình tự quản ở khu dân cư

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên Ðẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện các cuộc vận động

Tập trung giải quyết kiến nghị sau giám sát

Tiền Giang: Hội Thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam) tham gia chương trình an sinh xã hội

Phát huy vai trò giám sát của nhân dân

Đồng Nai: Sửa chữa, bàn giao 20 căn nhà cho đồng bào dân tộc ít người

Mặt trận các cấp tỉnh Quảng Ngãi: Chung sức xây dựng nông thôn mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên: Phổ biến công tác giám sát và phản biện xã hội cho cán bộ Mặt trận các cấp

 Trưởng Ban công tác Mặt trận năng động

Quảng Ngãi phát động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ các cấp

Hải Dương: Chuẩn bị Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2019 - 2024

An Giang: Chăm lo mái ấm cho người nghèo

Thành phố Đà Nẵng: Kiểm tra thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc ở quận Ngũ Hành Sơn

Khánh thành nhà "Đại đoàn kết" cho hộ dân ở địa bàn Đồn Biên phòng Vinh Xuân

Phát huy vai trò Ban công tác Mặt trận ở cơ sở

Mặt trận Tổ quốc huyện Mù Cang Chải: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Mặt Trận Tổ quốc xã Hòa Định Đông (Phú Hòa, Phú Yên):Chung tay xây dựng nông thôn mới


Phát huy vai trò Ban công tác Mặt trận ở cơ sở

Các ban công tác Mặt trận (CTMT) ở khu dân cư giữ vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động người dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, biên giới chấp hành các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới…

Cán bộ Mặt trận xã Thanh An (huyện Ðiện Biên, tỉnh Điện Biên) vận động người dân bản Chiềng An tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa ở khu dân cư. 

Trong năm 2018, thực hiện vai trò, chức năng của mình, thành viên các ban CTMT khu dân cư trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã tổ chức nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân và đạt được một số kết quả tích cực với tổng cộng 30 ý kiến. Ðồng thời, thành viên các ban CTMT giữ vai trò nòng cốt ở cơ sở đã cùng MTTQ cấp trên xây dựng các mô hình điểm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gồm: “Mỗi hộ gia đình phải có 1 nhà tiêu hợp vệ sinh”; “Không thả rông gia súc, gia cầm”; “Di chuyển chuồng trại gia súc, gia cầm dưới gầm sàn nhà ở” và mô hình “Trồng rừng che phủ và bảo vệ đầu nguồn nước” (huyện Tủa Chùa); tổ chức cho 7.400 hộ ở 108/237 khu dân cư đăng ký xây dựng mô hình “5 không”; 12.280 hộ ở 176/237 khu dân cư ký cam kết tham gia mô hình “Tổ tự quản về vệ sinh môi trường”... Các ban CTMT cơ sở đã tổ chức cho nhân dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, vận động nhân dân thực hiện tốt quy ước, hương ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ. Ðồng thời, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao... đây được coi là hoạt động thiết thực, quan trọng trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào thi đua ở các khu dân cư.

Cùng với các tổ chức thành viên, ban CTMT luôn đi đầu trong việc vận động nhân dân tham gia ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, phát triển các ngành nghề, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế; chủ động hướng dẫn, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Nhờ đó, đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho lao động nông thôn, góp phần giảm hộ nghèo. Song song với phát triển kinh tế, công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các chính sách về dân tộc, tôn giáo của Ðảng và Nhà nước đến nhân dân được duy trì thường xuyên, liên tục. Các ban CTMT đã phối hợp với các đơn vị, tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang ở cơ sở tổ chức tuyên truyền vận động bà con các dân tộc thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; cảnh giác với những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, dưới sự chỉ đạo của MTTQ các cấp, ban CTMT ở cơ sở tập trung động viên nhân dân tham gia có hiệu quả chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục duy trì và xây mới các mô hình tự quản ở khu dân cư. Ðiển hình như TP. Ðiện Biên Phủ có 100% xã, phường, tổ dân phố, bản; 15.373 hộ gia đình, 67 cơ quan, 38 trường học ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự và đăng ký đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; huyện Tuần Giáo có 145/237 khu dân cư đăng ký mô hình “Tổ an ninh tự quản”, 9.791 hộ ký cam kết tham gia...

Trong thời gian tới, để phát huy tốt hơn nữa vai trò của các ban CTMT ở khu dân cư, đòi hỏi mỗi thành viên ban CTMT phải ý thức tốt vai trò của mình; tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm để có kỹ năng tuyên truyền, vận động. Cấp ủy Ðảng, chính quyền cơ sở cần quan tâm mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác này; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua nhằm khơi dậy lòng yêu nước, nội lực của cộng đồng dân cư trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Phạm Dương

Về đầu trang


 Mặt trận Tổ quốc huyện Mù Cang Chải: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Phát huy vai trò trung tâm khối đại đoàn kết các dân tộc, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã tăng cường tập hợp, vận động nhân dân phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện đề ra.

Lãnh đạo Huyện ủy và Ủy ban MTTQ huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái hỗ trợ nhân dân xã Nậm Có bị ảnh hưởng thiên tai.

Qua thực hiện các phong trào thi đua yêu nước: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, "Ngày vì người nghèo”… đã phát huy được sức mạnh và tinh thần tự quản của nhân dân, tạo động lực trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo cũng như phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. 

Để đẩy mạnh các phong trào thi đua, MTTQ đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể  thường xuyên xây dựng các chương trình phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với hộ nghèo, gia đình chính sách, vận động đóng góp Quỹ "Từ thiện nhân đạo”… 

Qua đó, các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh các phong trào thi đua như: Hội Cựu chiến binh (CCB) với Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, "3 xanh” tại xã Lao Chải; mô hình con em CCB không tảo hôn tại bản Có Thái, xã Cao Phạ; mô hình nuôi ong mật tại bản Háng Tâu, xã Púng Luông… Hội Phụ nữ, xây dựng các mô hình câu lạc bộ CLB:  "Phụ nữ không thả rông gia súc"; "Phụ nữ làm kinh tế giỏi"; "Phụ nữ với công tác khuyến nông"; "Phụ nữ với kiến thức pháp luật"… 

Hội Nông dân với mô hình tổ chức hội nghề nghiệp như: trồng cây sơn tra, ở xã Nậm Khắt; mô hình tự quản về vệ sinh môi trường tại bản Trống Tông, xã Chế Cu Nha; mô hình nuôi dê tại bản Mồ Dề, xã Mồ Dề… Đoàn Thanh niên, với mô hình tuyến đường xanh, sạch, đẹp tại tổ 5, thị trấn Mù Cang Chải; mô hình nuôi gà đen tại bản Mý Háng Tâu, xã Púng Luông; mô hình xóa nhà dột nát, hiến đất làm đường ở xã Nậm Có…
Từ thực hiện tốt 5 nội dung trọng tâm của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, sau nhiều năm triển khai, đến nay 100% thôn bản và 100% hộ gia đình dân tộc Mông  trong huyện đã ăn chung một tết Nguyên đán. Người chết được đưa vào quan tài và các nghi thức tang ma đã tổ chức theo nếp sống mới, đảm bảo vệ sinh. 

MTTQ cấp cơ sở còn hướng dẫn các khu dân cư xây dựng quy ước, hương ước trong việc thực hiện nếp sống văn hóa; ngăn chặn kịp thời các hành vi truyền đạo trái phép, vận động nhân dân không trồng cây thuốc phiện, người nghiện cai nghiện tại cộng đồng; tăng diện tích lúa vụ xuân và hạn chế trồng lúa nương chuyển sang trồng ngô. Sau nhiều năm triển khai, đến nay, trồng lúa xuân đã trở thành vụ chính của các xã, thị trấn, góp phần mỗi năm huyện giảm trên 7% hộ nghèo.

Thái Hưng

Về đầu trang


Mặt Trận Tổ quốc xã Hòa Định Đông (Phú Hòa, Phú Yên):Chung tay xây dựng nông thôn mới

Nhận thức rõ xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị, MTTQ xã Hòa Định Đông (huyện Phú Hòa) đã phát huy vai trò công tác Mặt trận trong đoàn kết, vận động nhân dân, đồng lòng, đồng sức thực hiện đạt hiệu quả chủ trương này.

Đẩy mạnh giúp đỡ người nghèo

Là xã thuần nông, người dân sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp là chính, vì vậy trước đây, Hòa Định Đông có tỉ lệ hộ nghèo khá cao. Để giúp dân thoát nghèo bền vững, Mặt trận xã tiến hành khảo sát, nắm bắt tình hình trong dân… Vấn đề được bà con đưa ra nhiều nhất đó là thiếu vốn, thiếu kiến thức về khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi.

Từ thực tế đó, ngoài việc trích từ Quỹ Vì người nghèo giúp đỡ người dân giải quyết những khó khăn trước mắt, Mặt trận xã cùng các tổ chức thành viên hướng dẫn bà con vay tín chấp ở các ngân hàng CSXH, NN-PTNT.

“Giống như một gia đình nghèo đông con, hộ nào cũng muốn vay nên chúng tôi đã thực hiện nghiêm túc việc xét các hoàn cảnh thực sự khó khăn nhưng phải đủ điều kiện để cho vay trước. Các hộ này phải có cam kết trả đúng kỳ, không để nợ xấu. Khi đã được vay vốn, phải biết sử dụng vốn đúng mục đích, không làm ảnh hưởng đến người vay sau. Đáng mừng là từ nguồn vốn vay, bà con chủ yếu đầu tư chăn nuôi bò, heo và các loại gia cầm, mang lại hiệu quả”, bà Trần Thị Kim Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hòa Định Đông cho biết.

Việc thứ hai đó là, Mặt trận xã phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng mở các lớp tập huấn, hội thảo đầu bờ cho bà con. Sau các lớp học này nhiều người áp dụng thành công các kiến thức đã học vào trồng trọt, chăn nuôi. Trường hợp chị Nguyễn Thị Lý là một ví dụ.

“Trước đây thấy người ta trồng cây gì thì mình trồng cây ấy, họ nuôi heo, gà thì mình cũng cứ thế mà nuôi. Do thiếu hiểu biết nên trồng cây hay nuôi con gì cũng bị thất bại. Từ khi tham dự các lớp tập huấn về chăn nuôi, tôi đã biết cách chăm sóc và chữa bệnh cho gia súc, gia cầm. Bây giờ muốn mở rộng sản xuất chăn nuôi tôi không còn lo ngại như trước nữa”, chị Lý chia sẻ.

Trong thực hiện cuộc vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo hàng năm, Hòa Định Đông luôn đạt và vượt các chỉ tiêu trên giao. Từ đầu năm đến nay, xã đã vận động được gần 12 triệu đồng, vượt chỉ tiêu trên giao năm 2018. Từ nguồn quỹ này cùng với sự phân bổ của các cấp, Mặt trận xã đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hàng chục ngôi nhà Đại đoàn kết, xóa nhà tạm. Trong năm 2017 đã sửa chữa và xây mới 4 nhà với mức hỗ trợ 7-40 triệu đồng/nhà. Đến nay toàn xã còn 50 hộ nghèo, giảm 21 hộ so với cuối năm 2017.

Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần

Nhờ đẩy mạnh công tác giảm nghèo, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững, phấn đấu trở thành hộ khá. Việc vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí về văn hóa nhận được sự đồng thuận cao. Hàng năm, các khu dân cư đều tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân gồm hai phần lễ và hội với nhiều trò chơi dân gian thu hút đông đảo người dân tham gia.

Qua đó thắt chặt tình đoàn kết thân ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Bên cạnh đó, vào các dịp lễ, Tết, Mặt trận phối hợp với Ban VH-TT xã tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với tinh thần vui tươi lành mạnh phục vụ nhân dân. Đồng thời vận động hội viên, đoàn viên thực hiện tốt các quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Được nâng cao nhận thức, người dân tự nguyện xây dựng cảnh quan môi trường luôn bảo đảm sáng, xanh, sạch, đẹp. Nhiều gia đình tự chỉnh trang cổng, tường rào, rong tỉa cây cối bảo đảm lối đi quang đãng. “Nhìn chung ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống văn hóa tinh thần được nâng cao. Hòa Định Đông có 1.261 hộ Gia đình văn hóa, đạt trên 95%; xã giữ vững 19/19 tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”, bà Phúc cho biết.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Phú Hòa Trần Văn Phương nhận xét: “Hòa Định Đông là đơn vị nhiều năm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã tích cực, năng động, sâu sát với nhân dân, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho toàn dân, xứng đáng được các cấp khen thưởng”.

HÀ ANH

Về đầu trang


Hải Dương: Chuẩn bị Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Hải Dương vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp xã của tỉnh tại xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà (nhiệm kỳ 2019 - 2024). Thời gian tổ chức đại hội dự kiến vào cuối tháng 10 năm 2018.

Căn cứ vào Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 04/1/2018 của Ban Bí thư về lãnh đạo Ðại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Ðại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, các văn bản hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, của Tỉnh ủy, theo đó năm 2019, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh sẽ tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam về khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Đại hội sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ vừa qua, xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ mới góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra; hiệp thương dân chủ cử Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ mới đảm bảo tính tiêu biểu, tính đại diện và tính thiết thực.

Theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thời gian tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp sẽ được tiến hành như sau: Đại hội MTTQ cấp xã thời gian tổ chức không quá 01 ngày, hoàn thành trong quý I năm 2019 (các địa phương có thể tổ chức đại hội điểm cấp xã từ quý IV năm 2018, thống nhất lấy nhiệm kỳ 2019 - 2024). Đại hội MTTQ cấp huyện thời gian tổ chức không quá 02 ngày, hoàn thành trong tháng 5 năm 2019. Đại hội MTTQ cấp tỉnh thời gian tổ chức không quá 03 ngày, hoàn thành trong tháng 7 năm 2019. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội vào tháng 9 năm 2019.

Để việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh được diễn ra đúng thời gian quy định, đảm bảo các nội dung được quy định trong Điều lệ MTTQ Việt Nam, sự chỉ đạo của Trung ương và cấp uỷ các cấp, sau khi thống nhất với Thường trực Huyện uỷ và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện Thanh Hà, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội điểm cấp xã của tỉnh tại xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà. Đại hội sẽ diễn ra trong thời gian 01 ngày, khoảng ngày 20 - 25/10/2018.

Trong thời gian từ nay đến khi tổ chức đại hội điểm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ phối hợp với Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện Thanh Hà chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, duyệt chương trình Đại hội; phối hợp với các cơ quan truyền truyền của tỉnh, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; chủ trì tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm sau khi đại hội điểm kết thúc để thống nhất việc tổ chức Đại hội MTTQ cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh.

Để thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội điểm MTTQ xã Tiến Tiến, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng 02 ngôi nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Tiến Tiến, huyện Thanh Hà (mỗi căn 50 triệu đồng)./.

Đoàn Thanh Nam (MTTQ tỉnh Hải Dương)

Về đầu trang


An Giang: Chăm lo mái ấm cho người nghèo

Chính quyền TP.Long Xuyên (An Giang) đã nỗ lực vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm giúp người dân nghèo có được ngôi nhà ấm cúng.

Cụ Nguyễn Thị Sơn (thứ 5 từ phải sang) vui mừng có căn nhà mới

Không còn sợ nắng mưa

Những ngày qua, ông Phạm Ngọc Toàn (45 tuổi, ngụ khóm Mỹ Thọ, P.Mỹ Quý. TP.Long Xuyên) cùng các con đã được giấc ngủ yên trong căn nhà mới, không còn lo cảnh nhà dột cột xiêu.

Ông Toàn kể, trước đây căn nhà của ông xuống cấp, hư mục, mỗi khi trời mưa nhiều chỗ thấm dột… nhưng không có tiền sửa. Mỗi ngày, ông Toàn đi làm lòi tói thuê, tiền công kiếm được không đủ trang trải cuộc sống nên chuyện cất lại nhà là điều không thể. Rồi một hôm chính quyền địa phương đến thông báo hộ ông được chọn xây Đại đoàn kết trị giá 51 triệu đồng, ông vui mừng khôn xiết…

Gần đó, cụ Nguyễn Thị Sơn (84 tuổi, ngụ khóm Mỹ Phú, P.Mỹ Quý) cũng rất vui mừng cùng con cháu dọn vào ở trong căn nhà mới trị giá trên 57 triệu đồng hồi tháng 7 vừa qua. Niềm vui với cụ Sơn không kể xiết bởi mấy năm qua mẹ con, bà cháu chen chúc trong căn nhà cũ nát.

Cụ Sơn sức khỏe yếu nên hai chân đi đứng khó khăn. Cụ có con nhưng con trai và con dâu bị bệnh nên không lo gì được cho mẹ già. Thế là mỗi ngày cụ phải gắng sức đi bán vé số dạo kiếm tiền nuôi thân, nuôi cháu nội. “Lo cái ăn đã quá khó khăn nói chi đến dư dả để sửa lại nhà mới”, cụ Sơn chia sẻ.

Như bao hộ khác, bà Nguyễn Thị Út (75 tuổi, ngụ khóm Mỹ Phú, P.Mỹ Quý) cảm thấy ấm lòng khi vừa được tặng căn nhà trị giá trên 53 triệu đồng và được lãnh đạo MTTQ VN tỉnh An Giang, lãnh đạo TP.Long Xuyên đến thăm hỏi, tặng quà. Bà Út bị mù hai mắt, hoàn cảnh khó khăn lại phải nuôi 3 đứa cháu ngoại đang độ tuổi ăn học. Mỗi ngày, bà mò cua ốc, hái rau kiếm sống cùng các cháu nhờ sự bảo bọc của chính quyền địa phương và tình thương hàng xóm. Căn nhà của bà theo thời gian xuống cấp, tuổi già sức yếu bà chỉ mong được có căn nhà đàng hoàng, yên ấm và nay niềm mơ ước đó đã thành hiện thực.

Hàng trăm người nghèo được tặng nhà

Cùng với việc xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, UBND TP.Long Xuyên cũng vừa bàn giao 2 khu dân cư (KDC) Đại đoàn kết tại P.Mỹ Thạnh (11 căn) và P.Mỹ Thới (18 căn) giúp các hộ nghèo không có đất, không có nhà ở được chỗ định cư yên ấm.

Ngoài ra, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 - 20.8.2018), UBND TP.Long Xuyên đã xây dựng 3 KDC Đại đoàn kết gồm: KDC Sông Hồng ở P.Mỹ Hòa mở rộng giai đoạn 1 xây dựng 42 căn, KDC Mỹ Thới giai đoạn 2 gồm 8 căn, KDC xã Mỹ Hòa Hưng 23 căn. Kinh phí xây dựng 3 KDC này trị giá trên 2 tỉ đồng do UBND TP.Long Xuyên vận động Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh An Giang, Công ty TNHH MTV khai thác và chế biến đá An Giang, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, Ban trị sự Phật giáo VN TP.Long Xuyên… đóng góp.

Theo UBND TP. Long Xuyên, trong 6 tháng đầu năm nay, Ủy ban MTTQ VN TP.Long Xuyên đã phối hợp các xã, phường hoàn thành cất mới 69 căn, sửa 6 căn nhà cho người nghèo với tổng kinh phí trên 3 tỉ đồng. Trong 6 tháng cuối năm, Ủy ban MTTQ VN TP.Long Xuyên sẽ tiếp tục vận động Quỹ Vì người nghèo, thẩm định và thực hiện cất mới nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo và hỗ trợ các phường, xã xây dựng KDC cho người nghèo ở các phường Mỹ Phước, Mỹ Thạnh, Mỹ Hòa và xã Mỹ Hòa Hưng theo kế hoạch năm 2018 để chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng; tiếp tục tổ chức vận động và tiếp nhận nguồn lực từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân, các tổ chức tôn giáo, dân tộc, tổ chức từ thiện tham gia đóng góp tiền của, ngày công lao động vào việc cất, sửa nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, các chương trình an sinh xã hội...

T.D

Về đầu trang


Thành phố Đà Nẵng: Kiểm tra thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc ở quận Ngũ Hành Sơn

Chiều 13/8, Đoàn kiểm tra số 02 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở thành phố Đà Nẵng do Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở quận Ngũ Hành Sơn, về thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc.

Theo báo cáo, thời gian qua Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở quận Ngũ Hành Sơn thường xuyên quan tâm chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung về thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định số 60/2013/NĐ-CP trên địa bàn quận. Ban Chỉ đạo quận đã làm tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho Quận ủy; thành lập các Đoàn kiểm tra thực hiện nội dung QCDC ở cơ sở và hình thức thực hiện dân chủ tại nơi làm việc ở các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Một số doanh nghiệp đã tôn trọng, bảo đảm các quyền dân chủ của người lao động tại nơi làm việc; quyền dân chủ được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật thông qua QCDC của doanh nghiệp; thực hiện công khai, minh bạch QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động và Nhà nước…Tuy nhiên, bên cạnh đó một số doanh nghiệp vẫn chưa chú trọng và quan tâm đúng mức đến việc triển khai thực hiện QCDC; chưa phối hợp tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng tiếp xúc, làm việc; công tác tuyên truyền trong các doanh nghiệp chưa thật sự sâu rộng đến người lao động; một số doanh nghiệp không chịu thành lập tổ chức công đoàn; công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp chưa phát huy vai trò trong việc tham mưu thực hiện dân chủ tại nơi làm việc…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên đánh giá cao kết quả đạt được, cũng như thẳng thắn nhìn nhận và đề xuất những vấn đề tồn tại cần quan tâm giải quyết của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở quận Ngũ Hành Sơn. Chủ tịch Đặng Thị Kim Liên cũng đề nghị Ban Chỉ đạo quận tiếp tục quan tâm hơn nữa việc tổ chức đoàn kiểm tra thực hiện QCDC ở các doanh nghiệp, cần có sự phối hợp giữa đoàn kiểm tra của ban chỉ đạo và đoàn kiểm tra liên ngành của quận, tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp; bên cạnh đó, cần phải xử phạt nghiêm đối với những doanh nghiệp chây ỳ, không thực hiện đúng tinh thần nội dung của Nghị định số 60/2013/NĐ-CP; tăng cường công tác tổ chức tập huấn, tuyên truyền các quy định của pháp luật và Nghị định số 60/2013/NĐ-CP đến các đối tượng quản lý doanh nghiệp, cũng như đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Thanh Tuyền

Về đầu trang


Khánh thành nhà "Đại đoàn kết" cho hộ dân ở địa bàn Đồn Biên phòng Vinh Xuân

Ngày 7/8, Bộ Chỉ huy BĐBP Thừa Thiên Huế phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức khánh thành và bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình bà Phan Thị Tớm, trú tại thôn Mai Vĩnh, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhà "Đại đoàn kết" được xây dựng với diện tích hơn 60m2, tường gạch, trần đổ bê tông có tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ 30 triệu đồng; Đồn Biên phòng Vinh Xuân, BĐBP Thừa Thiên Huế hỗ trợ 15 triệu đồng và ngày công xây dựng; phần còn lại do gia đình vận động bà con thân thích hỗ trợ.

Việc xây dựng "Đại đoàn kết" nhằm thực hiện tốt Cuộc vận động "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo", qua đó vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau thực hiện mục tiêu xóa nhà dột nát, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho đồng bào nơi biên giới, hải đảo.

Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân.

Ngọc Bình

Về đầu trang


Trưởng Ban công tác Mặt trận năng động

Có duyên và gắn bó với công tác Mặt trận hàng chục năm nay, ông Ngô Văn Côi (64 tuổi), Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp Kinh Năm Đất Sét, xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang luôn năng động trong công việc tích cực lao động để phát triển kinh tế gia đình, làm giàu cho xã hội.

Ông Côi tích cực gia tăng sản xuất để phát triển kinh tế gia đình.

Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi tìm về ấp Kinh Năm Đất Sét là hình ảnh người đàn ông tuổi lục tuần với giọng nói cởi mở, ấm áp, nhiệt tình và hiếu khách. Ở độ tuổi ấy, lẽ ra, như nhiều người khác, ông Ngô Văn Côi đã “nghỉ hưu” để hưởng phúc cùng con cháu. Tuy nhiên, tâm niệm của ông hễ còn sức khỏe là còn lao động, không nên ỷ lại, sống phụ thuộc. 

Ông Côi được đánh giá là cán bộ ấp tận tụy, gương mẫu, hết lòng vì công tác Mặt trận và hoạt động xã hội. Trong công tác, ông không bao giờ từ chối nhiệm vụ được phân công, không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng hỗ trợ, giúp người dân địa phương làm đủ mọi việc như, cùng người dân phát quang bụi rậm, trồng hàng rào cây xanh tạo cảnh quang, trồng mắm ven sông chống sạt lở…

Theo ông Côi, là cán bộ Mặt trận, phải rất gần gũi với người dân, không nên tự áp đặt trong công việc. “Muốn người dân địa phương làm theo mình, điều trước tiên mình phải gương mẫu. Muốn triển khai việc gì thì mình phải làm trước tiên. Thấy được lợi ích, hiệu quả từ việc mình làm, lâu dần người dân sẽ có ý thức và làm theo”, ông Côi chia sẻ.

Từ tâm niệm đó bản thân ông không ngừng nỗ lực học tập và làm theo tấm gương, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều đó, được thể hiện qua những việc làm thiết thực như vận động quỹ hùn vốn để hỗ trợ cho người nghèo có vốn để làm ăn, phát triển kinh tế; hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm, con giống trong trồng trọt, chăn nuôi; vận động người dân xây dựng lò đốt rác và tháo dỡ nhà tiêu trên sông…

Những việc làm của ông Côi tuy nhỏ nhưng đã mang lại hiệu ứng mạnh mẽ đối với các công tác tại địa phương. Hễ ai gặp khó khăn, bệnh tật cần giúp đỡ, ông Côi luôn sẵn sàng “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động người dân quyên góp, ủng hộ. 

Là người dân sống cùng địa phương, đồng thời chứng kiến nhiều việc làm thiết thực của ông Côi, ông Nguyễn Hoàng Bé (70 tuổi), ngụ ấp Kinh Năm Đất Sét, nhìn nhận: “Ông Côi là người cán bộ Mặt trận năng động, tận tụy trong công tác. Những việc làm, đóng góp của ông Côi xứng đáng là tấm gương để học tập và noi theo”. 

Ở địa phương ông Côi còn được người dân nể phục vì đức tính siêng năng chịu khó, luôn tích cực lao động, tăng gia sản xuất để phát triển kinh tế gia đình. Hiện gia đình ông Côi đang trồng một liếp dừa xiêm lùn với khoảng chục gốc, đang bắt đầu cho trái, dự sẽ cho thu nhập cao. Bên cạnh đó, ông Côi còn trồng thanh long, rau màu để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. 

Với những đóng góp tích cực cho địa phương, nhiều năm liền ông Ngô Văn Côi được MTTQ xã, huyện đánh giá cao và tặng nhiều giấy khen vì có thành tích tốt trong công tác Mặt trận tại cơ sở. 

Khái Trân

Về đầu trang


Quảng Ngãi phát động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ các cấp

Sáng 16/8, tại TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ phát động đợt thi qua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp (nhiệm kỳ 2019-2024) tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX MTTQ Việt Nam. 

Đến dự lễ phát động có, ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi cùng các đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố trong tỉnh.

Phát biểu lễ phát động, ông Nguyễn Cao Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa của lễ phát động. Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức nâng cao chất lượng cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh” gắn với phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Quảng Ngãi chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020; CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tích cực vận động quỹ “Vì người nghèo”…triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động...

Nội dung phát động thi đua gồm: Thực hiện quán triệt chỉ thị 17 của Ban Bí thư và Chỉ thị 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 6/7/2011 của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân thời kỳ mới; Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Một số vần đế về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Tổ chức tổng kết đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024…

Tấn Thành - Chí Đại 

Về đầu trang


Mặt trận các cấp tỉnh Quảng Ngãi: Chung sức xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, mặt trận các cấp trong tỉnh đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

Năm 2018, xã Phổ Thuận (Đức Phổ) đăng ký với tỉnh sẽ về đích NTM. Để góp sức cùng với địa phương hoàn thành mục tiêu trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Phổ đã hỗ trợ xã Phổ Thuận nhiều nội dung mà địa phương đang cần.

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Đức Phổ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giúp xã Phổ Thuận giải quyết một số vụ việc khiếu nại tố cáo, tranh chấp đất đai. Để góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tập trung hỗ trợ bò giống, giúp người dân có sinh kế lâu dài; đồng thời phối hợp với xã Phổ Thuận duy trì mô hình “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông” tại khu dân cư số 1, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Nhờ sự giúp đỡ của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và sự vào cuộc tích cực của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng các hội, đoàn thể, nên đến nay xã Phổ Thuận đã đạt 15/19 tiêu chí NTM. Từ nay đến cuối năm 2018, xã sẽ hoàn thành các tiêu chí còn lại để về đích NTM. Chủ tịch UBND xã Phổ Thuận Nguyễn Quang Thống cho biết: “Có những việc mà nếu không có sự vào cuộc của MTTQ xã và các hội, đoàn thể thì khó có thể hoàn thành. Đơn cử như giai đoạn 2016 - 2018, xã đã vận động 100% hộ dân đồng ý tham gia dồn điền đổi thửa, với gần 500ha (trong tổng số 600ha). Trong quá trình xây dựng NTM, nhân dân trong xã đã tích cực tham gia hiến đất, góp tiền, góp ngày công để mở rộng các tuyến đường, nên đến nay hầu hết các tuyến đường trong xã đều được bê tông...”.

Thời gian qua, để giúp các địa phương trong xây dựng NTM, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Phổ đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền về Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại 4 xã; khảo sát, chọn điểm để xây dựng kế hoạch triển khai điểm công tác phòng, chống mại dâm tại 2 xã Phổ Châu và Phổ Cường; duy trì các mô hình “Tổ tự quản về an toàn giao thông” tại xã Phổ Quang; “Khu dân cư hộ gia đình có hố xử lý rác thải sinh hoạt” tại xã Phổ Nhơn...
Nói về xây dựng NTM trên địa bàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đức Tân (Mộ Đức) Trần Sinh Văn Quốc cho biết, để đưa xã trở thành địa phương đầu tiên của huyện về đích NTM vào năm 2015, MTTQ xã và các đoàn thể chính trị, xã hội đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của chương trình, giúp người dân hiểu quyền lợi, trách nhiệm trong xây dựng NTM; hướng dẫn mặt trận thôn và các tổ chức thành viên thực hiện, lồng ghép nội dung tuyên truyền xây dựng NTM vào các hội nghị, buổi sinh hoạt hoặc gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Nhờ đó, người dân đã tích cực tham gia...

Theo Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Phổ Nguyễn Thị Lệ Thúy, mặt trận các cấp trong huyện đã phát huy vai trò trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp ngày công, đất đai, tiền, với giá trị trên 7 tỷ đồng để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn. Đặc biệt, chủ trương dồn điền, đổi thửa xây dựng cánh đồng lớn đã được nhân dân đồng tình, hưởng ứng tích cực.

NG.TRIỀU 

Về đầu trang


Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên: Phổ biến công tác giám sát và phản biện xã hội cho cán bộ Mặt trận các cấp

Ngày 16/8, tại hội trường UBND TP Tuy Hòa, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác giám sát và phản biện xã hội (GSVPBXH) cho cán bộ, công chức Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Theo đó, các học viên được quán triệt Quyết định 217, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành quy chế GSVPBXH của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể, chính trị - xã hội; Thông tri 28, ngày 17/4/2014 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số điều của quy chế GSVPBXH của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đồng thời quán triệt Nghị quyết liên tịch 403 ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định chi tiết các hình thức GSVPBXH của MTTQ Việt Nam; Thông tri 23 ngày 21/7/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn một số điểm trong quá trình thực hiện quy trình GSVPBXH của MTTQ Việt Nam; Quyết định 99 ngày 3/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định 124 ngày 2/2/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về giám sát MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên…

Lớp tập huấn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GSVPBXH của cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong thời gian tới.

V.L

Về đầu trang


Tập trung giải quyết kiến nghị sau giám sát

Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh: 5 năm qua, việc kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng thực hiện các kiến nghị sau giám sát được Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tập trung giải quyết nhằm tránh tình trạng “đánh trống bỏ dùi”, tạo niềm tin trong nhân dân.

Hiệu quả thiết thực

Theo ông Phạm Hoàng Sơn, ở cấp tỉnh sau giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh kiến nghị 71 nội dung đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương. Đến nay hầu hết các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã khắc phục những tồn tại, hạn chế, kiến nghị mà Đoàn giám sát đã nêu, một số nội dung được các cơ quan, đơn vị khắc phục ngay như:  Công ty Than Núi Hồng tổ chức vét bùn lắng tại các hồ lắng và rãnh gom nước mặt. Làm hồ sơ báo cáo nguồn chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường. Cải tạo các hồ lắng nước thải. Sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị, xe máy đúng kỳ hạn. Đầu tư, đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

Cùng với đó, Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên đã xử lý ngay lượng bóng đèn huỳnh quang thải ra. Treo bảng hướng dẫn quy trình vận hành xử lý nước thải của bệnh viện tại vị trí dễ quan sát. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư nâng cấp bệnh viện nhằm sớm đưa công trình vào sử dụng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

Đặc biệt, UBND huyện Đồng Hỷ đã công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục hành chính, văn bản pháp luật, đặc biệt là các lĩnh vực như đất đai, đầu tư, xây dựng cơ bản…Rà soát, thu hồi các văn bản ban hành không đúng thẩm quyền. Chỉ đạo UBND thị trấn Chùa Hang, công dân Đinh Viết Thống và các cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc Bản án số 40/2009 của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 

Đối với các chuyên đề giám sát khác, UBND các huyện đã thực hiện tiếp thu, chỉ đạo các ban ngành, địa phương thực hiện các nội dung: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp trong việc rà soát, lập, cấp, đổi thẻ và khám, chữa bệnh cho người nghèo; Gộp Ban Chỉ đạo giảm nghèo và Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới thành một Ban chỉ đạo chung (như Ban chỉ đạo của Trung ương và tỉnh); Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyên môn thực hiện công tác quản lý về ATTP thuộc lĩnh vực quản lý của ngành nông nghiệp theo phân cấp của UBND tỉnh...

Những kiến nghị cụ thể

Ông Phạm Hoàng Sơn cũng cho biết: Trong 5 năm qua, sau giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện kiến nghị 256 nội dung đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương. Đến nay các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương cơ bản đã khắc phục những tồn tại, hạn chế, kiến nghị mà Đoàn giám sát đã nêu như: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương; Kiểm tra, rà soát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công; Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội để thực hiện tốt các quy định của pháp luật về Bảo hiểm y tế; Bổ sung các biểu mẫu, sổ sách nghiệp vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã; Kiểm tra, giám sát việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực trong xây dựng NTM...

Sau giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã đã kiến nghị đến các cơ quan, địa phương 2.546 kiến nghị liên quan đến: Việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021;  Việc thực hiện công khai các nội dung để nhân dân biết theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Việc tổ chức vận động thu, quản lý, chi các loại quỹ của các xóm; Việc  tiếp công dân, bình xét hộ nghèo, cận nghèo; Việc thực hiện các chính sách của Nhà nước về hỗ trợ nông dân trong sản xuất....Các kiến nghị của Đoàn giám sát được các cơ quan, đơn vị tiếp thu và chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn chỉ đạo các Ban TTND, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban Công tác Mặt trận tổ chức giám sát và vận động nhân dân tham gia giám sát theo quy định. Trong 5 năm, các Ban TTND thực hiện 1.843 cuộc giám sát, các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện 3.319 cuộc giám sát về các nội dung: Thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Thực hiện các chế độ, chính sách; Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Thi công các công trình xây dựng cơ bản tại địa phương, giám sát xây dựng nông thôn mới... Qua thanh tra giám sát đã kiến nghị các cơ quan, đơn vị 352 việc, đến nay đã cơ bản giải quyết xong theo đúng thẩm quyền.

Ông Phạm Hoàng Sơn khẳng định: Trong 5 năm qua, hoạt động giám sát của Mặt trận tỉnh Thái Nguyên có nhiều đổi mới và đạt nhiều kết quả tốt. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm trên một số lĩnh vực đã được phát hiện và kiến nghị với UBND, các cơ quan, đơn vị xem xét và tập trung giải quyết kịp thời. Đặc biệt việc kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng thực hiện các kiến nghị sau giám sát được Mặt trận coi trọng, tập trung giải quyết nhằm tránh tình trạng “đánh trống bỏ dùi”, tạo niềm tin trong nhân dân.        

Hải Nhi

Về đầu trang


Tiền Giang: Hội Thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam) tham gia chương trình an sinh xã hội

Ngày 13 và 18/8/2018 vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang cùng Hội thánh Tin lành Việt nam (Miền Nam) và các chi hội tổ chức bàn giao các công trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đăng ký hoạt động ngay từ đầu năm 2018 được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất, Hội đã xây dựng hoàn thành và bàn giao 7 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo (huyện Tân Phước 2 căn, Thị xã Cai Lậy 1 căn, huyện Cai Lậy 1 căn, Thành phố Mỹ Tho 3 căn) mỗi căn trị giá 35 triệu đồng; bàn giao 8 hồ nước cho các trường gồm: 4 hồ chứa nước cho Trường mầm non Mỹ Phước Tây; 4 hồ chứa nước cho trường Tiểu học Đặng Văn Bê, mỗi hồ nước được xây dựng với 5m3 nước trị giá 6.000.000đ/hồ. Tổng kinh phí hoạt động là 293.000.000đ (Hai trăm chín mươi ba triệu đồng). Kinh phí hoạt động này được Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam) hỗ trợ trực tiếp.

Ngoài ra, theo kế hoạch Hội sẽ tiếp tục xây dựng 3 cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng tại huyện Cai Lậy, huyện Châu Thành, huyện Tân Phú Đông.

Huỳnh Hải UB MTTQ Tiền Giang

Về đầu trang


Phát huy vai trò giám sát của nhân dân

Theo MTTQ TP Hà Nội, những năm qua, hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân (TTND) và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) đã góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, hạn chế thất thoát lãng phí, nâng cao chất lượng các công trình. 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội cho biết, để phát huy hiệu quả vốn đầu tư trong xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân, Ủy ban MTTQ thành phố đã hướng dẫn MTTQ các quận, huyện củng cố, kiện toàn các hoạt động của Ban GSĐTCCĐ ở từng địa phương. 

Thông qua việc giám sát, các Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ đã phát hiện và kiến nghị với chính quyền cơ sở trong việc ban hành và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, quyết định phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, giúp cho cấp ủy, chính quyền kịp thời điều chỉnh những thiếu sót trong quá trình chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. 

Theo đó, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2018, các Ban TTND đã tổ chức 4.014 cuộc giám sát, phát hiện và kiến nghị với chính quyền các cấp, các cơ quan có thẩm quyền 973 vụ việc; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi 80.571m2 đất và 210 triệu đồng… 

Tiêu biểu như xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây qua giám sát đã phát hiện sai phạm trong việc san ủi đất nông nghiệp, lấn chiếm đất công ở trạm y tế cũ ở thôn Đồng Trạng và đã báo cáo với chính quyền địa phương kịp thời xử lý. Đồng thời giám sát việc bầu cử trưởng thôn của thôn Ngọc Kiên đảm bảo đúng luật, đúng quy trình, công khai dân chủ. 

Ban TTND phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng cũng làm tốt các hoạt động thanh tra, qua giám sát Ban TTND phường đã phát hiện phòng 407 A13 tập thể Kinh tế quốc dân có 2 cụ nhặt ve chai đồng nát chất đầy nhà gây nguy cơ cháy nổ rất lớn. Ban TTND đã kiến nghị với UBND phường phối hợp xử lý, bốc dỡ toàn bộ phế liệu đưa ra ngoài.

Ban TTND phường cũng đồng thời phối hợp với y tế phường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn, đã phát hiện 2 cơ sở cơm bình dân không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm để UBND phường xử lý, giải quyết. Ngoài ra, các Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ còn phối hợp giám sát trên các lĩnh vực như: Quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai, thực hiện dân chủ ở cơ sở và các lĩnh vực khác. 

Là một trong những quận trung tâm của thành phố làm tốt công tác giám sát các công trình xây dựng, ông Lâm Anh Tuấn, Chủ tịch UB MTTQ quận Hai Bà Trưng cho biết, hoạt động của Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ của 20 phường đứng chân trên địa bàn đã phát huy được vai trò tích cực khi thực hiện giám sát.

Thông qua các hoạt động giám sát cho thấy việc thực hiện các chế độ, chính sách từ cơ sở đã đảm bảo đúng, đủ, kịp thời. Ban GSĐTCCĐ đã tham gia giám sát 88 dự án đầu tư trên địa bàn và các công trình xây dựng bằng nguồn vốn của nhân dân, kịp thời khắc phục hạn chế để nâng cao tuổi thọ các công trình. 

Theo ông Dương Cao Thanh, Phó Chủ tịch UBMTTQ thành phố Hà Nội, hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ đã đi vào những vấn đề trọng tâm, bức xúc của đời sống xã hội, những dự án có ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống nhân dân, những văn bản quy phạm pháp luật, những chính sách mới được Nhà nước, thành phố và địa phương ban hành…Qua việc làm tốt các hoạt động giám sát đã tạo được lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền địa phương. 

Để phát huy hiệu quả hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng, ông Dương Cao Thanh cho rằng, trong thời gian tới, các Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ sẽ tập trung rà soát và cụ thể hóa những nội dung trọng tâm giám sát, đảm bảo thiết thực, hiệu quả như giám sát các công trình, dự án trong chương trình xây dựng nông thôn mới, các công trình chỉnh trang đô thị, cải tạo lòng đường, vỉa hè; giám sát các công trình, dự án đầu tư xây dựng phục vụ đời sống dân sinh tại cơ sở...

     Tuệ Phương

Về đầu trang


Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên Ðẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện các cuộc vận động

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp tỉnh Điện Biên luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cho biết: Từ đầu năm đến nay, công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân luôn được ủy ban MTTQ các cấp duy trì. MTTQ và các tổ chức thành viên thường xuyên tuyên truyền, phổ biến và thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo của Ðảng và Nhà nước đến nhân dân; tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc, đồng bào theo đạo thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, sống “Tốt đời, đẹp đạo”; tuyên truyền về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Trong 6 tháng đầu năm, MTTQ tỉnh đã phối hợp với chính quyền huyện Tủa Chùa tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Chương trình Chuyên đề xóa bỏ hủ tục, thu hút 6.500 lượt người tham gia; hướng dẫn một số hoạt động của Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố trong dịp Ðại lễ Phật đản. Ðồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung công tác liên quan đến tà đạo “Giê Sùa”, “Hội thánh đức chúa trời”…

Thực hiện các văn bản của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan liên quan tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền các nội dung của cuộc vận động. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành kế hoạch và tổ chức hội nghị sơ kết việc triển khai điểm thực hiện cuộc vận động tại bản Hạ, xã Thanh Nưa (huyện Ðiện Biên) và bản Na Nát, phường Na Lay (TX. Mường Lay). Ðến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã tổ chức triển khai điểm thực hiện cuộc vận động tại 51 khu dân cư (trong đó, 8 điểm lựa chọn thực hiện nội dung về phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo; 2 điểm lựa chọn nội dung xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa; 33 điểm lựa chọn nội dung bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; 8 điểm lựa chọn thực hiện nội dung về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội) thuộc 22 xã, phường, thị trấn thu hút 4.252 hộ tham gia.

Ðể cuộc vận động đạt hiệu quả, có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, tạo sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, MTTQ các cấp thường xuyên tổ chức kiểm tra nhằm đánh giá kết quả hoạt động của các mô hình, từ đó, nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả trong cộng đồng dân cư. MTTQ huyện Tủa Chùa xây dựng 3 mô hình điểm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (trong đó, 1 mô hình về “Mỗi hộ gia đình phải có 1 nhà tiêu hợp vệ sinh” và “Không thả rông gia súc, gia cầm” tại thôn Huổi Lếch, xã Mường Báng (huyện Tủa Chùa); 1 mô hình về “Di chuyển chuồng trại gia súc, gia cầm dưới gầm sàn nhà ở” tại đội 6, xã Mường Báng; mô hình về “Trồng rừng che phủ và bảo vệ đầu nguồn nước” tại thôn Ðông Phi 2). MTTQ huyện Tuần Giáo phát động, tổ chức cho 108/237 khu dân cư đăng ký xây dựng mô hình “5 không” với 7.400 hộ ký cam kết thực hiện; 176/237 khu dân cư đăng ký mô hình “Tổ tự quản về vệ sinh môi trường” thu hút 12.280 hộ ký cam kết. MTTQ TX. Mường Lay với mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”...

Quang Long

Về đầu trang


Đồng Nai: Sửa chữa, bàn giao 20 căn nhà cho đồng bào dân tộc ít người

Ngày 18/8, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai Huỳnh Văn Tới đã trao quyết định bàn giao sửa chữa nhà theo Chương trình 134 của Nhà nước cho các hộ đồng bào dân tộc ít người tại xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ.

Trước đó, qua khảo sát của huyện Cẩm Mỹ, 20 căn nhà của các hộ đồng bào Chơ ro xã Xuân Mỹ được xây dựng theo Chương trình 134 của Nhà nước từ năm 2004 đã bị hư hỏng, xuống cấp. Đến nay, sau 2 tháng thi công, các ngôi nhà đã hoàn thành việc sửa chữa, nền nhà được lát gạch bông, thay mái tôn, đồng thời quét sơn lại toàn bộ. Tổng kinh phí dành cho đợt sửa chữa nhà 134 lần này là 487 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban MTTQ tỉnh vận động Chùa Bửu Quang (huyện Xuân Lộc) 300 triệu đồng; Quỹ vì người nghèo MTTQ tỉnh hỗ trợ 100 triệu đồng, phần còn lại do huyện Cẩm Mỹ hỗ trợ.

Cùng dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai đã trao 20 nồi cơm điện, 20 phần gạo cho các hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà.        

Đ.Tài

Về đầu trang


Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Thực hiện Thông tri số 10/TTr-MTTW-BTT ngày 8-7-2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh (ĐTVM)”, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền các cấp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh triển khai CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDNTM, ĐTVM” ở tất cả các cấp; chọn và chỉ đạo 2 huyện: Thọ Xuân, Nga Sơn làm điểm chỉ đạo XDNTM.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao tiền hỗ trợ làm nhà cho các hộ dân huyện Yên Định bị ảnh hưởng do đợt mưa lũ tháng 10-2017. 

Phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình XDNTM tổ chức 8 lớp tập huấn cho MTTQ các cấp và trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư về triển khai CVĐ; hướng dẫn quy trình lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả XDNTM. Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU trong hệ thống và các tổ chức thành viên, ban hành hướng dẫn hiệp thương phối hợp thống nhất thực hiện CVĐ; phân công các tổ chức thành viên căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đăng ký các công trình, mô hình XDNTM, ĐTVM.

Thông qua triển khai tổ chức thực hiện CVĐ, MTTQ các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích phát triển sản xuất theo hướng tăng cường liên kết, liên doanh trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; kêu gọi sự tham gia của các doanh nghiệp liên kết với tổ hợp tác, HTX; tích cực dồn điền đổi thửa, sản xuất theo cánh đồng mẫu lớn; hình thành các trang trại tổng hợp, phát huy lợi thế cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng địa phương cơ sở. Đồng thời, tuyên truyền nhân dân đẩy mạnh khôi phục, phát triển các làng nghề, ngành nghề truyền thống để thu hút lao động nông thôn. Phong trào hiến đất, hiến tài sản, góp công, góp của XDNTM diễn ra sôi nổi ở cơ sở, khu dân cư.

Là 1 trong 2 huyện được Ủy ban MTTQ tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo thực hiện Thông tri số 10 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDNTM, ĐTVM”, qua hơn 1 năm triển khai thực hiện, CVĐ đã được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ngành huyện Nga Sơn quan tâm và từng bước trở thành phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong nhân dân. 5 nội dung CVĐ thiết thực, phù hợp với các tiêu chí XDNTM, ĐTVM, động viên các tầng lớp nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm cho người lao động, giảm nghèo bền vững; khơi dậy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, tạo nên sức mạnh đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân. Hơn 1 năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” 2 cấp đã huy động được 2 tỷ 161 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này đã làm mới, sửa chữa 123 nhà Đại đoàn kết và tặng thẻ bảo hiểm y tế, quà tết cho hộ nghèo. MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân hiến trên 10,6 ha đất, tự nguyện phá dỡ tường rào, chỉnh trang, xây mới nhà, cổng, công trình vệ sinh và đóng góp hàng nghìn ngày công, hơn 35 tỷ đồng cùng với nguồn ngân sách Nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống. Đến nay, toàn huyện đạt bình quân 17,08 tiêu chí/xã; 15 xã, trong đó có 2 xã là điểm chỉ đạo của mặt trận và 128 thôn đạt chuẩn NTM.

Theo số liệu thống kê của Ủy ban MTTQ tỉnh, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2018, MTTQ các cấp đã phối hợp vận động nhân dân hiến 33.400 m2 đất, đóng góp trên 56.000 ngày công, trị giá trên 11,2 tỷ đồng; sửa chữa và làm mới 72 km đường giao thông nông thôn, bê tông hóa 52 km đường giao thông; nạo vét 68 km kênh mương nội đồng. Phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình điểm bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư như:  “Tổ tự quản về bảo vệ môi trường”;  “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”; mô hình lò xử lý rác thải;  phát quang bụi rậm, bảo đảm an toàn hành lang  giao thông 645 km đường liên xã, liên thôn; xử lý 4.364 m3 rác thải...

Có thể nói, CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDNTM, ĐTVM” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động đã được MTTQ các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện từng bước có hiệu quả. Các chỉ tiêu thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM đạt và vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất, chăn nuôi phát triển rõ rệt, các địa phương đã tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa giống mới có năng suất, chất lượng vào sản xuất; các mô hình chăn nuôi nông hộ chuyển dịch theo hướng an toàn, bền vững ngày càng nhiều. MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, giảm nghèo cho hội viên, đoàn viên, tạo nhiều công ăn, việc làm, thu nhập cho người nghèo, nhất là đối với khu vực vùng sâu, xa và bãi ngang, ven biển.

Phan Nga

Về đầu trang


Phát huy mô hình tự quản ở khu dân cư

Để phát huy tinh thần tự quản của nhân dân, mô hình khu dân cư (KDC) tự quản thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, được hệ thống MTTQ các cấp của tỉnh Tuyên Quang triển khai đồng bộ. Theo đó, trong năm 2018, mỗi xã, phường, thị trấn phải có ít nhất 2 KDC xây dựng được mô hình tự quản hoạt động nề nếp, hiệu quả. 

Với xã Phúc Thịnh (huyện Chiêm Hóa) mô hình KDC thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường do Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh thực hiện thí điểm tại các thôn Trung Tâm, Đồng Lũng đang phát huy hiệu quả. 

Sau gần một năm hoạt động, 100% hộ gia đình thôn Trung Tâm, 88% hộ gia đình thôn Đồng Lũng có 3 công trình hợp vệ sinh và được sử dụng nguồn nước sạch; 100% hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm bảo đảm vệ sinh, an toàn, xây dựng hệ thống hầm bể bioga, không xả nước thải trực tiếp ra môi trường. 

Cùng với đó, nhóm nòng cốt đã vận động nhân dân nâng cao ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh, không vứt phế thải, vỏ bao bì thuốc trừ sâu trên mặt đồng ruộng... Các hộ trong thôn còn tự nguyện đóng góp tiền xây dựng tuyến đường điện thắp sáng đường làng ngõ xóm; đóng góp kinh phí, ngày công để cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, ao hồ sinh thái, làm đường bê tông nội đồng. Trong đó, nhân dân thôn Trung Tâm đã tự nguyện đóng góp tiền xây dựng 700 m đường điện ngõ xóm; thôn Đồng Lũng đã vận động nhân dân đóng góp ngày công, vật liệu làm 1 km đường bê tông nội đồng liền với khu dân cư và 205 m cấu kiện kênh mương đúc sẵn.

Không chỉ ở xã Phúc Thịnh, những ngày gần đây, nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố Tuyên Quang cũng đang tất bật thành lập mô hình tự quản tại địa phương. 

Ông Lê Thanh Tùng-Trưởng ban Công tác Mặt trận KDC thôn 6, xã Đội Cấn (TP Tuyên Quang) cho biết, xuất phát từ tình hình thực tiễn của thôn, Ban Công tác Mặt trận thôn lựa chọn thành lập tổ tự quản gắn với thực hiện bảo vệ môi trường, xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp. 

Hiện nay, tổ tự quản đã hoàn tất các bước thành lập để chuẩn bị ra mắt tổ tự quản ở thôn. Sau khi ra mắt, tổ tự quản có trách nhiệm tuyên truyền, vận động các hộ dân thực hiện bảo vệ môi trường thông qua việc phân loại thu gom rác thải, đổ rác đúng nơi quy định, định kỳ tổ chức cho bà con nhân dân thực hiện vệ sinh đường làng, ngõ xóm; thực hiện việc tu sửa định kỳ hệ thống đường điện thắp sáng đường quê để đảm bảo cho đường làng, ngõ xóm luôn sáng - xanh - sạch - đẹp...

Để thành lập mô hình tổ tự quản, căn cứ vào hướng dẫn của UB MTTQ tỉnh và MTTQ thành phố, nhiều xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình KDC tự quản thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ông Nguyễn Chí Khiêm- Chủ tịch UBMTTQ xã Đội Cấn cho biết, khi thực hiện các mô hình này, xã đã lựa chọn xây dựng 3 tổ tự quản tại 3 KDC gồm: Tổ tự quản thực hiện các quy định về việc cưới, việc tang trên địa bàn tại thôn Vôi Thủy; tổ tự quản bảo vệ môi trường, xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp tại thôn 6; tổ tự quản liên kết sản xuất, giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững tại thôn Tân Tạo. Đến nay, các Ban Công tác Mặt trận tại các thôn đã hoàn tất thủ tục để chuẩn bị cho ra mắt các tổ tự quản phục vụ nhân dân. 

Chia sẻ với chúng tôi, ông Đỗ Minh Tân - Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Tuyên Quang cho biết, việc xây dựng các mô hình tự quản nhằm tập hợp, đoàn kết và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên nhân dân chủ động chung tay, góp sức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh. 

Để phát huy tốt vai trò của hệ thống MTTQ cơ sở, các địa phương cần xác định rõ khái niệm và bản chất của mô hình tự quản. Mọi phong trào phải bắt đầu từ nhân dân, các mô hình tự quản ở KDC phải trở thành phong trào tự nguyện, tự giác, tự quyết, tự chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó, hoạt động phải theo quy chế, mang lại lợi ích cho nhân dân, được người dân đồng tình, ủng hộ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Về quy mô tổ chức, phạm vi và lĩnh vực hoạt động sẽ linh hoạt tùy thuộc vào điều kiện và tình hình thực tế ở từng địa phương, phát huy tính chủ động và sáng tạo ở cơ sở. 

Những mô hình KDC tự quản tại địa bàn dân cư đang phát huy hiệu quả đã góp phần quan trọng giúp hệ thống MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh các phong trào, các cuộc vận động đi sâu, đi sát quần chúng nhân dân hơn. 

Phượng Hưng

Về đầu trang


Thêm nhiều nhà đại đoàn kết tặng các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Từ năm 2015 đến nay, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc đã vận động các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm ủng hộ hàng chục tỷ đồng để chăm lo Tết và xây dựng nhà đại đoàn kết (ĐĐK) tặng các hộ nghèo. Đặc biệt, nhân Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng Vĩnh Tường, từ số tiền hỗ trợ của Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, huyện Vĩnh Tường đã xây mới và sửa chữa 18 nhà ĐĐK với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng tặng các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

 

Đồng chí Lê Minh Thịnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Tường và lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ huyện trao nhà đại đoàn kết tặng gia đình ông Cao Văn Bế, thôn Cẩm Triền, xã Kim Xá (Vĩnh Tường)

Trong ngôi nhà mới rộng rãi, sạch sẽ, bà Nguyễn Thị Thân, thôn Hoàng Xá Ngược, xã Vĩnh Thịnh vui mừng cho biết: "Mùa mưa năm nay, tôi không còn nơm nớp lo nhà đổ, không phải che, hứng khi trời đổ mưa vì ngôi nhà cũ quá dột nát. Năm nay, tôicũng không còn phải đón Tết trong giá lạnh. Ngôi nhà thực sự là niềm mơ ước lớn đối với tôi".

Cách đây 3 tháng, ai biết cũng phải chạnh lòng trước hoàn cảnh của bà Thân. Bà sinh được 3 người con, nhưng do kinh tế khó khăn, cô con gái út đã phải đi làm con nuôi cho một gia đình khác. Chồng mất đã hơn 20 năm, niềm hy vọng lớn nhất của bà Thân là người con trai cũng không may bị tai nạn giao thông và qua đời. Bà Thân tuổi đã cao, ngày càng yếu, không còn sức lao động. Do đó, ngôi nhà dù đã xuống cấp, xập xệ, ẩm thấp, phần mái dột nát... nhưng bà Thân cũng không có tiền để sửa chữa, chứ nói gì đến xây mới.

Biết được hoàn cảnh của bà Thân, từ số tiền hỗ trợ của Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Tường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý kinh phí hỗ trợ, giám sát quá trình xây dựng, đồng thời, vận động bà con lối xóm hỗ trợ ngày công dọn dẹp mặt bằng, xây tặng bà Thân một ngôi nhà cấp 4 khang trang (gồm 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 gian bếp và công trình vệ sinh khép kín) mái lợp ngói, nền lát gạch hoa với kinh phí 100 triệu đồng.

Nhân dịp khánh thành và trao tặng nhà, Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn còn tặng bà Thân 1 sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng, giúp bà giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ông Lê Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Tường cho biết: "Trường hợp gia đình bà Thân chỉ là 1 trong 18 hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện được xây mới và sửa chữa nhà ở từ số tiền hỗ trợ của Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn. Công trình nhà ở được xây dựng phù hợp với nhu cầu sử dụng của mỗi hộ; số tiền hỗ trợ còn lại sẽ dành để tặng sổ tiết kiệm, giúp họ có điều kiện ổn định cuộc sống".

Đến nay, sau hơn 3 tháng tích cực triển khai xây dựng, 10 ngôi nhà ĐĐK được xây mới đã hoàn thành và bàn giao cho các hộ nghèo đúng dịp Đảng bộ và nhân dân huyện Vĩnh Tường có nhiều việc làm cụ thể, ý nghĩa, thiết thực chào mừng Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng Vĩnh Tường (29/8/1938 - 29/8/2018).

Không chỉ khẳng định sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và chính quyền huyện Vĩnh Tường đối với các hộ nghèo, những ngôi nhà ĐĐK được xây dựng từ tấm lòng nhân ái, sự đồng cảm, sẻ chia của các doanh nghiệp, doanh nhân và cộng xã hội sẽgiúp người nghèo dần ổn định cuộc sống. Qua đó, củng cố thêm niềm tin của người dân đối với Đảng bộ và chính quyền địa phương, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Thời gian tới, ngoài việc tạo điều kiện thuận lợi để hộ nghèo được vay vốn, hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Tường yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các nhà hảo tâm và bà con nhân dân nêu cao truyền thống tốt đẹp “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc, đoàn kết, thương yêu, có những hoạt động thiết thực, thường xuyên và kịp thời để giúp đỡ các hộ nghèo giảm bớt khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, sớm hòa nhập với sự phát triển chung của cộng đồng, góp phần xâydựng quê hương Vĩnh Tường ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thúy Hường 

Về đầu trang


An Giang: Hiệu quả bước đầu, qua việc tổ chức các cuộc Tọa đàm của MTTQ

Trong các năm qua, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới luôn được Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh quan tâm thực hiện và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên để nâng cao hiệu quả hoạt động. Thông qua việc phát động các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, xây dựng các mô hình, phát huy sáng kiến, cách làm hay…để nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh. 

Năm nay, cùng với các cách làm trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tăng cường thêm hình thức tổ chức các cuộc Tọa đàm. Cụ thể như: Tọa đàm “Nâng cao trách nhiệm các cơ quan, đơn vị trong phối hợp tạo điều kiện cho Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động theo quy định của pháp luật”; Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm xây dựng mô hình hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân “ Tự quản đảm bảo trật tự an toàn giao thông”; Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm của cán bộ Mặt trận về công tác tuyên truyền, vận động  bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; Tọa đàm “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, nắm dư luận xã hội của MTTQ và các đoàn thể CT-XH”.

Nhìn chung qua các buổi Tọa đàm các đại biểu đã đánh giá đúng thực tế tình hình triển khai thực hiện các chương trình, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể CT-XH ở các cấp; trong đó đặc biệt là ở cơ sở; qua đó tìm ra nguyên nhân hạn chế, những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, đề xuất giải pháp tháo gở để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Qua Tọa đàm “Nâng cao trách nhiệm các cơ quan, đơn vị trong phối hợp tạo điều kiện cho Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động theo quy định của pháp luật” có sự tham gia của lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch&Đầu tư, Thanh tra, Sở Nội vụ, cấp ủy, UBND… do đó đã kịp thời giải quyết cơ bản các khó khăn ở cơ sở; ghi nhận và đề ra giải pháp giải quyết các ý kiến, kiến nghị hợp lý của các đại biểu. Thông qua đó, tiếp tục khẳng định hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và hoạt động giám sát tại cộng đồng dân cư là một trong những nội dung quan trọng, thường xuyên, liên tục góp phần phát huy vai trò giám sát, kiểm tra của nhân dân trong việc thực hiện quyền làm chủ của mình ở cơ sở, cùng chính quyền địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và chấp hành đúng chính sách, pháp luật của nhà nước, hạn chế tiêu cực ngay từ trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội; lĩnh vực đầu tư xây dựng các công trình, dự án từ nguồn vốn nhà nước…; từ đó quan tâm hơn công tác phối hợp về trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong thời gian tới nhằm tạo điều kiện cho Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm xây dựng mô hình hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân “ Tự quản đảm bảo trật tự an toàn giao thông” thấy rõ hiệu quả về ý thức của người dân; sự phối hợp nhịp nhàng giữa MTTQ và các các cơ quan tổ chức thành viên và Ban An toàn giao thông trong công tác tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông; hàng năm thông qua việc xây dựng các mô hình tự quản ở cơ sở như: “ Khu dân cư giữ gìn trật tự giao thông”, ‘Khu dân cư không vi phạm trật tự, an toàn giao thông”, “Đoạn đường an toàn giao thông”, “Cổng trường an toàn giao thông”, “Bến đò ngang văn hóa an toàn”, “Khóm, ấp tự quản an toàn giao thông”,… từ đó, góp phần cùng các ngành, các cấp trong tỉnh thực hiện có hiệu quả, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh ở cả 3 tiêu chí.

Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm của cán bộ Mặt trận về công tác tuyên truyền, vận động bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá lại Chương trình phối hợp giữa MTTQ, các đoàn thể CT-XH và Sở Tài nguyên Môi trường về việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ môi trường gắn với nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kết quả, các đại biểu đánh giá, thời gian qua, thực hiện Chương trình này đã giúp người dân nhận thức rõ tầm quan trọng của môi trường đối với đời sống của con người; từ đó, tích cực tham gia, hưởng ứng thực hiện các mô hình bảo vệ môi trường tại địa bàn khu dân cư như: Mô hình “Hàng rào cây xanh, cột cờ thẳng tắp”, “Ấp tự quản bảo vệ môi trường”, Tổ “Thu gom rác” dân lập, “Túi rác tiết kiệm”; “ Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, thu gom và xử lý rác thải bảo vệ thực vật. Qua đó, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi những thuận lợi, khó khăn trong tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức của người dân tham gia bảo vệ môi trường, cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phối hợp để quản lý vi phạm về môi trường và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn.

Qua Tọa đàm “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, nắm dư luận xã hội của MTTQ và các đoàn thể CT-XH” các đại biểu đã thẳng thắn nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng tình hình triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, nắm dư luận xã hội của MTTQ và các đoàn thể CT-XH các cấp trong tỉnh thời gian qua, sát với tình hình thực tế của địa phương mình; qua đó đã xác định nguyên nhân hạn chế, những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, cũng như đề xuất các giải pháp tháo gở để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, nắm dư luận xã hội trong thời gian tới.

Có thể nói, Tọa đàm là một trong những hình thức đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ; bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Qua Tọa đàm, đã nâng cao được chất lượng công tác phối hợp giữa MTTQ với các đoàn thể CT-XH, các tổ chức thành viên và các sở, ngành liên quan; tác động cấp ủy, UBND và các sở, ngành liên quan chia sẻ và cùng với MTTQ tháo gở những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, giúp cho cơ sở hoạt động thuận lợi hơn; đồng thời qua đó, đã giúp cho cán bộ MTTQ, đoàn thể các cấp nắm thêm nhiều thông tin, kỹ năng, kinh nghiệm và cách làm tốt trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức mình.

                                                                          Thanh Khiết – MTTQ tỉnh An Giang

Về đầu trang


Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Từ đầu năm 2018 đến nay, công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức thành viên tiếp tục được phát huy, góp phần củng cố niềm tin, là cầu  nối giữa dân với Đảng, chính quyền và nhân dân.

Ông Nguyễn Sơn Lâm, Trưởng Ban Dân chủ – Pháp luật, Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn cho biết: Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng của MTTQ, đồng thời là trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội đã được Hiến pháp và các nghị quyết của Đảng quy định. Trong đó, vai trò tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của mặt trận các cấp thể hiện rõ nét thông qua các hoạt động tuyên truyền và xây dựng chính sách, pháp luật; giám sát, phản biện xã hội; công tác tiếp công dân và tiếp xúc cử tri.

Trước hết, MTTQ thường xuyên chỉ đạo các tổ chức thành viên làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia học tập và chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ đầu năm 2018 đến nay, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh, các tổ chức thành viên tổ chức được hơn 3.900 cuộc tuyên truyền, thu hút trên 213.000 lượt người nghe.

Người dân thành phố Lạng Sơn nêu ý kiến phản biện về dự án cải tạo, chỉnh trang vỉa hè đường phố

Đối với việc tham gia xây dựng chính sách pháp luật, trong 8 tháng đầu năm 2018, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào 5 dự án luật; 6 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh. Qua đó, đã tập hợp hàng trăm ý kiến của các chuyên gia và nhân dân, kịp thời giúp đơn vị tham mưu hoàn chỉnh dự thảo các văn bản trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, từ đầu năm 2018 đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức được 5 cuộc giám sát và phản biện xã hội; Ủy ban MTTQ cấp huyện tham gia được 49 cuộc giám sát, phản biện, cấp xã tham gia giám sát được 152 cuộc. Qua đó đã kịp thời phát hiện những sai phạm, hạn chế, bất cập trong thực hiện chế độ, chính sách, trong quản lý dự án, cũng như điều chỉnh những vấn đề cho phù hợp với thực tiễn.

Đơn cử, hồi tháng 7/2018, hội nghị phản biện dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư Bến Bắc, phường Tam Thanh do Ủy ban MTTQ thành phố Lạng Sơn tổ chức đã nhận được nhiều ý kiến từ đại biểu. Đa số đều bày tỏ tán thành với chủ trương dự án, đồng thời đưa ra nhiều góp ý. Bà Nông Thị Hương Giang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tam Thanh cho rằng: Dự án sẽ góp phần làm đẹp cho quần thể di tích, danh thắng trên địa bàn. Tuy nhiên, để triển khai dự án được thuận lợi cần tuyên truyền sâu rộng để bà con hiểu được ý nghĩa đó. Đặc biệt là tính toán kỹ phương án đền bù giải phóng mặt bằng, lập thêm phương án dự phòng, tạo sự đồng thuận xã hội. Ý kiến này đã được Ban Quản lý đầu tư xây dựng thành phố tiếp thu ngay tại hội nghị và sẽ lập phương án cụ thể nhằm hoàn thiện hồ sơ.

Ngoài ra, MTTQ các cấp trong tỉnh còn thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, gửi đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết thông qua việc phối hợp tổ chức tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND với cử tri và qua công tác tiếp dân…

Có thể khẳng định, thông qua những hoạt động thiết thực của MTTQ các cấp trên địa bàn đã góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

HOÀNG HUẤN

Về đầu trang


Phát huy vai trò Ban công tác Mặt trận cơ sở ở Nậm Pồ

Xác định Ban công tác Mặt trận là cầu nối  với nhân dân, do đó cấp ủy, chính quyền huyện Nậm Pồ đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Ban công tác Mặt trận cơ sở tổ chức hoạt động sao cho gần dân, sát dân, nắm bắt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân ở khu dân cư để phản ánh đến các cấp ủy, chính quyền và MTTQ cấp trên kịp thời giải quyết.

Cùng với đó, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật Nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt quy ước, hương ước của thôn, bản; thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Hàng năm, các Ban công tác Mặt trận trên địa bàn huyện đã phối hợp với chính quyền các cấp vận động nhân dân hiến hàng nghìn mét vuông đất, hàng trăm ngày công lao động, hàng chục triệu đồng tiền mặt để thực hiện, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, như: Xây dựng trường học, làm đường giao thông, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường...

 

Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Nậm Nhừ được xây dựng có sự góp sức của người dân trên địa bàn xã.

Gia đình ông Hoàng A Ký, bản Nậm Nhừ 1, xã Nậm Nhừ là một trong những điển hình đóng góp công sức, vật chất tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Sau khi được sự vận động của chính quyền xã, gia đình ông đã hiến hơn 8.000m2 đất để xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Nậm Nhừ. Ông Ký vui mừng chia sẻ: Ðầu tư cho giáo dục là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho xã hội phát triển về mọi mặt đời sống. Chính vì thế, sau khi nắm bắt được chủ trương về xây dựng trường học, gia đình tôi hiến đất để xây dựng trường, lớp học. Tôi cũng tin rằng, không chỉ gia đình tôi mà người dân trong xã cũng sẽ hiểu và đồng thuận với những chủ trương của Ðảng, Nhà nước.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, nhất là vai trò tiên phong của các thành viên trong Ban công tác Mặt trận của KDC trong tập hợp, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, không chỉ gia đình ông Hoàng A Ký mà rất nhiều hộ gia đình khác có những đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ông Vàng A Vảng, Chủ tịch MTTQ xã Nậm Nhừ, chia sẻ: Hiện nay, Ban công tác Mặt trận ở các bản trên địa bàn xã luôn phát huy được vai trò, chức năng trong tập hợp nhân dân. Thông qua công tác tuyên truyền, nhận thức của nhân dân trong thực hiện các chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật Nhà nước được nâng lên đáng kể. Nhất là thời gian gần đây, việc thực hiện các chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới được nhân dân chung tay ủng hộ nhiệt tình. Ðến nay, xã đã vượt qua mục tiêu ban đầu là xóa bỏ “địa phương dưới 5 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới”.

Ông Thào Nhè Cáng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, cho biết: Hiện nay, toàn huyện có 132 Ban công tác Mặt trận thôn, bản; mỗi ban từ 5 - 7 thành viên. Phát huy nhiệm vụ của mình, các thành viên trong Ban công tác Mặt trận  ở các xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện tốt các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam các cấp. Ban công tác Mặt trận cũng đã thu thập, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân ở khu dân cư với cấp ủy Ðảng và Ủy ban MTTQ ở cấp xã; động viên nhân dân giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước... Ðây cũng là nhân tố quan trọng trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư.

Mặc dù các Ban công tác Mặt trận đã phát huy được chức năng, nhiệm vụ của mình, song có nơi vẫn còn yếu kém và hạn chế. Ðể tiếp tục phát huy vai trò của các Ban công tác Mặt trận ở thôn, bản; thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền triển khai các phong trào thi đua yêu nước; phối hợp với chính quyền các xã trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Quang Long

Về đầu trang


Hưng Yên: Tổ chức Cuộc thi Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã giỏi

Nhằm thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, ngày 30/8/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức Cuộc thi Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, phường, thị trấn giỏi năm 2018.

Tham gia Cuộc thi có 10 thí sinh xuất sắc đại diện cho Ủy ban MTTQ 10 huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Các thí sinh trải qua 5 phần thi: Xây dựng đề cương; Chào hỏi; Kiến thức tổng hợp; Xử lý tình huống; Năng khiếu cán bộ Mặt trận. Nội dung các phần thi liên quan trực tiếp đến những vấn đề cơ bản trong công tác Mặt trận: Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam, Ban công tác Mặt trận khu dân cư; nội dung cơ bản các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ các cấp chủ trì phát động; các tình huống phát sinh trong thực tiễn công tác. Các câu hỏi do Ban Tổ chức, Ban Giám khảo đưa ra được các thí sinh trả lời đầy đủ, chính xác, liên hệ với thực tiễn công tác.

Đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên cho biết: “Cuộc thi Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã giỏi là hoạt động thiết thực, gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp; nâng cao nhận thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã; phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ MTTQ các cấp, nâng cao chất lượng hoạt động công tác Mặt trận cơ sở. Đồng thời, qua cuộc thi này sẽ phát hiện được nhiều tấm gương điển hình tiên tiến hơn nữa trong công tác Mặt trận, để kịp thời tuyên truyền, nhân rộng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị; phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch - vững mạnh”.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao 01 giải nhất cho thí sinh Hoàng Thị Hồng Lê, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đồng Tiến (huyện Khoái Châu); 2 giải nhì cho các thí sinh: Vũ Minh Quế, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Khúc (huyện Văn Giang), 3 giải ba cho thí sinh các huyện: Yên Mỹ, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên; 04 giải khuyến khích cho thí sinh các huyện:  Kim Động, Phù Cừ, Mỹ Hào, Ân Thi./.

Đỗ Văn Túy

Về đầu trang


Mặt trận thành phố Đà Nẵng giám sát công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Ngày 28 – 29/8/2018, Đoàn giám sát của Mặt trận thành phố do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Thị Thái Dương làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND quận Thanh Khê, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn và các phường: Hòa Khê (Thanh Khê), Hòa An (Cẩm Lệ), Hòa Hải (Ngũ Hành Sơn) về công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại địa phương.

Tham gia đoàn giám sát có đại diện Văn phòng UBND thành phố, Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương; các ban của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đại diện lãnh đạo Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Hội Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên và Liên minh hợp tác xã thành phố.

Đoàn giám sát đã tổ chức làm việc với các đơn vị được giám sát và kết hợp đi giám sát thực tế tại một số cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm, cơ sở giết mổ trên địa bàn do địa phương quản lý theo phân cấp. Qua đó, đánh giá việc thực hiện công tác quản lý nhà nước và chương trình phối hợp về bảo đảm an toàn thực phẩm tại các địa phương.

Các thành viên trong Đoàn giám sát tập trung giám sát các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 1540/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND thành phố về thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố; công tác phối hợp thực hiện Kế hoạch 345/KH-MTTQ-BTT ngày 28/3/2018 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về thực hiện Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2018; giám sát hồ sơ liên quan đến việc triển khai công tác quản lý nhà nước về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm của các đơn vị; giám sát việc thực hiện chương trình phối hợp.

Thanh Tuyền

Về đầu trang


MTTQ thành phố Ninh Bình tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh

Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh là một trong những chức năng, nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), do đó thời gian qua, MTTQ thành phố Ninh Bình đã nỗ lực thực hiện nhiều nội dung công tác, thông qua nhiều hình thức hoạt động, góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, tạo được niềm tin và là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền...

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhằm tuyên truyền, giáo dục và động viên quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm Hiến pháp và pháp luật, ủy ban MTTQ các cấp thành phố Ninh Bình và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng thiết thực, cụ thể, hiệu quả, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Trong những tháng đầu năm 2018, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố đã phối hợp với phòng Tư pháp hướng dẫn MTTQ các xã, phường tổ chức được 118 hội nghị tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến Hiến pháp năm 2013; Luật MTTQ Việt Nam; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật Dân sự năm 2015; các nghị quyết, chỉ thị của tỉnh, thành phố về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Bên cạnh đó là rà soát, hoàn chỉnh và tổ chức thực hiện quy ước, hương ước của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố; đồng thời tập trung phổ biến, tuyên truyền thực hiện quy chế quản lý đô thị của thành phố, trọng tâm là công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh; vận động đồng bào có đạo, các tăng ni, phật tử và các chức sắc tôn giáo tham gia làm vệ sinh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Phối hợp với Phòng Tư pháp hướng dẫn củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên ở 183 khu dân cư của thành phố.

Với vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, Ban Thường trực ủy ban MTTQ thành phố đã phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức 2 hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIV với cử tri các phường: Bích Đào, Ninh Sơn, Ninh Phong, Tân Thành, Ninh Khánh và xã Ninh Nhất; phối hợp với tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV ứng cử tại thành phố Ninh Bình, Thường trực HĐND thành phố, lãnh đạo xã Ninh Phúc và phường Phúc Thành tổ chức 2 hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám. 

Sau hội nghị đã tổng hợp đầy đủ, trung thực các ý kiến của cử tri và nhân dân báo cáo với Quốc hội, ủy ban MTTQ tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, thành phố, các cơ quan chức năng theo luật định. Bên cạnh đó là xây dựng kế hoạch hướng dẫn MTTQ các phường, xã phối hợp với UBND, Thường trực HĐND cùng cấp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri giữa các tổ đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND các phường, xã với đại biểu cử tri ở từng phường, xã trước kỳ họp thứ sáu HĐND thành phố Ninh Bình, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thực hiện các Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, ngay từ đầu năm, Ban Thường trực ủy ban MTTQ thành phố đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 

Cụ thể là đã tổ chức đoàn giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm tại UBND các phường: Đông Thành, Vân Giang, Thanh Bình; tham gia đoàn của HĐND thành phố giám sát việc quản lý nhà nước về trật tự xây dựng tại UBND thành phố, xã Ninh Phúc, phường Nam Bình và Ninh Sơn. Tổ chức hướng dẫn các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư giám sát việc thực hiện dịch vụ công ích của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Ninh Bình tại các xã, phường và 183 khu dân cư của thành phố. Phối hợp với Viện KSND thành phố tổ chức 2 đợt kiểm sát việc thi hành án hình sự tại 3 phường Ninh Phong, Nam Bình và Ninh Sơn; kiểm sát trực tiếp việc giam giữ tại Công an thành phố Ninh Bình.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố và các xã, phường đã tiến hành tham gia góp ý và thể hiện quan điểm của mình vào nội dung các dự thảo nghị quyết, chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo hàng tháng, 6 tháng và trong năm của các cấp ủy từ thành phố đến xã, phường; phối hợp, hướng dẫn tổ chức hội nghị đối thoại về công tác trật tự đô thị và vệ sinh môi trường tại 183 khu dân cư, qua đó tổng hợp được hàng chục ý kiến, kiến nghị, phân loại gửi tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời...

Có thể khẳng định những việc làm và kết quả đạt được của ủy ban MTTQ thành phố Ninh Bình đã phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; góp phần đưa các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, từng bước nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Xuân Trường

Về đầu trang


Hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở Lương Tài

Những năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân (TTND), Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) qua đó góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện chú trọng hướng dẫn tổ chức và hoạt động; thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ về TTND và GSĐTCCĐ cho thành viên các Ban. Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn thường xuyên củng cố, kiện toàn và hướng dẫn Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ hoạt động. Những năm qua, việc bầu, công nhận, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ được thực hiện đúng quy trình và quy định của pháp luật. Hiện nay, huyện Lương Tài có 14 Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ. Mỗi Ban  trung bình có từ 5 -11 thành viên, hầu hết là người có uy tín, có hiểu biết về chính sách, pháp luật, tự nguyện nhiệt tình tham gia, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hằng năm, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, các Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể. Nội dung giám sát tập trung vào những nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội tại địa phương và những vấn đề được đông đảo nhân dân quan tâm. Quá trình giám sát đảm bảo đúng nguyên tắc “khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời”. Thành viên các Ban luôn bám sát cuộc sống của nhân dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của người dân, phản ánh đến cấp ủy, chính quyền giải quyết ngay từ cơ sở.
Trong nhiệm kỳ 2015-2018, các Ban TTND đã thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; hoạt động của HĐND, UBND cấp xã, việc thực hiện quyết định của UBND, nghị quyết của HĐND, công tác tiếp công dân, việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân,... Qua đó, Ban có nhiều ý kiến, kiến nghị với chính quyền cơ sở trong ban hành và tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định phù hợp với thực tiễn của địa phương. Các thành viên Ban TTND xã, thị trấn tích cực tham gia các hoạt động trợ giúp pháp lý ở cơ sở, phối hợp thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. Góp phần giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ cơ sở, giảm đơn thư vượt cấp, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Từ năm 2015 đến nay, các Ban phối hợp với các Tổ hòa giải tham gia hòa giải thành công 543 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Phối hợp xây dựng 498 Tổ liên gia tự quản chia sẻ, giúp đỡ những khó khăn trong sản xuất, đời sống, giáo dục con em tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.
Các Ban GSĐTCĐ phát huy tốt vai trò đại diện cho nhân dân giám sát việc thi công các công trình có sử dụng nguồn vốn đầu tư của Nhà nước và của nhân dân đóng góp. Trong 3 năm qua, các Ban giám sát được 118/125 công trình. Qua đó, phát hiện 6 công trình có dấu hiệu vi phạm, Ban kiến nghị với nhà thầu, đơn vị thi công, UBND các cấp và được chỉ đạo giải quyết kịp thời, các nhà thầu tiếp thu và điều chỉnh đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Ông Nguyễn Xuân Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lương Tài khẳng định: Thời gian qua, hoạt động của Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực cả về chiều rộng và chiều sâu. Trong nhiệm kỳ qua, toàn huyện có gần 72% Ban hoạt động tích cực, không có Ban hoạt động yếu kém. Các Ban phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong giám sát và hậu giám sát, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững ổn định an ninh trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền. Thời gian tới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ, Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện tiếp tục tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, các kỹ năng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho các thành viên Ban chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động giám sát của Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ. MTTQ cần tăng cường phối hợp với chính quyền để phát hiện, xử lý kịp thời những ý kiến, kiến nghị của Ban. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân để họ chủ động, nhiệt tình tham gia vào hoạt động giám sát, qua đó phát huy vai trò làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Mai Phương

Về đầu trang


Nữ cán bộ Mặt trận hết lòng vì công việc

Chủ tịch UBMTTQ thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị) Nguyễn Thị Hoa luôn là người tạo ấn tượng tốt đẹp đối với những ai có dịp tiếp xúc, trò chuyện với chị. Đó là hình ảnh của một nữ cán bộ Mặt trận năng động, luôn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu. Đặc biệt, chị có khả năng tập hợp người dân đoàn kết thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, góp sức xây dựng thị trấn vùng biên ngày càng giàu đẹp.

 

Chị Hoa cùng với đại diện chính quyền thăm, tặng quà gia đình chính sách ở Lao Bảo

Với phương châm: “Ở đâu dân gặp khó khăn, ở đó có Mặt trận giúp đỡ, tháo gỡ”, chị Hoa thường xuyên về cơ sở để nắm bắt tình hình, nhất là công tác dân tộc, tôn giáo, phản ánh và tham mưu kịp thời với Đảng ủy, chính quyền có hướng chỉ đạo. Do đó, người dân ở Lao Bảo ở tất cả các khóm, bản phần lớn đều biết và quý mến chị. “Có những việc ở bản khó giải quyết như tranh chấp đất đai, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân… chúng tôi báo cáo lên UBMT thị trấn. Lúc nào cũng vậy, chị Hoa có mặt rất kịp thời, đứng ra đánh giá, phân tích, giải quyết mọi việc thấu tình đạt lý. Những vụ việc không phức tạp, chị tập trung xử lý trước, những việc khó hơn, chị kiên trì tiếp cận các đối tượng tuyên truyền, vận động, thuyết phục đến khi nào giải quyết dứt điểm thì thôi. Nhờ vậy mà các vụ việc trong bản không kéo dài, phức tạp, người dân đồng thuận cao trong cách xử lý của chị. Gần đây nhất, chị đã tích cực bám dân, phối hợp với ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị liên quan ở thị trấn vận động nhân dân ở bản tham gia tốt công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các tuyến đường thuộc Dự án Phát triển tiểu vùng sông Mê Kông trên địa bàn. Chị là một trong những điển hình dân vận khéo ở thị trấn mà chúng tôi biết đến”, Trưởng Ban Mặt trận bản Ka Túp Hồ Văn Trị cho biết.

Với tư cách là Chủ tịch UBMTTQ xã, chị Hoa chủ động xây dựng chương trình hành động của Mặt trận thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XIV của Đảng bộ thị trấn, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết đấu tranh phòng, chống tội phạm và đảm bảo ANTT, ATGT”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... Là tổ phó tổ công tác hòa giải của thị trấn, hơn 10 năm nay, chị cùng các thành viên trong tổ tích cực vận động nhân dân giải phóng mặt bằng để thi công các dự án, đến nay tỷ lệ giải phóng mặt bằng ở thị trấn đạt trên 99%. Chị cũng đã mạnh dạn xây dựng các mô hình điểm về xóa đói giảm nghèo ở thị trấn, giúp nhiều gia đình thoát nghèo, vươn lên khá giả; xây dựng đề tài sáng kiến “Vai trò của Mặt trận cơ sở và các giải pháp nâng cao chất lượng môi trường”; phối hợp với UBND thị trấn và các tổ chức thành viên vận động nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường với tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp. 

Nhằm giúp cho cán bộ Mặt trận thị trấn, khóm, bản phát huy năng lực, trình độ và phương pháp vận động hiệu quả, năm 2015 chị tham mưu UBMTTQ thị trấn phát động mô hình “Xây dựng tuyến phố văn minh, tuyến đường tự quản”. Đến nay, toàn thị trấn có 34 tuyến đường của 9/12 khóm, bản lắp đặt hệ thống điện đường chiếu sáng với tổng mức đầu tư gần 500 triệu đồng/9,5km; 33 tuyến đường tự quản của các chi hội đoàn thể ở khóm, bản được xây dựng; thành lập 12 tổ hòa giải ở khóm, bản hoạt động hiệu quả. Đối với những việc làm có lợi cho dân, chị luôn ưu tiên hàng đầu, tạo được uy tín trong cộng đồng dân cư. Riêng từ năm 2017 đến nay, trên cơ sở phản ảnh của nhân dân, chị đã đề nghị UBND thị trấn quan tâm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 52 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc khu tái định cư Ka Tăng; kiến nghị Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện cấp thẻ BHYT cho 6 trường hợp thuộc đối tượng có công cách mạng và giải quyết hồ sơ 2 trường hợp khác; tham gia giải quyết 28 trường hợp khiếu nại về đất, tranh chấp tài sản, vận động thành công 1 trường hợp đã có quyết định cưỡng chế, yêu cầu tháo dỡ công trình giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, chị tích cực tham gia giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương, xây dựng 6 mô hình tự quản ở khu dân cư; phối hợp cùng các đoàn thể xây dựng 41 mô hình phát triển kinh tế cho hộ nghèo, trong đó Mặt trận hỗ trợ 110 triệu đồng; vận động xây mới 2 nhà đại đoàn kết trị giá 70 triệu đồng, sửa chữa 3 nhà đại đoàn kết; vận động hỗ trợ kinh phí cho hộ nghèo, học sinh nghèo; vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ chương trình chăm lo tết cho người nghèo. Riêng cá nhân chị đề xuất sáng kiến và xin chủ trương của Đảng ủy thị trấn huy động nguồn lực trên 100 triệu đồng để cải tạo, chỉnh trang nhà bia ghi danh liệt sĩ thị trấn và đặt ghế đá tại nhà bia. Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thị trấn tổ chức chương trình tiếp sức đến trường và kêu gọi hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, với tổng số tiền vận động được 234 triệu đồng; phối hợp thực hiện chương trình “Hướng về nguồn”, tổ chức trao tặng 18 con bò sinh sản cho 9 hộ nghèo (năm 2015), đến nay tổng đàn bò tăng lên 24 con…

Với những nỗ lực không ngừng trong công tác Mặt trận, chị Hoa vinh dự được Mặt trận các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen; Đảng ủy thị trấn khen thưởng về tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Riêng năm 2017, chị được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bằng khen của UBND tỉnh, giấy khen của Sở Kế hoạch và Đầu tư về hoạt động tổ giám sát nhân dân; tập thể UBMT thị trấn được UBND tỉnh tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Kăn Sương

Về đầu trang


Mặt trận huyện Bố Trạch (Quảng Bình): Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thời gian qua, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN huyện Bố Trạch đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chương trình “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới”, đạt được những kết quả quan trọng trong công tác bảo đảm ổn định an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy sự nghiệp CNH, HĐH và xây dựng quê hương.

Ông Lê Duy Hưng, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Bố Trạch cho biết: Thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-MTTW-BCA về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, Mặt trận huyện đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên và lực lượng Công an đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ gìn an ninh, trật tự; xây dựng đạo đức, phong tục tập quán lành mạnh; thực hiện các hình thức, biện pháp phòng ngừa tội phạm và các tệ nạn xã hội, gắn xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”…

Hàng năm, thực hiện hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN tỉnh, Mặt trận huyện đã xây dựng kế hoạch, triển khai hướng dẫn Mặt trận các cấp thực hiện các chương trình phối hợp về phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ATGT…

Bên cạnh đó, Mặt trận huyện và các tổ chức thành viên tiếp tục phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng”; tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư… Mặt trận huyện đã chú trọng hướng dẫn, đôn đốc Mặt trận các xã, thị trấn củng cố, kiện toàn Ban điều hành của cơ sở và “Nhóm nòng cốt” ở các khu dân cư; gắn phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng “Khu dân cư kiểu mẫu” và 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”), hàng năm tổ chức kiểm tra, khảo sát và nhân rộng các mô hình chỉ đạo điểm.

Đặc biệt, Mặt trận huyện đã tập trung các hoạt động triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” hướng về cộng đồng dân cư ở 271 khu dân cư (KDC) của 30/30 xã, thị trấn trong toàn huyện.

Trong quá trình triển khai, Mặt trận  và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở đã phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận, nhóm nòng cốt, của các già làng, trưởng bản, các cá nhân tiêu biểu, người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, nhất là vùng đồng bào Công giáo để tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện.

Trong 5 năm (2013-2018), Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện đã phối hợp với các ban, ngành, các tổ chức thành viên tổ chức 5.840 đợt tuyên truyền với hơn 561.800 lượt người tham gia; thông qua thực hiện tốt công tác tuyên truyền đã phát huy tính tự giác của nhân dân, đề cao vai trò làm chủ trực tiếp của nhân dân bằng hình thức tự quản ở cộng đồng dân cư.

Ban công tác Mặt trận của 271 KDC đã phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức trên 2.540 buổi họp dân, tổ chức các hội thi tìm hiểu, thông qua hệ thống truyền thanh, nói chuyện chuyên đề để tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật.

Nội dung chủ yếu là tuyên truyền các bộ luật, như: Luật Bảo vệ  và phát triển rừng, Luật Di sản văn hóa,  Luật Bảo vệ môi trường, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Giao thông đường bộ, Luật Đất đai…

Từ năm 2013 đến năm 2018, Mặt trận cùng với các tổ chức thành viên đã động viên, vận động quần chúng nhân dân cung cấp cho chính quyền và các cơ quan chức năng hàng trăm tin báo tội phạm liên quan đến ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác.

Mặt trận, các tổ chức thành viên cũng động viên, giúp đỡ những người lầm lỗi đã được đặc xá, trong đó có người đã từng vi phạm pháp luật về hình sự vươn lên ổn định cuộc sống, tạo điều kiện để họ vay vốn tạo việc làm, phát triển sản xuất.

Đặc biệt, sau sự cố môi trường biển, Mặt trận huyện và các tổ chức chính trị-xã hội đã phối hợp với lực lượng Công an và các ngành chức năng bám dân, bám cơ sở, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân kiên quyết không nghe theo kẻ xấu lợi dụng và các thế lực thù địch lôi kéo, tụ tập đông người, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần bảo đảm ổn định an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Từ năm 2014 đến nay, Mặt trận huyện đã xây dựng mô hình “Xã,  thị trấn lành mạnh không có ma túy, mại dâm, HIV/AIDS” tại xã Sơn Trạch, Trung Trạch; 6 mô hình KDC phòng chống tội phạm ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; 4 mô hình về KDC bảo đảm an toàn giao thông; 4 mô hình “KDC đoàn kết, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc thực hiện tốt công tác DS-KHH gia đình” ở vùng đồng bào Công giáo và đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và xây dựng cộng đồng dân cư chấp hành pháp luật  ở 251 KDC trên địa bàn huyện.

Mặt trận chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng, duy trì hoạt động có hiệu quả tổ liên gia tự quản, khu dân cư tự quản, tổ an ninh, tổ hoà giải, KDC phòng chống tội phạm ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội”, KDC bảo đảm trật tự an toàn giao thông, KDC giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, CLB “Làng không ma túy”, chương trình “4 phải, 6 không”.

Toàn huyện đã xây dựng được 193 tổ hoà giải với 1.181 thành viên ở cơ sở, đã tham gia hoà giải trên 220 vụ việc/năm. Các tầng lớp nhân dân trong huyện đoàn kết, giữ gìn kỷ cương, luôn sống và làm việc theo pháp luật, quy ước, hương ước của cộng đồng; tích cực đấu tranh, trấn áp, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo; những mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân và cộng đồng dân cư được hòa giải tại chỗ, giảm bớt đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp…
Từ năm 2013 đến nay, Mặt trận huyện đã phối hợp với các Đồn Biên phòng: Lý Hòa, Cà Roòng, Cồn Roàng giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số ở 2 xã Tân Trạch, Thượng Trạch và các hộ nghèo 4 xã vùng biển trong phát triển kinh tế và xây dựng bản văn hóa, KDC văn hóa. Kết quả, đã có 2 bản được công nhận là “Bản văn hóa”; hầu hết các KDC các xã vùng biển đã đạt “Thôn văn hóa”…

Thông qua thực hiện những nội dung của chương trình “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận huyện đã vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân vào các tổ chức quần chúng; củng cố, kiện toàn tổ chức, xây dựng cơ sở chính trị từ KDC đến xã, thị trấn vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân; động viên và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy dân chủ, giám sát hoạt động cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức và ý thức rèn luyện về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Chủ tịch UBMTTQVN huyện Bố Trạch Lê Duy Hưng chia sẻ, bên cạnh những kết quả đạt được, trong phong trào bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện vẫn còn có những mặt tồn tại, hạn chế. Thời gian tới, Mặt trận huyện Bố Trạch  tiếp tục phối hợp thống nhất với các tổ chức thành viên, ban, ngành chức năng để đẩy mạnh thực hiện Chương trình 09/CTr-MTTW-BCA một cách hiệu quả, thiết thực và phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn dân cư trong giai đoạn mới.

Hương Trà

Về đầu trang


Tuy An (Phú Yên): Xây 12 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo

Ủy ban MTTQ huyện Tuy An (Phú Yên) vừa cho biết, hướng đến chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ (2019-2024), Ủy ban MTTQ huyện phối hợp cùng Mặt trận các xã, thị trấn hỗ trợ kinh phí xây dựng 12 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện, với mức 40 triệu đồng/hộ.

Trong đó, Ủy ban MTTQ huyện hỗ trợ từ nguồn Quỹ Vì người nghèo của huyện 20 triệu đồng; Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn hỗ trợ từ nguồn Quỹ Vì người nghèo và vận động từ các nguồn khác 20 triệu đồng; phần còn lại do gia đình tự lực và sự giúp đỡ của cộng đồng ủng hộ bằng ngày công lao động, vật tư để mỗi nhà xây dựng mới hoàn thành có giá trị từ 60 triệu đồng trở lên và có diện tích tối thiểu trên 30 m2.

Thời gian thực hiện hỗ trợ xây dựng 12 căn nhà Đại đoàn kết này, kể từ nay đến tháng 3/2019 sẻ hoàn thành bàn giao cho hộ nghèo.             

X.Hiếu 

Về đầu trang


Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã tại huyện Kon Rẫy

Chiều ngày 07/9/2018, Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Trần Bình Trọng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã (nhiệm kỳ 2019 - 2024) tại Kon Rẫy.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã báo cáo tình hình triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã (nhiệm kỳ 2019 - 2024); nhìn chung các bước tiến hành nhiệm vụ của công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã trên địa bàn huyện đều rất thuận lợi, đến nay cơ bản có 6/7 xã, thị trấn đã thực hiện trên 60% công việc được tiến hành các bước chuẩn bị Đại hội, riêng xã Tân Lập được chọn đại hội điểm đã chuẩn bị trên 90% khối lượng công việc đảm bảo về nội dung, Đề án nhân sự Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ mới và đã được cấp ủy Đảng phê duyệt. 

 Ðể Ðại hội MTTQ Việt Nam cấp xã đạt kết quả, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, như: Phối hợp cùng cấp ủy xã trong định hướng, lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn chuẩn bị tốt về nội dung dự thảo văn kiện, Đề án nhân sự nhiệm kỳ mới; tập trung chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo để đại hội diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ và đúng quy định của Ðiều lệ MTTQ Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, coi trọng công tác tuyên truyền đối ngoại về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.... Đồng thời đề nghị các cấp ủy Ðảng, Chính quyền tăng cường phối hợp và tạo mọi điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn trong huyện chuẩn bị và tiến hành tổ chức tốt đại hội, để Đại hội MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn thực sự trở thành là ngày hội Đại đoàn kết của toàn dân tộc./.

            Nguyễn Đăng Bình

Về đầu trang


Đồng Tháp: Sơ kết nhân rộng mô hình “Gia đình đoàn thể”

Đánh giá hoạt động và tiếp tục thực hiện việc nhân rộng mô hình “Gia đình đoàn thể” trên địa bàn thành phố Cao Lãnh.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố Cao Lãnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết nhân rộng mô hình “Gia đình đoàn thể” (đây là mô hình mới của tỉnh). Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội, Hội quần chúng cùng cấp thực hiện các nội dung, các bước trong tiến hành khảo sát, rà soát, tập hợp số lượng đoàn viên, hội viên hiện đang quản lý để vận động tham gia vào mô hình nhóm “Gia đình đoàn thể”, nhằm đổi mới, thống nhất nội dung tuyên truyền, tránh sự trùng lắp trong công tác tuyên truyền giữa các tổ chức, sinh hoạt phù hợp với tình hình mỗi địa bàn; từng bước khắc phục biểu hiện hành chính hóa trong hoạt động, khắc phục thực trạng là có danh sách hội viên, đoàn viên nhưng chưa tập hợp được số lượng theo yêu cầu. Đến nay, đã thành lập được 112 nhóm gia đình đoàn thể, số hộ gia đình đoàn thể tham gia 6.936 hộ, số đoàn viên, hội viên tham gia 9.839. Thực tiễn cho thấy đây là mô hình tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, thông qua đó nắm bắt thông tin phản ánh về tình hình tâm tư, nguyện vọng của các thành viên nhóm, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng làm cơ sở vững chắc để vận động kết nạp thêm đoàn viên, hội viên mới cũng như việc nâng cao chất lượng hội viên, đoàn viên hiện có.

    Trần Thắng

Về đầu trang


MTTQ tỉnh Tiền Giang: Phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật, triển khai mô hình điểm, ký cam kết hộ dân bảo vệ môi trường               
Ngày 7/9, tại hội trường UBND thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, MTTQ tỉnh Tiền Giang phối hợp với Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật, triển khai mô hình điểm, ký cam kết hộ dân bảo vệ môi trường. Có 160 người dân và cán bộ Đảng ủy, UBND, UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể thị trấn tham dự.

 

Đại biểu dự  tuyên truyền phổ biến kiến thức về pháp luật bảo vệ môi trường

Theo đó, các đại biểu được cán bộ Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường như: tác hại của túi nilông trong đời sống sinh hoạt hàng; ngày trách nhiệm thực hiện hồ sơ bảo vệ môi trường khi thành lập cơ sở kinh doanh, công ty, xí nghiệp; lưu ý khi thu gom, xử lý rác thảy trước khi thải ra môi trường xung quanh; nguyên nhân cũng như tác động của biến đổi khí hậu đến nông nghiệp Tiền Giang, giải pháp ứng phó,...

Dịp này, đại diện tổ trưởng khu phố, trưởng Ban công tác Mặt trận và hộ dân ký cam kết hộ dân bảo đảm giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp. Qua tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi theo hướng tích cực thực hiện công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm phát triển bền vững, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sáng cùng ngày, MTTQ tỉnh cũng phối hợp tuyên truyền tại xã Tân Phước (Gò Công Đông) với cùng nội dung và thành phần tham dự.

Hoàng Trang

Về đầu trang


Hội nghị lần thứ 10, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh khóa XII

Ngày 7/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10, Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2014 – 2019 nhằm kiện toàn bổ sung Ủy viên Ủy ban và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024. Các đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phùng Đức Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phụ trách Ủy ban MTTQ tỉnh dự.

 

Đại diện MTTQ tỉnh chúc mừng đồng chí Đào Hồng Lan, Phó Bí thư Tỉnh ủy tham gia Ủy viên ủy ban MTTQ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2014-2019.

Các đại biểu hiệp thương cử 4 ông, bà gồm: Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Đức Thính, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh; Nguyễn Văn Triển, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Tiên Du và ông Nguyễn Văn Long, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lương Tài tham gia Ủy viên ủy ban MTTQ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2014-2019. Hiệp thương cử ông Nguyễn Văn Triển, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Tiên Du tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Hội  nghị thông qua các văn bản hướng dẫn tổ chức Đại hội Ủy ban MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan đề nghị các ông, bà ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện nếp sống văn minh… Ủy ban MTTQ tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm 2018, trong đó có nội dung hướng dẫn, chỉ đạo chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội MTTQ các cấp, chọn điểm chỉ đạo Đại hội cấp xã, cấp huyện đảm bảo trang trọng, thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, đúng tiến độ thời gian và quy định của Trung ương, tỉnh.

N.P

Về đầu trang


Phú Thọ: Phát huy vai trò kết nối khối đại đoàn kết toàn dân

Thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

Nhiều phong trào hiệu quả
Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hương ước của cộng đồng dân cư; phối hợp tăng cường nắm bắt diễn biến tư tưởng, tình hình nhân dân, kịp thời tuyên truyền, vận động nhân dân không để xảy ra hiện tượng bị kích động, lợi dụng, không có hành động quá khích, gây mất an ninh trật tự. Để tạo sức lan tỏa trong thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động (CVĐ), thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã  phát động các phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... và triển khai rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cấp, các ngành, tầng lớp nhân dân. 
Đáng chú ý, qua thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã vận động nhân dân phát huy nội lực, huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng cơ sở, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu hợp pháp, bảo vệ môi trường... Điểm nổi bật là các tổ chức thành viên có nhiều hoạt động phong phú như hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, giúp đỡ ngày công lao động…
Bà Nguyễn Thị Ái Quy - Trưởng Ban kinh tế, Hội LHPN tỉnh cho biết: “Thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã đẩy mạnh phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như hướng dẫn hội viên có cách làm mới trong lao động, sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tập trung khai thác các nguồn lực, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề, khai thác và quản lý 794 tỷ đồng cho trên 91.000 phụ nữ vay phát triển sản xuất, có 6.520 hộ phụ nữ được giúp đã thoát nghèo”. Từ những hoạt động trên đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên phụ nữ, giúp nâng cao vị thế người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của tỉnh. 
Cùng với tổ chức Hội phụ nữ, các cấp công đoàn với phong trào “Công nhân viên chức lao động Phú Thọ vì sự nghiệp CNH, HĐH sớm đưa Phú Thọ ra khỏi tỉnh nghèo và phát triển bền vững”; triển khai 39 dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho 247 hộ vay với số tiền hơn 2 tỷ đồng, hỗ trợ người lao động tự giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho CNVCLĐ; Hội Nông dân các cấp quản lý cho vay 17.459 triệu đồng, đã hỗ trợ cho 4.600 hộ vay vốn; phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội thành lập 1.472 tổ tiết kiệm vay vốn cho 59.013 hộ vay phát triển sản xuất, đã xóa được 5.400 hộ nghèo...CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã được Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng với nhiều nội dung phong phú và cách làm thiết thực, phù hợp, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân. 
Ông Nguyễn Văn Ngọc- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định: “Thông qua các phong trào, các CVĐ, tổ chức Mặt trận ở các cấp được tăng cường, đội ngũ cán bộ Mặt trận được trưởng thành, mối quan hệ giữa Mặt trận với chính quyền và các ngành, đoàn thể ngày càng chặt chẽ, vai trò, vị trí của Mặt trận tiếp tục được khẳng định và nâng cao”.
Phát huy vai trò của MTTQ các cấp
Với vai trò chủ trì, Ủy ban MTTQ các cấp đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối kết hợp chặt chẽ với các đoàn thể nhân dân, mở rộng dân chủ, tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững. Một trong những thành công trong công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” chính là sự hưởng ứng tích cực của các cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tính đến hết ngày 31/5/2018, tổng số Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội của tỉnh đã vận động được 12,618 tỷ đồng. Quỹ đã hỗ trợ hộ nghèo như thăm hỏi tặng quà, xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ vốn và các điều kiện sản xuất, khám chữa bệnh, trợ giúp học sinh nghèo…trên 17 tỷ đồng. 
Từ thực tiễn triển khai các hoạt động vì người nghèo cho thấy, chính sự vào cuộc kịp thời, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể đã cùng với Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng, công tác vận động quỹ đã được triển khai, lồng ghép vào các phong trào thi đua, các chương trình hoạt động của từng địa phương, tổ chức đơn vị một cách linh hoạt và thiết thực.  Một điểm nhấn trong hoạt động hướng về người nghèo năm 2018 là Ủy ban MTTQ tỉnh đã trích từ nguồn Quỹ cứu trợ của tỉnh 480 triệu đồng để hỗ trợ cho 23 gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn và 4 người tử vong do cơn bão số 3 gây ra tại huyện Tân Sơn và Tam Nông.
Với vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, MTTQ các cấp thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân để phản ảnh với các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Trước và sau mỗi kỳ họp của Quốc hội và HĐND các cấp, Ủy ban MTTQ chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND các cấp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri. Nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri ngày càng được đổi mới, thiết thực, hiệu quả, bảo đảm tính dân chủ, công khai, là đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý quan trọng, rộng lớn, phát huy được quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội. 
Các ý kiến, kiến nghị của cử tri cơ bản được các đại biểu HĐND các cấp giải đáp, tiếp thu và phản ánh kịp thời tại các kỳ họp HĐND các cấp. Sau tiếp xúc, MTTQ tổng hợp và phản ánh kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri với Đảng, chính quyền xem xét giải quyết, góp phần củng cố lòng tin của dân với Đảng và chính quyền. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ tỉnh đẩy mạnh các hoạt động giám sát theo chuyên đề hoặc phối hợp với Thường trực các Ban của HĐND tập trung vào các lĩnh vực được người dân quan tâm như: Cải cách hành chính, xã hội hóa giáo dục, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giải quyết việc làm... Sau các chương trình giám sát, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã có văn bản gửi đến các cơ quan liên quan để nghiên cứu, xem xét giải quyết theo quy định. 
Bà Phùng Thị Toàn - Bí thư Chi bộ, Trưởng khu Minh Nga, xã Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn cho biết: Trước kia, khu Minh Nga còn nhiều khó khăn về đường, điện, nuớc sinh hoạt... Qua những cuộc tiếp xúc cử tri, tôi được tham gia và kiến nghị với các cấp, các ngành đầu tư đường, điện, nước sinh hoạt... Đến nay, khu đã được đầu tư xây dựng hệ thống đường, điện, người dân đã được sử dụng nuớc hợp vệ sinh, nhiều hộ đã thoát nghèo, mua được các phương tiện sinh hoạt như ti vi, xe máy… 
Những kết quả của Ủy ban MTTQ các cấp đạt được đã góp phần đưa các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, tạo niềm tin và cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền, từng bước nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân tin tưởng; đồng thời nâng cao nhận thức về thực hiện quyền và trách nhiệm của công dân trong việc phát huy dân chủ, thực hiện nguyên tắc sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. 
Ông Nguyễn Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Thời gian tới, Ủy ban MTTQ các cấp và các đoàn thể tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, làm nền tảng phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Anh Thơ

Về đầu trang


Hiệu quả từ niềm tin và dân chủ trong xây dựng đô thị văn minh ở Hội Hợp

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ phường Hội Hợp (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) đã triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, động viên nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu xây dựng đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.

Ngôi nhà đại đoàn kết của gia đình ông Phùng Văn Yến, tổ dân phố Lẻ 1, phường Hội Hợp (Vĩnh Yên) được xây dựng năm 2018.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, Ủy ban MTTQ phường Hội Hợp đã chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung của cuộc vận động;phối hợp với các tổ chức thành viên đảm nhiệm một số công việc cụ thể.

Theo đó, Hội CCB phường thực hiện nội dung “Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội”; Hội Nông dân phụ trách nội dung “Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng”; nội dung “Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái” do MTTQ và các tổ chức thành viên cùng thực hiện.

Đối với nội dung “Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp”, do Hội LHPN đảm nhiệm. Đây cũng là nội dung được Ủy ban MTTQ phường đăng ký với Ủy ban MTTQ thành phố về thực hiện mô hình điểm. Để thực hiện tốt nội dung này, MTTQ phường cùng với Hội Phụ nữ tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng khu dân cư, tuyến đường, tuyến phố văn hóa; tham gia các mô hình tự quản trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, đổ rác đúng nơi quy định...

Ủy ban MTTQ phường chủ động phối hợp với chính quyền, Hội Phụ nữ thường xuyên kiểm tra vấn đề vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường để có biện pháp xử lý kịp thời và giải quyết những bức xúc của nhân dân về vấn đề môi trường… Đến nay, 12/12 khu dân cư có tổ tự quản bảo vệ môi trường; 100% gia đình đảm bảo giữ vệ sinh môi trường, đổ rác đúng nơi quy định, sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh…

Hội Nông dân phường tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thi đua thực hiện phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Các ngành, đoàn thể luôn tạo điều kiện về vốn vay để đoàn viên, hội viên và người dân đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh; khuyến khích người dân phát triển các loại hình dịch vụ - thương mại, công nghiệp, xây dựng…

Hiện nay, toàn phường có hơn 70 doanh nghiệp hoạt động; hơn 800 cơ sở buôn bán, kinh doanh; 195 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Riêng lĩnh vực thương mại - dịch vụ và công nghiệp, xây dựng đã giải quyết việc làm cho gần 6.000 lao động địa phương. MTTQ phường đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ về vốn, kiến thức, xây nhà đại đoàn kết...cho hộ nghèo. Từ năm 2017 đến nay, đã có 8 hộ nghèo khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây nhà với mức hỗ trợ 38 triệu đồng/hộ.

Nhờ được hỗ trợ, nhiều hộ nghèo đã dần ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Điển hình như gia đình ông Phùng Văn Yến,bà Trần Thị Vượng, ở tổ dân phố Lẻ 1 được hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết năm 2018. Mặc dù đã bước sang tuổi 80, sức khỏe yếu, nhưng ông bà vẫn phải làm lụng vất vả để kiếm tiền nuôi 2 người con tàn tật về vận động và thiểu năng trí tuệ. Chính vì vậy, ông bà không có khả năng tu sửa lại ngôi nhà đã xuống cấp. Nắm bắt được hoàn cảnh khó khăn đó, Ủy ban MTTQ phường Hội Hợp đã kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng chung tay giúp gia đình ông Yến xây dựng ngôi nhà khang trang với tổng kinh phí hơn 150 triệu đồng.

Với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, sự tích cực vào cuộc của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, đến nay, 100%hộ nghèo của phường Hội Hợp được thăm hỏi, tặng quà nhân các ngày lễ, Tết; 24 hộ nghèo được giúp đỡ đã thoát nghèo bền vững, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của phường xuống còn 2,03% (năm 2017).

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thịvăn minh" đã góp phần quan trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Tại phường Hội Hợp, nhân dân được bàn bạc, xây dựng và thực hiện các hương ước, quy ước, xây dựng cộng đồng dân cư tự quản, xây dựng các tổ hòa giải, tổ an ninh khu phố, các câu lạc bộ tự nguyện theo giới tính, lứa tuổi...Nhiều mô hình mới đã xuất hiện trong quá trình triển khai cuộc vận động như: Mô hình xây dựng gia đình hạnh phúc, mô hình chăm sóc, bảo vệ trẻ em...

Với những kết quả thiết thực từ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vị thế của MTTQ trong hệ thống chính trị ngày càng được khẳng định;niềm tin của nhân dân với tổ chức Mặt trận ngày càng được củng cố và tăng cường.

Hoàng Nga 

Về đầu trang


Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Thời gian qua, MTTQ các cấp tỉnh Nam Định không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở; tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban, ngành, các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động của địa phương. 

Phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, từ đầu năm 2018 đến nay, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp và tổ chức 10 hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; 21 hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh. Uỷ ban MTTQ tỉnh đã tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân và cử tri trong tỉnh gửi Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; đồng thời tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương. Qua đó, những vấn đề bức xúc, kiến nghị của cử tri liên quan đến việc thực hiện các chính sách, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… được các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp ghi nhận, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền. Nhằm phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, Uỷ ban MTTQ tỉnh phối hợp chặt chẽ với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh thực hiện các cuộc giám sát theo chuyên đề, thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh, TAND, Viện KSND tỉnh trình tại các kỳ họp HĐND. Phối hợp với Viện KSND tỉnh giám sát việc bắt, tạm giam, tạm giữ tại trại tạm giam của Công an tỉnh và một số nhà tạm giữ ở các huyện, thành phố. Phối hợp với LĐLĐ tỉnh tổ chức đợt giám sát tình hình thực hiện pháp luật về BHXH, Luật Công đoàn và Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, thực hiện nội dung giám sát và phản biện xã hội năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát việc thực hiện công tác quy hoạch và giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo Ủy ban MTTQ cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2019. Qua đó, đánh giá đúng thực trạng việc triển khai, thực hiện công tác quy hoạch và giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo Ủy ban MTTQ cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh; đồng thời phát hiện những vướng mắc, bất cập trong công tác quy hoạch và giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh; tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024. Hướng dẫn Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn rà soát, bổ sung quy chế phối hợp công tác với chính quyền cùng cấp; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền tiến hành bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở những nơi đã hết nhiệm kỳ theo quy định, đồng thời phối hợp và hướng dẫn hoạt động của các tổ hoà giải ở cơ sở góp phần ổn định tình hình và an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận được 12 đơn kiến nghị, khiếu nại và tố cáo của công dân, chủ yếu liên quan đến vấn đề đất đai, chế độ chính sách và tố cáo cán bộ thôn, xóm, xã. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật… Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành như: Công an tỉnh, Sở TN và MT, Ban An toàn giao thông tỉnh, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tổ chức triển khai các chương trình phối hợp năm 2018, tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên, môi trường. Duy trì và nhân rộng mô hình “Xứ, họ đạo tham gia bảo vệ tài nguyên môi trường” ở 67 xã có đông đồng bào Công giáo, “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các hoạt động triển khai thực hiện mô hình “Xứ, họ đạo tham gia bảo vệ tài nguyên môi trường” ở 5 huyện, thành phố. Phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Sở TN và MT ký kết chương trình phối hợp thực hiện. Tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu và công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho hơn 100 vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành đạo Công giáo, đạo Phật và đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh. Xây dựng mô hình điểm “Thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức lễ tang” tại phường Vỵ Hoàng (TP Nam Định), tổ chức nhân rộng mô hình ở một số huyện. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020...

Những kết quả đạt được của Mặt trận các cấp trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền thời gian qua đã góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, đặc biệt tăng cường, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng Đảng, chính quyền. Thời gian tới, Ủy ban MTTQ các cấp sẽ tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng, nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả nhằm tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh./.

V.M

Về đầu trang


Huyện Hòa Bình(Bạc Liêu): Xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh gắn với công tác giảm nghèo

Thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với công tác giảm nghèo, thời gian qua, MTTQ và các ngành, đoàn thể huyện Hòa Bình đã triển khai nhiều mô hình thiết thực, góp phần nâng cao phong trào và đạt hiệu quả thiết thực…

Ra mắt tổ hợp tác nuôi tôm sạch tại xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình).

Từ nguồn vốn vay quỹ Vì bạn nghèo với 40 triệu đồng, bạn Trương Minh Pha (xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình) đã thực hiện mô hình nuôi gà nòi lai bằng đệm lót sinh học. Trước khi bắt tay vào thực hiện mô hình, Pha dành nhiều thời gian để tham khảo, học hỏi kinh nghiệm nuôi trên mạng, qua sách báo. Khi đã nắm được kỹ thuật nuôi căn bản, Pha mạnh dạn xây dựng chuồng và đầu tư nuôi 1.000 con gà. Bên cạnh đó, Pha còn tận dụng đất vườn để trồng hoa màu với phương châm lấy ngắn nuôi dài. Sau 3 tháng nuôi, đàn gà đã có thể xuất bán với trọng lượng trung bình 1,2 - 1,5kg, tỷ lệ hao hụt 0,4% trên tổng đàn. Thành công với mô hình cũng đồng thời giúp Trương Minh Pha vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bên cạnh việc sử dụng đúng mục đích các loại quỹ hỗ trợ của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn, thời gian qua các đơn vị Đoàn cơ sở trong huyện Hòa Bình đã chủ động xây dựng được nhiều mô hình quỹ hùn vốn xoay vòng, qua đó giúp thanh niên nghèo lập nghiệp tại quê nhà. Đơn cử như quỹ Vì bạn nghèo của thanh niên xã Vĩnh Bình; quỹ hỗ trợ vốn của Chi đoàn Tòa án nhân dân huyện…

Cũng với mô hình hùn vốn hỗ trợ hội viên, Hội Phụ nữ các cấp huyện Hòa Bình đã thành lập được 129 tổ với gần 1.200 thành viên. Với tổng số vốn trên 500 triệu đồng, các cấp Hội Phụ nữ đã triển khai cho 50 hộ nghèo vay thực hiện các mô hình sản xuất theo hình thức xét hộ nghèo nhất cho mượn vốn trước, xoay vòng trong 1 năm hoàn vốn để chuyển cho hộ khác. Nếu như hộ nghèo đó chưa thoát nghèo thì sẽ được mượn tiếp năm thứ hai. Kể từ khi các tổ hùn vốn được thành lập đến nay, đã giúp 148 hộ thoát nghèo bền vững.

Trong các mô hình giảm nghèo bền vững ở huyện Hòa Bình phải kể đến Câu lạc bộ Liên thế hệ giúp nhau gương mẫu đi đầu trong việc xây dựng đời sống văn hóa của Hội Người cao tuổi xã Vĩnh Hậu A. Bằng nhiều hình thức hỗ trợ giúp đỡ nhau về vốn sản xuất, cách thức làm ăn, đến nay câu lạc bộ này đã có 73 thành viên tham gia và trong số các thành viên này không còn hộ nghèo.

Hưởng ứng cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đến nay Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên đã đăng ký thực hiện 76 mô hình. “Nhìn chung, các mô hình đều được duy trì và nâng chất hoạt động. Trong đó, nổi bật là những mô hình gắn với công tác giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ngoài ra, còn có những mô hình cho thấy sự tự giác tình nguyện, ý thức trách nhiệm của hội viên đối với lợi ích chung. Điển hình như hội viên nông dân tích cực hiến đất làm đường, xây dựng cầu, làm lộ nông thôn với tổng số tiền 1,8 tỷ đồng…”, ông Trần Văn Bạch - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hòa Bình, đánh giá.

Bằng nhiều cách làm linh hoạt, phong phú của MTTQ các cấp, cuộc vận động đã được đông đảo người dân trên địa bàn huyện quan tâm thực hiện. Đặc biệt, dù còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện, nhưng với sự quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Bình tiếp tục phát huy vai trò của hệ thống MTTQ xã, thị trấn trong việc tổ chức, vận động nhân dân tham gia xây dựng các mô hình điểm theo 5 nội dung của cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

T.A
Về đầu trang


Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ những phong trào thiết thực

Phát huy vai trò trung tâm đại đoàn kết toàn dân tộc, những năm qua, UBMTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh Long An phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào sự phát triển KT-XH của địa phương.

Chung sức xây dựng quê hương

Xác định Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là chủ trương lớn, UBMTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh xây dựng, duy trì và nhân rộng nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”. Qua đó tạo được sức lan tỏa sâu rộng, huy động sức mạnh toàn dân xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc. Đến nay, toàn tỉnh có 67 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, chiếm 40,3% tổng số xã toàn tỉnh; 114/192 xã, phường, thị trấn đạt văn hóa, văn minh đô thị.

Nổi bật có thể kể đến các mô hình: Khu dân cư “2 không, 1 tăng, 3 giảm” (không tội phạm, không bạo lực gia đình; tăng cường sử dụng hàng Việt Nam; giảm tệ nạn xã hội, giảm ô nhiễm môi trường, giảm tai nạn giao thông); Tuyên truyền tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biển đổi khí hậu và khu dân cư bình yên trong các cơ sở tôn giáo; Tuyến đường “Sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn giao thông”;... Theo Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Lê Văn Hùng, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2018, MTTQ các cấp vận động người dân hiến trên 396.000m2đất và gần 153 tỉ đồng để thực hiện chương trình XDNTM.

Có dịp trở lại xã Phước Đông, huyện Cần Đước, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay của vùng quê một thời nghèo khó. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, người dân hiểu được XDNTM là để có cuộc sống tốt đẹp hơn, từ đó chủ động, tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, 3 năm qua, người dân Phước Đông hiến đất, góp tiền trị giá trên 20 tỉ đồng để xây dựng các công trình dân sinh, đặc biệt là hệ thống cầu, đường giao thông nông thôn, lò đốt rác, hệ thống đèn chiếu sáng, camera an ninh, trật tự,...

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Phước Đông - Nguyễn Minh Sơn chia sẻ: “Những chuyển biến trong XDNTM thời gian qua có được là nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động sức mạnh tổng hợp từ nhân dân. Tất cả công trình, hoạt động liên quan đến người dân đều được công khai, minh bạch nên nhận được sự đồng tình, thống nhất cao, hoàn thành đúng tiến độ. Hiện nay, xã đang nỗ lực hoàn thành 3 tiêu chí còn lại (giao thông, giáo dục và môi trường) để phấn đấu “về đích” xã NTM vào cuối năm 2018”.

Cùng với việc tuyên truyền rộng rãi các chủ trương, chính sách để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, MTTQ Việt Nam các cấp còn tạo điều kiện cho người dân được tham gia giám sát, phản biện xã hội thông qua hoạt động của các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng. Từ đó, kịp thời phát hiện, kiến nghị với cấp thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Những năm qua, đội ngũ cán bộ MTTQ, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và người dân đóng góp hàng ngàn lượt ý kiến tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần củng cố, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nỗ lực giúp người nghèo

Nhằm tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, UBMTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh còn triển khai nhiều hoạt động chăm lo, giúp đỡ người nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Lê Văn Hùng cho biết: “6 tháng đầu năm 2018, MTTQ các cấp trong tỉnh vận động xây dựng và sửa chữa 201 nhà đại đoàn kết, tổng giá trị 6,8 tỉ đồng; khám bệnh cho 15.000 lượt người nghèo, trị giá 750 triệu đồng; giúp 435 học sinh nghèo vượt khó học giỏi với số tiền 270 triệu đồng; tặng 173.500 phần quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn, trị giá trên 53 tỉ đồng;...”.

Gia đình ông Lê Văn Toàn và bà Nguyễn Thị Anh Tuấn, ngụ ấp Phước Toàn, xã Long Hiệp, là 1 trong gần 50 hộ vừa được UBMTTQ Việt Nam huyện Bến Lức vận động hỗ trợ nhà đại đoàn kết. Vừa dọn dẹp căn nhà mới, ông Toàn chia sẻ: “Mấy tháng trước, vợ tôi không may bị tai nạn giao thông, tôi phải bỏ việc làm thuê để ở nhà chăm sóc vợ. Số tiền dành dụm để cất nhà phải đổ hết vào việc khám, chữa bệnh. Con trai và con dâu làm công nhân, còn phải nuôi 2 cháu nhỏ ăn học nên không phụ giúp được nhiều. Nay được hỗ trợ căn nhà mới, gia đình tôi mừng lắm!”.

Song song với các hoạt động hỗ trợ xây nhà, tặng quà, chữa bệnh,... UBMTTQ Việt Nam các cấp còn tạo điều kiện để những hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận nguồn vốn vay phát triển sản xuất, như gia đình bà Nguyễn Thị Tho, ngụ ấp Bình Thạnh, xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ, được hỗ trợ vốn nuôi bò. Được biết, chồng bà Tho mất sớm, người con trai duy nhất lại bị bệnh tâm thần, không có sức lao động, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Từ số tiền được hỗ trợ, bà học hỏi thêm kỹ thuật nuôi giúp bò phát triển tốt, bán được giá.Đến nay, gia đình bà vươn lên thoát nghèo bền vững.

Phát huy những kết quả đã đạt, thời gian qua, UBMTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động trong cán bộ, công chức, viên chức, các doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội đối với công tác chăm lo cho người nghèo. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ người nghèo cũng được tăng cường nhằm bảo đảm đúng đối tượng, hiệu quả, tránh tình trạng tiêu cực trong quản lý và sử dụng quỹ. Hàng năm, MTTQ tham mưu các cấp ủy Đảng tôn vinh, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp, tạo sự lan tỏa sâu rộng cộng đồng.

Có thể thấy, từ những cuộc vận động, phong trào thiết thực, UBMTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã và đang huy động hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực tại chỗ, khơi dậy sức dân, góp phần cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đề ra, thúc đẩy KT-XH phát triển./.

An Kỳ 

Về đầu trang


 

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn