Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM -
 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT NAM  

SÁCH VÀNG SÁNG TẠO VIỆT NAM


CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN SÁCH VÀNG SÁNG TẠO VIỆT NAM NĂM 2018

73 CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ TRONG SÁCH VÀNG SÁNG TẠO VIỆT NAM NĂM 2018

Kế hoạch Tổ chức tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018

Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, hồ sơ đề nghị tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018

Quy định tiêu chí, hồ sơ đề nghị tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018

Công văn tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ  để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018

Mẫu báo cáo tóm tắt công trình, giải pháp sáng tạo khoa học – công nghệ đề nghị tuyển chọn, biên tập, công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018

Công văn giới thiệu cá nhân, tập thể đạt giải thưởng quốc tế  năm 2017 để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018


CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN SÁCH VÀNG SÁNG TẠO VIỆT NAM NĂM 2017

72 CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ TRÊN SÁCH VÀNG SÁNG TẠO VIỆT NAM NĂM 2017

Công văn điều chỉnh nội dung, tiêu chí và đề nghị tuyển chọn bổ sung công trình sáng tạo khoa học và công nghệ để  công bố  trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017

Quyết định điều chỉnh phạm vi, số lượng tuyển chọn, thời gian gửi công trình sáng tạo khoa học và công nghệ năm 2017

Kế hoạch tổ chức tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017

Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, hồ sơ đề nghị tuyển chọn  Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017

Quy định tiêu chí, hồ sơ đề nghị tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017

Công văn tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ  để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017

Mẫu báo cáo tóm tắt công trình, giải pháp sáng tạo khoa học – công nghệ đề nghị tuyển chọn, biên tập, công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017

Công văn  giới thiệu cá nhân, tập thể đạt giải thưởng quốc tế  năm 2016  để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017

Công văn gửi các tỉnh, thành phố phối hợp chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố  và phát hành công trình khoa học và công nghệ năm 2017”

Công văn gửi Bộ Khoa học – Công nghệ đề nghị  phối hợp chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố  và phát hành công trình khoa học và công nghệ năm 2017”

Công văn gửi  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đề nghị phối hợp chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố   và phát hành công trình khoa học và công nghệ năm 2017”


CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN SÁCH VÀNG SÁNG TẠO VIỆT NAM NĂM 2016

DANH SÁCH 71 CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ TRONG SÁCH VÀNG SÁNG TẠO VIỆT NAM NĂM 2016

Đề án tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng  Sáng tạo Việt Nam

Quyết định ban hành Quy chế tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng  Sáng tạo Việt Nam

Quy chế tuyển chọn , biên tập, công bố và phát hành Sách vàng  Sáng tạo Việt Nam

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tuyển chọn , biên tập, công bố và phát hành Sách vàng  Sáng tạo Việt Nam

  Quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn Sách vàng  Sáng tạo Việt Nam

  Quyết định thành lập Ban Thư ký Biên tập tuyển chọn , biên tập, công bố và phát hành Sách vàng  Sáng tạo Việt Nam

Quyết định ban hành Qui định về tiêu chí, hồ sơ đề nghị tuyển chọn Sách vàng  Sáng tạo Việt Nam năm 2016

Qui định Tiêu chí, hồ sơ tuyển chọn Sách vàng  Sáng tạo Việt Nam năm 2016

Công văn đề nghị tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ  để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016

Mẫu báo cáo tóm tắt đăng ký đề nghị tuyển chọn biên tập Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016

Công văn đề nghị giới thiệu cá nhân, tập thể đạt giải thưởng quốc tế  để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016


DANH SÁCH 71 CÔNG TRÌNH
CÔNG BỐ TRONG SÁCH VÀNG SÁNG TẠO VIỆT NAM NĂM 2016


1. Máy thu hoạch bắp liên hợp PT-B1.7 - PHAN TẤN BỆN


2. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy phân cỡ tôm điện tử phục vụ trong công nghiệp chế biến thủy sản 13 - NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG và cộng sự


3. Bẫy sinh học diệt ruồi vàng hại hoa quả - MAI VĂN CÚC


4. Nhân giống cây lá tắm (cù tải hpây) bằng giâm hom và trồng cây lá tắm dưới tán rừng - TẨN MÝ DAO


5. Nghiên cứu phương án tối ưu sử dụng tàu dịch vụ thay thế tàu định vị động học (Dynamicpositioning-DP) dùng cho phương tiện khảo sát ngầm (remotely operated vehicle-rov)  - ĐẶNG TIẾN DŨNG và cộng sự


6. Nghiên cứu ứng dụng gây tê tủy sống mổ nội soi ổ bụng vùng dưới rốn tại Bệnh viện Đa khoa huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang - NGUYỄN HƯNG ĐẠO và cộng sự


7. Ứng dụng mối tương quan giữa chỉ số khối cơ tim thất trái (LVMI) với thời gian QTc trong chẩn đoán dày thất trái ở bệnh nhân tăng huyết áp tại Khoa Nội tim mạch Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí và Bệnh viện Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh - ĐOÀN DƯ ĐẠT và cộng sự


8. Xây dựng cơ sở dữ liệu thiết kế giàn đầu giếng và hệ thống quản lý thiết kế điện tử tại Việt Nam - BÙI HOÀNG ĐIỆP và cộng sự


9. Kính hiển vi thông minh công nghệ IP - ĐÀO VĂN ĐÔ


10. Hoàn thiện công nghệ và sản xuất thử nghiệm lốp máy bay bơm hơi không có săm cho máy bay L-39 - NGUYỄN HỮU ĐOÀN và cộng sự


11. Xác định mùa vụ sinh sản của một số loài cá kinh tế ở vùng biển Thanh Hóa làm cơ sở khoa học cho công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản - LÊ ĐỨC GiANG và cộng sự


12. Chế tạo vật liệu compozit trên cơ sở nhựa nhiệt dẻo và bột gỗ biến tính ứng dụng làm vật liệu xây dựng, kiến trúc nội - ngoại thất - NGUYỄN VŨ GIANG và cộng sự


13. Xây dựng bảng phiên giải và hỗ trợ tự theo dõi huyết áp dành cho người bệnh và đánh giá hiệu quả ban đầu trong tăng cường tuân thủ điều trị - TRẦN THỊ MỸ HẠNH


14. Nghiên cứu chế tạo phao nâng phục vụ hàn các đường ống trên biển để thu gom và vận chuyển khí đốt tại Việt Nam - NGUYỄN NGỌC HOA và cộng sự


15. Kỹ thuật công nghệ nuôi chim yến và xây dựng nhà yến phù hợp với từng vùng miền, địa phương phục vụ phát triển bền vững nghề nuôi chim yến tại Việt Nam - LÊ HỮU HOÀNG


16. Nghiên cứu và ứng dụng sản xuất giống lươn đồng bằng phương pháp sinh sản bán nhân tạo - PHẠM THỊ THU HỒNG và cộng sự


17. Tận dụng nhiệt của bếp lò để làm nóng nước dùng cho hộ gia đình - TƯỞNG VĂN HUẤN – NGUYỄN TIÊN HỒNG


18. Ứng dụng nguyên lý chìa khóa - ổ khóa trong điều trị chấn thương cột sống cổ trật cài thân đốt sống C6-7 - ĐỖ MẠNH HÙNG


19. Giải pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng của bưởi đặc sản Đoan Hùng- NGUYỄN QUỐC HÙNG - VŨ VIỆT HƯNG


20. Nghiên cứu phương pháp mới trong khử trùng nước và nước thải ô nhiễm vi sinh dùng vi bong bóng áp lực CO2 - VÕ THANH HUY


21. Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống lúa Gia Lộc 105 tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung Việt Nam -  NGUYỄN TRỌNG KHANH và cộng sự


22. Phát triển cây dược liệu Kim ngân (Lonicera jabonica) trên vùng đất Ninh Thuận - BÙI VĂN KỲ


23. Pha chế chất nhiệt độ sôi -60oC cho máy lạnh 1 cấp dùng kết đông siêu tốc thủy sản - ĐẶNG VĂN LÁI


24. Nghiên cứu ứng dụng và làm chủ công nghệ đóng tàu quân sự 12418 - NGUYỄN MẠNH LÂN


25. Ứng dụng công nghệ sinh học thanh lọc và phục tráng hai giống lúa Một Bụi Lùn và Tài Nguyên Đục tại Cà Mau - NGUYỄN THỊ LANG và cộng sự


26. Thiết bị xe chỉ xơ dừa tám trục bố trí theo phương dọc VL-85  - LÊ VĂN LIÊM


27. Xây dựng biện pháp kỹ thuật trồng tỏi trên vùng đất cát ven biển tỉnh Khánh Hòa - TRỊNH THỊ THÙY LINH


28. Hệ thống trường bắn ảo huấn luyện bắn súng bộ binh - PHẠM THẾ LONG và cộng sự


29. Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị một số bệnh tuyến giáp - TRẦN NGỌC LƯƠNG và cộng sự


30. Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm khuôn đúc dương cực bằng vật liệu đồng dương cực thay thế khuôn đúc gang trong Nhà máy Luyện đồng Lào Cai  - HOÀNG NGỌC MINH và cộng sự


31.Nghiên cứu ứng dụng năng lượng xanh cho nhà máy xử lý nước - TRƯƠNG CÔNG NAM - LÊ VĂN SƠN


32. Điều chỉnh bài phối liệu men trên sản phẩm gạch Cotto - NGUYÊN THỊ KIM NGÂN


33. Áp dụng thử nghiệm hệ thống điều khiển giám sát tập trung trong hầm lò Công ty Than Khe Chàm - TKV - NGÔ HOÀNG NGÂN và cộng sự


34. Hái chè bằng máy - ĐỖ VĂN NGỌC và cộng sự


35. Nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới thuốc REDUFLU-N - PHAN VĂN NGỌC và cộng sự


36. Ứng dụng lý thuyết thống kê và hệ thống đo xa trong xây dựng biểu đồ phụ tải tại Công ty Điện lực Đà Nẵng - HUỲNH THẢO NGUYÊN và cộng sự


37. Hệ thống quản lý, giám sát ghi chỉ số nước bằng điện thoại thông minh - NGUYỄN TÙNG NGUYÊN và cộng sự


38. Tấm sàn, tấm tường panen xốp + vữa xi măng - GIANG MINH NHỰT và cộng sự


39. Nghiên cứu áp dụng công nghệ tiên tiến, sản xuất thuốc nhỏ mắt eyethepharm, phòng ngừa và điều trị các bệnh đau mắt, mỏi mắt, ngứa mắt, khô rát mắt, loại bỏ bụi bẩn ở mắt - LÊ VĂN NINH – NGUYỄN DANH QUÝ


40. Máy vô chân ấm mía - NGUYỄN VĂN NƯNG


41. Nghiên cứu áp dụng vì neo bê tông cốt thép có phụ gia đông cứng nhanh để chống giữ lò tại các đường lò đá thuộc dự án đầu tư khai thác dưới mức - 50 Mỏ than Hà Lầm - NGÔ THẾ PHIỆT và cộng sự


42. Nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc mô mỡ và huyết tương giàu tiểu cầu trong điều trị thoái hóa khớp gối  - PHẠM VĂN PHÚC


43. Nâng cao và kéo dài thời gian bảo quản đối với vũ khí trang bị kỹ thuật  - NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG


44. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo dây chuyền sản xuất cuộn cảm SSR - NGUYỄN VŨ QUỲNH và cộng sự


45. Nghiên cứu các tiến bộ khoa học và kỹ thuật để phát triển sản xuất chè Lâm Đồng - PHẠM S và các cộng sự


46. Nghiên cứu, thiết kế chế tạo tàu thuyền và ca nô bằng vật liệu mới Corolymer - Polystone@P (PPC) ứng dụng công nghệ cao - NGUYỄN KIM SƠN và cộng sự


47.Vắc-xin kép tụ huyết trùng - đóng dấu lợn - NGUYỄN ĐỨC TÂN và cộng sự


48. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo ống nhòm đêm hai mắt bội số 1 - NGUYỄN VĂN THẮNG và cộng sự


49. Giống lúa nếp N98 - LÊ QUỐC THANH và cộng sự


50. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy cắt - vớt - băm lục bình (bèo tây), rong, cỏ dại trên ông, kênh, rạch phục vụ cấp thoát nước cho sản xuất nông nghiệp, chống ngập úng và vệ sinh môi trường cho các kênh rạch đô thị của Việt Nam  - BÙI TRUNG THÀNH


51. Nghiên cứu và xây dựng mô hình điều trị ngoại trú có kiểm soát bệnh tăng huyết áp tại bệnh viện tuyến huyện của tỉnh Bắc Giang - ĐINH VĂN THÀNH


52. Cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển - HOÀNG ĐỨC THẢO


53. Khung kỹ thuật Chính quyền điện tử và Hệ thống công sở điện tử đa cấp tỉnh Thừa Thiên Huế - PHAN NGỌC THỌ và cộng sự


54. Máy cưa gỗ CD tự động (loại lưỡi vòng nằm ngang) - PHẠM HỒNG THƠM - PHẠM HỒNG THẮM


55. Mền bông tơ tằm do người điều khiển con tằm tự dệt - PHAN THỊ THUẬN


56. Hệ thống xuất bao xuống tàu sông - LÊ VĂN THƯỜNG và các cộng sự


57. Thiết bị giao tiếp thông minh dành cho người khuyết tật MultiGlass - LÊ ANH TIẾN - LÊ HOÀNG ANH - HOÀNG MINH PHÚ


58. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, cải tiến, đồng bộ hóa chuỗi dây chuyền sang chiết và đóng hộp tự động phục vụ xây dựng và phát triển nông thôn mới theo định hướng công nghiệp hóa - TRẦN VĂN TRÀ


59. Nhân nuôi và thả ong ký sinh Anagyrus lopezi ra đồng kiểm soát rệp sáp bột hồng Phenacoccus manihoti trên cây khoai mì (sắn) tại Tây Ninh  - LÊ THỊ KIỀU TRANG và cộng sự


60. Công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm hương liệu men sinh học tổng hợp BIO-MIX để xử lý phân thải chăn nuôi gia súc, gia cầm làm nguyên liệu sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh bón cho cây trồng nhằm bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững - LÊ VĂN TRI và cộng sự


61. Hệ thống vòi phun than tự động cho lò nung gạch tuynen 258 - ĐỖ ĐÌNH TRỌNG


62. Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật đo áp lực nội sọ qua Catheter não thất ở bệnh nhân xuất huyết não tiên phát tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh - HOÀNG QUANG TRUNG và các cộng sự


63. Dây chuyền công nghệ chế biến nhựa thông quy mô 5.000 - 10.000 tấn sản phẩm/năm - PHẠM ANH TUẤN và cộng sự


64. Máy phun thuốc bảo vệ thực vật điều khiển từ xa - TRẦN THANH TUẤN


65. Bộ giải pháp định vị GPS/GNSS ứng dụng trong định vị độ chính xác cao (cỡ cm) và nâng cao an toàn/an ninh trong định vị vệ tinh - NAVISTAR 274 - TẠ HẢI TÙNG - LÃ THẾ VINH


66. Gia công, lắp mới bộ nạp khí SF6 phục hồi thân máy cắt (MC) Recloser Nulec N38 - MAI THANH TUYÊN và cộng sự


67. Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao độ tin cậy cho hệ thống INTERTRIP giữa các cấp điện áp 22kV/22kV; 22kV/6,6kV; 22kV/0,4kV cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - NGUYỄN VĂN VỊ và các cộng sự


68. Giải pháp tiêm axit acetic điều trị ung thư gan tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La - NGUYỄN QUỐC VIỆT


69. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo cụm thiết bị chế biến cà phê quả tươi CBQT-01 và máy đánh nhớt ĐN-01A quy mô nông hộ - NGUYỄN VĂN XUÂN


70. Giảm tiêu hao điện năng và bảo vệ môi trường từ nghiên cứu công nghệ vuốt trắng dây hàn MAG phù hợp với điều kiện của Việt Nam - HOÀNG YẾN – NGUYỄN BÁ DŨNG


71. Nghiên cứu thay đổi cách thức phòng trừ loài châu chấu mía Hieroglyphus tonkinesis với sự tham gia của cộng đồng - NGUYỄN HỒNG YẾN

Về đầu trang


 

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn