Cao Bằng:Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Trùng Khánh tích cực tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền

(Mặt trận) -Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, Nhà nước; phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, các hoạt động giám sát; phát huy tinh thần dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Thị xã Bỉm Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Xã nông thôn mới Thanh Sơn

Người dân Hậu Giang quyết tâm giảm nghèo

 Ủy ban MTTQ huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri

Đồng chí Nông Quốc Hoàn, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Trùng Khánh cho biết: Để làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng các chương trình hành động cụ thể, thiết thực, hướng mạnh về cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân… Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn tiến hành ký quy chế phối hợp công tác với UBND cùng cấp. MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên góp ý thường xuyên, định kỳ và đột xuất bằng hình thức khác nhau với nhiều ý kiến đối với các cấp ủy đảng, chính quyền về những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hương ước của cộng đồng dân cư. Tăng cường nắm bắt diễn biến tư tưởng, tình hình nhân dân, kịp thời tuyên truyền, vận động nhân dân không để xảy ra hiện tượng bị kích động, lợi dụng, không có hành động quá khích, gây mất an ninh trật tự. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào Thi đua yêu nước, mang lại hiệu quả thiết thực.

Với vai trò là "cầu nối" giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, MTTQ các cấp tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án luật liên quan trực tiếp tới quyền và nghĩa vụ của công dân, tổ chức bộ máy Nhà nước và hệ thống chính trị nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; góp ý đối với cán bộ, đảng viên thông qua việc tổ chức sinh hoạt ở nơi cư trú; thực hiện tốt hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Từ đầu năm đến nay, MTTQ các cấp phối hợp tổ chức 17 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, có 120 người tham gia, nội dung đối thoại chủ yếu tập trung vào việc nắm tình hình tư tưởng nhân dân, việc quy hoạch sử dụng đất, lĩnh vực xây dựng cơ bản và chủ trương phát triển kinh tế - xã hội...

8 tháng đầu năm 2022, Ủy ban MTTQ huyện phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại thị trấn Trà Lĩnh với 80 cử tri tham dự; tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND tỉnh (trực tuyến) về chuyên ngành y tế tại điểm cầu huyện với 50 cử tri tham dự, tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII được 4 cuộc với trên 200 cử tri tham dự, 32 lượt ý kiến phát biểu. MTTQ cấp xã, thị trấn tổ chức tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp giữa năm được 21 cuộc với 1.045 cử tri tham dự, có 200 ý kiến phát biểu; tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm HĐND xã, thị trấn 186 cuộc/10.616 cử tri tham dự, có 556 ý kiến phát biểu.

Ủy ban MTTQ huyện thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở kiện toàn Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Đến nay, 21/21 xã, thị trấn thành lập Ban thanh tra nhân dân với 165 thành viên, Ban giám sát đầu tư cộng đồng với 180 thành viên. Xây dựng kế hoạch giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên năm 2022; phối hợp với các đoàn thể hướng dẫn cơ sở thực hiện giám sát thường xuyên việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên ở nơi làm việc. Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an huyện 2 cuộc; giám sát về công tác thi hành án hình sự tại xã Đình Phong.

Những kết quả đạt được của MTTQ là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền, từng bước nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền các cấp, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân tin tưởng; đồng thời, nâng cao nhận thức về thực hiện quyền và trách nhiệm của công dân trong việc phát huy dân chủ, thực hiện nguyên tắc sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

Ngọc Dung

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản